Nhờ Tam Bảo Gia Trì Cụ Ông Dễ Dàng Dứt Bỏ Tứ Đổ Tường Thoát Nạn Oan Gia Trái Chủ Để Vãng Sanh

Nhờ Tam Bảo Gia Trì Cụ Ông Dễ Dàng Dứt Bỏ Tứ Đổ Tường Thoát Nạn Oan Gia Trái Chủ Để Vãng Sanh“Lặn xuống đáy biển mà không biết sợ giao long, đó là cái dũng của người chài lưới; Vào rừng mà không biết sợ hổ, báo, đó là cái dũng của người thợ săn; Thấy gươm bén mà không biết sợ, xem tử như sanh, ấy là cái dũng của người chiến sĩ; Biết được chỗ ‘cùng – thông’ là Thời, Mệnh và bất cứ ở vào cảnh nguy hiểm nào cũng không biết sợ, đó là cái dũng của Thánh nhân.” Còn như nghe lời Phật, lời Tổ chỉ dạy mà cố gắng làm y theo, bỏ hẳn những thói hư tật xấu, những tập khí hung ác tà vạy, chừa bỏ dứt khoát chứ không hẹn lần hẹn lựa, hay dây dưa cù cưa…thì đây là cái dũng của người đệ tử Phật! Gương vãng sanh sau đây là bài học đọc tiếp ➝

Vãng Sanh Về Cực Lạc Tu Hành Tâm Đạo Sẽ Không Còn Bị Thối Chuyển

Vãng Sanh Về Cực Lạc Tu Hành Tâm Đạo Sẽ Không Còn Bị Thối ChuyểnÐại sư Quang Minh Thiện Ðạo, Tổ thứ hai Liên Tông nói: “Tu các pháp môn khác, quanh co rất khó thành; duy chỉ pháp môn này, rất nhanh siêu ba cõi”. Chúng sinh ở cõi Ta bà này, căn cơ ám độn, chướng nạn sâu dầy, người phát tâm tu hành rất ít, và những người phát tâm mà kiên cố bất thoái lại càng ít hơn. Hoặc vì quá trọng tấm thân năm ấm này, sợ khó khổ, trước tinh tấn về sau biếng nhác, nên công phu không đủ để tiến tới; hoặc vì hoàn cảnh xấu ác, duyên trợ đạo ít, duyên chướng đạo nhiều, vừa mới phát tâm tu hành thì gặp ngay những điều chướng ngại, không đủ sức đả phá bèn thoái sơ tâm; hoặc do tứ đại bất hòa, bệnh hoạn đọc tiếp ➝

Giết Người Cướp Của Không Ngờ Giết Chính Con Mình

Giết Người Cướp Của Không Ngờ Giết Chính Con MìnhVào năm 1990, tôi (Quả Khanh- một cư sĩ có túc mạng thông và thiên nhãn thông) đọc một tin đăng trong báo Kim Vân, đến giờ vẫn còn “thấy” rất rõ:

Có một ông nọ ở tỉnh Hà Bắc, con trai đi lính đóng tại Tứ Xuyên, trong nhà chỉ còn hai ông bà. Lúc đó vào thời kỳ mới cải cách, nhiều gia đình bắt đầu giàu phất lên, ông này tuy trong nhà y thực không thiếu, nhưng thấy nhà người khác phát tài, trong tâm cũng háo hức nôn nao theo…thế là ông lo tính toán, phải làm gì đó để cũng phát tài như thiên hạ.

Một chiều nọ, sau khi làm ruộng xong đọc tiếp ➝

Lọt Xuống Địa Ngục Niệm Phật Giải Trừ Được Nghiệp Chướng

Lọt Xuống Địa Ngục Niệm Phật Giải Trừ Được Nghiệp ChướngHết thảy chúng sinh, vì vọng động từ vô thỉ kiếp mà có vô minh, mê lầm đã trải qua số kiếp nhiều như cát bụi. Khởi tâm động niệm tạo biết bao ác nghiệp nên che mất Phật tánh của mình. Nghiệp chướng không trừ thì Phật tánh không thể hiện tiền. Vì thế Ðức Thích Ca Mâu Ni đã tuyên dương pháp môn niệm Phật này, dạy người tiêu trừ nghiệp chướng. Kinh rằng: “Một câu niệm Phật có thể tiêu trừ trọng tội của 80 ức kiếp”. Sao niệm một câu Phật hiệu mà diệt được tội nặng nhiều đời đến thế? Ðã phát tâm niệm Phật tức đại trí huệ hiện tiền vậy. Thí như ánh sáng của một ngọn đèn, xua tan được bóng tối đã nghìn năm, niệm Phật diệt tội cũng lại như thế. đọc tiếp ➝