Làm Cách Nào Để Diệt Trừ Tâm Ganh Ghét Đố Kỵ?

Làm Cách Nào Để Diệt Trừ Tâm Ganh Ghét Đố Kỵ?Tất cả chúng sanh có thể nói từ vô thỉ kiếp đến nay luôn huân tập 1 thứ phiền não, nên khi vừa mới ra đời thì liền có mà không cần phải học mới có, là phiền não gì đây? Là tâm đố kỵ. Cái tâm đố kỵ này người người đều có, nhìn thấy người khác hay hơn mình thì trong tâm cảm thấy rất khó chịu, liền sanh tâm đố kỵ. Tâm đố kỵ khởi dậy thì tâm sân hận theo đó cũng khởi dậy, nên muốn tìm cách phá hoại, chướng ngại người khác, không muốn để cho người khác được thành tựu, như vậy thì là anh đã tạo tội nghiệp rất nặng rồi.

Thánh nhân của thế gian luôn răn dạy chúng ta đọc tiếp ➝

Nhờ Chí Thành Niệm Phật Cứu Được Người Ở Cõi Siêu Hình

Nhờ Chí Thành Niệm Phật Cứu Được Người Ở Cõi Siêu HìnhVào năm 1992, khu cư trú chung quanh thành phố Bắc Kinh mới lập, có một hộ ba người dời đến đây ở chưa lâu. Vào buổi chiều nọ khoảng hơn 6h tối, cặp vợ chồng đang dùng cơm tại nhà bếp thì bỗng nghe có tiếng gõ cửa.

Con gái họ liền hỏi:

– Ai đó? – Và cô chạy ra mở cửa.

Sau khi cô gái mở cửa ra thì bỗng thét lên một tiếng “Á”.. kinh hoàng, rồi té nhào xuống ngất xỉu, mặt lộ vẻ hãi hùng. đọc tiếp ➝

Người Tu Tịnh Nghiệp Đợi Đến Lúc Lâm Chung Mới Buông Bỏ Thì E Rằng Đã Trễ

Người Tu Tịnh Nghiệp Đợi Đến Lúc Lâm Chung Mới Buông Bỏ Thì E Rằng Đã TrễMục đích học pháp của chúng ta là ở chỗ nào? Phật ở thế gian mục đích giáo hóa chúng sanh là dạy cho bạn phải ra khỏi lục đạo tam đồ, dạy bạn phải ra khỏi thập pháp giới. Đó là lợi ích chân thật. Cho nên ngày nay chúng ta dựa vào năng lực của chính mình để đoạn vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Những thứ này ở trong Phật pháp đều gọi là phiền não. Vọng tưởng là vô minh phiền não; phân biệt là trần sa phiền não; chấp trước là kiến tư phiền não. Đoạn phiền não chứng bồ đề khó. Quá khó! Quá khó!

Phàm phu chúng ta trong thời mạt pháp có ai làm được hay không? đọc tiếp ➝

Chuyện Vãng Sanh Của Thân Mẫu Hòa Thượng Tịnh Không

Sư phụ Thượng nhân tục gia từ mẫu – ghi chép về sự việc vãng sanh của Từ lão phu nhân (Mã Ôn Thục)

Mẹ của Sư phụ Thượng nhân là Mã thái phu nhân đã an lạc vãng sanh vào lúc 4h45 phút chiều ngày 29 tháng 5 năm 1995 tại Thượng Hải. Chi tiết sự việc được thuật lại qua bài báo cáo của em trai người là Từ Nghiệp Hoa cư sĩ, dưới đây xin được trình bày nội dung ấy:

Xin kính chào các vị lãnh đạo, các vị đại đức, các vị đồng tu đọc tiếp ➝