Niệm Phật Chấm Dứt Sự Luân Hồi

Niệm Phật Chấm Dứt Sự Luân Hồi

Như quý vị đã được nghe cổ đức dạy rằng:

Lưỡng thế đốn khai sanh tử lộ
Nhứt thân tằng tác cổ kim nhơn

Nghĩa là:

Một thân từng diễn người kim cổ
Ðôi kiếp mở liền lối tử sanh

Chỉ 2 câu ngắn gọn thôi nhưng sau khi nghe qua đã khơi động trong tâm tư chúng ta một niềm cảm khái. Bởi lẽ từ vô thỉ kiếp đến nay chúng ta đã từng diễn người kim cổ xưa và nay, bản thân mình từng trôi dạt thăng trầm lên xuống trong 3 cõi, trong 6 đường: trời, người, A tu la, ngạ quỷ, súc sanh, và địa ngục. Sự xoay vần lên xuống thăng trầm đó không dừng cũng không dứt, cho nên trong Phật giáo đã mượn hình ảnh biểu tượng của bánh xe. Bánh xe này cứ xoay vòng để diễn tả nói lên sự sinh tử lên xuống của chúng sinh. Trong danh từ chuyên môn của Phật giáo gọi là luân hồi. Luân là bánh xe, hồi là xoay vần (vòng). Xoay vần lên xuống, xuống rồi lên. Nổi trôi trong 6 nẻo mà chúng ta gọi là lục đạo luân hồi. Không biết tự bao giờ ta thường đặt câu hỏi: Sanh tùng hà tứ lai? Tử tùng hà tứ khứ? Nghĩa là: Sanh từ nơi nào đến? Chết sẽ đi về đâu? Câu hỏi ấy cũng là niềm khắc khoải của không biết bao nhiêu người từ ngàn xưa mãi cho đến ngày nay… Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu qua chủ đề Niệm Phật Chấm Dứt Sự Luân Hồi.

Giảng sư: Ni cô thích nữ Như Lan

2 Phúc đáp

 1. Thanh Tảo

  Tĩnh Tâm
  Áo rồng cởi bỏ đắp cà sa
  Chỉ tự ban đầu sái sát na
  Trẫm vốn Tây Phương nguyên Phật tử
  Vì sao lạc đến Đế Vương nhà ?
  Trãi qua mười tám năm không rảnh
  Phạt Bắc chinh Nam khổ dữ a ?
  Nay Trẫm xuôi tay về Tịnh Cảnh
  Quãng gì ngàn vạn Hạ Thu qua
  Thuận Trị Hoàng Đế (Cha Vua Khang Hy)
  Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT_()_ con cảm niệm ơn Cô khai thị thiệt là hay _()_

 2. Hoàng Trí

  Tôi đang xem một câu chuyện trên mạng. Tôi phải thốt lên với các liên hữu bạn đạo. Cảm xúc khủng khiếp đến nỗi mà tôi phải thốt lên rằng: Thật là quá khủng khiếp! Các bạn đạo hữu ơi, Tịnh thái, Hữu nghĩa ơi!… Thật là khủng khiếp cho cái vòng tái sinh luôn hồi, ra vào trong sanh tử, mình không còn nhớ gì về kiếp trước mình là ai.
  Tôi đang đọc một câu chuyện ngắn, đọc từng câu mà tim tôi sợ hãi và hốt hoảng.
  Vừa đọc, tôi tự hiểu cho chính mình không được để cho cuộc đời mình sẽ còn tái sanh như vậy. Nhất quyết sẽ không chọn đường tái sanh luân hồi. Mà phải cầu vãng sanh Tịnh độ, để còn có được giải thoát tự tại, để còn được nhớ kiếp trước biết mình là ai. Cái Luân hồi này thật là đáng sợ.

  http://nguyentrongtao.info/2012/06/08/ngum-chao-lu/

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *