An Tâm Niệm Phật [Video]

An Tâm Niệm Phật [Video]

Tại sao hành giả niệm Phật lâu năm nhưng không thấy nhiều tiến triển? Thượng toạ Thích Giác Đăng sẽ giải toả nhiều uẩn khúc trong tâm để giúp chúng ta niệm Phật tinh tấn và sớm đạt được kết quả hơn trên bước đường tu tập.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *