Cảm Ứng Mầu Nhiệm Khi Phóng Sinh

Cảm Ứng Mầu Nhiệm Khi Phóng Sinh

Có cậu thanh niên là thằng con nuôi của chị Lưu, cũng đang làm việc tại hội quỹ trung ương.

Hôm nọ, có một ông chủ đánh bắt được con ba ba nặng hơn 40 kg, dự định tối đó đem giết rồi nấu ăn, nói là phải cùng nhau chia vui ăn con ba ba đó.

Thằng con nuôi của chị nghĩ tới phải hiếu thuận với ba mẹ nuôi, nó nói đi báo cho má nuôi biết để tối nay cùng hưởng thụ con ba ba này, thế là nó chạy đến nhà má nuôi, khi ấy tôi cũng ở đó. Nó nói: “Má ơi, tối nay má sẽ được ăn một thứ mà cả đời má chưa bao giờ ăn.

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Cuộc Vãng Sanh Của Người Mẹ Khiến Cả Gia Đình & Khu Phố Tin Phật

Cuộc Vãng Sanh Của Người Mẹ Khiến Cả Gia Đình & Khu Phố Tin Phật

Kính thưa chư vị đồng tu:
Kính thưa tất cả những ai có duyên lành với đạo Phật:

Tôi là Nguyễn Phước (PD Khải Chí Tường), là quân nhân đã nghỉ hưu. Vợ tôi là Nguyễn Thị Xuân (PD Nguyệt Phương Qúy), là quân nhân đang tại ngũ. Chúng tôi là Phật tử đang ngụ tại 80/15 Đô Lương- TP-VT. Mẹ tôi là Nguyễn Thị Toàn (PD Đoan Tịnh Hòa) sinh năm 1923 tại Hà Tĩnh – một tỉnh miền trung nghèo đói, rất ít biết đến Phật Pháp. Chúng tôi cũng chỉ mới bước vào cửa đạo, còn biết rất ít về giáo lý nhà Phật.

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Người Niệm Phật Phải Thường Tự Nhủ Mình Đang Chịu Cảnh Lao Tù Hãy Gấp Rút Niệm Phật

Người Niệm Phật Phải Thường Tự Nhủ Mình Đang Chịu Cảnh Lao Tù Hãy Gấp Rút Niệm Phật

Đại Sư Vĩnh Minh dạy: Phải một lòng qui mạng, trọn đời tinh tấn tu hành thanh tịnh, khi ngồi nằm thường hướng về Tây. Lúc lễ bái, niệm Phật, phát nguyện, phải khẩn thiết chí thành, không xen lẫn tạp niệm, phải tưởng tượng như mình đang bị hình phạt xử án nặng nề, như kẻ đang chịu cảnh lao tù khổ sai, như người bị oán giặc rượt đuổi, như bị thiên tai lũ lụt, hỏa hoạn bức bách, một lòng cầu cứu, nguyện thoát những cảnh khổ sở khốn cùng, mau chứng được vô sanh để nối ngôi Tam Bảo, đền đáp được bốn ân trọng, cứu độ được loài hàm thức chúng sanh khác.

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Cụ Bà 80 Tuổi Ngọt Ngào Khuyên Chồng Niệm Phật Vãng Sanh [Video]

Cụ Bà 80 Tuổi Ngọt Ngào Khuyên Chồng Niệm Phật Vãng Sanh [Video]

Đại Sư Ấn Quang khai thị ba điều lúc lâm chung:

1. Phải khéo khai thị an ủi, khiến cho bịnh nhân sắp mất sanh lòng chánh tín. Tha thiết khuyên bịnh nhân, buông bỏ tất cả, nhất tâm niệm Phật, nếu có dặn dò việc gì, bảo họ mau dặn dò, dặn dò xong, bảo họ không nên lo nghĩ chuyện khác, chỉ nghĩ đến ta sắp theo Phật sanh về cõi Cực Lạc, nhất tâm chí thành niệm Phật, nhất định cảm được lòng từ bi của Phật, Ngài đích thân đến tiếp dẫn, liền được vãng sanh.

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Phương Pháp Giải Trừ Nghiệp Chướng Thần Diệu

Phương Pháp Giải Trừ Nghiệp Chướng Thần Diệu

Chư Phật Như Lai, Tổ Sư Ðại Ðức dạy chúng ta một câu “A Di Ðà Phật”, tất cả kinh luận, pháp môn không tiêu được nghiệp chướng, niệm Phật tiêu được nghiệp chướng. Nếu thật sự tin tưởng, tinh thần ý chí chúng ta tập trung vào một câu Phật hiệu, câu Phật hiệu này niệm niệm liên tục, vừa không có phiền não cũng không có tri kiến, thật là một câu Phật hiệu dẹp sạch vọng tưởng, chấp trước. Ðây là pháp môn tiêu nghiệp chướng không thể nghĩ bàn.

Tập hợp tất cả sức mạnh của kinh chú, sám hối đều không bằng một câu Phật hiệu này. Ðây là lời của

CHIA SẺ BÀI VIẾT:
2/167123...10...Cuối