Cả Đời Không Tin Phật Nhờ Thiện Căn Sâu Dầy Lâm Chung Nhiếp Tâm Niệm Phật Được Phật Đến RướcỞ tỉnh Giang Tô, huyện Cao Thuần, xóm Đông, làng Phụng Sơn, có Cư sĩ Châu Bảo Hoa giới thiệu tại đây có một giáo viên Trung học tên là Hàn Hữu Tài, vào năm ông 41 tuổi, bà mẹ và em của ông đều đã quy y Tam Bảo, ông vẫn không tin tưởng nhưng không phỉ báng. Sau đó mấy tháng, ông bị khối u trong bao tử đau đớn vô cùng, tánh mạng có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Qua đây, ông đột nhiên tỉnh ngộ.

Có người khuyên ông niệm Phật, ông đồng ý và nói: Không tin thì thôi, mà tin thì không nghi ngờ. Vốn biết không thể ngồi dậy được, nên ông nằm nghiêm trang nhiếp tâm niệm Phật. Bỗng nhiên ông vùng dậy, mọi người hỏi lý do, ông bảo: Đức Phật đến rồi, nằm như thế là bất kính. Rồi hỏi: Quý vị không thấy sao?

Nói xong độ năm phút thì ông xả báo thân. Do vì chí tâm niệm Phật, nên cảm ứng mà đức Phật đến nghinh đón. Điều này chứng tỏ rằng, khi lâm chung niệm mười niệm thì được vãng sanh, chẳng phải là việc hư dối.

Sự kiện xảy ra vào lúc 22 giờ ngày 12 tháng 12 Âm lịch (năm 1991 TL).

(Chơn Từ Pháp Sư Cung Cảo)

Trích Niệm Phật Nhất Định Vãng Sanh
Tuyển thuật: Pháp sư Huệ Tịnh
Biên đính: Pháp sư Tịnh Tông
Dịch giả: Thích Giác Quả