Vì Sao Người Chết Sau 49 Ngày Mới Đi Đầu Thai?

Vì Sao Người Chết Sau 49 Ngày Mới Đi Đầu Thai?

Con người chết rồi sau khi thần thức lìa khỏi thể xác trước lúc chưa đi đầu thai, ví như người từ trong nhà bước ra ngoài nhưng chưa vào nhà khác vẫn còn ở trung gian, đây là chỉ ý nghĩa thân trung ấm. Người nào có tín sâu, nguyện thiết, tinh tấn niệm Phật khi mới chết ngay đó liền vãng sanh Tây phương, hoặc người có căn lành sâu dày thì trực chỉ sanh về cõi trời, hoặc kẻ tạo ác nghiệp nặng liền đọa vào Địa ngục Vô gián, ba hạng người này là không trải qua gian đoạn thân trung ấm. Hạng người phổ thông bình thường đã không phải cực thiện cũng không phải cực ác đều phải trải qua giai đoạn thân trung ấm. Thời gian thân trung ấm thọ sanh có nhanh chậm không đồng. Nhanh thì trong khoảng khảy móng tay liền đầu thai vào một trong sáu đạo luân hồi, chậm thì khoảng bốn mươi chín ngày hoặc hơn bốn mươi chín ngày.

Hỏi : Duyên cớ gì con người sau khi chết không đi đầu thai mà phải rơi vào giai đoạn thân trung ấm, trải qua bốn mươi chín ngày mới đi đầu thai?

Đáp : Bởi do người chết trong nhiều đời nhiều kiếp quá khứ đã tạo các nghiệp thiện ác lẫn lộn. Trong vọng tâm vô minh nghiệp thức đó, một niệm lành một niệm ác cứ sanh rồi diệt diệt rồi lại sanh khiến nghiệp thiện ác liên tục không phân định. Nếu như trụ vào nghiệp thiện, tâm này thuần thiện thì do trong tâm thiện phát hiện ra cảnh giới lành Thiên,Nhân, A tu la tâm thức này tùy theo nghiệp lành đó mà đi đầu thai. Nhưng vì, trong tâm thiện cũng có duyên thượng phẩm thiện, trung phẩm thiện, hạ phẩm thiện mới cảm thành ba cõi Thiên, Nhân, A tu la không đồng nhau.

Nếu như trụ vào nghiệp ác, tâm này thuần ác do trong tâm ác phát hiện ra ba cảnh giới ác Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh, trong tâm thức này tùy theo cảnh giới ác đó mà đi đầu thai. Nhưng vì trong tâm ác cũng có duyên thượng phẩm ác, trung phẩm ác, hạ phẩm ác mới cảm thành ba cõi Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh không đồng. Nên biết, bởi có mối quan hệ tâm và cảnh tương đồng như thế,vì vậy người bà con ở trong thời gian bốn mươi chín ngày cần ăn chay niệm Phật thay hương linh tu tạo công đức, khiến người chết nương nhờ công đức đó mà tiêu trừ tội ác tăng trưởng phước lành, vãng sanh Tây phương hoặc siêu thăng trong cảnh giới Thiên đạo hay Nhân đạo.

Bằng như người bà con trong thời gian này không phát tâm ăn chay niệm Phật mà gây tạo các ác nghiệp như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu ăn thịt như thế túc nghiệp ( nghiệp đời trước ) người chết nếu là nghiệp lành sẽ chuyển thành nghiệp ác; như túc nghiệp người chết nếu là nghiệp ác thì nghiệp ác lại thêm tăng trưởng. Nên biết nghiệp ác nếu tăng thêm sẽ thành thượng phẩm ác, nghiệp đó nhất định khiến cho người chết đọa lạc vào Địa ngục vĩnh viễn chịu vô lượng sự thống khổ.

Hỏi : Nếu kinh tế gia đình khó khăn, mà bảo họ trong thời gian bốn mươi chín ngày ăn chay niệm Phật làm mọi công đức, e rằng cuộc sống của họ khó có thể duy trì được?

Đáp : Trong tất cả mọi công đức để hồi hướng cho người chết thì công đức niệm Phật là lớn nhất, nếu như gia đình kinh tế khó khăn lúc này không cần thỉnh Tăng Ni đến làm lễ, chỉ cần toàn gia quyến phát tâm ăn chay niệm Phật là đủ. Thời gian niệm Phật, quy định sáng sớm niệm Phật xong đối trước bàn thờ người chết hồi hướng rồi dùng cơm sáng. Buổi trưa niệm Phật trước hay sau bữa cơm tùy theo công việc bản thân sao cho thích hợp mà sắp xếp. Buổi chiều sau bữa cơm mới niệm Phật, niệm xong đối trước bàn vong mà hồi hướng, mỗi ngày quy định ba thời niệm Phật ba lần hồi hướng, thời gian còn lại khi làm công việc cũng nên cố gắng mặc niệm niệm Phật.

Phương pháp niệm Phật siêu độ người chết như thế, đối với cuộc sống kinh tế gia đình sẽ không bị ảnh hưởng. Phương pháp này vừa đơn giản nhưng lại tiện lợi hoàn toàn không chướng ngại cuộc sống mà công đức rất lớn. Gia đình lại có thể bình an thanh khiết, bà con mỗi người đều được phước đức mà người chết cũng được sự lợi ích vô cùng. Đây là phương pháp thù thắng làm cho cả hai người sống lẫn kẻ chết đều được sự lợi ích không thể nghĩ bàn.

Trích Lâm Chung Những Điều Cần Biết
Tác giả: pháp sư Thế Liễu
Soạn dịch: thích Nguyên Liên

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

403 Phúc đáp

 1. Phạm Anh Tuấn

  Chào bạn Tịnh Thái
  Mình muốn hỏi khi niệm Phật đến lúc biết ngày vãng sanh mới đi tu thì có được bậc thượng phẩm không?

  • Tịnh Thái

   Khi người niệm Phật công phu thành tựu rồi thì có thể biết trước rõ ràng ngày giờ vãng sanh của chính mình, muốn đi lúc nào thì đi lúc đó, muốn ở lại thêm một thời gian để giúp đỡ chúng sanh hữu duyên với mình cũng ko trở ngại gì, khi đã thành tựu như vậy rồi thì có nghĩa người đó đã thật “Tu” rồi, thật “Xuất Gia” rồi, đã chuyển phàm thành Thánh, đã “Xuất” ra khỏi cái “Gia” là nhà Tam Giới, là Thập pháp Giới rồi…Người này hiện mang nhục thân là 1 phàm phu nhưng cảnh giới tu tập thì vượt ra khỏi sự suy lường của Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát trong Thập Pháp Giới…thật sự là như vậy.

   Còn việc sau đó họ có được vãng sanh Thượng phẩm hay không thì lại do duyên phần và công phu hành trì của họ là sâu hay cạn.

   Tịnh Thái phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, chưa thể thấy được cảnh giới của những vị này rõ ràng nên chỉ nương vào lời dạy của HT Tịnh Không và chư tổ sư mà lặp lại thôi.

   Hi vọng là sẽ giúp được cho bạn một chút.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 2. Lâm Minh Quân

  Bạch Thầy,

  Mẹ con vừa mất được 9 ngày, con ăn chay, lễ Chùa, phóng sanh cá để giúp mẹ con trong 49 ngày này, nhưng nay con đang mang bệnh trong người,ếu tiếp tục ăn chạy thì sức khỏe khó hồi.phục, con phải nghỉ làm để dưỡng bệnh, nếu bây giờ con ăn mặn để hồi phục sức khỏe thì việc con làm mấy ngày nay cho me có bị tiêu tan k. Khi hồi phục con ăn chay tiếp đến 49 ngày. Hay con phải làm thế nào ạ.
  Con xin cảm ơn thầy.

 3. Phạm Anh Tuấn

  Chào bạn Tịnh Thái
  Tôi muốn lúc ngủ niệm Phật nhưng vẫn chưa làm được. Nhưng nếu khi ngủ không niệm Phật có được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc không và có nhất thiết phải niệm không?

  • Tịnh Thái

   Đại sư Ngẫu Ích dạy rõ: “Được vãng sanh hay ko là do có đầy đủ Tín Nguyện hay ko. Còn phẩm vị vãng sanh cao hay thấp là do công phu hành trì sâu hay cạn.” Như vậy nếu người niệm Phật ngủ mà chưa niệm Phật được nhưng Tín Nguyện đầy đủ thì vẫn được vãng sanh, phẩm vị thì kém hơn hẳn so với người niệm Phật đạt đến công phu liên tục ko gián đoạn ngay cả trong lúc “ngủ”, đây chính là chỗ nói rõ công phu hành trì sâu hay cạn. Chữ “ngủ” là để trong ngoặc kép tức thuận theo phàm tình chúng ta mà nói vậy, chứ thực tế người niệm Phật được trong khi “nằm ngủ” thì thần trí rất tỉnh táo, vì niệm Phật là niệm bổn Giác của tự tánh mà ngủ thì là triệu chứng của Mê, chứ chẳng phải Giác nên đã Giác rồi thì làm sao mà Mê được chứ? Vậy người niệm Phật công phu cao thì đến lúc đêm đến cũng đâu có buồn ngủ, chỉ là nằm niệm Phật dưỡng thần mà thôi.

   HT Tịnh Không trong một bài giảng Ngài có nói rõ Ngài trên máy bay niệm Phật một lèo từ HK/Đài Loan đến thẳng nước Mỹ, ko có ngủ, chúng ta thì lên máy bay đường dài như vậy, ngồi niệm Phật một chút là…ngủ ngon ngay.

   TT cũng có quen một người bạn, sư huynh ấy đi xe đêm niệm Phật từ 9h tối một lèo đến 6h sáng đến khi xe đến trạm luôn, ko hề buồn ngủ, ko hề gián đoạn. TT thì công phu quá tệ, lên xe niệm Phật được một chút là buồn ngủ rồi.

   HT Trí Tịnh thì công phu còn sâu hơn: Ngài chia sẻ rằng cả mấy tháng rồi Ngài cũng ko có ngủ, rất tỉnh táo, thường niệm Phật, thức liên tục như vậy mà niệm Phật nhưng ko thấy mệt.

   Những vị này đều là bằng chứng sống động cho chúng ta thấy rõ công đức của Trì Danh Thánh Hiệu A Di Đà Phật là vô cùng thù thắng mà lại thiết thực, thật sự có thể đoạn được phiền não, ở đây là đoạn được tập khí mê ngủ (hay còn gọi là thùy miên tâm sở). mình thấy họ thành tựu được như vậy mà mình ngưỡng mộ, cố gắng học tập theo. Nhưng phải biết tùy phận tùy sức, đừng ép mình quá mức thì thành bệnh. Người ta thức mà niệm Phật là một cách tự nhiên đến lúc công phu đủ rồi thì được như vậy, còn mình ép mình như họ thì mình thức được vài đêm thì mình niệm ra bệnh, niệm Phật lúc đó là sanh phiền não chứ ko sanh trí huệ, niệm như vậy là niệm cái tâm “Tham”, tham sớm sớm được thành tựu như người khác, vậy thì không nên.

   Cho nên phải tùy duyên, tùy lúc, hiện tại nếu công việc ngoài xã hội còn phải có trách nhiệm đi làm nuôi gia đình hay còn đi học thì buổi tối cần phải đi ngủ sớm, sáng dậy sớm công phu 1-2h là phù hợp, tối về thì công phu tối 1-2h và nghe pháp HT Tịnh Không, những lúc khác thì cố gắng áp dụng phép Thập Niệm để giữ tâm mình thường được thanh tịnh, bình đẳng, giác. Giữ được như vậy thì đến sau này khi duyên thế sự nhạt dần thì mình tăng tốc: Cái ăn, cái mặc, cái ngủ, nghỉ hưởng thụ liền giảm thiểu xuống 50%, bây giờ thì trong tâm mình ngay lúc này phải luôn hướng về điều này, phấn đấu mỗi ngày một chút.

   Thí dụ: Bây giờ mình ăn cơm là 3 bữa mới no bụng, khi mình 40 thì mình sẽ điều chỉnh ăn 2 bữa thôi, bữa còn lại thì uống 1 ly sữa. 45 tuổi thì 2 buổi + uống sữa hay ko cũng ko quan trọng, 50 tuổi thì chỉ ăn 2 buổi, 60 tuổi thì chỉ ăn một buổi trưa mà thôi. Có lộ trình đàng hoàng, phác thảo rõ ràng kế hoạch chiến đấu chống lại giặc Đói là như vậy. Tương tự cho Giặc Ngủ thì mình cũng nên có 1 lộ trình cho nó, sao cho đến 60 thì ngủ khoảng 4-5h một ngày là được. Tranh thủ thức thì niệm Phật, lạy Phật, nghe pháp, tụng Kinh.

   TT có vài lời chia sẻ cùng bạn như vậy, hi vọng sẽ giúp được cho bạn một chút.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 4. Hoàng Minh

  Dạ thưa thầy, con có thắc mắc này muốn hỏi mong thầy giải đáp giúp con
  Con là 1 người không rành về kiến thức Phật pháp, khi ba con mất, trong vòng 49 ngày, con không biết là phải ăn chay xuyên suốt 49 ngày nên con ăn 3 ngày rồi ngưng 1 ngày trong những tuần đầu, và 3 tuần cuối thì con ăn chay liên tục không ngưng ngày nào, qua 49 ngày thì con ăn mặn trở lại, thầy cho con hỏi là liệu con ăn chay không đủ như vậy có hồi hướng công đức những ngày ăn chay đó cho ba con được hay không?, và nếu như sau 49 ngày thì con ăn mặn như thế có làm hại đến vong linh của ba con hay không?, vì con sợ nếu như ba con được hưởng tất cả công đức của gia đình như cúng dường, phóng sanh, cúng trai tăng làm cho ba trong 49 ngày mà quâ thời gian 49 con làm gì có lỗi thì sẽ ảnh hưởng đến vong linh của ba, con xin cảm ơn, mong thầy giải đáp thăc mắc của con!

 5. Khánh Chi

  Bạch thầy!
  Con có em bé sinh được 12 ngày thì cháu mất ( cháu mất hôm 7 Tết) , theo người trong gia đình thì cháu ko đc cúng tuần mà chỉ cúng sữa hàng ngày, trong tuần đầu con có ăn chay và đọc kinh Địa Tạng. Tuy nhiên có thể con chưa được học để hiểu rõ về Phật Pháp nên sau đó con chỉ thắp hương tổ tiên và cúng sữa cho cháu hàng ngày. Sắp được 49 ngày cháu, con đang rất lăn tăn việc sau này sẽ thờ cúng cháu như thế nào vì bà nội cháu bảo cháu chưa sạch nên ko đc xin chân hương theo các cụ , con có tham khảo một số tài liệu thì không được thờ cúng con con riêng.Con rất lo lắng vì bản thân là con trưởng nếu việc thờ cúng không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến gia đình. Nhưng nếu không thờ cúng con con thì con cũng sẽ day dứt. Thầy có thể cho con lời khuyên về việc thờ cúng cháu được không?

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật
   Gửi chị Khánh Chi và anh Hoàng Minh,

   1. Vì trường hợp của chị Khánh Chi và anh Hoàng Minh có những tâm sự gần tương đồng nên Thiện Nhân xin được chia sẻ luôn trong thư này. Trong Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện có đề cập đến việc một người khi xả báo thân, trong vòng 49 ngày họ sẽ làm gì? và sau 49 ngày họ sẽ đi về đâu? Trong 49 ngày người thân nên, và cần phải làm những gì để giúp cho người thân đã qua đời? Thiện Nhân tin rằng khi anh, chị phát tâm ăn chay và tụng Kinh Địa Tạng, dù ít, dù nhiều anh, chị cũng lĩnh hội được tầm quan trọng của việc ăn chay, tụng Kinh Địa Tạng và hồi hướng công đức cho người thân khi qua đời? Nhân đây Thiện Nhân xin ghi lại những điều quan trọng trong Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, Phẩm thứ Bảy: Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Và Người Mất để anh, chị cùng các quý đạo hữu khác khi có thân nhân vừa mất, đã mất đều thấy và ý thức được mình phải và nên làm ngay những gì cho người thân đã qua đời:
   Trong phần đầu Phẩm này, Địa Tạng Bồ Tát nói: “Bạch Ðức Thế Tôn! Những chúng sanh tập khí xấu ác, bắt đầu từ mảy mún rồi lần đến nhiều vô lượng.
   Ðến khi những chúng sanh có tập khí như thế sắp sửa mạng chung, thì cha mẹ cùng quyến thuộc nên vì họ mà tạo phước đức, để giúp cho lộ trình phía trước của họ. Hoặc treo phan lọng và thắp đèn dầu, hoặc chuyển đọc tôn kinh, hoặc cúng dường tượng Phật cùng tượng của chư Thánh, cho đến niệm danh hiệu của Phật, Bồ Tát cùng Bích Chi Phật, làm cho mỗi danh mỗi hiệu đều thấu vào nhĩ căn của người sắp mạng chung, hoặc nơi bổn thức nghe biết.
   Các chúng sanh đó, cứ theo nghiệp ác đã gây tạo mà suy lường quả báo chiêu cảm, tất phải đọa vào ác đạo; song nhờ quyến thuộc vì kẻ lâm chung mà tu nhân Thánh này, các tội đó thảy đều tiêu sạch.
   Như sau khi người ấy đã chết, nếu lại có thể trong bốn mươi chín ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành, thì có thể làm cho người chết đó vĩnh viễn xa lìa chốn ác đạo, được sanh vào cõi trời hoặc cõi người, hưởng sự vui thù thắng vi diệu; quyến thuộc hiện tại cũng được vô lượng lợi ích.
   Vì lẽ đó nên nay con đối trước Ðức Phật Thế Tôn, cùng Thiên Long Bát Bộ, nhân và phi nhân v.v… mà khuyên bảo các chúng sanh trong cõi Diêm Phù Ðề: Vào ngày lâm chung, cần phải cẩn thận, chớ giết hại và chớ gây tạo ác duyên, cũng đừng bái tế quỷ thần, cầu xin vọng lượng.
   Vì sao thế? Vì việc sát hại cho đến tế bái đó không có mảy may năng lực lợi ích cho người mất, mà chỉ kết thêm tội duyên, làm cho nặng thêm mà thôi.
   Giả sử người chết đó, trong đời vị lai hoặc đời hiện tại, đắc được phần Thánh Quả, sẽ sanh vào cõi trời, cõi người; nhưng vì lúc lâm chung bị hàng quyến thuộc gây tạo ác nhân, làm cho người chết cũng mắc lấy ương lụy, phải đối biện, chậm sanh vào chốn tốt lành.
   Huống chi là người sắp chết lúc sống chưa từng có chút thiện căn, phải y theo bổn nghiệp mà tự đọa ác đạo! Hàng quyến thuộc nỡ nào làm tăng nghiệp tội của người ấy?!

   Ví như có người từ xứ xa đến, tuyệt lương thực đã ba ngày, lại vác theo đồ vật nặng hơn trăm cân, bỗng gặp kẻ lân cận gởi ít món đồ nữa, vì thế mà càng khốn đốn, nặng nề thêm.
   Bạch Ðức Thế Tôn! Con xem xét chúng sanh cõi Diêm Phù Ðề, ở trong giáo pháp của chư Phật, nếu có thể làm thiện sự chừng bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một mảy bụi, thì tất cả đều tự mình được sự lợi ích.”

   Theo như đoạn kinh trên thì cháu nhà chị đã qua đời tới nay là gần 49 ngày rồi? Và Ba của anh Hoàng Minh cũng qua đời đã lâu? Việc anh, chị phát tâm ăn chay và tụng kinh Địa Tạng là vô cùng tốt.Tuy nhiên theo chị nói thì việc ăn chay và tụng kinh chỉ kéo dài một tuần? và anh Hoàng Minh thì ăn chay cách nhật, rồi trong những ngày nguyện ăn chay lại ăn mặn? Kế đó chị chỉ thắp hương Tổ Tiên và cúng sữa cho cháu? Như vậy là ngay khởi đầu, rất tiếc là anh, chị đã mất niềm tin nơi chánh Pháp và nơi chính mình. Điều này cũng có thể do phía gia đình tác động (vì người nhà không hiểu đạo), nên Chánh Kiến trong anh, chị cũng bị lung lay, rồi sanh thoái lui. Đây là điều thực sự đáng tiếc và nên rút ra bài học. Như trong Kinh Địa Tạng đã nói: trong 49 ngày là những ngày vô cùng quan trọng cho người mới qua đời; những ngày này người thân qua đời sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta, dõi theo chúng ta đang làm gì cho họ? Tâm trạng của người vừa qua đời phụ thuộc vào những nghiệp mà họ đã có và gây ra – Nghiệp Thiện-Ác và tâm trạng này có tính phán quyết đến việc thọ sanh vào cảnh giới Thiện hay Ác sau 49 ngày. Nếu Thiện nghiệp nhiều, kết hợp với việc những người thân Nhất Tâm vì người qua đời mà làm những việc Thiện: Ăn chay; Tụng Kinh; niệm Phật; phóng sanh; bố thí; cúng dường trai tăng… thì tương lai tái sanh của người thân chắc chắn sẽ được về cõi Lành. Ngược lại, sẽ là những tác nghiệp xấu khiến, thúc đẩy việc tái sanh của người thân vào những cõi không lành: Địa ngục, ngạ quỷ, hay súc sanh. Trong Tử Thư Sống Chết được minh định rằng: 49 ngày là giai đoạn thân Trung Ấm đang sống trong giai đoạn chuyển tiếp để tìm một xác thân mới – tìm sự tái sanh. Trong vòng 21 ngày đầu của thời gian thân Trung Ấm, người chết vẫn còn những ấn tượng rất mạnh mẽ về cuộc sống hiện tại, vì thế những gì mà người thân đang làm sẽ có những tác động tích cực, hoặc tiêu cực cho những ngày kế tiếp. Trong giai đoạn thân Trung Ấm tái sanh nếu như người qua đời được nương nhờ vào sợ trợ dẫn (chỉ dẫn) của người còn sống: Ăn chay; Tụng Kinh; niệm Phật; phóng sanh; bố thí; cúng dường trai tăng… nêu trên, thì đây là nguồn động lực tích cực, thúc đẩy tâm của họ hướng đến cảnh giới tốt lành, giả dụ: khi tâm họ hướng đến Phật, Bồ tát tất sẽ được Phật hay Bồ tát tiếp dẫn…

   2. Thờ cúng cho người thân như thế nào cho tiện? Đây là câu hỏi thực khó trả lời, vì nó phụ thuộc vào tấm lòng của người đang sống. Quốc có quốc pháp. Gia có gia quy! Nếu trong gia đình hiểu Đạo, thì việc thờ cúng sẽ đơn giản rất nhiều. Ngược lại thì chị cần phải có sự bàn bạc thật khiêm kính và khôn khéo để cho gia đình chồng không bị thương tổn. Đạo Phật không chú trọng tới hình thức, mà đề cao về sự Giác Ngộ Tâm. Nếu chị không tìm được giải pháp như mong muốn, theo Thiện Nhân nghĩ, sau 49 ngày của cháu, chị nên bàn cùng gia đình xin cho cháu quy y (còn gọi là Quy Linh) vào một chùa gần nhất, hay chùa nào thông tiện, để cháu có nơi nương về tâm linh mà tiếp tục tu hành cho tới khi giải thoát. Nhưng chị phải lưu ý: Gửi cháu vào chùa không phải là gia đình đã hoàn thành xứ mệnh cho người con này; trái lại đó chỉ làm tìm một nơi chốn an lành để cho cháu nương nơi đó mà tu hành thôi. Còn việc trợ duyên cho cháu gia đình vẫn không được quên lãng. Trong trường hợp cả việc quy linh vào chùa cho cháu cũng không ổn thoả, có lẽ chị nên hoan hỉ và tuỳ duyên mà thờ cháu thôi. Người có Tâm Thờ thì nơi nào cũng thờ được cả. Có bàn thờ thì càng tốt; không có cũng chẳng sao. Bàn thờ, hương, nhang, đèn, lọng, phướn… tất cả chỉ là hình thức, là vật trang điểm, bởi quan trọng là: Tâm chúng ta làm gì? hướng đến ai? Trong trường hợp đó hàng ngày chị chỉ cần nhất tâm niệm Phật, kết hợp làm những việc thiện như đã nêu trên, rồi Thành Tâm Hồi Hướng tất cả các công đức đó cho cháu, giả như cháu đã được về cõi lành, với những công đức đó cháu sẽ được tăng thêm phẩm vị; ngược lại cháu cũng có thêm công đức và sẽ mau giác ngộ để vượt ra khỏi những cõi không lành.
   Theo đúc kết của các bậc Tôn Túc: người mới qua đời trong 49 ngày vì đang sống trong giai đoạn chuyển sanh, nên sẽ nhận được toàn bộ công đức của người còn sống hồi hướng cho. Nhưng sau 49 ngày và những ngày về sau, khi việc tái sanh đã được định đoạt, thì công đức nhận được theo tỉ lệ 1/7. Nghĩa là 7 phần hồi hướng thì người qua đời chỉ nhận được 1, còn 6 phần là người còn sống hưởng. Nói vậy để chúng ta cùng hiểu: Hãy Thực Tâm Làm tất cả những gì cho người thân khi chúng ta còn có cơ hội để làm, và làm được.
   Chúc anh, chị tìm được giải pháp an lạc và nguyện cầu cho vong linh của Ba anh Hoàng Minh và vong linh của cháu bé, con chị Khánh Chi cùng được siêu thoát về miền Cực Lạc.
   Thiện Nhân

 6. Lê Thành Đạt

  Thưa thầy,
  Con năm nay mới 15 tuối . con cũng giống như bao đứa trẻ khác có cha mẹ, bạn bè nhưng không biết từ khi nào con lại cảm thây cuộc sống này rất đỗi là tẽ nhạt,vô nghĩa. Không có cái gì hay một ai có thể làm cho con cãm thấy vui. Đôi khi con tự khóc một mình và những lúc đó con hay nghĩ về cái chết. Xin thầy cho con hỏi là sau khi tự sát, linh hồn có được siêu thoát không ? Con cảm ơn thầy nhiều .

  • Tự Tại

   Sau khi tự sát chắc chắn sẽ thọ khổ ở địa ngục. Nếu cảm thấy chán đời thì mình nghĩ bạn nên niệm Phật A Di Đà và cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc.

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi Thành Đạt,

   Tội lỗi! Tội lỗi! Tại sao tội lỗi? Thiện Nhân gửi gấp cho bạn đoạn Kinh này, bạn hãy ráng lắng lòng, đọc thật thong thả, rồi suy ngẫm thật thấu đáo, xem mình nên phải làm gì?

   Trong Kinh Tăng Chi Bộ có dạy:
   “Này các Tỳ kheo. Có hai hạng người trả ơn không thể nào được. Thế nào gọi là hai? Đó là Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng Mẹ, một bên vai cõng Cha, làm như thế suốt trăm năm cho đến một trăm tuổi, người con cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ cho Cha Mẹ.

   Và nếu đấm bóp, thoa, xức tắm, rửa, gội, nơi đó Mẹ Cha có vãi đại tiện, tiểu tiện dù như vậy thì người con cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ cho Cha Mẹ.

   Vì cớ sao? Vì rằng Cha Mẹ đã hy sinh tất cả cho con cái, dưỡng nuôi chúng lớn, dạy dỗ chúng vào đời.

   Sữa Mẹ mà những người con uống trong người đã lưu truyền luân hồi trong một thời gian dài, cái này là nhiều hơn chứ không phải nước trong bốn biển”.

   Sẽ có thư trao đổi dài với bạn. Ráng nhẫn nại nghe!
   Thiện Nhân

 7. Hoàng Anh Vũ

  A Di Đà Phật ! con đã suy nghĩ rất nhiều do đọc nhiều giáo lý Phật giáo, càng đọc con càng bối rối và không tìm ra cách trả lời cho bản thân mình ! Con xin hỏi như sau “Ngày nay, các chùa cầu siêu, môn phái cầu siêu, nhà nhà cầu siêu, người người cầu siêu…”.Vậy mục đích của việc cầu siêu là để làm gì ? ý nghĩa của việc cầu siêu ra sao ? Theo con được biết, Phật giáo Nguyên thủy và Phật giáo Đại thừa đều cho rằng con người chết không phải là hết, mà sau cái chết là được tái sanh tùy vào nghiệp của người đó mà sanh vào cõi lành hay cõi dữ (6 cõi gì đó…). Nhưng Phật giáo Nguyên thủy cho rằng khi con người chết thì chỉ vài ba tâm thức thì linh hồn đó sẽ được tái sanh ? Còn Phật giáo Đại thừa cho rằng sau khi chết sẽ được tái sanh như Phật giáo Nguyên thủy nhưng biên độ thời gian có khác là 49 ngày phải được tái sanh vào 01 trong 6 cảnh giới. Vậy điều con muốn hỏi ở đây là tại sao có người chết vài chục năm rồi, hoặc quá 50 ngày theo giáo lý của đạo Phật nhưng nay lại cầu siêu, giải oan, bạt độ để siêu thoát là sao ? Tại sao vong linh của họ chết lâu rồi mà vẫn không siêu thoát ? Việc tổ chức lễ Cầu siêu như thế mang lại lợi ích gì cho những vong linh đã chết quá 49 ngày và có thể thay đổi gì được không khi mà nghiệp của người đó đã được định đoạt trong một cảnh giới người hay địa ngục nào đó rồi ? Theo con được biết ngoài 49 ngày con người đã chết không còn vong linh, linh hồn gì nữa điều này có đúng không ? Con chưa nói là người đứng ra tổ chức Lễ Cầu siêu phải là người có đạo hạnh cao và tùy duyên theo khả năng của người cầu siêu để các vong linh theo đó mà được tái sanh trong cõi lành….Đó là những thắc mắc mà con suy nghĩ bấy lâu nay và không thể tự trả lời được, con cầu mong Thầy chỉ giáo cho con. A Di Đà Phật!

  • Cư Sỉ Viên Trí

   Xin chào Anh Vũ,

   Câu hỏi của bạn hơi phức tạp rồi nhưng VT sẽ cố gắng giải đáp một phần nào trong khả năng có thể được.

   Vậy mục đích của việc cầu siêu là để làm gì ? Là để người chết đã bị đọa vào tam ác đạo (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh) có thể sanh về tam thiện đạo (A tula, người, trời) hoặc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.

   ý nghĩa của việc cầu siêu ra sao ? Trong lục đạo luân hồi thì cõi trời chỉ thuần là hưởng phước, khi hết phước thì rơi xuống. Ở dưới địa ngục thì chỉ thuần là mang tội, trả nghiệp, khi bị hành hình, thọ phạt xong, còn dư phước báo thì sanh trở lên. Còn những cõi khác vừa có khổ vừa có vui, phước nhiều thì được vui, nghiệp nhiều, tội nặng thì chịu khổ. Ý nghĩa của việc cầu siêu chính là mình tạo ra công đức, phước báo rồi mang đi hồi hướng cho người thân. Khi người thân có được phước báo do mình hồi hướng đến thì sẽ bớt khổ. Cũng giống như người ở VN bị nghèo nàn khổ sở, bệnh hoạn nằm nhà thương không tiền thang thuốc… nhờ có thân nhân là Việt Kiều ở ngoại quốc gửi tiền về trợ giúp nên nhờ thế mà có thể trị lành bệnh rồi xây nhà, mua xe, mở tiệm…làm ăn khấm khá cho nên bớt khổ vậy.

   Tại sao vong linh của họ chết lâu rồi mà vẫn không siêu thoát? Con người sau khi chết, nếu là cực thiện liền sanh thẳng lên cõi trời, nếu là cực ác liền đọa thẳng xuống địa ngục, (niệm Phật thì vãng sanh Tây Phương), không qua giai đoạn thân trung ấm. Khoảng thời gian 49 ngày là để thân trung ấm tìm nơi tái sanh, trong khoảng thời gian này nếu như người thân vì họ mà làm các việc thiện lành, niệm Phật tụng kinh…thì sẽ giúp họ sớm sanh về cõi lành. Khi hội đủ nhân duyên phước báo, tìm được nơi tái sanh thì họ sẽ đi đầu thai chuyển thế, không nhất thiết là phải đúng 49 ngày. Sau 49 ngày mà họ chưa tìm được nơi tái sanh thì chắc là họ đã trở thành ngạ quỷ, người đời gọi là ma. Đời sống của ngạ quỷ rất dài, có khi mấy ngàn, mấy vạn năm. Nếu như người thân vì họ mà cầu siêu thì họ sớm thoát khỏi cảnh ngạ quỷ, sanh về cõi lành, nếu bằng không thì phải đợi trả hết nghiệp ngạ quỷ rồi mới siêu thoát vậy.

   Việc tổ chức lễ Cầu siêu như thế mang lại lợi ích gì cho những vong linh đã chết quá 49 ngày và có thể thay đổi gì được không khi mà nghiệp của người đó đã được định đoạt trong một cảnh giới người hay địa ngục nào đó rồi ? Sau 49 ngày, giả sử như người đó đang ở cảnh giới là:
   Địa ngục: Giả sử người đó đang bị tội là 10 năm trong chảo dầu, nếu người thân làm các việc thiện lành hồi hướng đến (trong 7 phần thì người chết được 1 phần, 6 phần kia là của người hồi hướng). Tùy theo công đước phước báo nhiều hay ít. Nếu như lần đầu, hồi hướng được chút ít thì tội 10 năm trong chảo dầu giảm xuống còn 9,8,7 năm…nếu tiếp tục hồi hướng nữa thì sẽ hết tội ở địa ngục nhưng chỉ có thể sanh về ngạ quỷ mà thôi. Nếu lại tiếp tục hồi hướng nữa thì sẽ lên tới súc sanh rồi lên tới cõi người. Nếu công đức niệm Phật tụng kinh mà chân thành tha thiết, cảm ứng được sự gia trì của Phật Bồ Tát thì có thể sanh lên cõi trời.
   Ngạ quỷ: Nếu ở ngạ quỷ thì giả sử nghiệp của họ là một ngàn năm chịu đói lạnh, nay do nhờ có được phần công đức phước báo do sự hồi hướng của thân nhân nên sẽ giảm lần xuống 900 năm, 800 năm …nếu tiếp tục hồi hướng thì sẽ thoát khỏi ngạ quỷ, sanh lên cõi súc sanh, hồi hướng tiếp nữa thì sẽ lên tới người, trời.
   Súc sanh: Nếu ở súc sanh, giả sử nghiệp phải trả là 1000 kiếp làm heo nhưng do công đức, phước báo của người thân hồi hướng đến nên giảm xuống còn 900, 800, 700… kiếp làm heo. Nếu tiếp tục hồi hướng nữa thì sẽ thoát khỏi súc sanh, sanh về cõi A tu la chẳn hạn. Còn nếu hồi hướng nữa thì sẽ sanh về cõi người, trời.
   Người: Nếu đang ở cõi người, giả sử số mạng đang bị bệnh, tai nạn, tật nguyền, nghèo khổ…do nhận được phước phần hồi hướng nên có thể lành bệnh, làm ăn phát tài, thăng quan tiến chức…

   Theo con được biết ngoài 49 ngày con người đã chết không còn vong linh, linh hồn gì nữa điều này có đúng không ? Trong nhà Phật thì người chết trong vòng 49 ngày gọi là thân trung ấm. Sau 49 ngày mà nếu không có nơi tái sanh thì sẽ trở thành ngạ quỷ. Người đời đã gom chung thân trung ấm và ngạ quỷ lại thành một và đặt cho nhiều tên như là ma, vong linh, hương linh, vong hồn, oan hồn, cô hồn…

   Hy vọng giúp ích phần nào cho bạn nhé. Có thiếu sót gì, rất mong nhận được ý kiến đóng góp, bổ sung từ các liên hữu khác.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 8. Thúy Nhâm

  Xin thầy cho con hỏi:

  Tại sao khi 1 người chết con họ muốn mag hình về nhà thờ thì nghe nói là không cúng cơm nhưng cứ mỗi ngày để 3 lát gừng và ít muối trắng trên bàn thờ. Vậy có nghĩa là sao? Xin cảm ơn thầy.

 9. Lê Huỳnh

  Nam Mô A Di Đà Phật! Kính gửi Cư sĩ Viên Trí

  Bây giờ mỗi sáng tôi đều đọc Chú Đại Bi 7 biến và đọc văn phát nguyện sám hối, như thế có được không? và trước đây do tôi có phá bỏ thai nhi bây giờ đọc như thế có thể giải bớt nghiệp chướng không? xin VT cho một lời khuyên và phải tu như thế nào cho được tinh tấn thêm. Cám ơn Cư sĩ VT nhiều.

  Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Cư Sỉ Viên Trí

   Xin chào Lê Huỳnh,

   Bây giờ mỗi sáng tôi đều đọc Chú Đại Bi 7 biến và đọc văn phát nguyện sám hối, như thế có được không? Dỉ nhiên là được. Khi đọc chú đại bi thì khẩu đã nói lời đại từ đại bi thế thì còn thân và ý thì thế nào? Nơi ý chũng nên khởi lòng đại từ đại bi như kinh Pháp Hoa nói:

   “Người nào có tâm từ bi thương yêu hết thảy chúng sanh chính là đã vào nhà Như Lai. Áo Như Lai chính là hạnh nhu hòa nhẫn nhục” .

   Nơi tự thân cũng nên làm việc đại từ đại bi bằng cách tập ăn chay và đi phóng sanh. Bởi vì chúng sanh thương yêu nhất chính là sanh mạng, chư Phật thương yêu nhất chính là chúng sanh. Chính vì thế cho nên phóng sanh chính là làm tròn tâm nguyện của Phật, sẽ được chư Phật gia trì và hoan hỉ tán thán. Khi đọc văn phát nguyện sám hối thì khẩu đã sám hối rồi, thế còn thân và ý thì thế nào? Nơi ý từ nay thề không sát sanh, luôn tôn trọng mạng sống của muôn loài và nơi tự thân cũng chớ nên sát sanh, nếu như có thể tập ăn chay trường là điều rất tốt.

   Và trước đây do tôi có phá bỏ thai nhi bây giờ đọc như thế có thể giải bớt nghiệp chướng không? Trong kinh Phật nói nếu như nghiệp mà có hình tướng thì cả cái hư không này cũng không thể dung chứa, bởi vì tích lũy từ vô lượng kiếp đến nay. Còn ở đây bạn chỉ nói về cái tội phá bỏ thai nhi mà thôi là một góc độ nhỏ hơn nữa chỉ dùng chữ “bớt nghiệp chướng” chứ không phải “hết nghiệp chướng” cho nên chắc là không thành vấn đề. Nói chung thì nên làm các việc thiện lành như là ăn chay, niệm Phật, phóng sanh, in kinh ấn tống…rồi hồi hướng cho vong linh thai nhi.

   Xin VT cho một lời khuyên và phải tu như thế nào cho được tinh tấn thêm. Bạn đã có duyên lành đến với nơi đây là đạo tràng tu Tịnh Độ thì nên biết rằng Pháp Môn Tịnh Độ chính là Pháp Môn Một Đời Thành Tựu. Vả lại Pháp Môn Niệm Phật Cũng Đã Thâu Nhiếp Các Tông Thiền, Luật, Giáo, Mật cho nên có người đã Bỏ Tụng Chú Để Niệm Phật. Có câu:” Niệm một câu Phật, phước tăng vô kể, lể một lể Phật, tội diệt hà sa. ” Chính vì thế cho nên mỗi ngày bạn đều thành tâm lể Phật niệm Phật thì tội diệt phước tăng. Nói chung thì ở đạo tràng này Người Niệm Phật Không Mong Cầu Phước Báu Thế GianNgười Niệm Phật Chỉ Cầu Sanh Tây Phương Cực Lạc để cuối cùng được Vãng Sanh Tây Phương mà thôi.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 10. Hoàng Anh Vũ

  Nam Mô A Di Đà Phật ! Con cảm ơn câu trả lời của cư sĩ Viên Trí đã một phần nào giúp cho con hiểu cụ thể từng nhiều vấn đề. Nhưng thật sự theo đạo phật là con chưa Giác ngộ được và trong lòng vẫn còn thắc mắc. Con rất thích đọc Báo Giác Ngộ kể cả tập san số nào con cũng có và con cũng đã đặc một câu hỏi như thế này gởi tòa soạn nhưng không hiểu sao đến giờ này con trông chờ từng số báo mà vẫn bặt vô âm tín. Con thành thật nói rằng con có niềm tin gần như tuyệt đối với giáo lý của Đạo Phật về thuyết Nhân Quả, mặc dù con chưa suất gia…nhưng từ khi con đọc được bài phỏng vấn trên Báo Giác Ngộ của Thượng tọa Thích Nhật Từ nói về nhà ngoại cảm, trong đó Thượng tọa nói rất rõ là ngoài 49 ngày sẽ không còn vong linh, oan hồn, vong hồn gì nữa bởi vì tất cả đã được tái sanh trong 1 trong 6 đường đó… nên việc nhà ngoại cảm kêu vong lên là điều không thể tin được và thật chất là lừa đảo…? Nhưng bây giờ cư sĩ Viên Trí lại cho thêm một giả thiết nữa là nếu như sau 49 ngày nếu không có nơi tái sanh thì sẽ trở thành ngạ quỷ và số người này là nhà ngoại cảm hay kêu lên nói chuyện như ma, vong linh, hương linh, vong hồn, oan hồn, cô hồn…? Điều cuối cùng và cũng là điểm mấu chốt ở đây là tại sao trước và sau 49 ngày có hai loại tái sanh, biên độ thời gian trong giáo lý Đạo Phật chỉ nói trong vòng 49 ngày thì ngạ quỷ, hay súc sanh, cõi người…đã được định đoạt rồi như lời Thượng tọa Thích Nhật Từ đã khẳng định. Thật sự con chưa rõ vấn đề này và không thể Giác Ngộ được, cái gì không hiểu, không rõ con phải nhờ sự trợ giúp và trợ duyên của các Bậc Chư Tăng, Ni, các Cư sĩ… Con cầu mong chủ đề này sẽ được quan tâm và có một bài viết thật hay và rõ ràng trên Báo Giác Ngộ hoặc trên trang mạng này. Nam Mô A Di Đà Phật!

  • Cư Sỉ Viên Trí

   Xin chào Anh Vũ,

   Như ở phần trên VT đã nói:”Người đời đã gom chung thân trung ấm và ngạ quỷ lại thành một và đặt cho nhiều tên như là ma, vong linh, hương linh, vong hồn, oan hồn, cô hồn, linh hồn…nói chung là VONG.

   Theo lời bạn kể thì:”Thượng tọa Thích Nhật Từ nói rất rõ là sau 49 ngày sẽ không còn vong linh, oan hồn, vong hồn gì nữa bởi vì tất cả đã được tái sanh 1 trong 6 đường đó…” . Lời thầy nói quả thật là rất đúng, chính xác, không có sai, chỉ là chúng ta hiểu lầm ý thầy mà thôi. Bởi vì sau 49 ngày sẽ không còn thân trung ấm nữa nhưng nếu nói chữ “thân trung ấm” thì người đời sẽ không hiểu nên phải nói là “không còn vong linh, oan hồn, vong hồn gì nữa”. Trong trường hợp này thì chữ “thân trung ấm” được thay thế bằng chữ VONG.

   Cô Phan Thị Bích Hằng có khả năng giao tiếp với “người cõi âm” nhưng đã quá 49 ngày rồi thì không gọi là thân trung ấm mà phải gọi là ngạ quỷ nhưng nói chữ “ngạ quỷ” thì người ta nghe không quen, không hiểu, nếu nói là người cõi âm hay VONG thì dể hiểu hơn. Cho nên trong trường hợp này thì chữ “ngạ quỷ” được thay thế bằng chữ VONG hay “người cõi âm”. Về chuyện của cô Hằng thì có người tin, có người không tin. Trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Mầu (kỳ số mấy VT quên rồi) do Thầy Thích Chân Tín đảm trách ở chùa Hoằng Pháp thì có lần cũng đã mời cô Hằng và chú Nhã đến để chia sẻ về vấn đề này. Chính vì thế cho nên trong “làng Phật Pháp” thì cô Hằng cũng có một chỗ đứng khá vững chắc.

   Có những việc đôi khi không cần phải đúng chính xác vì chỉ cần mang lại lợi ích là được. Ví dụ như đứa trẻ 4,5 tuổi vô tình lấy chai rượu của bố mà uống thì người mẹ nói:” Ây da, không được đâu, uống vô là chết liền đó “. Thật ra thì người mẹ dùng chữ “chết” là không đúng, không chính xác vì chưa chắc gì đã chết, chỉ là không tốt mà thôi nhưng nói không tốt thì đứa con không hiểu cũng không sợ, khi nghe chữ “chêt” thì sợ nên không dám uống. Như vậy thì lời nói này tuy không đúng nhưng vẫn mang lại lợi ích thiết thực. VT không có ý chỉ trích cô Hằng hay biện hộ dùm cô Hằng, đối với chuyện của cô Hằng, ai muốn tin thì tin, không tin thì thôi, quan trọng là vẫn tin Phật Pháp là được rồi.

   Con cầu mong chủ đề này sẽ được quan tâm và có một bài viết thật hay và rõ ràng trên Báo Giác Ngộ hoặc trên trang mạng này. Đối với báo Giác Ngộ thì do Ban Biên Tập của quý thầy phụ trách, trang mạng này thì BQT trang web phụ trách, riêng VT thì có một ý kiến giống như là con ếch thứ 3 trong câu chuyện sau:

   Có 3 con ếch ngồi dưới đáy giếng, con thứ nhất nói:” Bên ngoài có lẻ trời đang mưa nên nước tự nhiên hơi lạnh “.

   Con thứ hai nói:” Hỏng dám đâu đại ca, tại trời mùa đông nên nước lạnh đó thôi, bên ngoài rỏ ràng là trời đang nắng, tại vì ánh sáng vẫn còn đây mà, nếu mưa thì trời âm u, đâu được sáng sủa thế này chứ, có phải không?”

   Con ếch thứ nhất cải lại:” Ánh sáng đó là đèn điện của người ta đó em cưng, không nghe tiếng gió thổi ù ù à?”

   Đến đây thì con ếch thứ 3 lên tiếng:” Thôi! Hai huynh đừng cải nhau nữa, muốn biết trời đang mưa hay đang nắng thì khi ra ngoài giếng tự nhiên sẽ rỏ, còn bây giờ thì nắng hay mưa có ảnh hưởng gì đến mình đâu nè, chi bằng lo tìm cách ra khỏi giếng trước rồi hãy tính sau”.

   Qua ví dụ trên thì con ếch tượng trưng cho người phàm phu, cái giếng chính là cõi người mình đây. Chuyện cô Hằng đúng hay sai cũng như là trời đang mưa hay đang nắng, có thể đúng mà cũng có thể sai. Chi bằng mình đừng truy cứu nữa, để tâm trí thảnh thơi, lo niệm Phật cầu sanh Tây Phương, khi về Tây Phương Cực Lạc rồi (ra khỏi giếng) thì mọi việc đều thông suốt cả. Có phải tốt hơn không.

   Hy vọng giúp ích phần nào cho bạn nhé. Có điều chi sơ sót, rất mong nhận được ý kiên đóng góp, bổ sung từ các liên hữu khác.

   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Tịnh Thái

   Bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về Thân Trung Ấm tại đây:
   http://www.tangthuphathoc.net/nhanqua/22-thantrungamlagi.htm
   Khi còn đang trong giai đoạn Thân Trung Ấm thì ko thể gọi là đã được tái sanh qua một kiếp khác, cho nên cách bạn hiểu “… trước và sau 49 ngày có hai loại tái sanh…” là chưa chính xác, giai đoạn thân trung ấm đó chỉ có thể gọi là giai đoạn chuyển tiếp giữa kiếp này sang kiếp khác, tạm gọi là một “trạm trung chuyển” trong luân hồi mà thôi, thời gian thông thường khi linh hồn ở trong trạng thái này là 49 ngày. Điều này đã được khẳng định trong Kinh Địa Tạng: …Kinh tứ thập cửu nhật hậu, vô nhân kế tự vi tác công đức cứu bạt khổ nạn, sanh thời hựu vô thiện nhân đương cứ bổn nghiệp sở cảm địa ngục, tự nhiên tiên độ thử hải. (Quá bốn mươi chín ngày không có người kế tự làm công đức để cứu vớt khổ nạn, lúc sanh tiền lại chẳng làm việc thiện, nên cứ theo bổn nghiệp mà chiêu cảm quả địa ngục, tự nhiên phải đến biển này trước.)
   HT Tuyên Hóa có giảng về đoạn này, chúng ta cũng nên tham khảo:
   “…Ðối với người đã chết, nếu quý vị muốn làm việc công đức để giúp cho họ được siêu thoát, cần phải làm trước ngày thứ bốn mươi chín kể từ ngày họ chết. Bởi vì trước ngày thứ bốn mươi chín, nghiệp tội của người chết vẫn chưa được xét xử, quý vị có thể kịp thời vì họ mà làm công đức, để họ được hưởng sự lợi ích. Nếu để quá bốn mươi chín ngày thì khi ấy nghiệp tội của họ đã được phán định xong xuôi—cũng như tòa án đã kết án, định tội rồi vậy—không thể nào thay đổi được nữa. Vì thế, trong vòng bốn mươi chín ngày này, nếu quý vị có thể tụng Kinh tụng Chú hồi hướng cho họ, thì có thể giúp họ được siêu độ, khiến họ đạt được sự lợi ích.
   Thế thì, nếu sau bốn mươi chín ngày, nghiệp tội của người quá vãng đã được xét xử xong, mà quý vị mới tụng Kinh siêu độ cho họ, thì họ có được hưởng công đức gì không? Tất nhiên là có, nhưng công đức mà họ được hưởng có ít bớt, năng lực có yếu hơn; tuy là không lớn lao song chẳng thể nói là hoàn toàn không có. Do đó, từ rày về sau, nếu quý vị muốn làm công đức để hồi hướng cho những người quá vãng, thì tốt nhất là nên làm trước kỳ hạn bốn mươi chín ngày sau khi họ qua đời…”
   Nguồn: http://www.dharmasite.net/KDTLGpham1c.htm
   Vậy rốt cuộc là Thân Trung Ấm tồn tại chính xác trong 49 ngày hay dài hơn?
   HT Tịnh Không giảng: “…Quá thị nhật hậu, tùy nghiệp thọ báo…”
   ‘Thị nhật’ tức là [thời gian trong khoảng] bảy thất, tức bốn mươi chín ngày. Phần nhiều thì trong vòng 49 ngày đều chuyển thế, đều không biết luân hồi đến cõi nào. Cũng có số ít người trong bảy thất này chưa đi đầu thai, thậm chí đến vài năm, vài chục năm cũng chưa đầu thai, cũng ở trong trạng thái Trung Ấm. Đây là những hạng người nào? Là người vô cùng chấp trước, họ không đi đầu thai. Người vô cùng chấp trước thân thể, chúng ta thường gọi là ‘quỷ giữ thây ma’, họ chẳng đi đầu thai, chẳng nỡ xa lìa thân thể. Hơn phân nửa loại quỷ này là gì? Họ ở trong mồ mả. Ngoài ra còn những người chẳng nỡ xả bỏ căn nhà của họ, họ cũng không đi đầu thai nên căn nhà ấy trở thành nhà có quỷ. Có trường hợp như vậy nhưng rất ít, phần nhiều đều tùy theo nghiệp mà đi thọ báo hết, chấp trước nhẹ thì đều tùy theo nghiệp mà đi thọ báo…
   (Nguồn: http://www.tangthuphathoc.net/gianggiai/kdtgk-14.htm)
   Vậy thì rõ rồi, phần lớn đều là trong 49 ngày thì phải đi đầu thai, nhưng có một số trường hợp ngoại lệ, HT Tịnh Không giảng là “rất ít” thì chưa chịu đi, rất cố chấp…Trong Kinh Phật khi ta đọc đến số tự, thí dụ như ở đây “49 ngày”, hay chúng ta thường nghe trong Kinh Phật nói “Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp”, cho đến “18 tầng Địa ngục”: Những con số này đều là BIỂU PHÁP, là con số tượng trưng mà thôi, chúng ta mà dính mắc vào đó thì kẹt liền, liền sanh tâm chấp trước. Phật có vô lượng tướng tốt, vô lượng vẻ đẹp, Địa ngục cũng có vô lượng tầng thứ, nào chỉ có 18 tầng mà thôi? Đây chính là cái tâm chấp pháp mà người học Phật hay gặp phải, gốc của tâm chấp Pháp chính là tâm Phân Biệt, không chỉ chúng ta có cái tâm này, ngay đến quả vị A La Hán vẫn chưa phá được tâm phân biệt, phải cho đến hàng Bồ Tát Viên Giáo Đại Thừa, phá một phần vô minh chứng một phần pháp thân thì tâm phân biệt mới được xem là không còn nữa.
   Do vậy trong Kinh Kim Cang Phật dạy: “Pháp còn phải xả, hà huống phi pháp”, Pháp ở đây chính là Phật pháp, muốn đạt được lợi ích trong Phật pháp thì phải xả ly cái tâm chấp pháp này mới có thể “thâm nhập Kinh Tạng”, bằng không thì càng đọc Kinh Phật, càng nghe nhiều thì càng…kẹt. Chúng ta là phàm phu, chưa thể đoạn được tâm phân biệt, chấp pháp nhưng nếu có cơ duyên được nghe pháp nhiều và nghe chuyên cần ở một vị Thầy như HT. Tịnh Không thì mình có thể HÀNG PHỤC được cái tâm chấp pháp này. Nó vẫn còn đó nhưng do mình nghe HT Tịnh Không giảng và nhắc nhở về việc buông xả, buông xả và buông xả…do được nghe hoài như vậy thì khi cái tâm chấp pháp nó vừa khởi lên, ta liền phát hiện và…buông xả được ngay, liền tường tận. Đây gọi là có chút công phu “hàng phục” được phiền não này. Chấp pháp là phiền não vì nó khiến mình hay phân biệt đây kia, làm tâm mình loạn cả lên, ai nói ko đúng pháp của mình thì bực bội, vậy thì phiền phức lắm…Phải nên buông xả.

   Còn về việc Cô Bích Hằng hay các nhà ngoại cảm có thể giao tiếp với các chúng sanh ở tầng không gian khác là chuyện cũng không phải hiếm, năm xưa ngoại đạo Bà La Môn tu thiền định chứng đắc được thần thông, họ cũng có khả năng này, còn cô Bích Hằng gặp được chúng sanh thuộc cảnh giới nào thì nằm ngoài sự hiểu biết của phàm phu chúng ta, chúng ta là những phàm phu thì đặt cho những chúng sanh này một cái tên, một danh phận là “vong linh”, “oan hồn”, “ma”, “quỷ”, v.v…Họ tồn tại ra làm sao? Họ hoạt động như thế nào? Làm thế nào họ có thể giao tiếp với chúng ta? Những câu hỏi này xin hãy…buông xuống. Chúng ta chỉ nên dừng ở chỗ: Ngoài loài người thì còn có chúng sanh tồn tại ở các tầng không gian khác, và chúng ta tôn trọng họ, khi có duyên có thể giúp đỡ cho một ai đó thì mình giúp đỡ.

   Nhưng cái nhiệm vụ chính yếu của chúng ta trong đời này nhất định không được xao lãng: Ra khỏi sanh tử, vãng sanh Cực Lạc. Những thứ còn lại thì biết cũng tốt, không biết cũng rất tốt, đặc biệt những thứ liên quan đến thần thông thì ko nên sanh tâm quá mong cầu, yêu thích, rất dễ bị lạc vào lưới ma.

   Có vài lời chia sẻ với bạn, hi vọng sẽ giúp bạn được một chút.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 11. Lê anh

  Bạch thầy! Con kết hôn được 4 năm và con mang thai được 5 lần nhưng lần nào cũng bị sảy thai lúc 2 tháng tuổi! Người ta nói con ranh con lộn về lại! Con cũng có cầu xin Phật Quan Âm sau khi sinh bé xin gửi vào cửa Phật nhưng vẫn chưa sinh được.

  Xin thầy chỉ dẫn cho con để hài nhi đã mất không còn oán trách và chỉ bảo cho con cách cầu nguyện đức Phật từ bi cho con sinh được đứa con khoẻ mạnh! Mong thầy trả lời.

 12. Thuỳ Dương

  Kính bạch thầy

  Con năm nay 26 tuổi. Ngày 1/3 con chuyển dạ sinh con nhưng bé đã mất trên đường đến viện do nhau bong non nên bé bị ngạt. Gia đình con đã đưa bé đi thiêu và gửi chùa. Con rất đau khổ vì mất con. Con muốn lên chùa thăm con nhưng mọi người trong nhà bảo hãy từ từ rồi lên vì sợ đang mới nên nó quyến luyến theo về, mà con thì lại nhớ con không chịu được mà người thì chưa khoẻ hẳn.

  Vậy xin hỏi con có thể làm gì ở nhà. Con chưa bao giờ đi chùa nên cũng không biêt niêm phật như thế nào. Mong bạch thầy chỉ dạy con được không ạ? Và còn điều này trước giờ không dám nói với ai chỉ hai vợ chồng biết. Trước đây do công việc chúng con đã từng phá thai bỏ đi giọt máu của mình. Đến giờ con vẫn còn ân hận vì việc làm của mình, nhưng không biết phải làm sao cả. Có lúc con nghĩ đứa con thứ 2 không ở bên vợ chồng con có lẽ do việc làm bất nhân của con để trừng phạt con chăng. Con viết những lời này lên đây mong bạch thầy chỉ dạy cho con.

  Cảm ơn thầy

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Thuỳ Dương,
   Trước hết Thiện Nhân cùng các Liên hữu thành tâm chia buồn cùng vợ chồng bạn về việc cháu bé chưa kịp chào đời thì đã phải qua đời…

   Trong một số chia sẻ gần đây Thiện Nhân và các Đạo hữu khác cũng thường nhắc đi nhắc lại về duyên con cái đối với bố mẹ. Đức Phật nói: con cái đến với chúng ta có 4 cái duyên:
   1. Báo ơn
   2. Báo oán
   3. Trả ơn
   4. Trả thù.

   Trong email bạn chia sẻ, có nói bạn đã từng „vì công việc“ nên đã phải phá thai một lần. Đây là điều thật là đau thương và đáng tiếc.

   Thiện Nhân lấy ví dụ: Giả như đứa con bị từ chối ấy đến với vợ chồng bạn để nhằm báo oán và trả thù bạn, thì việc bạn từ chối sự có mặt của nó, ngay lúc đó bạn đã phạm phải hai sai lầm: Làm tăng thêm mối oán thù của đứa con này; bạn đã nuôi ý chí phục thù cho đứa trẻ đó. Nếu đứa trẻ này có Nhân cố chấp, ngay lập tức đứa trẻ đó sẽ lại tìm cách để trở về bên bạn. Nói vậy không có nghĩa đấng phu quân của bạn là không có trách nhiệm liên đới. Dù ít, dù nhiều, chồng bạn và bạn cũng là cái Nhân tạo ra những điều đáng tiếc trên. Nếu dùng Nghiệp để lý giải thì hai bạn đã có sự Cộng Nghiệp để cùng tạo ra cái nhân không lành. Do vậy việc bạn nhận định: „có lẽ do việc làm bất nhân của con để trừng phạt con chăng?“ theo Thiện Nhân nghĩ đó là điều hoàn toàn có cơ sở.

   Trường hợp ngược lại: Nếu đứa con bị phá bỏ là đứa đến để báo ơn và trả ơn cho vợ chồng bạn, nhưng lại bị hai bạn từ chối, liền ngay lúc đó, hai bạn đã đánh mất phước báu của chính mình. Nếu đứa trẻ đó có tâm đại ơn, đại hiếu với hai bạn, chắc chắn sẽ không có những phiền phức xảy ra sau này; Ngược lại nếu như ơn-oán tương đồng, rất có thể đứa trẻ đó sẽ thối chí trả ơn, báo ơn, thay vào đó nuôi hận, trả hận sẽ trỗi dậy và tìm cơ hội để gây khó dễ cho hai bạn…

   Thiện Nhân nói vậy không có ý hù doạ hai bạn, trái lại, Thiện Nhân muốn nói lý Nhân Quả và Nghiệp Báo để hai bạn thấu đáo suy xét về những gì mình đã làm để rút kinh nghiệm. Trong đạo Phật gọi đó là biết hồi quang phản chiếu, nghĩa là: biết soi rọi lại chính mình để sửa lỗi=biết hồi đầu.

   Sự việc đã xảy ra rồi, Thiện Nhân nghĩ dù bạn có đau lòng, ân hận hay tự phiền trách, dày vò mình cũng đã là quá muộn và vô ích. Bởi như bạn cũng biết: có những việc khi đã đến hồi kết thúc, mình muốn trở tay cũng không kịp nữa.

   Cổ nhân thường nói: Phòng hơn Chữa. Hai bạn đã không có biện pháp Phòng hờ. Chữ „phòng“ Thiện Nhân dùng không phải chữ „phòng hờ“ của người đời thường nói, trong trường hợp này, ý nói: Hai bạn chưa có sự nhìn nhận thấu đáo về Nhân-Quả và Nghiệp Báo. Vì sự sơ xuất đó, nên để cho những chuyện đáng tiếc xảy ra…

   Điều hai bạn cần phải „chữa“ và „chữa“ ngay, „chữa“ kịp thời trong lúc này: Hai bạn phải thành tâm sám hối. Thế nào là sám hối? Tổ Huệ Năng dạy sám hối như sau: „Này Thiện trí thức, thế nào là sám hối? Sám là sám những lỗi về trước, từ trước có những nghiệp ác, ngu mê, kiêu cống, tật đố…v.v… các tội, thảy đều sám hết hằng không khởi lại. Đó là sám. Hối là hối những lỗi về sau, từ nay về sau có những nghiệp ác, ngu mê, kiêu cống, tật đố…v.v… các tội, nay đã giác ngộ, thảy đều hằng đoạn, lại không tạo lại, ấy gọi là hối. Người phàm phu ngu mê, chỉ biết sám lỗi trước, chẳng biết hối lỗi sau, do vì không hối nên tội trước chẳng diệt, lỗi sau lại sanh. Tội trước chẳng diệt, lỗi sau lại sanh, sao gọi là sám hối được?“.

   Như vậy bạn đã có được khái niệm về sám hối, giờ bạn phải làm gì? Điều đầu tiên không nên tự trách, dày vò, chán chường nữa. Trái lại, bạn phải dũng mãnh nhìn về phía trước. Tương lai sáng-tối là do bạn định đoạt. Quả Thiện-Ác cũng đều do Nhân Thiện-Ác nơi chính bạn tạo ra. Nay mình đã trót tạo ra những nghiệp không thiện, bạn hãy dùng cái tâm thành khẩn của mình mà sám hối. Nếu có cơ hội, hàng ngày vợ chồng bạn có thể dùng đồ chay tịnh, rồi cùng gia đình, làm lễ cầu siêu (tụng kinh A Di Đà, niệm Phật) để hồi hướng cho cháu bé. Nếu bất tiện, hai bạn hãy chỉ cần nhất tâm niệm Phật, rồi làm thêm những việc phước thiện: Phóng sanh, cúng dường Trai Tăng; Ấn tống Kinh sách; tạo tranh, ảnh, tượng Phật… tất cả những việc phước thiện đó làm rồi, hai bạn hãy thành tâm hồi hướng những công đức đó cho cháu bé vừa qua đời. Hai bạn cần lưu ý: hồi hướng nhưng phải thành tâm thì mới có công đức, và người được hồi hướng mới có sự lợi lạc. Làm như thế, và làm đều đặn trong vòng 49 ngày – khoảng thời gian để cháu bé chuyển sanh – sự chuyển sanh nhanh-chậm, vào cõi lành-dữ vốn phụ thuộc vào sự hồi hướng công đức của người còn sống và những nghiệp của chính cháu bé.

   Việc cháu bé được di linh lên chùa là điều rất tốt, tuy nhiên anh chị phải khởi nghĩ: chùa chỉ là nơi để cháu tạm duyên thân mà tu hành để giác ngộ và giải thoát, chứ không phải là nơi để cháu trụ thân vĩnh viễn. Do vậy trong những ngày này cho tới 49 ngày, anh chị và gia đình hãy vì cháu bé mà làm tất cả những việc phước thiện. Trước là để sám hối những nghiệp không thiện lành mình đã chót gây ra, hai là tạo những nhân lành, phước thiện cho cháu bé và cho chính bản thân mình.

   Thiện Nhân ghi tặng hai bạn bốn câu sám này:

   Tội từ tâm khởi đem tâm sám
   Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu
   Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không
   Thế mới thật là chân sám hối.

   Cầu chúc hai bạn sớm vượt qua khổ nạn rồi cùng nhau hướng về Phật pháp, cùng nhau giác ngộ, tu hành và giải thoát. Thiện Nhân cùng quý Liên hữu xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo và nguyện cầu Phật A Di Đà gia hộ để cháu bé được vãng sanh về Cực Lạc Quốc.
   A Di Đà Phật
   Thiện Nhân

   TB. Bạn có thể tham khảo thêm những chia sẻ này:
   Em bé sinh 12 ngày thì mất
   Xin Đừng Phá Thai
   Thân Trung Ấm
   Nghiệp Thọ Báo

 13. nguyễn văn hùng

  Bạch Thầy,

  Bố con mất được 5 tuần.Chúng con đang chuẩn bị cúng 49 ngày cho bố con. Nhà đông anh em nên mỗi người mỗi ý nên chưa quyết được ngày cúng. Một số thì muốn cúng vào ngày thứ 45 là ngày thứ 7 để con cháu về đông đủ hơn. Một số thì cứ phải cúng đúng ngày thứ 49 vì cho rằng như vậy mới đúng.

  Mong thầy cho chúng con ý kiến nên như thế nào vì thời gian không còn nhiều nữa,chúng con đều ở xa …

  Kính cẩn mong Thầy dạy bảo.

  Nam mô a di đà Phật

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Nguyễn Văn Hùng,

   Việc làm lễ cầu siêu cho ông cụ trong ngày Thất tuần là vô cùng quan trọng, do vậy trong ngày đó đòi hỏi những người thân trong gia đình phải thực sự nhất tâm vì người cha vừa qua đời mà hành lễ, có vậy ông cụ mới được nhiều lợi lạc. Ngược lại, nếu trong ngày làm lễ cầu siêu trong gia đình bạn xảy ra sự đụng độ, cãi vã nhau, hay khởi tâm sân hận, chia rẽ, oán thù… đây sẽ là những chướng duyên, ngăn cản hay thúc đẩy ông cụ vào những cõi không lành.

   Phật pháp phải tuỳ duyên. Nếu gia đình bạn có quyết tâm làm lễ cầu siêu trong ngày thứ 45, Thiện Nhân nghĩ bạn cũng nên hoan hỉ chấp nhận giải pháp này. Trong nhà Phật gọi đó là: Hằng Thuận Chúng Sanh. Nhưng từ 46-49 ngày bạn và gia đình vẫn phải nhất tâm tiếp tục tạo thêm công đức, phước thiện để hồi hướng cho ông cụ.

   Vấn đề quan trọng trong ngày lễ cầu siêu cho ông cụ không phải là tạo nhân duyên để gặp gỡ, giết thịt chúng sanh rồi cùng nhau hàn huyên, ăn uống như nhiều người vốn thường làm. Điều này gia đình bạn phải tuyệt đối tránh (Lễ cầu siêu phải bằng đồ Chay tịnh). Trái lại đây là cơ hội cuối cùng để mọi người cùng nhau tạo công đức hồi hướng cho ông cụ. Đó cũng là cơ hội để mọi người cùng tỏ lòng hiếu kính (cùng báo hiếu) công ơn dưỡng dục, sinh thành của người đã khuất đã dành cho mình.

   Điều tốt nhất bạn và người thân nên làm là mời được những vị Tăng-Ni (các Sư) có Đức Hạnh, kế đó trong ngày cầu siêu, toàn gia nhất tâm cùng các chư Tăng tụng Kinh A Di Đà và đồng nhất tâm niệm Phật để hồi hướng công đức cho ông cụ.

   Cầu chúc bạn và người thân tìm được giải pháp thiện lạc nhất cho ngày lễ cầu siêu cho ông cụ. Thiện Nhân cũng nguyện mong cho hương linh của ông cụ được vãng sanh về miền Cực Lạc.
   A Di Đà Phật
   Thiện Nhân

 14. Hạnh Trinh

  Bạch thầy. Con nhìn thấy hình trên mộ ba con lúc trứớc thi thấy vui hôm nay làm tuần thứ 5 đi xuống thăm mộ ba thì nhìn thấy hình trên mộ trở nên buồn như thế có sao không ạ

 15. Con nghe nói trẻ con mất thì chỉ nên thờ là 35 ngày mà thôi, chứ không như người lớn là 49 ngày. Trong những ngày này con thường cúng vào các ngày cho cháu như 7 ngày, 14 ngày…đến 35 ngày thì như vậy đã đúng chưa? Và trẻ con như cháu nhà con liệu có được lập bàn thờ cũng đến 49 ngày.
  Con rất mong các thầy giải đáp.
  Nam mô a di đã phật!

 16. nguyễn thị biên thuỳ

  Thầy ơi cho con hỏi nhà con cho người ta thuê, anh ấy không may bị tai nạn, con rất thương xót cho gia đình anh ấy. Ai cũng hù con oan hồn của anh còn trong nhà. Liệu có phải như vậy không ạ? Con rất hoang mang.

  Xin mọi người nói giúp con với ạ. Anh bị tai nạn ngay trước cửa nhà, nơi ở đó từng có 3 người chết. Trước cửa nhà con có cây sung.

  Nam Mô A Di Đà Phật. Xin giải đáp giúp con.

  • Tịnh Thái

   Thông thường thì người mất sau 49 ngày sẽ đi đầu thai, anh ấy bị tai nạn thì cũng ko ngoại lệ. Anh ấy thuê nhà của mình, nay lại bị tai nạn mất ngay trước cửa nhà mình, thì mình cũng nên vì anh ấy mà tụng Kinh Địa Tạng, niệm A Di Đà Phật, ăn chay và phóng sanh cùng làm các việc phước thiện mà hồi hướng cho anh ấy sớm được siêu sanh về cõi lành. Mình làm như vậy thì linh hồn người ta sẽ rất cảm kích và biết ơn mình, gia đình người ta cũng được an ủi rất nhiều…còn nếu không thì có thể người ta trong bụng cũng trách mình chứ không phải ko…Hơn nữa, việc ở chỗ đó thường đã có người chết vì tai nạn thì khi mình tụng Kinh niệm Phật thì các vong linh khác đều cũng được lợi ích chứ ko phải chỉ mình anh ấy mà thôi, và chính bạn là người được lợi ích lớn nhất trong việc này đó chứ không phải là ai khác, bạn được 6 phần lợi ích, còn anh ấy và các chúng sanh khác được 1 phần mà thôi, đó là lời Phật dạy trong Kinh Địa Tạng.

   Mình cứ dùng tâm chân thành mà tụng Kinh niệm Phật còn chuyện vong hồn của họ có ở trong nhà mình hay ko thì mình cũng chẳng nên quá quan tâm, vì đó là những việc nằm ngoài sức tưởng tưởng của mình, và mỗi người chúng ta ai cũng có rất nhiều oan gia theo mình, trong và cả bên ngoài thân của mình, chứ chả phải nói là chỉ có trong nhà mình thôi đâu…Quan trọng nhất là tâm mình thiện, lời nói thiện, hành vi thiện tương ưng với 10 thiện mà Phật dạy là được.

   Hi vọng với lời giải thích ở trên thì bạn sẽ cảm thấy an tâm hơn và có một hướng giải quyết cho vấn đề của bạn.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 17. lê nhung

  Bạch thầy.
  cho phép con hỏi 1 câu,
  bà nội con vua mất. Hôm 16/3 âm lịch vừa rồi là tròn 100 ngày của bà. Bàn thờ của bà được để tại nhà bác cả( là anh trai bố con). Vậy mong bạch thầy cho con hỏi là: khi nào thì bố con có thể san bát hương của bà về tại bàn thờ gia tiên nhà con ạ.
  Và cho con mạn phép hỏi thêm là: hiển tại bàn thờ nhà con có 3 bát hương rồi, giờ thêm 1 bát hương của bà nũa thì có sao không ạ. Vì con được biết là không nên để trên bàn thờ 4 bát hương ạ. Con xin cảm ơn ạ.
  Nam mô a di đà phật!

  • Tịnh Thái

   Sau một trăm ngày thì gia đình có thể san bát hương của bà được rồi, khi san thì chỉ cần lấy một ít chuyển về bàn thờ để chung vào bát hương gia tiên tại nhà là được, cũng ko cần thiết phải thêm bát hương mới vì sẽ tăng thêm diện tích, thật ra thì nên gộp 3 bát hương lại thành một bát hương lớn để tại bàn thờ là hay nhất, chứ không lẽ mỗi khi gia tộc có người mất lại tăng thêm 1 bát hương thì quả là phiền phức và ko hợp lý. Quan trọng là tấm lòng của con cháu và tâm chân thành cung kính dành cho người quá cố, mỗi năm ngày giỗ thì mình cúng chay, niệm Phật, tụng Kinh hồi hướng cho họ. Hơn nữa mọi người trong gia đình nên cư xử với nhau chân thành, ấm áp như khi bà còn sống vậy, chớ vì việc bà mất đi rồi mà tình anh em trong gia đình lại có phần phai nhạt đi…việc này là việc quan trọng nhất, bà ở suối vàng cũng chỉ mong con cháu của mình chân thật là biết quan tâm thương yêu chăm sóc cho nhau, đoàn kết với nhau.

   Làm được như vậy thì chính là biểu hiện ra được cái tâm hiếu kính với người mất một cách viên mãn và tròn đầy vậy.

   Hi vọng với lời chia sẻ ở trên có thể giúp cho Chị Nhung được một chút.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 18. Bình Nguyên

  Bạch thầy.
  Con có một vướng mắc mà không biết phải làm sao, kính mong bạch thầy chỉ dẫn cho con.
  Rằng con ngủ( lúc trưa hay lúc ban đêm) hay nghe tiếng gọi của một người đàn ông “gọi tên con”. Những lúc như thế tỉnh giấc con rất hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Và con được người chị bạn dẫn đi xem thì người ta phán con bị ” vong nam âm theo”. Người này còn nói tính tình của con luôn bị vong nam âm đièu khiển lúc thì rất nóng tính lúc thì lầm lũi không muốn nói chuyện cùng ai con thấy nói cũng rất đúng hiện tại con đang gặp phải.Và cả chuyện tình cảm của con cũng không thể thành được.
  Con đang rất hoang mang và mệt mỏi lẫn cảm giác sợ hãi. Con rất mong bạch thầy chỉ dẫn cho con.Con cảm ơn ạ.
  Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Tịnh Thái

   Người xưa thánh nhân nói rất hay: “Họa phúc không có cửa, do chính mình tự làm tự chịu”. Do vậy, tất cả phước và họa trong đời mình đều là nhân quả của chính mình biến hiện ra. Nguyên nên tin sâu nhân quả, không nên đem đời mình “phó thác” cho thầy bói, chính mình điều khiển đời mình chứ ko có ai điều khiển được mình hết, ko có vong nào điều khiển Nguyên hết, là do chính mình nghĩ thiện, làm thiện, nói thiện thì sẽ nhận được quả thiện. Ngược lại mình nghĩ ác, nói lời ác, làm việc ác thì sẽ nhận ác báo. Đây là nhân quả, thầy bói trình độ khá thì cũng chỉ dựa vào số mạng nhân quả của chúng ta mà nói ra thôi. Gọi là trong mạng mình có thì mình sẽ nhận, ko có thì mình cầu thần bái Phật cũng chẳng thể được.

   Trường hợp của Nguyên buổi tối ngủ ko an thì có một phương pháp hữu hiệu là niệm thầm “A Di Đà Phật” trước lúc đi ngủ, cho đến khi ngủ luôn thì sẽ ko gặp mộng mị nữa. Lúc bình thường Nguyên cũng nên thường niệm A Di Đà Phật thầm trong lòng và hồi hướng công đức niệm Phật cho tất cả oan gia trái chủ của mình, nguyện cho họ sớm sanh về cõi lành, và đừng quấy phá mình nữa, mình niệm Phật chân thành hồi hướng cho họ như vậy thì sau một thời gian nhất định là họ sẽ ko làm phiền mình nữa.

   Lại nữa, do Nguyên còn trẻ, tình ái dục vọng cũng phải dè chừng, ko nên xem phim hay đọc những thứ kích động, những thứ này trong âm thầm hoặc trực tiếp làm tâm mình cứ khởi dục vọng lên hoài, cái tâm này nó chiêu cảm đến những cảnh giới bậy bạ, kết bạn và đi chơi thì thường dễ bị bạn bè dẫn dụ vào nơi ăn chơi trụy lạc, toàn gặp bạn bè ko tốt…cho đến trong khi ngủ cũng là mơ thấy toàn những cảnh trai gái bậy bạ, mấy giấc mơ này chính là nói rõ tâm mình bị ô nhiễm bởi dục vọng nghiêm trọng nên mới chiêu cảm lấy vậy, do đó mình phải tích cực niệm Phật thường xuyên và tránh xa các nơi ô nhiễm bậy bạ và bạn xấu ra.

   Làm được như vậy thì mình sẽ ngủ được ngon, tinh thần lành mạnh, cuộc sống sẽ yên vui hơn.

   Hi vọng với những lời trên bạn sẽ tìm được lời giải đáp cho trường hợp của mình.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 19. Ghi Hoài

  Bạch Thầy
  Sắp tới là 49 ngày của con trai con, cháu sinh ra được một tháng rưỡi thì cháu mất. Con muốn Thầy chỉ giúp con là con cần sắm những gì cho lễ 49 ngày, và hình thức cúng cháu ra sao ạ.
  Con cảm ơn!

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Ghi Hoài,
   Cầu siêu cho người đã khuất (không luận người đó là già, trẻ), đặc biệt trong vòng 49 ngày và ngày thứ 49 (Thất tuần) thì không có gì giá trị bằng: ăn chay trường, phóng sanh, cúng dường Chư Tăng, ấn tống kinh sách, băng, đĩa Phật pháp… tất cả những công đức làm được đều nhất tâm hồi hướng cho người thân vừa qua đời của mình. Chắc chắn họ sẽ rất hoan hỉ và nương vào những công đức đó mà được sanh về cõi lành.

   Trong ngày Thất Tuần của cháu tốt nhất là bạn nên thỉnh Chư Tăng đến nhà, thiết lễ Trai Đàn (hoàn toàn bằng đồ Chay Tịnh), rồi gia quyến cùng với các Chư Tăng tụng kinh A Di Đà hay Địa Tạng Bổn Nguyện rồi cùng nhất tâm niệm Phật (tuỳ theo sở nguyện của người trong gia đình), kế đó (nếu có thể) gia đình làm lễ phóng sanh và hồi hướng tất thảy công đức cho người thân vừa qua đời.

   Trường hợp không thỉnh được Chư Tăng, gia đình bạn vẫn có thể làm lễ thuần Chay, rồi tụng kinh A Di Đà Kinh hay Địa Tạng Bổn Nguyện rồi nhất tâm niệm Phật, phóng sanh để hồi hướng công đức cho người thân qua đời. Những công đức này là thiện phương tiện giúp cho người thân qua đời được về những cõi an lạc, hoặc cũng nhờ đó mà có được những phẩm vị cao hơn khi tái sanh.

   Thiện Nhân xin trích một đoạn trong Kinh „Phật Thuyết Kinh Kim Cang Luận“, phần Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Phật về công đức của việc tụng kinh, thiết trai đàn cầu siêu cho vong linh: „Bồ tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Phật: Như người ở trên đời không có trai giới mà hay làm phước huệ cho đời. Sau khi chết rồi có con hiếu thuận hoặc trai hay gái thỉnh thầy tụng kinh đại thừa, làm thủy lục hoặc trai đàn lớn cầu siêu độ vong linh, không biết vong linh có thể siêu độ không?
   Đức Phật nói: Nếu như người khi sanh tiền không có công lành, chết rồi có con cháu làm công đức cầu siêu, bố thí bạc tiền thì mười phần công đức chỉ đặng ba phần.
   Cớ sao vậy? Vì lập công làm phước không chi qua tiền bạc của mình ra làm chay bố thí, trong chúng đồng phần người sống được phước hơn người vong.
   Còn như thỉnh thầy uống rượu ăn thịt chẳng đặng trong sạch, tụng kinh lấy bạc tiền. Thiên thần chẳng giáng lâm, Phật thánh không đến trợ, lại vong linh ấy càng thêm tội lỗi.
   Bằng như có con hiếu thuận chân chánh, cha mẹ chết rồi, trong mỗi tuần bảy ngày làm chay bảy thất, hoặc trong ba năm cả nhà ăn chay giữ giới, xuất tiền của trong sạch, cầu thỉnh thầy tu hành đức hạnh, trai giới tinh nghiêm, tụng kinh đại thừa, hoặc làm chay thủy lục thiết lập nghiêm trang, thắp hương rãi hoa y theo pháp cúng dường, có lòng thành kính thay thế cho vong hồn khỏi tội đặng phước. Nếu cầu siêu bố thí bạc tiền như vậy, vong linh mới đặng sanh lên cõi trời, người sống cũng đặng phước, kẻ còn người mất đều an vui, người vui mừng thần thánh cũng vui mừng, như vậy mới thật là con cháu hiếu thuận…“

   Qua đoạn kinh văn này bạn thấy được tầm quan trọng và công đức lớn lao của việc ăn chay, lập trai đàn, làm phước thiện để cầu siêu cho vong linh.

   Thiện Nhân cùng tất cả các Đạo hữu nguyện đem tất thảy công đức hồi hướng cho cháu được vãng sanh về miền Cực Lạc.
   Thiện Nhân

   Bạn có thể tham khảo thêm bài viết dưới đây:
   49 Ngày sau khi chết gia quyến nên làm gì?

 20. LY LY

  Bạch thầy !

  Con có 1 chuyện không biết phải làm thế nào mong thầy cho con 1 lời khuyên ạ. Bạn trai của con mới mất được 1 tuần do tai nạn xe máy, 1 tuần nữa là ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau của 2 đứa nên con muốn đi thăm mộ anh ấy nhưng các bạn của con nói rằng : người ta kiêng trong vòng 49 ngày đầu không được đi thăm mộ, cả người nhà cũng không được ra, vì trong 49 ngày đầu vong chưa ổn định chưa biết mình đã chết nên nếu con đi thăm mộ khóc lóc ở đó thì vong của anh âý sẽ quyến luyến trần gian khó siêu thoát được, như thế sẽ khổ cả 2 đứa.

  Con muốn xin thầy cho con 1 lời khuyên và con muốn giúp cho anh ấy thanh thản ra đi, sớm siêu thoát đầu thai thì con nên làm gì? Xin thầy hãy chỉ dẫn cho con cách để con có thể tịnh tâm. Con xin cám ơn thầy.

  Nam Mô A Di Đà Phật.

 21. văn tưởng

  Xin hỏi, nếu như gia đình chỉ ăn chay mà không niệm phật không hồi hướng (họ không theo phật giáo nhưng người trước khi chết cũng không phải phật tử nhưng lòng luôn hướng thiện). Vậy thì có lợi ích gì cho người chết không? “Thiện có thiện báo, ác có ác giả ác báo”. Theo quan điểm của T. thì nghĩ chỉ cần người chết làm nhiều việc thiện tu nhân tích đức là được chứ gia đình người đó thì có ảnh hưởng gì đến nghiệp ác hay thiện của người đó đâu.??

  Mong được giải đáp. Thân.

  • Tìm Lại Phật Tánh

   A Di Đà Phật, xin chào Văn Tưởng

   Nếu như gia đình chỉ ăn chay, cúng chay mà không niệm Phật hồi hướng cho người đã mất nhưng người đã mất lúc còn sanh tiền lòng luôn hướng thiện, không làm điều gì xấu, ác thì người này sau khi rời bỏ thân xác cũ sẽ tái sinh vào một trong 3 cảnh giới thiện, tức là “Trời, người, atula”. Ngược lại nếu trong cuộc sống mà tâm thiện ít, ác nhiều thì khả năng dễ rơi và tam ác đạo, cảnh giới ác tức là ‘Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh’. Tuy nhiên, nếu như tái sanh vào cảnh giới thiện thì vẫn còn nằm trong sanh tử luân hồi, vẫn cứ sanh sanh tử tử không có cách nào thoát ra khỏi. Và nếu như trong cảnh giới thiện đó mà không biết tích đức tu thiện tiếp thì sau khi bỏ thân tiếp theo sẽ rơi vào 3 đường dữ vì thường khi tái sinh qua một kiếp sống mới thì không ai nhớ nỗi những kiếp quá khứ mình từng làm gì, ở đâu.

   Chỉ riêng người tu tập pháp môn niệm Phật, mà ngày ngày công phu tha thiết phát nguyện cầu sanh Tây phương Cực lạc – tương ứng với nguyện lực của Đức Phật A Di Đà nên khi lâm chung, nương theo tha lực của Phật được tiếp dẫn cõi Tịnh Độ. Ở cảnh giới này thì vĩnh viễn không còn sanh tử nữa mà được tu tiến cho đến khi thành Phật, có thể phân thân vô số thế giới để độ chúng sanh. Cho nên pháp môn này được gọi là pháp môn siêu việt bậc nhất trong các pháp môn tu học.

   Khi gia đình vì người mất mà làm các việc Phật sự hồi hướng cho người đã mất thì có ảnh hưởng chứ sao không bạn. Lúc lâm chung mờ mờ mịt mịt cũng ví như người đang dò đường đi thì có nhiều người cùng hướng dẫn mình sẽ đi đường nào tốt (bằng cách khai thị), rồi trợ lực (tức các việc thiện, việc Phật sự hồi hướng) đẩy mình đi theo đường tốt đó, sao lại bảo là không lợi ích?. Tất nhiên, lợi ích dành cho họ cũng có giới hạn. Theo kinh Địa Tạng thì người sống được lợi 6 phần, người mất lợi chỉ một phần cho nên gia quyến cần phải chí thành giúp đỡ họ thì họ mới có được lợi ích thật sự.

   Nếu như trong 49 ngày vì người mất mà khai thị cho họ và niệm Phật hồi hướng thì nếu đầy đủ nhân duyên, họ có thể hết lòng tin tưởng, nương theo câu niệm Phật này cùng với gia quyến tha thiết cầu sanh Tây phương, thì họ sẽ được vãng sanh, vĩnh ly sanh tử. Việc này cũng tương ứng với một trong 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà – nhiếp thọ cho tất cả chúng sanh trên từ Đẳng giác Bồ tát, dưới có các chúng sanh ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nếu như nhiếp tâm niệm danh hiệu Ngài. Thật sự không thể nghĩ bàn.

   Nếu như chúng ta chỉ lo hướng thiện, làm từ thiện…v.v…vẫn rất tốt thôi, tái sinh trong cõi lành nhưng vẫn còn ở trong sanh tử luân hồi. Còn nếu ta tu pháp môn niệm Phật, việc thiện thì tùy duyên mà làm, đến thì làm, không đến thì không cần đi tìm. Trong tâm thường nhớ Phật, niệm Phật, thường nguyện được sanh về cõi Cực Lạc ấy thì tự nhiên biết được lúc lâm chung mình sẽ đi về đâu. Về Cực lạc thì trở thành Bồ tát A Duy Việt Trí, vĩnh viễn thoát ly sanh tử, có thể phân thân khắp nơi độ được các chúng sanh có duyên với mình, có thể cúng dường Chư Phật khắp mười phương, thong dong tự tại tu cho đến thành Phật. Thật quá tuyệt vời, phải không bạn?

   Vài chia sẻ cùng bạn hi vọng giúp bạn hiểu được vấn đề bạn cần hỏi. Chúc bạn thân tâm thường an lạc.

   Nam Mô A Di Đà Phật

   TLPT

 22. Tuyết Trinh

  Chào thầy Tịnh Thái. Con có nghe ngừời ta nói người khi chết, có người chết vào cung đẹp, có người chết vào cung xấu. Vậy ý nghĩa cung đẹp, cung xấu là sao?

  • Tịnh Thái

   Người trong hiện đời không chịu tu phước, không chịu làm thiện, tích đức, thường hay làm ác: Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời thô lỗ, nói lời thị phi chia rẽ người khác, nói lời ngon ngọt mê hoặc người khác, tổn người lợi mình, tâm thì tham lam, giận dữ, đố kị, ngạo mạn, si mê…khi chết đi thì vào cung xấu, tức là vào 3 đường ác: Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh.

   Còn người không làm những việc trên, lại thường hay làm thiện, bố thí, hiếu kính cha mẹ, tôn sư trọng đạo thì khi chết được sanh vào cung đẹp, tức là 3 cõi lành: Trời, Người, A Tu La. Trong các cung đẹp thì đẹp nhất chính là được sanh về thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, cảnh giới ở đó nằm trong Cung Đẹp nhất, không có nơi nào có thể sánh bằng, mười phương chư Phật đều khen ngợi, khuyến khích chúng ta phải nên sanh tâm yêu thích mà cầu sanh về Cực Lạc. Chỉ cần mình có niềm tin sâu sắc, chí nguyện vững bền thiết tha, thường hay niệm A Di Đà Phật và làm tất cả các việc lành giúp đỡ tất cả mọi người, thương yêu tất cả chúng sanh với tâm ko tính toán, ko mong cầu gì hết cho bản thân mình, trong tâm chỉ có 1 niệm duy nhất là muốn được sanh về Tây phương Cực Lạc, muốn được gần gũi A Di Đà Phật, muốn được học tập cùng với A Di Đà Phật để sau này thành Phật, thành Bồ Tát làm lợi ích cho chúng sanh hữu tình, giúp họ giác ngộ.

   Đây chính là mục đích tốt đẹp nhất của một đời người – chính là được sanh về Cung Đẹp nhất – chính là niệm Phật cầu sanh Cực Lạc vậy.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

   (Sau này Tuyết Trinh chỉ nên gọi TT là được rồi, ko nên gọi “Thầy”, vì TT ko phải là Thầy).

 23. Huỳnh Đức

  Thưa thầy, con đang học lớp 10
  Con là người rất thích niệm Phật, nhưng sao mỗi lần con niệm Phật hay nghĩ đến Phật thì những ý nghĩ xấu lại nổi lên trong đầu con như phỉ báng chánh pháp…., mặc dù con đã cố gắng gạt bỏ những ý nghĩ xấu xa đó, nhưng con lại không thể làm được. Con không điều khiển được nó, nó cứ hiện lên như muốn chống lại con, con phải làm sao để khắc phục chuyện đó đây, xin thầy giải thích và chỉ con cách giải quyết, con cám ơn thầy.

 24. Linh Linh

  Xin cho con hỏi:

  1. Người tự tử chết, linh hồn có đc siêu thoát không? Nếu không, thì gia đình phải làm gì giúp vong hồn ấy sớm siêu thoát?

  2. Con trai chết trẻ 24t có nên đưa lên chùa hay không?

  3. Gia đình con muốn đi gọi hồn người mất, có nên không?

  Xin thầy cho con lời khuyên, con xin chân thành cảm ơn!

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Linh Linh,
   1. Người tự tử chết, linh hồn có được siêu thoát không? Nếu không, thì gia đình phải làm gì giúp vong hồn ấy sớm siêu thoát?

   Khó có thể siêu thoát, bởi người tự tử ra đi thường là trong tâm trạng quẫn bách, kết hợp những nghiệp thiện-ác đã tạo tác từ vô thỉ kiếp tới nay mà thọ mạng vào những cảnh giới tương hợp. Ví như: Tham=đoạ địa ngục; sân=ngạ quỷ; Si=súc sanh…

   Điều bạn có thể làm cho người con này là ráng tạo mọi phước thiện:
   a. Nếu có thể nên thỉnh Chư Tăng về nhà, hoặc lên chùa, rồi lập đàn Trai làm lễ câu siêu cho con bạn.
   b. Trong 49 ngày nên ăn chay trường, phóng sanh; cúng dường Tam Bảo; ấn tống Kinh sách, tạo tạc tượng Phật rồi chí tâm hồi hướng những phước thiện đó cho con bạn.
   c. Nếu chẳng thể mời Chư Tăng, hàng ngày bạn có thể tụng Kinh A Di Đà (Thỉnh kinh tại đây) rồi niệm Phật, hồi hướng công đức cho con bạn.

   2. Con trai chết trẻ 24 tuổi có nên đưa lên chùa hay không?

   Rất nên, nhất là trong vòng 49 ngày, bởi chùa là nơi thanh tịnh sẽ giúp cho con trai bạn tạm có nơi để nương gởi tâm linh; kết hợp hàng ngày có sự tu tập, trì kinh, thuyết pháp… của các Chư Tăng sẽ giúp con con bạn được khai mở tâm linh, biết được đời là bể khổ, là vô thường, là giả tạm… từ đó mà giác ngộ, rồi có thể buông xuống vạn duyên, rồi tu hành mà được giải thoát.

   3. Gia đình con muốn đi gọi hồn người mất, có nên không?

   Thật chẳng nên làm. Điều bạn cần làm phần 1 Thiện Nhân đã ghi đầy đủ. Chỉ có Phật pháp và tấm lòng chân thành, tỉnh giác của bạn mới có thể cứu, giúp được con bạn. Mong bạn hãy biến đau thương thành tỉnh giác và thực tâm hành may ra cơ hội giải thoát cho con bạn mới được mở ra…
   A Di Đà Phật
   Thiện Nhân

   Bài bạn nên tham khảo:
   49 ngày sau khi chết gia quyến nên làm gì?
   Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện

 25. Hằng Nga

  Nam Mô A Di Đà Phật !

  Bạch thầy !

  Mẹ con mất đến nay đã 7 tuần. Trước đó, nghe theo vài người mách bảo và gia đình đã gửi vong mẹ con lên chùa “nhốt”, đồng thời ở nhà cũng yểm bùa xung quanh .

  Vậy nay đã 7 tuần, vong hồn và bùa ở nhà đã được gỡ bỏ chưa ạ ? Để gỡ bỏ phải làm những gì thưa thầy ?

  Mong thầy chỉ bảo tường tận .

  Gia đình con xin chân thành cảm ơn !

  Dạ , thỉnh Thầy , Thầy ở chùa nào vậy ?

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  • Tìm Lại Phật Tánh

   A Di Đà Phật Hằng Nga thân mến,

   Đọc bài của bạn mà TLPT cảm thấy đau lòng quá! Một đấng sanh thành sinh con ra, nuôi con khôn lớn để rồi đến khi bà mất, bà bị “nhốt” ở chùa và “yểm bùa” quanh nhà, xót xa biết bao nhiêu? Các bạn có thương cha mẹ không? Đây chính là cách báo hiếu của các bạn đó ư? Xin cho hỏi các bạn đã tin theo lời của Vị nào mà hướng dẫn lạ đời như vậy? Âu có lẽ đây cũng là nghiệp chướng của mẹ bạn rồi.

   Bạn bảo mẹ mất ngày xấu nên phải làm như thế để con cháu làm ăn được, hay là sợ trùng tang đây bạn? Không biết lý do của bạn là gì nhưng bạn đã vào duongvecoitinh rồi thì xin chân thành góp ý cho bạn, làm như vậy không những gia đình không thể nào hưng vượng mà quả báo tương lai cũng không được tốt cho lắm. Nói theo nhân quả thôi thì khi mình đối đãi với cha mẹ thế nào thì mai kia con mình nó cũng đối đãi với mình y chang như vậy, có đáng sợ hay không?

   Thấy bạn kể về mẹ bạn, TLPT xót xa quá nên nói vậy thôi chứ có thể bạn không biết, không hiểu. Đối với người đã mất rồi, họ theo nghiệp thiện/ác tạo tác trong đời mà tái sinh vào sáu đường (3 đường thiện dễ gì vào: trời, người, a tu la; 3 đường ác đa phần rơi vào: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh).

   Khi người mất rồi nên làm thế nào để con cháu làm ăn thịnh vượng và cha mẹ đã khuất cũng được sanh về cảnh giới thiện lành? Duongvecoitinh cũng đã đăng rất nhiều bài, TLPT tóm tắt lại để bạn dễ nắm: Gia đình nên cúng chay trong 49 ngày, không sát sanh mà nên phóng sanh, bố thí, cúng trai tăng, cúng dường Tam Bảo, tụng kinh, niệm Phật, giúp đỡ người nghèo, .v.v….hồi hướng công đức cho người mất. Người mất được lợi có một phần nhưng người sống được tới 6 phần. Bạn chân thành làm được tốt thì người mất được siêu sinh cõi lành, âm có siêu thì dương mới thới (tức gia cảnh thay đổi tốt). Và ngược lại nếu bạn làm những việc bất thiện tạo thêm oan trái cho người mất, dẫn đến âm không siêu bạn tự hỏi xem dương có thới (thịnh vượng) được không? Người mất rồi thực ra họ rất khổ sở, trong 49 ngày từng khắc từng khắc trông chờ con cháu làm điều thiện, tích phước thật nhiều để hồi hướng cho họ; nếu gia đình không hiểu lại càng đẩy người thân yêu quý của mình vào ác đạo nhiều hơn, thật khốn khổ không tả xiết! Bạn đã và đang đẩy thần thức mẹ mình lâm vào cảnh khổ rồi đó bạn có biết không?

   Nhà Phật dạy bạn không nên mê tín mà phải tin sâu Nhân quả, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Bạn muốn có tiền của, Phật dạy bạn bố thí cúng dường; Bạn muốn có công danh, thông minh, trí tuệ, Phật dạy bạn tụng kinh, niệm Phật, ấn tống kinh sách, bố thí pháp; Bạn muốn sống lâu Phật dạy bạn ăn chay, phóng sanh……Gieo nhân thiện chắc chắn gặt quả thiện, gieo nhân ác hẳn nhiên gặp phải quả báo ác. Chúng ta cần phải hiểu như vậy thì mới có thể tự giúp bản thân mình, người thân mình, gia đình mình thoát khỏi tình trạng mê tín, đi cầu cúng bái lung tung, nghe lời phán hù dọa mà về làm tâm mình bất an, rồi hại mình, hại cả nhà mà không biết.

   Bạn đã vào được nơi này ắt cũng có duyên, xin chân thành nói bạn hiểu rõ để bạn biết cách nào giúp cho mẹ bạn sớm được siêu thoát; gia đình bạn cũng thay đổi tốt đẹp hơn. Mong bạn hãy vì thương đấng sanh thành mà làm lợi lạc cho mẹ cũng chính là lợi lạc cho mình. Nhân nào quả nấy, xin hãy tin sâu Nhân quả.

   Chúc bạn sáng suốt nhìn rõ chân thật vấn đề và hết lòng giúp cho mẹ siêu thoát.

   Nam Mô A Di Đà Phật

   TLPT

 26. nhàn

  Gửi thầy Tịnh Thái!

  Con là một người mẹ vô trách nhiệm, lúc còn dại khờ con đã một lần bỏ đi một bào thai vừa được 2 tháng. Con đã rất sợ khi thấy hình hài sắp tượng hình đó, và không biết như thế nào con đã để cho hài nhi vào cầu dội, khi bình tĩnh lại hối hận cũng đã muộn màng không thể kéo hài nhi lên được. Niềm ân hận này theo con đã gần 4 năm qua chưa khi nào con nguôi ngoai tội lỗi của mình. Con luôn nguyện cầu cho hài nhi được siêu thoát, con nguyện rằng nếu con có được công đức gì thì hãy lấy cái đức ấy và công đức ăn chay của con, thêm mấy năm tuổi thọ chuyển giao cho hài nhi để hài nhi có thể mau chóng được đầu thai hay được về trời đừng chịu những đau khổ đọa đày.

  Hôm qua con nguyện thần linh cho con thấy được hài nhi thì nằm mơ thấy hài nhi rất buồn hình như có người đánh. Con phải làm sao cho hài nhi không bị đánh đây? Phải làm sao mới được đây, con rất khổ sở, con mong thầy chia sẻ giúp con với.

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật – Chào Chị Nhàn:

   Việc đã qua, nay Chị đã thật chân thành hối lỗi rồi thì rất tốt, lại còn phát lồ sám hối trên dvct thì tôi cũng có niềm tin là con của Chị cũng hiểu được cho tấm lòng của Chị rồi, hiểu được những ăn năn, trăn trở, buồn lo của Chị trong thời gian qua…Cháu có thể buồn (như Chị nói) nhưng chắc cũng ko có hận mẹ đâu…Con trẻ đứa nào cũng thật là hiền từ, vị tha…Vì chúng nó là bản tánh vốn thiện, hiền lành, gọi là “nhân chi sơ tánh bổn thiện”. Người lớn thì mới sanh đủ thứ tật xấu, chứ con trẻ từ lúc mang thai trong bụng mẹ, nó vốn dĩ thường là ngoan hiền, chỉ do tác động của người Mẹ, do cách giáo dục của gia đình nên con trẻ mới có thể hư, lì lợm, cố chấp, ranh ma,…đó là tập khí do chính người lớn truyền cho con trẻ mà nên.

   Nói dài dòng vậy để cho Chị thấy, cháu nhỏ nhà Chị là có tâm tánh hiền hòa, chả phải là đứa ngỗ nghịch.

   Cái Chị cần làm là: Mỗi ngày Chị đọc 1 cuốn Kinh Địa Tạng trọn vẹn, niệm Phật 1000 câu, ăn chay (Chị đang làm), tuổi thọ của Chị (như Chị đã nguyện), có duyên thì ra chợ mua cá phóng sanh,v.v…mỗi ngày đều làm các việc này trong vòng 1 năm, kiên trì ko để thiếu sót 1 ngày nào.

   Làm được như vậy, cuối ngày đều hồi hướng cho cháu + oan gia trái chủ + thân bằng quyến thuộc từ vô lượng kiếp đến nay của Chị. Nguyện cho tất cả chúng sanh này sớm được giác ngộ Phật tánh, hồi quy Tịnh Độ, nhất tâm niệm Phật, cầu sanh Cực Lạc.

   Hơn nữa, mỗi khi Chị buồn chuyện cũ thì ngay lập tức niệm 10 câu A Di Đà Phật liên tục thầm trong tâm, niệm 10 câu mà vẫn thấy buồn thì niệm tiếp 10 câu, 10 câu, 10 câu…tâm Chị sẽ bình lặng lại, sau đó Chị hồi hướng cho cháu luôn. Cứ tập thói quen niệm Phật như vậy thì sau 1 thời gian 3 tháng thì tâm Chị sẽ liền được an ổn hơn, ko còn khổ nữa. Không chỉ Chị được như vậy, mà con Chị cũng được như vậy, Chị sẽ ko còn nằm mơ thấy Cháu bị đánh hay khổ sở nữa, mà sẽ có lúc tự nhiên ko mong cầu chi hết thì Chị lại có giấc mơ đẹp về Cháu.

   Hi vọng với vài lời ở trên có thể giúp cho Chị được một chút.

   Sau này Chị đừng kêu TT bằng “Thầy” nhé :) Vì TT cũng là Phật tử tại gia như Chị mà thôi. Cám ơn Chị.

   A Di Đà Phật.

 27. Dinh NgocLinh

  Bạch thầy, xin thầy cho con hỏi: nếu trong gia đình có người mất trong thời gian 49 ngày con nên ăn chay, nhưng con chưa hiểu hình thức ăn chay như thế nào là đúng? Có phải là chỉ ăn cơm trắng với rau canh không ạ? Xin thầy giảng giải cho con được rõ ạ.
  A Di Đà Phật

 28. Tìm Lại Phật Tánh

  A Di Đà Phật Ngọc Linh thân mến,

  Trong gia đình có người thân mất, thì trong thời gian 49 ngày người mất luôn hi vọng tha thiết người thân còn sống có thể làm được nhiều điều thiện lành hồi hướng công đức cho họ. Nếu như người thân có thể hiểu được điều này thì xem như chút phước duyên của họ còn có được. Họ sẽ sinh tâm hoan hỷ, và tâm này sẽ giúp họ tái sinh vào cảnh giới lành.

  Trong 49 ngày này gia đình nên cúng chay hoàn toàn. Các món chay thì rất là nhiều, bạn có thể search trên mạng, đâu phải chỉ cơm trắng với rau canh thôi đâu bạn. Có cơm, có món mặn (ví dụ: đậu hủ kho nấm rơm), có món canh (ví dụ: canh chua nấu nấm rơm và đậu hủ trắng), có món xào (ví dụ: rau muống xào), hoặc nấm bào ngư kho sả ớt….v.v… rất phong phú. Bạn đều có thể nấu và cúng cho người mất.

  Ngoài việc này, gia đình nên phóng sanh, kiêng giết mổ và cúng dường tam bảo, bố thí, ấn tống kinh sách, tụng kinh, niệm Phật….cố gắng làm tất cả những việc thiện lành này hồi hướng cho người mất. Thật ra gia đình chân thành làm thì người mất họ hưởng có một phần, còn sáu phần lợi ích, phước báo thiện lành thì người sống hưởng chứ ai. Do vậy mà vì lòng yêu thương quyến thuộc, hiếu nghĩa, gia quyến nên làm để âm dương cùng lưỡng lợi, âm có siêu thì dương mới thới (thịnh vượng) được.

  Vài chia sẻ chúc bạn có thể làm được những gì mang lại lợi lạc cho người thân.

  Nam Mô A Di Đà Phật

  TLPT

 29. Phạm Nguyên

  Thưa thầy: Cháu gái con mới mất được mấy ngày, hưởng dương chưa được 4 tuổi. Cháu nhỏ hơn 2 tuổi. Cháu và em nhà cô bị ngã xuống ao, không may là cả 2 cháu đều không qua khỏi.

  Vậy trong vòng 49 ngày thì ngoài nghi thức cầu hồn ra thì gia đình nên làm những gì nữa ạ? Mong thầy sớm trả lời, con cám ơn thầy. _()_

 30. Trần Trung Hiếu

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

  Con xin chào Thầy con tên Trung Hiếu đang sống tại Tỉnh Đồng Tháp. Con xin Thầy cho con hỏi BA con là Trần Văn Nu mất ngày 15 tháng 3 năm Giáp Ngọ. Sau khi BA con mất Con và MẸ con hằng ngày gia đình con đều ăn chay niệm Phật phóng sanh, gửi Gạo vào bếp ăn từ thiện ở bệnh viện, để Hồi Hướng Công Đức về cho BA cùng các vong linh chưa được siêu thoát. Vậy BA của con có được Vang Sanh không Thầy?

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

 31. Võ Văn Linh

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
  Thưa thầy !
  Cha con vừa mới mất do tai nạn giao thông hưởng dương 52 tuổi . Xưa kia ông nội con đi lính mất bên Lào , bà nội thì cũng trúng bom Mỹ mà mất . Gần đến 49 ngày của ba con , con ở Huế và trong này có tục lệ vớt hồn chết .Con Nghe đâu số tiền lớn lắm mà không biết có vớt được hay không . Mà nhà con lại nghèo ! Giờ con phải làm sao cho phải thưa thầy ?

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật – Chào bạn:

   Tục lệ vớt hồn chết là mê tín, chủ yếu là gạt người lấy tiền, chả thể có lợi ích chân thật cho người mất. Việc tốt nhất cho người mất là bạn cùng người thân trong nhà đọc Kinh Địa Tạng, niệm A Di Đà Phật, ăn chay, làm thiện, phóng sanh…sau đó hồi hướng cho ông và oan thân trái chủ của ông – nguyện cho họ sớm được sanh về cõi lành, giác ngộ Phật tánh, hồi quy Tịnh Độ, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 32. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  Thưa thầy: năm nay con 17 tuổi, tuổi con thì nhỏ nhưng tại sao tâm hồn con lại không trong như cái tuổi 17 của con. Gia đình con cũng chăm con kĩ lắm vì con là con gái, sau những ngày tháng của tuổi trẻ bồng bột con cũng trở nên nên người và cố gắng làm người có ích cho xã hội.

  Thế nhưng hiện giờ mọi việc xung quanh con lại khác, ba mẹ con sắp sửa li dị, vì tính nóng nảy của ba con, còn mẹ con thì chắc đã có người khác. Dì của con thì thương 2 anh em tụi con lắm nhưng hay la tụi con, có khi còn rủa con, con không biết làm gì. Thỉnh thoảng con có cãi lại chứ con không biết làm gì để kiềm chế được bản thân mình; bà ngoại con thì già rồi, cũng không chăm sóc mãi cho 2 anh em con được. Hiện giờ gia đình con thì thân ai nấy lo, không ai vui vẻ với ai hết. Còn con về phía bạn bè, con là người sống có lập trường và suy nghĩ, đã cấp 3 rồi mà giờ bạn bè con lại không ai tốt với con cả, hay là con không tốt với người ta. Một số đứa thì quá tự cao, 1 số đứa thì muốn áp đặt con vào họ, còn con thì con cảm thấy con quá tốt. Nhưng lại có suy nghĩ khác là mình như thế nào thì người ta mới vậy, con không hẳn là 1 người có bạn bè.

  Con có 1 người anh cũng mới mất hồi tháng 4 này, làm con suy sụp đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ đến con cảm thấy có 1 khoảng trống trong tim vậy, anh em lớn nhỏ đến bây giờ, anh ra đi khi còn quá trẻ, ngày mai là 49 ngày của anh, con không biết là anh con sẽ đi đâu, anh mất do nghiện ma túy dẫn đến HIV…

  Vì con còn trẻ còn cả đường tương lai, còn cả cuộc sống tươi đẹp chờ đợi con, con muốn khám phá tất cả mọi nơi nhưng con cũng muốn có 1 cuộc sống yên bình và không phải vất vưởng suy nghĩ. Xin thầy cho con 1 lời khuyên, con nên làm gì để đảm bảo được dự định tương lai mà có thể tu được thưa thầy ?

 33. maihoa

  Thưa thầy, cho con hỏi: Bạn con mang thai 3 cháu nhưng mới được 7 tháng thì sinh. Sinh xong thì vì yếu quá nên các bé lần lượt ra đi trong ngày. Tới hôm bạn con lên mộ thắp hương cho mấy cháu thì thấy ở bên mộ các cháu có tóc của bạn con. Thầy giải thích giùm con với được không ạ? Tại sao lại cắt tóc của người mẹ để bên cạnh mộ của các con vậy?

 34. Kim Anh

  Chào Thầy!
  Bố con vừa mất được 5 ngày, lúc mất bố bị ung thư đại tràng nên đau đớn đến tận lúc nhắm mắt. Gia đình con sống ở tphcm được khoảng 10 năm, vì không hiểu phong tục thờ cúng ở đây nên mọi sự mẹ con con đều nhờ vào sư thầy niệm hôm đám tang. Sau khi đọc hết tất cả thắc mắc trên của các anh,chị ở trang web này con thấy hoang mang quá. Gia đình con không biết cách cúng cơm theo phong tục, người bảo nhập gia tuỳ tục nên mẹ quyêt định cúng theo miền Nam, nhưng lấn cấn giữa cúng chay và mặn nên hỏi sư thầy tụng ở nhà thầy bảo sống ăn sao giờ mất cúng vậy. Vậy nên gia đình con cúng mặn và mở niệm A Di Đà Phật tại bàn thờ vậy có được không ạ? Làm như thế bố con có được đầu thai không?
  Phần nữa là trước đây con và chồng lúc còn đi học có bỏ một thai nhi 5 tuần tuổi. Lúc ấy con trẻ con không suy nghĩ thấu đáo đến bây giờ khi lấy chồng và mang thai con rất lo lắng. Một thời gian trước con thường lên chùa và viết giấy cầu siêu (con tự đặt tên cho bé). Con và chồng không rành về đạo Phật nhưng luôn muốn nường nhờ cửa Phật, chúng con hối hận và chỉ muốn em bé mau siêu thoát. Vậy giờ con phải làm gì để hai chuyện trên được vẹn toàn ạ.
  Con cảm ơn thầy!!

 35. Trầm

  Thầy ơi cho con hỏi là mình phải tụng kinh nào ạ ? Hay là chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi ạ ?

 36. Xin các bậc Tiên sinh chỉ giúp:
  Thông thường với những người mất được chôn cất sau khi sang cát (cải táng)thì gia đình làm lễ nhập bát hương để thờ cùng với Gia tiên , nhưng đối với những người mất đi mà đem hỏa táng thì sau 49 ngày có thể làm lễ nhập bát hương để thờ cùng Gia tiên được không , và nếu không được thì khi nào mới có thể phù hợp để làm việc này.Xin cảm ơn các Thầy.

 37. Phương

  Bạch Thầy !

  Ba con vừa mất được một năm. Trong 01 năm qua con chưa từng nằm mơ thấy ba con, kể cả mẹ con mất đi cũng gần 12 năm nhưng con đều không gặp lại họ trong giấc mơ nhưng anh chị con lại là người thường xuyên gặp ba mẹ con hiện về. Con xin nói rõ thêm con là con út trong nhà nhưng mọi việc nuôi dưỡng ba từ lúc con đi làm tới giờ kinh tế gia đình bên con đều một tay con lo. Khi ba mẹ con lâm chung, cũng vì 1 vài lý do xui khiến con không ở bên cạnh hai người mà tới khi họ tắt thở con mới về tới nhà. Con không biết coa phải họ giận con nên con không bao giờ được gặp lại họ trong giấc mơ? Ngoại con nói người nào có cuộc sống bình an sẽ không gặp người chết còn anh chị con vì còn vất vả làm an không khá nên tâm bất an vì vậy lúc nào cũng gặp họ phải không ạ?

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Việc trong gia đình có người thì nằm mơ thấy người thân qua đời, còn người khác thì không gặp, tất cả đều ở duyên phận. Không phải nói họ giận bạn mà không hiện về gặp bạn, điều đó ko đúng đâu. Mình nên biết, người mất thì linh hồn họ sống ở 1 “tầng số” khác, một cảnh giới khác, họ nếu muốn gặp người thân thì thường chỉ dùng 1 phương pháp là báo mộng, vì khi nằm ngủ thì thần thức của chúng ta vẫn hoạt động nhẹ nhàng chứ nó ko có “ngủ”, nó vẫn thức, tầng số hoạt động của tâm thức mình khi đó rất dễ tiệm cận với tầng số hoạt động của “người âm”. Cho nên khi họ có nhu cầu muốn giao tiếp với người dương thế thì họ sẽ cố gắng “tương tác” được với ai trong gia đình mà có tầng số tương ứng với họ nhất, nhà Phật nói tóm gọn lại là do “duyên”, chưa đủ duyên thì ko thể gặp, nhưng người khác đủ duyên rồi thì họ sẽ gặp được, nói vậy sẽ dễ hiểu hơn :)

   Do đó hiện tại nếu người trong gia đình thường mộng thấy ba mẹ về thì cũng nên vì họ mà đọc Kinh, niệm Phật. Chị có thể tham khảo phần chia sẻ chi tiết về việc này tại đây:

   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2011/01/niem-phat-cau-vang-sinh-co-ich-ky-khong/comment-page-1/#comment-12586

   Hi vọng với vài lời chia sẻ đơn sơ ở trên có thể giúp ích cho Chị được một chút.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 38. Quế Chi

  Thưa thầy cho con hỏi: Mẹ chồng con mất năm 49 tuổi, đến em gái chồng con mất 43 tuổi> Giờ đến lượt chồng con mất năm 48 tuổi do tai nạn, còn mẹ chồng con và em gái là mất cho bệnh tật. Vậy cho phép con hỏi co phải là do nghiệp chướng chết trẻ không? Con phải làm gì bây giờ? Con đã đi xem các thầy bói nói rằng: Phải lập đàn để cắt đứt đoạn nghiệp chướng không thì sẽ bị bắt tiếp theo. Lập đàn và cầu siêu có gì khác nhau? Nếu như phải sát sinh thêm như gà cúng chẳng hạn con rất hoang mang sắp đến ngày 49 của chồng con rồi mà chưa biết phải làm gì? Con rất mong sự giúp đỡ của thầy giải đáp cho con để mong chồng con được siêu thoát. Con cảm ơn thầy nhiều lắm.
  Nam Mô A Di Đà Phật.

 39. Diệu Mạnh

  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Xin chào Quý Thầy, Quý Cư Sĩ,

  Ba con mất 44 ngày rồi. Gia đình con là người Hoa nhưng hậu sự của Ba làm theo đạo Phật hết, ko làm lễ nào theo phong tục người Hoa cả, nhà con chỉ mở máy niệm Phật A Di Đà suốt tang lễ, có các anh chị bên Gia Đình Phật Tử qua tụng kinh cầu siêu và thỉnh Thầy cúng cơm và làm các lễ cho Ba con thôi.
  Đêm hôm trước khi Ba con mất, con có mở máy niệm A Di Đà Phật cho Ba con nghe, nhưng khác mọi hôm, ngoài niệm A Di Đà Phật, Ba con có niệm thêm các Hồng Danh khác của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát v.v.. cả bằng tiếng Hoa và tiếng Việt để cầu cho Ba hết bệnh và cầu an cho gia đình con (lúc đó Ba con đang nằm bệnh viện)
  Ba con bị ngưng tim tại bệnh viện, Bác Sỹ làm cấp cứu đặt máy thở, và gia đình con đưa Ba về nhà trong tình trạng hôn mê, phải bóp bóng để trợ thở. Từ lúc đó đến về nhà, con luôn để máy niệm A Di Đà Phật bên tai Ba, gia đình con cũng niệm và nói với Ba niệm theo tụi con. Về đến nhà, còn có thỉnh Ban Hộ Niệm để Hộ Niệm cho Ba con, sau 8 tiếng khám thì thấy đỉnh đầu Ba hơi ấm, phải sờ kỹ mới cảm nhận được, tay chân chỉ hơi co lên được chứ ko co lại hẳn.
  Tang lễ Ba con chỉ diễn ra trong vòng 1 ngày, hôm nay mất là hôm sau phải hoả táng vì con nhờ Quý Thầy trên chùa xem ngày thì ko được ngày tốt. Sau khi hoả táng là con đem cốt Ba lên Chùa luôn.
  Trong thời gian vừa qua, cả gia đình con đều ăn chay, mỗi tối đều lên Chùa tụng kinh, sau đó về nhà tụng thêm Kinh Địa Tạng, nhưng mỗi ngày chỉ tụng 1 phẩm và niệm đủ số lần các Hồng Danh của Phật (108 lần Phật A Di Đà, 10 lần các vị Phật khác). Mỗi lần tụng hay lễ Phật tụi con đều cầu Ba con cùng các hương linh chưa đuợc siêu thoát, oan gia trái chủ đồng vãng sanh cực lạc. Ngoài ra, tụi con còn ấn tống kinh cho các Chùa dưới quê, phóng sanh ở mỗi Thất, lễ 10 cảnh Chùa để hồi hướng công đức cho Ba con. Thất thứ 3 gia đình con có cúng trai tăng tại Chùa nữa.
  Ở các Thất đầu, gia đình con nằm mơ thì toàn thấy Ba ko biết Ba mất, Ba còn nhắc sao chưa mua cài này cái kia cho Ba, rồi Ba nói Ba còn sống v.v… đến thất thứ 4 (sau 1 tuần cúng trai tăng) con nằm mơ thấy Ba nằm chỗ Ba ngủ, trong thần thất con hỏi thăm Ba sao rồi, thì Ba nói Ba gặp vị Bồ Tát tên là …. (Ba con có nói rõ tên Bồ Tát đó luôn, nhưng con ko nhớ rõ, chỉ nhớ có 4 chữ trong đó có chữ Ng, Ngọ hay Ngộ), khi Ba thấy con ko tin thì Ba nói Ba có gặp cậu nhóc lớp 2 kêu con xem trong danh sách gì đó, rồi con hỏi bây giờ Ba ở đâu, Ba chỉ cười và nói xa lắm. Song song đó, chị con cũng nằm thấy Ba về nhà dẫn Mẹ con đi chơi, sau khi chơi về chị con kêu Ba vô nhà thì Ba nói Ba chỉ về được 1 buổi ko ở lại được, chị con hỏi Ba đi đâu thì Ba ko nói chỉ cười rồi quay đi, lúc đó chị con thấy trước cửa nhà con biến thành sa mạc trắng xóa, như có luồng ánh sáng vậy.
  Sau đó nhà con ko ai nằm mơ thấy Ba nữa, đến thất thứ 6 thì con lại thấy Ba con, trong đó con thấy Ba vẫn nằm viện và ho (Ba con mất vì bệnh phổi) và đòi về nhà, cùng lúc đó chị con cũng mơ thấy Ba con muốn sống lại, Ba con nói Ba con có thể sống lại nhưng xác đã thêu rồi ko sống lại được nữa.
  Thứ 7 này là đúng 49 ngày của Ba con rồi, gia đình con sẽ cũng trai tăng tại nhà con.
  Với nhưng chi tiết như trên, con muốn bạch hỏi quý Thầy, Quý Cư Sĩ các câu hỏi sau:
  1-Tang lễ Ba con ko làm theo phong tục của gia đình thì có bị tổ tiên trách mánh hay phạm lỗi gì để mang tội ko?
  2-Trước khi mất, Ba con có niệm các Hồng Danh Chư Phật nhưng chỉ vì mục đích cầu bình an thì có phần nào trợ giúp việc Ba được vãng sanh ko? Con đọc trong kinh Địa Tạng có đoạn nói chỉ cần trước khi mất niệm 1 Hồng Danh Phật thôi là có phước đức rồi.
  3-Ba con ngưng tim tại bệnh viện thì chắc thần hồn của Ba lúc đó ra khỏi xác và có khả năng quay về xác sau khi cấp cứu nhưng liệu nó có ảnh hưởng đến việc hồn của Ba được trở về trọn vẹn ko? vì con sợ Ba con bị hồn bay phách tán gì đó. Trước đó Ba nằm viện, Ba hay thấy “bậy bạ”, thấy những vị khuất mày khuất mặt lắm, năm ngoái Ba con cũng ngưng tim 1 lần, lúc đó Ba con la lớn rằng “buông tao ra, sao bắt tao”, nên con sợ lần này cũng có “người” đến bắt Ba con.
  4-Về kết quả hộ niệm thì ai cũng nói vậy là tốt, nhưng con đọc đâu đó nói rằng việc ấm đỉnh đầu chỉ là 1 trong những dâu hiệu tốt chứ ko phải là kết quả của việc vãng sanh. Theo con nghĩ thì đó chỉ là dấu hiệu Ba con nghe lời của vị khai kinh mà niệm Phật theo, có khă năng đã thấy Phật rồi, chứ ko hẳn là đã được vãng sanh. Con mong nghe được Quý Thầy, Quý Cư Sĩ giảng thêm việc này cho con.
  5-Việc Ba con bị hỏa táng chỉ sau 1 ngày mất thì có xấu ko? Đến tận bây giờ con vẫn còn khắc khoải trong lòng về việc đó, con sợ Ba con vẫn cảm nhận đươc cái đau, cái nóng v.v… rồi sẽ gây sân hận trong lòng, trong 1 lần mơ Ba con nói với chị con là Ba thấy nóng lắm, và sao da Ba khô vậy, nên con càng lo lắng hơn. Từ lúc Ba trở nặng bị cấp cứu đến lúc hỏa táng đều do con quyết định, nên con rất lo sợ có 1 sai phạm nào xảy ra.
  6- Việc tụng kinh Địa Tang mỗi ngày 1 phẩm có tác dụng cho Ba con ko? vì con nghe người quen nói rằng đọc tùy khả năng mình mỗi ngày 1-2 phẩm là được.
  7-Giấc mơ của con và chị con về việc Ba con nói đi xa lắm, rồi cười thôi thì có phải là dấu hiệu tốt ko? Con sợ con bị ảo giác, vì trong tâm lúc nào con cũng muốn biết Ba con đang ở đâu, rồi cầu mong Ba được tốt lành nên con sợ từ đó mà sinh ra giấc mơ như vậy.
  8-Tiếp đến là giấc mơ Ba muốn sống lại và về nhà, con muốn hỏi có phải Ba con còn nhớ thương con cái nên muốn quay lại ko? Con thấy trong kinh Địa Tạng có nói là khi người mất đã thấy đường tốt nhưng vẫn có thể quay lại đường tội.Vì trong thời gian này, Mẹ con rất buồn khi Ba con vừa mất là em con đi du học luôn, con sợ mẹ con buồn mà sinh bệnh nên kêu mẹ về quê ở.
  9-Sau 49 ngày, tụi con sẽ ăn mặn trở lại, vậy các lần cúng sau cho Ba con (100 ngày, đám giỗ, Tết …) thì tụi con có được cúng mặn ko hay vẫn cúng chay?
  10-Sau 49 ngày, ngoài việc luôn làm chuyện lành, đọc kinh niệm Phật để hồi hướng cho Ba con thì tụi con cần lưu ý gì ko phạm gây tội cho Ba con ko?
  Con vô tình biết được website http://www.duongvecoitinh.com khi con đang search các thông tin về người mất, nên con mạo muội đặt câu hỏi với Quý Thầy, Quý Cư Sĩ, con biết con viết rất dài nên con mong Quý Thầy, Quý Cư Sỹ hoan hỷ đọc và giải đáp giúp con. Gia đình con đi Chùa nhưng ko tìm hiểu và học Phật Pháp nhiều, chỉ biết lễ Phật và làm việc thiện, cầu bình an cho gia đình và chúng sanh chứ cũng ko cầu tài hay tình gì cả.
  Con mong nhận được hồi đáp của Quý Thầy, Quý Cư Sĩ.
  Xin chân thành cám ơn!

 40. Trần Huyền

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
  Con xin chào thầy! Thưa thầy, con trai con gần 5 tuổi, cháu mất đã gần 49 ngày rồi. Gia đình con cũng có ý định gửi cháu vào Chùa để mong những điều tốt đẹp nhất đến với cháu. Nhưng gia đình con cũng đang rất phân vân là nếu gửi con vào chùa rồi thì gia đình không được thờ cúng cháu nữa. Điều đó làm con không an lòng. Vậy thầy cho con hỏi: Liệu có thể vừa gưi con vào Chùa, vừa huơng khói cho cháu ở nhà được không ạ?
  Con xin cảm ơn thầy nhiều. Mong thầy có thể hồi âm sớm cho con nếu có thể để gia đình con tìm được giải pháp tốt nhất cho cháu.

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Trong Kinh Phật không có cấm người thân ko được lập bàn thờ hương khói người mất tại nhà nếu đã gửi hương linh vào chùa, ko có việc này. Chị và gia đình có thể yên tâm.

   Chị cũng nên vì cháu mà tiếp tục ăn chay, niệm A Di Đà Phật mỗi ngày cho đến giỗ 100 ngày của cháu thì lại càng hay, cháu sẽ nhờ đó mà sớm được sanh về cõi an lành.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 41. Phạm Minh Phương

  Nam mô a di đà phật.Cho con hỏi lễ cầu siêu làm trước hay sau 49 ngày là tốt ah.cho con hỏi điều này nữa, gia đình con trong 6 năm mà mất đến 4 người thân, gia đình con định làm lễ khử trùng tang, thầy cho con hỏi lễ đó làm trước hay sau 49 ngày là tốt và nghi lễ khử trùng tang là như thế nào ạ? con NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. Con cảm ơn thầy nhiều

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Trong Kinh Phật nói làm trong 49 ngày là tốt nhất. Tuy nhiên, dù có trễ hơn mà mình phát tâm vì người mất mà niệm A Di Đà Phật, tụng Kinh, ăn chay, phóng sanh, làm thiện,v.v…thì vẫn rất tốt cho cả người sống lẫn người mất. Nhất là vì họ mà niệm A Di Đà Phật.

   Còn việc làm lễ khử trùng tang thì trong Kinh Phật ko có dạy. Vì Phật nói rõ “Đã có sanh thì phải có tử” – Là lẽ vô thường chân thật của đời sống, người hiểu đạo ko nên vì đó mà sanh tâm sợ hãi hay quá u sầu…

   Khi người thân qua đời thì cứ làm đúng theo lời Phật dạy trong Kinh Địa Tạng thì mới mang lại lợi ích thật sự cho kẻ còn người mất.

   TT đã tóm tắt lời Phật dạy trong Kinh Địa Tạng ở đây, bạn có thể tham khảo và làm theo:
   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2013/10/cac-hien-tuong-nguoi-chet-khong-sieu-thoat-phai-sanh-vao-ac-dao/comment-page-2/#comment-14142

   Còn nếu mọi người trong nhà vẫn muốn làm lễ khử trùng tang thì mình cũng hướng dẫn mọi người vào buổi lễ đó thì mọi người phải chí thành niệm A Di Đà Phật, ăn chay mà hồi hướng cho người mất. Đây cũng là một việc tốt, gọi là hằng thuận chúng sanh, trong hằng thuận lại âm thầm hướng dẫn chúng sanh niệm A Di Đà Phật, ăn chay, mở rộng tâm lượng. Là việc tốt.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 42. cung

  Xin cho biết vì sao thái tử Tất Đạt Đa phải thiền định 49 ngày mà ko hơn hay ko kém và có liên quan gì đến với 49 ngày của người sau khi chết ko? Xin cám ơn.

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Đạo hữu Cung kính mến,

   Câu hỏi của Đạo hữu rất sâu sắc và hàm chứa đầy ý nghĩa. TN nghĩ với con mắt và trí tuệ phàm phu của chúng ta thật khó có thể lý giải cho liễu nghĩa. Vì lẽ đó TN mạn phép được chép lại một trích đoạn khá quan trọng trong Kinh Đại Niết Bàn nói về nhân thân cũng như nhân duyên Phật Thích Ca thị hiện nơi cõi Ta Bà để chúng ta cùng có sự nhìn nhận thấu đáo hơn về đấng Bổn Sư mà chúng ta kính trọng và hằng noi theo hạnh nguyện của Ngài. TN cũng rất hy vọng qua trích đoạn này những nghi vấn mà Đạo hữu đặt ra (rất có thể vì đại chúng) cũng đã được lý giải một cách liễu nghĩa.
   TN

   Nầy Ca Diếp! Như Lai từ lâu đã trụ nơi đại niết bàn, thị hiện vô lượng thần thông biến hoá, ở trong cõi đại thiên trăm ức mặt trời mặt trăng, trăm ức Diêm Phù Ðề nầy, thị hiện vô lượng thần thông biến hoá, như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đã có nói nhiều. Hoặc ở Diêm Phù Ðề thị hiện nhập niết bàn, mà chẳng rốt ráo nhập niết bàn. Hoặc ở Diêm Phù Ðề thị hiện vào thai mẹ, làm cho cha mẹ tưởng là con trai của mình sanh đẻ, mà thân của Như Lai đây trọn hẳn chẳng từ nơi ái dục hoà hiệp mà sanh. Như Lai đã lìa ái dục từ nơi vô lượng kiếp rồi. Thân của Như Lai đây chính là pháp thân, vì tùy thuận thế gian mà thị hiện vào thai mẹ.
   Nầy Ca Diếp! Nơi vườn Lâm Tỳ Ni, thị hiện từ nơi mẹ là Ma-Gia sanh ra, vừa sanh liền đi qua hướng đông bảy bước xướng lên rằng: Trong hàng trời, người, A Tu La, ta là bực tôn thượng hơn cả.
   Cha mẹ và trời người thấy thế vừa sợ vừa mừng cho rằng hi hữu. Mà mọi người nói là đứa trẻ nhỏ. Nhưng chính thiệt thời thân của Như Lai đã lìa cách trên đây từ vô lượng kiếp.
   Thân của Như Lai tức là pháp thân, chẳng phải thân thịt máu mạch gân xương tủy hiệp thành. Vì thuận cách sanh của chúng sanh mà thị hiện làm đứa trẻ. Ði qua hướng Nam bảy bước là thị hiện muốn làm phước điền vô thượng cho chúng sanh. Ði qua hướng Tây bảy bước là thị hiện thân nầy là thân cuối cùng không còn sanh tử nữa. Ði qua hướng Bắc bảy bước là thị hiện đã qua khỏi sự sanh tử của các cõi. Ði qua hướng Ðông bảy bước là thị hiện làm đạo sư cho chúng sanh. Ði qua bốn hướng cạnh bảy bước là thị hiện dứt diệt các thứ phiền não và bốn loài ma, mà thành đấng Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri. Ði lên bảy bước là thị hiện không bị vật dơ làm ô nhiễm, như hư không. Ði xuống bảy bước, là thị hiện rưới mưa pháp dập tắt lửa địa ngục, cho chúng sanh hưởng vui an ổn.
   Nơi Diêm Phù Ðề, sau khi sanh bảy ngày lại thị hiện cạo tóc, mọi người đều cho rằng Như Lai là đứa trẻ mới cạo tóc lần đầu. Kỳ thiệt, tất cả trời, người, ma vương, Sa môn, Bà la môn, không một ai có thể thấy được đảnh tướng của Như Lai, huống là có người cầm dao đến cạo tóc được. Trong vô lượng kiếp lâu xa về trước, Như Lai đã cạo bỏ râu tóc rồi. Vì muốn tuỳ thuận theo pháp thế gian, nên Như Lai thị hiện cạo tóc.
   Cha mẹ đem ta đến miếu thờ trời, ra mắt Ðại Tự Thiên. Lúc Ðại Tự Thiên thấy Như Lai, liền chấp tay cung kính đứng qua một bên. Từ lâu xa vô lượng kiếp, Như Lai đã bỏ lìa cách vào miếu trời, nhưng vì tuỳ thuận thế gian mà thị hiện như vậy.
   Diêm Phù Ðề, Như Lai thị hiện xỏ lỗ tai, kỳ thiệt, tất cả chúng sanh không ai có thể xỏ lỗ tai Như Lai được, vì tùy thuận thế gian mà thị hiện như vậy.
   Lại lấy các châu báu làm bông tai sư tử để đeo vào, kỳ thiệt từ vô lượng kiếp, Như Lai đã bỏ lìa đồ trang điểm, nhưng vì muốn tuỳ thuận thế gian mà thị hiện việc như vậy.
   Rồi vào học đường học tập chữ nghĩa, võ nghệ, nghề nghiệp v.v… kỳ thiệt từ vô lượng kiếp Như Lai đã hoàn toàn rành rẽ tất cả những môn ấy. Xem khắp cả ba cõi, không một ai có khả năng làm thầy của Như Lai được, vì muốn tùy thuận thế gian mà thị hiện vào học đường. Vì thế nên gọi là đấng Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri.
   Cõi Diêm Phù Ðề, tùy thuận thế gian mà thị hiện làm Thái Tử, mọi người đều thấy Như Lai là Thái Tử con trai lớn vua Tịnh Phạn và Hoàng Hậu Ma Gia, hưởng sự vui sướng trong cảnh ngũ dục (41). Kỳ thiệt trong vô lượng kiếp, Như Lai đã bỏ lìa sự vui ngũ dục rồi.
   Nhà tướng số đoán rằng Thái Tử nếu chẳng xuất gia thời sẽ làm Chuyển Luân Thánh Vương cai trị Diêm Phù Ðề, mọi người đều tin lời đoán ấy. Kỳ thiệt, từ vô lượng kiếp, Như Lai đã bỏ vị Chuyển Luân Thánh Vương mà làm bực Pháp Vương.
   Thị hiện nhằm lìa cảnh vui ngũ dục, dạo thành gặp người già, bịnh, chết cùng vị Sa môn, rồi vượt thành xuất gia hành đạo. Mọi người đều cho rằng Thái Tử Sĩ Ðạt Ða mới xuất gia. Nhưng từ vô lượng kiếp Như Lai đã xuất gia hành đạo rồi.
   Thị hiện thọ giới cụ túc, tinh tấn tu hành đạo, chứng quả Tu Ðà Hoàn, quả Tư Ðà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán. Mọi người thấy vậy đều nói quả A La Hán dễ được không khó. Nhưng từ vô lượng kiếp Như Lai đã thành tựu quả A La Hán rồi.
   Vì muốn độ thoát mọi loài chúng sanh, mà thị hiện trải cỏ làm tòa, ngồi nơi đạo tràng dưới cội Bồ Ðề hàng phục Ma quân. Ðại chúng đều cho rằng Như Lai mới thành đạo, hàng phục Ma quân. Nhưng từ vô lượng kiếp Như Lai đã hàng phục Ma quân rồi. Vì muốn hàng phục chúng sanh cang cường nên thị hiện như vậy.
   Như Lai lại thị hiện đại tiện, tiểu tiện, thở ra, hít vào. Mọi người đều cho rằng Như Lai có đại tiện, tiểu tiện và thở. Kỳ thiệt thân của Như Lai đây đều không có những việc ấy, vì tùy thuận thế gian mà thị hiện như vậy.
   Lại thị hiện thọ thực phẩm của người dưng cúng, nhưng thiệt ra thân của Như Lai đều không có sự đói khát. Lại thị hiện ngủ nghỉ đồng như chúng sanh, nhưng từ vô lượng kiếp, Như Lai đầy đủ trí huệ thâm diệu, xa lìa tất cả những sự thế gian như đi, đứng, nằm, ngồi, đau đầu, đau bụng, đau lưng, rửa tay, rửa mặt, súc miệng v.v…, mọi người đều cho rằng Như Lai có các oai nghi như vậy. Nhưng thân của Như Lai đều không có những sự ấy, tay chơn trong sạch như hoa sen, hơi miệng thơm sạch như mùi thơm ưu-bát-la.
   Ðại chúng cho rằng Như Lai là nhơn loại, mà thiệt thời Như Lai không phải nhơn loại.
   Lại thị hiện nhận lấy y phấn tảo, giặt giũ may nhuộm, nhưng từ lâu Như Lai chẳng cần đến cái y ấy.
   Nầy Ca Diếp! Dầu Như Lai luôn thị hiện nhập niết bàn tại Diêm Phù Ðề nầy. Kỳ thiệt Như Lai chẳng rốt ráo nhập niết bàn, mà chúng sanh cho rằng Như Lai thiệt diệt độ. Phải biết tánh Như Lai thiệt chẳng diệt hẳn, là pháp thường trụ, là pháp không biến đổi.
   Nầy Ca Diếp! Ðại Niết bàn là pháp giới của Phật Như Lai.
   Như Lai thị hiện ra đời thành Phật, chúng sanh đều nói Như Lai mới thành Phật; nhưng thiệt ra Như Lai chỗ làm đã xong từ vô lượng kiếp rồi, vì tùy thuận thế gian mà thị hiện như vậy.
   Nầy Ca Diếp! Diêm Phù Ðề có lúc Như Lai thị hiện chẳng giữ giới cấm, phạm tứ trọng tội, nhưng từ vô lượng kiếp Như Lai giữ chặt cấm giới chẳng một mảy thiếu xót.
   Có lúc thị hiện làm gã nhứt-xiển-đề, nhưng thiệt ra không phải nhứt-xiển-đề. Làm gì có nhứt-xiển-đề mà thành bực vô thượng chánh giác!
   Có lúc thị hiện phá hoà hiệp tăng, có lúc thị hiện hộ trì chánh pháp, mọi người đều phải kinh quái.
   Có lúc thị hiện làm Ma vương Ba tuần, nhưng từ vô lượng kiếp, Như Lai đã lìa ma sự, trong sạch không nhiễm như hoa sen.
   Có lúc thị hiện thân gái thành Phật, mọi người đều nói, rất lạ cho người nữ mà có thể thành Phật. Phải biết Như Lai trọn hẳn không thọ thân gái, vì muốn điều phục vô lượng chúng sanh nên hiện thân gái. Và cũng vì thương xót chúng sanh mà hiện nhiều thứ thân, cho đến hiện thân A Tu La, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Ðịa Ngục, để độ chúng sanh trong các loài ấy.
   Lại thị hiện làm Phạm Thiên Vương để cho người thờ Phạm Thiên vào trong chánh pháp, nhẫn đến thị hiện các thân trời khắp các miếu trời cũng vì mục đích ấy. Nhưng thiệt ra Như Lai không phải Phạm Thiên, không phải thân trời.
   Có lúc thị hiện vào nhà gái dâm, nhưng Như Lai thiệt không có niệm dục, lòng Như Lai trong sạch không nhiểm ô như hoa sen, vào đấy để tuyên thuyết diệu pháp cho hạng người say mê sắc dục.
   Lại thị hiện vào nhà thanh y, để giáo hóa hạng nô tỳ cho chúng nó được trụ nơi chánh pháp.
   Lại thị hiện làm bác sĩ để dạy học trò, thị hiện chơi bài bạc để độ hạng người bài bạc, thị hiện thân chim thứu để độ loài thứu, lại thị hiện làm trưởng giả để an lập mọi người trụ nơi chánh pháp, thị hiện làm vua, làm quan, để dìu dắt nhơn dân tu chánh pháp.
   Lại thị hiện tật dịch (42) tại nơi Diêm Phù đề, rồi trước thí thuốc cho bịnh nhơn, sau giảng dạy đạo pháp. Lại thị hiện cơ cẩn tai, trước bố thí cơm áo, sau tuyên truyền diệu pháp. Lại thị hiện đao binh tai, rồi thuyết diệu pháp.
   Lại thị hiện vì hạng chấp thường mà giảng pháp vô thường, vì hạng chấp lạc mà giảng pháp khổ, vì hạng chấp ngã mà giảng pháp vô ngã, vì hạng chấp tịnh mà giảng pháp bất tịnh. Vì người tham chấp ba cõi, mà thuyết pháp cho họ xa lìa ba cõi, vì độ chúng sanh mà tuyên thuyết diệu pháp vô thượng, trồng cây pháp dược vô thượng để thay cây phiền não, diễn nói chánh pháp để cứu bọn ngoại đạo tà kiến. Dầu thị hiện làm thầy chúng sanh, nhưng Như Lai trọn không có quan niệm là Thầy.
   Ðức Như Lai Chánh giác an trụ đại bát niết bàn như vậy, nên gọi là thường trụ không biến đổi.
   (Trích Kinh Đại Niết Bàn – Phẩm Tứ Tướng Thứ Bảy)

 43. Tịnh Thái

  A Di Đà Phật,

  49 ngày là điểm chung duy nhất trong câu hỏi của bạn, là nói về thời gian, là nói về thời tiết nhân duyên: Với thái tử Tất Đạt Đa thì Ngài trải qua 49 ngày thì có thể thành tựu quả vị Phật vô thượng, còn phàm phu chúng ta nếu ko nỗ lực tu học, ko có nhân duyên học Phật, ko thể ra khỏi sanh tử luân hồi trong đời này thì khi lâm chung, do nghiệp thiện ác xen tạp thường cũng là có giai đoạn “thân trung ấm” khoảng 49 ngày trước khi thần thức của chúng ta đi đầu thai ở kiếp tiếp theo.

  Ai tu nấy chứng, Ngài đã thành Phật, còn chúng ta thì đời này sẽ đi về đâu? Tử sanh đại sự đời mình giải quyết như thế nào đây?

  A Di Đà Phật.

 44. bé nguyễn

  bạch thầy.
  bố con mất đa 38 ngày nhà con ko theo đạo nên con ko biết được là trong thời gian 49 ngày phải ăn chay niệm phật nhà con cũng cúng mặn cho bố .ngày mùng 1 và 15 con ăn chay và lên chùa lạy phật.bố con mất va an táng tại quê nhà con ko có con trai nên ở quê mẹ con lập bàn thờ còn chúng con vào nam làm ăn cũng lập bàn thờ cho bố con thắc mắc là ko biết bố có vào đây được với con ko.vì là con ko biết nên ăn chay trong 49 ngày nên con chỉ ăn 2 ngày trong tháng vậy bây giờ con ăn chay đến khi bố con 49 ngày thì có giúp được cho bố con hướng thiện để sớm đưỢc đầu thai ko a thưa bạch thầy.

  • Tuấn

   Mình không biết có vào được hay không. Nhưng riêng chuyện bạn ăn chay, dù ở đâu đi nữa thì đều có khả năng hồi hướng công đức đến bố của bạn. Sớm đầu thai thì mình nghĩ là do bố của bạn, tốt nhất lên Chùa cúng và hỏi quí Thầy cho chắc ăn.
   A Di Đà Phật.

  • Phúc Bình

   Người xưa đã nói “ông tu ông đắc, bà tu bà đắc”, bạn xem ngài Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất của đức Phật Thích Ca mà cũng không thể tự thân cứu độ được mẹ mình khi bị đọa lạc. Cho nên muốn cứu người thân của mình trước hết phải tự cứu mình đã, bạn muốn cứu mình thì đời mạt pháp này chỉ có cách đơn giản nhất là: “ Lấy Tín – Nguyện để dẫn đường, lấy niệm Phật làm chánh hạnh” để hồi hướng cầu vãng sanh Tịnh độ về cõi Tây phương của đức Phật A Di Đà. Vãng sang là bạn đã dự hàng bất thối, có ngũ nhãn, lục thông, cửu huyền thất tổ của bạn đều thoát khỏi tam đồ vì công đức có được của người được vãng sanh rất lớn. Việc này đều do các bậc Thánh Tăng huyền ký lại cho người đời theo đó mà tu tập.
   Thể theo Kinh Địa Tạng Vương Bồ tát Bổn nguyện, trong 49 ngày đầu của người mất mọi việc công đức bạn làm đều hồi hướng được cho người đã khuất. Nhưng 7 phần công đức trong đó thì người làm được 6, người mất chỉ được có 1 mà thôi.
   Nam Mô A Di Đà Phật

 45. Huệ Tịnh

  Hòa Thượng Tuyên Hóa khai thị nói:

  “Không nóng giận, không tranh, không tham, không mong cầu, không ích kỷ, không tự lợi và không nói dối – hãy làm một con người tốt, không làm các điều ác, chỉ làm những việc lành; thì cha mẹ và tổ tiên của quý vị tự nhiên sẽ được siêu độ.”

  Qua đó có thể thấy rằng nếu chúng ta dụng công tu hành, không nóng giận, nỗ lực làm một con người tốt, thì một cách tự nhiên chúng ta sẽ có được vô lượng vô biên công đức. Và từ công đức đó, các vong linh sẽ đương nhiên được ích lợi mà giải thoát.

  ==================================

  Nam Mô A Di Đà Phật.

 46. Bạch thầy.Mẹ con mất được 6 ngày,con muốn tụng kinh cho mẹ có nhất thiết phải trước bàn thờ của mẹ ,hay ở nhà con ,vì con là con gái con bận công việc và con nhỏ .Con chưa biết phải niệm kinh nào ạ,xin thầy chỉ bảo cho con ạ

  • Tịnh Thái

   Chị hãy dành thời gian niệm A Di Đà Phật (ưu tiên 1), đọc Kinh Địa Tạng (nếu có nhiều thời gian), ăn chay, phóng sanh, làm thiện, bố thí, giúp đỡ người nghèo, khuyên Mẹ Chị nếu có linh thiêng nghe được lời Chị thì hãy cùng niệm A Di Đà Phật với chị, cầu nguyện Đức Phật A Di Đà đón về Tây phương Cực Lạc, Mẹ có được về Tây phương Cực Lạc rồi thì sau này mới có thể nương vào oai lực gia trì của A Di Đà Phật mà quay lại thế giới này giúp đỡ cho con cháu, đó là Mẹ thật sự biết thương con và mọi người…và sau đó Chị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, từng câu nối tiếp từng câu cho đến khi Chị mệt thì nghỉ. Chị hãy phát tâm vì Mẹ mà làm những việc này MỖI NGÀY trong vòng 2 tháng tới Chị nhé.
   Mỗi ngày làm những việc trên thì cuối ngày Chị đọc bài hồi hướng sau:
   “Con xin chân thành hồi hướng hết thảy công đức tu hành, các việc phước thiện của con làm được trong ngày hôm nay đến cho tất cả chúng sanh khổ nạn ở khắp pháp giới trong đó có: Ông Bà Cha Mẹ, thân bằng quyến thuộc, oán thân trái chủ trong ngoài thân con từ vô lượng kiếp đến nay, cũng như tất cả chúng sanh vì sự hưởng thụ của con và mọi người trong ngày hôm nay mà phải tổn hại cho đến hi sinh thân mạng, cho tất cả chúng sanh vì con ngày hôm nay mà phải sanh tâm phiền não, cho Mẹ con tên là “….” & chư vị oán thân trái chủ của Mẹ con. Nguyện tất cả chúng sanh sớm giác ngộ Phật tánh, hồi quy Tịnh Độ, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân sâu, dưới cứu khổ 3 đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về Cực Lạc.”

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 47. hương quang

  con xin cảm niệm sâu sắc Ban biên tập cũng như những bài viết của các vị thiện tri thức trên trang dvct, đặc biệt là Thầy Tịnh Thái. Hãy cho con được gọi là Thầy, cũng như chúng con thường gọi Thầy Vọng Tây vậy. A DI ĐÀ PHẬT

 48. dạ xin các vị cho con hỏi là người chết sau 49 ngày thì sẽ đi đầu thai vậy sao vẫn còn phải thờ cúng suôt như vậy ạ. con xin cảm ơn

 49. xuan

  bạch thày!
  Con có 1 đúa con ,sinh ra được16 ngày thì cháu mất,nhà con đua cháu về lập bàn thờ,và vẩn gửi vào chùa,đưa cháu về thờ cúng vậy có ảnh hưởng tới cháu đầu thai không?

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Việc cháu được sớm đầu thai vào cảnh giới tốt hơn hay xấu ko nằm ở chỗ Chị lập bàn thờ của Cháu ở nhà hay ở Chùa mà do chính nghiệp lực của Cháu là chính. Tuy nhiên, Anh Chị có thể trợ duyên đắc lực cho cháu sớm được sanh về cảnh giới an lành bằng cách làm những việc sau:

   Hai vợ chồng bạn hãy dành thời gian niệm A Di Đà Phật (ưu tiên 1), ăn chay, phóng sanh, làm thiện, bố thí, giúp đỡ người nghèo, khuyên cháu nếu có linh thiêng nghe được lời bạn thì hãy cùng niệm A Di Đà Phật với bạn, cầu nguyện Đức Phật A Di Đà đón về Tây phương Cực Lạc, con có được về Tây phương Cực Lạc rồi thì sau này mới có thể nương vào oai lực gia trì của A Di Đà Phật mà quay lại thế giới này giúp đỡ cho Ba Mẹ, đó là con thật sự biết thương con và mọi người…và sau đó bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, từng câu nối tiếp từng câu cho đến khi mệt thì nghỉ. Vợ chồng bạn hãy phát tâm vì cháu mà làm những việc này MỖI NGÀY trong vòng 1 tháng tới nhé.

   Mỗi ngày làm những việc trên thì cuối ngày bạn đọc bài hồi hướng sau:
   “Con xin chân thành hồi hướng hết thảy công đức tu hành, các việc phước thiện của con làm được trong ngày hôm nay đến cho tất cả chúng sanh khổ nạn ở khắp pháp giới trong đó có: Ông Bà Cha Mẹ, thân bằng quyến thuộc, oán thân trái chủ trong ngoài thân con từ vô lượng kiếp đến nay, cũng như tất cả chúng sanh vì sự hưởng thụ của con và mọi người trong ngày hôm nay mà phải tổn hại cho đến hi sinh thân mạng, cho tất cả chúng sanh vì con ngày hôm nay mà phải sanh tâm phiền não, cho con của con tên là “…” & chư vị oán thân trái chủ của cháu. Nguyện tất cả chúng sanh sớm giác ngộ Phật tánh, hồi quy Tịnh Độ, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân sâu, dưới cứu khổ 3 đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về Cực Lạc.”

   Hi vọng vợ chồng bạn có thể tin, có thể làm theo những việc trên với tất cả tâm chân thành thì cả cháu ấy và gia đình bạn ai cũng nhận được nhiều lợi ích.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 50. Lê Tâm

  Nam mô A Di Đà Phật!
  Bạch Thầy cho con hỏi: Ông nội của chồng con mất ngày 22 tháng chạp năm Giáp Ngọ. Vì sợ để tang hai năm nên các bác nhà con bảo sẽ làm 49 ngày cho con ông vào ngày 28 Tết( tức là cúng 49 ngày sau khi ông nội con mất 6 ngày). Như vậy thì có đảm bảo đủ thời gian cho ông con không ạ? Nam môn A Di Đà Phật!

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Chị và gia đình nên vì Ông mà trong 49 ngày làm những việc sau:
   Hãy dành thời gian niệm A Di Đà Phật (ưu tiên 1), ăn chay, phóng sanh, làm thiện, bố thí, giúp đỡ người nghèo, khuyên Ông nếu có linh thiêng thì hãy cùng niệm A Di Đà Phật với con cháu, cầu nguyện Đức Phật A Di Đà đón Ông về Tây phương Cực Lạc…và sau đó mọi người niệm Nam Mô A Di Đà Phật, từng câu nối tiếp từng câu cho đến khi mệt thì nghỉ. Kính khuyên mọi người hãy phát tâm vì Ông mà làm những việc này MỖI NGÀY trong vòng 49 ngày giỗ của ông nhé.

   Mỗi ngày làm những việc trên thì cuối ngày Chị đọc bài hồi hướng sau:
   “Con xin chân thành hồi hướng hết thảy công đức tu hành, các việc phước thiện của con làm được trong ngày hôm nay đến cho tất cả chúng sanh khổ nạn ở khắp pháp giới trong đó có: Ông Bà Cha Mẹ, thân bằng quyến thuộc, oán thân trái chủ trong ngoài thân con từ vô lượng kiếp đến nay, cũng như tất cả chúng sanh vì sự hưởng thụ của con và mọi người trong ngày hôm nay mà phải tổn hại cho đến hi sinh thân mạng, cho tất cả chúng sanh vì con ngày hôm nay mà phải sanh tâm phiền não, cho ông của con tên là “…” & chư vị oán thân trái chủ của ông. Nguyện tất cả chúng sanh sớm giác ngộ Phật tánh, hồi quy Tịnh Độ, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân sâu, dưới cứu khổ 3 đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về Cực Lạc.”

   Còn vấn đề thời gian đủ hay ko đủ để Ông siêu sanh về cõi an lành hay không là do một phần tâm chí thành của mọi người trong nhà mà làm những việc trên, có 1 phần chí thành thì Ông sẽ nhận được 1 phần lợi ích, có 10 phần chí thành thì Ông sẽ được 10 phần lợi ích.

   A Di Đà Phật.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked (cần có)


2 + 3 =

Xin hoan hỉ viết tiếng Việt có dấu. Chọn kiểu gõ: TELEX VNI VIQR OFF

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>