Duy Tâm Tịnh Độ Có Phải Là Cõi Tây Phương Cực Lạc Không Thật Có?

Duy Tâm Tịnh Độ Có Phải Là Cõi Tây Phương Cực Lạc Không Thật Có?Duy tâm Tịnh độ, không phải không có thế giới Tây phương Cực lạc trang nghiêm thanh tịnh mà là chỉ chân tâm, thể thì biến khắp mười phương; lượng thì đầy hư không giới. Tức cõi Tây phương Cực lạc cũng không ngoài tự tâm nên nói duy tâm Tịnh độ. Người niệm Phật cẩn thận chớ hiểu sai chữ duy tâm. Nếu lấy hai chữ “duy tâm”, tức bảo không có Tây phương Tịnh độ, vậy thì Kinh A Di Ðà, Ðức Thích Ca bảo Xá Lợi Phất: “Từ cõi Ta bà hướng về phía Tây, vượt qua 10 vạn ức cõi Phật, có thế giới gọi là Cực lạc, nước ấy có Phật hiệu là A Di Ðà, hiện đang thuyết pháp”. Ðây há là lời dối người sao? Phật là bậc toàn giác, tuyệt không đọc tiếp ➝

Cụ Ông Tặng Kỷ Vật Răng Cho Con Gái Khi Biết Trước Ngày Vãng Sanh

Thương người mến vật, thật thà niệm Phật! Mọi thứ đều buông, thương – ghét vui – buồn tiêu tan sạch mất!
Nghiệp khảo chẳng màng, lòng luôn bình an! Chọn ngày về xứ, khổ đau sanh tử bỏ lại trần gian!

Ông Chiêu Văn Triệu sinh năm 1918, cư ngụ tại ấp Phú Trung, xã Phú Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Thân phụ là cụ ông Chiêu Văn Tám, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Biền. Ông là con thứ ba trong gia đình có năm anh em. Khi đến tuổi trưởng thành ông kết hôn đọc tiếp ➝

Muốn Nhiếp Tâm Niệm Phật Tai Phải Nghe Tiếng Niệm Rành Rẽ Rõ Ràng

Muốn Nhiếp Tâm Niệm Phật Tai Phải Nghe Tiếng Niệm Rành Rẽ Rõ RàngNếu niệm Phật mà tâm khó quy nhất thì nên nhiếp tâm niệm khẩn thiết sẽ tự có thể quy nhất. Cách để nhiếp tâm không có gì hơn được chí thành, khẩn thiết; tâm chẳng chí thành thì không cách chi nhiếp nổi!

Nếu đã chí thành mà chưa thuần nhất thì nên thường lắng tai nghe, chẳng luận là niệm ra tiếng hay niệm thầm đều phải là niệm phát xuất từ tâm, tiếng phát xuất từ miệng, âm nhập vào tai; tâm và miệng niệm sao cho rành rẽ rõ ràng, tai nghe sao cho rành rẽ, rõ ràng. Nhiếp tâm như thế thì vọng niệm tự dứt. đọc tiếp ➝

Tác Hại Của Việc Phát Lời Thề Non Hẹn Biển Đời Đời Kiếp Kiếp

Tác Hại Của Việc Phát Lời Thề Non Hẹn Biển Đời Đời Kiếp KiếpVào đầu tháng 6 năm 2016 có một sư thầy tên là Thích Quảng Tiến (tên nhân vật đã được đổi) trụ trì ở một ngôi chùa ở tỉnh Nam Định. Thầy cao 1m65 mà chỉ nặng 37kg, người thầy rất gầy và thường hay đau ốm. Thầy kể rằng không hiểu sao Thầy vẫn ăn ngủ đầy đủ nhưng vẫn không thể béo mập lên được. Sau khi được biết trên chùa Ba Vàng (Uông bí, Quảng Ninh) có pháp hội thỉnh Oan Gia Trái Chủ, thầy lên nhờ chư Tăng của chùa thỉnh Oan Gia Trái Chủ.

Sau khi làm lễ thỉnh vong linh oan gia lên (chùa có khoảng hơn mười người sẵn lòng cho các vong linh nhập vào, mượn xác để nói chuyện) đọc tiếp ➝