Tạo Nghiệp Ác Sám Hối Niệm Phật Có Được Vãng Sanh?‏

Tạo Nghiệp Ác Sám Hối Niệm Phật Có Được Vãng Sanh?‏

Cho dù có tạo tội ngũ vô gián đi nữa. Ngũ vô gián tức là giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, phá hoại hòa hợp Tăng, làm thân Phật ra máu, mà tới lúc lâm chung, nếu thần trí tỉnh táo, có thể sám hối, niệm Phật được thì vẫn có thể vãng sanh. Việc này trong kinh có đưa ví dụ: Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có dạy: Vua A Xà Thế là người tạo tội ngữ vô gián, giết cha. Khi lâm chung ông ấy đã sám hối niệm Phật và cũng được vãng sanh; Phật Thích ca Mâu Ni có nói: phẩm vị của ông ấy rất cao, thượng phẩm trung sanh. Cho nên đối với những người tạo tội, chúng ta cũng không dám coi thường họ, không chừng họ vãng sanh phẩm vị còn cao hơn chúng ta nữa. Không được coi thường, chỉ cần trước khi chết họ được cứu, giây phút sau cùng trước khi tắt thở họ còn cứu được thì có giúp họ vãng sanh, khuyên họ phải thật sự tin, phải thật sự sám hối, thật sự niệm Phật cầu vãng sanh thì không có ai là không được độ. Cho nên pháp môn Tinh Độ thật không thể nghĩ bàn. Vậy thì một đời tạo ác nghiệp có chút xíu, đáng đọa ngạ quỷ, tạo tiểu địa ngục, những tội như vậy, khi bạn trợ niệm những việc thiện này thì tầm tích giải thoát. Tầm nghĩa là thời gian rất ngắn, cho nên công đức nghe danh hiệu Phật này thật không thể nghĩ bàn.

Trích Pháp sư Tịnh Không khai thị lúc lâm chung

3 Phúc đáp

 1. Liên Liên

  Những người tạo tội ngũ nghịch thập ác lúc lâm chung 1 niệm đến 10 niệm được vãng sanh là phải xem công lực sám hối của họ, tâm sám hối của họ, ý niệm sám hối của họ. Nếu là hoàn toàn chân thật, chân thành đến cùng cực thì cái công đức đó không thể nghĩ bàn.
  Họ tạo tội ngũ nghịch thập ác được vãng sanh đó là do trong đời quá khứ của họ trồng phước rất lớn, bạn xem lúc sắp mạng chung vẫn còn tỉnh táo, không có một tí mê hoặc, rất là bình thường. Đây là điều kiện tiên quyết để được vãng sanh. Nếu là tạo tác tội nghiệp quá nặng lúc sắp mạng chung mà mê hoặc điên đảo, dù có trợ niệm cũng là vô ích, rất khó vãng sanh. Cho nên điều kiện đầu tiên trong lúc lâm chung là thần trí phải sáng suốt, điều kiện thứ hai là gặp được thiện tri thức, điều kiện thứ 3 là nghe xong liền tin sâu phát nguyện, là 3 điều kiện.

 2. hoàng dũng

  cho em hỏi 1 điều:
  Như thầy nói một người làm chuyện ác, nhưng trước khi chết người đó niệm phật thì dù có tạo tội ngũ vô gián vẫn được vãng sanh. Em giả sử khi người sống không tin là có quả báo, đến chết vì một số lý do nên họ tin, họ sợ, mà nghe nói niệm phật thì được cứu rỗi vãng sanh, thế nên họ cứ nhắm mắt niệm đại mà lòng thì chả hiểu gì thì sao ạ, chã lẽ họ giả vờ giác ngộ cũng được vãng sanh sao thầy.
  Nếu như thế mọi người cứ tạo ác không lo, không suy nghĩ gì, cứ nhấm mắt nghĩ đại đến chết thì mình niệm phật là thoát thì sao ạ!

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *