Sám Hối Hồi Hướng Cùng Niệm Phật Không Ai Là Chẳng Thành

Sám Hối Hồi Hướng Cùng Niệm Phật Không Ai Là Chẳng Thành

Phật pháp vô biên, đối với mỗi căn khí đều có phương tiện. Tổ sư Ngẫu Ích đã dạy cho kẻ ngu pháp “sám hối hồi hướng”. Với hết thảy những sự nơi thân, khẩu, ý, hễ lành thì hồi hướng Tây Phương, hễ ác thì sám hối ngay lập tức. Ngay cả việc lành sám hối đó cũng đem hồi hướng Tây Phương. Kẻ si chẳng thể phân biệt thiện ác thì cứ nhất loạt sám hối, nhất loạt hồi hướng. Tâm quyết định như thế thì niệm niệm tại Tây Phương, lực dụng rất lớn. Cách thực hiện như sau:

1) Sau hai khóa lễ sáng tối liền sám hối, hồi hướng.

2) Thường ngày hễ gặp cảnh trái ngang, lăng nhục, khốn khổ liền lập tức sám hối, hồi hướng. Bởi đấy là do túc nghiệp tạo thành như thế cho nên phải sám hối nghiệp nặng.

3) Lúc tâm khởi ác niệm, phiền não bèn lập tức sám hối. Do nghiệp lực nên phiền não thường khởi, đừng đổ lên người khác. Nếu không, hậu báo vô cùng vậy. Bởi lẽ, những chuyện ngang trái v.v… là do nghiệp lực, chịu xong liền hết. Nếu lại khởi phiền não gieo vạ cho người khác thì sẽ xoay vần báo trả nhau, chính là mình tự hại mình vậy!

Ba thứ sám hối hồi hướng như thế chính là pháp môn mất nhiều năm tôi mới cầu được, nay tặng cho quý vị. Quý vị hãy thực hành, đừng khinh là tầm thường. Tổ Ngẫu Ích bảo sám hối, hồi hướng lại thêm niệm Phật thì không ai là chẳng thành cả!

Kinh dạy: “Chí tâm niệm Phật một câu tiêu trừ được trọng tội trong tám mươi ức kiếp sanh tử”. Trong hai mươi năm qua, quý vị không một ai niệm được như vậy. Chí tâm là lúc niệm Phật trước hết phải dọn tâm cho thật sạch sẽ, rỗng rỗng rang rang thì ngay khi ấy, một câu Phật hiệu thông trên suốt dưới, không còn gì khác cả. Niệm chí tâm như thế thì mới hòng đạt được “Nhất Tâm Bất Loạn”. Quý vị niệm Phật hãy nên theo nguyên tắc này, nhưng làm thế nào để chí tâm? Xin đáp: “Tội từ tâm khởi dùng tâm sám”. Do còn tội nghiệp nên tâm khởi phiền não. Lúc tâm khởi phiền não thì sẽ tạo tội nghiệp. Ngay lúc ấy phải sám hối cho nó tiêu mất. “Tâm đã diệt rồi tội cũng không”. Do còn tội nghiệp nên chẳng thể chí tâm. Tội nghiệp đã diệt sẽ tự nhiên chí tâm. Bởi thế bảo: “Tội diệt, tâm mất thảy đều không, thế mới gọi là chân sám hối”. Niệm Phật như thế thì đạt được chí tâm, diệt được trọng tội, dù bom nguyên tử có rơi xuống cũng chẳng ngại gì. Kệ rằng:

Tâm nhất phân minh đoạn hoặc thì,
Vãng sanh chứng quả thượng hà nghi,
Tuy nhiên thường thuyết hoặc nan đoạn,
Sám hối huyền môn tích bất tri.

Tâm đã phân minh đoạn hoặc rồi,
Vãng sanh chứng quả há nào sai,
Tuy thường hay bảo Hoặc khó đoạn,
Sám hối huyền môn tiếc chẳng hay.

Nếu niệm đến Nhất Tâm Bất Loạn thì chính là lúc đoạn Hoặc. Như vậy ắt được vãng sanh, vãng sanh rồi ắt mau chứng Phật quả. Lý thật phân minh, còn nghi ngờ gì nữa? Tuy nói là đoạn Hoặc rất khó, đoạn một phẩm Kiến Tư Hoặc như cắt đứt dòng sông chảy mạnh rộng đến bốn mươi dặm, nhưng vẫn có pháp môn mầu nhiệm chính là sám hối hồi hướng. Ðấy chính là huyền môn. Tiếc rằng người đời chẳng biết. Niệm Phật mà biết phối hợp với pháp môn này thì sẽ thành tựu dễ dàng!

Cư sĩ Lý Bỉnh Nam khai thị tại Phật thất chùa Linh Sơn năm Nhâm Tý
Đệ tử Ngô Thông Long kính ghi
Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa dịch Việt

68 phúc đáp

 1. tran thi thu hien

  vui lòng cho con biết cách trợ duyên cho bà nội con. bà 89 tuổi không niệm phật. không nhận ra con cháu, oán giận và la mắng con cháu

  • Tịnh Thái

   Thu Hiền mến,

   Có vài việc sau gia đình nên làm:

   1. Phóng sanh.

   2. Tụng kinh Địa Tạng.

   3. Niệm hồng danh A Di Đà Phật.

   4. Ấn tống kinh sách.

   Tùy vào hoàn cảnh mỗi gia đình mà thực hiện một hay tất cả các điều trên, trong đó niệm Phật, tụng kinh là không thể thiếu, quan trọng là dùng tâm chân thành mà làm, tận tâm hết lòng mà làm.

   Sau khi làm xong thì liền làm một nghi thức hồi hướng trước bàn thờ Phật, quan trọng nhất là hồi hướng đến oan gia trái chủ của bà nội và chúng sanh khổ nạn trong vô lượng pháp giới. Nguyện bà sớm được đầu óc tỉnh táo, nhận ra con cháu, hồi tâm niệm Phật, cầu sanh Cực Lạc.

   Nên làm sớm, làm nhiều lần thì lại càng tốt.

   Cái chính là dùng tâm chân thành cung kính mà làm.

   Làm được trong 3-6 tháng thì sẽ có được cảm ứng.

   Chú có niềm tin như vậy.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • TịnhHương

   Adidaphat. Con thưa thầy ạ, con hiện nay đang trên đường giác ngộ phật pháp, và người giúp con hiểu chút ít về phật pháp là bà của con. Bà con là một người đã giác ngộ được 2 năm.
   Con muốn niệm phật để có thể giúp cho bố mẹ con không còn đau khổ như hiện nay nữa. Nhưng bố mẹ con đang ngăn cản con đi theo con đường đó, con không thể nào thuyết khục được bố mẹ vì thế trong tâm con hiện nay không được thanh tịnh mà con rất buồn. Mặt khác con tốt nghiệp đại học xong hiện nay vẫn chưa có việc làm nên đây cũng là một phần làm bố mẹ con ngăn cản con niệm phật.
   Vì vậy con xin thầy cho con lời khuyên con phải làm gì để con có thể giúp được bố mẹ con ạ.

   Adidaphat. Con cảm ơn thầy ạ.

 2. tran thi thu hien

  con cám ơn chú nhiều con sẽ vì nội mà làm.

 3. minh quyen

  Trong quá khứ con đã có những tội lỗi rất lớn và bây giờ con rất là cắn rứt và ăn năn, nhưng con không biết cách làm sao để rửa sạch mọi tội lỗi của mình ?
  Xin hãy chỉ dùm con cách đọc bài kinh sám hối như thế nào ? Và làm sao để chuộc lại mọi tội lỗi của con để sau này khi con chết đi , con có thể về với Phật.
  Con xin chân thành cảm ơn

  • Lương y PHAN VĂN SANG

   Minh Quyên có thể tụng đọc TỪ BI THỦY SÁM PHÁP Hoặc LƯƠNG HOÀNG SÁM.
   Ngoài ra cứ mỗi ngày đọc NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT là lạy 1 lạy, lạy đến 108 lạy là 108 câu.
   Ngày nào cũng đọc và lạy như thế thì tội nào mà không diệt, phước nào mà không sanh.
   Bỡi câu :
   NIỆM PHẬT MỘT CÂU PHƯỚC SANH VÔ LƯỢNG
   LỄ PHẬT MỘT LẠY TỘI DIỆT HÀ SA
   Bây giờ còn trẻ còn khỏe mà không lạy, không niệm, thời gian lần lược trôi qua đến lúc nào đó muốn niệm một câu, muốn lạy một lạy khó mà làm được.
   Ngoài ra nếu xưa kia đã lỡ phạm giớt sát sanh thì giờ nên nên siêng phóng sanh, nếu lỡ phạm giới trộm đạo thì nay nên siêng cúng dường, bố thí…..
   Cứ như thế mà dùng cách đối trị
   NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  • minh quyen

   CON XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN LƯƠNG Y PHAN VAN SANG

 4. thu trang

  Xin cho con được hỏi. ngày xưa con đã trót dại phá thai 1 lần , con không phải là đứa ăn chơi hư hỏng, nhưng lúc đó con chỉ sợ cha mẹ đau khổ mà thôi.Nay việc làm xưa kia làm con ray rứt không nguôi, xin hãy dạy con nên làm gì để tội lổi có thể giảm nhẹ và mong rằng khi chết đi Phật tha thứ cho con và cho con được về với Ngài.

  Con thành thật cảm ơn , ai co thể giúp con giải bày

  • Tịnh Thái

   Thu Trang mến,

   Người xưa có câu: “Oan có đầu, nợ có chủ”. Việc làm tội lỗi của bản thân mình với một ai đó thì mình có tội với người đó, chứ chả dính gì đến Phật Bồ tát. Phật Bồ tát cũng không chịu tội thay cho mình được, ai làm nấy chịu, đây là nhân quả bất biến. Không phải nói Phật tha thứ cho mình rồi mình hết tội. Không có việc ấy.

   Trước phải hiểu rõ việc đó rồi lại tự mình sám hối trước tượng Phật Bồ tát, quỳ mà nói lớn tiếng lên lỗi lầm của mình, nói rõ từ rày về sau không tái phạm nữa.

   Sau đó, dùng tâm chân thành cố gắng tụng kinh Địa Tạng 49 bộ, không cần biết là mất bao lâu nhưng miễn sao đủ số 49 bộ Địa tạng, nếu được 100 bộ Địa Tạng thì càng tốt, lại cần phải phóng sanh, niệm Phật thêm hồi hướng cho cháu nhỏ xấu số kia sớm được siêu thoát về cõi an lành.

   Tại sao lại phải tụng kinh Địa Tạng? Để siêu độ người thân đã mất và oan gia trái chủ thì Phật dạy chúng ta nên đọc tụng bộ kinh này thì cả người sống và người mất đều được lợi ích. Cứ dùng tâm chân thành đọc tụng đủ 49 lần thì hương linh đó nó có thể cảm động mà bỏ qua cái tội của mình, nó lại được nhờ công đức tụng kinh mà được tăng thêm phước đức sanh về cõi lành, oán liền biến thành ân, đây chính là cảm ứng, cảm ứng này là dựa vào tâm chân thành sám hối, hướng thiện của mình mà được chứ chẳng phải do mê tín, cầu xin mà có.

   Là chân thật cảm ứng, một niệm chân thiện quay đầu thì lập tức có cảm ứng.

   Còn việc được về với Phật A Di Đà sau này khi mạng chung là một câu chuyện khác, nhưng cũng không ngoài đạo lý Nhân Quả: Niệm Phật chân thành với đầy đủ Tín Nguyện thì sẽ được Phật đón về Cực Lạc. Gọi là Nhân Quả Niệm Phật: Tin sâu, nguyện thiết, trì danh hiệu Phật tất được thấy Phật.

   Chúng tôi tin tưởng với tâm chân thành sám hối thì Thu Trang có thể hóa giải được oán nghiệp này.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 5. thu trang

  CON XIN CẢM ƠN LỜI DẠY CỦA THẦY RẤT NHIỀU

 6. NHU TINH

  KÍNH THƯA THẦY , CON RẤT QUAN TÂM ĐẾN LỜI THẦY CHỈ DẠY CHO THU TRANG Ở TRÊN , CON ĐÃ LÊN TRÊN MẠNG NÓI VỀ KINH ĐỊA TẠNG NHƯNG THẬT SỰ CON RẤT BỐI RỐI KHÔNG HIỂU NHƯ VẬY PHẢI ĐỌC BÀI NÀO ? VÌ CÓ QUÁ NHIỀU KINH ĐỊA TẠNG, VẬY CHO CON HỎI KINH ĐỊA TẠNG 49 BỘ LÀ SAO Ạ ? VẬY KINH ĐỊA TẠNG TỔNG CỘNG LÀ BAO NHIÊU BỘ ? VÌ TRÊN MẠNG VIẾT QUÁ DÀI , CON KHÔNG HIỂU PHẦN NÀO ĐỂ ĐỌC , CÒN PHẦN NÀO DÙNG ĐỂ TỤNG KINH

  CON CÒN TRẺ NÊN HIỂU BIẾT RẤT NÔNG CẠN , CON KÍNH XIN THẦY HOAN HỈ GIÚP DÙM CON
  CON CẢM ƠN THẦY RẤT NHIỀU

  • Tịnh Thái

   Như Tịnh hãy đến chùa Phổ Quang, siêu thị Pháp Hoa hay các quầy sách Phật giáo, thỉnh cuốn Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện do HT. Thích Trí Tịnh dịch: Đọc từ đầu quyển từ chương 1 đến hết chương 13 cuối quyển thì xem như xong 1 bộ. 49 bộ là đọc trọn cuốn kinh Địa Tạng 49 lần.

   Bạn có thể tham khảo bản dịch online tại đây: http://www.dharmasite.net/Unicode1/KinhDiaTang.htm

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 7. NHU TINH

  Thưa thầy vì con đã tìm thấy Kinh Địa Tạng trên trang mạng mà thầy chỉ dẫn. Thì con thấy bao gồm 3 quyển , tổng cộng là 13 phẩm, Vậy có nghĩa là con phải đọc 13 câu chuyện đó đến 49 lần phải không thầy ?

  Tại vì con nghe Kinh Địa Tạng , con cứ tưởng là những bài để tụng kinh , chứ tại sao đây toàn là truyện ,và sau mỗi câu chuyện là 1 bài thơ nhỏ, nên con không biết là mình chỉ nên đọc tụng phần bài thơ nhỏ phía bên dưới mà thôi hay là nên đọc tất cả.

  Con không ở việt nam nên việc đi tới nhà sách để thỉnh cuốn Kinh này hơi khó.Con sẽ cố gắng thỉnh tại chùa.
  Con xin chân thành cảm ơn thầy đã giúp con.

  • Tịnh Thái

   Kinh Địa Tạng gồm 3 quyển: Thượng, Trung, Hạ. Tổng cộng là 13 phẩm. Đọc hết 13 phẩm này thì tính là 1 lần, sau đó hồi hướng cho người mất. Trong từng phẩm, nghĩa lý từng câu từng chữ đều sâu rộng vô biên, không đơn giản là “truyện” như Như Tịnh nghĩ đâu. Tóm lại nên đọc tất cả, đọc 49 lần thì xem như mình cũng có biểu lộ được chút tâm chân thành sám hối, tất sẽ được cảm ứng, có thể hóa giải được oán kết này, việc này tùy thuộc vào tâm chân thành, cung kính của người đọc tụng.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 8. NHU TINH

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  CON XIN CẢM ƠN THẦY RẤT NHIỀU

 9. THANH DUC

  XIN THẦY HOAN HỈ GIẢI THÍCH CHO CON VỀ LỢI ÍCH CỦA VIỆC NIỆM SÁM HỐI ĐỂ GIẢI TRỪ OAN GIA TRÁI CHỦ.

  XIN CẢM ƠN THẦY

 10. kim cương

  thưa thầy , trước con có làm nghề cho vay lãi 1 năm , và bây giờ thì bản thân con lại cũng vướng nợ nần và phải lo trả nợ như con đã từng cho vay. sau khi con đọc luật nhân quả và con tin rằng đấy là do nghiệp chướng do con tạo nên và luật nhân quả bắt con phải chịu đựng những gì mình đã từng gieo cho người khác. con còn trẻ người non dạ, mong thầy chỉ bảo cho con cách đọc kinh sám hối nên bắt đầu từ đâu và như thế nào để con có thể giảm bớt tội nghiệp của con. xin chân thành cám ơn thầy

 11. thugiang

  Theo lời Thầy mình giảng cho mình thì cho vay lãi ở mức độ hợp lý ko có nghiệp gì cả vì nó cũng là 1 nghề, chỉ khi nào cho vay nặng lãi, siết nợ mới tạo nghiệp. Nếu quý Phật tử thấy mình đã cho vay nặng lãi và siết nợ thì nên sám hối, sự sám hối cao tột nhất là sau này không lặp lại lỗi này nữa nhé.

  • kim cương

   CÁM ƠN BẠN ĐÃ CHO MÌNH HIỂU THÊM

 12. Nỗi Đau còn đó

  Dạ con chào Thầy, xin thầy bày cho con làm thế nào để trả được nghiệp duyên kiếp trước của mình vậy Thầy, vì con lập gia đình mới 3 tháng thì chồng con bị ung thư mất, sau đó con sinh được cháu gái, con mới biết về phật pháp mới đây, con đã ăn chay được rồi thầy ạ. Xin thầy bày giúp con. Con xin cảm ơn ,

 13. Võ Thị Loan

  Con chào thầy!
  Xin thầy giúp con làm như thế nào để lòng mình lòng thanh thản. Quá khứ con có làm 1 số điều có lỗi người khác nhưng cũng không to tát. Con cứ ray rứt hàng ngày không sao quên được. Con cũng thường ăn chay niệm phật cho lòng thanh thản. Xin thầy phân tích để cho lòng con thanh thản. A DI ĐÀ PHẬT

 14. Từ Tâm

  Lời Khuyên Để Có Được Sự Thanh Tịnh Tâm Hồn

  http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2010/05/loi-khuyen-de-co-duoc-su-thanh-tinh-tam-hon/

 15. Đặng Thị Hạnh

  Nam mô a Di Đà Phật .
  Con xin chào Thầy .
  Giờ đây trong lòng con rất là lo lắng ,con không biết làm sau nửa chồng của con làm ăn thua lỗ mượn nợ người ta bây giờ chúng con không có tiền trả cho họ.Thầy có cách nào để làm giảm bớt tội nghiệp ,hồi hướng làm lại không Thầy.Con xin cảm ơn Thầy

  • Tịnh Thái

   Chỉ còn một cách: Chăm chỉ làm việc mà trả nợ cho người ta từ từ. Đã mượn nợ tất phải trả nợ, trả sớm thì nhẹ lòng sớm. Đó là giữ chữ tín với người, Phật Bồ Tát cũng sẽ làm thế thôi.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 16. Tội con nặng lắm. Con đã yêu và làm chuyện ô uế tại chùa. Tội này đọa địa ngục vô gián. Con đã lạy phật, niệm phật sám hối nhưng vô cùng đau đớn. Chuyện xảy ra giữa 2 đứa con trai, chúng con bình thừơng về tâm lý không biết nghiệp gì? Khi lạy phật sám hối thì thấy bồ tát quan âm nước mắt chảy tràn. Chúng con đau khổ lắm. Trong chùa chúng con được giao làm ban thỉnh sư, chuông, mỏ, thị giả, hành đừơng… Bây giờ mặc cảm k dám đi chùa nữa. Xin chư vị đồng tu hãy giúp con!

 17. kiêu mai

  Nam Mô A Di Đa`Phật,Con Xin chao`thay va`cac’ bạn đông`tu cung` canh~ ngộ,ca~tuân` nay con lên mạng đê kiêm’nguoi`chi~dạy vê`cach’ tu tập nhung môi~ lân` con hôi~thi`không đuọc sụ hôi`âm,hôm nay con tim` mai~ thi`thây’thây`va` cac’ bạn đông` tu,con mông thây` va` cac’ bạn chi~ giup’cho con đê~ con co’thê~ tu tập đung’ cach’,con môi’ bat đầu tu nên con chua hiêu~ nhiêu`,hiện gio` con tu theo niệm phật môi~ ngay`va`con sam’ hôi’,THẬP NHỊ DANH LÊ~ SAM’ HÔI’ DIỆT TỘI,mây’ hôm truoc’ con co’ đọc môt bạn viêt’ vê` niêu’ tu không đung’ cach’ thi` se~ không đuọc vang~ sanh,Ma` co’ đung’ nhu vạy không thây`,con không muôn’tu lâu dai` rôi` không đuọc vang~ sanh,mông thây` chi~ dạy,
  con chuc’ thây` va` cac’ bạn đông` tu co nhiêu an lạc trêng đuong` tu,Nam Mô A Di Đa` Phật

 18. Tịnh Minh

  Tôi có chút ý kiến về sám hối, đó là sám hối chúng ta quan trọng nhất là thành tâm, bạn đọc kinh, niệm Phật đấy cũng là sám hối nhưng cũng có thể không phải sám hối nếu chúng ta không tâm chí thành chí thiết trong đó, chí thành chí thiết là những lỗi đã mắc phải thì từ nay trở đi tuyệt đối không phạm nữa như tụng kinh Địa tạng sám hối thì bạn phải y theo lời dạy của Kinh đó là Hiếu dưỡng cha mẹ, đoạn ác tu thiện, không được sát sinh … chứ vừa tụng kinh xong lại ra thịt gà, giết cá để ăn hoặc bàn chuyện thị phi thì tội còn nặng hơn ta gọi là miệng Nam mô bụng một bồ dao găm.
  Trong kinh địa tạng thì Địa tạng vương muốn cứu độ cho mẹ, sám hối cho mẹ thì ngài cũng phải niệm danh hiệu Phật chứ ngài không có tụng Kinh nào hết cái này các bạn nên chú ý nhé…
  Nam Mô A Mi Đà Phật!

 19. kiêu mai

  Nam Mô A Di Đa` Phật! Tinh minh noi’ đung’ niêu’ la` sam’ hôi’ la` minh` hôi’hôi’lôi~ nên môi’ sam’ hôi’ chu’ ai đi sam’ hôi’ rôi` lại đi lam`lôi~,Kiêu` mai cam’ on tinh minh đa chia se~,

 20. kim phượng

  la`m cách na`o de hô`i hướng cho ba con nhanh nhất vậy? xin thâ`y chi giúp

 21. Kiêu Mai Rât’ la` boi’ rôi’ trêng đuóng tu tâp cua’ minh`Mông Cac’ ban đông`tu chi giup gi`minh con kem’ coi~chua hiêu~gi`nhieu`.minh`đa đoc nhung loi`cac phật tu viet’mai cam thây’cac’ phật tu đa tu tập lâu nam.mai o xu’ lạ quê nguoi`o chô~ nay` không co’ môt cai’ chua` nao`đê~ ma`đi cung’duong` vạy co’nghia~la`mai không co phuoc’đau long`thay môi~ ngay` mai phai lêng mạng đê~ tim` cach’ tu cho đung’voi phap’ môn niêm phật.bây gio` mai cô’ gang’ tri` niêm danh hieu cua duc phât a di đa` mai niêm phât nguyên tu` sang’đen’ tôi’ nhung sao môi~ lân niêm co’ khi ban bịu thi ngun niệm co dai giây rôi` niệm lại sao cu gian đoạn nhu vạy, tạp niêm thi mai không thây’ nhiêu` hay la` mai đa niêm phật sai?mai da co gd co 2 con va o cho nay` o co nguoi viet nao đê chi giup ca~ tu nhu vạy co phai sai hay khong? mong cac đông tu chi giao’chuc cac đông tu an lạc
  Nam Mo A Di Đa` Phật

  • Diệu Âm(Thiện Hạnh)

   Bạn Mai chào bạn!
   Bạn vào Trang wed tinh tong hoc hoi oregon.roi vao tin tuc,vào đó gặp tài liệu tu học,bạn nghe đi rồi biết cách niệm ah.chào bạn

 22. Thua thay , hien con dang tung HONG DANH SAM HOI , nhung co nguoi khuyen con doc KINH THUY SAM tot hon , nhung con co nghe nhieu gnguoi noi la doc kinh THUY SAM thi phai co nguoi khai kinh thi minh moi doc duoc . Con rat phan van . Nay con xi Thay hoan hy chi dan giup cho con duoc ro . NAM MO A DI DA PHAT

 23. Nguyễn Ngọc

  Kính thưa thầy! Con đã phạm phải tội lỗi rất lớn trong cuộc đời con,con ân hận và hối lỗi,ngày đêm con đêu bị ray rứt và bị dằn vặt bởi tội lỗi con đã gây nên…Con đã bỏ rơi những sinh linh bé bỏng của chính mình,con đau lòng lắm.Con vẫn thường ăn chay,niệm kinh đại bi chú.Nhưng tâm hồn con vẫn không được thanh thản,con nhớ con,nhớ tội lỗi của mình và có lẽ con đang bị nhận lấy quả báo…Nhưng nếu quả báo ấy xoa dịu được phần nào lỗi lầm ấy,con cũng cam tâm.Con hy vọng Thầy có thể soi cho con 1 con đường để con có thể đi đến nhận thấy mọi lỗi lầm và thanh thản tâm hồn con với,con đau khổ quá, con luôn nhớ đến con,con vẫn thường gặp trong giấc mơ.Con cảm thấy mình quá độc ác,ghê tởm chính con.Nhưng ân hận cũng chẳng được gì vì con đã làm rồi,có lấy lại tội lỗi của mình để ko phạm sai lầm được đâu.Con mong Thầy soi sáng cho con 1 con đường để con thấy sự bình an để sống tiếp cho những gì mình đã gây nên…Nam mô A di đà Phật. Phật từ bi xin cho c on được giải thoát với những sai trái con đã gây nên quá lớn trong đời.

 24. KÍNH THƯA THẦY CON CÓ VÀI VẤN ĐỀ THẮC MẮC CẦN HỎI THẦY LÀ . NẾU CON MUỐN SÁM HỐI NHƯNG KHÔNG CẦN TỚI CHÙA CÓ ĐƯỢC KHÔNG , CON MUỐN Ở NHÀ ĐỂ ĐỌC KINH SÁM HỐI , MONG THẦY CHỈ CON CÁCH SÁM HỐI THẾ NÀO CHO ĐÚNG ,NHÀ KHÔNG CÓ TƯỢNG PHẬT CÓ SÁM HỐI ĐƯỢC KHÔNG Ạ . CÒN CON MUỐN HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC CHO BA MẸ CON ĐỀ BA MẸ CON CÓ THỀ ĂN CHAY VÀ NIỆM PHẬT VẬY MÌNH HỒI HƯỚNG NHƯ VẬY CÓ ĐƯỢC KHÔNG CÓ HỔI HƯỚNG ĐÚNG CÁCH KHÔNG , NẾU KHÔNG CON PHẢI LÀM NHƯ THẾ NÀO ,MONG THẦY GIẢI ĐÁP GIÚP CON CON CÁM ƠN THẦY NHIỀU Ạ .

 25. Diệu Âm(Thiện Hạnh)

  Xin chào bạn!
  sám hối là bạn phải sửa từ nơi tâm của bạn,chứ không bạn cầm kinh sám hối lên đọc là sám hối.không phải vậy,như mình đây,ngày trước mình quậy lắm,tay đua xe có hạng ở cái quận mình ở nói đến tên ai cũng lắc đầu,còn mẹ mình mổi llần thấy mình lấy xe đi ta khỏi nhà là nói chạy từ từ nha con.ở vn mà từ sài gòn về cần Thơ đường dai 170km mà tôi chạy 1h55phut là đến nơi.rồi nhân duyên đến,bạn tôi đứa thì bị bắt đứa thì chết.vụ đua xe đó có tôi nửa.lúc đó tôi sợ,tôi chạy thẵng về nhà lên lầu thắp nhang lạy phật và niệm danh hiệu Quán thế Âm,nếu qua được chuyện này con không dám đua xe nửa,thật là Linh ứng ai củng đi tù,còn tôi chỉ đóng phạt 1trieu.tôi không hề lo lót nhé.chuyện này có đăng báo nữa.từ đó tôi gặp được 1 thầy gần nhà kêu tôi đi phật thất với thầy ở chùa Vạn Linh núi cấm.lúc ấy tôi chưa hiểu phật thất là gì.là niệm phật 7 ngày đó mà,lên đó tôi đã gạp 1 thiện tri thức là 1 người cư sỉ rất là từ bi.từ hình dáng ấy mà toi hiểu và nngưỡng mộ,và tôi cố gắng làm theo và tu học theo sự chỉ dạy của HT Tịnh Không.bạn biết không giờ mẹ tôi ăn chay còn biết đi hộ niệm nửa,và còn có cậu mình củng là thành viên ban hộ niệm.tôi nói đây là mình sám hối từ nội tâm,rồi từ hành vi sinh hoạt của mình để cho mọi người thấy mình tốt rồi có lợi ích chân thật rồi thì bạn khuyên gì thì ba me bạn củng sẻ làm theo bạn thôi.đó cũng là sám hối chân thật nhất.Xin chào bạn.Nam Mo A Di Đà Phật

 26. hoàng nhâm

  con chào thẵy. con có 1 vài thấc mấc mong thẵy hoan hỉ giải đáp giúp con. Con mới biết dến phật pháp nên còn nhiều thiếu sót . mong thầy dạy con cách hồi hướng như thế nào cho đúng.con cảm ơn thầy

 27. Hạnh

  Dạ cho con hỏi, mẹ của con (hiện vẫn còn sống). Con biết cuộc đời mẹ con đã gây nhiều nghiệp chướng, liệu con có thể sám hối cho phần của mẹ được không? hằng ngày con đều trì tụng sám hối, bát nhã tâm kinh, chú đại bi.. thì liệu con có thể chuyển nghiệp cho mẹ con được không ạ?

 28. Nam mô A Di Đà Phật
  Mến chào Hạnh

  Bạn làm các việc phước thiện hồi hướng cho mẹ thì mẹ sẽ được 3 phần hay 7 phần gì đó,còn lại là của bạn,điều này phải xem kinh Địa Tạng lại thì mới rỏ.

  Mỗi việc phước thiện mà bạn làm nếu mẹ bạn cũng hoan hỉ theo thì mẹ của bạn sẽ được nhiều phước báo hơn nữa.

  Nếu như có thể khuyên mẹ ăn chay niệm Phật,làm lành lánh dử thì rất tốt.Nhưng cái việc này rất khó,đòi hỏi phải kiên nhẫn và có những phương tiện khéo.Lúc đầu thì sát sanh nhiều rồi đến bớt sát sanh rồi đến không sát sanh.Mới đầu thì ăn chay 4 ngày rồi lần lần lên 6,8,10 ngày trong tháng … rồi đến trường chay.
  Đây cũng là lời khuyên mà VT xin gửi đến bạn Tịnh Minh,hôm trước có thấy câu hỏi của bạn mà VT chưa kịp trả lời,hôm nay đâu mất tiêu rồi.

  Mẹ của VT cũng gần giống như mẹ của bạn Tịnh Minh,VT rất khó khăn để khuyên nhủ,cuối cùng cũng đã khuyên được mẹ chịu ăn chay một tháng 10 ngày và phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương.

  Bạn thật sự là một người con có hiếu.
  VT xin nhắc lại,trong kinh Pháp Cú,Phật dạy:
  “Trong thời không có Phật ra đời thì hai vị Phật để chúng ta tôn thờ chính là cha và mẹ của ta.Công đức cúng dường hai vị Phật này bằng với công đức cúng dường Phật”

  Trong Tây Phương Xác Chi,Bồ Tát Tịch Căn nói:
  “Người nào vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì cha mẹ bảy đời của người ấy nhờ công đức kia mà được sanh lên cõi trời,ấy mới chính là đại hiếu”.

  Thôi,xin chào bạn
  Nam mô A Di Đà Phật

 29. trần thị anh thư

  adiđà phật ,con xin chào thầy ,con có điều này xin thầy chỉ dạy cho con,khoảng một tuần nay con tự lập ra một thời khoá là con lên thấp nhang trên bàn thờ Phật rồi con khấn vái con xin chư Phật chư Bồ tát mười phương gia hộ cho cha mẹ con ,rồi con ngồi niệm phật ,khoảng được mấy vòng chuỗi 108 hột xong con đứng vậy ,rồi con quỳ xin sám hối trước Đức Phật ADIĐÀ bằng cách lạy 108 lạy hồng danh ADIĐÀ PHẬT ,lạy xong con hồi hướng cho cửu huyền thất tổ đã mất,cho cha mẹ còn hiện tiền ,cho oan gia trái chủ ,rồi con đọc bài kệ hồi hướng Nguyện đem công đức này ,Trang nghiêm phật tịnh độ,Trên đền bốn ơn nặng ,Dưới cứu khổ ba đường ,Nếu có kẻ thấy nghe ,Điều phát lòng bồ đề ,Hết một báo thân này ,Đồng sanh nước Cực lạc,
  Xin thầy hoan hỷ chỉ dẫn cho con biết con có tham lam quá không khi hồi huớng như vậy và hành trì của con có đúng không
  Nam mô A DI ĐÀ PHẬT

  • Từ Tâm

   Chị công khoá như vậy là đúng rồi đó. Hành giả niệm Phật chúng ta phải hồi hướng công đức cho mọi người chứ không chỉ riêng mình. Đó chính là tâm bồ tát, tâm bồ đề để đem lại lợi ích cho chúng sanh. Có tâm này khi niệm Phật sẽ chắc chắn được vãng sanh như tổ Ngẫu Ích có dạy:

   Thật vì sanh tử
   Phát lòng bồ đề
   Dùng tín nguyện sâu
   Trì danh hiệu Phật

   Các thời khoá niệm Phật mẫu cho hành giả sơ cơ tuy có nhiều, nhưng nếu mình có thể uyển chuyển thêm, bớt lời nguyện hay hồi hướng cốt sao cho mình dễ nhớ, dễ khởi phát lòng thành thì chị cứ nên dùng.

   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/cac-phuong-phap-niem-phat/

 30. con muốn đọc kinh để cầu sức khoẻ, những điều tốt đẹp ,cũng như giảm bớt tội lỗi cho người thân của con ( nếu họ có phạm lỗi lầm gì ) . con phải tụng những kinh gì ,hay làm những việc gì thưa thầy ?

  con có bạn trai ,người ấy đôi khi tốt với con, đôi khi làm những việc có lỗi với con , khiến con rất buồn, xin cho con hỏi con có thể đọc kinh gì để giúp anh ấy trở nên tốt đẹp và xoá bớt tội anh ấy đã làm thưa thầy ?

 31. Chúc hiền

  Nam Mô A Di Đà Phật! Mến chào bạn Anh. Chúc Hiền nghe nói một câu Nam Mô A Mi Đà Phật bằng tụng tấc cả kinh điển rồi, chỉ cần niệm phật là đủ. Anh Viên Trí có nói : ( người tụng kinh là đọc toa thuốc, người niệm phật là uống thuốc). Bạn niệm phật rồi hồi hướng cho người thân(cũng như anh ấy) thì công đức vô lương vô biên. Nhờ sự hồi hướng của bạn mà đức phật A Di Đà sẽ diều dắt nhũng người thân của bạn từ từ sẽ đi đúng đường. Còn như bạn muốn nhiều sức khoẻ thì nên phóng sanh. Trong kinh nhân quả có nói phóng sanh sẽ được trường thọ sống lâu. Chúc bạn được an vui, A Di Đà Phật.

 32. Tâm sát nghiệt

  Bẩm thầy … con đã tạo 1 cái oan nghiệt k thể tha thứ hại gia đình người ta nhà tan cửa nát …. người phụ nữ trung niên chết oan …. nghiệt của con liên quan tới quá khứ nó ám ảnh làm con tâm k thanh thản lun có hình bóng và cả lúc đêm xuống con cố gắng k nghĩ tới nhưng lại nằm mơ thấy người đàn ông chung chăn gối với con …. luôm muốn gần gũi con …. xin cho con biết phải làm sao có thể cho con quên đi ng đàn ông sát nhân đó … tâm con lúc này rất mệt mỏi con không muốn suy nghĩ hoặc hình dung người đàn ông đó …. con chỉ 1 cuôc sống bình thường thanh thản chuộc tội lỗi … hãy giúp con xin thầy trả lời qua email cua con …. đội ơn thầy

  Mong thầy hồi âm sớm việc này rất hệ trọng liên quan tới 1 mạng người tiếp theo nếu con không giải thoát đươc cái bóng của ng đàn ông đó thì bàn tay con lại dính thêm máu ….. nghiệt càng lớn hơn … con đã dùng mọi cách để k suy nghĩ k nằm mơ k hình dung ra oan nghiệt người đàn ông ăn nằm với con ….. xin thầy con đau khổ lém

  • Nam Mô A Di Đà Phật
   Xin chào Tâm Sát Nghiệt

   Qua câu chuyện mà bạn kể thì VT cũng biết là một cuộc tình tay ba, cả ba đều bị tổn thương, có một người đã thiệt mạng…nhưng đó là quá khứ đã qua rồi thì không thể xoay chuyển lại được. Hiện tại thì bạn đã có duyên đến với nơi đây là đạo tràng tu Tịnh Độ. VT không phải thầy gì cả nhưng cũng xin mạo muội có đôi lời chia sẻ đến bạn ngỏ hầu giúp ích một phần nào trên những chặn đường phía trước.

   Giết người là trọng tội, có trực tiếp và gián tiếp, tuy nhiên chuyện đã qua rồi thì cũng nên cho nó qua luôn đi, đừng suy nghĩ đến. Hiện tại thì nếu bạn đã có thai thì chớ nên phá thai vì đó là một sơ sinh vô tội. Phá thai cũng chính là giết người. Khi một người mẹ mà giết con thì tội nghiệp sẽ càng sâu nặng hơn.

   Tự tử cũng đồng tội với giết người vì giết chính bản thân mình. Một vong hồn sau khi tự tử thì sẽ càng khổ sở nhiều hơn nữa chứ không phải chết rồi là hết hay chết đi cho xong, chết đi cho khỏi phải lo gì như nhiều người đời lầm tưởng.

   Người đàn ông ấy nếu như bạn không muốn gần gủi nữa thì tốt hơn hết nên lánh xa, trốn đi nơi khác, biệt tăm biệt tích. Chớ nên giết người đàn ông ấy vì làm như thế lại càng chồng thêm tội.

   Nên biết rằng có được thân người như con rùa mù giữa biển mà gặp được bọng cây, chính vì thế cần phải nên trân quý thân mạng của mình và thân mạng của người khác. Phật ví dụ: ” Số chúng sanh có được thân người như số cát dính trên đầu ngón tay, số chúng sanh hiện tại ở địa ngục như số cát của quả địa cầu này vậy.

   Và cũng hãy nên biết rằng cha mẹ đã có công sinh chúng ta ra ( 3 năm nhủ bộ, chín tháng cưu mang… ) rồi nuôi nấng chăm sóc cực khổ, từ cái ăn cái mặc … không sao kể hết.
   Công cha như núi Thái Sơn,
   Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
   Một lòng thờ mẹ kính cha
   Cho tròn chữ HIẾU mới là đạo con.
   Chính vì thế chớ nên tự tử mà đau lòng cha mẹ, thân xác này, hình hài này là do cha mẹ ban cho, cần phải dùng nó để báo hiếu cha mẹ trong lúc tuổi già sức yếu chớ nên hành động dại dột mà đi tự tử nhé.( Theo tài liệu từ sách Địa Ngục Du Ký của Dương Thiện Sinh thì người tự tử mang tội sát nhân tức là giết hại bản thân mình, sẽ bị đưa vào Thành Thác Oan sau đó chờ Diêm Vương định án rồi thọ tội chịu phạt trong các lao ngục ở âm ty địa phủ ).

   Đã sắp đến mùa lể Vu Lan rồi, những ai còn cha còn mẹ hãy nên trân quý, lo mà phụng dưởng sớm hôm cho đàng hoàng tử tế. Những ai không còn cha mẹ thì nên làm việc thiện, ăn chay niệm Phật, hồi hướng công đức cho cha mẹ.

   Nói tóm lại, tu là cội phúc, tình là dây oan, bạn không nên phá thai, giết người hay tự tử. Điều cần thiết nhất bây giờ là : Hãy buông xả tất cả, đừng nhớ nghĩ về tội lỗi của mình đã gây ra. Hãy đến trước bàn Phật mà thành tâm sám hối. Niệm Phật và làm các việc phúc thiện để hồi hướng cho oan gia trái chủ. Lánh xa người đàn ông ấy, những kỷ vật hay hình ảnh lưu niệm… hãy xóa bỏ. Nếu cảm thấy khó khăn thì nên thay đổi hoàn cảnh, không khí môi trường bằng cách dọn đi nơi khác, dùng tên khác, thay đổi thân phận, nếu như có thể cạo đầu, khoát áo cà sa thì càng tốt ( có thể vào các chùa Ni để được tư vấn thêm ).

   Như người bị thương thì cần phải có thời gian và phương thuốc để điều trị. Hiện tại cho thấy bạn đang phạm vào sát nghiệp cho nên muốn hóa giải thì cần phải ăn chay, tập đi phóng sanh để nuôi dưởng lòng từ bi và quý trọng sinh mạng. Và nhớ đừng quên việc quan trọng nhất chính là trong tâm luôn niệm ” Nam Mô A Di Đà Phật “. Phật là đại y vương, pháp môn niệm Phật chính là phương thuốc a già đà trị được tất cả bệnh kể cả tâm bệnh mà bạn đang vướng.

   Mình đang ở trong biển khổ luân hồi sanh tử từ vô lượng kiếp đến nay, đã khổ, đang khổ và sẽ khổ. Cho nên muốn hết khổ thì phải thoát ly cái vòng sanh tử luân hồi bằng cách niệm Phật cầu sanh Tây Phương.

   Quá khứ tội lỗi đã qua rồi, hãy quên đi, từ nay mình làm một con người mới, một con người lương thiện, một người biết ăn năn sám hối, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương mới là điều quan trọng. Khổ ải vô biên, hồi đầu là bờ.

   Có thể tham khảo thêm ở bài viết này nhé:
   1:Niệm Phật Giải Oán Kết Vong Hồn Theo Quấy Phá
   2:Người Tu Không Nên Mãi Nhớ Nghĩ Đến Lỗi Của Mình

   Nam Mô A Di Đà Phật

 33. lính trẻ

  Cho e hỏi điều này được không ạ.e đang là lính.người yêu e có 1 qúa khứ không tốt.trong 1 lần chán nản vì vừa chia tay với mối tình đầu.người yêu e đã say và bị mang thai.nhưng lúc đó vì qúa trẻ nên đã phá cái thai đó đi.đến bây gjờ cô ấy vẫn không thể quên và rất đau khổ vì đã bỏ đi cái thai đó.e thấy người yêu e sức khỏe rất kém.e nghĩ là mình phải làm gì đó để tích đức cho con cái mình sau này.vì bọn e sẽ lấy nhau.và e không muốn vì 1 lỗi lầm của tuổi trẻ làm ảnh hưởng đến con cái và người vợ tương lai của e.vậy cho e hỏi.e fải làm thế nào đây

 34. Lê Tuyết

  Thưa Thầy nhà con có thờ Phật nhưng mà ngay chỗ thờ thì lúc nào cũng có người nàm để xem ti vi con muốn lạy hoặc ngồi chấp tay đọc kinh niệm phật cũng ngại, con có cái gác nhỏ trên đó không có bàn thờ con có thể lấy tấm hình Đức mẹ quan thế âm bồ tát treo lên để đọc được không. Con xin thầy chỉ dẫn để con được đọc kinh mõi ngày. Con xin cám ơn thầy.

  • Xin chào Lê Tuyết

   Không biết là người nào đã làm bàn thờ Phật ngay chỗ đó, người nào nằm xem TV, người nào là gia chủ, người nào có quyền quyết định?

   Người đã làm bàn thờ Phật chắc hẳn là cũng có duyên với Phật Pháp nhưng chưa được chín mùi nên chỉ làm rồi để đó chứ không có lo việc nhang đèn cúng lạy gì cả. Mình nên nói với vị ấy rằng nếu như đã làm bàn thờ Phật thì mỗi ngày phải dành thời khóa để tụng niệm, khuyên vị ấy cũng hãy phát tâm giống như mình thì cả hai cùng lợi lạc. Nếu vị ấy hoan hỉ thì tốt, bằng ngược lại vị ấy không đồng ý thì thôi, chớ nên gượng ép rồi sanh cải vả là điều không hay.

   Người nằm xem TV có lẻ là vì chưa hiểu Phật Pháp nên mới như thế, cũng nên cho người ta có một cơ hội để được giác ngộ giống như mình. Mình nên nói với vị ấy rằng chỗ này là chỗ thờ cúng rất trang nghiêm thanh tịnh, có thể nào tắt TV rồi tụng niệm chung với mình hay không hay có thể dời TV qua phòng khác được không? Dùng lời lẻ ôn hòa, dịu dàng để khuyến dụ. Nếu vị ấy hoan hỉ phát tâm thì tốt, bằng ngược lại vị ấy không đồng ý thì thôi chớ nên gượng ép rồi sanh cải vả là điều không hay.

   Hai trường hợp trên chính là mình mang ánh sáng Phật Pháp chiếu soi đến người khác, khiến cho người ta được lợi lạc, mình cũng được công đức nhưng đòi hỏi mình phải có phương tiện khéo, tài biện thuyết và người đó cũng phải có duyên với Phật Pháp mà nhân duyên đã đến thời kỳ chín mùi thì mới dẫn độ họ được. Hai trường hợp này giống như là mình đi tấn công người ta, nếu thắng thì cả nhà cùng tụng niệm, bàn Phật được thờ nơi trang nghiêm thanh tịnh nơi phòng lớn như là ” chánh điện ” vậy.

   Còn nếu thua thì bất đắc dỉ lắm mới phải ” rút quân ” lên trên gác. Khi lên trên gác thì mình cũng quét dọn sạch sẻ, thiết lập bàn Phật nho nhỏ nhưng vẫn trang nghiêm đầy đủ hương đăng hoa quả, tràng phan… Sau đó mình cung thỉnh Phật về ngự nơi đàn tràng ( trên gác ) và khấn nguyện rằng : ” Vì đạo hạnh của con hãy còn non kém, không đủ sức thuyết phục người nhà nên bất đắc dỉ mới phải lâm vào cảnh này, mong Ngài hoan hỉ cho ” .

   Phật là đấng tối cao giác ngộ, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, Ngài thương yêu hết thảy chúng sanh và muốn cho chúng sanh đều lìa khổ được vui cho nên các Ngài không hề chấp nhất hay bắt tội chúng ta bao giờ, các Ngài thấy chúng ta thành tâm lể bái, nhang đèn tụng niệm thì các Ngài sẽ hoan hỉ. Còn việc mình bị mang tội là do mình vô tình hay cố ý, từ nơi thân khẩu ý phát sinh ra những hành vi, suy nghĩ, lời nói bất kính với Phật, Bồ Tát và tạo thành cái nghiệp, chính cái nghiệp dã dẫn dắt mình đi chịu tội thọ phạt ở địa ngục chứ không phải Phật và Bồ Tát ” quở ” nên mình bị tội. Phật, Bồ Tát đều từ bi, thương chúng sanh, không có trách phạt chúng sanh bao giờ. ( Theo VT hiểu đại khái là như vậy ). Chính vì thế cho nên tuy là lên trên gác nhưng nếu thân khẩu ý của mình vẫn cung kính Phật, Bồ Tát, vẫn thành tâm lể bái tụng niệm thì vẫn được công đức phước báo chứ đâu có lý nào lại bị mang tội.

   VT không phải thầy, xin mạn phép gửi đến bạn đôi lời chia sẻ, hy vọng giúp ích phần nào.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 35. Lê Tuyết

  Kính gửi VT! xin là như vầy bàn thờ phật là của mẹ chồng đã thờ từ trước đến nay( mẹ đã mất) mỗi ngày vẫn có người chị chồng thấp nhang, nhà chật hẹp cho nên người anh nằm ở đấy ngủ luôn tui ở trên ngủ cùng đứa con trai chỉ có cái bàn nho nhỏ để hình phật mẹ và đọc kinh thôi. Niệm phật rồi hồi hướng là thế nào xin VT giải thích rõ cho tôi được biết không . Xin VT chia sẻ! Nam Mô A Di Đà Phật

  • Xin chào Lê Tuyết

   Trong Gương Vãng Sanh có kể câu chuyện một Bà lão nhà nghèo dưới gầm giường còn nuôi mấy con heo vậy mà vẫn niệm Phật vãng sanh. Trong Phim Nghịch Duyên thì chị Liên Hương vì hoàn cảnh không được thuận tiện nên đã xếp cất bàn Phật, chỉ niệm Phật trong tâm, cuối cùng được vãng sanh. Chính vì thế cho nên bất cứ lúc nào và ở nơi đâu, trong tâm cũng luôn niệm Phật là việc chính còn việc thiết lập bàn thờ Phật để sớm hôm lể bái tụng niệm là việc phụ, nếu có thêm thì càng tốt nhưng phải xem xét tình hình trong gia đình như thế nào rồi quyết định sau vì gió có thể đẩy thuyền đi nhưng gió cũng sẽ làm lật thuyền, đòi hỏi người lái thuyền phải khéo léo. Nếu như làm bàn Phật rồi mình lể bái tụng niệm mà người khác họ thấy nghe rồi họ hoan hỉ phát tâm tụng niệm theo là việc tốt, nên làm, còn nếu như người khác họ không thích rồi họ chê bai, phỉ báng… rồi họ bị mang tội thì không nên. Có thể nói việc thiết lập bàn thờ Phật rồi lể bái tụng niệm có tiếng để cho người khác thấy nghe rồi phát tâm hoan hỉ tụng niệm theo cũng là một hình thức lợi mình lợi người. Còn không làm bàn Phật, chỉ niệm Phật trong tâm là ” tu lén “, chỉ lợi mình chứ không lợi người.

   Đối với người tu Tịnh Độ thì nên tụng kinh A Di Đà hoặc kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật A Di Đà, thờ hình tượng Phật A Di Đà, nếu có thêm Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát thì càng tốt.

   Niệm Phật rồi hồi hướng tức là sau mỗi thời khóa tụng niệm, mình đọc bài kệ hồi hướng như trong Phần Nghi Thức Niệm Phật Hằng Ngày ở đoạn cuối có ghi : Nguyện đem công đức này ,Trang nghiêm Phật Tịnh Độ, Trên đền bốn ân nặng, Dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, Đều phát lòng bồ đề, Hết một báo thân này, Đồng sanh cõi Cực Lạc Để chuyển các công đức về Tây Phương Cực Lạc, nếu không thì sẽ trở thành phước báo trong cõi trời người, khi được hưởng phước báo trong cõi trời người thì mình sẽ quên tu, sau đó tạo nghiệp rồi sa đọa, là cái họa cho đời sau.

   Có thể tham khảo thêm ở các bài viết sau:
   1:Tu Tịnh Nghiệp Niệm Phật Tốt Hơn Tụng Kinh
   2:Vì Sao Có Những Người Tu Niệm Phật Nhưng Không Vãng Sanh
   3:Hành Giả Niệm Phật Phải Phát Tâm Và Lập Hạnh

   Nam Mô A Di Đà Phật

 36. Lê Tuyết

  Nam Mô A Di Đà Phật.

 37. huynh

  Hiện nay trong tâm không được an, rất bất ổn, rất muốn đọc kinh và niệm Đức Mẹ Quan Thế Âm nhưng đầu óc không tập trung bây giờ phải làm sao? kính xin VT cho một lời chia sẽ và phải niệm như thế nào cho bình tâm lại. Nam Mô A Di Đà Phật!

  • Xin chào Huynh

   Đối với người tu Tịnh Độ thì niệm Phật A Di Đà làm chánh hạnh, tụng kinh làm trợ hạnh ( chỉ tụng kinh A Di Đà hoặc Vô Lượng Thọ thôi ). Danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì chỉ niệm vài lần như trong phần Nghi Thức Niệm Phật Hàng Ngày chứ không niệm xuyên suốt.

   Muốn được tập trung thì nên xả bỏ vạn duyên, tức là mọi việc của thế gian đều tạm gát lại, để qua một bên. Khi vào thời khóa công phu thì cứ hãy xem như là mình sắp chết vậy, cho nên luôn hướng về Phương Tây và chí thành lể bái, niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ngày nào mình cũng luyện tập, chuẩn bị đón nhận cái chết, muốn được chết, không sợ chết thì khi cái chết thật đến mình sẽ sẳn sàng mà ra đi, vui vẻ niệm Phật rồi an lành mà vãng sanh. Đối với người sắp chết thì người ta chỉ lo niệm Phật cầu sanh Tây Phương chứ không màng đến thế sự nhiều. Mình lo nhiều việc của thế gian có lẻ là vì mình nghĩ mình còn sống lâu? Chưa chắc đâu vì vô thường mà, đâu phải ngọn đèn nào cũng hết dầu thì tắt, có khi bị gió thổi tắt, con mèo, con chó, con nít làm đổ bể cũng tắt vậy… Chết tươi rồi !… A!… Theo VT là chết chắc !… VT hướng dẫn cho tập làm người chết !… :)

   Khi đi trên đường bằng phẳng thì người ta hay suy nghĩ mông lung, ca hát, nói cười đùa giởn… nhưng khi đi qua cây cầu khỉ là tự động người ta sẽ tập trung vào bước chân. Tu càng lâu thì sức định sẽ càng cao, càng sâu nhưng ai tu tới đâu thì tự biết… chỗ này cũng không biết nói sao nữa … nhưng đâu có tu dùm được, nếu mà được là Phật đã tu dùm mình rồi. :)

   Có thể tham khảo thêm ở bài viết này:
   1:Cách Đối Trị Hôn Trầm Tán Loạn
   2:Niệm Phật Đối Trị Vọng Tưởng
   3:Lời Khuyên Để Có Được Sự Thanh Tịnh Tâm Hồn

   Nam Mô A Di Đà Phật

 38. Huynh

  Kính gửi Cư sĩ Viên Trí! Cho em hỏi về vấn đề đọc kinh và niệm phật. Em đọc kinh và niệm phật thời gian không giống nhau, ví dụ như em rãnh lúc nào thì ngồi niệm và đọc chứ không có đọc nhất định một giờ xin hỏi VT như vậy có được không? Nam Mô A Di Đà Phật!

  • Xin chào Huynh

   Tùy theo hoàn cảnh của từng người mà tự sắp xếp thời khóa công phu tu tập cho thích hợp với mình. Thời khóa công phu tức là mình sẽ mặc áo choàng, quỳ trước bàn Phật, dâng hương, lể Phật, tụng kinh, niệm Phật ( tụng niệm có tiếng ), đi kinh hành, ngồi tĩnh tọa… Có người thì một ngày có 1,2 hoặc 3,4,5 thời khóa. Mỗi thời khóa có khi là 15 phút, 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng… Có người thì không có thời khóa nào.

   Xem trong gương vãng sanh thì có nhiều người vì hoàn cảnh, không có bàn Phật, không có thời khóa gì cả nhưng cuối cùng người ta được vãng sanh. Tại sao lại như thế? Là bởi vì trong tâm lúc nào cũng niệm Phật, nhớ Phật, tưởng Phật, hướng về Đức Phật… như là chị Liên Hương trong phim Nghịch Duyên.

   Có người có thời khóa sớm tối rồi sanh ỷ lại. Cứ nghĩ là : ” Mình có tu mà, tu bao nhiêu đó đủ rồi “. Sau đó lao đầu vào chuyện thế gian, tranh danh đoạt lợi, tham sân si vẫn còn, rảnh rổi thì hội họp, tán gẩu, chơi cờ tướng, bài tứ sắc… có được vãng sanh hay không thì khó mà bảo đảm. Trong kinh Phật nói : ” Lâm chung chỉ cần niệm 10 niệm là vãng sanh “. Vậy mà tại sao lại không được? Là bởi vì khi ngủ mình còn không biết là mình đang ngủ thì làm sao lúc lâm chung mình lại biết đây chính là lúc mình đang lâm chung, cần phải niệm Phật để cầu vãng sanh.

   Thuở Phật còn tại thế có một vị tỳ kheo giờ phút lâm chung vì khởi tâm luyến ái chiếc áo cà sa mới nên thần thức đã hóa sanh làm con rận trong chiếc áo cà sa ấy. Vậy mình hãy nhìn lại tâm mình xem hiện tại mình thích nhất là cái gì? Mình có thích vãng sanh Cực Lạc không? Có thích nhiều không? Nhiều tới mức độ nào? Ngoài thích vãng sanh Cực Lạc ra mình còn thích thứ nào khác nữa không? Nếu có thích thứ nào khác thì hãy xem chừng, cẩn thận, đây cũng là một trở ngại cho việc vãng sanh của mình. Tập làm người chết không được thì tập làm người chán đời nhé. Như là trong bài viết này Hành Giả Niệm Phật Phải Có 2 Tâm: Ưa Và Chán. Và trong phần phúc đáp mà VT gửi bạn Khải Đạt, VT cũng đã có ví dụ công phu thời khóa sớm tối giống như là quân lính sắp ra trận, cần phải ca hát, đánh chiêng trống, phất cờ… để khích lệ tinh thần. Khi xung trận thì phải ngồi vững trên lưng ngựa, lo múa gươm múa kiếm chứ đâu còn ai đánh chiêng trống, thổi tù và nữa. Tức là khi ra đến chỗ làm thì mình chỉ niệm Phật trong tâm mà thôi.

   Nói tóm lại, thời khóa công phu bạn muốn sắp xếp giờ nào cũng được, bao lâu cũng được, mấy lần trong ngày cũng được nhưng cái quan trọng nhất chính là bất cứ lúc nào và ở nơi đâu, trong tâm luôn duy trì câu Phật hiệu, hướng về Đức Phật, mong được vãng sanh. Đối với các việc hồng trần tục thế thì mình tùy duyên tức là sao cũng được. ( Được không mừng, mất không buồn, chỗ này ở tạm thôi, cùng lắm chết thôi, mà chết là được vãng sanh cho nên có gì phải lo ).

   Có thể tham khảo thêm ở bài viết này:
   1:Quá Bận Rộn Không Có Thời Gian Niệm Phật
   2:Nằm Mộng Không Niệm Phật Được Khó Vãng Sanh

   Nam Mô A Di Đà Phật

 39. phuong

  Nam mô a di da Phật, con xin nhờ thầy giúp chỉ dạy cách tụng kinh de giải lời thề, để tâm được an tịnh vì con đã lỡ thề. Con rất cám on quý thầy.

 40. Huynh

  Kinh gửi Cư Sỉ Viên Trí! Xin Cư sỉ Viên Trí cho biết đọc sám hối và hồi hướng thì đọc bài nào, em đọc văn phát nguyện Sám Hối của Thầy Tịnh Không được không? và bài kệ hồi hướng trong văn phát nguyện sám hối của thầy cũng nằm trong bài văn phát nguyện sám hối. Xin Cu sỉ VT giúp em. A DI ĐÀ PHẬT

  • Xin chào Huynh

   Theo như chỗ VT được biết thì mỗi chùa, mỗi tông phái đều có những nghi thức tụng niệm không đồng nhất, nghi thức nào cũng đều tốt cả. Có những nghi thức được soạn thành thơ song thất lục bát, nghe rất cảm động. Như là :
   Trước Phật đài con xin sám hối,
   Xét lại mình tội lỗi từ xưa
   Hoặc là nhiều kiếp dây dưa,
   Chập chồng nghiệp quấy, có thừa núi cao.

   Cũng tùy trường hợp và hoàn cảnh của mỗi người mà chọn lấy một cách thích hợp. Các vị thầy đạo cao đức trọng, quyết lòng sám hối, muốn nhổ tận cội gốc tội lỗi nên nhập thất, tụng kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật. Cũng có người vì vừa mới tạo ra tội ác tày trời như là phá thai chẳng hạn, hoặc là vì oan gia trái chủ đến đòi mạng hay bệnh khổ hoành hành, dày vò bức xúc… ngay nhất thời muốn sám hối tội lỗi, hồi hướng công đức cầu siêu cho oan gia trái chủ thì có thể tụng Lương Hoàng Sám, Từ Bi Thủy Sám… vài trường hợp đã được hiệu nghiệm không thể nghĩ bàn nhưng các bài sám pháp này dài quá cho nên cũng có phần trở ngại cho những người bận rộn thời nay và những người bệnh quá nặng không còn đủ sức để trì tụng lâu dài.

   Chính vì thế cho nên Ngài Tịnh Không Pháp Sư mới soạn ra Bài Văn Phát Nguyện Sám Hối ngắn hơn và có sức thuyết phục oan gia trái chủ, nên cũng rất phù hợp với căn cơ và hoàn cảnh của đa số chúng ta thời nay. Hôm trước VT có nghe một cô Phật Tử kể lại rằng cô ta đã bị bệnh nhưng sau khi đọc xong văn phát nguyện sám hối thì tự nhiên khỏe lại ngay tức thì, thật là mầu nhiệm.

   Đối với người quá bận rộn, không có nhiều thời gian thì có thể đọc bài sám hối và hồi hướng như trong bài Nghi Thức Niệm Phật Hằng Ngày
   :
   SÁM HỐI
   Con xưa đã tạo bao ác nghiệp
   Đều do vô thủy tham sân si
   Bởi thân khẩu ý phát sinh ra
   Hết thảy con nay nguyện sám hối.

   HỒI HƯỚNG
   Nguyện đem công đức này
   Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
   Trên đền bốn ân nặng
   Dưới cứu khổ ba đường
   Nếu có ai thấy nghe
   Đều phát lòng bồ đề
   Hết một báo thân này
   Đồng sanh cõi Cực Lạc

   Kinh Viên Giác nói ” Pháp là ngón tay chỉ mặt trăng “. Chính vì thế cho nên mình nương theo lời văn mà quý thầy đã soạn rồi đọc tụng và khởi tâm chân thành mà sám hối, hồi hướng, từ nay quyết không phạm lỗi lầm xưa thì mới được hiệu nghiệm. Còn như mình chỉ đọc qua loa ở đầu môi chót lưỡi thì các chư vị oan gia trái chủ ở bên vô hình, họ có tha tâm thông, họ biết được mình giả dối thì họ không có tha cho mình đâu. Có câu : ” Nhất thiết duy tâm tạo ” chứ không phải ” Nhất thiết duy khẩu tạo “. Cho nên điều quan trọng nhất là dùng tâm chân thành mà phát lòng sám hối, dùng tâm chân thành mà phát nguyện vãng sanh, dùng tâm chân thành mà hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ.

   Oan gia trái chủ là chủ nợ từ tiền kiếp của mình, họ đã đến, đang đến và sẽ đến để đòi nợ mình. Mình không thể lẫn tránh đi đâu được cả, chỉ có thể xin họ buông tha mình và nguyện sẽ hồi hướng công đức tu hành của mình cho họ để bù đắp lại lỗi lầm xưa vậy. Ý chính đại khái là như thế, cần nên nắm vững, hiểu rỏ để lở một khi mình phải đương đầu, đối diện với oan gia trái chủ trong hoàn cảnh đơn thân độc mả, lúc đó vì sợ khiếp vía đâu còn nhớ bài văn như thế nào, chỉ có thể nương theo ý chính đó rồi mình tự diển đạt thành lời, hy vọng có thể hóa giải oán thù sâu nặng từ tiền kiếp vậy.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 41. Huynh

  Dạ cám ơn Cư sỉ Viên Trí. Nam Mô A Di Đà Phật.

 42. Minh Hợp

  Thưa thầy !
  Con tên là Minh Hợp , con dã gây ra 1 chuyện mà làm con ray rứt , ăn năn … Trong lúc xưa con đã đập phá xe của người khác . Và con cảm thấy rất ăn năn về hành động mình đã gây ra…. Nay con muốn sám hối tội lỗi mà con đã gây ra . Xin thầy chỉ dạy con đường để con có thể sám hối tội lỗi của con… Mong thầy giúp con… Nam mô a di đà phật

 43. Trần Thảo

  Thưa các sư thầy, từ nhỏ đến lớn con chưa làm đc gì có hiếu cho Ba Mẹ con, con chỉ toàn làm những điều bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, làm những việc xấu, nay Ba Mẹ con mất đi cũng do lỗi nơi con. Con rất ăn năn, hối hận, nhiều khi con thấy con ko xứng là con người nữa… Xin các thầy có thể chỉ con cách sám hối, sữa chữa lỗi lầm, giảm tội nghiệp và làm cách nào để giúp Ba Mẹ con sớm đc siêu sanh tịnh đô, ko bị đoạ vào địa ngục ko? Con xin cảm ơn

  • timlaiphattanh

   Trần Thảo thân,

   Liên hữu có thể vào đây để tìm cách sám hối: http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2011/09/niem-phat-khong-nen-nhin-thay-loi-nguoi-khac/

   Đó là gương vãng sanh bất khả tư nghì của Pháp Sư Oánh Kha, biết trước gây tạo ngũ nghịch thập ác phải đọa địa ngục A Tỳ nên chí thành niệm Phật cầu vãng sanh. Ông tin nhân quả, chắc chắn nếu như không vãng sanh thì đọa ngay địa ngục sau khi mất. Chính nhờ cái duyên này đã tạo điều kiện cho ông quyết tâm phải về ngay Cực lạc. Pháp sư Oánh Kha là một tấm gương rất tốt cho chúng ta vì chúng ta sống trong thời đại này phải nói là phước mỏng, nghiệp dày, nếu như không niệm Phật miên mật thì sau khi bỏ báo thân dễ rơi vào ba đường ác, mình làm chưa được nói chi đến độ cho thân nhân. Nhưng nếu vì cha mẹ mà phát đại tâm sám hối niệm Phật cầu vãng sanh, tu tốt thì không những lợi ích cho bản thân mà còn có thể giúp cho cha mẹ mình được siêu thoát.

   Chúc bạn tinh tấn tu học và an trụ trong hào quang của Chư Phật.

   Nam Mô A Di Đà Phật

   Timlaiphattanh

 44. Trần Thảo

  Dạ, con cám ơn sư nhiều lắm. Nam mô a di đà Phật

 45. Dương Tấn Hiệp

  Thưa thầy. Con hiện là học sinh trung học phổ thông. Sáng nay trường con tổ chức cắm trại tại trường. Vì không có chổ ngủ nên con đã ngủ trên lớp. Lúc tỉnh dậy thì con thấy trong lớp có vài bạn đang ngủ (con nghĩ là do trại nhỏ quá nên các bạn lên lớp ngủ giống con). Trong số đó có một bạn mà con có cảm tình, nên con đã lỡ dại hôn bạn ấy làm bạn ấy thức giấc. Con không biết bạn ấy có biết không. Nhưng con lo lắm, vì con không muốn bạn ấy giận(hoặc tệ hơn thế). Giờ con rất hối hận. Mong thầy chỉ giúp con để lòng được thanh thản và cách phù hộ để bạn ấy không giận con. Con nghe nói là có thể thắp nhang cho Phật rồi ăn chay. Không biết cách đó có được không? Mong thầy chỉ dạy. Con xin cám ơn

  • Cư Sỉ Viên Trí

   Xin chào Dương Tấn Hiệp,

   Đã là phàm phu thì “nhân vô thập toàn” cho nên vi phạm lỗi lầm là điều khó tránh. Trong kinh Phật nói: “Ở đời có hai dạng người đáng được kính trọng đó là người không bao giờ phạm lỗi và người phạm lỗi mà biết sám hối rồi sửa đổi.” Chuyện đã lở rồi, bây giờ mình biết sám hối là điều đáng quý.

   Có lẻ cô ta không hay biết gì cả, nếu được vậy thì tốt rồi. Nếu cô ta biết thì rất có thể cô ta sẽ giận hoặc không giận. Nếu cô ta giận thì cô ta cũng sẽ không nói ra là vì muốn giử thể diện cho bạn và cô ta. Nếu như cô ta không giận thì chứng tỏ cô ta đã thích bạn rồi nhưng cũng không dám nói ra vì rất khó mở lời.

   Nếu như bạn đã thương cô ta, muốn tỏ tình với cô ta và muốn hỏi cưới cô ta… thì tự bạn biết phải làm thế nào vì đó là chuyện của người đời cho nên VT miển đề cập.

   Nếu là người tu thì người ta giận mình hay ghét mình, điều đó không cần phải quan tâm. Quan trọng chính là nơi tự tâm mình không có giận người đó và ghét người đó là được rồi. Chuyện nam nử tư tình xưa nay vốn là phiền não, chướng ngại lớn của người tu đạo.

   Nếu như bạn đã có duyên lành đến với nơi đây là đạo tràng tu Tịnh Độ thì VT nghĩ…có thể tham khảo thêm ở các bài viết sau:
   1:Lời Khuyên Để Có Được Sự Thanh Tịnh Tâm Hồn
   2:Người Tu Không Nên Mãi Nhớ Nghĩ Đến Lỗi Của Mình
   3:Tu Là Cội Phúc Tình Là Dây Oan
   4:Sự Tai Hại Nhất Trên Đời Là Ái Tình Sâu Đậm
   5:Người Niệm Phật Phải Dứt Tâm Ái Để Vãng Sanh

   VT vốn không phải thầy gì cả, cũng chỉ là một người bạn đồng tu. Hy vọng giúp ích phần nào cho bạn.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 46. nghe lời vt nói đi cậu

Gửi phúc đáp

Xin hoan hỉ viết tiếng Việt có dấu. Chọn kiểu gõ: TELEX VNI VIQR OFF