Hiếu Tử Ăn Chay Chữa Bệnh Cho Cha

Hiếu Tử Ăn Chay Chữa Bệnh Cho ChaCó người tên Thái Phúc làm nghề nông, mới 17 tuổi. Cha của anh tên Thái Qua Tử bị bệnh suyễn đã lâu, mỗi khi đến mùa đông tiết trời se lạnh bệnh bắt đầu hành hạ, nhiều khi muốn đứt hơi. Mỗi lần như vậy, người nhà vội đỡ ông ngồi trên giường hoặc đưa vào bệnh viện để cứu chữa. Ông mắc bệnh này đã hơn 20 năm, cứ đến mùa đông thì phải có người luôn túc trực một bên. Nhà đã neo, lại phải tốn người chăm sóc, với lại tiền thuốc men khá nhiều, kinh tế ngày càng đi xuống, vì vậy cậu Thài phải nghỉ học sớm để phụ giúp gia đình.

Lần nọ, Thái Phúc có duyên đến Tam Sơn Quốc Vương đọc tiếp ➝

Do Đâu Chúng Ta Nghèo Khó Kém Phước?

Do Đâu Chúng Ta Nghèo Khó Kém Phước?Mọi người đều mong cầu phước tuệ tăng trưởng. Không những là phước đức, mà trí tuệ cũng là từ thiện nghiệp sanh ra. Khi phước báo hiện tiền thì trí tuệ cũng hiện tiền ngay. Ý nghĩ đặc biệt nhạy bén, chứng tỏ sự quan hệ của phước và tuệ. Tại sao vậy? Bởi vì gốc của chúng đều là một thiện tâm, thiện niệm, thiện hạnh. Nếu như tâm, hạnh bất thiện thì loại người này đâu có phước báo.

Chúng ta nhìn thấy trên thế gian có rất nhiều người bất thiện họ đang là đại phú quí, họ đang hưởng phước. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ phước báo này của họ là do đời trước tu, không phải đời này. đọc tiếp ➝

Người Điếc Được Bồ Tát Địa Tạng Âm Thầm Gia Bị Chỉ Dẫn Pháp Môn Niệm Phật Cuối Đời Được Vãng Sanh

Người Điếc Được Bồ Tát Địa Tạng Âm Thầm Gia Bị Chỉ Dẫn Pháp Môn Niệm Phật Cuối Đời Được Vãng SanhCâu chuyện Quân Thiết Thiều, một nhà cải cách Đông y bị điếc hơn 10 năm, được bồ tát Địa Tạng hướng dẫn niệm Phật. Sau đó mang tiền nhờ người đi in kinh Địa Tạng, dặn người thuật lại chuyện này cho đời sau để báo ân Phật.

Quân Thiết Thiều là vị tiền bối về phái cải cách về đông y. Sau khi tốt nghiệp ở trường Nam Dương Công Học, từng làm giáo sư ưu hạng, dạy Anh văn, sau làm Biên Tập ở Thường Vụ Ấn Thư Quán, nghiên cứu y học, nhất là đối với Thương Hàn Luận của Trùng Cảnh rất là tinh tường, chữa bệnh rất là hiệu nghiệm. Vì đọc nhiều bài viết của ông ấy cho nên tôi thường viết thư thông tin thăm hỏi nhau đọc tiếp ➝

Phật Và Bồ Tát Luôn Hiện Thân Xung Quanh Nhưng Chúng Ta Không Hề Biết

Phật Và Bồ Tát Luôn Hiện Thân Xung Quanh Nhưng Chúng Ta Không Hề BiếtTrong các Kinh điển Đại Thừa, Phật thường nói các Đức Như Lai và các Bồ Tát thường thường phân vô biên thân, làm vô biên Phật sự ở khắp 10 phương thế giới, nhằm cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh. Đối với sự việc này đa phần phàm phu đều chẳng tin, cho là Phật nói chưa chắc đúng. Còn những người có thể tin tưởng, có thể tiếp nhận thì sao? Họ chẳng dám khởi lên ý niệm khinh mạn đối với hết thẩy chúng sanh, họ đối với hết thẩy người, sự, vật đều là chân thành, cung kính.

Mọi người đều biết trong lịch sử, 2 vị Hàn Sơn và Thập Đắc ở chùa Quốc Thanh thuộc Trung Quốc là hoá thân của Văn Thù Bồ Tát và đọc tiếp ➝