Khi Xem Kinh Không Nên Dùng Lý Lẽ Để Hiểu

Khi Xem Kinh Không Nên Dùng Lý Lẽ Để Hiểu

Nếu muốn tùy phận được lợi ích thật sự, phải chí thành khẩn thiết thanh tịnh tam nghiệp. Hoặc trước hết phải đoan tọa chốc lát, lắng định thân tâm, rồi mới lễ Phật, đọc ra tiếng; hoặc chỉ im lặng xem. Hoặc lễ Phật xong, đoan tọa chốc lát, sau đó mới mở kinh [ra xem]. Cũng phải thân đoan nghiêm, ngồi ngay ngắn như đối trước thánh dung, đích thân lắng nghe viên âm, chẳng dám manh nha một niệm biếng nhác, chẳng dám khởi một niệm phân biệt. Ðọc một loạt từ đầu đến cuối, dù là văn hay nghĩa đều nhất loạt chẳng dùng lý lẽ để hiểu.

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Điều Kiện Trọng Yếu Để Được Vãng Sanh Cực Lạc

Điều Kiện Trọng Yếu Để Được Vãng Sanh Cực Lạc

“…Tứ chúng đệ tử ở ngay trong đời này có cơ hội nghe được Phật pháp, đây là nhân duyên hy hữu khó gặp, trong kinh Phật cũng thường nói “thiện căn, phước đức, nhân duyên”, ba cái đầy đủ thì đời này mới có thể được độ.

Chúng ta có nhân duyên đầy đủ, vấn đề là có thiện căn, phước đức hay không? Có thiện căn phước đức, tức là tin sâu, nguyện thiết, y giáo phụng hành, cái này chính là thiện căn, phước đức. Nếu không tin, không có cái nguyện lực này, không chịu y giáo phụng hành, vẫn cứ tùy thuận tập khí phiền não của mình, thì trong ba điều kiện này,

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Yếu Bóng Vía Hay “Sợ Ma” Có Nên Đi Hộ Niệm Không?

Yếu Bóng Vía Hay “Sợ Ma” Có Nên Đi Hộ Niệm Không?

Yếu bóng vía hay “sợ ma” thì nên Niệm Phật nhiều, Niệm Phật thật thành tâm. Mỗi câu Niệm Phật thành tâm thì có 25 vị Bồ-tát gia trì. Có Bồ-tát gia trì thì còn ma nào dám chọc nữa mà sợ?

Thiếu niềm tin vào Phật pháp mới sợ ma. Không hiểu Phật pháp mới sợ ma. Thường làm việc ma mới gặp ma. Tâm ma mới gặp ma. Tục ngữ thế gian có câu, “Ma bắt coi mặt người ta, mặt ai méc-méc thì ma bắt hoài”. Vậy thì đừng sợ bậy bạ nữa nhé.

Vì thực ra chính mình là một con ma rất lớn, lớn hơn những

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Gia Đình Có 7 Người Con Hiếu Tử Trong Thời Đại Mới

Gia Đình Có 7 Người Con Hiếu Tử Trong Thời Đại Mới

Kính thưa chư liên hữu đồng tu. HT. Tịnh Không thường giảng rằng: “thấy người hiền ta phải bắt chước học theo. Thấy người làm thiện ta nên tùy hỷ tán thán công đức”. Chính vì thế, nhân dịp 1 chuyến đi Hộ Niệm xa tại tỉnh Daklak. Người viết tận mắt chứng kiến “người hiền – gia đình có 7 người con hiếu tử”. Cảm động trước tinh thần HIẾU ĐẠO CỦA 7 NGƯỜI CON. Người viết xin mạo muội viết lại đôi dòng suy nghĩ cảm tưởng của mình. Kính gởi đến chư vị bài viết về đạo lý NHÂN VĂN ĐẠO ĐỨC CON NGƯỜI.

Ngày nay, khi mà xã hội khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển không ngừng. Thì nền nhân văn

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Thâm Giải Kinh Giáo – Tin Sâu, Nguyện Thiết, Phụng Hành

Thâm Giải Kinh Giáo – Tin Sâu, Nguyện Thiết, Phụng Hành

Tuy bạn cũng tin pháp Tịnh Độ, nhưng lòng tin này vẫn còn nửa tin nửa ngờ, và chẳng có tâm nguyện khẩn thiết. Vì nếu bạn có lòng tin chắc chắn, có tâm nguyện thiết tha, thì những thói hư tật xấu, tập khí gì cũng chẳng còn nữa, đều đã xả bỏ sạch. Nếu bạn vẫn còn giữ những thói hư tật xấu, tập khí đó, tức là bạn chẳng có đủ Tín, Nguyện. Vì sao? Vì bạn chẳng hề thông hiểu kinh giáo.

Từ điểm này có thể thấy biết, ngày nay hoằng dương Tịnh Tông trên thế giới không thể nào làm giống như Ấn Quang đại sư.

CHIA SẺ BÀI VIẾT:
1/150123...10...Cuối