Nhìn Thấy Chim Quý Cõi Cực Lạc Trước Lúc Vãng Sanh

Nhìn Thấy Chim Quý Cõi Cực Lạc Trước Lúc Vãng Sanh

Sư Pháp Tường người Trừng Thành, Đồng Châu, có chí tự lập từ bé. Cuối đời Chu Võ, trong số các tăng quan, vị nào thông minh sáng suốt thì được chọn để tuyển dụng. Sư được chọn làm quan nhờ vào tài trí của mình.

Đến đời Tùy, Phật pháp giáo hóa rộng khắp, Sư dâng biểu xin được trở lại làm tăng. Sư đến chùa Đại Hưng Quốc, Dương Đô ở suốt ba mươi năm để suy nghiệm sâu sắc huyền nghĩa kinh điển, và vận dụng rốt ráo nghĩa quyền thật để khai mở trí tuệ cho người tục. Mọi hành động của Sư đều mang lại lợi ích.

Các Trợ Hạnh Quan Trọng Người Niệm Phật Cần Nên Hành

Các Trợ Hạnh Quan Trọng Người Niệm Phật Cần Nên Hành

Người niệm Phật cần phải tu rộng rãi về trợ hạnh:

1. Lễ kính Tam Bảo:
Năm vóc chuyên cần, tu rộng rãi về sự cúng dường, đó là việc bổn phận của người tu hành.

Người đời niệm Phật phần nhiều lười biếng, không chỉ hằng ngày chẳng thường lễ bái, thậm chí gặp Phật cũng không lạy, còn như tất cả sự cúng dường phần nhiều thiếu sót. Lý do chẳng qua là vì miệng niệm thì dễ, thân lễ bái thì khó; nói suông thì dễ, ra sức thực hành thì khó. Chẳng biết rằng, việc khó làm có thể làm được, điều đó mới đáng quý.

Tác Hại Của Việc Thủ Dâm Của Thanh Thiếu Niên [Video]

Tác Hại Của Việc Thủ Dâm Của Thanh Thiếu Niên [Video]

Thiếu niên hiện thời quá nửa mắc chứng thủ dâm. Đấy thật sự là một con dao thật sắc giết hại cái thân vậy, hãy nên đau đáu răn dè! (Ấn Quang đại sư).

Hiện thời truyền thông, internet, truyền hình, báo chí, tạp chương mỗi ngày truyền bá sắc tình, bạo lực, tin tin tức phản diện hàng hàng lớp lớp đem con người dạy hư hết thảy. Ở thanh thiếu niên tồn tại hai vấn đề phổ biến vô cùng nghiêm trọng đó là chứng thủ dâm và tình dục phóng túng gây ra hậu quả khôn lường đối với bản thân, gia đình và xã hội, rộng ra là sự thịnh suy của một

Thật Khó Để Tin Niệm Một Câu A Di Đà Diệt Được Tội Nặng Sinh Tử Trong 80 Ức Kiếp

Thật Khó Để Tin Niệm Một Câu A Di Đà Diệt Được Tội Nặng Sinh Tử Trong 80 Ức Kiếp

Sư Pháp Trí đời Tùy xuất gia từ nhỏ, nhưng đến lúc tuổi già mới nghe được pháp môn Tịnh độ, thì sư cho rằng, không pháp môn nào hơn pháp môn này. Sư liền nói với mọi người: Tôi nghe trong kinh dạy: “Phạm một tội Đột-kiết-la[1] sẽ bị đọa vào địa ngục một trung kiếp, điều đó đáng tin.” Sư lại nói: “Một lần niệm danh hiệu Phật A-di-đà, diệt được tội nặng sinh tử trong tám mươi ức kiếp, tôi không tin điều ấy.”

Bấy giờ, có một người thông hiểu Phật pháp nói với sư: “Ông là người đại tà kiến[2]! Tất cả đều là lời Phật dạy, sao không tin được?” Nghe vị kia nói vậy, sư liền ngồi

Phương Cách Sám Hối Cho Những Người Mẹ Phá Thai

Phương Cách Sám Hối Cho Những Người Mẹ Phá Thai

A Di Đà Phật! A Ngọc hướng về Phán Quan hợp chưởng hành lễ. Phán Quan nói: “A Ngọc! Con đã một khoảng thời gian không có đến đây rồi!”

“Đúng vậy, Phán Quan! A ngọc xấu hổ, gần đây việc phàm bận rộn. Phải học Phán Quan ngày đêm vì chúng sanh phục vụ, sau này sẽ đến nhiều hơn vậy.”

A Ngọc hôm nay muốn thỉnh vấn Phán Quan mấy vấn đề liên quan đến hồn trẻ bị phá thai.

“Xin hỏi Phán Quan, công đức người mẹ dương gian

1/214123...10...Cuối