Tâm Chân Thật Vì Phật Pháp Khiến Quỷ Thần Ủng Hộ Và Hộ Pháp

Tâm Chân Thật Vì Phật Pháp Khiến Quỷ Thần Ủng Hộ Và Hộ Pháp

Hai ngày trước có năm vị cư sĩ đến từ Đông Thiên Mục Sơn, Hàng Châu. Dẫn đầu trong số này là cư sĩ Tề. Bà nói với tôi, trải qua việc hồi phục đạo tràng Thiên Mục Sơn rất không dễ dàng. Đạo tràng này đã bị hoang phế bốn – năm mươi năm, không có người ở, điện đường đều sụp đỗ. Bà phát tâm hồi phục nó lại. Trong bốn năm qua, trên núi có cảm ứng không thể nghĩ bàn.

Bà cũng là người không tiếc sinh mạng, cho nên cảm động chư Phật Bồ Tát, long thiên hộ pháp đến giúp đỡ bà. Bà chân thật là tay trắng làm nên

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Khi Chúng Ta Thỉnh Tượng Phật Về Nhà Có Cần Mời Thầy Đến Làm Lễ Khai Quang Không?

Khi Chúng Ta Thỉnh Tượng Phật Về Nhà Có Cần Mời Thầy Đến Làm Lễ Khai Quang Không?

Khai quang có ý nghĩ gì? Có hay không có việc khai quang? Ai đủ tư cách để khai quang? Đây là vấn đề mà trong khi giảng kinh, chúng ta vẫn thường đề cập. Hiện tại, việc khai quang gần như đã trở thành xu hướng mê tín. Ý nghĩa đích thực của việc khai quang hoàn toàn đã bị đánh mất. Khai quang là một việc phi thường trọng yếu. Ý nghĩa chân chính của nó nói lên việc cúng dường tượng Phật, Bồ tát. Việc này giống như chúng ta xây đúc hình tượng của một bậc vĩ nhân ở thế tục, khi việc xây đúc thành rồi, sau đó chúng ta mới cử hành lễ khai mạc. Trong buổi lễ khai mạc đó, nhất định chúng ta phải

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Vì Sao Niệm Phật Mà Tâm Chẳng Được Quy Nhất?

Vì Sao Niệm Phật Mà Tâm Chẳng Được Quy Nhất?

Niệm Phật điều cần yếu là thường xuyên đặt mình vào trường hợp sắp chết, sắp đọa địa ngục thời không khẩn thiết cũng tự khẩn thiết. Dùng tâm sợ khổ để niệm Phật, ấy là “xuất khổ diệu pháp đệ nhất” cũng là “tùy duyên tiêu nghiệp diệu pháp đệ nhất”. Tâm niệm Phật sở dĩ chẳng qui nhất là do lỗi của tâm đối với sự sanh tử chẳng tha thiết.

Khởi tâm niệm Phật cực kỳ quan trọng ở chỗ, phải tha thiết mong cầu liễu sanh thoát tử. Đã tha thiết giải quyết sanh tử, thì đối với sự khổ sanh tử tự sanh tâm

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Người Tâm Càng Thanh Tịnh Nhu Cầu Ăn Uống Càng Giảm Dần

Người  Tâm Càng Thanh Tịnh Nhu Cầu Ăn Uống Càng Giảm Dần

Ngày trước vào thời kỳ học Phật, tôi thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam mười năm. Khi tôi thân cận với thầy thì thầy đã hơn 70 tuổi rồi, cũng gần bằng với tuổi của tôi hiện tại, vào lúc đó tôi mới 30 tuổi. Thầy tri túc thường lạc, mỗi ngày chỉ mặc một bộ Trung Sơn, mấy mươi năm không hề thấy thầy đổi qua bộ y phục thứ hai. Bởi vì y phục bên trong của thầy không nhìn thấy, nên đến khi thầy vãng sanh, chúng tôi mới biết được áo lót bên trong thầy đã đắp vá nhiều lần, vớ cũng đắp vá. Hiện tại các vị đến Đài Trung, trong phòng trưng bày kỷ niệm lão sư Lý xem, áo lót bên trong, vớ đều là đắp vá nhiều lần.

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Hãy Thay Câu Chào Bằng Câu “Nam Mô A Di Đà Phật”

Hãy Thay Câu Chào Bằng Câu “Nam Mô A Di Đà Phật”

Chư thiện hữu tri thức! Hằng ngày chúng ta niệm Phật ngoài những thời gian quy định sáng tối, còn lại trong tất cả các thời gian khác như làm việc tại cơ xưởng, văn phòng, trồng rau, nấu cơm, quét nhà, giặt áo, may vá, tiếp khách… chúng ta đều phải thường xuyên niệm Phật. Từng giờ từng phút trôi qua câu Phật hiệu A Di Đà Phật luôn hiên hữu trong tâm niệm của chúng ta. Trong lúc có khách đến thăm nhà, khi nhìn thấy khách hai tay ta chắp lại miệng niệm: Nam Mô A Di Đà Phật! Khi khách ra về ta cũng chắp tay tiễn đưa bằng câu: Nam Mô A Di Đà Phật!

CHIA SẺ BÀI VIẾT:
2/185123...10...Cuối