Vì Sao Có Người Chết Hơn 49 Ngày Vẫn Chưa Đầu Thai?‏

Vì Sao Có Người Chết Hơn 49 Ngày Vẫn Chưa Đầu Thai?‏

Chúng sanh sai khác với Chư Phật, Bồ-Tát là ở chỗ nào? Chư Phật, Bồ-Tát biết, biết chúng sanh từ đâu đến và chết rồi sẽ về đâu, còn phàm phu thì không biết, không hiểu được sanh tử từ đâu đến và chết sẽ đi về đâu, cho nên rất là sợ cái chết.

Chư Phật, Bồ-Tát thì biết rất rõ ràng, ở nơi này chết rồi đâu phải là chết, là xả bỏ cái thân này thôi. Thân không phải là ta, thân giống như bộ quần áo mà thôi, y phục bị rách, bị dơ, bị hư rồi thì hãy cỡi nó ra đi, bộ quần áo này đã chết rồi, không cần nữa rồi, phải thay cái khác mới hơn, không có chết gì cả.

Vậy thì các vị đều hiểu được sáu đường luân hồi? Cái thân của bạn xả bỏ đi rồi, thông thường mà nói sau bốn mươi chín ngày bạn lại được một cái thân thể mới. Tuyệt đại đa số bốn mươi chín ngày là họ đi đầu thai rồi. Vậy thì trong bốn mươi chín ngày này, thân trung ấm cũng có tâm địa thiện lương, còn người đại thiện đại ác họ không phải trải qua bốn mươi chín ngày, người đại thiện đại ác không có trung ấm.

Trong kinh Phật có nói rất rõ: Người đại thiện vừa mới tắt thở thì lập tức sẽ sanh thiên ngay, không có trung ấm, còn người đại ác chết sẽ đọa địa ngục ngay, địa ngục vô gián, lập tức đọa ngay. Còn hạng tiểu thiện tiểu ác thì còn phải gặp mặt những phán quan, Diêm Vương.

Đầu thai trong nhà Phật gọi là vãng sanh, thời gian dài hay ngắn không có nhất định, nhưng thường thì dài nhất là bốn mươi chín ngày, trong bảy tuần đại khái là đi đầu thai, lại thay một cái thân thể khác. Người có tâm hành thiện thì càng đổi càng được thân đẹp, người có tâm hành bất thiện, có tâm tạo ác, thì càng đổi thân họ càng kém hơn, đổi thành thân súc sanh, đổi thành thân ngạ quỷ, kém hơn so với thân người.

Tuyệt đại đa số trong bốn mươi chín ngày là đi chuyển kiếp rồi, nhưng không hiểu được là bị luân hồi vào đường nào? Đại đa số là vậy. Nhưng cũng có số ít trong bốn mươi chín ngày vẫn chưa đầu thai, có không ít số đó, thậm chí đến mấy năm, đến mười mấy năm vẫn chưa có đầu thai, đều ở trong tình trạng trung ấm. Có đó!

Vậy hạng người này là người nào? Là những người rất chấp trước họ vẫn chưa đi đầu thai. Đặc biệt người chấp cái thân thể này, chúng ta thường nói là giữ cái thây ma, họ vẫn chưa có đầu thai. Họ không rời bỏ nổi cái thân này. Loại ma như vậy phần nhiều như thế nào? Chúng sống ở trong phần mộ. Còn nữa… Ví dụ như đối với nhà cửa mà họ không nỡ bỏ thì thường họ cũng khó đi đầu thai, còn căn nhà đó thì biến thành “Nhà Ma”.

Trích HT Tịnh Không Khai Thị Lúc Lâm Chung

58 Phúc đáp

 1. Chủ trang web sao toàn đăng ảnh kinh dị thế nhỷ.Đăng những cái ảnh nào mà khiến người ta dễ khởi lòng từ ây.

  • Vậy thì bạn chịu khó khi nào chúng tôi tìm được hình người chết chưa đầu thai nhìn có vẻ từ bi sẽ cập nhật lại nhé. 🙂

   A Di Đà Phật

  • Ngọc Anh

   Các bạn thay ảnh Phật và Bồ Tát cũng được ạ. Những cái sợ quá thì không cần đúng chủ đề.

 2. Nam mô a di đà phật
  xin các thiện tri thức hãy giải đáp thắc mắc dùm tôi tại sao những người mà cô phan thị bích hằng nhìn thấy lại không đi đầu thai ngay. hàng ngàn ngôi mộ liệt sĩ cô tìm thấy và nói chuyện với có thấy đi đầu thai chuyển kiếp đâu ??

  • Từ Tâm

   Bạn đọc lại đoạn cuối của bài trên sẽ tìm được lời giải đáp cho bạn đấy thôi.

  • quang thanh

   phần lớn liệt sỹ là những người cố chấp . vì họ đã ra đi trong một thời được coi là hùng tráng của đất nước, sau họ có hậu phương mong ngóng chiến công.”đùng” một cái họ chết. họ không tin và không muốn chấp nhận điều ấy. xác thân chôn lấp trong rừng hoang vắng mấy chục năm mà người thân chưa tìm được. họ lạnh lẽo côi cút.Đến khi tìm được họ về, kết tập vào nghĩa trang, họ lại như được sống trong tập thể, lại hò hát, sinh hoạt tập thể vui vẻ như khi còn sống, thậm chí họ chẳng còn muốn về gia đình, vì cảnh xã hội bây giờ bon chen hiềm khích, đấu đá…họ cũng chán vì họ đã đổ xương máu để nhìn thấy một trào lưuw như bây giờ.Vốn họ đã chẳng tin Phật Pháp thì có tụng kinh cầu siêu đến ngàn lần cũng chẳng thể lọt tai họ( phần lớn người ta cầu siêu xui bày cho liệt sỹ đi tìm cảnh giới mới- họ khó mà chấp nhận! Đang yên ấm lại cùng đồng đội, bảo họ đi đâu nữa?)Đã có Pháp niệm Phật cầu về Tây Phương nhưng rất ít người sống nào áp dụng để khuyên nhủ liệt sỹ. và có chăng nũa, thì Pháp này là Pháp khó tin mà, chẳng mấy liệt sỹ tin nổi. Vậy nên người sống phải cố gắng tu hành vãng sanh, làm bằng chứng sống càng nhiều càng tốt để cứu độ họ.

  • An Huy Hoàng

   cho hỏi nếu như linh hồn 49 ngày đã đi đầu thai rồi thì con cháu đời sau thờ cúng ông bà tổ tiên làm gì, bởi vì đầu thai rồi thì làm gì còn linh hồn mà thờ cúng

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn An Huy Hoàng,

   Câu hỏi của bạn rất ý nghĩa. Tuy nhiên chúng ta đều là phàm nhân, vì vậy không thể xác định cụ thể thân nhân của chúng ta đã được đầu thai (trong đạo gọi là tái sanh) về cõi nào? Nhưng nếu chúng ta tu học chân chánh, ít nhất cũng có thể biết được phần nào khi:
   – Rà xét lại hành trang của người mới mất khi còn sống: nhân đức hay thất đức, có đạo hạnh hay không có đạo hạnh.
   – Những nghiệp họ đã gây tạo
   – Khi mất biết trước ngày giờ có Phật tới đón, thoại tướng là an lạc hay hoảng sợ, hung dữ…

   Trong Kinh Mi Tiên Vấn Đáp khi Vua Mi Lan Đà hỏi Ngài Na Tiên về câu hỏi tương tự của bạn, Ngài Na Tiên đáp như sau:
   “Hồi Hướng Phước Có Hiệu Quả Không?

   – Thưa đại đức! Khi người cư sĩ làm được một phước sự như trai Tăng, bố thí, cúng dường, rồi họ hồi hướng đến cho ân nhân, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc đã quá vãng từ nhiều đời, không biết quả lành của sự hồi hướng đó có kết quả gì không?
   – Có số được, có số không, tâu đại vương!
   – Xin cho biết nguyên cớ?
   – Tâu, vâng! Nếu cha mẹ, ân nhân, thân bằng quyến thuộc… sau khi chết, sanh vào các cõi trời, đọa sanh địa ngục, sanh làm muông thú… thì quả lành của sự hồi hướng không đến với họ được.
   Còn nữa, các loại a-tu-la, ngạ quỷ đói, ngạ quỷ bị lửa thiêu cháy… cũng không hưởng được phần phước. Chỉ có loại quỷ Paradattù pajìvì – tức là loại ngạ quỷ sống nhờ vào sự bố thí của người khác – mới thọ hưởng được quả lành của sự hồi hướng ấy. [*]
   [*] Thật ra, có một số chư thiên, thọ thần hoan hỷ phước, tùy hỷ phước – thì sự hồi hướng vẫn có hiệu quả (Dịch giả).
   – À, hóa ra là vậy. Thế thì nếu cha mẹ, ân nhân, thân bằng quyến thuộc của mình không sanh làm ngạ quỷ Paradattù pajìvì thì sự bố thí, cúng dường, tốn tiền bạc, tốn công sức sẽ trở nên vô ích, phải vậy không, đại đức?
   – Không, vẫn có lợi ích. Phước báu ấy sẽ không tiêu mất. Chính người làm phước được hưởng phước báu ấy.
   – Xin đại đức giảng cho nghe.
   – Tâu, vâng! Ví như có người sửa soạn một mâm vật thực gồm có rượu thịt cơm bánh v.v… để đãi đằng bà con quyến thuộc của mình. Vì một lý do nào đó, những người kia không đến, thì mâm vật thực ấy sẽ thuộc về phần ai, đại vương?
   – Hoàn về cố chủ.
   – Lại nữa, ví như có người đi vào cửa trước của ngôi nhà, tìm đến cửa sau để đi sang một chỗ khác. Cửa sau không tìm thấy, thì người kia đi trở ra bằng lối nào hở đại vương?
   – Lối cũ thôi!
   – Cũng tương tự thế. Phước báu gởi đi các nẻo không được, không ai thọ nhận thì phải trở về lối cũ, trở về chủ của nó, đại vương!
   – Rõ lắm rồi. Sàdhu!
   (Trích từ Mi Tiên Vấn Đáp Kinh do HT Giới Nghiêm dịch)

 3. Bảo Tín

  Riêng trường hợp thần thức chưa đi đầu thai thì không phải là ít.Thời nay việc chúng sinh khi sắp lâm chung vẫn khởi tâm quyến luyến không xa rời nhục thân cùng quyến thuộc hay dục lạc thế gian rất nhiều.Cũng vì đó mà chẳng sanh được tới cảnh giới nào nhưng cũng là hạng bán ngạ quỷ.Dù mang cái sắc như khi mới chết nhưng chịu khổ thì có thua gì các loài quỷ đói.Tuy vậy Bảo Tín cũng chứng kiến những hạng thân trung ấm đã tồn tại đếm hơn 2000 năm và có thần thông không khác quỷ thần.Thậm chí họ còn lập đảng phái để đi ăn cướp,hại người.Về cái đó cũng chẳng có gì khó hiểu cả.Thời gian thân trung ấm như chúng ta vẫn nghĩ là thời gian chuyển nghiệp nhưng theo Bảo Tín nó giống với thời gian để 1 chúng sinh si mê tiếp tục tạo nghiệp để chuẩn bị cho lần sanh sắp tới.Con số 49 ngày không hề là 1 chuẩn mực hay 1 khuôn mẫu.Theo Bảo Tín thì với sự phát triển của khoa học hiện nay thì nhận thức của chúng sinh dần thay đổi.Họ không giống người xưa là đã quan niệm về cảnh giới sau khi chết khá rõ ràng.Dù đa phần đều là mê tín nhưng trong tâm đã bắt đầu hình thành 1 cái gì đó như là chấp nhận vậy.Việc chuyển cảnh giới đối với mấy người này khá dễ.Tất nhiên đa phần là đoạ khổ nơi ác đạo.Với người thời nay thì việc họ khó chấp nhận 1 hình thái sau khi chết là bình thường.Vì thế việc đầu sanh vào cõi nào vẫn chưa xác định.Trường hợp gặp được Phật Pháp mà khởi tín tâm rồi liền phát tâm tu hành thì vãng sanh không khó.Nhưng với hạng đã ràng buộc với đời sống thế tục hay hay ham thích thần thông của cảnh giới thân trung ấm thì họ sẽ tồn tại 1 thời gian khá lâu và gây ra không ít phiền toái.Đối với Bảo Tín thì việc dụng công niệm Phật để cảm hoá người đã mất là rất quan trọng.Với những người chưa đi đầu sanh vào cảnh giới nào thì ta còn có cơ hội cứu họ được.Tuy là có không ít khó khăn nhưng với người thật tâm niệm Phật thì rất dễ cảm ứng nơi họ khiến họ quay đầu tác thiện tu hành.Trường hợp như vậy quả thật không ít.Vậy nên Bảo Tín mong rằng mỗi khi niệm Phật thì quý vị hãy để tiếng niệm Phật nơi tâm mình hoà nhập vào không gian xung quang khiến chúng sanh nào còn mê lầm cũng như thấy được ánh sáng giác ngộ mà quay đầu tu Phật.A Di Đà Phật

 4. Huyền Trang

  Nếu cháu bé mới 3 tháng tuổi mất đi, cháu chưa biết đến cái thiện cái ác thì có được đầu thai sớm hay không. Tôi là dì ruột của cháu, cháu tôi sắp được 49 ngày rồi, tôi phải cầu trời, niệm phật như thế nào để cháu đầu thai về làm con tôi? Thương nhớ cháu rất nhiều

 5. Thiện Minh

  gữi chị Huyền Trang

  Hôm nay Thiện Minh vào đây đọc được những lời của chị tuy đã qua 49 ngày của cháu nhưng cũng muốn chia sẽ đến chị vài điều:
  Thứ nhất: sự thọ sanh của cháu tùy vào nghiệp lực của cháu. Nghiệp nào đến lúc thọ sanh mà thuần thục thì sẽ tái sanh vào cảnh giơi tương ứng (thiện nghiệp thuần thục tái sanh vào thiên đạo, nhân đạo; ác nghiệp thuần thục tái sanh vào đường địa ngục ,ngạ quỷ, bàng sanh.) . Nên biết Thần thức là Tâm tương tục. Thần thức sau khi tái sanh vào Thân Trung ấm mà chưa được thọ sanh thân hậu hữu thì thọ mang chỉ trụ được 7 ngày va hình dáng của thân Trung ấm sẽ tương ứng với cảnh giới sắp phải thọ sanh. Hết thời gian 7 ngày mà Thân Trung ấm vẫn chưa tìm được chổ thích hợp để thọ sanh thì thân Trung ấm sẽ chết để thọ than Trung ấm mới. Quá trình này có thể xảy ra tối đa 6 lần ở dạng Trung ấm, tức là 49 ngày. Mỗi lần cái chết xảy ra đối với thân Trung ấm do thần thức là Tâm tương tục được kết tập từ các chủng tử thiện và ác,mà cảnh giới tái sanh phụ thuộc vào chủng tử nghiệp sau cùng nên có sự thay đổi về hình dạng của thân Trung ấm. Lúc này tất cả các điều phước thiện mà thân quyến làm được hồi hướng cho người mất, họ đều hưởng được và tất nhiên giúp họ thay đổi nghiệp lực va cảnh giới tái sanh.
  Điều thứ 2: Do nghiệp lực sẽ dẫn dắt thần thức cháu đi thọ sanh va nếu đủ ( có)nhân duyên làm con của chị thì cháu cũng không thể tránh.
  Điều thứ 3: Chị nên niệm Phật,nguyện cháu chị sớm được vãng sanh Tịnh Độ thoát ly lục đạo đầy dẫy khổ đau.

  vài dòng đến chị

  Nam mô A Di Đà Phật

 6. tài công lê

  Xin hỏi , mình có ông chú mói chết mà mình không về VN được

  Vậy xin hỏi phài làm sao ?

 7. tâm hoa

  A Di Đà Phật!
  Chào bạn Tài công lê!
  Theo như hiểu biết của mình bạn niệm A Di Đà Phật thật nhiều ngày đêm quán tưởng đến Phật,luôn nghĩ đến niệm Phật là để giúp cho chú của mình,làm thật nhiều việc thiện cụ thể phóng sinh,ấn tống kinh,giúp đỡ người nghèo khó ….Xong bạn đến trước Phật hồi hướng những việc làm đó cho chú của bạn đọc tên tuổi ,pháp danh(nếu có) của chú bạn.thì sẽ giúp cho chú bạn được nhiều!
  Nam Mô A Di Đà Phật!

 8. Liễu

  Buồn quá. Tôi đang muốn biết mẹ tôi vừa mất vì ung thư dạ dày không biết mẹ đã đi đầu thai chưa? Có nhìn thấy ba và các con không? Khi chết mẹ tôi nói lại 1 câu với ba tôi là “Em không muốn chết. Em muốn sống với anh và các con.” Bây giờ nghĩ lại tôi cứ khóc mãi. Khóc mãi thôi vì nhà tôi nghèo không có tiền chữa bệnh cho mẹ. Khi chết mẹ từ 45 kg xuống còn 25 kg. Tôi khi nào cũng đứng trước bàn thờ và khi ra mộ đều nói: “Mẹ ơi, con yêu và nhớ mẹ nhiều lắm. Không biết mẹ có nghe thấy lời con nói không?”

  • Chúc hiền

   Nam Mô A Di Đà phật! Gởi bạn Liễu. Chúc Hiền xin được chia buồn cùng bạn. Lúc nào mẹ bạn đầu thai thì chúc hiền không biết, nhưng chúc hiền biêt nếu bạn niệm phật càng nhiều càng tốt, phóng sanh, làm những công đức rồi hồi hướng cho mẹ thì đầu thai hay chưa bà ấy cũng đều nhận được. Nhất là trong vòng 49 ngày rất quan trọng. Bạn hãy tạm cất cái buồn qua một bên, thay vào đó hãy cô gắng niệm phật, vì cái buồn không giải quyết được vấn đề mà còn làm cho mẹ bạn bất an hơn. Cố gắng chứng minh cho mẹ là bạn vẫn sống tốt khi không có mẹ bên cạnh, đễ bà được an lòng ra đi. A Di Đà Phật mong bạn cố gắng vượt qua

 9. dương ngọc

  Mẹ Cháu mới mất ,cháu đọc bài trên này thấy bảo tụng kinh cho mẹ thi mẹ sẽ sớm siêu thoát,vậy cho cháu hỏi phải tụng kinh nào ạ?cảm ơn ccs bác,cô chú diễn đàn..

  • Xin chào Dương Ngọc

   Xin thành kính phân ưu cùng bạn và gia đình. Tụng kinh nào thì cũng đều tốt cả nhưng đối với trường hợp cầu siêu cho hương linh thì đại đa số quý thầy đều khuyên nên tụng Kinh Địa Tạng.

   Ngoài việc tụng kinh Địa Tạng, nên làm thêm các việc thiện để hồi hướng cho hương linh, nhờ đó mà sớm được siêu thoát ( sanh về cõi lành ). Có thể tham khảo thêm ở phần Nghi Thức Cầu Siêu Vong Linh.

   Người mất trong vòng 49 ngày vẫn còn có cơ hội vãng sanh vì thế chớ nên để mất dịp này. Hãy nên khuyên vong linh niệm Phật mà cầu sanh Tây Phương là việc rất quan trọng. Trong thời gian này, gia đình nếu như thực sự muốn người mất được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì hãy nên thành tâm niệm Phật, nhờ Phật lực gia hộ như bài viết sau :
   Người Đã Mất Trong Vòng 49 Ngày Có Được Vãng Sanh?

   Nam Mô A Di Đà Phật

 10. Nguyễn Thị Liên

  Chồng tôi mới mất, anh ấy mới 35 tuổi. anh ấy chưa quy y. xin hỏi có tụng kinh cầu siêu được hay không và nếu được thì tụng kinh gì?

 11. Pepe

  Xin chia buồn cùng gia đình. Người mất dù là quy y hay chưa quy y thì gia đình, người thân vẫn có thể làm cầu siêu được. Có thể tụng kinh A Di Đà, Lương Hoàng Sám hay Địa Tạng Kinh. Hoặc cũng có thể tụng Vô Lượng Thọ Kinh. Cần nhất là niệm Phật và làm điều âm chất để hồi hướng cho người mất.

 12. quãng dieu

  tôi co thai 1 thang thi xay thai, toi co dem con toi di chon cat va xay mo phan , gio thi đã dược 2 năm roi, giờ tôi phai cầu nguyện the nào để con toi được siêu thoát vang sanh cực lac

 13. Nguyễn Thị Thanh Thanh

  Cần Thơ Ngày 07/07/2014

  Bạch Thầy!

  Con là phật tử tại gia,con rất tin luật nhân quả, hằng đêm con củng hay đi chùa tụng kinh niệm phật cùng các Sư cô trong chùa, lúc rãnh rổi thì niệm thầm cầu nguyện khi bỏ báu thân này được sanh về thế giới của phật A DI ĐÀ.

  Thưa Thầy! Con được nghe rất nhiều các bài giảng của các đức thầy, nhiều chủ đề khác nhau. Theo như sự hiểu biết của con sau khi chêt tùy theo nghiệp nặng nhẹ thì củng sau 49 ngày mà đi tái sinh.

  Nhưng có những người họ chết sau 49 ngày mà họ vẫn ở lại trần gian theo con cháu hoặc quấy nhiễu người khác?

  Kính mong thầy dạy giảng dạy cho con!

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  • Huệ Tịnh

   Thân trung ấm tồn tại trong bao lâu?

   Theo Luận Tỳ Bà Sa – Luận sư Thế Hữu cho rằng, tuổi thọ của thân trung ấm tối đa là bảy ngày, sau một tuần thất nếu không tìm được chỗ đầu thai thì chết và tuỳ theo nghiệp thọ thân trung ấm kế tiếp nhưng trong vòng bốn mươi chín ngày (bảy thất) thì thân trung ấm phải tìm được chỗ thọ sinh.

   Theo luận sư Pháp Cứu thì thân trung ấm tồn tại không hạn chế thời gian nếu nhân duyên chưa đủ để đầu thai.

   Vấn đề thân trung ấm, hiện tồn tại nhiều quan điểm khác nhau trong các bộ phái Phật giáo. Phật giáo Nam truyền ngày nay không chấp nhận có thân trung ấm, người chết xong thì tái sinh ngay như ngọn đèn khác thì cháy ngay (Thanh tịnh đạo luận).

   Phật giáo Bắc tông, hầu hết các tông phải chủ trương có thân trung ấm. Riêng phật giáo Tây Tạng nghiên cứu rất chi tiết về thân trung ấm và những phương thức để khai thị, chuyển hoá thần thức (Tử thư Tây Tạng).

   Tổ Liên Hoa Sinh là vị thầy đầu tiên giảng dậy giáo lý về thân trung ấm. Đối với những nghiệp cực ác hay cực thiện thì lập tức đoạ địa ngục hoặc sinh thiên, không có thân trung ấm. Còn đối với các loại nghiệp khác thì có thân trung ấm.

   Như vậy, ngoại trừ những người tạo nghiệp cực thiện hoặc cực ác, còn lại hầu hết chúng ta sau khi chết đều thọ thân trung ấm trước khi tái sinh.

   Việc cho rằng thân trung ấm chỉ tồn tại trong 49 ngày là tái sinh qua kiếp sống mới đang là quan điểm chính thống cho nhiều các lễ nghi Phật giáo hiện nay.

   Cũng vì đó mà các tăng sĩ xuất gia cho rằng, sau 49 ngày không tái sinh được thì thân trung âm không còn được gọi là thân trung ấm nữa mà là các oan hồn hay ma quỷ không siêu thoát được.

   Trong Kinh Trung ấm – Quyển thượng ( thuộc tạng kinh) từ thân khẩu của Phật Thích Ca thuyết, có đoạn “Chúng sinh Trung ấm nương làn gió để ăn uống . Thọ mạng của chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề là một trăm tuổi. Cõi Đông Phất Vu Đãi là năm trăm tuổi. Cõi Tây Câu Da Ni hai trăm năm mươi tuổi cõi Uất Đan Viết là một nghìn tuổi. Thọ mạng của thân Trung Ấm chỉ có bảy ngày.”

   Điều đó có nghĩa là thân trung âm chỉ tồn tại có bẩy ngày là chết nhưng cũng không có nghĩa là sau bẩy ngày chúng sinh mang thân trung ấm sẽ tái sinh vào kiếp sống mới. Bài Kệ của Đức Thế Tôn nói rằng:

   Hàng chúng sinh ba phẩm
   Trung Ấm khi thọ hình
   Đổi thay không lường nổi

   Có thể hiểu là sau khi hình thành, thân trung ấm liên tục thay đổi theo thời gian, mất đi lại hình thành, rồi lại mất đi lại hình thành…. Cứ như thế cho đến khi tái sinh qua kiếp sống mới.

   Xem toàn bộ cuốn kinh này tôi không thấy đoạn kinh nào nói là sau 49 ngày thân trung ấm sẽ thọ thai. Vì sao thân trung ấm có sự thay đổi như vậy tôi sẽ nói rõ ở phần sau.

   Trong Luận Vãng sinh nói về thời gian tồn tại của thân trung ấm như sau: “Đối với người cõi trung ấm lúc nào cũng mờ mờ với ánh sáng xám nhạt như một ngày mùa thu, không phân biệt ngày và đêm. Giai đoạn mang thân trung ấm này kéo dài một, hai cho đến sáu bẩy tuần thậm chí có thể kéo dài đến 49 tuần…điều đó tuỳ thuộc nơi nghiệp lực quyết định.”

   Theo một vị Lạt ma hoá thân thì “Khi xác thể và dục thể có tan rã hết (tức là bỏ hết tất cả nhũng tham luyến của kiếp sống cũ ) thì con người mới siêu thoát và có thể đầu thai vào kiếp sống mới. Dục thể là cái quyết định thời gian con người phải sống cõi âm lâu hay nhanh chóng. Những con người có tâm hồn thanh khiết dễ siêu thoát hơn người có nhiều dục vọng.”

   Theo sư phụ các vong linh không siêu thoát được đều rất đau khổ, họ không ý thức rằng mình đã sang một cõi khác mà cứ bám lấy cõi trần thần trí mê mờ điên đảo.

   Trích từ – Người cõi âm thuộc chúng sinh thân trung ấm
   http://www.phattuvietnam.net/doisong/tamlinh/12344-người-cõi-âm-thuộc-chúng-sinh-thân-trung-ấm.html

   Nam Mô A Di Đà Phật

 14. Nguyễn Thị Hà

  Bạch thầy con đang sống ở ngoại thành Hà Nội, con cũng rất tin vào đạo phật nhưng chưa nghiên cứu được cho kỹ. (Con sinh năm 1984 đã có gia đình và 2 con. Bản chất con hiền lành, muốn làm những điều thiện. Con xin hỏi là con muốn tu tại gia thì làm như thế nào? Con có thể đọc những cuốn sách nào? Con phải kiêng kị những gì à?

  • Phúc Bình

   Bạn có thể tham khảo đường link sau:http://www.tangthuphathoc.net/vn/tinhdo.htm hoặc lựa chọn đọc các bài viết trên trang dvct này, rất dễ hiểu cho người sơ phát tâm.
   Nếu bạn cần sách hướng dẫn tu tập pháp môn niệm Phật, PB sẽ gửi cho bạn được.Hãy thông báo địa chỉ có thể gửi sách cho bạn vào mail của PB: [email protected]
   Thời gian đầu bạn hãy chuyên tâm đọc sách, tìm hiểu. Khi Tín nguyện phát khởi rồi mình mới phát tâm tu tập chuyên cần được. Bạn đừng vội nghĩ đến việc phải kiêng kị điều gì, việc gì đến rồi tự nó sẽ đến.
   Nam Mô A Di Đà Phật!

 15. Nguyễn Thị Hà

  Dạ bạch thầy con muốn hỏi thầy thêm một việc. Bà Nội con mới mất được 2 tuần, lúc còn sống con ít có thời gian tới gặp và báo hiếu với bà. Bà mất đã 2 tuần rồi nhưng lúc nào con cũng nhớ tới Bà. Tuần trước cúng tuần cho bà con có được cùng các vãi tụng kinh “Thủy sám” cho bà. Xin hỏi thầy con nên làm gì để giúp Bà Nội của con ạ? Con cảm on thầy. Mong thầy hồi âm sớm!

 16. phong

  Mình khuyên bạn nên tu thập thiện nghiệp để dựa vào đó mình mới có tạo thiện duyên. Sau đó mình mới đọc kinh và thần chú Đại Bi. Lúc đó sự tương ứng của kinh và chú mới phát huy được. Giống như bạn đi chùa tuy thấy có Phật nhưng tâm không Phật. Vòn bạn làm việc tốt giúp cho muôn loài thì đó chính là tâm Phật. Chào bạn.

 17. phạm thị kim liên

  Mình không biết nhưng mình có người bạn hy sinh 1978-79 biên giới phía bắc khi đi làm nhiệm vụ (mình không biết bạn ấy chiến đấu nơi ấy ) rừng rộng vậy mà tự nhiên cứ đi rồi tự nhiên chân tay bủn rủn, tư tưởng như nào khó tả lắm nhìn phía trước đọc hàng bia không cầm lòng mình kêu lên bạn tôi lao vào vừa lúc ấy có mấy đồng chí bộ đội ngăn lại dừng lại tránh có mìn cóc của TQ thả. tôi dừng lại mấy người cùng đi hỏi thế bạn của bà chiến đấu ở đâu mình trả lời ở tây nam, thế là các bạn ấy động viên tôi và cho tôi trấn an lại. tôi vội khấn bạn là cùng tuổi bọn mình dù ngày còn trên dương gian bạn là ai không quen biết tôi, nay bạn đã vì dân vì nước hy sinh cuộc đời tuổi trẻ của bạn mong bạn phù hộ độ trì cho bọn tôi hoàn thành nhiệm vụ, mình hứa sau này về trường mình cố gắng học hành, và đi làm bất cứ nơi nào được phân công không ngại khó khăn gian khổ nỗ lực bản thân góp phần xây dựng đất nước. Từ đó sau 3 năm học không hề thấy hình bóng người ấy , khi ra trường đi công tác đêm ngủ không hiểu sao cứ thấy hình ảnh của bạn ấy cùng cả lớp vui vẻ cười nói phải hơn chục năm chỉ thấy bạn ấy về đêm nhoẻn miệng cười với tôi như hồi còn sống tôi không thấy sợ gì cả. Chỉ có điều khi có một người bạn nào của tôi có chuyện sắp đi thì lại hiện lên và cùng người bạn cò sống của tôi nói chuyện giới thiệu nếu người bạn còn sồn ấy nói anh về đây, hay đi đây thì chắc chắn người còn sống kia sẽ chết một thời gian không xa khi tôi thấy hiện tượng đó, còn người nào không nói gì thì bệnh rất nặng và còn sống. từ năm 1981đến 2014 thì tôi không thấy hiện tượng đó nữa nguyên nhân vì sao mình không rõ nói có linh hồn mình cũng tin

 18. Ha anh

  Da cho con hoi la : con sinh em be duoc 12 ngay thi ba con mat . sao con khong duoc de tang ba?. Ba con mat nay cung gan 49, ngay roi. Nhung ma ba con nhap vo me con noi la buon lam . khoc nhieu . voi muon gan vo gan con. Con so ba con ko no ra di , nhu vay co sao ko a.

  Đường Về Cõi Tịnh: Xin đạo hữu hoan hỉ tập gõ tiếng Việt có dấu để độc giả tiện bề theo dõi và tránh hiểu lầm. A Di Đà Phật.

 19. Tịnh Thái

  A Di Đà Phật,

  Việc bạn ko được để tang là do tập tục của dân gian, việc đó giờ cũng ko còn quan trọng nữa.

  Tốt nhất trong 30 ngày tới bạn nên làm những việc sau cho Ba:
  Hãy dành thời gian niệm A Di Đà Phật (ưu tiên 1), ăn chay, phóng sanh, làm thiện, bố thí, giúp đỡ người nghèo, thầm nguyện Ba nếu có linh thiêng thì hãy cùng niệm A Di Đà Phật với bạn, cầu nguyện Đức Phật A Di Đà đón Ba về Tây phương Cực Lạc, là một thế giới nơi mà không có khổ đau nữa…và sau đó bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, từng câu nối tiếp từng câu cho đến khi mệt thì nghỉ.
  Mỗi ngày làm những việc trên thì cuối ngày bạn đọc bài hồi hướng sau:
  “Con xin chân thành hồi hướng hết thảy công đức tu hành, các việc phước thiện của con làm được trong ngày hôm nay đến cho tất cả chúng sanh khổ nạn ở khắp pháp giới trong đó có: Ông Bà Cha Mẹ, thân bằng quyến thuộc, oán thân trái chủ trong ngoài thân con từ vô lượng kiếp đến nay, cũng như tất cả chúng sanh vì sự hưởng thụ của con và mọi người trong ngày hôm nay mà phải tổn hại cho đến hi sinh thân mạng, cho tất cả chúng sanh vì con ngày hôm nay mà phải sanh tâm phiền não, cho Ba của con tên là “…” & chư vị oán thân trái chủ của Ba. Nguyện tất cả chúng sanh sớm giác ngộ Phật tánh, hồi quy Tịnh Độ, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân sâu, dưới cứu khổ 3 đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về Cực Lạc.”

  Bạn nên phát tâm làm những việc trên trong vòng 30 ngày tới thì cả Ba bạn cùng gia đình ai cũng được lợi ích.

  A Di Đà Phật.

 20. Phan Văn Quyết

  Em trai con vừa mới mất được hơn 1 tháng vì tai nạn giao thông, từ lúc đó đến giờ em con đã về báo mộng 3 lần nhưng người thân đều không gặp được, em con bị chết bất đắc kỳ tử như vậy thì trong vòng 49 ngày có được siêu thoát không hay vẫn còn lang thang tội nghiệp ở mọi nẻo đường?

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Phan Văn Quyết,

   Trường hợp em bạn cũng tương tự như rất nhiều trường hợp đã được TN cùng các đạo hữu khác đã trao đổi trong mục “49 ngày sau khi người thân chết gia quyến nên làm gì?. Mong bạn hoan hỉ đọc thật kỹ những trao đổi trong mục này để biết cách trợ duyên cho em trai bạn.

   Nguyện chúc bạn tỉnh giác và dũng mãnh phát tâm tu đạo.

   TN

   Bài tham khảo: Cứu người thân bị đột tử

 21. Hoàng thị duyên

  Cho e Hỏi a trai e mất cũng đã qua 49 ngày rồi a e bị tai nạn giao thông a e sống rất hiền lành cho e hỏi nếu a e sống kiêp này hiền lành như thế sau 49 ngày a e đưọc đi đầu thai chưa ak và cho e hỏi là con của trời điểu đó có thật không ak tại a e 23 tuổi chết ngày 23 ai cũng nói là con của trời mong cho e đưọc phản hồi sớm ak e cảm ơn nhiều ak

 22. Vũ Thắng

  Xin hỏi thầy là trong đời em đã tích lũy được khá nhiều kiến thức và sự giác ngộ rồi, sau này muốn tu luyện tiếp, không muốn đầu thai chuyển thế nữa..hỏi rằng sau đó mình cứ tiếp tục ở thế giới này có phải là thành hồn ma không ??? Xin trả lời vào email cho em vì em rất cần, em xin cảm ơn!!!

  • Anhphuvan

   Câu bạn hỏi nếu muốn hiểu rõ nên xem Ấn Quang Văn Sao có trên mạng
   Bạn k về An Lạc Tây Phương thì chuyện bạn làm ma là tất nhiên, trong Từ Bi Thuỷ Sám Pháp, pháp sư Ngộ Đạt 10 kiếp liên tục là cao tăng nhưng vẫn bị nghiệp báo âm hồn đeo bám báo hận.
   Bạn nghĩ xem mình có đc như họ k thì bạn quyết định con đường bạn đi.
   Đức Thích Ca Phật Tổ khi nhập diệt còn ko quên thị hiện mặt hướng về Tây, lưng hướng về Đông. Bạn hiểu điều đó chăng?

 23. Khánh ly

  Con cháu mới chết khoảng 60ngay nhung lúc con chết cháu không về kip và 49ngày chảu cung ko về đựơc vậy có ảnh hửơng đến việc đầu thai của con cháu khộng ạ.con cháu 3tuổi

 24. Nhât Minh

  Thầy ơi cho con hỏi khi chết thân trung ấm vừa niệm phật vừa niệm chú đại bi tiếng phạn luôn được ko ạ.

 25. Nhât Minh

  thầy ơi cho con hỏi năm nay con 26 tuổi.Đang làm công nhân nhà máy sợi.Con rất có lòng tin về phật.Con muốn bằng sức lao động chân chính của mình ko ăn trộm ăn cướp của ai hết cả kiếm đủ 50 triệu chia làm 5 phần mỗi phần 10 triệu.Con làm 5 việc ngược lại của 5 tội ngũ nghịch. Một là cho cha 10 triệu chúc cha mạnh khỏe hạnh phúc sống lâu 100 tuổi.Hai là cho mẹ 10 triệu chúc mẹ mạnh khỏe hạnh phúc sống lâu 100 tuổi.Ba là kiếm chùa nào đó mới đang xây dựng vào thực hiện tiếp việc thứ ba thứ tư thứ năm. là ủng hộ tiền xây tượng alahan xây tượng phật và ủng hộ các sự tăng tiến để có một cuộc sống tu hành tốt đẹp. ngoài ra khi lên chùa lạy phật con chỉ cầu xin 1 việc là khi hết báo thân này xin đức cha a di đà tiếp dẫn về tây phương cực lạc. Lúc còn làm chung cố gắng trì niệm danh hiệu phật. sau khi chết đi trong vòng 49 ngày vẫn tiếp tục niệm phật và tụng chú đại bi tiếng phạn. Con xin hỏi thầy ko có ai hộ niệm mà chỉ mình tự niệm thời trong vòng 49 ngày con có được vãng sanh ko thể

  • Anhphuvan

   Mình là ngưòi có học chút ít Phật pháp, xin góp ý cho bạn rõ như sau:
   Khi bạn ở thân Trung Ấm bạn sẽ ko tự chủ tỉnh táo đâu nên dừng suy nghĩ chờ lúc đó niệm Phật niệm chú đi nhé bạn. Khi đó nghiệp lực bủa vây lôi kéo mạnh hơn cả lực hút trái đất hay nam châm, làm bạn hoảng sợ tán loạn lắm k nhớ Phật có danh hiệu gì hình dáng ra sao luôn chứ còn có thể bình tĩnh lựa chọn niệm Phật trì chú gì nữa chứ.
   Còn về việc 50 triệu gì đó thì mình thấy bạn rất có hiếu nhưng xin thưa làm vậy công đức nhỏ bé và k khéo có tác dụng ngược đó bạn ah. Nếu thật sự vì cha vì mẹ thì hãy hướng họ, khuyên với lòng thành tâm khéo léo cho họ hướng về Phật pháp mà ra sức tu tập: ăn chay, làm thiện, bố thí, tụng kinh niệm Phật mỗi ngày. Chứ 10 triệu, 100 triệu là con số, tiêu r cũng hết, chưa nói tiêu vào việc hại thì thêm nghiệp hơn. Còn tu là Vô lượng phước báu, k có con số nên xài đời đời kiếp kiếp. Tiền nào hơn đc Phước lớn? Bạn thì nên cũng như vậy, Quy Y Tam Bảo, tham gia 1 khoá tu để nâng cao kiến thức Phật học để giải toả sự thắc mắc đc rõ ràng và đúng đắn hơn. Còn về việc cúng dường bạn chỉ cần biết là cúng dường thôi, còn Chùa làm gì thì k cần nghĩ tới và cũng quên luôn cả việc mình cúng dường bao nhiêu và đã cúng dường hồi nào luôn. Vì đó mới là thực tâm cúng dường, phước báu vô cùng lớn.
   Nghe bạn nói làm nhà máy sợi thì hình như ở Nha Trang pk?
   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Hãy Niệm A Di Đà Phật

   A Di Đà Phật
   -Việc thứ nhất và thứ hai mình ko có ý kiến gì,nhưng nếu có thể khuyên cha mẹ niệm Phật nữa thì càng tốt.
   -Còn 3 việc kia thì có ý kiến
   Nếu bạn thực sự muốn vãng sanh Cực Lạc thì mọi việc tu phước đều nên hướng về và đồng thuận với thế giới Cực Lạc sẽ tốt hơn
   Thời kỳ chánh pháp,tượng pháp đã qua,đây là thời kỳ mạt pháp,thời kỳ bạn phải hoằng dương pháp môn tịnh độ mới đúng với tâm nguyện Phật
   -Hai bộ kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ là tâm nguyện của hết thảy chư Phật.Nếu chúng ta ấn tống,lưu truyền hai bộ kinh này là ta đang cúng dường Phật,khiến cho Xá Lợi-Pháp Thân Phật thường trụ thế gian,vĩnh viễn chẳng bị hủy diệt.Bạn hãy đọc đoạn cuối kinh A Di Đà thì sẽ rõ,sáu phương chư Phật đều khen là công đức không thể nghĩ bàn.Nếu ai nghe kinh,nghe danh hiệu và thọ trì thì được 6 phương chư Phật đều hộ niệm.Huống hồ gì người này lại còn ấn tống kinh này cho người khác được thì công đức thật là không thể nghĩ bàn
   -Ngẫu Ích Đại Sư từng nói chỉ có Phật với Phật mới lưu thông được kinh này mà thôi.
   -Cho nên mình nghĩ,bất kỳ ai ấn tống hai bộ kinh này thì phải có thần lực của Phật gia trì mới làm nổi.Nếu ko cho dù họ có tiền cũng đi làm việc khác.
   -Những ai muốn đi tạo tượng,xây chùa,đó là lựa chọn của họ. Những ai muốn đi in những bộ kinh khác,đó là lựa chọn của họ.Còn riêng ta chỉ ấn tống hai bộ kinh này thôi,đơn giản là vì ta một lòng nghĩ tới tây phương.
   -Cho nên mình nghĩ dùng tiền ấn tống hai bộ kinh này thì tốt hơn.Hãy dũng mạnh dùng hết cả 30 triệu ra mà ấn tống đi,và hồi hướng hết công đức vê tây phương cực lạc thế giới.Ngay bây h,có được bao nhiêu thì ấn tống bấy nhiêu,ko nên chờ có đủ 30 tr mới ấn tống
   -Vãng sanh là sống mà vãng sanh,nếu chết rồi thì khó đảm bảo.Tức là khi lâm chung,Phật hiện đến,ngay khi đó thần thức bỏ thân xác này,theo Phật vãng sanh về Cực Lạc
   -Về vấn đề vãng sanh,bạn đọc hãy đọc tứ nhiếp sớ dưới đây nhiều lần sẽ rõ.Hãy đọc thật kỹ,và bạn sẽ biết mình làm gì.Nếu biết cách thì mọi việc sẽ đơn giản
   https://drive.google.com/file/d/0ByfaPxXhnuPoR1JJZi1ZeDQzWFU/view?usp=sharing
   A Di Đà Phật

 26. cho tôi hỏi tại sao nguoi yeu tôi mất mà sao cô ấy mượn thân xác em gái cô ấy để nói chuyện với tôi được gia đình họ không nghe vì sao tôi lại nghe được cô ấy nói…mong nhà sư giải thích sớm cho tôi biết!

  • Nguyễn vân

   Nam mô ADI ĐÀ PHẬT.

   Bạn Trường An !
   “Tại sao ng yêu tôi mất mà cô ấy mượn thân xác em gái để nói chuyện với tôi được”.
   Có duyên có nợ thì mới mượn thân xác ng khác đc.
   Ko duyên ko nợ thì ko mượn thân xác ng khác đc.

   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

 27. phương thuý

  Bố con mất hơn 1 năm nay rồi. Nhà con có rất nhiều hiện tượng lạ khi khấn bố. Con, chị gái và mẹ đều có hiện tượng xoay vòng không chủ dịnh. Con không biết bố con đã siêu thoát được hay chưa ạ. 🙁
  Bố con mất vì ung thư, đám tang bố họ nội nhà con chửi nhà con ầm lên do xích mích. 30 ngày cho bố ra chùa không gọi bố cũng về và khóc nhiều lắm ạ. Nhà con chưa ai từng thấy bố vè. Không biết bố bây giờ thế nào nữa ạ…

  • Tịnh Tâm

   Nam Mô A Di Đà Phật _()_
   Gửi bạn Phương Thúy, về việc Bố bạn có siêu thoát hay chưa Tịnh Tâm cũng không rõ, nhưng có vài điều mong chia sẻ cùng Thúy. Cảnh giới bên kia phức tạp, khó đoán, nếu chẳng phải những bậc tu hành đắc quả, thì hạng phàm phu như chúng ta cũng chẳng thể đoán biết. Nhưng mong Phương Thúy sau này nên chuyên cần làm lành lánh dữ, dầu có làm một việc thiện gì đó, bạn cũng nên nhớ nghĩ đến người Bố đã mất, cũng như cửu huyền thất tổ và các oan gia trái chủ mà hồi hướng công đức cho họ. Nếu như Bố của Thúy chưa được siêu thoát, thì nhờ công đức lành do bạn hồi hướng mà Bố bạn sẽ được những lợi ích nhất định. Bằng khác nếu Bố bạn đã siêu rồi, thì bản thân bạn cũng như gia đình sẽ được lợi lạc do thiện nghiệp đã gieo. Luân hồi sinh tử, đời này gắn kết với nhau làm Cha Mẹ Anh Em Vợ Chồng,…đến mãn kiếp tùy nghiệp đã tạo mà bỏ xác thọ sinh, Người đã mất có nhớ thì nhớ nhưng bạn cũng đừng nên đâu buồn. Hãy vì họ cũng như vì bạn thân mình mà cất tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật cầu sinh Cực Lạc, đây mới là niềm vui vĩnh hằng , tình cảm thế tục có đáng chi ta lưu luyến. Chúc bạn thân tâm an lạc

 28. Tôi là 1 người hướng thiện!và trong cuộc sống tôi nghĩ không ai không có tội lỗi dù không to thì nhỏ! Tôi không hiểu cái khái niệm 49 ngày là như thế nào cho tới hôm nay!tối mới tin là chuyện ngừoi chết 49 ngày siêu thoat là có thật!và trong 49 ngày ấy có thể mọi viếc ở nhân gian người chết vẫn biét!có nghĩa bạn cúng hoặc lo hậu sự như thế nào người chết chưa đc 49 ngày sẽ biết!đừng hỏi vì sao tôi biết!khó nói ra ơ đây nhưng tôi nghĩ các bạn sẽ hiểu!có rồi ng ta mới tin

 29. Minh Tiến

  Xin chào các thiện tri thức, tôi có 1 câu hỏi mà hôm qua vừa trao đổi với 1 đồng nghiệp, tuy nhiên chưa biết giải thích ra sao, cũng không biết đã có sự giải thích thỏa đáng chưa. Theo thuyết luân hồi thì sau khi con người chết đi trong vòng 49 ngày sẽ chuyển kiếp khác. Tuy nhiên người ta vẫn có niềm tin rằng mồ mả của tổ tiên dòng họ có ảnh hưởng đến cuộc sống của con cháu như mả đặt ở vị trí có phong thủy tốt hay long mạch thì cả dòng họ sẽ phát (mộ kết) còn nếu ngược lại hoặc bị động mồ mả thì con cháu sẽ bị đau ốm, tai ương, lụn bại… Phải chăng có mối liên quan nảo đó mà không thể giải thích được vì đã sang kiếp khác rồi làm sao mà phù hộ hay ảnh hưởng được? Rất mong được sự chỉ giáo. A Di Đà Phật.

 30. Hoàng Văn Trung

  Bạch thầy
  Con của con mất năm 5 tuổi vì bệnh ung thư rất đau đớn đến nay đã được hơn 3 tháng. Chân linh của cháu được gửi vào chùa gần nhà. Bà nội của cháu cũng tụng kinh niệm phật cầu cho cháu sớm. Nhưng cháu về chỉ ôm bụng khóc vì vẫn còn đau đớn thôi, không nói được gì cả. Con người trần mắt thịt thương con bé bỏng tội nghiệp vô cùng mà không ôm con được không an ủi không xoa cho con được. Đau lòng lắm. Nước mắt cứ rơi hoài. Bây giờ con phải làm sao để cho cháu sớm siêu thoát và thoát được kiếp đau đớn đó. Con lo lắng quá. Con xin thầy làm ơn cho con được rõ sớm ạ.

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Hoàng Văn Trung,

   *TN xin chia sẻ nỗi đau của bạn. Việc con trai bạn về, ôm bụng khóc vì đau đớn cho thấy cháu vẫn chưa nhận biết được về sự thật là cháu đã qua đời. Đây là sự chấp chặt về tâm thức của người chết. Tuy thân xác đã không còn, nhưng tâm thức (trong suy nghĩ) của cháu bé vẫn đinh ninh mình vẫn còn mang bệnh ung thư nên rất đau đớn. Để giải toả tâm thức này, đặc biệt cho một hương linh còn nhỏ tuổi là vô cùng khó, nhưng gia đình phải nhận biết trước tiên:
   – cháu bé đã qua đời;
   – mọi chuyện đã là quá khứ không thể cứu vãn
   – mọi chuyện than, khóc, sầu não… đều không đem lại lợi ích cho hai phía.

   Thay vào đó, gia đình phải ổn định tinh thần, tìm mọi cách làm mọi phước thiện để trợ duyên cho cháu bé, hàng ngày phải thực hành niệm Phật, khuyên và khai thị cho cháu bé biết: làm người ai cũng phải chết, già-trẻ đều vậy. Con vì phước mỏng nên mắc trọng bệnh, phải ra đi trước cha mẹ điều này khiến cha mẹ rất đau đớn. Tuy nhiên, cái đau trên thân của con chỉ còn khi con còn đang sống, nhưng nay con đã qua đời rồi, thì cái đau đó trên thân cũng không còn nữa. Con đừng nghĩ đến cái đau trong bụng nữa mà chỉ cần nhất tâm nghe cha mẹ cùng niệm Phật rồi nguyện sanh về Cõi Cực Lạc của A DI ĐÀ PHẬT. Về đó con sẽ không còn phải lo sống trong đau đớn, bệnh tật nữa… Những lời khai thị này phải nên thường lặp lại để cháu bé hiểu được thì mới buông được.

   Dưới đây là bài khai thị cho hương linh, bạn in ra rồi tuỳ theo hoàn cảnh mà trì tụng, giúp cho cháu bé sớm siêu sanh Tịnh Độ nhé.

   TN

   ………………………………………………………

   KHAI THỊ CHO NGƯỜI LÂM CHUNG
   Nam Mô A Di Đà Phật!
   (Nghi thức này dùng khai thị cho (thân quyến, bạn bè, bố, mẹ, anh, chị, ông, bà, con cháu…) những phần (…) là người khai thị tự chọn cách xưng hô với người đã mất sao cho thích hợp.
   (…) ạ! Đời người là bể khổ, là sanh-lão-bệnh-tử, ai ai trong cõi đời này đều phải trải qua con đường đó. Nay (…) đã mất thân người, nếu (…) thương (cha, mẹ, ông, bà, anh, em, vợ, con…), (…) nên buông xả vạn duyên nhất tâm cầu nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Thế gian này rất khổ, (…) không nên lưu luyến nữa. Thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà có cây bảy báu, nước tám công đức, đất bằng vàng ròng, vô cùng trang nghiêm đẹp đẽ không thể diễn tả hết được. (…) nên nghe lời (…) khuyên, nếu thương (…) , (…) hãy lập tức phát nguyện đến thế giới Cực Lạc, một lòng cầu Phật từ bi đến tiếp dẫn (…) vãng sanh Tây Phương. Điều quan trọng (…) cần biết: Chỉ gặp Phật A Di Đà hoặc thấy ánh hào quang màu vàng ôn hòa của Tây Phương Tam Thánh, (…) mới theo các Ngài đi. Ngoài ra, khi thấy bất cứ cảnh tượng nào khác, tuyệt đối không nên để ý đến. Như vậy (…) nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Bây giờ (…) sẽ khai thị cho các oan gia trái chủ của (…), kế đó sẽ niệm Phật, mong (…) hãy cùng nghe rồi nhiếp tâm cùng (…) niệm Phật theo.
   Nam Mô A Di Đà Phật!
   KHAI THỊ CHO OAN GIA TRÁI CHỦ
   Nam Mô A Di Đà Phật!
   Quý vị oan gia trái chủ kính mến, (…) tôi (Pháp danh nếu có) từ nhiều đời nhiều kiếp đã gây ra nhiều oan thù với quý vị nhưng cũng nên coi đó là đã có duyên với nhau. Phật dạy kết thân tâm pháp duyên là thù thắng nhất, cho nên quý vị nên kết thân tâm pháp duyên với (…) tôi, đừng nên gây chướng ngại cho (…) tôi, mà hãy cùng nhau niệm Phật với chánh niệm để cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Giờ đây xin khẩn cầu quý vị hãy nhất tâm niệm Phật, để giúp giúp nhau cùng được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hoàn thành Phật sự, thì vô lượng công đức này, sẽ hồi hướng cho quý vị thoát khỏi mọi khổ ải, được an lạc.
   Cầu xin quý vị hãy vì nhân duyên thù thắng này mà phát Bồ Đề Tâm, với lòng tin tưởng sâu sắc mà niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, toại nguyện vô lượng Phật độ.
   Nam Mô A Di Đà Phật!
   PHẦN NIỆM PHẬT
   (Sau khi khai thị xong, bạn bắt đầu nghi thức niệm Phật trợ niệm.)

   NGUYỆN HƯƠNG
   (Vị chủ lễ (bạn hay người nào cũng được) thắp 3 cây hương, đưa hương lên trán, quỳ trước bàn Phật hay bàn thờ của gia tiên hay của (…) và khấn nguyện.)
   Nam Mô A Di Đà Phật.
   Hôm nay, đệ tử chúng con cung tựu Phật tiền, phát nguyện trì niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà. Chúng con nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ.
   Hồi hướng cho Hương linh:
   Phật tử… Pháp danh…(tên người, tuổi, ngày sinh, ngày mất) Phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Nguyện đem công đức này hồi hướng đến oan gia trái chủ, thân bằng quyến thuộc của Phật tử (…) cùng pháp giới chúng sanh đồng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật Đạo.
   Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh. (Xá 3 xá, cắm hương vào lư và đứng dậy lễ Phật)
   KỆ TÁN PHẬT
   Đại Từ Đại Bi thương chúng sanh
   Đại Hỷ Đại Xả cứu muôn loài
   Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm
   Đệ tử chí tâm quy mạng lễ.

   LỄ PHẬT
   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tận Hư Không, Biến Pháp Giới, Quá Hiện Vị Lai, Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, Thường Trụ Tam Bảo. (1 lạy)
   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)
   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát. (1 lạy)
   KỆ NIỆM PHẬT
   Phật A Di Ðà thân kim sắc
   Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm
   Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào
   Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc
   Trong hào quang hóa vô số Phật
   Vô số Bồ Tát hiện ở trong
   Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh
   Chín phẩm sen vàng lên giải thoát
   Quy mạng lễ A Di Đà Phật
   Ở phương Tây thế giới an lành
   Con nay xin phát nguyện vãng sanh
   Cúi xin Đức Từ Bi Tiếp Độ.
   Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi A Di Ðà Phật.
   Kế đó niệm: (Nam Mô) A DI ĐÀ PHẬT hay A DI ĐÀ PHẬT . (Niệm liên tục theo nhịp tiếp dẫn tối thiểu từ 30 phút đến 1 giờ hay càng nhiều càng tốt)
   Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)
   Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)
   Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần)
   Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

   HỒI HƯỚNG
   Nguyện đem công đức này
   Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
   Trên đền bốn ơn nặng
   Dưới cứu khổ tam đồ
   Nếu có kẻ thấy nghe
   Đều phát lòng Bồ Đề
   Hết một báo thân này
   Sanh qua cõi Cực Lạc
   Nam Mô A Di Đà Phật. (3 lần)

   PHỤC NGUYỆN
   (Vị chủ lễ xướng)
   Nam Mô A Di Đà Phật.
   Thượng chúc Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận quốc thới dân an, thế giới hòa bình chúng sanh an lạc.
   Hôm nay… đệ tử chúng con hiệp cùng gia đình tang chủ, cung tựu Phật tiền, niệm Phật hộ niệm, nguyện đem công đức này hồi hướng cho Hương Linh:
   Phật tử… Pháp danh…, mất ngày… tháng… năm…, hưởng thọ…
   Ngưỡng nguyện Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Chư Đại Hải Chúng, từ bi gia hộ Phật tử… phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, tốc thoát u minh, siêu sanh Tịnh Độ.
   Nguyện đem công đức này hồi hướng đến oan gia trái chủ, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của Phật tử…, cùng pháp giới chúng sanh đồng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật đạo.
   Phổ nguyện âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, đồng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật đạo
   Nam Mô A Di Đà Phật.
   TỰ QUY Y
   Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)
   Tự quy Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)
   Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)
   Nguyện đem đức công này
   Hướng về khắp tất cả
   Đệ tử và chúng sanh
   Đều trọn thành Phật đạo.
   HẾT

 31. Chào bạn Hoàng Văn Trung
  Bạn và gia đình cần phải tu tạo phước lành để hồi hướng cho cháu bé
  Toàn thể gia đình cần phải ăn chay(kiêng cả ngũ vị tân),giữ gìn 5 giới,thực hành 10
  thiện nghiệp,bố thí giúp đỡ người nghèo khó ,hoạn nạn,rồi ở trước tượng phật bồ tát mà thành tâm hồi hướng công đức đã tạo
  được đến cháu bé và tất cả chúng sinh trong 3 ác đạo.nguyện cho chúng sinh tiêu trừ tội chướng,ác nghiệp ,được siêu sinh về nơi tha phương tịnh độ CỰC LẠC.
  Bạn nên lấy tiền ra để đúc tượng ĐỊA TẠNG
  VƯƠNG BỒ TÁT thật trang nghiêm.rồi thỉnh
  tượng bồ tát về thờ phụng,sớm chiều lễ lạy
  cúng dường hương,hoa,trái cây.Treo tràng phan ở ban thờ bồ tát,thắp đèn dầu để ban thờ bồ tát luôn luôn sáng.
  Mỗi ngày bạn cần đối trước tượng bồ tát lễ lạy,chí tâm đọc tụng toàn bộ kinh ĐỊA TẠNG
  BỒ TÁT BỔN NGUYỆN(mỗi ngày đọc tụng 2 hoặc 3 lần đều được),sao cho đủ 7 biến kinh ĐỊA
  TẠNG(7 lần đọc tụng kinh ĐỊA TẠNG).
  Sau đó,trước tượng của bồ tát,bạn chí tâm hồi hướng công đức phước lợi của việc lễ lạy,cúng dường,đọc tụng kinh điển,hành thiện đến con của bạn(đến tất cả chúng sinh trong tam ác đạo nữa).
  Bạn cũng nên đi chùa lễ lạy,cúng dường chư Phật,Bồ Tát.
  Trước tượng ĐỊA TẠNG BỒ TÁT,bạn cũng cần thành tâm đọc tụng các kinh điển Đại Thừa khác nữa thì phước đức có được càng lớn.
  Các kinh Đại Thừa khác như:kinh KIM CANG,KINH PHÁP HOA(PHẨM DƯỢC VƯƠNG BỒ TÁT BỔN SỰ,PHẨM PHỔ MÔN…),KINH A DI ĐÀ,KINH DƯỢC SƯ,KINH HOA NGHIÊM(PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN…).
  thêm nữa là niệm danh hiệu phật,bồ tát(A DI ĐÀ PHẬT,THÍCH CA MÂU NI PHẬT,DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT…QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT,ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT,VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT,PHỔ HIỀN BỒ TÁT,DI LẶC BỒ TÁT,ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT,VÔ TẬN Ý BỒ TÁT…).
  Bạn cũng nên niệm chú ĐẠI BI,chú LỤC TỰ ĐẠI MINH(ÁN MA NI BÁT DI HỒNG) thì phước đức càng lớn,tất cả đều đem hồi hướng cho cháu bé(và tất cả chúng sinh trong tam ác đạo)
  Vài lời chia sẻ,mong bạn lưu tâm.

 32. Vì sao có người phải mất nhiều năm mới tái sinh?

  Theo Kim Cang Thừa, Trong giai đoạn 49 ngày của thân trung ấm, đa số thần thức đều được đầu thai một trong sáu đường (lục đạo). Tuy nhiên có một số trường hợp, thần thức bị kẹt ở trạng thái thân trung ấm này một khoảng thời gian như Ðại sư Dilgo Khyentse Rinpoche vấn đáp “có một số người khác cứ vất vưởng trong thế giới trung ấm này một thời gian rất lâu, có lúc đến bảy năm mới đi tái sinh. Nếu trường hợp họ bị kẹt lại trong thế giới trung gian này, họ sẽ trở thành ma quỷ.”

  Trong Kim Cương Thừa dạy rằng khi bị kẹt trong trạng thái trung ấm, chúng sinh phải chịu đựng rất nhiều khổ đau, lang thang khắp nơi trong sợ hãi, đói khát, buồn khổ, tham chấp, sân hận và hối tiếc về những kiếp sống đã trôi qua. Họ phải trải qua rất nhiều khó khăn, uất hận và đau đớn khổ sở.” Vì thế họ rất cần sự giúp đỡ của một vị cao tăng ‘siêu độ’ cho họ. Tác giả Vô úy trong bài viết “Ý nghĩa lễ Quán đỉnh Changwa” viết, “Thông qua các pháp tu Bản tôn A Di Đà Phật, Bất Động Phật, Bản tôn Quán Âm trong Kim Cương thừa, nương nhờ hồng ân Tam Bảo, nương theo giáo pháp chân thực và năng lực quán tưởng chư Phật Bản tôn, một bậc Thượng sư đã thực chứng Đại định A Di Đà hoặc thành tựu bất kỳ pháp môn nào khác, trong khi nhập đại định, Ngài có khả năng dẫn dắt thần thức của những vong linh đang phải gánh chịu khổ đau trong trạng thái trung ấm tới trước mặt mình và ban dạy giáo pháp về vô thường, khai thị cho họ biết chính tâm tham chấp của họ với kiếp sống trước đây khiến họ bị kẹt trong trung ấm không thể siêu thoát. Nhờ đó vong linh sẽ lợi lạc vô vàn và tức thời được siêu thoát.”

  Trong trường hợp này, gia đình có thể thỉnh cao tăng Tịnh độ về khai thị, Quy y Tam Bảo và ban pháp niệm Phật vãng sanh cho hương linh. Trong khi đó mọi người trong gia đình đều thành tâm niệm Phật, đọc Thần Chú Vãng sanh, làm những ‘Phật sự’ khác và hồi hướng công đức này cho họ thì họ mới có cơ may siêu thoát vào cõi lành.

  Tâm Tịnh sưu tập

 33. Kiều Trang

  Bố con 47 tuổi, Bị ngã xe, qua đời trong bệnh viện,vừa qua 49 ngày được vài hôm, nhà con có đi gọi hồn thì cô không gọi giúp vì bảo là đầu năm nếu cô gọi sẽ bị bệnh, không may , nhưng cô tả rất đúng hình dáng bố con, (đúng từng chi tiết), cô nói bố con số vẫn chưa tận, nhưng bị con yêu tinh ở ngã ba đường gần nhà theo ám hại bắt đi, cô còn nói bố con mất vào giờ rất xấu, bảo cả nhà phải hết sức cẩn thận , nếu không trong 3 năm để tang sẽ có thêm 2-3 người nữa phải đi theo nếu không cũng bị bệnh liên miên, nhà con rất hoang mang, vừa thương bố, vừa lo cho sức khoẻ cả nhà( nhà con giờ chỉ còn 3 người , mẹ, con và em gái nhỏ), mong thầy giúp đỡ có cách nào hoá giải giúp không ạ, con xin cảm ơn .

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Chào bạn Kiều Trang!

   Đọc câu hỏi của bạn cảm thấy tâm trạng bạn rất hoang mang, xin chia sẻ cùng bạn vài điều:

   Lời của nhân vật mà bạn gọi là “cô” thật không đáng tin cậy vì đấy là những lời mê tín tà vạy.

   -“cô nói bố con số vẫn chưa tận, nhưng bị con yêu tinh ở ngã ba đường gần nhà theo ám hại bắt đi”. Con người chết là do số đã tận, phước hết thì mạng tận. Tuổi thọ con người được vua Diêm La cai quản cụ thể là Chủ Mạng Quỷ Vương. Khi tuổi thọ đã hết Vua Diêm La liền sai Sứ quỷ vô thường đến dẫn đi, tuyệt không có con yêu tinh nào ở ngã ba đường ám hại và bắt cha bạn đi được cả. Tuổi thọ của mỗi người có dài ngắn khác nhau, người thọ sống gần trăm tuổi, người mới sinh ra chỉ sống vài ngày. Người sống thọ vì kiếp trước họ biết tạo phước nhân: phóng sanh chuộc mạng các loài vật, bố thì thuốc men cho người đau bệnh; nên kiếp này họ sống thọ. Hiểu được Lý này thì ngay trong hiện đời mỗi người đều có thể cải tạo được mạng sống, cải tạo được tuổi thọ cho chính mình, muốn sống thọ hãy tránh sát sanh hại mạng, phải năng phóng sanh chuộc mạng. Nếu ngay trong hiện đời chúng ta không làm việc lành mà toàn làm việc ác, những việc ác (như sát sanh, tà dâm…) sẽ khiến tuổi thọ bị giảm đi. Số mạng của chúng ta (trong đó có tuổi thọ dài ngắn) đều phụ thuộc vào chính chúng ta, không có thế lực bên ngoài nào có thể thay đổi được. Nếu chúng ta tin có một thế lực nào đó có thể rung rủi được, xui khiến được thì đó là mê tín dị đoan, là sống trong mê mờ điên đảo, không biết đâu là trắng, đâu là đen.

   -“cô còn nói bố con mất vào giờ rất xấu, bảo cả nhà phải hết sức cẩn thận , nếu không trong 3 năm để tang sẽ có thêm 2-3 người nữa phải đi theo nếu không cũng bị bệnh liên miên”. Thực chất không có giờ nào tốt, không có giờ nào xấu. Chúng sanh nào gieo nhân tốt thì gặt quả tốt, gieo nhân xấu thì gặt quả xấu, nhân nào thì quả ấy.

   Không có gì ở đây khiến gia đình bạn phải hoang mang cả, lời “bà cô” khiến nhiều người rơi vào tà kiến, vô minh bà ấy sẽ nhận những quả báo.

   *Ban nên tìm đọc Kinh Nhân Quả Ba Đời tại http://www.tinhdo.net/kinh-dien/136-kinhnhanquabadoi.html

   Bạn hãy tìm hiểu Phật pháp sẽ khai mở được nhiều vấn để, đồng thời hướng mẹ bạn đến với Phật pháp, khuyên mẹ thường niệm thánh hiệu A Di Đà Phật. Gia đình nên thường xuyên làm những việc thiện lành như: phóng sanh, bố thí… nên đọc kinh, niệm Phật hồi hướng hết thảy công đức cho cha, được như vậy chắc chắn cha bạn sẽ sớm siêu sanh cõi lành.

   Mong bạn mau tỉnh giác!

   Nam Mô A Di Đà Phật

 34. Kiều Trang

  Chào Mỹ Diệp,
  Cảm ơn bạn nhiều ạ, đọc xong những lời bạn ghi, mình thấy nhẹ lòng hẳn.

 35. lụa

  má của con mới mất đây được 24 ngày.má con bị bệnh gần 20 năm rồi tinh thần của má k giông người bình thường má thường nói chuyện một mình dạng như bị có người theo như mọi người vẫn hay nói nhưng má con biết tất cả các thành viên trong gia đình và má nằm một chỗ cách đây được 2 năm rồi.Lúc còn sống má vẫn hay nói má sợ chết lắm tuy nằm một chỗ nhưng má con khỏe lắm ăn được lắm rồi đến một ngày má bỏ ăn hơn 10 ngày má con k chịu uống thuốc cũng k ăn bất cứ thứ gì ban đêm má thường la lên và rất mệt trong cơ thể nhưng con k làm cách gì để giúp má con được vì má con tinh thần vốn k như người bình thường má đâu chiu nghe lời con đâu.và ngày má mất con đã đau rất nhiều con luôn muốn biết má ở dưới sống như thế nào sống ra sao nếu má con là một,người bình thường có nhận thức được thì con cũng k phải lo là má có biết đường về nhà k.nhưng má con lại k có nhận thức được như người bình thương vậy thì con muốn hỏi là tình trạng như má con v v má con có bị phạm tội gì không má có thể biết đường về nhà không má con có hêt bệnh không.và sau 49 ngày má con sẽ như thế nào…và con có nên tin vào việc gọi hồn không.

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Việc cần thiết phải làm lúc này là:

   -Gấp rút thỉnh Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, mỗi ngày trì tụng một quyển nhỏ;

   -Thường niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, thành tâm khuyên nhủ mẹ cùng buông bỏ vọng duyên trần cảnh, một lòng niệm Phật, cầu Phật tiếp dẫn về cõi Tây Phương Cực Lạc;

   -Những ngày cúng thất còn lại và tất cả những ngày giỗ chạp phải cúng chay;

   -Từ hôm nay đến hết 49 ngày gia đình nên ăn chay, nếu ko ăn chay được thời tránh sát sanh, tránh nhóm họp uống rượu ăn thịt;

   -Làm các việc thiện lành: phóng sanh, ấn tống Kinh điển- sách Pháp…

   Đem tất cả công đức tạo được hồi hướng cho mẹ, mẹ bạn nhất định sẽ được thác sanh vào cõi lành.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 36. lụa

  đám 21 ngày của má con xong con và người thân có đi gọi hồn má thì thầy bói có nói là do con đi trưa quá k gọi hồn được rồi gia đình con mới chuyển qua gọi hồn ông ngoại con ông mất cách đây khoảng 10 năm rồi lúc hồn về ông có nói có má con ở kế bên thế là đã gọi hồn má con về được con có nói với má năm nay xây mã k được thầy nói năm xấu năm sau xây mới được còn má lại nói bị trùng tang phải 2 năm sau mới xây được tứ là năm má 58t…con rất hoang mang lo lắng về việc má nói trùng tăng vì sẽ co người chết theo nên con muốn hỏi có nên tin vào trùng tang k và có cách hóa giải k.và việc xây mã cho má thì con nên nghe theo thầy hay má con.

 37. lụa

  Em muốn xin facebook của chủ trang web để có thể trò chuyện và chia sẽ.Em có nhiều thắc mắc muốn giải bày tâm sự.mong trang web cho e xin fb.E cảm ơn ạ

 38. Thùy ái

  Chào các thầy ạ, cháu muốn hỏi nhà có người mới mất thì không nên tới đền , chùa phải không ạ ( vì không sạch sẽ) ,nhất là dịp đầu năm? Xin giải đáp hộ cháu với ạ, cháu xin cảm ơn ạ !

 39. huong

  Nammo a di da phat,
  Xin cho con hỏi, bố con mất 0h 45p, ngày 21 tháng 6 am lich năm 2018. Nghe nói trùng tang 3 và ông mất vào giờ thiên di. GĐ đã gửi ông vào chùa hàm long vậy trong 49 ngày ông có được đi đầu thai không ạ?

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *