Gian Dâm Chồng Người Bị Oan Gia Trái Chủ Theo Suốt 18 Kiếp Để Trả Thù

Gian Dâm Chồng Người Bị Oan Gia Trái Chủ Theo Suốt 18 Kiếp Để Trả ThùĐây là câu chuyện nhân quả trong pháp hội thỉnh oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng (Quảng Ninh). Nhân vật sau khi tu hành đúng theo sự hướng dẫn của chư Tăng trong pháp hội chỉ dạy đã chuyển được nghiệp của mình.

Cách đây 3 năm, cô Trần về chùa Ba Vàng trong tay cô gần như chẳng còn gì. Hàng ngày cô dậy từ ba rưỡi sáng tu tập theo thời khóa cùng đại chúng rồi đi làm công quả tại chùa. Cô lầm lũi sống xa cách với mọi người và hầu như cô chẳng nói chuyện với ai, có nói cũng chỉ vài câu xã giao cho qua chuyện. Trong đôi mắt người phụ nữ ấy luôn u uất một nỗi niềm khó tả mà bất cứ ai nhìn vào đọc tiếp ➝

Duy Tâm Tịnh Độ Có Phải Là Cõi Tây Phương Cực Lạc Không Thật Có?

Duy Tâm Tịnh Độ Có Phải Là Cõi Tây Phương Cực Lạc Không Thật Có?Duy tâm Tịnh độ, không phải không có thế giới Tây phương Cực lạc trang nghiêm thanh tịnh mà là chỉ chân tâm, thể thì biến khắp mười phương; lượng thì đầy hư không giới. Tức cõi Tây phương Cực lạc cũng không ngoài tự tâm nên nói duy tâm Tịnh độ. Người niệm Phật cẩn thận chớ hiểu sai chữ duy tâm. Nếu lấy hai chữ “duy tâm”, tức bảo không có Tây phương Tịnh độ, vậy thì Kinh A Di Ðà, Ðức Thích Ca bảo Xá Lợi Phất: “Từ cõi Ta bà hướng về phía Tây, vượt qua 10 vạn ức cõi Phật, có thế giới gọi là Cực lạc, nước ấy có Phật hiệu là A Di Ðà, hiện đang thuyết pháp”. Ðây há là lời dối người sao? Phật là bậc toàn giác, tuyệt không đọc tiếp ➝

Cụ Ông Tặng Kỷ Vật Răng Cho Con Gái Khi Biết Trước Ngày Vãng Sanh

Thương người mến vật, thật thà niệm Phật! Mọi thứ đều buông, thương – ghét vui – buồn tiêu tan sạch mất!
Nghiệp khảo chẳng màng, lòng luôn bình an! Chọn ngày về xứ, khổ đau sanh tử bỏ lại trần gian!

Ông Chiêu Văn Triệu sinh năm 1918, cư ngụ tại ấp Phú Trung, xã Phú Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Thân phụ là cụ ông Chiêu Văn Tám, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Biền. Ông là con thứ ba trong gia đình có năm anh em. Khi đến tuổi trưởng thành ông kết hôn đọc tiếp ➝

Muốn Nhiếp Tâm Niệm Phật Tai Phải Nghe Tiếng Niệm Rành Rẽ Rõ Ràng

Muốn Nhiếp Tâm Niệm Phật Tai Phải Nghe Tiếng Niệm Rành Rẽ Rõ RàngNếu niệm Phật mà tâm khó quy nhất thì nên nhiếp tâm niệm khẩn thiết sẽ tự có thể quy nhất. Cách để nhiếp tâm không có gì hơn được chí thành, khẩn thiết; tâm chẳng chí thành thì không cách chi nhiếp nổi!

Nếu đã chí thành mà chưa thuần nhất thì nên thường lắng tai nghe, chẳng luận là niệm ra tiếng hay niệm thầm đều phải là niệm phát xuất từ tâm, tiếng phát xuất từ miệng, âm nhập vào tai; tâm và miệng niệm sao cho rành rẽ rõ ràng, tai nghe sao cho rành rẽ, rõ ràng. Nhiếp tâm như thế thì vọng niệm tự dứt. đọc tiếp ➝