Nữ Phật Tử Ở Hà Nam Niệm Phật Thấy Phật Và Cảnh Cực Lạc Trước Lúc Lâm Chung

Nữ Phật Tử Ở Hà Nam Niệm Phật Thấy Phật Và Cảnh Cực Lạc Trước Lúc Lâm ChungPhật tử Phan Thị Lan, pháp danh Diệu Huệ, năm nay 69 tuổi, nhà ở số 06, ngõ 13 đường Nguyễn Viết Xuân, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Trước đây chị là cán bộ ngành Ngân Hàng, sau này đã nghỉ hưu và chị có duyên với Phật pháp từ ngày chị đến cùng đao tràng tham gia chuyên niệm Phật, trì tụng kinh Vô Lượng Thọ từ năm 2007. Đến đầu năm 2016, đạo tràng chuyên nhất một câu Phật hiệu, theo Tha lực của Tổ Thiện Đạo và Tổ Pháp Nhiên Thượng Nhân, dễ hành mà thành tựu cao, cách thức hành trì của đạo tràng như thế nào chị cũng hành trì như thế, không xen tạp, chân thật niệm Phật. đọc tiếp ➝

Niệm Phật Nhưng Tâm Dễ Dàng Bị Thoái Chuyển Vì Nghe Giảng Kinh Quá Ít

Niệm Phật Nhưng Tâm Dễ Dàng Bị Thoái Chuyển Vì Nghe Giảng Kinh Quá ÍtMọi người chúng ta cùng nhau học tập cũng được không ít năm, tại vì sao vẫn cứ không thể quay đầu? Vì thời gian học quá ít. Mỗi ngày đến nơi đây để nghe Kinh, một tuần lễ bạn mới học mười mấy giờ đồng hồ. Khi nào không nghe Kinh thì bạn tùy thuận phiền não tập khí vọng tưởng. Chúng ta tỉ mỉ mà nghĩ tưởng, thời gian tùy thuận vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì dài, thời gian tùy theo giáo huấn của Phật Đà thì quá ít, cho nên không cách gì quay đầu. Chúng ta lại nghĩ đến người xưa, đem sự việc này dễ dàng nghĩ được thông, nghĩ thấu suốt.

Người xưa, thời gian tiếp nhận huân tập Phật pháp dài. đọc tiếp ➝

Suốt Đời Phóng Sinh Cứu Vật Khi Lâm Chung Được Thiên Nhân Tiếp Rước Về Cõi Trời

Suốt Đời Phóng Sinh Cứu Vật Khi Lâm Chung Được Thiên Nhân Tiếp Rước Về Cõi TrờiThuở xưa, tại một vùng nọ, có một viên tiểu lại họ Trương. Ông vốn là người có tính tình hòa nhã, thích làm việc thiện. Hằng ngày, ông thường hay đến lò sát sinh, dùng tiền lương của mình để mua những con vật bị giết chết sau đó mang chúng về chôn.

Thân thế tuy là một viên quan tiểu lại nhưng gia cảnh cũng dần dần khá giả, con cháu đầy nhà. Do ngày ngày làm việc thiện cho nên đến lúc về hưu ông trở về ở với con cháu. Song, ông không quên làm công việc cũ là mua vật chết để chôn cất ân cần và tử tế. Những người hàng xóm thấy thế cho ông là một người điên dại, nhưng ông vẫn thản nhiên xem như không có việc gì. đọc tiếp ➝

Ấn Tống Kinh Điển Là Việc Thiện Đệ Nhất Đẳng Của Thế Xuất Thế Gian

Ấn Tống Kinh Điển Là Việc Thiện Đệ Nhất Đẳng Của Thế Xuất Thế GianTôi ngay đời này có thể nói là rất may mắn, nhận được giáo huấn của Đại sư Chương Gia, vào lúc đó tôi 26 tuổi. Tôi tin tưởng lời nói của Ngài, nghe lời Ngài dạy. Ngài dạy tôi tất cả nhìn thấu, buông xả, đem đời này phụng hiến cho Phật pháp, ngay đời này tự nhiên có Phật Bồ Tát chăm sóc. Tôi nghe rồi rất hoan hỉ, cảm thấy tôi có thể làm được như vậy, đáng nên làm như vậy, cả đời tôi không có lo lắng. Có đồng tu đến tính toán sổ cho tôi, tôi nói cả đời tôi không hề tính sổ qua, cả đời không biết số mục của tiền. Cái thứ này thật là bận lòng, thật phiền não, sanh không mang đến, chết không mang đi, quan tâm thứ này thật là mệt chết người. đọc tiếp ➝