Chẳng Thể Lão Thật Niệm Phật Thì Cần Phải Trì Giới Mà Niệm Phật

Chẳng Thể Lão Thật Niệm Phật Thì Cần Phải Trì Giới Mà Niệm Phật

Cổ Đức thường dạy chúng ta niệm Phật thì cần phải lão thật niệm Phật. Vậy thế nào mới là lão thật? Câu Phật hiệu niệm ra đó không có danh văn lợi dưỡng, không có thị phi nhân ngã, không có đắc thất lợi hại trong đó. Từng câu từng câu niệm ra đó chỉ thuần là một mảng thanh tịnh mà thôi, ngoài ra cái chi cũng chẳng có, đây gọi là lão thật niệm Phật.

Thành thật mà nói thì chúng ta ngày nay đều chẳng phải là người lão thật niệm Phật. Người chẳng lão thật thì phải làm sao đây? Thì cần phải trì giới niệm Phật, phải nhận

Sanh Được Con Nhờ Biết Phóng Sinh

Sanh Được Con Nhờ Biết Phóng Sinh

Vào triều Nguyên có một nhà buôn giàu có đang muốn cầu con, nghe nói vị chân nhân ở núi Thái có thể triệu thỉnh thần tiên, đoán việc linh nghiệm, liền tìm đến lễ bái thưa hỏi chuyện cầu con. Vị ấy nói rằng: “Ông đời trước giết hại vật mạng rất nhiều, khiến cho loài vật không duy trì được cháu con nòi giống, nên phải chịu quả báo không có con. Nay nếu ông có thể cứu vật phóng sinh đủ số tám trăm vạn thì có thể chuyển được tội cũ. Nếu vô ý làm chết một con côn trùng, phải phóng sinh đủ số một trăm vật mạng mới đền lại được. Nếu ông muốn thay đổi vận mạng thì đây là điều thiết yếu phải nhanh chóng làm ngay.”

Tội Tà Dâm Là Gì Và Quả Báo Ra Sao?

Tội Tà Dâm Là Gì Và Quả Báo Ra Sao?

Kinh Ưu-bà-tắc giới dạy rằng: “Nếu người nào có quan hệ tình dục vào thời gian không thích hợp[1], hoặc ở địa điểm không thích hợp[2], hoặc quan hệ với người đồng tính, hoặc với phụ nữ chưa chồng, đều gọi là tà dâm. Nếu quan hệ với vợ mình mà nghĩ tưởng đến vợ người khác, hoặc quan hệ với vợ người khác mà nghĩ tưởng xem như vợ mình, đó cũng là tà dâm. Những sự tà dâm như thế cũng có phân ra nặng nhẹ khác nhau. Do phiền não nặng nề, ắt phải chịu tội báo nặng nề. Do phiền não kém nặng nề hơn, ắt chịu tội báo kém nặng nề hơn.”

Dùng Uy Quyền Ức Hiếp Người Bị Oán Gia Đeo Bám Đòi Nợ Suốt 500 Năm

Dùng Uy Quyền Ức Hiếp Người Bị Oán Gia Đeo Bám Đòi Nợ Suốt 500 Năm

Đây là một câu chuyện có thật xảy ra vào triều Nguyên, bởi ảnh hưởng chấn động vào thời bấy giờ, vậy nên đã được ghi vào trong “Liệt Nữ truyện” giống như sử ký vậy.

Nhân vật chính là một người con gái nhà nghèo vùng Sở Châu, tên là Đậu Nga. Mẹ nàng mất khi nàng còn nhỏ, cha nàng là Đậu Thiên Chương không có tiền trả nợ, lại vội lên kinh dự thi, không có tiền lộ phí, liền bán nàng cho 1 bà góa là Thái Bà làm con dâu nhỏ (tức là con dâu mua từ lúc nhỏ, khi lớn lên phải làm vợ con trai người mua).

Vong Linh Thai Nhi Chết Trước Khi Ra Đời Nhập Vào Cô Ruột Suốt 15 Năm Được Vãng Sanh Nhờ Trợ Niệm [Video]

Vong Linh Thai Nhi Chết Trước Khi Ra Đời Nhập Vào  Cô Ruột Suốt 15 Năm Được Vãng Sanh Nhờ Trợ Niệm [Video]

Thứ bảy ngày 5 tháng 4 năm 2014, đạo tràng niệm Phật Phương Liên lần đầu tiên thực hiện ca hộ niệm vãng sanh và thành công cho một vong linh thai nhi (bé gái) tại tư gia của ông bà Long Quốc Quan và Lý Yên Linh – 922 AppleWood Dr. Se., Calgary, Alberta, Canada.

Năm 1998, do một tai nạn mà thai nhi đã chết trong bụng mẹ trước khi chào đời ba ngày. Sau khi mổ lấy thai ra thì cha mẹ đã bỏ xác bé tại bệnh viện. Người cô ruột Yên Linh thương tình nên khóc thương ôm xác bé gái về lo hậu sự. Do nhân duyên này, cháu gái đã nhập vào

Bí Quyết Để Công Phu Niệm Phật Được Đắc Lực

Bí Quyết Để Công Phu Niệm Phật Được Đắc Lực

Muốn công phu niệm Phật của chính mình được đắc lực, có một bí quyết quý vị có muốn biết không? Đó là đừng đi lo nghĩ tưởng vu vơ, nếu quý vị thích lo chuyện bao đồng, thích đi tìm hiểu thị phi ở khắp mọi nơi, để rồi đem những chuyện thị phi này để vào trong lòng, ngày ngày khởi dậy các thứ vọng tưởng phân biệt chấp chước, thì một đời niệm Phật xem như uổng công. Vì sao? Vì tâm chẳng thanh tịnh, khi niệm Phật chỉ được miệng niệm, còn tâm thì đang bận lo nghĩ tưởng về các chuyện thị phi của thế gian, niệm Phật như vậy thì làm sao có thể thành tựu được chứ. Có thể nói đây chính là thất bại lớn nhất của người tu Tịnh Độ.

2/185123...10...Cuối