Nhờ Làm Lành Tích Phước Tránh Được Quả Báo Địa Ngục Bị Nghiền Nát Thây

Nhờ Làm Lành Tích Phước Tránh Được Quả Báo Địa Ngục Bị Nghiền Nát ThâyNgười làm việc xấu ác, có thể lừa gạt được pháp luật tại dương gian, nhưng âm ty địa phủ lại không thể buông tha cho. Đó cũng là quy luật nhân quả thiện ác hữu báo hiện hữu muôn đời này.

Trước đây tại huyện Hợp Phì tỉnh An Huy từng có một vị đại thân sỹ tiền tài như nước. (Đại thân sỹ là cách gọi người giàu, có thế lực hoặc quan đã về hưu thời xưa). Ông mở tiệm cầm đồ, tiệm đồ cổ và quầy đổi tiền. Ông vừa giàu có, lại giỏi giao tiếp nên phất lên như diều gặp gió. Tiền giấy mà ông xuất ra chỉ từ một xâu tới 5 xâu tiền, chứ không có tiền giấy mệnh giá lớn. đọc tiếp ➝

Muốn Tâm Chuyên Nhất Niệm Phật Hãy Dán Chữ “Chết” Ngay Trên Trán

Muốn Tâm Chuyên Nhất Niệm Phật Hãy Dán Chữ Niệm Phật cốt yếu là để thoát sanh tử, mà đã vì sanh tử thì nên tự sanh tâm nhàm chán nỗi khổ sanh tử, tự sanh tâm ưa thích sự vui nơi Tây Phương. Có như thế thì hai pháp Tín và Nguyện thường được trọn vẹn.

Lại thêm chí thành, khẩn thiết như con nhớ mẹ thì ba pháp: Phật lực, Pháp lực, tự tâm tín nguyện công đức lực hiển hiện trọn vẹn như mặt trời rực rỡ trên không, dù có sương dày, băng đóng tầng tầng thì cũng chẳng bao lâu sẽ biến mất ngay!

Muốn tâm chẳng tham sự việc bên ngoài chỉ chuyên niệm Phật đọc tiếp ➝

Nam Phật Tử 24 Tuổi Dụng Công Mãnh Liệt Suốt 4 Năm Dự Tri Thời Chí Tự Tại Vãng Sanh

Nam Phật Tử 24 Tuổi Dụng Công Mãnh Liệt Suốt 4 Năm Dự Tri Thời Trí Tự Tại Vãng SanhNhàm chán Ta Bà thống khổ, thề quyết thoát ra, bốn năm thiết tha tinh tu Tịnh Độ!
Mến ưa Cực Lạc yên lành, cầu về mãnh liệt, cảm Phật chơn thiệt tự tại vãng sanh!

Chú Lê Văn Sâu, sinh năm 1952, cư ngụ tại số 172, ấp Hòa Thạnh, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh Đồng Tháp. Thân phụ là cụ ông Lê Văn Trình, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Thôn. Chú là thứ Út trong gia đình có năm anh em, sinh sống bằng nghề làm ruộng. đọc tiếp ➝

Người Thường Sanh Lòng Đố Kỵ Quyết Bị Giảm Phước Tổn Thọ

Người Thường Sanh Lòng Đố Kỵ Quyết Bị Giảm Phước Tổn ThọNiệm Phật cần nhất phải tận hết sức mình giữ đạo đức, ngăn tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, giữ tấm lòng lành, nói lời lành, làm việc tốt: việc gì mình làm được thì nhận biết đúng đắn mà làm; việc gì làm không nổi thì cũng nên phát thiện tâm hoặc khuyên người có khả năng hãy làm. Hoặc là thấy ai làm được thì sanh lòng hoan hỷ, thốt lời khen ngợi thì cũng thuộc về công đức nơi tâm và miệng.

Nếu tự mình chẳng làm nổi, thấy người khác làm được lại sanh lòng đố kỵ thì thành ra tâm hạnh của kẻ tiểu nhân gian ác đọc tiếp ➝