Tu Tịnh Nghiệp Niệm Phật Tốt Hơn Tụng Kinh

Tu Tịnh Nghiệp Niệm Phật Tốt Hơn Tụng Kinh

Hỏi: Người tu Tịnh nghiệp tụng kinh A Di Đà và các kinh Đại thừa khác được không?

Đáp: Nói chung tụng kinh Phật, trì các chú ngữ là quý rồi, xét riêng hành giả chuyên tu Tịnh nghiệp thì:

– Tụng kinh A Di Đà là chánh hạnh mà nghiệp phụ. Niệm Phật A Di Đà là chánh hạnh mà nghiệp chánh.

– Còn tụng các kinh khác, dù là kinh Đại thừa cũng là tạp hạnh.

Vả lại, danh hiệu A Di Đà Phật là vua các chú (Tuyết Hư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập). Vậy niệm A Di Đà Phật là cao tột, thù thắng hơn trì tụng bất cứ chú ngữ nào khác (hãy đọc Phần 4, mục 2 Công đức niệm Phật).

Liên Trì cảnh Sách dạy: “Niệm Phật chính là tụng hết thảy kinh. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật là tinh hoa cô động của ba tạng kinh điển”.

Liên Tông thập nhất Tổ Tĩnh Am đại sư, Liên Tông Thập nhị Tổ Triệt Ngộ đại sư, Pháp sư Tịnh Không đồng dạy: “Niệm Phật phải niệm không xen tạp không gián đoạn”. Liên Tông Bát Tổ Liên Trì đại sư dạy: “Bí quyết của niệm Phật là niệm nhiều, niệm không xen tạp không gián đoạn” Tụng kinh là xen tạp gián đoạn quá nhiều rồi.

Vã lại trong bốn mươi tám đại nguyện của Phật A Di Đà có nguyện nào nói tụng bao nhiêu biến kinh để dƣợc Ngài tiếp dẫn đâu? mà nguyện thứ mười tám nói: niệm mười niệm là được Ngài tiếp dẫn. Vậy thì tụng kinh và niệm Phật cái nào hợp với bản nguyện của Đức Phật A Di Đà, hợp với lời dạy của chư Thầy, Tổ, cái nào trọng yếu hơn?

Hành giả dành thì giờ tụng kinh để niệm Phật (bốn chữ hay sáu chữ chuyên nhất, gắn gọn dể nhập tâm hơn), niệm nhiều huân trưởng hạt giống Phật càng lớn, đạt Bất niệm tự niệm bảo dảm vãng sanh, đúng chí nguyện của mình, đúng bản nguyện của đức từ phụ Di Đà, đúng lời chỉ giáo của đức Bổn sư Thích Ca, đúng sự mong chờ của chư Thầy, Tổ còn chần chờ, chọn lựa gì nữa?

Trích NIỆM PHẬT ĐẠT BẤT NIỆM TỰ NIỆM BẢO ĐẢM VÃNG SANH
Tác giả: Thích Minh Tuệ

5 Phúc đáp

 1. Xuyến

  Kính chào Thầy! Con xin được hỏi: trên đường tu nhất định sẽ gặp chướng, nhất là những khi gặp chướng rất lớn thì có cách nào hữu hiệu nhất để vượt qua và thắng nó được hả Thầy

  • Lê Thị Hằng Nga

   Con xin được hỏi Thầy, cách đây vài tháng con cũng thường hay niệm Phật, nhưng khoảng thời gian gần đây khi niệm Phật con thường hay ngủ gật và tự nhiên con không muốn niệm nữa. Con xin hỏi Thầy có cách nào trị được bệnh này không ạ vì con vẫn muốn niệm Phật hàng ngày.

 2. phan quang sanh

  Nếu quyết một lòng về Tây phương cực lạc thì 4 chữ hay 6 chữ là đủ rồi. Con quyết tâm hành trì. Bao nhiêu gương tự tại vãng sanh mà chúng ta đã thấy.
  Nam mô ADIDAPHAT

 3. Lê Thúy

  Tôi có nguời nhà bị ung thư vú, chưa phẫu thuật. Vậy niệm Phật có hết bệnh hay không?

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Niệm A Di Đà Phật, tích cực phóng sanh, nguyện một lòng vãng sanh Tây Phương theo Đức A Di Đà Phật. Nếu thọ mạng chưa hết thì chắc chắn được khỏi bệnh, thọ mạng hết rồi thì được Phật tiếp dẫn.

   _()_ Nam mô A Di Đà Phật- xin thường niệm _()_

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *