Hành Giả Niệm Phật Chớ Để Mất Phần Nhập Phẩm

Hành Giả Niệm Phật Chớ Để Mất Phần Nhập Phẩm

Người tu khi niệm Phật phát nguyện cầu sanh về Tây Phương, nơi ao thất bảo ở cõi Cực Lạc liền mọc lên một hoa sen. Nếu cứ tiếp tục niệm không gián đoạn, thì hoa sen ấy lần lần to lớn mãi lên. Trái lại tự nhiên hoa cũng héo tàn. Chừng nào phát tâm tinh tấn trở lại, sẽ có một hoa sen khác hóa hiện. Hoa sen đó do sức tu niệm của hành giả hiện thành, tùy nơi công hạnh cao thấp mà có hơn kém, chia thành chín phẩm, từ Hạ Phẩm Hạ Sanh lên đến Thượng Phẩm Thượng Sanh. Tuy nói khái ước có chín phẩm, nhưng vì công hạnh của người tu rất khác biệt, nên thật ra trong ấy bao hàm đến vô lượng phẩm. Chẳng hạn như trong xã hội đại khái có ba giai cấp: quyền quí, trung lưu và bần khổ; nhưng thật ra trong mỗi giai cấp đều có nhiều thứ bậc hơn kém khác nhau. Phẩm sen ở Cực Lạc cũng như thế.

Tu Tịnh Độ tùy nơi căn cơ và hoàn cảnh nên công hạnh của mỗi người thành ra sai biệt. Có những vị mỗi ngày niệm tới số trăm, số ngàn, lên đến số nhiều muôn. Nhưng dù bận việc bao nhiêu, ít nhứt mỗi ngày hành giả phải có mười niệm, bằng không sẽ mất phần “nhập phẩm”, nghĩa là không được dự vào chín phẩm sen ở cõi Tây Phương. “Nhập phẩm” là danh từ riêng của người tu Tịnh Độ, nó gợi ý nhắc nhở hành giả đừng quên phần niệm Phật. Mười niệm cũng gọi là Thập Niệm Pháp. Đấy là phương thức của ngài Từ Vân sám chủ, căn cứ theo chương Hạ Phẩm Hạ Sanh của Kinh Quán Vô Lượng Thọ mà chế ra, để dành riêng cho những người quá bận về công việc nước hay nhà có thể niệm Phật và vãng sanh Cực Lạc. Phương pháp này gồm có mười niệm, mỗi niệm là một hơi thở, mật ý đi về chỗ “mượn hơi nhiếp tâm.” Người hơi dài có thể mỗi hơi niệm mười mấy câu, kẻ hơi ngắn chỉ bảy, tám câu cũng được. Cứ mỗi hơi niệm Phật gọi là một niệm, mười hơi là mười niệm. Sau khi niệm xong mười hơi, tiếp tục đọc bài kệ hồi hướng:

Nguyện sanh Tây Phương cõi Tịnh Độ.
Mẹ cha là chín phẩm sen lành.
Hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh.
Độ khắp tất cả loài hàm thức.

Nguyện xong, lễ Phật ba lạy rồi lui ra. Phương pháp này phát xuất bởi lòng từ bi vô lượng của Phật, Tổ, dù người đa đoan công việc thế mấy, cũng có thể thật hành để bước lên đường giải thoát.

Về chỗ niệm Phật mười hơi, có điểm cần chú ý là cứ để tự nhiên đừng kéo dài hoặc rút ngắn. Nếu chẳng thế tất sẽ mang chứng bịnh “thương khí.” Trung Luân pháp sư khi đến Bắc Bình giảng đạo, một hôm có ông lão đến nói: “Tại tôi niệm Phật, nên bây giờ sanh chứng lãng tai và đôi khi không nghe chi hết.” Pháp sư hỏi duyên cớ, ông lão đáp: “Có vị đại đức bí mật truyền cho tôi một phương pháp niệm Phật. Vị ấy bảo: “Phép niệm mười hơi, hiện tại các hòa thượng, thượng tọa không ai biết cả, bởi trong ấy có một khẩu quyết mà bây giờ đã thất truyền.” Tôi thành khẩn cầu pháp, vị đó dạy mỗi hơi phải niệm suốt một tràng chuỗi, gồm một trăm lẻ tám câu. Tôi y theo lời, cố gắng thật hành, và lỗ tai sanh ra lùng bùng rồi lãng điếc từ khi ấy. Vậy chẳng biết phương pháp niệm như thế có đúng lời Phật dạy chăng?” Ngài Trung Luân nghe xong bác bỏ, trách vị đại đức kia đem pháp Phật biến thành pháp ngoại đạo, diễn nên kết quả hại người. Rồi Ngài từ từ đem nguyên lý Thập Niệm Pháp giảng cho ông lão nghe.

Đây là một câu chuyện mà người niệm Phật phải lưu tâm, để rút lấy phần kinh nghiệm.

Trích Niệm Phật Thập Yếu
Cố hòa thượng Thích Thiền Tâm

5 Phúc đáp

 1. Tịnh Độ

  A ĐI ĐÀ PHẬT! Có được thân người rất khó, biết được Pháp môn niệm Phật vãng sanh lại còn khó hơn, y theo Chánh Pháp hoan hỷ tha thiết thọ trì thì ngàn vạn lần còn khó hơn nữa.

 2. Thích Thiện Bình

  Nam mô A Di Đà Phật…. trước đây con đả từng qui y tam bảo, con đã từng trì tụng 12 bộ kinh của thế tôn con một lòng tin tưởng vào phật pháp nhiệm mầu, nhưng vì cỏi đời ác trược này lại lôi kéo con về lại với những phiền nảo và đầy cám dổ con biết do con nhưng con không thể dứt ra đươc càng ngày con càng lún sâu vào tội lỗi…. xin hảy cứu con… con không biết phải làm như thế nào nữa… Nam mô A Di Đà Phật…

  • Liên Vân

   Chào bạn Thiện Bình, bạn đã có câu giải đáp cho chính bạn về sự cứu giúp rồi đó. Đó là câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật! Có thể bạn đã từng tụng và biết rất nhiều kinh điển nên bạn chưa để ý đến câu niệm Phật đơn giản nhưng thật hiệu nghiệm này chăng? Hãy thử tập trung chỉ mỗi câu niệm này và thành tâm sám hối cầu xin thoát khỏi những khó khăn hiện tại, bạn chắc chắn sẽ được linh ứng của Phật giúp đỡ nếu bạn thật sự sám hối!
   Chúc bạn được như ý nguyện thoát khỏi khổ đau.

  • Hoàng Trí

   Chào bạn Thiện Bình
   Câu giải đáp cho bạn, chính là câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật! Câu niệm Phật này thật rất hiệu nghiệm. Bạn hãy đối trước Phật, sám hối các tội lỗi, và hãy mau tập trung chỉ mỗi câu niệm Phật này. Vì câu niệm này chính là Pháp Môn Một Đời Thành Tựu.
   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2010/06/phap-mon-mot-doi-thanh-tuu/

  • Hữu Nghĩa

   A Di Đà Phật
   Bạn Thiện Bình,
   Để dứt trừ những cám giỗ, tránh lún sâu vào những tội lỗi, xin bạn hãy xem kỹ đọan băng này nhé. Hãy kiên nhẫn xem kỹ nhiều lần, nó có tác dụng còn hơn mọi lời giáo huấn cảnh sách gì nữa. Xem đến khi kinh sợ mới thôi, chính cái tâm kinh sợ bị đọa vào Địa Ngục mới có thể đánh thức bạn được. Hãy bỏ ra chút thời gian xem đi xem lại đọan băng này nhé, rồi hãy tính đến việc gì tiếp theo
   https://www.youtube.com/watch?v=C3D-utJf1Zc

