Muốn Tâm Thanh Tịnh Hành Giả Phải Lịch Sự Luyện Tâm

Muốn Tâm Thanh Tịnh Hành Giả Phải Lịch Sự Luyện Tâm

Trong hiện tại ngày nay, cuộc sống khẩn trương, áp lực trầm trọng, công việc bận bịu như vậy chúng ta phải dùng phương pháp và thái độ thế nào để mà học Phật? Trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử tham học 53 lần chính là 1 tấm gương tốt cho chúng ta noi theo, đó là khi đãi người tiếp vật cần phải làm cho được “ngoài chẳng chấp tướng, trong chẳng động tâm”, thì câu Phật hiệu chúng ta niệm đó mới được đắc lực.

Nếu như khi tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài, mà ngoài thì chấp tướng, trong lại động tâm thì dẫu

Câu Chuyện Tiền Thân Vì Thề Độc Phải Chịu Quả Báo Tàn Khốc Của Một Vị Ni Sư

Câu Chuyện Tiền Thân Vì Thề Độc Phải Chịu Quả Báo Tàn Khốc Của Một Vị Ni Sư

Vào thời đức Phật còn tại thế, có vị tỳ-kheo ni tên là Vi Diệu, sau khi chứng đắc quả A-la-hán liền tự nói ra với ni chúng những quả báo thiện ác của chính mình trong đời trước.

Tỳ-kheo-ni Vi Diệu kể lại rằng: “Vào đời quá khứ, ta từng làm vợ của một vị trưởng giả rất giàu có. Ông này chưa có con nối dõi, nhân có người tiểu thiếp sinh được đứa con trai nên ta ghen tị mà lén lút giết chết đứa trẻ. Người thiếp ấy oán hận lắm, mắng nhiếc rất nhiều câu khó nghe. Khi ấy ta liền tự phát lời thề độc rằng

Bài Học Quý Giá Từ Những Tấm Gương Niệm Phật Không Vãng Sanh

Bài Học Quý Giá Từ Những Tấm Gương Niệm Phật Không Vãng Sanh

Chuyện này xảy ra vào năm 1996 lúc tôi đang ở Úc Châu, một vị tín đồ người Mã Lai kể với tôi một chuyện thật người thật. Ở Mã Lai có một vị sư cô, từ mười mấy tuổi đã thế phát niệm Phật, không có thọ giới, tự mình xây lên một gian miếu để thanh tu. Vị sư cô này thường ngày niệm Phật rất tinh tấn, một câu Phật hiệu thường luôn ở đầu môi, thế nhưng không có nền tảng về kinh điển, chỉ là thích niệm Phật. Cho dù sanh bệnh, cũng niệm Phật đến hết bệnh, rất ít khi xem bác sĩ. Từ mười mấy hai mươi tuổi niệm đến năm 1996, thì đã tám mươi mấy tuổi rồi. Lúc cô lâm mạng chung, có nhiều bạn bè và tín đồ

Thi Rớt Vì Thường Hay Nói Lời Thêu Dệt Đàm Tiếu Người Khác

Thi Rớt Vì Thường Hay Nói Lời Thêu Dệt Đàm Tiếu Người Khác

Huyện Nghi Hưng thuộc tỉnh Giang Tô có người tên Phan Thư Thăng, tên húy là Tông Lạc, vào mùa thu năm Giáp Tý trong khoảng niên hiệu Khang Hy [1684] một hôm nằm mộng thấy mình đi đến điện Quan Đế, gặp lúc đang chuẩn bị phát quyển thi. Khi xướng tên vị thủ khoa, người bên cạnh liền đá nhẹ vào chân ông, đến tên người đỗ thứ hai thì chính là tên ông, rồi đến người đỗ thứ ba, thứ năm… đều không thấy ai đến. Lại thấy trên tường treo một tấm bảng vàng, ghi tên người đỗ thủ khoa có hai chữ “Vi Tiếp” nhưng không thấy ghi họ gì. Trong chốc lát bỗng thấy có một người mặt đỏ cầm mũ khôi nguyên

Không Thể Khống Chế Được Phiền Não Không Thể Vãng Sanh

Không Thể Khống Chế Được Phiền Não Không Thể Vãng Sanh

Những người lục đạo phàm phu chúng ta không nghe lời, nghe rồi không chịu làm, gọi là trước vâng lời nhưng sau không làm. Vẻ bên ngoài, giả bộ giống như một người đệ tử Phật, bên trong vẫn khởi tâm, động niệm, hoàn toàn trái ngược với lời dạy của Phật, vẫn còn tự tư, tự lợi, theo danh văn, lợi dưỡng, vẫn cứ tham, sân, si, mạn, nghi, chưa chuyển đổi trở lại, đây là Lục đạo chúng sinh. Tuy đã học Phật nhưng cứ tạo nghiệp, vẫn chịu quả báo, không ra khỏi Lục đạo.

Thực sự muốn vượt khỏi Lục đạo, Phật Di Đà từ bi.

10/245Đầu...91011...20...Cuối