Những Mẫu Chuyện Linh Ứng Quán Thế Âm

Những Mẫu Chuyện Linh Ứng Quán Thế Âm

Trong tập sách này, chúng tôi ghi thuật lại những mẫu chuyện linh ứng về đức Quán Thế Âm Bồ Tát do tự thân chứng nghiệm, cùng những mẫu chuyện sưu soạn và chọn lọc có liên quan đến hạnh nguyện cứu khổ của đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngoài các mẫu chuyện linh ứng của đức Quán Thế Âm, chúng tôi còn có trình bày thêm phần thực tập thiền quán qua đề mục niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm và có phần Nghi thức trì tụng phẩm kinh Phổ Môn, nói rõ hạnh nguyện và năng lực cứu khổ của Bồ Tát Quán Thế Âm.

Nghe tập sách này, mà bạn khởi phát được niềm tin sâu vững nơi Bồ Tát Quán Thế Âm, nguyện nổ lực cần mẫn trên tiến trình học hạnh yêu thương và giúp đỡ người thân đồng loại, đó chính là nhờ công năng quán chiếu tu tập hạnh lành của bạn theo tinh thần Từ Bi của đức Quán Thế Âm. Riêng quý vị đã có sẵn tín tâm, duyên lành với hạnh nguyện của đức Quán Thế Âm, sau khi đọc xong tập sách này, chắc quý vị có thêm kinh nghiệm và tư liệu sống thực để hằng truyền phổ sâu rộng về công đức, hạnh nguyện thù thắng của đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngay nơi bản thân chúng tôi, nhờ tin tưởng, xưng niệm, phụng thờ, lễ bái và thực hành hạnh nguyện thương yêu, lắng nghe đức Quán Thế Âm Bồ Tát mà mỗi ngày tăng phần an lạc và hạnh phúc. Bằng vào đó mà chúng tôi tin tưởng vào năng lực cứu khổ mầu nhiệm cùa Bồ Tát Quán Âm một cách tuyệt đối. Nhờ vậy mà chúng tôi càng thêm vững chí trên đường tu tập và hành đạo. Mong bạn đọc qua những mẫu chuyện linh ứng Quán Thế Âm sẽ:

– Thấu rõ hạnh nguyện cứu khổ sâu rộng, mầu nhiệm của Bồ Tát Quán Thế Âm.

– Tin sâu vào bản thể từ bi, diệu dụng, hóa hiện độ sinh bất khả tư nghì của Bồ Tát Quán Thế Âm.

– Tin sâu đạo lý nhân quả và duyên sanh giữa ta và người, giữa hạnh phúc và đau khổ.

– Hằng phát nguyện hạnh thực tập và lắng nghe và cứu khổ bình đẳng của Bồ Tát Quán Thế Âm.

– Hằng chuyên cần và nhất tâm xưng danh hiệu,lễ bái đức Quán Âm Bồ Tát không hề mỏi mệt.

– Nguyện cho mọi người, mọi loài sớm biết thực tập lời di huấn, giới răn, thiền định của Phật dạy để tiếp xúc được tự tánh thanh tịnh, từ bi, trí huệ ngay trong long thực tại.

– Hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm có mặt khắp mọi nơi và mọi thời. Ở đâu có đau khổ, có hận thù tăm tối là ở đó có Pháp Thân, Ứng Thân và Hóa Thân của Bồ Tát Quán Thế Âm.

– Xưng niệm, lễ bái, phụng thờ Bồ Tát Quán Thế Âm và muốn lời cầu nguyện có hiệu lực ta nên xả bỏ những tâm lý oán cừu, phiền hận và tham chấp.

– Phát nguyện làm điều lợi ích, cứu giúp, ban bố niềm vui cho người; xa lánh những điều ác, tránh sự giết hại, trộm cướp, gian dối, tà dục. Ðó chính là những điều kiện tốt để ta có cơ hội tiếp xúc với sự mầu nhiệm, linh cảm của Bồ Tát Quán Thế Âm.

Ðức Quán Âm Bồ Tát
Ðã thành Phật lâu xa
Vì hạnh nguyện cứu khổ
Hết mọi loài chúng sanh
Trong luân hồi sáu nẻo
Ứng hóa vô lượng thân
Hiện ngàn muôn diệu ứng
Vào khổ cảnh ngục lao
Cứu giải trừ ách nạn
Ðem tin lành muôn nơi
Người tôn xưng Thánh Mẫu
Người gọi đức Quán Âm
Bậc đại hiền tự tại
Chăm kỉnh lể phụng thờ
Chuyên lòng trì danh hiệu
Vượt thoát mọi tai ương.

Thân chúc bạn đọc thường trau dồi hạnh phúc bằng chất liệu yêu thương, bằng khả năng quán chiếu; hằng đem tâm khách quan, tha thiết trong việc học hỏi, chiêm nghiệm, thực tập hạnh nguyện ban vui, cứu khổ của Bồ Tát Quán Thế Âm để niềm phúc lạc, bình an có mặt đích thực trong cuộc sống.

Thành kính tri ân quý pháp hữu, quý ân nhân, các đệ tử thân cận đã hết lòng góp phần tài chánh, đánh máy, trình bày và sữa soạn kịp thời cho tập sách này có đủ nhân duyên xuất bản như tâm nguyện.

Thích Tịnh Từ (trụ trì Tu Viện Kim Sơn)
Diễn đọc: Huy Hồ, Đức Uy, Kim Phượng

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

54 Phúc đáp

 1. Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát

 2. Phật tử Hiền

  Con đã xem hết bộ phim Sự tích Quan Thế Âm Bồ Tát và con đã nghiệm ra một điều: Hãy thương người như thể thương Thân và Hãy giúp người như thể giúp Người Thân của mình. Trong cuộc sống dù có thế nào đi chăng nữa thì chúng ta hãy quan hệ,ứng xử với nhau bằng tấm lòng vị tha nhân hậu. Con Cảm ơn Phật đời đời.

 3. PHÁP LÀ CỨU KHỔ

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  Con cám ơn cuộc đời và cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì đã cho con biết đến PHẬT PHÁP
  Con không thể diển tả đươc nổi lòng sung sướng của mình khi được nhge và biết đến PHẬT trong cuộc đời này
  Con nguyện đời đời kiếp kiếp này sẽ cố gắng giữ tâm cho trong sạch và làm nhiều việc tốt , để xứng đáng với lời PHẬT dạy
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
  NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT
  NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

 4. thuy hien

  Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm bồ tát.

 5. Buddhist

  NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT, CON ĐÃ NHIỀU LẦN ĐƯỢC NGÀI CỨU KHỔ CỨU NẠN, CON NGUYỆN ĐEM CÔNG ĐỨC HỒI HƯỚNG, MONG NGƯỜI HÃY TỪ BI GIA HỘ CHO TẤT THẢY CHÚNG SINH…

 6. Đỗ Quang Huỳnh

  Con niệm nam mô Đức Phật đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát!
  Con kính mong Mẹ Hiền độ cho thê thiếp của con gặp được mọi sự tốt lành may mắn!

 7. Thái Sơn

  Nam mô A Di Đà Phật
  Nam MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
  Thân người khó được-Phật Pháp khó nghe

 8. Ngoc Diep

  Nam mô Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Con đã nhiều lần được ngài cứu khổ cứu nạn, con cảm ơn Quán Thế Âm Bồ Tát!

 9. Ngoc Diep

  Nam mô Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Con đã nhiều lần được ngài cứu khổ cứu nạn, con cảm ơn Quán Thế Âm Bồ Tát!

 10. hiền

  Mỗi lúc con gâpk khó khăn hay khổ nạn luôn có đức mẹ Quán Thế Âm giang tay cứu vớt con. Dù con không là đệ tử phật gia nhưng trong thâm tâm con lúc nào cũng hướng về cửa phật.

 11. Trần Huệ Hoa

  Con xin cảm ơn Đức Phật đã cho con gặp, biết tới Phật Pháp, dù có hơi muộn màn. Con thành kính tri ân mẹ Quan Âm đã độ con đủ nghị lực chịu đựng và vượt qua được nỗi oan do bạn con đỗ tội cho con. Nếu không có mẹ gia hộ chắc con không kiềm chế được và chắc con đã nói, làm điều xúc phạm đến người bạn ấy rồi! Con thành tâm tri ân mẹ và nguyện suốt đời phấn đấu tu dưỡng thân tâm đúng như Phật dạy và cố gắng làm nhiều điều thiện lành, xưng đáng là người con Phật.

 12. vĩnh sơn

  Dù Người không còn nữa nhưng những lời giáo huấn và tư tưởng cao đẹp của Người đã xuyên suốt theo thời gian thấm đượm hương thơm Phật pháp trong trần gian còn quá nhiều đau khổ và bất hạnh.
  Cầu xin chư Phật che chở chúng con và huệ tâm sẽ trổi dậy ở mọi người để cõi trần ai vơi bớt đi nước mắt và đau khổ.
  Nam mô A Di Đà Phật!
  Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật!
  Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát!

 13. Phấn

  A-Di-Đà-Phật ! con kính lạy Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni . Con kính lạy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát . Con lạy mười phương chư Phật , chư vị Bồ Tát đã từ bi hỷ xả cứu độ cho chúng sinh , cho gd con . Con nguyện hướng về Phật Pháp để cầu xin cho tất cả chúng sanh được thân tâm an lạc . A-Di-Đà-Phật.

 14. NAM MO A DI DA PHAT ,
  NAM MO DAI TU DAI BI,CUU KHO CUU NAN, QUAN DAI LINH CAM , QUAN THE AM BO TAT .
  NAM MO PHAT , NAM MO PHAP,NAM MO TANG ,
  CON XIN THANH KINH CAU NGUYEN,CHO CON THOAT KHOI NGHIEP CHUONG , CUA DOI NAY KIEP NAY , CHO TAM DUOC AN NHAN ,
  CHO CON HUONG VE PHAT PHAP,CHO CON DAN GIAI CHUNG SANH HUONG VE PHAT PHAT TU HANH ,

  Duongvecoitinh.com: Xin vui lòng gõ tiếng Việt kèm dấu. A Di Đà Phật

 15. Diệu Âm Diệu Chính

  Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát!
  Xin Người luôn hiện thân trên đời này để cứu độ chúng sinh lìa khổ được vui, được tưới tẩm pháp vị Cam lồ tẩy uế nghiệp trần, được hưởng Pháp vị Phật để giải thoát biển khổ luân hồi.

  Xin ngài từ bi gia hộ cho phu quân của con được sớm trở về đoàn tụ với gia đình, yêu vợ thương con, bình an, sức khỏe. Chúng con nguyện đời này sống yêu thương nhau, đoạn ác tu thiện. Sống an lạc trong ánh sáng hào quang của Phật pháp.
  Con xin thành tâm sám hối với tất cả chư Phật, chư đại Bồ tát trong mười phương pháp giới!
  Con xin thành tâm sám hối với tất cả các chúng sinh những tội lỗi do con vô tình hay cố ý làm tổn thương.
  Con xin sám hối với cửu huyền thất tổ, tứ thân phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp của con.
  Con xin sám hối với tất cả các oan gia trái chủ.
  Con xin sám hối những khẩu nghiệp mà con đã mắc phải
  Con xin sám hối với những huynh đệ trong đạo tràg chuyên tu

  Nam mô cầu sám hối Bồ tát ma ha tat!

 16. Diệu Âm Ngọc Hóa

  NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN LINH CẢM ỨNG QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT.
  Lạy mẹ hiền Bồ Tát Quan Thế Âm xin mẹ thương xót nhỏ giọt cam lồ tưới tắm cho thân tâm con thường lạc,bệnh tật tiêu trừ,căn lành tăng trưởng.
  Con nguyện đời đời,kiếp kiếp tín tâm tam bảo,nguyện làm các việc lành, xa lìa các việc xấu.
  Lạy mẹ hiền Bồ Tát Quán Thế Âm trợ duyên cho con xa lìa vô minh,học kinh mau thuộc,hành trì tinh tấn trên con đường tu học Phật.
  Con xin thành tâm sám hối những tội lỗi đời này và nhiều kiếp trước con đã gây tạo ra.
  Nam mô sám hối Bồ Tát Ma ha Tát.

  • Nguyễn Quang Tuyến

   Con là Nguyễn Quang Tuyến sinh năm 1961, ngụ tại số nhà 6, tổ 11, khu 9, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh hiện đang mắc chuyện nợ nần tiền bạc do bất cẩn không tính toán kỹ chuyện làm nhà cửa nợ nần kéo dài tâm trí bất an.Con xin thành tâm sám hối những tội lỗi đời này và nhiều kiếp trước con đã gây tạo ra.Nam mô sám hối Bồ Tát Ma ha Tát.Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát!

 17. CON CHÊN

  Nam Mô cứu khổ cứu nạn linh ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.
  Con đã có duyên với Người Mẹ Hiền này và được người hiển linh độ trì và giúp đỡ con được an lạc, hạnh phúc. Con xin hồi hướng công đức này cầu cho tất cả các chúng sinh đều thoát khổ thoát nạn được an lạc, bình an

 18. Ngô Văn Qúi

  NAM MÔ CỨU KHỔ CỨU NẠN QUÁN THÉ ÂM BỒ TÁT.
  Con cúi đầu đảnh lễ . Kính xin mẹ từ bi xót thương chúng sanh lạc lối . Chúng con ngụp lặn trong cõi ta bà nhiều đau khổ , nhiều ác tâm , đã nhuốm đen tâm hồn vốn bản thiện từ khi ra đời . Nay chúng con đã ít nhiều cảm nhận được sự độ lượng từ bi của mẹ ,đã thấy được sự hiển linh của mẹ . Chúng con cầu xin mẹ từ bi cứu lấy chúng con đang chìm trong bễ khổ . Cho chúng con thấy hào quang phật quốc dẫn đường . A DI ĐÀ PHẬT .

 19. võ thuận ngọc

  Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  Nam Mô A Di Đà Phật
  Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát
  Con xin nguyện đời đời kiếp kiếp cố gắng tinh tấn trì chú tụng kinh, làm lành lánh dử , thực hành tốt hạnh bố thí pháp và bố thí tài. Vì nhờ ơn Tam Bảo và Phật Pháp đã cứu giúp cho con được dạy chung với chồng con,giúp ba con tai ách được tiêu trừ sống một mình với con cháu suột trọn đời, giúp chồng con thực hiện tốt việc giữ giới.

 20. Thùy Dung

  con xin chân thành cảm ơn chư Phật Bồ Tát đời đời cúư khổ cứu nạn chúng con!

 21. HUE TAI

  NAM MO,ĐAI TU ĐAI BI CUU KHO CUU NAN QUANG ĐAI LINH CAM UNG BACH Y QUAN THE AM BO TAT

 22. Diệu Nga

  Nam mô đại từ đại bi tầm thinh cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát.

  Con đệ tử Diệu Nga cũng được ngài hiện thân thành bà lão mặc áo trắng chữa bệnh cho con, và từ đó đến nay con chưa bao giờ bệnh lại như vậy lần nào. Đã hơn 20 năm qua hình ảnh ngài con còn nhớ như in, thỉnh thoảng con vẫn kể cho người quen nghe.

 23. luân thanh tâm

  Nam mô A Di Đà Phật
  Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn
  Linh cảm Quán Thế Âm Ma Ha Tát
  Con xin chắp tay quỳ lạy me hiền cứu vớt chung sanh
  Thoát khỏi bẻ khổ được sống an lạc cầu mong nghiệp
  Ác tiêu tan dữ sinh lành . cầu mong cho gia đình con
  Được sống an vui mạnh khỏe cầu cho thế gian không còn khổ đau.
  Nam mô A Di Đà Phật
  Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát

 24. DungAnh

  Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.Con xin cảm ơn mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát đã phù hộ độ trì cho gia đình con.

 25. Duc Minh

  Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Cuộc sống con phải chịu nhìều khổ cực từ bé, may nhờ niệm bồ tát gia hộ mà con đã vượt qua được những khó khăn cũng như đạt được những điều may mắn tốt đẹp trong cuộc sống. Con nguyện đời đời kiếp kiếp tu học theo hạnh nguyện Quán Âm yêu thương và cứu độ chúng sinh không mệt mỏi, cầu mong bổ tát luôn thị hiện nơi khổ đau này làm chỗ nương tựa, làm thuyển từ cứu vớt, và là ngọn đèn sáng chỉ đường oi sáng cho chúng con.

 26. nguyễn lê trang thùy

  Me ơi từ khi con và anh Hải chia tay nhau con đã cầu cứu mẹ, từng giây từng phút con đều niêm danh hiệu quán thế âm bồ tát với niềm tin rằng mẹ sẽ giúp anh quay về bên con. Nhưng mẹ chẳng thương con, mẹ đã bỏ mặc con đau khổ suốt 5tháng qua.Con đau lắm mẹ có biết không? Tim con như có ngàn nhát dao đâm vậy. Con được sinh ra trong 1 gia đình phật gốc, ông nội và các cô chú họ của con đều là thầy chùa và ni cô thì chắc mẹ hiểu rằng từ nhỏ đến lớn con được tiếp cận với chùa chiền, với phật pháp như thế nào. Mẹ ơi, mẹ hãy chứng minh cho con rằng mẹ luôn thị hiện và nơi nào có đau khổ thì nơi đó có mẹ cứu giúp mẹ nhé. xin mẹ thương lấy đứa con nay, xin cứu vớt cho con, chỉ cần anh quay về bên con thì con nguyện ăn chay 2tháng, cắt đi mái tóc dài của mình để tỏ lòng biết ơn của con với mẹ. Mẹ có thể lấy đi bớt tuổi thọ của con cũng được nhưng xin mẹ đừng bắt con phải rời xa người ấy.
  NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT.

  • Tìm Lại Phật Tánh

   A Di Đà Phật, chào bạn Trang Thùy

   Bạn ơi, nếu như tiền kiếp bạn và người yêu đã có ân oán tình ái với nhau thì kiếp này gặp nhau để “trả”. Thế nhưng rõ ràng là hữu duyên mà vô nợ, tức là gặp nhau đến đó là dứt, hết nợ nần. Hoặc giả như kiếp trước bạn có chia tay họ làm họ đau khổ thì kiếp này bạn gặp quả báo tương tự, có gieo oan trái thì oan trái mới đến tìm.

   Nhân quả của chính bạn thì không ai can thiệp được cả, chỉ trừ bản thân bạn có muốn cải tạo cho nó tốt hơn hay không mà thôi. Bạn niệm danh hiệu Phật, hay Bồ tát gia hộ cho bạn chân thật được thoát khổ, chứ không phải niệm để van xin các Ngài can thiệp vào Nhân quả của bạn được. Bạn cần hiểu rõ chỗ này.

   Kiếp này bạn nhận Quả như thế nào thì do kiếp xưa bạn đã từng gieo Nhân đó. Nhân quả thì không mảy may sai chạy, cho nên bạn Phải tin sâu Nhân Quả. Tin sâu Nhân Quả rồi thì bắt đầu Buông, buông đi bạn, bạn không buông thì tự chuốc lấy phiền não rồi đi oán trời, trách Phật thì thêm mang tội. Cách thoát khổ đó là thay vì bạn nhớ nghĩ hoài đến người yêu thì bạn hãy thay tâm niệm đó bằng niệm Phật cho nhiều, sau đó đem công đức niệm Phật này hồi hướng cho anh ta thì mối oan trái này của bạn và anh ta sớm được hóa giải. Khi đó tự bạn sẽ lìa khổ, không còn phải ngồi than trách, phiền não nữa.

   Chúc bạn mau thoát khỏi cơn si mê tình ái này.

   Nam Mô A Di Đà Phật

   TLPT

  • Phúc Bình

   Từ câu chuyện của bạn Nguyễn Lê Trang Thuỳ có thể thấy lạc thú của ái dục là không bao giờ thoả mãn và khi mất đi nó làm con người ta rơi vào tận cùng khổ đau. Thật khó mà đức Quán Thế Âm Bồ Tát lại mang người nam đến cho người nữ hoặc ngược lại để giảm khổ đau luyến ái bằng chính nguồn gốc của khổ đau, nên bạn hãy suy xét kỹ. Cũng như câu chuyện Hoà thượng Tịnh Không kể về một tăng sĩ phàn nàn mình tu đạo mà không cầu được ước thấy vì do cầu không đúng pháp, cầu cái tủ lạnh mãi mà không được thọ nhận. Còn ngài Tịnh Không lại luôn mong cầu gì thì đều được vì ngài cầu đúng pháp, vì chúng sanh chứ không phải vì lợi ích của mình. Mong bạn hãy tỉnh giác, tìm hiểu vì sao những người thân trong gia đình mình lại xuất gia.
   Nam Mô A Di Đà Phật!

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật – Chào Trang Thùy:

   Cho phép chú gọi Trang Thùy là cháu nghen, vì chú đoán tuổi cháu cũng chỉ khoảng ngoài đôi mươi, còn trẻ, xinh xắn, tóc dài, dễ mến :)

   Cháu vừa trải qua một trải nghiệm rất đặc biệt, yêu rồi lại chia tay người yêu, có lẽ đây là lần đầu tiên cháu yêu hoặc giả là mối tình sâu đậm nhất của cháu từ trước đến giờ phải không ? :)

   Các cô chú ở đây đều đã nói rõ cho cháu về Nhân Quả, về cái khổ của Tình Ái Nam Nữ. Chú thì sẽ góp ý cho cháu dưới một góc độ khác để cháu có thể thấy rõ hơn về mọi việc:

   1. Mẹ Quán Thế Âm chưa từng rời xa cháu đâu, 5 tháng qua Ngài cũng vẫn ở bên cạnh cháu nhưng chưa ra mặt. Hôm nay, cháu thổ lộ thì chú mới nói cho cháu biết là như vậy. Lý do tại sao cháu biết không? Vì muốn cho cháu thêm thời gian để suy gẫm thêm về mối tình vừa qua, sự chia tay vừa rồi.

   Cháu nghĩ xem, khi 2 người chia tay thì lỗi tại ai? Chỗ này Mẹ Quán Thế Âm để cho cháu thời gian suy nghĩ về nguyên nhân dẫn đến sự chia tay này, có phải là trong đó có một phần lỗi của cháu hay không?

   Cháu nghĩ thật kỹ xem có phải chính cháu đã góp phần vào kết cục ngày hôm nay không? Vậy sao cháu không mạnh dạn tự mình nhìn nhận trước phần lỗi về mình? Có thể mình đã có chỗ chưa đúng, có thể mình đã quá nuông chiều anh ấy, quá bi lụy trong tình cảm hay chăng? Sự bi lụy đó đã góp phần giết chết tình yêu một cách nhanh chóng đó cháu. Hoặc là mình quá yêu cuồng sống vội nên có lúc quá ghen tuông, mất lý trí dẫn đến chẳng kiểm soát được cảm xúc, nhiều lần ghen tuông quá đáng, cho đến tạo cảm giác cho người ta sự ràng buộc như ngục tù, ko có tự do, v.v…Cháu thử nghĩ lại xem cháu có phạm một trong những điều trên không?

   Mình lắng tâm mình lại thì liền thấy rõ lỗi mình ở đâu, và rút kinh nghiệm. Sau đó nếu có dịp cháu cũng nên viết thư/mail xin lỗi anh Hải, thừa nhận lỗi lầm của cháu, và mong anh ấy bỏ qua. Sau đến cũng nên bao dung lỗi lầm của anh ấy nếu có.

   Và nếu khi cháu biết nhận lỗi và xin lỗi thì chuyện còn lại là anh ấy có về lại với cháu hay không thì điều này là do duyên nợ của cháu và anh ấy là còn hay hết, và quan trọng hơn hết là anh ấy có còn yêu cháu nữa không, có muốn thật sự quay về với cháu hay không. Việc này thì Mẹ Quán Thế Âm cũng không ép buộc được cậu ấy.

   Cũng như lúc 2 đứa mới quen nhau và yêu nhau thì cũng chẳng phải do Mẹ Quán Âm làm mai mối phải ko nè :) Là do 2 con tự đến với nhau, là do 2 con quyết định. Khi chia tay thì cũng là do 2 con quyết định phải không? Cho đến sau này nếu có làm lành lại thì cũng là do chính 2 con tự làm lành với nhau mà thôi. Con thấy có phải vậy không :)?

   Vậy thì con thấy Mẹ Quán Thế Âm từ bi đấy chứ, cho con cơ hội để tự mình trưởng thành hơn, biết học hỏi từ chính trải nghiệm của con trong tình yêu, con sẽ lớn hơn khi biết tự mình rút ra được bài học kinh nghiệm cho chính mình, từ chính những lỗi lầm của chính mình. Để sau này, khi con lại có được một tình yêu đến với con – có thể là sự quay về của Hải, hay là một tình yêu mới chân thành và chín chắn hơn thì con cũng đã chuẩn bị sẵn sàng,biết gìn giữ và nuôi dưỡng tình cảm đó lớn dần theo thời gian chứ ko yêu cuồng sống vội nữa.

   Chú thấy đây cũng là việc tốt cho con đó. Mẹ Quán Thế Âm mang con đến với Chú, để chú có cơ hội chia sẻ với con những điều này. Chẳng phải là như vậy sao con? Xin con đừng trách Mẹ Quán Thế Âm nữa nha…

   Thương con nhiều.

   Chú Tịnh Thái.

 27. Mây trắng lang thang

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  Nam Mô A Di Đà Phật
  Bạn Trang Thùy thân mến
  Mình đọc những dòng tâm sự của bạn mình cũng hiểu bạn đau khổ nhường nào nhưng mình không biết dùng cách nào gỡ rối cho bạn, vả lại đã có những thiện tri thức từ bi chỉ cho bạn con đường thoát khổ. Mình chỉ muốn mượn câu chuyện gần đây nhất của mình kể cho bạn nghe sự từ bi cứu khổ khắp nơi của chư Phật chư Bồ Tát trong đó bao gồm mẹ Quán Âm.
  Mình mới chuyển đến chỗ ở mới, bao nhiêu tiền 2 vợ chồng gom góp lấy hết ra sửa sang và lo cho 2 con tìm trường , sắm sửa đồ vật trong nhà. Mình cũng thất nghiệp luôn mấy tháng trời, chỉ trông vào đồng lương ít ỏi của ông xã (ông xã còn phải phụng dưỡng bố chồng mình). Sắp xếp xong chuyện nhà cửa con cái là mình phải đi kiếm việc trong khi còn bỡ ngỡ với hoàn cảnh mới. Ngoài việc mình không phải người bản xứ đã đành, lại còn phải tìm công việc có thời gian phù hợp với 2 con nhỏ để đưa đón các cháu vì bên đây xe cộ cũng khá phức tạp. Mình vất vả hơn nửa tháng vẫn tìm không ra việc thích hợp.(Mình còn thỉnh thoảng gửi tiền về phụ giúp mẹ ở vn nữa).Thế nên việc kiếm việc cũng rất cấp bách trong lúc này.Mình thường nghĩ mình rau dưa qua ngày để tu tập cũng không có tí vấn đề gì, mình lại cũng chẳng đua đòi xa hoa nên cuộc sống riêng của mình không thành vấn đề. Thế nhưng 2 con mình, mẹ mình rất cần đến mình. Trong lúc tuyệt vọng mình thầm khấn như này: “Con thành tâm xin về Tây phương nên con không cần gì cả ở cõi ta bà đau khổ này, nhưng bây giờ thọ mạng chưa hết mà kiếp này đến đây còn phải trả nợ cho những kiếp trưóc, cúi xin chư Phật chư Bồ tát, đại bi cứu khổ Quan thế âm Bồ Tát gia hộ cho con có điều kiện trả được bao nhiêu thì trả.” Mình thành tâm khấn nguyện nhưng không hề vì riêng mình. Thật sự mình còn muốn có thu nhập để có điều kiện làm từ thiện nhưng mình không khấn , chỉ nghĩ trong tâm . Vậy mà sự màu nhiệm đã xảy ra ngay sau khi mình khấn thầm 1 tiếng đồng hồ. Mình được một nhà trường tiểu học gần nhà nhận vào làm với thời gian và mức lương thỏa đáng. Mình cảm động và biết ơn chư Phật chư Bồ Tát vô vàn, lúc nào các ngài cũng từ bi lắng nghe và gia hộ cho những chúng sinh đau khổ ở cõi ta bà này. Bạn Phúc Bình nói đúng, nếu mong cầu của mình vì chúng sinh thì là mong cầu đúng pháp. Ngược lại riêng bản thân mình chẳng mong cầu tư lợi cá nhân, một lòng niệm Phật cầu vãng sinh Tây phương nên chẳng màng đến ta ba vui ít khổ nhiều này. Thế nhưng vì thọ mạng chưa hết, tuy không cầu mong cho bản thân nhưng rất nhiều lần trong nguy hiểm cực độ đã được sự gia trì bất khả tư nghì của chư Phật chư Bồ Tát mà thoát hiểm. Nam Mô A Di Đà Phật.
  Mình mong chuyện của mình giúp bạn thêm vững tin vào giáo lý thâm diệu của đấng Từ Tôn, sự gia trì bất khả tư nghì của chư Phật và chư Bồ Tát. Mong bạn sớm vượt qua nỗi khổ và sống đời sống an vui .
  Nam Mô Tây phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.

 28. Liên Thuỷ

  Nam mô A Di Đà Phật !
  Em con bị ung thư vú. Xin hãy chỉ cho con phải làm gì? Con xin cảm ơn.

 29. Huệ Tịnh

  A Di Đà Phật Chị Liên Thủy.

  Bệnh ung thư thì uống thuốc A Di Đà Phật cầu sanh Cực Lạc là tốt nhất. Cũng nên phát tâm ăn chay vì bệnh ung thư do sát sanh ăn thịt mà ra, tế bào ung thư chính là oan gia, mình nợ mạng họ nay họ đến đòi, mình làm khổ họ nay họ lại làm khổ mình, giờ mình ngưng ăn thịt tức ngưng kết ác duyên thêm với chúng sanh, lại dùng công đức niệm Phật ăn chay hồi hướng cho các tế bào ung thư thì nếu số mạng chẳng tận thì sẽ tự hết bệnh, số mạng đã hết thì do tâm chân thành buông xả vạn duyên niệm Phật cầu sanh Cực Lạc tức được cảm ứng A Di Đà Phật đến tiếp dẫn về Tây phương vậy, thân dẫu có bệnh mà tâm chẳng hề thấy đau do bởi công đức niệm A Di Đà Phật và tâm chí thành cầu sanh Tây phương nên chẳng còn thấy đau đớn chi nữa. Do đó mới nói là niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây phương là phương thuốc tốt nhất cho người bị bệnh ung thư vậy.

  Nam Mô A Di Đà Phật.

  (Bài viết đã được BQT chỉnh sửa, kính mong đạo hữu Huệ Tịnh hoan hỉ)

 30. Diệu Trí

  Mình từng đau khổ nhiều vì tình duyên, chồng con. Nhớ lại 1 đêm khi đag mang thai, mình khóc nhiều, tâm rất đau khổ. Lúc đó nhìn ra cửa trời tối đen, bỗng mình nhìn thấy có hình giống hình mẹ Quan Âm mình đeo dây ở cổ, mình thầm nguyện:”xin Quan Thế Âm bồ tát chỉ cho con con đường thoát khỏi những khổ đau này”. Sau đó mình ngưng khóc và ngủ đc đến sáng. Sáng hôm sau khi ngồi máy tính mình vô tình ccđọc được bài Chú Đại Bi, khi đọc mình khóc, khóc ko phải là đau khổ, mà lại cảm thấy có niềm hoan hỉ, vui sướng trong lòng, chưa bao giờ mình có cảm giác bình an đó.
  Có rất nhiều sự linh ứng của mẹ Quán Âm mà mình cảm nhận được, sau đó mình gặp được 1 vị sư Thầy, Thầy quy y cho mình, mình đã li hôn và giờ đang nuôi con, bé nhà mình được 21 tháng tuổi, mình hiểu còn nhiều vất vả, nghiệp phải trả, nhưng chân thành tu học, nghĩ tưởng Mẹ sẽ có mẹ luôn bên cạnh.

 31. In Hồng Phúc

  AMIDA PHẬT

  Thưa thầy và quý Phật tử, con là Phật tử tại Việt Nam, con đọc quyển sách Sự Linh Nghiệm Của Quán Thế Âm Bồ Tát, con thấy quyển sách này rất hay và muốn mọi người cũng được đọc. Nhưng quyển sách này chữ nhỏ. Kính mong thầy và quý Phật tử có thể liên lạc với con qua số điện thoại này để cho con tài liệu gốc về quyển sách này để con in lại. Xin thầy từ bi hoan hỉ và cảm tạ ơn quý Phật tử.

  Số điện thoại: 099 39 55 218 (xin được giấu tên)

 32. Đoàn Diễn

  Con là phật tử của Chùa Ba Vàng Quảng Ninh, con cảm ơn Tam Bảo đã cho con được sức mạnh về tinh thần, và trí tuệ để con có thể tiếp tục tin vào duyên nghiệp mà con đã gặp.

 33. Quảng phong

  Con đang rất muốn đọc được sách:”dục hải hồi cuồng ” để nhắc nhở mình tuổi thanh niên phải biết kiềm chế dục vọng mà tìm trên mạng không được, ai biết chỉ con tìm với!

 34. Nguyễn Thanh Minh

  Nam Mô A Di Đà Phật ! Con xin chân thành cảm ơn các vị !

 35. Nguyen thi Ut

  Nam Mô Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát,

  Con xin thành kính cầu xin Mẹ từ bi cứu giúp cho gia đình con qua cơn khổ nạn: Giúp hương linh con gái con được siêu thoát. Giúp 2 con trai của con được khai trí khai tâm thoát khỏi mê muội chứng nghiệm game, biết kiếm 1 nghề làm việc ổn định. Do hoàn cảnh con ko chăm nom 2 con trai từ nhỏ, nên để 2 con trai bị nghiện game như vậy, là lỗi của con. Trong 1 lần quá buồn khổ nơi đất khách quê người, Mẹ từ bi đã cho 1 người phụ nữ đến an ủi con và khuyên con nên đến với Mẹ từ bi để cầu Ngài cứu khổ cứu nạn. Con thành tâm khấn nguyên ơn Ngài…

 36. tuan van

  Con mong sao Ngài cứu vớt lấy chúng con, chúng con người trần mắt thịt ngu muội ai cũng đã từng mắc sai lầm, mong Ngài hãy chỉ đường dẫn lối cho chúng sinh.

  A Di Đà Phật.

 37. thùy trang

  Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát .con chỉ mới bước sang tuổi đôi mươi.hiện con đang ở xa xứ khổ đau . Con thường nguyện vái mẹ quan âm cho con vượt qua khổ đau này vì cha mẹ quá đau khổ con không đành lòng .con rất tin mẹ ngày ngày đêm đêm niệm danh hiệu mẹ cho con sớm đạt thành tâm nguyện để sớm được về cứu cha cứa mẹ quê nhà .được trả hiếu cho cha mẹ. Con muốn có người thầy chỉ dạy con mọi điều mẹ ơi.con vô cùng đau khổ . Vô cùng nhớ cha mẹ nhớ quê hương nhà con vô cùng yêu cha yêu mẹ.vô cùng yêu anh chị nhưng hoàn cảnh đưa đẩy con đến đây con phải chấp nhận con chỉ biết cầu xin mẹ cho con tai qua nạn khỏi mọi việc mong cầu sớm được toại nguyện.. Con nguyện xin mẹ tầm thinh cứu khổ con .cứu khổ gia đình con cho gia đình con được an vui hạnh phúc.nay con rất đau khổ .con mong có ai sẽ là người thầy dẫn dắt con nhé hồi đáp thư của con chỉ dạy dẫn đường dẫn lối cho con đi. Nam Mô A Di Đà Phật

 38. Tịnh minh

  A Di Đà Phật!
  Quán Âm Bồ Tát bi nguyện rộng sâu chẳng thể nghĩ bàn nên Đại sư Ấn Quang đều khuyên chúng sanh niệm kèm danh hiệu Ngài để tránh các chướng nạn trong đời. Nhưng Ngài không phải thần linh mà ta cầu khẩn Ngài là được, Ngài đại diện cho lòng từ bi vô hạn nên tâm ta phải có tâm từ bi thì ắt dễ cơ cảm, niệm danh hiệu Ngài thì ta phải có tâm từ bi thế mới là niệm nếu ta niệm xuông ở miệng trong tâm vẫn tham sân si lẫy lừng, tay vẫn sát sinh chúng sanh, miệng nói lời thô xấu… Không có lòng thương chúng sanh thì niệm hoài chẳng ích gì. Miệng niệm tâm thân hành theo lòng từ của Ngài thì đó mới là chân Niệm bạn sẽ luôn cảm thấy Quán Âm bên cạnh mình gia hô cho mình.
  Niệm niệm như vậy nguyện nào chẳng thành.
  Kính mong các đạo hữu niệm theo lợi lạc vô cùng
  Nam mô A di đà phật

 39. PHẠM THỊ THÙY VÂN

  NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI TẦM THINH CỨU KHỔ CỨU NẠN QUẢN ĐẠI LINH CẢM ỨNG BẠCH Y QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.
  Con thành tâm khấn nguyên, thành tâm niệm hồng danh ngài, xin ngài từ bi ban cho vợ chồng con sớm có một đứa con trai để nối dõi tông môn, đệ tận hiếu đạo, con nguyện dù mưa dù gió mỗi ngày trì chú đại bi, làm nhiều việc thiện, cố gắng giữ phật quy ngũ giới, nguyện làm lành lánh dữ, nguyện có bao nhiêu công đức phước lành xin hồi hướng cho ta bà chúng sanh.
  NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

 40. Ruby

  Con cám ơn mẹ hiền Quan Thế Âm đã nhiều lần cứu khổ cứu nạn cho con. Nếu không đuợc Ngài che chở con đã không có ngày hôm nay. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát…

 41. Tuyết Lê

  Nam mô Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Con cán ơn Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát đã giúp con qua cơn khổ nạn. Con thành kính cám ơn mẹ!

 42. Phúc Bình

  Thuở trước có người tên là Cao Phiền, tư chất thông minh có thiên tài học giỏi, mới lên mười bốn tuổi đã đậu Tú tài. Anh Tú lấy người vợ họ Phàn, tự là Giang Thành. Người vợ có nhan sắc đẹp đẽ, nhưng bị phải tính tình bạo ác bướng bỉnh. Thế là Cao tú tài gặp phải sự đau khổ thầm kín bên trong là cô vợ hà đông sư tử như con thú dữ ở xứ Hà Đông. Gây đau khổ cho anh ta đến nỗi thân thể gầy mòn ốm như khúc củi khô. Bà nhạc mẫu lại là người rất hiền lành, nhân thấy con mình đối đãi với chồng nó chẳng được tử tế lành đẹp lắm, nên bà lấy làm lo âu. Rồi bà mới thiết lễ cầu nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ tát xin gia hộ. Đêm bà mộng thấy nói rằng: Con gái của ngươi kiếp đời trước là một con chuột trường sanh đã sống ở trong một ngôi chùa lâu năm, do vị Hòa Thượng chùa ấy nuôi dưỡng. Kiếp trước Tú tài còn là tên học trò đã từng ở nhờ trong ngôi chùa ấy để đọc sách, y đã làm chết chuột kia. Với hiện tại tức một quả báo trả lại đền một quả báo, cho đến khi nào chết mới xong. Nhưng nếu niệm phẩm Phổ môn, có thể cứu được. Bà nhạc mẫu liền bảo cho con rể và anh với chị nhà bển hay việc mình đã vừa mộng thấy. Sau đó toàn gia trì niệm hơn vài tháng nhưng chưa thấy có hiệu quả gì. Họ mới bảo anh Tú, khiến anh cũng phải cùng nhau phát tâm hằng thường, đồng tâm trì niệm. Bỗng nhiên có một vị lão Tăng đến. Lão Tăng này lại kiêm chuyên môn tướng thuật rất tinh tường và minh đạt lẽ nhân quả nữa. Bấy giờ dân làng tranh nhau đến cầu hỏi những việc cát hung đủ thứ. Phàn thị vợ Thầy Tú cũng cùng đi đến Thầy lão như mọi người. Khi lão Tăng thấy cô, Ngài liền trực thị lên mặt cô và đọc một kệ sáu câu. Rồi Tăng lại dùng một chén nước và ngậm phun lên cả mặt cô. Chính lúc ấy mọi người lấy làm ngạc nhiên đều cho là “khốn rồi” lão Tăng này chắc là sẽ bị Phàn thị nó hành hung cho mà biết, vì bình nhật tính nó nóng nảy, hễ trái ý nó thì phải biết. Nhưng trái lại, ai ngờ cô Tú vẫn điềm nhiên, mặc cho lão Tăng phun nước làm phép tắc gì thì làm chẳng ai thấy cô có chút giận dữ gì hết. Sáu câu của Ngài nói: Này, đừng nên giận, đừng nên giận nữa. Kiếp trước cũng chẳng giả, kiếp này cũng chẳng thật. Khốn nạn, chuột mi cắm đầu chạy đừng cho mèo đuổi bắt. Cô Tú nghe xong tức thì tỉnh ngộ, và cũng từ đấy về sau cải đổi hoàn toàn tì khí. Cô gắng sức ăn năn thay đổi những lỗi lầm ngày trước, dĩ nhiên là trở thành một người vợ hiền lương, người dâu hiếu thuận. Đức Quán Thế Âm Bồ tát thật bất khả tư nghì, vô lượng vô biên phước đức lợi ích vậy. Thường thường có như thế.
  Trích từ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
  Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Giảng Lục
  Pháp sư Bảo Tịnh giảng thuật

 43. MINH LÂM

  NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
  Tôi là trí thức có quy y mà không biết tu dưỡng phạm giới nhậu nhẹt đối xử không tốt với vợ, làm vợ tổn thương đòi ly hôn. Tôi xin lỗi vợ và gia đình vợ cũng vẫn giận và cương quyết ly hôn. Tôi vào mạng và đọc được sự linh ứng của chú Đại Bi và tình thương yêu cứu giúp của Đức Bổ Tát Quan Thế Âm. Tôi chí tâm trì tụng,niệm Bô Tát và sám hối hồi hướng. Sau 3 ngày vợ đã tiếp xúc nói chuyện,gia đình vợ đã cho thời gian để tôi tu dưỡng sửa chữa. Tôi thật sự thay đổi thì được đoàn tụ gia đình. Cảm ơn Bồ Tát từ bi đã linh cảm cứu giúp cho con và gia đình con. Con tiêp tục trì niệm và tu dưỡng thân tâm để xây dựng gia đình hạnh phúc nuôi dạy con cái.
  Thưa quý vị trong hoàn cảnh khốn khó và đau khổ chúng ta mới tìm đến Bồ Tát. Bất luận vì lý do gì điều tôi muốn giãi bày cùng quy vị lá sự linh cảm và tình thương của Bồ Tát Quan Âm.
  Nam mô Phật
  Nam nô Pháp
  Nam mô Tăng
  Nam mô Đại Từ Đại Bi tầm thinh cứu khổ quảng đại linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Mà ha tát.

 44. Hà Linh

  Cầu xin Đức quan âm gia hộ độ trì cho gia đình con vượt qua bể khổ.6

 45. loan

  Con vô cùng biết ơn mẹ hiền Quán thế âm Bồ tát đã phù hộ độ trì cho con cũng như người thân của con. Con nguyện cuộc đời còn lại của mình sẽ sống thật tốt, từ bỏ tham, sân, si,con xin hồi hướng công đức để cầu cho tất cả các chúng sinh đều thoát khổ thoát nạn được an lạc, bình an

 46. Nhung

  Con có đôi lời muốn hỏi.
  Con tự tìm hiểu về Phật Pháp được 1 thời gian và con cảm thấy có duyên với Quán Thế Âm Bồ Tát,con quyết định niệm danh hiệu Ngài. vì con ở trọ không có điều kiện Niệm theo nghi thức nên hàng ngày vào lúc ngủ và trước khi đi ngủ con chỉ niệm thầm danh hiệu Ngài, ban ngày khi nào rảnh con cũng nghĩ và niệm thầm danh hiệu Ngài. Trong thời gian qua con có cảm nhận được là có sự linh ứng, thâm tâm con an lạc hơn, khi con đọc những câu chuyện Phật dạy con cũng hiểu hơn, có những việc nghĩ rằng không thể vượt qua nhưng lại như có ai đó thầm giúp đỡ…
  Nhưng hôm nay con được nghỉ ở nhà và lần đầu tiên con ngồi niệm con ngồi xếp 2 chân bằng và xếp tay 2 đầu ngón cái chạm nhau, đầu tiên con niệm To danh hiệu Quán Thế Âm sau đó con chỉ niệm thầm trong tâm và quán tưởng tới Ngài.
  Nhưng có điều lại sảy ra, khi con niệm thầm được khoảng 3 phút thì con có cảm giác như người con tự nhiên đung đưa về đằng trước mà bản thân con không thể kiểm soát được, con lại càng tập trung niệm thầm thì tình trạng đó vẫn diễn ra.Chỉ đung đưa người, nhưng con vẫn tập trung được, 1 lát sau con sợ quá nên con dừng lại mở mắt ra thì thấy chân con vẫn đang đung đưa. Con không biết việc con thực hành đó đã đúng hay không, liệu con có làm sai điều gì không ạ
  Kính mong Quý Đạo Hữu cho con đôi lời góp ý và chỉ đường giúp con cách trì niệm.

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Nhung,

   *Tướng do tâm sanh, cảnh tuỳ tâm chuyển.
   Tâm bạn nhất thời nghĩ đến những diệu dụng thần thông của Quán Thế Âm Bồ Tát, nên đã khiến thân mình lay chuyển. Thân là dụng của tâm. Tâm tịnh, thân sẽ tịnh. Tâm động, thân sẽ động theo. Bạn chớ khởi nghĩ đó là sự cảm ứng từ nơi Quán Thế Âm mà gặp chướng nạn.

   *Bạn có duyên với Quán Thế Âm Bồ Tát, hãy ráng phát tâm trì niệm theo phương pháp Phản Văn Văn Tự Tánh của Ngài – nghĩa là xoay tánh nghe vào bên trong để quán chiếu cái tâm thanh tịnh của chính mình.

   Nói cụ thể hơn: Miệng niệm QTA, tai nghe rành rõ từng tiếng từ nơi miệng phát ra, tâm nhiếp rõ từng tiếng từ nơi miệng, gộp lại: miệng niệm-tai nghe-tâm nhớ rõ. Cứ vậy mọi thời, mọi nơi, mọi chốn, mọi hoàn cảnh, không nhớ nghĩ đến bất cứ tạp loạn nào khác, lâu ngày, bạn sẽ có sự lợi lạc.

   *Quán Thế Âm là một cổ Phật và cũng là một Đại Bồ tát phát nguyện thường hầu cận Phật A Di Đà của cõi Tây Phương Tịnh Độ và Ngài có 12 Đại nguyện, trong đó có một đại nguyện tiếp dẫn chúng sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Do vậy, hàng ngày niệm QTA bạn nên phát tâm, hồi hướng công đức về Tịnh Độ thì lợi lạc không thể nghĩ bàn.

   Chúc bạn luôn tỉnh giác.

   TN

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Chúng ta thuộc hàng hạ căn, áp dụng pháp trì danh Phật hiệu là hợp thời hợp căn nhất, chớ nên quán tưởng tướng hảo của chư Phật, chư Bồ tát, bởi sự thực là chúng ta có muốn cũng quán tưởng không nổi đâu. Thân của các Ngài to lớn vô biên, đôi mắt của Phật bằng cả đại dương xanh biếc- chúng ta quán tưởng thế nào đây. Do vậy như lời tiền bối Thiện Nhân đã chỉ dẫn ở trên: miệng niệm, tai nghe, tâm nhớ kỹ- chắc chắn sẽ đem lại sự lợi lạc không nghĩ bàn.

   Nam mô A Di Đà Phật

 47. Nguyen Thi Minh Khanh

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MO BON SƯ THÍCH CA MO NI PHẬT . NAM MO QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT . CUỘC ĐỜI CON ĐÃ NHIỀU LẦN ĐƯỢC BỒ TÁT QUAN ÂM LINH ỨNG CỨU KHỔ CỨU NẠN , CON XIN CÚI ĐẦU LẠY TẠ CẢM ƠN NGƯỜI .CON CHƯA QUY Y NHƯNG TỪ LÚC CÒN NHỎ LÒNG CON ĐÃ LUÔN HƯỚNG VỀ CỬA PHẬT . CON NGUYEN TU TÂM LÀM THEO NHỮNG ĐIỀU PHẬT DẠY . HÔM NAY CON LẠI CÚI XIN QUAN ÂM BỒ TÁT PHÙ HỘ ĐỘ TRÌ, CHE CHỞ , CỨU KHỔ CỨU NẠN CHO GIA ĐÌNH CHÚNG CON . CHÚNG CON XIN KÍNH CẨN TẠ ƠN NGƯỜI . NAM MO A DI ĐÀ PHẬT , NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN QUẢNG ĐẠI LINH CẢM BẠCH Y QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT . CHÚNG CON LÚC KHÓ THÌ CÓ ĐẾN PHẬT .NAM MÔ QUAN THẾ AM BỒ TÁT . NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT .NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT CỨU KHỔ CỨU NẠN

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked (cần có)

Xin hoan hỉ viết tiếng Việt có dấu. Chọn kiểu gõ: TELEX VNI VIQR OFF

Ngừa thư rác (cần điền)