Người Niệm Phật Có Cần Phải Niệm Thêm Chú?

Người Niệm Phật Có Cần Phải Niệm Thêm Chú?

Phật Tử hỏi:

Kính bạch Thầy, như trong sách Thầy có nói về Chánh hạnh niệm Phật, không nên xen tạp, như hàng ngày công khóa sáng tối của con như sau: 7 biến Chú Đại Bi, kế đến niệm Phật 1 tiếng, kế đến 1 biến Bát Nhã Tâm Kinh, và kế đến 7 biến Chú Vãng Sanh, và sau cùng là hồi hướng. Như vậy có được xem là chuyên tu, hay phải cắt bỏ luôn về việc niệm Chú ? Kính mong Thầy từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho con.

Đáp:

Như vậy là tạp tu rồi, bởi những lý do sau:

1- Tụng Chú Đại Bi và Bát Nhã Tâm Kinh không phải là Chánh hạnh mà là Tạp hạnh. Hãy đọc “Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập” tác giả Pháp Nhiên Thượng Nhơn (Chương hai – Hai hạnh). Nhị Tổ Thiện Đạo đại sư dạy: “Tạp tu ngàn người tu may ra có vài người vãng sanh; Chuyên tu vạn (10.000) người tu vạn người vãng sanh”.

2- Tụng Chú Đại Bi, Bát Nhã Tâm Kinh và chú Vãng Sanh là bị xen tạp và gián đoạn rồi. Hòa thượng Đức Niệm dạy: “Nấu nước sắp sôi tắt lửa để nguội, tiếp tục nấu nước sắp sôi tắt lửa để nguội v.v… nấu như vậy suốt đời nước vẫn không sôi.

3- Ngài Lý Bỉnh Nam là thầy của Pháp sư Tịnh Không nói: “Câu Nam Mô A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật là vua trong các chú” (Tuyết Hư Lão Nhơn Tịnh Độ Tuyển Tập). Như vậy đâu cần trì chú vãng sanh để mắc lỗi “Bị xen tạp bị gián đoạn”.

4- Niệm Phật phải niệm không xen tạp không gián đoạn, đậy là bí quyết của Tịnh độ tông, đã được đức Thế Tôn và chư Thầy, Tổ dạy:

 • Kinh Lăng Nghiêm: “Nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm nối tiếp, đắc Tam Ma Địa bậc nhất”
 • Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nhị tổ Thiện Đạo, Thập nhất tổ Tĩnh Am, Thập nhị tổ Triệt Ngộ đại sư đồng dạy như thế (Hương Quê Cực Lạc)
 • Pháp sư Tịnh Không đã dạy (*) và thường nhắc nhở Phật tử, bạn đồng tu như thế. Tôi thì “Y giáo phụng hành”.

Thích Minh Tuệ

(*) Có nhiều người cho rằng trì chú, bái sám rất linh nghiệm. Trì chú, bái sám là Phật pháp sơ cấp, niệm “A Di Đà Phật” là Phật pháp cấp cao nhất, rốt ráo nhất, hai thứ không thể so sánh được. Vì thế cổ nhân thường nói: “niệm kinh bất như niệm chú, niệm chú bất như niệm Phật” (tụng kinh không bằng trì chú, trì chú không bằng niệm Phật.) Niệm Phật là đệ nhất.

Niệm câu “A Di Đà Phật” dễ hơn nhiều so với niệm Chú Đại Bi. Nước Đại Bi rất linh, nước thánh của A Di Đà càng linh nghiệm hơn. Đó là thật, không phải giả. Linh hay không linh, lý đều ở “nhất tâm”, do đó nhất tâm không thể nhị dụng cùng lúc (không thể sử dụng cả hai).

“A Di Đà” ba chữ là mật ngữ, tức là mật chú, là Chú trong các loại Chú. Có người hỏi: “Người niệm Phật có còn cần phải niệm Chú Lăng Nghiêm, Chú Đại Bi, Chú Vãng Sanh…? Phải biết “A Di Đà Phật” là vua của các loại Chú. Niệm “A Di Đà Phật”, thì không cần niệm những thứ Chú đó nữa, vì đã bao quát trong câu Chú vua này.

Từ đó có thể hiểu được, thì ra câu “A Di Đà Phật” là tổng tựa đề của bao nhiêu điển tích sách vở. Do đó, quý vị niệm được câu danh hiệu này thì Chú gì cũng đã niệm, một thứ cũng không sót. Quý vị niệm chú khác, chỉ niệm được một phần, để sót quá nhiều; còn niệm tổng tựa đề (đề mục) thì đã niệm hết toàn bộ.

Hòa thượng Tịnh Không

85 Phúc đáp

 1. TuanChau

  Nam Mô A Di Đà Phật, con đã hiểu.Cảm ơn bài giảng của thầy đã làm cho trí huệ của con sáng suốt hơn.

 2. LH Huệ Tịnh

  Nếu chúng ta chưa có thể đoạn trừ ái dục, tánh nóng giận và lòng tham lam, mà đem cái tâm phân biệt chấp trước đó để niệm Phật, tụng Chú Đại Bi hoặc tụng kinh, thì làm sao có sự cảm ứng?

  Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Xin có ý kiến

   Nếu nói như liên hữu Huệ Tịnh thì còn ai là người có thể niệm Phật? liên hữu hàng ngày có niệm Phật không ạ? vậy nhưng gì liên hữu nêu ra thì liên hữu đã thực hiện được chưa. Nếu chưa thực hiện được mà liên hữu lấy những lời của Thánh Tăng ra khuyên bảo mọi người thì là vọng ngữ, nếu liên hữu đoạn được hết ái dục, tham, sân, chấp trước (chứng bậc Thánh) mà nói ra lời này cũng là vọng ngữ vì trái với bản ý của Phật.
   Nam Mô A Di Đà phật

  • Phúc Bình

   Xin gửi liên hữu Huệ Tịnh lời khai thị của Ngài Tông Bổn Đại Sư:
   * Đại Sư nói:
   – Niệm Phật không luận là hạng người nào, nếu nghĩ mình thuở bình sanh có nhiều điều ác mà tự bỏ không chịu tu hành là sai lầm! Niệm Phật không quản là thời gian nào, nếu cho rằng mình đã già sắp chết mà không chịu tu hành, là sai lầm! Niệm Phật bất câu là phương pháp nào, nếu lập ra một quy củ nhất định, bắt mọi người đều tuân theo, khiến cho sự tu hành của họ bị chướng ngại, là sai lầm. Nên biết pháp môn Tịnh Độ chẳng lựa trí, ngu, sang, hèn, nghèo, giàu, chẳng phân nam, nữ, già, trẻ, tăng, tục, chẳng luận kẻ huân tập đã lâu hay mới tu hành, đều có thể niệm Phật. Hoặc niệm lớn, niệm nhỏ, niệm ra tiếng, niệm thầm, đảnh lễ mà niệm, tham cứu mà niệm, nhiếp tâm mà niệm, quán tưởng mà niệm, lần chuỗi mà niệm, giữ hiệu Phật liên tục không dứt như dòng nước chảy mà niệm, cho đến đi niệm, đứng niệm, ngồi niệm, nằm niệm, ngàn muôn niệm đều về một niệm. Niệm theo cách nào cũng được, chỉ cần yếu là giữ cho lâu bền đừng lui sụt, và phát lòng tin quyết định, cầu sanh Tây Phương. Nếu quả hành trì được như thế, cần chi tìm bậc trí thức hỏi đường?

   Cho nên tu Tịnh Độ có nhiều phương pháp, kết quả ra sao là do chỗ xu hướng của tâm nguyện. Có thể gọi: “Đi thuyền cốt bởi người cầm lái. Hiểu được đồng về cõi Tịnh Liên!”

  • LH Huệ Tịnh

   Cảm ơn những ý kiến của các đạo hữu.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Lan Vy

   Nam mô A Di Đà Phật!
   Con chào thầy ạ!
   Con rất hay đọc kinh cùng niệm phật và trì tụng chú,Mỗi khi niệm Phật hồi hướng xong con ngủ rất ngon và thân tâm con rất an lạc không chút phiền não, Nhưng dạo này mỗi khi niệm Phật xong khi ngủ con thường hay nghe ngững tiếng ậm ừ hơi mơ hồ. Thực thực ảo ảo! Con cũng hơi sợ.mong thầy chỉ dạy giúp con để con yên tâm hơn
   Nam mô A Di Đà Phật

 3. Quốc An

  Thầy ơi cho con hỏi, nếu tụng chú dài dễ bị xen tạp thì trì niệm ngũ bộ thần chú để trợ niệm cùng có được không ạ. ? chú Án Ma Ni Bát Di Hồng của A Di Đà Phật có nghĩ là sao ạ?? Con cảm ơn thầy.

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Gửi bạn ý nghĩa của Chú Án Ma Ni Bát Nhi Hồng, do HT. Tịnh Không giảng:

   “…Khi tôi mới học Phật, thân cận vị thiện tri thức đầu tiên là đại sư Chương Gia của mật tông. Ngài truyền cho tôi một câu lục tự đại minh chú, dạy tôi niệm Án Ma Ni Bát Nhi Hồng. Tôi không biết niệm, tôi hỏi Ngài là ý gì? Đại sư Ngài nói với tôi:
   Án là thân. Cái thân này nhà Phật gọi là ba thân: pháp thân, báo thân, ứng hóa thân, tất cả đều bao gồm trong chữ này, trong một âm này là Án. Không chỉ là Phật pháp, căn gốc của chữ này là từ Ấn Độ giáo, thế nhưng Phật giải thích cho chúng ta viên mãn hơn. Trong Ấn Độ giáo, chữ này là vũ trụ vạn hữu, nhưng Phật dạy rất tường tận, chữ này là pháp thân, báo thân và ứng hóa thân, vậy thì cũng đem vũ trụ vạn hữu bao gồm trong đó. Ma Ni là hoa sen. Chúng ta ở trên kinh thường hay đọc đến chú ngữ này, thường hay đọc đến Ma Ni là hoa sen. Bát Nhi là giữ gìn. Hồng là ý.
   Bạn hiểu được cái ý này, đây là cách viết của Ấn Độ xưa, nếu dùng cách viết của Trung Quốc mà nói thì là giữ gìn thân tâm giống như hoa sen vậy. Hoa sen sanh ra từ bùn mà không bị nhiễm, cho nên niệm câu Án Ma Ni Bát Nhi Hồng này phải giữ gìn thân tâm mình như hoa sen, sanh ra từ bùn mà không bị nhiễm, bạn xem tốt dường nào….”

   A Di Đà Phật.

 4. Đức Hưng

  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Hàng ngày con có công phu ở nhà, chỉ có niệm Phật, không niệm chú, củng không tụng Kinh. Nhưng con là Phật tử, thỉnh thoảng con đi lên chùa để thắp hương cho Ba con và gặp sư phụ. Chùa thì tụng Kinh Pháp Hoa, nghi thức tụng Kinh thì tụng thêm chú v…v. Như vậy con phải làm sao ạ? Không lẽ con không đi chùa nữa?

  Con xin cảm ơn.
  A Di Đà Phật

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Người xưa có câu: “Nhập gia tùy tục” – Bạn đến Chùa tất phải nên tuân theo sự hướng dẫn và quy định tu tập của Chùa, đây là mình biết hằng thuận, nhà Chùa đưa ra thời khóa “phong phú” cũng là để hằng thuận theo đại đa số chúng sanh căn tánh bất đồng mà thôi. Còn việc một môn thâm nhập, chuyên tu lâu dài là chuyện của cá nhân mình, ở đây bài viết chỉ là gợi ý, chứ không phải áp đặt, là áp dụng cho một số đối tượng căn tánh phù hợp, là dành cho những người nào thật sự muốn 1 đời này giải quyết rốt ráo chuyện sanh tử của đời mình, nương vào A Di Đà Phật mà cầu vãng sanh Cực Lạc.

   Ở đây mình chỉ nói rõ 1 lý do chân thật là Niềm Tin: Đã thật sự biết rõ khi lâm chung mình chỉ có thể nương vào A Di Đà Phật mà cầu Ngài đến tiếp dẫn thì tại sao bây giờ mình ko chuyên tâm niệm danh hiệu của Ngài? Chẳng phải mình chuyên niệm danh hiệu của A Di Đà Phật chính là mình biểu lộ Niềm Tin tuyệt đối hay sao? Đã tin tuyệt đối, tức nguyện thiết tha, tức phải chuyên niệm A Di Đà Phật, chẳng phải vậy sao?

   Bạn đã chuyên niệm A Di Đà Phật thì chúc mừng bạn, xin hãy tiếp tục giữ gìn và phát huy.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 5. Phúc Bình

  Phúc Bình xin trích lược một số lời dạy của Tổ sư, Thánh Tăng về khóa trình niệm Phật của người tu Tịnh độ như sau:
  *Tổ Ngẫu Ích Đại sư dạy:
  Pháp môn niệm PHẬT không có chi là kỳ lạ cả.
  Chỉ cần: TIN SÂU, NGUYỆN THIẾT và CỐ GẮNG THẬT HÀNH mà thôi.
  Ðiều cần yếu là phải:
  + TIN cho thấu đáo.
  + GIỮ cho bền lâu.
  + MỘT LÒNG chuyên niệm.
  Mỗi một ngày đêm niệm hoặc là 30 ngàn câu, 50 ngàn câu, 100 ngàn câu niệm PHẬT, nhứt định không để cho thiếu.
  Nếu giữ được như thế trọn đời mà không được vãng sanh thì chư Phật ba đời thành ra vọng ngữ.(Nhứt định là không có lẽ đó).
  * Tổ Ấn Quang Đại sư dạy:
  Dù là niệm Phật lâu ngày chẳng hề gián đoạn, nhưng mỗi sáng chiều nên hướng về Phật lễ bái. Lễ xong, trước hết, niệm một biến kinh A Di Ðà, ba biến chú Vãng Sanh; đoạn niệm tám câu kệ tán Phật: “A Di Ðà Phật thân kim sắc…” Niệm kệ xong, niệm“nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Ðà Phật”. Tiếp đó, niệm sáu chữ “nam mô A Di Ðà Phật” một ngàn lần hoặc năm trăm lần, nên vừa nhiễu Phật vừa niệm. Nếu chẳng tiện nhiễu Phật thì quỳ, hoặc ngồi, hoặc đứng niệm đều được cả.
  Lúc niệm gần xong, bèn trở về chỗ, quỳ niệm Quán Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát, mỗi danh hiệu ba lượt. Sau đấy mới niệm Tịnh Ðộ Văn phát nguyện hồi hướng vãng sanh. Khi niệm Tịnh Ðộ Văn phải nương theo văn nghĩa mà phát tâm. Nếu tâm chẳng nương theo văn sẽ thành ra uổng công đọc xuông, chẳng được lợi ích thật sự! Ðọc Tịnh Ðộ Văn xong niệm Tam Quy Y, lễ bái lui ra. Ðây là công khóa sáng, buổi tối cũng như vậy.
  Nếu muốn lễ bái nhiều hơn thì khi trở về chỗ, sẽ lễ Phật bao nhiêu lạy đó, xưng danh Bồ Tát chín lượt, lễ chín lạy. Lễ xong, phát nguyện hồi hướng. Hoặc lễ bái lúc niệm xong công khóa, miễn sao tiện cho mình là được. Nhưng phải khẩn thiết, chí thành, đừng làm lếu láo, qua loa. Bồ đoàn chẳng được cao quá, cao là chẳng cung kính!
  Nếu như công việc bộn bề, không lúc rảnh rỗi, thì sáng tối sau khi rửa ráy, súc miệng xong, nếu có tượng Phật thì nên lễ Phật ba lạy, đứng ngay, niệm nam mô A Di Ðà Phật. Hết một hơi là một niệm. Niệm đến mười hơi liền niệm Tiểu Tịnh Ðộ Văn, hoặc chỉ niệm bốn câu kệ “nguyện sanh Tây Phương Tịnh Ðộ trung…”. Niệm xong, lễ Phật ba lạy, lui ra.

  *Ngài Lý Bỉnh Nam dạy:
  “Khóa sáng thì lúc vừa ngủ dậy, khóa tối thì trước khi đi ngủ, rửa tay, súc miệng, đến trước tượng Phật, thắp nhang, dâng nước, chắp tay cung kính, rồi quỳ hoặc đứng, hoặc ngồi xếp bằng, dùng tâm chí thành niệm theo thứ tự sau:
  – Nam mô thập phương Thường Trụ Tam Bảo (niệm một lần, lễ một lạy).
  – Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (niệm một lần, lễ một lạy).
  – Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Ðà Phật (niệm một lần, lễ một lạy).
  – Nam mô A Di Ðà Phật (trăm câu, ngàn câu, hai, ba ngàn câu, càng nhiều càng hay. Tùy mỗi người rảnh hay bận mà định số, nhưng phải từ ít tăng lên nhiều, chẳng được từ nhiều giảm ít đi. Vô luận niệm nhiều hay ít, chẳng cần phải lạy).
  – Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát (niệm một tiếng, lễ một lạy, hoặc niệm ba lần, lễ ba lạy).
  – Nam mô Ðại Thế Chí Bồ Tát (như trên).
  – Nam mô Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát (như trên).
  – Nguyện đem công đức này. Trang nghiêm Phật Tịnh Ðộ. Trên đền bốn ân nặng. Dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe. Ðều phát lòng Bồ Ðề, Hết một báo thân này, Cùng sanh cõi Cực Lạc. (lễ ba lạy)”
  * Hòa thượng Tịnh Không dạy:
  Trong cuộc sống, dẫu có nhiều bận rộn một tuần ít nhất quý vị phải đến Niệm Phật Ðường một ngày. Niệm Phật vì ai? Vì giúp đỡ thân bằng quyến thuộc hiện kiếp cũng như thân nhân nhiều đời nhiều kiếp đã qua. Công đức này thật to lớn vô cùng.

  Ðiểm thù thắng khác ở Niệm Phật Ðường là được mỗi ngày nghe giảng Kinh thuyết pháp. Sau khi nghe và hiểu được nghĩa lý trong kinh, siêng năng tu hành. Ðây gọi là “giải, hạnh tương ưng”. Nếu một Niệm Phật Ðường, hằng ngày không được nghe giảng kinh thuyết pháp, người niệm Phật không thể nào giải hạnh tương ưng được. Ða số dễ lạc vào hình thức niệm Phật. Như vậy hiệu quả sẽ khác nhau xa lắm. Hiện nay có một số đạo tràng ở những nơi khác đến tham dự Phật thất và áp dụng phương thức niệm Phật ở đây vào đạo tràng của họ thật là quý hóa vô cùng.
  Tôi hi vọng mỗi đạo tràng ở những nơi khác đều có thể xây Niệm Phật Ðường, hầu giúp mọi người cùng nhau niệm Phật. Tuy nhiên, một nhân tố cần thiết không thể thiếu, đó là phải hiểu rõ lý lẽ. Muốn hiểu lý lẽ phải có người giảng kinh, thuyết pháp không gián đoạn. Nếu quý vị không tìm được người giảng pháp, có thể đến đạo tràng chúng tôi lấy băng về nghe, mỗi ngày nên mở băng nghe hai giờ đồng hồ. Như vậy, Niệm Phật Ðường của quý vị với chúng tôi không có khác.

  Nam Mô A Di Đà Phật!

 6. thanhtam

  Nam Mô A Di Đà Phật!

  Trong quyển Kinh Vô Lượng Thọ hành giả hay trì tụng có in bài Chú Đại Bi ở đầu quyển kinh, cùng các mục Khai kinh kệ, Tán Phật, Nguyện Hương, v.v.

  Nếu tụng kinh mà bỏ bài chú này thì có được chăng?
  Các cư sĩ chuyên niệm có kèm tụng kinh Vô Lượng Thọ hoan hỉ giải đáp giúp!!!

  A Di Đà Phật.

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Tất cả những phần Khai Kinh, Khai Kệ, Tán Phật, Nguyện Hương,v.v…đều là phụ, chẳng phải chính. Mà hễ là phụ thì có thể bỏ được, cũng vẫn là tùy vào sở thích cá nhân tu hành của riêng mỗi người.

   Cá nhân TT chỉ có niệm 1 bài kệ “Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu…”, sau đó thì đi thẳng vào phần đọc Kinh Văn.

   Ở đây là mình chỉ chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm tu học của cá nhân khi hành trì tại nhà mình. Còn nếu mình đến đạo tràng cộng tu thì nhất định phải tuân thủ đúng theo quy định tu tập, đọc tụng, sinh hoạt của đạo tràng. Việc này mình cần chú ý.

   Còn ở nhà mình làm thời khóa sớm tối thì do tự mình làm chủ, những phần nào là phụ mình có thể giản lược thì mình giản lược, những phần nào mình thích giữ thì mình giữ, nó thuộc quan điểm cá nhân, chứ ko có một công thức chung cho tất cả mọi người. Rất mong mọi người hiểu điểm này mà hoan hỉ bao dung cho người khác khi thấy họ có cách lập thời khóa khác với mình, đây cũng chính là mình đang thực hành “Hằng thuận chúng sanh, tùy hỉ công đức” theo hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát vậy.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 7. LH Huệ Tịnh

  A Di Đà Phật.

  *** Ngẫu Ích đại sư, một bậc tôn túc về Tịnh Độ đã dạy: “Được vãng sanh cùng chăng toàn do Tín, Nguyện có hay không, phẩm vị thấp cao, đều bởi hành trì sâu hoặc cạn”. Ngài lại bảo: “Nếu không Tín, Nguyện, dù trì niệm câu hồng danh cho đến gió thổi không vào, mưa sa chẳng lọt, vững chắc như tường đồng vách sắt, cũng không được vãng sanh”. Người niệm Phật tinh chuyên mà thiếu Tín, Nguyện, tùy công phu sâu cạn kết quả chỉ được hưởng phước báu nhơn thiên, khi hết phước vẫn phải bị luân hồi như cũ. ***

  Người tu Tịnh Độ đi đứng nằm ngồi chỉ chuyên nhớ câu A Di Đà Phật để tu tâm bỏ tánh xấu hạ bớt ngã là quan trọng hơn hết. Còn trong thời khoá hàng ngày hay tới chùa mà có duyên tụng kinh trì chú niệm Phật thì có sao đâu. Chuyên hay tạp chúng ta tu cũng nên tuỳ duyên bất biến, bất biến tuỳ duyên trước mọi việc đưa đến mới hy vọng tự tại một chút. Điều quan trọng phải tự soi xét lòng tà ác kiến, sân si, tham lam chấp trước còn bao vây xung quanh chúng ta nhiều hay không? Đừng chỉ hướng ngoại tu tướng cho đó là cứu cánh chẳng mang lại sự lợi ích giải thoát bên trong, vẫn bị ràng buộc thì đáng tiếc. Tùy Duyên Sự Vô Ngại. Trung đạo niệm Phật là chủ yếu.

  Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Khánh Giác

   LH Huệ Tịnh thân mến.
   Chuyện này KG muốn chia sẻ với daohuu và chư vị đồng tu.
   Thật ra tín tâm của KG về cõi tịnh độ bắt nguồn từ bài Chú Đại Bi, vì trong kinh Bồ tát Quán Thế Âm có nói người đọc chú này nếu không được sanh về các cõi Phật ngài thề không thành chánh giác. Thế là trong 5 năm trở lại đây ngày nào KG cũng trì ít nhất 3-5 biến. Có lần còn mong cầu được trì suốt đời và kiếp sau được về với Phật ở Tây Phương được tiếp tục trì chú này. Thế nhưng đến với pháp môn tịnh độ, KG niệm Phật nhiều hơn và gần 1 năm nay KG vẫn song song giữ thói quen trì Đại Bi.
   Cho đến những ngày gần đây, sau khi xem các bài pháp nói về tạp tu, KG đứng trước một gút mắt lớn : nếu tiếp tục trì chú có nghĩa là tín tâm của mình với câu Phật hiệu không vững và nếu bỏ trì chú để cả ngày niệm Phật thì liệu co đủ sức lão thật để không vướng vào ma chướng hay không.
   Mới hôm qua KG quỳ trước Tam Thánh, xin Bồ Tát cho KG bỏ tụng chú để chuyên niệm Phật và rút lại lời nguyện năm xưa khi chưa biết pháp môn tịnh độ, vì KG quyết 1 đời này vãng sanh. Nhưng hôm nay không đọc chú cảm giác thấy vẫn cảm thây chút bất an.
   KG trình bày hết trên đây để bớt phiền não, phàm phu sao đủ sức phá chấp đây.
   Thậm chí bây giờ KG còn vướng mắt cả việc niệm 4 hay 6 chữ. Đã quen 6 chữ, đến đạo tràng lại chuyên 4 chữ, lúc ngủ niệm thầm nhớ 6 chữ, vậy sao chuyên nhất được đây. Lo cho lúc lâm chung không biết có được hộ niệm 6 chữ không.
   Nam mô A Di Đà Phật.

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Bạn Khánh Giác có thể tham khảo phần trả lời của TT tại:
   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2014/12/nguoi-niem-phat-co-can-phai-niem-them-chu/comment-page-1/#comment-14445

   hy vọng bạn có thể thông suốt hơn về việc “Nhất Hướng Chuyên Niệm” – Một môn thâm nhập, chuyên tu lâu dài.

   Còn phần niệm 4 chữ hay 6 chữ là thuộc về…kỹ thuật niệm Phật và sở thích cá nhân. Ai thích niệm cách nào cũng được, miễn có niềm tin và nguyện tâm chân thật thì bạn niệm kiểu nào cũng được vãng sanh. Tuy nhiên khi đến đạo tràng thì phải tuân thủ theo đạo tràng, buông bỏ sở thích của mình xuống thì công đức niệm Phật cộng tu mới được viên mãn. Còn nếu tâm mình còn nhiều phân biệt, rất là thích niệm 6 chữ thì nên tìm đạo tràng niệm 6 chữ thì tốt hơn, tâm dễ chuyên nhất hơn. Còn việc lo lắng về hộ niệm khi lâm chung thì bạn hãy nên buông xuống, cứ chân thật niệm Phật, ăn chay, làm lành lánh ác, có duyên khuyên người niệm Phật được thì mình khuyên, có duyên trợ niệm cho ai thì mình trợ niệm, tất cả đều tùy duyên. Còn việc hậu sự của mình sau này, xin bạn hãy để cho A Di Đà Phật lo chẳng phải là tốt hơn sao? Bạn còn có ý muốn lo cái này, lo cái kia thì A Di Đà Phật để cho bạn lo, Ngài ko can thiệp nữa, cũng là hằng thuận bạn mà thôi. Chỉ khi bạn nương tựa hoàn toàn vào Ngài thì Ngài sẽ toàn tâm lo cho bạn, vì ko lo cho bạn thì phụ với tấm lòng của bạn rồi, thật là có lỗi với bạn…Bạn có nghĩ vậy không?

   A Di Đà Phật.

  • Khánh Giác

   KG xin cám ơn chú Tịnh Thái rất nhiều.
   Rõ ràng phải tập buông xả và thực hành vô ngã mới đạt được cứu cánh cũng như viên mãn pháp môn tu tập của mình.
   Mong chư Phật gia hộ cho chú Tịnh Thái luôn an lạc.
   A Di Đà Phật.

 8. nikaya

  đang trên đường tu nhân mà đụng cái gì cũng la tạp , niệm phật trì chú tụng kinh hồi hướng về tịnh độ thì tất cả đều là nhân tịnh độ cả vậy thì cái gì là tạp , đối với những người niệm phật nhất tâm thì chắc ăn người này sanh tịnh độ rồi , nhưng nếu ko đủ khả năng niệm phật nhất tâm thì sanh về tịnh độ bằng con đường nhân quả , tu tịnh độ cũng là tu nhân quả chứ gì , ba quyển kinh của tịnh độ đều là kinh bất liễu nghĩa cả ,mà kinh bất liễu nghĩa là kinh nói về nhân quả , cõi nước . mà đã có nhân quả thì tất cả mọi việc như trì chú hay tụng kinh đều là nhân vãng sanh tịnh độ thôi vậy mà cứ la tạp tu , phải nói có những người tu tịnh độ rất tiêu cực ngay cả danh hiệu quán thế âm cũng ko dám niệm , phật pháp cũng ko học , chỉ niệm mỗi a di đà .

  • Tịnh Tu

   Muốn được thành tựu thật sự, thì phải hết lòng niệm Phật (thật thà, chân thật) niệm Phật. Chân thật là từ nay về sau không tu pháp môn khác. Nếu còn đi bái sơn (lên núi để lạy Phật), còn phải lạy “Lương Hoàng Sám” thì là không lão thật. Lại đi niệm “Kinh Kim Cang”, niệm “Kinh Pháp Hoa” cũng không lão niệm Phật kị nhất là xen tạp. Xen tạp là gì? Đọc những kinh ngoài “Kinh A Di Đà”, “Kinh Vô Lượng Thọ” thì đều là xen tạp. Trì chú cũng là xen tạp, tâm tạp nói chuyện phiếm thì càng khỏi phải nói. Còn muốn một số cảm ứng thần thông, đều là xen tạp. Cả làm pháp hội cũng là xen tạp. Vì sao vậy? Tâm không chuyên, Phật hiệu đã làm gián đoạn.

   Bí quyết của niệm Phật là “Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn”, không xen tạp bất cứ vọng niệm nào. Trong “Tây Phương Xác Chỉ” của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát đã nói với chúng ta, cả chúng ta tụng kinh, trì chú, lạy huống chi thứ khác. Niệm Phật như vậy mới gọi là nhất tâm.

   HT Tịnh Không

  • việt phú

   Xin mọi người giải thích rõ dùm mình. Mọi người thường nói chuyên tâm trì chú, niệm Phật thì sẽ được sanh về tịnh độ. Vậy, sanh về tịnh độ có nghĩa là sao ạ. Mình cần biết rõ để được nhiếp tâm, để khỏi sinh lòng nghi ngờ, mình xin cảm ơn.

 9. Hoa Long

  Niệm Phật là y theo Đại Nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà. Còn Tụng Kinh Trì Chú không có trong Bổn Nguyện của Ngài nên mới gọi là Tạp Tu. Chúng ta nương theo Nguyện lực của Phật A Di Đà mà hành nhất tâm bất loạn niệm Phật. còn xen Trì Chú Tụng Kinh vào nữa là Tạp Niệm rồi.
  Một câu Nam mô A-di-đà Phật chính là mật. Sáu chữ hồng danh này y theo phạn văn, chưa phiên dịch một chữ, nên sáu chữ Nam mô A-di-đà Phật là thần chú rất đơn giản và chân thật.
  Trọn bộ kinh Đại Bát-nhã cô đọng lại chính là một câu Nam mô A-di-đà Phật. Lại còn nói thêm rằng:”Tam tạng mười hai bộ kinh gói gọn trong một câu Nam mô A-di-đà Phật”. Vì thế, niệm Phật liền bằng với tụng hết Tam tạng kinh điển.
  Một câu Nam mô A-di-đà Phật đã là thiền, là mật rồi, lại còn tổng quát hết Tam tạng kinh điển. Nên pháp môn niệm Phật thật không thể nghĩ bàn.
  Chúc tất cả hãy tinh tấn!
  Nam Mô A Di Đà Phật

 10. LH Huệ Tịnh

  Người Niệm Phật cần biết.

  Phát Bồ-đề tâm:
  – Quả Phật vô thượng gọi là Bồ-Đề. Nếu phát tâm này thì chắc chắn sẽ thành Phật. Sách Tịnh hạnh Pháp Môn chép: “Phàm tu Tịnh độ thì phải phát tâm Bồ-Đề, nếu vì tự mình nhàm chán cõi đời năm thứ ô trược, ưa thích cõi chín phẩm thì trái với tâm Bồ-đề, đó là hạnh Thanh văn không nên phát tâm. Nếu vì chúng sinh, khởi tâm đại bi, cầu vãng sanh về nước Cực Lạc, mong chóng thành tựu đạo lực thần thông, đến khắp mười phương, cứu độ tất cả chúng sinh giúp họ thành Phật, thì thuận với tâm Bồ-Đề, đó là hạnh Bồ-Tát, phải nên phát tâm.

  Ba tâm thượng phẩm:
  – Quán Thượng phẩm thượng sinh trong Quán Kinh nói rằng: Nếu có chúng sinh nguyện sinh về nước Cực Lạc, phát khởi ba thứ tâm này thì liền được vãng sinh, ba tâm ấy là: Một là tâm chí thành, hai là tâm tin sâu, ba là tâm phát nguyện hồi hướng. Người có đủ ba tâm này thì sẽ vãng sinh về nước Cực Lạc.

  Hòa-thượng Thiện Đạo dạy rằng:
  – Thân lễ bái Đức Phật ấy, miệng xưng danh Đức Phật ấy, ý quán sát Đức Phật ấy. Ba nghiệp chân thật, gọi là tâm chí thành. Dùng tín tâm chân thật mà tin biết tự thân còn đầy đủ phiền não, trôi lăn trong ba cõi, tin biết được bản Nguyện Di-Đà, dù chỉ mười niệm cũng được sinh, không có một niệm tâm nghi ngờ, gọi là tâm tin sâu. Hễ làm tất cả nghiệp lành, tất đều hồi hướng vãng sinh, gọi là tâm hồi hướng phát nguyện.

  Thời khóa niệm Phật:
  – Đại sư Đế Nhàn cho Ôn Quang Hy quyển sách nói rằng: “Nay tặng ông quyển nhật khóa nghi quy, chiếu theo đây mà thực hành thì đánh tan được vọng duyên. Mỗi ngày thực hành đến sáu lần thì đến lúc qua đời yên ổn giữ lấy đài sen, việc dễ như trở bàn tay. Mỗi lần chỉ cần tụng một quyển kinh Di-Đà, ba biến chú Vãng Sanh, niệm danh hiệu Phật ba nghìn câu, rồi hồi hướng, phát nguyện, lễ bái, tam quy, không nhọc phải quán tưởng, không cần phải tham cứu, khẩn thiết trì danh, thật tâm thật hành, thực hành cho đến lúc qua đời mà cầu cho đạo cảm ứng không giao nhau cũng không thể được.”

  Thần Chú Vãng Sanh:
  – Đại sư Diệu Hiệp bảo rằng: “Người niệm Phật nếu bị túc nghiệp sai khiến, mà hành nguyện có thiếu sót thì phải nhất tâm tụng thần chú này, trì một biến thì dứt trừ tất cả các tội như năm tội nghịch, mười điều ác, v.v. của thân, trì mười vạn biến thì không quên bỏ tâm Bồ-Đề, trì hai mươi vạn biến thì chiêu cảm mầm Bồ-đề phát sinh, trì được ba mươi vạn biến thì Phật A-Di-Đà thường trụ trên đỉnh đầu người đó, chắc chắn vãng sinh Tịnh độ.

  Đại sư Đế Nhàn dạy rằng:
  – “Khi trì chú phải dùng toàn bộ tinh thần, trì tụng ra tiếng, không đựơc quá chậm, không được quá nhanh, từ đầu cho đến cuối từng câu không rối loạn, rõ ràng từng chữ một. Chú là mật ngữ nên không cần phải xét nghĩ suy lường, mà chỉ cần một lòng thành tâm trì tụng, thì tự nhiên có cảm cách, không cần y theo cách đọc của Long Thư.”

  Đọc tụng Đại thừa:
  – Sách Tịnh độ chỉ quy chép: Trong Ba phẩm tịnh nghiệp và Thượng Phẩm thượng sinh của Quán Kinh đều nói đọc tụng kinh điển Đại thừa là hạnh vãng sinh. Cho nên các kinh Đại thừa như Hoa Nghiêm, Pháp hoa, Bát-nhã, Niết-bàn và ba kinh Tịnh độ, người tu tịnh nghiệp phải tùy theo khả năng mà thọ trì đọc tụng, nương vào pháp lực Đại thừa mà chắc chắn được vãng sinh. Xưa có Lưu Di Dân nhờ tụng Kinh Pháp hoa mà vãng sinh Tịnh độ, lúc sắp qua đời đốt hương cúng dường Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thân ngồi thẳng, mặt hướng về phương Tây mà hóa; người tu tịnh nghiệp nên lấy điều này làm khuôn phép.

  Đại sư Trí Giả dạy rằng:
  – Phương pháp tụng kinh là nên đọc từng chữ, từng câu rõ ràng, âm thanh chính xác, không chậm rãi, không gấp vội, phải buộc duyên vào câu nghĩa trong Kinh, như đối với câu văn không khác lạ, không được sai lầm.

  Dùng tâm niệm Phật:
  – Tịnh độ Quyết chép: “Nói rằng niệm Phật chẳng phải là cái niệm của miệng niệm mà là cái niệm của tâm niệm. Chỗ niệm của tâm là chỗ chuyên chú của tưởng, chỗ hướng đến của chí, chỗ tha thiết của yêu thích, chỗ trói buộc của cảm tình, chỗ tột cùng của tư duy, và là chỗ mưu cầu ắt phải được. Như cuồng loạn còn háo sắc, như tham còn háo tài, niệm niệm không quên, không được thì không nghỉ, dùng tâm niệm Phật cũng phải như vậy.

  Đại sư Đế Nhàn dạy rằng:
  – Phật A-Di-Đà, ai không thể niệm mà riêng có người không dễ niệm, Cực Lạc Tây Phương ai không nguyện sinh mà ít được vãng sinh, bởi người niệm Phật chưa được quyết định. Dạy người niệm Phật mà khiến cho họ thật sự tha thiết thì chỉ có một chữ chết, một chữ chết ở trong tâm thì cảnh duyên tự nhiên lạnh nhạt, tình ái tự cũng nhẹ nhàng, danh lợi giàu có, thế lực hướng đến sự chết nầy đều dùng không được, mọi thấy nghe hiểu biết đến thời điểm này đều hành không thông, bốn đại chia lìa, lấy gì nương tựa, cô hồn vô chủ, đâu được tự do. Lúc này không thấy Đức Di-Đà, thì sợ gặp quỷ La-sát, lúc này không sinh Tịnh độ, thì sợ vào thai lừa.., dù không có nghiệp ác cũng không khỏi qua lại cõi người, nếu có nhân lành thì phước trời dễ hết, đừng cho rằng tự có làm chủ, nghiệp quả lôi kéo, thật khó trốn thoát; đừng cho rằng vốn không có sống chết, khi tâm thức chưa tận chung quy thuộc về luân hồi. Đừng cho việc này là chậm, là việc ngày mai mà ngày nay không biết, đừng cho thân này là nhẹ, nếu để thân này lầm qua thì bị chìm đắm nhiều kiếp. Thấy tất cả mọi việc mà không biết sống chết là việc lớn thì mọi sự mọi việc đều là việc không đáng quan tâm, trong bất cứ lúc nào cũng đều là lúc trở về mạng chung thì mọi thời giờ đều là lúc niệm Phật. Niệm Phật như vậy thì mới là tâm tha thiết, tâm tha thiết như vậy thì mới được vãng sinh Tịnh độ, thực hành công phu như vậy mới thành Tịnh nghiệp, thường nhớ nghĩ lúc chết mới là tâm tha thiết. Đây là then chốt chính của việc vãng sinh, là quyết định tuyệt diệu của việc chí thành niệm Phật.

  Liên Trì Pháp Vũ Tập
  Trích từ sách “Tịnh độ tùng thư” của cư sĩ Mao Dịch Viên biên soạn
  Tịnh nghiệp học giả Trần Canh Thạch biên tập Hán văn
  Cư sĩ Minh Ngọc phụng dịch Việt văn

  ==========================================

  Nam Mô A Di Đà Phật

  • thiendi

   a di đà phật cho mình hỏi, mình cũng là người tu theo pháp môn niệm phật nhung do 1 thi gian minh ko công phu va găp nhiêu chương ngai cho nên minh nguyen niệm chú đại bi3 thang và lạy bộ kinhvoo luong thọ, gio minh doc bai trên thì thấy minh đag tạp tu, hminh muốn giành toàn bộ thời gian niệm phật giờ mình lỡ nguyện rồi thì phải làm sao ah a di da phật mongmoij nguoi cho minh xin y kiên ah

 11. TuanChau

  Nam mô a di đà phật. Xin hỏi các liên hữu nào có biết chuyện Phật Thích ca dạy ngày A Nan cúng cơm hoặc cháo cho các loài quỷ đói bằng câu thần chú gì ? Chuyện đó như thế nào ? Nghe nói các loài quỷ đói được ăn cơm hoặc cháo đó được sinh về cõi Tây Phương cực lạc Phải không? Xin nhờ các liên hữu giúp đỡ.

  • thanhtam

   Có thể đạo hữu đang cần câu chú trong nghi thức dưới đây:
   Cúng Cô hồn, nghi thức ngắn cho Phật tử tại gia
   Ý nghĩa cúng thí này rất quan trọng là pháp tu hạnh bố thí, chúng ta nhận rõ rằng việc bố thí cho người cõi dương thì dễ dàng hơn vì ta đem cái thật cho người thật, nhưng cúng thí cho người cõi âm là đem cái vật hữu hình thí cho chúng sanh của thế giới vô hình, thì phải bằng nguyện lực gia trì thần chú của hành giả vào thức ăn…, và do hành giả (người gia trì cúng thí) nương vào oai thần của chư Phật, Bồ Tát và thần lực của chân ngôn(thần chú), vì sự gia trì chân ngôn ấy và nguyện lực của hành giả vào thực phẩm thức uống sẽ biến ít thành nhiều khiến cho các loại Cô hồn nhận thí được no đủ và mãn nguyện. Nguyên do chính ngài A Nan khởi giáo bạch Phật Thích Ca thuyết chú Biến thực (trong kinh Cứu bạt Diệm Khẩu,..), sau Phật bảo đức Quan Âm bồ tát thị hiện Tiêu Diện quỷ, để thống lãnh và phát chẩn cho cô hồn, về sau các vị Thánh Tăng đã lập thành các khoa, nghi quỹ để chẩn tế Cô hồn vào các ngày rằm, các lễ cầu siêu …, đặc biệt là tháng bảy âm lịch những ngày xá tội vong nhân, nghi cúng thông dụng nhất là nghi Mông Sơn Thí Thực (trong tập kinh Nhật tụng) dành cho tăng ni phật tử cúng thí lúc 15h mỗi ngày ở các Chùa, nay nhân dịp Vu Lan này tôi xin soạn một nghi cúng Cô hồn ngắn gọn và dễ trì tụng nhưng không làm sao lãng ý nghĩa của việc cúng thí của chư vị tiền bối, nghi này dành cho các vị Phật tử hoặc không là Phật tử để thí cúng cô hồn tại tư gia hoặc chổ kinh doanh v.v., xin nguyện quý vị đạt nguyện.
    
   NGHI THÍ THỰC CÔ HỒN
   (Chuẩn bị thức ăn cúng thí gồm: cháo trắng, các loại bánh: bánh phòng, cốm,…, các loại trái cây: ổi, mía…, sữa hộp, nước suối…, dĩa muối dĩa gạo, dành cho cúng vào mùng 2, 16, nếu cúng hằng ngày thì cúng một dĩa bánh phòng hoặc bắp nổ và một chén nước, rồi lập một cái bàn để trước nhà bày đồ cúng ra , một bát hương và y theo nghi thức mà cúng thí (người cúng mặt hướng ra đường).
   Lưu ý: Khi cúng thí thì phải thành tâm, lúc này tâm phải vui vẻ, trong suy nghĩ phải nghĩ tưởng về thực phẩm và thức uống đang cúng, thì việc cúng thí mới thành tựu và Cô hôn mới được tiếp nhận no đủ và mãn nguyện.)
    
   Quỳ nguyện: (hoặc đứng thành tâm chấp tay nguyện)
   Hôm nay là ngày:… Con tên là:… Ngụ tại:… Thành tâm sắm hương hoa lễ vật và các thứ thức ăn cúng dâng bày trước án, thiết cúng thí thực cô hồn tại tư gia, kính nguyện chư Phật, Bồ tát, chư vị thiện thần thầm gia hộ cho chúng con, xin nguyện chư vị tiền hậu địa chủ và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này xin đến chứng minh cho chúng con.
   Tín chủ chúng con lại kính mời các vị hương linh khuất mặt quanh đây, các linh hồn chiến sĩ vì nước vong thân, các oan hồn uổng tử không nơi nương tựa, xin cùng tới đây thọ hưởng lễ vật, độ cho tín chủ chúng con tài bảo như ý, từ đây vạn sự hanh thông, trú sở cát tường như ý.
   Cúi xin chứng minh thọ hưởng, độ cho chúng con và người người đều được bình an, vạn sự kiết tường, sở cầu tất ứng. Chúng con xin nguyện đời đời quy y Tam Bảo, và nguyện hộ trì Phật pháp, cúi xin Chư Phật từ bi gia hộ.
   Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)
   Chấp tay tụng: (đứng hoặc quỳ thành tâm tụng)
   Con xin nương tựa Phật
   Con xin nương tựa Pháp
   Con xin nương tựa Tăng
   Con xin nương tựa bảy vị Phật đời quá khứ
   Con xin nương tựa chư Phật đời hiện tại
   Con xin nương tựa chư Phật đời tương lai
   Con xin nương tựa Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
   Con xin nương tựa Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
   Con xin nương tựa Tất cả đệ tử của chư Phật
   Xin hãy khiến cho chú sở trì của con liền theo như nguyện:
   Nam mô Diện Nhiên Vương bồ tát (3 lần)
   Con xin một lòng phụng thỉnh chư vị Cô hồn về lại nơi này chứng minh tiếp nhận. ( 3 lần)
   Chơn ngôn phổ triệu thỉnh:
   Nam mô bộ bộ đế rị, dà rị đa rị đát tha nga đa da. (3 lần)
   Chơn ngôn biến thực:
   Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ lồ chỉ đế.
   Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần)
   Chơn ngôn biến thủy:
   Nam mô tô rô bà gia, đát tha nga đa gia, đát điệt tha, 
   Án, tô rô, tô rô, bạt ra tô rô, bạt ra tô rô, ta bà ha. (7 lần)
   Nam mô Đa Bảo Như Lai
   Nam mô Bảo Thắng Như Lai
   Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai
   Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai
   Nam mô Ly Bố Úy Như Lai
   Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai
   Nam mô A Di Đà Như Lai. (đoạn này đọc 3 lần)
    
   Thần chú gia trì thức ăn tịnh
   Cúng khắp mười phương chúng cô hồn
   Nguyện đều no đủ bỏ xan tham
   Mau thoát u minh sanh Tịnh Độ
   Quy y Tam Bảo phát Bồ Đề
   Rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng
   Công đức đi về cõi vị lai
   Tất cả cô hồn cùng tiếp nhận. (đoạn này đọc 3 lần)
    
   Này các chúng cô hồn
   Tôi nay xin cúng dường
   Thức ăn biến mười phương
   Cô hồn đều tiếp nhận
   Nguyện đem công đức này
   Hồi hướng về tất cả
   Cô hồn và chúng tôi
   Đều cùng thành Phật đạo. (đoạn này đọc 3 lần)
    
   Chơn ngôn thí vô giá thực:
   Án mục lực lăng ta bà ha. (7 lần)
   Chơn ngôn phổ cúng dường:
   Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần)
   Chấp tay thành tâm chú nguyện:
   Nay con phụng hiến thức ăn này, nguyện nhờ oai lực Bồ tát Quán Thế Âm, phân lượng thức ăn này nhiều như hư không, khiến cho thức ăn này biến thành vị cam lộ, nguyện cho mọi loại Cô Hồn đều được no đủ và mãn nguyện.
   Nam mô Cam Lộ Vương Bồ Tát (3 lần)
   Nguồn phatgiaovietnam.vn

  • Trung Đạo

   Nam Mô A Di Đà Phật
   Bạn Tuanchau và bạn ThanhTam kính mến,

   Câu hỏi của bạn đặt ra có liên quan tới giấc mơ của Ngài A Nan khi ngài đang ngồi thiền và đã được quỷ Diện Nhiên báo về thọ mạng của Ngài trong 3 ngày sẽ tận và đó chính là nhân duyên để Phật Thích Ca thuyết Kinh Đà La Ni Thần Chú Cứu Ngạ Quỷ Diện Nhiên (bạn xem phần bên dưới).

   Tuy nhiên để thực hành theo pháp thí thực cô hồn này, người thí thực phải có sự giác ngộ về đạo Phật; Phải phát nguyện và có định lực tu hành, bởi khi đã phát nguyện bạn không được biếng trễ và trong quá trình thực hành nghi thức thí thực bạn phải thực hành quán tưởng và trì chú. Nếu trong lúc quán-chú này tâm bạn tán loạn, hoặc duyên theo các vọng trần (tham,sân,si,ngã mạn,phân biệt, chấp trước) trong việc làm của mình thì những cô hồn sẽ không thọ nhận được bất kỳ một lợi lạc nào; trái lại người thí thực sẽ gặp trở ngại lớn. Bởi trong các loại chúng sanh vô hình lành, dữ vô số kể. Nếu bạn triệu thỉnh họ về để thí thực, nhưng họ không thọ nhận được, họ sẽ sanh tâm sân giận; thứ nữa, khi bạn nguyện thí thực họ sẽ thường xuyên về để thọ thực (trong trường hợp bạn thực hành đúng pháp), nhưng nếu ngày, giờ đó bạn không thực hành thí thực như đã hứa, họ sẽ gây não loạn cho cuộc sống tâm linh của bạn, điều này nhiều người đã gặp trở ngại, thậm chí cả các vị Tu sĩ cũng không ngoại lệ.
   Do vậy việc cúng thí thực cô hồn theo ngu ý của Trung Đạo bạn cùng các đạo hữu sơ phát tâm học Phật thật chớ nên khởi dụng. Công đức của sự thí thực cô hồn là vô lượng, nhưng mình chưa đủ nhân duyên, chưa đủ định lực, tuyệt đối chúng ta không nên tham vọng mà sẽ bị tổn phước. Nghi thức này các đạo hữu có thể tham gia khi có sự hộ giá của các Chư Tăng.
   Mong các đạo hữu thật hết sức cẩn trọng.
   A Di Đà Phật.
   Dưới đây là Kinh Phật Thuyết Đà La Ni Thần Chú Cứu Ngạ Quỷ Diện Nhiên để bạn và các đạo hữu tham khảo:

   Kinh Phật Thuyết Đà La Ni Thần Chú Cứu Ngạ Quỷ Diện Nhiên
   Đời Đường, người nước Vu Điền,
   Tam tạng pháp sư Thật Xoa Nan Đà dịch
   Việt dịch: Quảng Minh

   Một thời đức Thế tôn ở tại Tăng già lam Ni câu luật na, thành Ca tỳ la vệ, cùng với các vị tỳ kheo và các vị bồ tát, vô số chúng sanh, bao quanh khắp cả, vì nghe ngài thuyết pháp.

   Lúc bấy giờ, tôn giả A Nan đang độc cư ở một nơi vắng vẻ, nhất tâm buộc niệm. Ngay sau canh ba đêm ấy, tôn giả A Nan thấy một ngạ quỷ tên là Diện Nhiên, đứng trước mặt ngài thưa bạch lời rằng: Sau ba ngày nữa mạng sống của thầy sẽ hết, liền sinh vào thế giới ngạ quỷ. Lúc đó, tôn giả A Nan nghe lời ấy rồi tâm thần hoảng hốt, hỏi lại ngạ quỷ: Tôi gặp tai hoạ này, vậy thì có phương cách gì để thoát cái khổ kia không? Khi ấy, ngạ quỷ nói với tôn giả rằng: Vào lúc sáng sớm, nếu thầy có thể bố thí cho trăm ngàn na do tha hằng hà sa số ngạ quỷ cùng với trăm ngàn vị bà la môn tiên, mỗi người nhận được phần thí là một đấu thức ăn uống, tính theo cái lượng đấu của nước Ma già đa, lại còn vì chúng tôi mà cúng dường Tam bảo, nhờ đó chúng tôi thoát được cái khổ ngạ quỷ, sinh về cõi trời, thì thầy mới được tăng tuổi thọ.

   Tôn giả A Nan nhìn thấy ngạ quỷ Diện Nhiên đây thân hình gầy gò, khô cháy xấu xí, trên mặt lửa cháy, cổ họng nhỏ như cây kim, đầu tóc rối bù, lông dài móng nhọn, thân như đang vác nặng, lại còn nghe những lời chẳng thuận như vậy, nên đâm hoảng sợ, lông thân dựng đứng.Tôn giả liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi mau về chỗ đức Phật ở, năm vóc sát đất, đảnh lễ dưới chân Phật, thân tâm run sợ mà bạch với đức Phật rằng: Xin đức Thế tôn cứu con, xin đức Thiện thệ cứu con!Qua ba ngày nữa mạng con sẽ tận. Đêm qua con gặp một ngạ quỷ tên là Diện Nhiên, ngạ quỷ ấy nói với con rằng, qua ba ngày nữa mạng con nhất định phải tận, sanh làm ngạ quỷ. Con hỏi ngạ quỷ, có phương cách nào để thoát cái khổ ấy, ngạ quỷ đáp rằng, nếu con có thể bố thí các món ẩm thực cho trăm ngàn na do tha hằng hà sa số ngạ qủy, cùng với trăm ngàn vị bà la môn tiên thì con mới được sống thêm. Bạch đức Thế tôn, nay con làm cách nào thoát được cái khổ kia?.
   Bấy giờ, đức Thế tôn bảo tôn giả A Nan rằng: Ông nay chớ sợ, ta có những phương tiện khác giúp ông làm được sự bố thí vật thực như thế cho các ngạ qủy và chúng bà la môn tiên, ông chớ sanh lòng sầu lo.
   Đức Phật dạy tôn giả A Nan: Có một đà la ni gọi là Nhất Thiết Đức Quang Vô Lượng Uy Lực, nếu ai có thể tụng đà la ni này thì lập tức thành tựu sự bố thí cho số lượng câu chi na do tha trăm ngàn hằng hà sa số ngạ quỷ cùng với 68 câu chi na do tha trăm ngàn vị bà la môn tiên. Mỗi vị đó sẽ nhận được 49 đấu ẩm thực, tính theo cái lượng đấu của nước Ma già đà.

   Đức Phật bảo tôn giả A Nan: Ta ở đời trước, có lúc làm thân Bà la môn, đối trước Bồ tát Quán Thế Âm và đức Như lai Thế Gian Tự Tại Đức Lực mà tiếp nhận đà la ni này. Ta nhờ thần lực của đà la ni này mà được đầy đủ vật thực bố thí cho vô lượng vô số ngạ quỷ, chúng Bà la môn tiên. Do ta bố thí vật thực cho chư ngạ quỷ nên họ rời bỏ được cái thân ngạ qủy, sanh về cõi trời. Này A Nan, ông nay nên thọ trì đà la ni này để tự hộ thân. Đức Phật liền nói chú rằng: “Na ma tát phạ đát tha yết đa, phạ lộ chỉ đế, tam bạt ra, tam bạt ra, hổ hồng”.

   Đức Phật bảo tôn giả A Nan: Nếu ai muốn làm pháp thí thực này thì trước phải đem đồ ăn món uống đặt để trong đồ đựng sạch sẽ, tụng 7 biến đà la ni này rồi chú thực. Đứng bên trong cánh cửa, đưa tay ra ngoài cửa, đặt đồ đựng thức ăn xuống chỗ đất sạch, búng ngón tay 7 lần vào đó. Làm pháp thí thực xong thì trong khoảng bốn phương của nơi đó có trăm ngàn câu chi na do tha hằng hà sa số ngạ quỷ, ở trước mỗi vị ngạ quỷ có 49 đấu ẩm thực, tính theo cái lượng đấu của nước Ma già đà. Chư ngạ quỷ như vậy khắp đều được no đủ. Chư ngạ quỷ đó sau khi ăn uống xong thảy đều xả bỏ cái thân ngạ quỷ mà được sanh lên các cõi trời.

   Đức Phật lại dạy tôn giả A Nan: Nếu chư tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, ai có thể thường tụng chú đà la ni này cùng hiến cúng đồ ăn thức uống thì thành tựu trọn vẹn công đức vô lượng, như công đức của sự cúng dường cho trăm ngàn câu chi đức Như lai vậy, thọ mạng thêm lâu. Người ấy có nhan sắc tươi đẹp, uy đức cường trí. Tất cả phi nhân, loài quỷ bộ đa [1], dạ xoa, la sát cùng chư ngạ quỷ đều sợ người ấy, lòng chẳng dám nhìn. Người ấy cũng được thành tựu đầy đủ sức tinh tấn lớn.

   Đức Phật lại bảo tôn giả A Nan: Nếu ai muốn bố thí vật thực cho các vị bà la môn tiên thì phải lấy đồ ăn thức uống đựng đầy trong bát, đọc tụng 7 biến chú đà la ni này cùng chú thực, đổ hết vào trong dòng nước chảy, liền biến ra những món ăn cõi trời, đầy đủ phụng hiến cho vô lượng câu chi trăm ngàn hằng hà sa số vị bà la môn tiên. Chư vị bà la môn tiên ăn uống vật thực này rồi thì các căn đầy đủ, viên mãn kiết tường. Mỗi vị đều tự phát nguyện khen ngợi người bố thí. Vì vậy người thí thực kia, tâm được thanh tịnh, mau chóng chứng được oai đức của bậc Phạm thiên [2], thường tu tịnh hạnh, thành tựu trọn vẹn công đức cúng dường trăm ngàn câu chi hằng hà sa số chư vị Như lai, đối với các oán địch [3] thường được vượt thắng.

   Nếu chư tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, ai muốn cúng dường hết thảy Tam bảo [4], nên phải bày biện đầy đủ hương, hoa, đồ ăn thức uống, rồi tụng đọc 21 biến thần chú đà la ni này, chú nguyện vào vật thực hiến cúng cũng như hương hoa v.v… để cúng dường Tam bảo. Chư thiện nam tử, thiện nữ nhân kia thành tựu đầy đủ sự cúng dường vi diệu của chư thiên; và sự cúng dường vô thượng này đáng được hết thảy Như lai tôn trọng, ngợi khen, chư Phật Tam bảo trong các quốc độ cũng nhớ tưởng, xưng dương tán thán, được chư thiên ủng hộ.

   Đức Phật dạy phương pháp bố thí này là để cho tôn giả A Nan tự hộ thân, đồng thời rộng vì các chúng sanh mà nói, khiến cho các chúng sanh thành tựu đầy đủ công đức vô lượng, đời đời thường gặp trăm ngàn câu chi chư vị Phật đà.

   Ghi chú:
   [1] Bộ đa (bhùta): Sinh ra có tình gọi là bộ đa. Câu Xá Luận, quyển 10 ghi: “Lại như khế kinh nói, thức ăn có bốn loại khiến cho bộ đa (có tình) được yên ổn … bộ đa có nghĩa là dĩ sinh (đã sinh ra), mọi thú sinh ra rồi đều gọi là dĩ sinh”. Ở đây là tên một loài quỷ. Sách Tuệ Uyển Âm Nghĩa, quyển hạ chép: “Bộ đa có nghĩa là tự sinh. Loại quỷ do cha mẹ sinh ra thì gọi là dạ xoa, do hoá sinh thì gọi là bộ đa”.
   [2] Phạm thiên là chỉ vị Đại phạm thiên vương tên là Thi Khí. Ngài rất tin Phật pháp. Mỗi lần gặp Phật ra đời là ngài đến sớm nhất thỉnh Phật chuyển pháp luân.
   [3] Oán địch, chỉ cho các phiền não khởi lên từ nội tâm hay từ ngoại cảnh tác động đến.
   [4] Tam bảo ở đây chỉ cho nghĩa xuất thế Tam bảo. Và vì vậy nghi cúng ngọ ở chùa thường tụng bài Thử thực sắc hương vị.

 12. Xin giấu tên

  Con kém hiểu biết và mới biết đến phật pháp chua lâu nên còn nhiều thắc mắc.Các vị làm ơn cho con hỏi vậy nthất thiết ta k được niệm thêm chú đại bi mỗi ngày ạ, chỉ chuyên tâm niệm phật là được rồi ạ.Vì con tự biết bản thân quá nhiều tội lỗi nên giờ cuộc sống con khó khăn và rất rất là đen đủi.Con chỉ muốn được niệm thêm chú đại bi để góp thêm phần tiêu giảm nghiệp báo, bớt đi khó khăn cuộc sống để có thể làm nhiều việc có ích cho đời, giúp đỡ đc nhiều người.Xin các vị bỏ qua cho sự kém hiểu biết và hoan hỉ giúp con.Nam mô a di đà phật

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Nếu bạn có duyên với Chú Đại Bi thì có thể niệm Chú Đại Bi mỗi ngày, bạn yêu thích niệm Phật thì bạn có thể niệm Phật, việc này là hoàn toàn tùy vào sở thích cá nhân. Tất cả đều là tùy duyên, bài viết này là khuyến tấn dành cho 1 số đồng tu muốn phát tâm chân thật đời này ra khỏi luân hồi, vãng sanh Cực Lạc.

   Bạn mới học Phật thì nên dành nhiều thời gian đọc cuốn “Làm chủ vận mệnh” để xây dựng nền tảng vững chắc vào Nhân Quả, xây dựng niềm tin vào chính mình có thể tự làm chủ được vận mạng của chính mình và biết rõ phương pháp làm chủ vận mạng, đã có thể làm chủ được vận mạng thì cuộc sống của bạn sẽ ko còn khó khăn, đen đủi nữa.

   Làm Chủ Vận Mệnh:
   http://phapamgiaithoat.com/ebook/Lam-Chu-Van-Menh-TT-Thich-Minh-Quang-Dich.pdf

   Chỉ đọc cuốn này, 1 ngày 1 lần trong 1 năm thì công đức và trí huệ sẽ sanh ra. Học Phật sau đó sẽ đạt được nhiều lợi ích ko thể nói hết, vận mạng cũng đã thay đổi rồi.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Hữu Đại

   A di đà Phật,
   Xin chào bạn,
   Đường về Quê hương đều có nhiều phương tiện, quan trọng là bạn quyết tâm về hay không. Trước đây tôi cũng rất phân vân khi niệm Phật cầu vãng sanh Cực lạc có nên trì chú thêm hay không. Sau khi đọc về tiểu sử của Sơ tổ Tịnh Độ Việt Nam- Bồ tát Thích Thiện Tâm (Vô Nhất đại sư) đã vãng sanh Cực lạc lưu lại 32 cái răng xá lợi. nhật khoá hàng ngày Ngài trì 108 biến Đại Bi, 1 muôn biến Chuẩn Đề và 100.000 câu Phật hiệu. Vậy niệm Phật vẫn là chính (đi đứng nằm ngồi đều niệm liên tục). Niệm Phật và Trì chú đều nương nhờ tha lực nên dùng chung được vì Niệm Phật là bất tư nghì Công đức; thần trú là bất tư nghì Thần lực.
   Không phải ngẫu nhiên mà chư Phật, Bồ tát nói ra thần chú, vì thương chúng sanh đời sau phước mỏng nghiệp dày, trong đời nhiều ma chướng nên phải nhờ thần lực của 10 phương chư Phật gia hộ để giữ được thân tâm niệm Phật được viên mãn.
   Mục Kiền Liên cứu mẹ phải nhờ 10 phương Tăng. A nan gặp nạn bùa chú tà đạo, Đức Phật phải dùng chú Lăng Nghiêm nhờ thần lực 10 phương Phật để thoát nạn.
   Trong kinh Phật cũng đã dạy: niệm Phật, trì trú, đọc tụng kinh điển Đại thừa, hay có chút ít căn lành nào đều hồi hướng về cõi nước của Đức Phật A di đà, khi lâm chung đều được Phật tiếp dẫn.
   Quan trọng là cách dụng Tâm của bạn, làm bất cứ điều gì đều phải thiết tha, chí thành nguyện sanh về Cực lạc, chắc chắn sẽ được như nguyện. Chúc bạn an tâm tinh tấn không thối tâm.

 13. Huệ Tịnh

  A Di Đà Phật.

  Huệ Tịnh thành thật sorry đã không hồi đáp sớm hơn với liên hữu Khánh Giác.

  Vấn đề duyên tụng chú Đại Bi và cách niệm Phật 6 hoặc 4 chữ đã khiến cho KG bất an phiền não nghi ngờ về việc được Phật A Di Đà tiếp dẫn hay không thì cái tâm trạng đó không có gì lạ cả. Nếu đạo hữu đọc kỹ và tham khảo lại nguyện thứ 20 trong Kinh Vô Lượng Thọ thì sẽ chấm dứt nghi tình. Huệ Tịnh xin chia sẻ lá thư Tịnh Độ của Ấn Quan Đại Sư do HT Thích Thiền Tâm ghi soạn để lại cho đạo hữu KG tự đọc lại hy vọng để tháo gỡ tâm bất an nhe.
  ===============================================

  Nguyện thứ 20-  Lâm chung tiếp dẫn.
  “Khi con thành Phật, chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con, nhớ nghĩ nước con, phát tâm Bồ đề kiên cố không thối lui, trồng các căn lành, hết lòng hồi hướng sanh về Cực Lạc, đều được toại ý; nếu có ác nghiệp đời trước, nghe danh hiệu con hết lòng sám hối, làm các điều lành, lại trì kinh giữ giới nguyện sanh về nước con, mạng chung không lạc vào ba đường ác, liền sanh về nước con. Nếu không được như vậy, thề không thành Chánh giác.”

  ================================================

  Mấy Lời Bày Tỏ

  Trong các hành môn của đức Phật đã chỉ dạy, môn nào cũng có pháp nghi riêng biệt, từ cách thờ cúng, lễ bái, trì tụng, sám hối, phát nguyện v.v… Như Mật Tông lại còn sự lập đàn, kiết ấn nữa.

  Riêng về tông Tịnh Độ, tôi thấy có nhiều người không biết nghi thức hành trì cho đúng pháp. Lại có những vị không hiểu nghĩa chữ Hán, thành ra khi trì tụng chỉ đọc suông theo thông lệ, khó phát lòng thành khẩn, không thể chuyển hướng tâm niệm của mình y như lời văn. Nghĩ vì dòng đời cứ mãi trôi qua, người sau càng ngày lại càng ít am hiểu văn từ Hán Việt, nên theo lời yêu cầu của một số đông, tôi soạn dịch nghi thức tu Tịnh Độ ra Việt văn để giúp bạn đồng tu.

  Về pháp nghi Tịnh Độ, có ba bậc: thượng, trung, hạ. Để không quá đơn giản và khỏi phiền toái, tôi căn cứ theo pháp nghi của ngài Từ Vân trong Tịnh Độ Thập Yếu, soạn dịch nghi thức theo bậc trung. Về cách trì danh, vẫn có nhiều đường lối, theo chỗ kinh nghiệm và so với thời cơ, tôi chọn pháp Thập Niệm Ký Số.

  Về pháp nghi Tịnh Độ, thuở xưa chia làm năm môn, tôi ước kết lại thành ba môn: lễ bái, trì tụng và phát nguyện hồi hướng. Vả lại, pháp môn Tịnh Độ có chuyên tu và kiêm tu; có vị chuyên niệm Phật, có vị lại kiêm tụng kinh, trì chú, sám hối hoặc tham thiền. Theo Ấn Quang Pháp Sư, thì người tu tịnh nghiệp phải lấy sự niệm Phật làm phần chính, mấy món kia làm phần phụ, phần chính cố nhiên phải giữ cho nhiều hơn. Riêng về tụng kinh, trì chú, nếu dùng để giúp cho phần niệm Phật và chí tâm hồi hướng, cầu vãng sanh, cũng có thể gọi là chuyên tu.

  Trên pháp môn trì danh, sự hơn kém thật ra không phải ở nơi nghi thức, mà ở chỗ: âm thanh rành rõ hay lờ mờ, tâm niệm thành khẩn hay thờ ơ tán loạn, công trì tụng sâu nhiều hay cạn ít. Nếu người biết tu thì một lượt chiêm lễ, một câu xưng danh, công đức cũng hơn kẻ không biết tu rất nhiều. Tuy nhiên, nếu không có pháp nghi cho đúng, thì công đức hành trì thì cũng khó phát huy đến chỗ viên mãn. Và vì thế tôi mới soạn ra nghi thức nầy.

  Xưa và nay cách nhau, chúng sanh căn cơ sở thích đều sai khác, tôi không dám gọi việc làm nầy là hợp với mọi người, cũng không dám cho nghi thức đây là hơn những pháp nghi đã có, chỉ tùy chỗ mong cầu mà lạo thảo viết ra vậy thôi.

  Liên Du Thích Thiền Tâm

  Lá Thư Tịnh Độ – Ấn Quan Đại Sư
  http://www.tinhdo.net/sachdao/160-lathutinhdo.html

  ================================================

  .Huệ Tịnh hiện tại vẫn tụng thần chú Đại Bi, Vãng Sanh và đọc kinh A Di Đà trong thời khoá để hoà âm với câu Nam Mô A Di Đà Phật. Trong nghi thức thì Huệ Tịnh niệm 6 chữ vì “Nam Mô” là sự tỏ lòng cung kính đối với Phật A Di Đà khi thành tâm niệm ra tiếng. Giống như khi HT cung kính mời cha mẹ dùng nước nếu không có cái dĩa nâng ly nước thì cũng được nhưng có dĩa thì hình thức nhìn cung kính hơn thôi. Dù sao đi nữa quan trọng tu là tu trật chỉ vào tâm làm căn bản thì cái nguyện phát tâm Bồ Đề mới bền chắc chơn thật trên đường đạo. Các phương tiện bề ngoài chỉ là hình thức để tỏ lòng thành kính đừng nên chấp trước quá bị kẹt che lấp bổn tánh trí tuệ và từ bi chơn thật thường có của mình. Tu hành nên buông xả bớt những thứ ràng buộc và sống tuỳ duyên tự nhiên âm thầm trong 4 chữ “A Di Đà Phật” khi đi đứng nằm ngồi làm Chánh Hạnh cho Tịnh Nghiệp chắc chắn sẽ quay về cõi Cực Lạc không nghi gì cả. Khi đã quyết chí hướng tâm là người của Tây Phương Cực Lạc thì khi hết duyên kiếp thân người này liên hữu KG sẽ vãng sanh về TPCL chứ đâu nữa đúng không?

  Chúc Liên hữu Khánh Giác tinh tấn buông xả hết mọi chấp trước và thoải mái gieo trồng các căn lành sớm ngày thành tựu tâm Đại Từ Đại Bi như Đức Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm mà thường ngày cung kính lễ bái.

  Nam Mô A Di Đà Phật.
  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

  • Khánh Giác

   Xin tán thán công đức của liên hữu Huệ Tịnh.
   Khánh Giác đã có duyên đọc Niệm Phật Thập Yếu của hóa thường Thích Thiền Tâm, nay lại được đọc Lá Thư Tịnh Độ do liên hữu giới thiệu nữa thật là lành thay. Qua đó KG cũng thấy được bước đường tu tập sơ cơ của mình cũng có nét tương đồng với liên hữu trong cách hành trì, vì vậy cũng nên vững tâm mà trường kỳ huân tu.
   Đa tạ đã hướng dẫn cho KG. Cầu chư Phật Bồ Tát gia hộ và mong liên hữu được viên mãn đạo tâm.
   A Di Đà Phật.

  • Huệ Tịnh

   Để tử xin nguyện mười phương Tam Bảo gia trì hộ niệm cho liên hữu Khánh Giác và tất cả chúng sanh tâm Bồ Đề kiên cố, căn lành tăng trưởng và phước đức viên mãn đồng sanh về cõi Cực Lạc.

   Nam Mô A Di Đà Phật liên toà tác đại chứng minh.

 14. TuanChau

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.TC thì y giáo phụng hành.

 15. Phúc Bình

  “Người niệm Phật chẳng phải là không được trì chú, nhưng phải phân biệt rõ đâu là chánh, đâu là trợ thì trợ cũng quy về chánh. Nếu cứ lằng nhằng chẳng thể phân biệt, đến ngày nào đó nhìn lại, chánh cũng chẳng phải là chánh nữa! Chú Chuẩn Đề, chú Đại Bi chẳng có chú nào hơn kém cả! Nếu tâm chí thành, pháp nào cũng linh. Tâm chẳng chí thành, pháp nào cũng chẳng hiển!”
  Trích từ Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục.
  Nam Mô A Di Đà Phật!

 16. Huệ Tịnh

  Bấy giờ, ngài Quán-Thế-Âm Đại Bồ-Tát bước ra trước Phật, bạch rằng:

  – Nay con nương uy thần của đức A-Di-Đà, mà ban cho chúng sanh quyết chí niệm Phật thời Mạt pháp, một chân ngôn gọi là: Vô Lượng Thọ Như-Lai Chân Ngôn. Đây là tạng pháp bí mật của Phật A-Di-Đà, ẩn chứa vô biên thần lực tự tại bất tư nghị. Nếu hàng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, hoặc Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di lỡ phạm giới căn bản, tụng xong bảy biến liền trở lại được giới phẩm thanh tịnh. Tụng hai mươi mốt biến, tiêu diệt các tội: Tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác và tất cả chướng ngại trên bước tu hành đều trừ sạch. Hiện đời an lạc, thuận lợi, được sự nhiếp thọ của vô lượng Như-Lai. Tụng một muôn biến, tâm Bồ-đề hiển hiện nơi thân không quên mất. Thấy đức Phật phóng quang tụ trên đỉnh đầu. Người niệm Phật lần lần thể nhập tịnh tâm tròn sáng mát mẻ, tiêu tan tất cả phiền não. Khi lâm chung, hành giả niệm Phật liền thấy Phật A-Di-Đà cùng vô lượng muôn ức Bồ-Tát vây quanh, an ủi, tiếp dẫn. Người niệm Phật tức khắc được sanh về Thượng phẩm ở Cực-Lạc.

  Trích từ Kinh Niệm Phật Ba La Mật.

  PHẨM THỨ BẢY:
  KHUYẾN PHÁT NIỆM PHẬT VÀ ĐỌC TỤNG CHƠN NGÔN

  ================================================

  Nếu đã thật sự phát tâm Bồ Đề nguyện vãng sanh cõi Cực Lạc thì tụng kinh, trì chú, niệm Phật tất cả đều là nhơn duyên tăng trưởng căn lành phước đức tịnh nghiệp để hồi hướng trang nghiêm Tịnh Độ của Phật A Di Đà. Ngoài đời đã chấp phiền não nhiều rồi đừng có đem tâm chấp vô đạo tu hành phiền thêm vô ích.

  Căn cơ khác biệt,
  Tuỳ duyên tu tập,
  Phát nguyện hồi hướng,
  Đừng nghi chướng ngại,
  Lâm chung Phật tiếp
  Đồng sanh Tây Phuơng
  Cực Lạc quốc độ.

  Nam Mô A Di Đà Phật.

 17. Dương Tịnh Mật

  tôi vốn thích trì chú 1 chú duy nhất vô lượng thọ đà ra ni trong kinh niệm phật ba la mật,trì 7 biến kiêm niệm phật, trong tâm cảm thấy có gì xen tạp đâu ạ? không phải tôi không tin phật hiệu, nhwung tôi vẫn muốn trì chú lắm, ức chế quá không biết thế nào nữa, tôi sợ xen tạp mất phần vãng sanh nhưng …a di đà phật, mong các liên hữu giải đáp khúc mắc này, tôi đang bị ức chế,

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Mỗi người có một cách tu khác nhau, miễn sao bản thân mình được an lạc. Nếu bạn thích trì chú thì bạn cứ trì chú và niệm Phật. Dùng hết thảy công đức tu hành mà hồi hướng cầu sanh Cực Lạc, thì nhất định được sanh. Việc này do chính kim khẩu của Đức Phật dạy chúng ta trong Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 24 Ba Bậc Vãng Sanh.

   Đạo hữu yên tâm nhé.

   A Di Đà Phật.

 18. Dương Tịnh Mật

  Thật sự, Tịnh Mật còn rất trẻ, có thể gần như là nhỏ tuổi nhất trong duongvecoitinh, năm nay tôi 20 tuổi, nghe pháp ân sư Tịnh Không. Rất tin sâu pháp Tịnh độ, nhưng sợ xen tạp, các huynh, các bác có thể chía sẻ vài thông tin cho tôi được không? Mật Tịnh song tu đưọc vãng sanh tôi chỉ thấy các vị HT Thiền Tâm, HT Hải Quang…

  • liên du

   A DI ĐÀ PHẬT

   Liên Hữu nên nghe ‘MÔT CÂU A DI ĐÀ PHẬT NIỆM ĐẾN CÙNG’ của pháp sư Tịnh Không, rất có lợi ích nên nghe nhiều lần càng tốt. Bạn chưa hoàn toàn TIN vào A DI ĐÀ PHẬT nen bạn còn Thích TỤNG CHÚ, người hoàn toàn TIN vào A DI ĐÀ PHẬT cho dù ĐẠI NẠN ĐỂN cũng chỉ NIỆM A DI ĐÀ PHẬT, nên kiên trì nghe pháp ân sư Tịnh Không(VO LUONG THO PHAT), và Đồng thời lễ phật Để nghiệp chướng tiêu trừ, mình tin tuong 1 thời gian nếu thành tâm kiên trì bạn sẽ tin A DI ĐÀ PHẬT, vì mình lúc Đầu cũng niệm chú như bạn.

   A DI ĐÀ PHẬT

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   TM thử nghe lại đĩa “Một Câu A Di Đà Phật Niệm Đến Cùng” xem (đĩa này cảnh giới cũng khá cao):
   https://www.youtube.com/watch?v=RdZy_TGqtVA

   Rồi đọc thật kỹ Phẩm 24 “Ba Bậc Vãng Sanh” trong Kinh Vô Lượng Thọ thì chắc cậu sẽ rõ con đường phải đi. Cương lĩnh của Tịnh Tông chính là “Phát Bồ Đề Tâm, Nhất Hướng Chuyên Niệm A Di Đà Phật Cầu Sanh Cực Lạc”.

   Còn Song Tu, Tam Tu là dành cho hàng căn tánh Thượng Thượng Thừa, nếu bạn tự thấy mình có đủ khả năng thì có thể theo…còn không thì nên buông xuống cái tâm vọng động ấy.

   Mật Tông chân thật chỉ dành cho Bát Địa Bồ Tát trở lên mà thôi, lời này do chính TT nghe từ lời dạy của HT. Tịnh Không, phàm phu đời Mạt này như chúng ta chỉ nên tán thán các vị tu Mật Tông chứ bản thân mình chẳng thể kham nổi.

   Thời gian 100 năm đời người ngắn lắm…chuyên tinh 1 môn thì may ra còn kịp. Còn tại sao TT lại khuyên bạn tiếp tục trì chú ở comment trên? Đó là tùy thuận vào sở thích của bạn và chính A Di Đà Phật cũng tùy thuận vào sở thích của chúng sanh mà vẫn tiếp dẫn đó thôi, bất kể ai tu pháp môn Đại Thừa nào mà đem tâm thanh tịnh hồi hướng cầu sanh Cực Lạc thì đều được Ngài tiếp dẫn. Chỉ còn xem chính mình liệu Song Tu, Tam Tu thì kết quả có thể tâm được Thanh Tịnh hay không? Việc này chỉ có bạn mới trả lời được.

   Còn bản thân TT thì 1 câu A Di Đà Phật niệm còn chưa xong, lúc nhớ lúc quên thì còn nào dám cầu mong kiêm thêm 1 pháp nào khác. Đây là sự thật…phủ phàng của 1 phàm phu sanh tử tội ác điển hình ở đời Mạt pháp…thật không thể song tu được.

   A Di Đà Phật.

 19. Dương Tịnh Mật

  A Di Đà Phật, vậy xin hỏi các liên hữu 1 khúc mắc, cư sĩ Tịnh Hải từng viết các sách Niệm Phật vãng sanh lưu xá lợi, Niệm Phật thế nào để được vãng sanh, thì ông có khuyên nên chuyên tu niệm phật,hoàn toàn đồng ý nhất hướng chuyên niệm a di đà phật nhưng lại khuyên nên niệm thêm chú vô lượng thọ, tâm chú lăng nghiêm, ông đã vãng sanh năm 2010, lưu 13000 xá lợi, như vậy thì vị ấy là bồ tát tái lai hay sao ạ? xin các vị liên hữu từ bi chỉ dạy giải đáp mối nghi này.

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Cảnh giới tu tập của người khác thì mình chẳng thể biết được, nếu như mình ko đồng 1 cảnh giới, hoặc có cảnh giới tu tập cao hơn. Phàm phu ko thể biết cảnh giới của Bồ Tát, A La Hán cũng ko thể biết được. Bồ Tát cấp thấp lại ko biết cảnh giới của Bồ Tát cấp cao, cho đến cảnh giới của Phật thì chỉ có Phật với Phật mới tường tận.

   Cái nghi tình của bạn nên…gác lại và chuyên tâm vào câu Phật hiệu. Còn khi nào bạn được vãng sanh thì bạn tất sẽ tường tận cái nghi tình này và nhiều thắc mắc khác.

   Tâm nghi này đã và đang làm chướng ngại công phu niệm Phật của chính bạn, bạn có nghĩ thế không?

   A Di Đà Phật.

 20. Huệ Tịnh

  Về pháp nghi Tịnh Độ, thuở xưa chia làm năm môn, tôi ước kết lại thành ba môn: lễ bái, trì tụng và phát nguyện hồi hướng. Vả lại, pháp môn Tịnh Độ có chuyên tu và kiêm tu; có vị chuyên niệm Phật, có vị lại kiêm tụng kinh, trì chú, sám hối hoặc tham thiền. Theo Ấn Quang Pháp Sư, thì người tu tịnh nghiệp phải lấy sự niệm Phật làm phần chính, mấy món kia làm phần phụ, phần chính cố nhiên phải giữ cho nhiều hơn. Riêng về tụng kinh, trì chú, nếu dùng để giúp cho phần niệm Phật và chí tâm hồi hướng, cầu vãng sanh, cũng có thể gọi là chuyên tu………

  Lá Thư Tịnh Độ
  Liên Du Thích Thiền Tâm

  http://www.tinhdo.net/sachdao/160-lathutinhdo.html

  Nam Mô A Di Đà Phật.

 21. Dương Tịnh Mật

  Thật sự em vẫn thích trì chú đó lắm, trì xong có 7 biến rồi niệm phật, mà đủ 10000 biến là dừng, thiếu nó em cũng không thể nhất tâm niệm phật, xin các sư huynh sư tỷ chia sẻ. =(

 22. Dương Tịnh Mật

  chú các liên hữu tụng chú vãng sanh mỗi lần niệm phật có sao đâu ạ? chú này công năng tương tự chú vãng sanh đấy ạ

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Mỗi người đều có sở thích tu hành, lập công khóa khác nhau. Miễn sao thời khóa tu tập có thể khiến cho thân tâm mình được an lạc.

   Hi vọng bạn cũng có được sự an lạc với thời khóa tu tập của riêng mình.

   A Di Đà Phật.

 23. Nguyễn Quốc Hưng

  Nam mô a đi đà phật.
  Các cư sĩ cho em hỏi là em niệm chú đại bi một ngày 100 biến em chia thành 5 thời để niệm chú đại bi như vậy có được không? Còn về phần tịnh tâm để mà đọc chú đại bi là tâm em hiện chữ chú đại bi đến đâu là miệng em đọc đến đó. Em đọc như vậy thì thấy mình càng đọc thì không thấy mệt và có thể đọc 40 biến chú đại bi mà thấy thời gian sao qua nhanh quá. Các cư sĩ cho em hỏi Em tụng chú như vậy là có đúng không? em có nên tụng tiếp tục nữa không ? càm ơn các cư sĩ.
  Nam mô bồ tác ma ha tác

  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật. Gửi đến bạn Nguyễn Quốc Hưng,

   Chú Ðại Bi giảng giải – Hòa Thượng Tuyên Hóa
   https://sites.google.com/site/chudhaibi365/chu-dai-bi-giang-giai

   Chú Ðại Bi, vốn chẳng có cách gì giảng được, vì Chú là mật ngữ bí mật. Nếu muốn biết ý nghĩa của Chú Ðại Bi thì trước hết tôi nói một bài kệ. Bài kệ này nói về Chú Ðại Bi :

   “Ðại bi đại Chú thông thiên địa
   Nhất bách nhất thiên thập vương hoan
   Ðại bi đại từ năng khử bệnh
   Nghiệt kính nhất chiếu biển cao huyền”.

   “Ðại bi đại Chú thông thiên địa” : Bạn đọc Chú Ðại Bi thì trên trời cũng chấn động, dưới đất cũng chấn động, thông thiên triệt địa.

   ———————————–

   P.S. Mỗi thời chuyên trì chú Ðại Bi bao nhiêu biến (5-108) tùy theo khả năng hoàn cảnh của bạn chứ đâu có đúng hay sai. Còn về phần tịnh tâm khi nào bạn thuộc lòng chú Ðại Bi thì bạn sẽ trì tụng từng chữ kết nối, nhẹ nhàng như cơn gió không cần thiết phải đọc nữa. Chúc tinh tấn hành trì chú Ðại Bi với tâm Bồ Đề rộng lớn (hành Bồ Tát hạnh), được sức cảm ứng của Quán Thế Âm Bồ Tát gia bị.

   Bạn mà kèm thêm thầm niệm hồng danh Di Đà hay Quan Âm sau thời khóa nữa là quá tốt, hồi hướng công đức hàng ngày cho sự vãng sanh về TPCL chắc sẽ thành tựu như ý.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 24. Mỹ Diệp

  A Di Đà Phật
  NQH thân mến!
  Đọc bài viết của bạn MD cũng thây hoan hỷ thay, bởi vì lúc trước MD cũng có trì Chú, mỗi đêm 10 biến, ban đầu cũng hăng hái lắm nhưng rồi lại biếng trễ, nghĩ mình chỉ có duyên với câu A Di Đà Phật. Cách dụng công của bạn cũng rất hay, ghi nhớ chữ để nhiếp tâm, cái này thì đáng để MD và các bạn đồng tu cùng học hỏi rồi. MD thấy công phu như vậy là được, nếu cố gắng niệm thêm câu A Di Đà Phật hồi hướng quốc Độ thì quá tuyệt.
  Nam mô A Di Đà Phật

 25. Các bạn chiêm nghiệm bằng bản thân mình công phu tinh tấn đi. Niệm Phật đi đứng nằm ngồi. Tâm ý niệm chứ đâu phải miệng niệm suông. Không niệm thiện không niệm ác cứ hạ thủ công phu. Mọi việc đừng tạo áp lực cho bản thân. Công phu như ta ăn uống vui chơi sinh hoạt hằng ngày vậy đó. Trì chú gia tăng nội lực khí huyết sung mãn thân thể ít đau bệnh giúp ta tu tốt. Ví dụ Chú Chuẩn Đề. Om cha lê chu lê chuẩn đề sóa ha. Si răn. Brum. Niệm Phật là quy hướng nên chánh. Hôn trầm khi các bạn Niệm Phật ngày nay rất nhiều. Bạn sẽ rất dễ giãi đãi công phu niệm Phật lúc sáng sớm buồn ngủ khi niệm Phật hay mệt mỏi…. dậy sớm phải hẹn đồng hồ cơ thể rất mệt mỏi. Bởi vậy Tổ ở Việt Nam trì chú ngoài mục đích giúp thân thể khỏe và tinh tấn ra còn mục đích tiêu trừ nghiệp chướng. Tôi ví dụ nữa tại sao phải trì chú đi kèm ví như cơ thể ta do môi trường hoàn cảnh xã hội ăn uống cơ thể hấp thu quá nhiều hóa chất độc hại do thời đại cnh hdh con người đặt lợi nhuận lên hàng đầu sản xuất quá nhiều thuốc để kiếm tiền. Do vậy mình chịu tác động. Ai cũng có nghiệp kiếp trước nhưng một phần là do thời đại chi phối làm thân ta bệnh. Tuy Phật dạy vô thường vô ngã …. không nên bám víu thân thể cho nó là cái của ta mà giữ chặt ngã mạn… mà ta phải nhìn nó không thật rồi tan rã tứ đại nhơ nhớp vẫn quán bất tịnh để hiểu và không cố chấp bám víu thân này để hạn chế luyến tiếc và gây ra nỗi khỗ niềm đau từ nó. Tuy vậy người tu đã hiểu thì cần thân thể mượn thân này khỏe mạnh để tu tiến lên. Thiền tông kiến tánh thành Phật. Dụng công cứ quán chiếu đọc thêm thiền tông để hiểu sâu rồi tinh tấn niệm Phật. Thầy Tuệ Hải chủ trương ăn gạo lứt muối mè được mọi người hầu như ai cũng biết… gạo lứt muối mè thì tính dương ăn bổ sung thì giải độc thân thể đó là khoa học. Còn Tổ soạn trì chú đại Bi , chuẩn Đề là để tránh ma chướng và nó cũng là bài chú gia tăng nội lực tính dương làm cơ thể dương hóa ít hôn trầm… thức khuya dậy sớm tự giác vì cơ thể dương. Bạn cứ trì chuẩn đề đại bi để hỗ trợ. Còn niệm phật là chánh. Bạn niệm nhiều hơn. Làm việc nào ra việc đó. Trì chú biết trì chú. Niệm phật biết niệm Phật. Chuyên tâm như vậy rồi quy hướng tất cả về Tây Phương. Vài ý kiến cá nhân mong ad và mọi người hoan hỷ.

 26. Thưa thầy con muốn hỏi thầy là con đã và đang trì tụng chú đại bi . Vậy giờ con muốn niệm phậtvào buổi tối nữa thì có tốt không thầy. Niệm chú đại bi có được về cõi tây phương cực lac không thầy. Con cảm ơn nhiều ạ . Nam mô a di đà phật

  • Anhphuvan

   Nam mô A Di Đà Phật
   Trong lúc đơi các bậc thiện tri thức phúc đáp, mình xin đôi lời góp ý cho bạn
   Bạn đã phát tâm niệm Phật, thì nên lúc nào cũng niệm, bạn xem qua Phật Pháp Nhiệm Màu của chùa Hoằng Pháp đi sẽ rõ, kỳ thứ 3 và 6. Cũng là động lực cho bạn tinh tấn cố gắng hơn. Ko nên chỉ riêng niệm 1 buôỏ riêng biệt.
   Niệm chú Đại Bi vẫn về đc Tây Phương cực lạc, vì hạnh nguyện của Mẹ Quán Thế Âm có nói rât rõ điều này trong kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni. Khi niệm chú xong thì niệm danh hiệu của Cha ngài, đức bổn sư A Di Đà, thì bạn gieo nhân duyên sâu với Mẹ và chuyện về Tây Phương là xác quyết được.
   Muốn rõ pháp môn niệm chú Đại Bi, nên học theo Thầy Thích Trung Đạo, 1 vị tăng đạt đc mức khá cao của cảnh giới pháp môn Đại Bi chú
   Nam Mô A Di Đà Phật

 27. Trần Thị Bích Ngọc

  Mọi người cho em hỏi chút: em nghe nói người bình thường không phải phật tử nếu niệm chú đại bi thì sẽ bị các vong hồn không thích quấy phá có phải không vậy? Em cũng muốn niệm nhưng nghe vậy lo quá, mong mọi người giải thích hộ em, cảm ơn mọi người nhiều…

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Bích Ngọc,

   *Trước khi phát tâm trì Chú Đại Bi, TN nghĩ bạn hãy nên phát tâm đọc và học thật kỹ:
   – Nhân duyên nào Quán Thế Âm nói Chú Đại Bi?
   – Chú Đại Bi để làm gì?
   – Người trì Chú Đại Bi phải là người như thế nào?
   – Khi nào trì Chú Đại Bi có lợi ích và ngược lại…v.v…
   *Kinh chú của Phật là để giáo hoá chúng sanh muôn loài, giúp cho chúng sanh được phá mê-khai ngộ-lìa khổ-được vui, chuyển phàm-thành Thánh. Do vậy chẳng thể nói chỉ có Phật tử mới được trì tụng, không phải Phật tử không được trì tụng. Mấu chốt: trì tụng để làm gì? và lấy tâm nào để trì tụng thôi.

   Bạn nên tìm học Nghi Thức và Ý Nghĩa Trì Chú Đại Bi tại đây:Chú Đại Bi Giảng Giải – HT Tuyên Hoá

   TN

  • Ngân

   Nam Mô A Di Đà Phật.
   Bạn đừng tin những lời nói đó. Đó là ma chướng cho con đường đến với Phật pháp và sự tu tập của bạn. Những kinh điển, giáo lý của Phật là để giúp đỡ tất cả mọi chúng sanh được tu tập tâm thức, cải ác, hành thiện để đạt đến mục đích giải thoát. Không phân biệt Phật tử hay ngoại đạo bạn nhé. Khi ta trì chú, tụng kinh, niệm Phật có thể sẽ có những chúng sanh vô hình cũng cùng tụng niệm với chúng ta, điều này tạo cơ hội để chúng ta độ cho họ được thêm công đức sớm ngày giải thoát và từ đó cũng tăng thêm phước báu cho chúng ta thôi bạn nhé.

  • Trần Thị Bích Ngọc

   Cảm ơn Cư sĩ Thiện Nhân! (con không biết tuổi tác và công việc của cư sĩ nên tạm gọi vậy, nếu không đúng xin cư sĩ thông cảm bỏ qua nhé). Còn con tên Ngọc, năm nay 25 tuổi.
   Nhân đây cho con hỏi 1 chuyện nữa nhé: Có 1 đêm con hơi khó ngủ, khi con đã đi vào giấc ngủ con mơ thấy Phật Tổ mỉm cười nói: “con không ngủ được thì lấy sách Kinh mà đọc” . Hôm sau con kể lại với Me con, mẹ con bảo là trên bàn thờ nhà mình có cuốn Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Con đi lấy và ngồi lật vài trang xem qua sơ sơ thôi chứ con chưa niệm.
   Đêm hôm đó những kẻ trộm chó bắt mất con chó Tina nhà con, nhưng con thấy rất kỳ lạ là bình thường chú chó nhà con tối con cho ở trong nhà không cho ra ngoài, nhưng tối hôm đó khoảng hơn 12h nó cứ đòi ra ngoài, con đợi 1 lát rồi kêu hoài không thấy vào. Con định đi ngủ 1 lát rồi ra mở cửa cho nó vào, con ngủ quên đến khỏang 3h sáng thì nghe tiếng xe máy dừng lại trước cổng nhà, linh tính có điều không hay con vùng dậy ngay và mở cửa chạy ra ngoài thì thấy 2 tên thanh niên đang đứng ngoài hàng rào dùng kẹp chuyên bắt chó để kẹp con Tina ra ngoài, con la lên thất thanh nhưng 2 tên đó vẫn bình thường lôi con Tina chạy đi. Lúc đó con sốc và đau đớn lắm, con khóc đến sáng luôn. Hôm sau con có nhờ người đi tìm mấy ngày mà không tìm được, chắc nó bị người ta bán bán vô quán thịt cầy nào đó và đã chết rồi huhuhu Nó chết như vậy chắc là oan ức lắm phải không Cư Sĩ? Con thấy có lỗi với nó lắm, vì con bất cẩn mà như vậy. Bây giờ con phải làm sao để nó được siêu sanh và kiếp sau nó sẽ may mắn hơn, xin Cư Sĩ chỉ bảo giúp…
   Con nghe có người nói là những người mới bắt đầu đọc Kinh Phật căn cơ chưa vững thì dễ bị những vong hồn không thích quấy phá. Có phải vì con đã xem qua cuốn Kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó nên khiến cho con Tina bị mất. Lúc này con vừa buồn vừa hoang mang lắm, mong Cư Sĩ giải thích giúp con, con xin cảm ơn nhiều…

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Bích Ngọc,

   *Phật dạy chúng ta: phá mê-khai ngộ, lìa khổ-được vui. Vậy nhưng khi bạn học kinh Phật bạn lại thấy cuộc sống bị đảo lộn, những mâu thuẫn nội tâm và những rủi rỏ dồn dập tới… đó chẳng phải vì do bạn học kinh Phật hay tu theo Phật mà bị vậy. Nếu học Phật, tu đạo Phật mà đem đến cuộc sống phiền não, đau khổ như vậy thì Phật đã chẳng mất công thị hiện rồi 49 năm khổ nhọc thuyết pháp độ sanh làm gì.

   *Học Phật pháp chúng ta hãy nên bắt đầu từ Nhân-Quả. Bởi nếu không lý giải được nhân-quả, xa rời nhân-quả hoặc coi thường nhân quả, cho dù chúng ta học tới muôn kiếp, chúng ta vẫn đoạ lạc trong vòng sanh tử luân hồi. Lý do? Tạo nhân ác, ắt gặt quả ác. Tạo nhân thiện ắt gặt quả thiện. Thiện-ác báo ứng như bóng theo hình. Người hành thiện, mà cả đời gặp quả bất thiện, nếu ngay lúc đó giác ngộ: cái nhân bất thiện này do mình tạo từ vô thỉ kiếp, nay nhân đã chín mùi, nên mình phải trả quả. Nhận biết được nhân-quả như vậy, tất sẽ biết chuyển hoá nhân bất thiện trong hiện tại mà tạo nhân thiện cho tương lai. Nhưng nếu ngay lúc đó lại than trời, trách đất, oán Phật, Bồ tát chẳng gia hộ hay bất công thì nghiệp cũ, nghiệp mới lại thêm chất chồng. Ngược lại, nếu có người cả đời hành ác, mà luôn sống trong giàu sang, phú quý, làm gì được nấy… chúng ta phải biết: họ đã gieo nhân lành này từ vô thỉ kiếp rồi; nay nhân họ trồng đã chín và họ đã tới lúc gặt quả. Gặt mà chẳng gieo, lại tạo nhân bất thiện, rất có thể ngay kiếp hiện tiền thôi, người đó sẽ gặt quả bất thiện. TN sơ lược như vậy để bạn hiểu được: không có chuyện gì lìa nhân-quả. Con chó của bạn bị người bắt, hay giết thịt, âu cũng là cái nghiệp mạng của nó phải như vậy, cho dù hôm đó bạn có thức, rồi canh giữ nó thì nghiệp đó cũng chỉ nhất thời qua, nhưng nghiệp cũ vẫn còn đấy, và khi gặp duyên chín mùi, thì nghiệp vẫn phải trả. Tự dặn vặt về chuyện đã qua, rồi nảy sanh ý nghĩ cho nguyên nhân mất chó là do bạn đọc kinh Phật đó là nhìn nhận vấn đề không sáng suốt. Trong đạo gọi đó là tà kiến, không hiểu lý lẽ nhân quả. Bạn nên sám hối ý nghĩ này, bởi nếu tiếp tục hun đúc trong tâm, khi bạn tu đạo sẽ rất dễ đi vào tà đạo.

   *Nghiệp cho chúng sanh gây tạo thì cũng chính chúng sanh chúng ta phải tự hoá giải, chuyển nghiệp hay chịu quả nghiệp chứ Trời, Phật, Bồ tát không gây ra những nghiệp tội, nói khác đi là ban phước, giáng hoạ cho bất kỳ ai. Đây là điều bạn phải ý thức và nắm cho thật chắc thì khi bước vào tu đạo bạn sẽ không phạm sai lầm và không lạc vào tà kiến, tà đạo.

   *Người-Ma đều do nơi tâm mỗi chúng sanh. Hàng ngày bạn chuyên nhớ nghĩ những chuyện: tham, sân, si, mạn, nghi, chuyên nghĩ tới tài, sắc, danh, ăn uống, ngủ nghỉ rồi bị chúng lôi cuốn tới điên đảo, TN nghĩ bạn muốn tâm an lạc cũng chẳng được, bởi cái nhân bạn tạo ra là nhân bất thiện rồi; ngược lại nếu hàng ngày bạn bỏ ác, năng hành thiện, phát tâm Thọ Tam Quy Ngũ Giới, niệm Phật, bố thí, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, dẫu bạn muốn tâm không thanh tịnh cũng chẳng được, bởi nhân lành bạn đã gieo, quả lành ắt sẽ trổ.
   Như vậy lành hay dữ, thiện hay ác đều từ nơi tâm bạn chứ chẳng nơi Phật, hay Phật pháp. TN nguyện chúc bạn sớm thức ngộ, tu đạo để giúp mình, giúp đời.

   TN

  • Phương Lan

   A Di Đà Phật
   Cám ơn những lời hay ý đẹp của cư sĩ Thiện Nhân.
   Và con xin cư sĩ giải thích giúp con chuyện con nằm mơ thấy Phật được không? (hồi âm trước con có hỏi mà cư sĩ quên trả lời)
   Chuyện nhân quả của bản thân con, Cư sĩ nói rất đúng, con chỉ lá 1 người phàm phu tục tử nên chuyện tham sân si ái dục là không thể tránh khỏi, điều này đâu phải cứ muốn là làm được ngay đâu, chuyện Phật Pháp tâm linh con rất ngu muội nên mới tìm đến ĐCCT mong được khai sáng.
   Nhưng cư sĩ cũng có chút hiểu sai ý con rồi, chuyện con chó bị bắt trộm con đâu có ý nói là Trời Phật giáng họa gì đâu. Ý con hỏi cư sĩ là: có phải những người mới bắt đầu học Kinh Phật, tâm chưa vững thì sẽ có những vong hồn không muốn những người đó theo Phật nên sẽ đến quấy phá chuyện này chuyện nọ.
   Con cũng xin cư sĩ cho con 1 lời khuyên về việc con có nên làm gì để cho con chó của con được siêu thoát không?
   Xin cảm ơn cư sĩ!

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Bích Ngọc (Phương Lan),

   *Tất cả chúng ta đều là phàm phu – Phàm phu vì chúng ta đều sống trong vô minh nên bị phiền não che lấp, vì thế chúng ta mới có mặt trong thế giới Ta Bà này. Trong trao đổi trước TN phải đi lòng vòng đôi chút về Nhân-Quả là nhằm bạn hiểu rõ và sâu hơn về nhân-quả khi bước vào tu đạo, nhờ hiểu sâu, rõ nhân-quả nên mình sẽ không bị thụ động khi vô thường ập tới.

   *Chuyện bạn đọc Kinh Diệu Pháp Liên Hoa và có cảm giác như bị ai đó theo bạn rồi quấy phá đó là những vọng tưởng dấy khởi, kết hợp những lời chia sẻ chưa đúng với chánh Pháp của mọi người, nên mới tạo nên những áp lực đó. Bạn nên xả bỏ, không nên quan tâm tới làm gì. Phần nữa bạn chưa thực sự khởi niềm tin sắt đá với Phật pháp. Phật pháp là chân lý – chân lý vốn chẳng thể đổi rời. Sở dĩ có đổi rời là do chúng ta thiếu niềm tin, thiếu trí tuệ và nghiệp lực quá sâu dày. Vì thế TN mới ghi: “Người-Ma đều do nơi tâm mỗi chúng sanh. Hàng ngày bạn chuyên nhớ nghĩ những chuyện: tham, sân, si, mạn, nghi, chuyên nghĩ tới tài, sắc, danh, ăn uống, ngủ nghỉ rồi bị chúng lôi cuốn tới điên đảo, TN nghĩ bạn muốn tâm an lạc cũng chẳng được, bởi cái nhân bạn tạo ra là nhân bất thiện rồi; ngược lại nếu hàng ngày bạn bỏ ác, năng hành thiện, phát tâm Thọ Tam Quy Ngũ Giới, niệm Phật, bố thí, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, dẫu bạn muốn tâm không thanh tịnh cũng chẳng được, bởi nhân lành bạn đã gieo, quả lành ắt sẽ trổ.
   Như vậy lành hay dữ, thiện hay ác đều từ nơi tâm bạn chứ chẳng nơi Phật, hay Phật pháp”.

   *Về chuyện con chó của bạn, TN cũng đã trao đổi, nhưng có lẽ bạn đọc chưa kỹ: “Nghiệp cho chúng sanh gây tạo thì cũng chính chúng sanh chúng ta phải tự hoá giải, chuyển nghiệp hay chịu quả nghiệp chứ Trời, Phật, Bồ tát không gây ra những nghiệp tội, nói khác đi là ban phước, giáng hoạ cho bất kỳ ai. Đây là điều bạn phải ý thức và nắm cho thật chắc thì khi bước vào tu đạo bạn sẽ không phạm sai lầm và không lạc vào tà kiến, tà đạo”.

   Con chó cũng là một chúng sanh, vì nghiệp mà phải thọ thân súc sanh. Súc sanh cũng có phước và không có phước; phước nhiều thì ít chịu khổ; ít thì phải chịu khổ, mang tật nguyền, bệnh hoạn, chết sớm dưới mọi hình thức. Như vậy nếu đối chiếu với người – đều không có sự sai biệt là mấy.

   *Chuyện đã qua, bạn chớ nên níu kéo chuyện đã xảy ra rồi tự trách mình cho tăng thêm phiền não. Phật dạy: Tu là sửa. Sửa những sai kiến trong mối quan hệ đối người tiếp vật. Đối với con vật mình vì thiếu coi trọng nên có thể khiến nó gặp chuyện chẳng lành. Nhưng nếu chiếu sâu nhân quả: nếu con vật có đủ phước báu, tất nó sẽ không bị đoản mạng. Việc thiết thực nhất bạn có thể làm cho con chó là hàng ngày phát tâm niệm Phật rồi trì chú vãng sanh 21 biến hồi hướng cho con chó, nguyện cho nó buông xả những oán hận nếu bị giết hại, nhờ buông oán hận và cùng niệm Phật, con chó sẽ có được cơ duyên mà chuyển sanh, rồi tuỳ theo nghiệp mà được chuyển sanh về cảnh giới an lạc. Chuyện con chó chính là bài học để bạn nhận thấy: nếu phước báu thiếu, nghiệp lực quá sâu dày, khi vô thường ập tới chẳng cứ con vật, mà ngay chính chúng ta cũng đều lập tức phải trả nghiệp cho dù là hình thức nào. Nhận chân được vô thường, bạn sẽ thấy chân quý khoảng thời gian còn lại mà dũng mãnh phát tâm tu đạo để tự chuyển hoá nghiệp lực hiện tiền của bạn thân, nhờ đó khi xả báo thân, tuỳ theo nguyện lực tu hành của bạn mà bạn ra đi trong an lạc.

   *Sanh-lão-bệnh-tử, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, thù ghét phải chung sống với nhau là khổ và nỗi khổ của sự hoại diệt thân vô thường. Tám nỗi khổ này các chúng sanh trong 6 cõi giới: Trời, người, a tu la, súc sanh, ngạ quỷ đều phải trải qua. Muốn thoát ly vòng tục luỵ này chỉ còn cách: Phát tâm Thọ Tam Quy Ngũ Giới, bỏ ác, hành thiện, niệm Phật và luôn giữ tâm sao cho thanh tịnh… chắc chắn khi báo thân mãn, chúng ta sẽ được sanh về miền An Lạc.
   Chúc bạn tỉnh giác để tu học.

   Dưới đây là bài thần chú vãng sanh, bạn ráng nhập tâm để trì tụng hàng ngày sau mỗi thời niệm Phật nhé.
   TN

   THẦN CHÚ VÃNG SANH
   Nam-mô a di đa bà dạ
   Ða tha dà đa dạ
   Ða địa dạ tha.
   A di rị đô bà tỳ
   A di rị đa tất đam bà tỳ
   A di rị đa tì ca lan đế
   A di rị đa, tì ca lan đa
   Dà di nị dà dà na
   Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

  • Trần Thị Bích Ngọc

   A Di Đà Phật
   Xin lỗi cư sĩ Thiện Nhân, phúc đáp với tên Phương Lan vừa rồi là của con. Vì con và chị gái Phương Lan cùng có đăng bài ở trang này nên vừa rồi đăng bài con quên đổi tên.

   Trần Thị Bích Ngọc

 28. Kiều Trang

  Nam Mô A Di Đà Phật
  Các vị làm ơn cho con hỏi: con không phải là phật tử, trước đây con cũng rất ít đi lễ chùa và cũng không niệm phật. Nhưng dạo gần đây con thấy gia đạo có nhiều biến cố không hay, bản thân cũng gặp nhiều phiền toái nên con tìm đến và tin tưởng nương tựa vào phật. Lúc con niệm chú Đại Bi, nhưng đọc hoài vẫn không thuộc và không tịnh tâm được nên nghĩ mình không có duyên nên niệm nữa. Con chuyển sang đọc kinh Quan Âm Bồ Tát và con thuộc rất nhanh, nghĩ mình có duyên với kinh Quan Âm nên con niệm mỗi ngày sáng và tối, nếu buổi trưa có thời gian con cũng niệm, vì có con nhỏ nên mỗi lần con chỉ niêm kinh 3 biến và niệm pháp danh Quan Thế Âm Bồ Tát 108 lần, vậy con xin hỏi con niệm như vậy có được không và con muốn niệm thêm câu “Nam Mô A Di Đà Phật” 108 lần sau khi niệm kinh Quan Âm được không? xin hãy chỉ dạy thêm cho con ạ.

  • Hãy Niệm A Di Đà Phật

   A Di Đà Phật

   Bạn làm như vậy là được,nếu niệm thêm danh hiệu A Di Đà Phật thì rất tốt
   – Quan Âm Bồ Tát ví như người mẹ hiền, Phật như người cha Quảng đại
   -Tuy nhiên trẻ con thì thường thích gần mẹ hay nói chuyện với mẹ hơn là với cha nên cảm thấy có duyên với mẹ hơn,nhưng thực ra ai cũng biết vị trí của người cha rất lớn,cho nên con cái nhất định phải tìm cách gần cha,mà người mẹ cũng muốn con mình gần cha.

   -Bạn niệm Phật thì cũng cần phải biết ít nhiều về Đức Phật A Di Đà,thì mới biết được lợi ích của việc niệm Phật,làm việc thế gian còn phải có định hướng,niệm Phật cũng vậy phải có định hướng rõ ràng.Bạn hãy chịu khó bỏ thời gian ra tìm hiểu xem và đọc các bài dưới đây.

   1.MƯỜI NIỆM A DI ĐÀ PHẬT

   KINH VÔ LƯỢNG THỌ

   3.BẤT KHẢ TƯ NGHỊ CÔNG ĐỨC

   48 ĐẠI NGUYỆN

   -Nếu có thể bạn hãy thử đọc kinh A Di Đà,hoặc kinh Vô Lượng Thọ,mỗi kinh bạn đọc tụng trong khoảng 1 tuần xem.Nếu hợp bộ kinh nào thì chọn lấy bộ đấy để đọc tụng,tức là nếu có thể bạn có thể bạn chuyển từ việc đọc kinh Quan Âm Bồ Tát sanh kinh A Di Đà.Không sao đâu,việc chuyển giao này là chuyển người con từ người mẹ sang người cha.Mọi việc vẫn như cũ,cha mẹ con cái vẫn như thế,chẳng qua trước là trực tiếp nghe mẹ dạy,nay thì trực tiếp nghe cha dạy

   -Còn nếu bạn cảm thấy khó,thì cứ tiếp tục kinh Quan Âm,sau này có duyên thì chuyển sau cũng được.

   A Di Đà Phật

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Bạn Kiều Trang!

   Bạn nói bản thân chẳng phải Phật tử, vậy thì ai mới là Phật tử? Phật có thị hiện “xét” chúng sanh này được là đệ tử của Phật, chúng sanh kia thì không?

   Cũng giống như bầy con vì ham chơi mà lưu lạc chẳng biết đường về nhà. Vì đam mê trong vui khổ mà quên cha quên mẹ, song cha mẹ làm sao quên con cái, cứ mãi đợi con quay về- chỗ thâm tình này sao còn hoài nghi mà không dám nhận cha, xưng con?

   Bạn muốn niệm danh hiệu A Di Đà Phật là điều đáng mừng, đáng quý. Mong rằng đây sẽ là khởi đầu tốt cho con đường tu tập của bạn, sớm hồi quy Tịnh độ mà đặng sớm ngày thoát sinh tử.

   Nam mô A Di Đà Phật

 29. Kiều Trang

  Nam Mô A Di Đà Phật
  Xin cảm ơn mọi người đã tận tình chỉ dạy. KT mới tìm hiểu về phật nên còn ngu muội lắm, cứ tưởng những người thường hay mặc đồ màu xám, thường xuyên đi hành hương lễ chùa và được đặt cho pháp danh mới được gọi là phật tử, còn như mình thì chưa phải, nay được mọi người chỉ bảo mình mới ngộ ra được. xin vô cùng cảm ơn. A Di Đà Phật.

 30. Thịnh

  A Di Đà Phật
  mong các cư sĩ cho con hỏi, mỗi buổi sáng và tối con niệm danh hiệu A Di Đà Phật 108 lần, sau đó con đọc kinh Quan Âm cứu khổ 3 biến rồi lại niệm 108 lần danh hiệu Quan thế Âm Bồ Tát. Xin cho con hỏi sau con muốn cùng niệm ” Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát” cùng lúc thêm 30 phút nữa có được không ạ.con làm vậy có phạm sai gì không ạ? con còn đi học ở trọ nên không có thờ gì cả, mỗi lần niệm phật con quay vào tường phía mặt trời lặn rồi đọc vậy được không ạ?

 31. lê văn thăng

  Vậy bài pháp này là sao ạ. Có nên niệm thêm chú ko ạ. Hãy con cứ trì chú để cầu cho mẹ hết bệnh rồi khi mẹ khỏi rồi ko trì nữa. Hãy con niệm phật hồi hướng cho mẹ ạ.

 32. An phan

  Cho con xin phép hỏi thầy mong thầy giúp con, con thường đọc kinh chú đại bi, sau đó là chú vảng sanh vì trước đó con củng đả tạo nghiệt. Con không biết đọc liên tiếp như vậy có được hay không vì con củng chỉ mới tụng. Mong thầy có thể giúp con, con muốn tìm hiểu nhiều hơn để có thể làm đúng hơn.

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Kinh, chú… đều là Pháp giải thoát, nhưng có phương pháp niệm Phật là nhanh chóng nhất, có thể trong một kiếp mà tròn thành Phật đạo. Nếu trước giờ bạn đã tụng Chú Đại bi và Chú Vãng sanh thì từ giờ hãy tập niệm Phật. Có thể niệm Chú Đại bi trước, đến niệm A Di Đà Phật, sau cùng là Chú Vãng sanh.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 33. Khiết Linh

  Kính bạch thầy cho con hỏi câu(đọc kinh không bằng trì chú.trì chú không bằng niệm Phật)vậy Ðưc Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp để làm gì? Kinh chú in ra để làm gì?.Con nghĩ đọc kinh.niệm phật.trì chú là do duyên của mỗi cá nhân của phật tử,không lẽ niệm Phật là đúng pháp,còn trì chú là sai pháp? Kinh mong thầy từ bi chỉ dạy cho con hiểu.A Di ĐÀ PHẬT

  • Cư sĩ Phước Huệ

   Chào bạn Khiết Linh,
   Bạn nghĩ đúng rồi, mỗi người tuỳ duyên của mình mà có những cách tu tập, hành trì khác nhau. Câu bạn hỏi, hình như là ý giảng của hoà thượng Tịnh Không (PH không chắc lắm). Tuy nhiên, PH nghĩ ý của ngài không phải là nói các việc đọc kinh, trì chú là sai pháp đâu. Ngài Tịnh Không đang xiển dương pháp môn Tịnh Độ, trong cách hành trì của môn này, tuỳ theo duyên mà có người kiêm luôn cả đọc tụng kinh/chú và niệm Phật (ví dụ đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ + niệm Phật, hoặc trì chú Đại bi + niệm Phật,..). Theo lời dạy cổ đức, niệm Phật là đường lối thẳng tắt nhất (nhưng không có nghĩa là các hạnh đọc tụng kinh/chú là không ổn). Cho nên, PH đoán ngài Tịnh Không cũng dựa trên ý đó mà giảng dạy đệ tử, tất cả đều không ngoài tâm thiết tha mong đệ tử được chắc chắn thành tựu vãng sanh. Đó là lời khuyên của ngài, chứ không phải ý nói tụng kinh trì chú là không tốt.
   Ngoài ra, còn một ý là có thể ngài đang dựa trên mức độ dễ đạt nhất tâm mà so sánh. Theo lời hoà thượng Thích Giác Khang thì các việc đọc kinh, trì chú, niệm Phật muốn được thành tựu rốt ráo đều phải đến mức nhập tâm (nhất tâm). Mà như thế thì niệm câu Phật hiệu sẽ dễ, mau được nhất tâm hơn việc đọc kinh, trì chú vì kinh và chú đều dài và phức tạp hơn câu Phật hiệu. Cho nên, như vậy không phải là ở ý sai, đúng mà là ở ý khó, dễ.
   Mong là giải được thắc mắc của bạn.
   Chúc bạn thường tinh tấn, an lạc.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Khiết Linh,

   “Tụng kinh không bằng trì chú, trì chú không bằng niệm Phật” hàm nghĩa về sự nhiếp tâm khi hành trì chứ không có nghĩa ở sự phân biệt hay dở, đúng pháp, sai pháp giữa kinh-chú-niệm Phật.

   Thông thường để tụng kinh, muốn viên mãn, người tụng kinh phải giữ được thân, khẩu, ý thanh tịnh trong suốt cả một thời tụng. Nếu kinh dài hoặc quá dài, người tụng kinh không khéo quán chiếu sẽ khó mà nhiếp được tâm thanh tịnh, đương nhiên sự lợi lạc sẽ tiêu giảm. Vì thế Cổ Đức mới ví thay vì tụng kinh khó nhiếp tâm thì nên trì chú, bởi chú vốn ngắn hơn kinh. Nhưng đó là nói về lý, nhưng khi đi vào sự thì khi trì chú, hành giả cũng vẫn phải tuân chỉ theo 3 yếu tố: thân, khẩu, ý đều phải nhất tâm, nghĩa là đều phải trang nghiêm và thanh tịnh thì mới phát huy được năng lực của câu chú. Ví thử khi trì một biến (1 lần) Chú Đại Bi nếu thuộc nằm lòng thì tối thiểu người trì nhanh là 1,5-2 phút. Trong khoảng thời gian này nếu để xen kẽ một đến hai tạp niệm giữa những câu chú, kể như cả một biến chú đã vô tác dụng. Vì lẽ đó, trì chú xem ra cũng rất khó nhiếp tâm, do vậy Cổ Đức mới khuyến giải: dùng pháp trì danh niệm Phật: 4 hay 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật. Pháp trì danh này ưu điểm thời gian trì niệm vô cùng ngắn, không phức tạp, không cần đòi hỏi quá nhiều thời gian, hành giả lại có thể tuỳ duyên tu trì ở bất cứ nơi nào, trong mọi hoàn cảnh, không gian và thời gian. Hành giả niệm Phật không nhất thiết phải ngồi xuống một nơi như ngồi tụng kinh hay trì chú, ngược lại có thể áp dụng rộng khắp, vì thế nếu đem pháp niệm Phật để so sánh với tụng kinh và trì chú thì cả lý và sự đều vượt trội hơn cả. Tuy nhiên để niệm Phật được viên mãn, hành giả niệm Phật không thể xa rời nhân quả và giáo lý Phật học cơ bản mà trong kinh, chú Phật và chư Cổ Đức đã diễn bày.

   TN

 34. Khiết Linh

  A Di Đà Phật.
  Cảm ơn cư sĩ Phước Huệ đã giải thích rõ cho con hiểu.Chúc cư sĩ nhiều sức khỏe.Chân thành cảm ơn.
  Khiết Linh

  • Tâm Tịnh

   A Di Đà Phật
   Xin chia sẻ với bạn một đoạn Pháp thoại của HT Tịnh Không về Pháp môn Tịnh Độ, hy vọng giúp ích thêm cho bạn:
   ****************
   Là nói bổn kinh này nói. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật nói, “đương lai” là tương lai, Mạt pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn còn chín ngàn năm, chín ngàn năm về sau chân thật vẫn có thể học Phật mà được độ, có thể một đời thành tựu chỉ có bộ kinh này, chỉ có phương pháp này, thành thật niệm Phật.
   Đại sư Ấn Quang cả đời dạy người “Đốn luân tận phận, nhàn tà tồn thành, tín nguyện trì danh, cầu sanh Tịnh Độ”. Đây là pháp yếu truyền tâm của Đại sư Ấn Quang, tôi đã khắc một cái ấn này. Bạn muốn hỏi Đại sư Ấn Quang, con người này là người thế nào? Mười sáu chữ này chính là cả đời của ngài viết ra:
   “Đốn luân, tận phận”:
   “đốn” là thân ái, “luân” là đồng loại. Phạm vi mở rộng “đồng” là người thì đều yêu thương, đây là đốn luân. Phàm là người thì có người có thân, sơ, trước tiên từ gia đình chính mình, sau đó mở rộng đến gia tộc, sau đó mở rộng đến hàng xóm láng giềng, mở rộng đến xã hội, mở rộng đến quốc gia, mở rộng đến toàn thế giới phàm là người đều yêu thương. Trên “Đệ Tử Qui” nói, đây gọi là đốn luân;
   “tận phận” là gì? Là dốc hết bổn phận của chính mình! Vì tất cả chúng sanh phục vụ, quan tâm tất cả chúng sanh, chăm sóc tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh, toàn tâm toàn lực, không cầu hồi báo, đó chính là tận phận. Đây là pháp thế gian. Nhưng bạn phải biết pháp thế gian là nền tảng của pháp xuất thế gian, không có pháp thế gian, thì làm gì có Phật pháp? Phật pháp xây dựng trên nền tảng của pháp thế gian. Trong Tịnh Nghiệp Tam Phước thì phước thứ nhất “hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp” là nền tảng. Bạn không thể không chăm chỉ học tập. Chúng ta học Phật tại vì sao không thể thành công? Chính là không có nền tảng, hoặc nền tảng không đủ sâu. Vậy bạn phải liều mạng cắm gốc nơi đây, về sau mới có thể lớn mạnh, mới có thể khai hoa kết quả, gốc rễ bám sâu mới vững chắc, gốc không sâu không được.
   Bạn phải thật nhận biết đối với pháp môn này. Muốn vậy kinh phải đọc nhiều, nghe nhiều thì sẽ giúp đỡ bạn nhận biết. Khi bạn chân thật nhận biết rồi, tâm của bạn liền định rồi. Sau khi tâm định rồi thì liền có thể không cần đọc kinh, nghe kinh nữa, chỉ cần bạn một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Bạn càng niệm càng hoan hỉ. Vì sao vậy? Một câu A Di Đà Phật này bao gồm tất cả kinh đều ở trong, đều đọc rồi, không bỏ sót bộ nào. Cũng như vậy một câu A Di Đà Phật này là tất cả danh hiệu chư Phật Bồ Tát đều ở trong, đều không thiếu. Một câu danh hiệu này là đại viên mãn.

   (Trích: Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú giảng giải – Tập 13)

 35. NguyenPhu

  Đời mạt pháp, đạo tâm chẳng còn dõng mãnh, vô minh, giặc ma bao trùm, chẳng còn mấy ai chịu học, chịu tư suy sâu sắc về lời dạy của đức Phật, người đời chỉ muốn điều gì nhanh, điều gì có lợi….họ mang cái sự điên đảo, chẳng chịu nổ lực tu học mà cứ chạy theo phù phiếm…ảo tưởng…mơ hồ…chẳng chịu xây dựng cho mình nền tảng vững chắc để học đạo. Học Phật để giải thoát, điều này ko phải ai cũng thật sự nhận thức được, cũng chính điều này mà làm chướng ngại biết bao người, mang cái tâm ái dục mà cầu vãng sanh, chẳng rõ ái dục là gì, chẳng biết sinh tử đáng sợ ra sao, chẳng thấy sự khổ, chẳng biết sự khổ…chẳng phân biệt được giặc hay thù thì niệm cầu vãng sanh kia làm sao chắc chắn, như xây nhà mà chẳng có gạch, người thật sự có thể buông xuống vạn duyên tha thiết nguyện vãng sanh rất hiếm gặp và cũng chằng phải người thường, có thể chân thật buông xuống vạn duyên chỉ có trí tuệ mới giúp họ làm được, vì thấy, vì rõ được sinh tử, phiền não, ái dục… nên họ thật sự buông xuống, nếu chẳng rõ được thì chí ích cũng phải nhận thấy khổ, sợ khổ mà tha thiết nguyện cầu về Tây Phương, có vậy đường đạo mới thuận lợi. Đem pháp niệm Phật mà trao cho người đang sống trong ái dục, chẳng biết khổ, chẳng sợ khổ, chẳng tin nhân quả việc lành….thì họ chẳng bao giờ nhận lấy, nhưng nếu đem pháp trao cho người nghèo khổ, tin nhân quả, việc lành, sợ khổ thì họ dễ dàng nhận lấy…nhân quả, đệ tử quy, hiếu dưỡng cha mẹ, tôn trọng sư trưởng, tu tập nghiệp lành….là những nền tảng vững chắc ko thể thiếu của người học đạo, và Tứ Diệu Đế là điều quan trọng cần phải rõ ngay từ đầu, muốn thoát khổ thì trước tiên phải thấy khổ, ko thấy ko rõ thì học chẳng thuận lợi, nếu có thể liễu ngộ rõ khổ, thì xem như sinh tử chẳng mấy quan trọng nữa…nếu học đạo để phục vụ cho tam độc thì chẳng được ích lợi. Mong các bạn đồng tu hãy nắm rõ nền tảng căn bản của Phật pháp, từng bước tu học rồi đạo tâm sẽ tăng trưởng, chướng ngại chẳng còn…muốn làm tốt việc gì thì phải biết rõ việc mình làm, rồi từng bước mà hoàn thành, Khổ, Tập, Diệt, Đạo là cốt lõi là tinh tuý và cũng là bài pháp đầu tiên mà đức Phật chuyển pháp luân ở cõi ta bà này, tất cả các pháp đều nằm trong đây, nhờ tu đạo mà dần chứng diệt, khổ và tập cũng chẳng còn, việc đầu tiên tự mình hãy cố gắng rõ Khổ, theo pháp mà dần tu học, rồi nguyện vãng sanh về Tây Phương sẽ vững chắc. Càng rõ khổ thì càng dễ buông bỏ vạn duyên, càng rõ khổ thì càng dễ nguyện vãng sanh, đến lúc rõ được vạn duyên thì tự mình thấy Tây Phương, trong lòng vui như được quà lớn.

 36. Dieu Hau

  Diệu Hậu
  Chào các vị đồng tu, tôi đã đọc hết các bài viết( trong mục này) của các Liên Hữu về việc Niệm Phật thì có nên đọc chú Đại Bi không? hay là chị nên chuyên niệm Phật thôi?, và tôi cũng đã đọc chủ để này trên vài trang khác nhưng thực sự tôi vẫn chưa chốt được là nên làm thế nào, vì tôi thấy số người trao đổi về chủ đề này không nghiêng hẳn về bên nào? Hay là tôi chưa đủ tỉnh giác để nhận ra?

  Tôi cũng đã theo Pháp môn Tịnh độ được 4 năm, cũng rất chăm chỉ nghe Pháp và tìm hiếu về Pháp Môn này để sao cho mình có một phương pháp tu đúng đường đứng lối, không bị sai lạc khi trở về NHÀ CỦA MÌNH. Và tồi cũng Phát nguyện chỉ một đời này thôi quyết 1 lòng VỀ NHÀ.

  Hiện tại thời khoá hàng ngày của tôi vào buổi tối, tôi cũng đọc 7 biến chú Đaị Bi trước khi niệm Phật ( thời khoá buối sáng thì không đọc chú mà chỉ Niệm Phật, lạy Phật). Vậy hôm nay tôi xin hỏi lại các Bạn Sen rắng : ” Chúng ta phải làm thế vào để ĐƯỜNG VỀ QUÊ không bị lầm lỗi nữa”
  – 1: Chỉ Niệm Phật thôi
  – 2: Niệm Chú hoặc tụng 1 bộ kinh (PHỤ) và Niệm Phật (CHÍNH).

  Kính mong đươc chia sẻ từ các Liên Hữu
  Nam mô A Di Đà Phật

  • Cư sĩ Phước Huệ

   Chào bạn Diệu Hậu,
   Sở dĩ bạn thấy các bạn sen trao đổi không nghiêng về bên nào là bởi vì mỗi người tuỳ duyên mà có cách hành trì tương ưng. Cả hai cách bạn nêu, không cách nào lầm lỗi cả. Trong quyển Mấy Điệu Sen Thanh đã có rất nhiều vị vừa niệm Phật, kiêm thêm trì chú, đọc kinh mà vẫn vãng sanh. Điều quan trọng là ở sự chú tâm, nhất tâm khi niệm Phật, trì chú, đọc kinh và đặc biệt đem tất cả công đức đó mà hồi hướng cho sự vãng sanh.

   Như huynh Thiện Nhân đã chia sẻ bên trên, chỉ trì một câu niệm Phật thì dễ chú tâm hơn vì ngắn, dễ nhớ, dễ hành trì ở mọi lúc, mọi nơi. Tất cả việc tu tập của mình đều để chuẩn bị cho lúc lâm chung có thể nhớ Phật, niệm Phật vãng sanh. PH xin chia sẻ chút chuyện của mình. Từ nhỏ PH đã được mẹ dạy niệm Quán Thế Âm trước khi đi ngủ, đi ra đường,.. sau này lớn lên, biết chú Đại Bi thì rất quý và thường đọc, tụng. Sau này (PH cho rằng nhờ Tam Bảo và ngài Quán Thế Âm gia hộ) nên biết đến pháp môn Tịnh Độ. Vậy là, PH vừa niệm Phật, niệm ngài Quán Thế Âm, và tụng chú Đại Bi. Trải qua một thời gian, có những lúc trong mơ thấy mình tụng chú, hoặc niệm danh hiệu Phật, Bồ tát khi thấy nguy hiểm. PH hiểu đó là do chủng tử mình huân nhập vào nên mơ thấy vậy, rồi tự nghĩ, “gặp lúc nguy cấp hoặc bất kỳ lúc nào, mình chỉ muốn niệm Phật A Di Đà chứ không niệm những điều khác (dù là chú, danh hiệu Bồ tát,..)”, vì nghĩ như thế nên từ đó PH chỉ tập niệm Phật thôi. Đó là duyên của PH như thế. Về phần bạn, bạn đừng quá băn khoăn vì cách nào cũng ổn cả, chỉ tuỳ ở bạn thích hành trì thế nào thôi. Chọn một cách rồi một đường thẳng tiến bạn nhé.
   Chúc bạn tu tập tinh tấn.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Tâm Tịnh

   A Di Đà Phật
   Bạn có thể đọc nhiều lần Cuộc Đời của HT Hải Hiền sẽ học được rất nhiều lợi ích trên bước đường tu tập của mình (có vị đã tôn Ngài là Tổ thứ 14 của Tịnh Độ Tông)
   https://hoasenvanno.wordpress.com/lao-hoa-thuong-hai-hien-112-tuoi-tu-tai-vang-sanh/

   Chúc bạn nhiều tinh tấn, kiên định tín tâm nhé!

   “Bình sanh chỉ hữu tây quy nguyện,
   Khẳng vị tha duyên phụ thử tâm?”

   (Bình sanh chỉ nguyện về Tây,
   Chẳng vì duyên khác đổi thay tâm này)
   -Tỉnh Am Đại sư

   Nam Mô A Di Đà Phật

 37. Tuấn Linh

  Thiện Đạo hòa thượng là Di Đà hóa thân, có đại thần thông, có đại trí huệ, xiển dương Tịnh Độ rộng rãi, không chuộng huyền diệu, chỉ trọng chỗ chân thật, thiết thực, bình phàm, thực tiễn dạy người tu trì. Lời dạy của Ngài về hai cách Chuyên Tu và Tạp Tu lợi ích vô cùng.

  1) Chuyên Tu nghĩa là thân nghiệp chuyên lễ (phàm những khi đi nhiễu và hết thảy những khi thân chẳng buông lung thì chính là thân nghiệp chuyên lễ), khẩu nghiệp chuyên xưng (phàm tụng kinh chú, có thể chí tâm hồi hướng thì cũng có thể gọi là chuyên xưng), ý nghiệp chuyên niệm. Như thế thì vãng sanh Tây Phương vạn người chẳng sót một.

  2) Tạp Tu là kiêm tu các pháp môn, hồi hướng vãng sanh. Do tâm chẳng thuần nhất khó được lợi ích, trong trăm người khó được một, hai; trong ngàn kẻ hiếm được ba bốn người vãng sanh.

  Đấy là lời thành thật từ kim khẩu, là lời phán định đanh thép ngàn đời chẳng đổi được. Hai vị nên dùng lời này để tự lợi, lại nên dùng lời này để lợi khắp hết thảy. Còn như pháp trì chú chỉ có thể dùng làm Trợ Hạnh, chẳng được coi pháp Niệm Phật là hạnh tu kèm, coi Trì Chú là Chánh Hạnh. Tuy pháp môn Trì Chú cũng chẳng thể nghĩ bàn, nhưng phàm phu vãng sanh hoàn toàn do tín nguyện chân thành, khẩn thiết, cảm ứng đạo giao với hoằng thệ đại nguyện của Phật A Di Đà, nên được tiếp dẫn. Nếu chẳng biết ý này, thì pháp nào, hạnh nào cũng đều chẳng thể nghĩ bàn, tùy ý tu pháp nào cũng đều thấy là pháp nào cũng được, bèn thành “không Thiền, không Tịnh Độ; giường sắt và cột đồng, vạn kiếp lẫn ngàn đời, không một ai nương tựa!”.
  Nếu tự biết mình là phàm phu đầy dẫy phiền não, nghiệp lực đầy thân, không dựa vào hoằng thệ nguyện lực của Như Lai, quyết khó thể trong đời này thoát khỏi luân hồi, mới biết lực dụng của giáo pháp cả một đời [đức Phật] đều chẳng thể sánh với một pháp Tịnh Độ. Trì chú, tụng kinh để trồng phước huệ, tiêu tội nghiệp thì được! Nếu sanh tâm lầm lạc, muốn cầu thần thông thì có thể nói là bỏ gốc theo ngọn, chẳng khéo dụng tâm. Nếu tâm ấy cố kết, lại còn chẳng thông mặt Lý, giới lực không vững, tâm Bồ Đề chẳng sanh, tâm ta – người càng thạnh, ắt sẽ có ngày bị ma dựa phát cuồng.

  (Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao – Trả lời thư anh em cư sĩ X… ở Vĩnh Gia)

 38. Tuấn Linh

  Dụng công tu hành cố nhiên phải nên chuyên ròng; nhưng phàm phu vọng tưởng tơi bời, nếu chẳng dùng kinh chú để giúp thêm, chắc sẽ đến nỗi hờ hững, lười trễ, biếng nhác! Nếu có thể thống thiết như khi chôn cất cha mẹ, như cứu đầu cháy thì Nhất Hạnh tam-muội quả thật là hay nhất. Còn nếu niệm Phật hờ hững, bãi buôi, thì lâu ngày chắc sẽ trở thành lười nhác, buông xuôi, bỏ lửng, vì thế chẳng bằng kiêm trì kinh chú sẽ chắc chắn hơn. Ông cầu tôi quyết đoán, tôi nói với ông duyên do để ông tự quyết định. Nói chung, do tâm sanh tử thiết tha, thành kính khăng khăng một niềm thì chuyên niệm hay kiêm niệm đều được cả. Nếu không, chuyên niệm sẽ trở thành hờ hững, coi thường, kiêm niệm sẽ trở thành tràn lan, lộn xộn. Ấy là vì căn bản không chân thật, thiết tha, nên đến nỗi hết thảy đều khó được lợi ích.

  (Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên – Năm đoạn khai thị)

 39. Thai cao

  Nếu nấu được hai bếp cùng nước sôi cùng một lúc thì qúa tốt,niệm phật là tốt nhất nếu trì được thêm chú đai bi còn tốt nữa vì quy lại cũng đều là trong phật pháp thôi,có điều nấu sôi hai bếp nước cùng lúc thì hơi vất vả.a di da phat

 40. Tâm Tịnh

  Chúng ta nên thuần nhất chuyên niệm A Di Đà Phật, đó là Pháp tu “Mười người tu mười người vãng sanh, trăm người tu trăm người về”. Chúng ta phải đặc biệt lưu ý, còn tu tạp thì nếu không đủ chí tâm thì thật khó thành tựu.
  A Di Đà Phật

 41. Thiện đức

  nam mô a di đà phật cho con được hỏi:
  – việc cúng lạy hàng ngày, do con có bệnh về cột sống nên con cúng lạy đứng có được không?.
  – Cúng lạy theo phật giáo hòa hảo dễ nhớ dễ thực hành nhưng con không biết có phước lành không? kính xin quí thầy cho con một lời khuyên./.
  con phật tử Thiện Đức

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Thiện Đức,

   *Phước lành có hay không không ở nơi lễ cúng mà ở nơi tâm chân thành, thanh tịnh của bạn.

   *Đau cột sống thì bạn lại càng phải nên ráng thực hành lạy Phật (nên lạy sám hối hồng danh 35 Vị Phật), bước đầu sẽ rất đau đớn, vì thế bạn phải thành tâm sám hối kế đó nguyện lạy Phật sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng. Qua ít ngày cơn đau sẽ dần dần chuyển hoá. Yếu quyết là bạn phải có niềm tin chân chánh nơi Phật pháp, một lòng vì chuyện sanh-tử giải thoát chứ không phải vì bệnh mà tu học, ắt sẽ có kết quả.
   Chúc tinh tấn

  • Cư sĩ Phước Huệ

   Kính chào bạn Thiện Đức,
   Bạn thử tham khảo bài tập cho cột sống như bên dưới xem có áp dụng được cho bệnh của bạn không. Người thân của PH bị đau cột sống, đã tập và thấy có hiệu quả.
   https://youtu.be/-dMpE-kiX9k

   Nếu bạn đã cố gắng lạy phật theo lời của huynh Thiện Nhân mà vẫn không kham nổi, thì nên tùy theo sức mình mà làm, bởi vì cần nhất là duy trì cho được việc tu tập hàng ngày. Theo PH biết, Phật giáo Hoà Hảo cũng dạy người tu niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, như vậy là rất ổn, bạn cứ yên tâm hành trì. Khi có thời gian rảnh rỗi, bạn hãy tìm hiểu thêm các giáo lý Phật giáo cơ bản như: nhân quả, vô thường, vô ngã, các điều kiện vãng sanh Cực Lạc để hiểu và hành trì cho đúng.
   Kính chúc bạn tinh tấn.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 42. Thiện Bảo

  Mình cũng mới công phu tu tập được 1 tuần, thời sáng tối như sau:
  1. Buổi sáng (5h): Lạy sám hối 108 lạy + Niệm Phật 1080 hoặc hơn
  2. Buổi tối (19h30): Tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh
  Mong các bạn Sen hoan hỷ cho đôi lời chân thật, thẳng thắn về công phu mình đang tu tập để mình có con đường tu đúng chánh đạo. A MI ĐÀ PHẬT!

Gửi hồi âm đến Tâm Tịnh Bấm để hủy hồi âm.

Your email address will not be published. Required fields are marked *