Vãng Sanh Tây Phương

Vãng Sanh Tây Phương

Trong “Vãng Sanh Truyện” chúng ta thấy có rất nhiều người do công phu niệm Phật được vãng sanh rất tự tại, biết trước giờ giấc ra đi, không một chút bệnh hoạn, gương mặt lại tươi đẹp hơn lúc bình thường.

Nhiều người không hiểu lại cho rằng: “Niệm Phật mới ba năm đã vãng sanh” là phải chết, ây da! Tôi sợ lắm, thôi thôi, đừng bảo tôi niệm Phật nữa.

Những người có ý nghĩ như vậy, vì họ không hiểu được ý nghĩa, giá trị cao đẹp của sự vãng sanh, nên mới bị những suy nghĩ tham sống sợ chết, luyến tiếc trần cảnh để phải chịu trôi lăn mãi trong lục đạo luân hồi.

Pháp môn Niệm Phật không có sinh tử, vãng sanh không phải là chết, vãng sanh là sống mà ra đi. Còn chết là không thể vãng sanh. Cho nên pháp môn này còn gọi là pháp môn “không sanh, không diệt”. Vì trong lúc vãng sanh quý vị rất tỉnh táo và thấy Phật tới rước rồi theo Phật ra đi. Lúc đó cái xác tạm bợ của thế gian này không còn dùng nữa. Sau khi lên đến cõi Tây Phương Cực Lạc quý vị sẽ được một thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ y như đức Phật A Di Ðà. Như vậy tuyệt đối không phải chết.

Cho nên tôi thường nói với quý vị rằng: “Pháp môn này là pháp môn không già, không bệnh, không chết”. Quý vị hãy yên tâm, dừng bước, lắng lòng nhất hướng mà chuyên niệm. Tôi nói đây là sự thật, chẳng phải dối gạt quý vị để làm gì, chỉ cần quý vị chuyên tâm niệm Phật, tới lúc tâm được thanh tịnh thì tất cả chuyện khổ đều không còn nữa, gương mặt lúc nào cũng tự tại vui cười, vì vui tươi nên không già. Người xưa có câu “ưu tư khiến cho người mau già”, lo buồn khiến quý vị rất dễ lão hóa.

Hiện giờ chúng ta còn đang mang cái nghiệp báo thân này, sống chết không một chút tự do. Những lúc khổ quá, thọ mạng chưa hết, muốn chết mà vẫn phải sống, đến khi có phước báo nhiều rồi, muốn sống thêm vài năm để hưởng thụ nhưng thọ mạng đã dứt, chừng đó muốn sống vẫn phải chết.

Do đó, khi quý vị phát tâm niệm Phật hoặc vào Niệm Phật Ðường niệm Phật, thân tâm, thế giới, vạn duyên bên ngồi, tất cả đều buông xuống hết, chỉ còn câu hồng danh A Di Ðà Phật với niềm vui đạo hạnh tràn ngập trong lòng, đó gọi là pháp hỷ sung mãn. Sự chuyên cần tu tập đến lúc công phu thành khối, quý vị sẽ không còn ràng buộc bởi cái khổ của bệnh già và chết, chừng đó sanh tử tự tại, muốn ra đi lúc nào tùy ý, muốn ở lại thế gian sống thêm vài ba năm cũng được. Lúc này cái sống của quý vị hoàn toàn mang ý nghĩa cao đẹp và tự biết mình sẽ phải làm những điều gì.

Người đạt mức sanh tử tự tại là người hội đủ phước báo lên thế giới Tây Phương Cực Lạc để hưởng thụ. Họ không ra đi mà tình nguyện ở lại vì xét thấy còn rất nhiều người có duyên với mình, mình phải giúp đỡ họ, phải độ cho họ, hy vọng có thể dẫn dắt thêm nhiều người cùng nhau về Tây Phương.

Lý do sống chính đáng như thế tuyệt đối không phải vì tham sống sợ chết hay để hưởng thụ ở thế gian này. Thực ra sự hưởng thụ trên thế gian làm sao sánh bằng thế giới Cực Lạc ở Tây Phương! Cái nhà mà chúng ta cho là đẹp và sang trọng nhất, đối với người cõi Tây phương Cực Lạc họ không màng đến, bởi vì nhà cửa của họ ở là thất bảo cung điện, sàn nhà toàn bằng lưu ly (cẩm thạch), đường đi trải bằng vàng, thức ăn chỉ cần nghĩ đến liền hiện ra, đồ vật mọi thứ đều do tâm nghĩ tưởng mà hiện hình.

