Các Hiện Tượng Người Chết Không Siêu Thoát Phải Sanh Vào Ác Đạo

Các Hiện Tượng Người Chết Không Siêu Thoát Phải Sanh Vào Ác Đạo

1. Thân trung ấm

Sau khi tắt thở, thần thức (còn gọi là linh hồn) người chết, nếu chưa được giải thoát, phần nhiều trải qua giai đoạn tối tắm mờ mịt, đến ba ngày sau sau mới biết mình đã chết. Khi đó, người chết bắt đầu đi vào thân trung ấm, thấy được những kẻ thân thuộc của mình, nên đắn đo tự hỏi không biết ta đã chết chưa. Vì thế, hơn lúc nào hết, con cháu người thân nên luân phiên niệm Phật, để nhờ oai lực Phật dắt dìu người thân đã chết về cõi Tịnh độ.

Khi con người bỏ thân xác này, chuyển qua một thế giới mới, chính họ đang ngơ ngác không biết đi đường nào cho phải, thế nên phải nhờ vào phương pháp niệm Phật để cứu độ cho họ. Việc gia đình mời được những bậc thiện tri thức khai thị cho họ biết đường vãng sanh về cõi Phật là điều vô cùng trọng yếu. Lúc này người vừa chết chưa được giải thoát, nên quanh quẩn trong gia đình và người thân. Họ cũng kể lể khóc than, nhưng những người thân trong gia đình hoàn toàn không hiểu được. Rồi người chết buồn rầu giận dữ, khóc lóc, thấy người thân con cháu gọi đến tên mình rồi than khóc, thấy hình ảnh mình cùng các phẩm vật bày trên bàn thờ, họ tự nhủ “Ta đã chết rồi sao?”. Lúc ấy họ hết sức đau khổ, muốn đến nói với gia đình rằng “Tôi còn sống đây!”, nhưng không ai thấy nghe cả. Việc này khiến người chết giận dữ, bỏ đi, không nghĩ đến cảnh giới lành dữ thế nào. Đây là tình trạng những hương linh đang sống trong cảnh khổ bơ vơ không nơi nương tựa, sắp đi vào các đường ác. Lúc này thân trung ấm, hay linh hồn có yêu mến người thân gia đình bao nhiêu đi nữa, nhưng vì âm dương cách trở cũng không thể đến với nhau được. Vì thế, để tránh đi vào đường ác, thân trung ấm nên yên lòng niệm Phật A-di-đà hay bồ tát Quan Thế Âm, cầu xin các Ngài cứu độ. Đây cũng là lúc gia đình phải hết lòng niệm Phật để cứu độ người thân đang ở thân trung ấm bơ vơ.

Lúc đó có trận cuồng phong dữ dội thổi đến, nào đá lỡ sấm dậy, có những hạng người mặt mày hung dữ làm cho thân trung ấm khiếp sợ, thân này bèn chạy khắp nơi tìm nơi ẩn nấp như cầu cống, miếu, các lăng tháp… Khi đó thân trung ấm cực kỳ buồn khổ, sợ hãi, không có nơi nương tựa, rất muốn làm lại thân người nhưng không được, vì thi thể của mình trước kia bị gia đình người thân bỏ vào hòm, hay chôn xuống đất, hoặc đã hỏa táng rồi, không có thân xác nào nhập vào được. Đang lúc khiếp sợ đó, thân trung ấm thấy có những luồng ánh sáng yếu ớt của lục phàm hiện ra: ánh sáng cõi Người, Trời, A tu la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Các luồng ánh sáng đó chiếu đến, người chết cảm với luồng ánh sáng nào thì luồng ánh sáng đó sẽ sáng lên. Ánh sáng cõi Trời màu hơi trắng. Ánh sáng cõi Người màu hơi vàng. Ánh sáng cõi A tu la màu hơi lục. Ánh sáng địa ngục màu khói đen. Ánh sáng ngạ quỷ màu đỏ. Ánh sáng súc sanh màu hơi xanh. Ánh sáng hào quang của các cõi Phật thì sáng rực rỡ. Nhưng vì nghiệp lực nặng nề, người chết khi thấy các hào quang sáng chói của cõi Phật thì sợ hãi, chỉ ưa thích các ánh sáng yếu ớt dễ chịu trong lục đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Trời, Người, A-tu-la chiếu đến, nên tham đắm liền đầu thai vào lục đạo chịu khổ mãi trong vòng luân hồi. Vì thế, nếu đã biết được, ta cần phải tránh xa lục đạo ra. Khi thấy hào quang sáng chói mãnh liệt thì biết đó là hào quang của chư Phật, không nên sợ hãi, không khiếp nhược, lập tức niệm Phật A-di-đà, bồ tát Quán Thế Âm, đem toàn thân nương vào đó, tức khắc sẽ được sanh về cõi Phật an vui, xa lìa khổ não trong sáu đường khổ.

Có khi người chết vì nghiệp duyên quá nặng nên lang thang trong cõi âm, thấy nhiều cảnh tượng rất ghê sợ như: tối tăm, bão táp, sấm sét, sương mù v.v… thì khiếp sợ quá đỗi, phải tìm phương trốn tránh, bỏ cả thân mạng mà tuôn chạy. Khi ấy họ lại thấy ở trước mắt có núi đèo, hang hố, cây cối, bụi rừng. Vì muốn vội vàng tránh thoát, nên họ không kịp lựa chọn phải vào chỗ nào, chỉ cần biết phải nấp vào một nơi nào đó. Khi có chỗ nấp thì không muốn ra khỏi nữa, sợ rằng nếu ra khỏi sẽ bị khổ sở. Rốt cuộc họ không ngờ mình đã trở lại thọ thân hèn hạ và chịu thêm nhiều đau khổ!

Nay xin lược thuật nghiệp thức của kẻ chết, nếu sắp sanh vào đường A-tu-la, sẽ có các hiện tượng như sau: thấy những vườn cây khả ái và những vầng lửa lẫn lộn chuyển xoay. Nếu người chết thấy những cảnh tượng ấy mà sanh lòng vui vẻ đi đến đó, tức là đầu thai vào đạo A-tu-la.

Nếu nghiệp cảm của kẻ chết sắp sanh vào đường súc sinh, thì họ tự cảm thấy có núi non, hang hố, vực sâu hiện ra trước mắt, nếu muốn vào trong đó tức là đầu thai vào đường súc sinh.

Nghiệp cảm của kẻ chết nếu sắp sanh vào đường ngạ quỷ thì họ sẽ tự thấy có một bãi sa mạc không cây cối, hoặc có những hang hố, cỏ cây khô héo… Đó là cảnh tượng của ngạ quỷ, nếu sanh vào trong đó thì luôn luôn chịu đói khát và hết sức khổ sở.

Nếu nghiệp cảm của người chết sắp sanh vào địa ngục, thì họ cảm thấy trong thân mình như bị gió lạnh áp bức. Rồi họ lại tự thấy những ngọn lửa của địa ngục bốc lên, vì ưa sự ấm áp, nên vội đi vào trong đó. Nếu kẻ chết sanh vào địa ngục Đại hàn, thì trước hết cảm thấy trong thân mình như bị chạm phải luồng gió nóng, hay bị lửa đỏ nung đốt, cho nên khi hơi mát trong địa ngục đại hàn bốc lên, họ cảm thấy sảng khoái dễ chịu. Vì ưa mát mẻ nên vội vàng đi vào trong cảnh ấy, lập tức họ sẽ bị bó buộc không thể nào tránh thoát được nữa.

Hơn nữa, nếu lúc còn sống, trong khi gây nghiệp, thường có bạn bè hùa nhau giúp đỡ, thì khi lâm chung người chết sẽ thấy bạn bè đồng nghiệp với mình ngày trước hiện ra trước mắt. Khi đó vì xúc động, nhớ đến tình cảm ngày xưa, người chết vội vàng chạy đến với bạn. Nhưng khi đã đến rồi, thì cảnh ấy hoàn toàn thay đổi, người chết phải chịu mọi điều khổ sở.

Nếu biết được thế, khi thấy những cảnh tượng trên, ta phải giữ vững tâm chí, chớ nên vội vàng đi đến, cần phải nên chăm lòng cung kính niệm danh hiệu Phật A-di-đà, để cầu Ngài đến cứu độ cho mình là tốt nhất.

2. Chuyển sanh vào loài bàng sanh

Theo nghiệp cảm, người chết nếu sanh vào bàng sanh thì có thể thành một trong bốn loài: Thai, noãn, thấp, hóa.

2.1. Đọa vào loài thai sinh và noãn sinh

Nếu người nào lòng xan tham tật đố nặng nề, thì sẽ đầu thai làm các loài như: chó, mèo… (thai sinh). Còn ai lòng sân hận quá nặng, thì đọa làm loài rắn rết, bò cạp… (noãn sinh). Còn người nào lòng dâm dục nặng nề, thì đọa làm loài uyên ương, chim tước, chim cáp v.v… (vì những loài này dục tình lắm nặng nề). Người nào ưa chơi bời trụy lạc, thì đọa làm loài vượn, khỉ v.v… (thai sinh).

Tóm lại, cội gốc của tội lỗi là do ở ngu si mà ra.

Có khi người chết bỗng thấy những loài hữu tình đồng loại vừa ý, nên vội vàng chạy đến. Tuy các loài này cũng nương theo nhân duyên hòa hợp của cha mẹ mà đầu thai, nhưng những điều kiện trói buộc của thế giới này đơn giản hơn so với đường vào cõi Người, cho nên rất dễ bị đọa vào.

2.2. Đọa vào loài thấp sinh

Loài thấp sinh là loài nương vào chỗ ẩm thấp mà sinh sống. Người chết có khi vì ngửi được mùi vị của chỗ mình sắp đến thọ sanh, sanh lòng ưa đắm, liền đến đó nương vào. Chỗ thấp sinh là những nơi ẩm thấp, bùn lầy nhơ nhớp, người chết lấy đó làm tự thể, chứ nơi đó không có tinh huyết của cha mẹ hòa hợp. Khi đi đến nương vào chỗ ẩm thấp để thác sanh, người chết bạ vào vật gì mục nát, hoặc là phân bón v.v… tùy theo nghiệp lực của mình mà đến gần gũi ưa đắm thác sanh.

2.3. Đọa vào loài hóa sinh

Hóa sinh là những loài rồng, loài chim kim sí. Cũng là gốc ở trong bốn loài: thai, noãn, thấp, hóa mà ra, nhưng nó là loài hóa sinh đặc biệt, được hưởng thọ sự sung sướng như các cõi Trời. Tuy nhiên, những loài này thuộc về súc sanh, một trong ba ác đạo, chúng vẫn không thoát khỏi sanh tử luân hồi và phải chịu nhiều khổ não khác.

Tỳ kheo Thích Nhuận Nghi

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

635 Phúc đáp

 1. Nguyễn đình thịnh

  Con xin chào thầy ạ mong thầy giải đáp giúp con là cha con mới mất vào tuổi 49 đến hôm nay là tuần thư 7 gần được 49 ngày của cha con , trong thời gian này con luôn đi chùa và tụng kinh niệm phật siêu độ cho cha con ạ con hỏi thầy là con làm như thế thì cha con có được siêu thoát và vào ngày 49 của cha con con mời thầy ơ chùa về làm lễ siêu độ và gọi hồn cha con thì có được không ạ

 2. hằng

  Con chào thầy .Cho con hỏi bacon đã mất cách đây 5 năm nhưng mới đây chị dâu con có đi coi thầy .Ông thầy nói ba con chưa siêu thoát ba còn quanh quẩn trong nhà .Muốn ba siêu thoát con phải làm gì ạ .Con xin thầy chỉ cho con với .Con xin cảm ơn thầy nhiều ạ.

 3. Chu Đức Hậu

  Nam mô a di đà phật.
  Con cầu xin thầy chỉ cho.
  Mẹ con mất, bà chị dâu không hợp với mẹ nên đã sai chị gái con lấy nước vôi bôi vào lòng bàn tay, bàn chân mẹ con trước khi niệm. Lúc đó bả nói làm vậy để khi xuongs âm phủ bị tra hỏi thì coi như không có gì ngoài hai bàn tay trắng để con cháu được yên ổn làm ăn. Sau khi lo tang xong, con có đi hỏi các chỗ nhưng chả ai biết việc này có ý nghĩa gì cả. Có những lời đồn là làm vậy để mẹ con bị đầy đọa, không về nhà được,… rất các ý.
  Con rất hoang mang, xin kính nhờ thầy chỉ giáo ạ.

 4. Tạ văn mão

  Nam mô adi đà phật
  Còn chào thày ạ con có câu chuyện thế này nhờ thày chỉ bảo giúp con
  Chuyện là thế này con tình cờ quen 1 cô gái thái trắng bố và và bác cô ý đã mất bố cô ý ngày trước làm thày bùa chài , yểm cứu người là chính sau khi bố bà bác mất đi và bác cônys theo cô ý từ năm 16 tuổi còn bố mới mất vài năm cả bố và bác thường hay nhập vào cô ý và nói chuyện với con như người thật vậy , nhưng ko hiểu sao cố ý thích con mà con lại ko thích vì ko có tình cảm . Bố vag bác cô ý bảo nhà con có hạn và bảo giải hạn cho gđ con và con đưa cô ý về cô ý giải hạn gồm 3 lá trầu 3 quả trứng và giải hạn và lấy chỉ đen buộc vào tay 3 người trong gđ con nhưng con sợ bác và bố yểm vào nhà con và theo con nên con sợ thày cho con lời khuyên ạ con cám ơn thày.

 5. Diệu

  Nam mô a di đà phật.
  Thưa thầy, 2 bạn con mới qua đời cách đây không lâu, mới được 3 tuần ạ. Do đuối nước mà qua đời tuy đã gọi hồn về nhưng 2 bạn con không lên. Nếu 49 ngày mà 2 bạn ấy vẫn không lên thì phải làm sao ạ. Xin thầy hãy chỉ bảo cách làm đúng đắn. Bạn con mới 15 tuổi ạ. Con xin cảm ơn thầy

 6. Vĩnh Phú

  Kính gởi quý thầy! Con tên Nguyễn Vĩnh Phú mẹ con bị bệnh nên mất cách đây 4 năm. Sau 2 năm mẹ mất thì ba con có vợ ở riêng. con thì ở nhà một mình. Nhưng từ khi mẹ con mất thì con không sao ngủ được trong nhà vì mỗi đêm nằm trong phòng đều nghe tiếng bước chân đi ngang, qua lại. Đốt nhang thì cháy chân nhang, đặc biệt nghe nhiều tiếng động lạ lắm. Bây giờ con phải làm sao để mẹ con được siêu thoát! Con đi xem bói thì ai củng nói là con ăn không cúng, ba con cưới vợ mới nên mẹ con giận! Con thì một mình nên ăn cơm tiệm chứ cũng không có nấu cơm! Bây giờ con phải làm sao thầy ơi, con sợ lắm có nhà mà ko dám ngủ phải qua nhà bạn ngủ suốt!!

  • Nguyễn Thị Lựu

   Bạn Vĩnh Phú thân mến,

   Điều mà bạn muốn cho mẹ của bạn được siêu thoát thì đã được các liên hữu trình bày đầy đủ trong mục này rồi, bạn hãy đọc kỹ đi nha! Bạn không thể nấu cơm cúng mẹ ở nhà thì trước khi ăn cơm ở tiệm, bạn cũng nên dùng vài giây để mời mẹ dùng cơm chung với bạn nhé!

   Bạn nói là bạn sợ lắm; vậy bạn cho mình hỏi kỹ một chút là bạn sợ việc gì, hay sợ ai? Bạn ở một mình, bạn sợ trộm cướp đột nhập hay hàng xóm hiếp đáp mà chẳng có ai trợ giúp bạn phải không!?( có mẹ đi qua đi lại mà …cũng như không…. vì mẹ chỉ còn thần thức mà không còn thân xác để giúp ích gì cho bạn?). Bạn đừng nói là bạn sợ mẹ của bạn nha, nếu nói như vậy thì nghe có vẽ hài lắm đó!!!

   Chúc bạn thân tâm thường an lạc.

   Nam Mô A Di Đà Phật!

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Vĩnh Phú,

   *Mẹ bạn đang rất cần sự trợ giúp của bạn vì bà đang sống trong khổ nạn. Bạn nên phát tâm thỉnh quyển KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN, trong đó gồm 3 quyển nhỏ: thượng-trung-hạ, kế đó hãy trở về nhà. Hàng ngày nếu nhà có bàn thờ Phật thì tốt, không có thì bạn nên mua hương hoa quả, hay tự tay làm đồ chay cúng mẹ rồi ngồi trước bàn thờ tổ tiên cũng tốt, thậm chí nếu không có bàn thờ tổ tiên bạn chỉ cần đối trước bàn thờ mẹ bạn, rồi phát nguyện trước mẹ bạn: nguyện trong vòng 49 ngày liên tục không bỏ sót, con giữ tâm thanh tịnh để trì tụng KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN, mỗi ngày một quyển nhỏ, hồi hướng cho mẹ được siêu sanh về cõi Cực Lạc của Phật A DI ĐÀ.

   Quan trọng: Khi đã phát nguyện bạn phải thực hành theo đúng lời nguyện thì mẹ bạn mới có sự lợi lạc. Thứ đến bạn nên phát tâm cúng dường Tam Bảo, bố thí cho người nghèo khó và nếu có thể nên thực hành phóng sanh theo đúng chánh pháp. Tất thảy công đức này đều hồi hướng cho mẹ bạn cùng những oan gia trái chủ của mẹ, nguyện cho họ đồng được siêu sanh về Tịnh Độ.

   *Riêng bạn ngoài việc phát tâm trì tụng KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN bạn nên phát tâm thực hành niệm Phật, đặc biệt sau mỗi thời tụng KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN để gieo duyên cho mẹ bạn cùng nhiếp tâm niệm hồng danh A DI ĐÀ PHẬT, nhờ công đức này sẽ giúp mẹ bạn giác ngộ rồi buông bỏ duyên trần mà phát nguyện sanh về Tịnh Độ. Hàng ngày, ngoài những lúc tụng kinh, mọi nơi, mọi thời, bạn cũng nên nhiếp tâm niệm A DI ĐÀ PHẬT để tránh sanh tâm sợ hãi và phiền não. Sự vi diệu của pháp niệm Phật ra sao, nếu bạn đọc kỹ trên Đường Về Cõi Tịnh, hẳn bẹn sẽ nhận ra.
   Nguyện chúc bạn sớm phát tâm tu đạo, trước để giúp mình, sau là giúp mẹ và người thân cùng vượt qua khổ nạn.

   TN

  • Mint Mỹ

   Con hãy ăn chay trường,mỗi khi ngủ cầu nguyện, xin mẹ con hãy siêu thoát và mời thầy vào nhà niệm

 7. Trịnh huy long

  Nam mô a di đà phật
  Thua thầy mong thầy chỉ đường dẫn lối cho con.con trai con vua mới rớt xuống ao đuối nước chết đến nay la 32 ngày ạ.khi được 21 ngày cũng nhờ người về kêu hồn nhận mộ.nhưng trong lòng con vẫn bất an,đêm không ngủ được hay nam mê man giật mình cảm giác hồn vía con vẫn còn đâu đây,nhà con vẫn cúng cơm canh hàng ngày.mọi người trong nhà có ý định se gởi xuống chùa nhờ nhà chùa siêu thoát va cũng có ý định lập riêng một bàn thờ cho con đ con được ấm áp nhưng khônng biết phải tu niệm nhu thế nào để con con được siêu thoát để cho lòng người sống được than thản .con trai con vua tròn 18tháng tuổi sinh và mất cùng ngày dương lich có phải bị trùng tang không ạ.mong thầy chỉ bảo cho con phải làm nhu thế nào .nhà con đang còn rất đau khổ mong thầy chỉ bảo để vượt qua
  Con cảm ơn thầy ạ
  Nam mô a di đà phật

  • Cư Sĩ Hoằng Ẩn

   A Di Đà Phật.
   Bạn Trịnh Huy Long, trước hết bạn cần phải hiểu rằng con của bạn chết đuối nước là do túc mệnh của cháu vốn đã có sẵn như vậy. Bạn cùng gia đình đừng vì cái chết của cháu mà đau khổ bi ai quá sẽ chẳng những không giúp gì cho cháu được siêu thóat mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe. Nếu bạn hiểu đúng về nhân qủa sẽ thấy rằng chưa hẳn việc cháu từ bỏ thế gian sớm như vậy là quá tệ nếu không nói có thể việc cháu kết thúc kiếp sống đời này sớm cũng để tạo một nhân duyên tốt cho cha mẹ cháu cũng như các thành viên khác trong gia đình phát tâm học Phật để thóat ly sinh tử luân hồi và như vậy bản thân cháu cũng được lợi thay vì sống cho tới già mà là bị ngũ dục lục trần, tham sân si mạn mê hoặc rồi phải trầm luân mãi trong biển khổ sinh tử luân hồi. Có thể bạn chưa hiểu hết những ý mà HA phúc đáp nhưng bạn hãy gạt đi những đau buồn, phát tâm tu học Phật pháp, đọan ác tu thiện, làm những việc lợi ích chúng sinh rồi hồi hướng công đức này cho cháu, cho Cửu Huyền Thất Tổ của bạn được siêu sanh về những cảnh giới lành và cao hơn là được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.
   Theo HA thì bạn cần lập một bàn thờ tại nhà. Vì con bạn mất được 34 ngày rồi nên 15 ngày (trong 49 ngày) kế tiếp bạn cần làm sớm bàn thờ vì con bạn còn ít tuổi lại bị đuối nước nên thần hồn khó siêu thóat. Bạn nên làm những việc như liên hữu Thanh minh chia sẻ trước nhưng việc tạo tượng Bồ Tát Địa Tạng không thể thực hiện được thì bạn cần thỉnh kinh Địa Tạng, tôn tượng hoặc tôn ảnh Bồ tát Địa Tạng về thờ và tụng ít nhất 7 bộ kinh Địa tạng (7 biến) và tụng càng nhiều, càng tốt. Bạn nhớ khi tụng phải hòan tòan tập trung vào trong bộ kinh. Vì bạn chưa từng tụng kinh nên cần thưa thỉnh một vị thầy nào giúp bạn. Nếu bạn ở TPHCM, Bình Dương, Bình Phước thì HA có thể nhờ người tới nhà giúp bạn. Bạn sớm thực hiện nhé. Nam mô Địa tạng Bồ Tát Ma Ha tát, Nam mô A Di đà Phật.

 8. Thanh minh

  Xin chia sớt nỗi buồn cùng gia đình bạn Trịnh Huy Long
  Bạn nên thành tâm xuất tiền của ra để tạc tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát,xây một cái am trong phần đất của gia đình để thờ phụng bồ tát.
  Cửa am quay về hướng nam,ngày ngày phải siêng năng thắp hương,lễ lạy,cúng dường hương hoa,trái cây chay tịnh.
  Bạn nên phát tâm đọc tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện,càng nhiều càng tốt
  Cần phải giữ gìn hành động,lời nói,suy nghĩ cho trong sạch,đừng xem bói toán,đồng cốt làm phép huyễn hoặc. Những thứ đó không ích lợi gì đâu,chỉ khiến bạn thêm bất an mà thôi.
  Nhớ rằng bạn phải ăn chay,không được ăn hành,hẹ,tỏi,không nên uống rượu,hút thuốc thì đọc tụng kinh điển mới có cảm ứng.
  bạn hãy vào mạng internet ,vào trang dharmasite.net,tìm đọc KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN THIỂN THÍCH do Hòa Thượng TUYÊN HÓA giảng giải,chắc chắn bạn sẽ biết cần làm những gì trong hoàn cảnh này
  vài lời chia sẻ,mong bạn đừng bỏ qua
  NAM MÔ ĐẠI TỪ BI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT.

 9. lê hằng

  Chào thầy.
  con có người anh đã mất 11/6 am lịch là giáp năm , con không hiểu khi anh con mất lúc liệm thầy tụng dặn người nhà con tìm bảy trái đu đủ , bảy nhánh lá đu đủ rùi để vào trong quan tài, làm như vậy có ý nghia gì ạ , Có người thì nói là yếm. Từ lúc anh mất gia đình con không ai thấy anh về cả. Chị dâu con thì nói thấy anh về nhưng không vô nhà được chỉ đứng ở ngoài nhìn vô rồi khóc. Anh con mất hưởng thọ được 46 tuổi.

 10. Thanh minh

  Chào bạn lê hằng
  Theo giáo lý đạo Phật thì không dạy để lá,quả đu đủ vào quan tài.làm vậy cũng không ích lợi gì cho thần thức người mất.
  Có thể việc để đu đủ đó bắt nguồn từ niềm tin trong văn hóa tâm linh dân gian.Cũng không ngoại trừ khả năng đây là bùa phép trấn yểm của các thầy pháp ngoại đạo.
  Các thầy pháp trong dân gian cũng có thể thi triển những phép thuật huyễn hoặc,có thể giúp người,có thể hại người.
  Mong bạn có chánh tín,thưa hỏi với chư Tăng,Ni có đạo hạnh để hiểu rõ hơn và có cách giúp đỡ cho thần thức người đã mất.
  nam mô a di đà phật

 11. Huỳnh My

  Nam mô A Di Đà Phật
  Thưa thầy, thầy cho con hỏi: Mẹ con mất được 20 ngày, trước 4 ngày mẹ mất chị dâu con đã nằm mơ thấy Phật chảy nước mắt, lúc mẹ mất rồi chị lại thấy Phật nhưng không con chảy nước mắt nữa. Ngày hôm qua con đã nằm mơ thấy mẹ con cười nói với con rất vui vẻ (tuy con không biết được là đã nói những gì), sau đó Mẹ còn dẫn con đến gặp ông ngoại (đã mất cách đây 4 năm) và ông ngoại cũng cười với con rất tươi. Con cũng đã đọc bài Người thân làm gì trong 49 ngày.., từ trước giờ con không ăn chay vì các con của con còn nhỏ nên con sợ đôi khi quên lại phạm, nhưng Mẹ mất con đã nguyện báo hiếu cho mẹ, thay mẹ trả nghiệp trần mà mẹ chưa trả hết, ăn chay vào ngày rằm, mùng 1 hàng tháng, giúp đỡ người nghèo khổ, người ăn xin, đi chùa cầu siêu cho mẹ… Thưa thầy, có phải mẹ về cho con biết Mẹ đã được ông ngoại đón để cho con yên tâm không? (Ông ngoại con mặc đồ rất lạ có phần giống như áo Phật, đầu chít khăn, màu vàng).Ngoài ra, các thất lớn chúng con đều mời thầy về cúng, ngày thường có thầy tụng kinh cho mẹ. Vì mẹ con ra đi rất đột ngột nên con rất lo lắng mẹ con bị chết oan, nhưng nếu mẹ cho con thấy mẹ cười vui như vậy có phải mẹ yên lòng ra đi không? Và mẹ con sẽ sớm được siêu thoát về Tây phương cực lạc không ah? Con cầu xin thầy hồi âm để con được biết và lo cho mẹ được tốt hơn. A Di Đà Phật.

 12. Hồng Nhung

  Nam mô a di đà Phật,

  Thầy ơi, anh con mất cách đây 4 ngày. Anh con là người sống tình cảm nhưng lại ham chơi, yếu đuối dễ bị dụ dỗ nên lao vào cờ bạc, số đề, sống hay bi quan, suy nghĩ tiêu cực…sau bao nhiêu năm nhưng vẫn ko thay đổi, thời gian gần đây vợ chồng giận nhau, vợ anh đòi ly dị nên anh đã tự tử (thắt cổ), gia đình con rất đau lòng. Ngày hôm qua (buổi sáng là mở cửa mã), trên tài khoản facebook của anh lại xuất hiện bài viết (mới đầu ghi là: “xin chia buồn”, sau đổi thành “haha”, rồi lại đổi thành “tôi không hiểu”, đồng thời có gửi qua tin nhắn (facebook) cho chị dâu con với tin “xin chia buồn” và chữ “u”, con và gia đình rất sợ, ko biết có phải là anh hay do ai quấy phá. Có khi nào là anh con thật không Thầy?
  Nhưng quan trọng là, có cách nào để biết anh con đã được suy thoát hay chưa ko Thầy? Khi anh con đi, có viết thư để lại nhưng chưa ký, với nội dung thì mọi người cảm nhận là chưa đầy đủ, có cách nào để biết được nguyện vọng của anh con hay vì sao anh ra đi ko? (vì lúc trước cũng có thầy ở quê nói anh con có người cô đã mất đi theo),con nghe ngta bảo là có thể nhờ các Thầy ở chùa về gọi hồn, có được không Thầy?
  Ngoài ra, con nghe nói nếu chết do thắt cổ thì rất dễ kéo theo người nhà, vậy gia đình con phải làm gì để ngăn chặn chuyện này ạ?
  Con rất mong và chờ đợi phản hồi của Thầy, mong Thầy sớm giúp gia đình con.
  Nam mô a di đà phật!

 13. Thanh minh

  Chào bạn Hồng Nhung
  Về bài viết trên trang facebook của anh bạn và tin nhắn gửi cho chị dâu bạn,bạn nên xem lại là ai đã viết bài đó,ai đã gửi tin nhắn đó. Đây là mạng xã hội,bất kì ai gửi bài gì hoặc gửi tin nhắn gì cho người khác thì người xem đều biết được là ai đã gửi tới.Có thể là những người có hiềm khích với gia đình bạn cố ý trêu chọc,dọa nạt để gia đình bạn lo sợ.
  Vì anh bạn tự tử mà chết nên có thể nói là chưa được siêu thoát.
  Về sự ra đi của anh bạn ,giải thích theo nhân quả thì đó là ” tạo nghiệp-thọ báo”. Quan trọng bây giờ là người thân trong nhà phải tu tạo phước đức để hồi hướng cho vong linh,để vong linh bớt đi những khổ nạn phía trước.
  Để vong linh được siêu thoát,không về oán trách phá quấy người thân,gia đình bạn nên mời các vị xuất gia có đức hạnh đến tụng kinh niệm Phật,cầu siêu cho vong linh. Gia đình cố gắng xuất tiền của ra để tạc tượng ĐỊA TẠNG BỒ TÁT,thỉnh về nhà và lập ban thờ Ngài ở nơi trang nghiêm thanh tịnh,hàng ngày thắp hương thắp đèn nến,lễ bái cúng dường hoa quả trái cây,đọc tụng kinh ĐỊA TẠNG BỔN NGUYỆN,sau đó hồi hướng công đức cho vong linh người mất.
  Gia đình cần ăn chay,tránh sát sinh ,giữ gìn ngũ giới thập thiện,làm các việc lành không làm việc ác,phóng sinh bố thí,giúp đỡ người nghèo khổ. Tất cả việc thiện đều đem hồi hướng cho vong linh người mất.
  Đôi dòng chia sẻ,mong bạn và gia đình vững tin vào PHẬT PHÁP.
  NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.

 14. Thảo Nguyễn

  Nam mô A di đà Phật!
  Thưa Thầy!
  Cha con mất đến hôm nay được 6 tuần. Vì cha con mất đột ngột (cha con đang khỏe mạnh, không đau ốm gì), lúc mất lại không có ai bên cạnh. Lúc còn sống cha con còn nhiều tâm nguyện muốn thực hiện mặc dù tuổi đã ngoài 70 nhưng vẫn đi làm (cha con làm Bác sỹ) nên những tâm nguyện của cha con còn dở dang. Con nghe nói nếu người chết mà ra đi không chăn chối điều gì cho người thân và nhất là khi chết trong miệng có máu là do bị chết oan, thọ dương chưa hết thì sẽ khó siêu thoát. Gia đình con hàng ngày không tụng kinh ăn chay được nhưng có làm thất thất lai tuần (7 ngày 1 lần) cho cha con và mời tổ đạo tràng đến nhà tụng kinh, cúng phật và hồi hướng cho vong linh của cha con, cầu mong cho cha con sớm được siêu sinh tịnh độ.
  Kính bạch Thầy, gia đình con làm như vậy có giúp cho cha con được siêu thoát và định nghiệp vào cảnh giới lành không ạ? Và làm thế nào để biết được sau 49 ngày thì cha con siêu thoát hay chưa?
  Con xin cảm ơn Thầy
  Nam mô A di đà phật!

 15. Như Hà

  Nam mô A Di Đà Phật. Con chào Thầy, con kính nhờ Thầy cho con biết một viec ạ. Khi một ngươì chết bị đoạ vào đường súc sinh, người nhà nên làm thế nào để giúp ngươì đó về cõi lành ạ. Con xin chân thành cảm ơn Thầy ạ?

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Như Hà,

   Pháp của Phật thì nhiều và pháp nào cũng có thể cứu độ được cả, tuy nhiên phải căn cứ vào nhân duyên và căn cơ của mỗi chúng sanh để tìm pháp trợ duyên thì mới có lợi lạc. Địa Tạng Vương Bồ Tát là một Đại Bồ Tát đã phát vô lượng đại nguyện, nguyện độ không cùng tận chúng sanh trong ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì thế theo thiện ý của TN bạn và gia đình nên chọn bộ KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN, phát tâm thanh tịnh, vì người bị đoạ súc sanh mà trì tụng trong vòng 49 ngày liên tục không gián đoạn; kết hợp phóng sanh, bố thí, cúng dường Tam Bảo theo đúng chánh pháp. Nếu gia đình có phước duyên có thể thỉnh chư Tăng có Đức Hạnh, làm lễ cúng dường trai Tăng để nhờ Chư Tăng làm lễ siêu độ cho vong linh đang bị đoạ, chắc chắn sẽ có lợi lạc.

   TN

 16. Chung Minh Qui

  Nam Mô A Di Đà Phật
  Thưa thầy cho con xin hỏi là chú hàng xóm con vừa mất do chú bị đứt mạch máu não lúc vào viện thì chú còn sống nhưng cở chiều là chú mất lúc đó trời cũng mưa bão gió rất lớn.Lúc đọc kinh trong đám tang thì gió và mưa nổi lên rất là dữ dội cho đến khi không còn đọc thì trời lại dịu. Lúc đám tang thì con có nghe vài người nói là ngay cổ của chú rất ấm như là chú phải vào cõi nào

 17. Yen hai

  Nam mô a di đà phật.
  Con chào thầy.thầy cho con hỏi.bétrai nhà con được hai năm rữơi rồi.bé mầt kũng được hơn một tháng vì bị đuối nước.con phải làm thế nào để bé đựợc siêu thoát về với đức phật ạ.Con xin thầy giúp con với.con cảm ơn thầy.

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Yến Hai,

   *Điều bạn nên làm là thỉnh chư Tăng làm lễ rước vong linh cháu bé về chùa theo đúng chánh pháp và xin chư Tăng quy y Phật-Pháp-Tăng cho cháu bé tại chùa, đặt cho cháu bé một pháp danh và hàng tuần thường lên chùa thỉnh chư Tăng làm lễ siêu độ cho cháu bé theo đúng chánh pháp.

   *Tại gia bạn nên thỉnh quyển KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN, hàng ngày phát tâm trì tụng tối thiểu một quyển nhỏ (thượng-trung-hạ), kết hợp niệm Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, Bố thí đúng chánh pháp rồi hồi hướng công đức cho cháu bé, nguyện cho cháu một lòng tu học theo cha mẹ, cùng niệm Phật để sanh về Tịnh Độ.

   *Muốn cháu bé nương theo, bản thân hai bạn phải phát tâm tu học chân chánh, được vậy mới có thể tạo phước duyên giúp cháu bé tăng thêm phước đức để sanh về cõi lành. Hai bạn tuyệt đối đừng bao giờ nguyện cho cháu bé tiếp tục trở lại làm con mình, vì duyên nghiệp cháu bé chưa trả, nếu cháu bé cố chấp không chịu tu học để siêu sanh về cõi lành, việc cháu bé quay trở lại sẽ gặp chướng ngại.

   Chúc hai bạn sớm vượt qua khổ nạn để dũng mãnh tu đạo, giúp cuộc sống được an lạc.

   TN

 18. Hà Chương

  Nam mô a đi Đà Phật.
  Bố con mất tháng 3 âm năm 2004. Tháng 11 âm lịch 2007 bốc mộ, nhưng cốt chưa sạch, nhục thể chưa tan hết. Gia đình con đi xem bà đồng nói bố con chưa siêu thoát. Vậy kính mong Thầy hướng dẫn cách nào để bố con siêu thoát.
  Trân trọng cảm ơn Thầy.
  Nam mô a di Đà Phật.

 19. Minh Duyên

  Con chào thầy, bố con bị mất cách đây 3 năm hôm trước bà Nội nhập vào em dâu con nói là bố con rất khổ không vào được nhà, đồ ăn đồ mặc ai cho ai cúng đều bị cướp hết, hỏi bà con nên là gì cho bố con, bà con nói em dâu con biết cách nhưng tỉnh lại em con bảo e còn không biết gì? Vậy con phải làm gì cho bố con bớt khổ a? Con cám ơn thầy

 20. Thu Hà

  Chào thầy ạ . Bà nội con vừa mất đến hôm qua là được 49 ngày . và tối hôm qua cúng 49 ngày cho Bà mà bỗng bà nhập vào đứa e họ con xong ngừoi nhà hỏi ai . Chỉ trả lời được đúng câu bà xong khóc sau đó chỉ gật hoặc lắc đầu thôi ạ . con muốn hỏi là con đọc nhiều bài người ta bảo 49 vẫn chưa thể về được ạ .mà tại sao hôm qua lại xảy ra như vậy . và con muốn hỏi thêm là đứa e họ con bị nhập ấy vì hợp mệnh hay sao hay như nào mà nó hay bị nhập và hay mơ chuẩn về tương lai ấy ạ . con cảm ơn thầy nhiều .

 21. Nguyễn Thủy

  Con chào thầy, thầy cho con hỏi: Con là người bên lương, người yêu con là người bên đạo thiên chúa.Anh ấy vừa mất do rơi xuống ao.Vậy con có thể lên chùa làm lễ cầu siêu cho người yêu con đc ko? Làm cách gì để biết a ấy chết có oan uổng ko? Việc con đi cầu siêu cho anh ấy vậy đc ko? Và có đc siêu thoát ko? Con rất muốn làm 1 việc gì cho a. Con xin cảm ơn thầy.

  • Phúc Duy

   A Di Đà Phật! Người đã chết còn gọi là Hương linh, thân thể mong manh, yếu ớt, tùy theo nghiệp thiện ác trong đời mà có thọ hưởng khác nhau ở cảnh giới âm (ngạ quỷ). Lúc này họ hoàn toàn không lo được gì cho mình cả họ chỉ biết trông chờ vào thân bằng quyến thuộc làm phước cho họ thì họ bớt khổ. Trong Kinh TM cũng nghe cầu chuyện khi Đức Phật cùng ngài A Nan đi khất thực ở ven sông, Ngài A Nan thấy 500 ngạ quỷ vừa đi vừa khóc thê lương cũng có 500 ngạ quỷ vừa đi vừa hát vui vẻ. Ngài A Nan mới hỏi nhân duyên, thì Phật bảo rằng 500 ngạ quỷ khóc lóc thê thảm vì người thân của học không biết tu phước, sát sanh cúng tế nên họ sẽ rất cực khổ và tương lai bị đọa địa ngục còn 500 ngạ quỷ kia vui mừng vì người nhà họ tu phước cúng dường Tam bảo làm việc thiện hồi hướng nên họ sẽ được siêu sanh.
   Trong giảng KInh địa tang Hòa thượng Tịnh kHông cũng kể chuyện có một bà nhiều đêm mộng thấy người hàng xóm vừa chết về mong bà đốt cho ít vàng mã, Bà ấy hỏi sao bà không bảo người nhà Bà đốt thì Vong mới nói rằng Người nhà của Vong theo Đạo TC nên không tin, Bà này liền đốt một ít vàng mã cho thì đêm sau không mộng thấy Vong nữa. Đây chỉ là việc nhỏ so với việc phóng sanh, niệm Phật cho người chết thì công đức thù thắng vô cùng.
   Không phân biệt là ai đều được lợi lạc vì Phật pháp không phải Tôn giáo mà là Giác ngộ, trí tuệ ….
   Nam mô A Di Đà Phật

 22. Thúy nguyễn

  Cho con hỏi, mẹ con mất ở nhà dưới quê, nhưng anh em con làm việc o thành phố, cho con hỏi 49 ngày á con bắt buộc thờ cúng nhan đèn o nhà hay con mang về thành phố thờ cúng nhan đèn dc không,? Nếu o nhà thì e trai của bà cúng giúp được không ạ

 23. Đỗ Mạnh Hồng

  Nam mô A Di Đà Phật
  Con là Đỗ Mạnh Hồng, con có đứa con trai là Đỗ Nhật Tiến. Cháu mới bị mất ngày 9/7/2017 do mẹ cháu trông đã nhốt cháu vào phòng dọa nhiều ngày quên đóng cửa sổ nên cháu đã bị ngã từ tầng 4 xuống tầng 1 và mất tại viện nhi trung ương. Cháu sinh ngày 9/4/2014 nên lúc mất cháu mới được 4 tuổi. Con đã vô cùng đau khổ và không thể cầm lòng được. Đến nay đã hơn 50 ngày mà con vẫn không thể thôi khóc. Cháu đã chết khổ như thế mà mẹ cháu lại là một người vô cảm. Trong vòng 50 ngày mẹ cháu đã bật nhạc hát véo von và tỏ vẻ không hối tiếc. Tiếng nhạc đã lấn át cả tiếng đài niệm A DI ĐÀ Phật. Thế rồi bà ta lại bỏ đi về nhà Ngoại khi con chưa được 50 ngày. Mọi thứ bố phải lo lắng tất cho con. Ngày nào con đi dạy học cũng niệm phật cho bé trên đường đến trường và về nhà vì con rất thương vì sợ cháu bé như thế nên chưa hiểu được khái niệm sống chết như thế nào. Nên con sợ con con chưa siêu thoát. Con cũng đã mời các sư thầy về cúng cơm các tuần thất và phóng sinh cho cháu. Nhưng mỗi khi ở một mình con lại luôn nghĩ đến cháu và nước mắt cứ trào ra. Mặc dù đã qua 50 ngày cháu nhưng con sợ cháu đói nên con vẫn cúng cho cháu. Là một người đàn ông sống giàu tình cảm và lòng thương người nên con thương con vô cùng. Con xin được hỏi các Sư Thầy là con phải làm gì để cho cháu được siêu thoát và biết được tình hình cháu bây giờ thế nào để con có thể tĩnh tâm làm việc.
  Con trân trọng cảm ơn!

 24. Nguyên Trong Hung

  Thưa thầy, ông con sống được 80 tuổi lúc trước đã từng sát hại rất nhiều gà, ăn thịt cóc cũng nhiều nhưng ông con đi bộ đội chống Pháp 20 năm thì về hưu, sau đó thì bà con mất 75 tuổi do bị trèo lên cây hòe hái hòe thì bị đập đầu xuống. Suốt 2 năm trời thì chết, lúc sống bà cũng có làm thịt cóc cũng nhiều.

  Đường Về Cõi Tịnh: Xin đạo hữu hoan hỉ tập gõ tiếng Việt có dấu để độc giả tiện bề theo dõi và tránh hiểu lầm. A Di Đà Phật.

  • Nguyên Trong Hung

   Thưa thầy thả phóng sanh nhiều thì có được vãng sanh về trời không ạ?

   Đường Về Cõi Tịnh: Xin đạo hữu hoan hỉ tập gõ tiếng Việt có dấu để độc giả tiện bề theo dõi và tránh hiểu lầm. A Di Đà Phật.

 25. Thiện

  Thưa thầy ba em mới mất dc 7 ngày…nhà e Ko thờ phật hay thờ quan ma chỉ thờ ông bà tổ tiên..vậy e có thể mở tụng kinh phật để bố em dc siêu thoát dc Ko ạ…hay e phải làm như thế nao mong thầy giúp đỡ chỉ bảo ạ

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Thiện,

   *Có bàn thờ Phật hay không không quan trọng, quan trọng là bạn đang hướng về Phật và muốn học, tu hành theo con đường mà đức Phật đã chỉ bày. Vì thế việc bạn vào ĐVCT để hỏi về cách thức nào giúp cho ba bạn được siêu thoát chính là sự phát khởi tâm, muốn hướng tâm mình về con đường giác ngộ và giải thoát. Tuy nhiên nói tới Phật pháp là nói tới nhân-quả. Việc Bố bạn có được siêu thoát hay không, siêu thoát về cõi nào? vốn phụ thuộc vào những nghiệp mà ông khi còn sống đã gây tạo. Bản thân bạn và người thân hãy phát tâm thật thanh tịnh, nếu có thể, hàng tuần nên đến chùa, thỉnh Chư Tăng làm lễ siêu độ cho đến hết 49 ngày cho ông cụ. Thứ hai bạn thỉnh quyển KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN, hàng ngày phát tâm thanh tịnh tụng một quyển nhỏ trong quyển lớn, kết hợp niệm Phật, phóng sanh, và tốt hơn cả là cả nhà cùng phát tâm không sát sanh trong suốt 49 ngày, nếu ăn chay được thì càng tốt. Những phước thiện này đều hồi hướng cho bố bạn, nguyện ông cụ buông bỏ luyến ái trần tục, nương về Phật pháp, cùng niệm Phật nguyện sanh về Tịnh Độ.

   *Người thân mất là sự báo hiệu cho người còn sống biết về sự vô thường của mạng sống, vì thế TN hy vọng nhân cơ hội này bạn hãy phát tâm dũng mãnh dấn thân tu đạo Phật chân chánh, nhằm đem lại lại lợi cho bản thân, kế đó là giúp người thân. Điều giản đơn bạn nên hiểu đó là bản thân mình chưa biết đi con đường nào là đúng, thì mình không thể khuyên hay giúp cho người thân được. Và như vậy khi vô thường ập tới, chính bản thân bạn cũng sẽ gặp chướng ngại như ông cụ thân sinh vừa qua đời vậy.

   Chúc bạn tỉnh giác để dấn thân tu đạo.

   TN

 26. Dạ cho con hỏi là người chết k tìm thấy xác thì cúg như thế nào? Cần nhữg gi? Cám ơn nhìu lém ạk……

 27. Trang

  Nam Mô A Di Đà Phật,

  Con có một người bạn tự tử đã 9 tháng rồi mà giờ con mới biết. Con cảm thấy rất buồn. Con có đọc thông tin trên các trang mạng XH thì thấy rằng người tự tử sẽ bị nghiệp rất nặng sau khi mất, vậy có cách nào giúp bạn ấy bớt giảm bớt nghiệp không ạ?

  Con mong sớm được hồi âm.

  • Bạn có thể chọn cách đọc Kinh Địa Tạng Bồ Tát rồi hồi hướng cho người ấy.
   Hoặc có thể chỉ niệm ”Nam mô A Di Đà Phật” càng nhiều càng tốt, rồi hồi hướng công đức cho bạn ấy được sanh về cõi lành.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ngừa thư rác *