Phương Cách Sám Hối Cho Những Người Mẹ Phá Thai

Phương Cách Sám Hối Cho Những Người Mẹ Phá Thai

A Di Đà Phật! A Ngọc hướng về Phán Quan hợp chưởng hành lễ. Phán Quan nói: “A Ngọc! Con đã một khoảng thời gian không có đến đây rồi!”

“Đúng vậy, Phán Quan! A ngọc xấu hổ, gần đây việc phàm bận rộn. Phải học Phán Quan ngày đêm vì chúng sanh phục vụ, sau này sẽ đến nhiều hơn vậy.”

A Ngọc hôm nay muốn thỉnh vấn Phán Quan mấy vấn đề liên quan đến hồn trẻ bị phá thai.

“Xin hỏi Phán Quan, công đức người mẹ dương gian phá thai niệm kinh và phóng sanh, thì hồn trẻ tại Thành Thác Oan Khóc có nhận được không? Niệm kinh nào tốt nhất? Phải niệm bao nhiêu lần mới có hiệu quả? Hồn trẻ sau khi nhận được rồi sẽ đi về đâu? Người dương có nên đặt bài vị hồn trẻ, thắp nhang, cho nghe kinh trong nhà hay tại Phật đường không? Làm như vậy có ích lợi gì chăng? Hồn trẻ trong Thành Thác Oan Khóc có lớn lên không? Bọn chúng duy trì sự sống bằng cách nào?”

Phán Quan trả lời nói: “Có thể nhận được. Chúng tôi sẽ căn cứ vào tất cả việc thiện đã làm bởi cha mẹ dương gian và quyến thuộc chỉ định hồi hướng để phân chia cho hồn trẻ, ví như: phóng sanh, niệm kinh, cúng Phật, bố thí, xây cầu, đắp đường v.v… Nếu như công đức lớn, phân chia cho hồn trẻ tương đối khá một chút; còn công đức nhỏ thì phân chia cho hồn trẻ cũng ít đi một chút. Công đức của mỗi việc thiện là lớn hay nhỏ liên quan đến điểm xuất phát của người hành thiện. Người hành thiện lúc hành thiện là vì giúp đỡ chúng sanh thoát khổ được vui, cứu khổ cứu nạn, tuyệt không có tơ hào ý niệm cần đối phương hồi báo cho mình, sau khi hành thiện tâm không chướng ngại, công đức không cầu tự được, mà còn có thể đạt được công đức vô lượng vô biên. Nếu dùng công đức vô lượng vô biên này hồi hướng cho hồn trẻ tại Thành Thác Oan Khóc, hồn trẻ bị phá thai trong 49 ngày tất có thể siêu thăng thiện thú. Nói đến sự phân chia công đức, nếu có 7 phần công đức thì người hành thiện tại dương gian được 6 phần, địa phủ hồn trẻ được 1 phần.”

“Cho chí niệm kinh thì niệm “Kinh Địa Tạng” là thích hợp cho việc siêu độ vong linh nhất. Địa Tạng Bồ Tát đại từ đại bi phát nguyện: “Địa ngục không trống, thề không thành Phật.” Địa Tạng Bồ Tát và chúng sanh địa ngục rất có duyên, ít nhất niệm 49 lần. Đây là cách giúp siêu thăng nhanh nhất trong ghi lục của địa phủ chúng tôi, tức là niệm 49 lần “Kinh Địa Tạng”, lại thêm phát đại nguyện hành thiện thì sẽ mau chóng giúp hồn trẻ siêu thăng rồi, có người mẹ tại dương gian cũng làm như vậy và đã thành công, người mẹ này về sau cũng trở thành một người tu hành thanh tịnh lợi mình lợi người. Sau khi phá thai từ ngày thứ nhất tính, cho đến 49 ngày sau đã được siêu thăng, nhưng người như vậy tại dương gian cực kỳ ít, có thể nói là trong vạn người chỉ có một mà thôi. Trước mắt, những hồn trẻ đến địa phủ gần như không ai nhận lãnh, những người thật lòng sám hối thật quá ít đi! Rất nhiều người cho rằng không nhìn thấy thì không có chuyện gì, thật ra là sai vậy. Những hồn trẻ này mỗi ngày trong Thành Thác Oan Khóc đều sống trong đau khổ. Cha mẹ của chúng một mực không chịu phát tâm hóa giải oan kết này, oán hận này sẽ tùy theo thời gian trải qua mà gia tăng. Khi phước báo của cha mẹ tại dương gian hết rồi, khi nhân duyên hội tụ, hồn trẻ nhất định sẽ tìm đến báo oán. Mà âm luật của địa phủ cũng không tha cho, đến lúc đó thì thật là cam tận khổ lai. Cho đến chịu khổ ra sao thì một lời khó nói hết, từ đầu đến chân đủ loại bệnh đều có thể phát sinh, thậm chí tan nhà nát cửa v.v…”

“Mỗi một hồn trẻ cần lượng công đức cũng không giống nhau, vì ân oán của mỗi án khác nhau, tự nhiên thời gian hóa giải cũng có khác. Nếu như đến báo ân thì sẽ đỡ hơn, nhưng cũng sẽ vì phá thai mà sản sinh oán hận mới, do đó mà nói ân ân oán oán đeo bám mãi. Bọn chúng lúc nào cũng sẽ đang tạo ra ân ân oán oán mới, nếu là báo oán thì lại như trên tuyết thêm sương, khổ không thể nói.”

“Sau khi hồn trẻ nhận đƣợc công đức, sẽ tùy theo nghiệp lực của tự thân mà siêu thoát khỏi địa ngục Thành Thác Oan Khóc, tình huống siêu thăng đại khái chia làm 3 loại: Thứ nhất, phước báo nhiều và mượn cơ hội công đức này siêu thăng Tây Phương Tịnh Thổ, nhưng loại hồn trẻ được siêu thăng tịnh thổ này cực kỳ ít. Thứ hai, đƣược siêu thăng cõi trời làm thiên nhân. Thứ ba, siêu thăng cõi người. Bất luận là siêu thăng Tây Phương Tịnh Thổ, cõi trời hay nhân gian đều sẽ căn cứ vào phước báo tự thân hồn trẻ mà có phân biệt cao thấp. Tây Phương Tịnh Thổ có 9 phẩm hoa sen khác biệt, cõi trời có dục giới, sắc giới, vô sắc giới khác biệt, cõi người có phú quí bần tiện khác biệt. Hồn trẻ sau khi nhận được công đức rồi đi về đâu là phải xem cha mẹ phá thai tại dương gian công đức nhiều hay ít, có đủ công đức để chia cho hồn trẻ siêu thăng không. Hồn trẻ càng sớm siêu thăng dương gian, tai nạn của cha mẹ phá thai sẽ sớm được giải quyết. Nguyện dương gian tất cả cha mẹ từng phá thai mau chóng phát tâm sám hối ác nghiệp, hành thiện tích đức cho nhiều, siêu độ cốt nhục tội nghiệp của mình trong Thành Thác Oan Khóc.”

“Nói đến vấn đề an bài vị cho hồn trẻ, dương gian phụ mẫu không cần để trong nhà, như thế sẽ kéo dài sự siêu thăng của hồn trẻ, thậm chí làm cho vong khác nhập vào bài vị. Cho đến Phật đường an bài vị, thắp nhang, nghe kinh, làm như vậy thì cũng có hiệu quả; nhưng Phật đường cần phải thanh tịnh như lí như pháp, mới có được công hiệu siêu thăng. Hiện nay dương gian có rất nhiều Phật đường tự xưng có cao tăng, pháp sư trấn giữ, chuyên môn siêu độ hồn trẻ v.v… nhưng xem kỹ thì cũng chỉ là những kẻ lừa gạt kiếm tiền, chỉ làm người bị lãng phí tiền bạc, lãng phí thời gian và tinh thần tinh lực, thậm chí chiêu cảm yêu ma nhập thân. Nhân vì hồn trẻ bị phá thai rất oán hận cha mẹ chúng, tự mình kết tự mình giải, thay vì đem tiền cho người sám hối giúp, không bằng tự mình thật lòng sám hối thì có công hiệu mau hơn nhiều.”

“Khi hồn trẻ bị phá thai đến Thành Thác Oan Khóc, đa số sẽ hiện hình đứa trẻ 6 tháng tuổi tại dương gian, sau đó sẽ giữ nguyên hình như vậy cho đến lúc đầu thai hay siêu thăng. Hồn trẻ tại Thành Thác Oan Khóc sống nhờ vào xúc thực. Nếu dương gian cha mẹ có bái tế hồn trẻ, hồn trẻ sẽ hút tinh hoa của đồ ăn; nhưng đáng tiếc là những hồn trẻ bị bỏ rơi này không cách nào được bái tế, sống cùng với chúng chỉ là đau khổ, vì thế bọn chúng đau khổ khóc to mỗi ngày. Sự oán hận của hồn trẻ sẽ không ngừng âm thầm tiêu hao phước đức của cha mẹ chúng, đợi đến khi cha mẹ dương gian chết rồi thì lại tiếp tục một đoạn ân oán đeo bám nữa. Do đó phụng khuyến tất cả chúng sinh dương gian không nên phá thai. Phàm là người phá thai, nhất định phải hành thiện tích đức, rộng tạo thiện công, lấy công chuộc tội. Nếu lấy tin tức này nói cho người khác để kẻ có tội thật lòng hối ngộ thì minh phủ sẽ giảm nhẹ tội lỗi của người truyền bá.”

A Ngọc hợp chưởng cảm ân Phán Quan! Ngồi hoa sen trắng về thôi!

Trích Âm Luật Vô Tình của Thượng Quan Ngọc Hoa

16 Phúc đáp

 1. monykiet

  A di đà phật. Các vị đồng tu cho tôi hỏi thủ dâm có phạm vào giới tà dâm không ,và các vị đồng tu có biết vị A NGỌC này không , vị này đang ở đâu. Xin giúp đỡ

  • Phật Pháp Vô Biên

   THỦ DÂM TRỪNG PHẠT THẢM THIẾT-ĐỊA NGỤC ĐIỆN NHÃN THIẾT HOÀN.
   Cảm ân chư phật bồ tát ! ngồi hoa sen trắng xuất phát.
   Phán quan,a di đà phật ! A Ngọc hợp chưởng hành lễ !
   Hôm nay phán quan dẫn tôi đi tham quan tà dâm địa ngục,điện quang thiết hoàn địa ngục.
   Điện quang thiết hoàn địa ngục là giành cho những người đắm mê những trang web sex,hình ảnh sắc tình,sách báo sex và vừa xem vừa thủ dâm,mạng chung vào địa ngục này thọ phạt,thời gian là 800 năm;sau đó xem xét linh thức chuyển hóa như thế nào để quyết định có thọ phạt tại đây nữa không.
   Lúc trước có nói,mỗi lần xem sách báo sắc tình thì bị giảm phước thọ 1 tháng;Trừ lần đầu giảm phước thọ nữa tháng ra,những lần sau đều giảm 1 tháng.nếu như xem thường xuyên lại thủ dâm thì chắc chắn phước báo một đời mau chóng hết sạch rồi.
   Địa ngục này bên cạnh điện quang nhãn địa ngục,so với điện quang nhãn địa ngục khổ hơn ngàn vạn lần.Ở đây hầu như đa số đều là thanh thiếu niên.Oa ! thật tội nghiệp,đứa nào cũng rất nhỏ tuổi.Nhớ lại bản thân mình vào độ tuổi này còn đi học ở trường ngu khờ biết mấy,cái gì cũng không biết,tại sao chúng nó có trường không học mà chạy tới đây thọ hình vậy,chỉ một chữ,thật đau lòng ! những đứa trẻ nhỏ phải biết giữ mình trong sạch,địa ngục thật khổ lắm khổ lắm vậy,đừng có bao giờ đến đây,ở nhân gian cố gắng đi học tu hành,quí trọng cuộc đời tươi đẹp này.
   Ở đây phát hiện có một nam sinh trung học thật quen mặt,gặp qua ở đâu vậy ? ah,nghĩ ra rồi,đại khái là nữa năm trước nhìn thấy di ảnh của nó tại tang đường.Nữa năm trước tôi xử lý tang sự của người thân,linh đường của nó ở kế bên,lúc đó linh đường bên chúng tôi vì nhiều người,trẻ con nhiều,cảm giác rất náo nhiệt;Còn bên linh đường của nó thì thật lạnh lẽo,chỉ có cha mẹ và hai,ba người thân.Lúc đó,thân thuộc chúng tôi bên đây nghị luận đứa trẻ này nhỏ như vậy,không biết xảy ra chuyện gì.Cha mẹ rất thảm sầu,mẹ của nó rất đau lòng,tôi chỉ có thể hướng về di ảnh của nó niệm vài câu a di đà phật hồi hướng,không ngờ lại gặp nó tại địa ngục,mạng người thật vô thường !
   Nghe phán quan nói,cha mẹ đứa trai nhỏ này chỉ có một mình nó,lúc sống nó mê đắm những trang web sex,sách báo sắc tình,lại còn nhiễm thói ác thủ dâm,lại dùng công cụ tự mình sáng tạo ra trợ dâm.6 tuổi bắt đầu thủ dâm,10 tuổi đã hư thận;mẹ của nó dẫn nó đi khắp nơi trị bệnh,uống rất nhiều thuốc đông y,đi đường giống như ông già dùng gậy chống; vì nó không biết quí trọng sinh mạng,quí trọng sức khoẻ,trong thời kỳ uống thuốc lại tiếp tục thủ dâm,do đó 12 tuổi phước báo mất hết bị đánh vào địa ngục điện nhãn thiết hoàn thọ phạt 800 năm.
   Tôi thấy bên cạnh nó có hình cụ máy tính và rắn lửa bám vào thân nó.Trong máy tính phóng ra móc câu hồng quang móc mắt nó,máu huyết bay tung;rắn lửa bám vào,hình như là sờ mó bộ phận sinh dục của nó rồi lập tức cắn đứt,lại là máu phun đầy đất.Trong khi nó chưa kịp phản ứng thì có hai con sói dữ đến cắn xé nó,cắn đứt hai tay nó,thật là thê thảm quá ! đúng là cực hình trong cực hình,rất đau khổ khó chịu.
   Tôi hỏi phán quan,tại sao trong một lúc chịu nhiều loại hình phạt như vậy ? sao không để nó lành đôi mắt rồi mới thọ hình rắn lửa và chó sói.
   Phán quan nói: “đây tuyệt đối không thể phân ra thọ chịu,nhân vì lúc còn sống hắn vừa xem vi tính vừa thủ dâm,sau đó lại dùng công cụ tự chế phạm tà dâm lần nữa,do đó mà hắn rất mau đến địa ngục thọ báo vậy.Sau khi thọ báo ở đây xong,hắn còn phải đến đại địa ngục kêu la tiếp tục chấp hành hình phạt.Do hắn phạm phải thủ dâm sớm ngày tiêu trừ hết phước báo,làm cha mẹ đau buồn thương tâm,người tóc bạc đưa người tóc đen,là mang tội bất hiếu mà chịu hình phạt này.Hiện tại người ở nhân gian,tuổi đời nhỏ nhỏ,đã không giữ lễ nghĩa;đối với song thân ngỗ nghịch trả treo,mở lời nhục mạ,càng tay đấm chân đá,hành vi còn thua loài cầm thú hạ đẳng.Ở giữa trời đất là kẻ đại bất hiếu,sau khi chết phải đến đây thọ phạt,tẩy rửa linh thức,tịnh hóa nguyên thần,đến khi thật lòng sám hối sửa lỗi”.
   “hôm nay đến đây chấm dứt,bổn quan còn công vụ tại thân,ngày khác lại đến”.
   “A Ngọc bái biệt phán quan,đa tạ phán quan !”

 2. Ng thị thủy

  A di đà phật, xin cho con hỏi giờ muốn phát tâm sám hối thì làm ntn ah? Và đọc kinh địa tặng cần làm những gì ah?

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Bạn Ng Thị Thuỷ!

   *Trước hết bạn phải hiểu như thế nào gọi là sám hối. Sám hối là nhận thức lỗi lầm mình đã gây ra, không bao giờ tái phạm nữa và cố gắng cứu chuộc lỗi lầm bằng cách tu hành niệm Phật.

   Tu hành là hướng về Phật pháp; tự lợi- lợi tha bằng tụng Kinh, niệm Phật, ăn chay, phóng sanh, bố thí, cúng dường, ấn tống Kinh sách đem công đức hồi hướng khắp pháp giới chúng sanh trọn thành Phật đạo; thực hành lời dạy của đức Bổn sư- đem lời dạy của Ngài vào trong đời sống thực tiễn mà tiếp người đãi vật.

   *Về tụng Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện

   -Bạn hãy phân định thời khoá, sáng sớm hay tối là thời gian thích hợp nhất để tụng Kinh.

   -Ngồi dưới bàn Phật mà đọc tụng. Nếu nhà không thờ Phật thì chọn nơi trang nghiêm, hướng về Tây mà đọc Kinh.

   -Tùy vào sức lực, bạn tụng mỗi lần một bộ hoặc phân nữa bộ Kinh.

   -Khi tụng Kinh thân thể phải sạch sẽ, ăn mặc trang nghiêm.

   -Để Kinh trên kệ hoặc vật sạch, tránh đặt dưới đất.

   -Sau mỗi thời khóa cần đọc hồi hướng:

   Con họ tên: …

   Nguyện đem công đức này

   Hướng về khắp tất cả

   Đệ tử và chúng sanh

   Đều trọn thành Phật đạo

   Xin được hồi đến con của con sớm siêu sinh Tịnh độ.

   =============

   Nam mô A Di Đà Phật

 3. Bạch Liên

  A Di Đà Phật, xin qúy thầy cô cho con hỏi. Con có thể thay vì tung kinh Địa Tạng, con niệm Phật A Di Đà để vừa cầu vãng sanh, vừa sám hối, vừa cầu siêu cho thân nhân không? Lý do vì con đã phát nguyện mỗi ngày niệm Phật tối thiểu 7 giờ đồng hồ và con bận rộn công ăn việc làm, gia đình, nội trợ nên không đủ thời gian tụng kinh Địa Tạng vì tụng 1 quyển kinh mất tới 3 giờ đồng hồ lận. Con ước mong sao 1 ngày nào đó có thể buông hết để niệm Phật 15 giờ mỗi ngày. Mỗi đêm con niệm Phật từ 9 giờ tối cho đến 2g sáng. Con ngủ 5 tiếng đồng hồ, thức dậy 7g sáng, niệm Phật tới 9g sáng rồi làm việc. Tổng cộng chỉ được 7 tiếng đồng hồ mà thôi. Quá ít. Khi con vừa làm việc vừa niệm Phật con không được tập trung lắm.

  • Hữu Nghĩa

   A Di Đà Phật
   Bạn Bạch Liên,
   Chúng ta chuyên tu theo Pháp môn Tịnh Độ cầu sanh Cực Lạc thì theo đường lối HT Tịnh Không đề xướng là Chỉ một bộ Kinh, một câu Phật hiệu làm chánh hạnh để chuyên tâm hành trì. Một bộ Kinh Ngài đề xướng đó là Kinh Vô Lượng Thọ (hoặc Kinh A Di Đà). Thậm chí khi tâm Bồ Đề đã kiên cố, chí tu học đã vững bền rồi thì Chỉ một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng là đủ. Một câu Phật hiệu là đại viên mãn rồi. Như thế là bạn đã biết câu trả lời cho mình rồi đó.
   Thật sự đọc phúc đáp của bạn mình rất cảm phục Đạo tâm và sự tinh tấn của bạn. Mình rất cảm phục và hoan hỉ. Bạn thật tinh tấn, mỗi ngày ra chỉ tiêu là 7 tiếng niệm Phật, ngoài ra còn phải gánh vác việc làm, nội trợ, gia đình…bạn thức khuya dậy sớm, vậy còn chê ít! Thật tuyệt vời! Mấy năm đầu học Phật mình cũng được như vậy, mỗi ngày gần 10 tiếng công phu. Hồi ấy còn có điều kiện, bây giờ phải công việc, rồi gia đình nên chỉ còn hai thời sáng tối. Hãy cố gắng lên bạn, đường về nhà không xa lắm. Chúng ta hãy cố gắng, một đời này nhất định sanh Tây. Mình luôn nhớ lời Phật dạy “Chỉ cần tinh tấn khó nhọc một đời ngắn ngủi, về sau được sanh về cõi Vô Lượng Thọ an vui vô cùng, vĩnh viễn dứt sạch sanh tử không còn khổ hoạn…”
   Ngoài thời khóa công phu, lúc đi đứng nằm ngồi không làm việc bằng trí óc hãy cố gắng giữ chặt câu Phật hiệu trong tâm mình. Cuộc sống thì cứ để nó tùy duyên đưa đẩy, tâm mình vẫn cứ an vào câu Phật hiệu. Như thế sống và tu tập thật thoải mái, chẳng mong cầu gì, chỉ mỗi mong cầu được về Tây, thoát cái đại nạn sinh tử này.
   Vài dòng chia sẻ. Chúc bạn ngày càng tinh tấn!

   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Bạch Liên

   A Di Đà Phật, cám ơn bạn Hữu Nghĩa đã chia sẻ và khuyến tấn. Trên đường tu gặp được bậc thiện tri thức khích lệ như vầy thật là điều vô cùng may mắn. Bạch Liên xin ghi nhớ.

 4. Học Phật

  A di đà phật
  Xin cho con hỏi tiền trần lạc tạ ảnh tử
  (前 塵 落谢影子) là gì ah
  Con xin cám ơn

  • Liên bông

   Duy thức nói :”tiền trần lạc tạ ảnh tử”,nghĩa là những bóng dáng của sáu trần rơi rớt vào trong tâm thức của ta.
   Nam mô A Di Đà Phật.

 5. TỊNH YÊN

  Con đã uống thuốc tránh thai mà giờ vẫn có thai. Con ko muốn bỏ con nhưng rất sợ bé bị ảnh hưởng của thuốc. Nếu sau này bé bị bệnh gì đó con sẽ rất đau khổ. Xin các vị cho con một lời khuyên vào lúc này.

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phât

   Bạn Tịnh Yên!

   Mọi thứ tồn tại ở cõi đời này không nằm ngoài nghiệp nhân- quả báo. Có rất nhiều người khi mang thai ăn uống đầy đủ, dưỡng thai rất chu đáo nhưng không may sinh con ra vẫn không lành lặn- vì lẽ gì?

   Trước khi lập gia đình MD bị bệnh về phụ khoa, bác sỹ khẳng định vô sinh. Khi có gia đình mang thai mà không biết, điều đị kháng sinh kéo dài. Khi thai 4 tuần mới vỡ lẽ… Như vậy khoa học không thể chứng minh gì: vô sinh thì có con, dùng kháng sinh nặng liều từ khi thai tượng hình cho đến 4 tuần tuổi mà con vẫn không bị ảnh hưởng. Giờ đây bé nhà MD 22 tháng tuổi khỏe mạnh, thông minh, xinh xắn- khoa học giải thích gì trường hợp này?

   Tịnh Yên hãy gắng niệm Phật cho con. Trì tụng ít nhất 21 bộ Kinh Địa Tạng. Có sự gia trì của Phật, Bồ Tát còn lo sợ chi nữa.

   Hãy đọc thêm:

   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2015/03/tung-kinh-dia-tang-loi-ich-thai-nhi-audio/

   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2014/06/niem-phat-hoa-giai-oan-gia-con-sinh-ra-khong-bi-hoi-chung-down/

   Chúc Tịnh Yên thân tâm an lạc, vạn sự cát tường!

   Nam mô A Di Đà Phật

  • TỊNH YÊN

   Em cảm ơn Chị Mỹ Diệp nhiều

 6. Trang

  nam mô a di đà phật.kính thưa các bạn liên hữu con có điều này muốn hỏi.con theo học phật pháp đã được một thời gian.do con còn trẻ (Mới 20 tuổi)nên còn phụ thuộc gia đình,mà bố mẹ con lại cấm con đọc kinh sách.vì vậy con phải giấu kinh để đọc vào lúc không ai biết.mấy tháng trước ,con có vô ý để đồ bất tịnh vào chỗ giấu kinh.con hối hận và lo lắng không biết trót làm vậy rồi thì nên làm gì để chuộc lỗi ạ.kính mong mọi người góp ý ạ!

 7. Ánh Như

  HÃY LÊN TIẾNG ĐỂ TRÁNH NẠN PHÁ THAI

  Bạn bầu nào khó khăn khu vực tphcm thì cứ gọi mình. Sdt 0899622555 Trần Bắc.

  Mình hỗ trợ cho từ A đến Z,chỗ ăn ở và toàn bộ phí bệnh viện. Đẻ xong muốn tìm nhà tử tế cho con mình cũng giúp. Hoặc có thể ở lại căn nhà Từ tâm (ở miễn phí). Không lấy của các bạn cái gì cả. Cũng chẳng cần các bạn nhớ mình để trả ơn. Bầu nào khó khăn trong vấn đề giữ con hay muốn chỗ ở chờ sinh mình cũng lo cho hết miễn sao các bạn giữ con của mình lại. Bạn nào không nuôi nổi con thì cứ gọi điện cho mình.

  Hãy lên tiếng đừng hành động nhỏ dẫn đến phá thai

  🌺 Chia sẻ công đức vô lượng 🙏

 8. Nguyễn thi thương

  Xin thày cho con hỏi vì con đã co 3 cháu cháu thứ 3 mới sinh con nhỡ kế hoạch lên co thai giờ con muốn bỏ nhưng muốn cầu siêu trong 49 ngay thi con phải liệm phật thê nào ạ

  • Thanh Tịnh

   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

   Kính thưa Nguyễn thi thương,
   Thật sự không nên bỏ bé dù có thế nào đi nữa. Quả báo phá thai là không hề nhẹ. Xin Thương xem ở đây:

   QUẢ BÁO NGƯỜI MẸ PHÁ THAI:
   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2014/07/qua-bao-cua-nguoi-me-pha-thai/

   Được thân người là điều không phải đơn giản, xin Thương hãy giữ bé lại, nếu quá khó khăn xin liên hệ trợ giúp với quý Ánh Như ghi ở trên hoặc trong bài viết. Hoặc:

   +) Chùa Bồ Đề Đạo Tràng (tại 5/1 DT743, Bình Phước,Bình Chuẩn,tx.Thuận An, tỉnh Bình Dương), SĐT: 0797857242 hoặc 0121 785 7242

   +) Chùa Kỳ Quang 2 (ở số 154/4a đường Lê Hoàng Phái, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh) , SĐT: (08)38941442, (08)38951014

   +) Chùa Hải Sơn (tại thôn Lệ Uyên, Xuân Phương, Sông Cầu, Phú Yên), SĐT: 090 970 76 36

   +) Chùa Huyền Trang (chùa Lá, tại 456/39 Huỳnh Tấn Phát, KP7, thị trấn Nhà Bè, TP HCM), SĐT: 028 3873 9039 – 08.39374197 – 0918 666 239

   +) Chùa Diệu Giác ( 177 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, Sài Gòn – TP HCM, Việt Nam), SĐT: (08) 3740 0530

   Xin giữ bé lại.

   Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
   Nam Mô A Di Đà Phật

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *