Vì Sao Người Chết Sau 49 Ngày Mới Đi Đầu Thai?

Vì Sao Người Chết Sau 49 Ngày Mới Đi Đầu Thai?

Con người chết rồi sau khi thần thức lìa khỏi thể xác trước lúc chưa đi đầu thai, ví như người từ trong nhà bước ra ngoài nhưng chưa vào nhà khác vẫn còn ở trung gian, đây là chỉ ý nghĩa thân trung ấm. Người nào có tín sâu, nguyện thiết, tinh tấn niệm Phật khi mới chết ngay đó liền vãng sanh Tây phương, hoặc người có căn lành sâu dày thì trực chỉ sanh về cõi trời, hoặc kẻ tạo ác nghiệp nặng liền đọa vào Địa ngục Vô gián, ba hạng người này là không trải qua gian đoạn thân trung ấm. Hạng người phổ thông bình thường đã không phải cực thiện cũng không phải cực ác đều phải trải qua giai đoạn thân trung ấm. Thời gian thân trung ấm thọ sanh có nhanh chậm không đồng. Nhanh thì trong khoảng khảy móng tay liền đầu thai vào một trong sáu đạo luân hồi, chậm thì khoảng bốn mươi chín ngày hoặc hơn bốn mươi chín ngày.

Hỏi : Duyên cớ gì con người sau khi chết không đi đầu thai mà phải rơi vào giai đoạn thân trung ấm, trải qua bốn mươi chín ngày mới đi đầu thai?

Đáp : Bởi do người chết trong nhiều đời nhiều kiếp quá khứ đã tạo các nghiệp thiện ác lẫn lộn. Trong vọng tâm vô minh nghiệp thức đó, một niệm lành một niệm ác cứ sanh rồi diệt diệt rồi lại sanh khiến nghiệp thiện ác liên tục không phân định. Nếu như trụ vào nghiệp thiện, tâm này thuần thiện thì do trong tâm thiện phát hiện ra cảnh giới lành Thiên,Nhân, A tu la tâm thức này tùy theo nghiệp lành đó mà đi đầu thai. Nhưng vì, trong tâm thiện cũng có duyên thượng phẩm thiện, trung phẩm thiện, hạ phẩm thiện mới cảm thành ba cõi Thiên, Nhân, A tu la không đồng nhau.

Nếu như trụ vào nghiệp ác, tâm này thuần ác do trong tâm ác phát hiện ra ba cảnh giới ác Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh, trong tâm thức này tùy theo cảnh giới ác đó mà đi đầu thai. Nhưng vì trong tâm ác cũng có duyên thượng phẩm ác, trung phẩm ác, hạ phẩm ác mới cảm thành ba cõi Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh không đồng. Nên biết, bởi có mối quan hệ tâm và cảnh tương đồng như thế,vì vậy người bà con ở trong thời gian bốn mươi chín ngày cần ăn chay niệm Phật thay hương linh tu tạo công đức, khiến người chết nương nhờ công đức đó mà tiêu trừ tội ác tăng trưởng phước lành, vãng sanh Tây phương hoặc siêu thăng trong cảnh giới Thiên đạo hay Nhân đạo.

Bằng như người bà con trong thời gian này không phát tâm ăn chay niệm Phật mà gây tạo các ác nghiệp như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu ăn thịt như thế túc nghiệp ( nghiệp đời trước ) người chết nếu là nghiệp lành sẽ chuyển thành nghiệp ác; như túc nghiệp người chết nếu là nghiệp ác thì nghiệp ác lại thêm tăng trưởng. Nên biết nghiệp ác nếu tăng thêm sẽ thành thượng phẩm ác, nghiệp đó nhất định khiến cho người chết đọa lạc vào Địa ngục vĩnh viễn chịu vô lượng sự thống khổ.

Hỏi : Nếu kinh tế gia đình khó khăn, mà bảo họ trong thời gian bốn mươi chín ngày ăn chay niệm Phật làm mọi công đức, e rằng cuộc sống của họ khó có thể duy trì được?

Đáp : Trong tất cả mọi công đức để hồi hướng cho người chết thì công đức niệm Phật là lớn nhất, nếu như gia đình kinh tế khó khăn lúc này không cần thỉnh Tăng Ni đến làm lễ, chỉ cần toàn gia quyến phát tâm ăn chay niệm Phật là đủ. Thời gian niệm Phật, quy định sáng sớm niệm Phật xong đối trước bàn thờ người chết hồi hướng rồi dùng cơm sáng. Buổi trưa niệm Phật trước hay sau bữa cơm tùy theo công việc bản thân sao cho thích hợp mà sắp xếp. Buổi chiều sau bữa cơm mới niệm Phật, niệm xong đối trước bàn vong mà hồi hướng, mỗi ngày quy định ba thời niệm Phật ba lần hồi hướng, thời gian còn lại khi làm công việc cũng nên cố gắng mặc niệm niệm Phật.

Phương pháp niệm Phật siêu độ người chết như thế, đối với cuộc sống kinh tế gia đình sẽ không bị ảnh hưởng. Phương pháp này vừa đơn giản nhưng lại tiện lợi hoàn toàn không chướng ngại cuộc sống mà công đức rất lớn. Gia đình lại có thể bình an thanh khiết, bà con mỗi người đều được phước đức mà người chết cũng được sự lợi ích vô cùng. Đây là phương pháp thù thắng làm cho cả hai người sống lẫn kẻ chết đều được sự lợi ích không thể nghĩ bàn.

Trích Lâm Chung Những Điều Cần Biết
Tác giả: pháp sư Thế Liễu
Soạn dịch: thích Nguyên Liên

493 Phúc đáp

 1. LOAN

  Dạ con chào Thầy, con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe
  Thưa Tầy con đang mang thai được 1 tuần con muốn thai nhi được phát triển trong ánh sáng Phật Pháp từ trong bụng mẹ con kính xin Thầy chỉ dạy vì con rất mộ đạo

  • Nguyện Thiện

   Chào bạn,

   – Xin gởi bạn trích đoạn khai thị của HT. Tịnh Không về “Phương pháp dạy bảo thai nhi”:

   Phật giáo hướng dẫn chúng ta phương pháp, trong vòng bảy ngày, sớm đọc tụng bộ kinh bất khả tư nghì này. Tốt nhất là đọc sớm. Khi biết có thai liền nên đọc, mỗi ngày đọc tụng một bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, hoặc niệm nghìn câu danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Cần phải dùng tâm chân thành cung kính để tụng niệm thì phước báu sẽ vô cùng to lớn.
   Cho dù đứa bé trong thai đến gia đình để báo oán, là oan gia trái chủ, nhưng vì chúng ta chăm sóc đứa bé như thế thì oan kết cũng sẽ được hóa giải. Do chúng ta có ân với nó thì nó không còn báo oán nữa mà chuyển thành báo ân.
   Chuyển biến phải ngay từ thời gian đầu. Kinh nhấn mạnh, chậm nhất cũng phải vào bảy ngày trước khi sinh. Đương nhiên càng sớm càng tốt. Khi chúng ta hiểu được đạo lý này, biết được phương pháp này, tốt nhất đọc tụng ngay khi biết mình có thai, y theo phương pháp mà tu hành.
   Đối với người làm mẹ, cần tâm bình khí hòa, chân thành, cung kính, thanh tịnh, bình đẳng, vì khởi tâm động niệm sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Điều này, nếu nói theo lý luận khoa học hiện đại thì càng dễ hiểu hơn. Đây thuộc về hiện tượng vận động của sóng.

   Bạn có thể xem thêm những bài sau:
   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2015/03/tung-kinh-dia-tang-loi-ich-thai-nhi-audio/
   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2014/10/tam-linh-cam-ung-giua-nguoi-me-va-thai-nhi/

   Nam mô A Di Đà Phật.

 2. Lê hoàn

  Con chào thầy con chúc thầy mạnh khoẻ để giảng dậy trần gian lầm lỗi tránh ác hướng thiện dạ thưa thầy thầy cho con xin được hỏi sắp tới nhà con làm lễ tứ cưu cho ông nội con con đang no tìm thầy làm lễ cho ông nội con nhưng không biết tìm thầy nào thực sự tâm không cầu lợi .vì con từng đọc nếu 49 ngày mà gặp thầy tham của thì người mất sẽ sinh gia oán hận và không được đầu thai . Con cảm on thầy đã bỏ thời gian để con gửi gắm ý nguyện

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Việc tìm được vị Thầy phù hợp và đủ duyên với gia đình là một việc ko thể cưỡng cầu, chỉ có thể gặp chứ chẳng thể cầu. Tốt nhất, người thân trong gia quyến nên cùng nhau vì ông nội mà trong 49 ngày làm các công đức như:
   – Niệm A Di Đà Phật (ưu tiên số 1)
   – Đọc Kinh Địa Tạng
   – Phóng Sanh
   – Ăn chay
   – Làm Từ Thiện
   v.v…

   Rồi hồi hướng cho ông là tốt nhất. Người ngoài khó mà có được cái tâm chân thành, thiết tha như người trong gia đình, tốt nhất vẫn là người trong nhà làm những việc trên, còn trên hình thức thì có Thầy nào làm lễ cũng tốt, mình chỉ một mực thành tâm mà niệm Phật, đọc Kinh, …hồi hướng cho người mất thì nhất định họ sẽ được lợi ích mà mình cũng được lợi ích vậy.

   Ko nên lo lắng quá bạn nhé, cứ tận hết sức với tất cả tâm chân thành là được.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 3. Happy

  Xin cho tôi hỏi, linh hồn người bị tai nạn giao thông thì có bị lang thang vất vưởng ngoài đường và nơi tai nạn không? 49 ngày linh hồn người mất có được siêu thoát? Tôi nghe mọi người cứ nói phải gọi hồn mới được,vậy tôi phải làm sao.xin cho tôi lời khuyên

  • Tìm Lại Phật Tánh

   A di đà phật, chào bạn Happy

   Người chết bất đắc kỳ tử do tai nạn giao thông thì thần thức thường đau khổ quanh quẩn nơi cái chết diễn ra nên khó siêu. Người thân nếu hiểu được việc này hãy nên chí thành thay người đó mà làm các công đức như in kinh, ăn chay, phóng sanh, bố thí, cúng dường, đặc biệt là vì họ mà niệm Phật. Nhân đó mà khấn hương linh khuyên họ rằng thọ mạng họ đã hết rồi, xin sớm buông bỏ mọi thứ ở thế gian mà niệm chí thành cầu Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì mới mãi mãi lìa khổ được vui. Trong 49 ngày hãy nên kiên trì mà niệm, mà khuyên họ chân tình. Hương linh nhờ đó có thể giảm bớt đau khổ, nếu tâm họ mà chịu nghe lời khuyên quyết buông xả niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì còn gì vui hơn nữa chứ? Nếu người còn sống có thể vì người mất làm những việc này thì tốt lắm, âm dương đều lưỡng lợi.

   Vài chia sẻ. Chúc bạn tinh tấn an lạc.

   Nam Mô A Di Đà Phật. _()_

 4. Tấn Đạt

  Dạ!Cho con hỏi làm sau biết người mất đã đi đầu thai hay chưa? Con xin cảm ơn rất nhiều

  • Quốc Huy

   Chào bạn Tấn Đạt

   Cái này rất khó mà biết được, chỉ có thể nhờ các vị sư đắc Thiên Nhãn Thông quán sát mới biết được hoặc trong kinh Địa Tạng nữ Bà La Môn niệm danh hiệu Phật cầu Phật chỉ cho thấy chỗ mà mẹ đã thác sanh đến mà biết được, bạn có thể thử cách này xem sao nhưng cần phải kiên trì lâu ngày. Nam Mô A Di Đà Phật.

 5. Dương Hằng

  Con chào thầy. Chúc thầy luôn mạnh khoẻ.
  Thầy cho con hỏi. Bố con mới mất đc 4 tuần rồi. Tuần nào nhà con cũng lễ thất thất lai tần nhưng hầu như ngày nào cũng ăn thịt là do nhà con không biết là trong 49 ngày phải ăn chay. Khi bố con còn sống chưa ngày nào được sung sướng 1 ngày nào dù nhà cũng có điều kiện. Nhưng bố con luôn luôn suy nghĩ về công việc về gia đình về xã hội. Không ngày nào đuợc vui vẻ trọn vẹn. Thế mà mới đây sốt nhẹ rồi đi viện mới chỉ có 6 ngày thôi mà bố con đã rời khỏi trần gian. Lần đầu đi viện cũng là lần cuối trong đời. Ra đi không 1 lời dặn dò. Như vậy người chết sẽ như thế nào ạ. Mong thây giải đáp cho con. Con cảm ơn thầy

  • Nguyễn vân

   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.
   Xin đc chia buồn cùng gia đình bạn!
   Bố bạn mới mất đc 4 tuần,từ giờ đến 49 ngày còn mười mấy ngày nữa,gia đình bạn ăn chay cũng vẫn đc. Còn hơn là ko ăn chay đc ngày nào.
   Bạn thắc mắc”như vậy ng chết sẽ như thế nào”,thì bố bạn vẫn phải theo nghiệp mà đi như bao ng khác thôi. Và để trợ duyên cho bố thì gia đình bạn nên ăn chay niệm Phật,cúng dường Tam Bảo,phóng sinh,làm từ thiện,in kinh ấn tống…những công đức đó hồi hướng cho bố,hồi hướng cho oan gia trái chủ của bố,hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh,thì chắc chắn bố bạn & gia đình bạn đều đc lợi lạc.
   Nguyện cầu bố bạn sớm vãng sanh cõi lành!
   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

 6. Diệu Âm Đức Thọ

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  Con chào thầy. Chúc thầy luôn mạnh khoẻ.
  Ba con vừa mất cách đây 13 ngày. lúc sống ba con sống rất vui vẻ với hàng xóm, không làm mất lòng gì ai không sát sinh, ko làm điều ác , hay bố thí , thương động vật chó mèo.
  Gia đình khó khăn nên chỉ cặm cụi vào làm việc không nghi đến sức khỏe. sống không đòi hỏi sung sướng, rồi ba con phát bệnh gan rồi ra đi thanh thản, chưa nói gì với gia đình, trước ngày đi chỉ nằm khóc , không nói đc lời nào.
  nhưng có duyên với phật lúc 2 tuần trước ngày mất , ba con ăn chay , niệm phật, rồi cũng quy y tam bảo, lúc mất thì đc hộ niệm 8h và ba con mất lúc đang tụng kinh hộ niệm.
  lúc vài ngày nay mẹ con có mơ thấy ba con, mang đồ rất đep , mặt mày thanh thoát hiền lành , đứng làm việc trên đồi cỏ xanh..
  vậy thầy cho con hỏi ba con đã đc vãn sanh chưa, hay vẫn chưa dứt khỏi sân sy cuộc sống đời thường.
  con cám ơn thầy nhiều, chúc thầy sức khỏe.
  vậy thầy cho con hỏi vậy ba con có

  • Phương

   Ba bạn đã về cõi an nhàn của phật pháp rùi bạn à,không còn vướng bận gì về trần thế nữa nên bạn không phải lo lắng nha!
   Ba bạn sẽ phụ hộ,che chở cho gia đình bạn!

 7. Phương

  A Di Đà Phật con xin chào thầy!.người yêu con bị tai nạn mất cách đây được 2tuần.con thường xuyên mơ thấy người yêu con sống lại.đầu óc con lúc nào cũng nghĩ tới a ấy.con thấy bố a ấy nói chuyện được với a ấy.bố a ấy truyền lại con phải để tang a ấy 3năm.con mới 19tuổi. thầy cho con lời khuyên mới ạ.con cảm ơn

  • Tạ Văn Phương

   xin hoi ban la hoi a ay con song a ay co noi se cuoi ban va ban hua se cuoi a anh khong?
   Nếu có thì a ấy sẽ theo bạn và bạn sẽ không lấy ai được vì với người âm lời hứa của người dương với họ rất quan trọng
   Nếu bạn muốn bđâu một cuộc sống mơi thì nên thăp hương tới a ấy niệm a di đà cầu mong cho anh ấy siêu thoát và nói em xin lỗi,vì chúng mình đã không có duyên trên trần thế thì xin a hãy xóa bỏ lời hứa cho em đi và a hãy niệm phật để sớm được siêu thoát

   Chúc bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!

 8. võ ngọc quý

  bạch thầy con tên võ ngọc quý năm nay 25 tuổi con đã phạm 2 lỗi lầm rất lớn đó là đi phá thai 2 lần này điều do dục vọng của con quá cao không kiềm chế được gây ra lỗi lầm của mình bạch thầy cho con hỏi rằng bây giờ con phải sữa sai bằng cách nào và phải làm sao bây giờ thực sự giờ tâm con ko lúc nào tịnh nằm xuống là thấy những hình ảnh thật sự là rất đáng sợ bạch thầy xin thầy chỉ dẫn cho con

 9. đỗ quyên

  Bạch thầy. Con tên quyên con năm nay 30 tuổi vừa qua con mang thai được 22 tuần nhưng do thai được chuẩn đoán đa dị tật nên đã phải đình chỉ thai nghén. Gia đình con đã no chôn cất chu đáo một lần nhưng ko theo cúng nữa. Con muốn hỏi thầy con có được ra mộ thắp hương vào những ngày nào ko ạ hiện nay con của con mới mất được 10 ngày con ko có hiểu biết về việc cúng bái con rất mong nhận được sự chỉ bảo của thầy sớm. Con cảm ơn.

 10. Nam mô A DI ĐÀ PHÂT.
  Ở bài viết”vì sao ng chết sau 49 ngày mới đi đầu thai” phía trên,có câu”buổi chiều sau bữa cơm mới niệm Phật”,tại sao lại như vậy ạ ? Có nhất thiết là phải sau bữa cơm chiều mới đc niệm Phật ko ? Nếu niệm Phật trước bữa cơm chiều thì sao ? Hồi bà ngoại May mất,May toàn niệm Phật lúc 15h30,16 giờ chiều,trước bữa cơm chiều tối,vì đó là khoảng thời gian rảnh rỗi nhất trong ngày. Như vậy có sao ko ạ ?
  Mong đc giải đáp !
  Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

  • Tịnh Thái

   Trên bài giảng nói quy định bữa cơm là mang tính nhắc nhở cho mình nhớ khi ăn thì niệm Phật, như vậy ngày ăn cơm 3 lần thì cũng niệm Phật được 3 lần, chứ bình thường mà có thể thường niệm Phật thì lại càng hay. Ăn cơm nhớ niệm Phật, đi bộ nhớ niệm Phật, khi rảnh là niệm Phật. Niệm Phật là việc tốt nhất trong những việc tốt, không có gì bạn phải lo lắng nhé, hễ cứ rảnh rỗi thì nên niệm A Di Đà Phật.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Con cảm ơn thầy Tịnh Thái đã trả lời con !
   Nam mô A Di Đà Phật.

 11. Trịnh hùng

  E chào thầy, chúc
  thầy mạnh khỏe, con xin hỏi thầy ạ: bố con bị bệnh ung thư sắp chết theo thầy nhà con cần làm gì để khi chết đi bố con được siêu thoát về nơi cực lạc, con cảm ơn thầy nhiều

 12. Thiện Nhân

  A DI ĐÀ PHẬT

  Gửi bạn Trịnh Hùng,

  *Bạn cùng gia đình phát tâm niệm hồng danh A DI ĐÀ PHẬT và khai thị cho Bố: Đời người sanh-tử ai cũng phải trải qua. Nay bệnh nghiệp trên thân đã hết phương cứu chữa, bố hãy hoan hỉ đón nhận chứ không nên buồn phiền hay oán thân, trách phận. Quan trọng là khi chết rồi bố sẽ đi về đâu? Dẫu bố đủ phước để chuyển sanh lại làm người rồi cũng sống trong vòng sanh-tử, cũng lại bị nghiệp bệnh bủa vây cho tới chết mà không cách hoá giải như hiện nay. Chi bằng bố dũng cảm buông bỏ tất cả duyên trần: chẳng cần tham luyến cuộc sống giả tạm; chẳng cần luyến ái chuyện vợ con, của cải, gia đình, xã hội. Tất thảy những chuyện đó hãy coi như một giấc mộng, khi thức dậy mọi chuyện đều tan biến. Nếu bố làm được như vậy may ra cơ hội để giúp bố mới được mở ra…

  Khi ông cụ lắng tâm nghe được những lời khai thị trên, và muốn hiểu rõ ý nghĩa làm sao để buông bỏ vạn duyên; cách nào để thoát khỏi cõi trần tục này, lúc này bạn hãy hướng dẫn cho ông cụ cách niệm Phật. Quan trọng: hàng ngày bạn và người thân đều phải sát cánh bên ông cụ để cùng tu hành và trợ niệm, có vậy niềm tin trong ông cụ mới dấy khởi được.

  *Bạn nên phát tâm trì Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện hàng ngày, nếu thời gian cho phép thì tụng cả 3 quyển Thượng-Trung-Hạ; ngược lại thì mỗi ngày một quyển. Khi phát tâm bạn phải thưa trước Tam Bảo để Chư Phật, Chư Bồ Tát, chư Thiên, Thần, Hộ pháp chứng minh và gia hộ. Sau mỗi thời tụng kinh hay niệm Phật bạn đều hồi hướng cho các oan gia trái chủ của bố, nguyện cho họ đồng phát tâm tu học để được vãng Sanh Tịnh Độ. Kết hợp thường xuyên phóng sanh (nên Thỉnh Nghi Thức Phóng Sanh và năng bố thí cho người nghèo khó, cúng dường Tam Bảo… tất cả những việc này làm thật thành tâm và nhất thiết không được vọng cầu mong cho ông cụ khỏi bệnh; trái lại chỉ hồi hướng cho ông cụ và các oan gia trái chủ mau được vãng sanh Tịnh Độ.

  Gia đình có người thân lâm trọng bệnh đó là lời cảnh tỉnh bạn và người thân của bạn: hãy mau thức ngộ để tự cứu chính mình trước khi quá muộn. Bạn chớ nên thụ động chỉ tìm cách lo cho bố, nhưng chính mình lại sao lãng, để rồi khi vô thường ập tới, chính bạn cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh của người thân hiện giờ.

  TN nguyện chúc bạn sáng suốt để trợ niệm cho bố vượt qua biển khổ mà với bờ giác.
  TN

 13. thanh

  Thưa thầy con vì cuộc sống nên phải sát sanh liệu sao này chết có tội không

  • Nguyễn vân

   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.
   Bạn Thanh !
   Chuyển nghề khác đi bạn ! Sát sinh chắc chắn là phải mang tội . Không những chuyển nghề mà còn phải thường xuyên phóng sinh,sám hối,niệm Phật …
   Mong bạn sớm tìm đc việc khác đúng chánh pháp !
   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

 14. Trịnh Công Quyền

  Nam mô a di đà phật!
  Thưa Thầy, con vô tình vào trang này, đọc bài viết của trang thấy hay quá, con xin được hỏi thầy về việc con băn khoăn
  Ngày 28/ 10 này con làm lễ chung thất cho bố con. Có hai người góp ý với con về việc hành lễ. Người thứ nhất nói” cậu nên mời sư thầy đến tụng kinh cho ông vì họ có tu có học đức độ hơn người trần”. Người thứ hai nói” ông thầy đã tụng kinh cho ông sáu tuần rồi, bố cậu đã quen ông ấy, nay nhờ ông ấy dẫn đường cho bố cậu đi đầu thai thì tốt”
  Vậy con nên mời ai đây ạ
  A di đà phật
  Con xin thầy cho con lời khuyên
  Con xin cảm ơn thầy!

  • Nguyễn vân

   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.
   Bạn Công Quyền !
   Nên mời sư thầy. Mà tốt nhất là làm lễ chung thất cầu siêu tại chùa .
   Hồi bà ngoại NV mất,gia đình mời đạo tràng chùa đến tụng kinh các tuần thất,đến 49 ngày thì đưa Ngoại lên chùa làm lễ cầu siêu.
   Nguyện cầu bố của bạn sớm siêu sanh !
   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

 15. Trịnh Công Quyền

  Nam mô A di đà phật!
  Xin cảm ơn Nguyễn Vân!
  Xin Nguyễn Vân cho biết, trong một buổi lễ chung thất sẽ gồm những phần nào, và các quyển kinh nào được đọc ở phần nào!
  Nam mô a di đà phật
  Xin chân thành cảm ơn!

  • Nguyễn vân

   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.
   Gửi Đạo hữu Công Quyền !
   Gia đình NV làm lễ chung thất cầu siêu cho Ngoại ở chùa. Mà mỗi chùa,mỗi nơi,lại có nghi thức khác nhau một chút. Có Chùa làm giản lược ,có chùa thì làm đầy đủ các nghi thức. Giản lược hay đầy đủ nghi thức thì cũng là do nguyện vọng của gia đình.
   Làm lễ chung thất cầu siêu cho ng quá cố tại chùa là tốt nhất. Nếu gia đình đạo hữu Công Quyền có nguyện vọng này thì ngay hôm nay hãy đến một ngôi chùa để liên hệ,nhà chùa sẽ hướng dẫn chi tiết cho gia đình đạo hữu. Lễ quan trọng này phải đc chuẩn bị từ trước đó nhiều ngày.
   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

 16. Phương

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

  Chào bạn,bạn giúp mình cũng như nhiều người về các thắc mắc sau:

  1,Hồi trước gia đình mình có gọi hồn người thân đã mất,và sau khi xong thì người gọi hồn đó nói là người mất(Bác mình)tặng mình 1 đồng tiền 5 nghìn và dặn mình nên mang theo người không được tiêu.Mong bạn giải thích giúp mình?

  2,Khi mình vào chùa thì mình câu siêu cho những người đã mất như thế nào?

  3,Muốn gửi người đã mất vào chùa thì phải làm gì?

  4,Với nhũng người mới mất khi làm đáng tang nguoi nhà có nên khóc không và tại sao?

  5,Những Vong đã mất thì họ có còn hay đi theo người nhà hay không?

  6,Trong tháng Cô Hồn mình nên làm gì cho người đã mất?

  Mình cảm ơn bạn!Chúc bạn giúp đỡ nhiều người trong cuộc sống được hưởng công đức vô lượng!

  • Nguyễn vân

   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

   Chào bạn Phương !
   NV mạn phép viết ra vài câu ngu ý thiển cận của mình:

   1 : Việc bác của bạn tặng 5000 đ và dặn mang theo bên người,ko đc tiêu,thì NV ko thể biết đc suy nghĩ của Bác,nên ko biết hành động lời nói đó của Bác có ý gì.

   Về việc gọi hồn thì Phật Giáo ko chủ trương như vậy. Vì gọi hồn thì “hồn” đó chưa chắc đã là người nhà mình,có thể là 1 vong nào đó khác . Vì là “vong” ,cho nên họ cũng có thể biết đc hết mọi việc trong nhà mình. Vậy nên Phật Giáo ko khuyến khích việc gọi hồn là vì vậy.

   2 và 3 : Việc cầu siêu & gửi vong vào chùa,hỏi trực tiếp nhà chùa ,sẽ đc quý Thầy chỉ dẫn cụ thể. Vì mỗi chùa,mỗi nơi ,lại có nghi thức khác nhau một chút.

   4: Trong đám tang,và kể cả từ lúc lâm chung…người nhà ko nên khóc lóc thảm thiết ,vì như vậy sẽ khiến “vong “thêm đau buồn,quyến luyến,khó siêu thoát.

   5 : “Những vong đã mất thì họ có còn hay đi theo ng nhà hay ko ?”.
   Có trường hợp như vậy đấy ! Đang nói đến “vong” ở nhà,nếu chưa đi đầu thai,hoặc đã đầu thai vào cõi Ngạ Quỷ,mà “vong”đó lưu luyến ai trong gia đình thì cũng sẽ hay “đi theo” người thân đó.

   6 : Đối với ng đã mất thì chúng ta nên khuyến tấn họ niệm Phật,và tác phước hồi hướng công đức phước báo cho họ là tốt nhất : niệm Phật,tụng kinh,ăn chay,cúng dường Tam Bảo,phóng sinh,ấn tống kinh sách tượng Phật…Chắc chắn họ đc lợi ích.

   NV chúc bạn an lạc !

   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

 17. Tạ Văn Phương

  Cam on NV nhiều lắm trong si mê không nhìn rõ được trí tuệ,khi đứng xa một chút mới ngộ điều mình đã gặp!Hiện tại mình thấy vẫn chưa ngộ được 5000đ đó dù là vọng không phải người thân thì nó có ý gì,mong bạn giải thích giúp mình với?

  • Nguyễn vân

   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

   Gửi bạn Phương !
   NV ko nói rằng đó chắc chắn ko phải bác của bạn, Vân chỉ nói rằng Vong đó”chưa chắc”đã là bác của bạn.

   Vậy thì”vong”đó có thể là bác,cũng có thể là “vong”nào đó khác.
   Vậy nhe !

   Nam mô A Di Đà Phật.

 18. Tạ Văn Phương

  Nam mô A DI ĐÀ PHẬT!

  Mình có một vài thắc mắc kính mong các quý Phật tử biết thì giúp mình khai thị với:

  1,Theo mình được biết thì Ngoài nơi chùa chiền được thợ Phật Giáo thì còn có miếu đền thờ các vị Thần linh có công với quê hương đất nước. Và khi vào cửa phật mình thường niệm “A Di Đà…” vậy thì khi vào đến miếu đó mình cúng bái ntn cho phải đạo ạ???

  2,Bác Hồ cũng được dân ta thờ như vị thần rùi vì công lao Bác thật là vĩ đại trời Phật làm chứng,vậy mà trong Phật có đề cập khi người thân mất không nên khóc lóc thảm thiết sẽ làm ảnh hưởng,lưu luyến,đau khổ tới người mất!Theo vậy thì dân ta khóc lóc khi Bác Hồ mất là sai sao?

  Mong sớm được giải đáp ạ!Mình cảm ơn và chúc bạn luôn có sức khỏe tốt,giúp nhiều người trong cuộc sống và gặp nhiều điều may mắn,hạnh phúc!

  • Nguyễn vân

   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

   Bạn Phương à !
   “Khi vào đền miếu cúng bái thế nào cho phải đạo ?”.
   Thì khi đến những nơi như Đình,Đền,Miếu,Phủ…ta cũng cần phải có thái độ thành kính,nhưng ko phải là lạy”năm vóc sát đất”.
   Và bạn cũng có thể ,cũng nên,niệm câu Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

   Chúc bạn an lạc !

 19. duc thu

  nam mô a di đà phật
  con chào thầy. ông nội con đã mất được 19 ngày lúc còn sống ông làm thầy cúng sauddos ông bị bệnh nằm liệt giường 4 năm đến lúc chết.trong lúc bị bệnh ông phải chịu nhiều đau khổ và nghiệp trướng gia đình con làm rất hiều cách nhưng vẫn không giảm , ông phải chịu đau khổ đến lúc mất.con nghe mọi người nói lập dàn cúng tứ phủ và cắt nghiệp có thể giảm được nghiệp trướng như vậy có đúng không thầy.thầy có thể giải thích cho con được ko.con phải làm gì để ông được sieu thoát hàng ngày con vẫn thường thắp hương và đốt đèn ko để đèn và hương bị tắt như vậy có được ko?

  • Nguyễn vân

   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

   Bạn Duc Thu !
   Hàng ngày thường thắp hương và đốt đèn ,ko để đèn và hương bị tắt,như vậy có giúp ông siêu thoát đc ko ?
   Chỉ có như vậy thôi thì chưa đủ,điều ông cần nhất trong 49 ngày này là gia đình trợ duyên cho ông,để bước chân ông đi đc nhẹ nhàng.
   Bạn đọc bài này:
   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2011/10/49-ngay-sau-khi-chet-gia-quyen-nen-lam-gi/
   Hãy làm đúng theo như bài viết đã hướng dẫn thì chắc chắn ông đc lợi lạc.

   Hàng ngày thắp hương cho ông,gia đình nhớ khuyến tấn ông niệm Phật cầu sanh cõi Cực Lạc. Có ai trong gia đình cùng ngồi niệm Phật với ông đc thì tốt.Trên bàn thờ Vong nên để cái máy (đài) niệm Phật,mở máy thường xuyên để ông niệm theo. Đêm cũng mở máy,vì “vong” ko ngủ,”vong” cần phải niệm Phật càng nhiều càng tốt.

   Nguyện cầu ông của bạn sớm đc siêu sanh cõi lành !
   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

 20. Mỹ Diệp

  A Di Đà Phật

  Gửi Trần Mỹ Hạnh!

  Ăn chay là điều tốt, không những tốt cho chồng, tốt cho bạn mà còn tốt cho hài nhi của bạn nữa; chỉ lưu ý là cần ăn chay đủ chất để gia đình bố mẹ hai bên yên tâm.

  Ngoài ra bạn nên niệm A Di Đà Phật, khuyên chồng cùng niệm Phật với mình, cùng hồi hướng vãng sanh Tây phương Cực lạc.

  Kế đến tòan gia chớ sát sanh cúng tế, cần cúng chay, làm việc thiện lành.

  Được như vậy thì kẻ còn người mất đều được lợi lạc không nghĩ bàn.

  Vì phải phúc đáp bằng điện thoại nên còn hạn chế về câu từ. Nếu còn thắc mắc mong nhận hồi âm từ bạn.

  Nam mô A Di Đà Phật

 21. Bạch thầy ! thầy cho con hỏi ạ
  Mẹ con mất đến nay đã đươc 1 tháng. Thầy cho con hỏi như vậy thì mẹ con có thể về nhà mẹ đẻ và nhập đươc vào cậu con không ạ
  Con xin cảm ơn ạ!

  • Hữu Nghĩa

   A Di Đà Phật
   Bạn Hà,
   Sau khi mất trong vòng 49 ngày hương linh người mất có thể trở về thăm nhà nhiều lần, cũng có số hiếm trường hợp nhập vào người thân để muốn nói một điều gì đó, thường chỉ là những cái chết đầy oan ức, tức tưởi hoặc khi gia đình nhờ thầy gọi hương linh về. Còn không thì về báo mộng với người thân thì nhiều hơn. Vấn đề này tìm hiểu cho biết vậy thôi, không có gì đáng nói. Cái quan trọng cần nói ở đây là trong vòng 49 ngày, người thân phải tích cực làm công đức để hồi hướng cho người đã mất để họ có được đầy đủ thiện căn mà siêu sanh về cõi lành, tránh bị đọa vào các đường ác. Các công đức cần làm là: an chay, niệm A Di Đà Phật, đọc tụng Kinh Địa Tạng, Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ…, phóng sanh, cúng dường, ấn tống kinh sách. Trong các loại thì niệm Phật là công đức lớn nhất, vậy nên người thân nên tích cực niệm Phật để hồi hướng cho người mất. Đây là cách thiết thực nhất để báo ân, báo hiếu cho người mất, họ đang rất cần điều này, đừng bày biện cúng đám hay đốt vàng mã cho nhiều lãng phí. Nhớ đừng sát sanh để làm đồ cúng, người mất cũng sẽ chịu thọ nghiệp này vô cùng thống khổ, làm tăng thêm ác nghiệp càng khó siêu thoát. Bạn nên làm cho mẹ cho đến kỳ giỗ đầu.
   Cách thức hồi hướng. Sau mỗi thời khóa niệm Phật hay đọc Kinh hay phóng sanh v.v… hãy đọc là: Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin nguyện đem toàn bộ công đức này hồi hướng cho mẹ con là () mới mất ngày (). Con xin nguyện cầu cho mẹ con được siêu sanh về cõi lành. Con xin nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh đồng sanh về Tịnh Độ. Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần).
   Chúc bạn báo hiếu cho mẹ thật tốt trong thời gian tới!
   Nam Mô A Di Đà Phật

 22. Bình An

  A di đà phật. Con muốn hỏi sau cúng cơm 49 ngày con muốn để ban thờ yên vị thắp huơng cho đến 3 năm mới đưa lên bàn thờ chính liệu có đuợc không ạ? Hay phải đưa lên ngay sau 49 ngày?

  • Hữu Nghĩa

   A Di Đà Phật
   Bạn Bình An,
   Việc để bàn thờ như thế nào để thắp hương sau 49 ngày tùy hoàn cảnh nhà cửa gia đình mà sắp đặt cho phù hợp, trang trọng là được rồi. Bạn có thể đưa lên ngay sau 49 ngày cũng được không sao cả. Muốn thể hiện tình thương yêu với người đã mất, điều quan trọng hơn nhiều là gia quyến người thân nên tiếp tục làm công đức và hồi hướng cho người đã mất để họ sớm siêu thoát về cõi lành, vì sau 49 ngày có thể họ vẫn chưa siêu thoát được. Bạn xem thêm phúc đáp cho bạn Hà bên trên nhé.
   Chúc bạn mọi điều tốt lành!
   Nam Mô A Di Đà Phật

 23. Nguyễn Thanh Hăng

  Nam mô a di đà phật. Con bạch thầy. Bố con mới mất được 11 ngày,bố con thọ 59 tuổi. 3ngày đầu bố con mới mất cũng mời một thầy về chuộc vong bố con về,nhưng thầy đó bảo bố con vướng vào tam sai. Con xin hỏi thầy nếu như vậy 50 ngày đầu vong bố con có ở nhà không ạ và tam sai là gì ạ?

 24. Nguyên Giang

  Nam Mô A Di Đà Phật, con vừa mới biết đến web này,,, con có nhiều câu hỏi muốn hỏi Thầy mong Thầy cùng quý đồng tu giúp con,,, người yêu con vừa mất hơn 1 tháng,,, con đau khổ và nhớ anh ấy nhiều lắm,,, vì gia đình anh ấy cũng biết làm phước, tụng king hồi hướng cho anh ấy, và con cũng thế con làm viec thien lễ Phật, cầu nguyen cho anh ay thác sanh ve cõi lành,,, nhưng mà vì lúc còn sống anh ấy voi con có nhiều lời hứa với nhau lắm ạ,, trong đó cả hai hứa sẽ chang quen một ai nữa ngoài trừ chúng con,,,, con cũng còn thương anh ấy lắm mac dù con biet hai đứa k có duyên nợ voi nhau,, nhưng anh ấy đi nhanh quá trong khi mọi việc còn dang dở như này.. Suốt thoi gian qua con k tài nào quên dc anh ấy cả Thầy ơi, con sống trong sự đau khổ, đêm nào cũng khóc thương anh hết,,, sắp đen 49 ngày của anh ấy rồi ạ,, con k biết là anh ấy có siêu thoát duoc k? Và chuyên tình của tụi con giờ đang dang dở thế này con k biết anh ấy co yên tam mà siêu thoat k Thầy??? Và con muon hỏi nua là lúc còn sống anh ấy là một người con vô cùng hiếu thảo với mẹ, gia đình anh ấy k theo đạo Phật ,nhưng anh ấy có tâm lắm Thầy anh ấy cũng an chay tháng 2 ngày, yêu động vật, sông hien hoa voi anh em bạn bè, hàng xóm ai cũng mến het,,, vậy như theo nghiệp thì anh ấy sẽ thác sanh ở cõi lành k ạ?????

  • Thiện Căn

   Bạn Giang,
   Chia buồn với bạn. Hẳn là bạn cảm thấy khó khăn khi nghe thấy điều này nhưng vẫn phải nói thẳng: Bạn không tu tập, gia đình không theo Phật là cái nhân xấu. Người tốt theo quan niệm nhân gian chưa hẳn là tốt theo định nghĩa của Phật, họ vẫn sẽ bị sa đọa cõi xấu nếu tại thời điểm ra đi không có ai khai thị và niệm Phật hồi hướng cho. Người đã khuất không thể vì được tụng cho vài bộ kinh mà siêu thoát được, trừ khi bạn vì họ phát bồ đề tâm, trở thành quyến thuộc của nhà Phật, tức là trì ngũ giới tu thập thiện từ nay đến cuối đời.

 25. Phước Huệ

  Chào bạn Nguyên Giang,
  Thật là tội cho bạn. PH biết là bạn đang rất khổ sở và đau buồn, nhưng bạn cứ đau khổ và khóc hoài thì người bạn đó khó dứt ra để đi tái sinh, nếu bạn thương anh ta thì hãy làm những việc sau nhé.
  – Hãy nói với người đó, …hai chúng ta đã không đủ duyên nợ với nhau, em sẽ cố gắng tiếp tục sống thật tốt, anh hãy bình tâm đi tái sinh theo nghiệp nhé. Những lời hứa chúng ta không thực hiện được với nhau, cũng không còn quan trọng nữa, anh đừng nghĩ tới nó nữa. Bây giờ anh đã hiểu đời vô thường rồi, anh đừng quyến luyến nữa…
  – Bạn đừng khóc nữa nhé. Biết là rất khó cho bạn. Có một cách rất hay để bạn có thể vừa giúp người bạn đó vừa giúp cho chính bạn nữa. Đó là nhiếp tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nên bạn hãy vì anh ta niệm Phật mỗi ngày nhé. Mỗi lúc bắt đầu niệm Phật, bạn hãy nguyện đức A Di Đà từ bi tiếp dẫn anh ta về cõi Cực Lạc, rồi nói với anh ta rằng…Cõi Cực Lạc rất tốt, không có khổ sở, đức A Di Đà rất từ bi, anh hãy tái sanh về cõi đó nhé, bây giờ em niệm Phật cho anh nghe, anh hãy ráng chú ý nghe và niệm theo, anh phải ráng tập trung, đừng để ý những điều khác, nếu anh cứ chú tâm niệm Phật, không nghĩ ngợi gì khác thì đức A Di Đà sẽ dẫn anh về Cực Lạc.. Đại loại là như vậy. Về phần bạn, ngoài những lúc niệm Phật cho anh ta, bất cứ lúc nào bạn thấy buồn, nhớ anh ta thì hãy tập trung niệm Phật nhé, những lúc này niệm thầm cũng được, nhưng nhớ là khi niệm thì bạn phải tập trung tâm nghe cho rõ ràng từng chữ một, không được niệm qua loa, như vậy mới có hiệu quả, dần đần bạn sẽ không buồn nữa, mà anh bạn của bạn cũng được lợi ích rất to lớn. Mỗi khi niệm Phật xong thì bạn hãy hồi hướng tất cả công đức niệm Phật này cho người bạn trai và tất cả chúng sanh đều được sanh về Cực Lạc bạn nhé.
  -Bạn cũng có thể vì người đó làm các việc phóng sanh, ấn tống kinh sách, bố thí,…tuy nhiên những việc này không đủ duyên để làm cũng không sao, quan trọng chính là niệm Phật cho anh ta nghe.
  – Về cõi tái sanh, phàm phu chúng ta không thể biết rõ được. Nhưng nếu bạn vì anh ta mà chú tâm niệm Phật, anh ta cũng chú tâm niệm Phật, thì có rất nhiều cơ hội cho anh ta được sanh về cõi Cực Lạc. Nếu không thì anh ta cũng sẽ được sanh về cõi lành.
  Vậy thì bạn hãy nén đau buồn, niệm Phật cho anh ta đi bạn nhé.
  Chúc bạn sớm được thanh thản, an vui.
  Nam Mô A Di Đà Phật.

 26. hanh

  Thua thay, ba con da mat cach day 10 ngay roi, ba con bi tai nan giao thong. Khi nho thay nhap hon ba ve, ba con noi la hoi gio ko an chay ma gio cung chay ba ko an dc, vay gio nha con chuyen qua cung com man dc ko thay. Lieu nhu vay ba con co sieu thoat dc khong thay. Cam on thay

  Đường Về Cõi Tịnh: Xin đạo hữu hoan hỉ tập gõ tiếng Việt có dấu để độc giả tiện bề theo dõi và tránh hiểu lầm. A Di Đà Phật.

  • Hữu Nghĩa

   A Di Đà Phật
   Bạn Hạnh,
   Vấn đề này mình cũng có nghe qua, việc này có thật. Đại khái trong một bài Pháp thầy Giác Nhàn có kể có một nhóm hương linh muốn nương nhờ chùa Thầy để tu tập, nhưng chùa Thầy thì chỉ ăn chay cúng chay không hợp khẩu vị các vị ấy, có vị thì muốn trở về nhà gia đình có cúng đồ mặn, có vị lại muốn ở lại chùa tu chấp nhận ăn chay. Sau khi bàn thảo đắn đo, cả nhóm quyết định ở lại chùa tu.
   Trở lại vấn đề của bạn. Theo thiển ý của mình thì gia đình cứ vẫn tiếp tục cúng chay. Vì món chay thì ba bạn hơi khó ăn một chút do chưa quen, nhưng nói chung rồi từ từ vẫn ‘dùng’ được. Còn nếu cúng đồ mặn thì tuy có ‘ngon miệng’ nhưng lại tạo điều kiện để ba bạn gia tăng tội nghiệp, càng khó siêu thoát. Mà điều này mới quan trọng.
   Để giúp ba bạn được sớm siêu thoát thì trong 49 ngày gia đình người thân cần tích cực làm các công đức rồi hồi hướng cho ba. Đây là cách báo hiếu cho ba tốt nhất lúc này. Các công đức như là: an chay, niệm Phật, đọc Kinh, phóng sanh, ấn tống Kinh sách, cúng dường, bố thí, tránh giết hại sinh vật, tránh làm điều ác…Trong các loại này thì công đức niệm Phật là thù thắng nhất, gia đình nên tích cực niệm Phật hồi hướng cho ba. Mỗi khi làm xong các công đức thì hồi hướng cho ba:
   Con xin nguyện đem công đức này hồi hướng cho ba con là () mất ngày (). Cầu nguyện cho ba con sớm được siêu thóat về cõi lành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp Pháp giới, đề tử và chúng sanh nguyện đồng sanh về Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.
   Chúc bạn cùng gia đình báo hiếu ba tốt!
   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Giác Thiện

   Bạn Hữu Nghĩa, theo bạn cô hồn vẫn “dùng” được, sao thức ăn cúng xong vẫn còn nguyên vậy? 🙂
   Bạn có thể lý giải cách “dùng” thức ăn cúng của cô hồn như thế nào không?
   A di đà phật, cám ơn bạn

  • Phước Huệ

   Chào bạn Hanh,
   Không có gì chắc chắn là chính hồn của ba bạn yêu cầu cúng mặn, bởi vì những vong khác có thể dễ dàng nhập vào để thoả mãn những khát khao của chính họ hoặc là để gây thêm nghiệp ác cho ba của bạn. Là một Phật tử chân chính, xin bạn đừng tin vào các việc nhập hồn, nếu không có thể sẽ gây hại cho chính gia đình bạn và bản thân người đã khuất. Bạn nên cúng chay, làm các việc phóng sanh, bố thí, niệm Phật,..cho ba bạn, thì gia đình bạn và ba bạn sẽ được hưởng nhiều lợi ích.
   Hy vọng giúp được bạn chút ít.
   Chúc bạn an vui.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 27. Hữu Nghĩa

  A Di Đà Phật
  Bạn Giác Thiện,
  Mình xin kể một mẫu chuyện nhỏ để bạn hình dung nhé. Trong một bài thuyết Pháp thầy Giác Nhàn có kể một chuyện ở chùa Thầy như thế này. Có cô Phật tử tên hình như là Diệu Phước thì phải (lâu rồi mình không nhớ chính xác tên) bị ung thư đường ruột giai đoạn cuối rồi, mới lên chùa Thầy một lòng niệm Phật cầu vãng sanh. Một hôm thì cô bị một hương linh nhập vào cô, hành cô dữ dội rồi xin được ăn mì gói vì quá đói rồi. Yêu cầu được đáp ứng, tô mì được mang ra khói hương nghi ngút. Một ai đó kêu lên ” Trời cô đang bị ung thư đường ruột mà ăn mì vào làm sao chịu nổi, làm sao tiêu hóa được”. Cô Diệu Phước (thật ra là hương linh) mới trả lời “Con chỉ cần ngửi thôi”. Sau đó cô này cuối xuống tô mì hít lấy hít để một hồi rồi thôi. Sau đó vị hương linh ấy mới chịu xuất ra.
  Chuyện đã quá lâu nhiều năm trước nên có thể chi tiết không chính xác 100%, nhưng đại khái nội dung là như vậy. Qua đó thì cũng có thể biết là các vị hương linh có ‘dùng’ thức ăn, bằng cách thấy sắc ngửi hương thôi.
  Vài dòng chia sẻ đến bạn.
  Nam Mô A Di Đà Phật

 28. Giác Thiện

  Bạn Nghĩa, hương linh kia phải nhập xác mượn thân người sống mới thọ dụng được. Điều đó chứng tỏ họ không có khả năng, vì nếu có sao họ không xuất ra khỏi xác mà phải mượn cái khứu giác của xác để ngửi mùi vậy
  Bạn có thấy cái gì đó không ổn trong câu chuyện bạn kể ko vậy
  Cám ơn sự chia sẻ của bạn
  A di đà phật

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Bạn Giác Thiện hãy chịu khó vào http://www.tangthuphathoc.net/vn/thantrungam-1.htm để rõ hơn vấn đề bạn đang thắc mắc.

   Nam mô A Di Đà Phật

  • Hữu Nghĩa

   A Di Đà Phật
   Bạn Giác Thiện,
   Bạn Mỹ Diệp đã chia sẻ một bài Pháp rất hay liên quan đến vấn đề này, bạn nên đọc kỹ để có thêm kiến thức hữu ích.
   Còn câu chuyện mình chia sẻ bên trên thật ra chỉ là một dịp hiếm có để cho chúng ta được thị phạm bằng mắt thường cách thọ dụng thức ăn của họ, chứ không phải là để thọ dụng được thức ăn thì họ phải mượn xác mới thọ dụng được. Bình thường thức ăn đồ cúng họ vẫn thọ dụng đấy thôi nhưng ta không thấy được. Mình kể chuyện này là để bạn hình dung cách họ thọ dụng đồ cúng, dưới dạng xúc thực – hưởng mùi vị.
   Sau khi mất, thân trung ấm (thường là trong 49 ngày) vẫn thọ dụng được thức ăn đồ cúng, nên cúng cơm đầy đủ. Sau khi tái sanh thì chỉ có cảnh giới quỷ thần là thọ dụng được đồ cúng thức ăn.
   Bạn tham khảo thêm ở đây nhé
   http://chuaphuclam.vn/index.php?/phat-giao-va-doi-song/cung-com-huong-linh-co-an-duoc-khong.html
   Nam Mô A Di Đà Phật

 29. Trần Thuyên

  Bạch thầy. Con trai con mất khi mới được 18 ngày tuổi. Vợ chồng con có lập bàn thờ ở nhà cho cháu giờ đã được 49 ngày rồi nhưng con vẫn thắc mắc ko biết sau 49 ngày rồi nhà con có nên cúng cơm hàng ngày cho cháu nữa ko ạ? Vợ chồng con cũng đã làm lễ cầu siêu cho cháu ở chùa rồi ạ.

  • Nguyễn vân

   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

   Gửi anh Trần Thuyên !
   Xin chia buồn cùng gia đình anh !
   Sau 49 ngày thì ko bắt buộc phải cúng cơm nữa anh nhé !
   Nhưng anh có hồi hướng công đức phước báo cho con thì cũng vẫn được : đọc Kinh,niệm Phật,cúng dường Tam Bảo,ấn tống Kinh sách,làm từ thiện…

   Nguyện cầu con anh sớm siêu sanh cõi lành !
   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

 30. Trần Thuyên

  Bạch Thầy. Con cảm ơn Thầy. Vậy bây giờ qua 49 ngày rồi con vẫn có thể niệm phật và hồi hướng cho con trai con được hả Thầy?

  • Nguyễn vân

   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

   Gửi anh Trần Thuyên !
   NV chỉ là người tại gia, biết điều gì thì NV chia sẻ trên đây thôi.
   Như ở hồi đáp trên NV đã nói,sau 49 ngày anh vẫn có thể niệm Phật và làm các việc phước thiện hồi hướng cho con,hồi hướng đến cho khắp pháp giới chúng sinh. Dù con anh đang ở cảnh giới nào thì bé cũng vẫn đc lợi lạc.
   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

 31. Nguyễn thanh hằng

  Thưa thầy cho con hỏi ạ. Mẹ con mới mất ngày mùng 7 tháng 2 năm 2016 âm lịch. Hỏa táng ngày mùng 9/2 al và vẫn đang gửi tại đài hóa thân do nghĩa trang tại nam định chưa làm xong. Do nhà con toàn chị em gái, bố con muốn cho mẹ con về với tổ tiên dòng họ. Con muốn hỏi thầy giúp ạ. Khi nào thì con cúng tam nhật cho mẹ con được ạ. Ngày rằm mùng một tới con cúng vọng đúng Ko ạ. Mong thầy và các phật tử giúp con sớm với ạ. Con xin cảm ơn.

 32. Phương Thanh

  Dạ con xin chào thầy ạ.
  Thầy cho con hỏi. Chồng con bị tai nạn giao thông,vào viện được 22h thì bác sỉ báo mất. Chồng con mất tại Tp. HCM, gia đình con làm lể khâm liệm và đưa về quê an táng mà quê con cách xa thành phố cả ngàn cây số vậy linh hồn chồng con có theo về nhà được không ạ hay vẩn còn lảng vảng trong kia. Con xin hỏi thêm do nhà con không biết phải ăn chay trong 49 ngày nên vẩn ăn mặn ạ, nhưng mẹ chồng con có để băng niệm kinh ở trên bàn thờ vậy con phải làm gì để linh hồn chồng con được thanh thản ạ. Con xin cám ơn thầy ạ.

  • Hữu Nghĩa

   A Di Đà Phật
   Bạn Thanh,
   Xin chia buồn cùng bạn. Bạn nên tích cực làm các công đức như Phóng sanh, ấn tống Kinh sách, ăn chay, tụng Kinh, niệm Phật, cúng dường, bố thí, tránh sát sanh hại sinh vật… rồi hồi hướng công đức cho chồng bạn đề ảnh sớm được siêu sanh về cõi lành. Sau mỗi khi làm công đức bạn đọc hồi hướng là:
   Nam Mô A Di Đà Phật
   Con xin hồi hướng công đức này cho chồng con là () mới mất do tai nạn giao thông ngày (). Cầu xin cho chồng con sớm được siêu sanh về cõi lành.
   Con xin nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Pháp giới, nguyện đồng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.
   Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

   Bạn hãy tích cực làm thật nhiều công đức và hồi hướng như thế, chồng bạn đang rất cần những công đức này để sớm được siêu thoát.
   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Phương Thanh,

   *Người bị tại nạn rất khó siêu sanh vì họ chưa có sự chuẩn bị cho cái chết của mình, thứ đến là còn quá nhiều vướng bận, tiếc luyến cuộc sống phàm tục. TN không biết khi khâm liệm gia đình bạn có mời chư Tăng đến viện để làm lễ theo đúng nghi thức Phật giáo không? Nếu làm được thì bạn yên tâm. Quan trọng là tại nơi bị tai nạn, gia đình bạn nên thỉnh chư Tăng làm lễ (giống như lễ rước linh) về chùa để chồng bạn có nơi nương tựa về tâm linh, tại chùa, hàng ngày anh ấy được kết duyên với Phật pháp, tâm sẽ không hoảng loạn và lo sợ nữa.

   *Về phần gia đình bạn nên hàng tuần tổ chức cúng Thất (cúng hàng tuần) cho tới hết 49 ngày. Trong 49 ngày này chồng bạn rất cần sự trợ duyên của bạn và gia đình. Người thiếu phước báu và nghiệp nặng nên mới bị tử nạn, do vậy để giúp chồng bạn siêu thoát, gia đình phải phát tâm: cúng thất, đặc biệt là Trung Thất ngày thứ 49 nên lên chùa, làm lễ cúng dường Trai tăng để siêu độ cho anh ý cùng các oan gia trái chủ của anh ấy, nguyện cho họ buông bỏ oán thù, cùng nhiếp tâm niệm Phật, cầu sanh Tịnh Độ. Riêng chị, vì là người thân nhất vì thế chị nên phát tâm hoặc hàng ngày trì tụng KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN cho hết 49 ngày, phát tâm ăn chay, tuyệt đối không sát sanh để cúng tế cho anh ấy, bởi sẽ bị tổn phước và phải gánh thêm nghiệp sát; kết hợp phát tâm thanh tịnh bố thí cho người nghèo sao cho đúng pháp; phóng sanh, gần gũi Tam bảo. Khi chồng chị thấy chị cùng gia đình đều phát tâm vì mình mà làm phước thiện, anh ấy cùng oan gia trái chủ sẽ rất hoan hỉ và sẽ phát tâm cùng tu học theo. Trường hợp chị không thể tụng KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN được, mong chị hoan hỉ làm theo Nghi Thức Trợ Niệm TN gửi kèm dưới đây và kết hợp những chuyện phước thiện mà TN đã đề cập để hồi hướng cho anh ấy.
   TN nguyện chúc chị phát tâm tu hành, để giúp mình, giúp người thân cùng sanh về Tịnh Độ.

   NGHI THỨC
   KHAI THỊ CHO NGƯỜI LÂM CHUNG
   Nam Mô A Di Đà Phật!
   Anh (tên ông xã) ạ! Đời người là bể khổ, là sanh-lão-bệnh-tử, ai ai trong cõi đời này đều phải trải qua con đường đó. Nay anh đã mất thân người, nếu anh thương mẹ (con em), anh nên buông xả vạn duyên nhất tâm cầu nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Thế gian này rất khổ, anh không nên lưu luyến nữa. Thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà có cây bảy báu, nước tám công đức, đất bằng vàng ròng, vô cùng trang nghiêm đẹp đẽ không thể diễn tả hết được. Anh nên nghe lời em khuyên, nếu thương mẹ (con) em, anh hãy lập tức phát nguyện đến thế giới Cực Lạc, một lòng cầu Phật từ bi đến tiếp dẫn anh vãng sanh Tây Phương. Điều quan trọng anh cần biết: Chỉ gặp Phật A Di Đà hoặc thấy ánh hào quang màu vàng ôn hòa của Tây Phương Tam Thánh, anh mới theo các Ngài đi. Ngoài ra, khi thấy bất cứ cảnh tượng nào khác, tuyệt đối không nên để ý đến. Như vậy anh nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Bây giờ em (cùng các con) sẽ khai thị cho các oan gia trái chủ của anh, kế đó sẽ niệm Phật, mong anh hãy cùng nghe rồi nhiếp tâm cùng em (và các con) niệm Phật theo.
   Nam Mô A Di Đà Phật!
   KHAI THỊ CHO OAN GIA TRÁI CHỦ
   Nam Mô A Di Đà Phật!
   Quý vị oan gia trái chủa kính mến, chồng tôi (Pháp danh nếu có) từ nhiều đời nhiều kiếp đã gây ra nhiều oan thù với quý vị nhưng cũng nên coi đó là đã có duyên với nhau. Phật dạy kết thân tâm pháp duyên là thù thắng nhất, cho nên quý vị nên kết thân tâm pháp duyên với chồng tôi, đừng nên gây chướng ngại cho chồng tôi, mà hãy cùng nhau niệm Phật với chánh niệm để cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Giờ đây xin khẩn cầu quý vị hãy nhất tâm niệm Phật, để giúp giúp nhau cùng được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hoàn thành Phật sự, thì vô lượng công đức này, sẽ hồi hướng cho quý vị thoát khỏi mọi khổ ải, được an lạc.
   Cầu xin quý vị hãy vì nhân duyên thù thắng này mà phát Bồ Đề Tâm, với lòng tin tưởng sâu sắc mà niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, toại nguyện vô lượng Phật độ.
   Nam Mô A Di Đà Phật!
   PHẦN NIỆM PHẬT
   (Sau khi khai thị xong, bạn bắt đầu nghi thức niệm Phật trợ niệm.)

   NGUYỆN HƯƠNG
   (Vị chủ lễ (bạn hay người nào cũng được) thắp 3 cây hương, đưa hương lên trán, quỳ trước bàn Phật hay bàn thờ của gia tiên hay của ông xã và khấn nguyện.)
   Nam Mô A Di Đà Phật.
   Hôm nay, đệ tử chúng con cung tựu Phật tiền, phát nguyện trì niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà. Chúng con nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ.
   Hồi hướng cho Hương linh:
   Phật tử… Pháp danh…(tên người, tuổi, ngày sinh, ngày mất) Phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Nguyện đem công đức này hồi hướng đến oan gia trái chủ, thân bằng quyến thuộc của Phật tử… cùng pháp giới chúng sanh đồng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật Đạo.
   Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh. (Xá 3 xá, cắm hương vào lư và đứng dậy lễ Phật)
   KỆ TÁN PHẬT
   Đại Từ Đại Bi thương chúng sanh
   Đại Hỷ Đại Xả cứu muôn loài
   Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm
   Đệ tử chí tâm quy mạng lễ.

   LỄ PHẬT
   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tận Hư Không, Biến Pháp Giới, Quá Hiện Vị Lai, Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, Thường Trụ Tam Bảo. (1 lạy)
   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)
   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát. (1 lạy)
   KỆ NIỆM PHẬT
   Phật A Di Ðà thân kim sắc
   Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm
   Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào
   Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc
   Trong hào quang hóa vô số Phật
   Vô số Bồ Tát hiện ở trong
   Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh
   Chín phẩm sen vàng lên giải thoát
   Quy mạng lễ A Di Đà Phật
   Ở phương Tây thế giới an lành
   Con nay xin phát nguyện vãng sanh
   Cúi xin Đức Từ Bi Tiếp Độ.
   Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi A Di Ðà Phật.
   Kế đó niệm: (Nam Mô) A DI ĐÀ PHẬT hay A DI ĐÀ PHẬT . (Niệm liên tục theo nhịp tiếp dẫn tối thiểu từ 30 phút đến 1 giờ hay càng nhiều càng tốt)
   Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)
   Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)
   Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần)
   Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

   HỒI HƯỚNG
   Nguyện đem công đức này
   Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
   Trên đền bốn ơn nặng
   Dưới cứu khổ tam đồ
   Nếu có kẻ thấy nghe
   Đều phát lòng Bồ Đề
   Hết một báo thân này
   Sanh qua cõi Cực Lạc
   Nam Mô A Di Đà Phật. (3 lần)

   PHỤC NGUYỆN
   (Vị chủ lễ xướng)
   Nam Mô A Di Đà Phật.
   Thượng chúc Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận quốc thới dân an, thế giới hòa bình chúng sanh an lạc.
   Hôm nay… đệ tử chúng con hiệp cùng gia đình tang chủ, cung tựu Phật tiền, niệm Phật hộ niệm, nguyện đem công đức này hồi hướng cho Hương Linh:
   Phật tử… Pháp danh…, mất ngày… tháng… năm…, hưởng thọ…
   Ngưỡng nguyện Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Chư Đại Hải Chúng, từ bi gia hộ Phật tử… phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, tốc thoát u minh, siêu sanh Tịnh Độ.
   Nguyện đem công đức này hồi hướng đến oan gia trái chủ, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của Phật tử…, cùng pháp giới chúng sanh đồng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật đạo.
   Phổ nguyện âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, đồng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật đạo
   Nam Mô A Di Đà Phật.
   TỰ QUY Y
   Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)
   Tự quy Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)
   Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)
   Nguyện đem đức công này
   Hướng về khắp tất cả
   Đệ tử và chúng sanh
   Đều trọn thành Phật đạo.
   HẾT

 33. Hồng

  Gửi thầy Thiện Nhân.
  Rất cảm ơn Thầy vì đã hướng dẫn chi tiết cho bạn Phương Thanh. Con xin phép copy đoạn phúc đáp của Thầy về cho người bà con của mình vừa rơi vào hoàn cảnh như bạn ấy. Con xin hỏi thêm chút thông tin chưa hiểu là: Phần Niệm Phật (Sau khi khai thị xong, bạn bắt đầu nghi thức niệm Phật trợ niệm.) có phải hiểu theo hướng là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật phải ko ah? Niệm bao nhiêu lần thưa Thầy? Hay niệm tùy sức khỏe và tâm của mình ah?
  Con xin thầy hướng dẫn thêm một trường hợp khác của bạn con. Con đã hỏi trên trang web này ở một bài khác nhưng chưa có thầy nào hướng dẫn, nay xin thầy hoan hỉ phúc đáp giúp con. Con có cô bạn thân vừa phải bỏ thai mới được vài ngày tuổi. Lý do là bạn con đang uống thuốc có tính độc mà không biết mình mang thai. Bạn ấy sợ thuốc đó ảnh hưởng không tốt đến thai nên không giữ. Con rất buồn vì không ở cạnh bạn khuyên bảo được. Bạn con đau khổ lắm nhưng bảo không còn lựa chọn nào khác. Cũng thêm một thông tin nữa là đứa con đầu tiên bạn ấy mang bị sẩy lúc được 6 tháng, lý do sẩy là bạn con sức khỏe yếu, lần thứ 2 mang thai bạn ấy sinh mẹ tròn con vuông và giờ bé trai đó được hơn 2 tuổi rồi. Lần bỏ thai này là lần mang thai thứ 3 của bạn ấy. Con biết một chút về Phật pháp nên con thương bạn con lắm. Và bạn con cũng biết sợ. Con muốn hỏi thầy cách thức cúng siêu độ vong linh nhỏ như trường hợp bạn con làm tại gia (bạn con không muốn cho bố mẹ chồng ở cùng biết) thì thực hiện như thế nào ah? Bạn con bỏ thai vào ngày 08/3/2016 và chưa làm một thủ tục gì ngoài việc xin Trung tâm thực hiện việc kia giọt máu của cháu và chôn cùng người chị đã mất ở lần mang thai đầu tiên. Xin Thầy hướng dẫn tụng Kinh chú như thế nào cho bé được siêu thoát và bạn con bớt cảm giác tội lỗi để con truyền đạt lại cho bạn con làm ạ!
  Mong nhận được phúc đáp của Thầy.
  Con cảm ơn thầy nhiều.

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Hồng,
   1. Sau khi khai thị xong, bạn bắt đầu nghi thức niệm Phật trợ niệm.) có phải hiểu theo hướng là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật phải ko ah? Niệm bao nhiêu lần thưa Thầy? Hay niệm tùy sức khỏe và tâm của mình ah?

   Người niệm Phật trọng ở nơi tâm, chẳng ở nơi số lượng. Tâm này là tâm: Chân thành-Thanh Tịnh-Bình Đẳng-Giác.

   Chân thành: là không gian dối, dối Trời Phật, Bồ tát, dối mình, dối người; không vì lợi lạc bản thân, hay nhất thời, qua chuyện rồi buông bỏ; trái lại vì muốn cứu người, độ người mà làm. Nói là tâm độ người, cứu người nhưng thực tế là đang tự độ mình, cứu mình, bởi muốn người không mê lạc, bản thân mình phải không mê lạc. Niệm Phật chân thành chính là điều đó.

   Thanh tịnh: là không để những phiền não bên ngoài (ngoại tâm) và bên trong (nội tâm) lôi kéo, khuấy nhiễu khi niệm Phật.

   Bình đẳng: là không phân biệt thân-sơ, người-thú. Bởi mọi chúng sanh đều có tánh linh như nhau. Ví thử bố, mẹ, anh chị em ruột, mình niệm 5-10.000 Phật hiệu; nhưng bạn, hàng xóm mình niệm 2-3000 là đủ, thậm chí người mình thù, ghét thì mình không niệm hoặc còn trù ẻo cho họ sanh vào tam ác đạo. Đó là tâm phân biệt, chấp trước, chúng ta cần trừ diệt cho bằng được.

   Giác: Biết được nhân-quả báo ứng, mạng sống mong manh; vì thế phải gấp rút tu đạo, niệm Phật để chuyển hoá tâm tạo nghiệp, tâm phiền não mà làm nhân giải thoát.
   Khi bạn nắm vững 4 cương yếu nêu trên, niệm Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT hay A DI ĐÀ PHẬT đều có diệu dụng như nhau. Thời gian dài-ngắn tuỳ duyên mà sắp xếp sao cho có lợi lạc cho chúng hữu tình là được.


   2. Tụng Kinh chú như thế nào cho bé được siêu thoát và bạn con bớt cảm giác tội lỗi để con truyền đạt lại cho bạn con làm ạ!

   Phá thai nghiệp vô cùng nặng. Muốn biết nặng mức độ nào, bạn và người bạn hãy ráng đọc Âm Luật Vô Tình thật kỹ để biết đường sám hối và tránh.
   Những thai nhi bị vô cớ bỏ đi nếu là chúng đến báo ân cha mẹ, khi bị từ chối, cái ân đó sẽ bị tổn hại và chúng sẽ sanh tâm sân hận, khi được đầu thai trở lại, nếu đứa trẻ đó tâm chấp không quá sâu nặng, chúng sẽ dễ dàng bỏ qua, ngược lại thì sẽ thật phiền phức; nếu là đến để báo oán cha mẹ, thì oán-oán sẽ chất chồng và nếu chúng có tâm thù oán dữ dằn thì mọi chuyện đều khó mà lường đoán
   Trường hợp bạn gái bạn, tốt nhất là cả hai vợ chồng nên tìm đến một chùa (không phải đền hay đình thờ Thần Thánh) gần nơi mình cư ngụ, thuật lại những chuyện đã xảy ra và nhờ chư Tăng, Ni làm lễ:
   – quy y Tam Bảo,
   – đặt pháp danh và
   – làm siêu độ cho hai thai nhi vô tội kia để các thai nhi hiểu được tấm lòng của cha mẹ muốn cho chúng được siêu thoát về cõi an lạc và có nơi chốn nương tựa về tâm linh.

   Sau khi làm lễ siêu độ hoàn tất, hàng ngày vợ chồng người bạn nên phát tâm sám hối theo nghi thức mà Cư sĩ DALH đã soạn thảo để trước là: nguyện sửa tất thảy nghiệp tội đã gây tạo, sau là nguyện từ nay về sau quyết không tái phạm nữa. Kết hợp phát tâm bố thí, cúng dường Tam Bảo, phóng sanh theo đúng chánh pháp rồi hồi hướng cho các thai nhi vô tội cùng tận hư không giới các thai nhi vô tội khác đang sống đau khổ, oán thù, không nơi nương thân đều được sanh về Tịnh Độ.

   Tham Khảo:
   Sám Hối Với Thai Nhi

   Quan trọng: Sám hối trọng nơi tâm. Nhiều người khi phạm lỗi thì vội vàng quỳ lạy trước Phật, Bồ tát xin sám hối, nhưng sám hối xong liền quên ngay những nghiệp tội mình đã gây tạo và lại tiếp tục tạo nghiệp tội mới. Làm vậy ngay cả chư vị quỷ Thần cũng chẳng hoan hỉ, nói gì tới Phật và Bồ tát. Phật, Bồ tát vốn chẳng cần chúng ta làm điều này, đây là điều hết sức quan trọng, do vậy, khi đối trước Phật, Bồ tát – Người chỉ cho chúng ta con đường sáng để tu đạo, giác đạo từ đó chuyển hoá những bất thiện nghiệp, những vô minh từ vô thỉ tới nay mà giải thoát là chúng ta đang nguyện đi theo con đường mà chư Phật, Bồ tát đã hành và chi dạy. Thường quán, thường hành được như vậy mới chính là thật tâm sám hối.

   TN tặng các bạn mấy câu này làm hành trang tu học:

   Khi đi đứng lúc nằm ngồi
   Luôn thường niệm Phật tâm thời được an
   Khi vô thường tới hỏi thăm
   Một niệm an trụ Lạc Bang sanh về

   Nguyện chúc bạn cùng người bạn của mình phát bồ đề tâm, dũng mãnh tu đạo để tự cứu mình, cứu người cùng sống trong an lạc.
   TN

 34. Đỗ Thị Thu Hà

  Con chào thầy! Con chúc thầy có thật nhiều sức khỏe…thưa thầy!con vừa trải qua một nỗi đau rất lớn. Con sắp lập gia đình, chỉ còn 21 ngày nữa đám cưới diễn ra, chúng con đã làm lễ đám hỏi và kêu hai bên là ba mẹ. Chồng tương lai con bị tai nạn giao thông sau đó đưa vào bệnh viện 3 ngày sau anh ấy mất, gia đình anh theo đạo Phật và tâm linh đã phát tâm niệm Phật ăn chay, làm tất cả bản thân con cũng vậy anh mất ngày 5/2/2016(âm lịch) đến nay được 9 ngày qua một thất, con có hỏi sư thầy anh có được tái sanh không thì thầy nói a không tái sanh mà đi học làm quan rồi, anh ấy rất sáng và vui. Con thì vì thương nhớ anh nên còn khóc nhiều. Thầy nói con và anh có duyên nhưng không có nợ. Vì anh có căn tu nên vô làm quan. Nhưng con làm sao biết anh có về thăm con không? Con nhớ anh lắm. Con nguyện rằng anh tu cho tốt đi em cũng cố gắng tu để theo anh về.hjx

 35. Phương Thanh

  Dạ con xin cảm ơn lời thầy dạy. Xin thầy cho con hỏi thêm, gia đình con không theo phật nên con không rành trong việc cúng lể. Vậy khi làm lể Trợ niệm, gia đình con tự làm hay có thể nhờ thầy ở chùa về làm được ạ.và làm lể 1 lần trong 49 ngày hay ngày nào cũng làm ạ. Con vẫn niệm phật hàng ngày nhưng con niệm câu” Nam mô A Di Đà Phật” như vậy có được không ạ. Mong thầy chỉ dạy giúp con để con có thể giúp chồng con được hồi hướng về Tây Phương ạ. Con xin cám ơn thầy ạ.

 36. Bùi Thuý Hoa

  Bạch thầy , gia đình con nuôi một chú cún nhỏ , chẳng may mắc bệnh rồi qua đời . Thật sự con rất đau buồn , chỉ cần nghĩ đến nó là con lại khóc . Con chỉ suy nghĩ đơn giản là nó cũng có linh hồn như con người nên con chôn cất ở gần cửa hàng của con để tiện hương khói và hàng ngày cúng cơm cho nó . Mọi người biết chuyện ai cũng cười con và nói rằng con bị dở hơi mới làm thế , nó chỉ là con chó chêt là hết . Bạch thầy , thầy cho con hỏi việc con thắp hương và cúng cơm cho nó đến 49 ngày có phải là việc làm thừa và không cần thiết không ạ ( hàng ngày con hay đọc Chú đại bi nên con cũng đọc ở mộ nó và hồi hướng cho nó ) . Mong thầy hoan hỉ giải đáp cho con ạ . Con rất cảm ơn thầy

 37. Thiện Nhân

  A DI ĐÀ PHẬT

  Gửi bạn Thuý Hoa,

  *Có sanh, ắt có tử. Chúng sanh trong lục đạo: Trời, người, atula, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục đều phải trải qua tiến trình sanh-diệt không ngưng nghỉ đó. Nuối tiếc sự sanh-diệt là điều chẳng thể và chẳng nên.

  Hạnh của Bồ tát là: Làm những việc mà người không muốn làm; từ bỏ những việc mà thiên hạ không thể từ bỏ.

  Sao gọi việc mà người không muốn làm? Đó là phước thiện. Bởi làm việc thiện sẽ tổn công sức, hao tài, tốn của của bản thân, vì thế hễ hao cho mình là người đời lẩn tránh.

  Sao gọi từ bỏ việc mà thiên hạ không thể từ? Đó là tham, sân, si, tài, sắc, danh, ăn uống, ngủ nghỉ. Những thứ này là nhân đưa chúng sanh chúng ta vào con đường sanh-tử-tử-sanh không ngưng nghỉ.

  Chú chó của bạn là một chúng sanh, nó có tánh linh, chỉ khác nghiệp lực quá nặng mà phải đoạ làm chó. Phật dạy: Ta là Phật đã thành, tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Nếu lấy lời Phật làm chuẩn mực tu đạo thì giữa người-vật không có sự khác biệt, khác biệt là ở nơi tâm phân biệt, chấp trước của con người.

  *Một con vật khi qua đời được bạn lo chu đáo như vậy, TN nghĩ chắc chắn nó sẽ rất hoan hỉ. Quan trọng là: Hàng ngày niệm Phật rồi hồi hướng cho con chó và khuyên nó phải nhiếp tâm hành theo để chuyển đổi nghiệp súc sanh mà sanh về cõi Phật. Mọi nghi thức thật đơn giản, đừng quá rườm rà tạo sự phản cảm cho người khác. Việc làm của bạn hợp đạo, nhưng nếu việc ấy lại khiến cho nhiều chúng sanh khác khó chịu, rồi sanh tâm phiền não và thậm chí phỉ báng Phật pháp thì điều này thật chăng nên.

  *Hàng ngày bạn có thể phát tâm niệm Phật ngay nơi bạn làm việc nếu có đồ cúng cho chú chó (cốc nước nhỏ, chút đồ ăn), chỉ cần trì 3 biến chú sau:

  BIẾN-THỰC CHÂN-NGÔN:
  Nam-mô tát phạ đát tha, nga đa phạ rô chỉ đế. Án, Tam bạt ra, tam bạt ra hồng.
  (7 lần, 1 tiếng chuông)

  CAM-LỒ-THỦY CHÂN-NGÔN:
  Nam-mô tô rô bà da, đát tha nga đa da. Đát điệt tha. Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (7 lần, 1 tiếng chuông)

  PHỔ-CÚNG-DƯỜNG CHÂN-NGÔN:

  Án, nga nga nẵng tam bà phạ phiệt, nhật ra hồng. (7 lần, 1 tiếng chuông)

  3 câu Chú này có công năng biến đồ ăn, thức uống thành hương thực cho các chúng sanh vô hình hưởng dụng. Vì thế khi trì tụng phải nhiếp tâm thanh tịnh và phải trải tâm từ bi tới khắp muôn loài chúng sanh, trong đó có cả chú chó con của bạn thì mới phát huy được sự lợi lạc.

  Trì chú xong thì hồi hướng nguyện cho chú chó buông bỏ duyên trần, nhiếp tâm niệm Phật nguyện sanh về Tịnh Độ.

  *Chuyện của chó nhưng nó cũng là chuyện của bạn. Nếu vì nhất thời thương chó mà làm việc thiện, thời gian nguôi ngoai, lại để tâm mình buông thả, sống trong phiền não, khi vô thường ập tới, lúc này sẽ thê thảm lắm. TN mong bạn ngay lúc này mà thức ngộ để tu đạo, đó mới là lợi ích chân thật.

  TN

 38. Hồng Sương

  Cho con hỏi nếu không phải gia quyến của người chết mà ăn chay niệm phật cho người chết, cầu mau tu theo thầy hay là mau siêu thoát. Có tác dụng không ạ. Cảm ơn bạch thầy

 39. You li na

  Dạ con chào thầy! Hiện h mẹ con vừa mới mất đc 49ngày. Trong những ngày qua con có ăn chay, niệm Phật cho mẹ con. Nhưng mỗi ngày con chỉ niệm đc vài phẩm k đồng đều, con niệm Phật cho mẹ con vào buổi tối chứ k fải cả ngày như thầy nói. Nên con cảm thấy con vẫn chưa làm tốt và mẹ con vẫn chưa đc về cõi an lành. Con muốn hỏi là sau 49ngày con tiếp tục tụg kinh địa tạg cho mẹ con thì k biết mẹ con nhỡ mẹ con đag bị đọa ở địa ngục thì k biết mẹ con có nhận đc phước đức đó để mẹ con thoát khỏi cảh khổ đó không ạ? Mỗi ngày con fải tụg hết trọn bộ kinh địa tạng hay như thế nào ạ? Con cảm thấy rất có lỗi và cảm thấy chưa làm trọn cho mẹ con. Con mong thầy chỉ bảo giúp con với. Con cảm ơn thầy rất nhiều ạ. A di Đà Phật!

 40. Hữu Nghĩa

  A Di Đà Phật
  Bạn Hồng Sương,
  Không luận là thân bằng quyến thuộc của người mất mà mọi người hữu duyên đều có thể phát tâm vì người đó làm các công đức như: ăn chay, tụng Kinh, niệm Phập, phóng sanh, ấn tống Kinh điển, cúng dường… rồi hồi hướng công đức cho người mất thì họ cũng được thọ nhận, được lợi ích. Trong 49 ngày này, họ quá cần người thân trên dương trần vì họ mà làm các việc này.
  Xin trích một đoạn trong Kinh Địa Tạng

  “Thưa Đại-sĩ! Trong cõi Nam Diêm-Phù-Đề có chúng-sanh nào sau khi mạng chung, mà hàng quyến thuộc hoặc kẻ lớn người nhỏ, vì người chết đó mà tu các công đức, cho đến thiết trai cúng dường, làm những phước lành, thời người chết đó, có đặng lợi ích lớn cùng đặng giải thoát chăng?”
  KẺ CÒN, NGƯỜI MẤT ĐỀU ĐƯỢC LỢI. Ngài Địa-Tạng Bồ-tát đáp
  rằng: “Nầy ông Trưởng Giả! Nay tôi vì tất cả chúng-sanh trong hiện tại nầy cùng thuở vị lai sau, nương nơi oai thần của đức Phật mà nói lược về việc đó.
  Nầy ông Trưởng Giả! Những chúng-sanh ở hiện tại hay vị lai, lúc sắp mạng chung mà nghe đặng danh hiệu của một đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ-tát hay danh hiệu của một vị Bích Chi Phật, thời không luận là có tội cùng không tội đều được giải thoát cả.
  Như có người nam cùng người nữ nào lúc sanh tiền không tu tạo phước lành mà lại gây lấy những tội ác, sau khi người nầy mạng chung, hàng thân quyến kẻ lớn người nhỏ vì người chết mà tu tạo phước lợi làm tất cả việc về Thánh đạo, thời trong bảy phần công đức người chết nhờ đặng một phần, còn sáu phần công đức thuộc về người thân quyến hiện lo tu tạo đó.
  Bởi vì cớ trên đây, nên những người thiện nam cùng thiện nữ ở hiện tại và vị lai, nghe lời nói vừa rồi đó nên cố gắng mà tu hành thời đặng hưởng trọn phần công đức.
  Con Quỉ dữ vô thường kia không hẹn mà đến, thần hồn vơ vẩn mịt mờ chưa rõ là tội hay phước, trong bốn mươi chín ngày như ngây như điếc, hoặc ở tại các ty sở để biện luận về nghiệp quả, khi thẩm định xong thời cứ y theo nghiệp mà thọ lấy quả báo.
  KHI ĐỌA VÀO CÁC ĐẠO. Thần hồn người chết đó khi chưa được
  thọ sanh, ở trong bốn mươi chín ngày luôn luôn trông ngóng hàng cốt nhục thân quyến tu tạo phước lành để cứu vớt cho. Qua khỏi bốn mươi chín ngày thời cứ theo nghiệp mà thọ lấy quả báo. Người chết đó nếu là kẻ có tội, thời trải qua trong trăm nghìn năm không có ngày nào được thoát khỏi. Còn nếu là kẻ phạm năm tội vô-gián (tội trọng), thời phải đọa vào đại địa-ngục chịu mãi những sự đau khổ trong nghìn kiếp, muôn kiếp.
  Lại vầy nữa, nầy ông Trưởng Giả! Sau khi những chúng-sanh gây phạm tội nghiệp như thế mạng chung, hàng cốt nhục thân quyến có làm chay để giúp thêm phước lành cho người chết đó.
  Thời khi sắm sửa chưa rồi cùng trong lúc đương làm chớ có đem nước gạo, lá rau vân vân… đổ vãi ra nơi đất, cho đến các thứ đồ ăn chưa dưng cúng cho Phật cùng Tăng thời chẳng được ăn trước.
  Nếu như ăn trái phép và không được tinh sạch kỹ lưỡng, thời người chết đó trọn không được mảy phước nào.
  Nếu có kẻ thế kỹ lưỡng, giữ gìn tinh sạch đêm dâng cúng cho Phật cùng Tăng, thời trong bảy phần công đức, người chết hưởng được một phần.
  Nầy ông Trưởng Giả! Vì thế nên những chúng-sanh trong cõi Diêm
  Phù, sau khi cha mẹ hay người thân quyến chết, nếu có thể làm chay cúng dường, chí tâm cầu khẩn thời những người như thế, kẻ còn người mất đều đặng lợi ích cả”.

  Bạn You li na,
  Trong vòng 49 ngày thần thức người mất (sau 3 ngày là thọ thân trung ấm) sẽ đi thọ sanh cảnh giới mới theo nghiệp lực của mình. Tuy nhiên mình khuyên bạn trong giai đọan này đến kỳ giỗ đầu và mãi về sau nữa, bạn hãy hàng ngày lập thời khóa niệm A Di Đà Phật, tụng Kinh Vô Lượng Thọ, hoặc Kinh A Di Đà,… rồi phải nhớ hồi hướng công đức cho mẹ bạn. Lúc này bạn và mẹ đã ở hai cảnh giới khác nhau, nên làm công đức gì cũng phải nhớ hồi hướng công đức cho mẹ, cũng giống như là sau các thời công phu nên hồi hướng công đức cho tổ tiên ông bà, rồi người thân trong gia đình, rồi tất cả oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của mình vậy. Điều này vừa giúp mình tu tập tích lũy công đức, tiêu trừ nghiệp chướng bản thân mà cũng giúp người thân đều đặng hưởng được lợi ích.
  Nam Mô A Di Đà Phật

 41. You li na

  Dạ con xin cảm ơn thầy chỉ dạy. Chúc thầy nhiều sức khỏe! Nam mô a di Đà Phật!

 42. Nguyễn Minh Đức

  A Di Đà Phật!
  Con kính chào thầy ạ. Xin phép Thầy cho con hỏi một việc sau: Mẹ con mới mất được 21 ngày. Khi sống Mẹ con là người tốt vô cùng, một người luôn sống hết lòng vì gia đình, con cái, với tất thảy mọi người và hàng xóm láng giềng ai ai cũng thương quý Mẹ con. Mẹ con ốm 1 tuần và ra đi đột ngột ngày 20/2/16 âm lịch.

  Sáng nay ngày 10/3/16 ÂL, gia đình chúng con đã làm lễ cầu siêu cho mẹ con trên chùa và ngay buổi chiều, cháu gái mà bà luôn yêu thương đã mơ thấy bà đứng trên đám mây, xung quanh có rất nhiều đám mây bồng bềnh, ánh sáng rực rỡ đang dang hai tay, và cháu đã chạy đến sà vào lòng bà và bà ôm lấy cháu. Rồi sau đó bà đi. Vậy kính Thầy cho con hỏi là Mẹ con đã siêu thoát chưa ạ!
  Con cám ơn Thầy ạ!
  A Di Đà Phật!

  • Hữu Nghĩa

   A Di Đà Phật
   Bạn Minh Đức,
   Nghe bạn kể về mẹ bạn, mình cũng thật cảm phục về mẹ bạn. Một người có tâm địa tốt bụng hiền lương như vậy hy vọng sẽ được sanh về cõi lành.
   Bạn hỏi liệu mẹ bạn đã siêu thoát chưa? Mình chưa dám khẳng định, bởi dù sao đó cũng chỉ là một giấc mơ và không có lời thoại gì. Nhưng có điều này mình muốn khuyên bạn. Mẹ bạn mới mất được 21 ngày, nên từ giờ đến 49 ngày bạn vẫn có thể làm nhiều công đức rồi hồi hướng cho mẹ. Để trong trường hợp mẹ bạn chưa siêu thoát thì sẽ được đủ công đức để về được cõi lành. Các công đức như là ăn chay, niệm Phật, đọc Kinh, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, ấn tống Kinh sách…tất cả đều hồi hướng cho mẹ. Sau các thời khóa niệm Phật, đọc Kinh, hay sau những lần làm các công đức khác cũng vậy, bạn hãy hồi hướng cho mẹ bạn như sau:
   Nam Mô A Di Đà Phật
   Con nguyện đem công đức này hồi hướng cho mẹ con tên là (), mất ngày (). Nguyện cầu cho mẹ con sớm được siêu sanh về cõi lành. Nguyện cùng hồi hướng công đức này đến khắp Pháp giới chúng sanh, đều trọn thành Phật Đạo.
   Nguyện đem công đức này,
   Trang nghiêm Phật Tịnh Độ,
   Trên đền bốn ơn nặng,
   Dưới cứu khổ tam đồ,
   Nếu có ai thấy nghe,
   Đều phát tâm Bồ Đề,
   Hết một báo thân này,
   Đồng sanh cõi Cực Lạc

   Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

   Trong 49 ngày bạn hãy tích cực thực hiện các việc lành trên, vừa là báo hiếu cho mẹ cũng là tu tập tích lũy công đức phước báu cho bản thân.
   Ngoài ra mình muốn khuyên bạn thêm điều này. Bạn có một người mẹ thật tuyệt vời, vậy chắc bạn cũng được thừa hưởng một nền giáo dục tốt và nhiều căn tánh thiện lành từ người mẹ. Điều này quả thực rất quý, bạn nên học tập kế thừa những đức tính tốt của mẹ. Hơn nữa mình khuyên bạn hãy dùng tâm từ bi lương thiện này vào việc tu tập cầu giải thoát sẽ rất tốt, dễ dàng thành tựu hơn người khác. Hãy đến với Pháp Môn Tịnh Độ, hãy sớm phát tâm hành trì tu tập cầu giải thoát. Đừng để cuộc đời này trôi qua lãng phí lắm. Thân người khó được, phải tu tập nhiều kiếp lắm mới được cái duyên làm thân người này. Phật Pháp thì khó gặp, nay tất cả đã được cái duyên này, há lại để luống qua sao? Bởi nếu để lỡ cái nhân duyên có một không hai này thì chẳng biết đời nào kiếp nào mới hội ngộ lại đuợc nó đây. Phật nói:
   “Nếu xa xưa không tu phước huệ,
   Thì chánh pháp này không thể nghe
   Đã từng cúng dường các Như Lai
   Nên hay vui mừng tin pháp này.”
   Hãy thâm nhập Pháp môn Tịnh Độ này và thực hành những thời khóa tu tập ngay đi bạn. Hãy thường xuyên vào các trang này để đọc hiểu, nghe các Thầy giảng về luật Nhân quả, Pháp môn Tịnh Độ
   http://thienphatgiao.org/2015/03/bao-ung-hien-doi/
   duongvecoitinh.com
   voluongtho.vn
   niemphat.vn
   tinhkhongphapngu.net


   Vài chia sẻ chân thành với bạn. Chúc bạn sớm phát khởi tín tâm hành trì tu tập!
   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Nguyễn Minh Đức

   Con xin cảm ơn Thầy đã chỉ dạy và hướng dẫn con. Nam Mô A Di Đà Phật!

 43. nguyễn thị huyền

  Con xin kính chào Thầy ạ. Con xin được hỏi Thầy để xin được giải nỗi day dứt trong con ạ. Mẹ con rất lành hiền sống âm thầm, chịu đựng. Mẹ con thương con, hi sinh vì con nhiều lắm. Con muốn học hành nhiều nhưng học hành không được may mắn. Sau tốt nghiệp cấp 3, 10 năm lận đận lấy 2 bằng đại học và mẹ con vất vả nuôi con ăn học không đi làm thêm gì mà chỉ dựa vào đồng tiền rau của mẹ. Mẹ con vay mượn để lo con đi học. Đúnv lúc học xong gần 2 năm nay thì con bị suy nhược và sợ mẹ buồn lo lắm khi mẹ con bị liệt không nói được. Hai mẹ con cùng bệnh con đành xa mẹ và thờ khấn sẽ đánh đổi mọi thứ của con để mẹ con khỏi liệt. Vậy mà mẹ con không ở lại với con bao nhiêu điều tốt đẹp con muốn dành cho mẹ mà chưa làm được điều gì cả. Mẹ con lo va thương con lắm vì mẹ con ra đi khi con còn bệnh, công việc chưa có, người yêu cũng chưa có. Mẹ con mới mất được 4 tuần nay. Con không thể tin đó là sự thật. Con thương mẹ và nợ mẹ cả đời này và để chữa bệnh con lại phải vào sài gòn, con không ở nhà để thắp hương cơm cúng hàng ngày cho mẹ. Con mỗi tối thắp hương nơi thờ ông địa con cầu mong cho mẹ về nơi ánh sáng của Phật, không đau yếu vì bệnh tật nữa. Nhưng thực sự con vẫn ích kỉ không muốn mẹ uống hết canh Mạnh Bà mà quên con và người thân vì con muốn sau này con về bên kia con chỉ muốn gặp lại và sống với mẹ đời đời kiếp kiếp thôi. Mẹ con là tất cả cuộc đời con. Con không muốn mẹ con quên con đâu ạ. Con muốn được gặp và nói chuyện với mẹ con. Con cứ trách bản thân vì con mà mẹ bệnh ra đi sớm má con chưa làm gì cho mẹ cả. Con xin hỏi mẹ con dù đã được tái sanh vào cõi lành sau 49 ngày vì mẹ con lành hiền lắm ạ, thì mẹ con có quên con không ạ vì con vẫn cầu mong mẹ sống tốt ở cõi bẽn kia nhưng không quên con vì con muốn sau này về bên mẹ và chăm sóc phụng dưỡng mẹ con. Con cảm ơn Thầy ạ!

  • Hãy Niệm A Di Đà Phật

   A Di Đà Phật

   -Trước tiên mình xin chia buồn với hoàn cảnh của bạn
   -Nói về nợ nần thì ai trong chúng ta cũng đều là người mắc nợ rất nhiều,nợ ân đức sinh thành của cha mẹ,nợ ân đức sư trưởng,nợ ân đức của chúng sanh,…nếu về những thứ mà ta nợ thì hết cả kiếp cũng không xong.Muốn báo đáp ân đức của cha me,sư trưởng,chúng sanh thì chỉ còn cách học thành tựu Phật Pháp.
   -Nói cơ bản đến với Phật Pháp thì thường có hai loại,một là những người tìm cầu sự giải thoát,hai là những người gặp bất hạnh trong cuộc sống.Dù bạn là loại người nào cũng được,miễn là có duyên gặp và tin Phật thì đều sẽ có được pháp bảo,không đến nỗi phải về tay không,bạn tin nhiều thì được pháp bảo nhiều,tin ít thì được pháp bảo ít.
   1. Con muốn được gặp và nói chuyện với mẹ con.
   -Bạn muốn gặp mẹ thì đây hãy chú tâm đọc bài này

   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2014/12/su-thu-thang-cua-the-gioi-tay-phuong-cuc-lac/

   https://www.youtube.com/watch?v=qT_OeosIaMo&index=1&list=PL7Em2hP9ICFMDZJBl7N-aePtJQJn56xxt

   Từ bây h học Phật Pháp,ngoài thời gian làm việc,hãy dành thời gian tìm hiểu các kinh tịnh độ,hãy hành động theo lý trí,bạn phải bình tĩnh,không nên để mình vào tình trạng bi thương,ủy mị.Chúc bạn sớm phục hồi sức khỏe

   A Di Đà Phật

  • Hữu Nghĩa

   A Di Đà Phật
   Bạn Huyền,
   Đạo Hữu HNADDP đã chia sẻ nhiều điều rồi. Mình chỉ xin chia sẻ thêm vài ý với bạn.
   Bạn có lòng hiếu kính với mẹ như vậy là tốt lắm. Mẹ bạn mới mất 4 tuần, chưa biết đã được siêu thoát chưa, nên từ giờ đến 49 ngày bạn hãy tích cực làm các công đức để hồi hướng cho mẹ bạn đi. Bạn đọc bài pháp và các phúc đáp bên trên thì cũng biết cách thực hành rồi đấy. Hãy tích cực làm lên, mẹ bạn đang rất cần bạn làm những hạnh lành này đấy.
   Còn vấn đề bạn muốn sau này đi tìm cho được mẹ bạn và luôn muốn gần gủi mẹ. Mình cũng xin có vài ý. Bạn biết bạn có bao nhiêu người mẹ không? Mẹ của bạn là mẹ ở đời này, nhưng còn những đời quá khứ của bạn thì là ai vậy? Cũng có thể bạn đã gặp đâu đó nhưng không còn nhận ra nữa rồi. Tương tự vậy, kiếp sau có gặp lại nhau liệu bạn còn nhận ra đâu là mẹ bạn nữa. Một lần tái sinh là một lần thay đổi tất cả, chỉ mang theo nghiệp của mình mà thôi. Vậy nên mới nói cái thân này là giả tạm chứ thật ra chẳng phải mình, chỉ dùng mấy mươi năm cuộc đời này rồi thôi, hư cũ rồi bỏ như là chiếc áo rách vậy.
   Nhưng bạn nói mình vẫn nhất định muốn đi tìm mẹ ở đâu? Nếu vậy thì nhất định bạn phải đi về Tây Phương mới được. Lúc đó bạn sẽ có được thiên nhãn thông để nhìn thấy mẹ đang ở cảnh giới nào? Rồi cũng có đủ các điều kiện để giúp đỡ độ trì cho mẹ bạn tu tập mà về. Lúc đó mẹ con bạn mãi mãi gần nhau, muốn gặp lúc nào cũng được. Không chừng lúc đó bạn lại gặp được nhiều bố mẹ, họ hàng anh em khác từ các tiền kiếp trước của mình đã về đấy rồi cũng nên. Nơi đó mới là chỗ hội ngộ đích thực, là ‘nhà’ đích thực của chúng ta đó. Còn giờ đây là chúng ta còn rong ruỗi mỗi người một nơi không kỳ hạn hội ngộ.
   Vậy bạn hỏi làm cách nào để về được nơi đó? Câu trả lời là, mọi người ở đây cũng đang hành trình đi về Tây Phương đấy thôi. Thường lên đây tìm hiểu Pháp Môn Tịnh Độ. Cùng học tập, hành trì tu tập giải thoát với mọi người ở đây vậy.
   Vài chia sẻ ngắn gọn chân thành đến bạn.
   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Nguyễn Thị Huyền,

   Trước hết TN xin thành tâm chia buồn cùng bạn. Đời người chúng ta có 8 nỗi khổ lớn, trong đó có: Ái biệt ly khổ=Yêu thương phải xa lìa là khổ và Cầu bất đắc khổ=Mong cầu chẳng được như nguyện là khổ.
   Bạn đang vương vào hai nỗi khổ trên. Sống trong khổ mà không biết mình đang khổ thì gọi là khổ khổ. Vậy làm cách nào chuyển hoá nỗi khổ?

   *Trong Kinh Tăng Chi Bộ (Phẩm Tâm Thăng Bằng) Phật dạy như sau: „Có hai hạng người, này các Tỳ-kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỳ-kheo, nếu một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện, như vậy, này các Tỳ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Hơn nữa, này các Tỳ-kheo, nếu có an trí cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực, trên quả đất lớn với bảy báu này, như vậy, này các Tỳ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các Tỳ-kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này. Nhưng này các Tỳ-kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn an trú, các vị ấy vào lòng tin; đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới; đối với mẹ cha xan tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí; đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ. Cho đến như vậy, này các Tỳ-kheo, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha“.

   Qua đoạn kinh văn này bạn thấy điều gì? Công ơn cha mẹ là vô cùng tận, dẫu bạn làm được tất thảy những điều mà Phật dạy bên trên, bằng cách: „Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỳ-kheo, nếu một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện, như vậy, này các Tỳ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Hơn nữa, này các Tỳ-kheo, nếu có an trí cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực, trên quả đất lớn với bảy báu này, như vậy, này các Tỳ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha“.

   Tại sao? Đơn giản đó chí là những phước báu hữu lậu giúp cho cha mẹ có được một đời sống tinh thần và vật chất không thiếu thốn và vất vả nhưng khi cha mẹ trăm tuổi thì vẫn theo nghiệp lực của bản thân mà trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi. Vì thế Phật khuyên: „Nhưng này các Tỳ-kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn an trú, các vị ấy vào lòng tin; đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới; đối với mẹ cha xan tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí; đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ. Cho đến như vậy, này các Tỳ-kheo, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha“.

   Trở lại với vấn đề đang vướng kẹt của bạn:

   *Mẹ con lo va thương con lắm vì mẹ con ra đi khi con còn bệnh, công việc chưa có, người yêu cũng chưa có. Mẹ con mới mất được 4 tuần nay. Con không thể tin đó là sự thật. Con thương mẹ và nợ mẹ cả đời này và để chữa bệnh con lại phải vào sài gòn, con không ở nhà để thắp hương cơm cúng hàng ngày cho mẹ. Con mỗi tối thắp hương nơi thờ ông địa con cầu mong cho mẹ về nơi ánh sáng của Phật, không đau yếu vì bệnh tật nữa.

   Cha Mẹ mất mà không có mặt bên cạnh đó là phước duyên chẳng hội đủ. Nói chính xác là mình kém phước, vì kém phước nên duyên chẳng đủ để làm việc đền ân, báo hiếu cha mẹ: mẹ mất khi bạn ở nơi xa, thân lại mang bệnh. Đó là về lý. Nhưng đi vào sự (hành động) thì báo hiếu chẳng phải cứ gần bên cha mẹ mới làm được. Trái lại, người có tâm thì nơi nào cũng đều báo hiếu được cả. Mẹ bạn mất mới 4 tuần, đây là giai đoạn đang chờ để chuyển sanh sang kiếp sống mới. Nếu mẹ bạn cả đời chuyên hành thiện thì giai đoạn này không phải trải qua mà có thể chuyển sanh ngay sau khi chết; nhưng điều này TN nghĩ thật là hãn hữu, bởi nếu mẹ bạn không phải là người tu đạo, định lực không có, khi cận tử nghiệp ập tới, dẫu chuyên hành thiện nhưng nghiệp lực tiền kiếp bủa vây, cũng khó lòng mà vượt qua. Do vậy dù mẹ bạn đã hay chưa sanh về cõi lành thì trong 49 ngày việc tạo các phước thiện hồi hướng cho mẹ là điều tối cần thiết. Những điều này TN và các đạo hữu khác đã chia sẻ khá nhiều rồi, bạn có thể đọc kỹ những chia sẻ cũ thì sẽ hiểu sâu hơn.

   *Nhưng thực sự con vẫn ích kỉ không muốn mẹ uống hết canh Mạnh Bà mà quên con và người thân vì con muốn sau này con về bên kia con chỉ muốn gặp lại và sống với mẹ đời đời kiếp kiếp thôi. Mẹ con là tất cả cuộc đời con. Con không muốn mẹ con quên con đâu ạ. Con muốn được gặp và nói chuyện với mẹ con. Con cứ trách bản thân vì con mà mẹ bệnh ra đi sớm má con chưa làm gì cho mẹ cả.

   Ý niệm này của bạn rất có thể sẽ cản trở con đường tái sanh vào cõi lành của mẹ bạn. Kinh Địa Tạng nói: „Chí thân như cha với con, mỗi người đều mỗi ngả đường khác nhau, dầu có gặp gỡ cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay cho nhau”. Lời dạy này nói lên điều gì? Mỗi người khi chết đều sẽ mang theo nghiệp thức của chính mình. Nếu sau này bạn và mẹ bạn có gặp lại nhau nhưng là trong 6 cõi: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì cũng chẳng thể nào cứu giúp được nhau nữa, bởi nghiệp lực mỗi người là khác biệt, giả như tầng cõi Thiên là cao nhất trong 6 cõi dục giới, mẹ con gặp nhau mỗi người cũng chỉ lo hưởng phước của riêng mình nói gì lo lắng cho nhau? Do vậy muốn sau này gặp được mẹ, lo, báo hiếu cho mẹ chỉ còn con đường dấn thân tu đạo: Quy y Tam Bảo, thọ trì Ngũ giới, bỏ ác, hành thiện, tức hành thập thiện, niệm Phật phát nguyện vãng sanh TỊNH ĐỘ… Được vậy, phước báu nhân duyên tròn đầy, về Cực Lạc, bạn hãy tính tới chuyện đó. Ngược lại là ý nghĩ mơ hồ và đưa bạn vào cuộc sống tâm linh đầy ảo vọng.

   *Con mỗi tối thắp hương nơi thờ ông địa con cầu mong cho mẹ về nơi ánh sáng của Phật, không đau yếu vì bệnh tật nữa.

   Ông địa nói cho đúng chỉ là một vị thần nhỏ, nghiệp lực của ông địa còn lo chưa xong lấy gì để giúp bạn? Chưa nói bạn thờ ông địa nhưng lại khấn Phật chẳng khác nào dâng cơm cúng cho mẹ nhưng lại vái lạy, hướng về ông hàng xóm. Điều này hết sức lệch lạc trong suy nhận về tâm linh và thờ phụng nơi bạn. Các vị thần, mỗi vị đều mang một chức trách và bổn nguyện riêng, tuy nhiên các vị đó vẫn còn sống trong cõi dục giới, nghĩa là còn phải lo cho thân mạng và nghiệp lực của riêng mình, vì thế họ chẳng thể giúp bạn hay giúp cho mẹ bạn thành tựu nguyện ý. Kể cả chư Phật và chư Bồ tát cũng không làm được việc đó. Nếu làm được thì chúng ta chẳng cần phải tu đạo làm gì, mà cứ ngồi đó, thắp vài nén hương, dâng ít đồ vật thực, cầu khấn Trời, Phật, Bồ tát, quỷ thần phù hộ, vậy là mãn nguyện rồi. Nếu đúng vậy thì Trời, Phật, Bồ tát, quỷ thần so với những người chuyên ăn hối lộ ngoài đời nào có kém xa? Bạn phải loại bỏ ý nghĩ tội lỗi này, bằng không sẽ có sự lẫn lộn về nhân-quả. Nhân-quả vốn công minh: làm lành-hưởng phước. Làm ác-phải thọ hình. Không tu hành, nhưng luôn mong cầu an lạc và giải thoát, đó là điều trái với cả lý Trời chưa nói tới lý của đạo Phật.

   TN hy vọng không chỉ riêng bạn mà tất cả những vị liên hữu nào còn có sự ngộ nhận về nhân-quả và phương cách thờ phụng sai lệch như trên cần phải thức ngộ, bằng không càng thờ càng trở nên mê mờ và càng gây thêm nhiều tội lỗi.

   *Nếu điều kiện nơi bạn hiện không thể đến chùa để thỉnh Chư Tăng làm lễ siêu độ cho mẹ trong những tuần Thất cuối cùng, bạn phải phát tâm hàng ngày, từ nơi xa đó niệm hồng danh A DI ĐÀ PHẬT, khuyên mẹ bạn: Thân người khó được, nay mẹ đã mất thân người, dẫu có muốn làm việc gì cho dù là nhỏ nhất cũng chẳng thể. Vì thế cách tốt nhất mẹ hãy buông bỏ tất thảy mọi duyên trần và phát tâm một lòng niệm A DI ĐÀ PHẬT, nguyện được sanh về Tịnh Độ. Đó là con đường ngắn nhất có thể giúp mẹ vĩnh ly sanh tử, và cũng là con đường để mẹ có được cơ hội trở lại cõi này mà cứu độ thân quyến. Ngoài cõi TỊNH ĐỘ xin mẹ đừng vội vàng tái sanh cho dù là cõi Thiên, bởi nơi ấy mệnh trời hết, rồi cũng lại lạc vào sanh tử luân hồi.

   Hàng ngày bạn hãy khai thị và nguyện cho mẹ như vậy rồi hồi hướng cho các oan gia trái chủ của mẹ bạn cùng tận hư không giới chúng sanh đang sống trong khổ nạn như mẹ đều được sanh về TỊNH ĐỘ. Với tâm thành kính và biết tri ân, chắc chắn sẽ cảm hoá được mẹ bạn và Trời, Phật cũng sẽ thương xót mà gia hộ. Giả như bà đã tái sanh vào cõi an lành, thì những phước thiện bạn làm cũng giúp cho bà tăng thêm phước báu và phẩm vị.

   Nguyện chúc bạn tỉnh giác và phát tâm tu đạo để tự cứu chính mình.
   TN

 44. Ngọc Quỳnh

  Nam Mô A Di Đà Phật,

  cho con hỏi một điều, bà nội đã mất cách đây 3 năm, trong gia đình ít ai gặp bà kể từ sau khi mất, nhưng con thì gặp bà nhiều lắm, từ trước 49 ngày đến 100 ngày gặp nhiều lần, liên tục, lúc đó con cũng biết là bà đã mất, trong lòng cũng lo sợ, run rẩy, biết là phía trước mặt đang là ngôi nhà cũ của bà nhưng lại đóng cửa, nếu mở ra thì sẽ gặp bà chăng? mặc dù rất run, tâm bấn loạn nhưng con cũng cố gắng điềm tĩnh và mở cửa ra, biết sắp sửa sẽ gặp bà… đúng là con có gặp bà thật, và có trao đổi trò chuyện,con có hỏi bà là bà sống có tốt không? bà bảo mọi thứ đều tốt, con thấy bà mập hơn so với lúc còn sống, da dẻ hồng hào. Không biết đã trò chuyện bao nhiêu lần như thế, mỗi lần đều thoáng chốc qua rồi bà biến mất. khi đã mảng tang thì bà ít xuất hiện trong giấc mơ, cho đến khi có 1 lần con thấy bà hiện về, mặc áo gấm hoa rất đẹp, thoáng qua rồi vụt mất, mãi đến giwof đã gần một năm. Cách đây mấy hôm con lại thấy bà cũng mặc áo đẹp lắm, vui vẻ lắm, gặp bà con mừng hỏi thăm sức khỏe, bà khen con mặc áo khoác đẹp (con mới mua cái áo mới), con hỏi bà thích ko, con sẽ mua cho bà 1 cái, và bảo bà chọn màu đi rồi con sẽ mua, nhưng sau đó thì bà đã đi rồi, ko thấy trả lời.
  Quý thấy cho con hỏi việc con hay thấy bà như thế thì có có gì là bất thường hay không? vi khi con kể cho 1 số người nghe thì họ bảo là ko được trò chuyện với người chết, nếu trò chyenj thì có khả năng mình cũng sắp theo người đó?
  Con có mua áo cho bà như đã hứa không? và làm thế nào để gởi được tới bà? Con muốn làm một mâm cơm chay để cúng cho bà có được không ạ? và phải cúng váy như thế nào thì bà mới nhận được?

  Chân thành cảm ơn Quý Thầy đã xem thắc mắc của con!

  Nam Mô A Di Đà Phật
  Nam Mô A Di Đà Phật
  Nam Mô A Di Đà Phật

  • Hữu Nghĩa

   A Di Đà Phật
   Bạn Ngọc Quỳnh,
   Việc bạn thường xuyên ‘gặp’ được bà nếu thật như vậy cũng là do bạn có nhiều túc căn duyên với bà, hơn những người khác. Giờ bà đã mất được 3 năm rồi, chắc là đã đi tái sanh cảnh giới mới rồi. Nếu có lòng thương yêu chân thật bà thì bạn nên phát tâm thường niệm Phật hồi hướng cho bà, bà cũng sẽ được nhiều lợi ích.
   Mình nghĩ bạn chắc cũng có nhiều thiện căn lắm đấy. Không phải ai cũng có khả năng gặp gỡ, nói chuyện được với người cõi khác, rất ít. Nếu quả đúng như thế, thì đó cũng là một yếu tố tâm linh không phải không tốt với bạn. Hãy niệm A Di Đà Phật thường xuyên mỗi ngày nhé.
   Mình chia sẻ với bạn địa chỉ các truyện về Nhân Quả hay ở đây, bạn hãy đọc tham khảo để tăng trưởng tín tâm
   http://thienphatgiao.org/2015/03/bao-ung-hien-doi/
   Chúc bạn mọi điều tốt lành!
   Nam Mô A Di Đà Phật

 45. Nguyễn Bích Thu

  Nam mô A Di Đà Phật!
  Bạch Thầy cho con hỏi:Chồng con mất được 5 tháng, trước khi mất chồng con có ăn chay và niệm phật.Khi mất gia đình con có niệm Ngài A Di Đà Phật, con và mẹ chồng con ăn chay 49 ngày,lâu lâu con có đi chùa ,phóng sanh để cầu nguyện hồi hướng cho tất cả chúng sanh và chồng con sớm vãng sanh. Xin Thầy cho con hỏi con làm như vậy thì chồng con có hưởng được không? Và tới bây giờ ba chồng con mỗi sáng vẫn mua 1 ít đồ ăn mặn đặt trên bàn thờ để cúng cho chồng con, con thì mua đồ chay đặt lên. Liệu tới bây giờ còn đặt trên bàn thờ để cúng có sao không ạ? Tới bữa cơm trưa và tối nhà con vẫn để chén để chồng con ngồi ăn chung. Hôm rồi Ba con có nằm mơ thấy chồng con đi xe buýt về thăm ba con. Ba con nói bây giờ kiếm miếng vải che tấm hình chồng con lại vì đi ra đi vô trong nhà ba con nhìn tấm hình thì chồng con nhìn lại như vậy có sao không ạ? xin Thầy trả lời dùm con . Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Hữu Nghĩa

   A Di Đà Phật
   Chị Bích Thu,
   Chồng chị mất đã 5 tháng rồi, thế nên chắc cũng không thọ dụng được đồ cúng nữa đâu nên gia đình chị hàng ngày cũng không cần cúng thức ăn nữa, trừ cúng mỗi năm vào ngày giỗ thôi.
   Bạn nói trước khi mất chồng chị có ăn chay niệm Phật, thế thì tốt, gieo trồng được thiện căn phước đức hy vọng chồng chị đã được tái sanh về cõi lành.
   Chồng chị đã từng ăn chay niệm Phật, vậy chắc chị cũng vậy? Mình mong bạn cũng thường xuyên ăn chay niệm Phật hàng ngày rồi hồi hướng cho chồng chị nữa để cùng được lợi ích. Niệm Phật có rất nhiều lợi ích, bạn tham khảo ở đây để hiểu rõ hơn nhé
   http://giacngovnn.blogspot.com/2013/05/22-ieu-loi-ich-khi-niem-phat.html
   Mỗi ngày chị hãy dành ra một hai thời sáng tối để niệm Phật nhé, mỗi thời độ 30ph-1h.
   Chúc gia đình chị mọi sự an vui!
   Nam Mô A Di Đà Phật

 46. Hồng

  Xin gửi tới thầy Thiện Nhân và Hữu Nghĩa,
  Con đang thực sự bối rối vì những gì con nhắn tới quý thầy dưới đây ko liên quan với nội dung của bài viết trên. Nhưng tại trang web này ko có cửa sổ riêng hay thông tin của quý thầy để con trao đổi. Đành phải nhắn ở mục này với hi vọng quý thầy ghé qua và phúc đáp cho con. Việc là ông Nội con vừa nhập viện và trong tình trạng rất xấu, tiên lượng xấu nhất có thể xảy ra. Con tha thiết muốn làm những điều tốt nhất cho ông trước khi điều ko hay xảy đến. Con đang ở xa gia đình chưa về kịp,xin quý thầy hướng dẫn con chi tiết những việc cần làm trong thời điểm này cũng như tại thời điểm mà điều xấu nhất xảy ra với ông. Con đọc về Phật pháp rất nhiều, khuyên bạn bè cũng có, đọc lời khuyên của quý thầy trên diễn đàn này cũng ko ít nhưng khi sự việc xảy ra với gia đình con thì con thực sự bối rối. Rất mong quý thầy đọc lời nhắn của con sớm.

  • Hữu Nghĩa

   A Di Đà Phật
   Bạn Hồng,
   Đọc thư của bạn, mình viết đôi lời đến bạn ngay đây.
   1. Bạn không kể bệnh tình của ông là gì nhưng thôi, mình xin khuyên ngay với bạn cùng gia đình là hãy phát tâm đi phóng sanh ngay đi. Cố gắng tập hợp lực lượng, số lượng đi phóng sanh chim cá, thú,…nói chung là những chúng sanh nào có hữu duyên là mua thả. Khi phóng sanh bạn cần chú ý vài điểm này:
   – Vào tận các khu chợ hợp, chợ đầu mối…mà mua, hay các nhà hàng họ chuẩn bị giết thịt nếu có thể, không nên mua ở các nơi bày bán sẳn để phục vụ cho người phóng sanh, không nên.
   – Khi thả, ví dụ thả cá thì phải ra những con sông lớn, để chúng có môi trường sống tốt. Đã gọi là Phóng sanh thì phải làm sao để chúng ‘sanh’ sống tốt. Đó mới thật sự là cứu mạng chúng. Tránh tuyệt đối phóng sanh thành ‘sát sanh’, làm chim cá chết dọc đường, khi di chuyển…
   – Phóng sanh là giúp cứu mạng các chúng sanh, đừng nên nghĩ tư lợi ngay, nhưng trong tình huống này rõ ràng chúng ta còn vì mục đích ‘cứu mạng’ ông mình nữa. Thế nên nói không mong cầu gì cả là không thật. Vấn đề ở đây là chúng ta bỏ công bỏ sức tiền bạc tận tâm tận lực để cứu độ chúng cho thật hoàn hảo, viên mãn thì dù gì thì công đức cũng không thể nghĩ bàn được. Sau khi phóng sanh bạn đến một ngôi chùa, đứng trang nghiêm đối trước Phật, Bồ tát mà thành khẩn khấn nguyện rằng:
   Nam Mô A Di Đà Phật
   Con xin nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng tất cả cho ông con đang bệnh nằm trong bệnh viện, cùng tất cả các oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp từ trước đến nay của ông con. Con xin nguyện cầu cho ông con được tai qua nạn khỏi, sớm hết bệnh, sức khỏe hồi phục trở lại bình thường.
   Con xin thay mặt ông con xin chân thành sám hối đến tất cả các oan gia trái chủ từ nhiều kiếp đến nay của ông con, con xin thành khẩn quý vị hãy tha thứ cho ông con. Xin quý vị đừng làm chướng ngại cho ông con nữa, hãy tìm một chỗ tốt lành mà tu hành, phá mê khai ngộ, minh tâm kiến tánh, lìa khổ được vui, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.
   Nguyện đem công đức này,
   Trang nghiêm Phật Tịnh Độ,
   Trên đền bốn ơn nặng,
   Dưới cứu khổ tam đồ,
   Nếu có ai thấy nghe,
   Đều phát tâm Bồ Đề,
   Hết một báo thân này,
   Đồng sanh cõi Cực Lạc

   Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

   Bạn cùng gia đình nên tích cực thực hiện nhiều đợt phóng sanh rồi hồi hướng tất cả công đức cho ông cùng oan gia như vậy.
   2. Về phần bạn, trong giai đọan này nên tích cực niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Lúc đi đứng nằm ngồi nên niệm liên tục cầu xin Ngài gia hộ độ trì cho ông được tai qua nạn khỏi. Dùng tâm chí thành mà niệm mà cầu. Ngoài ra mỗi thời sáng tối nên chịu khó vì ông mà ngồi công phu niệm danh hiệu A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ tát. Mỗi thời khoảng 1h: 40ph niệm Phật 20ph niệm Bồ Tát. Tất cả công đức này hồi hướng hết cho ông cùng các oan gia trái chủ của ông như cách trên.
   Nhớ phải dùng tâm chí thành mà cầu mà niệm mới được cảm ứng. Hy vọng nhờ công đức phát tâm từ tấm lòng thuận thảo của bạn mà ông được thêm phước, tiêu nghiệp mà đặng vượt qua được nghiệp lực này.
   Còn như đã làm tất cả, với tất cả khả năng, mà nghiệp lực của ông quá nặng, phước báu thọ mạng cũng tận rồi thì đành thôi vậy. Nhưng ‘hãy làm trước khi nói không thể’ nhớ bạn nhé.

   Trên đây là đôi dòng chân tình, hy vọng với tình thương với ông bạn tận tâm mà làm vì ông, đó cũng chính là công đức hiếu thảo của bạn vậy.
   Bạn hãy tính ở ‘giai đọan’ này trước đã, lo cứu ông trước đã, còn nhở sự việc ông có mệnh hệ gì thì tính sau, lên đây ‘giải bày’ tiếp vậy.
   Đôi dòng chia sẻ. Các Sư huynh khác sẽ cùng chia sẻ đến bạn.
   Chúc ông bạn mọi sự tốt lành!
   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Hữu Nghĩa

   A Di Đà Phật
   Mình xin thêm vài lời. Một mặt nữa là bạn và gia đình ngay bây giờ hãy liên lạc trước với Ban Hộ Niệm tại địa phương trước đi, để nhở trong trường hợp ông bạn được bác sĩ tiên lượng không thể qua khỏi và trả về nhà để chờ lo hậu sự thì sẽ liên lạc được ngay với họ đến để Hộ Niệm cho ông nhé. Hộ niệm phải càng sớm càng tồt lúc chưa mất nên phải liên lạc trước với họ để chuẩn bị, phòng hờ trường hợp cần đến. Bạn biết Phật Pháp thì phải trợ duyên cho ông trong trường hợp này. Đây là điều tối quan trọng. Hãy liên hệ trước để phòng trường hợp xoay trở không kịp, giây phút lâm chung hết sức quan trọng, được hộ niệm càng sớm càng có nhiều cơ hội vãng sanh. Đây là danh sách Ban HN toàn quốc
   http://thuvienhoasen.org/a12219/danh-sach-ban-ho-niem-toan-quoc

   Nam Mô A Di Đà Phật

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ngừa thư rác *