Vừa Niệm Phật Vừa Tạo Nghiệp Không Được Vãng Sanh

Vừa Niệm Phật Vừa Tạo Nghiệp Không Được Vãng SanhPhàm là người học Phật, ai cũng đều biết tu hành nào phải chuyện dễ dàng, lại đối với chuyện thành Phật thật là quá khó. Trong Kinh, Phật nói cho chúng ta biết, nếu chỉ nương vào các pháp môn khác thì phải mất đến 3 đại a-tăng-kỳ kiếp mới có thể thành Phật. Giả như Phật không dạy pháp môn Tịnh Độ, thì chúng ta đối với Phật pháp chỉ là sanh tâm ngưỡng mộ, chẳng qua là trồng 1 ít thiện căn mà thôi, rất khó đi đến mục đích cứu cánh thành Phật.

Phật vì thương xót tất cả chúng sanh thời mạt pháp nên mới đại từ đại bi khai thị cho chúng ta pháp môn Niệm Phật, có thể đới nghiệp vãng sanh đọc tiếp ➝

Hết Lòng Tin Tưởng Tam Bảo Sau Khi Được Phật & Bồ Tát Gia Hộ Thoát Nạn

Hết Lòng Tin Tưởng Tam Bảo Sau Khi Được Phật & Bồ Tát Gia Hộ Thoát NạnNgày xưa Tưởng Giới Thạch đi chiêm bái núi Phổ Đà thấy những điều linh dị, cho nên chính tay ông ghi lại những điều đó. Chuyện tôi sắp ghi ra đây chính là lấy tư liệu từ những ghi chép của Tưởng Giới Thạch.

Mùa xuân năm 1927, bọn thổ phỉ cùng nhau hợp lại hoành hành tỉnh Hồ Nam. Lỗi Dương là vùng hứng chịu hậu quả nặng nề nhất, lúc đầu chúng lập thành chính phủ Tô Duy Ai, tiếp theo chúng tổ chức Nông Hội, Công Hội, đội Thiếu Niên Tiền Phong, thực hành Mộ Lực cách mạng, giết người phóng hỏa, phân ruộng cộng sản, mở các cuộc đấu tố. Bọn chúng làm những việc trời long đất lở đọc tiếp ➝

Pháp Nhiếp Tâm Niệm Phật Khi Ngủ

Pháp Nhiếp Tâm Niệm Phật Khi NgủNằm ngủ niệm Phật dĩ nhiên là chẳng cung kính, hãy nên kê tay phải dưới đầu, tay trái đặt trên đùi trái, đấy gọi là thế nằm Cát Tường. Quán tưởng thân mình quỳ trước đức Phật, hai tay chắp lại, cung kính thầm niệm, chẳng nên niệm ra tiếng. Nếu đầu giường có để đồng hồ để giúp mình niệm thì càng hay. Niệm mãi đến khi ngủ thiếp đi mới thôi. Tỉnh giấc trong đêm cũng làm thế. Trong cả đời người, chuyện ngủ nghê hao hớt quang âm quá nửa. Nhiếp tâm niệm Phật như thế chính là lợi dụng thời gian bị bỏ phế, công hiệu rất lớn. Nếu như vận dụng tinh thần niệm lâu bị mất giấc ngủ thì có thể lắng lòng tu pháp Ngọa Thiền. đọc tiếp ➝

Làm Phép Trục Xuất Oan Gia Đeo Bám Chỉ Làm Cho Tình Hình Tệ Hơn

Làm Phép Trục Xuất Oan Gia Đeo Bám Chỉ Làm Cho Tình Hình Tệ HơnLý Nghịch là con trai của Thị lang Lý Hạc Phong, làm tiến sĩ vào năm Càn Long thứ 6 đời nhà Thanh, ông là người được chọn vào Hàn Lâm Viện, am hiểu thi văn, lại yêu thích Chu dịch. Có một ngày, Lý Nghịch đang ngồi dưới đèn đọc sách, thì đột nhiên xuất hiện hai người phụ nữ rất xinh đẹp tới chọc ghẹo, nhưng ông không hề để ý tới.

Sau khi Lý Nghịch ăn cơm tối xong, bỗng nhiên trong bụng vang lên tiếng người, nói: “Hồn của ta đã bám lên quả cà, ngươi ăn cà chính là nuốt ta vào rồi, ta đã ở trong bụng ngươi, xem ngươi có thể trốn đi đường nào” – giọng nói này chính là của một trong hai cô gái mà ông vừa mới gặp đọc tiếp ➝