Hóa Thân Của Phật A Di Đà, Văn Thù Và Phổ Hiền Bồ Tát

Hóa Thân Của Phật A Di Đà, Văn Thù Và Phổ Hiền Bồ Tát

Đời Đường có hai vị Đại-sư, một vị là Hàn Sơn, một vị là Thập Đắc. Ngài Hàn Sơn là hóa thân của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, còn ngài Thập Đắc là hóa thân của Đức Phổ Hiền Bồ-tát. Cả hai vị, Hàn Sơn và Thập Đắc, vốn là bạn đồng tu rất tốt với nhau. Ngài Thập Đắc (được Hòa thượng Phong Can đem về nuôi ở chùa Quốc Thanh từ nhỏ và dạy dỗ nên người) thì chuyên lo việc nấu nướng trong nhà trù (nhà bếp ở chùa).

Mỗi ngày ngài Thập Đắc góp nhặt các thức ăn thừa rồi cho vào ống trúc, đem cúng dường ngài Hàn Sơn. Ngài Hàn Sơn thì ngụ ở động Nguyệt Quang trên núi Thiên Thai, hằng ngày tới chùa Quốc Thanh nhận đồ thừa để ăn. Bởi vì hai vị “chí đồng, đạo hợp”, thường cười đùa chuyện trò với nhau, nên cả chùa ai cũng cho hai vị là hai tên điên cuồng, do đó chẳng đếm xỉa gì tới họ cả. Không ai ngờ rằng hai vị là Bồ-tát hóa thân “du hí nhân gian” để độ những chúng sanh cần được độ!

Phổ Hiền Bồ Tát

Một hôm, quan Thái-thú Lã Khưu Yên tới gặp Hoàng thượng Phong Can (hóa thân của Đức A Di Đà), hỏi rằng:”Bạch Thiền-sư, trong quá khứ chư Phật và chư Bồ-tát thường hóa thân tới thế giới này, thế hiện nay chư Phật và chư Bồ-tát có còn hóa thân tới cõi này chăng?”

Ngài Phong Can đáp: “Có chớ! Vì quan Thái thú không nhận ra mà thôi. Bây giờ tại nhà trù của chùa Quốc Thanh trên núi Thiên Thai có vị sư chuyên nấu nướng, chính y là Phổ Hiền Bồ Tát đấy! Ngài có một người bạn là Hàn Sơn, tức là Văn thù Bồ Tát. Sao quan Thái thú nói chẳng có ai?”

Văn Thù Bồ Tát

Vị Lã Thái thú nghe xong mừng rỡ, mới bái biệt, nhắm chùa Quốc Thanh gấp gấp tiến tới, với lòng thành khẩn lễ lạy hai vị Bồ Tát Hàn Sơn và Thập Đắc. Khi thầy Tri khách thấy quan Thái thú quang lâm chùa Quốc Thanh thì ân cần tiếp đãi vô cùng. Nhưng khi thầy Tri khách nghe quan Thái thú muốn bái phỏng hai ngài Hàn Sơn và Thập Đắc, thì ngạc nhiên vô cùng; thầy chẳng hiểu vì sao quan Thái thú lại muốn gặp hai thằng điên.

Tuy không hiểu được lý do, thầy Tri khách cũng dẫn quan Thái thú tới nhà trù. Bấy giờ đúng ngay lúc hai vị Hàn Sơn và Thập Đắc đang bô bô cười nói, dáng vẻ điên tàng khiến ai cũng nực cười. Song le, Lã Thái thú vô cùng cung kính đảnh lễ hai vị, rồi cũng hết sức cung kính nói: “Đệ tử là Lã Khưu Yên xin thỉnh cầu hai vị đại Bồ Tát từ bi chỉ điểm chỗ mê muội.”

Ngài Thập Đắc hỏi: “Ông làm gì thế?”

Thái thú đáp: “Con nghe Hòa thượng Phong Can dạy rằng hai ngài chính là hóa thân của Đức Văn Thù và Phổ Hiền; bởi vậy con đặc biệt tới đây tham vấn bái phỏng, khẩn cầu hai ngài chỉ dạy.”

Ngài Thập Đắc nghe xong thì bước thụt lùi, nói: “Phong Can nhiều lời! Phong Can nhiều lời! Phong Can là hóa thân của Đức Di Đà, sao ngươi không lạy Đức Di Đà mà lại tới đây quấy rầy bọn ta?” Ngài vừa nói vừa đi lui, khi Ngài dứt lời thì cũng vừa tới cổng chùa, đến động Nguyệt Quang thì hai ngài ẩn vào vách đá và biến mất.

Quan Thái thú thấy vậy thì vô cùng thất vọng, bởi vì hai vị Bồ Tát đã ẩn mình trong vách núi, không ra nữa. Do đó quan lại nghĩ: “Thôi, hãy về lạy Đức Di Đà vậy!” Song, đến khi quan Thái thú về tới chùa thì Hòa thượng Phong Can đã viên tịch rồi! Đúng là “đang diện thác quá” (vuột mất cơ hội trước mắt)! Đó cũng gọi là:

“Đối diện bất thức Quán Thế Âm.”
(Gặp mặt Đức Quan Thế Âm mà lại không nhận ra Ngài.)

Cố Hoà Thượng Tuyên Hoá giảng tại Thiền Thất, tháng 12, 1980

22 Phúc đáp

 1. liên hoa

  A DI ĐÀ PHẬT! Nhất hướng chuyên niệm, lão thật niệm phật, vạn người tinh tấn, vạn người vãng sanh.

 2. phạm hồng hạnh

  chân tình cảm tạ hồi âm của Liên Hoa .
  nam nô a di dà phật

 3. Anh Duy

  Xin cho con hỏi niệm Phật mà vẫn ăn mặn thì có tội không? Con niệm Phật được khoảng hai tháng nay thì dạo gần đây liên tiếp ba ngày con nằm ngủ đều mơ thấy một con rắn cực lớn lao vào cắn mình và ban ngày sắc dục nổi lên rất nhiều. Xin cho con hỏi tại sao và cách khắc phục. Con xin cảm ơn.

  • Phuoc

   Niệm Phật thì có quả là quả lành còn ăn mặn thì quả không tốt , đây là nhân quả . Còn anh thấy con rắn đó là anh đấy ,khi anh niệm phật thì tâm ảnh nghĩ ngơi và tịnh thì nó xuất hiện ra những gì đã bị các tâm thức không ngừng biến đổi và nối nhau. Không sao anh cứ để thản nhien và niệm phật tiếp đến khi nào không còn thấy và mãi niệm tiếp khi ta bỏ thân này. Còn ăn chay là ngừng chôn xác chết vào manh đấy của ta nửa, nên ăn chay thì thấy nhẹ nhàng là vậy vì không thêm gánh nặng nữa… Chúc anh niệm Phật tinh tấn!!!!!!

  • waystox4

   ấy là nghiệp và chướng ngại hiện và cần thọ trì hóa giải và vượt qua. vậy nên người tu mới lấy ma quân làm bạn đạo, lấy gian khổ làm thuốc.
   a di da phật. chúc bạn an lành

  • huệ minh

   anh nên cố gắng ăn chay mười ngày đi anh

  • Ko ăn chay được thì giảm thịt cá lại càn ít cang tốt. Đừng bỏ mứa đồ ăn. Chúng sinh vì ta mà chết. Thì đừng để nó chết vô nghĩa. Ăn có sức khỏe làm việc lành.

  • Lê Văn Già

   Ăn mặn mà nói lời hay Hẳn hơn những kẻ ăn chay nói càn

 4. Hữu Minh

  Chào liên hữu,

  Niệm Phật nhưng còn ăn mặn không có tội, nhưng tuyệt đối phải giữ giới sát suốt đời không phạm. Là Phật tử đã quy y 5 giới chúng ta đều biết điều này. Bởi chúng sanh dù là người hay súc vật cũng đều có Phật tánh, đều là Phật sẽ thành. Nếu giết chúng sanh tức là giết một vị Phật tương lai. Trong các tội thì tội sát sanh là lớn nhất không gì sánh bằng. Trong các công đức cũng không công đức nào lớn hơn là phóng sanh cứu mạng. Vì thế cho nên mới có câu:

  Dù xây chín bậc phù đồ
  Không bằng làm phước cứu cho một người

  Xây 9 ngôi chùa công đức không bằng cứu một sinh mạng. Nếu liên hữu chưa ăn chay được thì cũng đừng nên mua các loại súc sanh còn sống về làm thịt ăn hoặc sai người khác bắt giết. Bên cạnh đó nên cố gắng mua vật về phóng sanh để làm trợ hạnh cùng với việc niệm Phật (chánh hạnh) hằng ngày. Mỗi lần phóng sanh là từ bi tâm của bạn sẽ dần lớn lên. Nhìn những con vật như cá, cua, ốc… mình đem đi phóng sanh, tâm mình sẽ không còn muốn ăn thịt chúng nữa và liên hữu sẽ dần dần ăn chay được. Công đức phóng sanh vô cùng to lớn không thể nghĩ bàn.

  À, có điều này Hữu Minh xin bạn đặt biệt lưu ý. Đó là việc ăn mặn rồi tụng kinh. Nếu bạn có thêm thời khóa tụng kinh hằng ngày cộng tới việc niệm Phật cũng rất tốt. Nhưng xin đừng ăn cá, thịt xong rồi đi tụng kinh liền. Nghĩa là sau khi ăn mặn xong, phải đánh răng súc miệng thật kỹ càng trước khi tụng kinh. Bởi trong Kinh Nhân Quả có ghi rõ nếu người nào ăn thịt xong rồi tụng kinh, kiếp sau thường hay bị thổ huyết. Hoặc nếu trong nhà có làm thịt cá thì cũng đừng làm ở gần nơi thờ phượng. Nếu không sau này kiếp vị lai sẽ bị phong lác. (Xin xem Tranh Nhân Quả)

  Chuyện sắc dục liên tục khởi lên từ khi phát tâm niệm Phật không có gì lạ và xin liên hữu đừng ngại. Thật ra liên hữu rất can đảm vì đã dám đặt câu hỏi về chuyện này. Hữu Minh xin có lời khen và nghĩ chắc cũng có nhiều cư sĩ nam như chúng ta cũng có cùng thắc mắc nhưng ngại ngùng không hỏi. Khi mình niệm Phật, tâm tham ái bao gồm cả sắc dục sẽ giao động mạnh. Tâm ấy là tâm ma. Khi bạn niệm Phật thì tâm ma lập tức “phản ứng” lại rất mạnh dưới hình thức các cơn ác mộng như bị rắn cắn hay ma quỷ rượt đuổi.

  Cách khắc phục khi tâm ái dục nổi lên là hãy nghĩ tất cả các cô gái đẹp ấy là chị ruột hay là em ruột mình. Vì là tình cốt nhục nên tâm ái dục sẽ không còn. Hoặc liên hữu cũng có thể quán thân bất tịnh. Quán rằng trên thân thể con người dù là đẹp cách mấy cũng đều nhơ nhớp. Hãy tưởng tượng ra từ nơi 9 lỗ trên cơ thể con người tiết ra các chất hôi hám, bẩn thỉu thì tâm ái sẽ dừng lại. Hoặc liên hữu cũng có thể quán tưởng đến sự vô thường, và tự hình dung thân thể 1 phụ nữ đẹp bây giờ và 40, 50 năm nữa cô gái ấy sẽ như thế nào? Thân hình hay cơ thể có còn đẹp và hấp dẫn như bây giờ không? Hay sẽ là một bà lão lụm khụm da nhăn tóc bạc? Như thế dục tâm sẽ biến mất. Khi ra đường mình nên cúi đầu hay nhìn lơ đi nơi khác đừng nhìn thẳng trực tiếp vào các cô gái đẹp. Hoặc cái gì đáng nhìn thì nhìn, không đáng thì đừng để ý đến. Tâm sẽ không có điều kiện để nghĩ tưởng vẩn vơ.

  Khi liên hữu niệm Phật nhưng gặp nhiều chướng duyên trắc trở liên hữu càng nên niệm Phật nhiều hơn. Đây là trạng thái chuyển trọng báo thành khinh báo. Tức là chuyển nghiệm nặng trong đời quá khứ thành nghiệp nhẹ hiện đời. Đừng vì thế mà cho rằng vì niệm Phật nên mọi phiền phức đến với mình. Như trong câu chuyện có thực nơi đây.

  Liên hữu nhớ nhé, bất luận điều gì xảy ra cũng đừng bỏ câu Phật hiệu. Ví như một lu nước đục nếu có người cho vào lu ấy viên ngọc Thủy Thanh Châu, một lát sau nước đục sẽ trở nên trong. Cũng như thế, tâm chúng ta đầy phiền não u minh giống như lu nước đục kia. Nếu như đem câu Phật hiệu bỏ vào tâm thì dù tâm có loạn động bao nhiêu cũng sẽ có ngày dừng lại. Hãy kiên trì niệm Phật. Đi niệm, đứng niệm, nằm niệm, ngồi niệm. Niệm niệm tiếp nối, niệm niệm không thôi. Niệm và nghe cho thật rõ. Rồi một ngày tâm bỗng vắng lặng và an bình như một bầu trời trong vắt không một gợn mây. Bạn sẽ thấy từng tế bào trong bạn, cả thế giới xung quanh bạn cùng hòa nhịp vào câu A Di Đà Phật để rồi bạn sẽ chợt nhận ra rằng ta là tất cả, và ta cũng không là gì cả bởi vì cái ta giờ đã tự tan biến đi rồi.

  A Di Đà Phật.

  • Tâm Trung

   Chân thành cảm ơn Cư sĩ Hữu Minh, thật là những lời rất hay!!!

 5. Giang

  Nam Mô A Di Đà Phật. Xin hỏi có đạo hữu nào có hình Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền ngồi trên cá không? Xin làm ơn upload lên giùm. Thành thật cảm ơn nhiều.
  Nam Mô A Di Đà Phật

  • Trung

   Văn Thù Sư Lợi bồ tát chỉ ngồi trên Sư Tử, Phổ Hiền thì ngồi trên voi sáu ngà riêng Phổ Hiền Diên Mệnh bồ tát thì ngồi trên kỳ lân, chỉ có ngài Quán Thế Âm thì chân đạp trên cá ngao
   Thân ái !

 6. Huệ Minh

  Kính Lễ Vía A DI ĐÀ PHẬT
  Kính chúc tràng Vô lượng An lạc, Phật Đạo Duyên thành.

  NAM MÔ BỔN SƯ THICH CA MÂU NI PHẬT.

  THƯ NGỎ

  Kính bạch: Chư Tôn Đức Hòa Thượng, Ni Trưởng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni.
  Kính thưa: quí Phật tử, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

  Lời đầu tiên chúng con xin đại diện bổn tự Linh Bửu kính gửi đến chư Tôn Đức pháp thể khinh an, và quí Phật Tử, chư vị hảo tâm lời cầu chúc an lạc, vạn sự kiết tường, luôn là những vị hộ pháp cho tất cả những ngôi chùa mà các vị hội tụ đủ duyên lành đã được gặp và trợ duyên.

  Chùa Linh Bửu tọa lạc tại khu phố 3 Phường 1 Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

  Chùa được Cố Ni sư: Thích Nữ Diệu Hạnh xây dựng từ năm 1962, nền móng thô sơ, trải qua bao mùa mưa nắng, chùa đã xuống cấp, đòn tay, rui mè bằng gỗ tạp đã cũ mục. Vào năm 2.000 đã tạm chấp vá tường, tạm làm khung sắt, thai đòn tay, lợp lai bằng tole,

  Nay Chánh điện nơi tôn nghiêm, tường cũ chấp vá đã xuống cấp trầm trọng, Tole đã sét, mưa là dột, nắng thì nóng, không bảo đảm yên ổn cho sự sinh hoạt của đồng bào Phật tử. Và khung viên đất chùa Linh Bửu chỉ có 419m2, chánh điện sát đường đi 5m36, nên mỗi khi làm lễ Phật Đản, lễ Vu lan phải nhờ đường đi để bàn cho Phật tử và quan khách ngồi ngoài đường dùng cơm, còn phải né ránh cho xe qua lại, làm bổn tự chung con trăng trở bao năm nay, và nhu cầu tu học ngày càng đông của Phật tử, Đạo tràng thọ bát niệm Phật, Thiền tọa mỗi tháng 2 ngày, và Gia đình Phật tử sinh hoạt vào ngày chủ nhật hàng tuần. Với trách nhiệm thiêng liêng của người xuất gia là “Tác Như Lai Sứ, hành Như Lai sự”. “Thượng báo ân Phật, Hạ hóa chúng sanh.” Với phước mỏng tài sơ, chúng con không thể một sớm một chiều tái thiết ngôi chùa để Phật tử có chỗ tu học yên ổn.

  Phật pháp xương minh do Tăng già hoằng hoá
  Thiền môn hưng thịnh nhờ Đàn việt phát tâm.

  Chùa Linh Bửu là một ngôi chùa nhỏ nằm trong đường hẻm ẩn khuất, vật chất túng thiếu, kinh tế người dân địa phương gặp nhiều khó khăn, nên sự ủng hộ còn rất hạn chế.

  Muốn phát huy và duy trì Phật pháp lợi lạc quần sanh, thì chùa là cơ sở để thực hiện mọi Phật sự không thể thiếu được. Kính mong chư tôn đức, quí vị đạo hữu Phật tử xa gần, tuỳ hỷ cùng chúng tôi trong công việc xây dựng lại chùa Linh Bửu này. Với tấm lòng tuỳ hỷ dù ít dù nhiều của chư liệt vị chúng tôi xin nguyện chư Phật, chư Bồ Tát chứng minh và hồi hướng tất cả công đức về quả vị vô thượng bồ đề.

  Chúng con xin kính nguyện Hồng Ân Tam bảo gia hộ Chư Tôn Đức vô lượng an lạc, Phật sự viên thành. Chúc quí Phật tử Bồ Đề tâm tăng trưởng, chư vị hảo tâm, các mạnh thường quân dồi giàu sức khoẻ, vạn sự kiết tường như ý.

  Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

  Linh Bửu ngày Vía A Di Đà 17 / 11 / PL 2555
  TRỤ TRÌ
  Tỳ kheo: Thích – Hụê – Minh

  Xin liên hệ Chùa Linh Bửu Số 17
  Đường: Nguyễn Văn Tốt, Khu Phố 3,
  Phưòng 1, Thị Xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
  ĐT: 066.3828 199 . DĐ: 0909243493

  Họ tên tài khoản: Sen A Sành
  T.khoản: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, 5700 205 222 795
  hoặc chuyển đến số tài khoản: Ngân hàng Đông Á, 0103 357 420

 7. Thích Đàm Chung

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  Kính bách Thầy và quý Đạo hữu hoan hỷ.

  Ni sư Thích Đàm Chung, đang muốn thành lập xây dựng Đạo Tràng: Chùa Đại Phẩm – Xã Đại Yên – Huyện Chương Mỹ – Hà Nội. Nhưng vì Chùa nghèo, kinh phí hạn hẹp. Kính mong Thầy và quý phật tử gần xa phát tâm ủng hộ TỊNH TÀI. Để ĐẠO TRÀNG sớm được thành lập.

  NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT
  NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

  Kính Bách Thầy và Quý Đạo Hữu Liên Hệ : 0986.249.009

 8. nguyễn văn hải

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHÂT
  kính thưa quý vị phật tử,con là người phàm phu tuc tử nhưng từ khi con có duyên gặp được phật pháp con đã hiểu được đời là vô thường,là đau khổ,con đã cố gắng học theo lời phật dạy và tự lòng mình quy y với phật vì con còn rất trẻ nên con ít có điều kiện tới chùa tụng kinh nên con chỉ biết làm như vậy thôi.hằng đêm con niệm phật hiệu A DI ĐÀ nhưng con niem được khoảng 3 đêm đầu tiên thì con gặp ác mộng con thấy rất thực là con đang nằm võng và tự nhiên con thây 4 con rắn bò vào quây quanh con làm con sợ lắm và con bị 1 con rắn cắn vào tay nhưng ngay lúc đó con thấy mẹ con chạy vào và cầm vật gì giống cây kéo rồi mẹ con cắt đầu ngón tay con con thấy máu mình có màu xanh chảy ra rất nhiều,điều con muốn hỏi ở đây là sao con lại bị như vậy và từ khi con bắt đầu khởi tâm niệm phật hiệu A DI ĐÀ thì con hay mơ gặp duc niệm mặc dù con không muốn như vây,con thấy hoang mang.
  NAY con mong được quý vị phật tử ai biết giải thích giùm con,con xin chân thành cảm ơn!
  (năm nay con 22 tuổi nhưng con thấy cuộc sống này nhiều giả tạo quá mọi người không nói thật mà chỉ nói cho nhau vui lòng nịnh bợ,không lòi nào là thật cả,người nói thật thì bị chèn ép khinh bỉ,lòng con luôn hướng về đúc phật và mong sớm ngày được xuất gia theo phật tu hành giải thoát tuy con biết rằng con đường đó rất khó khăn nhưng con vẫn muốn đi,con còn cha còn mẹ nên con muốn đi làm 1 thời gian kiếm tiền báo đáp chut gì đó cho cha mẹ giúp cha mẹ sau này cha mẹ về già được hưởng tuổi già không phải lam lũ nữa,nhà con rất đông anh em(8 người).con nói ra đây có gì sai sot mong được quý vị phật tử chỉ bảo thêm cho con)
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

 9. Thiện Trí

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
  Nam Mô A Di Đà Phật.
  Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
  Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.

 10. vu phong

  Nam mô adi đa phat. Con xin phat nguyên . Tat ca viec con lam k nhan phuc bao vê` sau .Con khong xin vang sanh kiep lam nguoi. Chi môt long xin vê` tây phương cuc lac .

 11. Khánh Hiền

  Con có vài câu hỏi xin được nêu ra :

  1. Con có giấc mơ thấy 1 loài rắn trắng to lúc đầu rất con cảm thấy rất sợ nhưng liền đó con thấy mình niệm nam mô a di dà phật và con rắn đó đã ngoan ngoãn trong tay con khôn còn hung dữ nhưng một lúc sau lại thấy 1 con rắn trắng khác cắn chết con đó và đe doạ con, khi con tiếp tục niệm nam mô a di dà phật thì nó lại nhe răng muốn cắn con.

  Xin cho con hỏi giấc mơ này có ý nghĩa gì hay không ?

  2. Buổi tối con thường niệm :
  – Nam mô a di đà phật 108 lần ( 2 lần 216 )
  – Niệm Úm ma ni pad me hum 108 lần ( 2 lần 216 )
  – Niệm 12 câu chú ( 7 lần )
  – Niệm Chú Đại Bi ( 7 lần )

  Như vậy xin hỏi con cần niệm thêm gì hay không ?

  Xin phúc đáp giúp con .

  Khánh Hiền

 12. Tài Nhân

  Con lúc ngủ thường xin ngủ thấy ác mộng cảnh chiếm giết ngoài chiến trường ,lúc thì con chém họ lúc thì bị họ đuổi hay giật mình lúc nữa đem rất mệt ,gần đây con đi chùa tụng kinh thì thấy ngủ ngon giấc, không biết đó có phải do nghiệp của con không?

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Đi chùa đọc Kinh niệm Phật mà ngủ ngon giấc hơn, ko mơ thấy ác mộng thì quá tốt rồi, vậy thì phải nên phát huy tiếp tục bạn nhé.

   Còn những cảnh xấu ác trong mơ, đúng là do vọng tâm ác nghiệp trong đời quá khứ của mình biến hiện ra. Bạn mà phát tâm ăn chay trường, niệm A Di Đà Phật, phóng sanh và bắt đầu thực hành HIẾU KÍNH đối với Cha Mẹ, Ông Bà và những người lớn tuổi hơn mình thì nhất định sau 1 thời gian (ngắn hay dài là tùy vào sự nỗ lực tu tập của mình) sẽ ko còn mơ thấy ác mộng như vậy nữa, nhà Phật gọi là bắt đầu “chuyển nghiệp”.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 13. nguyễn hà

  cho con hỏi nếu chưa thể đi quy y con có thể tụng kinh được không ạ?

  • NguyenPhu

   Được bạn ạ, hình thức thì chưa có điều kiện để quy y nhưng tâm bạn thì đã quy y đã hướng về Phật pháp, ráng giữ vững cái tâm này mà tu học.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *