Niệm Phật Lúc Bệnh Hoạn Khổ Đau Tự Chủ Được Thì Lúc Lâm Chung Tâm Sáng Suốt Rõ Ràng Bèn Biết Lối Đi

Niệm Phật Lúc Bệnh Hoạn Khổ Đau Tự Chủ Được Thì Lúc Lâm Chung Tâm Sáng Suốt Rõ Ràng Bèn Biết Lối Đi

Tu Tịnh độ không cần cầu tỏ ngộ tâm tánh, chuyên dùng niệm Phật làm chánh hạnh, lại lấy bố thí trai Tăng, tu các phước điền công đức để trợ giúp trang nghiêm cõi Phật. Người niệm Phật trong lòng tuy phát nguyện vãng sinh, nhưng phải biết chặt đứt gốc sinh tử trước, mới có hiệu quả nhanh chóng. Gốc sinh tử là sự tham đắm các thứ thọ dụng ở thế gian và sắc đẹp, tiếng hay, ăn ngon, mặc đẹp ở hiện nay, tất cả đều là gốc khổ. Phải tận lực dứt bỏ hết thảy tâm sân nộ, phẫn hận, chấp trước, si ái, và mọi giáo pháp tà vạy của tà ma ngoại đạo tà sư nói. Chỉ tin sâu một môn niệm Phật, mỗi ngày tụng hai quyển kinh Di-đà, niệm Phật bao nhiêu câu, hoặc không tính số, chỉ là tâm tâm không quên danh hiệu Phật. Phật là giác, nếu mỗi niệm không quên Phật, tức niệm niệm giác ngộ sáng suốt. Nếu tâm quên Phật tức là bất giác. Nếu niệm đến chỗ trong mộng có thể niệm tức là thường giác không mê. Hiện tại, nếu tâm này không mê thì lúc lâm chung tâm này chẳng mờ, ngay chỗ tâm này không mê mờ chính là hướng đi. Nay việc nước đa đoan, quyết không thể tham thiền, mà chỉ nên niệm Phật là hay nhất. Không câu nệ trong động tịnh bận rảnh, mọi nơi đều niệm được, chỉ là nhất tâm không quên thì đâu còn pháp hay khéo nào khác nữa!

…Khi niệm Phật, trước đồng loạt buông bỏ tất cả phiền não, vọng tưởng, tham dục, sân hận, si mê, luyến ái, các thứ ý niệm tạp loạn trong lòng của chính mình, buông bỏ đến chỗ không thể buông bỏ, chỉ đề khởi một câu A-di-đà Phật rõ ràng phân minh, trong lòng không gián đoạn như chỉ xỏ ngọc, lại như đầu mũi tên cắm vào tâm điểm không có mảy may kẽ hở. Gắng sức giữ vững như thế, ở mọi nơi chẳng bị cảnh duyên dẫn dắt quên mất, hằng ngày lúc động tĩnh không xen tạp, không rối loạn, mộng thức như nhau, niệm đến lúc sắp lâm chung nhất tâm không loạn, tức là lúc siêu sinh Tịnh độ.

Pháp môn này, thứ nhất phải có chí quyết định; thứ hai phải buông bỏ được; thứ ba phải tùy duyên, tùy duyên thì an mệnh; thứ tư phải nhận rõ không mê lầm; thứ năm phải có tâm chán khổ khẩn thiết, tâm chán khổ khẩn thiết, tự nhiên diệt trừ ý niệm tham dục, chẳng còn lui sụt. Dùng năm yếu quyết này đơn độc giữ gìn một niệm.

Phương pháp tu hành cũng có thứ bậc, như công khóa của người xuất gia không cần câu nệ hình thức bên ngoài, chỉ lấy niệm Phật làm chính. Mỗi ngày dậy sớm lễ Phật, tụng một quyển kinh Di-đà, cầm chuỗi niệm danh hiệu Phật A-di-đà hoặc ba ngàn, năm ngàn câu, hoặc một vạn, niệm xong liền đối trước Phật hồi hướng phát nguyện vãng sinh Tịnh độ. Đó là thời khóa buổi sáng, tối cũng như vậy, ngày ngày lấy đó làm thời khóa cố định, nhất quyết không thể thiếu. Đem pháp này chỉ bảo cho quyến thuộc như pháp cùng tu càng hay, đó là pháp thực hành thường nhật. Nếu vì việc lớn sau cùng, thực hành công phu càng phải khẩn thiết, mỗi ngày ngoài hai thời công khóa, trong 24 giờ chỉ đem một câu A-di-đà Phật đặt trong lòng, niệm niệm chẳng lãng quên, tâm tâm không mờ tối, chẳng nghĩ nhớ tất cả việc đời, chỉ lấy một câu Phật làm mạng căn của chính mình, nắm chặt nơi lòng quyết không buông bỏ, cho đến khi ăn uống sinh hoạt, đi đứng ngồi nằm, một câu Phật này luôn luôn hiện tiền. Nếu lúc gặp những cảnh giới phiền não, thuận nghịch, mừng giận, tâm bất an, phải cố đề khởi niệm Phật khẩn thiết, ngay đó phiền não liền bị tiêu diệt. Vì mỗi niệm phiền não vốn là gốc khổ của sinh tử, nay dùng niệm Phật để tiêu diệt phiền não, tức là nơi Phật cứu độ khổ não sinh tử. Nếu niệm Phật mà tiêu được phiền não thì có thể cắt đứt sinh tử, chẳng còn pháp nào khác. Niệm Phật cho đến lúc làm chủ được phiền não, thì ngay trong mộng cũng tự làm chủ được. Nếu trong mộng tự làm chủ được, thì ngay trong lúc bệnh khổ cũng tự chủ được. Nếu trong lúc bệnh hoạn khổ đau tự chủ được, thì lúc lâm chung tâm sáng suốt rõ ràng, bèn biết lối đi. Việc này hành không khó, chỉ cần là tâm phải tha thiết vì sự sinh tử.

Đơn độc nương tựa một câu Phật hiệu, chớ hướng ra ngoài nghĩ ngợi những chuyện khác, lâu ngày thuần thục, tự nhiên được đại an lạc tự tại và được đại hoan hỷ thọ dụng, mà dục lạc thế gian không thể sánh bằng. Bỏ qua pháp môn này, không còn pháp môn thẳng tắt giản đơn nào khác.

Trích Linh Phong Tưng Luận
Đại sư Ngẫu Ích

31 Phúc đáp

 1. nguyên

  Nam mô a di đà phật.
  Nam mô a di đà phật.
  Nam mô a di đà phật.
  …………………
  …………………
  …………………
  Xôn xao trong cõi ta bà.
  Thịnh suy vinh nhục chỉ là sắc không.

 2. Chú HUỆ TỊNH có khoẻ không?
  Chú THIỆN NHÂN có khoẻ không?
  CHú TỊNH THÁI có khoẻ không?
  Chú TRUNG ĐẠO có khoẻ không?
  …………………….
  Tha thứ cho người là mỹ đức .
  Tha thứ cho mình là tổn đức.

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Nguyên,

   TN khoẻ mà chẳng khoẻ, chẳng khoẻ mà khoẻ.
   Chúc bạn thường tinh tấn.

   TN

  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật.

   Nhớ Phật niệm Phật thì khoẻ. Có lúc khoẻ, có lúc không.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Hay quá rồi. Các cô chú lại trở lại.
   Ngày mai lại là một trang giấy mới toanh.
   Trang giấy ấy….các cô chú…viết gì thế….?
   Trang giấy ngày hôm nay……
   Hãy gấp lại đi thôi……….

 3. Diệu Thanh

  con thường nằm mộng vừa tỉnh vừa mê. không hiểu sao thỉnh thoảng con thấy thân thể mình rất nặng như núi tu di đè lên vậy, tay, chân, miệng muốn cử động nhưng đều không được. nhưng ngay lúc đó con lại khởi tâm niệm a di đà phật, đại bi quán thế âm bồ tát, thì lập tức con tỉnh dậy người con toát cả mồ hôi. cho con hỏi quí cô chú như vậy có phải con bị oan gia trái chủ đòi nợ không ạ. con đã sám hối, hồi hướng cho họ rồi. con làm vậy có đúng không ạ?

  • Huệ

   A Di Đà Phật! Mình cũng bị như đạo hữu Diệu Thanh vậy, bạn hãy niệm Phật A Di Đà tinh tấn hơn và trước khi ngủ để hồi hướng cho các vị oan gia trái chủ bạn nha ^^

  • Diệu Vy

   Hôm nay trong lúc mê man ngủ tôi cũng bị như đão hữu Diệu Thanh vậy, lúc đó tôi niệm danh hiệu Phật A Di Đà thì thấy tay chân mềm mại và tỉnh dậy được. Cách đây mấy năm trước tôi còn mơ thấy có người bóp cổ, không thể thở được. Trong lúc hoảng sợ, tôi niệm Phật thì thấy hết. A Di Đà Phật

 4. hướng về tây phương

  a di đà phạt vào trang web này con mới biết công phu tu tập của con còn quá yếu ớt nghiêp chướng sâu nặng, sau này con đc hạ hạ sanh là con cũng mừng lắm rồi miễn sao ko còn ở ta bà này

  • nguyên

   Tôi muốn cúi đầu trước bạn.mà khen.
   Lúa càng nhiều hạt thì thân càng trĩu xuống.
   Còn mình thì…….
   ………………..
   ………………..
   ………………..
   Hạt nép mà ngóc lên cao.
   Ngóc lên cao quá….nép à….nép ơi.
   …….hi…hi

 5. lý mạc sầu

  Cho con hỏi có lần con ngồi khoan chân nhấm mắt niệm phật con niệm và nhớ từng tiếng niệm phật không hiểu sao con ngũ quên từ lúc nào không biết.như thế có phải hôn trầm không ạ

  • Nguyễn vân

   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

   Bạn Lý Mạc Sầu !
   Ngủ gật trong lúc niệm Phật như thế đúng gọi là hôn trầm.
   Để khắc phục tình trạng này thì bạn ko nhắm mắt nữa,mà hãy mở mắt(khép hờ)niệm Phật.

   Nếu mở mắt niệm Phật mà bạn thấy dễ bị tán tâm thì dùng phương pháp Thập niệm ký số của Tổ Ấn Quang,hoặc là chú tâm lắng nghe câu niệm…cũng sẽ giảm bớt đc tạp niệm.

   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

 6. NhatMinh

  các vị thiện trí thức cho con hỏi. Tuy con niệm phật chưa đạt nhất tâm bất loạn, nhưng con cố gắng làm nhiều công đức hồi hướng,bất cứ một việc thiện nào cũng đem hồi hướng.Thể pham vi của con có cao không vậy.

  • NguyenPhu

   Chắc chắn sẽ không cao bạn ạ, vì trong lòng bạn còn chất chứa nhiều điều nặng. Pham vi cao thấp là do trí huệ bạn ạ.

 7. Trung Đạo

  Nam Mô A Di Đà Phật

  Bạn NhatMinh,

  – Niệm Phật chớ cầu nhất tâm bất loạn mà gặp ma sự. Chỉ cần nhiếp tâm mọi nơi, mọi chốn, mọi hoàn cảnh, mọi không gian, thời gian.
  – Làm thiện chớ nghĩ đó là thiện, chỉ cần nhất tâm làm và hồi hướng tận hư không giới chúng sanh. Làm một cách hỉ-xả tất công đức vô lượng.
  – Tu chớ vọng cầu thần thông, chứng đắc, phẩm vị. Nếu tâm luôn vọng cầu sẽ chiêu cảm ma chúng và chúng sẽ dẫn bạn đi vào ma đạo.

  Chúc tinh tấn.

 8. Chú TRUNG ĐẠO có vẻ không được khoẻ.

 9. Trung Đạo

  Nam Mô Phật

  Bạn Nguyên,

  Cảm ơn bạn đã thăm hỏi. Bạn có thể hoan hỉ cho TĐ và các liên hữu cùng nghe: Theo bạn thế nào là khoẻ? Thế nào là không khoẻ?

 10. nguyên

  Một người khoẻ khi người ta mắng chửi mình mà vẫn vui vẻ tha thứ.
  Năng nhẫn tức năng an.
  Một người không khoẻ là………
  Lâu lắm rồi cháu mới thấy chú lên.
  Ngôn ngữ chú sao mà nhiều suy nghĩ….???

  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật.

   Vui vẻ tha thứ tức cũng còn thấy người ta mắng chửi đó bạn Nguyên, vẫn chưa khoẻ 100%.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Trung Đạo

   Nam Mô A Di Đà Phật

   Bạn Nguyên à,

   Chúng ta sanh ra trong cõi này đã là không khoẻ rồi vì cả thân lẫn tâm đều uế trược. Nay nhờ giác ngộ, tu đạo nên chuyển hoá được cái thân, tâm không khoẻ ấy.

   Phát nguyện một đời niệm Phật vãng sanh Cực Lạc đó là nguyện một đời chuyển thân phàm thành thân Thánh.

   Thân phàm: là thân uế trược, cũng là thân vô minh, bệnh hoạn nên chẳng khoẻ.
   Thân Thánh: là giác ngộ, thanh tịnh nên thường khoẻ.

   Nhờ khoẻ mà thấy được chúng sanh trong 3 đường, 6 cõi sống giống như mình, còn sống trong uế trược nên chẳng khoẻ, vì thế mình càng phải dũng mãnh, tinh tấn hơn để có cơ hội cứu giúp muôn loài cùng giác ngộ, giải thoát – đó mới thực khoẻ.

  • nguyên

   Cám ơn chú TRUNG ĐẠO. Thiếu 1 người ….thiếu 1 lòng nhân ái

  • Liên bông

   Tiền bối Trung Đạo vẫn thường lên đây,sao bạn Nguyên lại nói”lâu lắm rồi cháu mới thấy chú lên”.

   “Ngôn ngữ chú sao mà nhiều suy nghĩ…?”. Đó chỉ là cái thấy của riêng bạn mà thôi.

   Kính tiền bối Trung Đạo !
   Nguyện chúc tiền bối thân tâm an lạc,tu hành tinh tấn,viên mãn đạo quả !

   A Di Đà Phật.

  • nguyên

   Chào bạn LIÊN BÔNG. Lấy dao bổ cau mời thầy thầy chẳng nói chi?
   ………….
   Thành ra cứ mang đôi đũa bổ dập cả quả cau mới thấy thầy nói một câu.
   …..hì hì thầy không nói là mình …..dùng đũa bổ cả rổ.
   Xin chú TRUNG ĐẠO luợng xá cho ạ. Cháu ngóng mãi nên sốt sắng lo lắng hay là chú bỏ đi rồi. Giờ thấy trở lại ….may quá thôi.

 11. beonhi

  em chào cả nhà. lâu rồi mới gặp lại mọi người. dạo này em niệm Phật lười quá, trôi theo duyên trần mất rồi. phải cố thôi. tinh tấn và dũng mãnh

 12. nguyên

  Thường khi gặp điều trái ý chúng ta thường nổi giận. Nổi giận là 1 sức mạnh phá huỷ nội tâm ghê ghớm. Cũng có thể ở trước mặt người làm ra vui vẻ nhưng thật khó buông. Đời sống chỉ mong đạt được cái định. Thôi thì đứng trước thực trạng như vậy chớ đem nó ở mãi trong lòng. Trước kia pháp sư CHỨNG NGHIÊM. Có viết 1 câu rất hay.:

  Khi gặp nghịch cảnh và chuyện thị phi tới hãy giữ trong tâm chữ khoan dung

 13. nguyên

  Chú TỊNH THÁI lâu không thấy lên.?không biết mùa đông này rét quá hay sao mà chú ấy vắng mặt??????
  Có câu chuyện này cháu xin chia sẻ:( trích:pháp sư CHỨNG NGHIÊM)
  Làm sao dạy dỗ con cái cho thích đáng?
  Dưỡng dục con cái cũng như gieo mầm. Mầm gieo xuống đất nếu cố bón phân và tưới nước thật nhiều thì gốc rễ sẽ hư nát. Trong thiên nhiên đã có đủ nước và ánh sáng,không khí rồi. Thiên nhiên sẽ bồi dưỡng mầm cây. Chăm lo cho con cái cũng vậy. Cha mẹ sinh con,dưỡng dục cho con lớn lên,NHƯNG QUÁ SÙNG ÁI THÌ SẼ HẠI NÓ.

 14. Huệ Tịnh

  A Di Đà Phật.

  Con rắn độc nằm ngủ bên trong nó rình rập nguy hiểm, đừng xem thường.

  Hãy tập lo niệm Phật đơn giản, bớt thắc mắc lại một chút. Khi duyên đến lúc đó sẽ hiểu không cần phải nói trắng ra hết để tránh bị trúng độc.

  Nam Mô A Di Đà Phật.

 15. Tấn Thắng

  Cho con hỏi là nếu như người chết ở trên đường hay ở nơi khác không phải nhà của họ thì khi mà đưa thân xác họ về nhà thì hồn họ ở đâu. Họ có theo nghiệp mà đi hay không hay là vẫn còn trên nhân gian này???

 16. Full moon

  A Di Đà Phật
  Quý thầy cho con hỏi một vài điều:
  Dạo gần đây cuộc sống của vợ chồng con gặp nhiều khó khăn, chúng con thuê quán để mở cà phê nhưng người cho thuê lừa gạt chúng con vì đất không phải của họ. Họ lấy đất của nhà nước để mở tiệm, chúng con không biết và vợ chồng họ cũng làm nhà nước cho nên chúng con tin họ, nhưng giờ nhà nước lấy lại đất nên vợ chồng con mất tất cả. Vợ chồng con buồn rầu, lo lắng rất nhiều. Con biết tới Phật pháp không nhiều và con cũng hay niệm Phật và cũng giảm bớt đi buồn rầu.

  Nhưng dạo gần đây con nắm chiêm bao hay thấy những cảnh tượng hãi hùng, kỳ quặc con rất sợ. Chẳng hạn như con mơ thấy em bé nhỏ gần con và thấy không còn sức sống, con ãm bồng và săn sóc cho nó nhưng nhà con thì gần biển. Con nhìn thấy sóng đập vào nhà con và làm bể kính, trong khi đó mẹ con lo cho con nên chưa kịp vào nhà đã bị sóng đánh ngã xuống thềm làm mẹ con bị chảy máu ở đầu rất nặng, con kêu cứu nhưng không ai giúp cả. Khi tỉnh giấc con rất sợ và rất bất an. Trước khi ngủ con luôn niệm Phật nhưng sao ác mộng đến với con làm con rất sợ và lo.

  Con không biết mình niệm Phật có bị sai hay không hay con suy nghĩ quá nhiều, mong quý thầy giúp con hiểu rõ hơn để cho con an tâm.
  Nam Mô A Di Đà Phật

  Đường Về Cõi Tịnh: A Di Đà Phật! Để ĐVCT được trang nghiêm và thanh tịnh, hơn thế ý kiến của bạn còn mang tính hướng chúng, vì thế BQT mong các đạo hữu hoan hỉ viết tiếng Việt đủ dấu và không viết tắt khi chia sẻ ý kiến của mình.

  • Bảo Cẩm

   – Bạn Full Mon thân mến!
   Trước tiên xin chia sẻ cùng bạn với những khó khăn trong cuộc sống như bạn đã tâm sự!
   Bạn cũng nên giảm bớt đau buồn khi luôn gặp những khó khăn. Tất cả sự vận hành của vũ trụ đều định luật nhân quả. Dù chúng ta có tin hay không, hoặc biết hoặc không biết thì định luật nhân quả luôn luôn hiện hữu vì đó là chân lý không bao giờ thay đổi. Đức phật khi thành đạo đạt quả vị chánh đẳng chánh giác nên ngài nhìn thấu đáo tất cả sự vật , sự việc,…(trong nhà phật gọi là các pháp) đang vận hành trong vũ trụ một cách triệt để. Gieo nhân gì gặt quả đó không sai không khác.
   – Những khó khăn bạn hay gặp rất có thể là do các nghiệp ( các việc làm không thiện) từ nhiều đời nhiều kiếp bạn hoặc vợ đã gieo cộng nghiệp nên cảm nên. Nay hội đủ nhân duyên là 2 vợ chồng bạn muốn mở quán bán phê và 2 bạn đã tin tưởng 2 vợ chồng kia và bị họ lừa. Vì đó là đất của nhà nước nên nhà nước thu hồi lại đất nên 2 bạn mất trắng.
   – Hoặc do sự cả tin của vợ chồng bạn nên hai bạn mới bị lừa. Tuy đây là khó khăn nhưng suy nghĩ lạc hơn thì bạn có được kinh nghiệm và bài học là khi mướn hoặc mua đất,.. tất cả sự việc làm ăn kinh doanh khác nên có giấy tờ thủ tục rõ ràng…. đừng nên quá cả tin
   – Duyên nhân quả thì trùng trùng điệp điệp, nghiệp chúng ta gây tạo thì muôn vàng sai biệt nên không thể nói rõ tường tận được. Mình cũng như bạn, trên đây mình nói ra một vài nguyên nhân theo hiểu biết khiêm tốn từ mình. Mong giúp bạn giải tỏa phần nào phiền muộn.
   – Còn những giấc mơ đó rất có thể dạo gần đây bạn gặp nhiều chuyện không vui áp lực căng thẳng trong công việc cuộc sống, trạng thái tâm đang vọng động phiền não nên bạn mới gặp những điều không tốt trong giấc mơ.
   – Nếu bạn không muốn mơ những giấc mơ đó nữa thì bạn nên niệm phật nhiều hơn nữa. Cầu mong đấng từ phụ gia hộ cho bạn vượt qua được những khó khăn trước mắt. Dần dần được phật lực gia trì bạn giảm bớt những ác mộng và không còn nữa.
   Chúc bạn thường tinh tấn niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

 17. Lương Loan

  CHO CON HỎI, CON NGỦ HAY THƯỜNG MƠ ĐI CHÙA CHIỀN NHỮNG NƠI MÀ CON CHƯA TỪNG TỚI. ĐÓ LÀ SAO Ạ?

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *