Sự Cảm Ứng Nhiệm Màu Của Công Đức Lạy PhậtNhờ phụ thân hồi hướng công đức lạy Phật mà một người con từ một thành viên bất hảo của xã hội với đầy đủ những tánh hư tật xấu như đánh lộn, dùng kiếm đâm chém người… nay đã hồi tâm quay về nẻo giác. Chẳng những anh tự động xa lánh đám bạn hư hỏng, bỏ hẳn các thói hư, tật xấu xưa kia mà anh còn khuyên các thành viên còn lại trong gia đình nên tu theo pháp môn Tịnh Độ – pháp môn mà anh đã được đại đức Thích Giác Nhàn chỉ dẫn tu từ ngày đầu bước chân vào chùa. Do duyên lành từ nhiều kiếp anh đã gặp được vị thầy này mà theo anh “ngay lần đầu mới gặp tóc tai dựng lên, cả người run rẩy… Từ trước đến nay chưa sợ ai cả nhưng gặp vị tu hành này lại sợ.”

Niệm Phật Một Câu Phước Sanh Vô Lượng
Lễ Phật Một Lễ Tội Diệt Hằng Sa