Ung Thư Niệm Phật Vãng Sanh Tướng ĐẹpCô Lê Thị Sen mang bệnh ung thư thời kỳ cuối. Nhờ chút phước duyên từ nhiều kiếp trước, nay khi lâm chung được gặp thiện hữu trí thức và ban trợ niệm đến khai thị pháp môn Niệm Phật. Dù bệnh ung thư gây nhiều đớn đau nhưng cô vẫn cố gắng niệm Phật. Khi vừa tắt thở miệng cô há to như cá thiếu nước, da mặt tái nhợt nhưng sau đó miệng dần khép lại rồi ngậm hẳn. Sau khi đã tắt thở 8 tiếng, chân tay cô vẫn mềm mại, đỉnh đầu nóng ấm hiện đủ tướng lành của một người vãng sanh. Qua đoạn phim này chúng ta càng nhận rõ tầm quan trọng không thể nào thiếu được của sự trợ niệm và sự tiếp dẫn vãng sanh của Phật A Di Đà là không thể nghĩ bàn.

Khi vừa tắt thở diện mạo cô xấu xí, miệng mở to.

Miệng cô dần khép lại trong tiếng niệm Phật của Ban Hộ Niệm.

Và cuối cùng miệng cô đã ngậm kín, mặt hồng hào.