Đứng Vãng Sanh Trong Hồ Sen [Audio]

Đứng Vãng Sanh Trong Hồ Sen [Audio]

Đây là một câu chuyện có thật xảy ra tại tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam do hòa thượng Thích Giác Hóa kể lại. Chuyện về một vị cư sĩ nghèo chỉ chăm làm công quả, niệm Phật biết trước ngày giờ được Phật đến tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Mong hành giả tu Tịnh Độ nghe xong thêm vững lòng tin trên con đường tu của mình và niệm Phật ngày càng tinh tấn hơn để được phẩm vị cao nơi miền An Dưỡng Quốc.

2 Phúc đáp

  1. Hữu Minh

    Đây đúng là lão thật niệm Phật mà được vãng sanh. Chư cổ đức thường nói: Chẳng thà chấp có như núi Tu Di, chớ nên chấp không như hạt cải. Cứ nghĩ rằng có Phật A Di Đà đang hiện hữu, niệm Phật sẽ được ngài đến tiếp dẫn khi mãn phần. Thật thà như vậy mà niệm Phật miên mật chắc chắn sẽ thành công. Thời Mạt pháp nay những ai học cao hiểu rộng kiến thức Phật pháp uyên bác, mãi chấp rằng tâm này là Phật, Phật chẳng ngoài tâm nên không cần cầu ai khác ở ngoài thì rốt cuộc đến khi chiều tàn bóng xế của cuộc đời, khi tấm màn vô thường buông xuống họ chẳng biết sẽ trôi dạt về đâu.

    A Di Đà Phật

  2. Xin Thường Niệm A Di Đà Phật

    Lão Bồ Tát đứng tự tại vãng sanh 01/05/2017

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *