Giải Pháp Giúp Niệm Phật Lúc Ngủ

Giải Pháp Giúp Niệm Phật Lúc Ngủ

Sư hỏi vị tăng Hải Châu: “Niệm Phật có thường gián đoạn chăng?”

Tăng đáp: “Hễ nhắm mắt ngủ liền quên mất”.

Sư nghiêm mặt, quở:

Nếu nhắm mắt liền quên thì niệm Phật như vậy dù có niệm một vạn năm cũng vô ích! Từ nay trở đi, ông cần phải trong lúc ngủ cũng niệm Phật chẳng gián đoạn thì mới có phần thoát khổ nổi!

Nếu trong giấc ngủ chẳng niệm Phật được, quên mất đi thì khi mở mắt ra liền buồn khóc, nhỏm dậy ngay, đến ngay trước đức Phật dập đầu đến chảy cả máu, hoặc niệm ngàn tiếng, vạn tiếng, dốc cạn hết sức chính mình mới thôi. Làm như thế chừng hai ba chục lần thì tự nhiên trong khi ngủ mê mệt, niệm Phật cũng chẳng bị gián đoạn.

Người đời niệm Phật hoặc là hai, ba chục năm hoặc suốt đời niệm Phật mà đến lúc lâm chung lại thành vô dụng là do lúc ngủ nghỉ chẳng hề có ý niệm nhớ đến Phật. Người sống như đang tỉnh, người chết như mộng; bởi vậy, người nào trong mộng vẫn niệm Phật thì lúc lâm chung tự nhiên chẳng loạn vậy! Muốn khám nghiệm một cách chính xác xem mình niệm Phật có chơn thật hay không thì chỉ cần quan sát lúc mình hoan hỷ và phiền não thì biết rõ ràng ngay là Tâm mình chơn thật hay giả dối.

Ðại để, người Chơn Tâm Niệm Phật dù là lúc hoan hỷ hay phiền não thì tất nhiên vẫn “Niệm Niệm chẳng gián đoạn vì phiền não chẳng lay động người đó nổi, hoan hỷ cũng chẳng lay động người đó được” Phiền não lẫn hoan hỷ đều đã chẳng lay động nổi người đó thì trong cảnh sanh tử sẽ tự nhiên chẳng hoảng sợ. Nay người niệm Phật vừa mới gặp phải chút vui mừng, giận hờn đã vứt A Di Ðà Phật ra sau ót thì sao mà niệm Phật được linh nghiệm cơ chứ?

Nếu làm theo cách niệm Phật của tôi, thật sự có thể chẳng quên mất câu A Di Ðà Phật trong lúc yêu ghét, thế mà chẳng được lợi ích gì trong cuộc sống hằng ngày cũng như khi lâm chung chẳng được vãng sanh thì cái lưỡi của tôi ắt sẽ bị gãy nát vậy!

Nhận định:

Pháp này rất diệu, muốn khám nghiệm “Tâm Niệm Phật” là chơn thật hay giả dối chỉ cần xét trong lúc hoan hỷ hay phiền não. Nếu như trong giấc ngủ, việc niệm Phật bị gián đoạn thì hãy nên dũng mãnh tinh tấn làm theo cách này thì hiện tại sẽ được lợi lạc, lâm chung tự được vãng sanh.

Trích yếu sách Tử Bách Lão Nhân Tập
của đại sư Tử Bách Ðạt Quán đời Minh

366 Phúc đáp

  1. Trâm Anh

    A Di Đà Phật. Thưa Sư Thầy!

    Thầy chỉ giúp con làm thế nào để có thể thêm duyên lành với Phật Pháp ạ. Con đã từng gặp một biến cố lớn trong đời mà con nghĩ mình thật ngu ngốc khi lo sợ điều này. Đó là lúc nhỏ khi con chưa hiểu về Phật Pháp, con đã hay ngã giá với Phật, cầu xin rồi hứa sẽ ăn chay để tạ ơn. Tuy nhiên không có lần nào con thực hiện được lời hứa của mình. Sau đó vì quá ân hận con đã xin được ăn chay 10 ngày để sám hối tội lỗi. Nhưng thời gian đầu khi chuyển từ mặn qua chay con ăn rất khó khăn nên mãi sau này mới thực hiện được. Từ đó con rất hay ám ảnh chuyện ăn chay niệm Phật như kiểu sợ bị phạt nếu mình lỡ đọc lời nguyện nào mà mình không biết để thực hiện. Niệm Phật cũng chỉ niệm được tầm 108 biến, sau đó là bắt đầu lo lắng. Còn ăn chay thì con luôn sợ mình ăn chưa đủ tinh tấn Phật sẽ không chứng, ăn rất khắt khe và cực đoan. Tâm con tu tập nhưng lúc nào cũng không an. Con không biết có phải kiếp trước mình đã đắc tội gì nên kiếp này không được gần gũi Phật Pháp, luôn gặp nhiều chướng duyên do bản thân tự tạo ra. Con thấy rất buồn. Con chỉ biết cố gắng tạo phước, kiềm chế tham sân si cho bớt nghiệp và được gieo duyên nhiều hơn với Phật nhưng nhiều năm qua rồi không thấy khá hơn. Mong thầy chỉ cho con cách tu tập để chế ngự các lo lắng trong lòng mình để con được học Phật nhiều hơn, ăn chay thấy an lạc hơn ạ. Con cám ơn sư thầy và các sư huynh đệ đã chỉ dạy cho con.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *