Cúng Dường Tất Cả Chúng Sanh Trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Chẳng Bằng Phát Tâm Bước Một Bước Hướng Đến Phật

Cúng Dường Tất Cả Chúng Sanh Trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Chẳng Bằng Phát Tâm Bước Một Bước Hướng Đến PhậtKinh Ðại Bát Niết Bàn chép:

“Giả sử có người trong vòng một tháng thường dùng y phục cúng dường hết thảy chúng sanh vẫn chẳng bằng được một phần mười sáu công đức của người niệm Phật trong một niệm.

Giả sử lấy vàng đúc thành hình người, dùng xe ngựa chuyên chở; cho đến các thứ bảo vật, thứ nào cũng đủ cả trăm món, đem ra bố thí thì vẫn chẳng bằng người phát tâm, giở một bước chân hướng đến chỗ Phật. đọc tiếp ➝

Cụ Ông Dự Tri Ngày Vãng Sanh Tự Mua Quan Tài Cho Mình Trước Một Năm

Cụ Ông Dự Tri Ngày Vãng Sanh Tự Mua Quan Tài Cho Mình Trước Một NămCảm Phật ân, Phật pháp nhiệm mầu
Xả Ta Bà, quay đầu cầu về An Dưỡng
Trọng thực chất, chẳng vướng hư danh
Tu khẩn thiết chí thành, vãng sanh tự tại.

Ông Nguyễn Văn Bơi sinh năm 1930, cư ngụ tại ấp Bình Hòa, xã Bình Phú, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Nhị, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Hằng. Ông là con thứ sáu trong gia đình có tám anh em. đọc tiếp ➝

Niệm Phật Có Thể Đền Đáp 4 Trọng Ân

Niệm Phật Có Thể Đền Đáp 4 Trọng ÂnNếu không niệm Phật cầu sinh Tịnh độ thì tuy phát tâm rộng lớn, tự cứu còn chưa chắc lấy gì cứu độ chúng sinh. Duy chỉ có tu niệm Phật, chuyên tâm nhất ý, khi mạng chung, trong thì nương niệm lực tự tâm, ngoài thì nhờ vào nguyện lực của Ðức Phật A Di Ðà, trong một lúc hội hai lực, thu thành công trong một niệm, vãng sinh Tây phương, thấy Phật nghe pháp, chứng vô sinh pháp nhẫn, rồi sau đó mới nương vào bánh xe đại nguyện, hội nhập Ta bà, cho đến vô lượng cõi nước nhiều như cát bụi, hiển sáu thần thông, hành Tứ nhiếp pháp, quảng độ chúng sinh đồng sinh Cực lạc. Ði lại tự do không bị nghiệp kéo mới có thể làm đại Phật sự, báo đáp tứ ân. đọc tiếp ➝

Nhờ Cha Mẹ Tạo Phước Giúp Con Cháu Được Tai Qua Nạn Khỏi

Nhờ Cha Mẹ Tạo Phước Giúp Con Cháu Được Tai Qua Nạn KhỏiTôi – Vân Hạc – có một học sinh ngụ tại Bắc bộ, kể là do cô gặp nhiều chuyện kì diệu nên dần dần tin sâu nhân quả. Cô nói cha mẹ mình rất tin Phật, thường ăn chay tịnh, nghiêm trì ngũ giới, siêng năng lễ bái, hay lấy danh nghĩa anh trai cô để làm phúc, bố thí hay đóng góp cho các hoạt động xây cầu, sửa đường. Mấy năm trước anh trai cô vào quân ngũ, khi về phép thường kể những chuyện đã xảy ra.

Có lần anh đang lái xe công tác thì bỗng nhiên xe bị lật , người lẫn xe đều rơi xuống dốc núi, may được các bụi tre bên đường cản lại , nhờ vậy binh lính trên xe đều không bị thương. Chập sau thì có một nông phu đi tới đọc tiếp ➝