Thế Nào Là Niệm Phật Không Xen Tạp? [Audio]

Thế Nào Là Niệm Phật Không Xen Tạp? [Audio]

Nếu ta một mặt niệm Phật, một mặt còn muốn tham thiền, một mặt niệm Phật một mặt còn muốn niệm chú, đó là xen tạp. Đó không phải là tịnh niệm. Một mặt niệm Phật một mặt còn muốn xem kinh, còn muốn nghiên cứu giới luật thậm chí còn muốn đi làm pháp hội, cả thảy đều là xen tạp. Trong quyển “Tây Phương Xác Chỉ” của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát có một đoạn khai thị rất rõ ràng, rất minh bạch. Tôi đem đoạn này rút ra in sau tấm hình của A Di Đà Phật là để nhắc nhở các bạn đồng tu nên biết cái gì gọi là xen tạp. Bồ Tát bảo với chúng ta rằng niệm Phật kỵ nhất là xen tạp. Hễ có xen tạp thì tâm không thanh tịnh thì không phải là tịnh niệm thì trái nghịch với phương pháp của Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta. “Nhược năng thường trì vô khổ bất trừ”. “Trì” là chấp trì danh hiệu. Phật hiệu phải thường niệm không được gián đoạn. Lúc niệm Phật phải tịnh niệm kế tiếp mới có thể lìa khổ mới có thể được vui. Thật sự được lìa khổ được vui.

Trích đoạn khai thị số 20
Người Giảng: Hòa Thượng Tịnh không

4 Phúc đáp

 1. dieuyen

  Nam Mô A Di Đà Phật

  Con thường hay niệm Phật “Nam Mô A Di Đà Phật ” và cũng có lúc niệm “Chú Đại Bi ” Chú “Vãng Sanh ”

  Vậy cho con hỏi có ảnh hưởng gì trong việc tu tập không

  Con chỉ niệm Phật mọi lúc mọi nơi theo chứ chưa theo thời khắc như đã chỉ dẫn ….có sao không ạh
  Con xin nghe ý kiến………

  Nam Mô A Di Đà Phật

  0
 2. Minh Phú

  Xin hỏi Ban quản tri duongvecoitinh làm thế nào để tải các bài khai thị, thuyết pháp Kinh vô lượng thọ của HT Tịnh Không mà khi nghe không bị gián đoạn. Vì Minh Phú tải về nghe khi được 5-7phút thì không nghe đưọc phải nghe lại từ đầu. Nam mô A Di Đà Phật

  0
  • nguyễn văn huy

   Bạn nghe mp3 thì down ở ww.mp3.zing.vn nếu xem vidio thì down idm rồi vào youtube để tải

   0
 3. Nam Mô A Di Đà Phật
  Mến chào Minh Phú
  VT nghĩ chắc có lẻ dịch vụ internet của MP chậm quá cho nên mới bị tình trạng này, vì trong thời gian mình nghe là cùng lúc computer của mình đang download xuống, nếu mà tốc độ download nhanh hơn tốc độ đang nghe thì không bị gì, bằng ngược lại, mình đang nghe tới phút thứ 6 mà máy chỉ download tới phút thứ 5 thì dỉ nhiên là nó sẽ đứng lại để chờ. Đó là VT nói trường hợp nghe trực tiếp online.

  Còn nếu như MP đã download xong rồi, chỉ mở ra nghe mà được tới khoảng 7 phút thì lại phải nghe lại từ đầu, có thể là do cái file đó chỉ có 7 phút mà thôi. Sau khi nghe xong thì lẻ ra nó sẽ ngưng nhưng có lẻ vì MP đã chọn một cái option gọi là “repeat all”, nên sau khi nghe xong thì tự động máy sẽ cho nghe lại từ đầu.

  Theo như đoạn video trên thì VT thấy nó chỉ dài có 12 phút 10 giây mà thôi.
  Xin chào bạn
  Nam Mô A Di Đà Phật

  0

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *