Những Mẫu Chuyện Linh Ứng Quán Thế Âm

Những Mẫu Chuyện Linh Ứng Quán Thế Âm

Trong tập sách này, chúng tôi ghi thuật lại những mẫu chuyện linh ứng về đức Quán Thế Âm Bồ Tát do tự thân chứng nghiệm, cùng những mẫu chuyện sưu soạn và chọn lọc có liên quan đến hạnh nguyện cứu khổ của đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngoài các mẫu chuyện linh ứng của đức Quán Thế Âm, chúng tôi còn có trình bày thêm phần thực tập thiền quán qua đề mục niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm và có phần Nghi thức trì tụng phẩm kinh Phổ Môn, nói rõ hạnh nguyện và năng lực cứu khổ của Bồ Tát Quán Thế Âm.

Nghe tập sách này, mà bạn khởi phát được niềm tin sâu vững nơi Bồ Tát Quán Thế Âm, nguyện nổ lực cần mẫn trên tiến trình học hạnh yêu thương và giúp đỡ người thân đồng loại, đó chính là nhờ công năng quán chiếu tu tập hạnh lành của bạn theo tinh thần Từ Bi của đức Quán Thế Âm. Riêng quý vị đã có sẵn tín tâm, duyên lành với hạnh nguyện của đức Quán Thế Âm, sau khi đọc xong tập sách này, chắc quý vị có thêm kinh nghiệm và tư liệu sống thực để hằng truyền phổ sâu rộng về công đức, hạnh nguyện thù thắng của đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngay nơi bản thân chúng tôi, nhờ tin tưởng, xưng niệm, phụng thờ, lễ bái và thực hành hạnh nguyện thương yêu, lắng nghe đức Quán Thế Âm Bồ Tát mà mỗi ngày tăng phần an lạc và hạnh phúc. Bằng vào đó mà chúng tôi tin tưởng vào năng lực cứu khổ mầu nhiệm cùa Bồ Tát Quán Âm một cách tuyệt đối. Nhờ vậy mà chúng tôi càng thêm vững chí trên đường tu tập và hành đạo. Mong bạn đọc qua những mẫu chuyện linh ứng Quán Thế Âm sẽ:

- Thấu rõ hạnh nguyện cứu khổ sâu rộng, mầu nhiệm của Bồ Tát Quán Thế Âm.

- Tin sâu vào bản thể từ bi, diệu dụng, hóa hiện độ sinh bất khả tư nghì của Bồ Tát Quán Thế Âm.

- Tin sâu đạo lý nhân quả và duyên sanh giữa ta và người, giữa hạnh phúc và đau khổ.

- Hằng phát nguyện hạnh thực tập và lắng nghe và cứu khổ bình đẳng của Bồ Tát Quán Thế Âm.

- Hằng chuyên cần và nhất tâm xưng danh hiệu,lễ bái đức Quán Âm Bồ Tát không hề mỏi mệt.

- Nguyện cho mọi người, mọi loài sớm biết thực tập lời di huấn, giới răn, thiền định của Phật dạy để tiếp xúc được tự tánh thanh tịnh, từ bi, trí huệ ngay trong long thực tại.

- Hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm có mặt khắp mọi nơi và mọi thời. Ở đâu có đau khổ, có hận thù tăm tối là ở đó có Pháp Thân, Ứng Thân và Hóa Thân của Bồ Tát Quán Thế Âm.

- Xưng niệm, lễ bái, phụng thờ Bồ Tát Quán Thế Âm và muốn lời cầu nguyện có hiệu lực ta nên xả bỏ những tâm lý oán cừu, phiền hận và tham chấp.

- Phát nguyện làm điều lợi ích, cứu giúp, ban bố niềm vui cho người; xa lánh những điều ác, tránh sự giết hại, trộm cướp, gian dối, tà dục. Ðó chính là những điều kiện tốt để ta có cơ hội tiếp xúc với sự mầu nhiệm, linh cảm của Bồ Tát Quán Thế Âm.

Ðức Quán Âm Bồ Tát
Ðã thành Phật lâu xa
Vì hạnh nguyện cứu khổ
Hết mọi loài chúng sanh
Trong luân hồi sáu nẻo
Ứng hóa vô lượng thân
Hiện ngàn muôn diệu ứng
Vào khổ cảnh ngục lao
Cứu giải trừ ách nạn
Ðem tin lành muôn nơi
Người tôn xưng Thánh Mẫu
Người gọi đức Quán Âm
Bậc đại hiền tự tại
Chăm kỉnh lể phụng thờ
Chuyên lòng trì danh hiệu
Vượt thoát mọi tai ương.

Thân chúc bạn đọc thường trau dồi hạnh phúc bằng chất liệu yêu thương, bằng khả năng quán chiếu; hằng đem tâm khách quan, tha thiết trong việc học hỏi, chiêm nghiệm, thực tập hạnh nguyện ban vui, cứu khổ của Bồ Tát Quán Thế Âm để niềm phúc lạc, bình an có mặt đích thực trong cuộc sống.

Thành kính tri ân quý pháp hữu, quý ân nhân, các đệ tử thân cận đã hết lòng góp phần tài chánh, đánh máy, trình bày và sữa soạn kịp thời cho tập sách này có đủ nhân duyên xuất bản như tâm nguyện.

Thích Tịnh Từ (trụ trì Tu Viện Kim Sơn)
Diễn đọc: Huy Hồ, Đức Uy, Kim Phượng

25 phúc đáp

 1. Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát

 2. Phật tử Hiền

  Con đã xem hết bộ phim Sự tích Quan Thế Âm Bồ Tát và con đã nghiệm ra một điều: Hãy thương người như thể thương Thân và Hãy giúp người như thể giúp Người Thân của mình. Trong cuộc sống dù có thế nào đi chăng nữa thì chúng ta hãy quan hệ,ứng xử với nhau bằng tấm lòng vị tha nhân hậu. Con Cảm ơn Phật đời đời.

 3. PHÁP LÀ CỨU KHỔ

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  Con cám ơn cuộc đời và cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì đã cho con biết đến PHẬT PHÁP
  Con không thể diển tả đươc nổi lòng sung sướng của mình khi được nhge và biết đến PHẬT trong cuộc đời này
  Con nguyện đời đời kiếp kiếp này sẽ cố gắng giữ tâm cho trong sạch và làm nhiều việc tốt , để xứng đáng với lời PHẬT dạy
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
  NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT
  NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

 4. thuy hien

  Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm bồ tát.

 5. Buddhist

  NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT, CON ĐÃ NHIỀU LẦN ĐƯỢC NGÀI CỨU KHỔ CỨU NẠN, CON NGUYỆN ĐEM CÔNG ĐỨC HỒI HƯỚNG, MONG NGƯỜI HÃY TỪ BI GIA HỘ CHO TẤT THẢY CHÚNG SINH…

 6. Đỗ Quang Huỳnh

  Con niệm nam mô Đức Phật đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát!
  Con kính mong Mẹ Hiền độ cho thê thiếp của con gặp được mọi sự tốt lành may mắn!

 7. Thái Sơn

  Nam mô A Di Đà Phật
  Nam MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
  Thân người khó được-Phật Pháp khó nghe

 8. Ngoc Diep

  Nam mô Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Con đã nhiều lần được ngài cứu khổ cứu nạn, con cảm ơn Quán Thế Âm Bồ Tát!

 9. Ngoc Diep

  Nam mô Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Con đã nhiều lần được ngài cứu khổ cứu nạn, con cảm ơn Quán Thế Âm Bồ Tát!

 10. hiền

  Mỗi lúc con gâpk khó khăn hay khổ nạn luôn có đức mẹ Quán Thế Âm giang tay cứu vớt con. Dù con không là đệ tử phật gia nhưng trong thâm tâm con lúc nào cũng hướng về cửa phật.

 11. Trần Huệ Hoa

  Con xin cảm ơn Đức Phật đã cho con gặp, biết tới Phật Pháp, dù có hơi muộn màn. Con thành kính tri ân mẹ Quan Âm đã độ con đủ nghị lực chịu đựng và vượt qua được nỗi oan do bạn con đỗ tội cho con. Nếu không có mẹ gia hộ chắc con không kiềm chế được và chắc con đã nói, làm điều xúc phạm đến người bạn ấy rồi! Con thành tâm tri ân mẹ và nguyện suốt đời phấn đấu tu dưỡng thân tâm đúng như Phật dạy và cố gắng làm nhiều điều thiện lành, xưng đáng là người con Phật.

 12. vĩnh sơn

  Dù Người không còn nữa nhưng những lời giáo huấn và tư tưởng cao đẹp của Người đã xuyên suốt theo thời gian thấm đượm hương thơm Phật pháp trong trần gian còn quá nhiều đau khổ và bất hạnh.
  Cầu xin chư Phật che chở chúng con và huệ tâm sẽ trổi dậy ở mọi người để cõi trần ai vơi bớt đi nước mắt và đau khổ.
  Nam mô A Di Đà Phật!
  Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật!
  Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát!

 13. Phấn

  A-Di-Đà-Phật ! con kính lạy Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni . Con kính lạy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát . Con lạy mười phương chư Phật , chư vị Bồ Tát đã từ bi hỷ xả cứu độ cho chúng sinh , cho gd con . Con nguyện hướng về Phật Pháp để cầu xin cho tất cả chúng sanh được thân tâm an lạc . A-Di-Đà-Phật.

 14. NAM MO A DI DA PHAT ,
  NAM MO DAI TU DAI BI,CUU KHO CUU NAN, QUAN DAI LINH CAM , QUAN THE AM BO TAT .
  NAM MO PHAT , NAM MO PHAP,NAM MO TANG ,
  CON XIN THANH KINH CAU NGUYEN,CHO CON THOAT KHOI NGHIEP CHUONG , CUA DOI NAY KIEP NAY , CHO TAM DUOC AN NHAN ,
  CHO CON HUONG VE PHAT PHAP,CHO CON DAN GIAI CHUNG SANH HUONG VE PHAT PHAT TU HANH ,

  Duongvecoitinh.com: Xin vui lòng gõ tiếng Việt kèm dấu. A Di Đà Phật

 15. Diệu Âm Diệu Chính

  Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát!
  Xin Người luôn hiện thân trên đời này để cứu độ chúng sinh lìa khổ được vui, được tưới tẩm pháp vị Cam lồ tẩy uế nghiệp trần, được hưởng Pháp vị Phật để giải thoát biển khổ luân hồi.

  Xin ngài từ bi gia hộ cho phu quân của con được sớm trở về đoàn tụ với gia đình, yêu vợ thương con, bình an, sức khỏe. Chúng con nguyện đời này sống yêu thương nhau, đoạn ác tu thiện. Sống an lạc trong ánh sáng hào quang của Phật pháp.
  Con xin thành tâm sám hối với tất cả chư Phật, chư đại Bồ tát trong mười phương pháp giới!
  Con xin thành tâm sám hối với tất cả các chúng sinh những tội lỗi do con vô tình hay cố ý làm tổn thương.
  Con xin sám hối với cửu huyền thất tổ, tứ thân phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp của con.
  Con xin sám hối với tất cả các oan gia trái chủ.
  Con xin sám hối những khẩu nghiệp mà con đã mắc phải
  Con xin sám hối với những huynh đệ trong đạo tràg chuyên tu

  Nam mô cầu sám hối Bồ tát ma ha tat!

 16. Diệu Âm Ngọc Hóa

  NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN LINH CẢM ỨNG QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT.
  Lạy mẹ hiền Bồ Tát Quan Thế Âm xin mẹ thương xót nhỏ giọt cam lồ tưới tắm cho thân tâm con thường lạc,bệnh tật tiêu trừ,căn lành tăng trưởng.
  Con nguyện đời đời,kiếp kiếp tín tâm tam bảo,nguyện làm các việc lành, xa lìa các việc xấu.
  Lạy mẹ hiền Bồ Tát Quán Thế Âm trợ duyên cho con xa lìa vô minh,học kinh mau thuộc,hành trì tinh tấn trên con đường tu học Phật.
  Con xin thành tâm sám hối những tội lỗi đời này và nhiều kiếp trước con đã gây tạo ra.
  Nam mô sám hối Bồ Tát Ma ha Tát.

 17. CON CHÊN

  Nam Mô cứu khổ cứu nạn linh ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.
  Con đã có duyên với Người Mẹ Hiền này và được người hiển linh độ trì và giúp đỡ con được an lạc, hạnh phúc. Con xin hồi hướng công đức này cầu cho tất cả các chúng sinh đều thoát khổ thoát nạn được an lạc, bình an

 18. Ngô Văn Qúi

  NAM MÔ CỨU KHỔ CỨU NẠN QUÁN THÉ ÂM BỒ TÁT.
  Con cúi đầu đảnh lễ . Kính xin mẹ từ bi xót thương chúng sanh lạc lối . Chúng con ngụp lặn trong cõi ta bà nhiều đau khổ , nhiều ác tâm , đã nhuốm đen tâm hồn vốn bản thiện từ khi ra đời . Nay chúng con đã ít nhiều cảm nhận được sự độ lượng từ bi của mẹ ,đã thấy được sự hiển linh của mẹ . Chúng con cầu xin mẹ từ bi cứu lấy chúng con đang chìm trong bễ khổ . Cho chúng con thấy hào quang phật quốc dẫn đường . A DI ĐÀ PHẬT .

 19. võ thuận ngọc

  Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  Nam Mô A Di Đà Phật
  Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát
  Con xin nguyện đời đời kiếp kiếp cố gắng tinh tấn trì chú tụng kinh, làm lành lánh dử , thực hành tốt hạnh bố thí pháp và bố thí tài. Vì nhờ ơn Tam Bảo và Phật Pháp đã cứu giúp cho con được dạy chung với chồng con,giúp ba con tai ách được tiêu trừ sống một mình với con cháu suột trọn đời, giúp chồng con thực hiện tốt việc giữ giới.

 20. Thùy Dung

  con xin chân thành cảm ơn chư Phật Bồ Tát đời đời cúư khổ cứu nạn chúng con!

 21. HUE TAI

  NAM MO,ĐAI TU ĐAI BI CUU KHO CUU NAN QUANG ĐAI LINH CAM UNG BACH Y QUAN THE AM BO TAT

 22. Diệu Nga

  Nam mô đại từ đại bi tầm thinh cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát.

  Con đệ tử Diệu Nga cũng được ngài hiện thân thành bà lão mặc áo trắng chữa bệnh cho con, và từ đó đến nay con chưa bao giờ bệnh lại như vậy lần nào. Đã hơn 20 năm qua hình ảnh ngài con còn nhớ như in, thỉnh thoảng con vẫn kể cho người quen nghe.

 23. luân thanh tâm

  Nam mô A Di Đà Phật
  Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn
  Linh cảm Quán Thế Âm Ma Ha Tát
  Con xin chắp tay quỳ lạy me hiền cứu vớt chung sanh
  Thoát khỏi bẻ khổ được sống an lạc cầu mong nghiệp
  Ác tiêu tan dữ sinh lành . cầu mong cho gia đình con
  Được sống an vui mạnh khỏe cầu cho thế gian không còn khổ đau.
  Nam mô A Di Đà Phật
  Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát

 24. DungAnh

  Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.Con xin cảm ơn mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát đã phù hộ độ trì cho gia đình con.

 25. Duc Minh

  Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Cuộc sống con phải chịu nhìều khổ cực từ bé, may nhờ niệm bồ tát gia hộ mà con đã vượt qua được những khó khăn cũng như đạt được những điều may mắn tốt đẹp trong cuộc sống. Con nguyện đời đời kiếp kiếp tu học theo hạnh nguyện Quán Âm yêu thương và cứu độ chúng sinh không mệt mỏi, cầu mong bổ tát luôn thị hiện nơi khổ đau này làm chỗ nương tựa, làm thuyển từ cứu vớt, và là ngọn đèn sáng chỉ đường oi sáng cho chúng con.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hoan hỉ viết tiếng Việt có dấu. Chọn kiểu gõ: TELEX VNI VIQR OFF

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>