Nhờ Chân Thành Sám Hối Người Vợ Đã Thay Đổi Được Chồng Thoát Khỏi Nghiện Ngập Con Cái Ngoan Hiền

Nhờ Chân Thành Sám Hối Người Vợ Đã Thay Đổi Được Chồng Thoát Khỏi Nghiện Ngập Con Cái Ngoan HiềnThầy Kiến Châu (thân phụ tôi) cứ kể mãi câu chuyện này và hỏi tại sao tôi không đăng lên báo để mọi người cùng có được lợi ích? Lúc nghe thầy kể, tôi rất hoài nghi, dù thầy nói câu chuyện này có thật một trăm phần trăm. Nhưng sau này, khi đã dịch nhiều tác phẩm, thấm thía các câu chuyện trong đó, tôi nghĩ rằng, cũng nên viết ra đây (do chính người trong cuộc kể lại cho thầy nghe).

“Thời thiếu nữ bà Thu là hoa khôi trong xóm, nên có rất nhiều chàng trai đeo đuổi cầu hôn. Nhà nghèo, bà xin vào làm việc cho một hãng sữa ngoại đọc tiếp ➝

Vì Sao Niệm Phật Có Ngày Sung Mãn Ngày Lại Chẳng Thể Tập Trung?

Vì Sao Niệm Phật Có Ngày Sung Mãn Ngày Lại Chẳng Thể Tập Trung?Tại sao lại có hiện tượng công phu ngày thì được đắc lực câu Phật hiệu niệm được rất sung mãn, ngày thì uể oải chẳng thể tập trung được vào câu Phật hiệu? Đa phần những người niệm Phật đều mắc phải hiện tượng này mà chẳng thể tìm được câu trả lời. Đây là do công phu vẫn chưa đi đến chổ thuần thục, câu Phật hiệu niệm đó chưa đủ lực, và thêm 1 nguyên do nữa chính là nghiệp lực chiêu cảm. Từ vô thỉ kiếp đến nay chổ tạo tác ác nghiệp chúng ta đã tích lũy quá nhiều, ngày nay tuy rằng chúng ta mỗi ngày đều niệm Phật rất chăm chỉ, nhưng vẫn chẳng đủ sức để đoạn trừ những ác nghiệp này, vẫn là tuỳ nghiệp chiêu cảm. đọc tiếp ➝

Chuyện Vãng Sanh Của Một Cao Tăng Việt Nam Thời Cận Đại

Chuyện Vãng Sanh Của Vị Cao Tăng Việt Nam Thời Cận ĐạiThượng Nhân pháp danh Trí Hiền, pháp tự Thiền Tâm, biệt hiệu Vô Nhất, bút hiệu Liên Du, thế danh là Nguyễn Nhựt Thăng, sanh năm Ất Sửu (1926) tại làng Bình Xuân, quận Hòa Ðồng, tỉnh Gò Công. Là con thứ mười của cụ Nguyễn Văn Hương, một bậc túc nho, và cụ bà Giác Ân Trần Thị Dung. Trong khi mang thai Ðại Sư, cụ bà đột nhiên chăm lo làm công quả tại ngôi chùa nhỏ trong làng. Có lẽ đó là do phước nghiệp của Ðại Sư chiêu cảm nên điều này.

Từ thuở nhỏ, Ðại Sư đã không thích chạy giỡn, chơi đùa mà thường thích thắp hương, bái xá, và theo thân phụ học chữ Nho. đọc tiếp ➝

Niệm Phật Chẳng Phải Là Đem Danh Hiệu Của Phật Đọc Suông Ở Trên Miệng

Niệm Phật Chẳng Phải Là Đem Danh Hiệu Của Phật Đọc Suông Ở Trên MiệngĐại Thế Chí Bồ Tát đã khẳng định với chúng ta: “Nhớ Phật, niệm Phật hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật không xa.” Nhưng tại sao chúng ta niệm Phật đã lâu mà vẫn chẳng thấy được Phật? Đây là do chúng ta đã hiểu sai từ niệm Phật, dẫn đến hành trì không đúng, cho nên không cách gì thấy được Phật.

Chữ Niệm có nghĩa là nhớ, là nghĩ, người thế gian hay dùng từ hoài niệm để tưởng nhớ về 1 sự việc nào đó. Niệm Phật là nhớ, là nghĩ đến Phật, chúng ta mỗi ngày niệm A Di Đà Phật là nhớ nghĩ đến A Di Đà Phật, nhớ nghĩ đến hạnh nguyện tu tập của Phật. Chứ chẳng phải niệm Phật là đem danh hiệu đọc tiếp ➝