Do tập khí ở thế gian nên có lúc khởi niệm ăn uống đến khi giác ngộ, thức ăn liền biến mất. Cho nên nhà ở cõi Tây Phương Cực Lạc trống không, sạch sẽ vô cùng. Và, không cần có nhà bếp. Quý vị thấy cuộc sống như vậy có sung sướng không? Còn chúng ta đây, đồ đạc chất chứa đầy nhà, muốn dọn dẹp cho gọn gàng sạch sẽ cũng phải mất nhiều thời giờ và phiền phức vô cùng. Cho nên người niệm Phật đến khi công phu thành tựu rồi, nếu xét thấy mình không đủ duyên hóa độ chúng sanh ở thế gian này họ đều mong sớm được lên Tây Phương Cực Lạc để hưởng phước.

Sau khi lên đến thế giới Cực Lạc rồi, mỗi ngày được thấy Phật, được cúng dường mười vạn ức Phật. Trong kinh Di Ðà Phật nói mười vạn ức Phật, thực tế quý vị có thể cúng dường vô lượng hằng hà sa số Phật. Sở dĩ ngài nói ít hơn như vậy vì Phật rất từ bi, ngài biết sự tỉnh thức của chúng sanh còn rất hạn chế, lên đến đó rồi mà đôi lúc còn khởi tâm nghĩ nhớ về ngôi nhà cũ và những người thân còn ở thế gian. Do đó ngài mới phương tiện mà nói cúng dường con số ít hơn thực tế như vậy và bảo chúng ta còn thể trở lại thăm thế gian bất cứ lúc nào đều có thể được.

Thế giới Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm đẹp đẽ như thế. Ði đến đâu cũng có những thành tựu tốt đẹp như thế. Vì sao chúng ta không tranh thủ đi sớm? Một pháp môn có thể thành tựu dễ dàng như vậy. Ðối với các vị Bồ Tát thành tựu ở những pháp môn khác, nếu không nhập vào cảnh giới này, đều cho là một pháp môn khó tin, khó hiểu.

Cũng giống như chúng ta nói với mọi người rằng Niệm Phật Ðường là nơi rất tốt, rất thù thắng để tu tập. Họ nghe qua dễ gì tin ngay. Nhưng sau vài ngày đến đây niệm Phật rồi họ mới chịu tin. Một việc nhỏ ở thế gian này mà người đời còn không hiểu không tin được, nói gì đến cảnh giới thù thắng, viên mãn ở thế giới Tây Phương Cực Lạc.

Từ chuyện nhỏ suy rộng đến chuyện lớn. Chúng ta có thể nhận thức được phần nào để tăng trưởng thêm niềm tin và thiện căn của mình hầu đem hết tâm nguyện của mình ra niệm Phật cầu sanh Tịnh Ðộ. Chắc chắn sẽ được thành tựu.

Tác giả: Hòa thượng Tịnh Không

0

10 Phúc đáp

 1. Hoang An Khang

  Có ai ở P3 Q11 nào đang niệm Phật cầu vãng sanh tây phương không cho mình qua niệm Phật chung với cùng nhau niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc đi

  0
 2. Phúc

  Con chào Cư Sỉ Hữu Minh.

  Con muốn xin Cư Sỉ một cách đặt tên cho con của con. Bào thai mới 2 tháng thôi, chưa rõ trai hay gái. Năm nay 2014, năm Ngọ. Con sinh năm 1993, vợ sinh năm 1996. Nếu là trai nên đặt tên gì, gái thì tên gì ạ. Thuận theo phong thủy và mạng của chúng con.

  Nam Mô A Di Đà Phật.

  0
 3. Mộng Phi Mộng

  thích quá T__T muốn được đến Tây Phương liền ><

  tinh tấn niệm Phật thôi ^0^

  Hẹn gặp các bạn ở tây phương cực lạc nhé 😀

  0
 4. * Từ Minh Hào

  Con nghe nhiều sư thầy nói rằng, Tây Phương Cực Lạc chỉ là phép nhử để chúng sanh tu thôi chứ không có thật, vậy có đúng không ạ Nam Mô A Di Đà Phật

  0
  • Diệu Minh

   Người mới học không nên bạ ai nói về Phật pháp cũng nghe, khi chưa có tín tâm hay chút công phu định lực thì tốt nhất là tu hạnh viễn ly, nghĩa là tránh không nghe không đọc và tránh có nghĩ rằng mình phải “quảng học đa văn” (nghe nhiều học rộng). Bạn hãy tìm đọc hoặc nghe loạt bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ của Pháp sư Tịnh Không để tăng trưởng tín tâm, xóa nghi ngờ nhé. Nghe đi nghe lại nhiều lần. Ngoài ra để giữ tâm thanh tịnh không nên xem TV đọc báo đài lung tung, thời nay hầu như toàn là ma nói trên đó cả. A Di Đà Phật!

   0
  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Từ Minh Hào,

   Bạn ráng đọc kỹ chia sẻ cùng những đoạn Kinh Văn mà TN trích dẫn để biết nên tin Phật hay tin phàm Tăng nhé.

   TN

   …………………………………………………………………

   Cõi Tịnh Độ và Phật A DI ĐÀ là giả?

   0
  • NguyenPhu

   Có một ý nhỏ thế này mong bạn lắng nghe. Lời Phật nói không bao giờ là giả dối. Chỉ cần biết nhiêu đó để tu học là đủ. Tự mình không tin Phật là đoạn kiến,người đoạn kiến sẽ xu hướng Nhất Xiển Đề,hạng NXD sẽ đi vào nơi tận cùng mọi khổ đau,vĩnh viễn chịu khổ đau.
   Nên gieo nhân thường kiến
   Chớ nên gieo nhân đoạn
   Lời Phật nói chân thật
   Chớ khởi lòng nghi hoặc
   Tâm thường còn nghi hoặc
   Không cẩn thận tư duy
   Dễ rơi vào tà kiến
   Xu hướng nhất xiển đề
   Đi vào nơi tử cú.

   0
  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Từ Minh Hào,
   Một số vị hoặc dựa trên những kết quả khảo cổ hoặc dựa trên sự hiểu biết, suy đoán của bản thân mà cho rằng cõi Cực lạc không có thật; nào biết rằng những kết quả khảo cổ cũng chỉ là những pháp, mà pháp thì thay đổi, sanh diệt không ngừng, cũng sẽ không có gì lạ nếu trong tương lai họ lại phát hiện ra thứ gì đó, lúc đó lại khẳng định cõi Cực lạc đúng là có thật, là do Phật thuyết; còn đối với các vị chấp vào hiểu biết của mình mà đưa ra kết luận như vậy thì…thôi, ta chỉ nên nghe theo lời dạy của Phật tổ. Vạn pháp duy tâm, cõi Cực lạc cũng không ngoài tâm, cho nên nếu trong tâm bạn quả thật có cõi Cực lạc thì chắc chắn phải có cõi Cực lạc.
   Theo như lời khuyên của sư bà Hải Triều Âm, người tu Tịnh Độ chỉ nên nghe đọc các kinh sách Tịnh Độ, chớ nên nghe những quan điểm bác Tịnh Độ, đó là để nuôi dưỡng Tín tâm của mình cho vững chắc. Cho nên trước mắt như lời của chư vị liên hữu ở đây đã khuyên, có lẽ bạn hãy dừng lại việc nghe những kinh sách bác Tịnh Độ, hãy chuyên tâm nghe bài giảng các kinh Tịnh Độ để có được Tín tâm chắc thật nhé.
   Chúc bạn thường tỉnh giác.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

   0
  • Trung Đạo

   A Di Đà Phật

   Bạn Từ Minh Hào,

   Bạn giữ tâm thật thanh tịnh, đọc kỹ đoạn kinh văn Phật dạy dưới đây để biết nên làm gì cho hữu ích nhé.

   “Đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy từng được nghe nói đến, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy được quảng bá rộng rãi, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy do truyền thống để lại, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy được kinh điển truyền tụng, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy do một vị giáo chủ nói ra, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ do suy đoán, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ do suy luận, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì mình thấy điều đó có lý, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều đó phù hợp với thành kiến, quan điểm nhận thức của mình, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy do thầy mình nói ra. Nhưng chỉ khi nào tự mình biết rằng những điều đó là không đúng, những điều đó không chính đáng, những điều đó bị người hiền trí phê phán, và khi chấp nhận, khi thực hành sẽ đưa đến tai hại và khổ đau thì các ngươi hãy từ bỏ những điều đó. Khi nào chính các người biết rằng những điều đó là chân chính, những điều đó không bị chê trách, những điều đó được người hiền trí khen ngợi, những điều đó khi được chấp nhận và thực hành sẽ dẫn đến an lạc hạnh phúc, thì các người phải nỗ lực mà thực hành” (Kinh Kalama, Tăng Chi Bộ kinh I).

   0

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *