Nhờ Bị Chủ Đuổi Niệm Phật Được Vãng Sanh

Nhờ Bị Chủ Đuổi Niệm Phật Được Vãng Sanh

Ðời Tống, Việt Quốc phu nhân Vương thị là vợ của Hình Vương (chú của Tống Triết Tông). Bà hướng dẫn bọn tỳ, thiếp đồng tu Tịnh Ðộ ngày đêm không gián đoạn. Chỉ có một nàng thiếp biếng nhác nên bị đuổi bèn hối hận, buồn bực, ra sức tinh tấn lâu ngày chẳng nhọc mỏi. Cô chợt bảo các nàng thiếp khác: “Ðêm nay tôi sẽ sanh Tây!”

Trong đêm, mùi hương lạ ngập tràn cả nhà, không bịnh gì mà mất. Sáng ra, có người thiếp khác báo với phu nhân:

– Ðêm qua, tôi nằm mộng thấy cô thiếp ấy bảo tạ ơn phu nhân, nhờ được phu nhân quở dạy nên được sanh về Tây Phương, cảm đức vô lượng!

Phu nhân nói:

– Nếu khiến ta cũng mộng thấy thì ta mới tin!

Ðêm đó, bà mộng thấy cô thiếp đã chết đến tạ giống hệt như trên; hỏi có đến được Tây Phương chăng, cô thiếp bảo được! Cô liền đi trước dẫn đường, thấy một cái ao lớn: hoa sen trắng, hồng, lớn, nhỏ xen lẫn, có hoa tươi tốt, có hoa gãy nát. Hỏi lý do, cô bảo:

– Người tu Tây Phương trong đời vừa mới khởi một niệm thì trong ao này liền nảy một cành hoa. Do siêng năng, lười nhác khác nhau nên hoa tươi tốt hay khô héo sai khác. Tinh tấn thì hoa tươi, thậm chí to như bánh xe; lười nhác, phế bỏ thì tàn héo, thậm chí biến mất. Nếu hành lâu ngày mà chẳng ngơi nghỉ, niệm thuần thục, quán tưởng thành tựu, thân xác dù tiêu, nhưng thần thức tồn tại thì quyết sẽ sanh về nơi đây.

Bà hỏi mình sẽ sanh về chốn nào; cô dẫn đi xa mấy dặm nữa, thấy một hoa đài vàng, ngọc chiếu sáng rực rỡ. Cô thiếp bảo:

– Ðây là chỗ sanh của phu nhân, chính là kim đài thượng phẩm thượng sanh vậy!

Liền tỉnh mộng, vui buồn lẫn lộn. Về sau, trong ngày sinh nhật, bà cầm đuốc thắp hương, đứng nhìn về hướng Quán Âm Các. Quyến thuộc tiến đến chúc thọ đã thấy bà hóa rồi!

(Theo Lạc Bang Văn Loại)

Nhận định:

Vừa khởi một niệm niệm Phật thì đã trồng cành sen nơi Tây Phương, cảm ứng nhanh chóng như thế đó. Ðối với danh lợi, người ta thường ưa cầu không lúc nào ngơi, còn đối với một niệm niệm Phật đây lắm người chẳng chịu phát. Dù có phát cũng lười nhác, tiếc chẳng có thiện tri thức tùy thời răn trách ngõ hầu hối hận, bi phẫn mà tinh tấn vậy!

4 Phúc đáp

 1. Đọc được bài viết này tâm con càng quyết chí niệm phất. A DI ĐÀ PHẬT.

 2. Nam Mô A Di Đà Phật!

 3. Như Như

  Hoa sen Cực Lạc đang chờ đón
  Rước người niệm Phật vãng Trời Tấy!
  A DI ĐÀ PHẬT!

 4. Hoàng Trí

  Chào các bạn!
  Câu chuyện quá hay, xảy ra những sự thấy nghe hoàn toàn không hề sai với các kinh điển Tịnh Độ. Bà Kinh Vương Việt Quốc Phu Nhân trong câu chuyện, tuy không phải là người xuất gia, chỉ là một cư sĩ, nhưng bà ấy vẫn được vãng sanh về thượng phẩm. Câu chuyện này rất xứng đáng để chúng ta noi theo. Thật vậy, đây chính là 01 Tấm Gương Mà Cư Sĩ Tại Gia Vãng Sanh Thượng Phẩm.
  Tại đây, tôi cũng xin được đề cập đến một bài viết nói về 03 Tấm Gương Cư Sĩ Tại Gia Vãng Sanh Thượng Phẩm. Tôi không cần phải copy, các bạn bấm vào link để xem luôn nhé.
  http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2013/11/ba-tam-guong-cu-si-tai-gia-vang-sanh-thuong-pham/

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *