Nơi Tâm Tịnh Thì Cõi Phật Tịnh Cần Gì Phải Niệm Phật Cầu Sanh Tịnh Độ?

Nơi Tâm Tịnh Thì Cõi Phật Tịnh Cần Gì Phải Niệm Phật Cầu Sanh Tịnh Độ?

Lúc bấy giờ, Tịnh Pháp Bồ Tát lại bạch cùng đức Phật:

– Khi trước đức Như Lai thuyết pháp dạy các chúng sanh chỉ cần tịnh tâm mình, nếu ai tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Lại nói: “Hết thảy chúng sanh niệm danh hiệu A Di Ðà Phật quyết định sanh Tịnh Ðộ”. Nếu như tâm tịnh cõi Phật sẽ tịnh thì tịnh tâm lập địa thành Phật, cần gì phải niệm Phật cầu sanh Tịnh Ðộ? Nếu để tịnh cõi nước cần phải niệm Phật thì sao Như Lai lại bảo: “Hết thảy tâm tịnh thì cõi Phật tịnh?” Xin giảng về hai pháp môn này để người học Thiền Na và chúng sanh niệm Phật

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Công Phu Niệm Phật Nông Cạn Nhờ Trợ Niệm Thấy Ao Báu Vãng Sanh

Công Phu Niệm Phật Nông Cạn Nhờ Trợ Niệm Thấy Ao Báu Vãng Sanh

Cư sĩ Dương Liên Hàng thời Dân Quốc, người huyện Dư Diêu tỉnh Triết Giang. Nhà nghèo, làm nghề buôn bán. Nghe lời ông Ðồng Giác Hàng tu Tịnh nghiệp, lâu ngày đối với giáo nghĩa giải ngộ siêu quần.

Ông tham dự Liên Xã niệm Phật. Vì bị bịnh nên lại sát sanh, dần dần xa lìa các liên hữu. Sau bịnh nguy kịch, liên hữu bảo ông ắt phải chết. Tự xét mình không thể nào qua nổi, ông hoảng sợ, hối hận, bèn gắng sức đến trước Phật, tận tình bày tỏ, dốc lòng thành sám hối, lại giữ Ngũ Giới, thề chẳng tái phạm. Từ đấy trở đi, ông buông bỏ

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Quả Báo Của Việc Truyền Bá Phim Ảnh Văn Hóa Không Lành Mạnh

Quả Báo Của Việc Truyền Bá Phim Ảnh Văn Hóa Không Lành Mạnh

Quả báo của việc đóng phim, làm phim bạo lực, viết kịch bản diễn tả cảnh cướp, giết, dâm, hoặc lên mạng chia sẻ những hình ảnh xấu, lời nói, bài viết thô tục… làm ảnh hưởng đến đạo đức của nhiều thế hệ trẻ: tương lại đọa địa ngục. Người xem mà khen ngợi, tán dương cái ác cũng vô tình tạo tội nghiệp này. Kính mong ai nấy cảnh giác!

Lúc ta xem phim tình cảm khiêu dâm hay đọc truyện tình dục, đa số trong lòng cũng dậy sóng, động niệm theo, chưa kể còn có người bắt chước theo như xem phim. Sách Đại Đạo Tặc Giang Dương, Thần Trộm hay phim Cuộc Đua Tử Thần của Mỹ .v.v…

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Thông Suốt Hoa Nghiêm Vẫn Niệm Phật Vãng Sanh Tịnh Độ

Thông Suốt Hoa Nghiêm Vẫn Niệm Phật Vãng Sanh Tịnh Độ

Ông Tôn Lương người Tiền Đường đời Tống, sống ẩn dật để xem Đại tạng. Đặc biệt, ông rất thông thạo ý nghĩa của kinh Hoa nghiêm. Ông thụ giới bồ-tát với luật sư Đại Trí và mỗi ngày niệm Phật đến vạn tiếng. Ông niệm như vậy suốt hai mươi năm mà không lúc nào ngừng nghỉ. Bỗng một hôm, ông bảo người nhà thỉnh chư tăng đến niệm Phật để trợ giúp cho ông vãng sinh. Chư tăng đến niệm Phật chưa được bao lâu thì ông nhìn lên trời nói rằng: “Phật và Bồ-tát mang hoa sen đến rồi!”. Nói dứt lời, ông nằm xuống và qua đời.

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Vì Sao Chúng Ta Tu Trì Nhưng Không Thấy Tướng Lành?

Vì Sao Chúng Ta Tu Trì Nhưng Không Thấy Tướng Lành?

Thuở Viễn Công tại thế, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật còn chưa được dịch ra, kinh A Di Đà cũng chưa phiên dịch, lão nhân gia căn cứ kinh Vô Lượng Thọ, chỉ có kinh Vô Lượng Thọ. Trong Tịnh Độ Tam Kinh, kinh Vô Lượng Thọ được truyền đến Trung Hoa sớm nhất. Thuở ấy, Viễn Công đại sư nương theo một bộ kinh để tu trì, thành lập Liên Xã ở Lư Sơn, Tịnh Độ Tông được thành lập tại đó. Những người chí đồng đạo hợp, chuyên tu Tịnh Độ cầu vãng sanh thế giới Cực Lạc. Một trăm hai mươi ba người niệm Phật ở Lư Sơn. Lão nhân gia ba lượt thấy Tịnh Độ, kinh Lăng Nghiêm nói là “hiện tiền thấy Phật”

CHIA SẺ BÀI VIẾT:
1/209123...10...Cuối