Bình Thường Niệm Phật Tinh Tấn Nhưng Khi Lâm Chung Lại Không Chịu Niệm

Bình Thường Niệm Phật Tinh Tấn Nhưng Khi Lâm Chung Lại Không Chịu Niệm

Vãng sanh thì có hai loại phương pháp tu hành, một cách là bình thường tích công bồi đức, y giáo tu hành, con đường này là ổn định mà đi, ngoài ra một cách là lâm chung sám hối, cũng có thể lấy được phẩm vị cao, nói đến chỗ này, có một số người nhất định nghĩ đến, không cần lo, tạo nghiệp nhiều một chút, làm nhiều việc xấu một chút, lâm chung ta sám hối lại cầu vãng sanh, bạn giữ cái ý niệm này, bảo đảm bạn không thể vãng sanh, do nguyên nhân gì? Bạn giữ tâm lý cầu may, hiểu rõ mà cố phạm thì làm sao được? Quyết định không nên giữ cái tâm may mắn, phải hiểu cái đạo lý này.

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Ưa Thích Bố Thí Nhưng Còn Tâm Sân Tái Sanh Làm Thân Súc Sanh Xấu Ác

Ưa Thích Bố Thí Nhưng Còn Tâm Sân Tái Sanh Làm Thân Súc Sanh Xấu Ác

Ngài An Thế Cao thường kể về nghiệp duyên tiền kiếp thần dị của mình mà người khác không thể hiểu nổi. Ngài kể rằng tiền kiếp của Ngài cũng là người xuất gia. Đương thời, Ngài có một người bạn đồng tu, tánh tình rất nóng nảy. Lúc gặp thí chủ nào làm không vừa ý thì bèn nổi tâm sân hận. Đã bao lần Ngài thường khuyên nhủ, nhưng tánh tình của vị tăng đó vẫn y nguyên. Hơn hai mươi năm sau, ngài An Thế Cao (thứ I) từ biệt vị tăng đó rồi nói:

– Tôi phải qua Quảng Châu để đền trả món nợ trong đời tiền kiếp. Thầy hiểu thâm sâu về kinh luận, lại tinh cần dụng tâm. Tuy nhiên, vì tánh tình của thầy

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Thời Gian Qua Mau Mạng Sống Giảm Dần Hãy Nên Gấp Gấp Tu Hành

Thời Gian Qua Mau Mạng Sống Giảm Dần Hãy Nên Gấp Gấp Tu Hành

Đối với người học đạo giải thốt giác ngộ của đức Phật, đã có duyên với Phật pháp và đã từng được sống trong môi trường thiền môn nghiêm tịnh thì hần như tất cả đều được thấm nhuần những lời dạy vàng ngọc của chư Phật về luật nhân quả, về lý vô thường, về con đường dẫn đến giác ngộ giải thốt. Tuy nhiên, trong hàng triệu triệu Phật tử trên khắp hành tinh này, thì đã có được bao nhiêu hành giả ngày đêm thiết tha chuyên cần công phu, nỗ lực hành trì để cầu mong liễu sanh thốt tử. Và trong số tám muôn bốn ngàn phương tiện pháp môn tu học mà Đức Bổn Sư đã mở bày nhằm giúp chúng sanh nhận ra

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Do Đâu Chúng Ta Khổ?

Do Đâu Chúng Ta Khổ?

Kinh Vô Lượng Thọ có nói: “Ái bảo tham trọng, tâm lao thân khổ.” Tham ái sâu nặng, tâm mệt nhọc, thân khổ sở. Chữ “ái” ở đây là tham ái, chúng ta tham ái vàng bạc, tiền tài, của cải thế gian, tâm tham lam rất sâu nặng, luôn tưởng rằng có thể giữ lấy, giữ chặt, thật ra, cái gì cũng không có được, đó chỉ là khởi vọng tưởng mà thôi.

Người thế gian thường nói: “Sanh chẳng đem đến, chết chẳng mang theo”, vì chúng ta chưa chết nên vẫn còn muốn giữ chặt. Thật ra mỗi người chúng ta, mỗi buổi tối đều phải chết một lần. Khi ngủ say

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Vì Sao Niệm Phật Nhưng Không Điều Phục Được Phiền Não?

Vì Sao Niệm Phật Nhưng Không Điều Phục Được Phiền Não?

Có một số đồng tu nói là họ rất muốn học nhưng phiền não của họ không đoạn được, tham-sân-si-mạn, phải quấy nhân ngã không thể hàng phục, rất muốn hàng phục nhưng không phục được. Thực tế mà nói, câu Phật hiệu này chân thật thì được rồi, nếu Phật hiệu không thể hàng phục thì phiền não tập khí rất nặng, do đó phải dùng phương pháp khác để giúp đỡ. Niệm Phật là chính.

Nếu Phật hiệu có thể hàng phục được phiền não, ý niệm của phiền não vừa khởi, lập tức liền dùng một câu A Di Đà Phật thay thế ý niệm này đi thì công phu niệm Phật này liền có lực. Hay nói cách khác

CHIA SẺ BÀI VIẾT:
1/176123...10...Cuối