Phật Và Bồ Tát Luôn Hiện Thân Xung Quanh Nhưng Chúng Ta Không Hề BiếtTrong các Kinh điển Đại Thừa, Phật thường nói các Đức Như Lai và các Bồ Tát thường thường phân vô biên thân, làm vô biên Phật sự ở khắp 10 phương thế giới, nhằm cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh. Đối với sự việc này đa phần phàm phu đều chẳng tin, cho là Phật nói chưa chắc đúng. Còn những người có thể tin tưởng, có thể tiếp nhận thì sao? Họ chẳng dám khởi lên ý niệm khinh mạn đối với hết thẩy chúng sanh, họ đối với hết thẩy người, sự, vật đều là chân thành, cung kính.

Mọi người đều biết trong lịch sử, 2 vị Hàn Sơn và Thập Đắc ở chùa Quốc Thanh thuộc Trung Quốc là hoá thân của Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát. Các Ngài làm công việc gì trong chùa? Làm những việc lặc vặc chẻ củi, gánh nước trong nhà bếp. Còn Phong Cang là A Di Đà Phật tái lai, Ngài làm gì trong chùa? Là giã gạo và làm công việc nặng nhọc trong nhà bếp để phục vụ đại chúng. Trong chùa không có 1 ai kính trọng các Ngài cả. Sau này, khi người ta biết được các Ngài chính là Phật, Bồ Tát hoá thân đến để chăm sóc mọi người, mọi người đã làm việc có lỗi với các Ngài, thì có hối hận cũng chẳng còn kịp nữa.

Đó là thời xưa, vậy thời nay có Phật, Bồ Tát ở trong các ngôi đạo tràng hay không? Vẫn có rất nhiều, có thể các Ngài vẫn đang làm các công việc nặng nhọc trong nhà bếp mà mọi người không biết. Mỗi ngày mọi người thường hay gièm chê những người làm việc trong nhà bếp này, thì chẳng khác nào đang gièm chê Phật, Bồ Tát. Thế nên, chúng ta phải biết rằng Phật, Bồ Tát luôn ở xung quanh và luôn ảnh hưởng đến chúng ta.

Lúc trước, lão cư sĩ Chu Kính Trụ kể cho tôi nghe nhân duyên cụ đến với Phật pháp. Cụ là người học khoa học, cũng làm quan khá lớn, cứ cho rằng những chuyện ma quỷ, Phật, Bồ Tát….đều là mê tín, chẳng bao giờ chịu tin. Cụ tiếp xúc rất nhiều câu chuyện về Phật, Bồ Tát, về ma quỷ, nhưng cũng đều là do người khác kể lại, cho nên mỗi lần như vậy cụ đều coi như mình đang nghe chuyện cổ tích vậy.

Vậy làm sao cụ có thể khởi lên niềm tin chân chánh được? Cụ kể cho tôi nghe vào thời kháng chiến, cụ ở Trùng Khánh, ban đêm đánh bài mạt chược đến 1, 2 giờ khuya mới đi về nhà. Lúc đó chẳng có xe, nên cụ phải đi bộ, cách rất xa mới có 1 cột đèn. Trên đường đi về nhà khoảng đường khá dài, lại tối đen như mực, thế nhưng cụ vẫn đi bình thường không có chút gì sợ hãi. Đi được 1 lúc thì cụ thấy có 1 người đang đi trước cụ chẳng xa, là 1 người đàn bà, cụ cũng chẳng để ý lắm. Sau đó thì cụ bổng nhiên giật mình tự hỏi rằng: “Tại sao bà này lại đi lang thang 1 mình ở trong đêm tối”. Nghĩ như vậy tự nhiên cụ nổi da gà, khi nhìn kỹ lại mới thấy bà này chỉ có phân nửa thân phía trên, chẳng có thân phía dưới. Nếu chẳng tận mắt nhìn thấy thì dù có ai nói cụ cũng là trong lòng bán tín bán nghi. Vì điều này mà cụ mới thật sự bước chân vào cửa Phật mà tu hành. Đây chẳng phải là Phật, Bồ Tát hoá thân thành quỷ để độ cho cụ học Phật đó ư?

Hoặc khi chúng ta đi ra ngoài du lịch ngắm cảnh, nhìn thấy những cây cối hoa cỏ, núi sông, sau khi nhìn thấy bèn có cảm nhận giác ngộ. Chúng ta phải biết rằng những cảnh vật này đều là do chư Phật, Bồ Tát thị hiện. Tại sao đồng là 1 cảnh mà người khàc nhìn thấy thì không khai ngộ, còn bạn vừa nhìn thấy lại khai ngộ? Cho nên, những người khai ngộ không nhất định phải là nhân duyên gì, phàm là có thể giúp đỡ bạn khai ngộ, bất luận là người, sự, vật đều là Phật, Bồ Tát gia trì. Từ đây chúng ta biết được không những Phật, Bồ Tát thị hiện làm chúng sanh hữu tình, mà còn thị hiện làm chúng sanh vô tình ở xung quanh chúng ta nữa.

Người xưa thường nói: “Ngẫng đầu 3 thước có thần minh”. Điều này chẳng sai, số quỷ thần hiện diện xung quanh chúng ta đã nhiều, mà số lượng Phật, Bồ Tát còn nhiều hơn, đều là để cứu độ cho tất cả chúng ta, giúp chúng ta hồi đầu quay về không tiếp tục tạo ác nghiệp nữa, để sớm ngày thoát khỏi lục đạo luân hồi.

Pháp sư Tịnh Không