Phương Pháp Để Ra Khỏi Vô Minh Tà Niệm

Phương Pháp Để Ra Khỏi Vô Minh Tà Niệm

Ái bất trọng, bất sanh Ta Bà
Niệm bất nhất, bất sanh Tịnh Độ

(Ái không nặng, không sanh ra ở Ta Bà
Niệm Phật không chuyên nhất, không vãng sanh Tịnh Độ).

Con người sanh ra ở thế giới Ta Bà chính là vì ái dục quá nặng. Vãng sanh Tịnh Độ phải dựa vào A Di Đà Phật, then chốt ở ý niệm phải chuyên nhất. Chỉ có một câu “A Di Đà Phật”, nhất định không có tạp niệm thứ hai, thì chắc chắn sanh Tịnh Độ. Nếu khi niệm “A Di Đà Phật”, còn xen tạp vọng niệm khác, thì sẽ không có phần vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ được rồi. Là do “ái dục” làm cản trở.

Đời này chúng ta chỉ có một mục tiêu: Muốn gặp A Di Đà Phật, muốn đến thế giới Cực Lạc. Làm cách nào để đi? Trong kinh dạy chúng ta ” chấp trì danh hiệu” thì có thể đi. Vậy thì các vị không thể lơi lỏng danh hiệu A Di Đà Phật này, những thứ khác đều có thể buông xuống, vì “phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng” cái gì có hình tướng đều là giả, mọi thứ đều không thể mang theo, không thứ nào hữu dụng cả.

Chúng ta nhớ thật kỹ, tưởng nhớ những thứ khác đều là tạo nghiệp luân hồi, còn cái gì không tưởng không nghĩ cũng là nghiệp lục đạo luân hồi, đọa đến vô minh. Chúng ta không đọa đến vô minh thì đọa đến tà niệm. Vô minh và tà niệm đều không ra khỏi luân hồi. Chúng ta không muốn đọa vào những con đường này thì còn cách: Tưởng nhớ A Di Đà Phật, ắt sẽ siêu vượt vô minh, sẽ siêu vượt tà niệm. Phương pháp này đơn giản, dễ dàng, thật tuyệt diệu. Ngoài A Di Đà Phật ra cái gì cũng không có, phải luôn ở trong tâm.

Ngày trước tôi còn mẹ già ở Thượng Hải. Có người đến thăm bà, nói bà luôn nhớ tôi. Ý niệm thế gian là thường tình, nhưng với người niệm Phật, cầu sanh Tây Phương là sai rồi. Tôi về gặp bà và khuyên không nên nhớ tôi nữa, phải nhớ A Di Đà Phật. Đem ý niệm chuyển đổi lại, chuyển thành tưởng nhớ A Di Đà Phật. Nhớ A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật thì mới vĩnh hằng, là đại trí tuệ chân thật. Vì sao? Tương lai chúng ta đều đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, hàng ngày cùng nhau ở một nơi mà. Còn ở đây, con nhớ mẹ, mẹ nhớ con, là tạo nghịệp ái, nghiệp luân hồi, tương lai mạnh ai nấy tạo luân hồi, không có thể gặp mặt lại nhau, dù có gặp mặt cũng không nhận ra được vì thay hình đổi dạng rồi. Cho nên muốn mãi mãi ở cùng một nơi, chỉ còn một cách, mọi ngừơi phải niệm nhớ A Di Đà Phật. Vãng sanh về Tây Phương rồi, vĩnh viễn sống cùng với nhau.

Trích từ sách Niệm Phật Thành Phật
Pháp sư Tịnh Không

0

9 Phúc đáp

 1. xin chào tất cả liên hữu con là ngườitu tịnh độ có đọc qua Trong Kinh Đại Bi Liên Hoa (Kinh Bi Hoa), Bồ tát Quán Thế Âm là quyến thuộc bồ đề của vô lượng bồ tát khác và Phật A Di Đà, trước khi phát nguyện lớn, ngài là Thái tử Bất Huyền, con trưởng trong một nghìn người con của Chuyển luân vương Vô Tránh Niệm, người sau này là Phật A Di Đà. Bồ tát Quán Thế Âm được Đức Phật Bảo Tạng thọ ký rằng, Đức Phật A Di Đà dù có thọ mạng vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp cũng sẽ nhập niết bàn, khi đó Quán Thế Âm Bồ Tát tiếp quản chánh pháp và cõi Cực Lạc, thành Phật hiệu là Biến Xuất Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sơn Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. thế thi sau này con niệm phật a di đà khôg ạ

  0
  • Thành Trí

   Bạn hỏi câu này có vẻ xa với thực tế quá rồi, hãy buông xả vạn duyên, chân thành niệm A Di Đà Phật thì vẫn hơn những lý thuyết chỉ có thể nói xuông, huống hồ sự kiện ấy cách xa vô lượng a tăng kỳ kiếp.

   0
  • KẻKoBiếtGì

   Ví như thế này.Bạn đang luyện thi đại học năm nay,bạn học với 1 vị thầy giỏi thật giỏi bạn rất hâm mộ.Vị thầy nói sau này,nơi đây con của thầy sẽ thay thầy dạy học trò tiếp.Khi ấy có 2 trường hợp xảy ra.Một là bạn sẽ nói:”vâng,sau này con cháu của con sẽ theo con thầy,bây giờ con luyện với thầy”.Hai là bạn sẽ nói:”ồ,chắc con thầy sẽ giỏi hơn thầy,hay con đợi con thầy lớn lên,làm thầy rồi con sẽ ôn thi đại học với con thầy vậy”.Trường hợp này thì quá là…hơi ngông.
   Nếu ý bạn như thế thì hãy nghe theo lời khuyên của hành giả Thành Trí ở trên nhé.

   0
 2. học phật

  Xin cho hỏi người tại gia đã có vợ chồng con cái. Có thể tu 12 nhân duyên được không

  0
  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Tất cả pháp môn Phật dạy chúng ta đều có chung 1 hương vị…đó là Giải Thoát. Tùy vào căn tánh của mỗi người mà chọn cho mình 1 pháp môn phù hợp, miễn sao bản thân ĐỜI NÀY có thể có thành tựu, chuyện TỬ SANH đại sự được giải quyết rốt ráo, chấm dứt luân hồi, siêu phàm nhập thánh.

   Nếu bạn có thể tu 12 phép quán Nhân Duyên mà thành tựu được như trên thì tại sao không chứ? Còn nếu pháp môn đó chẳng thể giải quyết việc Tử Sanh Đại Sự của chính mình thì mình phải nên suy nghĩ lại đường tu của mình. Thời gian đời người vô cùng ngắn tạm, thân người khó được, Phật pháp khó nghe, rất mong liên hữu sớm chọn được cho mình một pháp môn phù hợp.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

   0
 3. Dương Thị Bảo Yến

  Nam Mô A Di Đà Phật…
  Quý thầy xin cho con được hỏi, con có lòng tin vào Phật, nhưng mỗi khi con niệm phật thì trong đầu không thể nào nhất tâm bất loạn được, mỗi khi con cố gắng thì đầu lại đau nhức, không thể tập trung. Quý thầy cho con hỏi, có phải con bị một thần thức tà niệm nào khác làm ảnh hưởng không?
  Nam Mô A Di Đà Phật…

  0
  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Bạn Bảo Yến thân mến,

   Tâm loạn mà cầu bất loạn là điều không thể có.
   Bạn hãy hình dung: tâm chúng ta giống như một cốc nước đục, giờ lại bị khuấy lộn lên liên tục, muốn cho cốc nước trong trở lại bạn phải cần có thời gian và sự nhẫn nại; ngược lại nếu bạn dùng sức để cốc nước đó mau chóng trong trở lại, tất cốc nước đó sẽ càng thêm đục.

   Cốc nước dụ cho tâm của bạn. Nước đục dụ cho những phiền não (tham, sân, si, mạn, phân biệt, chấp trước) – những phiền não này bạn tích chứa từ vô lượng kiếp tới nay và đã ăn sâu vào a lại da thất (nói giản đơn: kho chứa dữ liệu), nay gặp duyên, khởi cảnh – bạn ngồi niệm Phật và muốn cho những phiền não lắng xuống, nên những phiền não càng có cơ hội hiện rõ hơn. Sở dĩ nó rõ hơn, bởi tạm thời những cảnh trần (những cảnh khi bạn tiếp xúc với bên ngoài) bị giới hạn khi bạn ngồi niệm Phật, nên không gian xung quanh bạn có vẻ tĩnh lặng hơn, do vậy bạn mới nhận rõ ràng: tâm mình quá loạn=quá nhiều phiền não. Nhưng thực tế thì thường ngày tâm bạn, tâm chúng ta thường loạn như vậy, chỉ có điều, lúc đó chúng ta chưa có biện pháp khắc chế, nên cho đó là bình thường. Nay bạn niệm Phật và thấy đó là bất bình thường và muốn ngay lập tức đầy lui những phiền não đó và muốn nó biến mất, tất không thể mà cần phải có biện pháp khắc chế.

   Biện Pháp:

   1. Niệm Phật với tâm buông xả. Buông cách nào? Mọi chuyện ập đến xung quanh, trong tâm dấy khởi đều không nghĩ, không quan tâm, không nhớ, không phân biệt, không chấp, không chạy theo, thế vào đó là chuyên nhất vào câu A Di Đà Phật=chúng sẽ tự ra đi.

   2. Niệm Phật chớ cầu tâm bất loạn, chớ mong chứng đắc tam muội, niệm bất tự niệm hay những cảnh giới thù thắng khác. Bởi nếu tâm luôn mong cầu những chuyện đó tất dẫn đến sự dồn nén tâm, khiến những phiền não+những mong cầu khuấy trộn vào nhau=tạo thành đại phiền não. Ví như cốc nước đục sẵn, nay bạn thả thêm đồ dơ bẩn vào=càng thêm dơ bẩn.
   Đây là nguyên nhân của sự đau đầu.

   3. Niệm Phật thật thong thả, tai nghe rõ miệng niệm từng chữ, từng câu, tâm không khởi nghĩ bất cứ chuyện gì khác ngoài 4 chữ A Di Đà Phật hoặc 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày qua ngày, những phiền não sẽ lắng xuống rồi tan biến…
   Chúc bạn tìm được sự an lạc khi niệm Phật.
   TN

   0
 4. Phương Anh

  A Di Đà Phật
  Sư thầy Lê Văn Quốc( pháp danh Thiện Chung) 44 tuổi ,là trụ trì của chùa Thiên Hiếu ở xã Định Thành (Đông Hải, Bạc Liêu). Sau khi cùng đoàn phật tử đi cầu an, phóng sanh, trên đường trở về đã gặp tai nạn vào đêm 9.8. toàn bộ nóc xe bị kéo văng xuống đường khiến 26 người bị thương, trong đó sư thầy Thiện Chung là đang trong tình trạng nguy kịch. Lúc đó mắt vẫn chưa phản xạ vì dập não, nứt sọ. Không còn cách nào khác, bác sĩ phải lấy hộp sọ của ông để nuôi tại bệnh ở tphcm. Đến nay đã được 7 tháng, nhưng tình hình vẫn chưa có tiến triển khá hơn. Hiện đệ tử cùng các chư phật tử gần xa đều rất lo lắng cho bệnh tình của sư thầy .Mọi người có thể gọi số điện thoại này là người nhà của thầy: 01229998665. Để biết thêm chi tiết. Số tài khoản 060035014899 Lê Thị Lệ Hằng ngân hàng Sacombank. Thầy hiện đang nằm tại khoa nội thần kinh, P.301, lầu 3, bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ.
  A Di Đà Phật, dẫu biết đây là nghiệp kiếp trước của thầy, nhưng con vô cùng xót thương. Trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh thầy bị dập 1 bên sọ, nghe nói thầy còn lên cơn co giật. Một mình con không biết làm gì nên lên đây chia sẻ thông tin với các bác các cô các chú, để chúng ta chung tay góp sức giúp thầy vượt qua nạn này. Mỗi người chỉ bỏ ra 10.000đ, nhưng nhiều người thì sẽ là 1 khoản tiền lớn. Kính mong các quý Phật tử chia sẻ thông tin này cho nhiều người biết đến hơn.
  Con diễn đạt thô kệch, mong các vị Phật tử bỏ qua
  Nam mô A Di Đà Phật

  0
 5. Nguyễn Minh Tâm

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  Lời đầu tiên Minh Tâm xin kính chúc mọi người có một buổi về với Phật Pháp an lành.

  Minh Tâm muốn chia sẻ với mọi người tìm xem cuốn ” NGỌC LỊCH BỬU PHIÊU “. Minh Tâm đang đọc cuốn sách này và Minh Tâm mong muốn trong kiếp làm con người này mong mọi người hãy làm nhiều điều thiện, hãy cố gắng đừng sát sinh, hãy phóng sinh nhiều và hãy tu tâm dưỡng tính để có một cuộc sống an vui hạnh phúc.

  Trăm năm một kiếp con người
  Một lần làm ác trăm lần khổ đau.

  Và sau đây là địa chỉ của cuốn ” NGỌC LỊCH BỬU PHIÊU “ mong mọi người hãy đọc và suy ngẫm về con nguời mình.

  http://ngoclichbuuphieu.com/

  0

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *