Tín Tâm Giao Động Không Thể Vãng Sanh

Tín Tâm Giao Động Không Thể Vãng Sanh

Trong đời mạt, kẻ trì danh tuy lắm mà người vãng sanh chẳng bao nhiêu nên sách An Lạc Tập cũng nêu lời vấn đáp như sau:

‘Nếu xưng niệm danh hiệu A Di Ðà Phật sẽ trừ được vô minh hắc ám của mười phương chúng sanh và được vãng sanh thì sao lại có chúng sanh xưng danh, ức niệm mà vô minh vẫn còn, chẳng được mãn nguyện, nghĩa là làm sao?

Ðáp: Do chẳng tu hành đúng như thật, do chẳng tương ưng với danh nghĩa. Vì cớ sao thế? Vì chẳng biết Như Lai là thân Thật Tướng mà lại cho là thân vật chất. Lại có ba điều chẳng tương ưng:

– Một là tín tâm chẳng thuần, lúc còn lúc mất.
– Hai là tín tâm bất nhất, nghĩa là chẳng quyết định.
– Ba là tín tâm chẳng liên tục, nghĩa là có các niệm khác xen lẫn vào…

Nếu tâm liên tục thì là nhất tâm. Chỉ giữ được nhất tâm thì đó chính là tâm thuần. Có đủ ba tâm ấy mà lại chẳng được vãng sanh thì chẳng bao giờ có lẽ ấy!’

Lời luận này đã chỉ đúng ngay căn bệnh của hành nhân tu Tịnh nghiệp hiện đời: Niệm Phật mà chẳng được đắc quả vãng sanh. Ðó là do chẳng biết Như Lai là thân Thật Tướng, nhận lầm thân ngài là thân vật chất, chấp trước vào tướng, vọng sanh so đo, khuyết thiếu trí huệ, hiểu sai nghĩa Trung Ðạo. Lại còn mắc ba thứ chẳng tương ưng. Ba thứ chẳng tương ưng đó có thể dùng một câu để bao quát cả, đó là: tín tâm chẳng đủ. Tư lương để vãng sanh là tín, nguyện, hạnh, khuyết một chẳng thể được. Theo sách Yếu Giải: nếu thiếu tín, nguyện thì dẫu trì danh như tường đồng, vách sắt, mưa gió chẳng lọt cũng chẳng được vãng sanh.

Trích lục Chú Giải Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác
(Dịch theo bản in lần thứ nhất của Hoa Tạng Phật Giáo Ðồ Thư Quán, Ðài Bắc, tháng 2, năm Dân Quốc 81 (1992))
Vận Thành Hạ Liên Cư hội tập – Hoàng Niệm Tổ chú giải – Như Hòa dịch Việt

7 Phúc đáp

 1. huynh sang

  Niệm Phật cần phải phát bồ đề tâm mới được vãng sanh Cực Lạc.

 2. kinh thưa chư tăng,các cô chú anh chị em đồng tu. con tên Nguyễn Hoàng nam pháp danh Xương Đại,26 tuổi, hiên con đang cư trú tại TX.long Khánh – Đồng nai – Việt Nam.con đã học phật được 4 năm,lúc đầu thì con niệm phật rất tin tấn, nhưng về sau nay con là thối lui, chẳng thấy tin tấn nửa.Con vẫn cố gắng niệm phật nhưng cũng bị cảnh giới bên ngoài làm ô nhiễm, niệm phật lại thì cảm thấy hỗ thẹn.dần dần về sau càng thối lui,không còn cảm thấy tin tấn nữa.kính mong Đức Phật A Di Đà và các bậc chư tăng, anh chi đồng tu cho con một lời khuyên chân thành để con có đuợc tín tâm vững mạnh vuợt qua những ngoại cảnh ở ngoài,con xin thưa là nguyện của con là niệm phật vãng sanh và muốn làm hộ pháp Bồ tát, bảo vệ giáo pháp của phật.bảo vệ ngừoi tu hành, bảo vệ chùa và các chư tăng.nhưng hiện giờ thì con thấy không xong rồi,con sẽ bắt đầu từ bây giờ cố gắng niệm phật,tín tâm,kiem định khong giao động.con rất mong được sự chỉ giáo và giúp đở con.nam mô A Di Đà Phật.xuơng đại dừng bút.

  • Lương y PHAN VĂN SANG

   Hoang Nam, cháu hãy tham gia vào Ban Hộ Niệm nào gần nhất để đi hộ niệm cho người lâm chung, ngồi niệm Phật người hấp hối, sẽ thấy họ trút hới thở cuối cùng, nhìn cảnh sinh ly tử biệt đó cháu sẽ thấy tinh tấn niệm Phật hơn

  • Vincent Dang

   Xin chào bạn, mình hoan hĩ vì thấy có người biết mình thối lui trong vấn đề tu tập mà chấp nhận mình thối lui. Còn hơn phải tự lừa chính mình mà cho rằng vì bất đắc dĩ nên mới thối lui. Rất hay!.

   Theo mình nghĩ trong ba điều kiện : Tín, Nguyện, Hạnh thì chữ Tín bạn chưa có đủ sâu sắc, do đó phải cố gắng thêm. Chẳng qua là bạn chưa thắng được bản thân và định lực chưa đủ mạnh mà thôi, theo mình nghĩ là như vậy. Vì định lực chưa đủ mạnh nên bị lôi cuốn theo trần cảnh.

   Ví dụ: nếu đi đường thấy một tô phở chay ngon rồi liền vào kêu một tô ăn, theo mình thì đó là chưa có định lực lắm vì đó là mình còn tham vị ngon, vị ngon dẫn đến tâm tham muốn, tâm tham muốn dẫn đến thân, khẫu, ý tham muốn. Nếu bạn thấy tô phở chay ngon mà nghĩ rằng “Người ăn mày còn không thể ăn ngon, mà nay ta ăn ngon, làm như vậy nếu có người ăn mày thấy thì họ sẽ tủi thân thì làm sao? Lòng từ bi của mình thấp hèn vậy sao? Thôi thì dành sự ngon cho chúng sanh, ta đành chấp nhận ăn lạc vậy”. Tập quen từ từ sẽ giảm bớt sự tham ngon.

   Có nhiều cách quán tưởng, mình chỉ nêu một thí dụ như vậy.

   Điều mình thấy ở chỗ mình có năm căng: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Đó là năm vị hoàng tử và ông vua chính là tâm. Vua cha muốn sao thì hoàng tử phải làm theo, mà nếu như hoàng tử không làm theo thì hoàng cung( cái thân) rối loạn. Thôi thì tập cho các vị hoàng tử “ăn chay” dần dần rồi tự nhiên vua cha cũng sẽ nhàm chán sự đời mà tự đó thanh tịnh hóa thân tâm. Mình gọi hoàng tử và vua là vì thường ngày mình cưng chiều ngũ căn quá nhiều đi mà mình không biết. Kinh nói có sáu căn, mình thì chú trọng năm căn. Vì sao, các căn ảnh hưởng lẫn nhau, mình chưa điều phục được căn thứ sáu (ý, mình thì hiểu là “Tâm”), thì mình ráng điều phục năm căn còn lại tự động căn thứ sáu sẽ từ từ bớt ô nhiễm đi mà thanh tịnh.

   Có nhiều cách để tu tập lắm, nhưng quan trọng ở chỗ ý chí phải mạnh, kiên cường thì chí nguyện vãng sanh cũng mạnh mẽ và kiên cường.

   Nói tóm lại, bạn nên tự xét mình đã “thực sự” hiểu đúng ngũ giới chưa, thực sự “ăn chay” chưa, hay là bạn không biết những gì bạn đang làm?

   Mình có một bài kệ biết trong Kinh Hoa Nghiêm, hay còn gọi là kệ phá địa ngục:

   Nhược nhơn dục liễu tri,
   Tam thế nhứt thiết Phật.
   Ưng quán pháp giới tánh,
   Nhứt thiết duy tâm tạo.

   Xin bạn hãy đọc đi đọc lại bài kệ này mà quán chiếu với đời xem xem bạn ngộ được những gì. Kệ hay lắm đấy, ngày nào trước khi niệm Phật mình cũng đọc một loạt.

   Trí tuệ của mình thì chẳng bằng ai nhưng mình cũng sẵn sàng chia sẽ những gì mình biết. Nếu mình viết có gì thiếu sót xin bạn chỉ điểm và từ bi bỏ qua cho.

   Xin chân thành cám ơn.

   Phương

  • huynhvansang

   BẠN HOÀNG NAM MẾN. THEO NHƯ BAN NOI, VAY LÀ BAN ĐÃ CÓ CĂN DUYÊN VỚI PHÁP MÔN NIỆM PHẬT. BAN CÓ Ý NIỆM NHƯ VẬY LÀ BẠN PHÁT TÂM BỒ ĐỀ RỒI. VÌ SAO BAN THỐI BỒ ĐỀ TÂM. BAN CÓ BIẾT KHÔNG ? TRÊN ĐƯỜNG BỒ ĐỀ TA THƯỜNG GẶP CHƯỚNG DUYÊN THÌ DỄ BỊ THỐI CHUYỂN , VÌ TRONG ĐỜI QUÁ KHỨ TA ĐÃ KẾT OÁN QUÁ NHIỀU OAN GIA TRÁI CHỦ, OAN GIA ĐÓ ĐỐI ĐẦU VỚI BẠN CŨNG CÓ THỂ LÀ NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH BẠN, BẠN BÈ , ĐỒNG NGHIỆP , BÀ CON…VV.CHÍNH VÌ ĐÓ BẠN TU HOC PHẢI QUÁN XÉT, NGÀY NAY NGƯỜI KHÁC HUỶ BÁNG, NHỤC MẠ TA, HẢM HẠI TA, ĐÓ LÀ QUẢ BÁO CỦA CHÚNG TA. VÌ SAO HỌ KHÔNG HUỶ BÁNG, NHUC MA, HẢM HẠI NGƯỜI KHÁC, NHẤT ĐỊNH TRONG ĐỜI QUÁ KHƯ, TA ĐÃ TỪNG NHUC MẠ, HẢM HẠI HỌ,NÊN NGÀY NAY HỌ GAP TA TƯƠNG BÁO LẪN NHAU. BẠN PHẢI NÊN TIẾP NHẬN, THÌ CÁI NỢ NÀY CHẲNG PHẢI BẠN SẺ TRẢ XONG, THÌ TA KHÔNG CÒN MANG TÂM OÁN HẬN, BÁO THÙ NỮA, NỢ NÀY ĐẾN ĐÂY BAN TRẢ XONG.
   PHẬT DẠY TA PHẢI NHẪN NHỤC, ĐẠI NHẨN THÌ ĐẠI THÀNH TỰU, TU NHẪN VÔ CÙNG QUAN TRỌNG, TỰ BIẾT MÌNH CÓ NGHIỆP CHƯỚNG SÂU NẶNG, THÌ TA PHẢI NHẨN NHỊN THEO THUẬN HOẶC NHỊCH CẢNH, BAN NÊN NHẨN ĐỂ THÀNH TỰU, TRÊN CON ĐƯỜNG TU HỌC, NHẤT LÀ NIỆM PHẬT CẦU VÃNG SANH, NHƯ VẬY BẠN CÓ THỂ NIỆM PHẬT MÀ RA KHỎI LỤC ĐẠO LUÂN HỒI. VÀI LỜI CHIA SẼ CÙNG BẠN

 3. quang thanh

  A DI ĐÀ PHẬT
  Chúng con rất mong phap sư chỉ cho chúng con biết làm thế nào để khuyên một người nào đó trường trai? và làm thế nào để cho con người không còn 3 độc tham,sân, si. Xin pháp sư hoan hỷ ma giải đáp cho chúng con được bày tỏ
  NAM MÔ HOAN HỶ ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

  • Phật tử - Lương y PHAN VĂN SANG

   Đạo hữu Quang Thanh.
   Vào năm 2003 lương y Sang tôi có ấn tống 2 quyển sách :
   1- ĐỊA NGỤC KÝ ( tức quyển Cô Ba bán cháo gà).
   2- TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC DU KÝ ( thiền sư Khoan Tịnh đến Tây Phương Cực lạc rồi trở về nhân gian )
   Tôi tặng 2 quyển này cho mọi người. Sau khi xem xong có người họ giật mình và phát nguyện ăn trường chay niệm Phật Di Đà mỗi ngày, thường xuyên đi chùa nghe Pháp.
   Cả gia đình nay trở thành là người Phât tử thuần thành, những người này vẫn liên lạc tôi thường xuyên và luôn trao đổi giáo Pháp, bấy giờ có những điều tôi cũng phải học lại họ.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *