Vì Sao Niệm Phật Có Thể Giúp Ta Lìa Khổ Được Vui?

Vì Sao Niệm Phật Có Thể Giúp Ta Lìa Khổ Được Vui?Thành thật mà nói mọi đau khổ của người trên thế gian đều do từ trong tình chấp mà sanh ra. Bất cứ chuyện gì cũng đều dùng tình cảm chấp trước mà phân biệt, mà đối xử. Bởi vì có phân biệt, có chấp trước nên dẫn đến cái nhìn của ta đối với sự sự vật vật đều là đứng trên phương diện của cá nhân mình mà nhìn, đây gọi là ngã chấp, luôn xem trọng bản thân mình. Từ ngã chấp mà sanh ra tự tư tự lợi, chỉ thấy bản thân mình đúng, người khác đều là sai. Chịu 1 chút oan khuất liền không chịu nổi, trong tâm luôn ôm chặt nổi oan khuất mà người khác mang đến cho mình, niệm niệm đều không quên, để rồi tự làm khổ cho chính mình. đọc tiếp ➝

Một Thư Sinh Phải Trả Nghiệp Cũ Bằng Cả Sinh Mạng Của Mình Vì Không Tin Vào Công Đức Ăn Chay Niệm Phật

Một Thư Sinh Phải Trả Nghiệp Cũ Bằng Cả Sinh Mạng Của Mình Vì Không Tin Vào Công Đức Ăn Chay Niệm PhậtỞ Côn Sơn có người tên Ngụy Ứng Chi, ngụ tại trấn Chân Nghĩa, là cháu họ của Ngụy Tử Chiêu. Trong khoảng niên hiệu Sùng Trinh, vào mùa xuân năm Canh Ngọ (1629), Ứng Chi nằm ngủ cùng giường với Tử Chiêu, mắt đang nhắm bỗng khóc to rồi niệm Phật. Tử Chiêu thấy vậy rất sợ, tra hỏi. Ứng Chi đáp: “Cháu nằm mơ thấy mình đi xuống âm phủ, gặp vị tào quan ôm sổ sinh tử đến, nhìn thấy có tên cháu bị chết treo cổ, bên dưới lại có ghi chú rằng: ‘Ba năm sau, vào ngày đó tháng đó… sẽ tự treo cổ chết trong phòng đọc sách.’ Cháu cố gạn hỏi tội gì, nhưng tào quan chỉ nói: ‘Nghiệp báo nhất định phải thế, khó lòng tránh được đọc tiếp ➝

Chớ Nên Xem Thường Khi Tâm Bực Tức Nho Nhỏ Khởi Lên

Chớ Nên Xem Thường Khi Tâm Bực Tức Nho Nhỏ Khởi LênNghiệp nhân của địa ngục là năm nghịch mười ác. Trong năm nghịch mười ác, nhân tố thứ nhất là tâm sân hận nặng, cho nên nhà Phật thường nói sân hận đọa địa ngục. Có lúc chính chúng ta có tâm sân hận mà chính mình không hề biết, cho nên người học Phật đầu óc phải tường tận, mỗi giờ mỗi phút phải có thể quán sát hành vi đời sống của chính mình.

Khi chúng ta gặp những việc không vừa ý, trong lòng có chút không vừa lòng, có một chút không vui, đều là khởi tác dụng của tâm sân hận. Không nên xem tác dụng này rất nhỏ, rất bình thường, không có sai biệt gì quá lớn, bạn nghĩ như vậy thì sai rồi. đọc tiếp ➝

Khi Người Thân Lâm Chung Tốt Nhất Là Tách Người Nhà Thân Quyến Khỏi Người Chết

Khi Người Thân Lâm Chung Tốt Nhất Là Tách Người Nhà Thân Quyến Khỏi Người ChếtCó người hỏi: “Đời trước đã tu tốt đẹp như thế, vì sao bị đọa trong ba ác đạo?” Vấn đề này chúng ta phải nên nghiên cứu cặn kẽ. Đời sau phải đi vào nơi nào là do ý niệm cuối cùng lúc lâm chung quyết định. Quý vị suốt đời niệm Phật chuyên cần, nhưng ý niệm cuối cùng lúc lâm chung chẳng phải là niệm Phật, sẽ chẳng thể vãng sanh! Lúc lâm chung khởi một niệm tham tâm, bèn vào đường ngạ quỷ. Lâm chung khởi lên một niệm sân khuể tâm, đi vào đường địa ngục. Lâm chung mê hoặc, điên đảo, đi vào đường súc sanh. Đấy là tam ác đạo! Một niệm cuối cùng lúc lâm chung là A Di Đà Phật, chắc chắn vãng sanh Tây Phương. đọc tiếp ➝

Cõi Tây Phương Cực Lạc Có Gì Lạ?

Cõi Tây Phương Cực Lạc Có Gì Lạ?Kinh Đại A-di-đà chép rằng: “Ở cõi nước của Phật A-di-đà, tất cả giảng đường, tinh xá đều tự nhiên hình thành bằng bảy món báu. Lại có bảy món báu làm thành lầu đài, lan can… thù thắng hơn gấp trăm ngàn lần so với cung điện của Thiên đế ở cõi trời Tha hóa tự tại nơi thế giới Ta-bà này. Ngoài ra, những cung điện của các vị Bồ Tát, Thanh văn ở thế giới Cực Lạc cũng đều như thế.

“Chư thiên và con người ở đó mỗi khi cần đến y phục, thức ăn uống, âm nhạc mầu nhiệm… đều được tùy ý hóa hiện ra. Đối với cung điện để cư trú, các vị chỉ cần tùy ý nói ra màu sắc, mức độ cao thấp, lớn nhỏ đọc tiếp ➝

Người Có Tâm Địa Thiện Lành Ma Quỷ Luôn E Dè Chẳng Dám Đến Gần

Người Có Tâm Địa Thiện Lành Ma Quỷ Luôn E Dè Chẳng Dám Đến GầnPhàm nơi có người cư trú hay không có người cư trú đều có quỷ ở đó, số lượng nhiều hơn cả dân số loài người. Người và quỷ ở cùng 1 nơi đây là sự thật, thế nhưng tuy sống cùng 1 nơi nhưng lại ở 2 chiều không gian khác nhau, cho nên có thể xếp chung 1 chổ. Nhà của người có thể xếp chồng lên nhà của quỷ mà chẳng ngăn ngại lẫn nhau, tường vách trong nhà của người chẳng ngăn ngại đối với quỷ, họ có thể đi xuyên qua, nhưng nhà của họ thì họ không thể đi xuyên qua. Cũng giống vậy, với tường nhà của quỷ chúng ta có thể đi xuyên qua mà không có chướng ngại.

Có rất nhiều quỷ cũng như là quỷ thần mỗi ngày đều đi xuyên đọc tiếp ➝