Các Hiện Tượng Người Chết Không Siêu Thoát Phải Sanh Vào Ác Đạo

Các Hiện Tượng Người Chết Không Siêu Thoát Phải Sanh Vào Ác Đạo

1. Thân trung ấm

Sau khi tắt thở, thần thức (còn gọi là linh hồn) người chết, nếu chưa được giải thoát, phần nhiều trải qua giai đoạn tối tắm mờ mịt, đến ba ngày sau sau mới biết mình đã chết. Khi đó, người chết bắt đầu đi vào thân trung ấm, thấy được những kẻ thân thuộc của mình, nên đắn đo tự hỏi không biết ta đã chết chưa. Vì thế, hơn lúc nào hết, con cháu người thân nên luân phiên niệm Phật, để nhờ oai lực Phật dắt dìu người thân đã chết về cõi Tịnh độ.

Khi con người bỏ thân xác này, chuyển qua một thế giới mới, chính họ đang ngơ ngác không biết đi đường nào cho phải, thế nên phải nhờ vào phương pháp niệm Phật để cứu độ cho họ. Việc gia đình mời được những bậc thiện tri thức khai thị cho họ biết đường vãng sanh về cõi Phật là điều vô cùng trọng yếu. Lúc này người vừa chết chưa được giải thoát, nên quanh quẩn trong gia đình và người thân. Họ cũng kể lể khóc than, nhưng những người thân trong gia đình hoàn toàn không hiểu được. Rồi người chết buồn rầu giận dữ, khóc lóc, thấy người thân con cháu gọi đến tên mình rồi than khóc, thấy hình ảnh mình cùng các phẩm vật bày trên bàn thờ, họ tự nhủ “Ta đã chết rồi sao?”. Lúc ấy họ hết sức đau khổ, muốn đến nói với gia đình rằng “Tôi còn sống đây!”, nhưng không ai thấy nghe cả. Việc này khiến người chết giận dữ, bỏ đi, không nghĩ đến cảnh giới lành dữ thế nào. Đây là tình trạng những hương linh đang sống trong cảnh khổ bơ vơ không nơi nương tựa, sắp đi vào các đường ác. Lúc này thân trung ấm, hay linh hồn có yêu mến người thân gia đình bao nhiêu đi nữa, nhưng vì âm dương cách trở cũng không thể đến với nhau được. Vì thế, để tránh đi vào đường ác, thân trung ấm nên yên lòng niệm Phật A-di-đà hay bồ tát Quan Thế Âm, cầu xin các Ngài cứu độ. Đây cũng là lúc gia đình phải hết lòng niệm Phật để cứu độ người thân đang ở thân trung ấm bơ vơ.

Lúc đó có trận cuồng phong dữ dội thổi đến, nào đá lỡ sấm dậy, có những hạng người mặt mày hung dữ làm cho thân trung ấm khiếp sợ, thân này bèn chạy khắp nơi tìm nơi ẩn nấp như cầu cống, miếu, các lăng tháp… Khi đó thân trung ấm cực kỳ buồn khổ, sợ hãi, không có nơi nương tựa, rất muốn làm lại thân người nhưng không được, vì thi thể của mình trước kia bị gia đình người thân bỏ vào hòm, hay chôn xuống đất, hoặc đã hỏa táng rồi, không có thân xác nào nhập vào được. Đang lúc khiếp sợ đó, thân trung ấm thấy có những luồng ánh sáng yếu ớt của lục phàm hiện ra: ánh sáng cõi Người, Trời, A tu la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Các luồng ánh sáng đó chiếu đến, người chết cảm với luồng ánh sáng nào thì luồng ánh sáng đó sẽ sáng lên. Ánh sáng cõi Trời màu hơi trắng. Ánh sáng cõi Người màu hơi vàng. Ánh sáng cõi A tu la màu hơi lục. Ánh sáng địa ngục màu khói đen. Ánh sáng ngạ quỷ màu đỏ. Ánh sáng súc sanh màu hơi xanh. Ánh sáng hào quang của các cõi Phật thì sáng rực rỡ. Nhưng vì nghiệp lực nặng nề, người chết khi thấy các hào quang sáng chói của cõi Phật thì sợ hãi, chỉ ưa thích các ánh sáng yếu ớt dễ chịu trong lục đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Trời, Người, A-tu-la chiếu đến, nên tham đắm liền đầu thai vào lục đạo chịu khổ mãi trong vòng luân hồi. Vì thế, nếu đã biết được, ta cần phải tránh xa lục đạo ra. Khi thấy hào quang sáng chói mãnh liệt thì biết đó là hào quang của chư Phật, không nên sợ hãi, không khiếp nhược, lập tức niệm Phật A-di-đà, bồ tát Quán Thế Âm, đem toàn thân nương vào đó, tức khắc sẽ được sanh về cõi Phật an vui, xa lìa khổ não trong sáu đường khổ.

Có khi người chết vì nghiệp duyên quá nặng nên lang thang trong cõi âm, thấy nhiều cảnh tượng rất ghê sợ như: tối tăm, bão táp, sấm sét, sương mù v.v… thì khiếp sợ quá đỗi, phải tìm phương trốn tránh, bỏ cả thân mạng mà tuôn chạy. Khi ấy họ lại thấy ở trước mắt có núi đèo, hang hố, cây cối, bụi rừng. Vì muốn vội vàng tránh thoát, nên họ không kịp lựa chọn phải vào chỗ nào, chỉ cần biết phải nấp vào một nơi nào đó. Khi có chỗ nấp thì không muốn ra khỏi nữa, sợ rằng nếu ra khỏi sẽ bị khổ sở. Rốt cuộc họ không ngờ mình đã trở lại thọ thân hèn hạ và chịu thêm nhiều đau khổ!

Nay xin lược thuật nghiệp thức của kẻ chết, nếu sắp sanh vào đường A-tu-la, sẽ có các hiện tượng như sau: thấy những vườn cây khả ái và những vầng lửa lẫn lộn chuyển xoay. Nếu người chết thấy những cảnh tượng ấy mà sanh lòng vui vẻ đi đến đó, tức là đầu thai vào đạo A-tu-la.

Nếu nghiệp cảm của kẻ chết sắp sanh vào đường súc sinh, thì họ tự cảm thấy có núi non, hang hố, vực sâu hiện ra trước mắt, nếu muốn vào trong đó tức là đầu thai vào đường súc sinh.

Nghiệp cảm của kẻ chết nếu sắp sanh vào đường ngạ quỷ thì họ sẽ tự thấy có một bãi sa mạc không cây cối, hoặc có những hang hố, cỏ cây khô héo… Đó là cảnh tượng của ngạ quỷ, nếu sanh vào trong đó thì luôn luôn chịu đói khát và hết sức khổ sở.

Nếu nghiệp cảm của người chết sắp sanh vào địa ngục, thì họ cảm thấy trong thân mình như bị gió lạnh áp bức. Rồi họ lại tự thấy những ngọn lửa của địa ngục bốc lên, vì ưa sự ấm áp, nên vội đi vào trong đó. Nếu kẻ chết sanh vào địa ngục Đại hàn, thì trước hết cảm thấy trong thân mình như bị chạm phải luồng gió nóng, hay bị lửa đỏ nung đốt, cho nên khi hơi mát trong địa ngục đại hàn bốc lên, họ cảm thấy sảng khoái dễ chịu. Vì ưa mát mẻ nên vội vàng đi vào trong cảnh ấy, lập tức họ sẽ bị bó buộc không thể nào tránh thoát được nữa.

Hơn nữa, nếu lúc còn sống, trong khi gây nghiệp, thường có bạn bè hùa nhau giúp đỡ, thì khi lâm chung người chết sẽ thấy bạn bè đồng nghiệp với mình ngày trước hiện ra trước mắt. Khi đó vì xúc động, nhớ đến tình cảm ngày xưa, người chết vội vàng chạy đến với bạn. Nhưng khi đã đến rồi, thì cảnh ấy hoàn toàn thay đổi, người chết phải chịu mọi điều khổ sở.

Nếu biết được thế, khi thấy những cảnh tượng trên, ta phải giữ vững tâm chí, chớ nên vội vàng đi đến, cần phải nên chăm lòng cung kính niệm danh hiệu Phật A-di-đà, để cầu Ngài đến cứu độ cho mình là tốt nhất.

2. Chuyển sanh vào loài bàng sanh

Theo nghiệp cảm, người chết nếu sanh vào bàng sanh thì có thể thành một trong bốn loài: Thai, noãn, thấp, hóa.

2.1. Đọa vào loài thai sinh và noãn sinh

Nếu người nào lòng xan tham tật đố nặng nề, thì sẽ đầu thai làm các loài như: chó, mèo… (thai sinh). Còn ai lòng sân hận quá nặng, thì đọa làm loài rắn rết, bò cạp… (noãn sinh). Còn người nào lòng dâm dục nặng nề, thì đọa làm loài uyên ương, chim tước, chim cáp v.v… (vì những loài này dục tình lắm nặng nề). Người nào ưa chơi bời trụy lạc, thì đọa làm loài vượn, khỉ v.v… (thai sinh).

Tóm lại, cội gốc của tội lỗi là do ở ngu si mà ra.

Có khi người chết bỗng thấy những loài hữu tình đồng loại vừa ý, nên vội vàng chạy đến. Tuy các loài này cũng nương theo nhân duyên hòa hợp của cha mẹ mà đầu thai, nhưng những điều kiện trói buộc của thế giới này đơn giản hơn so với đường vào cõi Người, cho nên rất dễ bị đọa vào.

2.2. Đọa vào loài thấp sinh

Loài thấp sinh là loài nương vào chỗ ẩm thấp mà sinh sống. Người chết có khi vì ngửi được mùi vị của chỗ mình sắp đến thọ sanh, sanh lòng ưa đắm, liền đến đó nương vào. Chỗ thấp sinh là những nơi ẩm thấp, bùn lầy nhơ nhớp, người chết lấy đó làm tự thể, chứ nơi đó không có tinh huyết của cha mẹ hòa hợp. Khi đi đến nương vào chỗ ẩm thấp để thác sanh, người chết bạ vào vật gì mục nát, hoặc là phân bón v.v… tùy theo nghiệp lực của mình mà đến gần gũi ưa đắm thác sanh.

2.3. Đọa vào loài hóa sinh

Hóa sinh là những loài rồng, loài chim kim sí. Cũng là gốc ở trong bốn loài: thai, noãn, thấp, hóa mà ra, nhưng nó là loài hóa sinh đặc biệt, được hưởng thọ sự sung sướng như các cõi Trời. Tuy nhiên, những loài này thuộc về súc sanh, một trong ba ác đạo, chúng vẫn không thoát khỏi sanh tử luân hồi và phải chịu nhiều khổ não khác.

Tỳ kheo Thích Nhuận Nghi

CHIA SẺ BÀI PHÁP:

705 Phúc đáp

 1. Võ thị hiếu

  Thầy ơi, chồng con mất được 26 ngày, mất do bệnh, tại Bệnh viện. Lúc mất 43 tuổi, trước khi mất rất đau, trong 10 ngày nằm viện không ăn, không ngủ được. Trước khi mất 1 buổi tự nhiên thấy tinh thần vui vẻ và ăn được 3 muỗng cơm nhỏ. Còn dạy con gái đàn,hát. Đến tối chịu không được rồi đi. Từ khi mất người nhà không thấy nhưng bạn của chồng con thấy ảnh về kêu đói bụng. Giờ con phải làm sao đây.

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Võ Thị Hiếu,

   Bạn hoan hỉ tham khảo Nghi thức bên dưới nhé:

   ………………………………………………….

   NGHI THỨC CÚNG VONG THEO TỊNH ĐỘ

   Khái lược: Có rất nhiều nghi thức cúng vong theo Phật giáo, tuy nhiên vì nhân duyên, điều kiện cuộc sống mỗi cá nhân, gia đình đều khác biệt, vì thế TN mạo muội soạn một Nghi Thức ngắn để chúng ta có thể tuỳ duyên, chọn phương pháp cúng vong (người mới mất, hoặc mất đã lâu) đơn giản nhất để hành trì, nhằm giúp cho người còn kẻ mất đều lợi lạc.

   1- Thông thường trước khi cúng vong, người thân (nếu có bàn thờ Phật) thì nên dâng cúng Phật một bát cơm nhỏ, một ly nước trắng, hoa, trái cây, kế đó giữ tâm thật thanh tịnh, tụng một thời Kinh A Di Đà hoặc một quyển KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN rồi hồi hướng cho người vừa mất hoặc người quá cố. Nghi thức này giúp cho người thân mới qua đời hoặc quá cố hiểu được ý nghĩa của việc tu học, nghe được giáo lý Phật dạy, biết được cảnh giới Tịnh độ, hiểu được nhân quả, từ đó mà hiểu được cuộc đời vốn dĩ vô thường, sống trong sanh lão bệnh tử…là khổ nạn. Nhờ niệm giác này mà vong linh người thân phát tâm hồi đầu, buông xuống vạn duyên (quyến luyến tiền tài, địa vị danh vọng, thân quyến…), từ đó phát tâm tu học, niệm Phật rồi phát nguyện sanh về cõi an lạc). Do vậy Nghi Thức Khai Kinh tại bàn thờ Phật rất quan trọng, bởi nó giống như người dẫn đường, giúp cho vong linh tỉnh thức thân tâm mà hồi đầu, đi theo con đường chánh đạo để tự giải thoát chính mình.
   Trường hợp không có bàn thờ Phật, hoặc không có nhiều thời gian, có thể thực hành luôn bước thứ hai:

   2- Bước kế tiếp là sang bàn thờ người thân (có thể là bàn thờ tổ tiên hay mới lập riêng cho người mới mất) thì chỉ cần sắp đồ chay tịnh. Quan trọng: không có ngũ vị tân, cùng hoa, trái cây. Tuyệt đối không được dâng cúng đồ mặn hay rượu, bia vì sẽ khiến cho thân quyến mới qua đời phải chịu thêm nghiệp quả sát sanh.

   Ghi chú: Nếu gia đình không có bàn thờ Phật có thể thực hành nghi thức Tụng Kinh A Di Đà hay KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN tại bàn thờ tổ tiên hoặc bàn thờ vong cũng được.

   NGHI THỨC CÚNG VONG:

   Tán Hương:
   (Chủ lễ quỳ trước bàn thờ Phật, hay Tổ tiên, hay bàn thờ vong, tay cầm 3 nén hương cúng dường, sám hối, phát nguyện)

   Nam mô thập phương tận hư không giới nhứt thiết Chư Phật (1 lạy)
   Nam mô thập phương tận hư không giới nhứt thiết Tôn Pháp (1 lạy)
   Nam mô thập phương tận hư không giới nhứt thiết Hiền Thánh Tăng (1 lạy)

   Nguyện mây hương mầu này
   Khắp cùng mười phương cõi
   Cúng dường tất cả Phật
   Tôn Pháp, các Bồ Tát,
   Vô biên chúng Thanh Văn
   Và cả thảy Thánh hiền
   Duyên khởi đài sáng chói
   Trùm đến vô biên cõi,
   Khắp xông các chúng sanh
   Ðều phát lòng bồ đề,
   Xa lìa những nghiệp vọng
   Trọn nên đạo vô thượng.
   Nam-mô Hương-Vân-Cái Bồ-tát.(3 lần)
   (Lạy 1 lạy rồi cắm hương lên lư hương hay bát hương)

   (Chủ lễ cùng thân quyến đứng lên, chắp tay, thanh tịnh đồng tụng):

   TÁN THÁN PHẬT

   Sắc thân Như Lai đẹp
   Trong đời không ai bằng
   Không sánh, chẳng nghĩ bàn
   Nên nay con đảnh lễ.

   Sắc thân Phật vô tận
   Trí huệ Phật cũng thế,
   Tất cả pháp thường trú
   Cho nên con về nương.

   Sức trí lớn nguyện lớn
   Khắp độ chúng quần sanh,
   Khiến bỏ thân nóng khổ
   Sanh kia nước mát vui.

   Con nay sạch ba nghiệp
   Quy y và lễ tán
   Nguyện cùng các chúng sanh
   Ðồng sanh nước An Lạc.

   Án phạ nhựt ra vật (7 lần)

   ĐẢNH LỄ:

   Chí Tâm Ðảnh Lễ: Thường tịch quang tịnh độ A Di Ðà Như Lai Pháp thân mầu thanh tịnh Khắp pháp giới chư Phật (1 lạy)

   Chí Tâm Ðảnh Lễ: Thật báo trang nghiêm độ A Di Ðà Như Lai Thân tướng hải vi trần Khắp pháp giới chư Phật (1 lạy)

   Chí Tâm Ðảnh Lễ: Phương tiện thánh cư độ A Di Ðà Như Lai Thân trang nghiêm giải thoát Khắp pháp giới chư Phật (1 lạy)

   Chí Tâm Ðảnh Lễ: Cõi An Lạc phương tây A Di Ðà Như Lai Thân căn giới đại thừa Khắp pháp giới chư Phật (1 lạy)

   Chí Tâm Ðảnh Lễ: Cõi An Lạc phương tây A Di Ðà Như Lai Thân hóa đến mười phương Khắp pháp giới chư Phật (1 lạy)

   Chí Tâm Ðảnh Lễ: Cõi An Lạc phương tây Giáo hạnh lý ba kinh Tột nói bày y chánh Khắp pháp giới Tôn Pháp (1 lạy)

   Chí Tâm Ðảnh Lễ: Cõi An Lạc phương tây Quan Thế Âm Bồ Tát Thân tử kim muôn ức Khắp pháp giới Bồ Tát (1 lạy)

   Chí Tâm Ðảnh Lễ: Cõi An Lạc phương tây Ðại Thế Chí Bồ Tát Thân trí sáng vô biên Khắp pháp giới Bồ Tát (1 lạy)

   Chí Tâm Ðảnh Lễ: Cõi An Lạc phương tây Thanh tịnh đại hải chúng Thân hai nghiêm: Phước, trí Khắp pháp giới Thánh chúng (1 lạy)

   SÁM HỐI:

   (phần này rất quan trọng vì người sống có giác ngộ, có thành tâm phát lồ sám hối tội chướng của mình thì mới cảm động được người vừa mất hoặc đã quá vãng. Do vậy khi sám hối phải thực thành tâm thì mới có hiệu quả).

   Hương linh (tên, tuổi, pháp danh của người mất) xin hãy lắng nghe rồi cùng phát lồ sám hối theo tôi!

   Ðệ tử (tên, họ, pháp danh) và chúng sanh trong pháp giới, từ đời vô thỉ nhẫn đến ngày nay, bị vô minh che đậy nên điên đảo mê lầm, lại do sáu căn ba nghiệp (4) quen theo pháp chẳng lành, rộng phạm mười điều dữ cùng năm tội vô gián (5) và tất cả các tội khác, nhiều vô lượng vô biên nói không thể hết. Mười phương các Ðức Phật thường ở trong đời, tiếng pháp không dứt, hương mầu đầy lấp, pháp vị ngập tràn, phóng ánh sáng sạch trong chếu soi tất cả. Lý mầu thường trụ đầy dẫy hư không.

   Con từ vô thỉ đến nay, sáu căn che mù, ba nghiệp tối tăm, chẳng thấy chẳng nghe chẳng hay chẳng biết, vì nhơn duyên đó trôi mãi trong vòng sanh tử, trải qua các đường dữ (6), trăm nghìn muôn kiếp trọn không lúc nào ra khỏi. Kinh rằng: “Ðức Tỳ Lô Giá Na thân khắp cả chỗ, chỗ của Phật ở gọi là Thường tịch quang, cho nên phải biết cả thảy các pháp đều là Phật Pháp, mà con không rõ lại theo giòng vô minh, vì thế trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Nay mới tỏ ngộ nay mới chừa bỏ ăn năn, phụng đối trước các Ðức Phật và A Di Ðà Thế Tôn mà phát lồ (7) sám hối, làm cho đệ tử cùng pháp giới chúng sanh, tất cả tội nặng do ba nghiệp sáu căn, gây tạo từ vô thỉ, hoặc hiện tại cùng vị lai, chính mình tự gây tạo hoặc bảo người, hay là thấy nghe người gây tạo mà mà vui theo, hoặc nhớ hoặc chẳng nhớ, hoặc biết hoặc chẳng biết, hoặc nghi hoặc chẳng nghi, hoặc che giấu hoặc chẳng che giấu, thảy đều được rốt ráo thanh tịnh.

   Ðệ tử sám hối rồi, sáu căn cùng ba nghiệp trong sạch, không lỗi lầm, căn lành tu tập cũng trọn thanh tịnh, thảy đều hồi hướng dùng trang nghiêm Tịnh độ, khắp với chúng sanh, đồng sanh về nước An Dưỡng.

   Nguyện đức A Di Ðà Phật thường đến hộ trì, làm cho căn lành của đệ tử hiện tiền tăng tấn, chẳng mất nhơn duyên Tịnh độ, đến giờ lâm chung, thân an lành niệm chánh vững vàng, xem nghe đều rõ ràng, tận mặt thấy đức A Di Ðà cùng các Thánh chúng, tay cầm đài hoa tiếp dẫn đệ tử, trong khoảng sát na sanh ra trước Phật, đủ đạo hạnh Bồ Tát, rộng độ khắp chúng sanh đồng thành Phật đạo.

   Ðệ tử sám hối phát nguyện rồi quy mạng đảnh lễ:
   Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới, đại từ đại bi, A Di Ðà Như Lai, biến pháp giới Tam bảo. (3 lạy)

   (Ngồi xuống, để tụng Bát Nhã Tâm Kinh và Vãng Sanh Thần Chú)

   MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA MẬT-ÐA TÂM-KINH

   Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-đa thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.
   Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.
   Xá-Lợi-Tử! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-minh diệc, vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão-tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.
   Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố, tâm vô quái-ngại; vô quái-ngại cố, vô hữu khủng-bố, viễn ly điên-đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn. Tam-thế chư Phật, y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề.
   Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại-thần chú, thị đại minh chú, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.
   Cố thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết:
   Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát bà ha. (3lần)

   VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN:
   Nam-mô a di đa bà dạ, Ða tha dà đa dạ, Ða địa dạ tha.
   A di rị đô bà tỳ,
   A di rị đa tất đam bà tỳ,
   A di rị đa tì ca lan đế,
   A di rị đa, tì ca lan đa,
   Dà di nị dà dà na,
   Chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần)
   Sông ái chẳng bến bờ
   Biển khổ muôn trùng sóng
   Muốn thoát luân hồi khổ
   Hãy mau niệm Di-Đà.
   Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới, đại-từ đại-bi, A-Di-Ðà Phật.
   Nam-mô A-Di-Ðà Phật. (108 lần là tối thiểu. Nếu đủ duyên nên niệm cùng gia quyến từ 20-30 phút)
   Nam-mô Quán-thế-âm Bồ-tát. (3 lần)
   Nam-mô Ðại-Thế-Chí Bồ-tát. (3 lần)
   Nam-mô Ðại-Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)
   Nam-mô Thanh-tịnh Ðại-Hải chúng Bồ-tát. (3 lần)

   PHÁT NGUYỆN: (chủ lễ và đại chúng cùng quỳ)

   Đệ tử chúng con, hiện là phàm phu, trong vòng sanh tử, tội chướng sâu nặng, luân chuyển sáu đường, khổ không nói được. Nay gặp tri thức, được nghe danh hiệu, bản nguyện công đức, của Phật Di-đà, một lòng xưng niệm, cầu nguyện vãng sanh. Nguyện Phật từ bi, xót thương chẳng bỏ, phóng quang nhiếp thọ. Đệ tử chúng con chưa biết Phật thân, tướng tốt quang minh, nguyện Phật thị hiện, cho con được thấy. Lại thấy tướng mầu, Quán-Âm Thế-Chí, các chúng Bồ-tát và thế giới kia, thanh tịnh trang nghiêm, vẻ đẹp quang minh, xin đều thấy rõ.
   Con nguyện lâm chung không chướng ngại.
   A-di-đà đến rước từ xa.
   Quán-Âm cam lồ rưới nơi đầu.
   Thế Chí kim đài trao đỡ gót.
   Trong một sát na lìa ngũ trược.
   Khoảng tay co duỗi đến Liên Trì.
   Khi hoa sen nở thấy Từ Tôn
   Nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ.
   Nghe xong liền ngộ Vô Sanh Nhẫn.
   Không rời An Dưỡng lại Ta-bà.
   Khéo đem phương tiện lợi quần sanh
   Hay lấy trần lao làm Phật sự.
   Con nguyện như thế Phật chứng tri
   Kết cuộc về sau được thành tựu.

   SÁM THẬP PHƯƠNG (chủ lễ cùng đại chúng ngồi tụng)

   Thập-phương Tam-thế Phật,
   A-Di-Ðà đệ nhất,
   Chí-phẩm độ chúng-sanh,
   Oai-đức vô cùng cực.
   Con nay vì hương-linh,
   Sám-hối tam-nghiệp tội.
   Phàm được bao phước-thiện.
   Chí tâm nguyện hồi-hướng,
   Nguyện cùng người niệm Phật
   Vãng sanh nước Cực Lạc +
   Thấy Phật ngộ pháp-tánh,
   Phát tâm đại Bồ-đề,
   Đoạn vô biên phiền-não,
   Tu vô-lượng pháp-môn,
   Thệ nguyện độ chúng-sanh,
   Đồng trọn thành Phật-đạo.
   (Rót trà, dâng cơm cúng vong linh)

   BIẾN THỰC CHƠN-NGÔN: (Nhờ sự gia trì câu chú của Phật, thức ăn sẽ được biến thành hương thực giúp cho người mất có thể hưởng dụng, vì thế khi trì những chú này phải ráng giữ tâm thật thanh tịnh thì người thân mới có cơ hội hưởng dụng)

   Nẳn mồ tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra tam bạt ra hồng. (3 lần)

   CAM-LỒ THỦY CHƠN-NGÔN: (Nhờ sự gia trì câu chú của Phật, đồ uống
   sẽ được biến thành hương thực giúp cho người mất có thể hưởng dụng)

   Nẳn mồ tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô ta bà ha. (3 lần)

   PHỔ CÚNG-DƯỜNG CHƠN-NGÔN:
   Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần) (biến đồ ăn, thức uống thành hương thực, cúng dường hư không giới chúng sanh)

   Nguyện sanh Tây-phương Tịnh-độ trung,
   Cửu phẩm Liên-hoa vi phụ-mẫu,
   Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,
   Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ.
   Nguyện dĩ thử công-đức,
   Phổ cập ư nhứt thiết,
   Ngã đẳng dữ chúng sanh,
   Giai cộng thành Phật-đạo.

   PHỤC NGUYỆN (chủ lễ và đại chúng cùng quỳ)

   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
   Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

   Đệ tử chúng con hôm nay cung đối Phật tiền phát tâm trì tụng kinh chú, xưng tán hồng danh, tu hành công đức, nguyện đem công đức này:

   Hồi hướng về Tây Phương, trang nghiêm Tịnh độ. Hồi hướng cho thập phương pháp giới hữu tình, trên đền bốn ân, dưới cứu tam đồ, cầu cho thế giới hòa bình, tất cả chúng sinh đều được độ thoát.

   Hồi hướng cho lịch đại kiếp số oán thân trái chủ, tất cả những chúng sinh đã bị con não loạn vì bất cứ lý do gì. Hồi hướng cho tất cả sinh linh đã bị con giết hại hoặc để ăn thịt, hoặc để vui chơi, hoặc vô tình, hoặc cố ý… hưởng được phần lợi lạc. Xin xóa bỏ hận thù, hộ pháp cho nhau, đồng nguyện vãng sinh, đồng sinh Cực Lạc.

   Hồi hướng cho ông bà, cha mẹ, bà con thân thuộc trong vô lượng kiếp, dù đang ở trong bất cứ cảnh giới nào đều được cảm ứng, phát lòng niệm Phật và đều được siêu sinh về Tịnh Độ

   Hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền đời này được vãng sinh Tịnh độ.

   Hồi hướng cho tất cả chồng (vợ) con, anh chị em, thân thuộc còn đang hiện tiền, mọi người đều phát khởi Tín – Hạnh – Nguyện cầu sinh Tịnh độ, và đều được thành tựu.

   Hồi hướng cho tất cả chúng sinh có duyên hay không có duyên với con, sau cùng đều được vãng sinh Cực Lạc Quốc.

   Hồi ngày chúng con lâm chung được Phật thọ ký, biết trước ngày giờ, thân không tật bệnh, tâm không hôn mê, nguyện A Di Đà Phật, Quán Âm, Thế Chí cùng chư Bồ Tát chúng, tướng hảo quang minh, hiện tiền tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc. Con nguyện hoa nở thấy Phật ngộ Vô sinh, nguyện tu chứng đắc Vô Thượng Bồ Đề, nguyện độ vô biên chúng sinh trong mười phương pháp giới đều vãng sinh Tây phương, viên thành Phật đạo.
   Nam mô A Di Đà Phật.
   Nam Mô Siêu Lạc Ðộ Bồ Tát. (3 lần)

   TAM TỰ QUY-Y
   Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng-sanh, thể giải đại-đạo, phát vô-thượng tâm. (1 lạy)
   Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng-sanh, thâm nhập kinh-tạng, trí huệ như hải. (1 lạy)
   Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng-sanh, thống-lý đại-chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)

   HẾT

 2. Lê thị anh thi

  A di Đà phật dạ thưa thầy ba con khi mất còn ấm ở cổ và ở bẹn thì sẽ đựợc sanh về đâu nếu như sanh về a tu la thì không sao còn nếu như sanh về ba đường kia thì chúng con phải làm sao để ba con được giảm bớt khổ sở và được giải thoát hả thầy . Mong thầy hoan hỉ bày giúp con a di Đà phật

 3. Chu Vy

  Thưa thầy nhà con chuyển nhà đã 1 năm và chỗ ở của nhà con có vong ở đây nhưng không chịu đi và công việc làm ăn của nhà con ảnh hưởng rất nhiều nên cúng làm sao ạ ?

 4. Vân Anh

  thưa thầy con đang rất đau buồn vì con trai con mới mất được hai tháng cháu đang là sinh viên năm thứ hai cháu ngủ rồi ngủ luôn không dậy lũa , con trai con rất ngoan từ bé đã rất lễ phép ,học giỏi hay giúp đỡ bạn bè đến con súc vật cháu cũng yêu thương ,đi học đại học về ngoài mua quà cho mọi nguòi trong gia đình cháu còn mua riêng quà cho mấy con chó lũa .Truóc khi con trai con mất hai ngày cháu có nói thứ hai con về với mẹ con nhớ com mẹ nấu và còn còn dặn về mau quà cho em và bố thì sáng chủ nhật cháu mất ,cháu mất tại ký túc xá nhà trường khi đưa cháu về gia đình con cũng gọi cháu vè .Sau ba ngày con có thắp hương con tai và có nói con thương bố mẹ thì báo đã về với bố mẹ để bố mẹ yên tam thì tối con mơ thấy cháu đứng trước của nhà .Hàng tuan con có nhờ người đến cầu siêu cho cháu đến hết 49 chỉ mong cháu sớm về cõi lành .Con có đi xem mấy lơi mọi người dều bảo cháu về nhà rồi k phải cúng bái .Cách đây hai ngày con mơ thấy cháu bảo mẹ làm lại giấy khai sinh cho con để nao con đi học may mà con bảo lưu kết quả nhà trường .Thầy cho con hỏi con làm lễ cho caùu siêu hàng tuần cho cháu vậy có tốt k , việc con lằm ơ thấy cháu báo như vậy liệu có phải con trai con dã được đến cõi lành k .Hôm làm lễ truy điệu cho cháu trời đang nắng tự nhiên mưa trút nước xuống sau lễ truy diệu cháu đưa cháu nên xe thì lại tạnh Mong thầy giải đáp gúp con ,con xin cảm ơn thầy

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Chào Vân Anh!

   MD là cư sỹ tại gia có vài điều chia sẻ cùng bạn như sau:

   *Việc cúng cầu siêu cho người đã khuất là việc tốt, tuy nhiên không phải cứ làm lễ cầu siêu là được siêu- trong khi chính thân quyến trong nhà không thấu rõ việc cầu siêu là như thế nào, thì không mảy may đem lại lợi ích cho người đã khuất. Việc cầu siêu mục đích giúp cho người đã chết giác ngộ được nguồn gốc của sự đau khổ, cái nhân để rơi vào tam ác, từ đó thức tỉnh sám hối buông bỏ được mọi phiền não chấp trước, mê lầm, hướng đến Chánh pháp là hướng đến cõi an lạc.

   Con người sau khi chết số đông đều bị đọa vào ác đạo, bởi vì sau khi chết không thể buông bỏ: gia đình, bạn bè, sự nghiệp, tiền bạc… Vậy nên làm lễ cầu siêu, song chính người đã chết không chịu thức tỉnh, không chịu buông bỏ được thì không thể siêu về cõi lành; cũng giống như việc hướng dẫn tiền đồ tốt cho một người, nhưng muốn và thực hành hay không là tự thân kẻ ấy.

   Qua những gì bạn kể, con trai bảo làm giấy khai sinh đi học- chứng tỏ cháu chưa siêu thoát, vẫn còn chấp nặng vào tình thân, việc học hành. Nếu thực sự thương con, bạn phải bỏ tâm mong cầu được thấy cháu về, cũng không mong giữ con ở bên cạnh mình. Hàng ngày phát tâm trì tụng Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện (một bộ nên chia thành 3 lần đọc); và niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, trước khi niệm Phật bạn có thể tham khảo phần mở đầu như sau:

   “Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Dà Phật
   Con họ tên… (pháp danh là…) cầu Phật thùy từ phóng quang tiếp dẫn hương linh họ tên… vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc.

   Con trai của mẹ! Từ vô thủy kiếp đến nay chúng ta đã trôi lăn trong sáu đường, cùng với tất cả chúng sanh kết ân oán là cha mẹ, con cái, anh chị em của nhau, cũng vì tham sân si mà phải đọa đày trong đau khổ. Nếu con thương ba mẹ thì hãy buông bỏ thế gian này, một lòng cùng với mẹ niệm Phật cầu Phật tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc, chỉ có Thế giới Cực Lạc là nơi vĩnh viễn chỉ có sự vui thù thắng, sau khi con về nơi ấy rồi, ba mẹ cũng sẽ niệm Phật về Tây Phương cùng con, ở nơi đây gia đình mình sẽ không còn phải xa nhau nữa. Bây giờ mẹ vì con mà niệm A Di Đà Phật, con hãy nhiếp tâm cùng mẹ niệm Phật nghe con!

   A Di Đà Phật (500, 1000, hay 2000… câu Phật)

   Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, đệ từ và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo”

   Ngoài niệm Phật, tụng Kinh bạn nên vì con phóng sanh, làm việc lành. Nếu bạn có thể thực hành như vậy, chắc chắn con bạn sẽ được sanh về cõi an lạc.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 5. Nguyễn Lan

  Con chào thầy ạ.
  Con xin phép có đôi lời cùng thầy.
  Chồng con vừa mất được gần tháng. Thời gian a bệnh, con toàn tâm toàn ý nghỉ việc vừa chăm chồng vừa chăm 2 con. Lúc a mất, con rất đau đớn, con nguyện nuôi dạy 2 đứa nhỏ trưởng thành rồi đi theo anh ấy. Nhưng sau đó con còn đau đớn hơn khi phát hiện ra a ấy đã ngoại tình 5, 6 năm nay (qua điện thoại của a ấy), với cả 8, 9 người, từ trẻ đến già (sinh viên, đồng nghiệp,…), có ảnh và clip lưu lại trên điện thoại. Từ lúc biết sự thật, con cảm thấy ghê tởm a ấy kinh khủng vì a ấy luôn tỏ ra là 1 ng thương vợ thương con, đi đâu cũng ca ngợi tự hào về vợ. Con cảm thấy uất hận vô cùng vì nhớ lại những gì a ấy đã lừa dối mình vì mình quá hiền lành và quá tin tưởng a ấy. Con càng thấy ghê tởm hơn khi a ấy mất đi rồi đc bao nhiêu ng ngợi ca con ng có tâm có tầm (a ấy làm sếp, cao to đẹp trai phong độ, năng động hoạt bát, bao nhiêu năng lượng dành cho ng ngoài hết, mọi việc trong gia đình một mình con quán xuyến, a ấy về nhà chỉ chơi game thôi nhưng vì con nghĩ mình hi sinh cho anh ấy, cho gia đình. Con nghiệm lại, lúc vui vẻ hay lúc khốn nạn khi về nhà, tất cả đều phụ thuộc ảnh được vui vẻ hay bực tức ở ngoài ra sao thôi).
  Hiện tại, con cảm thấy rất hận vì những hành động tồi tệ mỗi khi đi nhậu về mà có lý do không vui gì đó bên ngoài (chửi vợ chửi con, xúc phạm vợ, gđ vợ) và kinh tởm a ấy vì sự giả dối điễn vai (lấp liếm hết mọi nghi ngờ của con, thề thốt này nọ và luôn tỏ ra cho mọi ng thấy 1 ng ck thương vợ hết mực) vì sự lừa dối bao nhiêu năm.
  Con phải làm sao đây ạ?

  • Nguyễn Thị Lựu

   Bạn Nguyễn Lan thân mến,

   Trong khi chờ đợi quý thiện tri thức giải đáp cho bạn, mình xin có vài lời trước nha!
   Hiện tại, bạn cũng chẵng cần phải hận anh ấy làm chi cho mệt, mà lại bị tổn phước báu của mình, chi bằng hãy vui lên vì coi như đã trả xong một món nợ. Nếu có lòng từ bi thì hãy cố gắng tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho anh ấy, cầu mong anh sớm ăn năng sám hối, tiêu trừ nghiệp chướng, sớm tái sanh về cõi an lành (anh ta mới trả hoa báo tức hiện báo, còn quả báo sau khi chết chắc thê thảm lắm!). Còn với 2 con thì bạn cứ làm như nguyện nhưng đừng có ý nghĩ là sẽ theo anh ấy nữa nha, dù có muốn theo để đòi nợ hay trả nợ thì cũng khó có cơ hội để mà gặp được.

   Chúc bạn thân tâm thường lạc.

   Nam Mô A Di Đà Phật!

  • Lan Nguyễn

   Chào chị Lựu
   Chị ơi, e cứ cố nghĩ đến những gì tốt đẹp của a ấy đối với mình mà vẫn k nguôi ngoai đc. Càng nghĩ thì lại càng thấy a ấy khốn nạn quá vì diễn giỏi quá. Chính bản thân e và mọi ng nếu k phát hiện ra những bí mật này sau khi ảnh mất thì đều nghĩ ảnh yêu vợ nhiều lắm. E vẫn còn đang hoang mang k biết ảnh có con rơi hay không và có đang nuôi vợ nhỏ hay không vì tài khoản của anh ấy mất đi 1 s ớt ố tiền lớn, rồi khi ảnh bệnh e hay đùa Có con rơi ở đâu nói e chứ đừng đến lúc nằm đó có ng đến nhận chồng nhận cha, những lần như thế ảnh đều im lặng. E đau đớn lắm c ạ. Vừa nỗi đau mất chồng thì tiếp nỗi đau bị lừa dối.
   E có nói e nguyện theo a ấy là em nguyện chỉ yêu a ấy, ở vậy nuôi con chứ k phải đi theo đòi nợ hay trả nợ chị ạ. Vì lúc đấy e đau nỗi đau mất chồng và chưa biết sự thật. Giờ e thấy ảnh k xứng đáng. E mất ăn mất ngủ bữa giờ vì niềm tin bị tổn thương.
   Chị cho e hỏi “hoa báo” và “hiện báo” là sao ạ? Nó khác gì “quả báo” ạ? Có cuộc sống ở thế giới bên kia k hả chị? Anh ấy bây giờ có cảm thấy hối hận hay k hả c? Có lẽ vì quá yêu và quá tin anh mà e mới đau đớn như thế và uất hận như thế chị ạ. Nhìn vào ai cũng ngưỡng mộ a ấy vì là 1 ng chồng quá lý tưởng. Có ai ngờ đâu. E cũng k ngờ. Chị e bảo a ấy rất yêu e nhưng ham chơi mà thôi.
   E cảm ơn chị

  • Nguyễn Thị Lựu

   Bạn Lan thân mến,

   Chúng ta là người theo đạo Phật nên phải tin lời đức Phật dạy về nhân quả tương thông 3 đời(quá khứ, hiện tại và vị lai) là chân thật, không hề hư dối; lời của Phật là chân ngữ, tuyệt đối không hề vọng ngữ. Cũng giống như lần chia sẻ trước, mình muốn nói với bạn rằng những gì bạn phải chịu khổ sở tủi nhục trong kiếp này chính là quả báo của những gì mà bạn đã tạo khổ đau cho người khác ở kiếp trước, cụ thể là người mà kiếp này là chồng của bạn. Trong kinh Phật có câu:”Muốn biết nhân đời trước, hãy nhìn quả đời này. Muốn biết quả báo đời sau ra sao, hãy nhìn những gì mình đang tạo”. Nếu hiểu được như thế, thì mình tin rằng bạn sẽ không còn đau đơn và uất hận như vậy nữa! Hơn nữa, anh ấy cũng đã qua đời rồi, thì quá khứ cũng nên cho qua luôn đi, để mà ung dung trên chặn đường còn lại. “…Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có giây phút hiện tại này thôi…”, cứ như vậy đi bạn nhé!

   Thì ra mình đã hiểu nhầm cái ý “nguyện theo” của bạn! Hihi…

   Người ta thường trồng cây là để thu hoạch trái chín (quả) chứ ít ai hái hoa mới nở để bán phải không? Vì giá trị của hoa chẵng bằng giá trị của trái. Người trong cửa Phật nói “hoa báo” là quả báo nhỏ nhoi mới tượng hình(ví như hoa) ở kiếp hiện tại, gọi là “hiện báo”; còn từ “quả báo” là chỉ cho những gì mà người nào đó phải nhận lấy kết quả lớn lao trong kiếp tương lai gần hay xa, thường được gọi là “tương báo” và “hậu báo”.

   Sau khi chứng đắc quả vị Phật, ngài thấu suốt mọi thứ, không thứ gì là không thể biết. Ngài chỉ cho chúng ta biết vũ trụ nhân sinh này nó “thực sự như là” (that really is)là như thế nào, chứ không phải những gì trước kia người ta nghĩ tưởng, tin hay cho rằng nó như thế này thế nọ. Nói một cách rõ ràng hơn là mọi loài chúng sanh từ loài cao nhất là loài Trời đến loài thấp nhất là Địa Ngục đều có thọ mạng, sau khi chết đi, tùy theo nghiệp báo mà tái sanh vào một trong 6 cõi luân hồi(gọi là “lục đạo luân hồi” gồm: Trời, Người, Atula, Ngạ Quỷ, Súc Sanh và Địa Ngục) và lặn hụp, trôi nổi vĩnh viễn như thế; chỉ khi nào tu chứng quả giải thoát hay vãng sanh Cực Lạc Thế Giới mới thoát ra được bạn ạ!

   Theo lời bạn kể thì chắc chắn chồng bạn đang ăn năng hối hận lắm rồi đó! Mình không dám nói thẳng ra chồng bạn đang ở cảnh giới nào, mình chỉ khuyên bạn tìm đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện để hiểu được rằng chồng bạn hiện đang ở đâu, và bạn cũng nên làm những gì nhé!

   Chúc bạn thân tâm thường lạc.

   P/S: Nếu những điều mình nói trên đây có điều gì sai trái, xin quý thiện tri thức từ bi chỉ bảo dùm cho.

   Nam Mô A Di Đà Phật!

  • Lan Nguyễn

   Em cảm ơn chị Lựu nhiều ạ.
   Em cũng đã xem xét lại và cố gắng tha thứ cho a ấy. E xem lại những gì tốt đẹp a ấy đã dành cho em và những lời nhận xét của mọi ng thì ai cũng nói a ấy rất rất yêu thương em nhưng vì đàn ồng ham chơi mà thôi.
   Em sẽ cố gắng nhìn vào mặt tích cực của a ấy chị ạ.

 6. Nguyễn Thị Lựu

  Kính gởi quý thiện tri thức,

  Hôm nay Lựu có gặp một chị bạn, chị ấy có hỏi là mỗi khi chị lạy Phật là đều có cảm giác bị lạnh rùng mình, là bởi lý do gì. Lựu không dám chắc nên trả lời là không biết. Xin quý liên hữu giải thích dùm cho.

  Nam Mô A Di Đà Phật!

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Nguyễn Thị Lựu thân mến!

   Trước đây khá lâu một buổi tối niệm Phật MD có cảm giác một con vật nhỏ đang bò trong người, bám chắt và di chuyển xuống lưng. Đoán thật là có chú thằn lằn, MD đành ngưng niệm Phật để dùng tay xua chú thằn lằn ấy nhưng sự thật là không có, ngưng lại chừng phút MD tiếp tục niệm Phật thì cảm giác “chú thằn lằn bò xuống lưng” quay trở lại. Lúc này, MD mới sực hiểu và có cảm giác sờ sợ. Cho đến nay dư âm về chuyện này vẫn còn, nghĩ rằng oan gia trái chủ họ đang ở ngay trên thân ta thì không ai mà không sợ. Song dù sợ hay không sợ họ vẫn gá trên thân- sự thật này chúng ta có nhận biết hay không thôi.

   Trường hợp bị rùng mình khi lạy Phật cũng rất có thể do oan gia trái chủ trên thân gây nên. Họ là oan gia, nhưng chúng ta đừng nghĩ họ là oan gia, xem họ là bằng hữu. Nếu chúng ta nghĩ họ là bằng hữu, dùng tâm chân thật muốn họ cùng mình niệm Phật cầu vãng sanh ắc họ sẽ nghe theo, và rồi họ cũng xem chúng ta là bạn. Oan gia được hóa giải. Pháp sư Tịnh Không giảng rằng: thời nay “người vô hình” tu tốt hơn chúng ta, vì với họ mà nói họ đang ở cảnh khổ, chúng ta dùng tâm chân thật nói rằng có thế giới Cực Lạc- nơi này không có sự khổ, họ tín nhận liền thực hành thì rất dễ vãng sanh.

   Đôi lời theo ý riêng của MD như thế. Nam Mô A Di Đà Phật

  • Nguyễn Thị Lựu

   Xin cám ơn đạo hữu Mỹ Diệp đã phúc đáp ạ!

   Nam Mô A Di Đà Phật!

 7. Nguyễn Thị Ánh

  A di đà Phật! Em chào chị Lựu ạ!
  Em có chuyện này muốn hỏi chị được không ạ!
  Em trai em mới mất được hơn nửa tháng. Em 26 tuổi và chưa vợ con gì. Ruột đau như cắt nhưng em vẫn cố nén lại để làm việc phước đức, phóng sinh tụng kinh, sám hối hồi hướng cho em. Sáng nay em nghe anh nhà bác bảo đã hai lần nằm mơ thấy em của em về đòi quần áo. Ở dưới nó phải ở trần. Em định mua quần áo giấy đốt cho em. Nhưng theo đạo Phật thì nói việc đốt vàng mã không giải quyết được gì. Em hỏi chị em phải làm thế nào ạ???? Mong chị giải đáp!

  • Nguyễn Thị Lựu

   Bạn Ánh thân mến,

   Với câu hỏi của bạn, mình xin để cho chư vị thiện tri thức trả lời, chứ mình không đủ hiểu biết nên không dám đâu! Trong khi chờ đợi, mình khuyên bạn nên làm thêm một việc, là nếu có quần áo dư thừa, nên giặt giũ sạch sẽ rồi đem giúp những nơi thiếu thốn, hồi hướng công đức ấy cho em bạn.

   Chúc bạn thân tâm thường lạc.

   Nam Mô A Di Đà Phật!

 8. Nguyễn Thị Ánh

  Em cảm ơn chị Lựu nhiều ạ.Em chúc chị mạnh khỏe, thân tâm an lạc ạ.

 9. Lưu Mộng Ngọc

  Thầy ơi ba con năm nay 64 tuổi mất vào 4h50 phút sáng ngày 24/11/2018(tính ngày âm ạ).khi mất gia đình con đã để ba nằm yên vị và mời ban hộ niệm đến niệm phật 8 tiếng. Nhưng khi niệm phật đã qua 8 tiếng thầy trưởng trong ban hộ niệm sờ vào lòng bàn chân, đầu gối, bụng, ngực, trán,đỉnh đầu .Thì tất cả những nơi đó đều lạnh toát. Thầy hộ niệm bảo rằng đây là trường hợp đầu tiên thầy gặp giờ thầy cũng không biết ba con thoát ra đi bằng đường nào nữa. Con đang rất sợ không biết biết ba con đi vào đường nào. Riêng mẹ con thì bảo rằng trước khi ba mất thì ba đã lạnh từ dưới chân lạnh lên tới bụng trước. Lúc đó bà có ngửi thấy mùi hương của trà ,bà còn cố ý hít thở sâu vào nữa. Con không biết đây là hiện tượng gì nữa. Thầy giải thích dùm con với.
  Con cảm ơn thầy ạ

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Lưu Mộng Ngọc,

   Trước hết TN xin gửi lời chúc đầu năm mới tới bạn cùng gia đình: chúc một năm toàn gia quyến đồng biết hồi đầu, đồng phát tâm hướng về đạo Phật, chân chánh tu học để chuyển đổi nghiệp lực, giúp cho cuộc sống đời-đạo đều được an lạc.

   *Việc khám thoại tướng chỉ là tương đối chứ không phải tuyệt đối, bởi mỗi chúng sanh khi xả báo thân đều luôn gắn liền với nghiệp lực của quá khứ và hiện tại. Trường hợp của Ba bạn rất có thể, ngay khi xả báo thân, thần thức của ông đã lập tức rời khỏi thân xác rồi, vì thế sau 8 tiếng hộ niệm Ban Hộ Niệm đã không thể kiểm tra thoại tướng được nữa là vậy. Muốn biết đích xác Ba bạn sẽ đi về cảnh giới nào chúng ta chỉ còn biết căn cứ vào lời Phật dạy:

   – Đi về cõi người: Người chết Quy Y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới và giữ trọn 5 giới.
   – Đi về cõi thiên: Người chết Quy Y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới và hành thập thiện nghiệp thanh tịnh.
   – Đi về cõi Thánh (Phật): Người chết Quy Y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, hành thập thiện nghiệp, tin sâu, nguyện thiết, thực tâm hành trì pháp môn niệm Phật. Khi xả báo thân biết trước ngày giờ, hoặc được hộ niệm, thân tâm tỉnh táo, thoại tướng an lạc, không có dấu hiệu hoảng loạn, miệng không xùi bọt mép, không la hét, mắt không trợn ngược hay chân, tay co giật hay co quắp…

   Vì thế bạn nên hỏi lại mẹ và cùng rà xét xem Ba bạn khi sống thường hành nghiệp gì, và trước lúc xả báo thân khi Ban Hộ Niệm chưa tới, thoại tướng ra sao?

   *Việc quan trọng hiện giờ là gia đình trong vòng 7 tuần thất phải làm lễ siêu độ cho Ba bạn theo đúng chánh pháp. Tại gia đình nên phát tâm trong 49 ngày giữ gìn trai giới, tụng KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN, phóng sanh, bố thí, cúng dường Tam Bảo rồi hồi hướng cho Ba và các oan gia trái chủ của Ba bạn, nguyện cho họ đồng được sanh về Tịnh Độ. Điều này vô cùng quan trọng, vì thế bạn và gia đình phải ráng làm cho thật viên mãn, dù cho Ba bạn có được sanh về thánh cảnh hay đường nào khác trong lục đạo thì ông vẫn có thể nhận được những phước báu này, nhờ đó mà phẩm vị hoặc nghiệp chướng sẽ được cao hơn hoặc được hoá giải.

   Nguyện chúc bạn cùng gia đình tỉnh giác và tinh tấn.
   TN

 10. Nguyễn Thị Cẩm Ly

  Thưa thầy bà nội của con mất cách đây 15 ngày, Cha con nằm mơ thấy Nội, Nội con nói “Má mới đi làm trên ba của con về, má chưa chết”
  Cha con nói” Con có xây mồ cho má rồi đó”
  Bà nội con lại nói “Má chưa có chết mà” Sau đó chạy lại ôm nhau khóc, thưa thầyNhư vậy có điềm gì ạ

 11. Đinh Thị Ngoại

  Thưa thầy, chồng con mất 22 ngày nay, trên đường đi làm về tự ngã. Con đau khổ vô cùng. Khi còn sống anh ấy là người nóng tính nhưng tốt bụng, lương thiện. Con đã nhờ thầy cầu siêu ở chỗ tai nạn, để anh được về nhà, nhưng con và người thân không mơ thấy gì hết. Cho con hỏi, anh ấy đã rời được chỗ tai nạn để trở về chưa ạ. Con nghe nói những người tự ngã mà chết là do bị người âm hại,liêụ có đúng không ạ? Mong thầy giúp con.

 12. Vũ Phương Thảo

  Thưa thầy, bà ngoại con mới mất được chưa đầy 4 ngày. Nhưng con đã mang ít đồ của bà lúc còn sống mặc và ảnh bà về nhà để làm kỉ niệm thì có làm sao không ạ? Vì con nghe mọi người bảo sau 50 ngày mới được mang ảnh về, còn quần áo phải đốt bỏ hết hoặc đem đi từ thiện. Hôm nay lúc con đi vào trong phòng có để quần áo của bà, con bật đèn lên thì tự dưng nó tắt bụp 1 cái. Không biết có phải do bà không muốn con giữ quần áo, đồ đạc của bà hay do bà muốn nói điều gì đó với con. Bây giờ con phải làm thế nào ạ? Với lại theo con được biết lúc mới mất người chết vẫn đi lại trong nhà và có thể gọi con cháu. Con cháu không được thưa nếu không người chết sẽ bắt đi. Nhưng tối hôm qua con nghe có tiếng gọi giống mẹ gọi nên con đã thưa, và không nghe thấy tiếng đáp lại nữa. Liệu có làm sao không hả thầy? Con cảm ơn thầy nhiều ạ.

 13. Đinh thị mỹ trinh

  Dạ thưa thầy, ông con đang bệnh rất nặng, nhà con đi coi thì thầy nói có vong nam theo, vong nam đó là anh của ông con, chết trong đi lính, nhưng còn rất trẻ. Thầy có thể giúp con cầu siêu cho anh của ông nội con được không thầy. Cho anh ông nội con đừng đi theo ông nội con nữa..Con cầu xin Thầy giúp con.
  Con xin cảm ơn Thầy trước.

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Chào bạn Mỹ Trinh!

   Bạn có thể phát tâm trì tụng Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện rồi hồi hướng cho oan gia trái chủ của ông. Nếu hàng ngày bạn có thể thành tâm trì tụng, bệnh của ông sẽ khỏi.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 14. Minh trang

  Thầy ơi! Bố con mất đến nay được 3 năm 9 tháng 7 ngày rồi ạ, 2 năm đầu ngày rằn mùng 1 cong hay gặp bố trong giấc mơ, năm thứ 3 thì ít hơn,và dào gần đây con mơ gặp bố mấy ngày thông, khi còn sống bố với con hay vui đùa,rất thân. Nhưng trong giấc mơ gần đây con thấy bố xua đuổi,xa lánh con và mấy ngày hôm sau anh con gọi điện bảo mơ thấy bố sắp xếp hành lý để lên chỗ con ở. 1 ngày sau thì con mơ gặp ác mộng, thấy mình ở giữa rừng cây u tối đang cúng và cắt đôi trái dưa hấu đỏ,sau có vị thầy tu gọi con đó là mộ quỷ,phải đi theo lối tắt đến 1 ngôi chùa,và thầy ban cho con chiếc vòng tay phát quang bảo cong phải đeo và mang theo mình,và hãy chạy qua ngọn đồi sang bên kia là có 1 ngôi mộ, trên đường con chạy đi, có 1 cong quỷ cứ chạy theo và với tay về phía con, nghe lời của vị thầy tu con giơ tay lên để lộ chiếc vòng, con quỷ dừng lại nấp vào sau 1 cây cổ thụ nhưng vẫn với tay phải về phía con,con thấy rõ bàn tay đó như các ngón tay bị tật và sưng to, màu vàng, và khuôn mặt nhìn vào rất ghê sợ,nhưng có vẻ đang cầu cứu con điều gì đó. Con sợ quá cắm đầu chạy thẳng về phía trước qua ngọn đồi con thấy có 1 đám tang, khăn trắng cờ tang, con chạy lại gần thấy người thân con đứng ở đó, và giường như đó là ngôi mộ của bố con. Con sợ quá con bật dậy thoát khỏi giấc mơ đó.
  Con nghe 1 n bạn của con bảo có thể do bố con chưa hẳn được siêu thoát,…vv, con nên tụng kinh niệm phật, ăn chay kêu cầu cho bố con. Thật sự con không biết con nên làm gì, hơn nữa nếu đó là sự thật thì con nên tụng kinh như thế nào, thầy có thể giúp con được không ạ. 😢 con rất mong nhận được sự hồi âm,lời chỉ bảo của thầy ạ!

 15. Lương nguyển

  Cho con hỏi thầy là 18 tháng 12 âm lịch là 100 ngày của con con. Nhưng không may có đứa cháu té trong thùng nước trong nhà con. Giờ gia đình con phải làm sao ạ? Có phải là trùng tang không?

  • Trung Đạo

   A Di Đà Phật

   Bạn Lương Nguyễn,

   1/ “trùng tang” là ngôn ngữ của người thế tục chúng ta, còn trong đạo Phật không có chuyện “trùng tang” mà gọi đó là hiện tượng cộng nghiệp.
   Cộng nghiệp có nghĩa gì? Nghiệp có thiện, có ác. Hai người đều hành thiện thì quả báo sẽ gặp đều là thiện. Hành thiện gọi là tạo nhân. Gặp quả thiện gọi là quả. Đạo Phật gọi là nhân và quả. Từ nhân đến quả nhiều khi phải trải qua một quá trình tích luỹ, khá lâu dài nhiều năm, nhiều đời, nhiều kiếp… rồi khi nhân duyên hội đủ, lúc đó mới có thể kết thành quả. Hành ác cũng như vậy. Điều này giống như bạn gieo một hạt lúa xuống đất, phải nhờ có nước, phân bón, thời tiết ánh sáng, chăm sóc của bản thân, cây lúa mới có thể lớn lên, ra hoa, kết trái và chín hạt. Trong đạo gọi là sự hình thành nhân-duyên-quả.

   2/ Việc con bạn mất 100 ngày, rồi đứa cháu sang chơi lại chết trong thùng nước trong nhà bạn gọi là hiện tượng cộng nghiệp, nghĩa là cả hai đứa trẻ đều có duyên với gia đình bạn, duyên này là duyên bất thiện và phần lớn đều liên quan đến nghiệp sát sanh hại vật, vì vậy kiếp này dù được sanh làm người nhưng không đủ phước, thọ mạng chỉ ngắn ngủi như vậy.

   3/ Muốn hoá giải hiện tượng cộng nghiệp này gia đình bạn phải phát tâm sám hối thật thanh tịnh, nếu có điều kiện thì mời chư Tăng Ni có giới hạnh đến nhà làm, lập trai đàn, làm lễ siêu độ cho hai cháu bé, hoặc có thể lên chùa làm lễ siêu độ cũng tốt. Nếu không đủ điều kiện, hai gia đình phải phát tâm cùng thỉnh Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, cùng phát tâm ăn chay trường trong vòng 49 ngày, mỗi ngày tụng một quyển kinh Địa Tạng, hồi hướng cho hai cháu nhỏ. Nguyện các cháu phát tâm cùng cha mẹ hàng ngày niệm Phật, nguyện sanh về cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà. Trường hợp công việc quá bận rộn, gia đình có thể tụng mỗi ngày một quyển nhỏ trong quyển kinh lớn cũng tốt.

   4/ Về đồ cúng cho các cháu bé tại nhà cũng như tại chùa chỉ nên dùng đồ chay thanh tịnh chứ không được giết thịt sát sanh, hại vật để cúng tế, vì sẽ khiến các cháu nhỏ bị tổn hại và gánh thêm nghiệp quả.

   5/ Việc làm lễ siêu độ cho hai cháu nhỏ là tối cần thiết, mong hai gia đình các bạn quan tâm để tìm cách giúp cho các cháu nhỏ chuyển hoá nghiệp bất thiện, hồi đầu hướng Phật, phát tâm tu hành, niệm Phật, cầu sanh về Cực Lạc.

   Để hiểu rõ hơn về nghi thức, các bạn nên tìm đến ngôi chùa gần nhà, nơi có chư Tăng Ni tu học giới hạnh thanh tịnh, nhờ trợ duyên hoá giải nghiệp này và gia đình cùng với chư Tăng Ni đồng sức phát tâm làm hết phước thiện hồi hướng cho hai cháu nhỏ, chắc chắn những chuyện tương tự sẽ không còn xảy ra nữa.

   Mong các bạn lưu tâm và thực tâm hành để cứu hai cháu nhỏ thoát khỏi nghiệp nạn này.

 16. Hạnh

  Dạ thưa thầy, bố chồng con vừa mất được nửa tiếng đã ốp vào người con dâu, xong con sợ quá phải trốn sang nhà bà ngoại con. Đến sáng hôm sau con về lại bị nhập từ 7h sáng đến 7h tối, cứ ngồi 1 chỗ khóc rồi ai vào lễ thì tự cúi đầu lễ trả, cả nhà chồng tưởng thật nên cứ để như vậy mà không ai làm lễ cho con. Đến 7h tối mới thoát được thì tự dưng mồm con kêu là “ối dồi ôi nó sắp chết không ai cứu nó à? nó bị chính bố chồng bắt mất 3 vía rồi”.

  May quá có người bảo người nhà chạy ra ngõ gọi to hô 3 hồn 9 vía mới tỉnh.

  Con thì không tin là người vừa chết là nhập được, có khi nào là ma quỷ ạ.
  Con mong thầy đọc được và giác ngộ cho con được biết thắc mắc này ạ
  A di đa phật.

Gửi hồi âm đến Thảo Bấm để hủy hồi âm.

Your email address will not be published. Required fields are marked *