Hoa Sen Ở Tây Phương Cực Lạc Do Đâu Mà Có?

Hoa Sen Ở Tây Phương Cực Lạc Do Đâu Mà Có?

Hoa sen sanh ra trong ao báu không chỉ để làm đẹp mà nó còn chứa nhiều đạo lý khác nữa. Do chúng sanh trong mười phương thế giới niệm Phật nên có hoa sen trong ao. Lúc ban đầu phát tâm niệm Phật, nếu niệm được liên tục thì hoa sen theo đó mà sanh ra. Ở trên quả đất này có một người niệm Phật thì trong ao báu nơi cõi Cực Lạc liền sanh ra một đóa sen, có mười người niệm Phật thì sanh ra mười đóa sen, trăm ngàn vạn muôn người niệm PHật thì sanh ra trăm ngàn vạn muôn đóa sen. Nếu như càng niệm càng thành tâm thì đóa sen của người đó mỗi ngày một rạng rỡ, tươi tốt hơn. Đến khi người này lâm chung thì đức Phật A Di Đà cùng với bồ tát Quán Thế Âm, bồ tát Đại Thế Chí và các vị đại bồ tát sẽ đến tiếp dẫn người niệm Phật này sanh nơi đóa sen của người đó. Người niệm Phật ấy sẽ được tiếp dẫn bằng đài vàng hoặc đài bạc. Đến Tây Phương Cực Lạc rồi, người niệm Phật sẽ từ hoa sen mà sanh ra. Khi sanh ra thì đồng với những người đã sanh trước nơi đây, không giống người ở thế giới của chúng ta từ từ lớn lên. Nếu người niệm Phật lúc mới phát tâm rất siêng năng thành khẩn, tha thiết, chân thật, về sau từ từ lười nhác thì đóa sen cũng lần lần khô héo lu mờ. Nếu tâm người niệm Phật hoàn toàn lui sụt thì đóa sen cũng sẽ tiêu diệt không còn.

Có người hỏi tôi rằng:

– Thế nào là đài vàng, đài bạc?

Tôi trả lời họ rằng:

– Chính là tòa ngồi dưới tượng của chư Phật, bồ tát trong chùa. Nếu người có công phu niệm Phật sâu dày thì sẽ cảm được đài vàng, còn công phu niệm Phật cạn mỏng thì sẽ cảm được đài bạc. Ở đây không có gì khác biệt lớn.

Đồng thời, người ở thế giới Cực Lạc quanh năm không có đau bệnh, thọ mạng của họ không tính là dài ngắn. Người ở thế giới của chúng ta đều từ nơi cha mẹ sanh ra nên có bệnh đau và vì thế sẽ chết. Người ở Cực Lạc đều từ hoa sen hóa sanh, không như người ở thế giới này có thân là từ cha mẹ sanh, tự nhiên có sự khác nhau xa.

Trích: Sơ Cơ Tịnh Nghiệp Chỉ Nam
Tác giả: Hoàng Hàm Chi
Dịch giả: Thích Hoằng Tri

CHIA SẺ BÀI PHÁP:

8 Phúc đáp

 1. THIỆN NGỘ

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ! ĐƯỢC SANH RA TỪ TRONG HOA SEN ẤY THẬT LÀ ĐẠI PHƯỚC !

 2. VÂN NGỌC

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
  HÓA SANH TỪ HOA SEN, TRÁNH KHỎI BỂ TRẦM LUÂN.

 3. Phật tử Chơn Lâm Ánh

  Nam Mô A Di Đà Phật, mọi người cho con hỏi nếu sau một thời gian lười nhác niệm Phật, sau đó lại để tâm vào niệm Phật thì đóa sen đó có nở lại không ạ ?

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Chơn Lâm Ánh,

   Bạn thử làm một biểu dụ: Hãy trồng một cây hoa, hàng ngày bạn chăm bón, tưới tắm cho cây hoa đó, tất nó sẽ sanh tươi và ra hoa, kết trái như nguyện, nhưng nếu bạn để nó một thời gian dài, không chăm sóc, không chăm tưới, chắc chắn nó sẽ khô héo và chết.

   Phật dạy: hạt đã khô cháy tất chẳng thể nảy mầm, cho dù có đủ nhân duyên. Vì thế sự tu học cũng giống như trồng, chăm tưới cho cây hoa vậy.

   TN

  • Phật tử Chơn Lâm Ánh

   Nam Mô A Di Đà Phật , cháu cảm ơn cô /chú Thiện Nhân đã nhắc nhở ạ, từ giờ cháu sẽ chăm chỉ niệm Phật nhiều hơn nữa ạ

 4. Thượng Phẩm

  A Di Đà Phật. Xin hỏi nếu có tín tâm lại thì hoa có lại vươn lên không? Ý con là lúc ý thoái tâm song ngay lập tức tín tâm lại ạ chứ không phải là một thời gian ạ .

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Thượng Phẩm,
   Theo lời cổ đức, khi ta khởi tâm phát nguyện sanh về Cực Lạc thì ở cõi Cực Lạc sẽ xuất hiện một hoa sen tương ưng. Nếu thoái tâm (không tín, nguyện) thì hoa sen cũng theo đó mà biến mất. Như vậy, sen là từ tâm mình mà hiện/mất, nên PH nghĩ nếu có tín, nguyện trở lại thì một đoá sen mới sẽ hiện ra tương ưng.

   Quan trọng là bạn cần giữ cho chắc Tín, Nguyện, Hành mãi cho đến lúc lâm chung được vãng sanh. Trong quá trình tu tập nếu có lùi sụt, thiếu sót,..thì gắng sức tu sửa, bồi đắp,…
   Chúc bạn tinh tấn.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 5. Thượng Phẩm

  A DI ĐÀ PHẬt. Nếu mình tạo tội xong sám hối thì hoa có vươn lên lại không ạ.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *