Phương Pháp Và Thời Khóa Tu Tập [Video]

Phương Pháp Và Thời Khóa Tu Tập [Video]

Đối với hành giả mới tu tập theo pháp môn Tịnh Độ, các thắc mắc về phương pháp hành trì cũng như cách thức tu tập như thế nào cho hiệu quả, hoặc hồi hướng ra sao sau mỗi thời khóa là những câu hỏi mang nhiều ưu tư nhất. Đồng cảm với điều này nên Đại đức Thích Trí Huệ đã giảng giải rất cụ thể và dễ hiểu để chư vị đồng tu có thể hành trì theo phương thức niệm Phật tại gia cũng như khi cộng tu nhằm đạt được lợi ích thiết thực nhất. Đây là một bài pháp rất hay và ý nghĩa dành cho người tu Tịnh nghiệp.

Đại đức giảng sư: Thích Trí Huệ

3 Phúc đáp

 1. Trần Đăng Khoa

  Thầy giảng hay quá Nam-Mô-A-Di-Đà-Phật

 2. Trần Đăng Khoa

  Bạch thầy nếu như tu theo thời thì ngồi ngoài trời niệm Phật thì có cần ngồi theo hướng không

  • Hoàng Trí

   Chào đạo hữu nhà thơ! Theo kinh Quán Vô Lượng Thọ, nếu đạo hữu muốn ngồi theo hướng Tây và duyên tâm mình theo hướng Tây thì càng quá tốt. Còn theo nội dung chính của kinh Hoa Nghiêm thì ta hiểu rằng: Nhưng nếu như trong nhiều trường hợp nào đó, thì đạo hữu chọn hướng nào cũng đều được cả, cứ chọn hướng nào tùy duyên sao cho phù hợp, vì tạng thân A Di Đà Phật là phủ pháp giới ở khắp mọi hướng. Hướng chỉ là phương tiện, quan trọng là tâm thành và ước nguyện. Chúc đạo hữu tinh tấn và an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *