Nhờ Niệm Danh Hiệu Quán Âm Bồ Tát Mắt Mù Lại Sáng

Nhờ Niệm Danh Hiệu Quán Âm Bồ Tát Mắt Mù Lại SángLúc 53 tuổi, mắt của Dì Mão tự nhiên bị đỏ lói rồi sưng to. Sau đó không bao lâu thì hai mắt của Dì bị mù. Các thầy thuốc đông y, tây y đều tìm đến chữa trị, song không có hiệu quả. Tình trạng này kéo dài rất nhiều năm, khiến Dì rất đau khổ và khó khăn cho đời sống vô cùng. Có một lần Dì mò ra bờ ao hái rau muống, không may bị trượt chân té xuống hồ sâu ngập nước, suýt chết. May có người hàng xóm đi qua nhanh tay cứu Dì qua cơn tai nạn.

Gặp lúc bệnh khổ ụp tới, cùng đường bí lối, Dì Mão mới quay về Ðức Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm danh hiệu của Ngài cầu cứu Ngài cứu khổ, cứu nạn. đọc tiếp ➝

Câu Chuyện Thường Làm Việc Lành Nhưng Hay Gặp Dữ Và Cách Hóa Giải

Câu Chuyện Thường Làm Việc Lành Nhưng Hay Gặp Dữ Và Cách Hóa GiảiTrong khoảng niên hiệu Gia Tĩnh triều Minh [1522 – 1566], có người họ Du ở tỉnh Giang Tây, tên húy là Đô, tên tự là Lương Thần, kiến thức uyên bác lại có nhiều tài năng. Từ năm 18 tuổi đã thi đỗ tú tài, mỗi lần vượt qua các kỳ thi đều có thứ hạng cao.

Thời tuổi trẻ, nhà nghèo nên Du Đô mở lớp nhận học trò, lại cùng các bạn đồng học khoảng hơn mười người thành lập nhóm Văn Xương Xã, [khuyến khích nhau] thực hành những việc như giữ gìn kính tiếc [giấy có] chữ viết, phóng sinh cứu vật, răn ngừa những sự tham dâm, giết hại, nói dối… Thực hành như vậy được nhiều năm. Trước sau ông đã tham dự đến 7 khoa thi Hương nhưng đều không đọc tiếp ➝

Làm Cách Nào Để Diệt Trừ Tâm Ganh Ghét Đố Kỵ?

Làm Cách Nào Để Diệt Trừ Tâm Ganh Ghét Đố Kỵ?Tất cả chúng sanh có thể nói từ vô thỉ kiếp đến nay luôn huân tập 1 thứ phiền não, nên khi vừa mới ra đời thì liền có mà không cần phải học mới có, là phiền não gì đây? Là tâm đố kỵ. Cái tâm đố kỵ này người người đều có, nhìn thấy người khác hay hơn mình thì trong tâm cảm thấy rất khó chịu, liền sanh tâm đố kỵ. Tâm đố kỵ khởi dậy thì tâm sân hận theo đó cũng khởi dậy, nên muốn tìm cách phá hoại, chướng ngại người khác, không muốn để cho người khác được thành tựu, như vậy thì là anh đã tạo tội nghiệp rất nặng rồi.

Thánh nhân của thế gian luôn răn dạy chúng ta đọc tiếp ➝

Người Tu Tịnh Nghiệp Đợi Đến Lúc Lâm Chung Mới Buông Bỏ Thì E Rằng Đã Trễ

Người Tu Tịnh Nghiệp Đợi Đến Lúc Lâm Chung Mới Buông Bỏ Thì E Rằng Đã TrễMục đích học pháp của chúng ta là ở chỗ nào? Phật ở thế gian mục đích giáo hóa chúng sanh là dạy cho bạn phải ra khỏi lục đạo tam đồ, dạy bạn phải ra khỏi thập pháp giới. Đó là lợi ích chân thật. Cho nên ngày nay chúng ta dựa vào năng lực của chính mình để đoạn vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Những thứ này ở trong Phật pháp đều gọi là phiền não. Vọng tưởng là vô minh phiền não; phân biệt là trần sa phiền não; chấp trước là kiến tư phiền não. Đoạn phiền não chứng bồ đề khó. Quá khó! Quá khó!

Phàm phu chúng ta trong thời mạt pháp có ai làm được hay không? đọc tiếp ➝

Niệm Phật Cầu Sanh Tịnh Độ Là Pháp Cứu Cánh Duy Nhất Liễu Thoát Sanh Tử Trong Đời Này

Niệm Phật Cầu Sanh Tịnh Độ Là Pháp Cứu Cánh Duy Nhất Liễu Thoát Sanh Tử Trong Đời NàyGần đây tôi nghe nói có rất nhiều người đề sướng Nhân Gian Phật Pháp, Nhân Thừa Phật Pháp, nội dung bên trong là đề xướng không cần tu hành chi cả, cứ tuỳ thuận vào bản năng của mình mà sống, thấy ác thì tránh, thấy thiện thì làm, cũng không cần phải thiểu dục tri túc cứ tha hồ mà hưởng lấy phước báo của mình. Nói đơn giản hơn thì là trong đời này chúng ta hưởng phước và tu phước để kiếp sau không mất thân người, người tu theo Nhân Thừa Phật Pháp là lấy cái này làm mục tiêu.

Nói thật thì đây không phải là pháp cứu cánh. Vì sao vậy? Vì thoát không khỏi lục đạo luân hồi. Nhờ kiếp này tu thiện tích đức nên kiếp sau đọc tiếp ➝

Thế Nào Gọi Là Thiện Hoặc Ác Trong Nhà Phật?

Thế Nào Gọi Là Thiện Hoặc Ác Trong Nhà Phật?Xưa có một nhóm các nho sinh đến tham vấn hòa thượng Trung Phong, thưa hỏi rằng: “Nhà Phật đưa ra thuyết nhân quả báo ứng như bóng theo hình, nhưng nay thấy người kia làm việc thiện mà con cháu họ không được hưng thịnh, lại thấy người nọ làm việc ác mà con cháu họ sung túc thịnh vượng. Như vậy, thuyết của nhà Phật thật chẳng lấy gì để làm bằng cứ cả.”

Hòa thượng Trung Phong đáp: “Khi cảm xúc trần tục chưa dứt sạch thì con mắt chân chánh chưa thể khai mở. Đối với việc thiện mà xem là ác, đối với việc ác lại xem là thiện, những việc như thế rất thường gặp. đọc tiếp ➝