   Sau khi xem kỹ nhiều lần đọan băng đó rồi, mình khuyên bạn hãy Ăn chay – niệm Phật. Phải ăn chay mới được, không ăn chay không được. Ban đầu có thể ăn chay một tháng 4 ngày hoặc 8 ngày, …Bạn xem các ngày nên ăn chay trong tháng
   02 ngày: Mùng 1 và rằm (15)
   04 ngày: Mùng 1, 14, 15 và 30
   06 ngày: Mùng 8, 14, 15, 23, 29 và 30
   08 ngày: Mùng 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24 và 30
   10 ngày: 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30.
   01 tháng: Tháng giêng hoặc tháng 4 hoặc tháng 7 hoặc tháng 10.
   03 tháng: Tháng giêng, tháng 7 và tháng 10.
   04 tháng: Tháng giêng, tháng 4, tháng 7 và tháng 10.
   Trường trai: Ăn quanh năm suốt tháng

   Vì sao mình khuyên bạn nên ăn chay? Dĩ nhiên ăn chay thì có nhiều lợi ích rồi như giữ giới tránh sát sanh, khởi lòng từ, mang nhiều lợi ích cho sức khỏe…Trong những ngày ăn chay phải giữ giới cho thật tinh nghiêm, tuyệt không phạm, không rượu bia, cờ bạc, trai gái, phóng túng gì cả, hòan tòan chay tịnh. Cái quan trọng là ở điểm này, mình mới khuyên bạn ăn chay, mỗi tháng phải có một số ngày như vậy, quyết giữ giới thật tinh nghiêm, không phạm bất cứ điều xấu nào, từ chối mọi lời mời mọc, cám giỗ từ bạn bè, đồng nghiệp. Rằng “Hôm nay là ngày thọ chay của mình, nên mình không thể tham gia”. Những ngày này quyết giữ giới như thế, cho dù có lý do gì đi nữa.
   Cứ như vậy, ban đầu là ít ngày thôi, mỗi tháng 4 ngày, 8 ngày, rồi dần tăng lên. Cái quan trọng là đừng ham nhiều ngày ngay, mà là từ từ ban đầu ít ngày thôi nhưng trong những ngày này thì Tuyệt đối giữ giới, không phạm bất cứ giới cấm nào. Quan trọng nhất là điểm này.
   Bạn cứ thực hành một thời gian sẽ thấy sự lợi ích của nó, tự bạn sẽ cảm nhận thấy.
   Đó là việc Ăn chay. Còn niệm Phật, đọc Kinh thì sao? Bây giờ mà bảo bạn mỗi ngày có các thời khóa sớm tối tụng Kinh, niệm Phật hàng ngày thì cũng hơi khó. Mình khuyên bạn như vầy. Hàng ngày lúc rãnh rỗi hãy lên các trang này đọc, tìm hiểu. Cứ đọc cho nhiều vào, đọc bất cứ lúc nào thấy có thể, thấy thoải mái, chổ nào thấy thú vị thì cứ đọc. Một số địa chỉ như là
   duongvecoitinh.com
   niemphat.vn
   tinhdo.net
   http://www.tuvienquangduc.com.au/tinhdo/
   http://www.tuvienquangduc.com.au/tinhdo/87niemphatcamung.html
   http://thienphatgiao.org/2015/03/bao-ung-hien-doi/

   Đọc nhiều, biết nhiều, tín tâm tăng trưởng, lúc đó bạn hãy bắt đầu việc hành trì tại nhà. Hàng ngày một hai thời khóa sớm tối niệm Phật, đọc Kinh (như kinh Vô Lượng Thọ), giữ gìn thời khóa đều đặn như thế. Mỗi thời khỏang 30ph-1h. Rồi lúc rảnh rỗi, đi đứng, chạy xe, dừng đèn đỏ,…thường niệm A Di Đà Phật trong tâm. Dần dần có được rất nhiều lợi ích, chuyển biến nội tâm rất tốt.

   Đôi dòng chia sẻ đến bạn. Chúc bạn sớm quay về với Chánh Pháp Như Lai!
   Nam Mô A Di Đà Phật

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *