Thần Tài Là Ai Và Người Học Phật Có Nên Thờ Thần Tài Không? [Video]

Thần Tài Là Ai Và Người Học Phật Có Nên Thờ Thần Tài Không? [Video]

Có nhiều Phật tử quy y mà không quan tâm ghi nhớ những lời quý thầy giảng dạy trong khi làm lễ quy y. Khi quy y, quý thầy y theo Kinh có nêu ra và chỉ dạy rất rõ: Trong Tam quy y, quy y đầu tiên là quy y Phật. Quy y Phật, thì người Phật tử nguyện suốt đời chỉ quy y Phật thôi, tuyệt đối, không được quy y Thiên, Thần, Quỷ, Vật. Đó là lời phát nguyện của Phật tử nói trước Tam Bảo.

Thế mà, sau khi quy y rồi, có lẽ, một, là vì lu bu bận rộn lo tính toán với nhiều công việc làm ăn, nên Phật tử đó quên những gì mà mình đã phát nguyện, nay lại thỉnh ông Địa và ông Thần Tài về thờ trong nhà. Hai, là vẫn nhớ, nhưng vì không bỏ được cái tập tục thờ cúng các vị Thần nầy. Vì muốn thờ các vị Thần nầy phụ lực với Phật phò hộ thêm cho mình và gia đình luôn được bình an, mua may bán đắt, tiền vô như nước.

Nếu quả thật thờ Thần Tài mà ổng hộ độ cho mình được giàu có, tiền vô trong túi ào ào, thì mấy nhà sản xuất ông Thần Tài chắc là họ phải giàu to, trên đời không ai sánh kịp. Thử hỏi mấy ông đó, có thật giàu to không? Và thật sự ông Thần Tài có phò hộ cho mấy ổng không? Hay là mấy ông đó cũng phải làm ăn trối chết mới kiếm ra tiền.

Nói thế, để Phật tử thấy rằng, tuy Phật tử đó đã quy y Tam Bảo, nhưng lòng tin Tam Bảo và tin nhân quả không được vững chắc. Đây cũng là bệnh chung của đa số Phật tử chúng ta chưa có đủ niềm tin nơi Tam Bảo và lý nhân quả nên mới có tình trạng thờ ông nầy ông kia.

Rãi rác trong các Kinh điển Phật giáo, đôi khi cũng có đề cập đến các vị Thần. Như Kinh Địa Tạng cũng có nêu ra rất nhiều vị Thần. Tuy nhiên, theo Phật giáo, Quỷ Thần cũng là một trong nhiều loài chúng sanh. Cho nên, Phật dạy người Phật tử không được quy y với các vị Quỷ Thần. Người Phật tử, sau khi quy y Tam Bảo, trong nhà chỉ nên thiết lập một bàn thờ Phật và nếu có thờ thêm, thì cũng chỉ thờ tổ tiên, ông bà, hay cha mẹ mà thôi. Ngoài ra, không nên thờ bất cứ vị Thần nào khác. Vì thờ như thế, là trái với lời Phật Tổ dạy. Đã chống trái lại, tất nhiên, là mình đã có lỗi rồi. Nếu là Phật tử, thì chúng ta nên lưu tâm về vấn đề nầy. Có thế, thì chúng ta mới xứng danh mình là người Phật tử chơn chánh tu học Phật vậy.

Trích 100 Câu Hỏi Phật Pháp của Thích Phước Thái
Video trích từ bài pháp Tỉnh Giấc Mộng Dài
Giảng sư: ni sư thích nữ Như Lan

0

16 Phúc đáp

 1. ĐỨC NHẪN

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
  Mong chú Tịnh Thái cho con lời khuyên.Gia đình con trước kia làm nghề mổ heo,gia đình con bỏ nghề đã được 10 năm.Nay gia đình con có duyên lành được biết tới cửa chùa,mọi người trong nhà ai cũng cảm thấy lo lắng với những việc sát sinh trước kia đã từng làm.Mẹ con đang muốn làm lễ sám hối và quy y cho các chúng sinh trước kia vì vô minh,vì cuộc sống đã sát hại họ.Mong chú hãy cho gia đình con lời khuyên và hướng dẫn chi tiết cho gia đình con phải làm thế nào cho đúng và chu đáo.Mẹ con định mời thầy ở chùa về làm lễ,nhưng chi phí để làm thì lớn quá.
  Mong chú hãy hướng dẫn cho con.
  con xin cảm ơn nhiều.

  0
  • Hữu Đại

   NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
   Chào Đức Nhẫn, có đôi lời để bạn suy xét. Bạn và gia đình hãy thực hành cùng lúc 3 điều sau đây thì tội diệt rất nhanh và lợi ích lớn
   1. Diệt tội từ trong tâm:
   (trích Kinh Duy Ma Cật)
   “Phật bảo Ưu Ba Ly :
   – Ông đi đến thăm bịnh ông Duy Ma Cật.

   Ưu Ba Ly bạch Phật :
   – Bạch Thế Tôn ! Con không kham lãnh đến thăm bịnh ông. Vì sao? – Con nhớ lại ngày trước có hai vị Tỳ Kheo phạm luật hạnh, lấy làm hổ thẹn, không dám hỏi Phật, đến hỏi con rằng : “Dạ thưa Ngài Ưu Ba Ly ! Chúng tôi phạm luật thật lấy làm hổ thẹn, không dám hỏi Phật, mong nhờ Ngài giải rõ chỗ nghi hồi cho chúng tôi được khỏi tội ấy”. Con liền y theo pháp, giải nói cho hai vị.

   Bấy giờ ông Duy Ma Cật đến nói với con : “Thưa Ngài Ưu Ba Ly, Ngài chớ kết thêm tội cho hai vị Tỳ Kheo này, phải trừ dứt ngay, chớ làm rối loạn lòng họ. Vì sao ? – Vì tội tánh kia không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa. Như lời Phật nói : “Tâm nhơ nên chúng sanh nhơ, tâm sạch nên chúng sanh sạch. Tâm cũng không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa. Tâm kia như thế nào, tội cấu cũng như thế ấy. Các Pháp cũng thế không ra ngoài chơn như. Như Ngài Ưu Ba Ly, khi tâm tướng được giải thoàt thì có tội cấu chăng ?”. Con đáp : “Không”. Ông Duy Ma Cật nói : “Tất cả chúng sanh tâm tướng không nhơ cũng như thế ? Thưa Ngài Ưu Ba Ly ! Vọng tưởng là nhơ, không vọng tưởng là sạch ; điên đảo là nhơ, không điên đảo là sạch ; chấp ngã là nhơ, không chấp ngã là sạch. Ngài Ưu Ba Ly ? Tất cả pháp sanh diệt không dừng, như huyễn, như chớp ; các Pháp không chờ nhau cho đến một niệm không dừng ; các Pháp đều là vọng kiến, như chiêm bao, như nắng dợn, như trăng dưới nước, như bóng trong gương, do vọng tưởng sanh ra. Người nào biết nghĩa này gọi là giữ luật, người nào rõ nghĩa này gọi là khéo hiểu”.
   Gia đình bạn đã bỏ việc sát sanh 10 năm và quyết tâm không tái phạm đã là chân sám hối rồi. Vì vậy hãy giữ tâm đừng nghĩ đến nữa thì tốt hơn, vì nếu nghĩ nhiều sẽ bị ám ảnh, 90% là do tiềm thức (a lại da thức) chúng ta biến hiện ra chứ chưa chắc là oan gia trái chủ đến đòi nợ. Tâm ta đã làm thì tâm ta phải chịu đó là do quy luật của nhân quả, nên Phật mới nói Vạn pháp do tâm sanh, tâm diệt thì chẳng còn 1 pháp (tâm diệt là diệt vọng tưởng, pháp này là pháp trần của thế gian).
   2. “Niệm Phật, lạy Phật công đức thù thắng hạnh
   Vô biên thắng phước giai hồi hướng”
   Mỗi ngày bạn hay người thân niệm Phật khoảng 3.000 câu, lạy Phật càng nhiều càng tốt rồi hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong đó có oan gia trái chủ để họ được lợi lạc và được vãng sanh thì công đức vô cùng lớn.
   3. Mua cá, lươn, ốc… (ưu tiên ốc vì số lượng được nhiều hơn) đem phóng sanh rồi hồi hướng cho tất cả chúng sanh và oan gia trái chủ để họ giảm được nghiệp và được siêu thoát.
   NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

   0
 2. nguyên

  PHẬT PHÁP từ bi. Con hôm qua đã tụng hết quyển KINH ĐỊA TẠNG. Cô chú nào đã thực hành qua rồi xin tuỳ hỷ bố thí những kinh nghiệm .vì nhà con có trẻ sơ sinh. Xin đừng chấp nhặt .vì sẽ có nhiều người nhờ kinh nghiệm của cô chú nơi đây mà thành tựu.
  NAM MÔ DUỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG NHƯ LAI.

  0
  • Nghĩa Đông

   A Mi Đà Phật.
   Chào Bạn Nguyên
   Nếu bạn đã tụng kinh địa tạng điều đó chứng tỏ bạn đã có nhân duyên với Ngài địa tạng. Bạn hãy vì đứa trẻ cố gắng tụng kinh địa để đứa trẻ tiêu trừ nghiệp chướng kết duyên với phật pháp, đứa nhỏ đó lại dễ nuôi.
   http://ksitigarbha.net/storiesViet.html
   Trang này có những câu chuyện cảm ứng về Ngài địa tạng vương bồ tát ở Trung Quốc và Nhật. Và có Bản kinh địa tạng âm Hán việt
   Nếu bạn rảnh có thể tìm truyện ” Báo Ứng Nhân Quả ” do Hạnh Đoạn dịch, trong truyện có nói đến công đức trì tụng kinh Địa tạng bồ tát đối với thai nhi.
   Chúc bạn thêm tín tâm.
   A Mi Đà Phật

   0
 3. Bui` Thu

  Gửi Nguyên .
  Trong Kinh Phật dạy điều gì , Nguyên còn nhớ không , y theo lời dạy mà hành thì lợi lạc cho cả mẹ lẩn con, khi cô có người cháu có thai cô chỉ cho cháu cô đọc kinh Địa Tạng ,đứa bé vô cùng dể nuôi không có nhỏng nhẻo như những đứa trẻ khác , không khóc nhè , khi đói mới khóc , cho bú no rồi ngủ , tả dơ thì khóc vì tả dơ mà ,nếu Nguyên y theo kinh dạy mà thực hành thì Nguyên sẽ thấy , nhớ đừng sát sanh cho sản phụ ăn nhe’, nhớ đầy tháng khôngsát sanh cúng tế thần linh nhé, chỉ cúng xôi chè ,niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát cho bé , cô nhớ trong Kinh Địa Tạng có dạy trong vòng 1 tuần từ lúc bé mới sanh niệm 10.000 câu Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát .vài lời chia sẻ cùng Nguyên, chúc 2 mẹ con được nhiều sức khỏe . A DI ĐÀ PHẬT

  0
 4. nguyên

  Cám ơn đạo hữu.cám ơn sự tuỳ hỷ bố thí pháp của đạo hữu.

  0
 5. nguyên

  Nguyện cho mình cùng mọi người không rơi vào tà kiến.nguyện cho những bà mẹ và đứa trẻ luôn nhận được những điều an lạc nhất

  0
 6. Bui` Thu

  `~Gửi Đức Nhẩn .
  Chưa thấy chú TỊNH Thái trả lời câu hỏi của chú, tôi xin mạo muội chia sẻ vài điều về trăn trở của chú cùng gia đình , trước kia vì không biết nên tạo nghiệp sát sanh , nay có cơ duyên biết được Phật pháp , có duyên vào trang đường về cỏi tịnh , đó cũng là có duyên với Phật Di Đà, gia đình mổi ngày buổi tối nên cùng nhau niệm Phật cầu sanh Tây phương,thành tâm sám hối, chưa biết Phật pháp mấy ai mà không gây tội sát sanh , đừng lo lắng nửa , hãy để cái tâm lo lắng ấy mà niệm Phật , tôi có nghe Hoà Thượng Tịnh Không gỉang nói về 1 người cũng có ưu tư về việc cúng kiến , mời Thầy về cúng kiến để mong hóa gỉai tội lổi với 1 số tiền cũng không nhỏ , hòa thượng nói rằng :”đâu cần nhiều tiền đến như vậy , chỉ cần mua hoa qủa , nến , thành tâm cúng dường, thành tâm sám hối , rồi phóng sanh , in kinh hoằng dương Phật pháp, nguyện đem những việc làm có công đức đó cầu sanh tây phương . Đức Nhẩn cố gắng nghe hoà thượng Tịnh Không gỉang kinh Vô Lượng Thọ , từ đó có tín tâm không còn lo sợ hoang mang , nhớ nghe 1 bài gỉang nghe đi nghe lại nhiều lần thì từ từ sẻ hiểu . gia đình nên cố gắng niệm Phật nghe băng gỉang của hoà thượng Tịnh Không , đi đứng nằm ngồi , ăn mặc ngủ nghỉ trong tâm nhớ câu A DI ĐÀ PHẬT , tối đến niệm Phật hồi hướng để cầu vãng sanh khi mãn báu thân này . vài lời chia sẻ cùng Đức Nhẩn và gia đình , A DI ĐÀ PHẬT

  0
 7. ĐỨC NHẪN

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
  CON CẢM ƠN BÙI THU NHIỀU
  CON MONG ĐƯỢC THÊM HƯỚNG DẪN

  0
 8. Xuyên

  Mô Phật, dạ cho con hỏi.

  Con Nam 26t, ngày xưa con có đi theo người chị chơi ở chùa có quy y, xong sau này con đi sài gòn làm, có người bạn rủ đi theo nghe giảng bên thiên chúa, con nể bạn bè nên vô ngồi chơi cứ ngáp suốt vì rất chán, bỏ ra về thì kỳ. Xong xuống dùng chén cơm cho vui bị bà cô ép theo bên đức chúa trời, con ko phải là bỏ “bằng mặt chứ ko bằng lòng” cũng vì nể nan bạn và bà đó nên có nói theo những lời bả nói! Biết là con chỉ giả vờ cho xong chuyện chứ chẳng ham muốn gì! Như vậy con có bị phế truất ra khỏi đệ tử Phật ko ạ? Hay là phải quy y lại. Trước đây con có Pháp danh do sư thầy ở An Giang đặt.

  Con cám ơn ạ! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  0
  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Bạn Xuyên!

   Theo nhận xét cá nhân thì bạn chẳng phải Phật tử chân chánh.

   -Bạn đi chùa mục đích đi chơi chứ chẳng là quy y.

   -Cũng vì “vui” bạn nghe mục sư thuyết giảng Kinh Thánh, vì “vui” bạn ca ca xướng Đức Chúa Trời.

   Pháp danh chỉ là hình thức, trong lòng bạn chẳng có Phật mà chỉ được vẽ bên ngoài, chẳng may vì “vui” tẩy rửa thì trôi Phật mất rồi.

   Nam mô A Di Đà Phật

   0
 9. Hy Vọng

  Nam Mô A Di Đà Phật.
  Con có một người bạn quen biết trên facebook,bạn ý cũng có mong ước là một ngày nào đó được đi xuất gia.Bạn có tâm sự với con rằng ba mẹ bạn ý muốn b ý lập gia đình, và con có ns vs b ý là :”bạn nên nghe lời ba mẹ”,con ns vậy vì con có hiểu là con cái phải vâng lời ba mẹ, quyết định xuất gia trong khi ba mẹ k cho phép thì như vậy là không đúng, con không biết là con khuyên bạn như vậy có đúng không, liệu con có phạm tội cản người đi xuất gia không ạ?
  Con xin quý thầy, cô giúp cho con.:)

  0
  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Hy Vọng!

   Lúc Thái tử Tất Đạt Đa rời hoàng thất xuất gia tìm đạo cũng không được sự chấp thuận của Phụ vương, nhưng khi thành Đạo và thâu nhận đệ tử Ngài lại ban hành quy chế: người xuất gia phải được sự cho phép của cha mẹ, hẳn là có lý do.

   Nhiệm vụ của chư Tôn đức Tăng Ni là “Tác Như Lai xứ, hành Như Lai sự”, nếu không có các Ngài thì làm sao Phật pháp được lưu truyền đến ngày nay. Chúng ta là hạng phàm phu, quen thói phàm phu chỉ thích con cháu được hưởng vinh hoa phú quý, nghe đến tu hành thì không những không ưa thích mà còn tìm cách cản ngăn, chẳng biết vì sự cản ngăn này mà bị đọa lạc.

   Do vậy chúng ta là người tu hành, thấy người phát tâm xuất gia thì nên sanh tâm hoan hỷ, tán thán; bất luận thế nào cũng chớ nên nói ra nói vào khiến người sanh tâm thất thối; tốt hơn hết những gì chưa biết, không biết thì không nên nói vậy.

   Nam mô A Di Đà Phật

   0
 10. Diệu Tâm

  A Di Đà Phật!
  Chào bạn Hy Vọng.Bạn có thể vào Liễu Phàm Tứ Huấn tập 3.4 do sư huynh Tịnh Thái giảng, có nói rất kỹ về vấn đề này.Bạn thử xem:

  A Di Đà Phật!

  0
 11. hy vọng

  A di đà phật.
  Con vô tình đã tạo tội mà không hay.:(.Con xin cảm ơn ơn MỸ Diệp và Diệu Tâm thiệt nhiều vì đã giúp con nhận ra sai lầm.
  A di đà phật.Từ giờ con sẽ cố gắng để không nói ra những lời lẽ không tốt như vậy.
  A di đà phật.

  0
 12. Trần Đại Minh

  Kính gởi quý Thậy

  Trước đây vì không hiểu nhiều về Phật Pháp nên con có thờ ông táo và thần tài.Nay con được nghe pháp nhiều nên mới biết la đã quy y Phật rồi thì không nên thờ các thần nửa.Bây giờ con chỉ muốn trong nhà chỉ thờ Đức Phật thôi.Xin quý Thầy hướng dẫn cho con cach để gở bỏ bàn thờ các vị thần đó xuống

  Con xin cám on

  0

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *