Thế Nào Là Lão Thật Niệm Phật?

Thế Nào Là Lão Thật Niệm Phật?

Cổ nhân nói “lão thật niệm” (lão thật có nghĩa là thật thà; thật thà niệm tức là niệm Phật mà không nghĩ ngợi chi cả, cứ niệm là niệm), lão thật niệm thì được rồi, chính là học trò ngoan của Phật rồi. Niệm cho hết vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, niệm cho đến tâm thanh tịnh, cho đến trí tuệ khai mở. Niệm đến tâm thanh tịnh thì trí tuệ tự nhiên hiện tiền.

Thuốc tốt nhất để trị mọi bệnh khổ của thân và tâm chính là “lão thật niệm Phật”. Lão thật, tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, thân liền thanh tịnh, làm sao sanh bệnh được?

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Người Học Phật Chẳng Nên Gần Gũi Kẻ Giải Đãi Và Nơi Náo Nhiệt

Người Học Phật Chẳng Nên Gần Gũi Kẻ Giải Đãi Và Nơi Náo Nhiệt

Chánh kinh:
Hà đẳng vi tứ? Sở vị: Bất ưng thân cận giải đãi chi nhân.
(Những gì là bốn? Chính là: Chẳng nên thân cận kẻ biếng nhác).

Chúng ta thường thân cận hạng người ấy thì sự tu học của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta là phàm phu sơ học, chẳng có định lực, thiếu trí huệ, vì thế giao du phải chọn lựa người. Có khá nhiều bạn đồng tu chẳng hề để tâm cảnh giác điều này, bị hoàn cảnh xoay chuyển, đáng tiếc vô cùng!

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Phương Pháp Để Ra Khỏi Vô Minh Tà Niệm

Phương Pháp Để Ra Khỏi Vô Minh Tà Niệm

Ái bất trọng, bất sanh Ta Bà
Niệm bất nhất, bất sanh Tịnh Độ

(Ái không nặng, không sanh ra ở Ta Bà
Niệm Phật không chuyên nhất, không vãng sanh Tịnh Độ).

Con người sanh ra ở thế giới Ta Bà chính là vì ái dục quá nặng. Vãng sanh Tịnh Độ phải dựa vào A Di Đà Phật, then chốt ở ý niệm phải chuyên nhất. Chỉ có một câu “A Di Đà Phật”, nhất định không có tạp niệm thứ hai, thì chắc chắn sanh Tịnh Độ. Nếu khi niệm “A Di Đà Phật”, còn xen tạp vọng niệm khác, thì sẽ không có phần vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ được rồi. Là do “ái dục” làm cản trở.

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Quả Báo Của Việc Hủy Báng Phật Pháp Của Một Gia Đình Thích Ăn Thịt Heo

Quả Báo Của Việc Hủy Báng Phật Pháp Của Một Gia Đình Thích Ăn Thịt Heo

Đôi phu thê này người chồng năm nay 29 tuổi, vợ anh 32 tuổi. Con họ bị thầy thuốc chẩn đoán là bại não. Hiện nay bé được 4 tuổi, trông rất thông minh và xinh đẹp.

Trí tuệ, và số đo IQ vượt xa những trẻ lớn tuổi hơn nó rất nhiều. Thí dụ như bạn chơi trò biến hóa ảo thuật với bé, giấu vật gì đó, bé không những biết bạn đang lừa nó, mà lập tức có thể tìm ra vật bạn đang giấu. Khi đi đường, bé rất nhút nhát vì không thể giữ thăng bằng, phải nhờ người lớn dắt mới có thể đi được. Hiện bé vẫn còn đang cố gắng luyện tập, nhưng tiến triển như vậy so với lời bác sĩ đã tuyên bố: “Em bé này sẽ không thể ngồi được” thì quả là tiến bộ rất

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Tâm Khẩn Thiết Chí Thành Là Chìa Khóa Thành Công Của Người Tu Đạo

Tâm Khẩn Thiết Chí Thành Là Chìa Khóa Thành Công Của Người Tu Đạo

Đại sư Vĩnh Minh dạy: “Phải một lòng quy mạng, trọn đời tinh tu, khi ngồi nằm thường hướng về Tây. Lúc lễ bái, niệm Phật, phát nguyện, phải khẩn khiết chí thành, không xen lẫn tạp niệm trạng như người bị hình lục, như kẻ đang ở lao tù, như gặp oán giặc rượt theo, như bị nước lửa bức bách, một lòng cầu cứu, nguyện thoát khổ luân, mau chứng vô sanh, để nối ngôi Tam Bảo, đền đáp bốn ơn, độ loài hàm thức. Chí thành như thế tất công phu không uổng. Trái lại, nếu lời và hạnh không hợp nhau, lòng tin không vững chắc, niệm lực thường gián đoạn không tương tục, đem sự biếng trễ ấy để mong vãng sanh thì e

CHIA SẺ BÀI VIẾT:
1/165123...10...Cuối