Câu Chuyện Giáng Sinh Của Đức Phật A-Di-Đà

Câu Chuyện Giáng Sinh Của Đức Phật A-Di-Đà

Theo lời đức Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật chỉ dạy trong kinh A-Di-Đà, cách thế giới Ta-Bà của chúng ta 10 muôn ức cõi Phật về hướng Tây rất xa, có một thế giới tên là Cực Lạc, Đức Phật giáo chủ cõi đó là Phật A-Di-Đà hiện đang thuyết pháp độ sanh.

Trong kinh Đại Bổn A-Di-Đà, đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni dạy cho các đệ tử biết về sự tích về đức Phật A-Di-Đà rằng, về đời quá khứ lâu xa về trước ở nước Diệu Hỷ có vị quốc vương tên là Kiều-Thi-Ca. Bấy giờ có đức Phật tại thế hiệu là Thế-Tự-Tại Vương Như Lai vì nhà vua mà thuyết pháp. Vua nghe xong liền giác ngộ, khước từ ngôi vua xuất gia làm tỳ-kheo hiệu là Pháp Tạng.

Một hôm, Pháp Tạng tỳ-kheo đảnh lễ Phật, quỳ xuống chấp tay cầu Phật Thế-Tự-Tại Vương chứng minh 48 lời phát nguyện của Ngài. Do nguyện lực ấy, sau này trãi qua nhiều kiếp tu hành, Ngài viên thành lời nguyện và thành Phật hiệu là A-Di-Đà, có nghĩa rằng vị Phật có Ánh Sáng Vô Lượng, Thọ Mạng Vô Lượng, và Công Đức Vô Lượng. Đức Phật đó và dân chúng của Ngài sống lâu vô lượng, chỉ hưởng điều an lạc, và có nhiều công đức chẳng thể nghĩ bàn.

Tuy rằng, Đức Phật A-Di-Đà là một vị Phật giáo chủ thế giới Tây-Phương Cực-Lạc, nhưng vì Ngài thương xót chúng sanh ở cõi Ta-Bà nên thường thị hiện giáng sinh đó đây để tủy duyên cứu độ. Những ai đã có duyên với Ngài phát lòng tha thiết tu học và niệm danh hiệu của Ngài thì họ đều được sớm thoát vòng sinh tử luân hồi khổ não. Có một lần, Đức Phật A-Di-Đà thị hiện vào đời nhà Đường bên Trung Hoa làm một vị Hòa-Thượng tên là Thiện Đạo. Đại Sư hoằng dương Tịnh Độ, dạy người chuyên niệm Phật cầu hóa sanh về cõi Tây-Phương Cực-Lạc, và Ngài cũng là vị Tổ thứ II trong Tịnh Độ Tông. Một lần khác cũng vào đời nhà Đường, Ngài hiện thân làm một vị Đại-sư tên là Pháp Chiếu, mở ra “Ngũ Hội Đạo-Tràng” độ người về Cực Lạc, sau được suy tôn làm vị Tổ Thứ IV của Tịnh Độ.

Thù đặc nhất là câu chuyện giáng sinh của đức Phật A-Di-Đà vào đời nhà Tống, Trung Hoa, Ngài thị hiện làm một vị danh Tăng khác tên là Vĩnh-Minh Thiền Sư, suốt thông tông giáo, triệt ngộ Thiền-cơ, nhưng tận lực hoằng dương Tịnh-Độ, là vị Tổ thứ VI của Tịnh Độ Tông.

Câu chuyện như thế này: nhằm thời vua Việt Vương, nhân vua đến chùa lễ Phật và tham vấn Phật Pháp. Vua hỏi Vĩnh Minh Đại-sư rằng:

– Bạch Tôn-Đức, thời nay có bậc chân-tăng nào khác ngoài Ngài nữa không?

Vĩnh-Minh Đại-Sư đáp:

– Có! Hòa-Thượng Hành-Tu, vị có đôi tai dài, người ấy chính là Phật Định Quang ứng thân.

Vua nao nức liền tìm đến Hòa-Thượng Hành-Tu cung kính đảnh lễ và lớn tiếng tôn xưng Hòa-Thượng là Đức Định Quang Như Lai tái thế.

Hòa-Thượng Hành-Tu nghe vậy liền bảo Vua rằng:

– Vĩnh-Minh Đại-Sư thật khéo nhiều lời thì thôi! Ông ấy cũng chính là Đức Phật A-Di-Đà ứng-thân đó.

Nói xong, Hòa Thượng Hành Tu liền nhắm mắt thâu thần nhập tịch ngay trên bản-tọa.

Vua Việt Vương cả kinh sợ kính phục, và trong lòng rất vui vội vã liền trở lại chùa Ngài Vĩnh-Minh để gạn hỏi và hy vọng có thêm cơ may thân cận lễ bái cúng dường Vĩnh-Minh Đại-Sư học đạo.

Về đến cổng chùa thì hay tin Tăng chúng báo:

-Vĩnh-Minh Đại-Sư cũng đã thị hiện nhập Niết-bàn!

Vừa để lộ tông tích hóa độ chúng sanh thì các Ngài bèn nhập tịch liền, đó là điểm yếu mật của chư Phật. Do đó, người đương thời truyền khẩu nhau rằng Vĩnh-Minh Đại-Sư chính là Phật A-Di-Đà ứng hóa, và từ đó hàng Tăng, Tục mới lấy ngày sinh-nhật của Đại-Sư là ngày 17 Tháng 11 Âm lịch để làm lễ vía (kỷ niệm) cúng dường kính mừng Đức Phật A-Di-Đà thị hiện GIÁNG SINH.

Thích Tuệ Uy cẩn soạn

20 Phúc đáp

 1. Nguyễn Thị Thanh Phương

  A DI ĐÀ PHẬT

  • Trần Văn Trí

   DIệu Âm Văn Trí A DI ĐÀ PHẬT Vô Thường xuất gia tu đạo thành chánh đẳng chánh giác. Phật Hiệu là A Di Đà Như Lai sẽ thị hiện vào đời vị lai.

 2. Nguyễn hoàng kim

  Nam mô A Di Đà Phật. Chúc mùng năm mới an lành, an lạc

 3. Trương Minh Quan

  Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 4. BINH

  Nam mô A Di Đà Phật.
  Con nguyện được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.

 5. kim ngan

  con rất vui vì phật đã đãng sanh con phát nguyện vãng sanh về cõi tịnh độ của miền tây phương cực lạc. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

  • VO HOANG

   PHAT A DI DA – o coi tay phuong cuc lac
   PHAT THICH CA MAU NI – o coi ta ba

   coi tay phuong cuc lac la cua duc phat A Di Da. Con phat THICH CA la o coi ta ba chu khong phay tay phuong cuc lac. NAM MO A DI DA PHAT

 6. Pháp Như

  Nguyện con cùng khắp pháp giới chúng sanh đồng về cõi Tịnh Độ

 7. Nguyên

  – Đại Sư Vĩnh Minh là một trong vô lượng hóa thân của Phật A Di Đà, khi ngài tiếp độ chúng sanh cũng là hóa thân của Phật và chư Bồ Tát đến tiếp dẫn.
  Vì vậy nếu có nhiều người niệm Phật vãng sanh cùng lúc thì Phật đều xuất hiện tiếp độ như nhau.
  – Phật chúng sanh ” tánh thường rỗng lặng” đây là chỉ Phật tánh tức Pháp thân của Phật và chúng sinh vốn là một thể thanh tịnh chẳng nhiễm ô.
  – Vì vô minh tao nghiệp ác là : tham, sân, si… nên chúng sanh phải chìm nổi trong ba cõi sáu đường, chịu khổ luân hồi.
  – Niệm Phật là trở về bản lai thanh tịnh vốn có của mình khi đó mình với Phật là một ”Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn”. Nên niệm Phật phải thanh tịnh tâm hay đạt ” nhất tâm bất loạn” thì dễ cảm ứng với Phật dễ được vãng sanh.
  – Ngoài ra phải nhàm chán Ta Bà, vui thích Cực Lạc mà phát nguyện vãng sanh. Tuyệt đối không nghi ngờ nơi tự lực của mình và nguyện lực của Phật, thì sự vãng sanh là chắc chắn.

  Nam Mô A Di Đà Phật.

 8. phan thanh hien

  Nam mo bon su thich ka mau ni phat nam mo a di da phat nam mo dai quyet chi bo tat nam mo quan the am bo tat cau mong duc phat cuu kho chung sanh qua bien luan hoi cau mong cac ba me tren tran duoc vui ve duoc nhieu suc khoe va duoc con cai bau hieu nhan dip le vu lan cua nhung hieu dao vao nguoi ai con cha cho me hay xem ho nhu hai di phat song nam mo bon su thich ka mau ni phat.

  Cau mong chung sanh quanh den phat phap de cuu lay ban tu nhieu viec thien theo loi phat day khong tham san si khong ac khau khong vong khau khong i khau khong trom cap khong dam ta khong sat sanh khong nen doi tra.

 9. Minh Chánh

  Nam mô tây phương cực lạc thế giới tiếp dẫn đạo sư a di đà phật …

 10. phật tử

  Nam mô tây phương cực lạc thế giới tiếp dẫn đạo sư a di đà phật …

 11. vô danh

  Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT.
  Con nguyện đem tất cả công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ .
  Trên đền bốn ân nặng , dưới cứu khổ ba đường , cho hết báo thân này.
  Nếu ai nghe được phát tâm Bồ Đề . Đồng sanh Tây Phương Cực Lạc.

 12. Nam Mô A Di Đà Phật.

  Đức phật có dạy chúng ta phụng dưỡng cha mẹ già đó là công đức to lớn nhất trong tu đạo; nên chúng ta ai còn mẹ xin đừng làm mẹ buồn, ai còn cha xin đừng làm cha khổ?

 13. văn đức

  Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật

 14. Viết Quế

  Nguyện con cung chúng sinh đều về Tây Phương Cực Lạc !

 15. Lâm Thành Quý

  Nam Mô A Di Đà Phật

 16. nguyễn văn hậu

  Rất hay kinh phật nge xong thấy tâm hồn nhẹ nhàng thoả mai. Nam Mô A Di Dà phật

 17. Nam mô A Di Đà Phật. Những lời đức Phật dạy rất chi là ý nghĩa. Con mong sao cho tất cả mọi người trên trái đất này làm và học theo những lời Phật dạy. Nam mô A Di Đà Phật.

  Đường Về Cõi Tịnh: Xin đạo hữu hoan hỉ tập gõ tiếng Việt có dấu để độc giả tiện bề theo dõi và tránh hiểu lầm. A Di Đà Phật.

 18. Trọng

  Con cũng là một người cầu đạo. Xin ngài độ tất cả chúng sinh.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *