Muốn Được Lợi Ích Nơi Phật Pháp Phải Hướng Về Cung Kính Mà Cầu

Muốn Được Lợi Ích Nơi Phật Pháp Phải Hướng Về Cung Kính Mà Cầu

Pháp môn Tịnh Độ lấy ba pháp Tín, Nguyện, Hạnh làm tông.

Nói đến Tín thì phải tin Ta Bà là khổ, khổ không nói nổi! Cực Lạc là vui, vui không thể ví. Cái khổ trong Ta bà là sanh, lão, bệnh, tử, yêu thương phải chia lìa, chán ghét cứ gặp gỡ, cầu không được, ngũ ấm hừng hực. Sự vui trong Cực Lạc nếu ước theo căn thân thì hoa sen hóa sanh, trường sanh bất tử, mang thân nam trọn không có hình dáng nữ, chẳng nghe đến cái tên ác đạo, huống gì thật có!

Di Đà đạo sư tướng hảo, quang minh vô lượng vô biên, vừa thấy từ dung liền chứng Pháp Nhẫn. Huống hồ còn Quán Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh hải hội, mỗi vị đều phóng tịnh quang cùng tuyên diệu âm. Vì thế, tuy là phàm phu đầy dẫy phiền não, nghiệp lực đầy thân, nhưng nếu như tín nguyện chân thành, khẩn thiết, liền được Phật từ nhiếp thọ. Vừa vãng sanh, phiền não, ác nghiệp bèn bị tiêu diệt triệt để, công đức trí huệ rốt ráo hiện tiền. Tin được như thế thì gọi là chân tín.

Đã sanh lòng tin rồi, ắt phải phát nguyện: Nguyện lìa Ta Bà như đang bị tù trông mong thoát khỏi lao ngục; nguyện sanh Cực Lạc như đứa con cùng quẫn mong về lại cố hương. Nếu trước khi được sanh về Tịnh Độ, dẫu được trao ngôi vua trong cõi trời, cõi người cũng nên cói đó là nhân duyên đọa lạc, trọn chẳng có một niệm mong mỏi, hâm mộ. Phải triệt để chấm dứt những mong cầu phước báu nhân thiên, mới đạt lợi ích hoàn toàn nơi Tịnh Độ.

Đã có chân tín, nguyện thiết, ắt phải chí tâm chấp trì sáu chữ thánh hiệu: “Nam mô A Di Đà Phật”, bất luận đi, đứng, ngồi, nằm, nói năng, im lặng, mặc áo, ăn cơm, và lúc đại tiểu tiện, v.v… đều chẳng lìa sáu chữ hồng danh (hoặc 4 chữ), ắt phải dốc toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật không hai; tâm Phật như một. Nếu có thể niệm đâu chú tâm đó, niệm đến cùng cực, bao tình kiến mất hết: Tâm không, Phật hiện, thì trong đời này tự có thể chứng được Tam muội. Đến lúc lâm chung, sanh vào Thượng Thượng phẩm, có thể nói là đã tu trì đến cùng cực vậy.

Ngay trong sinh hoạt thường ngày, với tất cả những điều thiện nhỏ nhặt các thiện căn như tụng kinh, lễ bái, v.v… đều đem những công đức ấy hồi hướng vãng sanh. Như thế, thì hết thảy hạnh môn đều thành trợ hạnh cho Tịnh độ, như gom các trần thành đất, tụ các dòng nước thành biển, rộng lớn sâu thẳm, ai cùng tột được! Nhưng phải phát Bồ Đề tâm, thệ nguyện độ sanh, đem tất cả công đức tu trì hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh bốn ân ba cõi. Giống như đổ dầu vào lửa, như mạ gặp mưa. Đã kết pháp duyên sâu xa cùng hết thảy chúng sanh lại còn có thể mau thành tựu hạnh Đại Thừa thù thắng cho chính mình.

Tuy hết thảy thời, hết thảy lúc niệm Phật đều không trở ngại, nhưng phải thường nên kiêng dè, coi tượng Phật giống như Phật sống, coi Kinh Phật, lời Tổ giống như Phật, Tổ đang hướng về mình thuyết pháp, chẳng dám ôm lòng hoài nghi, khinh mạng tí nào. Dẫu hiếu tử đọc di chúc, trung thần vâng sắc chỉ cũng chẳng thể hơn được. Đại Sư thường nói: Muốn được lợi ích nơi Phật pháp phải hướng về cung kính mà cầu. Có một phần cung kính ắt tiêu một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Nếu trọn chẳng cung kính thì dù có trồng viễn nhân, nhưng cái tội khinh lờn chẳng thể tưởng tượng được! Nay những kẻ tại gia đọc Kinh Phật đều phạm phải những bệnh ấy. Vì thế, đối trước những kẻ hữu duyên phải thường ra rả nói.

Niệm Phật cần phải nhiếp tâm, niệm từ tâm khởi, tiếng từ miệng phát ra, đều phải mỗi câu mỗi chữ phân minh rành rẽ. Lại phải lắng tai nghe kỹ, từng câu từng chữ nạp vào trong tâm. Nhĩ căn đã nhiếp thì các căn kia không cách cho rong ruổi bên ngoài, mới hòng mau đạt nhất tâm bất loạn.

Ấn Quang Đại Sư (Tổ thứ 13)

0

13 Phúc đáp

 1. Hướng về Tây Phương

  Nếu người thân của mình không tin Phật Pháp tạo nhiều ác nghiệp. Lúc chết đi vào đường xấu ác, khi ấy họ mới ân hận tin Phật, họ nhớ lời khuyên của mình lúc còn sống họ phát tâm niệm Phật ở cảnh giới đó thì họ có đỡ khổ không

  0
  • Hãy Niệm A Di Đà Phật

   A Di Đà Phật.
   Theo mình nghĩ là khó xảy ra trường hợp này bởi vì:
   Nếu ở trong cõi suc sanh thì họ còn nhớ gì nữa đâu mà niệm
   Nếu ở địa ngục,đau khổ cùng tột như vậy thì làm sao mà nhớ mà bình tĩnh niệm Phật được.
   Ngạ quỷ thì đói mà đói quá thì suốt ngày nghĩ tới cái ăn thôi.
   Cho nên tu là tu phải tu lúc còn sống nhất là lúc làm người,chứ còn để rơi vào tam ác đạo thì khó làm.Chỉ có người sống niệm Phật hồi hướng cho họ thôi,chứ còn chờ họ nhớ tới niệm Phật theo mình nghĩ là khó
   A Di Đà Phật.

   0
  • chân không

   Nghe bạn nói,mình rất hoan hỉ,mjh vừa đi phật THẤT tai chùa hoằng pháp về,co xem một lễ qui y,và tham gia cầu siêu cho các nạn nhân ở nepan,minh co hô niệm cho ban ma đang nhiều lần ko dc

   0
  • Hãy Niệm A Di Đà Phật

   A DI ĐÀ PHẬT
   Chỉ cần bạn chân không khởi ý niệm là được rồi.Coi như là mình đã nhận sự hộ niệm của bạn rồi nhé.
   A DI ĐÀ PHẬT

   0
 2. chân không

  Cho con hỏi điều này nhé mấy thầy…con đã niệm phật dc 1 thag,chj niem 4 buoi,moi buoi con co chia số lượng,mà con chưa qui y,gần đây con thấy muốn đi tu và ba con,nguoi dã từng đi tu và gjo là phật tử tại gia thi khuyến khích con,còn mẹ con tuy đồng ý nhưng có vẽ trong tâm mẹ con ko đồg ý vì gia đinh con có 3 ngưòi mà con lại là con 1 nữa,nếu đi tu chang lẽ bỏ ba me.Riêg con cảm thấy,phải chăng nhung gj con cam nhan ve phat pháp lúc này chính là do đã bế tắc trong cuoc song thành ra mộng tuong về 1 thế giới như trong kinn phật hay phải chăng là bản tánh thực sự đã dẫn dắt.con cảm nhận điều gì đó của con thực sự đang nói: hãy quay về đi.và tại sao con lại chọn việc niệm phật lúc nj.con thực sự muốn đén một thế giới nào đó ma trí tuệ con người dc phát huy tối đa,xin các thầy tư vấn giúp con,có lẽ nào con bị ảo tưog ko thưa các thầy!

  0
  • Hãy Niệm A Di Đà Phật

   A Di Đà Phật.
   Chào bạn Chân Không.Xuất gia không phải là dễ.Trong Ấn Quang văn sao ngài Ấn Quang cũng nói về việc xuất gia thời nay nên chỉ dành cho bậc chân tu,thượng căn,đặc biệt nếu là người nữ thì nên ở tại gia niệm phật,chăm sóc cha mẹ thì tốt hơn.
   Mà bậc thượng căn trong vấn đề này họ tự biết phải làm gì.Không thể có chuyện người khác bảo họ xuất gia thì họ xuất gia,bảo họ không xuất gia thì họ không xuất gia.Nếu họ có ý xuất gia thì họ quyết xuất gia,nếu họ có ý tại gia thì họ sẽ ở tại gia.
   Quan trọng là bạn phải biết mình thuộc loại nào.Có những người thì xuất gia thì tu thành công nhưng cũng có người tu tại gia mới thành công.Mỗi chúng sanh có nghiệp lực không giống nhau.
   Bạn phải biết pháp môn niệm Phật lấy việc vãng sanh Cực lạc là việc chính,còn bạn tu ở đâu cũng được,bất kỳ chỗ nào.Người niệm Phật chỉ có thích Cực Lạc,chỉ có thích A Di Đà,không phải là thích nhà chùa,không phải là thích thầy tu.
   Bạn mới niệm Phật 1 tháng,theo mình nghĩ thời gian tới bạn cứ ở nhà với cha mẹ,khoan hãy nghĩ tới chuyện đi tu.Thời gian đầu niệm Phật có thể là nội tâm và ngoại cảnh,bên trong và bên ngoài giao xen lẫn nhau khiến cho bạn cảm thấy trống trải,cô đơn,nửa thực nửa ảo.Người niệm Phật có những thời điểm họ cảm thấy buồn bã với tất cà những chuyện trên thế gian này,đó cũng là một giai đoạn trải qua của người niệm Phật thôi mà,không sao đâu.Bạn cứ tiếp tục niệm Phật,lâu dần rồi cảm giác khác sẽ tới như hòa thượng Tịnh Không có nói:Người niệm Phật phải cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
   Thế giới trong kinh Phật ,thế giới Cực Lạc không phải là mộng tưởng. Thế giới Cực Lạc là chân thật có.Chính thế giới hỗn tạp này mới là mộng tưởng,nếu là thật thì tại sao thế giới lại nhiều khổ đau như vậy,tại sao ở thế giới này lại có quá nhiều điều mình không minh bạch.Thế giới Ta bà là cơn ác mộng mà ta là người ở trong giấc mộng này.Chỉ có ở trong mộng thì mới đau khổ,chỉ có ở trong mộng thì mới không minh bạch.
   Lúc này bạn chọn pháp môn niệm Phật ấy là do thiện căn đời trước khởi hiện.Bạn hãy tiếp tục phát huy.
   Bạn muốn đến một nơi mà trí tuệ của mình được phát huy tối đa thì hãy đến Tây Phương Cực Lạc.
   Còn bạn có bị ảo tưởng hay không.Bạn hãy vui lên đi ,cứ để mãi trong đầu câu hỏi đó thì ảo tưởng nó sẽ tới.Thay vào đó thì nghĩ tới A Di Đà Phật.Lúc nào mệt quá thì đi phóng sanh,chơi thể thao,ngắm cảnh.Tự điều chỉnh kết hợp các việc lại.
   Về vấn đề xuất gia bạn nghe bài giảng sau của hòa thượng Tịnh Không: https://www.youtube.com/watch?v=jN3srL2FsuY
   A Di Đà Phật.

   0
  • chân không

   A di da phật.ca´m ơn thay nhe´…mà con co´ chuyện này lạ lă´m.không dâ´u giˋ thầy,con niệm phật laˋ nhơˋ vào 1 giấc mơ maˋ con ko chắc laˋ ma cảnh hay phật cảnh nữa.3 hay 4 thag tr đây khi con đa˜ trở vêˋ nhaˋ sao hành trình vâ´t vả ô ngoài đời,cảm thâ´y bê´ tắt trog csô´g,nhiều khi muô´n tự sát maˋ không da´m.rồi 1 hôm con năˋm chiếm bao thâ´y 1 con ma hiện ra trong nhaˋ con liên chay ra gần tới cửa,thâ´y ai đo´ đưa cho mjh cái sâu chuoi maˋ mjh dag đeo,vaˋ cái cây trương giông trong tay du ky´ đo´ thầy,rồi nhà con biê´n thành căn phong màu vàng,mãi sau nj con lên mang con bâ´t ngo con nghe nhạc niệm a di da phật hay om mạnpadmehum ,con noi da gaˋ hết,đôi khi rat xúc đông ,rồi con bắt gặp hình tương địa tag vương bôˋ tát con nghj thấy lạ về giấc mơ maˋ con ko ro˜ đó,chăng lê kêu mjh niệm phật.rồi con niệm phật cho den bjo,trog lúc ngu thây nhiều oan gia den,ko biet ho den doi no hay khuyen mjh niêm phat…ki lạ laˋ vai hom sao do co con chuột tự nhiên đến cái ghế con hay ngồi niệm phật maˋ chết,sao đó vài ngay con co niệm địa tag vương bôˋ tát tự dưng co´ con chuột con trong giương con con lo biết no´ vô băng đương nào vi con tâ´n mùng rất ki˜ ko co´ đương lọt….xin tư vấn giúp ạ.

   0
  • Hãy Niệm A Di Đà Phật

   A Di Đà Phật.
   Mình chỉ là người tại gia như bạn thôi.Những hiện tượng như của bạn mình chưa gặp phải.Nhưng mình thì nghe thế này khi niệm Phật cho dù là cảnh tốt,cảnh xấu thì cũng không được chấp trước,tham cầu,suy nghĩ,yêu ghét.Niệm Phật thì phải là lấy danh hiệu Phật là chính,trong tâm chỉ có nghe danh hiệu Phật .Bất kỳ sự suy tư,suy nghĩ nào,cảnh giới nào hiện lên che lấp đi âm thanh danh hiệu a A DI ĐÀ PHẬT làm cho tâm bạn sao nhãng,say đắm thì đều không tốt,bạn phải xả bỏ đi các hiện tượng này.Tâm bạn và người bình thường không khác gì nhau chỉ hơn họ là trong tâm có câu A DI ĐÀ PHẬT.Bạn phải để cho tâm trở lại bình thường,các hiện tượng kia mất đi nhưng tâm vẫn còn lại câu A DI ĐÀ PHẬT.Có lẽ thời điểm này bạn nên tìm đến đạo tràng niệm Phật,vừa tu vưa học hỏi cùng họ,nghe bài giảng hòa thượng Tịnh không,đọc Ấn Quang sớ sao để hiểu hơn về A DI ĐÀ PHẬT .Tham gia hoạt động cộng đồng phóng sanh,bố thí.Dành chút thời gian cho việc rửa bát, quét nhà,nấu cơm,hái hoa,thả diều, bất cứ việc gì.Khi nào tâm bình thường trở lại,lấy niệm Phật là chính,tùy theo sức của mình mà điều chỉnh.
   Mình chỉ góp ý được vậy thôi.Mong các liên hữu khác chia sẻ với bạn chân không kinh nghiệm tu hành để chân không hiểu rõ hơn.
   Bạn đọc qua khai thị của ngài Ấn Quang
   http://www.tinhdo.net/khaithi/42-daisuanquang/210-daisuanquangkhaithi.html
   A Di Đà Phật.

   0
  • chân không

   A di đà phật.that tinh rất cảm ơn bạn “Hãy Niệm A Di Đà Phật”.Minh cung la ng moi niệm phật ,ngay từ nhỏ mjh cũng đã có tiếp xuc voi phat phap nhung đến bjo mới thật sự nghiêm túc trong vấn đề này,có lẽ một ngày nào đó mjh sẽ chọn dc con duong đúng để đi.

   0
  • Hãy Niệm A Di Đà Phật

   A Di Đà Phật
   Này người anh em chân không diệu hữu,con đường và ngôi nhà thì bạn đã biết rồi,còn tìm ở đâu nữa.Ngôi nhà ấy là Tây Phương Cực Lạc,con đường đến nơi ấy không phải làm bằng beetong,xi măng,gạch đá mà bằng danh hiệu A Di Đà Phật.Mỗi niệm A Di Đà Phật là đang đi trên con đường đến ngôi nhà Cực Lạc.Còn việc bạn xuất gia hay tại gia thì chỉ là phương tiện hành trì giống như oto,xe máy đi trên đường.
   Con đường và ngôi nhà không phải là hai mà là một. Danh hiệu A Di Đà Phật vừa là con đường vừa là cõi Cực Lạc.Nói là con đường là vì tuy ta niệm Phật nhưng vẫn còn dính mắc với thân xác này ,nói là Cực Lạc là vì ngay khi ta niệm Phật đã có mặt ở Cực Lạc rồi-hoa sen báu đã xuất hiện trong ao thất bảo.
   Mỗi chúng ta có những nghề nghiệp khác nhau,hoàn cảnh sống khác nhau,khó khăn vất vả khác nhau nhưng đều có cùng ước nguyện là vãng sanh.Mình mong muốn gặp bạn nhưng không phải ở trong thế giới này mà là Tây phương Cực Lạc.Hẹn gặp bạn ở nơi ấy,để chứng minh cho cuộc hẹn ước này mình hộ niệm hồi hướng cho bạn 100 câu A Di Đà Phật viết thủ công bằng tay không hề copy-paste một câu nào.
   1.A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT.
   2.A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-ADI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT.
   3.A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT.
   4.A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT –A DI ĐÀ PHẬT.
   5.A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT- A DI ĐÀ PHẬT
   6.A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT
   7.A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT- A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT.
   8.A DI ĐÀ PHẬT- A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT.
   9.A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-ADI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT.
   10 .A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT
   11.A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT
   12.A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT.
   13.A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT.
   14.A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT.
   15.A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT
   16.A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT.
   17.A DI ĐÀ PHÂT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT.
   18.A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT –A DI ĐÀ PHẬT- A DI ĐÀ PHẬT
   19.A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT.
   20.A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT-A DI ĐÀ PHẬT.
   Bạn hộ niệm cho mình 100 câu nhé.Thêm được một người hộ niệm thì thêm được thành tựu.
   A Di Đà Phật

   0
 3. tuấn kiệt

  Các thầy cho mình hỏi nhân duyên gì không có vợ.rất nhiều người làm mai cho nình vẫn không thành.Ít nhất cũng cỡ 10 người rồi.cho đến giờ mình vẫn chưa tìm được nguyên nhân?

  0
  • mình nhớ trong kinh nhân quả 3 đời đức Phật có giảng về nhân duyên không vợ không chồng đó bạn tìm đến đọc kinh đó nhé , đọc hết cũng chỉ mất vài phút thôi mà .

   0
 4. tuấn kiệt

  Thôi kệ tùy duyên vậy.việc gì đến thì tự nó sẽ đến

  0

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *