Thế Nào Gọi Là Niệm Phật Công Phu Thành Phiến?

Thế Nào Gọi Là Niệm Phật Công Phu Thành Phiến?

Công phu là gì? Một câu Phật hiệu này có thể thay thế vọng tưởng, đó là công phu. Trong lúc niệm Phật, quyết không vọng tưởng thì là công phu. Công phu cạn thì thành phiến, công phu sâu thì đó là “Sự Nhất Tâm Bất Loạn” càng sâu hơn thì là “Lý Nhất Tâm Bất Loạn”. Cạn thì sanh về “Phàm Thánh Đồng Cư độ”, sâu thì sanh về “Phương Tiện Hữu Dư độ” càng sâu thì được sanh về “Thực Báo Trang Nghiêm độ”.

Công phu thật sự đắc lực, vọng tưởng, tạp niệm không khởi lên, gọi là công phu thành phiến thì các vị niệm Phật thành công rồi, quyết định được vãng sanh

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Tụng Kinh Địa Tạng Lợi Ích Thai Nhi [Audio]

Tụng Kinh Địa Tạng Lợi Ích Thai Nhi [Audio]

Trần nữ sĩ là láng giềng của tôi, vừa rồi tâm sự: Con gái tôi có thai hơn bảy tháng, gần đây thai nhi ở trong bụng thường hay tay đấm chân đá, khiến mẹ nó vô cùng đau đớn.

Tôi bảo bà, suy theo giáo lý Phật thì đứa con trong bụng là nghiệt duyên tìm tới đòi nợ hành hạ đây. Cũng có thể là do nghiệp sát sinh ăn thịt tạo thành. Tốt nhất từ hôm nay, thai phụ nên ngưng ăn thịt ( tức là ngưng ăn mặn mà ăn chay hoàn toàn) Bà bảo cháu hãy vì thai nhi tụng một bộ kinh Địa Tạng thử xem. Chỉ cần cung kính

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Nhờ Niệm Phật Thiếu Phụ Sanh Con Sau 15 Năm Vô Sinh

Nhờ Niệm Phật Thiếu Phụ Sanh Con Sau 15 Năm Vô Sinh

Ở xóm Sở Thùng, Bình Thạnh người mộ Phật gọi con trai chị Nguyễn Thị Thanh Mai (SN 1977) là “con của Trời của Phật”, rằng “nhờ thành tâm niệm Phật mà sau 15 năm vô sinh chị Mai đã sinh được con theo ý muốn”. Thực hư câu chuyện ra sao?

Ôm đứa con trai nhỏ vừa tròn tuổi vào lòng, chị Mai chia sẻ: “Tôi không mắc bệnh vô sinh như mọi người đồn đoán, nhưng việc hiếm muộn mười mấy năm là có thật. Nhiều người nói nhờ thành tâm niệm Phật nên tôi sinh được con theo ý muốn. Tôi chẳng biết có phải vậy không, nhưng quả là mười mấy năm qua, vợ chồng tôi đi khắp nơi

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Người Niệm Phật Phải Sửa Tánh Xấu Mới Dễ Vãng Sanh

Người Niệm Phật Phải Sửa Tánh Xấu Mới Dễ Vãng Sanh

Người niệm Phật tối kỵ nhất chính là trong tâm tạp loạn, suy nghĩ đủ thứ. Niệm Phật như vậy có nhiều đi nữa, thì công phu cũng không đắc lực, công phu thật sự đắc lực chính là vọng tưởng, tạp niệm ít đi, trí tuệ thanh tịnh tăng nhiều, thì có được lợi ích niệm Phật rồi. Một mặt niệm Phật, còn một mặt suy nghĩ đủ thứ, thị phi nhân ngã, đấy là tự làm hại bản thân mình, hủy diệt bản thân mình. Tâm thái như vậy giống như suốt ngày làm bạn với ma. Người niệm Phật nhất tâm thanh tịnh, một câu Phật hiệu tiếp nối một câu Phật hiệu thì làm bạn với Phật.

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Người Niệm Phật Nên Cầu Điều Gì?

Người Niệm Phật Nên Cầu Điều Gì?

Cầu lúc lâm chung không bệnh khổ, có cầu được không? Nhất định có thể được. Cầu lúc lâm chung đứng mà vãng sanh cũng có thể được. Một là lúc lâm chung tự tại, không chút bệnh khổ. Hai là như vậy để khuyến khích tâm nguyện của người khác. Làm cho người ta nhìn thấy chúng ta ra đi như vậy, họ cũng sẽ sanh tín tâm kiên định với pháp môn niệm Phật. Ðây chính là “hóa tha”. Tự hành, hóa tha đều làm được rốt ráo viên mãn. Chúng ta không cầu thứ gì khác trên đời này, chỉ cầu một việc này, nhất định vãng sanh. Nói thật ra, phải tự tại vãng sanh, đừng bị bệnh tật, bệnh tật thì không đảm bảo.

CHIA SẺ BÀI VIẾT:
2/170123...10...Cuối