Các Hiện Tượng Người Chết Không Siêu Thoát Phải Sanh Vào Ác Đạo

Các Hiện Tượng Người Chết Không Siêu Thoát Phải Sanh Vào Ác Đạo

1. Thân trung ấm

Sau khi tắt thở, thần thức (còn gọi là linh hồn) người chết, nếu chưa được giải thoát, phần nhiều trải qua giai đoạn tối tắm mờ mịt, đến ba ngày sau sau mới biết mình đã chết. Khi đó, người chết bắt đầu đi vào thân trung ấm, thấy được những kẻ thân thuộc của mình, nên đắn đo tự hỏi không biết ta đã chết chưa. Vì thế, hơn lúc nào hết, con cháu người thân nên luân phiên niệm Phật, để nhờ oai lực Phật dắt dìu người thân đã chết về cõi Tịnh độ.

Khi con người bỏ thân xác này, chuyển qua một thế giới mới, chính họ đang ngơ ngác không biết đi đường nào cho phải, thế nên phải nhờ vào phương pháp niệm Phật để cứu độ cho họ. Việc gia đình mời được những bậc thiện tri thức khai thị cho họ biết đường vãng sanh về cõi Phật là điều vô cùng trọng yếu. Lúc này người vừa chết chưa được giải thoát, nên quanh quẩn trong gia đình và người thân. Họ cũng kể lể khóc than, nhưng những người thân trong gia đình hoàn toàn không hiểu được. Rồi người chết buồn rầu giận dữ, khóc lóc, thấy người thân con cháu gọi đến tên mình rồi than khóc, thấy hình ảnh mình cùng các phẩm vật bày trên bàn thờ, họ tự nhủ “Ta đã chết rồi sao?”. Lúc ấy họ hết sức đau khổ, muốn đến nói với gia đình rằng “Tôi còn sống đây!”, nhưng không ai thấy nghe cả. Việc này khiến người chết giận dữ, bỏ đi, không nghĩ đến cảnh giới lành dữ thế nào. Đây là tình trạng những hương linh đang sống trong cảnh khổ bơ vơ không nơi nương tựa, sắp đi vào các đường ác. Lúc này thân trung ấm, hay linh hồn có yêu mến người thân gia đình bao nhiêu đi nữa, nhưng vì âm dương cách trở cũng không thể đến với nhau được. Vì thế, để tránh đi vào đường ác, thân trung ấm nên yên lòng niệm Phật A-di-đà hay bồ tát Quan Thế Âm, cầu xin các Ngài cứu độ. Đây cũng là lúc gia đình phải hết lòng niệm Phật để cứu độ người thân đang ở thân trung ấm bơ vơ.

Lúc đó có trận cuồng phong dữ dội thổi đến, nào đá lỡ sấm dậy, có những hạng người mặt mày hung dữ làm cho thân trung ấm khiếp sợ, thân này bèn chạy khắp nơi tìm nơi ẩn nấp như cầu cống, miếu, các lăng tháp… Khi đó thân trung ấm cực kỳ buồn khổ, sợ hãi, không có nơi nương tựa, rất muốn làm lại thân người nhưng không được, vì thi thể của mình trước kia bị gia đình người thân bỏ vào hòm, hay chôn xuống đất, hoặc đã hỏa táng rồi, không có thân xác nào nhập vào được. Đang lúc khiếp sợ đó, thân trung ấm thấy có những luồng ánh sáng yếu ớt của lục phàm hiện ra: ánh sáng cõi Người, Trời, A tu la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Các luồng ánh sáng đó chiếu đến, người chết cảm với luồng ánh sáng nào thì luồng ánh sáng đó sẽ sáng lên. Ánh sáng cõi Trời màu hơi trắng. Ánh sáng cõi Người màu hơi vàng. Ánh sáng cõi A tu la màu hơi lục. Ánh sáng địa ngục màu khói đen. Ánh sáng ngạ quỷ màu đỏ. Ánh sáng súc sanh màu hơi xanh. Ánh sáng hào quang của các cõi Phật thì sáng rực rỡ. Nhưng vì nghiệp lực nặng nề, người chết khi thấy các hào quang sáng chói của cõi Phật thì sợ hãi, chỉ ưa thích các ánh sáng yếu ớt dễ chịu trong lục đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Trời, Người, A-tu-la chiếu đến, nên tham đắm liền đầu thai vào lục đạo chịu khổ mãi trong vòng luân hồi. Vì thế, nếu đã biết được, ta cần phải tránh xa lục đạo ra. Khi thấy hào quang sáng chói mãnh liệt thì biết đó là hào quang của chư Phật, không nên sợ hãi, không khiếp nhược, lập tức niệm Phật A-di-đà, bồ tát Quán Thế Âm, đem toàn thân nương vào đó, tức khắc sẽ được sanh về cõi Phật an vui, xa lìa khổ não trong sáu đường khổ.

Có khi người chết vì nghiệp duyên quá nặng nên lang thang trong cõi âm, thấy nhiều cảnh tượng rất ghê sợ như: tối tăm, bão táp, sấm sét, sương mù v.v… thì khiếp sợ quá đỗi, phải tìm phương trốn tránh, bỏ cả thân mạng mà tuôn chạy. Khi ấy họ lại thấy ở trước mắt có núi đèo, hang hố, cây cối, bụi rừng. Vì muốn vội vàng tránh thoát, nên họ không kịp lựa chọn phải vào chỗ nào, chỉ cần biết phải nấp vào một nơi nào đó. Khi có chỗ nấp thì không muốn ra khỏi nữa, sợ rằng nếu ra khỏi sẽ bị khổ sở. Rốt cuộc họ không ngờ mình đã trở lại thọ thân hèn hạ và chịu thêm nhiều đau khổ!

Nay xin lược thuật nghiệp thức của kẻ chết, nếu sắp sanh vào đường A-tu-la, sẽ có các hiện tượng như sau: thấy những vườn cây khả ái và những vầng lửa lẫn lộn chuyển xoay. Nếu người chết thấy những cảnh tượng ấy mà sanh lòng vui vẻ đi đến đó, tức là đầu thai vào đạo A-tu-la.

Nếu nghiệp cảm của kẻ chết sắp sanh vào đường súc sinh, thì họ tự cảm thấy có núi non, hang hố, vực sâu hiện ra trước mắt, nếu muốn vào trong đó tức là đầu thai vào đường súc sinh.

Nghiệp cảm của kẻ chết nếu sắp sanh vào đường ngạ quỷ thì họ sẽ tự thấy có một bãi sa mạc không cây cối, hoặc có những hang hố, cỏ cây khô héo… Đó là cảnh tượng của ngạ quỷ, nếu sanh vào trong đó thì luôn luôn chịu đói khát và hết sức khổ sở.

Nếu nghiệp cảm của người chết sắp sanh vào địa ngục, thì họ cảm thấy trong thân mình như bị gió lạnh áp bức. Rồi họ lại tự thấy những ngọn lửa của địa ngục bốc lên, vì ưa sự ấm áp, nên vội đi vào trong đó. Nếu kẻ chết sanh vào địa ngục Đại hàn, thì trước hết cảm thấy trong thân mình như bị chạm phải luồng gió nóng, hay bị lửa đỏ nung đốt, cho nên khi hơi mát trong địa ngục đại hàn bốc lên, họ cảm thấy sảng khoái dễ chịu. Vì ưa mát mẻ nên vội vàng đi vào trong cảnh ấy, lập tức họ sẽ bị bó buộc không thể nào tránh thoát được nữa.

Hơn nữa, nếu lúc còn sống, trong khi gây nghiệp, thường có bạn bè hùa nhau giúp đỡ, thì khi lâm chung người chết sẽ thấy bạn bè đồng nghiệp với mình ngày trước hiện ra trước mắt. Khi đó vì xúc động, nhớ đến tình cảm ngày xưa, người chết vội vàng chạy đến với bạn. Nhưng khi đã đến rồi, thì cảnh ấy hoàn toàn thay đổi, người chết phải chịu mọi điều khổ sở.

Nếu biết được thế, khi thấy những cảnh tượng trên, ta phải giữ vững tâm chí, chớ nên vội vàng đi đến, cần phải nên chăm lòng cung kính niệm danh hiệu Phật A-di-đà, để cầu Ngài đến cứu độ cho mình là tốt nhất.

2. Chuyển sanh vào loài bàng sanh

Theo nghiệp cảm, người chết nếu sanh vào bàng sanh thì có thể thành một trong bốn loài: Thai, noãn, thấp, hóa.

2.1. Đọa vào loài thai sinh và noãn sinh

Nếu người nào lòng xan tham tật đố nặng nề, thì sẽ đầu thai làm các loài như: chó, mèo… (thai sinh). Còn ai lòng sân hận quá nặng, thì đọa làm loài rắn rết, bò cạp… (noãn sinh). Còn người nào lòng dâm dục nặng nề, thì đọa làm loài uyên ương, chim tước, chim cáp v.v… (vì những loài này dục tình lắm nặng nề). Người nào ưa chơi bời trụy lạc, thì đọa làm loài vượn, khỉ v.v… (thai sinh).

Tóm lại, cội gốc của tội lỗi là do ở ngu si mà ra.

Có khi người chết bỗng thấy những loài hữu tình đồng loại vừa ý, nên vội vàng chạy đến. Tuy các loài này cũng nương theo nhân duyên hòa hợp của cha mẹ mà đầu thai, nhưng những điều kiện trói buộc của thế giới này đơn giản hơn so với đường vào cõi Người, cho nên rất dễ bị đọa vào.

2.2. Đọa vào loài thấp sinh

Loài thấp sinh là loài nương vào chỗ ẩm thấp mà sinh sống. Người chết có khi vì ngửi được mùi vị của chỗ mình sắp đến thọ sanh, sanh lòng ưa đắm, liền đến đó nương vào. Chỗ thấp sinh là những nơi ẩm thấp, bùn lầy nhơ nhớp, người chết lấy đó làm tự thể, chứ nơi đó không có tinh huyết của cha mẹ hòa hợp. Khi đi đến nương vào chỗ ẩm thấp để thác sanh, người chết bạ vào vật gì mục nát, hoặc là phân bón v.v… tùy theo nghiệp lực của mình mà đến gần gũi ưa đắm thác sanh.

2.3. Đọa vào loài hóa sinh

Hóa sinh là những loài rồng, loài chim kim sí. Cũng là gốc ở trong bốn loài: thai, noãn, thấp, hóa mà ra, nhưng nó là loài hóa sinh đặc biệt, được hưởng thọ sự sung sướng như các cõi Trời. Tuy nhiên, những loài này thuộc về súc sanh, một trong ba ác đạo, chúng vẫn không thoát khỏi sanh tử luân hồi và phải chịu nhiều khổ não khác.

Tỳ kheo Thích Nhuận Nghi

773 Phúc đáp

 1. Võ thị hiếu

  Thầy ơi, chồng con mất được 26 ngày, mất do bệnh, tại Bệnh viện. Lúc mất 43 tuổi, trước khi mất rất đau, trong 10 ngày nằm viện không ăn, không ngủ được. Trước khi mất 1 buổi tự nhiên thấy tinh thần vui vẻ và ăn được 3 muỗng cơm nhỏ. Còn dạy con gái đàn,hát. Đến tối chịu không được rồi đi. Từ khi mất người nhà không thấy nhưng bạn của chồng con thấy ảnh về kêu đói bụng. Giờ con phải làm sao đây.

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Võ Thị Hiếu,

   Bạn hoan hỉ tham khảo Nghi thức bên dưới nhé:

   ………………………………………………….

   NGHI THỨC CÚNG VONG THEO TỊNH ĐỘ

   Khái lược: Có rất nhiều nghi thức cúng vong theo Phật giáo, tuy nhiên vì nhân duyên, điều kiện cuộc sống mỗi cá nhân, gia đình đều khác biệt, vì thế TN mạo muội soạn một Nghi Thức ngắn để chúng ta có thể tuỳ duyên, chọn phương pháp cúng vong (người mới mất, hoặc mất đã lâu) đơn giản nhất để hành trì, nhằm giúp cho người còn kẻ mất đều lợi lạc.

   1- Thông thường trước khi cúng vong, người thân (nếu có bàn thờ Phật) thì nên dâng cúng Phật một bát cơm nhỏ, một ly nước trắng, hoa, trái cây, kế đó giữ tâm thật thanh tịnh, tụng một thời Kinh A Di Đà hoặc một quyển KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN rồi hồi hướng cho người vừa mất hoặc người quá cố. Nghi thức này giúp cho người thân mới qua đời hoặc quá cố hiểu được ý nghĩa của việc tu học, nghe được giáo lý Phật dạy, biết được cảnh giới Tịnh độ, hiểu được nhân quả, từ đó mà hiểu được cuộc đời vốn dĩ vô thường, sống trong sanh lão bệnh tử…là khổ nạn. Nhờ niệm giác này mà vong linh người thân phát tâm hồi đầu, buông xuống vạn duyên (quyến luyến tiền tài, địa vị danh vọng, thân quyến…), từ đó phát tâm tu học, niệm Phật rồi phát nguyện sanh về cõi an lạc). Do vậy Nghi Thức Khai Kinh tại bàn thờ Phật rất quan trọng, bởi nó giống như người dẫn đường, giúp cho vong linh tỉnh thức thân tâm mà hồi đầu, đi theo con đường chánh đạo để tự giải thoát chính mình.
   Trường hợp không có bàn thờ Phật, hoặc không có nhiều thời gian, có thể thực hành luôn bước thứ hai:

   2- Bước kế tiếp là sang bàn thờ người thân (có thể là bàn thờ tổ tiên hay mới lập riêng cho người mới mất) thì chỉ cần sắp đồ chay tịnh. Quan trọng: không có ngũ vị tân, cùng hoa, trái cây. Tuyệt đối không được dâng cúng đồ mặn hay rượu, bia vì sẽ khiến cho thân quyến mới qua đời phải chịu thêm nghiệp quả sát sanh.

   Ghi chú: Nếu gia đình không có bàn thờ Phật có thể thực hành nghi thức Tụng Kinh A Di Đà hay KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN tại bàn thờ tổ tiên hoặc bàn thờ vong cũng được.

   NGHI THỨC CÚNG VONG:

   Tán Hương:
   (Chủ lễ quỳ trước bàn thờ Phật, hay Tổ tiên, hay bàn thờ vong, tay cầm 3 nén hương cúng dường, sám hối, phát nguyện)

   Nam mô thập phương tận hư không giới nhứt thiết Chư Phật (1 lạy)
   Nam mô thập phương tận hư không giới nhứt thiết Tôn Pháp (1 lạy)
   Nam mô thập phương tận hư không giới nhứt thiết Hiền Thánh Tăng (1 lạy)

   Nguyện mây hương mầu này
   Khắp cùng mười phương cõi
   Cúng dường tất cả Phật
   Tôn Pháp, các Bồ Tát,
   Vô biên chúng Thanh Văn
   Và cả thảy Thánh hiền
   Duyên khởi đài sáng chói
   Trùm đến vô biên cõi,
   Khắp xông các chúng sanh
   Ðều phát lòng bồ đề,
   Xa lìa những nghiệp vọng
   Trọn nên đạo vô thượng.
   Nam-mô Hương-Vân-Cái Bồ-tát.(3 lần)
   (Lạy 1 lạy rồi cắm hương lên lư hương hay bát hương)

   (Chủ lễ cùng thân quyến đứng lên, chắp tay, thanh tịnh đồng tụng):

   TÁN THÁN PHẬT

   Sắc thân Như Lai đẹp
   Trong đời không ai bằng
   Không sánh, chẳng nghĩ bàn
   Nên nay con đảnh lễ.

   Sắc thân Phật vô tận
   Trí huệ Phật cũng thế,
   Tất cả pháp thường trú
   Cho nên con về nương.

   Sức trí lớn nguyện lớn
   Khắp độ chúng quần sanh,
   Khiến bỏ thân nóng khổ
   Sanh kia nước mát vui.

   Con nay sạch ba nghiệp
   Quy y và lễ tán
   Nguyện cùng các chúng sanh
   Ðồng sanh nước An Lạc.

   Án phạ nhựt ra vật (7 lần)

   ĐẢNH LỄ:

   Chí Tâm Ðảnh Lễ: Thường tịch quang tịnh độ A Di Ðà Như Lai Pháp thân mầu thanh tịnh Khắp pháp giới chư Phật (1 lạy)

   Chí Tâm Ðảnh Lễ: Thật báo trang nghiêm độ A Di Ðà Như Lai Thân tướng hải vi trần Khắp pháp giới chư Phật (1 lạy)

   Chí Tâm Ðảnh Lễ: Phương tiện thánh cư độ A Di Ðà Như Lai Thân trang nghiêm giải thoát Khắp pháp giới chư Phật (1 lạy)

   Chí Tâm Ðảnh Lễ: Cõi An Lạc phương tây A Di Ðà Như Lai Thân căn giới đại thừa Khắp pháp giới chư Phật (1 lạy)

   Chí Tâm Ðảnh Lễ: Cõi An Lạc phương tây A Di Ðà Như Lai Thân hóa đến mười phương Khắp pháp giới chư Phật (1 lạy)

   Chí Tâm Ðảnh Lễ: Cõi An Lạc phương tây Giáo hạnh lý ba kinh Tột nói bày y chánh Khắp pháp giới Tôn Pháp (1 lạy)

   Chí Tâm Ðảnh Lễ: Cõi An Lạc phương tây Quan Thế Âm Bồ Tát Thân tử kim muôn ức Khắp pháp giới Bồ Tát (1 lạy)

   Chí Tâm Ðảnh Lễ: Cõi An Lạc phương tây Ðại Thế Chí Bồ Tát Thân trí sáng vô biên Khắp pháp giới Bồ Tát (1 lạy)

   Chí Tâm Ðảnh Lễ: Cõi An Lạc phương tây Thanh tịnh đại hải chúng Thân hai nghiêm: Phước, trí Khắp pháp giới Thánh chúng (1 lạy)

   SÁM HỐI:

   (phần này rất quan trọng vì người sống có giác ngộ, có thành tâm phát lồ sám hối tội chướng của mình thì mới cảm động được người vừa mất hoặc đã quá vãng. Do vậy khi sám hối phải thực thành tâm thì mới có hiệu quả).

   Hương linh (tên, tuổi, pháp danh của người mất) xin hãy lắng nghe rồi cùng phát lồ sám hối theo tôi!

   Ðệ tử (tên, họ, pháp danh) và chúng sanh trong pháp giới, từ đời vô thỉ nhẫn đến ngày nay, bị vô minh che đậy nên điên đảo mê lầm, lại do sáu căn ba nghiệp (4) quen theo pháp chẳng lành, rộng phạm mười điều dữ cùng năm tội vô gián (5) và tất cả các tội khác, nhiều vô lượng vô biên nói không thể hết. Mười phương các Ðức Phật thường ở trong đời, tiếng pháp không dứt, hương mầu đầy lấp, pháp vị ngập tràn, phóng ánh sáng sạch trong chếu soi tất cả. Lý mầu thường trụ đầy dẫy hư không.

   Con từ vô thỉ đến nay, sáu căn che mù, ba nghiệp tối tăm, chẳng thấy chẳng nghe chẳng hay chẳng biết, vì nhơn duyên đó trôi mãi trong vòng sanh tử, trải qua các đường dữ (6), trăm nghìn muôn kiếp trọn không lúc nào ra khỏi. Kinh rằng: “Ðức Tỳ Lô Giá Na thân khắp cả chỗ, chỗ của Phật ở gọi là Thường tịch quang, cho nên phải biết cả thảy các pháp đều là Phật Pháp, mà con không rõ lại theo giòng vô minh, vì thế trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Nay mới tỏ ngộ nay mới chừa bỏ ăn năn, phụng đối trước các Ðức Phật và A Di Ðà Thế Tôn mà phát lồ (7) sám hối, làm cho đệ tử cùng pháp giới chúng sanh, tất cả tội nặng do ba nghiệp sáu căn, gây tạo từ vô thỉ, hoặc hiện tại cùng vị lai, chính mình tự gây tạo hoặc bảo người, hay là thấy nghe người gây tạo mà mà vui theo, hoặc nhớ hoặc chẳng nhớ, hoặc biết hoặc chẳng biết, hoặc nghi hoặc chẳng nghi, hoặc che giấu hoặc chẳng che giấu, thảy đều được rốt ráo thanh tịnh.

   Ðệ tử sám hối rồi, sáu căn cùng ba nghiệp trong sạch, không lỗi lầm, căn lành tu tập cũng trọn thanh tịnh, thảy đều hồi hướng dùng trang nghiêm Tịnh độ, khắp với chúng sanh, đồng sanh về nước An Dưỡng.

   Nguyện đức A Di Ðà Phật thường đến hộ trì, làm cho căn lành của đệ tử hiện tiền tăng tấn, chẳng mất nhơn duyên Tịnh độ, đến giờ lâm chung, thân an lành niệm chánh vững vàng, xem nghe đều rõ ràng, tận mặt thấy đức A Di Ðà cùng các Thánh chúng, tay cầm đài hoa tiếp dẫn đệ tử, trong khoảng sát na sanh ra trước Phật, đủ đạo hạnh Bồ Tát, rộng độ khắp chúng sanh đồng thành Phật đạo.

   Ðệ tử sám hối phát nguyện rồi quy mạng đảnh lễ:
   Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới, đại từ đại bi, A Di Ðà Như Lai, biến pháp giới Tam bảo. (3 lạy)

   (Ngồi xuống, để tụng Bát Nhã Tâm Kinh và Vãng Sanh Thần Chú)

   MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA MẬT-ÐA TÂM-KINH

   Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-đa thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.
   Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.
   Xá-Lợi-Tử! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-minh diệc, vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão-tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.
   Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố, tâm vô quái-ngại; vô quái-ngại cố, vô hữu khủng-bố, viễn ly điên-đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn. Tam-thế chư Phật, y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề.
   Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại-thần chú, thị đại minh chú, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.
   Cố thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết:
   Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát bà ha. (3lần)

   VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN:
   Nam-mô a di đa bà dạ, Ða tha dà đa dạ, Ða địa dạ tha.
   A di rị đô bà tỳ,
   A di rị đa tất đam bà tỳ,
   A di rị đa tì ca lan đế,
   A di rị đa, tì ca lan đa,
   Dà di nị dà dà na,
   Chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần)
   Sông ái chẳng bến bờ
   Biển khổ muôn trùng sóng
   Muốn thoát luân hồi khổ
   Hãy mau niệm Di-Đà.
   Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới, đại-từ đại-bi, A-Di-Ðà Phật.
   Nam-mô A-Di-Ðà Phật. (108 lần là tối thiểu. Nếu đủ duyên nên niệm cùng gia quyến từ 20-30 phút)
   Nam-mô Quán-thế-âm Bồ-tát. (3 lần)
   Nam-mô Ðại-Thế-Chí Bồ-tát. (3 lần)
   Nam-mô Ðại-Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)
   Nam-mô Thanh-tịnh Ðại-Hải chúng Bồ-tát. (3 lần)

   PHÁT NGUYỆN: (chủ lễ và đại chúng cùng quỳ)

   Đệ tử chúng con, hiện là phàm phu, trong vòng sanh tử, tội chướng sâu nặng, luân chuyển sáu đường, khổ không nói được. Nay gặp tri thức, được nghe danh hiệu, bản nguyện công đức, của Phật Di-đà, một lòng xưng niệm, cầu nguyện vãng sanh. Nguyện Phật từ bi, xót thương chẳng bỏ, phóng quang nhiếp thọ. Đệ tử chúng con chưa biết Phật thân, tướng tốt quang minh, nguyện Phật thị hiện, cho con được thấy. Lại thấy tướng mầu, Quán-Âm Thế-Chí, các chúng Bồ-tát và thế giới kia, thanh tịnh trang nghiêm, vẻ đẹp quang minh, xin đều thấy rõ.
   Con nguyện lâm chung không chướng ngại.
   A-di-đà đến rước từ xa.
   Quán-Âm cam lồ rưới nơi đầu.
   Thế Chí kim đài trao đỡ gót.
   Trong một sát na lìa ngũ trược.
   Khoảng tay co duỗi đến Liên Trì.
   Khi hoa sen nở thấy Từ Tôn
   Nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ.
   Nghe xong liền ngộ Vô Sanh Nhẫn.
   Không rời An Dưỡng lại Ta-bà.
   Khéo đem phương tiện lợi quần sanh
   Hay lấy trần lao làm Phật sự.
   Con nguyện như thế Phật chứng tri
   Kết cuộc về sau được thành tựu.

   SÁM THẬP PHƯƠNG (chủ lễ cùng đại chúng ngồi tụng)

   Thập-phương Tam-thế Phật,
   A-Di-Ðà đệ nhất,
   Chí-phẩm độ chúng-sanh,
   Oai-đức vô cùng cực.
   Con nay vì hương-linh,
   Sám-hối tam-nghiệp tội.
   Phàm được bao phước-thiện.
   Chí tâm nguyện hồi-hướng,
   Nguyện cùng người niệm Phật
   Vãng sanh nước Cực Lạc +
   Thấy Phật ngộ pháp-tánh,
   Phát tâm đại Bồ-đề,
   Đoạn vô biên phiền-não,
   Tu vô-lượng pháp-môn,
   Thệ nguyện độ chúng-sanh,
   Đồng trọn thành Phật-đạo.
   (Rót trà, dâng cơm cúng vong linh)

   BIẾN THỰC CHƠN-NGÔN: (Nhờ sự gia trì câu chú của Phật, thức ăn sẽ được biến thành hương thực giúp cho người mất có thể hưởng dụng, vì thế khi trì những chú này phải ráng giữ tâm thật thanh tịnh thì người thân mới có cơ hội hưởng dụng)

   Nẳn mồ tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra tam bạt ra hồng. (3 lần)

   CAM-LỒ THỦY CHƠN-NGÔN: (Nhờ sự gia trì câu chú của Phật, đồ uống
   sẽ được biến thành hương thực giúp cho người mất có thể hưởng dụng)

   Nẳn mồ tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô ta bà ha. (3 lần)

   PHỔ CÚNG-DƯỜNG CHƠN-NGÔN:
   Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần) (biến đồ ăn, thức uống thành hương thực, cúng dường hư không giới chúng sanh)

   Nguyện sanh Tây-phương Tịnh-độ trung,
   Cửu phẩm Liên-hoa vi phụ-mẫu,
   Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,
   Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ.
   Nguyện dĩ thử công-đức,
   Phổ cập ư nhứt thiết,
   Ngã đẳng dữ chúng sanh,
   Giai cộng thành Phật-đạo.

   PHỤC NGUYỆN (chủ lễ và đại chúng cùng quỳ)

   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
   Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

   Đệ tử chúng con hôm nay cung đối Phật tiền phát tâm trì tụng kinh chú, xưng tán hồng danh, tu hành công đức, nguyện đem công đức này:

   Hồi hướng về Tây Phương, trang nghiêm Tịnh độ. Hồi hướng cho thập phương pháp giới hữu tình, trên đền bốn ân, dưới cứu tam đồ, cầu cho thế giới hòa bình, tất cả chúng sinh đều được độ thoát.

   Hồi hướng cho lịch đại kiếp số oán thân trái chủ, tất cả những chúng sinh đã bị con não loạn vì bất cứ lý do gì. Hồi hướng cho tất cả sinh linh đã bị con giết hại hoặc để ăn thịt, hoặc để vui chơi, hoặc vô tình, hoặc cố ý… hưởng được phần lợi lạc. Xin xóa bỏ hận thù, hộ pháp cho nhau, đồng nguyện vãng sinh, đồng sinh Cực Lạc.

   Hồi hướng cho ông bà, cha mẹ, bà con thân thuộc trong vô lượng kiếp, dù đang ở trong bất cứ cảnh giới nào đều được cảm ứng, phát lòng niệm Phật và đều được siêu sinh về Tịnh Độ

   Hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền đời này được vãng sinh Tịnh độ.

   Hồi hướng cho tất cả chồng (vợ) con, anh chị em, thân thuộc còn đang hiện tiền, mọi người đều phát khởi Tín – Hạnh – Nguyện cầu sinh Tịnh độ, và đều được thành tựu.

   Hồi hướng cho tất cả chúng sinh có duyên hay không có duyên với con, sau cùng đều được vãng sinh Cực Lạc Quốc.

   Hồi ngày chúng con lâm chung được Phật thọ ký, biết trước ngày giờ, thân không tật bệnh, tâm không hôn mê, nguyện A Di Đà Phật, Quán Âm, Thế Chí cùng chư Bồ Tát chúng, tướng hảo quang minh, hiện tiền tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc. Con nguyện hoa nở thấy Phật ngộ Vô sinh, nguyện tu chứng đắc Vô Thượng Bồ Đề, nguyện độ vô biên chúng sinh trong mười phương pháp giới đều vãng sinh Tây phương, viên thành Phật đạo.
   Nam mô A Di Đà Phật.
   Nam Mô Siêu Lạc Ðộ Bồ Tát. (3 lần)

   TAM TỰ QUY-Y
   Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng-sanh, thể giải đại-đạo, phát vô-thượng tâm. (1 lạy)
   Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng-sanh, thâm nhập kinh-tạng, trí huệ như hải. (1 lạy)
   Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng-sanh, thống-lý đại-chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)

   HẾT

 2. Lê thị anh thi

  A di Đà phật dạ thưa thầy ba con khi mất còn ấm ở cổ và ở bẹn thì sẽ đựợc sanh về đâu nếu như sanh về a tu la thì không sao còn nếu như sanh về ba đường kia thì chúng con phải làm sao để ba con được giảm bớt khổ sở và được giải thoát hả thầy . Mong thầy hoan hỉ bày giúp con a di Đà phật

 3. Chu Vy

  Thưa thầy nhà con chuyển nhà đã 1 năm và chỗ ở của nhà con có vong ở đây nhưng không chịu đi và công việc làm ăn của nhà con ảnh hưởng rất nhiều nên cúng làm sao ạ ?

 4. Vân Anh

  thưa thầy con đang rất đau buồn vì con trai con mới mất được hai tháng cháu đang là sinh viên năm thứ hai cháu ngủ rồi ngủ luôn không dậy lũa , con trai con rất ngoan từ bé đã rất lễ phép ,học giỏi hay giúp đỡ bạn bè đến con súc vật cháu cũng yêu thương ,đi học đại học về ngoài mua quà cho mọi nguòi trong gia đình cháu còn mua riêng quà cho mấy con chó lũa .Truóc khi con trai con mất hai ngày cháu có nói thứ hai con về với mẹ con nhớ com mẹ nấu và còn còn dặn về mau quà cho em và bố thì sáng chủ nhật cháu mất ,cháu mất tại ký túc xá nhà trường khi đưa cháu về gia đình con cũng gọi cháu vè .Sau ba ngày con có thắp hương con tai và có nói con thương bố mẹ thì báo đã về với bố mẹ để bố mẹ yên tam thì tối con mơ thấy cháu đứng trước của nhà .Hàng tuan con có nhờ người đến cầu siêu cho cháu đến hết 49 chỉ mong cháu sớm về cõi lành .Con có đi xem mấy lơi mọi người dều bảo cháu về nhà rồi k phải cúng bái .Cách đây hai ngày con mơ thấy cháu bảo mẹ làm lại giấy khai sinh cho con để nao con đi học may mà con bảo lưu kết quả nhà trường .Thầy cho con hỏi con làm lễ cho caùu siêu hàng tuần cho cháu vậy có tốt k , việc con lằm ơ thấy cháu báo như vậy liệu có phải con trai con dã được đến cõi lành k .Hôm làm lễ truy điệu cho cháu trời đang nắng tự nhiên mưa trút nước xuống sau lễ truy diệu cháu đưa cháu nên xe thì lại tạnh Mong thầy giải đáp gúp con ,con xin cảm ơn thầy

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Chào Vân Anh!

   MD là cư sỹ tại gia có vài điều chia sẻ cùng bạn như sau:

   *Việc cúng cầu siêu cho người đã khuất là việc tốt, tuy nhiên không phải cứ làm lễ cầu siêu là được siêu- trong khi chính thân quyến trong nhà không thấu rõ việc cầu siêu là như thế nào, thì không mảy may đem lại lợi ích cho người đã khuất. Việc cầu siêu mục đích giúp cho người đã chết giác ngộ được nguồn gốc của sự đau khổ, cái nhân để rơi vào tam ác, từ đó thức tỉnh sám hối buông bỏ được mọi phiền não chấp trước, mê lầm, hướng đến Chánh pháp là hướng đến cõi an lạc.

   Con người sau khi chết số đông đều bị đọa vào ác đạo, bởi vì sau khi chết không thể buông bỏ: gia đình, bạn bè, sự nghiệp, tiền bạc… Vậy nên làm lễ cầu siêu, song chính người đã chết không chịu thức tỉnh, không chịu buông bỏ được thì không thể siêu về cõi lành; cũng giống như việc hướng dẫn tiền đồ tốt cho một người, nhưng muốn và thực hành hay không là tự thân kẻ ấy.

   Qua những gì bạn kể, con trai bảo làm giấy khai sinh đi học- chứng tỏ cháu chưa siêu thoát, vẫn còn chấp nặng vào tình thân, việc học hành. Nếu thực sự thương con, bạn phải bỏ tâm mong cầu được thấy cháu về, cũng không mong giữ con ở bên cạnh mình. Hàng ngày phát tâm trì tụng Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện (một bộ nên chia thành 3 lần đọc); và niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, trước khi niệm Phật bạn có thể tham khảo phần mở đầu như sau:

   “Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Dà Phật
   Con họ tên… (pháp danh là…) cầu Phật thùy từ phóng quang tiếp dẫn hương linh họ tên… vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc.

   Con trai của mẹ! Từ vô thủy kiếp đến nay chúng ta đã trôi lăn trong sáu đường, cùng với tất cả chúng sanh kết ân oán là cha mẹ, con cái, anh chị em của nhau, cũng vì tham sân si mà phải đọa đày trong đau khổ. Nếu con thương ba mẹ thì hãy buông bỏ thế gian này, một lòng cùng với mẹ niệm Phật cầu Phật tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc, chỉ có Thế giới Cực Lạc là nơi vĩnh viễn chỉ có sự vui thù thắng, sau khi con về nơi ấy rồi, ba mẹ cũng sẽ niệm Phật về Tây Phương cùng con, ở nơi đây gia đình mình sẽ không còn phải xa nhau nữa. Bây giờ mẹ vì con mà niệm A Di Đà Phật, con hãy nhiếp tâm cùng mẹ niệm Phật nghe con!

   A Di Đà Phật (500, 1000, hay 2000… câu Phật)

   Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, đệ từ và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo”

   Ngoài niệm Phật, tụng Kinh bạn nên vì con phóng sanh, làm việc lành. Nếu bạn có thể thực hành như vậy, chắc chắn con bạn sẽ được sanh về cõi an lạc.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 5. Nguyễn Lan

  Con chào thầy ạ.
  Con xin phép có đôi lời cùng thầy.
  Chồng con vừa mất được gần tháng. Thời gian a bệnh, con toàn tâm toàn ý nghỉ việc vừa chăm chồng vừa chăm 2 con. Lúc a mất, con rất đau đớn, con nguyện nuôi dạy 2 đứa nhỏ trưởng thành rồi đi theo anh ấy. Nhưng sau đó con còn đau đớn hơn khi phát hiện ra a ấy đã ngoại tình 5, 6 năm nay (qua điện thoại của a ấy), với cả 8, 9 người, từ trẻ đến già (sinh viên, đồng nghiệp,…), có ảnh và clip lưu lại trên điện thoại. Từ lúc biết sự thật, con cảm thấy ghê tởm a ấy kinh khủng vì a ấy luôn tỏ ra là 1 ng thương vợ thương con, đi đâu cũng ca ngợi tự hào về vợ. Con cảm thấy uất hận vô cùng vì nhớ lại những gì a ấy đã lừa dối mình vì mình quá hiền lành và quá tin tưởng a ấy. Con càng thấy ghê tởm hơn khi a ấy mất đi rồi đc bao nhiêu ng ngợi ca con ng có tâm có tầm (a ấy làm sếp, cao to đẹp trai phong độ, năng động hoạt bát, bao nhiêu năng lượng dành cho ng ngoài hết, mọi việc trong gia đình một mình con quán xuyến, a ấy về nhà chỉ chơi game thôi nhưng vì con nghĩ mình hi sinh cho anh ấy, cho gia đình. Con nghiệm lại, lúc vui vẻ hay lúc khốn nạn khi về nhà, tất cả đều phụ thuộc ảnh được vui vẻ hay bực tức ở ngoài ra sao thôi).
  Hiện tại, con cảm thấy rất hận vì những hành động tồi tệ mỗi khi đi nhậu về mà có lý do không vui gì đó bên ngoài (chửi vợ chửi con, xúc phạm vợ, gđ vợ) và kinh tởm a ấy vì sự giả dối điễn vai (lấp liếm hết mọi nghi ngờ của con, thề thốt này nọ và luôn tỏ ra cho mọi ng thấy 1 ng ck thương vợ hết mực) vì sự lừa dối bao nhiêu năm.
  Con phải làm sao đây ạ?

  • Nguyễn Thị Lựu

   Bạn Nguyễn Lan thân mến,

   Trong khi chờ đợi quý thiện tri thức giải đáp cho bạn, mình xin có vài lời trước nha!
   Hiện tại, bạn cũng chẵng cần phải hận anh ấy làm chi cho mệt, mà lại bị tổn phước báu của mình, chi bằng hãy vui lên vì coi như đã trả xong một món nợ. Nếu có lòng từ bi thì hãy cố gắng tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho anh ấy, cầu mong anh sớm ăn năng sám hối, tiêu trừ nghiệp chướng, sớm tái sanh về cõi an lành (anh ta mới trả hoa báo tức hiện báo, còn quả báo sau khi chết chắc thê thảm lắm!). Còn với 2 con thì bạn cứ làm như nguyện nhưng đừng có ý nghĩ là sẽ theo anh ấy nữa nha, dù có muốn theo để đòi nợ hay trả nợ thì cũng khó có cơ hội để mà gặp được.

   Chúc bạn thân tâm thường lạc.

   Nam Mô A Di Đà Phật!

  • Lan Nguyễn

   Chào chị Lựu
   Chị ơi, e cứ cố nghĩ đến những gì tốt đẹp của a ấy đối với mình mà vẫn k nguôi ngoai đc. Càng nghĩ thì lại càng thấy a ấy khốn nạn quá vì diễn giỏi quá. Chính bản thân e và mọi ng nếu k phát hiện ra những bí mật này sau khi ảnh mất thì đều nghĩ ảnh yêu vợ nhiều lắm. E vẫn còn đang hoang mang k biết ảnh có con rơi hay không và có đang nuôi vợ nhỏ hay không vì tài khoản của anh ấy mất đi 1 s ớt ố tiền lớn, rồi khi ảnh bệnh e hay đùa Có con rơi ở đâu nói e chứ đừng đến lúc nằm đó có ng đến nhận chồng nhận cha, những lần như thế ảnh đều im lặng. E đau đớn lắm c ạ. Vừa nỗi đau mất chồng thì tiếp nỗi đau bị lừa dối.
   E có nói e nguyện theo a ấy là em nguyện chỉ yêu a ấy, ở vậy nuôi con chứ k phải đi theo đòi nợ hay trả nợ chị ạ. Vì lúc đấy e đau nỗi đau mất chồng và chưa biết sự thật. Giờ e thấy ảnh k xứng đáng. E mất ăn mất ngủ bữa giờ vì niềm tin bị tổn thương.
   Chị cho e hỏi “hoa báo” và “hiện báo” là sao ạ? Nó khác gì “quả báo” ạ? Có cuộc sống ở thế giới bên kia k hả chị? Anh ấy bây giờ có cảm thấy hối hận hay k hả c? Có lẽ vì quá yêu và quá tin anh mà e mới đau đớn như thế và uất hận như thế chị ạ. Nhìn vào ai cũng ngưỡng mộ a ấy vì là 1 ng chồng quá lý tưởng. Có ai ngờ đâu. E cũng k ngờ. Chị e bảo a ấy rất yêu e nhưng ham chơi mà thôi.
   E cảm ơn chị

  • Nguyễn Thị Lựu

   Bạn Lan thân mến,

   Chúng ta là người theo đạo Phật nên phải tin lời đức Phật dạy về nhân quả tương thông 3 đời(quá khứ, hiện tại và vị lai) là chân thật, không hề hư dối; lời của Phật là chân ngữ, tuyệt đối không hề vọng ngữ. Cũng giống như lần chia sẻ trước, mình muốn nói với bạn rằng những gì bạn phải chịu khổ sở tủi nhục trong kiếp này chính là quả báo của những gì mà bạn đã tạo khổ đau cho người khác ở kiếp trước, cụ thể là người mà kiếp này là chồng của bạn. Trong kinh Phật có câu:”Muốn biết nhân đời trước, hãy nhìn quả đời này. Muốn biết quả báo đời sau ra sao, hãy nhìn những gì mình đang tạo”. Nếu hiểu được như thế, thì mình tin rằng bạn sẽ không còn đau đơn và uất hận như vậy nữa! Hơn nữa, anh ấy cũng đã qua đời rồi, thì quá khứ cũng nên cho qua luôn đi, để mà ung dung trên chặn đường còn lại. “…Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có giây phút hiện tại này thôi…”, cứ như vậy đi bạn nhé!

   Thì ra mình đã hiểu nhầm cái ý “nguyện theo” của bạn! Hihi…

   Người ta thường trồng cây là để thu hoạch trái chín (quả) chứ ít ai hái hoa mới nở để bán phải không? Vì giá trị của hoa chẵng bằng giá trị của trái. Người trong cửa Phật nói “hoa báo” là quả báo nhỏ nhoi mới tượng hình(ví như hoa) ở kiếp hiện tại, gọi là “hiện báo”; còn từ “quả báo” là chỉ cho những gì mà người nào đó phải nhận lấy kết quả lớn lao trong kiếp tương lai gần hay xa, thường được gọi là “tương báo” và “hậu báo”.

   Sau khi chứng đắc quả vị Phật, ngài thấu suốt mọi thứ, không thứ gì là không thể biết. Ngài chỉ cho chúng ta biết vũ trụ nhân sinh này nó “thực sự như là” (that really is)là như thế nào, chứ không phải những gì trước kia người ta nghĩ tưởng, tin hay cho rằng nó như thế này thế nọ. Nói một cách rõ ràng hơn là mọi loài chúng sanh từ loài cao nhất là loài Trời đến loài thấp nhất là Địa Ngục đều có thọ mạng, sau khi chết đi, tùy theo nghiệp báo mà tái sanh vào một trong 6 cõi luân hồi(gọi là “lục đạo luân hồi” gồm: Trời, Người, Atula, Ngạ Quỷ, Súc Sanh và Địa Ngục) và lặn hụp, trôi nổi vĩnh viễn như thế; chỉ khi nào tu chứng quả giải thoát hay vãng sanh Cực Lạc Thế Giới mới thoát ra được bạn ạ!

   Theo lời bạn kể thì chắc chắn chồng bạn đang ăn năng hối hận lắm rồi đó! Mình không dám nói thẳng ra chồng bạn đang ở cảnh giới nào, mình chỉ khuyên bạn tìm đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện để hiểu được rằng chồng bạn hiện đang ở đâu, và bạn cũng nên làm những gì nhé!

   Chúc bạn thân tâm thường lạc.

   P/S: Nếu những điều mình nói trên đây có điều gì sai trái, xin quý thiện tri thức từ bi chỉ bảo dùm cho.

   Nam Mô A Di Đà Phật!

  • Lan Nguyễn

   Em cảm ơn chị Lựu nhiều ạ.
   Em cũng đã xem xét lại và cố gắng tha thứ cho a ấy. E xem lại những gì tốt đẹp a ấy đã dành cho em và những lời nhận xét của mọi ng thì ai cũng nói a ấy rất rất yêu thương em nhưng vì đàn ồng ham chơi mà thôi.
   Em sẽ cố gắng nhìn vào mặt tích cực của a ấy chị ạ.

 6. Nguyễn Thị Lựu

  Kính gởi quý thiện tri thức,

  Hôm nay Lựu có gặp một chị bạn, chị ấy có hỏi là mỗi khi chị lạy Phật là đều có cảm giác bị lạnh rùng mình, là bởi lý do gì. Lựu không dám chắc nên trả lời là không biết. Xin quý liên hữu giải thích dùm cho.

  Nam Mô A Di Đà Phật!

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Nguyễn Thị Lựu thân mến!

   Trước đây khá lâu một buổi tối niệm Phật MD có cảm giác một con vật nhỏ đang bò trong người, bám chắt và di chuyển xuống lưng. Đoán thật là có chú thằn lằn, MD đành ngưng niệm Phật để dùng tay xua chú thằn lằn ấy nhưng sự thật là không có, ngưng lại chừng phút MD tiếp tục niệm Phật thì cảm giác “chú thằn lằn bò xuống lưng” quay trở lại. Lúc này, MD mới sực hiểu và có cảm giác sờ sợ. Cho đến nay dư âm về chuyện này vẫn còn, nghĩ rằng oan gia trái chủ họ đang ở ngay trên thân ta thì không ai mà không sợ. Song dù sợ hay không sợ họ vẫn gá trên thân- sự thật này chúng ta có nhận biết hay không thôi.

   Trường hợp bị rùng mình khi lạy Phật cũng rất có thể do oan gia trái chủ trên thân gây nên. Họ là oan gia, nhưng chúng ta đừng nghĩ họ là oan gia, xem họ là bằng hữu. Nếu chúng ta nghĩ họ là bằng hữu, dùng tâm chân thật muốn họ cùng mình niệm Phật cầu vãng sanh ắc họ sẽ nghe theo, và rồi họ cũng xem chúng ta là bạn. Oan gia được hóa giải. Pháp sư Tịnh Không giảng rằng: thời nay “người vô hình” tu tốt hơn chúng ta, vì với họ mà nói họ đang ở cảnh khổ, chúng ta dùng tâm chân thật nói rằng có thế giới Cực Lạc- nơi này không có sự khổ, họ tín nhận liền thực hành thì rất dễ vãng sanh.

   Đôi lời theo ý riêng của MD như thế. Nam Mô A Di Đà Phật

  • Nguyễn Thị Lựu

   Xin cám ơn đạo hữu Mỹ Diệp đã phúc đáp ạ!

   Nam Mô A Di Đà Phật!

 7. Nguyễn Thị Ánh

  A di đà Phật! Em chào chị Lựu ạ!
  Em có chuyện này muốn hỏi chị được không ạ!
  Em trai em mới mất được hơn nửa tháng. Em 26 tuổi và chưa vợ con gì. Ruột đau như cắt nhưng em vẫn cố nén lại để làm việc phước đức, phóng sinh tụng kinh, sám hối hồi hướng cho em. Sáng nay em nghe anh nhà bác bảo đã hai lần nằm mơ thấy em của em về đòi quần áo. Ở dưới nó phải ở trần. Em định mua quần áo giấy đốt cho em. Nhưng theo đạo Phật thì nói việc đốt vàng mã không giải quyết được gì. Em hỏi chị em phải làm thế nào ạ???? Mong chị giải đáp!

  • Nguyễn Thị Lựu

   Bạn Ánh thân mến,

   Với câu hỏi của bạn, mình xin để cho chư vị thiện tri thức trả lời, chứ mình không đủ hiểu biết nên không dám đâu! Trong khi chờ đợi, mình khuyên bạn nên làm thêm một việc, là nếu có quần áo dư thừa, nên giặt giũ sạch sẽ rồi đem giúp những nơi thiếu thốn, hồi hướng công đức ấy cho em bạn.

   Chúc bạn thân tâm thường lạc.

   Nam Mô A Di Đà Phật!

 8. Nguyễn Thị Ánh

  Em cảm ơn chị Lựu nhiều ạ.Em chúc chị mạnh khỏe, thân tâm an lạc ạ.

 9. Lưu Mộng Ngọc

  Thầy ơi ba con năm nay 64 tuổi mất vào 4h50 phút sáng ngày 24/11/2018(tính ngày âm ạ).khi mất gia đình con đã để ba nằm yên vị và mời ban hộ niệm đến niệm phật 8 tiếng. Nhưng khi niệm phật đã qua 8 tiếng thầy trưởng trong ban hộ niệm sờ vào lòng bàn chân, đầu gối, bụng, ngực, trán,đỉnh đầu .Thì tất cả những nơi đó đều lạnh toát. Thầy hộ niệm bảo rằng đây là trường hợp đầu tiên thầy gặp giờ thầy cũng không biết ba con thoát ra đi bằng đường nào nữa. Con đang rất sợ không biết biết ba con đi vào đường nào. Riêng mẹ con thì bảo rằng trước khi ba mất thì ba đã lạnh từ dưới chân lạnh lên tới bụng trước. Lúc đó bà có ngửi thấy mùi hương của trà ,bà còn cố ý hít thở sâu vào nữa. Con không biết đây là hiện tượng gì nữa. Thầy giải thích dùm con với.
  Con cảm ơn thầy ạ

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Lưu Mộng Ngọc,

   Trước hết TN xin gửi lời chúc đầu năm mới tới bạn cùng gia đình: chúc một năm toàn gia quyến đồng biết hồi đầu, đồng phát tâm hướng về đạo Phật, chân chánh tu học để chuyển đổi nghiệp lực, giúp cho cuộc sống đời-đạo đều được an lạc.

   *Việc khám thoại tướng chỉ là tương đối chứ không phải tuyệt đối, bởi mỗi chúng sanh khi xả báo thân đều luôn gắn liền với nghiệp lực của quá khứ và hiện tại. Trường hợp của Ba bạn rất có thể, ngay khi xả báo thân, thần thức của ông đã lập tức rời khỏi thân xác rồi, vì thế sau 8 tiếng hộ niệm Ban Hộ Niệm đã không thể kiểm tra thoại tướng được nữa là vậy. Muốn biết đích xác Ba bạn sẽ đi về cảnh giới nào chúng ta chỉ còn biết căn cứ vào lời Phật dạy:

   – Đi về cõi người: Người chết Quy Y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới và giữ trọn 5 giới.
   – Đi về cõi thiên: Người chết Quy Y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới và hành thập thiện nghiệp thanh tịnh.
   – Đi về cõi Thánh (Phật): Người chết Quy Y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, hành thập thiện nghiệp, tin sâu, nguyện thiết, thực tâm hành trì pháp môn niệm Phật. Khi xả báo thân biết trước ngày giờ, hoặc được hộ niệm, thân tâm tỉnh táo, thoại tướng an lạc, không có dấu hiệu hoảng loạn, miệng không xùi bọt mép, không la hét, mắt không trợn ngược hay chân, tay co giật hay co quắp…

   Vì thế bạn nên hỏi lại mẹ và cùng rà xét xem Ba bạn khi sống thường hành nghiệp gì, và trước lúc xả báo thân khi Ban Hộ Niệm chưa tới, thoại tướng ra sao?

   *Việc quan trọng hiện giờ là gia đình trong vòng 7 tuần thất phải làm lễ siêu độ cho Ba bạn theo đúng chánh pháp. Tại gia đình nên phát tâm trong 49 ngày giữ gìn trai giới, tụng KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN, phóng sanh, bố thí, cúng dường Tam Bảo rồi hồi hướng cho Ba và các oan gia trái chủ của Ba bạn, nguyện cho họ đồng được sanh về Tịnh Độ. Điều này vô cùng quan trọng, vì thế bạn và gia đình phải ráng làm cho thật viên mãn, dù cho Ba bạn có được sanh về thánh cảnh hay đường nào khác trong lục đạo thì ông vẫn có thể nhận được những phước báu này, nhờ đó mà phẩm vị hoặc nghiệp chướng sẽ được cao hơn hoặc được hoá giải.

   Nguyện chúc bạn cùng gia đình tỉnh giác và tinh tấn.
   TN

 10. Nguyễn Thị Cẩm Ly

  Thưa thầy bà nội của con mất cách đây 15 ngày, Cha con nằm mơ thấy Nội, Nội con nói “Má mới đi làm trên ba của con về, má chưa chết”
  Cha con nói” Con có xây mồ cho má rồi đó”
  Bà nội con lại nói “Má chưa có chết mà” Sau đó chạy lại ôm nhau khóc, thưa thầyNhư vậy có điềm gì ạ

 11. Đinh Thị Ngoại

  Thưa thầy, chồng con mất 22 ngày nay, trên đường đi làm về tự ngã. Con đau khổ vô cùng. Khi còn sống anh ấy là người nóng tính nhưng tốt bụng, lương thiện. Con đã nhờ thầy cầu siêu ở chỗ tai nạn, để anh được về nhà, nhưng con và người thân không mơ thấy gì hết. Cho con hỏi, anh ấy đã rời được chỗ tai nạn để trở về chưa ạ. Con nghe nói những người tự ngã mà chết là do bị người âm hại,liêụ có đúng không ạ? Mong thầy giúp con.

  • Phật tử Chơn Lâm Ánh

   Nam Mô A Di Đà Phật, CLA xin chia buồn với gia đình đạo hữu. Đạo hữu nên tin rằng tất cả mọi việc đều do nhân quả và nhân duyên chi phối, cũng có thể chuyện người chồng đã mất của đạo hữu là do thọ mạng hoặc nghiệp của đời trước mà ra. Mấy ngày này đạo hữu nên lễ chùa, thỉnh các thầy trợ niệm niệm Phật vãng sanh, quy y Tam Bảo cho chồng của đạo hữu, làm việc công đức, phóng sanh, sám hối hồi hướng đến các vị oan gia trái chủ và 10 pháp giới. Nam Mô A Di Đà Phật

  • Mỹ dung

   Thưa thầy,cha con sinh 1964. 4 năm nay cha con bệnh ăn không được, nằm cũng không được, vừa nằm xuống lại ngồi dậy vì không thở nổi, không ăn thì đỡ mệt. Nhà con đưa cha đi khám rất nhiều bệnh viện, nằm viện cũng mấy tháng rồi. Bệnh viện nói cha bị trầm cảm nhưng con lại thấy cha có người phá, không cho ăn uống, nghỉ ngơi, hành hạ thân xác tiều tụy, rất ốm.
   Con mong thầy chỉ dẫn dùm.
   A Di Đà Phật

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Chào bạn Mỹ Dung!

   Trong Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, Đức Bổn Sư Thích Ca dạy “Lại nữa, này Phổ Quảng Bồ tát! Trong đời sau, như có người nam, người nữ nào đau nằm liệt mãi trên giường gối, cầu sống hay muốn chết cũng đều không được. Hoặc đêm nằm chiêm bao thấy quỉ dữ cho đến kẻ thân thích trong nhà, hoặc thấy đi trên đường nguy hiểm hoặc bị bóng đè, hoặc với quỉ thần cùng đi.

   Trải qua nhiều tháng nhiều năm, đến đỗi thành bịnh lao, bịnh bại… Trong giấc ngủ kêu réo thê thảm sầu khổ. Đây đều bị nơi nghiệp đạo luận đối chưa quyết định là khinh hay trọng, nên hoặc là khó chết, hoặc là khó lành.

   Mắt phàm tục của kẻ nam, người nữ không thể biện rõ việc đó, chỉ phải nên đối trước tượng của chư Phật Bồ tát, to tiếng mà đọc tụng kinh này một biến.

   Hoặc lấy những món vật riêng của người bịnh thường ưa tiếc, như y phục, đồ quí báu, nhà cửa ruộng vườn v.v… đối trước người bịnh cất tiếng lớn mà xướng lên rằng:

   “Chúng tôi tên đó họ đó, nay vì người bịnh này đối trước kinh tượng đem những của vật này hoặc cúng dường kinh tượng, hoặc tạo hình tượng của Phật Bồ tát, hoặc xây dựng chùa tháp, hoặc sắm đèn dầu thắp cúng, hoặc cúng vào của thường trụ”.

   Xướng lên như vậy ba lần để cho người bịnh được nghe biết. Giả sử như thần thức của người bịnh đã phân tán đến hơi thở đã dứt, thời hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến bảy ngày, cứ lớn tiếng xướng bạch như trên và lớn tiếng tụng kinh này.

   Sau khi người bịnh đó mạng chung thời dầu cho từ trước có tội vạ nặng nhẫn đến năm tội Vô Gián, cũng được thoát khỏi hẳn, thọ sanh vào đâu cũng thường nhớ biết việc đời trước.

   Huống nữa là người thiện nam, người thiện nữ nào tự mình biên chép kinh này, hoặc bảo người biên chép, hoặc tự mình đắp vẽ hình tượng của Bồ tát, cho đến bảo người khác vẽ đắp, người đó khi thọ quả báo chắc đặng nhiều lợi lớn.

   Này Phổ Quảng Bồ tát! Vì thế nên, nếu ông thấy có người nào đọc tụng kinh này, cho đến chỉ trong một niệm khen ngợi kinh này, hoặc là có lòng cung kính đối với kinh, thời ông cần phải dùng trăm nghìn phương chước khuyến hóa người đó, phát lòng siêng năng chớ đừng thối thất, thời có thể được trăm nghìn muôn ức công đức không thể nghĩ bàn ở hiện tại và vị lai.”

   Bạn hãy đọc kỹ đoạn Kinh văn trên thời sẽ biết minh cần làm gì để cha được hết bệnh. Ngoài ra, bận cần tích cực thay cha mà phóng sanh, nên lấy tiền của của cha mà thực hành; ban đầu nếu cha bạn do không hiểu Đạo mà chẳng hoan hỷ việc phóng sanh thì có thể giấu cha, sau dần khéo léo mà tỏ bày; nếu cha bạn sanh tâm hoan hỷ những việc về pháp sự lợi lành ắc sẽ có vô lượng vô biên công đức mà mau được lành mạnh.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 12. Vũ Phương Thảo

  Thưa thầy, bà ngoại con mới mất được chưa đầy 4 ngày. Nhưng con đã mang ít đồ của bà lúc còn sống mặc và ảnh bà về nhà để làm kỉ niệm thì có làm sao không ạ? Vì con nghe mọi người bảo sau 50 ngày mới được mang ảnh về, còn quần áo phải đốt bỏ hết hoặc đem đi từ thiện. Hôm nay lúc con đi vào trong phòng có để quần áo của bà, con bật đèn lên thì tự dưng nó tắt bụp 1 cái. Không biết có phải do bà không muốn con giữ quần áo, đồ đạc của bà hay do bà muốn nói điều gì đó với con. Bây giờ con phải làm thế nào ạ? Với lại theo con được biết lúc mới mất người chết vẫn đi lại trong nhà và có thể gọi con cháu. Con cháu không được thưa nếu không người chết sẽ bắt đi. Nhưng tối hôm qua con nghe có tiếng gọi giống mẹ gọi nên con đã thưa, và không nghe thấy tiếng đáp lại nữa. Liệu có làm sao không hả thầy? Con cảm ơn thầy nhiều ạ.

 13. Đinh thị mỹ trinh

  Dạ thưa thầy, ông con đang bệnh rất nặng, nhà con đi coi thì thầy nói có vong nam theo, vong nam đó là anh của ông con, chết trong đi lính, nhưng còn rất trẻ. Thầy có thể giúp con cầu siêu cho anh của ông nội con được không thầy. Cho anh ông nội con đừng đi theo ông nội con nữa..Con cầu xin Thầy giúp con.
  Con xin cảm ơn Thầy trước.

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Chào bạn Mỹ Trinh!

   Bạn có thể phát tâm trì tụng Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện rồi hồi hướng cho oan gia trái chủ của ông. Nếu hàng ngày bạn có thể thành tâm trì tụng, bệnh của ông sẽ khỏi.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 14. Minh trang

  Thầy ơi! Bố con mất đến nay được 3 năm 9 tháng 7 ngày rồi ạ, 2 năm đầu ngày rằn mùng 1 cong hay gặp bố trong giấc mơ, năm thứ 3 thì ít hơn,và dào gần đây con mơ gặp bố mấy ngày thông, khi còn sống bố với con hay vui đùa,rất thân. Nhưng trong giấc mơ gần đây con thấy bố xua đuổi,xa lánh con và mấy ngày hôm sau anh con gọi điện bảo mơ thấy bố sắp xếp hành lý để lên chỗ con ở. 1 ngày sau thì con mơ gặp ác mộng, thấy mình ở giữa rừng cây u tối đang cúng và cắt đôi trái dưa hấu đỏ,sau có vị thầy tu gọi con đó là mộ quỷ,phải đi theo lối tắt đến 1 ngôi chùa,và thầy ban cho con chiếc vòng tay phát quang bảo cong phải đeo và mang theo mình,và hãy chạy qua ngọn đồi sang bên kia là có 1 ngôi mộ, trên đường con chạy đi, có 1 cong quỷ cứ chạy theo và với tay về phía con, nghe lời của vị thầy tu con giơ tay lên để lộ chiếc vòng, con quỷ dừng lại nấp vào sau 1 cây cổ thụ nhưng vẫn với tay phải về phía con,con thấy rõ bàn tay đó như các ngón tay bị tật và sưng to, màu vàng, và khuôn mặt nhìn vào rất ghê sợ,nhưng có vẻ đang cầu cứu con điều gì đó. Con sợ quá cắm đầu chạy thẳng về phía trước qua ngọn đồi con thấy có 1 đám tang, khăn trắng cờ tang, con chạy lại gần thấy người thân con đứng ở đó, và giường như đó là ngôi mộ của bố con. Con sợ quá con bật dậy thoát khỏi giấc mơ đó.
  Con nghe 1 n bạn của con bảo có thể do bố con chưa hẳn được siêu thoát,…vv, con nên tụng kinh niệm phật, ăn chay kêu cầu cho bố con. Thật sự con không biết con nên làm gì, hơn nữa nếu đó là sự thật thì con nên tụng kinh như thế nào, thầy có thể giúp con được không ạ. 😢 con rất mong nhận được sự hồi âm,lời chỉ bảo của thầy ạ!

 15. Lương nguyển

  Cho con hỏi thầy là 18 tháng 12 âm lịch là 100 ngày của con con. Nhưng không may có đứa cháu té trong thùng nước trong nhà con. Giờ gia đình con phải làm sao ạ? Có phải là trùng tang không?

  • Trung Đạo

   A Di Đà Phật

   Bạn Lương Nguyễn,

   1/ “trùng tang” là ngôn ngữ của người thế tục chúng ta, còn trong đạo Phật không có chuyện “trùng tang” mà gọi đó là hiện tượng cộng nghiệp.
   Cộng nghiệp có nghĩa gì? Nghiệp có thiện, có ác. Hai người đều hành thiện thì quả báo sẽ gặp đều là thiện. Hành thiện gọi là tạo nhân. Gặp quả thiện gọi là quả. Đạo Phật gọi là nhân và quả. Từ nhân đến quả nhiều khi phải trải qua một quá trình tích luỹ, khá lâu dài nhiều năm, nhiều đời, nhiều kiếp… rồi khi nhân duyên hội đủ, lúc đó mới có thể kết thành quả. Hành ác cũng như vậy. Điều này giống như bạn gieo một hạt lúa xuống đất, phải nhờ có nước, phân bón, thời tiết ánh sáng, chăm sóc của bản thân, cây lúa mới có thể lớn lên, ra hoa, kết trái và chín hạt. Trong đạo gọi là sự hình thành nhân-duyên-quả.

   2/ Việc con bạn mất 100 ngày, rồi đứa cháu sang chơi lại chết trong thùng nước trong nhà bạn gọi là hiện tượng cộng nghiệp, nghĩa là cả hai đứa trẻ đều có duyên với gia đình bạn, duyên này là duyên bất thiện và phần lớn đều liên quan đến nghiệp sát sanh hại vật, vì vậy kiếp này dù được sanh làm người nhưng không đủ phước, thọ mạng chỉ ngắn ngủi như vậy.

   3/ Muốn hoá giải hiện tượng cộng nghiệp này gia đình bạn phải phát tâm sám hối thật thanh tịnh, nếu có điều kiện thì mời chư Tăng Ni có giới hạnh đến nhà làm, lập trai đàn, làm lễ siêu độ cho hai cháu bé, hoặc có thể lên chùa làm lễ siêu độ cũng tốt. Nếu không đủ điều kiện, hai gia đình phải phát tâm cùng thỉnh Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, cùng phát tâm ăn chay trường trong vòng 49 ngày, mỗi ngày tụng một quyển kinh Địa Tạng, hồi hướng cho hai cháu nhỏ. Nguyện các cháu phát tâm cùng cha mẹ hàng ngày niệm Phật, nguyện sanh về cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà. Trường hợp công việc quá bận rộn, gia đình có thể tụng mỗi ngày một quyển nhỏ trong quyển kinh lớn cũng tốt.

   4/ Về đồ cúng cho các cháu bé tại nhà cũng như tại chùa chỉ nên dùng đồ chay thanh tịnh chứ không được giết thịt sát sanh, hại vật để cúng tế, vì sẽ khiến các cháu nhỏ bị tổn hại và gánh thêm nghiệp quả.

   5/ Việc làm lễ siêu độ cho hai cháu nhỏ là tối cần thiết, mong hai gia đình các bạn quan tâm để tìm cách giúp cho các cháu nhỏ chuyển hoá nghiệp bất thiện, hồi đầu hướng Phật, phát tâm tu hành, niệm Phật, cầu sanh về Cực Lạc.

   Để hiểu rõ hơn về nghi thức, các bạn nên tìm đến ngôi chùa gần nhà, nơi có chư Tăng Ni tu học giới hạnh thanh tịnh, nhờ trợ duyên hoá giải nghiệp này và gia đình cùng với chư Tăng Ni đồng sức phát tâm làm hết phước thiện hồi hướng cho hai cháu nhỏ, chắc chắn những chuyện tương tự sẽ không còn xảy ra nữa.

   Mong các bạn lưu tâm và thực tâm hành để cứu hai cháu nhỏ thoát khỏi nghiệp nạn này.

 16. Hạnh

  Dạ thưa thầy, bố chồng con vừa mất được nửa tiếng đã ốp vào người con dâu, xong con sợ quá phải trốn sang nhà bà ngoại con. Đến sáng hôm sau con về lại bị nhập từ 7h sáng đến 7h tối, cứ ngồi 1 chỗ khóc rồi ai vào lễ thì tự cúi đầu lễ trả, cả nhà chồng tưởng thật nên cứ để như vậy mà không ai làm lễ cho con. Đến 7h tối mới thoát được thì tự dưng mồm con kêu là “ối dồi ôi nó sắp chết không ai cứu nó à? nó bị chính bố chồng bắt mất 3 vía rồi”.

  May quá có người bảo người nhà chạy ra ngõ gọi to hô 3 hồn 9 vía mới tỉnh.

  Con thì không tin là người vừa chết là nhập được, có khi nào là ma quỷ ạ.
  Con mong thầy đọc được và giác ngộ cho con được biết thắc mắc này ạ
  A di đa phật.

 17. Mỹ hạnh

  A di đà phật
  Thừa thầy ngoại con vừa mất ngày 12 tháng giêng âm lịch vừa rồi lúc tối ạ. Con nghe nói lúc người mất mà mặc áo đỏ sẽ thành quỷ mà ngoại con mặc nguyên bộ đồ đỏ và lúc mất con cháu vò đau buồn nên lúc đọc nam mô a di đà phật lúc không đọc ạ, con không biết như vậy ngoại con sẽ thành quỷ hay không ạ, xin thầy trả lời giúp con, con xin cảm ơn.
  A di đà phật.

  • Thượng Phẩm

   A DI ĐÀ PHẬT. Đạo Hữu! Phật có dạy là phàm người sắp lâm chung mà mặc đồ đỏ thì thành quỷ không vậy? Có dạy vậy trong kinh không? Đạo Hữu nên xem xem Phật dạy trong kinh có như thế không, cho nên phải thật chú ý. Ý niệm cuối cùng là bước ngoặt, nếu ý niệm cuối cùng là tham thì mới đọa vào ngạ quỷ

 18. Thiện Trí

  Có bạn hỏi Thiện Trí một số câu hỏi như thế này mọi người hãy đọc và trả lời giúp Trí với ạk?

  1- Hỏi: Thế nào là từ bi? Vd: Con hổ bắt con nai ăn thịt, nếu cứu con nai thì con hổ chết đói, bỏ mặt con nai thì bảo sao thấy chết ko cứu? Vậy từ bi là ở đâu? đúng sai là ở đâu? Làm việc thiện mà lại gieo nhân ác như vậy cuối cùng y nhận lại nhân thiện hay nhân ác?
  2- Hỏi: Những người nghèo đói, bệnh khổ hiện nay là đều đang trả ác nghiệp quá khứ họ đã tạo, như vậy thì hiện tại hãy để họ trả nghiệp cho xong đi sao phải bố thí giúp đỡ họ làm gì? Nếu giúp đỡ họ thì thành ra là đang làm cản trở sự trả nghiệp của họ, mà nghiệp của họ thì họ phải tự trả mới công bằng, bây giờ giúp đỡ họ thì họ cũng đâu thoát được ác nghiệp của chính mình như vậy giúp làm gì?

  • Phật tử Chơn Lâm Ánh

   Nam Mô A Di Đà Phật
   Kính thưa đạo hữu Thiện Trí, theo CLA được biết thì mọi chúng sanh đều là luật nhân quả chi phối.
   1/Con hổ ăn thịt con nai ở kiếp này là do kiếp trước con nai phạm phải giới sát mà phải trả nghiệp. Do chưa có duyên với Phật pháp nên vẫn trong cõi vô minh mà luân hồi trả vay. Trước cảnh tượng đó, nếu thả con nai đi là con hổ đói nhưng đạo hữu có thể cho hổ ăn chay và quy y Tam Bảo cho nó , cho nó bén duyên với Phật pháp vì đức Phật dạy:”Ta là Phật đã thành, chính sinh là Phật sẽ thành”. Thả nai đi là nghiệp thiện phóng sanh mà đạo hữu nên làm, nếu có thể đạo hữu cũng cho nai quy y và bén duyên với Phật pháp thì lại càng tốt. Từ Bi chính là lòng thương vô cùng lớn đối với tất cả chúng sanh mà không sinh tâm phân biệt.
   2/Những người nghèo khổ là do nhân quả họ đã tạo nghiệp đời trước mà họ sinh ra ở kiếp này phải trả. Đức Phật dạy nên tu hạnh bố thí không phải chỉ mỗi của cải mới gọi là bố thí , họ có thể bố thí pháp, bố thí thiện căn, bố thí cũng là một hạnh tu tạo phước đức cho đời sau cũng như cho chúng sanh, chúng sanh an lạc, bản thân ta cũng an lạc. Có cho đi thì chắc chắn có nhận lại. Như CLA đã nói : mọi việc đều có nhân quả của nó chi phối.
   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Cư sĩ Phước Huệ

   Kính chào bạn Thiện Trí,
   Vấn đề bạn hỏi thuộc về nhân quả,PH xin được chia sẻ một số điểm cơ bản để bạn có thể nắm rõ trước khi bàn đến hai câu hỏi bạn đang đề cập. Nói đến nhân quả phải nói đến Duyên. Ví dụ, khi trồng lúa ngoài hạt lúa là Nhân thì các yếu tố như: đất, nước, ánh sáng mặt trời, sâu bọ,… là những Duyên ảnh hưởng đến việc trổ bông (là Quả) của cây lúa. Khi trồng ở đất phèn cây lúa không phát triển tốt được, hoặc gặp lúc mưa đá, sâu bọ cây lúa bị chết cũng không thể đơm bông. Cho nên để một Nhân gieo và tạo kết thành Quả, và Quả như thế nào thì phụ thuộc rất nhiều vào Duyên. Nhân Duyên tác động qua lại lẫn nhau thành Quả, Quả lại tiếp nối thành Nhân Duyên,..cứ thế tương tục tác động lẫn nhau cho nên cho nên nó phức tạp và tinh tế vô cùng chỉ có bậc đắc Thánh quả mới có thể thấy được tường tận.
   Trở lại câu hỏi của bạn. Hổ do nghiệp xấu ác mà chúng sanh đó phải mang thân hổ và có tập khí ăn thịt những chúng sanh khác. Một người khi cứu nai khỏi hổ thì họ đã gieo được nhân lành do cứu nai nhưng lúc đó đồng thời cũng gieo một nhân không vui đối với hổ; Quả cũng theo đó mà phát sinh khác nhau. Như vậy có thể nói người đó từ bi với nai nhưng chưa đủ từ bi đối với hổ. Có một cách vẹn toàn hơn là cứu nai rồi người đó tự nguyện dùng thân mình để cho hổ ăn, tuy nhiên đó là hành động của bậc Bồ-tát, hầu hết phàm phu chúng ta đều không đủ dũng khí cũng như lòng từ bi để thực hiện điều này. PH đoán các vị Bồ tát, Phật thì Tùy Duyên họ sẽ có cách giáo hóa.. để độ cho cả nai và hổ thoát khỏi kiếp súc sanh, tu tập, rồi giác ngộ, đó mới là lòng từ bi đến mức cùng cực. Đúng/sai có tính chất tương đối vì tùy theo đối tượng.

   Chúng ta không thể nào biết rõ được nghiệp của một người đến khi nào là trả hết hay là chưa trả hết. Cho nên nghĩ rằng không giúp người nghèo để cho họ trả nghiệp chính là tà kiến, là để biện minh cho sự không muốn giúp đỡ người khác của mình. Người có tà kiến như thế chính là đang gieo Nhân: khi mình gặp hoạn nạn, khó khăn sẽ không ai cứu giúp mình. Phải biết rõ khi mình giúp đỡ người khác chính là mình đang giúp cho mình, gieo Nhân lành cho chính mình. Chưa kể, người được giúp đỡ ắt đã từng gieo nhân tốt cho nên mặc dù bị nghèo khó nhưng vẫn nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Người nghèo khó không có nghĩa là tất cả các Nhân họ đã gieo đều xấu ác.

   Qua chia sẻ trên hi vọng bạn có thêm thông tin về Nhân Quả. Với người bạn có tà kiến như vậy bạn hãy khéo léo dùng lời hòa nhã để trao đổi nếu họ vẫn khăng khăng giữ ý của mình thì bạn cũng đừng nên tranh luận nhiều vì người có tà kiến như vậy cũng rất khó chỉ trong một vài câu nói mà họ thay đổi được. Và bạn hãy giữ khoảng cách với người đó vì “gần mực thì đen gần đèn thì sáng”.
   Kính chúc bạn tu tập tinh tấn.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Lăng Nghiêm

   A Di Đà Phật,

   Người bạn này mang ác tâm rất nặng, vì chẳng mấy ai lại có cái suy nghĩ như vậy cả. Xin hãy hỏi lại người bạn ấy giúp mình,

   1. Thí như bạn ấy có đứa con đang chơi trước cửa nhà, có chiếc xe hơi đến để bắt cóc đứa bé ấy đi. Khi bạn ấy ra kiếm con thì những người hàng xóm ngồi nơi ấy kể lại như vậy. Anh ấy nhất định phải hỏi, vì sao mọi người không ngăn cản hoặc cứu giúp con tôi? Nếu mọi ng sợ bọn cướp không dám thì ít nhất cũng la lên, để tôi trong nhà đc biết chứ sao tất cả lại làm thinh như vậy? Và giả như Những ng hàng xóm nói,

   ”Ồ! Chúng tôi có ngăn cản, nhưng những ng kia nói nếu chúng nó không bắt đc đứa bé này về thì ng đại ca sẽ giết chúng nó! Nếu chúng tôi cứu đứa bé thì những ng kia phải chết, nên chúng tôi không cứu nó.”

   Tuy chỉ là việc thí dụ, nhưng nếu chuyện đó có xảy ra thật, thì ng bạn ấy thấy hàng xóm làm đúng hay sai? đương nhiên là ng bạn đó sẽ rất tức giận và nghĩ, bọn hàng xóm này lo cho bón cướp bị chết nhưng không ai lo cho con của tôi cả. Từ bi ở đâu?!

   Con ruột của ng bạn ấy chính là Nai. Bọn cướp chính là Hổ. Tuy chúng ta không muốn hổ chết nhưng cũng không nên thấy kẻ làm ác mà không cản. Nếu có thể mà không ngăn cản kẻ làm ác thì cũng như đang giúp cho họ tạo ác nghiệp thành công vậy. Nếu ng bạn kia còn một chút lý trí thì phải tự biết là nên cứu con nai hay không, và việc cứu nai là thiện hay ác.

   2. Nếu sau này về già, người bạn ấy bị bệnh tật hành hạ, đi đến bệnh viện để gặp bác sĩ nổi tiếng, đã từng chữa khỏi rất nhiều ng, nhưng bác sĩ gặp ng bạn đó thì lại nói,

   ”Không! tôi không trị cho anh đâu, anh đang trả nghiệp quá khứ mà, hãy chịu đau đớn để tiêu nghiệp đi, tôi chữa cho anh hết đau hết bệnh, chẳng phải là tôi đang cản trở sự trả nghiệp của anh sao? Anh có ác tâm, mới bị bệnh, chứ nếu tâm tốt thiện thì đâu có đau khổ thế này, vậy anh tự chịu đau khổ mới công bằng chứ! Tôi giúp anh để làm gì?!”

   Nếu có chuyện như vậy thì anh ấy sẽ nghĩ thế nào? Có cam tâm cảm thấy bác sĩ nói đúng, hay là trong tâm tức giận nghĩ rằng cớ sao lại trị cho người khác nhưng không trị cho tôi? làm bác sĩ gì mà không muốn cứu người?

   Khi anh bạn ấy không muốn giúp đỡ ng khác, thì có bao giờ tự nghĩ lại khi mình bị chuyện khổ cấp bách gì, cần ng khác cứu giúp, nhưng ng ta không cứu thì mình phải khổ thế nào không? Và mình có muốn như vậy không? Nếu không muốn thì người khác cũng vậy thôi.

  • NguyenPhu

   Vạn sự ỏ thế gian này đều tùy duyên mà có, và tùy vào chính kiến của mỗi người mà có cái nhìn khác nhau, có một điều chắc chắn gieo nhân nào thì sẽ gặt quả nấy, người tu hành khéo léo lụm nhặt duyên lành, gieo giống lành để đặng quả lành, không ai lại tự gieo giống xấu vào chính mình khi đã rõ biết nó là xấu, người hiểu đạo, tu hành chân chính ko ai lại vô cảm với nỗi đau của những người xung quanh, từ bi, hai chữ từ bi luôn gắn liền với con đường tu đạo. Giúp người có rất nhiều điều ko thể nói hết, cốt yếu là mượn vật chất để giúp họ gieo giống Phật, tùy duyên mà tự giác và giác tha, nếu ai ai cũng biết tu biết năng làm lành thì cõi này chẳng phải ta bà, nơi đây thiện ít ác nhiều, nơi đây chư Phật và Bồ Tát luôn gia hộ để dẫn dắt chúng ta về với chánh pháp. Muốn tu hành thuận lợi ở cõi này chính mình phải biết nổ lực dõng mãnh mà cầu chánh pháp, nếu tâm từ không lớn thì quả thật đường đạo ở đây vô cùng chông gai, tâm từ rộng mở thì đường đạo rộng mở, người không có tâm từ thì tự mình tiến dần về ngõ cụt, tự bao lấy ngọc sáng trong tâm, dần dần đến nơi tối tăm chẳng ai có thể cúu được, viên ngọc một khi đã vùi lấp quá lâu quá dày thì chẳng còn biết viên ngọc đó ở đâu, đến lúc chẳng còn biết mình có ngọc thì thật đáng thương, như người quyết chết thì chẳng ai có thể cứu được.

 19. Phật tử Chơn Lâm Ánh

  Tất cả trong chúng sanh đều có Phật tánh, chỉ là thời gian giác ngộ sớm hay muộn tùy thuộc vào nhân duyên và nhân quả. Nam Mô A Di Đà Phật

 20. Trung quyết.

  A Di Đà Phật
  Bạch thầy. Mẹ con mất vào 23h30p ngày 9 tháng 2 năm 2019. Tức ngày 5 tháng 1 năm kỷ hợi .thầy cho con xin hỏi. 23h30(giờ canh tí) được tính theo ngày 6 hay tính ngày 5 (âl) .và mẹ con mất vào ngày giờ như vậy có tang trùng không ạ. A Di Đà Phật.

 21. Trung Đạo

  A Di Đà Phật

  Bạn Trung Quyết,

  1/ 23h30 được tính vào ngày 5 AL Kỷ hợi.
  2/ “trùng tang” là ngôn ngữ người thế gian, trong đạo Phật không có chuyện trùng tang hay không trùng tang mà chỉ nói đến nghiệp-duyên và nhân-quả.

  Bạn hãy tự quan sát tỉ mỉ một số dữ kiện này sẽ nhận biết được mẹ bạn ra đi trong an lạc hay không an lạc.

  – Lúc còn sống mẹ bạn sống, quan hệ, đối xử có hiền lương không?
  – Mẹ bạn có niềm tin nơi Tam Bảo, Phật pháp không?
  – Mẹ bạn có hay có những mối xung đột với chồng, con, cháu hay người thân không?
  – Trước khi mất và lúc mất, mẹ bạn có biểu hiện tức tối, giận dữ hay trù ẻo người khác không?
  – Khi mất trạng thái thân thể như mắt, miệng, tay chân có biểu hiện ra sao?

  Nếu những điều trên đều diễn ra trong an lạc, việc “trùng tang” mà bạn lo lắng là dư thừa. “trùng tang” là hiện tượng cộng nghiệp của mẹ bạn với người thân trong gia đình. Nếu khi sống mẹ bạn cùng họ tạo nhiều nghiệp tội mà không thể hoá giải, dẫn tới oán đối, thù ghét, trù ẻo, thề thốt báo oán thì khi chết ắt sẽ gặp chuyện bất an cho cả người chết lẫn sống. Nhưng nếu những chuyện đó không có thì bạn nên yên tâm và phát tâm trong 49 ngày làm mọi phước thiện như tụng kinh Địa Tạng, phóng sanh, ăn chay, niệm Phật, bố thí để hồi hướng cho mẹ bạn, đủ phước duyên sanh về Tịnh Độ.

 22. Nguyễn thắng

  Chào thầy. Con đã đọc bài và các lời dạy. Con thấy rất đúng. Thưa thầy bố con không may bị đột quỵ khi ông vẫn đang rất khỏe. Bố con tho 50 tuổi. Bố Mất 15h55 ngày 27 tháng 12 năm 2018(âL). Bố con mất ko con nhập mộ và không trung tang. Chi có thiên di. Vậy thầy cho con hỏi bố con có sớm siêu thoát ko ạ. Khi mất ông nóng cuối trên trán. Có phai bố con bị đầy tu luyện chữ đến được thời gian đó không ạ. Con phai bố con còn nhiều điều lưu luyến vì ra Đi không noi được lời nào

 23. A di đà phật
  Con xin chào thầy, thầy cho con hỏi bố con mới mất dc 6 ngày. Trước khi mất ông vẫn khỏe mạnh, còn ăn sáng và nói chuyện với xóm trọ. Sau đó bố con đi vào nhà thì ông đi đột ngột, gia đình ko ai biết. Chỉ thấy ba con nằm ngay tủ lạnh. Lúc đó con rất rối lên vừa lau rửa cho bố xong thì con niệm kinh a di đà phật. Nhưng con không kìm chế nổi nỗi đau nước mắt cứ chảy ra. Câc anh chị con cũng vậy. Con cũng bảo họ niệm phật giúp bố được về nơi an lạc.
  Hiện tại con cũng chưa biết nên niệm phật cho bố con như thế nào mới đúng. Thầy giúp con với ạ.
  Con cảm ơn thầy nhiều.

 24. Tuyền Nguyễn

  COn xin kính chào Thầy !
  Xin THầy giải đáp dùm đau khổ trong lòng con !
  COn có 1 người anh trai, rất là hiền lành, ai cũng thương mến. Hôm đó, anh đi làm, khiêng nước đá lên tàu, anh sức yếu khiêng không nổi nên té xuống nước, chạm phải dây điện giật nên rớt xuống xong và mất. Gia đình vớt xác anh lên, sau đó có rước Thầy đến lập đàn cúng để rước vong anh con về nhà. Mẹ con vì quá thương nhớ, nên ăn chay, niệm Phật mỗi ngày sáng tối, làm từ thiện, phóng sanh và cúng chay cho anh con suốt 2 năm nay.Vậy mà hôm qua, ngoài công ty anh con có người bị vong nhập, than thở rất đói và lạnh, tay thì bị điện giật tê dữ lắm, lại không nhớ đường về nhà. Tay thì vỗ ngực than tức quá, tức quá, người ta hỏi phải anh Đ ko thì mới dịu lại bớt khóc. Nhiều người thấy vong về xin quần áo và than đói , lạnh, họ đồn rằng đó là anh con, chỗ anh con mất cũng có nhiều người mất..
  THưa Thầy, con nghe bao nhiêu đó mà đau lòng quá đỗi, miêu tả quá giống cái chết của anh con, vậy vong đó có phải anh con không thưa Thầy? Và vì sao đã làm lễ rước anh về mà anh vẫn chưa về, còn ở ngoài đó than đói khổ? Và vì sao anh lại không nhớ gì cả, đường về nhà cũng không nhớ? Xin Thầy giải đáp dùm con, con đau lòng quá đỗi Thầy ơi. Mẹ con sau đó đi xem bói, người ta bảo không phải anh con, chỉ là vong khôn giả dạng để được rước lên đem đi chùa thôi. Nhưng lòng con vẫn nặng trĩu, nếu lỡ là anh con thật thì tội anh con quá. Con phải làm sao thưa Thầy ??? Làm sao con có thể yên lòng khi anh con đang lang thang vất vưởng, đói khổ như thế, làm sao để cứu anh con thưa THầy, đó có thật là anh con không ?

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Tuyền Nguyễn,

   *Việc Mẹ bạn làm từ hai năm qua là rất tốt vì thế bạn và mẹ bạn chớ mất niềm tin nơi chánh pháp. Theo như bạn nói vùng sông mà anh bạn bị tử nạn đã có rất nhiều người mất tại đó, cho thấy nơi đấy còn rất nhiều vong linh chưa được siêu thoát. Nếu có thể bạn thử bàn cùng mẹ bạn, vận động những người có trách nhiệm trong cơ quan nơi anh bạn làm việc, cung thỉnh vị Thầy đã từng làm lễ rước vong linh anh trai bạn hai năm trước, đến đoạn sông nơi anh bạn mất, làm lễ siêu độ và rước các vong linh về chùa, giúp họ có cơ hội gần gũi Tam Bảo, tu học để giác ngộ và giải thoát thì sẽ tránh cho những người khác không gặp phải khổ nạn nơi vùng sông đó nữa.

   *Việc có vong về cơ quan, nơi anh bạn từng làm việc không thể xác quyết đã là anh bạn, vì chính bạn không được thực chứng. Nhưng hiện tượng đó cho thấy là nơi cơ quan đã có những người chết tại vùng sông đó mà họ chưa được siêu sanh. Vì thế giải pháp gia đình bạn cùng cơ quan anh bạn mời Chư Tăng có đức hạnh, lập đàn, siêu cho cho các vong linh vùng sông đó là rất khẩn thiết và nên làm, bởi đó là việc tạo phước cứu độ cho người đã mất và cả những người còn sống đang làm việc và qua lại vùng sông đó.

   *Riêng về gia đình bạn thì không nên quá hoảng sợ. Bạn và mẹ bạn hãy tiếp tục phát tâm ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, nhưng kèm thêm Nghi Thức Khai Thị cho anh bạn TN gửi kèm bên dưới để giúp cho anh bạn hiểu được việc sanh-tử của kiếp người là chuyện bình thường, từ đó hoan hỉ chấp nhận, cùng niệm Phật, nguyện sanh về Tịnh Độ. Mẹ bạn đã có niềm tin nơi Phật pháp thì không nên đi xem bói toán, bởi xem bói toán sẽ chỉ khiến cho mẹ bạn mất niềm tin nơi Phật pháp, từ đó sẽ thoái tâm tu hành.

   Dưới đây là Nghi Thức Khai Thị Cho Người Đã Mất, bạn hoan hỉ in ra để cùng mẹ hàng ngày thực hành nhé.
   Nguyện chúc bạn và mẹ tín tâm nơi chánh pháp và tinh tấn tu hành để giúp anh bạn siêu sanh Tịnh Độ, gia đình thêm an lạc.
   ………………………………………………..

   NGHI THỨC
   KHAI THỊ CHO NGƯỜI LÂM CHUNG
   Nam Mô A Di Đà Phật!
   (Nghi thức này dùng khai thị cho (thân quyến, bạn bè, bố, mẹ, anh, chị, ông, bà, con cháu…) những phần (…) là người khai thị tự chọn cách xưng hô với người đã mất sao cho thích hợp.
   (…) ạ! Đời người là bể khổ, là sanh-lão-bệnh-tử, ai ai trong cõi đời này đều phải trải qua con đường đó. Nay (…) đã mất thân người, nếu (…) thương (cha, mẹ, ông, bà, anh, em, vợ, con…), (…) nên buông xả vạn duyên nhất tâm cầu nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Thế gian này rất khổ, (…) không nên lưu luyến nữa. Thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà có cây bảy báu, nước tám công đức, đất bằng vàng ròng, vô cùng trang nghiêm đẹp đẽ không thể diễn tả hết được. (…) nên nghe lời (…) khuyên, nếu thương (…) , (…) hãy lập tức phát nguyện đến thế giới Cực Lạc, một lòng cầu Phật từ bi đến tiếp dẫn (…) vãng sanh Tây Phương. Điều quan trọng (…) cần biết: Chỉ gặp Phật A Di Đà hoặc thấy ánh hào quang màu vàng ôn hòa của Tây Phương Tam Thánh, (…) mới theo các Ngài đi. Ngoài ra, khi thấy bất cứ cảnh tượng nào khác, tuyệt đối không nên để ý đến. Như vậy (…) nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Bây giờ (…) sẽ khai thị cho các oan gia trái chủ của (…), kế đó sẽ niệm Phật, mong (…) hãy cùng nghe rồi nhiếp tâm cùng (…) niệm Phật theo.
   Nam Mô A Di Đà Phật!
   KHAI THỊ CHO OAN GIA TRÁI CHỦ
   Nam Mô A Di Đà Phật!
   Quý vị oan gia trái chủ kính mến, (…) tôi (Pháp danh nếu có) từ nhiều đời nhiều kiếp đã gây ra nhiều oan thù với quý vị nhưng cũng nên coi đó là đã có duyên với nhau. Phật dạy kết thân tâm pháp duyên là thù thắng nhất, cho nên quý vị nên kết thân tâm pháp duyên với (…) tôi, đừng nên gây chướng ngại cho (…) tôi, mà hãy cùng nhau niệm Phật với chánh niệm để cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Giờ đây xin khẩn cầu quý vị hãy nhất tâm niệm Phật, để giúp giúp nhau cùng được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hoàn thành Phật sự, thì vô lượng công đức này, sẽ hồi hướng cho quý vị thoát khỏi mọi khổ ải, được an lạc.
   Cầu xin quý vị hãy vì nhân duyên thù thắng này mà phát Bồ Đề Tâm, với lòng tin tưởng sâu sắc mà niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, toại nguyện vô lượng Phật độ.
   Nam Mô A Di Đà Phật!
   PHẦN NIỆM PHẬT
   (Sau khi khai thị xong, bạn bắt đầu nghi thức niệm Phật trợ niệm.)

   NGUYỆN HƯƠNG
   (Vị chủ lễ (bạn hay người nào cũng được) thắp 3 cây hương, đưa hương lên trán, quỳ trước bàn Phật hay bàn thờ của gia tiên hay của (…) và khấn nguyện.)
   Nam Mô A Di Đà Phật.
   Hôm nay, đệ tử chúng con cung tựu Phật tiền, phát nguyện trì niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà. Chúng con nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ.
   Hồi hướng cho Hương linh:
   Phật tử… Pháp danh…(tên người, tuổi, ngày sinh, ngày mất) Phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Nguyện đem công đức này hồi hướng đến oan gia trái chủ, thân bằng quyến thuộc của Phật tử (…) cùng pháp giới chúng sanh đồng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật Đạo.
   Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh. (Xá 3 xá, cắm hương vào lư và đứng dậy lễ Phật)
   KỆ TÁN PHẬT
   Đại Từ Đại Bi thương chúng sanh
   Đại Hỷ Đại Xả cứu muôn loài
   Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm
   Đệ tử chí tâm quy mạng lễ.

   LỄ PHẬT
   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tận Hư Không, Biến Pháp Giới, Quá Hiện Vị Lai, Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, Thường Trụ Tam Bảo. (1 lạy)
   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)
   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát. (1 lạy)
   KỆ NIỆM PHẬT
   Phật A Di Ðà thân kim sắc
   Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm
   Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào
   Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc
   Trong hào quang hóa vô số Phật
   Vô số Bồ Tát hiện ở trong
   Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh
   Chín phẩm sen vàng lên giải thoát
   Quy mạng lễ A Di Đà Phật
   Ở phương Tây thế giới an lành
   Con nay xin phát nguyện vãng sanh
   Cúi xin Đức Từ Bi Tiếp Độ.
   Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi A Di Ðà Phật.
   Kế đó niệm: (Nam Mô) A DI ĐÀ PHẬT hay A DI ĐÀ PHẬT . (Niệm liên tục theo nhịp tiếp dẫn tối thiểu từ 30 phút đến 1 giờ hay càng nhiều càng tốt)
   Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)
   Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)
   Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần)
   Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

   HỒI HƯỚNG
   Nguyện đem công đức này
   Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
   Trên đền bốn ơn nặng
   Dưới cứu khổ tam đồ
   Nếu có kẻ thấy nghe
   Đều phát lòng Bồ Đề
   Hết một báo thân này
   Sanh qua cõi Cực Lạc
   Nam Mô A Di Đà Phật. (3 lần)

   PHỤC NGUYỆN
   (Vị chủ lễ xướng)
   Nam Mô A Di Đà Phật.
   Thượng chúc Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận quốc thới dân an, thế giới hòa bình chúng sanh an lạc.
   Hôm nay… đệ tử chúng con hiệp cùng gia đình tang chủ, cung tựu Phật tiền, niệm Phật hộ niệm, nguyện đem công đức này hồi hướng cho Hương Linh:
   Phật tử… Pháp danh…, mất ngày… tháng… năm…, hưởng thọ…
   Ngưỡng nguyện Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Chư Đại Hải Chúng, từ bi gia hộ Phật tử… phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, tốc thoát u minh, siêu sanh Tịnh Độ.
   Nguyện đem công đức này hồi hướng đến oan gia trái chủ, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của Phật tử…, cùng pháp giới chúng sanh đồng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật đạo.
   Phổ nguyện âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, đồng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật đạo
   Nam Mô A Di Đà Phật.
   TỰ QUY Y
   Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)
   Tự quy Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)
   Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)
   Nguyện đem đức công này
   Hướng về khắp tất cả
   Đệ tử và chúng sanh
   Đều trọn thành Phật đạo.
   HẾT

 25. Tuyền Nguyễn

  Dạ thưa Thầy ! Con còn 1 điều muổn thỉnh Thầy!
  Anh con lúc mất được thờ trên cái bàn nhỏ, quay ngang không quay ra cửa, đến nay đã 2 năm gần cúng mãn tang rồi, nay mẹ con muốn mang anh con lên tủ thờ, tủ thờ này mới mua, chưa thờ gì cả, thì có được không thưa Thầy? Và nghi thức phải làm như thế nào mới đúng, xin Thầy chỉ dạy cho con ạ ! Con xin cám ơn Thầy !

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Tuyền Nguyễn,

   Nếu trong nhà bạn chưa có bàn thờ Phật thì bạn nên trao đổi với mẹ bạn nên lập một bàn thờ Phật, nơi đó hoặc có thể là tượng Phật A Di Đà, hoặc là Tây Phương Tam Thánh hay tôn ảnh của các Ngài cũng tốt. Nếu gia đình muốn thờ thêm tổ tiên thì nên thiết trí tôn tượng và tôn ảnh của Phật A Di Đà và Tam Thánh lên vị trí cao nhất, kế đó tuỳ điều kiện của gia đình mà thỉnh một lư hương, 2 chân nến để dân cúng, thắp hương, nến cúng dường Phật hàng ngày. Hình của tổ tiên có thể để dưới chân tôn tượng hay tôn ảnh Phật.
   Dưới đây là Nghi Thức An Vị Phật, bạn in ra để xử dụng cho đúng pháp nhé.

   Nghi Thức An Vị Phật

 26. Tô quyên

  Thưa thầy cho con hỏi, bé nhà con 5 tuổi bi bệnh mất. Hôm 25 vưa rồi là tuần 49 con có mời thầy về làm lễ cho cháu và cháu về khóc noi yêu bố mẹ yêu gia đinh không muốn đi cháu cứ đòi ở nhà với bố mẹ, như vậy con của con có siêu thoát được không,

 27. Muongnguyen

  Thưa thầy. mẹ con mất đã 13 năm. nhưng thỉnh thoảng con hay mơ thấy mẹ, Tối nay con ngủ mơ, thấy mẹ, mẹ nói mẹ rất đói, người gầy, buồn. Vậy mẹ con đã siêu thoát hay chưa? Đã có vấn đề gì với mẹ con ạ?

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn MuongNguyen,

   Theo hiện tượng bạn nói thì chắc chắn là chưa. Bạn nên phát tâm làm theo những bước sau đây:
   – Cúng cơm chay thanh tịnh cho mẹ bạn trong vòng 7 ngày liên tục. Ngày đầu tiên cúng theo Nghi Thức Cầu Siêu Theo Tịnh Độ (Link đính kèm bên dưới).
   – Thỉnh KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN, kể từ ngày thứ hai cùng gia đình, tụng KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN và tiếp tục cúng cơm cho hết 7 ngày. Kế đó cùng niệm hồng danh A Di Đà Phật, hồi hướng cho mẹ bạn, nguyện bà buông hết mọi duyên nợ nơi cõi trần này, cùng niệm A Di Đà Phật để sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Nếu bạn làm đúng pháp chỉ trong ít ngày hiện tượng trên sẽ không còn nữa.

   KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN bạn có thể chia mỗi ngày tụng một quyển nhỏ (quyển lớn có 3 quyển: thượng, trung, hạ).

   Nghi Thức Cầu Siêu Theo Tịnh Độ

 28. Đức Nhung

  Thưa thầy, em trai con sinh năm 1990 cảnh ngọ. Mới tự sát bằng súng vào khoảng hơn 10g trưa nay 12/3/2019. để lại vợ và con thơ. Em còn không theo Phật pháp. Con biết tự sát nghiệp rất nặng. Xin thầy hãy giúp con, hướng dẫn cho con biết con phải làm gì để giúp em con? Con nguyện ăn chay 49 ngày và niệm Phật, phóng sanh.. để hồi hướng cho e con. Con không am hiểu về cách cúng và những bài kinh cần tụng. Mong thầy sớm hồi đáp. Nam mô A Đi Đà Phật.
  Đệ tử Đức Nhung

 29. luyến

  Thưa thầy!
  Con có thắc mắc là khi mình còn sống mình luôn làm điều thiện và hồi hướng về cõi phật và nguyện về cõi nước của Đức Phật đó như vậy khi lâm chung mình có được theo ý nguyện ko thầy. A di đà phật
  Đệ tử diệu tuyền

 30. Chau gái

  Thưa thầy, bà nội con sinh 1938.mất lúc 17h17 phút. Bà bị ngã tu máu não, mặt bà tím bầm, ra máu đen o mũi. Lúc khâm liệm, xin các cụ hay đua bà ra đồng xin đài đều k được. Không biết bà con mất giờ xấu quá không. Liêu co bị trùng tang k ạ. Bà con mất ngày 8/2 âm lịch ạ.Mong thầy cho con hồi âm.

 31. Tuyết Linh

  Cho con hỏi người mất 10 năm rồi nhưng không ai mơ thấy là được siêu thoát hay vẫn đang vất vưỡng chưa có duyên về báo ạ . Lúc mất thì chôn xong đã được gửi vào chùa nhưng con hỏi chùa thì bảo là không tụng cầu siêu nhưng làm theo đúng kiểu đưa vong vô chùa ở luôn tôi. Nhưng con nhờ người giúp. Người đó làm cách nào con không biết . Nhưng người ta bảo là chưa được siêu vẫn vất vưởng đói khổ 10 năm nay ạ .

 32. Huyền

  Con chào thầy ! Thầy ơi cho con hỏi thầy một chuyện với ạ.Chuyện là mẹ con mất hai năm rồi, mẹ con mất ,vì là chết dữ nên trong vòng 49 ngày gia đình con đã ngày đêm niệm phật và tụng kinh địa tạng và phát nguyện phóng sanh và ăn chay vì mẹ để mẹ được về cõi lành. Nhà con cũng gửi mẹ lên chùa sau 49 ngày để hằng ngày nếu mẹ chưa siêu thoát có thể nghe kinh phật. Nhưng mà mới hôm nay chị cạnh nhà con ( nghe mọi ngừoi nói thì chị ấy có linh cảm với ngừoi âm, nhà chồng chị mổ heo nên chị ấu đêm nào cũng mơ đàn heo kêu cứu), chị đấy dột nhiên nhắn tin cho con và nói là mẹ con chiwa được siêu thoát nên muốn cầu cứu chị đấy , con ko biết phải làm sao kính xin sư thầy chỉ lối cho con để con giúp mẹ con , con lo lắng quá . Con cảm ơn thầy nhiềuv

 33. Tâm Tịnh

  Thưa thầy, mẹ của bạn con ốm đã được 10 năm, cách đây mấy hôm, cô thắt cổ ở nhà mà mất.gia đình bạn con đã lo ma chay, hỏa thiêu và an táng cho cô. Con muốn các thầy cho con xin lời khuyên để giúp gia đình bạn con đưa cô đi siêu thoát và hướng tâm về con đường tu Phật ạ

  • Lăng Nghiêm

   Chào bạn,

   Con của cô ấy nên vì mẹ mà đọc Kinh Địa Tạng Bồ Tát 7 lần hoặc 21 lần và niệm A DI ĐÀ PHẬT hồi hướng cho mẹ. Ngoài ra tùy theo điều kiện mà tu bố thí từ thiện, cúng dường chùa tháp, phóng sanh, in ấn kinh điển, tạo khắc tượng Phật/Bồ Tát, làm tất cả việc phước thiện để đem công đức hồi hướng cho mẹ. Vì tự tử là một trọng tội, người chết nhất định sẽ đau khổ hơn lúc sống nữa. Nên vì cô ấy mà làm thật nhiều công đức để hồi hướng cho mẹ được tiêu trừ tội nghiệp. Mong bạn của Tâm Tịnh có thể vì mẹ bạn ấy mà tạo công đức lớn.

 34. Cẩm Tiên

  Thưa thầy
  Cha con vừa mất ngày 10/3 âm lịch do tai nạn giao thông. Giờ con phải làm những gì để Cha con được siêu thoát không đau đớn đi theo cõi Phật . Và làm sau đễ con có thể thấy được Cha con đang ỡ đâu v thầy

 35. Trịnh Đức Hiền

  Bạch Thầy cho con hỏi một việc ạ:
  Hiện giờ con có thuê một ngôi nhà làm việc và ở
  trước khi thuê cũng biết mọi người quanh đấy nói là nhà này trước có người mất và có nguồ làm ăn không đựoc. Con thì cũng thường xuyên nghe phật pháp nên cũng khá là tự tin để thuê làm việc. trứoc khi dọn về cũng nhờ thầy tới bốc bát nhang và làm bàn thờ Thần Linh và thờ Phật. chung một bạn thờ, Bát nhang thờ phật con để cao hơn thờ thần Linh. Nhưng khi con ở đó ngủ lại thì hôm có người ngủ cùng không sao nhưng khi ngủ một mình thì tâm con bất an. Nên con ko giám ngủ ở đây. tư lúc chuyền đồ về chỗ đó. người con hay nghĩ vè và vong, tinh thàn mệt mỏi. giờ con hỏi thầy con có nên tiếp tục thuê và làm ở đó nữa không ạ. Con có quen người bạn thì có bạn nói anh thường xuyên niệm phật hay là bật kinh cho vong linh siêu thoát. còn có người bảo nên hóa giải bàn thờ phật đi nên thờ thần Linh và để bức tranh phật quan âm vào đó là đủ.
  Giờ con không biết như nào:
  Có tiếp tục thuê hay bỏ chỗ đó. vì con nghĩ bận việc cung không thường xuyên tụ kinh niêm phât đựoc
  Và bát nhang thờ phật nếu ở lại con cần chủnh sửa thế nạo ạ. còn nếu chuyển đi con cần hoa giải thế nào ạ.
  Con cảm ởn thầy và nhà chùa!

  • Trung Đạo

   A Di Đà Phật

   Bạn Trịnh Đức Hiền,

   1/ TĐ không biết vị thầy bạn mời là tu sĩ hay là thầy cúng thông thường? Nếu là tu sĩ chân chánh chắc chắn sẽ không khuyên bạn lập hai bàn thờ Phật và thần linh trong cùng một phòng. Người thờ Phật thì không nên thờ thiên, thần, quỷ, vật. Đây là điều các bạn khi phát tâm thờ Phật phải hiểu thật rành rõ thì mới thực có hữu ích.

   2/ Việc thờ Phật là phát từ nơi tâm của bạn, không từ nơi người khác. Nếu bạn thực tin tưởng ở Phật thì bạn hãy chuyên tâm chánh niệm học hỏi kinh pháp hợp với thiện căn của mình. Những vị minh Sư hiện tại có thể dẫn dắt chúng sanh tu hành, giác ngộ, giải thoát trong một đời hiện thân là Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giáo pháp của Ngài rất dễ hiểu, rất gần gũi và có thể phổ khắp các căn cơ, bạn nên tìm học giáo pháp của Ngài để tăng thêm niềm tin nơi chánh pháp, kết hợp hàng ngày phát tâm tu học, tuỳ duyên, niệm Phật mọi nơi để đánh thức chủng tử lành trong tâm nhằm xa lìa việc ác, năng tu, tạo việc thiện lành. Được vậy việc thờ Phật sẽ có tác dụng.

   3/ Bàn thờ chỉ là hình thức, tâm thờ Phật mới quan trọng. Nếu bạn thờ Phật mà tâm không hướng Phật, chỉ vọng cầu tiền tài, danh lợi, phú quý, vinh hoa.v.v… thì không có Phật nào độ cho bạn đâu. Vì pháp Phật là giúp chúng sanh chuyển hoá tâm tham đắm lợi danh, tâm mê mờ nhân quả, tâm ham ưa cuộc sống ngũ dục (tài, sắc, danh, ăn uống, ngủ nghỉ).

   4/ Việc hàng ngày mở kinh pháp trong nhà là tốt, nhưng bạn đừng hiểu lầm lời Phật dạy. Hãy nghĩ giản đơn một chút. Hàng ngày thầy, cô dạy học sinh, học sinh không chịu học, nhưng đi đâu cũng diễn nói về những lời thầy cô giảng giải, theo bạn học sinh đó có phải trò giỏi, có đạt được sở nguyện học tập không? Việc thờ Phật cũng thế. Nếu hàng ngày bạn không lo tu tập chân chánh, không hiểu thấu nhân quả, không chuyển hoá tâm tham, sân, si, tâm tham đắm ngũ dục của chính mình mà lại lo mở kinh pháp cho chúng sanh khác nghe thì cũng giống vị trò nói trên vậy.

   5/ Việc bạn ngủ không an là do ngay từ đầu bạn đã khởi ý niệm lo sợ vì trong phòng có người chết. Niệm lo sợ này là nguyên nhân gây mất ngủ và bất an. Bạn hãy chuyển hoá nỗi sợ bằng việc phát tâm thỉnh một quyển Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, hàng ngày sắp đặt thời gian hợp lý, phát tâm tụng 1 quyển kinh nhỏ (trong quyển kinh lớn có 3 quyển nhỏ là thượng, trung, hạ), kế đó niệm Phật rồi hồi hướng cho vị vong linh chết tại căn phòng, nguyện cho họ hàng ngày nghe kinh, thỉnh pháp, buông mọi ân oán cõi trần tục, phát tâm niệm Phật, nguyện sanh về tịnh Độ. Bạn làm đúng pháp, chỉ trong vòng 1 tuần sẽ có sự thay đổi.

   6/ Việc thay đổi bàn thờ tạm thời chưa cần thiết. Hàng ngày tuỳ duyên, bạn chỉ cần mua hoa trái, hoặc đồ chay tịnh, thắp hương bàn thờ Phật là đủ. Khi bạn thực tâm tu học, không cần thờ, không cần cầu cúng, chư vị thần linh cũng sẽ tự đến hộ pháp, giúp bạn tu học. Vì vậy khi tu bạn phải có chánh kiến và chánh tư duy để không bị mê tín.

   7/ Trước khi ngủ, bạn nên dành thời gian tối thiểu 15-30 phút, đối trước bàn thờ Phật mà niệm hồng danh A Di Đà Phật rồi hồi hướng cho vị vong linh và mình đồng sanh về Tịnh Độ. Hãy coi vị vong linh là một người bạn vô hình, đừng coi họ là ma hay kẻ thù, nhưng đừng nhớ nghĩ đến họ, chỉ âm thầm hồi hướng là đủ.

   Nguyện chúc bạn sớm ngày an lạc.

 36. Lê Văn Hòa

  Thưa thây con là lê văn hòa chỗ ở sn 02/01 đường phương hoàng làng cỗ đông sơn ph hàm rồng tp thanh hóa t thanh hóa thầy cho con hòiTrong trường hợp như trên thì đứng ở ngã ba đường sẽ làm sao ạ. Mong quý thầy giải đáp giúp con ạ!?

 37. Thu Trang

  Thầy ơi cho con hỏi 1 việc ạ.
  Bạn con mới sinh e bé dc gần 1 tháng, nhưng đứa con không phải của chồng bạn ấy nên bạn đã cùng quẫn mà giết chết đứa con của mình ngay tại phòng ngủ của hai vợ chồng bạn ấy. Giờ bạn muốn biết con mình đã siêu thoát chưa thì phải làm gì vậy thầy? Và linh hồn của đứa bé có còn trong ngôi nhà đó không ạ?

 38. Hoàng Thu Hiền

  Thầy ơi cho con hỏi : Bạn con mất cách đây 19 ngày , bạn ấy mất trong vụ tai nạn đột ngột , vậy thì linh hồn bạn ấy sẽ đi về đâu

 39. Trần Thị Thanh Hương

  Thầy ơi đột nhiên con ngất đi mấy phút mấy giây không biết nữa, nhưng không còn biết gì nữa. Con thấy mình ở vùng đất màu xanh rất đẹp, rất trong, có nhiều ng đứng xung quanh con nói gì đó mà con k hiểu, sau đó mấy ng đó nói con: thôi đi đi, họ kéo tay con đứng lên, khi con chuẩn bị đứng lên đi theo thì đột nhiên con tỉnh lại. Vậy là con đã đến cõi gì vậy thầy. Giờ con sống lại rồi thì con phải làm sao ? Từ khi con sống lại, tự nhiên con thèm ăn chay, và đã bắt đầu ăn chay, tự nhủ lòng mình sẽ ăn đến khi nào k ăn nổi nữa, và sẽ quay lại ăn chay bất cứ lúc nào có thể. Trước đây con ăn chay k quá 2 bữa. Thầy có thể cho con biết con phải làm sao k ?

 40. Hiền

  Dạ thưa thầy Ba con mất được 2 ngày rồi ạ , Ba con bị bệnh nên mổ 3 4 lần rất yếu đến lần cuối cùng thì bác sĩ nói bệnh của Ba không thể qua khỏi nên nhà đem về chăm sóc , nhà đi coi thì người ta nói là không qua khỏi tháng 7 và cứ thế chăm sóc gần cuối tháng nhà con có đi coi thầy bùa nghe nói coi rất hay nên đi coi người ta nói Ba con bị âm binh bắt nên có cho bùa về 1 lá bỏ dưới gối còn mấy lá còn lại đem đốt đốt qua ngày hôm sau thì ba con yếu rồi trưa thì mất trước đêm Ba con mất con có nằm mơ thấy Ba con bị ai lôi kéo Ba con cứ la “tôi không đi đâu hết tôi khoẻ rồi” đến lúc như liệm Ba xong rồi khiêng vô hàng cái trời mưa bão lớn thiệt lớn đến lúc gói lại thì hết mưa . Ba con mất ngay ngày 1 tháng 8 ạ , xin hỏi vậy có sao không ạ ?

  • Bài cúng 49 ngày

   Dạ ,con xin thầy cách thức và bài kinh cúng 49 ngày cho người đã mất, vì gia đình ko có điều kiện mời chư tăng nên nhờ thầy hoan hỷ giúp cho ạ

 41. DIỆU BẢO

  Chào Thầy,

  Con có đứa con gái sinh năm 2001, năm lên lớp 10 tự nhiên cháu nổi loạn, hay khóc lóc và tranh cãi quyết liệt với cha mẹ mỗi khi cháu sai, chúng con la rầy dạy dỗ cháu. Dần dần, chúng con tâm lý hơn, nói chuyện với cháu nhẹ nhàng hơn, nhưng cháu vẫn bất mãn khi con lỡ sơ ý nói không đúng ý cháu. Những lần không vừa ý như vậy là cháu lại lên cơn, mặt đỏ, mắt long lên sòng sọc,cháu tự đấm ngực thùm thụp hoặc đấm tay vào tường rất mạnh, chảy máu và sưng cả tay. Hoặc cháu đòi chết, dọa cắt tay tự tử, hoặc bỏ nhà đi. Cháu rất sợ nên phải dỗ dành cháu, an ủi cháu và niệm Phật, niệm Chú Đại Bi, khoảng 1 tiếng sau cháu mới nguôi ngoai. Có lúc con nghĩ mình phải cứng cỏi lên không để cháu sai khiến, nó dọa thì kệ nó, xem nó làm được gì, nhưng rồi con cũng chịu thua khi thấy tinh thần con gái con rất bất ổn. Con có dẫn con gái con đi bác sĩ, bác sĩ bảo cháu bị bệnh trầm cảm và cho thuốc uống. Bệnh có đỡ 1 chút, bác sĩ bảo phải điều trị lâu dài mới được. Con tạo mọi điều kiện để con gái con được vui vẻ, dẫn ra ngoài chơi, chiều theo ý cháu nếu thấy hợp lý.

  Bên cạnh đó, con cũng nghĩ đến phương diện tâm linh. Năm 2008, con đã bỏ 1 thai nhi 5- 6 tuần tuổi, vì lúc đó con đang bị bệnh, uống thuốc liên tục ròng rã hơn 1 tháng, mới phát hiện, con nghĩ uống thuốc như vậy không tốt cho thai, do vô minh nên con đã bỏ, sau đó khi đã hiểu biết Phật Pháp, con đã lên chùa ghi tên cầu siêu cho vong thai, khi niệm Phật mỗi ngày con cũng hồi hướng cho vong thai. Năm học cấp hai, con gái con thỉnh thoảng nằm mơ thấy em trai (vong thai) đi theo chơi.

  Ngoài ra, con cũng sai lầm, ngày rắm, mùng một, ngoài bàn thờ Phật và gia tiên, con còn cúng trài cây cho các vong linh trong nhà. Việc này kéo dài mấy năm thì xảy ra chuyện bất ổn của con gái con. Sau đó, con đã không cúng nữa, mà mời các vong lên chùa tu tập (con cũng lên chùa xin phép Chư Phật Bồ Tát cho phép).

  Con cố gắng niệm Chú Đại Bi và niệm Phật để hồi hướng cho con gái của con, cho vong linh thai nhi, cho các vong linh trong nhà con, cho các vong linh bà con thân thuộc nếu có, nhưng tình trạng bất ổn của con gái con cứ kéo dài, không khả quan.

  Vì bối rối, con cũng theo sự chỉ bảo của người khác, đi xem đồng cô, đồng cậu, thì người ta bảo trong nhà có nhiều vong linh và có cả vong linh của những người thân đã mất bên chồng, kể vanh vách đúng như con đã nghe bên chồng kể lại. Tuy nhiên con sợ đi sai đường nên đã dừng lại, không tiếp tục nữa.

  Con cũng khuyên con gái con nên sống tốt và giúp đỡ mọi người, cháu đã nghe và làm theo, nên hầu như bạn bè, thầy cô rất quý cháu. Con cũng khuyên cháu niệm Phật nhưng cháu còn lười, chưa niệm được nhiều. Cháu gặp ai nghèo khổ thì rất thành tâm giúp đỡ, có bao nhiêu tiền cũng dốc hết cho. Cháu vẫn còn tâm kiêu mạn, hay mắng người khác ngu si, đần độn (mắng sau lưng). Con có khuyên cháu rất nhiều, cháu cũng có giảm bớt, nhưng chưa hết hẳn. Bản thân con cũng cố gắng sống tốt, giúp đỡ người khác khi có điều kiện.

  Bây giờ con nghĩ bên cạnh vẫn tiếp tục cho cháu đi Bác sĩ, con vẫn theo hướng tâm linh, tìm cách cầu siêu cho vong thai nhi, các vong linh khác trong nhà và niệm Phật sám hối và cầu an cho con gái con.Nhưng con rất bối rối, không biết làm thế nào cho có hiệu quả. Vì từ đó đến nay, cháu đã thi đậu đại học, bệnh vẫn còn dai dẳng. Con vẫn tiếp tục niệm Phật, nhưng cả ngày làm việc, tối về cũng việc này việc nọ, nên thời gian niệm Phật không nhiều.

  Xin Thầy chỉ dạy con nên làm thế nào để cầu siều và cầu an cho có hiệu quả.

  Con xin biết ơn Thầy rất nhiều.

  DIỆU BẢO

  • Lăng Nghiêm

   Bạn Diệu Bảo,

   Theo như những gì Lăng Nghiêm học được, và thấy biết, thì việc này chỉ có cha mẹ mới cứu được con gái, nếu không 1 vạn bác sĩ cũng vô dụng. Uống thuốc của bác sĩ chỉ có làm suy gan thận của đứa bé, chứ không giúp được đâu. Đây là nghiệp lực chiêu cảm, còn gọi là nghiệp bệnh. Cái bệnh y như vậy thì có rất nhiều. Hết hay không là do cha mẹ có chịu khó vì con không thôi.

   Cha mẹ của bé nên vì bé mà đọc kinh. hoặc 1 trong 2 người, nên có một người ăn chay trường trong thời gian tụng 49 lần kinh Địa Tạng Bồ Tát. Hoặc hai người cùng ăn chay, mỗi bên đọc một nữa. nhưng phải đủ 49 lần. bộ kinh này có thể siêu độ các vong linh đang bên cạnh bé gái, khiến nó thường tức giận, tâm thần không ổn định. Đọc 49 lần bộ kinh này xong, nuơng theo oai thần Địa Tạng Bồ Tát, bé gái sẽ hết bệnh. Tuy nhiên người đọc phải ăn chay trường trong thời gian đọc. Chứ không phải lúc sáng đọc ăn chay rồi tối ăn mặn, không phải vậy. Đã có người đọc tận 108 lần nhưng bệnh cũng Không hết. Đổi lại chay trường, đọc 49 lần thì bệnh đã hết dứt.

   Bằng chứng là bạn nói bạn có đọc Chú Đại Bi và niệm Phật nhưng con bạn vẫn khong hết bệnh. Nếu có thể chay trường trong thời gian đọc kinh đọc chú thì sẽ có hiệu quả. Nếu có thể chay trường cả đời thì sự việc càng thù thắng, nhưng việc đó phải tùy duyên, không phải dễ dàng.

   Trong thời gian chờ đọc xong 49 lần kinh, nếu có điều kiện thì có thể phóng sanh. Phóng càng nhiều càng tốt. Đó là phuơng cách duy nhất để đền bù lại tội giết người của bạn. Giết người và giết những loài động vật để ăn, sát sanh chính là nguồng gốc của căn bệnh của bé. Hãy phóng sinh thì bệnh tật sẽ qua. Nhớ là phải mua tất cả loài vật trong chợ, hoặc những nơi chúng sắp sẽ bị giết! Chớ không phải mua ở trước cửa chùa nhé.

   Ngoài 2 điều quan trọng ở trên, thì còn có những việc tu phước khác có thể trợ giúp cho bé gái, là: Quyên tiền để in ấn kinh điển rồi cúng dường vào chùa, hoặc tạo khắc tượng Phật, Bồ Tát, bố thí tiền của cho người nghèo, trại mồi côi, trẻ em tật nguyền và tất cả những nơi cần cứu giúp, bạn dễ dàng sẽ tìm thấy trên mạng hoặc qua hỏi thăm, sẽ có rất nhiều nơi bạn có thể đến để tu phước. Vừa giúp bé gái, vừa giúp thân tâm bạn sanh lòng từ bi với chúng sanh, và tiêu trừ tội nghiệp của bạn.

   Điều cần thiết nữa là cha mẹ phải có tâm sám hối! Nếu làm những việc tu phước và đọc kinh chú mà chẳng cho là lỗi của mình thì chẳng linh nghiệm. Xin hãy hiểu là không phải bé gái nó muốn đòi sống đòi chết, mà là do các oan gia quấy nhiễu nó nên mới như vậy. Nhất quyết không nên lớn tiếng giận dữ với nó, ngược lại nên nhớ là do lỗi ba mẹ phá thai và giết hại các loài súc sinh, khiến các oan hồn đòi mạng, quấy nhiễu con gái của mình.

   Trong lúc chay trường đọc kinh, có thể đọc thêm Chú Đại Bi, và niệm Phật hồi hướng cho con gái. Bệnh của bé sẽ hết sau khi cha mẹ đọc xong 49 lần kinh hồi hướng cho oan gia và các chúng sinh đã bị hai người giết hại. LN quá dài dòng vì muốn nói chi tiết một chút, tha lỗi cho LN nhé.

   Cha mẹ của bé có thể làm theo cách này, hoặc nếu không thích phuơng cách này thì có thể chờ các vị cư sĩ khác, sẽ có cao kiến hay hơn. Nhưng mong gia đình mau sớm tu phước tu huệ, để giúp bé gái sớm hết bệnh. Cầu chúc gia đình được bình an.

   A DI ĐÀ PHẬT!

 42. DIỆU BẢO

  Xin chào Lăng Nghiêm.

  Diệu Bảo xin cám ơn Lăng Nghiêm rất nhiều. Diệu Bảo đã tham khảo những chỉ dẫn này và sẽ thực hành theo. Diệu Bảo xin chúc Lăng Nghiêm niệm Phật và tu đạo ngày càng tinh tấn.

  • Lăng Nghiêm

   LN rất vui khi đọc thấy bạn Diệu Bảo sẽ tu công đức giúp con gái.
   Nếu trong thời gian tu hành, con gái có chuyển biến gì, hay bạn cần hỏi điều gì,
   bạn có thể đăng lên đây cho mọi người biết, hoặc khi bé có đỡ bệnh,
   thì nhớ lên đây cho LN biết, và cũng như để mọi người cùng vui mừng.

   -LN

 43. Trần Lan

  Chào thầy,
  Con có quen một người bạn, dạo này gia đình bạn ấy có chuyện
  Một người dì đã mất cách đây 8 năm do bị nước lũ cuốn trôi, đột nhiên về báo mộng với gia đình
  Gia đình đi gọi hồn lên thì dì nói muốn mang chị gái xuống cùng, vì thuơng chị, ko muốn chị chịu khổ nữa. Gia đình có xin rât nhiều nhưng dì ko chịu
  Gia đình gọi hồn người cậu lên nhờ cậu xin giúp cũng ko đc, cậu nói tên của chị gái và ông nội đã có tên trong sổ sinh tử, thời gian là từ bây giờ cho tới tết
  Con nghe bạn nói, con không biết phải làm sao, con muốn xin ý kiến của các thầy.
  Mong là có cách giải quyết, để giúp cho mẹ bạn í ko sao
  Con mong thầy có thể trả lời thật sớm. Con xin cảm ơn
  A Di Đà Phật

  • Kim Bích

   Chào thầy.
   Ba con vừa mất vào rằm tháng tám năm nay.Ba con bi tai biến mười hai năm rồi.Khi mất,ba còn đang ở bệnh viện,mắt không nhắm.Người nhà co vuốt và mắt nhắm lại.Nhưng khi mang về nhà thì mắt lại mo ra de chờ con(Con hiện ở sài gòn,ba com ở đà nẵng).Con ve vuốt thì mắt ba con nhắm lại.Con cảm giác như ba đã thoát được gánh nặng và ra di mãi mãi.Không biết có phải vậy không mà khi chạm vào người ba thì không thấy lạnh(Ba mất lúc 4g nhưng tới 14g com mới về).Mấy ngày co tang cũng vậy,thậm chí di chôn ve cũng không có cảm giác lạnh lẽo.Cơm cúng cũng không lạnh,chỉ giống như cơm nóng mà để nguội lạnh lại.Xin hỏi thầy: Ba con có tái sinh vào địa ngục không?Tại sao lại có những hiện tượng này?

  • Trung Đạo

   A Di Đà Phật

   Bạn Kim Bích,

   1/ Hiện tượng mở mắt khi chết thường là người vừa chết còn có điều gì mong chờ mà chưa toại nguyện. Việc bạn trở về, vuốt mắt cho ba, mắt ba nhắm lại cho thấy ông đã toại nguyện.

   2/ Ba bạn có tái sanh vào địa ngục? Điều này bạn chỉ cần xác minh xem khi còn ba bạn quen, thường hành những nghiệp gì? Tội đoạ địa ngục thường là ngũ nghịch, thập ác. Nếu ba bạn không lọt trong vòng đó thì không có lý do gì ba bạn bị đoạ vào địa ngục cả.

   3/ Bạn nên phát tâm tụng kinh Địa Tạng mỗi ngày, niệm Phật, phóng sanh để hồi hướng cho ba bạn. Đó là trợ duyên tốt nhất cho người vừa mất.

 44. Nguyễn Sương Mai

  Cho con xin hỏi là chồng con bị tai nạn xe mất nhưng con không biết chồng con có siêu thoát về miền cực lạc được không làm sao để con có thể gặp được chồng con lần cuối trước 49ngày vậy thầy,chồng con mất đã thất thứ 4 rồi mà con vẫn chưa thấy chồng con về cho con gặp mọi người ai cũng nói chồng con đã đi theo phật nên con không thấy gặp được chồng con. Cầu mong thầy giải thích cho con được ro khuất mắt này của con.Nam mô a di đà phật

 45. Trần Việt Long

  Thưa Thầy cho con hỏi là Ông của con mất cách đây 1 năm. Sau khi ông mất thì nhà ngoại của con rất lộn xộn, anh em thì tranh giành nhau. Cách đây mấy ngày con vô tình tìm thấy 1 con dao ở sau lưng bàn thờ của ông ngoại con. Cái này có làm ảnh hưởng gì không ạ.Con cảm ơn.Nam mô a di đà phật.

 46. Con chào thầy. Thầy ơi con có thắc mắc này mong được thầy chỉ giáo:
  Bố đẻ con mất đến nay được 124 ngày rồi. Khi còn sống bố con trồng rất nhiều cây quanh khu vực nhà con sinh sống nhưng không phải trong phần đất gia đình con. Nay bỗng dưng có một cái cây to nhất trong khu vực bố con trồng tự dưng bị chết, điều đặc biệt nữa đây là cái cây khi còn sống bố con thường xuyên mắc võng để nằm, đặt ghế để ngồi hóng mát. Thầy cho con hỏi đây có phải là điểm báo điều gì không ạ?

  • Thanh tuyền

   Thầy ơi bạn trai con mới mất ngày hôm nay nhưng khi anh mất con không có mặt để gặp anh lần cuối. Nhưng anh hay nói với con nếu có chết suốt đời sẽ đi theo con, ko cho con lấy chồng. Vậy mình cần làm những nghi lễ gì cho a ra đi thanh thản hả thầy?

 47. Đào Thị Hồng Lê

  A Di Đà Phật. Con Chào Thầy ạ , thầy cho con hỏi con của con bị té nước mất đến nay là được 37 ngày rồi ạ cháu được 18 tháng, vì thương cháu quá nên con để hình và thấp nhang cho bé hằng ngày, hôm mở cửa mã con có nhờ thầy trục hồn cháu về, thầy có nói nên gửi cháu vào chùa để tốt hơn cho cháu vậy thầy cho con hỏi có nên gửi cháu vào chùa không vậy ạ.

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Bạn Đào Thị Hồng Lê,
   TN xin chia sẻ cùng bạn vài điều:

   *Bạn nên gửi cháu bé vô chùa để cháu bé có nơi nương tựa về tâm linh. Nếu cháu chưa quy y Tam Bảo, bạn nên thưa cùng Thầy Trụ trì nơi chùa đó, làm lễ quy y linh và quy y Tam Bảo (chỉ quy y Phật-Pháp-Tăng thôi) rồi đặt cho cháu bé một pháp danh để cháu được nương nhờ Tam Bảo, tu học rồi giải thoát.

   *Thắp nhang hàng ngày cho cháu bé chỉ một lần là đủ, không nên thắp quá nhiều trong ngày vì sẽ khiến cháu bé khó bề siêu sanh. Hiện bạn còn 2 tuần để tận tâm làm mọi phước thiện cho cháu bé. Bạn hãy phát tâm thỉnh KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN, phát nguyện từ nay tới 100 ngày của cháu bé, mỗi ngày tối thiểu tụng 1 quyển nhỏ (quyển lớn có 3 quyển: thượng-trung-hạ). Kế đó niệm hồng danh A DI ĐÀ PHẬT và khuyên cháu bé cùng niệm theo để giúp cháu bé định hướng siêu sanh về Tịnh Độ.
   Trước mỗi thời tụng kinh hàng ngày, bạn nên khai thị cho cháu bé theo hướng dẫn sau:

   KHAI THỊ CHO HÀI NHI
   Cha mẹ thật đau đớn khi không được tiếp tục nuôi con khôn lớn trưởng thành, đây là phước duyên của cha mẹ với con không đủ. Nay phải rời xa con, cha mẹ chỉ còn biết thành tâm sám hối tất thảy tội lỗi, tội chướng từ nhiều đời, nhiều kiếp cho dù là hữu ý hay vô ý mà cha mẹ đã tạo những ác nghiệp với con, khiến con phải đau khổ. Cha mẹ nguyện con hiểu được tấm lòng của cha mẹ và nguyện con buông bỏ mọi oán thù, duyên nợ với cõi trần thế khổ đau này, cùng cha mẹ nhiếp tâm niệm Phật, nguyện cho con vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bản thân con không nên luyến tiếc thân mạng để tiếp tục thọ thai vào nhà cha mẹ, hay quay lại cõi phàm này làm gì, bởi khi không đủ phước báu, con sẽ ra đời trong sự đau khổ, đó là điều cha mẹ thực không mong mỏi. Mong con hãy sáng suốt nhớ lời khai thị của cha mẹ mà nhiếp tâm niệm Phật nguyện sanh về Cực Lạc quốc. Nếu con cần sự trợ duyên nào, xin hãy cho cha mẹ biết, cha mẹ nguyện làm tất thảy mọi phước thiện, hồi hướng cho con sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ.

   Khai thị xong, bạn thực hành nghi thức trì tụng KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN rồi hồi hướng theo hướng dẫn trong kinh.

   Chúc bạn tinh tấn để hồi hướng cho cháu bé sớm được siêu sanh Tịnh Độ.

   TN

 48. Nguyễn Thị Thu Phương

  Cho con hỏi mẹ con đã mất được 19 ngày lúc đầu thì bị đột quỵ nằm bệnh viện thì đã tỉnh nhưng nói thì không rõ lắm hơn nữa đáng lẽ ra còn vài ngày nữa thì ra viện đột nhiên bị suy tim chuyển sang khoa khác được 3 ngày thì mất may là trước khi mất đã đưa được mẹ về nhà được 8 tiếng,nhưng có điều mẹ con mất quá đột ngột đến mẹ còn không ngờ tới nên chưa nói được lời cuối cùng nên con muốn hỏi sắp tới là 49 ngày mẹ con , con muốn gọi vong mẹ về để biết được lời mẹ muốn nói có được không ạ.

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Nguyễn Thị Thu Phương,

   *Chuyện gọi vong để trò chuyện với mẹ bạn là hoàn toàn không nên làm vì những người thực sự giác ngộ sẽ không bao giờ làm điều này, chỉ có những người lạm dụng đạo Phật để làm chuyện mê tín, trái pháp mới làm chuyện đó. Vong được gọi đến phần lớn đều là bị ma quỷ dựa thân. Ngay cả người được dựa cũng chưa hẳn đã biết chuyện đó. Điều này Phật dạy rất rõ. Bạn và gia đình phải thận trọng để không lạc vào tà tín, khiến mẹ bạn bị tổn thêm phước, người sống cũng không lợi lạc.

   *Điều bạn nên làm là hàng ngày phát tâm tụng KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN, niệm Phật, phóng sanh, bố thí, giữ giới thanh tịnh, hồi hướng công đức đó cho mẹ bạn, nguyện cho mẹ nương nhờ Phật lực, buông xuống vạn duyên cùng niệm Phật để siêu sanh tịnh độ. Đó là con đường sáng, đúng như pháp và lợi lạc nhất.

   Chúc bạn tỉnh giác
   TN

  • Nguyễn Thị Thu Phương

   Dạ con xin cảm ơn thầy ạ.Con có một câu con muốn hỏi là từ khi mẹ mất con thỉnh thoảng mơ đến mẹ con nhưng mỗi lần lại khác chẳng hạn như đang nói chuyện với con đột nhiên mất hoặc là mẹ con bị bệnh viện trả về vì không cứu được nữa nhưng vẫn nói chuyện bình thường ,mà đặc biệt lại rất muốn về quê của mẹ trước khi mất và muốn nói chuyện với chị dâu của mẹ chứ không phải là anh trai của mẹ.Nói tóm lại con chỉ muốn hỏi ý nghĩa của những giấc mơ đó là gì hay là vì quá nhớ mẹ nên con mới mơ thế hay không ạ.

 49. Nhật đào

  Lời đầu tiên con kính gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến các thầy, các cô trong hội ạ.
  Em con chết đến nay là 5 năm, ngày mai là đám giỗ 5 năm của e, e con tự tử treo cổ chết. Từ lúc e chết tới nay ko ai mở thấy e trai con hết ạ, cũng ko ai thấy e con về chỉ có tối qua con nằm mơ thấy e con chết lại lần nữa, cũng chết y như vây, ko mơ thấy quá trình chết chỉ là mơ thấy e con nằm đã phủ khăn trắng bên cạnh e con là ng thân, trong mơ con nói ko pải e con vì e con chết lâu rồi nhưng e thứ và ba con nói chính là thằng út, chết lại lần nữa giống y như lúc trc, cũng có vết đỏ trên cổ và có vết mũi đốt 1 chấm màu đỏ trên trán. Lúc e con chết gia đình con làm chay, cũng phóng sinh làm công đức cho e con hồi hướng cho e, mẹ con có lập đàn chẩn tế cho các vong linh trong gia đình và e con nữa . Ko bik giấc mơ này có điềm báo gì chăng, mong hữu duyên được các thầy các cô giải đáp ạ. Con xin cảm ơn ! Nam mô a di đà phật

  • Phúc Bình

   Người tự tử đa phần đều chưa hết số mạng nhưng tự đoạn diệt thân mình, phạm tất cả các tội trọng như tội bất hiếu ( không đoái thương ơn sanh thành của cha mẹ bao năm nuôi nấng), tội sát sanh ( sát sanh nặng nhất là tự giết chính mình) … Cho nên hàng ngày đến giờ khắc đó đều phải lặp lại nỗi thống khổ của chính cái chết tự tử do mình gây ra cho đến khi hết tuổi thọ đã định rồi mời được đưa đến điện Diêm Vương xử án, thường là tiếp theo sẽ vô các địa ngục chịu cực hình cho đến khi hết nghiệp mới tiếp đầu thai làm súc sanh, làm người. Cho nên người theo đạo Phật, đạo Thiên Chúa … nếu đã hiểu giáo lý thì dù đời sống có cơ cực đến đâu cũng ko ai dám tự tử. Trường hợp như PB nói không phải là 100%, nhưng có lẽ là đa số. Và điều khổ đau nhất là cầu siêu cho người tự tử là rất khó, phải gia đình mình thật tu,đạt tâm thanh tịnh mới có công đức mà chuyển hóa được cho họ.Tuy nhiên thường điều này khó xảy ra với người tự tử vì họ thường sanh trong gia đình có cộng nghiệp với nhau đều nặng nề. Nam Mô A Di Đà Phật!

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Bạn Nhật Đào!

   Như lời giải đáp của đạo hữu Phúc Bình, MD không giải đáp gì thêm, chỉ khuyên bạn nên vì em trai mà tụng 7 bộ Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện. Trong thời gian tụng Kinh nên ăn chay, giữ gìn thân tâm thanh tịnh.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 50. Nhật đào

  A di đà phật
  Con xin cảm ơn các cô chú hữu duyên đã phúc đáp lại câu hỏi của con. Chân thành cảm ơn mọi người ạ!

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *