Sư Bà 136 Tuổi Niệm Phật Lưu Thân Kim Cang Bất Hoại

Sư  Bà 136 Tuổi Niệm Phật Lưu Thân Kim Cang Bất Hoại“Giữ được khẩu nghiệp, thành Phật một nửa”. Đó là lời răn nhắc tu hành cho nữ chúng tại gia cũng như xuất gia của sư bà Chiếu Pháp ở Phật Hóa Thiền Tự, là một trong 5 ngôi chùa cổ lớn nhất tại núi Cửu Hoa, huyện Thanh Dương, tỉnh Anh Huy, Trung Quốc.

Sư bà Chiếu Pháp sinh vào ngày 12, tháng 3, năm Đồng Trị thứ 11 đời nhà Thanh (1866). Tháng 2, năm 1994, vì tuổi cao sinh bệnh, sư bà đến nương náu ở Phật Hóa Thiền Tự, lễ pháp sư Tịch Vân làm thầy. Pháp sư Tịch Vân trị bệnh cho sư bà trong 4 tháng thì hoàn toàn bình phục. đọc tiếp ➝

Người Vừa Tu Phước Vừa Biết Kiệm Phước Tuổi Thọ Sẽ Dài

Người Vừa Tu Phước Vừa Biết Kiệm Phước Tuổi Thọ Sẽ DàiTôi lần đầu tiên đến Canada để giảng kinh, đồng tu bên đó nói với tôi, ở Vancouver có một vị hộ pháp lớn, cúng dường pháp sư Tuyên Hóa một tòa nhà lớn, lúc đó tòa nhà trị giá một triệu đôla Mỹ, tôi có tham quan rồi. Nguyên nhân gì cúng dường vậy? Trong một bữa cơm, ông nhìn thấy pháp sư Tuyên Hóa dùng một tờ giấy vệ sinh (tức là giấy chùi miệng), ngài đã dùng tám lần, dùng xong một lần thì gấp lại, dùng hết tám lần. Ông đã bị cảm động, nên cúng dường một triệu. Đây là quả báo của tiếc phước. Pháp sư Tuyên Hóa, trong rất nhiều thành phố lớn ở Mỹ đều có đạo tràng, Ngài có phước báo lớn. Phước báo từ đâu mà có vậy? đọc tiếp ➝

Niệm Danh Địa Tạng Bồ Tát Thoát Gông Cùm Địa Ngục

Niệm Danh Địa Tạng Bồ Tát Thoát Gông Cùm Địa NgụcTriều nhà Đường, tại Châu Ứng, huyện Vu, có một người con gái họ Lý, xinh đẹp, tứ đức vẹn toàn, yêu kiều diễm lệ. Nàng lại có tín tâm, qui y Tam Bảo và hằng ngày ăn chay niệm Phật.

Nàng có rước thợ tạc tượng Địa Tạng Bồ tát bằng cây huỳnh đàn để thờ trong nhà, ngày đêm hương hoa cúng dường và khi đi đứng nằm ngồi đều thầm niệm hồng danh của đức Bồ tát ấy, chẳng khi nào giải đãi. Nàng có người đầy tớ, ước chừng 50 tuổi, chẳng tin Phật pháp, nếu bị tai bệnh gì, thì cứ thưa chủ xin về nhà, rước bóng rước chàng, đem thân mạng mà cầu cứu bọn ngoại đạo tà sư đọc tiếp ➝

Giúp Đỡ Kẻ Cô Nhi Quả Phụ Cũng Chính Là Tự Giúp Mình

Giúp Đỡ Kẻ Cô Nhi Quả Phụ Cũng Chính Là Tự Giúp MìnhNgụy-Thù là một vị tướng tài ba của nước Tấn trong thời Chiến-Quốc, có một người thiếp là Tổ-Cơ rất trẻ và đẹp. Mỗi khi ra trận đánh giặt, Ngụy-Thù đều dặn người con trưởng là Ngụy-Khỏa rằng:

– Nếu ta ra trận không may mà chết, con nên cho Tổ-Cơ đi lấy chồng để cho nàng có chỗ nương tựa, chớ để nàng hầu của ta phải khổ sở, như thế dẫu ta ở nơi chín suối cũng được yên lòng.

Đến lúc Ngụy-Thù ốm nặng, biết mình sắp chết, lại dặn Ngụy-Khỏa rằng: đọc tiếp ➝