Cách Thức Trang Thiết Bàn Phật Và Lễ Phật

Cách Thức Trang Thiết Bàn Phật Và Lễ Phật

I- DẪN:

Là Phật tử, trong nhà chúng ta nhất thiết phải có bàn thờ Phật hay gọi là bàn Phật, để giúp cho chúng ta hàng ngày, hàng giờ tưởng nhớ đến đức Phật, những lời đức Phật dạy để tinh tiến tu hành.

II – CÁCH TRANG THIẾT:

Để tỏ lòng tôn kính bậc Đại Giác Ngộ, đáng cho chúng ta tôn thờ, bàn Phật trước nhất chúng ta phải đặt ở nơi trang trọng nhất trong nhà, nếu nhà chúng ta không có một phòng đặc biệt dành riêng để thờ

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Vì Sao Trên Bàn Thờ Cúng Phật Không Thể Thiếu Ly Nước?

Vì Sao Trên Bàn Thờ Cúng Phật Không Thể Thiếu Ly Nước?

Phật giáo không chỉ là danh tự, tạo tượng nghệ thuật cũng là một cách biểu pháp, cho nên tất cả cách thức, không cách nào không phải là biểu pháp, ngay cả kiến trúc cũng không ngoại lệ. Các bạn nếu như chú ý sẽ thấy, khi các bạn vào trong các chùa miếu nhà Phật, bạn xem thấy chánh điện thờ Thích Ca Mâu Ni Phật được gọi là “Đại hùng bảo điện”, bạn xem kiến trúc của nó, bên ngoài xem thấy có hai tầng, bên trong là một tầng, đều là để đề tỉnh chúng ta. Bên ngoài hai tầng dạy chúng ta phải biết tùy tục, “Phật pháp tại thế gian, bất hoại thế gian pháp”. Bên trong thì cần phải bình đẳng, nên bên trong không thể

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Những Câu Chuyện Về Nhân Quả Báo Ứng

Những Câu Chuyện Về Nhân Quả Báo Ứng

1. Kinh Ngạ Quỷ Báo Ứng: “Tôn giả Mục-Kiền-Liên là vị có thần thông đứng đầu trong hàng Đệ tử của đức Phật, nên có khả năng thấy rõ sự báo ứng thiện ác của tất cả chúng sanh trong sáu đường không lẫn lộn. Bấy giờ, ở bờ sông Hằng có một con Quỷ hỏi Tôn giả rằng: Tôi mỗi lần cử động thân thể thì lửa bốc cháy toàn thân, khổ sở vô cùng không thể chịu nổi, là do tội gì gây nên?

Tôn giả đáp: Khi còn làm người, ngươi vui thích giết hại chúng sanh để ăn nhậu nên hiện tại phải chịu khổ sở ấy, nhưng quả báo chính thức thì sẽ chịu ở Địa Ngục.

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Bạn Nên Làm Gì Khi Đi Thăm Mộ Hay Viếng Nghĩa Trang?

Bạn Nên Làm Gì Khi Đi Thăm Mộ Hay Viếng Nghĩa Trang?

Khi học Phật pháp rồi, tôi biết được khi con người giã từ cái thân xác già nua này đi thì bắt đầu tái sinh vào kiếp sống mới. Kiếp sống tương lai như thế nào thì khó mà biết được, tùy theo nghiệp thiện ác mà lúc sinh tiền chúng ta đã từng tạo tác. Ý niệm quan trọng lúc lâm chung sẽ lôi kéo người ta đến cảnh giới tương ưng. Phật dạy: “Chúng sanh khi mất thân người phần đông rơi vào tam ác đạo” (tức địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh).

Khi chúng ta đọc đến đây thì sẽ nghĩ rằng: “Ồ, làm sao tôi rơi vào cõi đó được chứ?”. Xin thưa rằng đa phần rơi vào tam ác đạo. Một cách kiểm tra bản thân mình tương đối dễ

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Thế Nào Gọi Là Buông Bỏ Trong Nhà Phật? [Video]

Thế Nào Gọi Là Buông Bỏ Trong Nhà Phật? [Video]

Buông Xả là gì? Buông xả là buông bỏ. Bạn buông bỏ mọi phiền muộn từ bên ngoài và chính bên trong tâm bạn. Bạn buông bỏ sự ích kỷ và nhỏ mọn. Bạn rũ bỏ nó như rũ bỏ một chiếc áo rách và nhớp nhúa lâu ngày. Tất cả chúng là những mùi tanh đang bám vào người bạn. Bạn phải chiêm nghiệm chúng một cách sáng suốt và thẳng thắn xác định rằng, phiền muộn là khí độc đang bao trùm lấy bạn, bạn phải dứt khoát buông bỏ. Buông bỏ được thì an lạc đến.

Thích Minh Dung

CHIA SẺ BÀI VIẾT:
2/159123...10...Cuối