Trong Lúc Sắp Lâm Chung Không Giữ Được Chánh Niệm Có Được Vãng Sanh Không?

Trong Lúc Sắp Lâm Chung Không Giữ Được Chánh Niệm Có Được Vãng Sanh Không?

Hỏi: Thưa thầy, con thường niệm Phật hằng ngày, nhưng trong lúc hấp hối sắp lâm chung mà con không giữ được chánh niệm. Như vậy, khi chết con có được vãng sanh hay không?

Đáp: Việc giữ được chánh niệm trong giờ phút sắp lâm chung, thật không phải là chuyện dễ dàng như Phật tử nghĩ. Đối với căn tánh nghiệp lực sâu nặng của chúng ta hiện nay, thật khó mà giữ được chánh niệm. Chỉ trừ những bậc có được định lực vững vàng, xem cái chết như trò chơi, thì mới giữ được chánh niệm khi lìa đời. Ngoài ra, thật khó có ai giữ được như thế. Nếu là người bệnh nặng trước khi chết, cơ thể của họ bị đau nhức rã rời không còn nhớ niệm Phật. Vì vậy, chúng ta rất cần những người hộ niệm. Trong giờ phút nầy, việc hộ niệm cho người bệnh sắp chết thật là tối thiết yếu. Giả như chúng ta không giữ được chánh niệm, nhưng nhờ sự thức nhắc niệm Phật của các bạn đồng tu, cũng là một trợ duyên rất tốt cho chúng ta quyết được vãng sanh.

Theo lời Phật Tổ dạy, nếu như hằng ngày Phật tử chuyên cần niệm Phật, đến lúc hấp hối sắp lâm chung dù không giữ được chánh niệm, thì Phật tử cũng sẽ được vãng sanh. Vì sao? Vì còn có phần tha lực nhiếp hộ tiếp dẫn của đức Phật A Di Đà. Hằng ngày, Phật tử đã chí thành niệm Phật và có lòng tín nguyện cầu vãng sanh, chả lẽ trong giờ phút sắp lâm chung vì không giữ được chánh niệm mà đức Từ Phụ Di Đà không tiếp rước Phật tử sao? Nếu như vậy, thì trái với bản nguyện của đức Phật rồi. Thế thì, Phật tử đừng có lo sợ nghi ngờ mình không được vãng sanh. Chính cái niệm nghi ngờ đó, nó sẽ làm trở ngại cho việc vãng sanh của Phật tử rất lớn. Điều quan yếu là Phật tử nên cố gắng ngày đêm chuyên cần niệm Phật. Phật tử hãy chuẩn bị tư lương hành trang cho mình khá vững chắc hơn. Trong ba món tư lương, thì hai điều kiện để bảo đảm được vãng sanh về Cực lạc, đó là Tín và Nguyện. Còn sự thật hành, đó là đánh giá ở nơi phẩm vị cao thấp. Phật tử nên xem kỹ lại những câu hỏi trước, tôi đã có trình bày qua về vấn đề nầy.

Tôi thành thật khuyên Phật tử, sau mỗi thời niệm Phật hoặc giả làm được điều lành gì, thì Phật tử nên nguyện hồi hướng trang nghiêm Tịnh độ. Phật tử nên cố gắng tập tu hạnh hỷ xả, đừng cố chấp bất cứ việc gì. Đồng thời, Phật tử nên sanh tâm yểm ly cõi đời đầy đau khổ trần ai hệ lụy nầy mà hân mộ về cõi Cực lạc. Nhờ tập buông xả, thì tâm Phật tử mới dần dần nhẹ bớt gánh nặng phiền não. Do đó, mà sự niệm Phật của Phật tử sẽ dễ được an định hơn.

Phật tử nên noi gương hạnh của bà Bách Bất Quản, trăm việc chẳng lo, buông bỏ tất cả. Bà chỉ một lòng niệm Phật, không màng đến việc đời phải trái hơn thua danh lợi khen chê. Nhờ vậy, mà kết quả là bà biết trước được ngày giờ vãng sanh. Trước khi vãng sanh, bà đến từ giả Hòa Thượng Đạo Nguyên, một bậc chân tu mà bà rất kính trọng. Vì Hòa Thượng chỉ dạy cho bà phương cách niệm Phật. Sau đó bà đi từ giả mọi người trong thân bằng quyến thuộc và bạn bè. Từ giả xong, bà lặng lẽ ngồi yên mà thoát hóa vãng sanh về cõi Phật. Thật là nhẹ nhàng an thoát biết bao!

Phật tử nên nhớ rằng, xưa kia ông Trương Thiện Hòa hằng ngày chuyên sát hại sinh vật trâu bò để bán, thế mà trước giờ phút sắp lâm chung, tướng địa ngục hiện ra, ông hốt hoảng chí thành niệm Phật. Nhờ đó mà ông cũng được vãng sanh thay, huống chi nay Phật tử biết lo tu hành ăn chay niệm Phật hằng ngày, mà không được vãng sanh sao? Điều quan yếu là Phật tử nên có tín nguyện sâu vào pháp môn niệm Phật mầu nhiệm. Và Phật tử cố gắng tập buông bỏ mọi việc đừng đam mê luyến ái duyên trần. Bởi càng luyến ái chỉ thêm ràng buộc chớ thực sự không có lợi lạc gì ! Kính chúc Phật tử sẽ chóng đạt thành sở nguyện.

Thích Phước Thái

4 Phúc đáp

 1. Nguyễn Thị Ngọc Lựu

  Xin cho con hỏi có phải 1 người trước khi lâm chung sẽ có những biểu hiện như là nói những lời trăn trối và 1 lời nào đó về nhà nơi thời thơ ấu hay là cứ niệm Phật và trông bất thường như là người già rồi tự nhiên trong người chảy máu nơi phần kín…. Nay cho con hỏi xin thầy cho con lời giải đáp nhanh nhất và con xin thành thật cảm ơn thầy.

 2. Từ Tâm

  Ở đây có bài Phương Pháp Trợ Niệm Cho Người Phút Lâm Chung, bạn tham khảo xem vì có thể sẽ giúp bạn và nhất là người thân được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tóm lại, khi đối diện với người đang hấp hối bạn đừng nên nói chuyện gì khác. Chỉ nên gợi lại những công đức lành mà người ấy lúc sinh tiền đã làm khiến cho thiện tâm tăng trưởng. Sau đó bạn nên nói đến lời thệ nguyện của Phật A Di Đà khi một người lâm chung nếu niệm được hồng danh (tên) của ngài thì lập tức lúc tắt thở liền được Phật A Di Đà hiện thân đến tiếp dẫn về nước của ngài.

  Điều tối cần thiết và gấp rút nhất bây giờ cần phải làm là bạn nên liên lạc với 1 ban trợ niệm ở địa phương để họ đến trợ niệm cho người thân. Bạn nên tìm đến chùa nào tu pháp môn Tịnh Độ thì họ sẽ biết và họ sẽ giúp bạn. Đừng nên mời người đến cầu an, mà hãy mời người đến trợ niệm mà thôi. Vấn đề trợ niệm cần nhiều thời gian để viết cho bạn hiểu, chứ chỉ vài dòng thì không thể gói trọn được. Bạn vào đây xem nhé:

  http://www.duongvecoitinh.com/index.php/tro-giup-nguoi-khi-lam-chung/

 3. Hi Vọng

  Nan mô A di đà phật.
  Bà cháu bị huyết áp cao k đi lại dk,cháu có khuyên bà niệm Phật nhưng bà k tin cho lắm,cháu lo cháu k hộ niệm dk cho bà cũng bởi cháu đi học xa nhà,chắc cũng k mời dk BHN vì họ hàng anh em k ai học Phật,hiện giờ bà đang ở vs bác cả nhưng m.ng trong nhà ghét bà ý,giờ mà hỏi bác cho mời BHN về thì chắc là k dk,một điều chắc chắn là cháu sẽ bị chửi vì cháu vẫn còn trẻ danh,với lại cháu k biết cách khai thị nữa nên k thể quyết định dk.:(.Thực sự cháu thấy bản thân m thật đáng trách và tội lỗi vì cháu tu Tịnh Độ mà k làm j dk,cháu k biết làm tn nữa.

  • Tìm Lại Phật Tánh

   A Di Đà Phật, Hi Vọng thân mến

   Được vãng sanh hay không đòi hỏi người tu học phải đầy đủ Tín – Nguyện – Hạnh, trong đó chữ Tín (niềm Tin) là trọng yếu, hễ không Tin được thì chịu rồi. Cho dù lúc lâm chung có được cả ngàn người hộ niệm mà người bệnh không chịu Tin, không chịu Buông thì hộ niệm cũng vô ích, chỉ gieo được chút duyên niệm Phật cho đời sau. Cho nên được hộ niệm cũng là phước duyên rất lớn đ/v người bệnh, không phải muốn là được đâu bạn.

   Hiện tại bạn đang ở quá xa bà, bạn chỉ có thể niệm Phật hoặc làm các công đức thiện lành để hồi hướng cho bà sớm tin hiểu quay về Phật pháp mà chịu tin Phật niệm Phật cầu vãng sanh. Bạn làm cho trọn trong khả năng của mình đã là rất tốt rồi, không cần phải áy náy và tự trách bản thân, vì việc này không phải do chính bạn làm chủ được. Tâm bạn là tâm hiếu đạo, đáng trân trọng, cứ theo khả năng của chính mình chân thành mà làm, biết đâu nhờ lòng chí thành của bạn có thể khiến cho bà của bạn dần dần ĐỔI TÂM thì sao nè.

   Vài chia sẻ. Chúc bạn thường tinh tấn, an lạc.

   Nam Mô A Di Đà Phật. _()_

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *