Quy Y Có Phải Là Tìm Một Vị Thầy Nào Đó Để Nương Tựa Không?

Quy Y Có Phải Là Tìm Một Vị Thầy Nào Đó Để Nương Tựa Không?

Bình thường có một số người có những ngộ nhận sai lầm về quy y. Họ cho rằng quy y là quy y với một vị thầy nào đó, hay càng quy y với nhiều vị thầy càng tốt, đó là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Quy y không phải là nương tựa một vị thầy nào, cũng không phải nhiều vị thầy càng tốt, mà chính là đem cương lĩnh và nguyên tắc tu học Phật pháp mà trao truyền cho chúng ta, đó gọi là quy y. Vì vậy, quy y là quy y tự tánh Tam bảo, không phải là quy y một người nào từ bên ngoài. Thậm chí đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không có tương quan, bạn nói tôi quy y với Đức Phật là sai lầm lớn.

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Một Ni Sư Tu Tịnh Độ Được Sơn Thần Dùng Gió Đưa Đi Hơn Ngàn Cây Số

Một Ni Sư Tu Tịnh Độ Được Sơn Thần Dùng Gió Đưa Đi Hơn Ngàn Cây Số

Đồng tu của Chùa Hưng Long, họ là một đạo tràng niệm Phật rất chăm chỉ, rất khó được, họ đã đến nơi đây một lần. Lão Hòa thượng của họ là một lão Tỳ Kheo Ni, hiện tại chúng ta mới được rõ ràng. Lần trước, đồng tu Đông Bắc đến nói với chúng ta, vị lão Hòa thượng này đã từng được sơn thần mời đi.

Nước Bắc Hàn có hơn 100 vị sơn thần (hiện tại đang niệm Phật, tu Tịnh Độ), nói với họ là trên trời không ổn định. Trên trời không ổn định thì trên đất cũng không thể ở, chỗ tốt nhất vẫn là Thế giới Tây Phương Cực Lạc.

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Chúng Ta Thờ Cúng Hình Phật Và Bồ Tát Như Thế Nào Mới Đúng?

Chúng Ta Thờ Cúng Hình Phật Và Bồ Tát Như Thế Nào Mới Đúng?

Tự tánh của chúng ta vốn thanh tịnh, song mỗi ngày từ sáng đến chiều chúng ta đều vọng tưởng, vọng niệm, phiền não, những điều đó đều do chúng ta si mê. Như vậy, làm thế nào để khôi phục lại những đức tánh đó? Nhất định phải nhờ tu hành. Hình tượng, danh hiệu Phật và Bồ tát làm khơi dậy đức hạnh tu hành trong mỗi chúng ta, mục đích là như vậy. Là đệ tử Phật, chúng ta cúng dường Phật và Bồ tát cũng không ngoài những mục đích trên. Thứ nhất có ý nghĩa tưởng niệm, vì Đức Phật là bậc thầy cao cả của chúng ta, chúng ta mang ơn giáo dục của Ngài, đạt được nhiều lợi ích và công đức thù thắng

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Niềm Tin Phật Pháp Đã Cứu Lấy Bàn Tay Có Khối U Ác Tính

Niềm Tin Phật Pháp Đã Cứu Lấy Bàn Tay Có Khối U Ác Tính

Câu chuyện Phật pháp nhiệm mầu đã xảy ra tại chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Em Lại Ngọc Dũng 22 tuổi tại địa chỉ 775A Thiên Lôi, P. Kênh Dương, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng đã may mắn tìm lại được bàn tay khỏe may sau nhiều năm đau đớn với khối u ác tính nằm giữa lòng bàn tay phải của em.

Qua lời kể của ông Lại Ngọc Hiệp (ba của em) và gia đình: “Cách đây 4 năm khi em Dũng đang là sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội. Với tuổi trẻ đang căng tràn nhựa sống và ý chí quyết tâm ăn học thành tài để báo đáp công ơn Cha Mẹ, gia đình và xã hội thì kiếp nạn đã ập đến

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Nhân Quả Có Tương Quan Thế Nào Đối Với Những Trường Hợp Có Người Cả Đời Chỉ Làm Việc Thiện Nhưng Gặp Nhiều Điều Xấu?

Nhân Quả Có Tương Quan Thế Nào Đối Với Những Trường Hợp Có Người Cả Đời Chỉ Làm Việc Thiện Nhưng Gặp Nhiều Điều Xấu?

Nhân quả luôn vĩnh viễn, liên tục và tuần hoàn, đây là một đạo lý chúng ta cần phải biết. Biết được nhân quả là liên tục và tiếp nối tuần hoàn thì trong mọi cảnh, chúng ta tự nhiên sẽ hướng đến đoạn trừ các việc ác và tu tập các việc thiện. Vì chính mình tạo nhân thì tự gặt lấy quả, và tất nhiên, kết quả ai cũng muốn tốt đẹp như ước muốn. Do đó, chúng ta gieo nhân thiện nhất định sẽ được quả thiện, gieo nhân ác tất nhiên sẽ bị quả ác. Không thể nói gieo nhân thiện mà lại gặt quả ác hay gieo nhân ác mà được quả báo thiện, đây là đạo lý không thể có. Nhân quả là định luật tất yếu. Đời này gieo nhân thiện

CHIA SẺ BÀI VIẾT:
1/185123...10...Cuối