Niệm Phật Cảm Ứng Hết Bệnh Kinh Niên

Niệm Phật Cảm Ứng Hết Bệnh Kinh Niên

Một cụ bà mang chứng bệnh lắc cổ kinh niên do quả báo từ nghề nghiệp, bà thường ngắc đầu dế để làm món ăn cho khách hàng. Nay nhờ lòng chí thành, khẩn thiết niệm Phật cụ được lành bệnh tự lúc nào không hay. Từ một người hung dữ, tánh tình luôn nóng giận hay chửi bới người khác không kể những người thân trong gia đình, cụ bà Trần Thị Ích như đã lột xác hoàn toàn để biến thành một người biết cảm thương, đồng cảm với kẻ khác sau một lần “niệm Phật để tự tử” không thành. Chúng ta hãy nghe những lời bộc bạch tâm sự thật bình dị nhưng chân thành của cụ để tìm hiểu thêm “bí quyết” niệm Phật của cụ.

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Các Bài Viết Khác:

Có Nên Cho Trẻ Em Ăn Chay Từ Nhỏ? Mọi người luôn cho rằng ăn chay trường là điều chỉ dành cho tu sĩ - những con người tu khổ hạnh, chỉ biết thiểu dục tri túc. Và ăn chay sẽ không có lợ...
Một Vị Sư Vãng Sanh Thượng Phẩm Lúc Trà Tỳ Trên Đảnh Và Hai Tay Hiện Ra Hóa Phật Ngọc Phong Pháp Sư tự là Luyến Tây, do đó người đời cũng gọi là Luyến Tây Ðại Sư, người ở huyện Quảng Tín, tỉnh Giang Tây. Xuất gia tại chùa Phổ Ninh ...
Vãng Sanh Về Cực Lạc Sẽ Đắc Sáu Thứ Thần Thông Chúng ta tu thành công về được cõi Cực Lạc thì cùng với chư Phật, Bồ tát, La hán thật ngày ngày ở chung một chỗ. Sự vui sướng đó, ngoài thế giới Cực ...
Thời Giờ Đã Trễ Nếu Không Tu Sẽ Lọt Vào Hầm Lửa Tu là quyết tu cho thành tựu. Chúng ta ở đây niệm Phật là quyết lòng trong báo thân này được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Về được Tây Phương Cực L...
Thế Nào Là Sám Hối Trong Pháp Môn Tịnh Độ? Xin thưa thực là tất cả các pháp môn, các hạnh tu đều là sám hối hết, chứ không phải là đọc kinh Lương-Hoàng-Sám là sám hối, không phải ta đọc kinh Th...

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ngừa thư rác *