Tâm Thanh Tịnh Ma Quỷ Không Dám Đến Quấy Phá

Tâm Thanh Tịnh Ma Quỷ Không Dám Đến Quấy Phá

Người học Phật, thiết yếu nhất là tu tâm thanh tịnh. Tâm địa thật sự thanh tịnh rồi, quang minh của quý vị là kim sắc, kim sắc quang minh. Tâm địa thanh tịnh, ma sẽ không thể phạm. Bản thân đầy đủ công đức, phước huệ, lại có chư Phật hộ niệm, oai thần gia trì, trên con đường Bồ Tát, quý vị nhất định là thuận buồm xuôi gió. Đây là cầu Phật phù hộ, cầu Phật gia trì bất nhị pháp môn.

Hiện nay xã hôi không được tốt, yêu ma quỷ quái rất nhiều, thường xảy ra những việc kỳ quái, làm thế nào để được bình an? Trong nhà có bộ kinh điển này [Kinh Vô Lượng Thọ], trong nhà cúng dường Thánh tượng A Di Đà Phật, hoặc là tượng Tây Phương Tam Thánh, quý vị đối với pháp môn Tịnh Độ, đối với kinh, đối với pháp tin sâu không nghi, yêu ma quỷ quái tự nhiên lánh xa. Quý vị tuy có cúng dường nhưng còn hoài nghi, yêu ma quỷ quái sẽ không sợ quý vị. Trong nhà có cúng dường hình Phật, phải chân thật tu trì mới được cảm ứng. Nếu một niệm tâm thanh tịnh, lập tức được cảm ứng đạo giao. Trong nhà cúng dường hình Phật linh hay không, phải xem tâm của quý vị có thành kính hay không. “Thành” không phải “Thành” thông thường, mà phải thật tin Phật, thật tin pháp, vây mới linh.

Trong tâm có một tí không thanh tịnh, ma quỷ sẽ nhập vào xác thân bởi vì tương ưng với họ. Tâm của yêu ma quỷ quái không thanh tịnh, tâm người không thanh tịnh, nó sẽ dễ dàng nhập vào thân xác. Nếu quý vị là người thật sự niệm Phật, những thứ yêu ma quỷ quái này không những không dám đến quấy nhiễu, trái lại đối với quý vị rất tôn kính. Cho dù nó không đến bảo hộ quý vị, cũng lánh ra xa xa, không dám trêu chọc vì quý vị là người niệm Phật. Người niệm Phật được mười phương ba đời tất cả chư Phật hộ niệm, tất cả hộ pháp thiện thần phù hộ, đây là đạo lý nhất định.

Càng là người thật sự tu hành, càng trở nên giản dị, bình thường, tìm không ra có chỗ nào đặc biệt. Phàm là người có ngôn ngữ, hành vi khác thường, kỳ kỳ quái quái, đều có vấn đề. Mỗi ngày thấy ma, thấy Phật, hay là cảm ứng thoại tướng (tướng tốt), tự nhận rất tài giỏi, đều có vấn đề. Chúng ta đặc biệt nên lưu ý.

Trích từ sách Niệm Phật Thành Phật
Pháp sư Tịnh Không

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

31 Phúc đáp

 1. Hùng Dolce

  Con xin kinh cháo các thầy, con bây giờ có một chuyện khó khăn và mà con không biết bày tỏ cùng ai và giải quyết như thế nào vì chính chuyện này từ trưóc đến giờ con cũng không tin ngay cả lúc viết nhưng dòng tâm sự này con cũng chưa thực tin nhưng dạo này cob gặp phải nhiều chuyện quá kì lạ ,con kính mong các thầy có thể chia sẻ và chỉ dạy. con muôn đuợc hỏi là có hiện tuợng vong theo thật không ạ.
  Cảm ơn các thầy !

  • Cư sĩ Viên Trí

   A Di Đà Phật – Xin chào bạn Hùng Dolce

   Việc này thì cũng có mà cũng không.

   Thế nào là cũng không? Là những người chưa từng nhìn thấy qua và cũng chưa từng nghe kể qua và họ cũng không tin về điều này cho nên đối với họ mà nói thì có thể tạm gọi là “không có”. Những người mà thọ trì Tam Quy Ngủ Giới, hành thập thiện nghiệp lại tụng kinh niệm Phật…thì sẽ được long thần hộ pháp bảo vệ, Phật Bồ Tát gia trì nên ma quỷ không thể đến gần và làm tổn thương họ được cho nên đối với các vị này mà nói thì có thể tạm gọi là “có mà cũng như không có”.

   Thế nào là cũng có? Là những người mà đã từng chứng kiến qua hoặc đã nghe kể rất nhiều và rất tin tưởng về việc này cho nên đối với họ mà nói thì là “có”. Còn những người không bị vong theo nhưng vì nghe thầy bói nói là mình bị vong theo và cũng bởi vì tin lời thầy bói nói do đó lúc nào trong tâm trí vẫn cứ nghĩ là có vong theo cho nên đối với người này thì “tuy không có nhưng vẫn tạm gọi là có”.

   Chính vì thế cho nên “nhất thiết duy tâm tạo”. Nếu tâm mình luôn nhớ Phật niệm Phật thì hiện tiền hay tương lai nhất định sẽ thấy Phật, cách Phật không xa (và ma quỷ chẳng thể gần gủi mình được). Còn nếu tâm mình mãi đắm say ngủ dục lục trần, lại tạo nhiều hành vi bất thiện…thì sẽ chiêu cảm những tai ương từ thế giới vật chất hay vô hình. Do vậy mới có câu:”đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. Thích uống rượu thì ma rượu sẽ theo mình, thích cờ bạc thì ma cờ bạc sẽ theo mình…

   Muốn biết cần phải làm gì khi lâm vào tình cảnh như vậy thì thiết nghĩ bạn hãy nên tham khảo thêm ở các bài viết sau:

   1. Niệm Phật Có Thể Trừ Bệnh Ma Ám
   2. Niệm Phật Giải Oán Kết Vong Hồn Theo Quấy Phá
   3. Câu Chuyện Về Oan Gia Trái Chủ
   4. Cách Giải Trừ Oán Thù Của Oan Gia Trái Chủ

   Nam Mô A Di Đà Phật

 2. Sám Hối

  Nam Mô A Di Đà Phật.
  Con có câu hỏi xin nhờ các Thầy hoan hỉ giải thích dùm con. Mỗi khi con niệm Hồng Danh A Di Đà thì trong đầu lại xuất hiện rất nhiều ý nghĩ bậy bạ, kỳ quái không thể nào tiếp tục niệm được. Hoặc khi nhìn thấy hình tượng Phật các suy nghĩ ấy lại nổi lên. Nhưng trong tâm con luôn tin có Phật Pháp Nhiệm Màu. Xin các thầy giúp con biết con phải làm sao?
  Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật.

   Bạn có thể trợ trì tụng thần chú Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn (21 biến) và Vãng Sanh Quyết Định Chơn Ngôn (7 biến) sẽ dễ định tâm thanh tịnh trước khi niệm Phật trong thời khoá.

   Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn:
   “Án Ma Ni Bát Di Hồng”
   Hoặc
   “Um Mani Padmi Hum”

   Vãng Sanh Quyết Định Chơn Ngôn:
   “Nam mô A Di Đà bà dạ
   Đa tha dà đa dạ – Đa địa dạ tha
   A di rị đô bà tỳ
   A di rị đa Tất đam bà tỳ
   A di rị đa Tì ca lan đế
   A di rị đa Tì ca lan đa
   Dà di nị Dà dà na
   Chỉ đa ca lệ Ta bà ha”

   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Phú Lương

   “Hết thảy chúng sanh từ vô thỉ kiếp đến nay trôi lăn trong lục đạo, chẳng có nghiệp gì chưa tạo. Nếu không có tâm tu hành, đâm ra chẳng cảm thấy có ác niệm kỳ lạ khác thường; nhưng nếu phát tâm tu hành thì ý niệm đó càng nhiều hơn (sẽ cảm thấy có nhiều ác niệm hơn). Đó là do chân vọng giao xen hiện ra, chứ không phải là lúc trước không có nên chẳng hiện ra! Lúc đó, hãy chí thành khẩn thiết niệm danh hiệu Phật…..” Ấn Quang Đại sư.

   Trong bộ Tây Phương xác chỉ, Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh dạy: “Tâm vốn không niệm, niệm do tưởng sanh, cái tưởng ấy giả dối, khiến cho chúng sanh mãi chịu luân hồi. Nay các ngươi nên biết một câu A Di Đà Phật đây, không từ nơi tưởng mà sanh, chẳng do nơi niệm mà có, không dính mắc trong ngoài, chẳng có tướng mạo chi. Hiểu rõ như thế thì trừ hết các vọng tưởng, cùng với pháp thân của Phật cùng đồng không khác, không thể phân biệt. Niệm như thế thì không phiền não trần lao, không đứt đoạn, không bỏ cuộc, thế là nhứt tâm.

   Bạn chỉ cần có lòng tin chân thật nơi Bản nguyện A Di Đà Phật. Và niệm Phật một cách chân thành. Thế nào là chân thành? Một niệm không sanh gọi là Thành. Chỉ cần một câu A Di Đà Phật niệm tới cùng, mặc kệ tất cả, đến khi nào nó nhất tâm thì cũng kệ, vẫn chết lòng ở câu đó, tự nhiên sẽ thành tưu, chẳng cần lo lắng.

 3. Minh

  Con co chuyen đang rất bùn nhưng không biết phải giải quyết như thế nào con xin thay cho con lời khuyên.con năm nay 27 tuổi con lở xúc phạm Anh chồng nhưng con củng biết lổi rùi nhưng người nhà bên chồng chỉ biet nge người khác và động chạm đến con giờ con phai làm sao ha thầy con bùn bực và không muốn làm cho nhà chồng nửa mà muốn ra ngoài lam và không gặp lại họ nửa.con phai lam sao hả thay.xin thầy cho con lời khuyên.

  • Phú Lương

   Tâm phải làm sao mới an vậy? Tất cả đều không trụ, tâm liền an ngay. Nếu như bản thân bạn cảm thấy tâm bạn bất an, tâm bất an thì cuộc sống rất đau khổ. Cho nên thân tâm bất an vô cùng đau khổ. Học “Kinh Kim Cang” rồi thì cái vấn đề này có thể giải quyết rồi. Cách an như thế nào vậy? Bạn thử nghĩ những sự việc nào khiến bạn bất an, bạn liền đem việc đó buông xả, tâm bạn chẳng phải đã an rồi sao?

   Bạn nhất định dứt khoát không được nói, chúng tôi phải đem cái sự việc đó giải quyết thì tâm tôi mới an. Cái sự việc này giải quyết thì sự việc kế tiếp lại xuất hiện rồi. Những sự việc này là liên hoàn, giống như xích bằng sắt vậy, cái này khóa cái kia không bao giờ dứt. Bạn cho rằng bạn giải quyết cái sự việc này rồi bạn mới an tâm, thì cái sự việc kế tiếp đó lập tức liền xuất hiện rồi, vĩnh viễn bạn không thể an tâm được.

   Phật là người từng trải, Phật có kinh nghiệm dạy chúng ta, buông xả liền an ngay, không cần giải quyết. Giải quyết rất đau khổ, thôi không giải quyết nữa thì liền hết việc. Bạn thấy tâm này liền an ngay. Cái phương pháp này quả là vô cùng kỳ diệu.

   Tất cả vô trụ chính là phương pháp kỳ diệu của an tâm. Tâm của bạn hồi phục về thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là chân tâm. Chân tâm hiện tiền rồi, vọng tâm buông xả rồi. Tất cả không trụ tức là lìa tất cả tướng. Lìa tất cả tướng chính là buông xả tất cả. Không buông xả làm sao được chứ?

   Không buông xả thì tâm bạn có lo buồn, tâm có lo nghĩ, tâm có vọng tưởng, thì cái cuộc sống này khó sống. Cho nên phải buông xả, phải lìa tất cả tướng. “Ly nhất thiết tướng, tức thị bất vi cảnh chuyển.” Cảnh giới bên ngoài không có quan hệ gì với ta, thế pháp Phật pháp không có quan hệ gì với ta, vậy mới thật sự là buông xả triệt để.
   Hòa thương tinh Không.

   hãy tha thứ tất cả bởi hít vào mà không thở ra, thế gian này cái gì là của bạn. Mọi thứ không tệ như bạn nghĩ nếu bạn nhìn lại nhưng người làm bạn buồn, liệu họ có vui khi làm bạn vậy không?”
   Mọi chuyện rồi sẽ qua! Không chống đối, không phán xét, không ràng buộc, là 3 khía cạnh của cuộc sóng an lạc. Trong cuộc sống, những lúc bất tịnh khởi sinh trong tâm khiến bạn không quản lý được cảm xúc của mình, hãy nhớ đến ba từ này, có thể nó sẽ giúp bạn bình tâm sáng suốt hơn để vượt qua.

   Chúc bạn luôn an nhiên và vững vàng

 4. A di đà phật
  M có một câu hỏi này,m hi vọng m.ng giúp m vs.:)))
  Đạt dk mức cung phu cạn”niệm phật thành khối”là do m niệm Phật nhiều,lâu ngày khi câu Phật hiệu được huân tập đủ thì sẽ tự phát ra câu Phật hiệu trong tâm,chứ k phải là một lí do khác là khi m nghe tiếng niệm Phật nhiều thật nhiều thì câu Phật hiệu sẽ phát ra?giống như là nghe nhiều một bài hát vậy.M k pit có phải v k?
  Cư sĩ Diệu Âm có nói rằng mức công phu này(niệm phật thành phiến)ai cũng có thể đạt dk chỉ là” k chịu làm mà thôi”.V chịu làm ở đây là niệm phật thật nhiều,rố ráo ngày đêm?
  Hi.Câu hỏi of m hơi ngớ ngẩn nhưng m mong m.ng chỉ giáo giúp m.:)))
  Cảm ơn m.ng.:)

  • Quốc Huy

   Chào bạn CT

   2 phương pháp đó tuy khác nhưng lại giống, ta niệm Phật nghe lại tiếng rồi tiếng niệm đó huân tập trong tâm lâu dần tự phát ra. Còn khi ta chỉ nghe tiếng niệm Phật, mà ta tập trung nghe thả hồn theo tiếng niệm Phật đó tuy không niệm nhưng thật sự cũng có niệm ở trong đấy, các chủng tử Phật gieo vào mảnh đất tâm huân tập lâu ngày cũng tự phát ra.

   Đúng là ai cũng có thể đạt được nhưng đâu phải ai cũng chịu làm, mỗi người đều chạy theo các cảnh tham sân si, vùi mình vào các dục tài sắc danh thực thùy, đến khi công phu lại lười nhác hoặc suy nghĩ chuyện thế gian hoặc chán nản mong cho hết giờ công phu. Cho nên mới nói là không chịu làm vậy.

  • Phú Lương

   Bất niệm tự niệm là bước đầu của Nhất Tâm. Bạn có thể nghe được trong tâm tự phát câu Phật hiệu thì cũng xem như bạn niệm Phật đắc lực rồi. Chúc mừng bạn!
   Nhưng bạn không nên chú tâm vào việc rằng: mình đạt tới mức nào rồi, hay sao hôm qua nó tự niệm hôm nay lại mất…..bạn cứ mặc kệ chúng, tự niệm cũng đc, không niệm không sao, BẠN CHẾT LÒNG VỚI 1 CÂU A DI ĐÀ PHẬT TỚI CÙNG thì tự nhiên thành tựu, không cần lo lắng bạn nhé!!!

   Chịu làm không phải là bạn niệm nhiều hay ít, nó lệ thuộc vào 2 việc:
   -Thứ 1 là trong lúc niệm Phật bạn chú tâm được bao nhiêu, tức vọng tưởng, tạp niệm có ít đi hay không?

   -Thứ 2 là trong lúc, tham sân si mạn vọng tưởng, phân biệt, chấp trước khởi dậy, bạn có làm được: “Niệm đầu là vọng, niệm thứ 2 là trở về câu Phật hiệu không?”
   Hễ bạn có thể làm được 2 điều này thì bạn xem như dần dần quay trở về tự tánh thanh tịnh của mình.

   Chúc bạn thành công trong đường tu bạn nhé!!!!

 5. T Sương

  Con chào thầy. Con năm nay 26 tuổi, nữ, đã lập gia đình 9 tháng và chưa có con. Con bắt đầu từ bỏ ăn thịt động vật (thịt gia súc, gia cầm và dần dần sẽ từ bỏ ăn cá, ngêu, sò…) Nhưng khi con trình bày ý định với mọi người thì đều váp phải sự phản đối (người con gầy và không khỏe lắm) vì gia đình con và chồng đều cho rằng phải ăn thịt thì mới có đủ sức khỏe, ăn chay lăn ra ốm rồi lại khổ. Nhưng mà thật sự con rất muốn từ bỏ thịt trong khẩu phần ăn, vậy con phải làm sao hả thầy? (con ăn chung với gia đình chồng)

  • Quốc Huy

   Chào bạn T Sương

   Bạn nên trình bày rõ với gia đình bằng các bằng chứng khoa học về việc ăn chay giúp cho sức khỏe tốt hơn phòng tránh các bệnh ung thư…, giúp cho họ trừ bỏ định kiến rằng ăn chay là thiếu sức khỏe gầy yếu… Còn nếu như giải thích mà gia đình không nghe thì nên dùng phương pháp của Lục tổ Huệ Năng, tức là gắp rau trong nồi thịt.

 6. A di đà phật
  M cảm ơn 2 bạn Phú Lương và Quốc Huy.
  Thật đáng trách vì m đã làm b Phú Lương hiểu lầm,m chưa đạt được mức công phu như vậy.:))).M chỉ đang hướng tới nên m có thắc mắc muốn dk hiểu rõ…thực sự còn rất nhiều khó khăn và m luôn phải chiến đấu vs chính m.:(((.thực sự rất khó…đọc các gương vãng sanh m thấy ngưỡng mộ quá,và có bạn tu đạt dk mức công phu niệm Phật thành phiến m rất ngưỡng mộ.:)…nhưng kpit pjo m đạt dk.:)
  Nhân tiện đây cho m dk hỏi là:Nhiều lúc m có bố thí cho ng ăn xin,hay làm một việc gì đó tốt lành nhưng phần lớn là liên quan đến tiền,mà m đang đi hk,tiền là ba mẹ cho,mà mẹ thì rất vất vả để kiếm ra nên m làm dk việc tốt thì m lại xót cho mẹ vì tiền do mẹ kiếm ra,m kpit như v có phải là m bất hiếu,k thương mẹ.Những lúc bố thí xog m lại cảm thấy áy náy,m kpit như nào là đúng hay trọn vẹn cả đôi đường đây.

  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật. Chào bạn CT,

   (Niệm Phật Tông Yếu – Pháp Nhiên Thượng Nhân)

   10) Bổn Nguyện thâm trọng sau năm kiếp tư duy chép trong kinh PHẬT THUYẾT VÔ LƯỢNG THỌ là: “Chẳng kể thiện hay ác, chẳng quản trì giới hay phá giới, chẳng tính tại gia hay xuất gia, chẳng luận có trí hay không có trí. Chỉ pháp Đại Bi Bình Đẳng, nay đã thành Phật ”. Trụ vào cái Tâm Tha Lực ( nguyện lực của Đức A Di Đà) mà Niệm Phật thì chỉ trong khoảnh khắc, đã được dự vào sự nhiếp thọ của Đức Phật A Di Đà.

   11) Niệm Phật không có hình thức. Ngoài việc xưng Danh hiệu, không có hình thức. Ngoài việc xưng Danh hiệu, không có hình thức gì cả.

   12) Niệm Phật hoàn toàn không có hình thức. Chỉ cần biết rằng: “Hễ xưng Danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì được sinh sang cõi Cực Lạc ”, do đó chí tâm niệm Phật để cầu vãng sinh.

   13) Niệm Phật lấy không hình thức làm hình thức. Chỉ biết rằng thường niệm Phật thì đến lúc lâm chung nhất định Phật lai nghinh mà vãng sinh sang cõi Cực Lạc.

   29) Không cần để ý đến vọng niệm, tán loạn… mà chỉ chuyên cần xưng Danh hiệu. Nếu thường xưng Danh hiệu thì do công đức của Phật Danh, vọng niệm tự dừng, tán loạn tự yên, tam nghiệp (thân, khẩu, ý) tự điều hòa, nguyện tâm tự phát. Bởi thế:

   “Khi nguyện tâm còn yếu, cũng Nam Mô A Di Đà Phật.

   Khi tâm tán loạn nhiều, cũng Nam Mô A Di Đà Phật.

   Khi vọng niệm sinh khởi, cũng Nam Mô A Di Đà Phật.

   Khi thiện tâm phát sinh, cũng Nam Mô A Di Đà Phật.

   Khi bất tịnh, cũng Nam Mô A Di Đà Phật.

   Khi thanh tịnh, cũng Nam Mô A Di Đà Phật.

   Khi tam tâm còn thiếu kém, cũng Nam Mô A Di Đà Phật.

   Khi tam tâm hiện khởi, cũng Nam Mô A Di Đà Phật.

   Khi tam tâm thành tựu, cũng Nam Mô A Di Đà Phật ”.

   Đây là phương tiện để chắc chắn được vãng sinh, xin ghi khắc vào tâm can chớ quên.

   68) Thọ giáo và phát tâm không hẳn là cùng lúc, vì phát tâm thì gặp duyên mà phát khởi. Trước đây có một vị sơn tăng hỏi tôi rằng: “Tôi học pháp môn Tịnh Độ đã lâu, hiểu được đôi chút nhưng chưa phát khởi được tín tâm. Phải dùng phương tiện gì để thành lập tín tâm?”. Tôi đáp: “Hãy cầu nguyện Tam Bảo gia bị”. Vị tăng kia tuân theo lời dạy. Một hôm ông ấy đến chùa Đại Đông, gặp lúc đang gác cây đòn dông ở chánh điện. Ông bèn đứng xem, bỗng nhiên tín tâm phát khởi rồi tự nhủ rằng: “Nếu không có sự tính toán khéo của người thợ thì làm sao cây đòn dông lên đó được?! Người thợ tầm thường còn vậy huống gì sức thiện xảo không thể nghĩ bàn của Như Lai! Mình có cái chí nguyện vãng sinh, Phật có lời thề tiếp dẫn. Vãng sinh Tịnh Độ hẳn nhiên là tương ứng!”

   Từ đó không còn tâm nghi ngờ nữa. Sau nầy ông có đến cho tôi biết. Ba năm sau thì được vãng sinh, điềm lành rất nhiều. Bởi thế nên thường cầu nguyện Tam Bảo gia bị.

   69) Yếu đạo để hạng phàm phu thoát khỏi sinh tử không gì hơn Môn Tịnh Độ, hạnh Niệm Phật. Nói về căn cơ thì bao gồm thập ác, ngũ nghịch, tứ trọng, báng pháp, xiển đề, phá giới, v.v… Nói về hạnh thì mười tiếng hay một tiếng, ngay cả trẻ con cũng xưng được.

   Nói về tín thì một niệm hay mười niệm, kẻ ngu cũng làm được. Bổn Nguyện vốn vì “mười phương chúng sinh” mà có, không để sót bất cứ căn cơ nào, không bỏ rơi bất kỳ ai. Trong mười phương chúng sinh, thì có trí hay vô trí, có tội hay vô tội, phàm phu hay Thánh nhân, trì giới hay phá giới, người nam hay người nữ, ông già hay trẻ con… cho đến căn cơ của thời Tam Bảo đã diệt đều bao gồm cả. Hễ gặp được Bổn Nguyện, được nghe Danh Hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT và tin theo mà Niệm Phật thì Đức Phật A Di Đà dùng Quang Minh Biến Chiếu thu nhiếp chẳng rời.

   Hạng tội nặng nghiệp dày, u minh ám chướng lại càng nên nương vào A Di Đà Phật Bổn Nguyện. Vì sao vậy? Lý do là vì A Di Đà Bổn Nguyện vốn vì phàm phu, chớ không phải vì Thánh nhân.

   70) Năm điều quyết định chuyện vãng sinh:

   1) Bổn Nguyện của Đức A Di Đà quyết định.
   2) Lời dạy của Đức Thích Ca quyết định.
   3) Sự chứng minh của Chư Phật quyết định.
   4) Giáo thích của Tổ Thiện Đạo quyết định.
   5) Tín tâm của chúng ta quyết định.
   Do năm nghĩa trên quyết định vãng sinh.

   71) Niệm Phật là chuyện mình làm. Vãng sinh là chuyện Phật làm. Vãng sinh là do Phật Lực ban cho, lại cứ tính toán trong tâm mình thì đó là tự lực. Chỉ nên xưng danh để chờ Phật lai nghinh.

   72) Tuy tam học “Giới, Định, Huệ” hoàn toàn đầy đủ, nhưng nếu không nương Bổn Nguyện của Đức Phật A Di Đà mà xưng Danh hiệu Ngài thì không được vãng sinh. Tuy không có “Giới, Định, Huệ”, mà một mực xưng Danh thì chắc chắn được vãng sinh.

   73) Hỏi: Vấn đề tự lực và tha lực nên hiểu như thế nào?

   Đáp: Pháp Nhiên nầy, tuy không phải là loại căn khí, có thể ra mắt Điện Hạ (Thiên Hoàng) nhưng do Điện Hạ triệu vào. Hai lần vào ra mắt không phải là do khả năng của tôi, mà do sức của Thiên Hoàng, huống gì là sức của Đức Phật A Di Đà!

   Chuyện Ngài lai nghinh để tiếp dẫn người xưng Danh là Bổn Nguyện của Ngài, điều nầy thật dễ hiểu.

   Những người tội chướng vô trí, không nên hoài nghi vãng sinh. Nếu mà nghi ngờ là hoàn toàn không biết gì về Phật Nguyện cả. Bổn Nguyện được phát ra là để cứu những người tội chướng vậy. Bởi thế hãy nỗ lực xưng Danh chớ khá nghi ngờ. Chỉ sợ không ưa cõi Cực Lạc, không tin Niệm Phật thì sẽ chướng ngại vãng sinh.

   Vì vậy gọi là “Tha Lực Nguyện”, là “Siêu Thế Nguyện”.

   74) A Di Đà Bổn Nguyện phát ra không phải vì hạng thiện nhân có phương tiện, có thể dùng tự lực để thoát ly sinh tử mà là vì hạng ác nhân tội chướng không có phương tiện để giải thoát.

   Những hàng Bồ Tát, Thánh Hiền cũng có thể nương vào đó mà cầu vãng sinh. Hạng thiện nhân phàm phu cũng hướng về lời nguyện nầy mà được vãng sinh, huống gì hạng ác nhân phàm phu lại càng nên nương vào Tha Lực nầy chớ nên hiểu sai lầm mà bám chấp vào tà kiến. Hãy nhớ A Di Đà Bổn Nguyện căn bản là vì hạng phàm phu mà gồm luôn cả Thánh Nhân nữa. Xin hiểu rõ lý nầy.

   75) Tu Thánh Đạo Môn thì tột cùng trí tuệ để lìa sinh tử. Tu Tịnh Độ Môn thì trở lại ngu si để vãng sinh. Bởi thế khi hướng về Thánh Đạo Môn thì trau dồi trí tuệ, giữ cấm giới, rèn luyện tâm tánh làm tông chỉ.

   Còn bước vào Tịnh Độ Môn thì chẳng dựa vào trí tuệ, chẳng lo tròn đạo hạnh, chẳng cần điều hòa tâm tánh, mà chỉ tự thấy mình là người vô năng, vô trí; cần nương vào Bổn Nguyện mà Niệm Phật mà cầu vãng sinh.

   —————————————–

   HT cảm thấy bạn CT lo âu suy nghĩ nhiều quá về cách tu hành như thế này như thế nọ, không nên bạn ơi. Chủ yếu là cứ an tâm niệm Phật không nghi ngờ BỔN NGUYỆN KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ. Không nên suy nghĩ đến tu đạt được mức công phu niệm Phật thành phiến làm gì cho bận lòng. Sống trong hoàn cảnh gia đình phiền não bao vây xung quanh mà vẫn quyết chí không nghi ngờ BỔN NGUYỆN niệm Phật mới là quan trọng.

   Cứ tùy duyên tiền ba mẹ cho “nếu ngoài việc chánh ra dư tiền” thì đem ra bố thí cho kẻ ăn xin xong rồi hồi hướng phước đức đó cho cha mẹ và khắp tất cả chúng sanh cùng sanh về Tây Phương Cực Lạc là việc tốt. Tùy duyên trọn vẹn, đừng cưỡng ép cầu này cầu nọ nhe bạn.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 7. Phú Lương

  Nếu có tiền bạn giúp họ bằng tiền, nếu không có thì dù bạn nhìn họ bằng ánh mắt thương cảm thì cái đó cũng gọi là bố thí( 1 trong 7 loại bố thí Phật đã nói). Mọi việc tốt trên thế gian không hơn nổi 1 câu A Di Đà Phật, bạn cứ HẠ THỦ TỚI CÙNG 1 câu này, mọi việc thiện khác bạn cứ tùy duyên mà làm. Tức có duyên, có khả năng làm thì tận tâm tận lực, còn không thể thì lui về Niệm phật, rất tự tại. Không có duyên, hễ phát cái tâm thì đã viên mãn rồi không cần làm nữa.
  Chúc bạn tìm thấy an lac trên đường tu. A Di Đà Phật

 8. A di đà phật.
  Thực sự cháu cảm ơn chú Huệ Tịnh!
  Đúng là m đang bận lòng về “Công phu niệm Phật thành phiến”.Khi CT xem những đợt hộ niệm cho quý Phật Tử,nhìn những ng bị bệnh niệm Phật vãng sanh,họ rất vất vả và đau đớn,CT cảm thấy sợ lắm,sợ đến phút cuối nghiệp lực mạnh câu Phật hiệu k phát hiện dk.
  Chú cho CT dk phép hỏi thêm là CT niệm Phật dk tầm 5 tháng,hồi vừa r CT có dk nghỉ hè về quê,khoảng thời gian đó CT đã cố gắng niệm và cảm giác có tiến triển,CT thấy thích niệm Phật,và lúc ngủ cũng ít mơ.Nhưng dạo này CT hay mê ngủ,tuyên mê ngủ về đàn ông lõa lồ,mà ban ngày CT k có nghĩ tới,CT thấy sợ và ghét bản thân m.Có lúc CT đi ngủ muộn và thấy mỏi mệt,rời rã chân tay và có cảm giác sợ hãi vô cùng,còn có âm thanh man rợ nữa,CT cố niệm Phật nhưng càng thấy sợ.Chắc CT nghiệp nặng nên hay mê như v.CT cảm giác m tu tập bị lùi đi thì phải,mà lúc tiến lúc lùi v.

  • Tìm Lại Phật Tánh

   A Di Đà Phật, chào bạn CT

   Khi niệm Phật thì bạn nên miệng niệm ra tiếng rõ ràng rành rẽ, tai nghe từng câu chữ rõ ràng rành rẽ, vọng tưởng nó đến, âm thanh man rợ, cảm giác sợ hãi….v.v…cũng mặc kệ nó. Lúc đó tâm bạn hãy quán tưởng rằng hễ mình niệm Phật thì có Phật phóng quang gia hộ cho mình, có 25 vị đại Bồ-tát từ bi đang che chở cho mình thì làm sao có ác ma quấy rối mình được chứ. Tất cả chỉ là vọng niệm, mà vọng niệm thì là giả, không phải thật, chỉ có A Di Đà Phật là thật thôi, phải niệm Ngài, cho dù bất cứ hoàn cảnh thế nào cũng phải niệm thì chướng ngại sẽ qua hết. Đừng buông câu Phật hiệu là được.

   Về những đĩa hộ niệm nếu xem để tăng tín tâm niệm Phật thì xem, còn như thấy sợ thì không nên xem, chỉ lo niệm Phật chí thành, nguyện vãng sanh tha thiết, tin cho sâu rồi mọi thứ còn lại phó thác cho A Di Đà Phật lo. Vậy thì an tâm rồi, khỏi phải lo nữa. Mà thực sự có lo cũng không thể lo nổi đâu, chỉ cần chuyên tâm hành trì đều đặn, đặt ra định khóa hàng ngày cho chính mình, quyết không buông lơi thì được.

   Xin chia sẻ cùng bạn lời dạy của Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân để bạn yên tâm mà lo chuyên tâm niệm Phật bền chí: “Niệm Phật là chuyện mình làm. Vãng sanh là chuyện Phật làm. Vãng sanh được hay không là do Phật lực ban cho, lại cứ đi tính toán trong tâm thì đó là Tự lực”. Tự lực thì mệt rồi, lực phàm phu sao lo cho nổi việc đại sự này. Cho nên bạn cứ niệm Phật, đừng tính toán chi cho mệt nhé. Tư lương chuẩn bị sẵn, mọi thứ còn lại Phật, Bồ-tát sẽ an bài cho bạn.

   Vài chia sẻ. Chúc bạn thường tinh tấn và an lạc.

   Nam Mô A Di Đà Phật. _()_

 9. Ninh

  A Di Đà Phật, con kính chào các Thầy và các vị liên hữu!
  Con năm nay 32 tuổi, chưa quy y Tam Bảo, vào rằm tháng 03/2013 con có đi lễ tại 1 ngôi chùa trên đường Trường Chinh, Q. Tân Bình, TP. HCM, sau đó về nhà trong lòng con sanh cảm và đọc chú Đại Bi hàng đêm 5 biến cho đến nay. Sau đó con có tìm hiểu thêm trên mạng và vào lúc 11h30 khuya mỗi ngày con dành khoảng 30 phút hành trì. Thời khóa hành trì của con như sau:

  1. Đọc 5 biến chú Đại Bi.

  2. Đọc 5 biến chú Chuẩn Đề.

  3. Đọc 3 biến chú Vãng Sanh.

  4. Đọc 1 lần bài khóa Sám Hối sau:
  “Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Om lam, om xỉ lâm, om ma ni pa mê hùm, om chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề ta bà ha! Bộ lâm, Nam mô A Di Đà Phật.
  Đệ tử tên là….. nguyện Thập phương thường trụ Tam Bảo, Đức từ phụ Bổn Sư Thích Ca, đệ tử từ nhiều đời nhiều kiếp cho đến nay và nhất là những ngày tháng gần đây, vì do ba nghiệp Tham, Sân, Si nên thân con đã tạo những điều sai lầm tội lỗi, miệng con đã nói những điều sai lầm tội lỗi, ý con đã nghĩ những điều sai lầm tội lỗi. Tất cả những lỗi lầm trên còn nhiều hơn thế nữa, con không thể nào nhớ hết, biết hết, phát lồ sám hối hết chỉ biết ngưỡng mong Tam Bảo từ bi gia hộ khiến cho đệ tử Tội diệt Phước sanh, căn lành tăng trưởng. Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát! Nam mô A Di Đà Phật!
  Vừa rồi con đã sám hối cho chính bản thân mình, giờ đây con xin sám hối cho tất cả các pháp giới chúng sanh trước nhất là chư Thiên, chư Tiên, chư Thần Thánh, chư Thiên Ma, chư Nhơn, chư phi Nhơn vốn tạo bao vọng nghiệp đều do vô thỉ Tham, Sân, Si từ thân, miệng, ý phát sinh ra. Đệ tử vì chư Thiên, chư Tiên, chư Thần Thánh, chư Thiên Ma mà cầu xin sám hối, Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát!
  Cửu huyền thất tổ đa sanh quá khứ, hiện tại, phụ mẫu cập lục thân quyến thuộc vốn tạo bao vọng nghiệp đều do vô thỉ Tham, Sân, Si từ thân, miệng, ý phát sinh ra. Đệ từ vì Cửu huyền thất tổ đa sanh quá khứ, hiện tại mà cầu xin sám hối. Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát!
  Chư hương linh Phật tử, chư vong linh đồng bào, đồng bào tử nạn vốn tạo bao vọng nghiệp đều do vô thỉ Tham, Sân, Si từ thân, miệng, ý phát sinh ra. Đệ từ vì chư hương linh, chư vong linh mà cầu xin sám hối. Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát!
  Tam đồ địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh vốn tạo bao vọng nghiệp đều do vô thỉ Tham, Sân, Si từ thân, miệng, ý phát sinh ra. Đệ từ vì Tam đồ địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh mà cầu xin sám hối. Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát!
  Các pháp giới chúng sanh vốn tạo bao vọng nghiệp đều do vô thỉ Tham, Sân, Si từ thân, miệng, ý phát sinh ra. Đệ từ vì các pháp giới chúng sanh mà cầu xin sám hối. Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát!
  Tội từ Tâm tạo đem Tâm sám,
  Tâm được tịnh rồi Tội liền tiêu.
  Tội tiêu Tâm tịnh thảy đều không,
  Thế mới thật là chân sám hối.
  Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát!”

  5. Đọc khóa trình niệm Phật của Ngài Cư sỹ Lý Bỉnh Nam lập. (http://thuvienhoasen.org/a14988/phuong-phap-niem-phat-cu-si-ly-binh-nam)

  6. Nguyện hồi hướng, con hồi hướng như sau:
  “Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng! Con nguyện đem công đức này hướng về tất cả các pháp giới chúng sanh thân tâm thường an lạc, mọi sở cầu đều được như ý, tất cả mọi nghiệp chướng, phiền não chướng, sở tri chướng được tiêu trừ, thành tựu vô lượng giải thoát môn tam muội, ngộ nhập Phật tri kiến và tốc chứng quả vị vô thượng chánh đẳng giác.
  Nguyện hồi hướng công đức về các chư Thiên long thần bát bộ, Hộ pháp thân tâm thường an lạc, thành tựu đại nguyện hộ trì chánh pháp chứng đắc vô thượng Bồ đề.
  Nguyện hồi hướng công đức cho Cửu huyền thất tổ tất cả mọi nghiệp chướng, phiền não chướng, sở tri chướng được tiêu trừ, tốc báo vãng sanh về Tịnh độ mười phương chư Phật.
  Nguyện hồi hướng công đức cho cha của con tất cả mọi nghiệp chướng, phiền não chướng, sở tri chướng được tiêu trừ, tốc báo vãng sanh về Tịnh độ mười phương chư Phật.
  Nguyện hồi hướng công đức cho mẹ của con tất cả mọi nghiệp chướng, phiền não chướng, sở tri chướng được tiêu trừ, tốc báo vãng sanh về Tịnh độ mười phương chư Phật.
  Nguyện hồi hướng công đức cho đứa con chưa ra đời của con tất cả mọi nghiệp chướng, phiền não chướng, sở tri chướng được tiêu trừ, tốc báo vãng sanh về Tịnh độ mười phương chư Phật.
  Nguyện hồi hướng công đức cho các oan gia trái chủ quá khứ, hiện tại, vị lai của con tất cả mọi nghiệp chướng, phiền não chướng, sở tri chướng được tiêu trừ, tốc báo vãng sanh về Tịnh độ mười phương chư Phật.
  Nguyện hồi hướng công đức cho mẹ của con và các anh chị em bà con hai họ thân tâm thường an lạc, thành tựu được sự nghiệp, các bệnh tật được tiêu trừ, phát Bồ đề tâm về quả vị vô thượng chánh đẳng giác.
  Nguyện đem công đức này,
  Hồi hướng khắp tất cả.
  Đệ tử và chúng sanh,
  Đều trọn thành Phật đạo.
  Chú hồi hướng: Om sa ma ra sa ma ra di ma na chắc ca ra ma ha chắc ca ra hùm (3 lần).”

  7. Đọc 3 lần Tỳ lô quán đảnh chân ngôn.

  8. Đọc bài thơ tán Phật A Di Đà (con tự cảm sau khi mơ thấy Ngài):

  Đức Phật A Di Đà
  Kim quang thân sắc hiện
  Chiếu sáng khắp muôn loài
  Chúng sanh trong khổ hải
  Nhất tâm cần bất loạn
  Niệm Phật cầu Tây Phương
  Cửu phẩm sen vàng hiện
  Chứng vô thượng Bồ đề.

  Con xin kính hỏi các Thầy và các vị liên hữu là khóa hành trì buổi tối của con như vậy có ổn không? Có ôm đồm nhiều quá không? Con tự hành trì như vậy đến nay cũng được hơn 1 năm rưỡi rồi, do điều kiện công việc cuộc sống nên cũng có khi con uống bia. Những lúc như thế thì con không hành trì! Mong được sự minh thị của các Thầy và liên hữu.
  Nam mô A Di Đà Phật!

 10. Tịnh Thái

  Thời khóa của bạn cũng rất tốt nhưng có lẽ đã đến lúc bạn nên tham khảo một số bài giảng sau:

  https://www.youtube.com/watch?v=odjSZhRAlJg

  http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2014/12/nguoi-niem-phat-co-can-phai-niem-them-chu/

  http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2013/08/nguoi-niem-phat-cho-nen-tung-nhieu-kinh-doc-nhieu-chu/

  http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2012/06/the-nao-la-niem-phat-khong-xen-tap-video/

  Hy vọng bạn có thể lắng tâm đọc kỹ và nghe kỹ và làm theo những bài giảng trên thì cảnh giới tu hành của bạn sẽ ngày một nâng cao hơn.

  A Di Đà Phật.

  • Ninh

   A Di Đà Phật!
   Xin chân thành cảm ơn bạn Tịnh Thái, chúc bạn luôn an lạc và ngày càng tinh tấn.

 11. Con chào thầy ak
  Thầy cho con hỏi bị ma đè thì con phải làm sao ạ. Cách 1 2 ngày la con lại bị

  • Nguyễn vân

   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.
   Bạn Lợi !
   Bóng đè quả thật là đáng sợ ! Nặng nề,khó thở,sáng sau thì mệt mỏi…
   Bóng đè Có một vài nguyên nhân,trong đó có nguyên nhân là do oan gia trái chủ.
   Những lúc bị bóng đè như vậy thì bạn hãy niệm Phật. Niệm Phật hồi hướng cho “bóng” đó. Có thể một lát sau bạn sẽ thoát khỏi tình trạng bị bóng đè.
   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

 12. Linh Thao

  Nam mô A Di Đà Phật!
  Kính thưa quý Thầy và các vị liên hữu!
  Con có một câu hỏi xin nhờ quý Thầy giúp đỡ cho con. Con cùng với một số bạn hiện đang ở trong kí túc xá. Phòng chúng con ở xảy ra nhiều hiện tượng rất lạ, lần lượt từng bạn nhìn thấy những hồn ma ở trong phòng. Chúng con rất lo sợ, đã có đi chùa cũng như cúng cho các vong hồn đó, nhưng chuyện ngày một lớn, chúng con bị quấy phá nhiều hơn: giấu đồ đạc, làm rơi vật dụng, nhập vào một bạn để nói chuyện lúc giữa đêm,… Chúng con thật sự rất bế tắc và không biết phải làm thế nào..
  Con thành khẩn xin quý Thầy giúp đỡ cho chúng con.
  Con xin chân thành cảm ơn ạ!

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Linh Thao,

   Đó là những chúng sanh chưa được siêu thoát, những chúng sanh này phần lớn cho tình chấp sâu nặng (chấp thân mạng, của cải, luyến ái chuyện thế gian và tạo nghiệp chướng tội…), nhưng sau khi mạng chung lại không biết nương tựa vào ai, bản thân không hiểu đạo Phật, do vậy sống lang thang trong cảnh đói khát, vô gia cư, không nơi nương tựa. Họ là những chúng sanh đang sống rất đau khổ, và đang rất cần sự giúp đỡ của các bạn. Việc hàng ngày, hàng đêm họ quậy phá các bạn là họ muốn nhắc các bạn hãy làm gì để cứu giúp họ siêu thoát.

   *Việc quan trọng hàng đầu là các bạn chớ nên hoảng loạn, bởi tâm hoảng loạn và sợ sệt sẽ chiêu cảm chúng sanh vô hình này thường về để quấy nhiễu. Trái lại các bạn phải phát tâm thường xuyên niệm hồng danh A DI ĐÀ PHẬT mọi nơi, mọi chốn, đặc biệt là trong lúc đi đường. Niệm Phật không phải để phá ma, trừ tà, trái lại để giúp cho tâm không hoảng loạn và luôn trong chánh niệm, từ đó mọi hành vi, lời nói đều luôn là thiện, lành. Khi tâm thiện lành này luôn thường trực, chư Thiện thần, Hộ pháp sẽ đến ủng hộ, những chúng sanh vô hình kia sẽ dần được cảm hoá, vì họ thấy các bạn không có ý làm tổn hại đến họ, nên họ cũng không khởi sân hận, hay phiền não, từ đó họ cũng sẽ không quấy phá các bạn nữa.

   *Thứ đến các bạn phải phát tâm, thay nhau trì tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện trong vòng 21 ngày. Kinh này các bạn có thể thỉnh tại chùa hoặc các hiệu sách Phật giáo. Hàng ngày (nếu có bàn thờ) thì nên mua hương, hoa quả tươi, thắp hương với lòng cung kính và cùng nhau giữ tâm thanh tịnh, trì tụng theo đúng nghi thức trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện.

   Quan trọng: Buổi đầu tiên, sau phần Nguyện Hương (trong Nghi thức trì tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện có ghi) các bạn nên có những lời khai thị cho vong linh trong căn nhà đó như sau:
   Quý vị vong linh quý kính! Trước hết chúng tôi (tên bạn và các bạn cùng phòng) thành tâm sám hối những tội lỗi, tội chướng vì chúng tôi vô minh, không hiểu biết về Phật pháp, nên khi đến nơi này ở đã khiến cho cuộc sống của chư vị bị khuấy nhiễu. Đó không phải do tâm chúng tôi cố ý làm như vậy. Những ngày qua chư vị đã tỏ ra không hài lòng và đã có những hành động nhắc nhở chúng tôi khiến cho cuộc sống sinh hoạt và tinh thần của chúng tôi cũng không được an lạc. Cội gốc do đôi bên chúng ta đều không hiểu về Phật pháp vì thế chúng ta chưa biết cách hoá giải. Phật dạy: Thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Quý vị nay đã mất thân người, nếu tiếp tục sống như vậy sẽ vô cùng đau khổ, vì thế kể từ hôm nay, chúng tôi tin, nghe theo lời Phật dạy, phát tâm trì tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện trong vòng 21 ngày và cùng nhau niệm Phật để hồi hướng công đức cho chư vị, mong chư vị hoan hỉ đón nhận tấm lòng của chúng tôi mà nhiếp tâm cùng tu học, cùng niệm Phật rồi phát nguyện vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Phật A Di Đà điều 18 có nguyện: „Nếu có chúng sanh nào luôn nhớ nghĩ đến Ngài, nguyện sanh về nước Ngài và trì niệm danh hiệu Ngài từ 1-10 niệm tất Ngài sẽ cùng Tây Phương Thánh Chúng hiện thân tiếp dẫn người đó về Tịnh Độ để tu học cho tới đắc quả vị Phật“. Chúng tôi nghĩ đây là con đường ngắn nhất, lợi lạc nhất có thể giúp cho chư vị và chúng tôi một đời ly khổ, đắc lạc, một đời vĩnh ly sanh tử luân hồi. Vì thế chúng tôi mong chư vị hãy khởi tâm từ, buông bỏ duyên trần, nhiếp tâm niệm Phật, nguyện đức Phật A Di Đà từ bi phóng quang nhiếp độ, tiếp dẫn chư vị vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Nam Mô A Di Đà Phật!

   *Khi khai thị cho vong linh xong, các bạn tiếp tục trì tụng theo Nghi thức nói trên. Nếu các bạn phát tâm thanh tịnh để trì tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện trong vòng 3-7 ngày ắt đã có kết quả. Ngược lại phải dõng mãnh hơn để trì tụng cho hết 21 ngày. Khi đã phát nguyện phải ráng thực hành thật tinh tấn. Trong những ngày này chớ có sát sanh, và nên phóng sanh, nếu phát tâm ăn chay được thì càng tốt. Có vậy mọi chuyện mới được hoá giải.

   Nguyện chúc các bạn tỉnh giác để hoá giải chướng duyên này, từ đó phát tâm tu đạo, niệm Phật, giúp cuộc sống học tập được thêm an lạc và thành tựu.
   TN

 13. Hạnh Hảo

  Gửi bạn, theo các bài pháp mình đọc và nghe, bạn nên niệm A Di Đà Phật, niệm càng nhiều càng tốt, và cuối mỗi ngày, bạn hồi hướng công đức niệm Phật cho hồn ma này, dần dần bạn sẽ không bị sao cả, bởi vì khi niệm A Di Đà Phật bạn được 25 Bồ Tát và các hộ pháp bảo hộ nên không bị ma quỷ nào phá được cả, bạn càng tinh tấn niệm Phật thì hồn ma càng không thể quấy phá bạn.
  A Di Đà Phật

  • Linh Thao

   Mình cảm ơn bạn nhiều lắm! Mình sẽ thường xuyên niệm Phật và hồi hướng công đức niệm Phật!
   Nam mô A Di Đà Phật!

 14. Lê Thị Như Quỳnh

  con đang đi du học ở Thái Lan. Và ở trường con vì đang xây kí túc xá nên tạm thời nam nữ ở chung một kí túc xá. Một hôm cỡ ba giờ sáng con cùng một người bạn là con trai mua cơm về ngồi ăn trước hành lang kí túc xá, vừa ăn vừa nói chuyện thì cái cây trước kí túc xá rung lên,rồi có mấy tiếng xào xạc. Bạn con nói một câu vu vơ bằng tiếng Thái “ai đó” thì con mới mắng cho là điên ak sao đi nói tiếng Thái lỡ không phải người thì sao. con mới dứt câu thì cái cây đó rung lên rất mạnh, giống như phải có một người to lớn đứng trên cây rung hết sức cây mới rung mạnh đk đến thế.rồi con có cảm giác rùng mình, lạnh tóc gáy sau đó con thấy một đám khói trắng trên ngọn cây bay xuông, đến nửa đoạn cây thì biến thành một con mèo màu trắng nhưng phải to gấp ba lần mèo bình thường. vì bị cận nên con đang cố nhìn lại cho rõ thì quay sang thấy bạn con bỏ chạy, con sợ nên chạy theo, vào đến phòng con thấy bạn con ngồi co ro một góc, hai tay ôm đầu, mặt tái mét, luôn miệng nói con ra đóng cửa phòng lại, nhưng mà lúc đấy con cũng rất sợ nên không dám ra đóng, con hỏi là “mày thấy cái gì” nhưng nó không nói chỉ nói là “tau thấy dữ lắm mày ơi, chắc tau phải về Việt Nam thôi”.hôm sau người bạn đó mặt mày tối xầm, người không có sức sống, lúc nào cũng giật mình. hôm nào cũng phải uống say mới dám vê kí túc xá, về rồi cũng thức đến sáng mới dám ngủ. Hôm qua bạn con uống say về kí túc xá khóc lóc quỳ lạy van xin nói người trong kí túc đánh cho nó xỉu đi để nó không phải thấy ma nữa, rồi nó nói lảm nhảm là “xin mày đấy, tau chưa từng làm gì sai, đừng tới tìm tau nữa, đừng ám tau nữa” rồi luôn đòi về Việt Nam, bạn con còn nói con là nếu nó về Việt Nam rồi con ở lại nên cẩn thận, con gắng nói nó là hôm đó nó thấy cái gì nó mới trả lời là hôm đó nó nhìn thấy một cô gái, con hỏi trông ra sao thì nhất quyết không trả lời, nó bảo là đêm nào ngủ cũng thấy cô gái đó đến tìm. nó sợ không chịu nổi muốn về Việt Nam. Mọi người ai cũng lo lắng vì bây giờ bạn con mà bỏ học về Việt Nam thì coi như mấy năm học ở Thái coi như vất đi, mà muốn bắt đầu lại ở Việt cũng khó. nhưng không cho nó về thì ở lại đây thì đêm nào cũng điên điên, khóc lóc, la hét như vậy cũng không đk. hôm nay con với mấy người trong kí túc xá ngồi nướng thịt dưới cái cây đó, tới lúc chập choạng tối thì con thấy đau đầu, khó thở, nên con vào phòng đóng cửa lại, thì trước phòng luôn nghe những tiếng giống chai hoặc đồ bị rớt xuống đất, rất khó chịu, con mở cửa ra xem thì không thấy gì. Bạn người Thái khuyên hai đứa con nên đi làm từ thiện, và cúng cho người ta, cũng khuyên nên đi chùa. Bây giờ con thấy rất mệt, xin

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Bạn Như Quỳnh thân mến!

   Lá thư của bạn bị đứt đoạn nhưng MD cũng đoán được phần nào khúc mất phía cuối thư.

   Lời khuyên dành cho bạn và người bạn của bạn không ngoài 4 chữ A Di Đà Phật- thường niệm. Hãy luôn luôn niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, tối đến sau khi học bài xong, hãy ngồi xếp bằng mà niệm A Di Đà Phật (500 câu, 1000, 2000 tùy vào sức lực), sau đó đọc bài hồi hướng:

   “Con họ tên…

   Nguyện đem công đức này
   Trang nghiêm Phật Tịnh độ
   Trên đền bốn ân nặng
   Dưới cứu khổ ba đường
   Nếu có ai thấy nghe
   đều phát Bồ đề tâm
   Hết một báo thân này
   Đều sang về cõi Tịnh

   Xin nguyện hồi hướng cho tất cả oan gia trái chủ của con trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện tại hữu hình và vô hình, đều được tốc xả mê đồ, siêu sinh Tịnh độ”

   Ngoài ra bạn và người bạn của bạn cần giữ thân- tâm thanh tịnh, muốn giữ thân tâm thanh tịnh cần nên hạn chế dần đến đoạn các thứ ô nhiễm: rượu chè, phim ảnh không lành mạnh… nên tập ăn chay, làm các công đức. Có thời gian đến chùa niệm Phật, tụng Kinh cũng là một việc rất nên.

   Nam mô A Di Đà Phật

 15. Nguyễn Hoàng Nam

  Ngày trước, con bị bệnh rất nặng, miệng liên tục lảm nhảm (mê sáng) – (nói rõ hơn là bị bệnh sốt xuất huyết), được người nhà đưa đi chữa bệnh ở bệnh viện rồi lại về nhà để dưỡng bệnh. Bỗng nhiên ngày hôm đó, trong cơn bệnh hoạn đầu óc quay cuồng và không tỉnh táo (do bệnh) con nằm mơ thấy một số vị Phật xuất hiện trong nhà con và… đưa tay ra hiệu con bước lên đám mây ở gần con và đi theo họ. Xin thầy cho con hỏi nhiều khả năng là… ma quỷ quấy rối con hay là con thật sự được mời gọi lên thiên đàn lúc đó? Và con cũng xin nói là trong suốt cuộc đời tính từ lúc mới sinh ra cho đến lúc nhìn thấy cảnh đó… con hơi… có ác tâm, sống cũng chẳng tốt lành gì cho lắm.

 16. Quang Biên

  Nam Mô A Di Đà Phật!Con là một phàm phu vẫn thường tâm niệm danh hiệu Phật,chịu khó tìm hiểu Phật Pháp.Nhưng có một việc là con rất khó chịu và cảm thấy có lỗi là khi con niệm Phật,Bồ Tát,hoặc nghĩ về Phật Pháp thì trong đầu con lại nảy sinh ra tâm phản lại ,rõ ràng con không cố ý nhưng nó cứ nhảy vào trêu ngươi,con cũng tìm cách khống chế nó nhưng lúc được lúc không,con mong được quý thầy chỉ dạy cho con,con xin cảm ơn!

 17. Vinh Quang Nguyễn

  Bạch thầy,con tuy tuổi còn nhỏ,mới có 15 tuổi nhưng con thực sự rất tin nhân quả và phật pháp. Trước đây do vô minh, ngu độn mà con phạm vào đại tội tà dâm,cũng may nhờ chút phúc thừa còn sót nên con mới có cơ duyên đọc được cuốn “Âm luật vô tình”.Thấy được quả báo dâm tà thọ khổ dưới điện quang nhãn địa ngục con thật sự sợ hãi.Con thấy may mắn khi xem được câu truyện này,hiện giờ con đang sám hối. Mỗi ngày còn dành hơn 30 phút niệm Phật, Bồ Tát và trì chú đại bi. Đồng thời con còn quảng bá kinh nhân quả và quả báo tà dâm cho các bạn con để họ không bị đọa ác đạo. Mọi việc cơ bản là suôn sẻ nhưng có một điều là cn vẫn còn xen tạp niệm và vẫn chưa biết niệm sao cho đúng.Con tuổi nhỏ ngu si nên nông cạn chẳng thông, con mong kính quý thầy trợ giúp. Con xin cảm tạ muôn phần, con Nam Mô A Di Đà Phật.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ngừa thư rác *