Đôi Dòng Tỏ Bày

logoL à người học Phật chúng ta phải lấy chuyện giải thoát sanh tử luân hồi làm đại sự, tất cả mọi điều khác trên thế gian đều là thứ yếu. Trên con đường học đạo, tìm được đúng pháp môn hợp với căn cơ của mình rất quan trọng, nhưng điều tối quan trọng hơn cả là chọn pháp môn hợp với thời cơ. Ví như người vận y phục phải phù hợp theo mùa: mùa đông mặc áo bông, mùa hạ mặc áo vải. Nếu có một bộ y phục đẹp và vừa ý với mình nhưng mặc không đúng mùa thì cũng trở nên vô dụng. Trong kinh Đại Tập nói rằng thời Chánh Pháp (gồm 1.000 năm từ lúc Phật thành đạo) tu Giới Luật được thành tựu; thời Tượng Pháp (1.000 năm kế tiếp) tu Thiền Quán được thành tựu; thời Mạt Pháp (10.000 năm tiếp theo) tu Tịnh Độ được thành tựu. Hiện nay Phật lịch của chúng ta là năm 2554 (2010 DL) tức là chúng ta đang ở vào thời kỳ Mạt Pháp. Cho nên nếu người tu Phật thời nay muốn thành tựu lý tưởng giải thoát thì nên tu theo pháp môn Tịnh Độ (hay còn gọi là Niệm Phật).

Đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong Kinh Đại Tập Nguyệt Tạng rằng:
Thời Mạt Pháp ức ức người tu hành hiếm có người đắc đạo. Duy chỉ có pháp môn Niệm Phật A Di Đà mà ra khỏi luân hồi.

Đã là một Phật tử tức là con Phật, chúng ta không thể không vâng theo lời dạy của đấng cha lành là đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng sanh thời xưa nhờ có phước báu nhiều nên mới có thể gặp được Phật và các bậc chứng đạo A La Hán, Bồ Tát để tu hành sớm ngày chứng quả. Thời nay do cách xa thời của Phật quá nhiều, phước báu của chúng sanh rất ít nhưng trái lại nghiệp chướng quá sâu dày. Nếu tu theo các pháp môn khác khó bề thành tựu cũng như khó tìm được người chứng quả để học đạo. Vì đã biết trước điều ấy nên đức Phật Thích Ca mới từ bi thương xót chỉ bày chúng ta tu theo pháp Niệm Phật (hay còn gọi là pháp môn Tịnh Độ). Tu theo pháp môn này được thành tựu vào thời bây giờ vì nhờ vào nguyện lực của một vị Phật, hiện ngài chưa nhập diệt và vẫn còn đang nói pháp tại cõi Tây Phương Cực Lạc, cách thế giới Ta Bà chúng ta 10 muôn ức cõi Phật. Thuở lâu xa trước khi ngài thành Phật, tiền thân của ngài là tỳ kheo Pháp Tạng đã có lời thệ nguyện cứu độ chúng sanh như sau:

Khi tôi thành Phật chúng sanh trong mười phương lúc lâm chung chí tâm niệm danh hiệu tôi dẫu từ một niệm cho đến mười niệm, nếu tôi không hiện thân ra trước mặt người ấy để tiếp dẫn về cõi nước tôi, tôi thề sẽ không ở ngôi vị Chánh Đẳng Chánh Giác. (Kinh Vô Lượng Thọ – nguyện thứ 18)

Vị tỳ kheo ấy nay đã thành Phật được 10 kiếp hiệu là A Di Đà. Nếu ai TIN nghe theo lời trên, một lòng NGUYỆN được sanh về Tây Phương Cực Lạc của đức Phật A Di Đà sau khi mãn thân người, từ giờ cho đến ngày cuối đời chuyên TRÌ NIỆM danh hiệu A Di Đà Phật thì chắc chắn sẽ được vãng sanh (vãng sanh là khi lâm chung được Phật cùng Thánh chúng đến tiếp dẫn về cõi Phật.) Đó chính là pháp tu Tịnh Độ.

Người tu theo các pháp môn khác để giải thoát sanh tử phải dùng tự lực của mình để đoạn hết các Kiến – Tư phiền não nên phải mất vô lượng kiếp mới thành tựu. Ví như đức Phật Thích Ca tu hành tại thế gian Ta Bà này đã mất 3 đại a tăng kỳ (tức 3 giai đoạn vô lượng kiếp không thể tính kể ra số được) mới thành Phật. Thế nhưng nếu chúng ta nương vào nguyện lực của Phật A Di Đà, không cần phải đoạn hết các phiền não và quyết tu cho được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, nơi ấy tuổi thọ của chúng sanh dài vô hạn cũng như được gần gũi với Phật và các vị bồ tát để học đạo thì chúng ta sẽ sớm ngày thành đạo quả. Như vậy Tịnh Độ pháp môn chỉ cần một đời hiện tại là chúng ta có thể thành công. Tu như thế được gọi là vừa có tự lực vừa có tha lực (tự nổ lực niệm Phật và tha lực tiếp dẫn vãng sanh của Phật). Người tu theo các pháp môn khác gọi là tự lực (tự mình tu cho đến khi phiền não dứt sạch và chứng được một trong bốn quả vị Thanh Văn mới có thể tự giải thoát khỏi vòng luân hồi).

duong_ve_coi_tinh_avatarNgười tu theo pháp tự lực tựa như con mọt ở cuối thân tre muốn thoát ra khỏi ống tre phải đục thủng từng đốt tre theo chiều dọc từ gốc lên tới ngọn mới có thể chui được ra ngoài. Người tu theo pháp tha lực ví như con mọt đục ngang thân tre để chui ra ngoài rất mau chóng không cần mất nhiều thời gian. Hiểu được lý này chúng ta không thể bỏ qua pháp môn Tịnh Độ, chỉ cần một đời là có thể đạt được lý tưởng giải thoát. Điều này cũng không nằm ngoài lý nhân quả trong nhà Phật: gieo nhân nào gặt quả nấy. Nhân niệm Phật thì quả sẽ là thành Phật.

Để giúp cho các bạn đang cầu đạo tìm đúng hướng đi trên con đường giải thoát cũng như hợp với căn cơ của người bận rộn thời nay, Đường Về Cõi Tịnh được mở ra với mong ước các bạn có thêm sự tham khảo cần thiết cho việc tự học tự tu. Các tài liệu hầu hết được chúng tôi thu thập từ các chư cổ đức đã đi trước và các vị tổ sư Tịnh Độ qua các bài viết và lời giảng từ xưa đến nay.

Nếu như việc làm này có chút công đức nào, chúng tôi xin thành tâm hồi hướng tất cả cho chúng sanh thập phương thế giới, nguyện cùng kết pháp duyên, đồng sanh Tây Phương đồng thành Phật đạo.

Cao Nguyên Tình Xanh Washington
17 tháng 8 năm Canh Dần 2010
BBT Đường Về Cõi Tịnh

Tây Phương Tam Thánh tiếp dẫn vãng sanh

Nếu ai tin tưởng và một lòng nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc, chí tâm niệm hồng danh A Di Đà Phật đến cuối đời sẽ được Tây Phương Tam Thánh hiện thân đến tiếp dẫn vãng sanh. Từ trái qua phải: Đại Thế Chí bồ tát, A Di Đà Phật, Quán Thế Âm bồ tát (3 vị này được gọi là Tây Phương Tam Thánh).

Các Bài Pháp Khác:

1,092 Phúc Đáp

 1. đam thi huyên

  A Di Đà Phật! Con xin cám ơn các vị đạo hữu, con tin lời của đức phật và con cũng có niềm tin mãnh liệt rằng nếu mình cố gắng thì sẽ có cơ hội bước lên đài sen.

  A Di Đà Phật! Chú ơi trong máy con có kinh phật nhưng lúc con đi làm đút túi không tiện nên để trong ghế rồi mình ngồi lên trên, nhưng mà con tắt điện thoại rồi không mở như vậy có bị tội bất kính không ạ?

  A Di Đà Phật! Con xin gửi lời chúc đến toàn thể mọi người tinh tấn và an lạc.

  Hồi Âm
  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Khi mình chạy xe trên đường bỏ điện thoại vào trong cốp xe, tắt điện thoại như vậy là tốt, không có bất kính. Vốn dĩ khi đó pháp trở về Không. Khi bật máy lên, nghe pháp thì Pháp lại hiện hữu.

   Thành Kính hay Bất Kính thì phải xét nơi Tâm cùng Sự cùng Duyên. Tùy duyên mà Sự có linh hoạt uyển chuyển, còn tâm thì luôn giữ trọn lòng thành kính.

   Việc bạn sắp xếp như vậy là phù hợp, đúng đắn. Bạn ko nên lo lắng nữa nhé.

   Chúc bạn tu tập ngày một an lạc và tinh tấn hơn.

   A Di Đà Phật.

  • Nguyễn Phú

   Chú Tịnh Thái nói rất chính xác đó bạn, nên tuỳ duyên và ở nơi tâm phải thường xuyên thành kính, tự tâm thành kính mà tu học thì sẽ có lợi ích lớn. Phật pháp vi diệu mà cũng đơn giản, trong cạn có sâu trông sâu lại là cạn, mình là người trẻ tuổi đang học Phật và cố gắng thực hành càng học càng thấy yêu thích đên nỗi đó là lẽ sống của mình, trí tuệ ngày càng tăng trưởng mỗi mỗi rõ ràng trong tâm, không mơ hồ nữa, giờ khi nhìn lại so với trước đây mình thấy ngày trước sự hiểu biết của mình giống như một cái hồ nhỏ ở trong một nơi hẻo lánh và giờ thì có cảm giác như cả đại dương bao la đang chảy trong mình.

 2. Thuý Đinh

  Nam Mô A Di Đà Phật
  Cảm ơn đạo hữu Thiện Nhân. Còn 1 việc nữa xin qúi vị giúp tôi trong Kinh Địa Tạng có những đoạn Đức Phật thọ ký chp một vị bồ tát nào đó đức phật thuờng nói: Thời gian khi nào vị đó thành phật, danh hiệu, quốc đô tên là…và thọ mạng của đức phật đó là…
  Vậy thọ mạng của Đức Phật đó là sao? Tôi không hiểu. Chẳng lẽ khi mỗi vị phật xuất thế muợn báo thân trụ ở đời độ chúng sanh?
  Cảm ơn!

  Hồi Âm
  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Bạn Thuỳ Đinh thân mến,

   1. Vậy thọ mạng của Đức Phật đó là sao? Tôi không hiểu.

   Thọ mạng của Đức Phật đó có hàm nghĩa: Thời gian đức Phật này sẽ trụ thế để hoàng pháp độ sanh. Thời gian dài hay ngắn vốn phụ thuộc vào đại nguyện của mỗi vị Phật khi còn tu Bồ tát hạnh nơi nhân địa (giả sử cõi Ta Bà là nơi Phật Thích Ca chọn làm nơi tu đạo, thành đạo và hành đạo và thời gian trụ thế của Phật Thích Ca là 80 năm).

   Trong Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật có đoạn Phật hỏi Ngài Tu Bồ đề: “Như một sông Hằng có vô số cát, rồi lấy mỗi một hột cát, để thí dụ một sông Hằng, thì có vô số sông Hằng. Trong vô số sông Hằng, mỗi một sông Hằng lại có vô số cát nữa, rồi đem vô số hạt cát trong vô số sông Hằng đó, lại thí dụ nữa, mỗi một hạt cát là một thế giới của Phật (Ðại thế-giới). Như thế, thế-giới của Phật có nhiều không?”.
   Tu-Bồ-Ðề thưa: “Bạch Thế-Tôn! Nhiều lắm”.
   Phật dạy: “Tu-Bồ-Ðề! Tất cả chúng sanh ở trong vô số thế giới như vậy có bao nhiêu tâm niệm, Như-Lai đều thấy biết tất cả”.

   Qua đoạn kinh văn này bạn thấy: trí huệ của Phật là vượt ra mọi không gian, thời gian, nói khác đi là không bị ngăn ngại trong suốt 3 thời quá khứ, hiện tại, vị lai. Đó cũng gọi là trí tự tại vô ngại của chư Phật nói chung. Chính vì thế Phật có thể nói rõ tên, quốc độ và thời gian trụ thế của các vị Phật cũng như Phật tương lai.

   2. Chẳng lẽ khi mỗi vị Phật xuất thế muợn báo thân trụ ở đời độ chúng sanh?

   Đúng vậy! Nhưng chuẩn xác là hoá thân chứ không phải mượn, bởi có mượn=có trả; hoá thân là từ bi nguyện, khi nguyện này được viên mãn, thành tựu, ngay lập tức các chư Phật sẽ hoá thân đến các quốc độ khác để tiếp tục hạnh nguyện của mình.

   Chư Phật nói chung đều là pháp thân, nghĩa là không có hình tướng nhất định, một thân có thể thị hiện vô lượng, vô biên thân và cùng một lúc có thể trụ thế hoá độ chúng sanh trong vô lượng quốc độ. Điều này trong Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Phật đã nói.

   Sở dĩ chúng ta thấy được hình tướng của các Ngài là do bổn nguyện độ sanh và cũng là do tâm nguyện của chúng sanh nơi các quốc độ mà các ngài sẽ đến hoá độ mà hoá thân cho tương xứng với chúng sanh trong những quốc độ đó, do vậy thân đó không phải là thực thân Phật.

   Trong Kinh Kim Cang Phật cũng đã hỏi Ngài Tu Bồ Đề:
   “Phật hỏi: ‘Tu-Bồ-Ðề! Ông có thể cho thấy sắc thân của ta đây là thấy được Phật không?’.
   Tu-Bồ-Ðề thưa: ‘Bạch Thế-Tôn! Không thể cho thấy sắc thân của Phật là thấy được Phật. Tại sao vậy? Vì Như-Lai nói sắc thân, không phải thật sắc thân, chỉ giả gọi là sắc thân’.
   Phật hỏi tiếp : ‘Tu-Bồ-Ðề ! Ông có thể cho thấy các tướng tốt (32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp) của ta đây là thấy được Phật không?’.
   Tu-Bồ-Ðề thưa: ‘Bạch Thế-Tôn! Không thể cho thấy các tướng tốt của Phật là thấy được Phật. Tại sao vậy? Vì Như-Lai nói các tướng tốt, không phải thật tướng tốt, chỉ giả gọi là tướng tốt”.

   Đoạn kinh văn này là hết sức quan trọng, chúng ta phải ráng hiểu cho thật khéo, bằng không sẽ rơi vào kiến chấp thân tướng của Phật. Tại sao Phật nói sắc thân và các tướng tốt của Phật vốn không phải thân Phật? Bởi đó chỉ là những hoá thân=tuỳ theo sở cầu, sở nguyện của chúng sanh nơi quốc độ sẽ hoằng pháp mà chư Phật hiện thân tương ứng, vì thế những thân ấy (được hiểu) cũng là thân phàm: có sanh-lão-bệnh-tử hay còn gọi thân vô thường. Tuy nói là vô thường, nhưng thực chằng phải vô thường, mà vô thường là dụng theo ý người phàm chúng ta mà nói. Qua đoạn này chúng ta mới thấy Phật từ bi vô lượng, vì muốn cho chúng sanh thời mạt pháp sau này hiểu được sự vô thường của sắc thân giả tạm, mà Phật đã chỉ bày chân nghĩa về sự vô thường. Vậy nhưng chúng ta mấy ai chịu hiểu để quán chiếu và thực hành theo lời Phật?
   Đây cũng là lý do tại sao có Phật đản sanh và Phật nhập niết bàn. Đản sanh vốn chẳng phải đản sanh; Nhập niết bàn vốn chẳng phải nhập niết bàn.
   Chúc bạn sáng suốt và tinh tấn tu học.
   TN

 3. đam thi huyên

  A Di Đà Phật
  Con xin gửi lời tri ân tới tất cả những liên hữu đã tạo ra trang đường về cõi tịnh để giúp những người sơ học như chúng con. Mười phương chư phật sẽ soi sáng cho những đứa con biết quay đầu. Chúc các vị đồng tu thân tâm an lạc, sớm viên tròn phật đạo.
  Nam Mô A Di Đà Phật

  Hồi Âm
 4. đam thi huyên

  Chồng con là người ko theo đạo nào cả. Khi con mới tu tại gia thì chồng đã ko thích rồi, còn cãi nhau vì chuyện này nữa, nhưng rồi anh ấy cũng cho con đọc Kinh lễ Phật.Con tưởng thế đã yên ổn, nào ngờ sáng nay con tụng Kinh thì con con nó ngủ dậy rồi khóc, con chỉ còn phần hồi hướng và tam quy nữa, con ko dỗ con mà cố cho xong khóa lễ thì anh đùng đùng chửi con và bất kính với Phật nữa. Thậm chí đánh con và con của con nữa…Chú cho con lời khuyên sao cho vẹn đôi đường…con đang phiền não…xin chú hồi âm sớm cho con ạ.

  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Hồi Âm
  • Cư sĩ Viên Trí

   A Di Đà Phật – Bạn Huyên thân mến,

   Con khóc thì bạn nên dỗ con trước, tạm thời gát lại việc tụng niệm bởi vì đa phần trong các kinh mà Phật nói thì ở đoạn cuối thường hay có một câu đại khái là thế này:” Nếu như có thiện nam tử, thiện nử nhân nào ở nơi kinh này mà thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng nói, đúng như lời mà tu hành thì công đức rất lớn“. Do vậy nếu hoàn cảnh không thuận tiện để đọc tụng thì bạn có thể :thọ là nhận lãnh, trì là gìn giử, biên chép là ấn tống, vì người thân và gia đình giảng nói một câu hay một bài kệ…tất cả đều có công đức nhưng điều quan trọng nhất chính là câu “đúng như lời mà tu hành” (y giáo phụng hành). Bởi vì như bạn cũng biết rằng Phật là đại y vương, chúng sanh là những bệnh nhân, kinh Phật ví như là những toa thuốc. Do vậy việc đọc toa thuốc, biên chép toa thuốc, giảng giải cách pha chế thuốc đều tốt cả nhưng cái điều quan trọng nhất chính là uống thuốc (đúng như lời mà tu hành) thì mới mau hết bệnh (tham, sân, si, cống cao ngã mạn…).

   Do vậy đi dổ con để cho con nín khóc tức là dụng tâm từ bi. Người có tâm từ bi tức là người đã vào nhà Như Lai. Như kinh Pháp Hoa nói:” Người nào có tâm từ bi thương yêu hết thảy chúng sanh chính là đã vào nhà Như Lai. Áo Như Lai chính là hạnh nhu hòa nhẫn nhục”. Việc bị chồng mắng chưởi đánh đập chính là thử thách xem tâm bạn đã biết nhẫn nhục hay chưa, nếu đã biết nhẫn nhục tức là đã khoát áo Như Lai rồi vậy.

   Nếu như chồng bạn không thích nhìn thấy bạn tụng kinh, lể Phật, niệm Phật thì bạn chỉ nên niệm Phật thầm trong tâm mà thôi, chớ nên khoa trương hình thức bên ngoài vì làm như vậy khiến cho chồng bạn mỉa mai, phỉ báng thì lại càng thêm tội nghiệp cho chàng. Hãy xem chị Liên Hương trong phim Nghịch Duyên là tấm gương điển hình.

   Nói tóm lại bạn lo cho chồng con cũng chính là phụng sự chúng sanh như lời Phật dạy:” Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật“. Do vậy khi bạn đi dỗ con và nhẫn nhục với những lời mắng chưởi của chồng chính là đang uống thuốc (đúng như lời mà tu hành), việc này còn quan trọng hơn việc bạn ngồi tụng niệm trước bàn thờ. Việc hồi hướng và Tam Quy Y hãy đợi khi nào thuận tiện rồi hãy tiếp tục nhé.

   Vài lời chia sẻ, hy vọng giúp ích phần nào cho bạn.

   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Vũ Đăng Hoàng

   Nam mô A Di Đà Phật
   Cư sĩ Viên Trí nói đúng bạn đam thi huyên ah, xin phép Cư sĩ Viên Trí cho tôi góp thêm ý kiến cho bạn đam thi huyên.
   Bạn tu và đọc kinh niệm Phật trong Tâm trí như vậy sẽ không ảnh hưởng tới chồng con và gia đình bạn, bạn nên copy những bài kinh tụng Phật vào điện thoại, khi nào bạn rảnh bạn mở ra nghe. Vừa nghe (nghe bằng tai phone) vừa đọc theo. Còn chồng bạn lúc nào đó 2 vợ chồng vui vẻ bạn mang cuốn kinh Dược sư hoặc Kinh Vu Lan… cho chồng xem, để chồng đọc xem phản ứng của chồng bạn như thế nào (Bạn nhớ nhắc chồng đọc và cảm nhận cuộc sống đời thật với những lời Phật dạy trong Kinh sách).Chúc bạn luôn hoan hỷ trong tâm luôn có Phật
   Nam mô A Di Đà Phật

 5. đam thi huyên

  a di đà phật.con cám ơn chú ạ

  Hồi Âm
 6. Đặng Ngọc Tân

  A Di Đà Phật
  Mong các huynh có thể cho đệ được biết
  1. Thanh Văn và Duyên Giác thuộc quả vị nào ạ. Và vài điều sơ yếu về 2 quả vị này
  2. Sơ lược về các tầng trời và vua của mỗi tầng
  3. Quan Thế Âm Bồ Tát là vị cổ Phật, ngài nguyện quay trở lại làm Bồ tát để hóa độ chúng sanh. Vậy tại sao ngài phải làm Bồ tát mới hóa độ được chúng sanh, còn làm Phật thì có trở ngại gì chăng?
  Xin hoan hỷ giải đáp cho đệ
  Nam mô a di đà Phật

  Hồi Âm
  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   1. Một số lời Phật dạy về quả vị Thanh Văn & Duyên Giác trong Kinh Ưu Bà Tắc Giới Phẩm Ba Loại Bồ Đề:
   Thiện Sinh bạch Phật: “Kính bạch Đức Thế Tôn! Như Đức Thế Tôn đã nói, Bồ Tát có hai hạng: một là tại gia, hai là xuất gia. Bồ đề có ba loại: Thanh Văn Bồ Đề, Duyên Giác Bồ Đề, và Phật Bồ đề. Nếu thành tựu Bồ đề gọi là Phật, tại sao Thanh Văn, Duyên Giác không được gọi là Phật? Nếu người giác ngộ pháp tính được gọi là Phật, Thanh Văn, Duyên Giác cũng giác ngộ pháp tính, tại sao không được gọi là Phật? Nếu người chứng được Nhất Thiết Trí được gọi là Phật, Thanh Văn, Duyên Giác cũng chứng được Nhất Thiết Trí , tại sao không được gọi là Phật?”

   Thiện nam tử! Bồ Đề có ba loại: một là từ sự nghe Pháp mà chứng ngộ; hai là từ sự suy tư mà chứng ngộ, ba là từ sự tu hành mà chứng ngộ.

   Thanh Văn từ sự nghe Pháp mà chứng ngộ, nên không gọi là Phật.

   Duyên Giác từ sự suy tư mà chứng ngộ ít phần, nên gọi là Duyên Giác. Chư Phật là Bậc Không Thầy, cũng không nhờ nghe Pháp, hoặc suy tư, mà chỉ do sự tu hành mà giác ngộ tất cả, thế nên gọi là Phật.

   Thiện nam tử! Vì thấu rõ pháp tính, nên gọi là Phật. Pháp tính có hai loại: một là Tổng Tướng, hai là Biệt Tướng. Hàng Thanh văn chỉ biết tổng tướng, nên không gọi là Phật. Duyên Giác, tuy đồng với Thanh Văn biết Tổng Tướng, nhưng chẳng phải do sự nghe Pháp, nên gọi là Duyên Giác.

   Đức Như Lai Thế Tôn, thấu rõ tất cả Tổng Tướng, Biệt Tướng. Không do sự nghe Pháp, suy tư, không nương vào thầy, chỉ nương vào sự tu hành mà được giác ngộ.

   Thiện nam tử! Đức Như Lai Thế Tôn trí tuệ viên mãn, biết tất cả các pháp. Thanh Văn, Duyên Giác tuy biết rõ bốn Thánh Đế, nhưng trí tuệ chưa viên mãn, do nghĩa nầy nên không gọi là Phật.

   Đức Như Lai Thế Tôn trí tuệ viên mãn, biết tất cả các pháp, nên gọi là Phật.

   Thiện nam tử! Như ba con thú: thỏ, ngựa và hương tượng, lội qua sông Hằng. Chân thỏ không chạm đến đáy sông, nổi trên mặt nước mà bơi qua. Chân ngựa thì có lúc chạm đến đáy sông, có lúc không chạm. Chân hương tượng thì lúc nào cũng chạm đến đáy sông. Ở đây, sông Hằng tượng trưng dòng sông mười hai nhân duyên. Khi hàng Thanh Văn vượt qua dòng sông mười hai nhân duyên, cũng giống như thỏ qua sông, khi hàng Duyên Giác vượt qua, cũng giống như ngựa qua song, khi Đức Như Lai vượt qua, cũng giống như loài hương tượng qua sông. Vì thế Đức Như Lai được gọi là Phật. Thanh Văn, Duyên Giác tuy đoạn Phiền Não, nhưng chưa đoạn Tập Khí. Còn Đức Như Lai đã nhổ tận gốc của tất cả Phiền Não và Tập Khí, nên gọi là Phật.

   Thiện nam tử! Sự nghi có hai loại: một là Phiền Não Nghi, hai là Vô Ký Nghi. Hàng Nhị thừa tuy đoạn được Phiền Não Nghi, nhưng chưa đoạn được Vô Ký Nghi.

   Như Lai đoạn hết cả hai sự nghi, nên gọi là Phật.

   Thiện nam tử! Thanh văn chán sự nghe nhiều, Duyên giác nhàm sự nghĩ sâu, chỉ có Đức Phật, đối với hai việc nầy, tâm không nhàm chán, bởi thế nên gọi là Phật. Ví như vật sạch để trong đồ đựng sạch, trong ngoài đều sạch. Thanh Văn, Duyên Giác, trí tuệ tuy thanh tịnh, nhưng thân tâm không thanh tịnh. Như Lai không phải thế, trí tuệ và thân tâm đều thanh tịnh, thế nên gọi là Phật.

   Thiện nam tử! Sự thanh tịnh có hai loại: một là trí tuệ thanh tịnh, hai là đức hạnh thanh tịnh. Thanh Văn, Duyên Giác tuy có trí tuệ thanh tịnh, nhưng đức hạnh không thanh tịnh.
   Đức Như Lai Thế Tôn trí tuệ, đức hạnh đều thanh tịnh, thế nên gọi là Phật.

   Thiện nam tử! Công hạnh của Thanh Văn, Duyên Giác có giới hạn, còn công hạnh của Đức Như Lai Thế Tôn thì không có giới hạn, thế nên gọi là Phật.

   2. Sơ lược cảnh giới các tầng trời được HT. Thích Thiền Tâm dạy khá rõ ràng trong Phật Học Tinh Yếu: http://www.tuvienquangduc.com.au/triet/61phtinhyeu2-1.html

   3. Trong Phẩm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa – Phật dạy: Chúng sanh muốn dùng thân gì để độ thì Phật và Bồ Tát sẽ dùng thân đó để độ chúng sanh: Do đó việc Ngài thị hiện làm một vị “Quán Thế Âm Bồ Tát” ở trái đất này cũng là do lòng mong muốn của chúng sanh cõi này mà thôi. Còn ở thế giới khác thì có thể Ngài sẽ thị hiện thân Phật nếu Ngài thấy cần thị hiện thân Phật, cần thị hiện thân trưởng giả, hay thân súc sanh, hay thân quỷ vương…thì Ngài đều từ bi thị hiện theo đúng tâm nguyện của chúng sanh và thời tiết nhân duyên độ sanh lúc đó.

   Hi vọng với vài lời chia sẻ ngắn gọn sẽ giúp cho bạn được một chút.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 7. Tịnh Độ

  A Di Đà Phật…

  Xin chào các liên hữu:

  Xin chào Đặng Ngọc Tân,

  Quan Âm Bồ Tát là quá khứ Phật , hiệu là Chánh Pháp Minh, vì thương chúng sanh thị hiện làm Quan Âm Bồ Tát. Theo Độ đoán Đại Thế Chí Bồ Tát cũng là Phật quá khứ, vì thương chúng sanh thị hiện làm Bồ Tát. Nên chúng ta thường nghe Tam Thánh: “Di Đà, Quan Âm, Thế Chí”.
  Vài lời chia sẽ cùng Tân, nếu có gì sơ sót xin các liên hữu góp ý.

  A Di Đà Phật…

  Hồi Âm
 8. đam thi huyên

  a di đà phật
  con xin chào chú tịnh thái chú trung đạo.
  mỗi buổi sáng con bắt đầu tụng kinh niệm phật là ý rằng con đau bụng. hoi don xuống bụng kêu ot ot chỉ muốn xì hơi. muốn đi đại tiện. con cố gắng không để ý đến nó và vẫn tiếp tục khóa lể. cho con hỏi có phải nghiệp của con nặng lắm phải không ạ. xin chú giải thích dùm con ạ.
  nam mô a di đà phật!

  Hồi Âm
  • Hướng Đạo

   Trong thời gian chờ đợi huynh Tịnh Thái và huynh Trung Đạo trả lời thì theo mình nghĩ, bạn nên tham khảo trước phần trích đoạn Khai Thị Cho Người Mới Phát Tâm Học Phật của Ấn Quang Đại Sư:

   D. Người học Phật, ban đêm không nên ở trần, mặc quần đùi mà ngủ. Vì một Phật tử lúc nào cũng phải gìn lòng như đối trước Phật. Đến bữa cơm không nên ăn quá độ, thức ăn dù ngon, hạp miệng cũng chỉ nên ăn tám chín phần mà thôi. Nếu ăn đủ mười phần thì kẻ khác bị thiếu, mà tạng phủ mình cũng bị thọ thương. Phúc đức của phàm phu đâu có bao nhiêu, nếu thường ăn như thế, thọ lộc phải giảm. Vả lại khi ăn quá nhiều, thân tâm mờ mệt, nếu thực phẩm không tiêu, tất ra hơi dưới. Việc nầy rất không thanh nhã, tội lỗi rất to. Như sự đốt hương ở điện Phật chẳng qua là để tiêu biểu lòng cung kính, xét lại mùi thơm đâu có bao nhiêu? Nếu ăn quá no để cho ra hơi dưới, mùi hôi thúi xông đến Tam Bảo, thì đời sau tất phải bị quả báo làm loài giòi. Vậy muốn tránh lỗi ấy, tốt hơn hết là ăn cho có điều độ. Thảng như bao tử yếu bị chứng hàn, món ăn khó tiêu, cảm thấy muốn ra hơi dưới, thì nên bước ra ngoài, đến chỗ trống cho ra, đợi khi hơi tan lại đi vào trong. Nếu có việc không ra ngoài được, thì phải dùng sức nén lại, giây phút hơi sẽ tiêu tan ở trong bụng. Có kẻ cho rằng làm như thế e sinh ra bệnh, lời nầy không nên nghe theo, vì nếu một chút vệ sinh không đáng vào đâu mà để cho ra hơi dưới nơi điện Phật, nhà Tăng, thì khổ báo của tội lỗi còn nặng gấp hơn muôn phần. Trong giới luật của Phật chế, chưa nói đến việc này, có lẽ người xưa thân thể mạnh khỏe không tham ăn, chẳng có điều bất nhã ấy, nên Phật chưa nói, nếu như có, tất Phật đã nói ra rồi! Vậy, chớ cho rằng Phật không chế giới ngăn cấm điều ấy, mà tùy ý cho ra hơi dưới. Làm như thế là tự rước lấy sự đọa lạc, chừng ấy Phật muốn cứu độ cũng không biết làm sao? Thuở xưa Đức Khổng Tử lấy tư cách bậc thánh nhân đến chầu vị quốc quân phàm phu, khi còn ở dưới thềm sắp muốn bước vào triều, đã nén nhẹ hơi thở, huống chi lúc đối trước mặt vua? Cho nên, sách Luận Ngữ nói: So vạt áo bước lên đền, thân mình cúi xuống, nhẹ hơi dường như không thở”. Chúng ta là phàm phu đầy nghiệp lực, đang lúc ở nơi điện Phật, một Đấng Trời trong hàng Trời, Thánh trong hàng Thánh, là chỗ Tam Bảo đầy đủ mà không để tâm thúc liễm, mặc ý cho ra hơi hôi thúi nơi dưới, tội lỗi ấy lớn biết chừng bao? Xin chớ cho rằng tôi nói ra đây việc không thanh nhã, chỉ sợ cho kẻ thô suất lầm gây ra nhân đọa lạc loài giòi tửa đó thôi.

   A Di Đà Phật _()_

 9. Trần Minh Hằng

  A di đà phật,
  Con xin chào các Quý Thầy
  Con năm nay 20t. Con k biết bắt đầu từ đầu nên cho phép con đc kể từ chuyện từ bé đến đc k ạ. Con xin cám ơn Thầy
  Con sinh ra trong nhà có bme làm nông (ban hoa) nhưng nhà con đã k còn bán nữa từ 7 năm nay, bme con sau khi bà nội mất đã đc bà di chúc lại 2 ngôi nhà, một nhà để ở và nva nha con lại là để cho thuê, và sống nhờ vào số tiền ấy. Nhưng nhà con từ hồi xon còn bé đã luôn lục đục. Bố con hay chừi bà nh lúc bố say (vi đất đai), nghĩ lại con thấy bà cũng sống đơn chiếc chả có ai, mà hồi bà còn sống con cũng kiểu trẻ cocon vô tâm. Sau này bà mất rồi, bố vs mẹ con hay chửi nhau ( bố con hay uống rượu mà mỗi lần uống bố lai chửi, thế là 2 bên cứ thế cãi cọ nhau, có lúc thì mẹ nhịn nhưng nchung hai bên đều chửi nhau, là vì ttranh chấp tiền, vì bố con nghĩ mẹ con cầm tiền k minh bạch nên chửi, sau này bố con cầm tiền nhà thì vân thế, nhà con lúc nào cũng nợ nần năm nay qua năm khác) hồi bố cầm tiền, nợ nần nhiều vì đổ đất và vì bố hay chửi. Nên con đã r ghét bố, nên con đã buông lời chửi bố và thậm chí có lần còn đánh bố ( như là tát, đấm vào mặt, bh xon thấy r hối hận vì có le con đã tạo nghiệp cho chính mình). Bố con giờ đã k cobcon nữa. Bố đã mất cách đây 3 năm, vì bệnh ung thư vòm họng. Khi nghĩ lại con mới thấy kì thực tâm bố con k xấu, chỉ có uống rượu la bố lại chửi (ngay nao cũng uống), lúc k uống con thấy bố r hiền, và con nhớ nh lần dù con r quá đáng nh bố vẫn nhịn con, có lẽ con ghét bố là vì chuyện tiền nhiều hơn. Gd luc nao cung túng thiêu, khiến con rất khổ tâm. Lúc bố k uống rượu, bố hay im lặng và con nhớ nh lần bố đèo đi học, quả là cảm giác yên binh mà khi ở cạnh mẹ con con lại k thể có đc, h chỉ có ngồi cạnh mẹ một lúc là con r khó chịu (vi bh con k thích mẹ con, hồi bố còn sống thì con r bênh, nhưng khi bố mất rồi, con lại k thể đc như trc kia, vì đôi khi là vì con bí bách tiền nên khó chịu, và tính khí k thể hòa hợp đc. Đôi khi mẹ con chỉ nói 1 câu là con r khó chịu, giống như là ở cạnh người nói điều tiêu cực hay ddieu j do động vao nỗi đau của con là con lại nổi nóng k ksoat đc) mẹ con bh có quen một ng có vợ rồi. mẹ luôn nói là chỉ quen thôi chứ k làm j hay phá hoại gd nhà ngta. Con vừa đọc một bài về nhân quả, lát nữa con sẽ cố khuyên xem nhưng vs tính cách của me con con biêt bà k thể bỏ đc
  Nhà con có con và 1 a trai. A trai con có 1 vợ và 1 con, a con tự kdoanh mỹ phẩm cũng tự lo đc cho mình. Con thì từ bé đến lớn, chỉ có đi học, về nhà cơm nước mẹ con làm, nhưng thực sự nhà nợ nần bí tiền khiến con cảm thấy r khổ, vi tính mẹ con tri cái j ra là hay nói, làm con cũng hay suy nghĩ. Học từ lớp 1 đến lớp 6 con thấy nngoai chuyện ra, con vẫn bt. Cho đến lớp 7 mặt con lên mụn r xấu, rồi cũng k đc trị ngọn ngành, nên con hay bị trêu là xấu, đâm ra xa lánh mọi ng, tư buồn, chả tập trung tâm trí vào học nữa, lúc nào cungz buồn, chỉ vậy thôi đến hết cả ngày. Từ hồi lớp 7 cho đến bây h con 20t la cũng đc 7 năm rồi. 7 năm con sống k có bạn bè j. Nên đầu óc con bây h rất trì trệ, hay đau đầu căng thẳng, k thể nào hết đc, khó tiếp thu, tư lự và k thể giao tiếp vô tư vs mọi ng. Nên bh con lại có thêm nỗi lo, là sợ m tự thân kiếm nhiều tiền đc, vì đầu óc thế này. Trong suốt 20 năm qua, con k biết làm j, ngoài rửa bát. Con k biết nấu ăn mà nghĩ muốn hoc cung thấy khó khăn, vì mẹ con nấu k ngon và cứ ở cạnh mẹ con hay nóng. Muốn đi học nấu thì lại là vấn đề tiền, rồi nhà bếp thiếu đồ nghề gia vị này kia lại phải đi mua. Nhiều vấn đề trong cs, có thể mới thấy thì r đơb giản, nhưng đối với con con luôn cảm thấy r nặng nề để làm đc nó, thiếu cái nọ thiếu cái kia, rồi tự ti xấu k muốn ra ngoài, tự ti đầu óc chậm chạp đơ đơ nên con cảm thấy mêt mỏi, giả sử như vấn đề hoc nấu ăn con nói ở trên. Và nhiều lúc con cảm thấy r bế ktắc khi nhận thấy mình k thể tự kiếm đc nhiều tiền sau này, nên con r ức, vì đầu óc thế này sao mà kiếm tiền, rồi con bdau nghĩ sao mà bh m ra nông nỗi này, đáng nhẽ ra m mà k xấu thì m sẽ vẫn chơi vs các ban, thì m vẫn học giỏi, đầu oc nhanh nhạy, giao tiep đc vs mn, nhưng chỉ vì tiền mà k đc chữa mặt, đâm nay sinh nhiều vấn đề cản trở trong cs, rồi con lại ghét mẹ con.
  Đi đâu con cũng nhiều suy nghĩ, nhiều nỗi lo. Con k cầu mong bớt lo nghĩ, vì trong suốt 20 năm qua, con đã sống r vô tâm vô tư va đang phải gánh chịu hậu quả. Con chỉ muốn long con đc thanh tịnh, và khỏi đc đau đầu.
  Qua nh j con thấy trong gd minh, con nghĩ là nhà con có nhiều nghiệp nên con đang phải gánh cái nghiệp ấy. Con thì k hại ai, nhưng con vô tâm, và hỗn láo vs bố vs mẹ, con nghi đấy cũng là cai nghiệp con tự tạo ra. Nhiều khi, nghĩ về tương lai phía trc va cố tìm cách giải quyết, con hay bế tắc jkhi thấy kì thực cung chả có điều j tốt đẹp, lai vs cái đầu óc này, gương mặt này. chắc sẽ r cô đơn va buồn, tiền thì k biết có sung túc nổi k hay là chật vật. Sau khi đọc luật nhân quả xong, con cũng thấy buồn khi hiểu ra, có lẽ m đã tạo nghiệp kiếp trc nên h phải trả, mà trả có đến lúc nào hết k hay là phải trả băng hết đời. Con cu co cảm giác con sẽ phải trả hết ca cd, dựa vào nh j đã xảy ra 20 năm đối vs con và gd, khi thấy chả điều j chấm dứt. Thầy có thể cho con biết cách hóa giải nh nghiệp này và liệu có phải trả đến hết cả cuộc đời k ạ?
  Nếu mà muốn tu chí sống tiếp, thi Thầy có thể cho con biêt làm cách nào để lòng thanh thản hơn, hết đc đau đầu va cảm thấy an toan khi đi ngủ (con bị lệch giờ ngủ 5 năm nay) va khiến cho đầu óc minh mẫn sáng suốt đc như ng thường đc k ạ?

  Hồi Âm
  • rabbit

   Chào bạn!Mình g/tính nữ .Năm nay mình cũng 20t.Hôm nay mình vào đây coi các bài pháp và đọc được tâm sự của bạn.Mình rất đồng cảm với bạn .Mình cũng từng bị bạn bè trêu chọc về ngoại hình như bạn vậy.Từ nhỏ đến giờ ,số lượng bạn thân :3 đứa.Bị bạn bè trêu chọc năm lớp 8.Lý do là mình bị răng hô và mặt mụn .Lúc đó mình vô cùng buồn.Nhưng rồi nhận ra :đẹp cũng khổ mà xấu cũng khổ.Vì thế mình không quan tâm đến ngoại hình nữa.Mình tập trung học và năm đó mình dc hs Giỏi.Từ đó đến giờ mình vẫn giữ 1 ‘bộ mặt mụn’.Ngoài việc học thì luôn ở nhà vì bản tính ‘bất động’.Từ nhỏ đến năm lớp 7 thường bị ba đánh .Lý do: tiếp thu chậm,nói hòai ko hiểu.Và thế là bị đánh .Cao điểm là ‘lớp lá’ .Tình trạng bị đánh giảm dần cho đến lớp 7.Mình ko giận ba,mà giận chính mình.Ý nghĩ tự sát đã đến nhưng mình ko can đảm thực hiện.Và mình đã bị trầm cảm.Nói chung là khóc rất nhiều ,không bị ba đánh cũng có chuyện để khóc nữa.Mình tự hỏi :còn ai sn 95 mà khóc nhiều như mình không.Haizz.Nhà mình cô độc vô cùng ,họ hàng nội ngoại đều trở mặt thù ghét nói xấu.Hàng xóm thì như con thú(một trận đánh giữa ba mình và con thú xảy ra,nhờ ơn trên phù hộ mà ba mình đã thắng,con thú đó đánh lén mà).Nhà mình thì cãi nhau om sòm toàn vì những chuyện nhỏ nhặt.Bệnh phụ nữ thì đau quằn quại,chỉ mong biến thành con trai cho rảnh.Nhưng từ nhỏ mình đã thường thắp nhang cho Trời ,Phật ,Ông ,Bà nên giờ sóng gió đã qua ,nhà mình vẫn sống tốt.Chỉ có điều là mình bị trầm cảm rồi .Đầu óc ù lì ,chậm chạp,thường xuyên bị la mắng vì :hỏi mà trả lời lâu lắt.Đơn giản là bản tính ko thích giao tiếp và hiên tại thì ko có 1 đứa bạn để nói chuyện.Mấy đứa ‘bà tám ‘công nhận nó lanh thiệt.Giờ mình thi rớt ĐH ,mà thật sự mình chẳng biết thi ngành nào.Nghĩ về tương lai thấy mù mịt.Thông cảm và chia sẽ với bạn xong.Bây giờ bàn với bạn về việc “tu chí sống tiếp”_không biết có thầy nào chia sẻ với bạn không?nói thiệt là MÌNH KHÔNG MUỐN TRẢ NGHIỆP VÀ NẾU TRẢ THÌ PHẢI TRẢ BẰNG CÁCH NÀO NHẸ NHẤT.Vì thế mình ‘nghâm cứu’các tài liệu.Và biết được rằng :niệm phật có thể ‘đới nghiệp’ vãng sinh(gói nghiệp lại),sinh về thế giớ Tây phương Cực lạc của Phật A Di Đà.Thoát khỏi luân hồi .Thế là vĩnh biệt cái thế Ta bà này(nơi mà mình,bạn và mn đang sống).À,còn chuyện này muốn kể cho bạn:mình học cấp 3 thường xuyên phải dỡ cơm ở lạ trong trường.Lúc đó mình kiếm phòng trống để ăn cơm và ngủ.Đi 1 mình (cô độc đến lạ).Ăn xong lót cặp ,khép cửa phòng lại và ngủ.Chà,mình lo lắng ko biết trong khi đang ngủ có đứ nào vào ko,mà người ta nói “trường học thường có ma” nên mình nằm xuống ,niệm Phật cho tới khi ngủ thiếp đi(trước đó ba mình có đem cuốn kinh về,có danh hiệu bồ tát Quán thế âm,ghi là khi nào có sự nguy hiểm ,cần cứu giúp thì niệm).Tuyệt vời,ko có ai quấy rối giấc ngủ cả.Ngủ dậy ở trong phòng đó học bài luôn ,đến giờ TD thì xuóng sân trường.Những ngày ‘dỡ cơm’ vẫn đều đều và an toàn.Mình từ năm lớp 10 ,khi ra đường là niệm phật (vì sự bình an_bạn hãy đọc bài 10 điều lợi ích khi niệm Phật).TIẾP THEO ,MÌNH KỀ SỰ LINH ỨNG CHE CHỞ NHA.Mình đi học bằng xe đạp đi đến trường 11km.Năm lớp 11,1 ngày như mọi ngày,đi học về,vừa niệm phật 3 lần ,thấy mấy chiếc xe chạy ngược chiều(chỉ là hương lộ thôi_nông thôn)còn ở đằng xa.Ồ,mình băng qua.Chuyện gì đây?Ồ ,XE MÌNH ĐỨNG NHƯ TRỜI TRỒNG GIỮ ĐƯỜNG,CÒN CHIẾC XE HONDA CHẠY NGƯỢC CHIỀU NGÃ RA,NGƯỜI LÁI XE HONDA ĐÓ THÌ VĂNG RA LỘN MẤY VÒNG.Xe đạp của mình thì móp cả bánh trước.Cứ cho rằng người kia bóp thắng ,nhưng mình phải bị lực đối nghịch làm ngã xe chứ.Đằng này thì không,xe đứng im,chỉ móp niềng trước,bản thân mình thì chỉ bị xước nhẹ như gai quẹt thôi.Thấy mình đứng giữa đường,bác kia hỏi mình có đi dc ko,có ‘gãy gì ko” :).Mình hoàn toàn ko sao.Chỉ có điều là thiệt hại 300ngàn sửa xe.Về nhà ba nói mạng mày lớn.Còn mình thấy đó là :kỳ tích trong đời.MÌNH KHUYÊN BẠN NÊN NIỆM DANH HIỆU PHẬT A DI ĐÀ VÀ DANH HIỆU BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM(Vì thấy bạn khá nóng tính).Niệm phật A Di Đà để vãng sanh về với Phật A Di ĐÀ.Niệm danh hiệu bồ tát Quán Thế Âm chuyển hóa cơn tức giận(1 trong tam độc_tham,sân,si)[Mình cũng rất nóng tính,nhiều khi lên cơn ,nhưng mà mình chỉ thích đập phá đồ đạc chứ ko đập người.Giờ niệm phật đỡ hơn nhiều rồi].TỐN ĐÚNG 2 TIẾNG ĐỂ GHI CHO BẠN ĐÓ,ĐỌC ĐƯỢC NHỚ HỒI ÂM À NHA:)

  • Cư sĩ Viên Trí

   A Di Đà Phật – Xin chào bạn Minh Hằng,

   Nghe bạn tâm sự như vậy thì VT cũng cảm thông được phần nào về những nỗi khổ mà bạn đang phải gánh chịu. Đa phần thì những thứ khổ này đều là vọng tưởng mà thôi. Chỉ cần bạn tìm đến với Phật Pháp, học Phật để giác ngộ thì sẽ phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui.

   Mình khổ vì mình là người có diện mạo xấu xí? Sở dỉ có đẹp có xấu là do tâm phân biệt mà sanh ra. Vì nếu mang mình so sánh với diển viên điện ảnh, người mẩu hay hoa hậu thì mình là người xấu nhưng nếu mang một cô diển viên điện ảnh mà so với cô tiên nử trên cõi trời thì cô tiên nử đẹp hơn nhiều có phải không. Cái lòng tự ty và mặc cảm được phát sanh từ sự chấp trước:” mình là người xấu”. Muốn thoát được nỗi khổ này trừ phi là mình phải nhận ra rằng :” mình không phải là người xấu” hay “người xấu không phải là mình”.

   Tại sao “mình không phải là người xấu”? Chỉ khi nào bạn đối diện với tấm gương hay một chàng thanh niên thì bạn mới có cảm giác này nhưng đó chỉ là một cảm giác mà thôi, cảm giác này chính là vọng tưởng từ nơi tâm bạn mà phát sinh. Thực chất thì bạn có phải là người xấu hay không? Nếu như bạn mang tiền mà bố thí cho người ăn mày thì chắc chắn họ sẽ nói đại khái là thế này:” Cám ơn cô nhé! Cô thật là người tốt, bụng dạ lương thiện…”. Nếu như bạn mang tiền mua cá rồi đi phóng sanh, sau khi thả cá xuống sông thì loài cá sẽ dùng ngôn ngử cá mà cảm kích bạn, đại khái là như thế này:” Con xin cảm tạ bồ tát đã đại từ đại bi mà cứu khổ cứu nạn cho con. Con xin bái tạ Ngài…”.

   Tại sao “người xấu không phải là mình?” Nếu so với người bệnh cùi, người bị tạt acid, ác quỷ…thì bạn là người đẹp rồi. Tại vì mình nghĩ mình là người xấu, đó là sự chấp trước cho nên chính mình đã tự làm cho mình khổ. Nếu như có ai đó bảo rằng :” Cô này sao xấu quá” và bạn nhận lời đó là thật thì bạn sẽ càng thêm khổ, nên biết rằng lời đó vốn không phải thật. Tại sao không phải thật? Là bởi vì người ta nói là dựa vào cái nhãn quan nhất thời và nhìn vào cái thân tứ đại mà có sự nhận định như vậy. Cái thân tứ đại ví như là chiếc xe, linh hồn ví như là người tài xế do vậy khi người ta nói xấu tức là chiếc xe xấu mà thôi chứ đâu phải là nói bạn xấu đâu, có phải không? Chiếc xe có xấu thì có sao đâu vì mình chỉ tạm dùng một thời gian thôi mà. Quan trọng là người tài xế phải đẹp. Cho nên dân gian thường nói “cái nết đánh chết cái đẹp” hay “tốt gổ hơn tốt nước sơn”. Nếu như tâm bạn mà thuần thiện, thanh tịnh thì bạn mới chính thức là một người đẹp thật sự và được tất cả chư thiên cũng như quỷ thần cung kính ngưỡng mộ.

   Người có dung mạo xấu xí sẽ ít phiền não hơn so với người có dung mạo đẹp. Vì đã xấu cho nên không cần phải tốn thời gian để trang điểm nhiều, cũng không cần phải đua đòi theo thời trang và các trang sức nên ít bị tốn kém. Không sợ bị người khác cưởng hiếp hay vì lòng ganh tỵ, đố kỵ mà toan tính làm hại. Đặc biệt nhất chính là không bị khổ vì tình lụy, chỉ có thể TẠM gọi là “vì cô đơn mà sanh âu sầu tủi phận”.

   Vì cô đơn mà sanh âu sầu tủi phận? Trong nhà thì mình có cha mẹ, anh chị em, ở trường thì mình có bạn học, ở sở làm thì mình có bạn đồng nghiệp, khi đến chùa, mình có bạn đồng tu thì sao lại gọi là cô đơn được. Chữ cô đơn nhằm ám thị là đời sống độc thân, không có vợ chồng con cái, có phải không?

   Bạn nên biết rằng:” Vợ chồng là duyên, có thiện duyên, có ác duyên, không duyên sẽ không đến. Con cái là nợ, có trả nợ, có đòi nợ, không nợ sẽ không tìm”.

   Nếu gặp ác duyên tức là chồng rượu chè cờ bạc, đánh đập chưởi mắng hành hạ mình vậy thì khổ còn hơn không có. Có phải không? Nếu gặp con cái đòi nợ như là ăn xài hoang phí, bỏ bê học hành, phá làng phá xóm, gia nhập băng đảng xì ke ma túy…rồi về nhà chưởi cha mắng mẹ để đòi tiền thì khổ còn hơn không có. Có phải không?

   Nếu gặp thiện duyên tức là người chồng đảm đang, hết mực nuông chìu vợ…con cái hiếu thuận, học hành thi đổ công danh…thì là cái phước báo do đời trước mà sanh ra. Tuy nhiên trong phước lại có họa là bởi vì khi được như vậy thì sẽ khởi tâm tham luyến mà đắm say triền miên nên cứ mãi trầm luân trong sanh tử luân hồi mà không ra được. Điều này Phật dạy trong kinh kinh 42 chương: Chương 23: “Người ta bị vợ con và nhà cửa ràng buộc còn hơn cả lao ngục. Lao ngục còn có thời kỳ phóng thích, vợ con không một ý nghĩ xa lìa; há chẳng sợ tình ái cùng sắc dục lôi cuốn? Dẫu có cái họa sa nơi miệng hùm, lòng cũng cam chịu. Vì tự đắm mình nơi lầy lội nên gọi là phàm phu; vượt qua được cửa ải này là bậc La-hán xuất trần.”

   Nói chung, việc hôn nhân thì thiết nghĩ hãy để tự nhiên mà tùy duyên, chớ nên cưỡng cầu. Nếu như mình không có duyên nợ với ai hết thì cầu cũng chẳng được vả lại không có duyên nợ với ai thì cũng là việc tốt vì Tình Ái Là Cội Nguồn Của Sanh Tử cho nên Sự Tai Hại Nhất Trên Đời Là Ái Tình Sâu Đậm hơn nữa Tu Là Cội Phúc Tình Là Dây Oan.

   Có lẻ điều này ngay nhất thời bạn chưa thể chấp nhận được nhưng đó là một sự thật như dân gian vẫn thường hát:”…tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề…”. Là bởi vì khi mới quen nhau thì anh chàng nào cũng thường hay thề non hẹn biển, một dạ thủy chung, sao trên trời cũng sẽ hái cho mình nhưng khi lấy nhau rồi thì có biết bao nhiêu anh chàng đã phụ bạc, đổi trắng thay đen…cho nên thế gian là vô thường, lòng người cũng vô thường, tâm niệm của mình trong từng thời điểm cũng là vô thường vì có đủ thứ những vui buồn giận ghét…

   Nói tóm lại, tướng do tâm mà sanh, cảnh cũng do tâm mà chuyển. Nếu như đời này bạn quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì mai này khi Vãng Sanh Tây Phương thì bạn sẽ có được thân tướng xinh đẹp vĩnh viển trường tồn không hư hoại và lại không còn bị “cô đơn” nữa vì chúng ta có nhà là cõi Tây Phương Cực Lạc (thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ, giai thị tứ bảo, châu tráp vi nhiễu…), có cha là Đức Từ Phụ A Di Đà Phật (thân kim sắc, tướng hão quang minh vô đẳng luân, bạch hào uyển chuyển ngủ tu di, hám mục trừng thanh tứ đại hải…), có rất đông bạn bè đều là chư vị thượng thiện nhân (bất thối bồ tát vi bạn lử). Chỉ có con đường niệm Phật cầu sanh Tây Phương mới là quan trọng nhất vì giúp bạn phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh, lìa khổ được vui vĩnh viễn. Còn những thứ mà đang diển ra trước mắt bạn hiện tại cũng không ngoài hai thứ cám dổ (khiến sanh tâm tham luyến, ham muốn, ưa thích) và thử thách (khiến sanh tâm sân hận buồn tủi). Người niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì tâm chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác mà thẳng đường tiến bước về Tây Phương chớ nên vì hai thứ cám dổ và thử thách mà khiến sanh mê hoặc rồi tiếp tục trầm luân trong biển khổ luân hồi sanh tử.

   Vài lời chia sẻ, hy vọng giúp ích phần nào cho bạn.

   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Diệu Tiến

   Bạn thân mến! Mình tình cờ đọc được phần chia sẻ của bạn. Nên cũng muốn gửi đến bạn Sự cảm thông chia sẻ Chân thành và sâu sắc. Mình rút kinh nghiệm từ bản thân nên muốn nói cùng bạn đôi lời giản dị thế này thôi ( mong mọi người đừng chê cười mình nhé)
   1- Nếu vì hoàn cảnh, nhiều chướng duyên, bạn cố gắng niệm Phật trước khi ngủ ( Tâm thanh thản, dễ vào giắc ngủ hơn) . Sáng sớm, bạn hướng về nơi mặt trời mọc, nghĩ về Đức Phật , niệm Phật 1 hơi liên tục ( thường khoảng 10 câu) . Quản tưởng về một ngày mới Đẹp , tràn đầy hạnh phúc và Lạc quan.
   2- Trong cuộc sống đời thường, cố gắng giứ Tâm niệm ” Ít muốn, biết đủ” , nghĩ về những kiếp người Bất hạnh và nghèo khổ hơn mình, để thấy mình Hạnh Phúc.
   3 – Trong các mối quan hệ với mọi người, đầu tiên, bạn hãy nở một nụ cười từ đáy lòng khi gặp gỡ. Hãy chân thành quan tâm đến người khác. Luôn nghĩ xem mình có thể làm được điều gì để giúp đỡ họ ( mẹ, họ hàng, bạn bè, hàng xóm, người quen) . Bạn sẽ cảm nhận được niềm Hạnh phúc khi Trao và Nhận tình cảm.
   Đặc biệt, vì sự xung khắc giữa bạn và Mẹ, trước tiên, bạn dùng phương pháp Quan tâm, rồi đến pháp Lảng tránh ( để giảm sự giao tiếp, giảm trao đổi về ngôn ngữ, nguyên nhân dẫn đến sự bất đồng về Quan điểm , cũng như hạn chế cơ hội để Mẹ bạn than thở và ” tràng giang đại hải ” những điều Kích thích cơn tức giận và Lời nói thiếu kiềm chế của bạn . Bù lại, bạn hãy Tăng thêm sự quan tâm bằng hành động
   Cố gắng mỗi ngày tự hoàn thiện bản thân. Bạn có thể học nấu ăn từ những người quen, từ hàng xóm. Dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, quần áo luôn sach sẽ, phẳng phiu cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của cả hai mẹ con.
   4 – Bạn có thế tự cải thiện Dung Nhan của mình bằng các thực phẩm tự nhiên: tuy chậm, nhưng lâu ngày cũng có tác dụng tốt: rửa mặt bằng nước vo gạo, xát dưa chuột, củ đậu, cà chua lên da. Nếu có điều kiện thì dùng sữa chua, mật ong, dầu dừa( nếu cần biết chi tiết, bạn có thể gửi thư cho mình )
   5 – mỗi khi bạn thấy buồn bực, thất vọng, sắp nổi giận, bạn cố gắng Dừng lại, hít thở sâu, niệm Hồng danh Đức Phật hoặc Bồ tát Quán thế âm
   6 – một câu nói rất cũ : Làm người tốt là luôn nhận phần thiệt thòi về minh, luôn chấp nhận hy sinh.
   Như vậy, song song với việc Hoá giải những Nghiệp không Thiện trước đây ( khi làm việc tốt ) , bạn sẽ không kết thêm ác nghiệp mới ( Thân, Khẩu , Ý )
   Đơn giản : điều xấu là Muối, điều tốt là Nước . Bạn đã biết phải làm gì để Nhẹ Nghiệp Chướng, để Thanh Tịnh Tâm hồn và để nhận được những Phước báo Tốt đẹp trong phần đời còn lại và trong đời sau, Kiếp sau …
   7- Bạn nên Yêu Thương , Bao dung và Tha thứ nhiều hơn ( đối với bản thân và người khác) , đừng Oán – Giận – Ghét.
   8 – Nếu mất ngủ ( lệch giờ ngủ ) , bạn cũng đừng Tức giận và Cưỡng bức bản thân. Hãy dùng thời gian đó để đọc Kinh, niệm Phật. Minh tin là dần dần , tâm hồn Lắng dịu, bạn đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng hơn

   Chúc bạn Thân Tâm thường An Lạc !

 10. Giác Ngộ

  A Di Đà Phật !

  COn xin chào Quý Thầy .
  con có một chuyện muồn hỏi Quý Thầy , mong Quý Thầy cho con biết là con đúng hay sai và có phải con đang gây tội mà con không biết
  công vị6c của con là làm trong nghành du lịch và , và trước lễ thì giám đốc có gửi mail về cho kế toán là thưởng tiền lễ cho nhân viên , vì tiền thưởng này là dư của công ty khoản 15 triệu và ngay lúc đầu thì chị kinh doanh muốn chị kế toán giữ im lặng với mọi người để chia cho chị ấy nhiều hơn vì chị ấy nghĩ công sức chị ấy bỏ ra nhiều hơn mọi người , nhưng chị kế toán sợ bì phat hiện nên khong dám là thế là chị kế toán gửi mail cho giám đốc thông báo là còn tiền thừa như thế , khi chị kinh doanh biết chị kế toán làm thế rất giận và hai người đã cãi vã với nhau , cho đến khi giám đốc mail về ( vì giám đốc hiện đang ở bên mỹ)nói là chia số tiền đó đồng đều cho mọi người thì tính ra công ty làm việc thì chĩ có 15 người , và trước lễ 2 ngày thì chị kế toán cùng với chị kinh doanh và 2 chị quản lý nữa là 4 người , họ chia cho 13 người mỗi người chỉ có 500 ngàn còn 3 nửa thì mổi người 200 ngàn mà chia cho mọi người mà không có chữ ký gì cả , mọi người thắc mắc mà không dám nói , con thì nhận sau cùng nên cũng nghe nói lại và con cũng cảm bức xúc trước sụ việc như vậy vì con thấy mọi người làm vịệc rất cực nhọc trong những ngày lễ và phải làm liên tục có khi tăng ca quá sức nữa nhưng mọi người lại nhân với số tiền như vậy nên con thấy bất bình như thế con đã nói chuyện với kế toán nhưng ngược lại chỉ cho con lời giải thích không thỏa đáng , chị ấy bảo được như vậy là nhiều lắm rồi tinh thần là trên hết , cho đến tới bây giờ mọi người luôn nghĩ không thông và biết là các quản lý đang ăn chặn nhưng chỉ nói cho nhau nghe chứ không dám lên tiếng vì họ sợ , con thấy thê nên đả gọi điện nói trợ lý của giám đốc phần vì con muốn rõ ràng để lấy công bằng cho mọi người và phần con muốn các quản lý phải nhìn nhận lại hành động của mình đúng hay sai khi sử dụng đồng tiền trên sức lao động của người khác trong khi mọi người làm vắt kiệt sức còn bản thân họ lại ung dung thụ hưởng dù nó không là bao
  cho nên hôm nay con viết lên những dòng này con nghĩ là người học phật tâm phải chân thành , không được tham sân si
  con hành động như vậy là đúng hay sai thưa Quý Thầy và con làm thế có bị lầm lỗi gì hay không
  con thành tâm mong Quý Thầy cho con biết

  A Di Đà Phật

  Hồi Âm
  • Cư sĩ Viên Trí

   A Di Đà Phật – Xin chào bạn Giác Ngộ,

   Cho dù bạn không nói ra thì sự công bằng vốn không hề bị mất đi. Mọi việc đều đã có luật nhân quả làm chủ cho sự công bằng như là câu chuyện Làm Thân Lừa Để Trả Nợ Cho Con Trai Suốt 18 Năm. Nếu bạn nói ra là vì lợi ích cho người khác thì là tâm tốt, nếu vì lợi ích cho riêng bản thân bạn thì chứng tỏ bạn chưa nhìn thấu cho lắm và cũng chưa buông xả được nhiều. Có thể nói việc làm của bạn hiện tại cũng là thiện nhưng cái thiện này nó còn một chút xíu khiếm khuyết giống như là câu nói:” sát nhất miêu, cứu vạn thử”. Một ngàn con chuột sẽ cám ơn bạn nhưng bạn đã gây oán thù với một con mèo.

   Ấn Quang Đại Sư khi xưa đã từng dạy:”…Lúc nhàn đàm đừng nên nói lỗi người, lúc tĩnh tọa thường tự xét lỗi mình…”. VT cũng không hiểu được Vì Sao Chúng Ta Không Nên Nói Lỗi Người Khác?. Nhưng VT cũng cố gắng theo đó mà y giáo phụng hành. Bây giờ nghiệm lại mới thấy VT đã thu nhặt được một số lợi ích như sau:

   Lúc xưa vì VT không hề nói lỗi của bất kỳ một bạn đồng nghiệp nào cho nên không có ai oán thù hay căm ghét VT cả, ngược lại họ còn rất nể VT vì họ biết là VT đã biết cái tẩy của họ nhưng không hề nói ra. Do đó nếu lở VT có sai phạm điều gì thì họ cũng sẽ không mách với ai.

   Có một lần VT bị bà chủ la rầy một cách oan ức nhưng VT cũng vẫn thản nhiên xem như không có chuyện gì. Thế rồi một hôm, bà chủ, bà quản lý và VT đều phạm cùng một lỗi nhưng bà chủ với bà quản lý lại cải vả với nhau, cuối cùng thì súm lại đổ thừa cho VT. VT nói:” Dạ, xin lỗi chị, là lỗi của em, để em đền lại cho”. Thế là VT phải bỏ tiền túi ra để đền bù lại tổn thất đó. Nhờ như vậy mà tránh xảy ra được sự cải vả tranh chấp và không có phát sanh phiền não. Trong lòng VT chỉ xem bà chủ và bà quản lý như là hai vị bồ tát để thử thách tâm tham và tâm sân của mình mà thôi.

   Một lần khác, VT đi học lái xe tải 18 bánh, đã đóng học phí là $1800. Khi mới học xong một tuần thì VT thấy ngán quá nên nghỉ và xin tiền lại. Bà chủ trường nói:” Em đóng tiền rồi thì phải đi học, không học thì thôi chứ không được lấy tiền lại”. Thế là VT cũng “buông xả” luôn, không có chấp nhất với bà ta làm gì.

   Nói chung thì những việc tương tự như vậy hãy còn rất nhiều…Bởi vì VT nghĩ: “mọi việc đều đã có nhân quả sắp xếp cả rồi, nếu không phải mình trả nợ đời trước thì họ sẽ trả lại cho mình đời sau chứ không phải vô duyên vô cớ và cũng không hề mất đi”. Có phải VT khờ lắm không? Nếu phải vậy là đúng rồi, bởi vì Người Tu Là Tập Làm Người… Ngu. Cho nên Muốn Tâm Thanh Tịnh Đừng Nên Để Ý Đến Lỗi Người KhácNếu Thật Sự Là Người Tu Đạo Chẳng Nhìn Thấy Lỗi Lầm Của Kẻ Khác.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 11. Hạ Trắng

  A Di Đà Phật!
  Con xin chào Qúy Thầy!
  Con có 1 chuyện, xin Qúy Thầy cho con lời khuyên.
  Con được sinh ra trong gia đình khá giả, trí thức, nhưng trước giờ, gia đình con không được hạnh phúc. Thứ nhất, đó là do tứ hành xung (mẹ Thân, ba Tỵ, con là Hợi). Thứ hai,là áp lực học hành và tiền bạc, mẹ con là người phụ nữ rất chăm lo cho gia đình, nhưng có thể vì sự cầu toàn, mà con luôn cảm thấy mệt mỏi, áp lực. Thứ ba, đó là vì ba và mẹ con lại là 2 người đến từ 2 luồng suy nghĩ và hoàn cảnh đối lập nhau. Nhà ngoại con giàu có, khá giả, nên mẹ con không cần giúp gì, còn bên ba con thì ngược lại, ba con phải lo cho ông bà nội và cả chú con, mặc dù ba làm ra khá nhiều tiền nhưng mẹ con vẫn thường làm khó làm dễ. Không những vậy, ba con là người rất nghệ sĩ, ba chỉ muốn con học những môn nghệ thuật, còn baì vở trường lớp, ép con học ít nhưng vẫn phải giỏi! Còn mẹ con thì ngược lại, cứ bắt con cày ngày ngày đêm. Lúc xưa, con còn bị tình trạng ban ngày ba đi làm, mẹ bắt con cày thật nhiều vào, còn 5h chiều trở đi, ba đi làm về, bắt con phải tập đàn. Sống và hành động như 1 cái máy, nhiều lúc con tram cảm lắm! Những lúc con không chịu đựng nổi, con khóc hoặc con cải lại mẹ, mẹ lại nói như kiểu trù sau này lấy chồng, con mới biết thế nào là cuộc đời oan trái. Em khổ lắm Thầy ơi. Tình duyên của con trước giờ đã lận đận giờ còn bị mẹ con trù thế, nhiều lúc con chỉ muốn chết quách cho xong. Hằng đêm con đều cầu nguyện, nguyện để có người thương con, nguyện để hôn nhân sau này con được suôn sẻ. Con có đi xem chỉ tay nhưng thầy nói là hôn nhân con không tốt. Con cũng chẳng biết tương lai rồi sẽ ra sao, con bi quan về cuộc đời quá!

  Hồi Âm
  • Cư sĩ Viên Trí

   A Di Đà Phật – Xin chào bạn Hạ Trắng,

   Trước tiên thì bạn cần phải nhìn cho thấu:

   1. Trên thế gian này mọi sự vât đều được chi phối bởi luật nhân quả. Thiện có thiện báo, ác có ác báo, nếu như chưa thấy báo ứng thì là vì từ nhân thành quả cần phải có thời gian và hội đủ duyên, thuận duyên thì sớm trổ quả, nghịch duyên thì chậm trổ quả. Do vậy mai này hôn nhân của bạn được tốt hay xấu, có hay không là tùy vào duyên nợ đời trước chứ chẳng phải do thầy bói chỉ tay mà cũng chẳng phải do lời trù của mẹ. Cho nên: :” Vợ chồng là duyên, có thiện duyên, có ác duyên, không duyên sẽ không đến. Con cái là nợ, có trả nợ, có đòi nợ, không nợ sẽ không tìm”

   2. Trên thế gian này mọi sự vật đều bị chi phối bơi luật vô thường. Một khi vô thường đến thì bất kỳ thứ gì cũng có thể mất, có thể trong cùng một lúc mà mất hết tất cả thậm chí tánh mạng của mình cũng khó mà bảo đảm.

   3. Thế gian này chính là bể khổ. Có tám thứ khổ đó là: sanh, già, bệnh, chết, oán thù gặp gở, ân ái chia lìa, mong cầu không toại ý, năm ấm thịnh suy.

   4. Bạn hãy bấm vào link của từng câu trong bài kệ bên dưới để thấy rỏ hơn:
   Thân người khó được, nay đã được,
   Phật Pháp khó gặp nay đã gặp,
   Thân này chẳng tính đời nay độ,
   Đợi đến đời nào độ thân này?

   Còn rất nhiều vấn đề mà bạn chưa nhìn thấu nhưng tạm thời bạn hãy nhìn thấu những vấn đề trên trước nhé. Khi đã nhìn thấu được bao nhiêu đó thì mình có thể buông xuống được một số phiền não trong lòng, buông xuống được gánh nặng thì sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn:

   Buông xuống tâm mong cầu: Bởi vì nếu có tâm mong cầu thì sẽ bị rơi vào cái khổ là mong cầu mà không được toại ý. Mọi việc đã có nhân quả sắp xếp vậy thì nếu không có nhân thì sẽ không trổ quả được, nếu có nhân thì cũng phải chờ thời gian hội đủ duyên nữa, nếu vậy thì chừng nào có chuyện gì xảy đến thì chuyện đó sẽ xảy đến, mong cầu chỉ khiến mình càng thêm khổ mà thôi.

   Buông xuống tâm ái (ưa thích): Bởi vì thế gian là vô thường, nếu mình ưa thích một thứ gì đó thì sớm muộn chúng cũng sẽ mất đi mà thôi. Khi ái càng nhiều thì khi gặp ân ái chia lìa thì sẽ khổ càng gấp bội.

   Buông xuống tâm oán thù: Bởi thế gian này có một nỗi khổ gọi oán thù gặp gở. Nếu mình oán thù hay chán ghét một người nào đó mà phải sống chung thì sẽ khổ càng thêm khổ. Do vậy khi gặp người đáng ghét, mình không nên khởi tâm chán ghét họ, mình tập có tấm lòng khoan dung, độ lượng, tha thứ…vậy thì mình sẽ không bị rơi vào nỗi khổ này.

   Bạn mà có thể buông xuống được bao nhiêu đó là bạn đã nhẹ được phần nào rồi, sẽ cảm thấy “dể thở” hơn. Lúc đầu bạn nghĩ rằng “khổ quá, chết quách đi cho xong” nhưng bạn đọc lại 4 bài viết trong 4 câu kệ trên thì chắc là bạn đã hiểu được phần nào. Tại sao người ta muốn tự tử? Là bởi vì người ta nghĩ rằng sinh ra là để sống, sống là để hưởng thụ vinh hoa phú quý, nếu sống mà không được hưởng thụ, chỉ có toàn là khổ vậy thì chết để thoát khổ. Nhưng thật ra quan niệm này là sai lầm vì sau khi chết sẽ càng khổ hơn gấp bội. Mục đích mà chúng ta sống trên đời này chính là để tu. Chỉ có tu thì mới có thể phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, chuyển phàm thành thánh. Chính vì thế cho nên Phật nói cái khổ của con lừa chở nặng chưa phải là khổ vì chỉ khổ trong một kiếp làm lừa đó mà thôi. Cái khổ thật sự lớn nhất chính là không tìm thấy Phật Pháp. Nếu không có Phật Pháp soi đường dẫn lối thì người ta sẽ đắm chìm mãi mãi trong lục đạo sanh tử luân hồi mà không có ngày ra cho nên đó mới thật sự là khổ.

   Chỉ cần bạn chịu khó bỏ thời gian để tìm hiểu Phật Pháp rồi ứng dụng vào đời sống hằng ngày thì bạn sẽ lìa khổ được vui, bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc ngay trong đời này:” không có hạnh phúc nào bằng sự yên tĩnh của tâm hồn”. Do vậy thân bạn vẫn làm việc nhưng tâm bạn không bị phiền não đó là một sự an lạc mà chỉ có người tu mới cảm nhận được cái “pháp vị” này. Bạn hãy xem trong câu chuyện Làm Việc Nặng Niệm Phật Được Vãng Sanh thì sẽ thấy rỏ điều đó.

   Nói tóm lại, bạn nên tìm hiểu Phật Pháp nhiều hơn để nhìn thấu nhiều hơn. Khi nhìn thấu được nhiều điều thì mình sẽ buông xuống được rất nhiều phiền não. Khi buông xuống được nhiều phiền não thì mình sẽ được tự tại. Khi đã được tự tại rồi thì mình có thể tùy duyên mà hoan hỉ đón nhận tất cả mọi thứ mà không khởi tâm phân biệt, chấp trước. Bởi vì đời người thật ra chỉ như là một giấc mộng mà thôi. Trong giấc mộng này tùy theo nghiệp của mình mà chiêu cảm lấy mộng đẹp hay ác mộng. Khi gặp mộng đẹp thì người ta thường hay đắm say triền miên nhưng khi vô thường tới thì mộng đẹp cũng sẽ tan thôi. Khi gặp ác mộng thì người ta muốn tìm cách thoát hiểm nhưng vì nghiệp nhân đã gieo thì phải chịu quả báo mà thôi. Do vậy cứ hoan hỉ mà trả nghiệp. Chuyện gì tới thì sẽ tới, chớ có lo lắng nhiều. Quan trọng nhất là mình nên giử tâm thanh tịnh mà niệm Phật cầu sanh Tây Phương đó mới thật sự chính là con đường giác ngộ, con đường thức tỉnh, con đường ra khỏi sanh tử luân hồi.

   Vài lời chia sẻ, hy vọng giúp ích phần nào cho bạn nhé.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 12. Nguyễn Lộc

  Mình cũng mới lên trang web này thấy các bài viết khá hay, mình đặc biệt thích mấy phúc đáp của của Viên Trí, Huệ Tịnh, Tịnh thái…giúp mình hiểu thêm về phật pháp. Mình cũng xin góp ý cho bạn Hạ Trắng một số điều dù mình chỉ mới là kẻ sơ cơ học phật. Cha mẹ con cái là do nhân duyên, duyên nơ nên mới gặp nhau nên đối với cha mẹ bạn không được cãi họ. Mình chỉ cách này hay lắm nếu bị cha mẹ chửi hay nghĩ do lúc trước mình cũng chửi người nào đó nên giờ phải trả nợ nên vui vẻ chấp nhận hoặc nếu bị dồn nén quá mức thì bạn nên niệm phật thầm trong miệng hoặc trong tâm. Bạn cũng nên tìm thời điểm nào đó thích hợp mà giải thích, bày tỏ suy nghĩ của mình cho cha mẹ hiểu được nguyện vọng, tâm tư của mình cho cha mẹ chứ như vậy hoài không tốt đâu. Bạn đừng nên tin những lời thầy bói, mình nghĩ chắc bạn cũng còn trẻ khi nào có duyên bạn cũng sẽ tìm ra được người mình yêu thương. Bạn nên tìm hiểu về luật nhân quả, nghiệp và nhân duyên để hiểu thêm đạo phật mà đưa ra cách hành xử đúng đắn.

  Hồi Âm
 13. đam thi huyên

  a di đà phật.
  con chào chú trung đạo …chú viên trí …chú tịnh thái.
  giờ con thấy rối quá.như con cũng đã nói trước rồi đó.chồng con không theo đạo phật nên không thíck con tụng kinh lể phật.nhưng con cũng nói nhiều nên anh ấy cũng đồng ý cho con đọc nhưng chỉ được vài hôm xong lại giận rồi kiêu gì ấy chú ạ.rồi không cho con thắp hương ở bàn thờ tổ tiên.tuy anh không cấm con đọc kinh nhưng hằng ngày lại tỏ ý không hại lòng gian dối.thật tâm con muốn xuống tóc đi tu nương nhờ cửa phật hết đời.nhưng giờ con trai con mới 3tuổi còn nhỏ dại lắm.mà con tu ở nhà thế này cũng khong yên.con cũng cố gắng mà không ai chịu hiểu hết.đợi con của con lớn lên thì con quyết định đi tu nhưng con sợ ngày mai….ngày mốt vô thường đến thì con sống uổng kiée này rồi.giờ con phải làm sao ạ.
  nam mô a di đà phật

  Hồi Âm
  • Cư sĩ Viên Trí

   A Di Đà Phật – Xin chào bạn Huyên,

   Chồng của bạn đã không thích bạn tụng kinh lể Phật thì bạn đừng nên làm như vậy trước mặt anh ta. Nếu bạn làm như vậy thì anh ta sẽ phỉ báng Phật Pháp thì tội nghiệp cho anh ta.

   Bạn có tâm nguyện muốn xuống tóc đi tu là điều đáng quý, nếu như bạn không có vướng bận chồng con thì có thể thực hiện được. Bây giờ bạn đã có gia đình rồi thì là trần duyên chưa dứt cho nên không thể xuất thế tục gia được mà chỉ có thể xuất phiền não gia và xuất tam giới gia mà thôi.

   Vì sao không thể xuất thế tục gia? (Ra khỏi nhà thế tục). Là bởi vì bạn có con nhỏ, nếu bỏ đi thì không ai chăm sóc, đó là không có trách nhiệm và bổn phận với gia đình. Nếu bạn đi xuất gia thì chồng bạn sẽ càng phỉ báng Phật Pháp nhiều hơn thì tội nghiệp cho anh ta.

   Thế nào gọi là xuất phiền não gia? (Ra khỏi nhà phiền não?) Là mình ở ngay trong phiền não mà biết cách biến phiền não thành bồ đề. Điều này cũng giống như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nương theo dòng đời này để mà thành tựu đạo hạnh. Khi con khóc thì mình dổ con nín, vừa bế con vừa niệm Phật thầm trong tâm vừa trãi lòng từ bi của người mẹ mà che chở cho con đó chính là đang tu. Khi bị chồng mắng chưởi thì đó là sự thử thách để trắc nghiệm xem bạn đã biết hạnh nhẫn nhục là như thế nào. Cho nên một vị thiền sư đã nói:” lìa đời mà tầm đạo ví như tìm lông rùa sừng thỏ”. Bạn hãy xem Các Bà Nội Trợ Làm Cách Nào Để Tu Bồ Tát Đạo Ngay Trong Đời Sống Hàng Ngày.

   Thế nào là xuất tam giới gia? (Ra khỏi nhà ba cõi Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới). Mỗi ngày từ sáng đến tối, bất luận đi đứng nằm ngồi gì bạn cũng đều niệm Phật trong tâm thì sau này bạn sẽ được vãng sanh Tây Phương chính là xuất tam giới gia. Bạn hãy xem tấm gương điển hình chính là chị Liên Hương trong phim Nghịch Duyên, chị có hoàn cảnh còn tệ hại hơn bạn nhiều nhưng vẫn tu được.

   Chúng ta tu là tu nơi cái tâm chứ chẳng phải tu nơi cái tướng. Cái tướng bên ngoài chỉ là trợ duyên, không có cũng không sao. Do vậy nếu chồng bạn đã không thích thì bạn nên xếp cất bàn Phật, chớ nên lể Phật tụng kinh trước mặt chồng nữa, chỉ niệm Phật trong tâm là được. Quan trọng là tâm bạn phải thiện có nghĩa là khi chồng bắt lỗi thì mình cứ xin lỗi, không cần phải cải cọ, biện bạch giải thích làm gì cho phát sanh phiền não cả đôi bên.

   VT đã đề nghị bạn xem bộ phim Nghịch Duyên nhiều lần nhưng không biết là bạn đã xem chưa. Nếu đã xem thì tự nhiên bạn sẽ biết là nên làm thế nào. Chị Liên Hương không hề giận hờn Thái Thiên Úy nhé. Chị đã tùy thuận tâm của chàng mà xếp cất bàn Phật, chỉ niệm Phật thầm trong tâm mà thôi. Khi mà chồng chị bắt lỗi:” tại sao rửa mặt mà không có nước ấm, nước gì mà lạnh thế này?” thì chị đâu có cải vả gì đâu, tâm chị vẫn là thanh tịnh nên lời nói vẫn nhu mì:” Được rồi! Xin lỗi anh nhé! Là lỗi của em!”. Phải như vậy thì mới có hy vọng cảm hóa được anh ta.

   Vài dòng chia sẻ, hy vọng giúp ích phần nào cho bạn.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 14. đam thi huyên

  a di đà phật .
  con cám ơn chú ạ.bộ phim nghịch duyên con đã xem lâu rồi.con cũng đang tập như chị ấy.mà thật sự nhiều lúc con thấy bế tắc quá.

  con xin lỗi, xin các chú hoan hỉ ạ vì con là kẻ sơ cơ học phật nên có nhiều khúc mắc nên con đã gửi phúc đáp.nhưng con thấy chú lâu gửi phúc đáp trả lời nên con đã gửi nhiều có gì không phải con xin các chú hoan hỉ bỏ qua cho con.con nghĩ thông rồi dù ở chùa hay ở nhà thì cũng không khác nhau để có thể tu.nhưng giờ con ăn chay chồng và con của con ăn mặn con phải làm thế nào để cho anh ấy hiểu và thông cảm vui vẻ như trước.vì con đi làm cả ngày ăn cơm ở công ty tối về mới nấu cơm buổi tối.nhưng giờ con chỉ ăn 2bửa trước lúc 12giờ.tối không ăn mà con muốn anh ấy vẫn vui ve ăn uống bình thường ạ.

  vì hiện tại con đã ăn chay trường nhưng do ăn con nấu cho chồng vẫn bình thường.(do ăn mặn) nhưng từ lúc chồng con biết con ăn chay thì anh cũng chẳng thèm ăn cơm, có hôm phải nói nhẹ nhàng mời mãi mới ăn.nhưng cũng dược vài miếng xong thôi.anh ấy bảo giờ đừng mua gì nữa, anh không muốn ăn.mua thịt cá về nấu nên 1 mình ăn thì đừng mua nữa ai ăn gì người ấy tự lo.con thấy con có tội lắm từ lúc con phát tâm tu thì gia đình lộn xộn hết lên.

  nam mô a di đà phật

  Đường Về Cõi Tịnh: Xin quý đạo hữu vui lòng tập gỏ tiếng Việt có dấu! A Di Đà Phật!

  Hồi Âm
  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật – Chào bạn Huyên,

   Tu hành là buông xả bớt đi cái tự ái thì gia đình sẽ đuợc hạnh phúc an lạc.

   Cái tự ái của bạn là chấp ăn chay cho là sự tu hành nhưng thật ra bạn chưa hiểu gì về phát tâm Bồ Đề trước khi tu các thiện pháp.

   Phát tâm Bồ Đề là vì tất cả chúng sanh mà đem lại sự lợi ích an vui cho họ. Ăn chay không phải là vấn đề đã khiến cho chồng của bạn tự ái nổi cơn giận lên với bạn. Vấn đề là ở chỗ không đúng duyên phù hợp với hoàn cảnh tánh tình chồng của bạn.

   Bạn nên hiểu khi phát tâm tu hành ai cũng bị nghiệp chướng cản trở đường tu của mình. Đó là vì chúng ta đang còn bị nghiệp lực nhân quả trói buộc trong vòng sanh tử luân hồi cho nên phải biết cách tháo gỡ. Bạn đã gieo nhân cản trở ông chồng tu hành trong kiếp trước, thì kiếp này chồng của bạn cản lại huề (quả báo). Bạn hiểu được như vậy thì vẫn tu hành được nhưng phải tránh những duyên tu hành hình thức bên ngoài cho chồng chị thấy thì sẽ ỗn.

   Ăn chay bề ngoài chưa đuợc làm ông chồng giận thì ăn mặn cho chúng sanh vui do hoàn cảnh chứ không do cá nhân bạn muốn. Bạn từ bi với con súc vật mà lại không từ bi với chồng thì sự tu hành vẫn còn ngại.

   Tu hành là buông bớt đi cái ngã chấp mà hầu hết phần phiền não, mất hạnh phúc trong gia đình toàn dính liếu đến hai chữ “Tự Ái” mà ra.

   Trên đời này bạn có thể nhường nhịn buông xả hết mọi việc miễn sao 4 chữ “A Di Đà Phật” thầm giữ trong tâm là được rồi (Phật bên cạnh). Bạn niệm thầm như vậy làm sao chồng chị giận nữa? Có biết đâu mà giận. Cứ niệm Phật thì phước sanh vô lượng, nghiệp chướng tiêu trừ cho đến khi nào đúng duyên thì chồng chị sẽ một ngày nào đó tự động kêu bạn nấu món chay để ăn. 🙂

   Ăn mặn cũng niệm Phật
   Ăn chay cũng niệm Phật
   Tùy duyên tùy thận thôi
   Miễn sao tâm không chấp.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 15. đam thi huyên

  A Di Đà Phật! Con xin cảm ơn chú ạ.

  Hồi Âm
 16. buông xả vạn duyên

  Đọc những binh luận cua các cư si˜ vaˋ các bạn đồng tu mjh thấy rất hoan hỉ 🙂

  Hồi Âm
 17. lệ hương

  Tôi đã từng thắc mắc rằng đức Phật là Đấng từ bi trí tụê viên mãn mà Ngài nỡ lòng nào nhập Niết Bàn tịch tịnh an vui một mình để cho chúng sinh lăn lóc vật vã đau khổ trong sinh tử luân hồi. Nhưng giờ đây tôi đã giải tỏa được nghi vấn này. Tôi hiểu rằng sự nghiệp của Phật là cứu khổ cao cấp. trong Niết Bàn Ngài cảm ứng với vô lượng vô biên chúng sinh. Cùng một lúc Ngài biết rõ tâm niệm và nỗi khổ của tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới.
  Trong kinh pháp cú có bài kệ:
  Tự mình làm điều ác
  Tự mình gây ô nhiễm
  Tự mình ác không làm
  Tự mình được thanh tịnh
  Tịnh, không tịnh tự mình
  Không ai thanh tịnh ai
  Đức Phật không thể dùng thần thông của Ngài để chuyển nghiệp cho ta để ta hết đau khổ. Nguyên nhân đau khổ nằm trong tâm ô nhiễm ác độc của ta, ta phải tự mình làm trong sạch tâm để không gây khổ cho kẻ khác. Nhờ không gây nhân khổ nên quả khổ sẽ không đến với ta.
  Đức Phật tùy vào thiện căn và nhân duyên của ta mà Ngài cứu khổ cho ta( uyển chuyển phù hợp theo nghiệp báo ta đã gây tạo)
  tôi hiểu như vậy còn cụ thể hơn thì tôi chưa phải là Phật nên công việc cứu khổ cho chúng sinh trong Niết Bàn chỉ có Phật với Phật mới hiểu thôi.
  Tôi xin sơ lược về những giai đoạn tu tập như sau:
  1. Thấy được, hiểu được cuộc đời này là khổ muốn tìm cách thoát khổ.
  2. Thấy chúng sinh khổ thương yêu xót xa , giúp chúng sinh bớt khổ( mình cũng còn điều phiền não này điều khổ nọ)
  3. Từ ý nghĩ, lời nói, việc làm không hề gây đau khổ cho chúng sinh.
  Khuyến khích và giúp chúng sinh đừng gây đau khổ cho nhau
  4.hết kiếp này đến kiếp nọ trong dòng luân hồi huân tập thuần thục điều thứ 3 đã nói ở trên.
  5. Thành Phật, nhập Niết Bàn phổ độ cứu khổ cho chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới. Cảm ứng không thể nghĩ bàn.
  Giác ngộ là thấy được nguyên nhân của đau khổ và con đường giúp ta và người hết khổ. Giải thoát tức là không còn đau khổ. Vì có bản ngã ta đã tham sân si gây ra đau khổ cho người từ đó mà ta bị đau khổ trói buộc. Bậc alahan đã vô ngã các ngài đi trong luân hồi sinh tử không hề đau khổ vì các ngài ko gây đau khổ cho ai. Các ngài thực hiện cứu khổ và giúp cho chúng sinh biết cứu khổ cho nhau.
  Khi giúp người nào vượt qua được nỗi khổ nào thì hoặc la ta không gặp nỗi khổ đó hoặc là khi nỗi khổ đó xảy đến với ta, ta không hề thấy khổ.
  Ta có thể hiểu nôm na rằng Phật là bậc có trình độ cứu khổ chuyên nghiệp.
  Trước hết , ta hãy siêng năng làm điều tốt, sống tốt mà không cầu quả báo mà chỉ vì lòng thương yêu thương xót muốn giúp chúng sinh bớt khổ.
  Xin chia sẻ với quý đạo hữu đôi điều như vậy. Cầu chúc quý đạo hữu nhiều sức khỏe và giải thoát.

  Hồi Âm
 18. xuân Hừng

  Con xin chào các thầy,các bạn,con không phải là người học phật nhưng con thường rất yêu thích và đọc về nhửng lời dạy cho mổi chúng ta,về những điều mà tất cả đều muốn chia sẻ thông điệp và nhửng vấn đề ta thường hay gặp trong cuộc sống,sau những lần con lên đọc thì con đều có cái nhìn mới đẹp hơn cho mình về mọi thứ,qua đây con muốn hỏi mình không phải người theo phật,nhưng con lại muốn học kinh phật và nếu học thì phải bắt đầu như thế nào vậy ạ,con mong mọi người giúp đở ạ,con xin cảm ơn.

  Hồi Âm
  • Nguyễn thị Lựu

   Bạn Xuân Hừng thân mến,
   Theo mình hiểu thì kinh được Phật thuyết ra từ thấp đến cao như trong hệ thống giáo dục học đường vậy, và được ứng dụng áp cho tất cả mọi hạng người có trình độ và căn cơ khác nhau, nhưng có cùng một mong cầu là muốn tu học để có hạnh phúc, an lạc và giải thoát mọi khổ đau phiền muộn. Bạn không theo đạo Phật nhưng muốn học kinh Phật; để làm quen cũng như để cho bạn dể hiểu những danh từ trong đạo Phật cũng như nội dung của kinh, thì mình khuyên bạn nên bắt đầu từ bộ sách”Phật Học Phổ Thông” của cố hòa thượng Thích Thiện Hoa, hay những kinh sách được liệt kê là để dành cho người bắt đầu. Bởi vì nếu bạn không làm quen với những từ ngữ ấy, bạn có thể hiểu lầm. Thí dụ, chữ “trời” hay “thiên” trong đạo Phật không có nghĩa là đấng toàn năng, sáng tạo vũ trụ, hay có thể ban phước giáng họa, mà chỉ là một loại chúng sanh ở một trong 28 cảnh giới cao hơn loài người(có 28 cõi trời, và đạo Phật cũng không có khái niệm về đấng sáng tạo, nguyên nhân đầu tiên). Sau khi học xong bộ sách này, nếu có duyên muốn tiếp tục tu học, thì khi đó bạn nên chọn pháp môn nào thích hợp cho mình. Và đây là trang web “Phật Học Phổ Thông”:

   http://www.phatam.com/video/thich-thien-hoa/phat-hoc-pho-thong-video_5b9d62ef2.html

   Chúc bạn luôn an lạc và được nhiều lợi ích trong tu học, như một vị thầy đã nói:” Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người”
   Nam Mô A Di Đà Phật!

  • Hãy Niệm A Di Đà Phật

   A Di Đà Phật
   Hoan nghênh bạn Xuân Hưng bước vào ngôi nhà Phật Pháp.Đây chính là thiện căn phước báo của bạn.Bạn hãy gìn giữ tiếp tục phát huy.Nếu có gì thắc mắc thì cứ lên đây mà hỏi các liên hữu.Chúng ta đều là anh em một nhà cả.Mình có chút chia sẻ góp ý về vấn đề mới học Phật làm những gì
   Bước 1-Xác định mục tiêu việc học Phật
   Làm cái gì cũng phải có mục tiêu rõ rệt.Không xác định được mục tiêu chẳng khác là đi biển không có la bàn.Xác định mục tiêu bằng cách nào đây.Bằng cách bạn hãy bỏ ra ít nhất 5 phút mà đọc câu nói sau
   HỌC PHẬT LÀ ĐỂ THÀNH PHẬT. THÀNH PHẬT THÌ PHẢI NIỆM A DI ĐÀ PHẬT.
   Bạn có thể đọc to thành tiếng,hoặc đọc thầm trong tâm.Có thể đọc trong nhà,hoặc ở giữa cánh đồng,hoặc ở ngoài bãi biển,tóm lại là bất cứ chỗ nào mà bạn cảm thấy thoải mái.
   Bước hai-Học Phật thì cũng phải biết chút về Phật.
   1.Bạn xem ở đây để biết một chút về Phật
   http://tinyurl.com/ThienNhanSu
   2.Phật là đại giác ngộ.Thế Phật giác cái gì mà được gọi là Phật.Tự tánh của chúng sanh gọi là Diệu Tánh.Phật giác được Diệu Tánh này nên gọi là Diệu giác.Bạn nên biết một chút Diệu Tánh là gì.Chỉ cần biết sơ thôi,chưa cần phải hiểu sâu
   https://drive.google.com/file/d/0B3gzAB5z0zSxYjBUQTRPOXFPRTA/view?usp=sharing
   3.Bỏ 1 ngày lên youtube tìm 1 ca khúc niệm A Di Đà Phật có giai điệu phù hợp vơí sở thích của bạn.Thời kỳ đầu đọc kinh có thể có những lúc sẽ hơi nhàm chán.Con người ta thường thích âm nhạc.Vậy lấy ngay âm nhạc A Di Đà Phật mà nghe.
   4.Khi đã tìm đã được ca khúc niệm A Di Đà Phật,hãy bỏ ra 1 đến 7 ngày để nghe ca khúc này-mỗi ngày có thể vài tiếng tùy theo thời gian của bạn.
   Bước 3-Thâm tín Nhân qủa
   Mục đích của bước này là để tin sâu nhân qủa.
   Trong vòng 3 tháng bạn hãy tập chung đọc hai quyển –Kinh Nhân qủa,Làm chủ vận mệnh
   https://drive.google.com/file/d/0B3gzAB5z0zSxa2dBdkhYdlU3V00/view?usp=sharing
   Bước 4-Vào cửa tịnh tông
   -6 tháng đọc gia ngôn lục
   https://drive.google.com/file/d/0B3gzAB5z0zSxUExaVDZMcGxkamM/view?usp=sharing
   -6 tháng đọc A DI ĐÀ sớ sao diễn nghĩa.
   https://drive.google.com/file/d/0B3gzAB5z0zSxcmNNOTdlREdGR0E/view?usp=sharing
   Bước 5-Tin sâu tịnh tông
   1 năm chuyên đọc sâu kinh Vô lượng thọ.
   https://drive.google.com/file/d/0B3gzAB5z0zSxU3dWaW9TSHdzQ3c/view?usp=sharing
   Bước 6-tự lợi tự tha tịnh tông-
   Một mặt mình tự niệm Phật,mặt khác đi chia sẻ những điều mình biết cho những người mới vào học Phật
   Giai đoạn này có thể 5-20 năm tùy từng người.
   Bước 7-Chuyên tu
   Buông bỏ vạn duyên,chuyên tâm niệm Phật đến khi công phu ít nhất là thành phiến.
   Giai đoạn này có thể 1-5 năm tùy từng người.
   Bước 8-tự tại vãng sanh hoặc ở lại tùy duyên hóa độ.
   Kế hoạch này chỉ mang tính chất tham khảo không phải là cố định trong tâm thức.Người niệm Phật thì tùy duyên niệm Phật, tùy duyên vãng sanh.Hôm nay mạng hết thì vãng sanh hôm nay,năm sau mạng hết thì vãng sanh năm sau.Chứ không phải là chờ hết cái kế hoạch này thì mới vãng sanh.
   A Di Đà Phật

 19. Lệ Hương

  Bạn Xuân Hừng thân mến !!
  Cánh cửa đầu tiên bước vào Phật Pháp là hiểu biết về Luật Nhân Quả. Gây cho chúng sinh đau khổ thì đau khổ sẽ tìm đến bạn. Mang cho chúng sinh niềm an vui thì an vui sẽ đến với bạn. Mong rằng bạn sẽ chiêm nghiệm và thấu hiểu điều này. Đối với pháp môn tịnh độ có người nói này người nói kia. Bạn hãy cầu Phật gia hộ bằng cách thường xuyên tâm nguyện :” nguyện trên chư Phật từ bi gia hộ cho tất cả chúng sinh đời đời kiếp kiếp biết hướng về giác ngộ giải thoát đúng đường đúng hướng” . dù đang tu pháp môn gì bạn cũng hãy thường xin Phật như vậy.
  Bên cạnh câu nguyện trên , tôi cũng có câu này xin chia sẻ cùng bạn :” nguyện trên chư Phật từ bi gia hộ cho tất cả chúng sinh đời đời kiếp kiếp biết tôn kính Tam Bảo, biết tin hiểu sâu giáo lý nhân quả, tâm hồn thánh thiện, biết siêng năng tạo nhiều phước thiện cho cuộc đời mà không cầu quả báo không kiêu mạn không tự hào, biết sợ quả báo đau khổ nên không bao giờ làm các việc xấu ác, biết hướng về giác ngộ giải thoát đúng đường đúng hướng” . Tôi thường nguyện như vậy đấy bạn ạ.

  Hồi Âm
 20. Thanh Thanh

  Quý đạo hữu thân mến
  Cõi ta bà này thật nhiều đau khổ. Có lúc em muốn chết nhưng nghĩ lại chết cũng ko hết khổ nên lại thôi. Bản thân em bị bệnh tâm thần phân liệt từ năm 2008. Em lại hay bị mệt mỏi. Giờ em ráng niệm phật để được vãng sanh càng sớm càng tốt. Đau khổ hiện tại của em là do mệt mỏi và buồn chán nên ko làm gì được.em thấy mình vô dụng quá.

  Hồi Âm
  • Tịnh Độ

   A Di Đà Phật…

   Xin chào Thanh Thanh:

   Độ cũng bệnh suy nhược thần kinh hơn 18 năm rồi, Thanh Thanh thì nặng hơn Độ một chút. TT ko uyên sanh là tốt lắm. Bệnh thần kinh phân liệt TT cố gắng đi gặp thầy thuốc Bắc, hay bệnh viện y học dân tộc coi mạch mà sắt thuốc uống (td: 3 chén còn 1 chén). Đừng bao giờ uống thuốc tây ko tốt cho bệnh TKPL, đó là trị thân bệnh. Còn Độ và TT là bệnh nghiệp chướng mình đã gieo nên gặp quả đưa đến bệnh thần kinh (tâm bệnh) , thì bây giờ TT cố gắng niệm Phật cho nhiều rồi hồi hướng như sau:” nguỵện đem công đức niệm Phật, hồi hướng cho oan gia trái chủ đều vảng sanh Tây Phương cực lạc.” Những gì chia sẻ cho TT, nếu có gì thiếu xót xin các liên hữu bổ sung. Chúc Thanh Thanh mau hết bệnh.

   A Di Đà Phật…

 21. xuân Hừng

  A Di Đà Phật…
  Mình xin cảm ơn mọi người đả giúp đở,bước đầu khó khăn nhưng mình sẻ cố gắng tìm hiểu nhiều hơn nửa về học phật.

  Hồi Âm
 22. anh đạt

  Dạ, con xin chào sư thầy và cả nhà
  Xin chỉ dẫn cho con con đường để thoát ra nghiệp chướng con đã và đang đi.
  Con năm nay 34 tuổi, có vợ và 2 con. Sống chung với ba và mẹ.
  cuộc sống gia đình khó khăn, hiện tại gia đình chỉ có mình con là đi làm, còn vợ con làm cũng kg ra sao, ngày kiếm khoản 20 đến 30 ngàn.
  Trước khi con cưới vợ có đi xem bói thì nhiều thầy bói nói con với vợ con không hợp tuổi, cưới về gặp rất nhiều xui xẻo, con tuổi tuất và vợ con tuổi sửu. Nhưng vì yêu thương nên con cũng không màn đến chuyện đó.
  Cách đây khoản 6 năm con có chơi cờ bạc thâm nợ, nhờ ba mẹ con mượn tiền về trả nợ cho con.
  Con cũng biết suy nghĩ là sẽ kg dính nửa, nhưng từ lúc trả nợ cho con xong thì con vẫn bị nợ nhưng ít, chỉ có 1 đến 2 triệu và mỗi tháng trả lãi.vì lươg thấp nên cũng cần vạy mượn để chi phí hàng ngày.
  Đến năm vừa rồi, dù kg muốn xa vào con đường cờ bạc nửa nhưng khi đi nhậu chơi với anh em, bạn bè đồng nghiệp lại khiến con tiếp tục lâm vào con đường cũ, lúc đầu nợ ít, bây giờ tăng lên. Con không có cách nào trả được, càng không dám để ba mẹ và vợ biết.
  Có phải chuyện con đang nợ nó liên quan đến nhân quả hay không.
  Cứ mỗi ngày đi làm về thấy ba mẹ và con cái tự nhiên con thấy xót xa và dày vò lắm. Nghĩ đến ba mẹ biết con bị như vậy thì.sẽ ra sao. Con cũng không muốn chơi cờ bạc, nhưng tự nhiên lại xui khiến con lại tiếp tuc sa vào chuyện đó.
  Con rất mong nhận được sự chỉ dẫn của sư thầy.

  Hồi Âm
  • Cư sĩ Viên Trí

   A Di Đà Phật – Xin chào anh Đạt,

   HT Tịnh Không dạy:” Chân Thành, Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Chánh Giác, Từ Bi. Khán Phá, Phóng Hạ, Tự Tại, Tùy Duyên, Niệm Phật“. Đối với hành giả tu Tịnh Độ thì không ai là không biết qua câu này, trong đó tất cả đều là từ Hán Việt, chỉ có hai từ được dịch sang nghĩa Việt đó là Khán phá=Nhìn Thấu, Phóng hạ=buông xuống. Do vậy đối với trường hợp của anh thì theo em nghĩ anh nên bắt đầu nghiên cứu cụm từ nhìn thấu và buông xuống. Đối với hành giả tu Tịnh Độ thì nghĩa của từ nhìn thấu buông xuống này có nhiều tầng, từ thô tới tế, từ cạn tới sâu. Tuy nhiên ứng với trường hợp của anh thì chỉ cần hiểu phần thô và cạn thôi thì cũng được lợi ích nhiều lắm rồi.

   “không muốn chơi cờ bạc, nhưng tự nhiên lại xui khiến lại tiếp tuc sa vào chuyện đó”. Không phải tự nhiên xui khiến mà do chính tâm mình đã tạo ra. Khi chưa biết chơi cờ bạc thì do nghèo, do chúng bạn rủ rê, muốn được giàu sang nên chơi để “thử thời vận”. Khi chơi lâu rồi thì trở thành nghiện cờ bạc. Bởi khi thắng thì vui, muốn thắng nữa để được nhiều hơn (đặt lớn trúng lớn, đặt nhỏ trúng nhỏ) chính là tham. Khi thua thì buồn và muốn gở lại số tiền đã bị mất đi, nhưng không cách gì có thể gở lại được, chỉ là càng lún càng sâu thêm mà thôi.

   Do vậy phải NHÌN THẤU thì mới có thể BUÔNG XUỐNG được. Đối với hoàn cảnh của anh hiện tại thì buông xuống ở đây chủ yếu là buông xuống những phiền não do tiền bạc phát sanh, buông xuống tâm tham tiền, buông xuống cái tâm muốn gở lại số tiền đã thua, buông xuống việc chơi cờ bạc…Như vậy thì phải nhìn thấu như thế nào đây?

   Trước tiên cần phải nhìn thấu Lý Nhân Quả: “Thiện có thiện báo, ác có ác báo, nếu như chưa thấy báo ứng là do thời cơ chưa tới, bởi vì từ nhân thành quả cần phải có thời gian và hội đủ duyên”. Do vậy việc giàu nghèo đã được số mạng định sẳn, nếu đời trước có tu nhân tích đức, bố thí giúp người thì đời này tự nhiên sẽ được giàu sang phú quý. Do vậy ông bà chúng ta ngày xưa thường nói:” đại phú do thiên, tiểu phú do cần”. Thiên không phải trời mà ý nói là số mạng đã định sẳn. Cần tức là chăm chỉ làm việc. Tuy nhiên đời nay chúng ta cũng vẫn có thể cải đổi số mạng của mình thông qua Phương Pháp Tu Phúc Tích Đức Cải Tạo Vận Mệnh. Khi hiểu được như vậy thì tự nhiên mình sẽ thấy rỏ hơn “cờ bạc là bác thằng bần”, xưa nay có mấy ai được giàu sang do cờ bạc bao giờ? Chính vì thế cho nên nếu ai chưa biết cờ bạc là gì thì thiết nghĩ đừng nên biết, tốt nhất hãy nên lánh xa.

   Kế đến anh hãy xem những sòng bài lớn trên thế giới như là Las Vegas chẳng hạn. Do đâu mà họ có nhiều tiền để xây dựng những tòa nhà cao ốc rồi để đèn điện sáng đêm, mướn nhiều nhân viên phục vụ…là bởi vì sòng bài chẳng bao giờ thua. Khi có ai đó thắng được tiền thì là thắng tiền của người khách khác mà thôi. Nhân Quả của nhà Phật là thông ba đời tuy nhiên vẫn có nhiều trường hợp là nhân quả nhãn tiền. Ví như trong cờ bạc chính là nhân quả nhãn tiền:

   NHÂN: Khi anh thắng được một triệu đồng tức là có một người đã thua một triệu đồng. Như vậy thì nói theo nhân quả có nghĩa là anh đã tạo một nhân bất thiện tức là dùng hình thức cờ bạc để chiếm đoạt 1 triệu đồng của người khác.

   QUẢ: Anh sẽ bị thua lại một triệu đồng thậm chí còn nhiều hơn nữa để trả lại món nợ mà lúc trước anh đã gieo cho người khác. Người đó bị đau buồn khốn khổ vì mất mát tiền bạc như thế nào thì anh cũng sẽ bị đau buồn khốn khổ vì mất mát tiền bạc như thế đấy.

   Cho nên nhân quả như bóng theo hình. Trong cờ bạc thì từ nhân thành quả sẽ rất nhanh thôi. Có người mới thắng 1,10,100 triệu thì có thể là một lát sau, chiều nay hoặc ngày mai, tuần sau hay tháng sau…sẽ thua trở lại mà thôi. Tại sao lại như vậy? Bởi cái “phước phần” đó không phải là của mình thì tự nhiên nó sẽ trở về tay người khác mà thôi.

   Anh cũng nên biết rằng Đời Là Vô Thường Hạnh Phúc Mong Manh. Vả lại nhìn lên thì không bằng ai nhưng nhìn xuống thì cũng chưa chắc đã thua ai, chớ vì vậy mà trở nên tự ty mặc cảm. Con người ta cứ mãi đi tìm những hạnh phúc không thuộc về mình trong khi cái hạnh phúc đang có thì lại không biết trân quý. Anh còn có ba mẹ nhưng có biết bao người phải mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Anh còn có được mái ấm gia đình hạnh phúc bên vợ con nhưng có biết bao người phải sống độc thân hoặc có cặp vợ chồng muốn sanh một đứa con mà lại bị hiếm muộn. Anh thì thân thể đầy đủ không bị bệnh gì nhưng có biết bao người bị mù, câm, điếc, cụt tay, cụt chân…Anh thì hiện tại có được thân người nhưng còn có biết bao chúng sanh còn đang đắm chìm trong tam ác đạo.

   Phật dạy: Cái khổ của con lừa chở nặng chưa hẳn đã là khổ bởi vì chỉ tạm khổ trong một thời gian mang thân lừa để trả nợ mà thôi. Chỉ có những người không biết Phật Pháp mới thật sự là khổ vì cứ mãi đắm say trong ngủ dục lục trần rồi gây tạo nhiều ác nghiệp để rồi trầm luân mãi mãi trong biển khổ sanh tử luân hồi mà không có ngày ra.

   Anh đã có duyên lành đến với nơi đây là đạo tràng tu Tịnh Độ thì trước tiên em xin Chúc Mừng Anh Đã Có Được Thân Người và kế đến cũng xin được chúc mừng anh một lần nữa vì anh đã trúng giải đặc biệt tờ vé số 20 con số và chỉ chờ đợi đi “lãnh thưởng” mà thôi.

   Vài lời chia sẻ, hy vọng giúp ích phần nào cho anh Đạt nhé.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 23. Nguyễn Lương

  Con xin kính chào các quý thầy, các vị cư sĩ ạ!
  Một lần con tình cờ vào đọc một bài pháp “Khi chết ta sẽ đi về đâu”. Đây là lần đầu tiên con được đọc một bài thuyết pháp sâu sắc, giải thích rõ mọi hiện tượng của các cõi sau khi chết sẽ sinh về cảnh giới nào. Con thật ngạc nhiên sao lại có những điều xảy ra kỳ lạ với con người như vậy. Và từ đó con thường xuyên lên trang web tìm đọc các bài pháp của các vị thầy. Con biết đến trang web Duongvecoitinh đến nay được khoảng 3 tháng rồi ạ. Qua những bài pháp và được đọc những lời phúc đáp của các thầy con thấy mình đã được mở rộng hiểu biết về Phật, về Pháp môn tịnh độ, mặc dù trước đây con chưa từng được nghe nói đến pháp môn này.
  Nay con muốn thưa chuyện này mong các thầy chỉ bảo, giải đáp giúp con ạ!
  Con năm nay 23 tuổi ạ, hôm vừa rồi mẹ con và bà ngoại con có đi gọi dí bác con (là chị gái của mẹ con). Khi gọi lên bác con nói khổ lắm, quần áo rách rưới, không có miếng ăn, phải đi ăn xin lang thang. Nhà cúng bao nhiêu vàng mã mà bác không nhận được đồng nào toàn bị trấn hết. Thầy ạ, lúc bác con còn sống bác là người rất hiền lành, tốt bụng, vậy mà phải sống cùng với căn bệnh tim hiểm nghèo. Khổ sở cho bác con quá, cả nhà rất thương bác, lúc bệnh tái phát nặng đưa bác đi khám thì bệnh viện trả về. Vậy là bác con đã qua đời, đến nay được 10 năm rồi ạ. Con thắc mắc sao bác con là người hiền lành như thế mà sau khi chết lại vẫn phải chịu nghiệp như vậy. Giờ con rất thương bác mà không biết phải làm sao có thể cứu bác được. Không biết bác phải gánh nghiệp đó đến khi nào. Con rất mong các thầy giải đáp giúp con với ạ.
  Còn một chuyện này nữa thầy ạ. Cũng hôm đó, bà đó gọi con có duyên âm bảo phải cắt đi để không bị cản trở đường công danh sự nghiệp. Con không biết như vậy có mê tín gì không, mẹ con về bảo con và đã đặt lễ làm luôn cho con. Hôm nay mồng 1 tháng tư âm, con đến nhà bà đó có tổ chức một buổi khóa lễ, và làm lễ cắt duyên âm cho con. Trong lòng con không biết có nên tin vào điều này không nữa, con băn khoăn lắm thưa thầy. Sau khi cắt duyên âm xong, người ta đưa cho con một cài bùa bảo về để vào gối nằm, bao giờ lấy chồng thì cầm đến nhà bà ấy để giải cho.
  Thưa thầy, thời gian qua con đọc nhiều bài viết trên trang Duongvecoitinh nhưng không có thấy thắc mắc nào như con. Vì vậy, con kính mong các thầy, các vị cư sĩ hoan hỷ giải đáp khúc mắc này giúp con với ạ.
  Con xin gửi lời cảm ơn chân thành đến trang web cùng các quý thầy đã cho con được gửi lời phúc đáp ạ. Con rất mong nhận được hồi đáp từ các vị thầy, các vị cư sĩ (Chú Tịnh Thái, Thiện Nhân, Cư sĩ Viên Trí, Tìm Lại Phật Tánh…)
  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Hồi Âm
  • Cư sĩ Viên Trí

   A Di Đà Phật – Xin chào Nguyễn Lương,

   Việc gọi hồn thì thật giả khó phân nhưng cho dù là có thật thì thiết nghĩ cũng không nên làm như vậy. Bởi vì nếu làm như vậy chẳng khác nào mình muốn họ tăng thêm luyến ái, không chịu buông xả, nếu mà như vậy thì vô tình lại giống như Câu Chuyện Không Chịu Buông Xả Chết Thành Ngạ Quỷ.

   Nếu giả sử như câu chuyện đó là có thật vậy thì Vì Sao Ở Ác Gặp Lành Ở Hiền Gặp Dữ? Là bởi vì nhân quả thông ba đời, từ nhân thành quả cần phải có thời gian và hội đủ duyên. Do vậy ở ác gặp lành là vì nhân ác đời này chưa trổ thành ác quả trong hiện tại nhưng lại hưởng được quả lành từ đời quá khứ. Ở hiền gặp dử là vì nhân thiện đời này chưa trổ thành thiện quả trong đời hiện tại nhưng lại gặt được ác quả từ đời quá khứ.

   Về việc giấy tiền vàng mã thì chỉ đốt ít để bày tỏ tấm lòng mà thôi chứ không nên đốt quá nhiều. Thiết nghĩ Tiền Mua Vàng Mã Nên Để Phóng Sinh.

   Người mất đã hơn mười năm thì rất có thể đã chuyển thế đầu thai rồi. Nếu như chưa được siêu thoát thì ý nói còn trong cảnh giới địa ngục hay ngạ quỷ. Nếu còn trong hai ác đạo này thì người thân và gia đình có thể vì họ mà ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, làm các việc thiện lành như phóng sanh, bố thí, cúng dường, in kinh ấn tống…rồi nguyện mang công đức ấy mà hồi hướng cho người quá cố.

   Khi thắp hương cho người quá cố thì nên khuyên họ xả bỏ vạn duyên mà nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương bởi vì đây cũng chính là Sự Vi Diệu Của Phật Pháp: Thân Trung Ấm Được Vãng Sanh.

   Nếu như người mất đã bị đọa vào địa ngục thì với công đức niệm Phật vẫn có thể cứu được như là câu chuyện Niệm Phật Cứu Chủ Khỏi Đọa Địa Ngục.

   Duyên âm thì không biết là có hay không nhưng cũng tùy theo nhân quả nghiệp báo của từng người mà tự chiêu cảm lấy. Nếu là có thì cũng không ngoài hai việc là báo ân hay báo thù. Nếu là báo ân thì mình đở phải lo nhưng tốt hơn hết cũng nên khuyên họ niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chớ nên bám víu theo hoài như vậy sẽ khổ cho họ thì càng tội nghiệp cho họ. Nếu là báo oán vậy thì mình phải dùng lòng từ bi mới có thể hóa giải được. Có nghĩa là mình sẽ ăn chay niệm Phật, tụng kinh, làm các việc thiện lành rồi nguyện mang công đức ấy mà hồi hướng cho họ để bù đắp lại lỗi lầm khi xưa mà mình đã làm tổn thương đến họ. Ngoài ra nếu như mình thật sự thọ trì tốt Tam Quy Ngủ Giới, hành Thập Thiện Nghiệp lại còn niệm Phật tụng kinh nữa thì sẽ có các chư vị Hộ Pháp, Phật, Bồ Tát âm thầm gia hộ cho nên sẽ không bị họ làm hại được như là câu chuyện Sự Tích Từ Bi Thủy Sám.

   Việc bùa ngãi là tín ngưỡng của dân gian chứ không phải trong Phật Pháp. Việc sử dụng bùa ngãi chỉ mang lại lợi ích trước mắt nhưng phải gánh chịu hậu quả khôn lường về sau. Do vậy nếu bạn gần gủi với các vị thầy dùng bùa ngãi thì nên cẩn thận:

   Nếu là thầy giả chỉ lừa gạt bạn nhằm kiếm chút đỉnh tiền thì bạn cũng có một cái niềm tin, hy vọng để rồi thất vọng nhưng dù sao cũng không có tạo nghiệp gì nên cũng không sao.

   Nếu lở như bạn gặp thầy thật thì là rất nguy hiểm. Ví dụ như bạn có một đạo bùa để “ép hôn”, người không thương mà cũng phải cưới vậy thì đời sau bạn sẽ trả quả là bị ép hôn trở lại. Như bạn cũng biết ép hôn là một cuộc hôn nhân không có hạnh phúc cho cả đôi bên. Nếu như bạn bị ép hôn thì bạn sẽ nghĩ thế nào? Nếu như bạn có một đạo bùa có thể đánh bài mà bách chiến bách thắng vậy thì đời này tạm thời bạn được hưởng vinh hoa phú quý nhưng số tiền đó cuối cùng rồi bạn cũng sẽ phải trả lại trong một kiếp nào đó. Nhân quả thông ba đời, tơ hào chẳng sai cho nên hãy cẩn thận chớ nên “ăn trước trả sau” thì đời sau sẽ khổ lắm như là câu chuyện Làm Thân Lừa Để Trả Nợ Cho Con Trai Suốt 18 Năm.

   Vài lời chia sẻ, hy vọng giúp ích phần nào cho bạn nhé.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 24. NKV

  Bạn Nguyễn Lương!
  Bác của NL khổ như vậy là vì chưa được siêu thoát.Vậy nên gia đình bạn nếu biết có ngôi chùa nào tổ chức lễ cầu siêu thì đăngký câầu siêu cho bác.
  Bác đói rách thì gia đình bạn mua quần áo mới tặng cho ng nghèo khổ,giúp đỡ họ có cái ăn.Rồi hồi hướng công đức đó cho bác.
  Ngoài ra,gia đình bạn cũng nên niệm Phật ,phóng sinh,làm từ thiện ,cúng dường Tam Bảo,góp tiền xây chùa tạo tượng đúc chuông,in kinh ấn tống…hồi hướng công đức đó cho bác,chắc chắn bác sẽ bớt khổ.
  Khi thắp hương cho bác thì gia đình bạn cũng nên khuyên bác niệm Phật.

  Hồi Âm
  • Nguyễn Lương

   Bạn NKV!
   Nguyễn Lương cảm ơn NKV nhiều ạ. Gia đình NL sẽ làm theo những lời khuyên có ích của NKV.
   A Di Đà Phật.

 25. Nguyễn Thị Toan

  A Di Đà Phật!Cháu chào chú Viên Trí,cháu đã hết mệt rồi.Có lẽ do cháu phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 49 cuốn để hồi hướng cho vong nhi và oan gia trái chủ nhưng do nhà có việc nên 2 tuần liền cháu bỏ tụng mà không nói gì.Hôm nay cháu xin sám hối và khất để tụng sau,rồi cháu niệm Phật thế vào thời gian tụng kinh.Lạ qúa,vậy là trưa nay cháu ngủ được và hết mệt mỏi rồi chú ạ.Cháu cảm ơn chú rất nhiều.Chúc chú an lạc tinh tấn.A Di Đà Phật!

  Hồi Âm
 26. Nguyễn Lương

  A Di Đà Phật.
  Con xin cảm ơn Cư sĩ Viên Trí rất nhiều ạ! Những lời giải đáp có ích của chú đã giúp con hiểu rõ hơn về sự việc này. Con sẽ đọc thêm những bài pháp chú cho đường link ạ.
  Về việc của bác con, con sẽ khuyên gia đình làm như những lời chú chỉ bảo.
  Còn về duyên âm ạ, qua lời giải thích của chú, con đã biết rằng dùng bùa ngải lại có hậu quả khôn lường đến vậy, và việc gì cũng đều có nhân quả. Bây giờ con bỏ bùa đạo đó đi được không chú, chú chỉ cách giúp con với ạ, con lo sợ không biết làm thế nào.
  Con rất mong chú cho con thêm lời khuyên ạ!
  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Hồi Âm
  • Cư sĩ Viên Trí

   A Di Đà Phật – Xin chào bạn Nguyễn Lương,

   Theo tín ngưỡng của dân gian thì muốn hóa giải bùa ngải thông thường người ta hay dùng tỏi, máu chó mực…nhưng ở đây mình là người học Phật, không thể nào làm tổn thương con chó được cho nên theo VT nghĩ thì bạn cứ mang đi đốt rồi lấy tro bỏ thùng rác hay thả trôi sông gì cũng được. Điều quan trọng là ngay trong lúc làm như vậy thì tâm phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục không gián đoạn để được sự gia trì của Phật Pháp nhằm tránh xảy ra sự xung đột với các chư vị quỷ thần hộ trì bùa ngãi.

   “Vợ chồng là duyên, có thiện duyên, có ác duyên, không duyên sẽ không đến. Con cái là nợ, có trả nợ, có đòi nợ, không nợ sẽ không tìm.” Do vậy khi thời cơ chín mùi thì duyên nợ sẽ đến với bạn mà thôi, cứ để tùy duyên nhé. Còn nếu như không có duyên nợ với ai thì cũng tốt chứ không có sao bởi vì Tu Là Cội Phúc Tình Là Dây Oan, vả lại Tình Ái Là Cội Nguồn Của Sanh Tử cho nên Sự Tai Hại Nhất Trên Đời Là Ái Tình Sâu Đậm.

   Chúc mừng bạn đã NHÌN THẤU được nhân quả của nhà Phật. Chúc mừng bạn đã biết BUÔNG XUỐNG những tà kiến của ngoại đạo. Chúc Mừng Bạn Đã Có Được Thân Người. Chúc mừng bạn đã trúng giải đặc biệt tờ vé số 20 con số và chỉ chờ ngày đi “lảnh thưởng” mà thôi.

   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Nguyễn Lương

   A Di Đà Phật.
   Dạ, con xin cảm tạ lời phúc đáp của Cư sĩ Viên Trí ạ!
   Con xin làm theo như lời chỉ bảo của chú ạ. Từ nay con sẽ để cho mọi việc tùy duyên theo đúng lời Phật dạy.
   Con chúc Cư sĩ Viên Trí thường tinh tấn an lạc, và đắc đạo trên con đường hành trì tu tập ạ!
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 27. ĐẶNG THANH NGA

  A Di Đà Phật. Cháu chào chú!
  Chú ơi. Cháu rất muốn tìm hiểu về đạo phật nhưng lại không biết bắt đầu nghiên cứu từ đâu ví như mình giống như con thuyền đang ở trên biển đi mãi không đến bờ.Cháu tin vào luật nhân quả mà đức phật dạy do đó ngay từ lúc này cháu muốn hiểu rõ về đạo phật và có gắng làm theo lời phật dạy. Hơn nữa, nguyện vọng của cháu là muốn thờ phật tại nhà do đó cháu muốn hiểu rõ về Phật để sau này thờ phật tại nhà mà không phạm phải lỗi gì?
  Cháu cám ơn chú?

  Hồi Âm
 28. ĐẶNG THANH NGA

  A di đà phật.
  Xin các thầy cho con hỏi
  Bình thường các cụ ta vẫn có câu “phúc đức tại mẫu”, hoặc “đức năng thắng số” có nghĩa là người mẹ làm nhiều việc tốt thì đời sau các con được hưởng có phải không a.Lại cũng có người nói con người sinh ra mỗi người mang một “nghiệp riêng”. Vậy 2 cái này có liên quan gì đến nhau không a?

  Hồi Âm
  • Cư sĩ Viên Trí

   A Di Đà Phật – Xin chào Thanh Nga,

   Các cụ ta ngày xưa thường nói:” Phúc đức tại mẫu” là ý nói: cha mẹ ăn ở nhân hậu, có đức là một tấm gương cho con cháu soi vào, nhờ đó mà con cháu cũng được học hỏi mà có phước theo cha-mẹ. Trong đạo gọi đó là cha-mẹ hành thiện là biểu pháp tốt giúp con cháu noi theo, nhờ đó cả gia đạo đều chung quả thiện phước.

   Nếu người mẹ làm các việc thiện lành rồi nguyện mang công đức ấy mà hồi hướng cho con thì sau này các con sẽ được hưởng một phần trong số ấy. Nếu người mẹ chăm chỉ làm việc để dành tiền mua nhà mở tiệm, tạo dựng sự nghiệp thì khi mẹ qua đời cũng để lại di sản gia tài ấy cho con mà thôi…cho nên đây cũng có thể gọi là PHÚC ĐỨC TẠI MẪU vậy.

   Mỗi người sinh ra đều có một nghiệp riêng. Điển hình là câu chuyện Cháu Thoát Chết Nhờ Công Đức Niệm Phật Của Bà. Như vậy thì nghiệp riêng của người cháu là bị bệnh sắp chết có phải không nè nhưng nương vào “phúc đức tại mẫu=công đức niệm Phật của bà” mà được thoát hiểm. Qua đó cho thấy trong nhà Phật có thể hồi hướng phước báo qua lại cho nhau (nhưng không thể hồi hướng cái tội nhé 🙂 ). Mỗi người đều có một nghiệp riêng (biệt nghiệp) nhưng lại cũng có nghiệp chung (cọng nghiệp).

   Thế nào là nghiệp chung và nghiệp riêng? Tất cả người phàm, ai ai cũng đều thấy nước chính là nước, có thể uống được, tắm rửa được…đó là nghiệp chung của người phàm. Nhưng chư thiên thì nhìn thấy nước chính là lưu ly đó chính là nghiệp riêng của chư thiên. Ngạ quỷ thì nhìn thấy nước chính là máu cho nên mặc dù bị khát nhưng không thể uống được, phải nhờ quý thầy tụng chú biến thủy để giải nghiệp thì mới uống nước được, đó chính là nghiệp riêng của ngạ quỷ. Ngạ quỷ nhìn đồ ăn của mình sẽ thấy như là than lửa như kinh Vu Lan nói:” …Cơm đưa chưa đến miệng và, Hóa thành than lửa, nuốt mà đặng đâu…” cho nên không thể ăn được, phải nhờ quý thầy tụng chú biến thực để giải nghiệp thì mới có thể ăn được, đó chính là nghiệp riêng của ngạ quỷ.

   Trong Những Mẫu Chuyện Linh Ứng Quán Thế Âm có câu chuyện một người thường hay thờ cúng Quán Thế Âm Bồ Tát, một hôm cả khu làng đó đều bị cháy chỉ duy có nhà của người này là không bị cháy mặc dù ở ngay chính giửa khu hỏa hoạn. Qua câu chuyện này cho thấy nhà bị cháy là nghiệp chung của người trong làng đó nhưng người thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì được Ngài che chở nên không bị hỏa hoạn, đó chính là “nghiệp riêng” của người niệm Quán Thế Âm Bồ Tát.

   Trong các mẫu chuyện về Công Đức Phóng Sanh thì có câu chuyện một người thường hay ăn chay niệm Phật, phóng sanh trong một làng chày cá. Một hôm trời mưa giông gió bão bùng, cả làng chày cá vì nghiệp chung mà bị nhà cửa cuốn trôi (giống như sóng thần Nhật Bản vậy) duy chỉ có anh chàng thật thà ăn chay niệm Phật phóng sanh thì còn sống sót và nhà cửa cũng không bị ảnh hưởng gì của cơn bão, đó chính là nghiệp riêng của anh ta vậy.

   Đức năng thắng tướng số có nghĩa là số mệnh của mình tùy theo nhân quả thiện ác của đời trước mà được biểu hiện nơi tướng số (tướng mặt, chỉ tay, năm tháng ngày giờ sinh…) nhưng nếu mình biết đoạn ác tu thiện, tạo phúc cho bá tánh, chúng sanh thì đó chính là công đức. Nương nhờ vào công đức này mà số mạng của mình sẽ chuyển đổi từ xấu thành tốt như là trong Phim Câu Chuyện Số Mệnh: Liễu Phàm Tứ Huấn

   Nếu như tướng số của mình là tốt sẳn rồi, sanh ra trong một gia đình giàu sang phú quý, mọi cái ăn cái mặc đều có người hầu kẻ hạ giống như Bảo Ngọc trong phim Hồng Lâu Mộng nhưng nếu không lo tu phước mà cứ mãi mê hưởng thụ lại còn tạo nhiều nghiệp bất thiện thì cuối cùng sẽ bị tổn đức. Khi tổn đức rồi thì cái tướng số nhà cao cửa rộng kia cũng không còn mà phải ra ngoài đường làm ăn xin vậy. Cho nên ông bà chúng ta thường nói:” Ở có đức, không sức mà ăn” vì cái phước đức sẽ sanh ra tướng số tốt, sanh ra vinh hoa phú quý. Nếu ăn ở thất đức thì cái tướng số đó từ tốt cũng sẽ trở thành xấu mà thôi cho nên mới có câu ĐỨC NĂNG THẮNG TƯỚNG SỐ là như thế.

   Nói tóm lại, bói toán, tử vi, phong thủy…hiện tại có rất nhiều nhưng thật giả khó phân. Cho dù có gặp thầy thật đi nữa thì cũng chỉ xem cho biết số mạng của mình là như thế nào mà thôi chứ không giúp mình cải tạo vận mạng. Muốn cải tạo vận mạng và làm chủ vận mạng của mình thì phải thông qua Phương Pháp Tu Phúc Tích Đức Cải Tạo Vận Mệnh.

   Vài lời chia sẻ, hy vọng giúp ích phần nào cho bạn nhé.

   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Cư sĩ Viên Trí

   A Di Đà Phật – Xin chào Thanh Nga,

   Xin lỗi bạn nhé, tại VT đang “gỏ” nửa chừng thì bận chút việc nên gửi tạm một phần để bạn tham khảo trước, do vậy câu hỏi của bạn vẫn chưa được thông cho lắm 🙂

   Trở lại câu hỏi của bạn: “Vậy 2 cái này có liên quan gì đến nhau không a?” Dỉ nhiên là có liên quan rồi. Nếu chỉ có “nghiệp riêng” mà không có “phúc đức tại mẫu” vậy thì đứa con sau khi chào đời là người mẹ đã qua đời. Phần còn lại phải sống nhờ vào số mạng của mình, nếu tốt số thì gặp vú nuôi hoặc người bà con hay ai đó có duyên để chăm sóc, nếu xấu số thì trở thành đứa trẻ mồ côi ăn xin ở ngoài đường từ nhỏ. Vả lại :” Con cái là nợ, có trả nợ, có đòi nợ, không nợ sẽ không tìm”. Do vậy cái duyên phận mẹ con cũng là do ân oán tình thù từ đời trước mà tạo thành. Nếu người con đến để báo ân thì sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sau này trở thành một đứa con có hiếu, nếu người con đến để đòi nợ thì sau này sẽ ăn chơi sa đọa, phá hoại sự nghiệp, trở thành đứa con bất hiếu. Tuy nhiên nếu người mẹ dùng tấm lòng từ bi mà che chở cho con thì đứa con tuy là đến để đòi nợ nhưng từ từ rồi cũng sẽ được cảm hóa để trở thành người con hiếu thảo. Ngược lại nếu người con đến để báo ân nhưng người mẹ thì lạm dụng ân tình để bạc đãi con, thiếu sự dạy dổ và không được gần gủi Phật Pháp thì cái ân kia từ từ cũng sẽ mòn, cuối cùng đứa con cũng sẽ trở thành bất hiếu.

   Đối với người mẹ thì không cần biết đứa con đến là đòi nợ hay trả nợ, chỉ cần mình có tấm lòng từ bi luôn thương yêu, đùm bọc, che chở cho con và dạy dổ cho chúng khôn lớn nên người thì cho dù là đứa con có đến để đòi nợ nhưng cũng sẽ được cảm hóa. Gieo nhân thiện thì sẽ gặt quả thiện mà thôi cho nên có những người mẹ đã được đứa con báo đáp thâm ân ngoài vòng dự liệu như là Câu Chuyện Nhờ Con Thành Tâm Mẹ Từ Địa Ngục Trở Về Niệm Phật Được Vãng Sanh.

   Nếu như cha mẹ mình không hành thiện tích đức để hồi hướng cho mình, không để lại gia tài sự nghiệp cho mình thì một phần cũng là do mình bạc phước (nghiệp riêng không được tốt nên mới xui khiến như vậy). Tuy nhiên cũng chớ nên vì thế mà than thân tủi phận vì không có “phúc đức tại mẫu”. Cha mẹ đã cho mình sanh mạng, có công ơn sinh dưởng rất lớn, thiết nghĩ chỉ mong sao đền đáp còn không đủ, cớ sao lại yêu cầu, đòi hỏi để làm gì.

   Phần trên chỉ đại lượt nói sơ về “phúc đức tại mẫu” theo nghĩa thô của thế gian thôi chứ trong Phật Pháp thì mọi người, ai ai cũng đều có phúc đức tại mẫu rất lớn mà không biết hưởng đó thôi. Mẫu ở đây là ý nói Mẹ Hiền Quán Thế Âm, có ngàn mắt ngàn tay với tấm lòng đại từ đại bi luôn lắng nghe âm thanh cầu cứu của chúng sanh khắp mười phương mà tùy lúc hóa thân thị hiện để khiến cho họ được tai qua nạn khỏi như trong Phim Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm. Do vậy nếu ai thành tâm xưng niệm danh hiệu của Ngài thì sẽ được tấm lòng đại từ đại bi của Ngài che chở mà khiến cho mọi việc đều chuyển dử hóa lành.

   Ngoài ra chúng ta còn có “phúc đức tại phụ” là bổn nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật nơi cõi Tây Phương Cực Lạc. Nếu ai thành tâm xưng niệm danh hiệu của Ngài thì hiện đời sẽ được tăng phước giảm tội như trong Những Chuyện Niệm Phật Cảm Ứng Mắt Thấy Tai Nghe và quan trọng hơn hết là sau này còn được Vãng Sanh Tây Phương.

   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Hướng Đạo

   Thật ra thì cũng đơn giản dể hiểu thôi. Nghiệp riêng ví như tiền, phúc đức tại mẫu ví như chiếc xe. Có tiền nhiều thì mua xe đời mới để chạy, tiền ít thì mua xe cũ chạy. Do vậy người có nghiệp riêng tốt thì sanh vào gia đình con vua cháu chúa, được cha mẹ nuông chìu, dạy dổ tốt để thành người tốt. Người có nghiệp riêng xấu thì sanh vào gia đình bần hàn, cha mẹ không dạy dổ dể sanh hư hỏng. Nếu như không phải thì hy vọng các bạn đồng tu góp ý bổ sung thêm nhé.

   A Di Đà Phật _()_

  • Nguyễn thị Lựu

   Bạn Nga thân mến,
   Mình thì thường nghe mẹ của mình nói:”con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ”, và mẹ thường hay kể lại những câu chuyện thực mà mẹ đã trông thấy và chiêm nghiệm. Mình cũng từng nghe vị thầy giảng rằng: thần thức nếu là nữ thì vì người cha mà đến nhập thai làm con gái trong gia đình họ, còn thần thức là nam thì vì người mẹ mà đến; cho nên cái duyên giữa người cha với người con gái hay người mẹ với người con trai rất là sâu nặng và vô cùng đặc biệt. Từ đó, mình suy ra như thế này, khi người mẹ chuyên làm những điều phước thiện chẵng hạn (những phước thiện này được xem là “Duyên”) thì duyên này sẽ chiêu cảm đễn những thiện nghiệp đang tiềm ẩn trong nhiều đời nhiều kiếp của những người con trai, làm cho chúng(những thiện nghiệp)có đủ duyên để đơm hoa kết trái ngon ngọt. Ngược lại,nếu người mẹ tạo nhiều ác nghiệp thì sẽ chiêu cảm đến những bất thiện nghiệp của người con trai làm chúng có cơ hội trổ quả đắng. Và hành động của người cha cũng có ảnh hưởng tương tự đến những người con gái y như vậy.
   Còn cái mà người đời ưa gọi là “số mạng” thì trong đạo Phật gọi là “duyên nghiệp” là kết quả được định hình từ những nghiệp nhân thiện ác trong tiền kiếp. Mà duyên nghiệp cũng vô thường (không có cái gì được gọi là “định mệnh”), cho nên khi ta tạo được nhiều phước đức thì “số mạng” sẽ thay đổi theo hướng tốt hơn, và ngược lại cũng như vậy.
   Theo mình hiểu thì người ta có một “nghiệp riêng” nhưng cũng có “nghiệp chung”, cho dù riêng hay chung gì thì cũng phải vận hành theo luât “Nhân-Duyên-Quả” (gọi tắt là luật Nhân Quả).
   Vài lời “tám” cùng bạn cho vui, và chúc bạn luôn an lạc.
   Nam Mô A Di Đà Phật!

 29. Dương Hóa Tệ

  Dạ thưs thầy cho con xin hỏi :
  Trước đây vì con mê cờ bạc nên đã gây ra một món nợ nần về tiền bạc.
  Hiện nay mặc dù con đã biết lỗi và rất ăn năng về việc làm của con .
  Giờ đây con rất thường tụng kinh niệm phật và sám hối. Cũng từ lúc con đau khổ quá con mới có duyên đến được với phật pháp. Thời gian qua cũng gần 1 năm .
  Giờ đây lúc nào con cũng ăn hận về việc làm của con, con cũng có việc làm, cũng vẫn trả nợ và đóng lãi cho những chủ nợ của con. Nhưng hiện nay tiền con làm ra 10 đồng thì con đóng tiền lãi đã là 9 đồng.
  Ngày tháng trôi qua, hiện nay trong cuộc sống của con không còn hi vọng vào bất cứ việc gì. Ngày nào con cũng bị những chủ nợ của con hỏi tiền lời tiền lãi, con chỉ biết làm suốt ngày để có tiền đưa cho họ. Mặc dù con rất muốn thật lòng trả hết tiền cho họ vì con cũng hiểu được quả này là do con gây ra, con chưa bao giờ trốn tránh trách nhiệm trả nợ hết.
  Việc mua bán có ngày đắt cũng như ế ẩm. Con xem cuộc đời của con là đã hết giờ đây mục tiêu của con chỉ là sống để trả nợ mà thôi. Lòng con rất chân thành hướng về Phật pháp, nhờ biết được Phật pháp mà con còn sống tới bi giờ. Đã có nhiều lần vì quá đau khổ và không còn lối thoát nào cho việc trả nợ con đã nghỉ đến cái chết cho xong. Cũng may trong lúc con tuyệt vọng nhất con đã biết đến Phật pháp. Nhưng từ đó đến nay tình hình của con cũng đỡ đi chỉ 1 phần nhỏ mà thôi
  Tất cả tiền bạc của con giờ đây đều dành cho việc trả nợ, con thật sự không còn lối thoát nào khi mỗi ngày con làm ra bao nhiêu tiền thì chủ nợ đã lấy hết 9 phần chỉ còn 1 phần để con ăn và sống để trả nợ.
  Con năm nay 35 tuổi, con không biết đường đi phía trước của con sẽ ra sao. Con đã quay đầu từ lâu nhưng vẫn không thấy được bờ, không thấy được bất kỳ tia hy vọng nào vào ngày mai
  Xin thầy từ bi chỉ cho con biết con nên làm thế nào đây. Có nên đi tiếp cuộc đời còn lại hay không hay là con đã hết. Xin thầy khai thị cho con !

  Hồi Âm
  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật – Xin chào bạn Dương Hóa Tệ, 🙂

   Bạn cứ cố gắng nhớ trì thầm câu niệm Phật (A Di Đà Phật) trong tâm thì lâu ngày sẽ cảm nhận sự an lạc mầu nhiệm. Câu niệm Phật sẽ thay thế tiền tài danh vọng trong cuộc đời của bạn mà không có chủ nợ nào có thể lấy mất đi được.

   Tự tử chết không phải là hết. Khi tinh thần bạn bị trầm cảm thì ma quỷ oan gian sẽ thừa cơ hội xúi bạn làm chuyện mờ ám như tự tử để cùng nhau bị đọa vào cảnh giới khổ đau sau khi chết. Nặng thì đoạ địa ngục khổ lắm bạn. Nên tỉnh giác.

   Khó tìm đuợc một người nào chỉ có một miếng ăn và còn biết niệm Phật hàng ngày. Nếu bạn sống được như vậy thì thật là quý lắm đó. Chư Phật Bồ Tát sẽ tuỳ duyên âm thầm che chở bạn vào ánh sáng từ bi và trí tuệ an ủi cuộc đời của bạn.

   Quá khứ đã qua
   Tương lai Phật lo
   Hiện tại niệm Phật
   Quý hơn tất cả.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 30. Đặng Ngọc Tân

  ĐỨC PHẬT CỨU MẠNG 10.000 CON CÁ

  Cha con trưởng giả Lưu Thủy trên đường đi thấy một ao nước cạn có 10,000 con cá sắp chết, 4 bề vùng vẫy. Lúc đó trưởng giả cho nước và thức ăn cho cá mà cứu được chúng rồi cá lội xuống ao. Ông trưởng giả giảng cho cá pháp 12 nhân duyên và niệm “Nam Mô Bảo Thắng Như Lai”. Về sau, 10,000 con cá ấy đều sanh lên trời Đao Lợi, chúng biết đời trước mình là cá và được cha con ông trưởng giả cho nước uống và thức ăn. Lại vì bọn chúng, ông giảng pháp 12 nhân duyên và niệm danh hiệu Phật Bảo Thắng Như Lai. Vì nhân duyên đó khiến đời sau chúng được sanh cõi trời. Đây là cách báo ân, mỗi con cá cầm một chuỗi trân châu anh lạc tới nhà ông trưởng giả Lưu Thủy dâng ngọc báu, tán hoa. Ông trưởng giả Lưu Thủy lúc đó, nay chính là Phật Thích Ca Mâu Ni; 10,000 con cá lúc đó nay là 10,000 thiên tử đều mong Phật truyền đạo Bồ Đề.

  Kinh Kim Quang Minh

  http://thuvienhoasen.org/a1796/pham-25-truyen-cua-luu-thuy

  Namo Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

  Hồi Âm
 31. Đặng Ngọc Tân

  A di Đà phật
  Cho đệ hỏi: khi mình cúng cô hồn( nhà đệ hay cúng và cúng đơn giản, không có đem hình phật ra như trong chùa) thì mình có thể tụng vài biến Chú đại bi, niệm phật và làm vài nghi thức đơn giản như trong kinh được không ạ
  A di đà phật

  Hồi Âm
  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật. Xin chào và gửi bạn Tân,

   Bạn có thể click vào cái link để tham khảo mà thực hành theo nghi thức “Cúng cô hồn” ngắn cho Phật tử tại gia nhe. Chúc bạn gieo trồng công đức được vô lượng vô biên và các chúng sanh trong cõi ác đạo sớm siêu sanh về Tây Phương Tịnh Độ.

   http://phatgiaovietnam.vn/van-hoa/nghi-le/cung-co-hon,-nghi-thuc-ngan-cho-phat-tu-tai-gia.html

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 32. Nhuận Hậu

  Kính Thưa Quý Đạo hữu

  Mình đã có gia đình và có con được 2 tuổi, nhưng lòng mình lúc nào cũng nghĩ đến chuyện thoát ly gia đình, tìm nơi thanh tịnh để trú ẩn và tu hành, mình thấy cuộc đời ở cõi Ta Bà này luôn khổ, và mình mệt mõi khi phải bon chen cho cuộc sống. Mình là người có kinh tế chính trong gia đình, mình đang muốn để dành 1 khoản nhỏ cho chống và con, 3 năm sau mình sẽ tìm nơi học đạo, tu hạnh nhưng không biết nghiệp duyên của mình có đạt được như ý nguyện không. Hiện tại mình an chay Thập Trai và hành trì kinh ngày 2 thời. Hãy cho mình lời khuyên với

  A DI ĐÀ PHẬT

  Hồi Âm
  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật. Xin chào bạn Nhuận Hậu,

   Đứa con mới 2t còn nhỏ quá cần đến sự châm sóc tình thương của người cha người mẹ, nở nào mình lại vô tình bỏ lấy bổn phận một người cha người mẹ để đi tìm đạo? Đạo Phật là đạo từ bi và trí tuệ. Vô chùa tu hành liệu bạn có thể quên tình nghĩa chồng con không khi tụng kinh? Nhất là đứa con khi bạn chưa giác ngộ tại sao nó sinh ra làm đứa con kết thành mối tình lưu luyến để biết cách tháo gỡ. Bạn không biết cách sám hối nghiệp chướng thì đi xuất gia tu hành cũng mang theo cái nghiệp chướng để cản đường đạo của bạn.

   Thật ra tu bạn tụng kinh, đọc kinh luận, nghe pháp, tư duy đạo với đời và thực hành những lời dạy trong kinh để chứng nghiệm cái lòng tin của bạn đối với Đức Phật. Cho dù bạn ở tại gia, ở chợ, ở shopping mall, ở quán ăn nhà hàng, ở chùa, ở trên núi, v.v. bạn không thể không có từ bi và trí tuệ để vào cửa đạo. Thí dụ vô chùa xuất gia gặp nghịch duyên ai nói động đến cái tự ái thì bạn sẽ sanh tâm ra sao? Bạn có “đối cảnh sanh tâm phiền não” không? Cho nên muốn tu hành là phải có từ bi và trí tuệ ở bên trong. Mà nền tảng tăng trưởng đức tánh từ bi và trí tuệ là nên phát tâm Bồ Đề. Muốn phát tâm Bồ Đề giữ cho kiên cố thì tin nên cầu oai thần tha lực của mười phương thường trụ Tam Bảo gia bị hàng ngày vì chúng ta đang sống trong thời ngũ trược ác thế sức đạo tâm còn yếu dễ bị thoái tâm Bồ Đề.

   Cũng may mắn có pháp môn niệm Phật thì ngắn gọn thù thắng nhất cho hàng Phật tử tại gia như chúng ta tuỳ duyên mà trì niệm mọi lúc mọi nơi, để cho tự tánh công đức của Bổn Nguyện Phật A Di Đà âm thầm hoá giải chuyển phiền não thành trí tuệ mà mình không hề biết. Cố gắng tùy duyên tùy sức tụng kinh niệm Phật công phu hai thời sáng tối. Tùy thuận bổn phận lo lắng cho gia đình, lấy việc “sống vì mọi người” làm niềm an lạc, lâm chung theo tâm nguyện mà tận mắt Phật A Di Đà cùng Quan Âm Thế Chí tiếp dẫn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nên nhớ Phật không phân biệt người tu xuất gia hay tại gia, hễ ai niệm Phật chân thành thì Ngài sẽ phóng quang che chỡ gia bị khiến cho “tâm” được tỉnh giác an lạc tuy “thân” còn đang sống ở Ta Bà.

   Vài dòng chia sẻ mong rằng sẽ giúp bạn tùy theo cách nhìn cuộc đời mà sẽ cảm thấy đâu cũng là đạo. Câu mà các Tổ nói: “Phiền não tức Bồ Đề” rất thật tế và lợi ích cho những Phật tử phát tâm tu tại gia.

   Lá Thư Tịnh Độ – Ấn Quang Pháp Sư
   http://www.tinhdo.net/sachdao/160-lathutinhdo.html?start=1

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 33. Dương Hóa Tệ

  Dạ con kính thưa quý thầy cùng thầy Huệ Tịnh !
  Bây giờ con thật sự không biết phải làm sao và làm thế nào để có thể thoát khỏi cảnh nợ khổ này của con.
  Con đường sắp tới của cuộc đời con, con không biết sẽ ra sao , nhưng con cũng đoán được là rất khó khăn ,vất vả và có thể sẽ không đi hết được , nếu con không gặp được sự giúp đỡ nào của chư Phật và chư Bồ Tát
  Cách đây vài năm con luôn có những hoài bão rất lớn ( mặc dù lúc đó con cũng đang cờ bạc bóng đá ). Con tính rất nhiều việc làm ra tiền không riêng gì cho con, mà cho mọi người thân trong gia đình và thậm chí là bạn bè thân tín, ai con cũng chia sẻ và giúp đỡ hết khả năng của con, trong mọi lĩnh vực nào con biết hoặc làm được, nhiệt huyết trong con đối với đời này và bạn bè người thân là rất lớn, con cũng rất thích giúp người khác những việc mà con làm được và đi chùa cùng mẹ ( dù lúc đó con chưa hiểu đạo là gì , chưa biết thế nào là nhân quả tội và phước ).
  Còn bây giờ trước mắt con , con thực sự là không thấy ngày mai,con không tính được gì hết, chỉ biết việc kiếm tiền để trả nợ, làm ra bao nhiêu là trắng tay, mỗi ngày qua đi của con nhưng một nỗi đau chua xót. Cha mẹ con giờ đã già. Chẳng những con không lo gì được cho họ mà đằng này lúc nào họ cũng lo lắng tìm cách để trả nợ cho con. Con chỉ muốn làm lại một cuộc đời mới, nhưng con chỉ sợ khi con đi rồi cha mẹ con lại bị chủ nợ kéo đến làm khó dễ. Thực sự ngoài việc đó ra con sẳn sàng ra đi, mong sao con có cợ hội làm lại một kiếp người có ích cho đời cho cha mẹ
  Con thực sự không hiểu đời này của con vì sao nên nổi.Hiện nay con thực sự không tìm ra lối thoát nào cả . Con rất thật lòng ăn năn hối cải và tha thiết làm lại cuộc đời nhưng con không biết bi giờ con phải làm gì đây nữa !

  Hồi Âm
  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật – Xin chào bạn Dương Hóa Tệ,

   Huệ Tịnh = Phật tử tại gia.

   Xin gửi cho bạn nghe cho bớt buồn vui lên

   Chuyển nghiệp, giải nghiệp và giải khổ | ĐD. Thích Trí Huệ

   Tâm hướng Phật hết mọi khổ đau – Đại Đức Thích Trí Huệ (2015)

   Nợ đời – Đại Đức Thích Trí Huệ (2015)

   Muốn khổ hay vui – Thầy Thích Trí Huệ 2015

   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Huệ Tịnh

   – Mồ Côi –

   Ba mất.
   Mẹ nó sợ tuổi xuân trôi qua uổng phí, đi bước nữa.
   Nó về ở với Nội.
   Nội già. Nó làm tất cả.

   Nó giống người Châu Phi – đen trùi trũi!
   Có người hỏi: “Mày có buồn không?”.
   Nó yên lặng nhìn xa xăm…

   Một chiều, nó dẫn về một con bé, nhỏ hơn.
   Nội nhìn nó ngạc nhiên…
   Nó ngậm ngùi: Con còn có Nội – nó chẳng còn ai…..

   (Sưu tầm)

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 34. Dương Hóa Tệ

  Cám ơn Huệ Tịnh rất nhiều đã đọc và trả lời những thắc mắc của con.
  Quay đầu là bờ , chỉ đúng trong 1 vài trường hợp có phải không ạ
  Con thực sự không thấy ngày mai.
  * người gieo nhân khổ = nhận lấy quả khổ (dù không biết lỗi và không sửa sai hay không )= người gieo nhân khổ = nhận lấy quả khổ ( cho dù có lòng thành sám hối và đã hết sức cố gắng để sửa sai )vậy 2 loại người như trên có phải đều nhện lấy 1 kết quả như nhau không ?

  Hồi Âm
  • Cư sĩ Viên Trí

   A Di Đà Phật – Xin chào bạn Dương Hóa Tệ,

   Đúng vậy:” Khổ hải vô biên, hồi đầu là bờ”. Hồi đầu rồi mà vẫn chưa thấy bờ là tại sao? Bởi vì chữ “bờ” ở đây có nhiều nghĩa, từ thô tới tế, từ cạn tới sâu. VT xin mạn phép trình bày phần thô và cạn nhé:

   Bờ giác ngộ: ý nói mình phải biết phá mê khai ngộ. Có nghĩa là cái khổ thì vẫn có nhưng chỉ có khổ thân chứ không có khổ tâm, không có phiền não vì mình thật sự đã nhìn thấu nhân quả do mình tự làm tự chịu nên hoan hỉ mà chấp nhận chứ không còn ấm ức, than thân tủi phận nữa. Tâm mình có quá nhiều vọng tưởng, phiền não, đó cũng có thể tạm gọi là mê. Khi niệm Phật thì tâm trở nên thanh tịnh nên được sự an lạc nơi tự tâm đó cũng có thể tạm gọi là ngộ vậy.

   Bờ giải thoát: ý nói mình phải biết buông xuống thì mới được tự tại ngay trong hiện đời. Ví như khi xưa vì ham mê cờ bạc như anh Đạt ở trên mà khiến mình lúc nào cũng bị tiền bạc sai sử và khống chế. Hôm nay mình đã giác ngộ rồi nên đã được giải thoát khỏi sự cám dổ của cờ bạc. Đối với sắc đẹp, rượu chè, danh vọng…mình cũng đều có thể nhìn thấu và buông xuống như vậy, sau đó biết tùy duyên mà đón nhận vậy thì sẽ được tự tại ngay trong hiện đời.

   Bờ giác ngộ và bờ giải thoát mà VT nói ở phần trên cũng chỉ là tạm thời ví như mình từ ở dưới nước mà mới quay đầu về để thấy cái bờ tạm thời là chiếc thuyền từ của tam bảo như ví dụ ở đây. Nương theo chiếc thuyền này mà mình sẽ được ra khỏi sanh tử luân hồi, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì đó mới là bờ giác ngộ giải thoát cứu cánh viên mãn tuyệt đối vì khi đó mới thật sự là đã chuyển phàm thành thánh, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui vĩnh viển.

   Vài lời chia sẻ, hy vọng giúp ích phần nào cho bạn.

   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Tịnh Thái

   Ngày mai là Quả, hôm nay là Nhân. Cho nên ko nên quá lo lắng về ngày mai, mà hãy tập trung tinh thần, sức lực sống thật trọn vẹn thành 1 người TỐT trong NGÀY HÔM NAY mà thôi.

   Thế nào là 1 người Tốt? Làm thế nào để có thể thay đổi vận mệnh của mình? Bạn ko thể ko đọc cuốn sách nhỏ này, nếu thật sự thành tâm cung kính đọc cuốn này thì nhất định sẽ có được lợi ích:

   http://phapamgiaithoat.com/ebook/Lam-Chu-Van-Menh-TT-Thich-Minh-Quang-Dich.pdf

   Tất cả những câu hỏi của bạn đều được giải đáp trong cuốn sách này rồi. Bạn nên xem thật kỹ và nhiều lần nhé.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật – Xin chào bạn Dương Hóa Tệ,

   Trong cuộc đời có khi mình gieo nhân tốt có lòng từ bi muốn giúp đỡ gia đình anh em mà vẫn bị thiệt thòi quả khổ đến với mình đó.

   Cá nhân Huệ Tịnh 15 năm về trước bị thiệt thòi mất hết uy tín thẻ tín dụng (credit) cũng vì có lòng muốn đứng tên ra để giúp ông anh làm ăn quán karaoke. Ông anh làm ăn thất bại ảnh hưởng đến cái tên mình thành ra không đủ tài chánh để trả lại tiền nợ vai credit. Credit rất là quan trọng đối với tất cả mọi người sống bên nước ngoài. Nếu bị mất thì muốn làm cái gì cũng khó khăn phiền phức lắm. Cũng vì chuyện xảy ra như vậy cộng thêm vừa bị mất việc làm (job) hoàn cảnh gió nghiệp đưa đến áp lực phiền não quá mà hôm xưa HT bị động tâm thoái chí quên tu pháp môn niệm Phật cho đến năm 2014. Thời gian hồi đó mình cũng bị nghiệp ác xuất hiện gặp bạn bè giang hồ, quen biết nhiều em xinh đẹp do đặt tay vào cái quán karaoke để tháo gỡ nợ credit. Tánh xấu nở ra như cờ bạc (xém hết tiền để mua nhà), ăn chơi nhậu nhẹt, hút thuốc phê, nói chung là phức tạp phức tạp.

   Bị trải nghiệm qua rồi bây giờ sóng gió yên tịnh lại mình mới ngộ ra một điều, ai ai cũng đang mang theo trên người những chủng tử nghiệp thiện ác lẫn lộn chung hết cả. Có người thì pha nhiều thiện hơn ác, có người thì cân đối và có người thì toàn là ác ít thiện. Khi chủng tử đủ duyên thì nó sẽ nở ra để chúng ta chiêu cảm thọ lãnh vào thân và tâm dễ bị chi phối sanh phiền não vui mừng buồn sầu. Cho nên trong kinh có nói: “Nghiệp lực chúng sanh bất khả tư nghì” là vậy. Nghe thì hiểu sơ sơ chứ khi trải nghiệm qua và tư duy thiệt kỹ mới hiểu đôi phần.

   Bạn cờ bạc cá độ đá banh (soccer) thất bại là điều đương nhiên vì đó là nhân ác trước sau gì cũng hái quả khổ. Hôm nay ăn $1000 US, ngày mai thua lại $1500 sanh tâm bực tức buồn sầu muốn chơi tiếp để lấy lại vốn. Cái bẫy đó mình bị qua rồi cũng hiểu thôi bình thường. Nhưng cái mà mình chưa bao giờ hiểu qua đó là đi vai nợ dân giang hồ mà bắt buộc phải trả lại (mượn 1 lãi 10 = cắt cổ).

   Giải phóng tiền nợ thì chắc chắn cả đời bạn không thể nào làm được. Nhưng giải phóng tâm phiền não trầm cảm mất hết niềm tin thì chỉ có thuốc Di Đà hoặc Quan Âm làm chánh. Đọc kinh, nghe Diệu pháp làm phụ thì bệnh tâm lý phiền não của bạn sẽ hy vọng giải thoát an lạc.

   Tiền tài vật chất, dục vọng chỉ là nhất thời có đây rồi lại mất. Không mất bây giờ trước sau gì cũng sẽ mất vì ai cũng phải chết. Nhưng cái mà không thể mất đó là cái “tâm linh”. Cái tâm linh ấy đem lại niềm an lạc giải thoát vô tận mà không một ông tỷ phú nào trên đời có thể mua được. Bạn nên tư duy điều đó mà trân quý cái ơn nặng của mười phương Tam Bảo đã giúp bạn vào trang DVCT để gặp các bạn hiền như VT, TT, v.v. cùng nhau chia sẻ tâm sự nhắc nhở con đường quay về nội tâm mà sống chứ không nên hướng ngoại cầu vật chất tiền tài để chiêu cảm quả khổ đau.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 35. nguyễn hảo

  kính thỉnh sư thầy? xin thầy cho con một pháp danh? thay cho con quy y vói? nam mô a di da phat

  Hồi Âm
  • kim vân

   A DI Đà Phật.
   Bạn Hảo!
   Bạn có thể đến 1ngôi chùa gần nhà bạn ở,hỏi Thầy xem bao giờ có lễ quy y,rồi bạn đăng ký.Khi quy y ,sư thầy sẽ cho bạn pháp danh.
   A DI Đà Phật.

 36. Dương Hóa Tệ

  Kính thưa quý thầy cùng quý sư huynh đạo hữu thân mến !
  Con ,đệ RẤT CHÂN THÀNH CẢM ƠN những lời chia sẽ chân thành , vàng ngọc của quý vị
  Cho đệ hỏi thêm 1 tí .
  Đệ mới hơi thông suốt 1 tí xíu ít.
  Nếu đệ quỳ trước bàn Phật (ở nhà vẫn có đầy đủ, do mẹ của đệ thờ rất lâu rồi)
  Rồi sau mỗi thời trì kinh,chú – đệ xin hồi hướng tất cả các công đức, phước đức cùng tất cả những quả báo tốt đẹp nhất của đệ từ vô thủy kiếp trước đến nay để hồi hướng về việc cho đệ có thể mau chóng có được cách giải quyết hết những khoản nợ ,do đệ vô minh mà gây ra hay không ? Nếu có thể thì nguyện như thế nào , xin quý sư huynh đạo hữu chỉ đệ với .
  Thường là đệ hồi hướng cho tất cả các oan gia trái chủ của đệ + của gia đình + cửu huyền thất tổ của gia đình đệ va tất cả pháp giới chúng sanh . Nhưng có lẽ việc này hơi lớn quá tầm của đệ, nên đệ chẳng thấy được cái gì chút xíu xíu gọi là cảm được.
  đệ có nghiên cứu kinh nhân quả 3 đời và theo sự hiểu biết ngu si của đệ – Đời này đệ có đủ lục căn , cha mẹ gia quyến đầy đủ , nhà có ,công việc có, xe có , vợ có … chắc là đệ cũng có chút phước đức đời trước – đệ đoán là vậy thôi .
  Vậy có thể hồi hướng hết để giải quyết vấn đề của đệ được không ?
  Thế gian mấy huynh càng nói ra đệ càng cảm thấy chán nản .Bởi vì đã làm thân người, mà lại vô minh và tham sân si như đệ thì … quá tệ . Thật ra đệ có pháp danh là Tuệ Thông lúc trước chỉ theo me hiếu kì đi chùa chơi thôi chứ chả biết là pháp danh là gì nửa, vào chùa, mẹ kêu gì làm đó.Tại đệ thấy cũng chả sao . Từ ngày đệ lâm vào nợ nầng những lúc buồn quá đệ suy nghỉ nếu hôm đó đệ quy y và đúng chánh pháp như vậy thì đâu nên nổi này !
  Nhờ quý vị sư huynh chỉ giúp cho đệ , để đệ có thể mau chóng vượt qua cơn khó khăn này, để từ đây về sau đệ có thể theo chân của mấy huynh cố gắng tu tập để về kịp chuyến đò sang Tây ! Nam mô a di đà Phật.
  * Nếu đệ hồi hướng được như sở nguyện .1 – 2 năm nửa hoặc thậm chí nếu Đức Phật A Di Đà có thương xót cho đệ 1 vé vớt hạng chót đi liền đệ cũng nguyện xin theo – đệ chán thế gian này lắm lắm rồi !

  Dạ cũng xin thưa thêm với chư huynh đạo hữu ! Sư phụ quy y của đệ đã mất rồi . Nên đệ chẳng biến phải thỉnh giáo ai nửa !

  Đệ cũng có 1 ngu kiến nữa là đệ sau khi trì kinh chú xong đệ có nguyện tha thứ hết cho tất cả những chúng sanh nào đã làm tổn hại , thíu nợ ân tình hay dù bất cứ nợ gì gây hại đến đệ từ vô thủy kiếp trước đến nay , đệ đều tha thứ hết và bỏ qua hết những ân oán xưa kia đệ không cần ai trả hết! Bởi vì theo suy tính dốt của đệ , đệ đang thíu nợ rất khổ sở , nên những ai sẽ thíu nợ ( bất cứ nợ gì ) để mà trả cho đệ chắc chắn sẽ cũng đau khổ vì theo luật nhân quả – chắc chắn sẽ có người thíu đệ ( dù đệ không biết ai và thíu cái gì ) bởi vì trong 6 nẻo luân hồi này ai cũng trả vay – vay trả hết.
  Nhưng cái xấu lại linh hơn , vợ đệ ngày càng lớn lối cái Tôi ra hay chỉ trích đệ mặc dù thường là đệ lăng im ( bởi vì nhân này là do đệ mà ra )Còn những gì đệ đang khó khăn đối mặt là không hề giảm , đệ rất buồn và cầu xin quý huynh đạo hữu chỉ dạy cho đệ ! Chân thành cám ơn quý Huynh

  Hồi Âm
  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật – Xin chào bạn Dương Hóa Tệ,

   Dương Hóa Tệ: “Thật ra đệ có pháp danh là >> Tuệ Thông << lúc trước chỉ theo me hiếu kì đi chùa chơi thôi chứ chả biết là pháp danh là gì nửa, vào chùa, mẹ kêu gì làm đó."

   Bạn cố gắng tham khảo, tư duy và thực hành đi rồi sẽ tự khai tâm ra.

   (1)
   Bồ Tát sợ nhân
   Chúng sanh sợ quả.

   (2)
   Dùng trí "Tuệ" soi lý
   "Thông" những lời Phật dạy
   Tín tâm thực hành theo
   Thành tựu tâm Bồ Đề.

   (3)
   Phát tâm Bồ Tát nguyện
   Tu tập các công đức
   Hồi hướng khắp chúng sanh (1 nguyện không lay động)
   Đồng sanh về Cực Lạc.

   ——————————————

   Có trách hãy trách chính mình – Thích Trí Huệ

   Đời Tăng lữ – Thanh Sử

   (Ngày nào mình cũng nghe ca khúc này để mở rộng tâm hồn rất có hiệu quả xin chia sẻ với bạn)

   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Monique TT

   Chào bạn Duơng Hoá Tuệ -Tuệ Thông,
   Nhìn những gì bạn viết M biết bạn đang rất rối và Bạn đang níu vào cái phao Phật Pháp . M có vài dòng muốn viết cho bạn:
   – những gì bạn gây ra mà bạn còn có cơ hội trả tức là bạn có Phuớc rồi, hãy ráng trả nợ! Đừng bao giờ mệt mỏi, lo lắng khi phải trả nợ vì Nợ là phải trả, ko ai giúp bạn thoát ra đuợc ngoài bản thân bạn!
   – cha mẹ là hai vị Phật mà bạn cần tôn kính, yêu thuơng! Bạn đã làm cha mẹ buồn và lo lắng thì bây giờ bạn phải cố gắng sống sao để cha mẹ thật yên tâm rằng bạn sẽ không đi sai đuờng thêm 1 lần nữa! Cha mẹ là nguời luôn tha thứ lỗi lầm của con và cũng là những nguời luôn hạnh phúc, tự hào khi con mình biết sửa sai cũng như vuợt qua khó khăn trong cuộc sống!
   – có một câu nói mà M luôn nói với bạn bè, đồng nghiệp, anh chị em trong nhà là “những nguời con có hiếu sẽ không bao giờ khổ”! Và mọi nguời đều đồng ý với M điều đó! Bạn hãy nhìn xung quanh bạn xem, có phải M nói đúng không? Nếu bạn thấy đúng thì bạn đã có huớng giải quyết cho khó khăn của bạn rồi đó 🙂
   – M truớc đây cũng như bạn, 6 năm trời M ko nhớ mình có Pháp danh là gì cho đến ngày vị thầy đáng kính đã làm lễ quy y cho M viên tịch! M sám hối rất nhiều bằng cách cố gắng thực hành Tam quy, ngũ giới và niệm Phật nhiều nhất có thể!

   Khi viết những dòng này M thật tâm xin chư Phật, Bồ tát mang ánh sáng đến cho gia đình thân yêu của bạn!
   Nam mô A Mi Đà Phật

 37. nguyễn hảo

  có gi khó khăn đâu bạn bỏ hết làm lại từ đầu vợ chồng đồng tâm trả nợ mọi chuyện xẽ ổn thôi a di đà phật

  Hồi Âm
 38. Quảng Mai

  Kính gửi Cư sĩ Viên Trí.
  Cho Cô hỏi pháp môn niệm phật tức là mình chỉ ngồi niệm phật thôi phải không, vì cô không rõ nên hỏi chỉ giúp dùm Cô nha. Cám ơn Cư Sĩ.

  Hồi Âm
  • Cư sĩ Viên Trí

   A Di Đà Phật – Xin chào cô Quảng Mai,

   “Pháp môn niệm phật tức là mình chỉ ngồi niệm phật thôi phải không?” Với cùng một câu hỏi như thế này sẽ có rất nhiều câu trả lời khác nhau tùy từng trường hợp cô nhé.

   Nếu như cô hỏi trên mạng thì người ta đâu có biết tâm ý của cô là như thế nào nên sẽ nương theo câu văn mà cô đặt ra rồi sẽ trả lời đại khái đơn giản là như thế này: ” Không nhất thiết phải ngồi mà bất luận là đi đứng hay nằm hoặc đang làm việc cũng có thể niệm Phật được”. 🙂

   Nếu như cô đến chùa gặp một vị minh sư mà có “tha tâm thông”, thấy được trong lòng cô chỉ muốn niệm Phật nhằm mong cầu được tai qua nạn khỏi, gia đạo bình an, tiền tài vô như nước…và câu hỏi đó có ngụ ý rằng :” Muốn được như vậy thì CHỈ CẦN NGỒI NIỆM PHẬT THÔI, không cần phải xin sâm, bói quẻ hay chọn hướng, coi ngày giờ tốt xấu gì cả…” thì thầy sẽ trả lời:” Phải rồi! Tuy nhiên Người Niệm Phật Không Mong Cầu Phước Báu Thế Gian“.

   Nếu như cô đến chùa gặp một vị minh sư mà có “tha tâm thông”, thấy được trong lòng cô chưa có Chân Tín, Thiết Nguyện và Buông Xuống Vạn Duyên và câu nói đó có ngụ ý rằng :” CHỈ CẦN NGỒI NIỆM PHẬT THÔI, bởi vì ngay khi ngồi niệm Phật thì thân tâm đều an lạc như vào thiền định vậy là tốt quá rồi, có phải không?” thì thầy sẽ trả lời :” Phải rồi! Tuy nhiên Niệm Phật Phải Cầu Sanh Tây Phương Cực Lạc và cũng nên biết qua về Hai Điều Kiện Cần Có Để Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc.

   Nếu như cô đến chùa gặp một vị minh sư mà có “tha tâm thông”, thấy được trong lòng cô có đầy đủ Chân Tín, Thiết Nguyện, Buông Xuống Vạn Duyên…rồi và cái ý của cô nhằm muốn hỏi :” CHỈ CẦN NGỒI NIỆM PHẬT THÔI, không cần phải kiêm thêm nhiều thứ khác…” thì lúc đó thầy sẽ trả lời:” Phải rồi! Người Niệm Phật Chớ Nên Tụng Nhiều Kinh Đọc Nhiều Chú“.

   Nếu như cô đến chùa gặp một vị minh sư mà có “tha tâm thông”, thấy được trong lòng cô không muốn làm việc thiện và câu nói đó có ngụ ý là “CHỈ CẦN NGỒI NIỆM PHẬT THÔI, không cần làm việc thiện, có phải không?” thì lúc đó thầy sẽ trả lời:” Phải rồi! Tuy nhiên Ngoài Niệm Phật Nên Làm Thêm Điều Thiện Và Hồi Hướng“.

   Nếu như cô đến chùa gặp một vị minh sư mà có “tha tâm thông”, thấy được trong lòng cô thì chỉ mong sao cho sớm được lành bệnh và câu hỏi đó có ngụ ý là “CHỈ CẦN NGỒI NIỆM PHẬT THÔI thì sẽ hết bệnh, không cần đi bác sĩ nữa vì bác sĩ cũng đã bó tay” thì thầy sẽ trả lời: Phải rồi! Tuy nhiên Niệm Phật Cầu Hết Bệnh Sẽ Mất Phần Vãng Sanh.

   Nếu như cô đến chùa gặp một vị minh sư mà có “tha tâm thông”, thấy được tâm trí cô không được minh mẫn, học đâu quên đó và câu hỏi đó có ngụ ý là “CHỈ CẦN NGỒI NIỆM PHẬT THÔI khỏi phải học gì hết vì có học cũng không hiểu được gì” thì thầy sẽ trả lời: Phải rồi! cứ chân thật mà niệm Phật cầu sanh Tây Phương đi, không cần phải lo ngại nhiều vì khi xưa đã có tấm gương Chàng Ngốc Thật Thà Niệm Phật Được Vãng Sanh.

   Ở đây VT đâu có “tha tâm thông” đâu thì làm sao biết trong tâm ý cô hiện tại là như thế nào cho nên chỉ có thể trả lời đại khái là: “Phải rồi! Pháp môn niệm Phật rất là thù thắng vì thu nhiếp hết cả ba căn thượng trung hạ lại rất đơn giản vì CHỈ CẦN NIỆM PHẬT THÔI. Tuy nhiên nếu có thời gian rảnh, cô nên chịu khó tìm kinh sách để đọc, tham khảo thêm lời khai thị của các vị Tổ, nghe các bài giảng của quý thầy hoặc đọc các bài pháp ở trang mạng này mỗi ngày một chút thì từ từ rồi sẽ được khai ngộ (giải hành tương ưng).”

   Khi xưa anh chàng Vương Đầu Ngốc vì quá si khờ tuy nhiên đã niệm Phật và được vãng sanh. Nếu chúng ta bắt chướt như anh ta thì chưa chắc. Tại sao? Vì anh ta chỉ có một khuyết điểm là si khờ nhưng lại có rất nhiều đức tính tốt mà mình chưa chắc đã có được:
   – Cho tiền mà không biết đếm chứng tỏ anh ta không có tâm tham.
   – Khi đang ngủ mà bị thầy đánh, bảo thức dậy niệm Phật thì anh ta ngoan ngoãn nghe lời, chứ không cải lại chứng tỏ là không có sân.
   – Thầy bảo quét sân thì quét sân, lượm củi thì lượm củi chứ không hề nghĩ rằng thầy lợi dụng mình. Nói chung thầy bảo sao thì đều vâng vâng dạ dạ chứng tỏ là luôn giử tâm cung kính, không có cống cao ngã mạn. Không tranh cải, không thấy lỗi người, không nói lỗi người, chỉ xét lỗi mình…cho nên trong tâm chàng vốn không hề ghét ai. Bởi vì Nếu Tâm Còn Ghét Người Sẽ Không Vãng Sanh.

   Nói tóm lại, Pháp môn niệm phật tức là “chỉ cần Niệm Phật mà thôi”. Tuy nhiên nếu có thời gian rảnh, cô nên chịu khó tìm kinh sách để đọc, tham khảo thêm lời khai thị của các vị Tổ, nghe các bài giảng của quý thầy hoặc đọc các bài pháp ở trang mạng này mỗi ngày một chút thì từ từ rồi sẽ được khai ngộ (giải hành tương ưng).”

   Vài lời chia sẻ, hy vọng giúp ích phần nào cho cô nhé.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 39. Dương Hóa Tệ

  Cảm ơn quý huynh đạo hữu !
  Mỗi lời chia sẽ của quý huynh như một liều thuốc rất hữu ích với đệ và một số bạn hữu đồng tu.
  Có những người chưa nói lên những dòng tâm sự của mình có lẽ vì một nguyên do gì đó, nhưng cũng thường xem trang web này để rút ra những bài học cũng như là hướng đi riêng cho cuộc sống mình. Việc giải đáp thắc mắc của Quý huynh đạo hữu đồng tu giống như những thầy thuốc đã và đang cứu giúp những
  chúng sanh còn lầm đường lạc lối trong thế gian này. Thế gian hữu tình ắc có vô tình. Đệ xin nêu ra 1 câu chuyện để xin thuốc giải của quý huynh :
  1 – Đệ đang thíu ông A 10 trái xoài . Cho nên đệ phải trồng cây xoài để có trái mà trả ( thíu tiền = kiếm tiền để trả không thể khác hơn được )
  2 – Hằng ngày đệ chăm bón cây xoài ( = thật tâm hối cải để mong sớm chuộc lại lỗi lầm mình – để trả mau chóng trả hết nợ).
  Nhưng cây xoài chưa đủ thời gian để ra trái mà chỉ trổ được bông .
  3 – Và hằng ngày ông A đến đòi xoài ,do chưa có trái nên ông A lấy bông đỡ – tạm tính là lãi
  4 – Ngày tháng trôi qua cây xoài của đệ trồng không thể có trái được bởi vì hằng ngày có bao nhiêu bông thì đã bị ông A đến lấy . Mặc dù đệ có xin ông A cho đệ thời gian để cây xoài ra trái và trả cho ông . Nhưng không được sự đồng ý của ông A. Mà trái lại còn nhận những lời như :
  ” Tao lấy lãi = bông xoài như vậy mỗi ngày đã là nể mặt mày lắm rồi đừng đòi hỏi gì thêm, không bàn gì hết ”
  5 – Nếu như vậy thì cho dù năm tháng trôi qua , 10 trái xoài mà đệ thíu ông A vẫn còn nguyên đó , mà bông xoài thì mỗi ngày ra bao nhiêu hết bấy nhiêu
  6- Tất nhiên là đệ chỉ có khả năng chăm lo cho 1 cây xoài đang kể trên . Nếu muốn trồng thêm vài cây nữa để mau có trái thì hoàn cảnh của đệ bây giờ không ai cho mượn đất để trồng , không ai tiếp hạt giống và phân bón . Tất nhiên là bản thân đệ không có đất và hạt giống rồi
  Đời người có ai đếm được bao nhiêu mùa xuân tới . Đã là vô thường có khi ngày hôm nay đây, còn đôi dòng chia sẽ với quý huynh, ngày mai có lẽ là đang ở một cảnh giới khác rồi . Trên thế gian này, bất cứ vật gì cũng có bảo hành và thời hạn sử dụng .
  Chỉ có đời người là không bảo hành và không biết khi nào hết hạn mà thôi .
  Giải sử như :
  1 – Có một ông B ( mà đệ hằng mong là chư Phật và chư Bồ Tát ) nói với ông A là bảo lãnh cho đệ trong 2 năm không đến lấy bông xoài của đệ. ( tất nhiên là chư vị đó có thần thông đã nhìn thấy sự thật tâm trồng xoài để trả nợ của đệ mà người đời không nhìn thấy )
  2 – Thì hằng ngày bông xoài của đệ không mất và nhờ đó ra trái xoài , 1 rồi lại 2 , 3 và nhiều nhiều nữa
  3 – Kết quả 10 trái xoài đệ có thể trả cho A và thêm 10 trái lãi nữa .
  Và vui thay những trái xoài chưa chín và sắp chín của đệ còn lại trên cây , có thể để dành lại cho cha mẹ , vợ con , người thân và những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mà đệ gặp phải .
  Nếu vậy bồ tát đâu chỉ cứu có mình đệ mà còn cha mẹ, vợ con và những người khó khăn khác nữa. Và thêm chắc 1 điều nữa là cuộc đời của đệ từ đây sẽ và luôn luôn sống chánh tín dạy dỗ khuyên bảo con cái người thân và bạn bè một lòng chánh tín hướng về Phật pháp.
  Như vậy cũng là một việc mà đệ hiểu vì sao có câu : Cứu 1 mạng người có lỗi ,hối cải còn hơn xây 9 kiểng chùa
  Mong quý huynh đạo hữu hoan hỉ xem qua !

  Hồi Âm
  • Phước Huệ

   Xin chào bạn Dương Hoá Tệ,
   Lời thật mất lòng, thuốc đắng hết bệnh, mong bạn đừng giận PH nhé.
   Có lẽ bạn đừng nên trông chờ vào phép nhiệm màu. Không phải là không có sự nhiệm màu. Hoàn cảnh bạn đang rất khó khăn, nếu phép nhiệm màu xảy ra, như vậy bạn đã giải quyết được vấn đề của mình một cách dễ dàng. Nếu từ đời này qua đời khác, cứ phép nhiệm màu giúp bạn như thế thì sẽ chẳng bao giờ bạn “lớn” lên được. Nếu bạn thật sự sám hối việc mình đã làm thì hãy “nghiến răng” mà sống, trả nợ mà, đâu có dễ dàng. Mình xin có vài dòng góp ý như sau.
   – Người chủ nợ vẫn còn nhân đạo khi còn chừa đủ tiền cho bạn tiếp tục sống, và Tu. Việc bạn được sống để tu là tối quan trọng. Nếu họ hung hãn không cho bạn sống, đời sau liệu bạn có cơ hội nghe đến chữ “Phật” không.
   – Mình đã gây nợ, đừng mong người ta nương tay với mình. Giống như bạn bị hình phạt mà còn có ý kiến… ” Đánh tui nhẹ nhẹ thôi!”. Nghĩa là mình không ở vị trí thương lượng gì được, may thì người đánh nhẹ, không may thì người đánh mạnh. Bạn bị người ta đối xử như vậy thì nên tự trách mình trong quá khứ đã gieo nhân không tốt, chứ đừng trách người.
   – Chấp nhận hoàn cảnh thực tế, nghĩa là làm trả nợ tới chết luôn. Bạn lo lắng cho cha mẹ, vợ con là điều đáng quý, nhưng bạn không có lựa chọn khác thì cũng không phải lỗi ở bạn. Cha, mẹ, vợ của bạn cùng chịu khổ với bạn như vậy thì cũng là do nhân không tốt họ đã gieo trong quá khứ.
   – Cha, mẹ, vợ của bạn và bạn có thể nào làm thêm để kiếm thêm 0.5 hay 1 đồng không?
   – Bạn cố gắng bố thí, có thể bạn sẽ nghĩ, ăn không đủ làm sao bố thí, chính vì nghĩ như vậy mà bạn bây giờ mới bị thiếu hụt đó. Thay đổi cách suy nghĩ lại, bạn có thể đem thức ăn thừa, quần áo cũ cho người vô gia cư, cho chim ăn bánh mì vụn, hay cơm thiu…. Bố thí tiền, hoặc thời gian, sức lực, thực phẩm,…
   – Đừng có cầu Phật gia hộ để có phép màu trả hết nợ, mà hãy cầu Phật gia hộ cho bạn đủ sức khoẻ để trả nợ, và đủ tín, nguyện, hạnh để vãng sanh.
   – Bạn đừng có “mặc cả” với Phật, Bồ tát nữa, kiểu như giúp bạn đi thì bạn mới tin, mới tu, mới giúp người khác,… như vậy không nên chút nào. Bạn nên nghĩ cho kỹ mà sám hối cái suy nghĩ lệch lạc như vậy. Bạn suy nghĩ như vậy thì làm sao mà có phép màu.
   – Tất cả những khó khăn bây giờ của bạn đều không ngăn cản việc bạn vãng sanh, đừng đợi đến lúc mọi việc êm xuôi, trả nợ xong rồi mới tu, vì mạng sống chỉ trong vòng hơi thở.
   Tóm lại, con đường của bạn rất gian nan, vất vả, nhưng không ai đi thay bạn được đâu. Nếu phép màu không đến thì hãy tự trách mình không đủ chân thành, không đủ phước duyên, chứ đừng trách Phật, Bồ tát không linh.
   Cố gắng lên nhé.
   Nam Mô A Đi Đà Phật.

 40. Monique TT

  Chào bạn Duơng Hoá Tuệ,
  Theo như câu chuyện của bạn M thấy vầy nè:
  -Thật ra cây xoài bạn mới trồng, nếu mong lấy trái sớm thì tuổi thọ cây sẽ ngắn! Có thể bạn có xoài để trả cho ng ta, nhưng bạn sẽ không có trái ngọt để con bạn ăn! Và có khi cây xoài chưa đủ 10 trái đã chết!
  – Ông ấy lấy những cái hoa đầu tiên của bạn làm cho bạn mất thêm thời gian chăm sóc, nhưng thật ra nếu bạn từng trồng cây bạn sẽ biết, muốn có trái ngon tốt thuờng ng ta phải ngắt bớt hoa hoặc trái đi để có trái ngon! Hãy nghĩ là ông ấy đang giúp bạn chăm cây xoài! Và sau thời gian, khi cây bạn cao lớn rất nhiều hoa thì lẽ nào ông có thể lấy hết đuợc , đủ duyên thì quả sẽ trổ thôi không cách gì khác đuợc.
  – Phật ở tại tâm, khi tâm Phật bạn lớn thì tự khắc ông B xuất hiện! Yên tâm bạn nhé! Không chừng khi đó bạn lại là ông B của ng khác
  Chúc bạn vững tin nhân quả và Phật pháp
  Monique TT

  Hồi Âm
  • Dương Hóa Tệ

   Cảm ơn Huynh đã chỉ bảo !
   Trong thân tâm của đệ là có Phật,có luân hồi có nhân quả .Có tin sự nhiệm màu linh ứng Phật Pháp.
   Đệ đã từng nghe kể và đọc rất nhiều câu chuyện của phật pháp nhiệm màu.
   Nhưng đệ có 1 hối tiếc là trong đời của đệ, nhừng lúc đau khổ , khó khăn nhất không biết vượt qua thế nào, thì một lần nữa sự nhiệm màu KHÔNG XUẤT HIỆN !

  • Dương Hóa Tệ

   Nếu vậy đệ xinh ví dụ cụ thể hơn :
   1 – Một ngày đệ làm được 10 đồng
   2 – Ông A đến lấy 9 đồng, còn 1 cho đệ ăn CHỈ để sống và trả nợ tiếp
   3 – Rồi năm tháng trôi qua , đệ ngày một già đi sẽ đến lúc bệnh nhẹ rồi nặng. Rồi chết, lúc đó đệ phải làm sao đây ( tinh thần đau khổ, thể xác mệt mỏi , sống không yên vui làm sao sống lâu + khỏe mạnh được )!
   Đó là chưa kể đến cha mẹ đệ ngày sẽ già , sẽ rất cần sự chăm sóc và chăm lo của đệ nữa , lại chưa kể đến vợ đệ !
   Đệ đã thông suốt rất nhiều điều từ cuộc sống này, nhưng bài toán cuộc đời của đệ là quá sức đối với đệ !
   Nếu một ai đó cho đệ 1 cách hóa giải cuộc đời này và bắt đệ chết đi mọi thứ ổn = OK i’m ready !

  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật – Xin chào bạn Dương Hóa Tệ,

   Bạn có tâm quyết chí lòng thành tụng kinh, trì chú, niệm Phật, hiếu thão với cha mẹ, sống vì mọi người v.v., một lòng cầu nguyện hồi hướng công đức khắp giới chúng sanh mong đừng có ai còn bị kẹt trong sanh tử luần hồi khổ đau nữa thì sẽ có sự cảm ứng mầu nhiệm.

   Đạo Phật quý ở chỗ tại tâm “Thông Cảm”. Bạn có tâm thông cảm càng rộng thì bạn sẽ vào nhà Như Lai. Thông cảm đến nổi cho người chủ nợ vì họ còn si mê chưa biết quay đầu về bờ giác để thức tỉnh buông bỏ lòng tham ăn tiền lãi cắt cỗ người ta khiến cả đôi bên khổ đau gây vòng oan trái. Bạn tin nhân quả thì hiện tại bị quả trả tiền lãi như thế do nhân của bạn gieo trong kiếp trước mà ra không có gì phải thắc mắc.

   Muốn hoá giải vòng oan trái này bạn phải phát tâm thông cảm đáng thương họ sẽ bị đoạ vào ba đường khổ (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh) cũng vì lòng si mê tham tiền mà ra.

   Nếu bạn dụng tâm học đạo, tu trì sống vì mọi người hàng ngày như vậy mình tin rằng công đức của bạn sẽ chuyển hoá nghiệp chướng cuộc đời sẽ bình an lại thôi.

   Khi thời cơ đúng duyên bạn thử hỏi người đồi nợ xem họ có thông cảm OK với sự yêu cầu trả tiền lãi bớt được không. Mình sống với nhân tinh thần thông cảm thì trước sau gì cũng hái quả thông cảm đừng nghi ngờ tính toán chi cho mệt óc.

   Hôm nay họ chưa thông cảm nhẹ tay tiền lãi thì có một ngày họ sẽ thôi. Ăn thua nơi tâm của bạn. Tất cả hoàn cảnh xảy ra trong pháp giới không cái đạo lý tuyệt đối do một chữ TÂM.

   Không có một con toán số nào ngoài tâm cả. Bạn có lòng thành làm chủ được tâm càng thông cảm mọi người ai cũng có cái nghiệp thiện ác lẫn lộn riêng biệt trong kiếp này thì cứ hoan hỷ tuỳ duyên nghiệp mà sống đừng mong cầu lo lắng lợi ích cá nhân gia đình nữa. Nhân quả minh bạch đừng nghi.

   Hãy giao phó tâm bạn hoà nhập vào Bổn Nguyện Đại Từ Đại Bi của Phật A Di Đà, yên tâm để Ngài âm thầm lo hết đi. Cứ sống ngày đáng sống, tuỳ duyên niệm thầm câu “A Di Đà Phật” thì mọi sự sẽ rõ ràng sáng tỏa ra thôi.

   (bạn nên nghe bài hát này mỗi ngày)
   Ta hãy sống với những ngày đáng sống
   Không giận mừng không oán ghét sầu thương
   Để cho lòng trang trải khắp mười phương
   Như gió lộng mây ngàn trôi vạn hướng………..

   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Huệ Tịnh

   Xin ban DVCT bổ sung comment trên dùm. A Di Đà Phật.

   Mình nghĩ nếu khi Đức Phật A Di Đà còn là Pháp Tạng Tỳ Kheo không có tâm thông cảm vô lượng vô biên khắp chúng sanh đang còn bị trầm luân khổ đau trong 6 nẻo luân hồi thì làm sao có 48 lời Đại Nguyện cứu độ chúng sanh? Ngài Địa Tạng Bồ Tát không thông cảm cái khổ đau vô cùng tận của chúng sanh trong cõi địa ngục thì làm sao Ngài phát nguyện:

   Địa ngục vị không
   thệ bất thành Phật,
   Chúng sinh độ tận
   phương chứng Bồ Đề.
   ———————
   Địa ngục chưa trống rổng
   thệ không thành Phật,
   Chúng sinh độ hết
   mới chứng Bồ Đề.
   (thành Phật)

   Ðức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng vậy.

   Cho nên cái khổ đau cá nhân của bạn không là gì cả so sánh với cái khổ đau vô hạng chúng sanh trong tam đồ. Nghĩ như vậy bạn còn thắc mắc nữa không?

 41. Monique TT

  A Mi Da Phật,
  Xin lỗi M đã khiến bạn khó chịu hơn!
  Khi nãy M đi chùa nên ko reply bạn sớm, là lỗi của M!
  Từ khi học Phật đến giờ M chưa từng mong sự mầu nhiệm hay phép màu nên không biết cách trả lời bạn việc này!
  M ko là bạn nên ko hiểu đc cảm giác của bạn nhưng gia đình M có 1 ng em từng hư hỏng, cá độ đá banh thiếu nợ khiến chủ nợ đến đòi chém giết, ném đồ hôi thúi vào nhà, khoá trái cửa ko cho ra, ném bom xăng vào trong khi em M bỏ trốn do đó M hiểu ba mẹ M đau thế nào, buồn thế nào! Còn bạn, bạn biết Ba mẹ bạn tự hào thế nào khi bạn dám nhận trách nhiệm ko? M nghĩ bạn chưa biết nên mới có suy nghĩ huỷ hoại bản thân, làm cha mẹ đau đớn hơn gấp bộii!
  Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết nhưng đừng trông chờ vào phép màu vì phép màu chỉ đến với những ai biết yêu thuơng và chia sẻ
  Thân ái!

  Hồi Âm
 42. Dương Hóa Tệ

  Chân thành cảm ơn những lời chia sẽ rất chân tình của quý Huynh đạo hữu !
  Có lẽ bài viết của đệ dài quá nên có chút thắc mắc đệ chưa nêu rõ . Cho phép đệ nêu lên ý chính của đệ mà đệ tin rằng rất nhiều huynh đệ cũng đang ở trong tình trạng này (DVCT):
  Hiện giờ đệ đang ở giữa biển khổ mênh vì những sai lầm vô minh và tham sân si của đệ đã cuốn đệ ra đây, đệ nhận thức rõ điều đó nên chẳng than oán ai !
  Giữa biển cả mênh mong lại tối sầm, đầy sấm chớp, đệ không thấy được bờ, không thấy được phương hướng để bơi vào.
  * Đệ hy vọng phép màu Phật Pháp không phải để 1 tích tắc đệ có thể được đứng trên bờ 1 cách êm ái .
  Mà đệ chỉ cầu mong cho đệ thấy được phương hướng vào bờ ,có được 1 cơ hội (như 1 cái phao, sợi dây …)đệ nương theo đó vào bờ được mà thôi .
  Cũng như cho đệ có cơ hội để sửa lại sai lầm của đệ lỡ gây tạo . Cũng như câu lấy công chuộc tội .
  Bởi vì Đức Phật có nói : ở đời có 2 loại người đáng kính chắc câu này quý huynh đã rõ 1 là không phạm sai lầm , 2 là có lỗi có sai lầm mà ăn năng khắc phục ( đại ý vậy nguyên văn đệ không nhớ hết )
  Đệ không cầu mong bồ tát hay chư Phật dùng thần thông để kéo đệ vào bờ, đệ không mặc cả gì hết.
  Đệ cũng hiểu nếu ai lầm lỗi gì mà chỉ cần cầu xin chư Phật chư bồ tát mà hết khổ thì thế gian này chắc hẳn sẽ đại loạn !

  Hồi Âm
  • Tịnh Độ

   A Di Đà Phật…

   Kính gởi Dương Hoá Tế:

   Bạn có tin là Độ cờ bạc (đỏ, đen) hơn tuổi của DHT. Đầu năm 2015 Độ đi cờ bạc suốt đêm ko ngũ, bịnh suy nhược thần kinh tái phát, mất hết mấy tháng mới hết bịnh, mình quyết định từ đó bắt cứ chỗ nào có đỏ đen mình ko tới. DHT vì cờ bạc là tham, sân, si… Nên bạn đừng bao giờ đỏ, đen nữa.
   DHT đã thiếu nợ tụi cho vay nặng lãi, DHT gặp họ năng nỉ xin trả tiền mượn thôi vì hoàn cảnh gia đình của bạn. Vì bọn giang hồ cũng có đạo nghĩa của nó. Bạn đã nợ bao nhiêu?
   Tu là sữa những lỗi lầm của mình. Nên DHT cố vực qua nhé.

   A Di Đà Phật…

 43. Monique TT

  Chào bạn,
  Hôm này M muốn kể bạn nghe 1 câu chuyện của chị bạn M, hi vọng câu chuyện có ý nghĩa với bạn:

  Cách đây 14 năm, chị bạn M là tay buôn tại cảng kiếm tiền rất nhiều. Bên cạnh đó chị là nguời ngày nào cũng tụng kinh, niệm Phật, chị thuộc rất nhiều kinh! Chị gõ mõ tụng kinh với 1 tâm mong cầu: gia đình khoẻ mạnh, hạnh phúc, làm ăn thuận lợi! Chị nghiêm túc đến mức: con nhỏ khóc la cũng kệ, bỏ mặc, xong tụng kinh rồi tính!

  Đùng 1 cái, hàng hoá đi buôn bị bắt giữ hết, chị trở thành con nợ! Cách giải quyết của chị lúc bấy giờ là tích cực lạy Phật và tụng kinh nhiều hơn mong có phép màu làm cho chị có tiền trả nợ! Trong khi đó ba má chị phải bán nhà, gom muợn tiền bạc lại trả nợ cho chị! Sau đó 2 vợ chồng chị phải dọn nhà lên núi ở! Chị ở nhà nuôi con, chồng đi làm kiếm tiền trả nợ từ từ (chồng chị là bác sĩ)! Có 1 ngày về nhà, chồng chị thấy đứa con đói khóc nheo nhóc còn vợ thì cứ ngồi tụng kinh! Thế là anh giận quá, đã lấy mõ và … (Xin lỗi đột nhiên M quên gọi vật đó là gì) ném ra ngoài đuờng, cấm chị nói những gì đến chùa chiền, Phật pháp!

  Rồi 1 ngày, ngôi nhà trên núi của chị cũng bị quy hoạch, người ta bắt buộc phải dọn đi nơi khác, chị đã ra truớc sân khóc và nói: nếu ngày mai người ta kéo sập nhà con, con sẽ ko bao giờ ăn chay niệm Phật nữa vì điều đó thật vô dụng, Phật Bồ Tát đã không bên cạnh con khi con khổ nhất! Kết quả: hôm sau nhà chị cũng bị kéo sập, ba chị lại bán tiếp căn nhà đang ở để mua nhà nhỏ hơn và mua 1 mảnh đất vách núi cho anh chị dựng nhà ở!

  Bảy năm sau đó, M và chị quen nhau là bạn làm ăn chung, sau đó thân thiết! Lúc đầu 2 chị em đem chuyện tu hành ra đùa (vì M lúc đó chưa biết gì về Phật Pháp). Rồi khoảng 4 năm sau, tình cờ M biết đến hoà thuơng Tịnh Không, đột nhiên M hiểu ra chân lý trong Phật giáo: nó như môn học khiến con nguời ta trở nên thiện lương hơn, sâu sắc hơn chứ nó không phải là phép thần thông, kì bí! M chấp nhận cách nhìn đó một cách tin tuởng và hạnh phúc! Sau đó M chia sẻ lại với chị và cuối cùng chị cũng thấy điều M nói! Chị đã rút ra trong câu chuyện của chị như sau:

  1. Không có Phật Bồ tát nào lại chấp nhận yêu cầu tự tư, tự lợi vô lý như vậy (học Phật để hết nợ, học phật để ng ta đừng kéo sập nhà…)
  2. Phật Bồ Tát không đâu xa, họ bên cạnh ta đấy thôi (cha mẹ chị đã lo cho chị biết bao nhiêu, chồng chị đã không vì những sai trái mà bỏ bê chị, những nguời bạn giúp đỡ chị khi khó khăn…)
  3. Cái chị mất chỉ là tiền bạc ngoài thân, còn cái chị có đuợc thì có rất rất nhiều người có tiền mà không có đuợc; chẳng phải Phật và Bồ Tát rất thương chị đó sao? Nếu chị không mất tiền bạc có lẽ chị đã trở thành 1 kẻ xấu xa trong xã hội rồi!

  Bạn à, đôi khi chúng ta khổ vì chúng ta không biết đủ! Tri túc thuờng lạc là vậy

  Chị bạn của M hiện tại có 2 đứa con ngoan, 3 căn nhà, 1 xe hơi và 2 vợ chồng đang cùng học Phật!
  Mong bạn sớm hạnh phúc
  Nam mô A Mi Da Phật!

  Hồi Âm
  • Dương Hóa Tệ

   Chân Thành Cảm Ơn những lời chia sẻ của Monique TT và quý đạo hữu
   Hy vọng rằng đệ còn có cơ hội để lên đây nghiên cứu và chia sẽ cùng chư huynh đệ đạo hữu !

 44. Huệ Tịnh

  A Di Đà Phật.

  Bỏ họ Tiếc thế gian
  Lấy họ Thích Phật pháp
  Giữ nhớ câu Di Đà
  Đống kệ “sao cũng được”
  Tự tại sống Ta Bà
  Chết đi về Tây Phương.

  Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Hồi Âm
 45. Đặng Ngọc Tân

  CHUYỆN NGƯỜI BUÔN LỢN CẠNH NGÔI CHÙA ( Ở BIÊN HÒA)

  Ngày xưa, có một bác đồ tể chuyên mua lợn về giết thịt để mang bán ở chợ. Nhà bác ta bên cạnh một ngôi chùa ở Biên Hòa. Hàng ngày, vào lúc mờ sáng là lúc sư cụ bên chùa theo lệ thường thức dậy tụng kinh. Và cũng theo lệ thường, sư cụ thúc chú tiểu dậy, gõ một hồi chuông mai.

  Bấy giờ cũng là lúc bác đồ tể sửa soạn giết lợn, cho nên bác ta quen lấy tiếng chuông chùa làm chừng thức dậy làm việc hàng ngày. Cứ như thế, ngày nào cũng như ngày ấy không bao giờ sai lạc.
  Một đêm nọ, sư cụ nằm mộng thấy một người đàn bà dắt năm đứa con nhỏ đến trước mặt mình rồi vái lấy vái để, miệng nói: “ Xin cứu mạng! Xin cứu mạng!” rối rít. Sư cụ hỏi người đàn bà:
  – A Di Đà Phật! cứu mạng là cứu thế nào? Bần Tăng phải làm gì đây?
  Người mẹ có bộ điệu hãi hùng ấy trả lời:
  -Ngày mai xin Hòa thượng hãy cho đánh chuông chậm lại, như vậy mẹ con chúng tôi rất đội ơn.

  Nhà sư tỉnh dậy không hiểu thế nào cả. Nhưng tờ mờ sáng hôm đó, vâng theo lời báo mộng, sư cụ chỉ lâm râm đọc kinh cầu nguyện mà không thức chú tiểu dậy thỉnh chuông.
  Lại nói chuyện hôm ấy, bác đồ tể ngủ một giấc li bì. Mãi đến lúc mặt trời lên chừng một cây sào, tiếng chuông chùa mới bắt đầu vang rền làm cho bác giật mình choàng dậy.
  Thấy trời đã quá trưa, bác không dám giết lợn như thường lệ, vì nếu làm thịt thi khi đưa ra đến chợ, chợ đã vắng người rồi. Tức mình vì lỡ mất buổi chợ, bác ta lật đật sang chùa trách sư cụ.
  Sư cụ cho biết câu chuyện nằm mộng đêm qua để phân trần với ông hàng xóm, không phải lỗi tại mình.

  Nhưng lúc bước chân về chuồng lợn của nhà mình thì bác đồ tể ngạc nhiên thấy con lợn cái trong chuồng mua ngày hôm qua toan giết thịt sáng đó đã đẻ được năm con lợn con. Vừa mừng vừa sợ, bác ta kể cho mọi người biết sự việc lạ lùng:
  – Đúng là linh hồn người đàn bà ẩn trong con lợn cái đã tìm cách cứu bầy con của mình khỏi chết.Tự nhiên bác đồ tể đâm ra suy nghĩ. Bác thấy bàn tay của mình đã từng vấy máu biết bao nhiêu là sinh mạng.
  Trong một lúc hối hận đến cực điểm, bác ta cầm cả con dao bầu chạy sanh chùa bộc bạch nỗi lòng với sư cụ. Bác ta quả quyết cắm con dao của mình trước sân chùa, thề trước Phật đài từ nay xin giải nghệ.

  Hồi Âm
 46. Đặng Ngọc Tân

  A di Đà phật
  Xin phép đệ muốn hỏi: nếu như không có thời gian để tụng kinh địa tạng thì Minh có thể niệm danh hiệu của địa tạng bồ tát để cầu siêu được không ạ? Và có Cần 1 số nghi thức nào nữa khg ạ? Xin các các huynh chỉ dạy cho đệ ! A di Đà phật
  Nam mô bổn sư thích ca Mâu ni phật
  Nam mô đại nguyện địa tạng Vương bồ tát

  Hồi Âm
  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật. Xin gửi bạn Đặng Ngọc Tân,

   Công Năng, Oai Lực của Bồ Tát Địa Tạng và Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện.

   Công năng, oai lực của Bồ Tát Địa Tạng bao trùm khắp ba cõi Trời, Người và cõi âm. Nói theo danh từ nhà Phật, oai lực đó là không thể nghĩ bàn. Riêng trong cõi thế gian này, Đức Thế Tôn qua Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện đã cho chúng ta biết rằng bất cứ chúng sanh nào hoặc được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát rồi chí tâm quy y hoặc cúng dường, chiêm ngưỡng, tô vẽ hình tượng, đảnh lễ Bồ Tát, chắc chắn sẽ đạt được những lợi ích lớn lao sau đây:

   4. Lợi ích đối với người quá vãng

   – Siêu độ vong linh: Tại sao trong giấc ngủ ta nằm mơ thấy ma quỷ, hoặc hình ảnh những người lạ tạo cho ta những ấn tượng lo buồn, hoặc kinh sợ đến đổi phải thở than, khóc lóc hoặc kinh hoảng trong giấc mơ? Đức Phật giải thích cho ta biết đó là do linh hồn những thân quyến của ta đã chết trong kiếp này hay những kiếp trước bị đọa vào ác đạo nên tìm đến ta để mách bảo hy vọng rằng vì tình cốt nhục ta sẽ tìm cách giúp họ thoát ra khỏi con đường ác đạo.

   Để giúp cho những vong linh này được siêu độ, Phật dạy ta nên chí tâm đảnh lễ trước hình tượng của chư Phật hay Bồ Tát rồi tự mình đọc tụng kinh này hoặc nhờ người khác đọc tiếp từ 3 đến 7 biến tức thời những linh hồn thân quyến kia sẽ được giải thoát không còn hiện về trong giấc mơ nữa.

   – Gặp lại người thân đã quá vãng: Những người nào gặp cảnh cha mẹ mất sớm từ lúc vừa mới sanh ra cho đến trong vòng mười tuổi, hoặc có anh chị em, quyến thuộc đã qua đời, sau này khi họ lớn lên, nhớ tưởng đến những người đã quá vãngï, không biết thác sanh về đâu, trong kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, Phật dạy rằng hễ cứ mỗi lần nghe danh hiệu hoặc chiêm ngưỡng hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng thì cung kính đảnh lễ một lần trong suốt một ngày đến 7 ngày, những thân quyến quá vãng dù có bị đọa vào ác đạo cũng được siêu thăng lên cõi Trời. Nếu thực hiện công hạnh này đủ 21 ngày và trì tụng một muôn biến danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng sẽ được Ngài hiện về trong giấc mơ mách bảo cho biết nơi thác sanh hoặc Ngài sẽ dẫn đến tận nơi để gặp lại người thân đã qua đời.

   http://www.buddhismtoday.com/viet/botat/005-thongdiepDiaTang.htm

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 47. Thiện Quý

  AdiDaPhat ! kính quý đạo hũư gần xa,quý thầy thân mến !mình có mấy câu hỏi thắc mắc,kính quý thầy đạo hữu giải thích dùm.
  1- Người dẫn chúng và ban hộ niệm có nên quy định,khi nhân ka hộ niêm,yêu cầu gia chủ phải đãi chay tuyệt đối mới nhận hộ niệm ,nếu không đáp ứng yêu cầu đãi chay thì không nhận đúng hay sai?
  2-Người dẫn chúng cũng là người nhận ka hộ niệm có được mua bán đồ chay cho ka mình nhận hộ niệm không ?
  adidaphat ! kính quý thầy,giải thích cho con được hiểu rỏ hơn ,xin cám ơn ạ.

  Hồi Âm
  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   1. Người tham gia ban hộ niệm nên phát tâm ăn chay trường. Khi có đủ duyên nhận ca hộ niệm thì nên khuyên người nhà làm cơm chay cho cả nhà cùng ăn thì công đức hộ niệm sẽ được viên mãn hơn, còn nếu người nhà ai chưa ăn chay được thì có thể ra tiệm cơm bên ngoài mà ăn uống tự do, tránh mua thịt cá về làm tại nhà trong giai đoạn đang hộ niệm là hay nhất, là bảo tồn phước đức cho cả gia đình và cho người sắp mất. Tuy nhiên việc này ko thể cứng nhắc được, ko nên bắt buộc, vì Phật pháp ko có định pháp, chỉ dựa trên tinh thần hòa ái chia sẻ nhẹ nhàng, miễn sao gia đình toàn tâm toàn ý ủng hộ việc hộ niệm cho người sắp mất, việc ăn uống của mỗi cá nhân là việc phụ, ko nên chấp chặt việc nhỏ mà làm lỡ việc lớn, đó chính là hộ niệm và kết pháp duyên với chúng sanh.

   2. Ngoài ra, thành viên ban hộ niệm đến hộ niệm thì phải tự túc việc ăn uống, tránh gây phiền hà gia chủ, bận bịu lo toan việc cơm nước mà tổn giảm phước đức của chính mình. Việc nội bộ trong ban hộ niệm sắp xếp tịnh tài mua cơm chay, nước uống cũng là việc nhỏ, mỗi ban hộ niệm đều có sự phân công trách nhiệm riêng, việc này hãy hoan hỉ tùy duyên. Nếu mình ko cảm thấy hoan hỉ khi dùng đồ chay trong ban hộ niệm thì mình có thể tự ăn uống trước là được.

   Quan trọng nhất là phải giữ tâm thanh tịnh, ko nhìn lỗi người, tận hết sức, tận hết lòng thành niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, trong tinh thần lục hòa kính khi hộ niệm.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 48. Đặng Ngọc Tân

  Bác Sĩ Quách Huệ Trân
  XÃ HỘI ĐEN TRỞ THÀNH HỘI LIÊN TRÌ
  THẢM ÁN TRỞ THÀNH VỞ KỊCH VUI

  TIẾNG GỌI CỦA MÁY ĐẾM SỐ

  Tôi có quen một vị Pháp sư, ngài đã chỉ dẫn và giúp đỡ tôi rất nhiều. Vị Pháp sư này rất từ bi, nhiệt tâm. Hễ hô niệm cho ai, ngài cũng tận tâm , tận lực. Nếu ngài không kể với bạn thì nhất định bạn không biết, trước kia ngài đã từng tham gia băng cướp. Ngài kể với chúng tôi ngài đã từng là “Hình đường”,. Tôi vốn không biết “Hình đường” là gì, ngài bảo: “Đó là giả như có người phạm luật lệ băng đảng, thì người phụ trách xử tội được gọi là “Hình đường”, ví như: “Chặt ba ngón tay … v.v”. ngài bảo trong giày ống của họ có giấu lưỡi dao, họ thường đi đánh nhau. Nhưng sau khi ngài xuất gia, tu hành, niệm Phật lâu năm, người ta không biết được hình ảnh của ngài trong quá khứ.

  Có lần, mấy cư sĩ chúng tôi đến hầu thăm Pháp sư, gặp lúc phát sinh sự việc. Có một thủ lĩnh băng đảng xã hội đen đến cảm ơn ngài. Chúng tôi rất thích thú biết được nội dung. Té ra ngàt cầm đầu băng đảng này có cơ hội bất ngờ gặp Pháp sư này. Pháp sư từ bi khuyên ông niệm Phật, và kể rằng ngài đã từng trãi qua những gì giống như ông ta vậy. Người cầm đầu băng đảng cùng Pháp sư trò chuyện rất tâm đắc. Pháp Sư bèn cho ông ta một máy đếm số dùng để niệm Phật. Ông bỏ máy này trong xe hơi. Về sau nhóm người của ông bất hòa với một nhóm người khác mà sanh rắc rối, nhóm của ông quyết định phải bắt cho được người cầm đầu, ít nhất phải chặt một chân người ấy. Do đó mọi người đều theo đó mà làm.

  Quả thực họ đến bắt người ấy, bỏ lên xe rồi chạy vào nghĩa địa vắng vẻ, chuẩn bị ra tay tại đó.

  Nhưng không ngờ, chẳng bao lâu sau khi người cầm đầu lái xe ấy đi, vì đường không bằng phẳng nên xe bị xốc, máy đếm số niệm Phật để trước tay lái cũng nảy lên nảy xuống, tựa hồ đang kêu gọi ông: “Niệm Phật đi! Niệm Phật đi!” Cũng tựa lòng từ bi của đức Phật đang cảnh giới ông.

  Ông nhìn thấy máy đếm số rồi bất giác với tay cầm lên, đồng thời bất giác niệm mấy tiếng “A Di Đà Phật”, “A Di Đà Phật”… Niệm như thế, tâm của ông bỗng lắng dịu xuống.

  Ông nghĩ đến vị Pháp Sư đã cho ông máy đếm số. Vì sao người ta có thể xuất gia tu hành, hối cải lỗi lầm, mà tại sao ta vẫn cứ phải phạm tội? Ông niệm “A Di Đà Phật”, “A Di Đà Phật”, rồi bỗng nhiên ra lệnh cho đồng bọn: “Ta không can dự nữa!”

  Đồng bọn nói: “Đại ca, vì sao anh không can dự nữa? Anh không can dự, chúng tôi can dự cũng không có ý nghĩa gì!” Do đó ông ta một niệm hồi tâm, quay đầu xe lại, đi mua vài chai nước ngọt, mời mọi người uống, đồng thời cũng mời đối phương bị trói uống. Người nhà của đối phương vốn đã chuẩn bị chống lại, cảnh sát cũng bắt đầu điều tra tìm người. Nhưng sức công đức của việc niệm Phật khiến thảm án sắp xảy ra, biến thành màn kịch vui. họ biến đổi chiến tranh thành hòa bình, đạo gậy thành lễ vật, không có chuyện đổ máu xẩy ra, cũng không có việc tự đưa mình vào tù. Về sau người cầm đầu ấy càng suy nghĩ càng cảm kích. Vị Pháp Sư đã giao máy ấy cho ông niệm Phật, chẳng những cứu được ông lại còn cứu được cả đối phương của ông. Ông quay về cảm tạ Pháp Sư.

  Mọi chúng sinh đều có Phật tính, công đức của danh hiệu A Di Đà Phật không thể nghĩ bàn, có thể xúc động mầm thiện của người ta, có thể khai mở Phật tính của người ta. Một niệm hồi tâm niệm Phật, các anh em băng đảng xã hội đen cũng có thể trở thành chư Bồ Tát của Hải hội liên trì. Tôi vô cùng tôn kính người thủ lĩnh ấy. Ông có được sự giác tỉnh, liền quay đầu xe: “Biển khổ vô biên, quay đầu là bến”. Tôi phản tỉnh mình, nếu phát giác hành vi của mình là không đúng, thì tôi cũng có được dũng khí, như ông ta không để quay đầu ngay, sám hối, cẩn thận tu sửa chính mình? Quả thật tôi không được như ông! Ông có thể buông bỏ phiền não của mình, có dũng khí để sửa đổi mình, quả thật là một đại anh hùng khó sánh!

  Chặt đứt phiền não quả là anh hùng

  Hồi Âm
 49. Đặng Ngọc Tân

  A Di Đà Phật. Kính chào các sư huynh và các bạn Đồng tu Tịnh độ. Đệ xin đóng góp 1 chút Phật pháp đến tất cả mọi người . Mong các huynh hoan hỉ. A di Đà phật. Chúc mọi người tinh tấn, an lạc .
  BỒ TÁT ĐỊA TẠNG ĐỘ NGƯỜI VÃNG SANH (Diệu Hạnh).

  Tại thôn Chương Hóa có vợ chồng Ngô cư sĩ, đã quy y được vài năm, bình thường đối với người rất thành tâm, thân thiết hòa ái. Ông có nhiều công ty kinh doanh rất là quy mô, sau khi quy y Phật, rất siêng năng học Phật, nhiệt tâm hộ tài các đạo tràng. Giữa tháng 7-1979, cha của ông bịnh hơn một năm đã an tường vãng sanh. Do cả hai vợ chồng hằng ngày tinh tấn tuhành, chánh tín Tam Bảo, nên lo tang ma cho cha theo nghi thức Phật giáo một cách chu đáo, lại cầu nguyện đại lực của bồ tát Địa Tạng gia hộ cho vong linh thân phụ được nghiệp chướng tiêu trừ, thuận lợi vãng sanh.
  Bấy giờ bà Ngô mới kể cho chúng tôi nghe chuyện của chồng bà khi vãng sanh đã
  có điềm lành xuất hiện gương mặt của bà vẫn còn niềm hân hoan của pháp hỷ. Lúc còn sinh tiền, ông ấy rất thích ăn cá thịt, không bữa ăn nào không có. Cho đến khi tuổi già sức yếu, bịnh khổ trói thân, tâm thần bất định, thường thấy bà con đã chết và cô hồn ngạ quỷ vây quanh giường bịnh, muốn kéo ông đi. Lại do nằm lâu trên giường nên thân thể lở loét, thường bốc muồi hôi hám khó chịu. Tôi và Ngô cư sĩ khuyên ông nên quy y tam bảo một lòng hướng về Phật A Di Đà, nhứt tâm xưng niệm thánh hiệu của ngài để diệt trừ bịnh khổ. Ông nghe lời, ngày răm tháng 7 âm lịch năm ngoái, ông bắt đầu phát nguyện ăn chay, năm trên giường bịnh vẫn nhứt tâm niệm Phật, do đó mà không còn thấy vong linh quyến thuộc và các cô hồn ngạ quỷ, thân thể cũng không còn phát ra mùi hôi khó chịu nữa.
  Những ngày trước, chồng tôi nhiều lần vui vẻ bảo chúng tôi là ông thường thấy một ao nước thù thắng trang nghiêm, vườn hoa, âm nhạc tuyệt diệu, trong trẻo, vui tai từ xa vẵng đến. Đến khi ông mất, sắc mặt vẫn y nhiên, từ hòa, không một chút đau đớn giống như người nằm ngủ. Ngô cư sĩ tụng cho ông một bộ kinh Địa Tạng, khẩn nguyện Bồ Tát Địa Tạng từ bi gia hộ cho ông tiêu trừ tất cả nghiệp chướng oan khiên của nhiều đời.
  Sáng sớm sau khi ông qua đời, mọi người đều luân lưu ngồi bên cạnh niệm Phật, qua 21 tiếng đồng hồ, mới nhờ người thay y phục, bấy giờ thân thể ông vẫn mềm mại như người còn sống. Nhập liệm xong để đến 7 ngày mới được đi hỏa táng rồi thu xương cốt thờ tại linh đường ở nhà, sau khi cử hành lễ tế, mới đem linh cốt mai tang tại viện Địa Tạng.
  Sau giờ ngọ hôm ấy, gặp lúc Địa Tạng viện cử hành pháp hội Địa Tạng tháng 7
  toàn gia chúng tôi đều đến đại diện, cầu nguyện cho thân trung ấm của thân phụ có thể nhờ vào nguyện lực Bồ Tát Địa Tạng, tiêu trừ túc nghiệp, thoát ly ác đạo, sớm được vãng sanh cõi lành và tịnh độ thế giới. Sau khi pháp hội kết thúc, Ngô cư sĩ cao hứng chạy theo tôi nói lúc nãy khi tụng kinh Địa Tạng quyển hạ xong, tiếp đến niệm thánh Địa Tạng ông thấy hai bên lầu đại điện, Bồ tát Địa Tạng toàn thân phóng hào quang, tay nâng trung tấm thân của cha mình bay bổng lên không. Ngô cư sĩ càng thêm tín tâm xưng niệm thánh hiệu cho đến khi hào quang biến mất. Tôi nghe xong, tán thán tâm chí thành của những người con hiếu đã cảm ứng đến sự gia hộ và nguyện lực Bồ Tát Địa Tạng, khiến cho vong linh siêu thân, khỏi đọa vào ba ác đạo thống khổ.
  Bà Ngô cũng tiếp theo nói: “Sau khi cúng tuần thứ hai trở về, có một ngày, em dâu
  của Ngô cư sĩ nằm ngủ mộng thấy Bồ Tát Địa Tạng dẫn cha của ông đi thẳng về lên phía trước, đi qua bốn cổng chính trên đường mới dừng lại một chút, vì cửa không có mở, nên Địa Tạng Bồ Tát dộng manh tích trượng, cửa liền mở ra, và đẩy vong linh thân phụ qua cửa, nói rằng: “Đi qua nhanh lên, không được quay đầu lại”. Vong linh thân phụ liền đi nhanh theo chân Địa Tạng Bồ Tát, sau khi vượt qua cửa thứ sáu thì một vùng ánh sáng hiện rõ trước mắt, mộng đến đây thì tỉnh giấc. Thật là vui khi vong linh thân phụ nương nhờ sự tiếp dẫn của Địa Tạng Bồ Tát mà được vãng sanh cõi lành”. Tôi nói: Đó là do tâm chí thành cầu khẩn của các vị, lại cúng dường, chiêm ngưỡng, đãnh lể Địa Tạng Bồ Tát nên được cảm ứng. Bởi vì Bồ Tát Địa Tạng trong các kiếp quá khứ đã từng phát thệ nguyện rộng lớn, thường ở trong mười phương thế giới, hiện sức từ bi oai thần, không thể nghỉ bàn, cứu giúp tất cả chúng sanh tội khổ, khiến tất cả chúng sanh chứng đắc niết bàn an vui.
  Nghe xong bà Ngộ gật gật đầu, lại nói: “Tuần thứ năm, lại gặp viên Địa Tạng tham
  dự Pháp hội cử hành tháng 8, tuy được đài khí tượng báo trước có bão lớn, sẽ đi ngang qua chỗ chúng tôi, nhưng chúng tôi đều quyết định đi xe đến viện Địa Tạng tham dự pháp hội. Trong khi Pháp hội tiến hành, thì bên ngoài gió bão rất mạnh, giống như có một sức mạnh vô hình muốn hủy hoại trái đất, nhưng ở trong đại điện, mọi người đều nhất tâm chuyên chú ngồi thẳng tụng kinh, không một chút gì bị ngoại cảnh khấy rối. Đến khi Pháp hội kết thúc, chúng tôi mới thấy cơn bão càng lúc càng mạnh, ngoài trời thời tiết hiểm trở, xe cộ đi lại khó khăn, nguyên lộ trình chỉ cần một tiếng rưỡi đồng hồ thì chúng tôi phải mất hơn bốn tiếng mới về đến. Trên đường đi chúng tôi luôn trì niệm Thánh Hiệu Bồ Tát Địa Tạng mới có thể bình an trở về. Vài ngày tuần thứ 7, tôi và Ngô cư sĩ, hằng ngày sớm tối trì trai, tụng kinh, niệm Phật, đêm công đức này hồi hướng đến cha của ông, và đến khi gặp Pháp hội Vu Lan Bồn, đem toàn bộ số tiền thu được trong tang lễ vì chay ma Thiết trai cúng dường, nguyện rằng ông sẽ gặp Phật tu hành, sớm chứng bồ đề, mai này nương đại nguyện trở lại Ta bà cứu độ chúng sanh”.
  Sau khi nghe xong, đồng cảm với họ, tôi lấy kinh Địa Tạng, đọc cho họ nghe một
  đoạn kinh để ấn chứng lời Phật dạy là thành thật không hư dối: “Nếu có chúng sanh tạo ác nghiệp, đến kỳ thọ quả, tất đọa ác đạo lại được quyến thuộc vì người sắp chết mà tu tập phước đức, thì các tội chướng thảy đều tiêu diệt. Sau khi người ấy mất, trong vòng 49 ngày, nếu vì họ mà làm các việc thiện, thì khiến họ xa ác đạo, được sanh cõi người, với trời, hưởng quả vui thù thắng vi diệu, bà con quyến thuộc đời này sẽ được lợi ích vô lượng.
  (Ghi lại từ Nhân thừa Phật phán đệ nhất, quyển 2-số 1.10-10-1979).

  Hồi Âm
 50. nguyễn thị hằng

  Chào b rabbit và trần minh hằng,m cung đã từng thấy mặc cảm về vẻ bề ngoài.:),nhung học phật pháp r m thây cung đỡ phần nhiều về sự chấp tướng…m thấy may mắn vì m k xinh đẹp,vì nếu xinh đẹp là m sẽ dễ dàng bị xa đà gái trai và việc tu tập sẽ gặp khó khăn…thực sự m thích ngắm gái đẹp.:).nhưng giờ nhìn mà thấy sợ vì xã hội giờ con người bất chính lắm với lại m quán tuong bên trong cung là máu mủ hôi tanh nên k bị mấy ả này hớp hồn.:).Vài dòng tâm sự kính gửi 2 b nhé.
  A di đà phật.

  Hồi Âm
  • rabbit

   cám ơn chia sẻ của bạn nguyễn thị hằng.Lúc học lớp 5 mình có học chung lớp vs 1 bạn cũng tên là nguyễn thị hằng,trên mặt có 1 ít tàn nhang,mặc váy và thích ăn ‘thịt ram’ ,hay chơi nhảy dây vs mình.Nếu bạn có các đặc điểm đó thì có thể bạn là bạn cũ của mình:)

Để Lại Phúc Đáp

Your email address will not be published.