Các Hiện Tượng Người Chết Không Siêu Thoát Phải Sanh Vào Ác Đạo

Các Hiện Tượng Người Chết Không Siêu Thoát Phải Sanh Vào Ác Đạo

1. Thân trung ấm

Sau khi tắt thở, thần thức (còn gọi là linh hồn) người chết, nếu chưa được giải thoát, phần nhiều trải qua giai đoạn tối tắm mờ mịt, đến ba ngày sau sau mới biết mình đã chết. Khi đó, người chết bắt đầu đi vào thân trung ấm, thấy được những kẻ thân thuộc của mình, nên đắn đo tự hỏi không biết ta đã chết chưa. Vì thế, hơn lúc nào hết, con cháu người thân nên luân phiên niệm Phật, để nhờ oai lực Phật dắt dìu người thân đã chết về cõi Tịnh độ.

Khi con người bỏ thân xác này, chuyển qua một thế giới mới, chính họ đang ngơ ngác không biết đi đường nào cho phải, thế nên phải nhờ vào phương pháp niệm Phật để cứu độ cho họ. Việc gia đình mời được những bậc thiện tri thức khai thị cho họ biết đường vãng sanh về cõi Phật là điều vô cùng trọng yếu. Lúc này người vừa chết chưa được giải thoát, nên quanh quẩn trong gia đình và người thân. Họ cũng kể lể khóc than, nhưng những người thân trong gia đình hoàn toàn không hiểu được. Rồi người chết buồn rầu giận dữ, khóc lóc, thấy người thân con cháu gọi đến tên mình rồi than khóc, thấy hình ảnh mình cùng các phẩm vật bày trên bàn thờ, họ tự nhủ “Ta đã chết rồi sao?”. Lúc ấy họ hết sức đau khổ, muốn đến nói với gia đình rằng “Tôi còn sống đây!”, nhưng không ai thấy nghe cả. Việc này khiến người chết giận dữ, bỏ đi, không nghĩ đến cảnh giới lành dữ thế nào. Đây là tình trạng những hương linh đang sống trong cảnh khổ bơ vơ không nơi nương tựa, sắp đi vào các đường ác. Lúc này thân trung ấm, hay linh hồn có yêu mến người thân gia đình bao nhiêu đi nữa, nhưng vì âm dương cách trở cũng không thể đến với nhau được. Vì thế, để tránh đi vào đường ác, thân trung ấm nên yên lòng niệm Phật A-di-đà hay bồ tát Quan Thế Âm, cầu xin các Ngài cứu độ. Đây cũng là lúc gia đình phải hết lòng niệm Phật để cứu độ người thân đang ở thân trung ấm bơ vơ.

Lúc đó có trận cuồng phong dữ dội thổi đến, nào đá lỡ sấm dậy, có những hạng người mặt mày hung dữ làm cho thân trung ấm khiếp sợ, thân này bèn chạy khắp nơi tìm nơi ẩn nấp như cầu cống, miếu, các lăng tháp… Khi đó thân trung ấm cực kỳ buồn khổ, sợ hãi, không có nơi nương tựa, rất muốn làm lại thân người nhưng không được, vì thi thể của mình trước kia bị gia đình người thân bỏ vào hòm, hay chôn xuống đất, hoặc đã hỏa táng rồi, không có thân xác nào nhập vào được. Đang lúc khiếp sợ đó, thân trung ấm thấy có những luồng ánh sáng yếu ớt của lục phàm hiện ra: ánh sáng cõi Người, Trời, A tu la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Các luồng ánh sáng đó chiếu đến, người chết cảm với luồng ánh sáng nào thì luồng ánh sáng đó sẽ sáng lên. Ánh sáng cõi Trời màu hơi trắng. Ánh sáng cõi Người màu hơi vàng. Ánh sáng cõi A tu la màu hơi lục. Ánh sáng địa ngục màu khói đen. Ánh sáng ngạ quỷ màu đỏ. Ánh sáng súc sanh màu hơi xanh. Ánh sáng hào quang của các cõi Phật thì sáng rực rỡ. Nhưng vì nghiệp lực nặng nề, người chết khi thấy các hào quang sáng chói của cõi Phật thì sợ hãi, chỉ ưa thích các ánh sáng yếu ớt dễ chịu trong lục đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Trời, Người, A-tu-la chiếu đến, nên tham đắm liền đầu thai vào lục đạo chịu khổ mãi trong vòng luân hồi. Vì thế, nếu đã biết được, ta cần phải tránh xa lục đạo ra. Khi thấy hào quang sáng chói mãnh liệt thì biết đó là hào quang của chư Phật, không nên sợ hãi, không khiếp nhược, lập tức niệm Phật A-di-đà, bồ tát Quán Thế Âm, đem toàn thân nương vào đó, tức khắc sẽ được sanh về cõi Phật an vui, xa lìa khổ não trong sáu đường khổ.

Có khi người chết vì nghiệp duyên quá nặng nên lang thang trong cõi âm, thấy nhiều cảnh tượng rất ghê sợ như: tối tăm, bão táp, sấm sét, sương mù v.v… thì khiếp sợ quá đỗi, phải tìm phương trốn tránh, bỏ cả thân mạng mà tuôn chạy. Khi ấy họ lại thấy ở trước mắt có núi đèo, hang hố, cây cối, bụi rừng. Vì muốn vội vàng tránh thoát, nên họ không kịp lựa chọn phải vào chỗ nào, chỉ cần biết phải nấp vào một nơi nào đó. Khi có chỗ nấp thì không muốn ra khỏi nữa, sợ rằng nếu ra khỏi sẽ bị khổ sở. Rốt cuộc họ không ngờ mình đã trở lại thọ thân hèn hạ và chịu thêm nhiều đau khổ!

Nay xin lược thuật nghiệp thức của kẻ chết, nếu sắp sanh vào đường A-tu-la, sẽ có các hiện tượng như sau: thấy những vườn cây khả ái và những vầng lửa lẫn lộn chuyển xoay. Nếu người chết thấy những cảnh tượng ấy mà sanh lòng vui vẻ đi đến đó, tức là đầu thai vào đạo A-tu-la.

Nếu nghiệp cảm của kẻ chết sắp sanh vào đường súc sinh, thì họ tự cảm thấy có núi non, hang hố, vực sâu hiện ra trước mắt, nếu muốn vào trong đó tức là đầu thai vào đường súc sinh.

Nghiệp cảm của kẻ chết nếu sắp sanh vào đường ngạ quỷ thì họ sẽ tự thấy có một bãi sa mạc không cây cối, hoặc có những hang hố, cỏ cây khô héo… Đó là cảnh tượng của ngạ quỷ, nếu sanh vào trong đó thì luôn luôn chịu đói khát và hết sức khổ sở.

Nếu nghiệp cảm của người chết sắp sanh vào địa ngục, thì họ cảm thấy trong thân mình như bị gió lạnh áp bức. Rồi họ lại tự thấy những ngọn lửa của địa ngục bốc lên, vì ưa sự ấm áp, nên vội đi vào trong đó. Nếu kẻ chết sanh vào địa ngục Đại hàn, thì trước hết cảm thấy trong thân mình như bị chạm phải luồng gió nóng, hay bị lửa đỏ nung đốt, cho nên khi hơi mát trong địa ngục đại hàn bốc lên, họ cảm thấy sảng khoái dễ chịu. Vì ưa mát mẻ nên vội vàng đi vào trong cảnh ấy, lập tức họ sẽ bị bó buộc không thể nào tránh thoát được nữa.

Hơn nữa, nếu lúc còn sống, trong khi gây nghiệp, thường có bạn bè hùa nhau giúp đỡ, thì khi lâm chung người chết sẽ thấy bạn bè đồng nghiệp với mình ngày trước hiện ra trước mắt. Khi đó vì xúc động, nhớ đến tình cảm ngày xưa, người chết vội vàng chạy đến với bạn. Nhưng khi đã đến rồi, thì cảnh ấy hoàn toàn thay đổi, người chết phải chịu mọi điều khổ sở.

Nếu biết được thế, khi thấy những cảnh tượng trên, ta phải giữ vững tâm chí, chớ nên vội vàng đi đến, cần phải nên chăm lòng cung kính niệm danh hiệu Phật A-di-đà, để cầu Ngài đến cứu độ cho mình là tốt nhất.

2. Chuyển sanh vào loài bàng sanh

Theo nghiệp cảm, người chết nếu sanh vào bàng sanh thì có thể thành một trong bốn loài: Thai, noãn, thấp, hóa.

2.1. Đọa vào loài thai sinh và noãn sinh

Nếu người nào lòng xan tham tật đố nặng nề, thì sẽ đầu thai làm các loài như: chó, mèo… (thai sinh). Còn ai lòng sân hận quá nặng, thì đọa làm loài rắn rết, bò cạp… (noãn sinh). Còn người nào lòng dâm dục nặng nề, thì đọa làm loài uyên ương, chim tước, chim cáp v.v… (vì những loài này dục tình lắm nặng nề). Người nào ưa chơi bời trụy lạc, thì đọa làm loài vượn, khỉ v.v… (thai sinh).

Tóm lại, cội gốc của tội lỗi là do ở ngu si mà ra.

Có khi người chết bỗng thấy những loài hữu tình đồng loại vừa ý, nên vội vàng chạy đến. Tuy các loài này cũng nương theo nhân duyên hòa hợp của cha mẹ mà đầu thai, nhưng những điều kiện trói buộc của thế giới này đơn giản hơn so với đường vào cõi Người, cho nên rất dễ bị đọa vào.

2.2. Đọa vào loài thấp sinh

Loài thấp sinh là loài nương vào chỗ ẩm thấp mà sinh sống. Người chết có khi vì ngửi được mùi vị của chỗ mình sắp đến thọ sanh, sanh lòng ưa đắm, liền đến đó nương vào. Chỗ thấp sinh là những nơi ẩm thấp, bùn lầy nhơ nhớp, người chết lấy đó làm tự thể, chứ nơi đó không có tinh huyết của cha mẹ hòa hợp. Khi đi đến nương vào chỗ ẩm thấp để thác sanh, người chết bạ vào vật gì mục nát, hoặc là phân bón v.v… tùy theo nghiệp lực của mình mà đến gần gũi ưa đắm thác sanh.

2.3. Đọa vào loài hóa sinh

Hóa sinh là những loài rồng, loài chim kim sí. Cũng là gốc ở trong bốn loài: thai, noãn, thấp, hóa mà ra, nhưng nó là loài hóa sinh đặc biệt, được hưởng thọ sự sung sướng như các cõi Trời. Tuy nhiên, những loài này thuộc về súc sanh, một trong ba ác đạo, chúng vẫn không thoát khỏi sanh tử luân hồi và phải chịu nhiều khổ não khác.

Tỳ kheo Thích Nhuận Nghi

772 Phúc đáp

 1. Nguyễn đình thịnh

  Con xin chào thầy ạ mong thầy giải đáp giúp con là cha con mới mất vào tuổi 49 đến hôm nay là tuần thư 7 gần được 49 ngày của cha con , trong thời gian này con luôn đi chùa và tụng kinh niệm phật siêu độ cho cha con ạ con hỏi thầy là con làm như thế thì cha con có được siêu thoát và vào ngày 49 của cha con con mời thầy ơ chùa về làm lễ siêu độ và gọi hồn cha con thì có được không ạ

  • Lưu Hòa

   Kính gửi Thầy,

   Chồng con mất đã 15 năm, anh mất khi 29 tuổi, nhưng trước ngày giỗ vừa qua có người bà con bên chồng nói anh về báo mộng là cần một cái cặp, bộ complê và đôi giày để đi dạy học vì khi còn sống anh là giáo viên. Và anh có nói là từ khi mất anh không gặp vợ có mập hay ốm không. Anh bị yểm bùa không lên gặp ai đươc. Anh phải ăn chay niệm phật thì bây giờ mới lên gặp được chị bà con đó. Hiện nay gia đình con rất hoang mang, không biết phải làm như thế nào. Kính mong Thầy cho lời chỉ dẫn. Con cám ơn Thầy.

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Bạn Lưu Hoà,

   *Trường hợp chồng bạn mất 15 năm mà còn muốn có quần áo, giày và bộ comple để đi dạy học, cho thấy chồng bạn vẫn chưa chấp nhận mình đã chết và vẫn còn nương chấp vào thân xác đã hoại diệt của mình; thứ nữa có thể gia đình đã không làm lễ siêu độ cho chồng bạn đúng pháp để giúp chồng bạn hiểu được về cái chết của mình.

   *Điều bạn cần quan tâm là phải khéo léo hỏi xem gia đình chồng bạn đã yểm bùa gì vào mộ hay trong quan tài trước khi chôn chồng bạn? Nếu vì lý do sợ trùng tang mà tìm cách trấn, yểm bùa vào mộ phần của chồng bàn thì bạn khuyên gia đình chồng phải thành tâm mà sám hối với chồng bạn, và tìm cách để hoá giải bùa đã trấn, yểm nơi mộ chồng bạn. Bởi làm vậy là vô cùng tàn nhẫn với người đã chết, lại là con trai mình và sẽ khiến cho chồng bạn khởi tâm oán hận người nhà. Nếu chồng bạn có cơ hội thoát ra được, sự oán thù không có cách hoá giải, thật khó nghĩ bàn điều gì sẽ xảy ra.

   *Trong trao đổi của bạn có một chi tiết khá hi hữu là “anh phải ăn chay, niệm phật thì bây giờ mới lên gặp được chị bà con đó”, cho thấy tâm địa chồng bạn rất hiền lương và có duyên với Phật pháp, vì vậy nếu gia đình chồng bạn không muốn hoá giải chuyện nói trên, bản thân bạn phải tự mình phát tâm tu học bằng cách thỉnh quyển KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN, thu xếp thời gian sinh hoạt sao cho thích hợp, mỗi ngày phát tâm thật thanh tịnh tụng một quyển nhỏ hay cả 3 quyển (tuỳ theo duyên và thời gian của bạn), kết hợp niệm hồng danh A Di Đà Phật, khuyên chồng bạn cùng phát tâm tu học theo, buông bỏ tất thảy mọi oán thù, mọi luyến ái kiếp trần thế, để niệm Phật, nguyện sanh về Tịnh Độ. Vì bạn là vợ nên sự trao đổi tâm linh sẽ dễ hơn người khác, do vậy bạn phải tìm cách để cứu chồng, giúp chồng siêu sanh về Tịnh độ. Ngoài ra bạn cũng nên phát tâm bố thí, phóng sanh, cúng dường tam bảo rồi hồi hướng công đức cho chồng bạn, cùng oan gia trái chủ của chồng, nguyện cho họ đều buông xuống vạn duyên, cùng niệm Phật, tu hành để siêu sanh tịnh độ. Đó là con đường an toàn và tốt nhất mà bạn có thể và nên làm để giúp chồng bạn siêu sanh về cõi an lạc. Bạn tham khảo thêm phần Khai Thị Cho Người Chết bên dưới rồi tuỳ duyên để thực hành nhé.

   Mong bạn hoan hỉ thường xuyên liên lạc để các liên hữu tiện chia sẻ giúp thêm.

   TN

   —————————————————–

   NGHI THỨC
   KHAI THỊ CHO NGƯỜI LÂM CHUNG
   Nam Mô A Di Đà Phật!
   (Nghi thức này dùng khai thị cho (thân quyến, bạn bè, bố, mẹ, anh, chị, ông, bà, con cháu…) những phần (…) là người khai thị tự chọn cách xưng hô với người đã mất sao cho thích hợp.
   (…) ạ! Đời người là bể khổ, là sanh-lão-bệnh-tử, ai ai trong cõi đời này đều phải trải qua con đường đó. Nay (…) đã mất thân người, nếu (…) thương (cha, mẹ, ông, bà, anh, em, vợ, con…), (…) nên buông xả vạn duyên nhất tâm cầu nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Thế gian này rất khổ, (…) không nên lưu luyến nữa. Thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà có cây bảy báu, nước tám công đức, đất bằng vàng ròng, vô cùng trang nghiêm đẹp đẽ không thể diễn tả hết được. (…) nên nghe lời (…) khuyên, nếu thương (…) , (…) hãy lập tức phát nguyện đến thế giới Cực Lạc, một lòng cầu Phật từ bi đến tiếp dẫn (…) vãng sanh Tây Phương. Điều quan trọng (…) cần biết: Chỉ gặp Phật A Di Đà hoặc thấy ánh hào quang màu vàng ôn hòa của Tây Phương Tam Thánh, (…) mới theo các Ngài đi. Ngoài ra, khi thấy bất cứ cảnh tượng nào khác, tuyệt đối không nên để ý đến. Như vậy (…) nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Bây giờ (…) sẽ khai thị cho các oan gia trái chủ của (…), kế đó sẽ niệm Phật, mong (…) hãy cùng nghe rồi nhiếp tâm cùng (…) niệm Phật theo.
   Nam Mô A Di Đà Phật!
   KHAI THỊ CHO OAN GIA TRÁI CHỦ
   Nam Mô A Di Đà Phật!
   Quý vị oan gia trái chủ kính mến, (…) tôi (Pháp danh nếu có) từ nhiều đời nhiều kiếp đã gây ra nhiều oan thù với quý vị nhưng cũng nên coi đó là đã có duyên với nhau. Phật dạy kết thân tâm pháp duyên là thù thắng nhất, cho nên quý vị nên kết thân tâm pháp duyên với (…) tôi, đừng nên gây chướng ngại cho (…) tôi, mà hãy cùng nhau niệm Phật với chánh niệm để cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Giờ đây xin khẩn cầu quý vị hãy nhất tâm niệm Phật, để giúp giúp nhau cùng được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hoàn thành Phật sự, thì vô lượng công đức này, sẽ hồi hướng cho quý vị thoát khỏi mọi khổ ải, được an lạc.
   Cầu xin quý vị hãy vì nhân duyên thù thắng này mà phát Bồ Đề Tâm, với lòng tin tưởng sâu sắc mà niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, toại nguyện vô lượng Phật độ.
   Nam Mô A Di Đà Phật!
   PHẦN NIỆM PHẬT
   (Sau khi khai thị xong, bạn bắt đầu nghi thức niệm Phật trợ niệm.)

   NGUYỆN HƯƠNG
   (Vị chủ lễ (bạn hay người nào cũng được) thắp 3 cây hương, đưa hương lên trán, quỳ trước bàn Phật hay bàn thờ của gia tiên hay của (…) và khấn nguyện.)
   Nam Mô A Di Đà Phật.
   Hôm nay, đệ tử chúng con cung tựu Phật tiền, phát nguyện trì niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà. Chúng con nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ.
   Hồi hướng cho Hương linh:
   Phật tử… Pháp danh…(tên người, tuổi, ngày sinh, ngày mất) Phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Nguyện đem công đức này hồi hướng đến oan gia trái chủ, thân bằng quyến thuộc của Phật tử (…) cùng pháp giới chúng sanh đồng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật Đạo.
   Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh. (Xá 3 xá, cắm hương vào lư và đứng dậy lễ Phật)
   KỆ TÁN PHẬT
   Đại Từ Đại Bi thương chúng sanh
   Đại Hỷ Đại Xả cứu muôn loài
   Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm
   Đệ tử chí tâm quy mạng lễ.

   LỄ PHẬT
   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tận Hư Không, Biến Pháp Giới, Quá Hiện Vị Lai, Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, Thường Trụ Tam Bảo. (1 lạy)
   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)
   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát. (1 lạy)
   KỆ NIỆM PHẬT
   Phật A Di Ðà thân kim sắc
   Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm
   Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào
   Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc
   Trong hào quang hóa vô số Phật
   Vô số Bồ Tát hiện ở trong
   Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh
   Chín phẩm sen vàng lên giải thoát
   Quy mạng lễ A Di Đà Phật
   Ở phương Tây thế giới an lành
   Con nay xin phát nguyện vãng sanh
   Cúi xin Đức Từ Bi Tiếp Độ.
   Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi A Di Ðà Phật.
   Kế đó niệm: (Nam Mô) A DI ĐÀ PHẬT hay A DI ĐÀ PHẬT . (Niệm liên tục theo nhịp tiếp dẫn tối thiểu từ 30 phút đến 1 giờ hay càng nhiều càng tốt)
   Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)
   Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)
   Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần)
   Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

   HỒI HƯỚNG
   Nguyện đem công đức này
   Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
   Trên đền bốn ơn nặng
   Dưới cứu khổ tam đồ
   Nếu có kẻ thấy nghe
   Đều phát lòng Bồ Đề
   Hết một báo thân này
   Sanh qua cõi Cực Lạc
   Nam Mô A Di Đà Phật. (3 lần)

   PHỤC NGUYỆN
   (Vị chủ lễ xướng)
   Nam Mô A Di Đà Phật.
   Thượng chúc Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận quốc thới dân an, thế giới hòa bình chúng sanh an lạc.
   Hôm nay… đệ tử chúng con hiệp cùng gia đình tang chủ, cung tựu Phật tiền, niệm Phật hộ niệm, nguyện đem công đức này hồi hướng cho Hương Linh:
   Phật tử… Pháp danh…, mất ngày… tháng… năm…, hưởng thọ…
   Ngưỡng nguyện Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Chư Đại Hải Chúng, từ bi gia hộ Phật tử… phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, tốc thoát u minh, siêu sanh Tịnh Độ.
   Nguyện đem công đức này hồi hướng đến oan gia trái chủ, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của Phật tử…, cùng pháp giới chúng sanh đồng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật đạo.
   Phổ nguyện âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, đồng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật đạo
   Nam Mô A Di Đà Phật.
   TỰ QUY Y
   Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)
   Tự quy Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)
   Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)
   Nguyện đem đức công này
   Hướng về khắp tất cả
   Đệ tử và chúng sanh
   Đều trọn thành Phật đạo.
   HẾT

 2. hằng

  Con chào thầy .Cho con hỏi bacon đã mất cách đây 5 năm nhưng mới đây chị dâu con có đi coi thầy .Ông thầy nói ba con chưa siêu thoát ba còn quanh quẩn trong nhà .Muốn ba siêu thoát con phải làm gì ạ .Con xin thầy chỉ cho con với .Con xin cảm ơn thầy nhiều ạ.

 3. Chu Đức Hậu

  Nam mô a di đà phật.
  Con cầu xin thầy chỉ cho.
  Mẹ con mất, bà chị dâu không hợp với mẹ nên đã sai chị gái con lấy nước vôi bôi vào lòng bàn tay, bàn chân mẹ con trước khi niệm. Lúc đó bả nói làm vậy để khi xuongs âm phủ bị tra hỏi thì coi như không có gì ngoài hai bàn tay trắng để con cháu được yên ổn làm ăn. Sau khi lo tang xong, con có đi hỏi các chỗ nhưng chả ai biết việc này có ý nghĩa gì cả. Có những lời đồn là làm vậy để mẹ con bị đầy đọa, không về nhà được,… rất các ý.
  Con rất hoang mang, xin kính nhờ thầy chỉ giáo ạ.

 4. Tạ văn mão

  Nam mô adi đà phật
  Còn chào thày ạ con có câu chuyện thế này nhờ thày chỉ bảo giúp con
  Chuyện là thế này con tình cờ quen 1 cô gái thái trắng bố và và bác cô ý đã mất bố cô ý ngày trước làm thày bùa chài , yểm cứu người là chính sau khi bố bà bác mất đi và bác cônys theo cô ý từ năm 16 tuổi còn bố mới mất vài năm cả bố và bác thường hay nhập vào cô ý và nói chuyện với con như người thật vậy , nhưng ko hiểu sao cố ý thích con mà con lại ko thích vì ko có tình cảm . Bố vag bác cô ý bảo nhà con có hạn và bảo giải hạn cho gđ con và con đưa cô ý về cô ý giải hạn gồm 3 lá trầu 3 quả trứng và giải hạn và lấy chỉ đen buộc vào tay 3 người trong gđ con nhưng con sợ bác và bố yểm vào nhà con và theo con nên con sợ thày cho con lời khuyên ạ con cám ơn thày.

 5. Diệu

  Nam mô a di đà phật.
  Thưa thầy, 2 bạn con mới qua đời cách đây không lâu, mới được 3 tuần ạ. Do đuối nước mà qua đời tuy đã gọi hồn về nhưng 2 bạn con không lên. Nếu 49 ngày mà 2 bạn ấy vẫn không lên thì phải làm sao ạ. Xin thầy hãy chỉ bảo cách làm đúng đắn. Bạn con mới 15 tuổi ạ. Con xin cảm ơn thầy

 6. Vĩnh Phú

  Kính gởi quý thầy! Con tên Nguyễn Vĩnh Phú mẹ con bị bệnh nên mất cách đây 4 năm. Sau 2 năm mẹ mất thì ba con có vợ ở riêng. con thì ở nhà một mình. Nhưng từ khi mẹ con mất thì con không sao ngủ được trong nhà vì mỗi đêm nằm trong phòng đều nghe tiếng bước chân đi ngang, qua lại. Đốt nhang thì cháy chân nhang, đặc biệt nghe nhiều tiếng động lạ lắm. Bây giờ con phải làm sao để mẹ con được siêu thoát! Con đi xem bói thì ai củng nói là con ăn không cúng, ba con cưới vợ mới nên mẹ con giận! Con thì một mình nên ăn cơm tiệm chứ cũng không có nấu cơm! Bây giờ con phải làm sao thầy ơi, con sợ lắm có nhà mà ko dám ngủ phải qua nhà bạn ngủ suốt!!

  • Nguyễn Thị Lựu

   Bạn Vĩnh Phú thân mến,

   Điều mà bạn muốn cho mẹ của bạn được siêu thoát thì đã được các liên hữu trình bày đầy đủ trong mục này rồi, bạn hãy đọc kỹ đi nha! Bạn không thể nấu cơm cúng mẹ ở nhà thì trước khi ăn cơm ở tiệm, bạn cũng nên dùng vài giây để mời mẹ dùng cơm chung với bạn nhé!

   Bạn nói là bạn sợ lắm; vậy bạn cho mình hỏi kỹ một chút là bạn sợ việc gì, hay sợ ai? Bạn ở một mình, bạn sợ trộm cướp đột nhập hay hàng xóm hiếp đáp mà chẳng có ai trợ giúp bạn phải không!?( có mẹ đi qua đi lại mà …cũng như không…. vì mẹ chỉ còn thần thức mà không còn thân xác để giúp ích gì cho bạn?). Bạn đừng nói là bạn sợ mẹ của bạn nha, nếu nói như vậy thì nghe có vẽ hài lắm đó!!!

   Chúc bạn thân tâm thường an lạc.

   Nam Mô A Di Đà Phật!

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Vĩnh Phú,

   *Mẹ bạn đang rất cần sự trợ giúp của bạn vì bà đang sống trong khổ nạn. Bạn nên phát tâm thỉnh quyển KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN, trong đó gồm 3 quyển nhỏ: thượng-trung-hạ, kế đó hãy trở về nhà. Hàng ngày nếu nhà có bàn thờ Phật thì tốt, không có thì bạn nên mua hương hoa quả, hay tự tay làm đồ chay cúng mẹ rồi ngồi trước bàn thờ tổ tiên cũng tốt, thậm chí nếu không có bàn thờ tổ tiên bạn chỉ cần đối trước bàn thờ mẹ bạn, rồi phát nguyện trước mẹ bạn: nguyện trong vòng 49 ngày liên tục không bỏ sót, con giữ tâm thanh tịnh để trì tụng KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN, mỗi ngày một quyển nhỏ, hồi hướng cho mẹ được siêu sanh về cõi Cực Lạc của Phật A DI ĐÀ.

   Quan trọng: Khi đã phát nguyện bạn phải thực hành theo đúng lời nguyện thì mẹ bạn mới có sự lợi lạc. Thứ đến bạn nên phát tâm cúng dường Tam Bảo, bố thí cho người nghèo khó và nếu có thể nên thực hành phóng sanh theo đúng chánh pháp. Tất thảy công đức này đều hồi hướng cho mẹ bạn cùng những oan gia trái chủ của mẹ, nguyện cho họ đồng được siêu sanh về Tịnh Độ.

   *Riêng bạn ngoài việc phát tâm trì tụng KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN bạn nên phát tâm thực hành niệm Phật, đặc biệt sau mỗi thời tụng KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN để gieo duyên cho mẹ bạn cùng nhiếp tâm niệm hồng danh A DI ĐÀ PHẬT, nhờ công đức này sẽ giúp mẹ bạn giác ngộ rồi buông bỏ duyên trần mà phát nguyện sanh về Tịnh Độ. Hàng ngày, ngoài những lúc tụng kinh, mọi nơi, mọi thời, bạn cũng nên nhiếp tâm niệm A DI ĐÀ PHẬT để tránh sanh tâm sợ hãi và phiền não. Sự vi diệu của pháp niệm Phật ra sao, nếu bạn đọc kỹ trên Đường Về Cõi Tịnh, hẳn bẹn sẽ nhận ra.
   Nguyện chúc bạn sớm phát tâm tu đạo, trước để giúp mình, sau là giúp mẹ và người thân cùng vượt qua khổ nạn.

   TN

  • Mint Mỹ

   Con hãy ăn chay trường,mỗi khi ngủ cầu nguyện, xin mẹ con hãy siêu thoát và mời thầy vào nhà niệm

 7. Trịnh huy long

  Nam mô a di đà phật
  Thua thầy mong thầy chỉ đường dẫn lối cho con.con trai con vua mới rớt xuống ao đuối nước chết đến nay la 32 ngày ạ.khi được 21 ngày cũng nhờ người về kêu hồn nhận mộ.nhưng trong lòng con vẫn bất an,đêm không ngủ được hay nam mê man giật mình cảm giác hồn vía con vẫn còn đâu đây,nhà con vẫn cúng cơm canh hàng ngày.mọi người trong nhà có ý định se gởi xuống chùa nhờ nhà chùa siêu thoát va cũng có ý định lập riêng một bàn thờ cho con đ con được ấm áp nhưng khônng biết phải tu niệm nhu thế nào để con con được siêu thoát để cho lòng người sống được than thản .con trai con vua tròn 18tháng tuổi sinh và mất cùng ngày dương lich có phải bị trùng tang không ạ.mong thầy chỉ bảo cho con phải làm nhu thế nào .nhà con đang còn rất đau khổ mong thầy chỉ bảo để vượt qua
  Con cảm ơn thầy ạ
  Nam mô a di đà phật

  • Cư Sĩ Hoằng Ẩn

   A Di Đà Phật.
   Bạn Trịnh Huy Long, trước hết bạn cần phải hiểu rằng con của bạn chết đuối nước là do túc mệnh của cháu vốn đã có sẵn như vậy. Bạn cùng gia đình đừng vì cái chết của cháu mà đau khổ bi ai quá sẽ chẳng những không giúp gì cho cháu được siêu thóat mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe. Nếu bạn hiểu đúng về nhân qủa sẽ thấy rằng chưa hẳn việc cháu từ bỏ thế gian sớm như vậy là quá tệ nếu không nói có thể việc cháu kết thúc kiếp sống đời này sớm cũng để tạo một nhân duyên tốt cho cha mẹ cháu cũng như các thành viên khác trong gia đình phát tâm học Phật để thóat ly sinh tử luân hồi và như vậy bản thân cháu cũng được lợi thay vì sống cho tới già mà là bị ngũ dục lục trần, tham sân si mạn mê hoặc rồi phải trầm luân mãi trong biển khổ sinh tử luân hồi. Có thể bạn chưa hiểu hết những ý mà HA phúc đáp nhưng bạn hãy gạt đi những đau buồn, phát tâm tu học Phật pháp, đọan ác tu thiện, làm những việc lợi ích chúng sinh rồi hồi hướng công đức này cho cháu, cho Cửu Huyền Thất Tổ của bạn được siêu sanh về những cảnh giới lành và cao hơn là được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.
   Theo HA thì bạn cần lập một bàn thờ tại nhà. Vì con bạn mất được 34 ngày rồi nên 15 ngày (trong 49 ngày) kế tiếp bạn cần làm sớm bàn thờ vì con bạn còn ít tuổi lại bị đuối nước nên thần hồn khó siêu thóat. Bạn nên làm những việc như liên hữu Thanh minh chia sẻ trước nhưng việc tạo tượng Bồ Tát Địa Tạng không thể thực hiện được thì bạn cần thỉnh kinh Địa Tạng, tôn tượng hoặc tôn ảnh Bồ tát Địa Tạng về thờ và tụng ít nhất 7 bộ kinh Địa tạng (7 biến) và tụng càng nhiều, càng tốt. Bạn nhớ khi tụng phải hòan tòan tập trung vào trong bộ kinh. Vì bạn chưa từng tụng kinh nên cần thưa thỉnh một vị thầy nào giúp bạn. Nếu bạn ở TPHCM, Bình Dương, Bình Phước thì HA có thể nhờ người tới nhà giúp bạn. Bạn sớm thực hiện nhé. Nam mô Địa tạng Bồ Tát Ma Ha tát, Nam mô A Di đà Phật.

 8. Thanh minh

  Xin chia sớt nỗi buồn cùng gia đình bạn Trịnh Huy Long
  Bạn nên thành tâm xuất tiền của ra để tạc tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát,xây một cái am trong phần đất của gia đình để thờ phụng bồ tát.
  Cửa am quay về hướng nam,ngày ngày phải siêng năng thắp hương,lễ lạy,cúng dường hương hoa,trái cây chay tịnh.
  Bạn nên phát tâm đọc tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện,càng nhiều càng tốt
  Cần phải giữ gìn hành động,lời nói,suy nghĩ cho trong sạch,đừng xem bói toán,đồng cốt làm phép huyễn hoặc. Những thứ đó không ích lợi gì đâu,chỉ khiến bạn thêm bất an mà thôi.
  Nhớ rằng bạn phải ăn chay,không được ăn hành,hẹ,tỏi,không nên uống rượu,hút thuốc thì đọc tụng kinh điển mới có cảm ứng.
  bạn hãy vào mạng internet ,vào trang dharmasite.net,tìm đọc KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN THIỂN THÍCH do Hòa Thượng TUYÊN HÓA giảng giải,chắc chắn bạn sẽ biết cần làm những gì trong hoàn cảnh này
  vài lời chia sẻ,mong bạn đừng bỏ qua
  NAM MÔ ĐẠI TỪ BI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT.

 9. lê hằng

  Chào thầy.
  con có người anh đã mất 11/6 am lịch là giáp năm , con không hiểu khi anh con mất lúc liệm thầy tụng dặn người nhà con tìm bảy trái đu đủ , bảy nhánh lá đu đủ rùi để vào trong quan tài, làm như vậy có ý nghia gì ạ , Có người thì nói là yếm. Từ lúc anh mất gia đình con không ai thấy anh về cả. Chị dâu con thì nói thấy anh về nhưng không vô nhà được chỉ đứng ở ngoài nhìn vô rồi khóc. Anh con mất hưởng thọ được 46 tuổi.

 10. Thanh minh

  Chào bạn lê hằng
  Theo giáo lý đạo Phật thì không dạy để lá,quả đu đủ vào quan tài.làm vậy cũng không ích lợi gì cho thần thức người mất.
  Có thể việc để đu đủ đó bắt nguồn từ niềm tin trong văn hóa tâm linh dân gian.Cũng không ngoại trừ khả năng đây là bùa phép trấn yểm của các thầy pháp ngoại đạo.
  Các thầy pháp trong dân gian cũng có thể thi triển những phép thuật huyễn hoặc,có thể giúp người,có thể hại người.
  Mong bạn có chánh tín,thưa hỏi với chư Tăng,Ni có đạo hạnh để hiểu rõ hơn và có cách giúp đỡ cho thần thức người đã mất.
  nam mô a di đà phật

 11. Huỳnh My

  Nam mô A Di Đà Phật
  Thưa thầy, thầy cho con hỏi: Mẹ con mất được 20 ngày, trước 4 ngày mẹ mất chị dâu con đã nằm mơ thấy Phật chảy nước mắt, lúc mẹ mất rồi chị lại thấy Phật nhưng không con chảy nước mắt nữa. Ngày hôm qua con đã nằm mơ thấy mẹ con cười nói với con rất vui vẻ (tuy con không biết được là đã nói những gì), sau đó Mẹ còn dẫn con đến gặp ông ngoại (đã mất cách đây 4 năm) và ông ngoại cũng cười với con rất tươi. Con cũng đã đọc bài Người thân làm gì trong 49 ngày.., từ trước giờ con không ăn chay vì các con của con còn nhỏ nên con sợ đôi khi quên lại phạm, nhưng Mẹ mất con đã nguyện báo hiếu cho mẹ, thay mẹ trả nghiệp trần mà mẹ chưa trả hết, ăn chay vào ngày rằm, mùng 1 hàng tháng, giúp đỡ người nghèo khổ, người ăn xin, đi chùa cầu siêu cho mẹ… Thưa thầy, có phải mẹ về cho con biết Mẹ đã được ông ngoại đón để cho con yên tâm không? (Ông ngoại con mặc đồ rất lạ có phần giống như áo Phật, đầu chít khăn, màu vàng).Ngoài ra, các thất lớn chúng con đều mời thầy về cúng, ngày thường có thầy tụng kinh cho mẹ. Vì mẹ con ra đi rất đột ngột nên con rất lo lắng mẹ con bị chết oan, nhưng nếu mẹ cho con thấy mẹ cười vui như vậy có phải mẹ yên lòng ra đi không? Và mẹ con sẽ sớm được siêu thoát về Tây phương cực lạc không ah? Con cầu xin thầy hồi âm để con được biết và lo cho mẹ được tốt hơn. A Di Đà Phật.

 12. Hồng Nhung

  Nam mô a di đà Phật,

  Thầy ơi, anh con mất cách đây 4 ngày. Anh con là người sống tình cảm nhưng lại ham chơi, yếu đuối dễ bị dụ dỗ nên lao vào cờ bạc, số đề, sống hay bi quan, suy nghĩ tiêu cực…sau bao nhiêu năm nhưng vẫn ko thay đổi, thời gian gần đây vợ chồng giận nhau, vợ anh đòi ly dị nên anh đã tự tử (thắt cổ), gia đình con rất đau lòng. Ngày hôm qua (buổi sáng là mở cửa mã), trên tài khoản facebook của anh lại xuất hiện bài viết (mới đầu ghi là: “xin chia buồn”, sau đổi thành “haha”, rồi lại đổi thành “tôi không hiểu”, đồng thời có gửi qua tin nhắn (facebook) cho chị dâu con với tin “xin chia buồn” và chữ “u”, con và gia đình rất sợ, ko biết có phải là anh hay do ai quấy phá. Có khi nào là anh con thật không Thầy?
  Nhưng quan trọng là, có cách nào để biết anh con đã được suy thoát hay chưa ko Thầy? Khi anh con đi, có viết thư để lại nhưng chưa ký, với nội dung thì mọi người cảm nhận là chưa đầy đủ, có cách nào để biết được nguyện vọng của anh con hay vì sao anh ra đi ko? (vì lúc trước cũng có thầy ở quê nói anh con có người cô đã mất đi theo),con nghe ngta bảo là có thể nhờ các Thầy ở chùa về gọi hồn, có được không Thầy?
  Ngoài ra, con nghe nói nếu chết do thắt cổ thì rất dễ kéo theo người nhà, vậy gia đình con phải làm gì để ngăn chặn chuyện này ạ?
  Con rất mong và chờ đợi phản hồi của Thầy, mong Thầy sớm giúp gia đình con.
  Nam mô a di đà phật!

 13. Thanh minh

  Chào bạn Hồng Nhung
  Về bài viết trên trang facebook của anh bạn và tin nhắn gửi cho chị dâu bạn,bạn nên xem lại là ai đã viết bài đó,ai đã gửi tin nhắn đó. Đây là mạng xã hội,bất kì ai gửi bài gì hoặc gửi tin nhắn gì cho người khác thì người xem đều biết được là ai đã gửi tới.Có thể là những người có hiềm khích với gia đình bạn cố ý trêu chọc,dọa nạt để gia đình bạn lo sợ.
  Vì anh bạn tự tử mà chết nên có thể nói là chưa được siêu thoát.
  Về sự ra đi của anh bạn ,giải thích theo nhân quả thì đó là ” tạo nghiệp-thọ báo”. Quan trọng bây giờ là người thân trong nhà phải tu tạo phước đức để hồi hướng cho vong linh,để vong linh bớt đi những khổ nạn phía trước.
  Để vong linh được siêu thoát,không về oán trách phá quấy người thân,gia đình bạn nên mời các vị xuất gia có đức hạnh đến tụng kinh niệm Phật,cầu siêu cho vong linh. Gia đình cố gắng xuất tiền của ra để tạc tượng ĐỊA TẠNG BỒ TÁT,thỉnh về nhà và lập ban thờ Ngài ở nơi trang nghiêm thanh tịnh,hàng ngày thắp hương thắp đèn nến,lễ bái cúng dường hoa quả trái cây,đọc tụng kinh ĐỊA TẠNG BỔN NGUYỆN,sau đó hồi hướng công đức cho vong linh người mất.
  Gia đình cần ăn chay,tránh sát sinh ,giữ gìn ngũ giới thập thiện,làm các việc lành không làm việc ác,phóng sinh bố thí,giúp đỡ người nghèo khổ. Tất cả việc thiện đều đem hồi hướng cho vong linh người mất.
  Đôi dòng chia sẻ,mong bạn và gia đình vững tin vào PHẬT PHÁP.
  NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.

 14. Thảo Nguyễn

  Nam mô A di đà Phật!
  Thưa Thầy!
  Cha con mất đến hôm nay được 6 tuần. Vì cha con mất đột ngột (cha con đang khỏe mạnh, không đau ốm gì), lúc mất lại không có ai bên cạnh. Lúc còn sống cha con còn nhiều tâm nguyện muốn thực hiện mặc dù tuổi đã ngoài 70 nhưng vẫn đi làm (cha con làm Bác sỹ) nên những tâm nguyện của cha con còn dở dang. Con nghe nói nếu người chết mà ra đi không chăn chối điều gì cho người thân và nhất là khi chết trong miệng có máu là do bị chết oan, thọ dương chưa hết thì sẽ khó siêu thoát. Gia đình con hàng ngày không tụng kinh ăn chay được nhưng có làm thất thất lai tuần (7 ngày 1 lần) cho cha con và mời tổ đạo tràng đến nhà tụng kinh, cúng phật và hồi hướng cho vong linh của cha con, cầu mong cho cha con sớm được siêu sinh tịnh độ.
  Kính bạch Thầy, gia đình con làm như vậy có giúp cho cha con được siêu thoát và định nghiệp vào cảnh giới lành không ạ? Và làm thế nào để biết được sau 49 ngày thì cha con siêu thoát hay chưa?
  Con xin cảm ơn Thầy
  Nam mô A di đà phật!

 15. Như Hà

  Nam mô A Di Đà Phật. Con chào Thầy, con kính nhờ Thầy cho con biết một viec ạ. Khi một ngươì chết bị đoạ vào đường súc sinh, người nhà nên làm thế nào để giúp ngươì đó về cõi lành ạ. Con xin chân thành cảm ơn Thầy ạ?

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Như Hà,

   Pháp của Phật thì nhiều và pháp nào cũng có thể cứu độ được cả, tuy nhiên phải căn cứ vào nhân duyên và căn cơ của mỗi chúng sanh để tìm pháp trợ duyên thì mới có lợi lạc. Địa Tạng Vương Bồ Tát là một Đại Bồ Tát đã phát vô lượng đại nguyện, nguyện độ không cùng tận chúng sanh trong ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì thế theo thiện ý của TN bạn và gia đình nên chọn bộ KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN, phát tâm thanh tịnh, vì người bị đoạ súc sanh mà trì tụng trong vòng 49 ngày liên tục không gián đoạn; kết hợp phóng sanh, bố thí, cúng dường Tam Bảo theo đúng chánh pháp. Nếu gia đình có phước duyên có thể thỉnh chư Tăng có Đức Hạnh, làm lễ cúng dường trai Tăng để nhờ Chư Tăng làm lễ siêu độ cho vong linh đang bị đoạ, chắc chắn sẽ có lợi lạc.

   TN

 16. Chung Minh Qui

  Nam Mô A Di Đà Phật
  Thưa thầy cho con xin hỏi là chú hàng xóm con vừa mất do chú bị đứt mạch máu não lúc vào viện thì chú còn sống nhưng cở chiều là chú mất lúc đó trời cũng mưa bão gió rất lớn.Lúc đọc kinh trong đám tang thì gió và mưa nổi lên rất là dữ dội cho đến khi không còn đọc thì trời lại dịu. Lúc đám tang thì con có nghe vài người nói là ngay cổ của chú rất ấm như là chú phải vào cõi nào

 17. Yen hai

  Nam mô a di đà phật.
  Con chào thầy.thầy cho con hỏi.bétrai nhà con được hai năm rữơi rồi.bé mầt kũng được hơn một tháng vì bị đuối nước.con phải làm thế nào để bé đựợc siêu thoát về với đức phật ạ.Con xin thầy giúp con với.con cảm ơn thầy.

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Yến Hai,

   *Điều bạn nên làm là thỉnh chư Tăng làm lễ rước vong linh cháu bé về chùa theo đúng chánh pháp và xin chư Tăng quy y Phật-Pháp-Tăng cho cháu bé tại chùa, đặt cho cháu bé một pháp danh và hàng tuần thường lên chùa thỉnh chư Tăng làm lễ siêu độ cho cháu bé theo đúng chánh pháp.

   *Tại gia bạn nên thỉnh quyển KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN, hàng ngày phát tâm trì tụng tối thiểu một quyển nhỏ (thượng-trung-hạ), kết hợp niệm Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, Bố thí đúng chánh pháp rồi hồi hướng công đức cho cháu bé, nguyện cho cháu một lòng tu học theo cha mẹ, cùng niệm Phật để sanh về Tịnh Độ.

   *Muốn cháu bé nương theo, bản thân hai bạn phải phát tâm tu học chân chánh, được vậy mới có thể tạo phước duyên giúp cháu bé tăng thêm phước đức để sanh về cõi lành. Hai bạn tuyệt đối đừng bao giờ nguyện cho cháu bé tiếp tục trở lại làm con mình, vì duyên nghiệp cháu bé chưa trả, nếu cháu bé cố chấp không chịu tu học để siêu sanh về cõi lành, việc cháu bé quay trở lại sẽ gặp chướng ngại.

   Chúc hai bạn sớm vượt qua khổ nạn để dũng mãnh tu đạo, giúp cuộc sống được an lạc.

   TN

 18. Hà Chương

  Nam mô a đi Đà Phật.
  Bố con mất tháng 3 âm năm 2004. Tháng 11 âm lịch 2007 bốc mộ, nhưng cốt chưa sạch, nhục thể chưa tan hết. Gia đình con đi xem bà đồng nói bố con chưa siêu thoát. Vậy kính mong Thầy hướng dẫn cách nào để bố con siêu thoát.
  Trân trọng cảm ơn Thầy.
  Nam mô a di Đà Phật.

 19. Minh Duyên

  Con chào thầy, bố con bị mất cách đây 3 năm hôm trước bà Nội nhập vào em dâu con nói là bố con rất khổ không vào được nhà, đồ ăn đồ mặc ai cho ai cúng đều bị cướp hết, hỏi bà con nên là gì cho bố con, bà con nói em dâu con biết cách nhưng tỉnh lại em con bảo e còn không biết gì? Vậy con phải làm gì cho bố con bớt khổ a? Con cám ơn thầy

 20. Thu Hà

  Chào thầy ạ . Bà nội con vừa mất đến hôm qua là được 49 ngày . và tối hôm qua cúng 49 ngày cho Bà mà bỗng bà nhập vào đứa e họ con xong ngừoi nhà hỏi ai . Chỉ trả lời được đúng câu bà xong khóc sau đó chỉ gật hoặc lắc đầu thôi ạ . con muốn hỏi là con đọc nhiều bài người ta bảo 49 vẫn chưa thể về được ạ .mà tại sao hôm qua lại xảy ra như vậy . và con muốn hỏi thêm là đứa e họ con bị nhập ấy vì hợp mệnh hay sao hay như nào mà nó hay bị nhập và hay mơ chuẩn về tương lai ấy ạ . con cảm ơn thầy nhiều .

 21. Nguyễn Thủy

  Con chào thầy, thầy cho con hỏi: Con là người bên lương, người yêu con là người bên đạo thiên chúa.Anh ấy vừa mất do rơi xuống ao.Vậy con có thể lên chùa làm lễ cầu siêu cho người yêu con đc ko? Làm cách gì để biết a ấy chết có oan uổng ko? Việc con đi cầu siêu cho anh ấy vậy đc ko? Và có đc siêu thoát ko? Con rất muốn làm 1 việc gì cho a. Con xin cảm ơn thầy.

  • Phúc Duy

   A Di Đà Phật! Người đã chết còn gọi là Hương linh, thân thể mong manh, yếu ớt, tùy theo nghiệp thiện ác trong đời mà có thọ hưởng khác nhau ở cảnh giới âm (ngạ quỷ). Lúc này họ hoàn toàn không lo được gì cho mình cả họ chỉ biết trông chờ vào thân bằng quyến thuộc làm phước cho họ thì họ bớt khổ. Trong Kinh TM cũng nghe cầu chuyện khi Đức Phật cùng ngài A Nan đi khất thực ở ven sông, Ngài A Nan thấy 500 ngạ quỷ vừa đi vừa khóc thê lương cũng có 500 ngạ quỷ vừa đi vừa hát vui vẻ. Ngài A Nan mới hỏi nhân duyên, thì Phật bảo rằng 500 ngạ quỷ khóc lóc thê thảm vì người thân của học không biết tu phước, sát sanh cúng tế nên họ sẽ rất cực khổ và tương lai bị đọa địa ngục còn 500 ngạ quỷ kia vui mừng vì người nhà họ tu phước cúng dường Tam bảo làm việc thiện hồi hướng nên họ sẽ được siêu sanh.
   Trong giảng KInh địa tang Hòa thượng Tịnh kHông cũng kể chuyện có một bà nhiều đêm mộng thấy người hàng xóm vừa chết về mong bà đốt cho ít vàng mã, Bà ấy hỏi sao bà không bảo người nhà Bà đốt thì Vong mới nói rằng Người nhà của Vong theo Đạo TC nên không tin, Bà này liền đốt một ít vàng mã cho thì đêm sau không mộng thấy Vong nữa. Đây chỉ là việc nhỏ so với việc phóng sanh, niệm Phật cho người chết thì công đức thù thắng vô cùng.
   Không phân biệt là ai đều được lợi lạc vì Phật pháp không phải Tôn giáo mà là Giác ngộ, trí tuệ ….
   Nam mô A Di Đà Phật

 22. Thúy nguyễn

  Cho con hỏi, mẹ con mất ở nhà dưới quê, nhưng anh em con làm việc o thành phố, cho con hỏi 49 ngày á con bắt buộc thờ cúng nhan đèn o nhà hay con mang về thành phố thờ cúng nhan đèn dc không,? Nếu o nhà thì e trai của bà cúng giúp được không ạ

 23. Đỗ Mạnh Hồng

  Nam mô A Di Đà Phật
  Con là Đỗ Mạnh Hồng, con có đứa con trai là Đỗ Nhật Tiến. Cháu mới bị mất ngày 9/7/2017 do mẹ cháu trông đã nhốt cháu vào phòng dọa nhiều ngày quên đóng cửa sổ nên cháu đã bị ngã từ tầng 4 xuống tầng 1 và mất tại viện nhi trung ương. Cháu sinh ngày 9/4/2014 nên lúc mất cháu mới được 4 tuổi. Con đã vô cùng đau khổ và không thể cầm lòng được. Đến nay đã hơn 50 ngày mà con vẫn không thể thôi khóc. Cháu đã chết khổ như thế mà mẹ cháu lại là một người vô cảm. Trong vòng 50 ngày mẹ cháu đã bật nhạc hát véo von và tỏ vẻ không hối tiếc. Tiếng nhạc đã lấn át cả tiếng đài niệm A DI ĐÀ Phật. Thế rồi bà ta lại bỏ đi về nhà Ngoại khi con chưa được 50 ngày. Mọi thứ bố phải lo lắng tất cho con. Ngày nào con đi dạy học cũng niệm phật cho bé trên đường đến trường và về nhà vì con rất thương vì sợ cháu bé như thế nên chưa hiểu được khái niệm sống chết như thế nào. Nên con sợ con con chưa siêu thoát. Con cũng đã mời các sư thầy về cúng cơm các tuần thất và phóng sinh cho cháu. Nhưng mỗi khi ở một mình con lại luôn nghĩ đến cháu và nước mắt cứ trào ra. Mặc dù đã qua 50 ngày cháu nhưng con sợ cháu đói nên con vẫn cúng cho cháu. Là một người đàn ông sống giàu tình cảm và lòng thương người nên con thương con vô cùng. Con xin được hỏi các Sư Thầy là con phải làm gì để cho cháu được siêu thoát và biết được tình hình cháu bây giờ thế nào để con có thể tĩnh tâm làm việc.
  Con trân trọng cảm ơn!

 24. Nguyên Trong Hung

  Thưa thầy, ông con sống được 80 tuổi lúc trước đã từng sát hại rất nhiều gà, ăn thịt cóc cũng nhiều nhưng ông con đi bộ đội chống Pháp 20 năm thì về hưu, sau đó thì bà con mất 75 tuổi do bị trèo lên cây hòe hái hòe thì bị đập đầu xuống. Suốt 2 năm trời thì chết, lúc sống bà cũng có làm thịt cóc cũng nhiều.

  Đường Về Cõi Tịnh: Xin đạo hữu hoan hỉ tập gõ tiếng Việt có dấu để độc giả tiện bề theo dõi và tránh hiểu lầm. A Di Đà Phật.

  • Nguyên Trong Hung

   Thưa thầy thả phóng sanh nhiều thì có được vãng sanh về trời không ạ?

   Đường Về Cõi Tịnh: Xin đạo hữu hoan hỉ tập gõ tiếng Việt có dấu để độc giả tiện bề theo dõi và tránh hiểu lầm. A Di Đà Phật.

 25. Thiện

  Thưa thầy ba em mới mất dc 7 ngày…nhà e Ko thờ phật hay thờ quan ma chỉ thờ ông bà tổ tiên..vậy e có thể mở tụng kinh phật để bố em dc siêu thoát dc Ko ạ…hay e phải làm như thế nao mong thầy giúp đỡ chỉ bảo ạ

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Thiện,

   *Có bàn thờ Phật hay không không quan trọng, quan trọng là bạn đang hướng về Phật và muốn học, tu hành theo con đường mà đức Phật đã chỉ bày. Vì thế việc bạn vào ĐVCT để hỏi về cách thức nào giúp cho ba bạn được siêu thoát chính là sự phát khởi tâm, muốn hướng tâm mình về con đường giác ngộ và giải thoát. Tuy nhiên nói tới Phật pháp là nói tới nhân-quả. Việc Bố bạn có được siêu thoát hay không, siêu thoát về cõi nào? vốn phụ thuộc vào những nghiệp mà ông khi còn sống đã gây tạo. Bản thân bạn và người thân hãy phát tâm thật thanh tịnh, nếu có thể, hàng tuần nên đến chùa, thỉnh Chư Tăng làm lễ siêu độ cho đến hết 49 ngày cho ông cụ. Thứ hai bạn thỉnh quyển KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN, hàng ngày phát tâm thanh tịnh tụng một quyển nhỏ trong quyển lớn, kết hợp niệm Phật, phóng sanh, và tốt hơn cả là cả nhà cùng phát tâm không sát sanh trong suốt 49 ngày, nếu ăn chay được thì càng tốt. Những phước thiện này đều hồi hướng cho bố bạn, nguyện ông cụ buông bỏ luyến ái trần tục, nương về Phật pháp, cùng niệm Phật nguyện sanh về Tịnh Độ.

   *Người thân mất là sự báo hiệu cho người còn sống biết về sự vô thường của mạng sống, vì thế TN hy vọng nhân cơ hội này bạn hãy phát tâm dũng mãnh dấn thân tu đạo Phật chân chánh, nhằm đem lại lại lợi cho bản thân, kế đó là giúp người thân. Điều giản đơn bạn nên hiểu đó là bản thân mình chưa biết đi con đường nào là đúng, thì mình không thể khuyên hay giúp cho người thân được. Và như vậy khi vô thường ập tới, chính bản thân bạn cũng sẽ gặp chướng ngại như ông cụ thân sinh vừa qua đời vậy.

   Chúc bạn tỉnh giác để dấn thân tu đạo.

   TN

 26. Dạ cho con hỏi là người chết k tìm thấy xác thì cúg như thế nào? Cần nhữg gi? Cám ơn nhìu lém ạk……

 27. Trang

  Nam Mô A Di Đà Phật,

  Con có một người bạn tự tử đã 9 tháng rồi mà giờ con mới biết. Con cảm thấy rất buồn. Con có đọc thông tin trên các trang mạng XH thì thấy rằng người tự tử sẽ bị nghiệp rất nặng sau khi mất, vậy có cách nào giúp bạn ấy bớt giảm bớt nghiệp không ạ?

  Con mong sớm được hồi âm.

  • Bạn có thể chọn cách đọc Kinh Địa Tạng Bồ Tát rồi hồi hướng cho người ấy.
   Hoặc có thể chỉ niệm ”Nam mô A Di Đà Phật” càng nhiều càng tốt, rồi hồi hướng công đức cho bạn ấy được sanh về cõi lành.

 28. Ngọc

  A di da phật.con tôi được 28ngay tuổi thì mất. Làm sao để biết nó siêu thoát hay chưa

 29. Thu Phạm

  Nam mô a di đà phật.

  Thưa thầy, em gái con vừa mất được 20 ngày, mất do tai nạn giao thông. Hiện tại gia đình con đã làm lễ để gọi em về, do em mất ở xa nhà. Con vẫn nghĩ sau khi làm lễ thì em gái con đã về được nhà rồi.

  Nhưng mới hôm qua, có bạn thân của em gái con gọi điện cho con nói rằng em gái con đang đi theo nó, muốn nó thực hiện cho em gái con vài ước nguyện, vì bạn nó đi xem thầy nói như vậy ạ.Thầy còn nói em gái con chết oan lắm, nó chưa đến tuổi phải đi, nó nói nhà con bị yếm bùa khi bố con xây nhà.

  Vậy con muốn hỏi thầy là làm thế nào để con biết em gái con có ước nguyện gì để thực hiện giúp nó, chứ con đang rất lo lắng sợ nó ko siêu thoát được ạ.

  Rất mong thầy giải đáp giúp con, hiện con đang rất hoang mang và lo lắng cho em con ạ.

  Con cảm ơn thầy ạ!

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Thu Phạm,

   *TN không được rõ là gia đình bạn làm lễ gọi em bạn về theo phương thức nào? Nhờ thầy cúng thông thường? hay thỉnh Chư Tăng, đế làm lễ rước vong em bạn từ nơi tai nạn về chùa? Hai việc này hoàn toàn khác nhau.

   *Người chết tai nạn thường khó siêu vì nghiệp chướng nặng, thứ đến họ không có sự chuẩn bị cho cái chết; kế nữa họ không hiểu lý do tại sao bị đột tử và thường khởi luyến tiếc thân mạng, do vậy điều tốt nhất là gia đình bạn phải làm lễ an vị vong tại chùa, kế đó hàng tuần thỉnh chư Tăng cúng thất tuần cho em bạn thật chu đáo và đúng pháp trong vòng 49 ngày, được vậy may ra có thể giúp em bạn hiểu được nhân quả rồi buông bỏ luyến ái thân mạng, rồi nương nơi Tam Bảo mà tu học để giác ngộ và giải thoát.

   *Về phía gia đình bạn nên thỉnh KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN, hàng ngày nên phát tâm thật thanh tịnh để trì tụng tối thiểu là 1 quyển nhỏ (quyển lớn có 3 quyển: thượng-trung-hạ), kết hợp niệm Phật, khuyên em bạn cùng nhiếp tâm niệm theo rồi phát nguyện sanh về Tịnh Độ. Nên phát tâm phóng sanh theo đúng chánh pháp, cúng dường Tam Bảo, phát tâm bố thí thanh tịnh cho các cô nhi viện, những người nghèo khó, bệnh tật không nơi nương tựa. Tất thảy những công đức này phải làm thật viên mãn trong 49 ngày để hồi hướng cho em bạn, nguyện cho em được siêu sanh về Tịnh Độ.

   *Việc bạn thân em gái bạn khẳng định em bạn đang theo là có thể, bởi khi em gái bạn mất, nếu hình ảnh người bạn gái hiện lên trước nhất trong tâm thức, điều đó có nghĩa người bạn thân em gái bạn là người có duyên và có thể giúp cho em gái bạn trong việc hướng về Phật pháp tu đạo để giải thoát. Bạn nên khuyên bạn thân em gái bạn chớ đến thầy bói để xin xăm, bói quẻ, mà hãy phát tâm trì tụng KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN, kết hợp niệm Phật, khuyên em bạn chấp nhận sự thật để niệm Phật, nguyện sanh tịnh độ. Người bạn thân này có thể đối trước Tam Bảo, nguyện chư Phật gia hộ, nếu em gái bạn có nguyện gì cần thực hiện, có thể gửi thông điệp cho người bạn này biết, kế đó gia đình có thể tuỳ duyên mà làm theo nguyện đó. Mọi chuyện phải theo đúng chánh pháp, gia đình bạn chớ vọng cầu gọi hồn, xem bói tướng hay cầu cúng nơi thờ quỷ thần mà khiến em bạn bị tổn phước.

   Nguyện hồng ân Tam Bảo và Phật lực gia trì giúp em gái bạn sớm giác ngộ, phát tâm tu đạo để siêu sanh về Tịnh Độ.

   TN

 30. Phùng Minh Hạnh

  nam mô a di đà phật, thưa thầy: mẹ con mất đến nay sắp được 3 năm rồi à (tháng 11 âm năm 2017 la giỗ hết cho mẹ con ạ). Mẹ con ốm và mất trong bệnh viện, lúc mất mẹ bị thổ huyết và còn bị đi ngoài không tự chủ nữa; trước đó mẹ con đã ăn sáng xong được 1 lúc, nhưng lúc mẹ mất thì chỉ có mỗi mình con ở đó, do bố con trông mẹ cả đêm sáng hôm sau bố về đi làm. Con muốn hỏi mẹ con mất trong tình huống đó là do nghiệp hay do mệnh ạ. Nhà con đi xem thì thầy bảo giờ và ngày mất của mẹ con có 2 thiên di và 2 trùng tang nên bố con gửi mẹ con lên chùa để tránh trùng. Như vậy mẹ con có siêu thoát được không ạ (nhà con có làm lễ trước 49 ngày cho mẹ con ở chùa, vì đúng ngày thì lịch chùa đông không làm được ạ), còn 49 ngày thì nhà con chỉ thắp hương ở nhà thôi ạ; như vậy mẹ con có siêu thoát được không ạ. Mẹ con khi còn sống rất tốt bụng, được nhiều người yêu mến, liệu mẹ con có được tái sinh vào cõi tốt không ạ. Con rất thương mẹ, nhưng con không biết được liệu mẹ con ở nơi đó có được hạnh phúc không hay phải chịu đau khổ ạ, mong các thầy chỉ dạy cho con với ạ. Con cám ơn các thầy ạ

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Phùng Minh Hạnh,

   Bạn hoan hỉ đọc kỹ bài kinh dưới đây do đức Phật dạy để hiểu được bạn phải là gì để có ích cho mẹ.

   ………………………………………………..

   Người Đất Phương Tây hay Người Đã Chết (S.iv,311)

   1) Một thời Thế Tôn trú ở Nàlandà, tại rừng Pàvàrikamba.

   2) Rồi thôn trưởng Asibandhakaputta đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.

   3) Ngồi xuống một bên, thôn trưởng Asibandhakaputta bạch Thế Tôn:
   -Bạch Thế Tôn, các vị Bà-la-môn trú đất phương Tây, mang theo bình nước, đeo vòng hoa huệ (sevàla), nhờ nước được thanh tịnh. Những người thờ lửa, khi một người đã chết, đã mệnh chung, họ nhắc bổng và mang vị ấy ra ngoài (uyyàpenti), kêu tên vị ấy lên, và dẫn vị ấy vào Thiên giới. Còn Thế Tôn, bạch Thế Tôn, là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Thế Tôn có thể làm như thế nào cho toàn thể thế giới, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này?

   4) Vậy, này Thôn trưởng, ở đây, Ta sẽ hỏi Ông. Nếu Ông kham nhẫn hãy trả lời.

   5) Này Thôn trưởng, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, một người sát sanh, lấy của không cho, sống theo tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham lam, sân hận, theo tà kiến. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói rằng: “Mong người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này!” Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, người ấy do nhân cầu khẩn của đại quần chúng ấy, hay do nhân tán dương, hay do nhân chấp tay đi cùng khắp, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này?
   – Thưa không, bạch Thế Tôn.

   6) – Ví như, này Thôn trưởng, có người lấy một tảng đá lớn ném xuống một hồ nước sâu. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói rằng: “Hãy đứng lên, tảng đá lớn! Hãy nổi lên, tảng đá lớn! Hãy trôi vào bờ, này tảng đá lớn!” Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, tảng đá lớn ấy do nhân cầu khẩn của đại quần chúng ấy, hay do nhân tán dương, hay do nhân chấp tay đi cùng khắp, có thể trồi lên, hay nổi lên, hay trôi dạt vào bờ không?
   – Thưa không, bạch Thế Tôn.
   – Cũng vậy, này Thôn trưởng, người nào sát sanh, lấy của không cho, sống theo tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham lam, sân hận, theo tà kiến. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói rằng: “Mong người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này!” Nhưng người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.

   7) Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng? Ở đây, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham, không có sân hận, có chánh tri kiến. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói rằng: “Mong người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục!” Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, người ấy do nhân cầu khẩn của quần chúng đông đảo ấy, hay do nhân tán dương, hay do nhân chấp tay đi cùng khắp, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục không?
   – Thưa không, bạch Thế Tôn.

   8) Ví như, này Thôn trưởng, có người nhận chìm một ghè sữa đông (sappi) hay một ghè dầu vào trong một hồ nước sâu rồi đập bể ghè ấy. Ở đây, ghè ấy trở thành từng miếng vụn, hay từng mảnh vụn và chìm xuống nước. Còn sữa đông hay dầu thời nổi lên trên. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói: “Hãy chìm xuống, này sữa đông và dầu! Hãy chìm sâu xuống, này sữa đông và dầu. Hãy chìm xuống tận đáy, này sữa đông và dầu!”. Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, sữa đông ấy, dầu ấy, có do nhân cầu khẩn của đám quần chúng đông đảo ấy, do nhân tán dương, do nhân chấp tay đi cùng khắp của quần chúng đông đảo ấy nên bị chìm xuống, hay chìm sâu xuống, hay đi xuống tận đáy không?
   – Thưa không, bạch Thế Tôn.
   – Cũng vậy, này Thôn trưởng, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham, không có sân, theo chánh tri kiến. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói: “Mong rằng người này, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục!” Nhưng người ấy sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này.

   9) Khi nghe nói vậy, thôn trưởng Asibandhakaputta bạch Thế Tôn:
   – Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, con nay xin quy y Phật, Pháp và chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng!

   (Trích Kinh Tương Ưng Bộ Kinh, tập IV do H.T Thích Minh Châu dịch)

  • Kiều Trang

   Nhà mình cũng giống nhà bạn, bố mình mất ngày giờ cũng 2 trùng tang 2 thiên di, bhuwng đi coi bói thầy bảo xấu lắm, không cẩn thận còn có 2 3 người phải đi theo bố, nhà mình hàg tuần đều mời thầy cúng tuần, 49 ngày đã đưa bố lên chùa, nhưng cả nhà vẫn rất lo lắng, không biết bố có chịu khổ ở dưới đấy không, bị người ta đánh đập không, cũng sợ và lo cho những người còn sống bị bắt theo

 31. thanh lài

  chào thầy. thầy ơi mẹ con mất vào ngày 17/1/2016 âm lịch sắp tới mãn tang bà .nhưng hôm nay mẹ nhập vong vào người chị chồng con rồi nói chưa siêu thoát .kêu bà chết ngày xấu họ bắt bà về bắt người thân nếu ko bắt nó đánh bà thâm hết người.cho con lời khuyên a .con là con gái của bà

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Thanh Lài,

   Mong bạn củng gia đình hãy phát tâm trì tụng 49 ngày liên tục không gián đoạn KINH ĐỊA TẠNG BỔN NGUYỆN kết hợp niệm Phật khuyên mẹ bạn cùng chư vị oan gia trái chủ của bà cùng buông bỏ oán thù để niệm phật nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà. Gia đình nên rà xét lại ngày còn sống mẹ bạn thường có những bất đồng hay làm tổn hại ai khiến họ sanh tâm oán thù không? Nếu có cho dù họ còn sống hay qua đời thì gia đình nên thay mẹ sám hối trưỡc họ, nguyện họ từ bi thứ lỗi cho mẹ và nguyện làm các phước thiện để hồi hướng cho họ, mong họ cùng giác ngộ và giải thoát. Nếu gia đình làm đúng pháp, chỉ ít ngày sau mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Tuy nhiên để chuyên hóa trọn vẹn gia đình bạn chớ quên lời nguyện của mình.

   Nguyện cầu phật lực gia trì giúp mẹ bạn sớm ngày siêu sanh Tinh Độ.

 32. Nguyễn Thị Hồng

  Kính thưa thầy.con trai của con năm nay 5 tuổi cháu bị chết đuối hôm 19/11/2017. Mỗi tuần gia đình con đều đi chùa cúng thất tuần cho cháu. Con xin hỏi thầy vậy còn trai của con có được siêu thoát ko? Mong thầy hoàn hỉ trả lời.

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Nguyễn Thị Hồng,

   TN xin chia buồn cùng bạn và gia đình. Những gì bạn và gia đình đang làm là rất tốt, tuy nhiên nếu có thể gia đình bạn nên thỉnh chư Tăng làm lễ rước linh cháu bé về chùa, rồi làm lễ quy y Tam Bảo và an vị linh cho cháu bé tại chùa thì tốt nhất, bởi cháu bé khi bị chết đuối sẽ rất hoảng sợ và bơ vơ, do vậy nếu cháu có nơi an trú về tâm linh, chắc chắn sẽ được lợi lạc.

   Bạn nên phát tâm trì tụng Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện trong suốt 49 ngày liên tục, kết hợp niệm hồng danh A Di Đà Phật và khuyên cháu bé cùng niệm Phật rồi phát nguyện sanh về Tây Phương Tịnh Độ của đức Phật A Di Đà, được vậy cơ hộ siêu sanh của cháu bé sẽ lớn hơn. Việc cháu bé có được siêu sanh hay không vốn phụ thuộc vào phước nghiệp và sự giác ngộ của cháu bé cùng sự trợ duyên của gia đình, vì thế bạn hãy vì con trai mà tận tâm, tận sức làm hết thảy mọi phước thiện để hồi hướng cho cháu. Những điều bạn cần tránh: Không nên khóc thương hay buồn rầu thái quá vì cháu bé sẽ sanh quyến luyến mà không thể siêu sanh; Không nên nguyện cho cháu bé sẽ tiếp tục tái sanh làm con, vì nếu phước của cháu bé quá mỏng, nghiệp lại quá sâu dày, rất có thể khi tái sanh cháu sẽ lại tiếp tục phải trả nghiệp cũ.
   Nguyện chúc bạn cùng gia đình sớm vượt qua khổ nạn và phát tâm tu đạo chân chánh để giúp mình, giúp mọi người thân cùng an lạc.

   TN

 33. Nguyễn Thị Hồng

  Con xin cảm ơn thầy. sắp tới nhà con làm lễ cầu siêu cho cháu tại chùa (49ngay) . Con xin gửi cháu về chùa để cháu được gần gũi với Phật pháp. Con xin hỏi thầy là hôm trước con thấy cháu về con không nhìn thấy bằng mắt nhưng con cảm nhận được cháu còn chui vào vòng tay ôm của con nữa. Con hoàn toàn tỉnh táo nhưng không mở mắt ra được.con muốn hỏi thầy là cháu muốn gửi gắm đến con thông điệp gì có phải cháu cũng nhớ con nhiều ko.con cảm ơn thầy.

 34. Thiện Nhân

  A DI ĐÀ PHẬT

  Gửi bạn Nguyễn Thị Hồng,

  *Những gì gia đình bạn đang làm là rất ý nghĩa vì nó giúp con trai bạn có nơi nương tựa về tâm linh, từ đó giúp cháu giác ngộ để tu đạo giải thoát. Ngày cúng thất 49 ngày, nếu có thể, gia đình bạn nên làm lễ cúng dường trai Tăng thật thanh tịnh, để hồi hướng công đức cho con trai thì tốt nhất.

  *Bạn nên phát tâm tụng Kinh Địa Tạng liên tục trong vòng một năm để trợ duyên cho con trai hoá giải nghiệp chướng, mau chóng đủ phước lành để siêu sanh về Tịnh Độ. 10 ngày Trai trong tháng như Kinh Địa Tạng đã dạy, bạn ráng phát tâm ăn chay thật thanh tịnh, ngoài ra những ngày khác ráng giảm khẩu phần ăn mặn, tuyệt đối tránh sát sanh trong nhà và nên thường phóng sanh để hồi hướng cho cháu bé.

  *Giấc mơ cho thấy cháu bé rất thương bạn và rất biết ơn bạn, vì thế, hàng ngày khi niệm Phật bạn phải khuyên cháu bé cùng niệm theo và phát nguyện sanh về cõi Tịnh Độ của Phật A Di Đà để không còn phải chịu nghiệp khổ như hiện tại nữa. Việc tu học tinh tấn của bạn và gia đình sẽ giúp con trai bạn có thêm hành trang vững chắc để sớm ngày siêu sanh về cõi an lạc.

  Năm mới TN chúc bạn cùng gia đình cùng thức ngộ, cùng phát tâm tu đạo chân chánh để chuyển hoá những chuyện bất an, giúp cho gia đạo luôn được bình an.

  TN

 35. Đoàn Minh

  Kính thầy, con có 1 em nhà cô ruột bị mất do tai nạn giao thông, nhưng đem xuống bệnh viện rồi mất tại đó, gia đình con nên làm gì để em con được siêu thoát ạ, em mất được 20 ngày rồi ạ.Mong thầy gúp gia đình con ạ. Con cảm ơn thầy!

 36. Linh Lan

  Kính thưa thầy! Mẹ con đã mất được 5 năm, gia đình đã cải mộ! Nhưng mẹ con hay về nhà nhập vào em con rồi nói chuyện buồn khổ, khóc vì thương các con , buồn vì bố con đã lấy vợ 2 và có con riêng, thờ cúng mẹ không được trọn vẹn nên mẹ con hay bị đói ! Vậy con phải làm gì để mẹ con sieu thoát được ah?Con rất thương và lo cho mẹ! Mong thầy giúp đỡ cho gia đình con ah! Con cảm ơn thầy!

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Linh Lan,

   *Điều bạn nên và cấp thiết làm cho mẹ là bạn nên thỉnh một quyển KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN, trong quyển lớn có 3 quyển nhỏ: thượng-trung-hạ. Hàng ngày bạn ráng sắp xếp thời gian, tốt nhất là buổi sáng sớm, đối trước bàn thờ Phật (nếu không có thì bàn thờ tổ tiên hay bàn thờ mẹ bạn cũng không sao) mà trì tụng tối thiểu một quyển nhỏ, kết hợp niệm hồng danh A DI ĐÀ PHẬT và khuyên mẹ bạn cùng nhiếp tâm niệm theo. Mọi công đức tụng kinh đều hồi hướng cho mẹ bạn, nguyện mẹ bạn buông bỏ duyên trần, cùng tu học để sanh về Tịnh Độ.

   *Để có thể giúp cho mẹ bạn chọn vẹn, bạn phải phát tâm tụng KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN liên tục trong 49 ngày không gián đoạn, hãy dùng 49 ngày này vừa để sám hối với mẹ, vừa để giúp mẹ bạn chuyển hoá nghiệp lực hiện có, để giúp mẹ bạn có đủ công đức mà siêu sanh về Tịnh Độ.

   *Mẹ bạn sau 5 năm mà chưa thể siêu sanh là do bà tâm còn quá luyến ái con cái, thứ đến là do tâm đau khổ buồn hận khi thấy bố bạn đi bước nữa. Để chuyển hoá hai nghiệp này nhất thời là khó, tuy nhiên bạn phải phát tâm thật thanh tịnh, vì đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ mà làm thì mới có kết quả.

   *Hàng tuần vào mỗi thứ Bảy hoặc chủ Nhật kể tuần phát nguyện đầu tiên, bạn nên dâng cúng cơm chay, hoa quả cho mẹ bạn, tuyệt đối đừng dâng cúng đồ mặn mà mẹ thêm tổn phước, kế đó mới tụng kinh, niệm Phật. Người chết vốn không thể thọ dụng đồ ăn như lúc còn sống, vì thế, khi tụng KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN xong, bạn ráng tâm thật thanh tịnh, tâm hướng về mẹ, tụng Chú Biến Thực Biến Thuỷ Chân Ngôn sau:

   Triệu Thỉnh Chơn Ngôn (Chú triệu thinh hương linh):
   Nam mô bộ bộ đế rị, dà rị đa rị đát tha nga đa da. (3 lần)

   Biến Thực Chơn Ngôn (Chú biến thức ăn thành hương thực)
   Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ lồ chỉ đế, án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần)

   Biến Thủy Chơn Ngôn (Chú biến nước thành vị cam lồ)

   Nam mô tô rô bà gia, đát tha nga đa gia, đát điệt tha, án, tô rô, tô rô, bạt ra tô rô, bạt ra tô rô, ta bà ha. (3 lần)

   Nam mô Đa Bảo Như Lai
   Nam mô Bảo Thắng Như Lai
   Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai
   Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai
   Nam mô Ly Bố Úy Như Lai
   Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai
   Nam mô A Di Đà Như Lai. (3 lần)
   Phổ Cúng Dường Chơn Ngôn (Chú biến đồ ăn thức uống để cúng dường tận hư không giới chúng sanh)

   Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. ( lần)

   Chúng con nguyện cho mẹ (pháp danh) cùng chư vị hương linh hiện tiền nơi đạo tràng đồng được nương ánh từ quang của Địa Tạng Vương Bồ Tát, về đây thọ thực nghe kinh, buông xả duyên trần siêu sanh Tịnh Độ.

   Sau khi tụng xong bạn thực hành Nghi Thức Khai Thị Cho Hương Linh (rất quan trọng, chỉ làm mỗi tuần 1 lần), giúp mẹ bạn giác ngộ về nhân quả, sanh tử mà tu học để sanh về Tịnh Độ.
   Dưới Đây là Nghi Thức:

   NGHI THỨC KHAI THỊ CHO NGƯỜI LÂM CHUNG

   Nam Mô A Di Đà Phật!
   (Nghi thức này dùng khai thị cho (thân quyến, bạn bè, bố, mẹ, anh, chị, ông, bà, con cháu…) những phần (…) là người khai thị tự chọn cách xưng hô với người đã mất sao cho thích hợp.
   (…) ạ! Đời người là bể khổ, là sanh-lão-bệnh-tử, ai ai trong cõi đời này đều phải trải qua con đường đó. Nay (…) đã mất thân người, nếu (…) thương (cha, mẹ, ông, bà, anh, em, vợ, con…), (…) nên buông xả vạn duyên nhất tâm cầu nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Thế gian này rất khổ, (…) không nên lưu luyến nữa. Thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà có cây bảy báu, nước tám công đức, đất bằng vàng ròng, vô cùng trang nghiêm đẹp đẽ không thể diễn tả hết được. (…) nên nghe lời (…) khuyên, nếu thương (…) , (…) hãy lập tức phát nguyện đến thế giới Cực Lạc, một lòng cầu Phật từ bi đến tiếp dẫn (…) vãng sanh Tây Phương. Điều quan trọng (…) cần biết: Chỉ gặp Phật A Di Đà hoặc thấy ánh hào quang màu vàng ôn hòa của Tây Phương Tam Thánh, (…) mới theo các Ngài đi. Ngoài ra, khi thấy bất cứ cảnh tượng nào khác, tuyệt đối không nên để ý đến. Như vậy (…) nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.

   Bây giờ (…) sẽ khai thị cho các oan gia trái chủ của (…), kế đó sẽ niệm Phật, mong (…) hãy cùng nghe rồi nhiếp tâm cùng (…) niệm Phật theo.

   Nam Mô A Di Đà Phật!
   KHAI THỊ CHO OAN GIA TRÁI CHỦ
   Nam Mô A Di Đà Phật!
   Quý vị oan gia trái chủ kính mến, (…) tôi (Pháp danh nếu có) từ nhiều đời nhiều kiếp đã gây ra nhiều oan thù với quý vị nhưng cũng nên coi đó là đã có duyên với nhau. Phật dạy kết thân tâm pháp duyên là thù thắng nhất, cho nên quý vị nên kết thân tâm pháp duyên với (…) tôi, đừng nên gây chướng ngại cho (…) tôi, mà hãy cùng nhau niệm Phật với chánh niệm để cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Giờ đây xin khẩn cầu quý vị hãy nhất tâm niệm Phật, để giúp giúp nhau cùng được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hoàn thành Phật sự, thì vô lượng công đức này, sẽ hồi hướng cho quý vị thoát khỏi mọi khổ ải, được an lạc.
   Cầu xin quý vị hãy vì nhân duyên thù thắng này mà phát Bồ Đề Tâm, với lòng tin tưởng sâu sắc mà niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, toại nguyện vô lượng Phật độ.
   Nam Mô A Di Đà Phật!

   PHẦN NIỆM PHẬT
   (Sau khi khai thị xong, bạn bắt đầu nghi thức niệm Phật trợ niệm.)

   NGUYỆN HƯƠNG
   (Vị chủ lễ (bạn hay người nào cũng được) thắp 3 cây hương, đưa hương lên trán, quỳ trước bàn Phật hay bàn thờ của gia tiên hay của (…) và khấn nguyện.)
   Nam Mô A Di Đà Phật.
   Hôm nay, đệ tử chúng con cung tựu Phật tiền, phát nguyện trì niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà. Chúng con nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ.
   Hồi hướng cho Hương linh:
   Phật tử… Pháp danh…(tên người, tuổi, ngày sinh, ngày mất) Phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Nguyện đem công đức này hồi hướng đến oan gia trái chủ, thân bằng quyến thuộc của Phật tử (…) cùng pháp giới chúng sanh đồng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật Đạo.
   Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh. (Xá 3 xá, cắm hương vào lư và đứng dậy lễ Phật)
   KỆ TÁN PHẬT
   Đại Từ Đại Bi thương chúng sanh
   Đại Hỷ Đại Xả cứu muôn loài
   Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm
   Đệ tử chí tâm quy mạng lễ.

   LỄ PHẬT
   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tận Hư Không, Biến Pháp Giới, Quá Hiện Vị Lai, Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, Thường Trụ Tam Bảo. (1 lạy)
   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)
   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát. (1 lạy)

   KỆ NIỆM PHẬT
   Phật A Di Ðà thân kim sắc
   Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm
   Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào
   Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc
   Trong hào quang hóa vô số Phật
   Vô số Bồ Tát hiện ở trong
   Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh
   Chín phẩm sen vàng lên giải thoát
   Quy mạng lễ A Di Đà Phật
   Ở phương Tây thế giới an lành
   Con nay xin phát nguyện vãng sanh
   Cúi xin Đức Từ Bi Tiếp Độ.
   Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi A Di Ðà Phật.
   Kế đó niệm: (Nam Mô) A DI ĐÀ PHẬT hay A DI ĐÀ PHẬT . (Niệm liên tục theo nhịp tiếp dẫn tối thiểu từ 30 phút đến 1 giờ hay càng nhiều càng tốt)
   Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)
   Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)
   Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần)
   Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

   HỒI HƯỚNG
   Nguyện đem công đức này
   Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
   Trên đền bốn ơn nặng
   Dưới cứu khổ tam đồ
   Nếu có kẻ thấy nghe
   Đều phát lòng Bồ Đề
   Hết một báo thân này
   Sanh qua cõi Cực Lạc
   Nam Mô A Di Đà Phật. (3 lần)

   PHỤC NGUYỆN
   (Vị chủ lễ xướng)
   Nam Mô A Di Đà Phật.
   Thượng chúc Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận quốc thới dân an, thế giới hòa bình chúng sanh an lạc.
   Hôm nay… đệ tử chúng con hiệp cùng gia đình tang chủ, cung tựu Phật tiền, niệm Phật hộ niệm, nguyện đem công đức này hồi hướng cho Hương Linh:
   Phật tử… Pháp danh…, mất ngày… tháng… năm…, hưởng thọ…
   Ngưỡng nguyện Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Chư Đại Hải Chúng, từ bi gia hộ Phật tử… phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, tốc thoát u minh, siêu sanh Tịnh Độ.
   Nguyện đem công đức này hồi hướng đến oan gia trái chủ, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của Phật tử…, cùng pháp giới chúng sanh đồng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật đạo.
   Phổ nguyện âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, đồng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật đạo
   Nam Mô A Di Đà Phật.
   TỰ QUY Y
   Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)
   Tự quy Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)
   Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)
   Nguyện đem đức công này
   Hướng về khắp tất cả
   Đệ tử và chúng sanh
   Đều trọn thành Phật đạo.
   HẾT

 37. Thảo

  Kính thưa thầy.con của con sinh ngày 6/10/dương lịch,và mất ngày 10/6 âm lịch vào ngày cháu mất,cháu mặc bộ áo quần số 10/và cháu mất năm nay củng 6tuổi,con không hiểu vì sao lại có sự trùng lặp như vậy,mong thầy cho con biết với ạ,dạ con cảm ơn thầy nhiều ạ

 38. Lê Thị Hạnh Quyên

  Nam Mô A Di Đà Phật
  Bạn trai con mất do tai nạn được 1 tuần. Hôm làm tuần cho ảnh có cầu hồn ảnh về nhưng không về được. Gia đình có mời thầy về làm lễ cầu siêu cho ảnh rồi. Còn có phóng sinh nữa ạ. Nhưng lâu lâu con lại khóc. Không biề ảnh có siêu thoát được không Thầy

 39. NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

  Nam mô A Di Đà Phật! Con xin chào thầy ạ! Một năm trước con có vào trang web của thầy, xin thầy chỉ dạy cho con về cách niệm phật cho e gái con, e ấy mất hưởng dương 33 tuổi. Con được cư sĩ Phước Huệ chỉ dạy và con đã nhiếp tâm niệm phật và tự cầu siêu cho e con trong 49 ngày, 100 ngày và giỗ đầu của e. Con lại vừa chịu một mất mát lớn nữa là bố đẻ con bị liệt hơn 5 năm nay, con đón bố về nhà chăm sóc được hơn hai năm thì bố con mất vào ngày 3/3 năm Mậu tuất. Con đau đớn lắm thầy ạ, gia đình con không còn ai thân thích nữa, bố mẹ và e gái đều mất, chị gái cả của con thì ko quan tâm gì đến bố con cả, con 1 mình chăm sóc cho bố, bố con bị tiểu đường nặng rồi vết thương hoại tử, do gia đình con khó khăn, nên con tự mình thay rửa vết thương cho bố. Nhiều lúc vì áp lực cuộc sống, con còn nuôi 1 đứa con gái và 1 bé gái e gái con nữa, nhiều lúc con có hay quát mắng bố con. Lúc bố con gần mất, con luôn ở bên cạnh bố con, thấy bố con thở khó nhọc và ko nói đc gì vì lưỡi cứng, chỉ ra hiệu bằng mắt và gật hay lắc đầu. Con thấy thương bố và ân hận lắm, hận bản thân mình hay cãi bố và ko chăm sóc bố chu đáo. Trước lúc bố con mất một tiếng, con ngồi cạnh ông và nắm hai bàn tay bố khai thị cho bố và bắt đầu niệm phật. Con niệm được 20 phút thì bố con nắm chặt tay con, nấc 1 tiếng nhắm mắt và mồm bố ngậm lại(lúc ông yếu mồm ông ko ngậm đc). Con niệm phật thêm được chừng 5 phút thì con lại phải lo các việc hậu sự cho bố. Con xin hỏi thầy con ko niệm phật được nhiều cho bố, bố con lúc còn sống là Đảng viên ko tín Phật, lúc bố mất đi, con ko mời thầy niệm phật lúc phát tang. Việc cúng bố 3 ngày đến nay đều tự con niệm phật và đọc kinh à di Đà trước bàn thờ bố. Như vậy, bố con có được siêu thoát ko? Khi sống bố con đối xử với mọi người rất tốt và hay giúp đỡ mọi người. Bố con nóng tính nhưng ko hại ai bao giờ. Con trình bày dài dòng mong thầy bỏ qua, xin thầy chỉ dạy cho con nên làm gì để bố con được sớm siêu thoát, ko còn chịu đau đớn hay phiền não gì nữa. Con xin cảm ơn thầy!

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Nguyễn Thị Ngọc Ánh,
   Bạn thật vất vả và trải qua quá nhiều việc buồn, cố lên bạn nhé. Bố bạn lúc còn sống không tin Phật, nhưng được bạn khai thị và niệm Phật lúc lâm chung, và được bạn niệm Phật tụng kinh A Di Đà như hiện giờ là ông cũng có phước và có duyên với Tịnh Độ. Chắc bạn đã biết về các việc phải cúng chay, phóng sanh,…nên PH không nhắc đến nữa. Nếu bạn có thể vì bố mà không sát sanh, ăn chay thì rất tốt.

   Về việc giúp người chết được sanh về Cực Lạc, hoặc về cảnh giới tốt lành là rất khó vì chính yếu tùy thuộc vào người chết. Tuy nhiên, bố con thì có sự tương thông. Bạn hãy thật chân thành khai thị mỗi ngày và vì ông mà đọc kinh A Di ĐÀ, niệm Phật. Bạn cần tin chắc mỗi một niệm bạn nhiếp tâm niệm danh hiệu Phật thì chính là Phật đang hiển hiện. Và bạn cần thực hành như thế mỗi ngày, chứ không chỉ trong 49 ngày. Trong tích xưa ghi lại, đến khi bạn mộng thấy người thân đó hoặc ngồi trên hoa sen, hoặc sanh về cảnh trời,..thì lúc đó mới có thể chắc chắn là người đó đã được an vui.

   Bạn nhớ phải khởi cho được tâm chân thành ngày này qua ngày khác (vì có khi qua thời gian là tâm mình làm theo thói quen, thiếu sự chân thành thật sự) thì mới cảm được tâm Phật bạn nhé.
   Chúc bạn tinh tấn, an vui.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 40. NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

  Nam mô A Di Đà Phật, xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo của cư sĩ Phước Huệ!

 41. Lê Mai

  Nam mô a di đà phật.
  Thưa thầy cho con hỏi. Bà ngoại con mới mất được 3 ngày. Bây giờ phải niệm phật như thế nào. Hay mỗi ngày cúng cơm thì cúng những gì để cho linh hồn bà con sớm siêu thoát ạ. Con xin cảm ơn thầy!
  Nam mô a di đà phật!

 42. lê mai

  con xin hỏi thầy, con có thể đi tìm người chết ở địa phủ không?

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Lê Mai,

   Trong KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN nói: người xuống được địa phủ hoặc do nghiệp lực, hoặc do nguyện lực gia hộ của chư Phật và Bồ tát. Ngoài 2 điều này ra không ai có thể xuống địa phủ cả. Câu hỏi bạn nên đặt ra: Xuống địa phủ tìm người thân để làm gì?

 43. Co dấu

  Thưa thầy. Mẹ con chết trong bênh viện thì hương linh ở trong bênh viện hay sao thầy?

 44. Nghĩa

  Thưa thầy ba con mâ’t cũng đươc bốn tháng rùi, nhưng lúc làm thất 49 ngày con có nằm mơ thâý ba con về báo rằng ba bíêt ba mâ’t rùi và nói con ráng ở lại mạnh khỏe ba nệm a di đà phật để về vơí cực lạc phù hộ cho con mẹ và các em .Vậy là ba con có siêu thoát chưa vây thầy. Con chỉ găp đươc 1 lần đó đó thôi dến bây giờ con ko nằm mơ thâý ba con nưã !

 45. nguyễn trà sen

  Thầy ơi con trai con đi tắm cùng bạn và chết đuối. Con cũng mời thầy rước hương linh cháu về chùa và lập bàn thờ cháu ở chùa. Trong 49 ngày con cũng tụng kinh Địa Tạng và niệm phật cho cháu, cúng dường chư tăng và chùa… Cháu mất khi 18 tuổi con đau khổ quá mặc dù cháu đã mất được hơn 1 năm nay nhưng con vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Thầy cho con một lời khuyên, không biết kiếp trước con làm gì nên tội mà kiếp này con khổ quá thầy ơi. Vì trước đó chồng con mất khi ở nước ngoài vì không kịp vào viện, 10 năm sau con trai con lại đuối nước, con cứ nghĩ nhiều mà đêm con không ngủ được cũng chẳng bao giờ con và người nhà nằm mơ màng gì về cháu cả. Con rất muốn thầy cho con một lời phúc đáp và giải thích tại sao số kiếp con lại đau khổ quá thế ạ. Con xin chân thành cảm ơn thầy và mong lời giải đáp của thầy.

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Nguyễn Trà Sen,

   TN xin chia sẻ và hiểu nỗi đau của bạn. Trong khoảng thời gian 10 năm mà mất hai người thân, để vượt qua được bạn phải có trí lực thì mới có thể vững vàng đi tiếp quãng đời còn lại của cuộc đời.

   *Việc bạn lo cho con trai như vậy là rất đúng pháp. Điều bạn hiện cần lo là phải lo cho chính bạn, trong đạo gọi là phải tự độ chính mình, bởi khi người thân đột ngột qua đời, ngoài nỗi đau ập đến cho người ở lại, đó còn là một dấu hiệu báo cho mọi người biết: vô thường luôn ập tới bất cứ lúc nào và sẽ cướp đi thân mạng của tất cả chúng ta, không trừ một ai, cho dù là trẻ, già, giàu, nghèo, sang, hèn… Hai chữ tự độ hàm ý: Người thân mất thì đã mất rồi, cho dù bạn quằn quại, đau đớn, dằn vặt, phiền trách… người thân đều không thể sống lại. Đạo Phật thường nói về nhân-quả và phước-nghiệp. Mỗi chúng sanh có mặt trong cõi đời này đểu gắn với nhân-quả, phước-nghiệp do chính chúng sanh đó tạo tác từ vô thỉ tới nay. Chiếu theo lời Phật dạy trong kinh Nhân quả 3 đời thì người bị đoản mạng (chết yểu, chết hoạnh tử hay còn gọi bất đắc kỳ tử) đều có liên quan tới nhân quả báo ứng và phước nghiệp tiền kiếp. Vì thế điều đầu tiên TN khuyên bạn là bạn phải dũng cảm để chấp nhận sự thật này và lấy đó làm lời cảnh tỉnh cho mình: nếu mình không gấp rút giác ngộ, hồi đầu, tu đạo chân chánh, bỏ ác, hành thiện, ắt một ngày nào đó có thể không xa, chính mình cũng sẽ bị vô thường ập tới cướp mạng và sẽ phải ra đi khi trong tức tưởi vì không biết lý do. Điều thứ hai là khi người thân qua đời nếu họ thấy người còn sống quanh năm suốt tháng ủ rũ, chán than, thân tàn, lực kiệt… sẽ khiến người chết không thể siêu thoát, bởi một là khiến họ quyến luyến; hai khiến họ nghĩ mình đã tạo lỗi, gây ra những nỗi đau cho người còn sống, do đó họ sẽ tìm cách nán lại để an ủi, chuộc lỗi với người còn sống. Thực tế thì họ không thể làm gì vì thân đã mất, phước không có, nghiệp đang mang chưa kịp trả, do vậy việc họ nấn ná lại chỉ làm cho chính họ phải gánh, chuốc thêm phiền não và oán hận, từ đó mà vô tình họ đã đánh mất cơ hội siêu sanh của bản thân. Suy xét thấu đáo một chút: Một người hết tiền, muốn mua một cái bánh nhỏ cũng không thể. Phước-nghiệp của chúng ta cũng vậy. Phước không có, nghiệp sâu dày, khi quả chín, không có sự tu học để chuyển hoá, ắt phải trôi theo dòng nghiệp. TN nói vậy để bạn hiểu: ngay chính chúng ta, khi còn sống, nếu không thức tỉnh kịp thời để bỏ ác, hành thiện, tu đạo chân chánh, nhằm chuyển hoá nghiệp, giúp tăng thâm phước huệ, nghiệp giảm, thì khi quả nghiệp hiện tiền gặp duyên, trổ quả, chúng ta cũng giống người thân vừa qua đời, cũng trôi theo biển nghiệp sanh tử luân hồi.

   *Người chết hoạnh tử thường là khó siêu hơn người thọ mạng mãn rồi ra đi trong an lạc. Vì vậy bạn phải tỉnh thức chính mình: đau khổ, khóc than là phiền não sẽ nhấn chìm tất cả chúng ta vô biển khổ luân hồi. Vì thế muốn vượt qua biển khổ này không ai giúp được bạn, ngoài chính bạn. Giúp cách nào? Hãy lấy lại niềm vui trong cuộc sống; hãy phát tâm tu đạo chân chánh; hãy năng hành thiện, bỏ ác, hàng ngày mọi nơi đều niệm Phật rồi hướng cho người đã mất. Tại sao nên niệm Phật mọi nơi? Bởi Phật là Giác; Phật là chuyển hoá phiền não, vì thế năng niệm Phật=năng chuyển hoá phiền não. Nhờ sự tinh tấn này, bạn đã gián tiếp giúp cho người thân hiểu được ý nghĩa sống, hiểu được nhân-quả, sanh tử, vô thường, từ đó mà không cần độ, nhưng họ đã tự độ cho chính mình mà được giải thoát về cõi an lạc.

   *Phật nói vợ chồng, con cái đều gắn liền với nghiệp ân-oán, báo ân, báo oán, trả nợ, đòi nợ. Ngoài những nghiệp duyên này ra không còn một duyên nghiệp nào khác. Bạn nhận ra điều gì từ lời Phật dạy? Duyên, nợ giữa bạn và chồng, con chỉ đến vậy là tận. Tuy nhiên, chồng, con bạn vì nghiệp dày phước mỏng nên phải ra đi sớm, nay bạn còn cơ hội ở lại, bạn phải tìm cách để thoát ra khỏi vòng nghiệp lực luẩn quẩn này, trước là độ mình, sau là độ người thân. Muốn thế bạn phải tu đạo và chân chánh tu. Được vậy bạn mới có cơ hội để cứu giúp những người thân đã mất và có thể vững vàng bước tiếp đoạn đường còn lại của cuộc đời. Trong đạo gọi đó là tự độ, độ tha.

   Sướng-khổ, hạnh phúc-bất hạnh…đều do chính bạn. Trời, Phật, Bồ tát không thể giúp bạn nếu chính bạn không muốn thức tỉnh để chuyển hoá chính mình.
   Nguyện chúc bạn sớm thức ngộ để tìm lại chính mình.

 46. Trần chiêu linh

  Nam Mô A Di Đà Phật
  Thầy ơi ! Em con mới bị tai nạn mất được 4 tuần , em con ở Hà Nội . Con sống ở Sài gòn , vậy con cúng thất và cầu siêu với phóng sanh hồi hướng cho em con ở Sài gòn được không ạ .
  Con cảm ơn thầy ạ

  • Sứ giả Như Lai

   Bạn cứ tiến hành những việc đó rất tốt.Khi chỉ còn linh hồn thì khi nghĩ đến ai thì liền gặp được người đó,nghĩ đến nơi nào liền đến chỗ đó.Cái này là những người sau khi chết đi sống lại đã kể như vậy.

   Bạn có thể niệm Phật và khuyên em bạn niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc vì về Cực Lạc thì thành Bồ Tát nên ko còn sanh lão bệnh tử và có lục thông, tiến tu sau này sẽ thành Phật. Còn gì tuyệt vời hơn nữa.

  • Trần chiêu linh

   Nam Mô A Di Đà Phật
   Dạ cảm ơn thày nhiều ạ

 47. Hoài Thương

  Nam Mô A Di Đà Phật.
  Chào thầy, thầy cho con hỏi: Bà ngoại con mất cách đây khoảng hai tháng và sau đó bà có hiện về báo rằng bà rất khổ sở và thiếu thốn, không cơm ăn, không tiền bạc, bị tra tấn xét hỏi đau đớn. Mặc dù ở nhà cũng đã tụng kinh cầu siêu, phóng sanh nhiều rồi. Mong thầy chỉ điểm cho con cách nào để giúp bà con sớm siêu thoát và không phải chịu khổ nơi âm giới nữa.
  A Di Đà Phật.

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Hoài Thương,

   *Việc bà bạn hiện về thông báo khổ sở, thiếu thốn không tiền bạc và bị tra tấn xét hỏi đau đớn cho thấy việc tụng kinh cầu siêu, phóng sanh của gia đình bạn hoặc làm chưa đủ thành ý, hoặc nghiệp lực của bà bạn quá sâu dày nên không có sự chuyển hoá tích cực. Gia đình bạn nên tìm hiểu kỹ lại xem khi còn sống bà bạn thường có những ân oán, hay gây tạo những nghiệp tội gì? từ đó mà nương theo, giúp bà bạn, đồng sám hối trước Tam Bảo thì may ra mới có sự chuyển hoá tích cực.

   *Việc cúng siêu độ vong linh là vô cùng quan trọng, không phải mâm cao, cỗ đầy, mời thật nhiều Tăng Ni về cúng đã là đủ, bởi nếu chư Tăng Ni đến cúng mà tâm người thân lại tứ tán, không hoà cùng chư Tăng Ni để phát lồ sám hối, tịnh tâm tụng kinh, niệm Phật, bái sám thì việc siêu độ là vô ích, bà bạn sẽ không nhận được sự trợ lực nào cả. Do vậy để việc siêu độ người thân vừa qua đời được lợi lạc, người còn sống phải ý thức được mình đang làm gì và phải phát tâm thật chân thành và thanh tịnh, được vậy người chết, người sống đều có lợi lạc.

   *Gia đình nên phát tâm hàng ngày thay bà sám hối, tụng Kinh Địa Tạng và niệm Phật, khuyên bà bạn phải đồng phát tâm sám hối theo, buông hết duyên trần, cùng niệm Phật rồi phát nguyện sanh về Tịnh Độ. Thời gian phát tâm tuỳ theo nghiệp lực của bà bạn mà hành trì, tất sẽ lợi lạc.

   Nguyện chúc gia đình bạn phát tâm tinh tấn tu học thanh tịnh và bà bạn sớm được siêu sanh về Tịnh Độ

 48. Nguyễn Ngọc Hân

  Con kính chào thầy, xin thầy chỉ giúp con. Con có một đứa e trai chuẩn bị lên lớp 7,tính nó thì rất nghịch, hay đi chọc phá người khác, nhiều lần tính con nóng với nghiêm túc nên đã buông lời mắng nhiếc e ấy thậm tệ, chính con cũng cảm thấy mình quá đáng. E con tính nó tự ái, quậy nhưng lại tình cảm nghe lời ba con lắm. Vì E con tính nó tự ái nên mỗi lần ba mẹ hoặc con la nó đòi chết nhưng không ngờ e làm thật. Ba mẹ con rất đau khổ vì ba mẹ con thương e nhiều lắm, nay cũng là 28 ngày của e rồi, hàng tuần nhà con đều cúng thất cho e, cùng với đạo tràng tụng kinh cầu siêu cho e, con biết tội tự tử nghiệp rất nặng , con muốn giúp e sớm được siêu thoát nhằm bù đắp lại những lỗi lầm con gây ra cho e của con. Bài viết con dài mong thầy thông cảm, con chỉ muốn nói rõ sự việc để thầy giúp con tìm ra cách để giúp e con. Con cảm ơn thầy rất nhiều.!

  • Sứ giả Như Lai

   A Di Đà Phật.

   Việc đơn giản nhất nhưng có công đức lớn nhất là niệm A Di Đà Phật hồi hướng cho em của bạn.Niệm Phật là việc thiện lớn nhất trên đời.

   Ngọc Hân cũng có thể mua cá,ếch. .phóng sanh.Phóng sanh thì tốt cho Ngọc Hân,cho những con vật được phóng sanh và tốt cho em của Ngọc Hân vì phóng sanh công đức rất lớn .Trước khi phóng sanh,bạn cần quy y và niệm Phật cho những con vật mà bạn mua để phóng sanh.Bạn đánh “Nghi thức phóng sanh đơn giản” vào khung search và tìm đọc bài đó.Nếu làm đúng theo nghi thức thì phóng sanh có công đức rất lớn vì bao gồm ba hình thức bố thí là tài thí(mình bỏ tiền ra mua con vật để phóng sanh),pháp thí(quy y và niệm Phật cho con vật là pháp thí),con vật đang bị nhốt đang sợ hãi,mình thả nó tự do ko còn sợ hãi là vô úy thí.Tài thí sẽ được giàu có,pháp thí được thông minh trí tuệ,vô úy thí thì được khoẻ mạnh sống lâu.

 49. Minh Đức

  xin hỏi : đây có phải dựa trên học thuyết bardo của mật tông không ạ?

 50. Nguyễn Thị Linh Nga

  Con chào Thầy!!
  Con gái con mới mất đc 9 ngày do mắc bệnh hiểm nghèo, trước đó cháu đã đc các Bác sĩ cứu sống 1 lần nhưng cháu vẫn ko qua đc cửa tử và đi khi cháu chuẩn bị đc 11 tháng tuổi. Con an táng cháu ở quê nhưng mang di ảnh và bát hương cháu về nhà Thờ cúng. Con mang hương linh của cháu lên Chùa nhờ các Thầy trên chùa hàng ngày kêu tên cháu cho cháu nhanh siêu thoát. Ko biết việc con đem bát hương của cháu về nhà thờ cúng như vậy có nên hay ko ạ? Bởi vì con nghe nhiều người nói là ko nên, cháu sẽ khó siêu thoát. Và cháu nhỏ như vậy nên cúng thất tuần cho cháu ra sao. Mong Thầy chỉ cho con đường đi nước bước. Và con nên tụng kinh như nào để con của con nhanh đc siêu thoát.
  Cháu trước nay khoẻ mạnh, chỉ 1 cơn sốt nhẹ và cháu mắc bệnh hiểm nghèo ra đi trong sự ngỡ ngàng tột độ của gia đình. Bản thân con ko tin rằng cháu đã mất. Hôm cháu ra đồng, có nhập vào bác dâu khóc kêu đau đớn, cứu cháu, và đem cháu về nhà. Cháu rất lưu luyến với bố mẹ, các chị nên giờ con phải làm sao để cháu nhanh đc siêu thoát?
  Mong thầy giải đáp giúp con để con có hướng Thầy ơi. Từ ngày cháu mất con như người điên. Con cám ơn Thầy

  • Sứ giả Như Lai

   A Di Đà Phật.

   Chào bạn Linh Nga,

   Xin chia buồn cùng bạn và gia đình.Bạn hãy nói với cháu là con người ta còn thân người thì mới đau bệnh,cháu đã không còn thân người nên không còn đau bệnh.

   Để giúp cháu mau siêu thoát bạn nên tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật hồi hướng cho cháu.Bạn cũng khuyên cháu niệm Phật cầu Phật A Di Đà tiếp dẫn về Cực Lạc ,về Cực Lạc tương lai sẽ thành Phật.Sau này bạn được vãng sanh Cực Lạc thì mẹ con sẽ được đoàn tụ lâu dài.(Bạn tìm đọc Pháp ngữ và khai thị của Hòa Thượng Diệu Liên rất hay).Bạn hãy nén đau buồn mà niệm Phật nhiều thì con bạn sẽ có lợi ích.Bạn cũng có thể kết hợp thêm phóng sanh ,phóng sanh có công đức rất lớn,cứu một sinh mạng còn hơn xây bảy tháp chùa.

  • Sứ giả Như Lai

   Chào bạn Linh Nga,
   Trích Pháp ngữ khai thị của Hoà Thượng Diệu Liên:

   Quý vị có biết lợi dụng thời gian mà tu hành không?

   Nếu quý vị lấy thời gian coi ti vi, tới và rời sở làm, ngồi xe, đi bộ mà niệm Phật, lấy thời gian đọc sách ngày thường mà đọc kinh Phật, tu hành như vậy là đủ rồi, ai nói không có thời gian rảnh rỗi vậy?

   Làm thế nào mà tránh khỏi người nhà sanh ly tử biệt?

   Phật pháp có tình người nhất, chỉ cần cả nhà quý vị già trẻ đều niệm Phật thì trong tương lai sẽ cùng sanh Tây Phương, vĩnh viễn ở với nhau mà không bị nhận chịu nỗi khổ sanh ly tử biệt, đời đời tu với nhau trong cùng một cõi mãi đến khi thành Phật đạo.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *