Cách Truy Đảnh Niệm Phật Của Tam Phong Đại Sư

Cách Truy Đảnh Niệm Phật Của Tam Phong Đại SưNiệm Phật cầu nhất tâm bất loạn, chỉ lấy một câu Phật hiệu cực lực truy đảnh, đã mạnh mẽ lại càng mạnh mẽ hơn, tinh thành một phiến thì chẳng suy lường đến chuyện quá khứ, chẳng đoái hoài đến chuyện vị lai, chẳng nắm giữ tâm thức hiện tại. Ba tâm đoạn sạch tức là đoạn cả tiền tế lẫn hậu tế. Ðây là do xét đến cùng, niệm đến cực, thấy, nghe, chạm cảnh, gặp duyên, cắt đứt nẻo tâm, đạt đến mức cõi hư không nát như bột, đại địa chìm lỉm, vật lẫn ta cùng tiêu, một pháp chẳng lập, [sự việc] trước mắt như sâm la vạn tượng hiện bóng trong tấm gương tròn lớn, trọn không có lấy một điểm để diễn bày, phân biệt. Thân tâm rỗng rang như mây bồng bềnh. đọc tiếp ➝

Trộm Thóc Của Con Trai Chết Tái Sanh Làm Lừa Trả Nợ Cho Con

Trộm Thóc Của Con Trai Chết Tái Sanh Làm Lừa Trả Nợ Cho ConVào khoảng niên hiệu Đại Nghiệp ở Lạc Dương có một người họ Vương thường giữ năm giới, nói trước được những việc chưa xảy ra, xóm làng đều rất kính trọng tin cậy. Một sớm kia bỗng Vương bảo với mọi người rằng: “Hôm nay chắc chắn rằng sẽ có người mang đến cho tôi một con lừa”. Tới giữa trưa quả nhiên có người dắt đến cho một con lừa, sụt sùi khóc lóc mà rằng: “Tôi mồ côi cha từ sớm, mẹ tôi ở góa nuôi hai anh em tôi một trai một gái. Cô em gái đã lấy chồng và mẹ tôi mất đã hai năm. Nhân ngày hàn thực vừa rồi, tôi có mang cơm rượu đi tế mộ. Tôi cưỡi lừa đi viếng mộ, định qua sông Y Thủy mà lừa không chịu đi đọc tiếp ➝

Những Điều Tối Quan Trọng Khi Gia Đình Có Người Thân Bệnh Nặng

Những Điều Tối Quan Trọng Khi Gia Đình Có Người Thân Bệnh NặngPhàm người lâm chung muốn vãng sanh Tịnh Ðộ thì chẳng được sợ chết, thường nghĩ thân này lắm khổ, ác nghiệp bất tịnh bao thứ vấn vương. Nếu thoát được thân dơ bẩn này, siêu sanh Tịnh Ðộ, hưởng vô lượng vui, thoát khổ sanh tử thì thật là điều vừa ý, như cởi cái áo rách đổi lấy y phục quý báu. Hãy nên buông thân tâm xuống, đừng sanh lòng luyến tiếc!

Hễ khi nào bị bệnh liền nghĩ đến vô thường, một lòng đợi chết, lại dặn dò người nhà và người chăm sóc mình: Bất cứ khi nào đến trước mình đều vì mình niệm Phật, chẳng được nói những chuyện tạp nhạp đọc tiếp ➝

Nhờ Thiện Tri Thức Chỉ Dẫn Bầy Trâu Đến Đòi Mạng Được Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc [Video]

Nhờ Thiện Tri Thức Chỉ Dẫn Bầy Trâu Đến Đòi Mạng Được Vãng Sanh Tây Phương Cực LạcỞ huyện Nam Đầu, tỉnh Tứ Xuyên có Cư sĩ Lưu Tịnh Mật, trong nhà ông có một cô làm thuê họ Nhiếp; đời trước cô này sinh sống bằng nghề đồ tể, đã giết 96 con trâu. Những con trâu này sau khi chết đều biến thành quỉ và theo cô để báo thù.

Cô Nhiếp cũng là người Tứ Xuyên, từ khi xuất giá trở về sau, thường bị quỉ phá hoại, mỗi năm phát bệnh đến mấy lần, mỗi lần phát bệnh như vậy cô phải chịu thống khổ không thể nào tả xiết.

Tháng 2, một năm nọ, cô Nhiếp đến nhà Cư sĩ Lưu Tịnh Mật xin làm thuê. đọc tiếp ➝