Phương Cách Hóa Giải Tội Phá Thai [Video]

Phương Cách Hóa Giải Tội Phá ThaiMã Thanh là một nam doanh nghiệp trẻ rất thành đạt. Gia đình anh vốn hạnh phúc mỹ mãn, thế nhưng do công việc phải giao tiếp nhiều, đã phát sinh ra những việc khiến họ bó tay. Mã Thanh từ nhỏ vốn rất ưa tĩnh tọa tu hành. Sau khi kết hôn, do bề bộn công việc nhà lẫn công ty nên dần dần anh tu hành giãi đãi và huân nhiễm những thói xấu thế tục. Trong thời gian này anh tạo vô số sát nghiệp: Sát, đạo, dâm, vọng… cái gì cũng phạm hết. Do vậy mà quan hệ vợ chồng đã dần chuyển xấu đi. Ban đầu thì phát sinh gây cãi, sau đó dẫn đến ẩu đả, hôn nhân đang ở bên bờ vực tan vỡ. Mã Thanh cũng muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này đọc tiếp ➝

Người Vừa Tu Phước Vừa Biết Kiệm Phước Tuổi Thọ Sẽ Dài

Người Vừa Tu Phước Vừa Biết Kiệm Phước Tuổi Thọ Sẽ DàiTôi lần đầu tiên đến Canada để giảng kinh, đồng tu bên đó nói với tôi, ở Vancouver có một vị hộ pháp lớn, cúng dường pháp sư Tuyên Hóa một tòa nhà lớn, lúc đó tòa nhà trị giá một triệu đôla Mỹ, tôi có tham quan rồi. Nguyên nhân gì cúng dường vậy? Trong một bữa cơm, ông nhìn thấy pháp sư Tuyên Hóa dùng một tờ giấy vệ sinh (tức là giấy chùi miệng), ngài đã dùng tám lần, dùng xong một lần thì gấp lại, dùng hết tám lần. Ông đã bị cảm động, nên cúng dường một triệu. Đây là quả báo của tiếc phước. Pháp sư Tuyên Hóa, trong rất nhiều thành phố lớn ở Mỹ đều có đạo tràng, Ngài có phước báo lớn. Phước báo từ đâu mà có vậy? đọc tiếp ➝

Giúp Đỡ Kẻ Cô Nhi Quả Phụ Cũng Chính Là Tự Giúp Mình

Giúp Đỡ Kẻ Cô Nhi Quả Phụ Cũng Chính Là Tự Giúp MìnhNgụy-Thù là một vị tướng tài ba của nước Tấn trong thời Chiến-Quốc, có một người thiếp là Tổ-Cơ rất trẻ và đẹp. Mỗi khi ra trận đánh giặt, Ngụy-Thù đều dặn người con trưởng là Ngụy-Khỏa rằng:

– Nếu ta ra trận không may mà chết, con nên cho Tổ-Cơ đi lấy chồng để cho nàng có chỗ nương tựa, chớ để nàng hầu của ta phải khổ sở, như thế dẫu ta ở nơi chín suối cũng được yên lòng.

Đến lúc Ngụy-Thù ốm nặng, biết mình sắp chết, lại dặn Ngụy-Khỏa rằng: đọc tiếp ➝

Việc Tà Dù Không Ai Hay Biết Cũng Nên Lui Mà Tránh

Việc Tà Dù Không Ai Hay Biết Cũng Nên Lui Mà TránhDương-Chấn là một vị quan thanh liêm đời Hán. Năm ông lên đường đi nhậm chức thái-thú quận Đông-Lai, khi đi ngang qua đất Xương-Ấp, quan huyện ở đây là Vương-Mật, người đã từng được ông tiến cử đề bạt, đem vàng bạc đến làm lễ yết kiến ông. Nhưng ông không nhận và nói với Vương-Mật rằng:

– Tôi biết tài của ông nên mới tiến cử ông ra làm việc giúp nước, đó là lòng công của tôi. Nay ông đem vàng đến cho tôi là lòng tư của ông, chẳng những ông bị mang tiếng là hối lộ cho tôi, tôi cũng bị tai tiếng là vì lòng tư mà tiến cử ông nữa. đọc tiếp ➝

Hành Thiện Tích Đức Lũy Công Để Tự Cứu Mình Và Cảm Hóa Người

Hành Thiện Tích Đức Lũy Công Để Tự Cứu Mình Và Cảm Hóa NgườiVào đời Thanh, tại Thượng Hải, phu nhân của một viên ngoại họ Trương mắc phải một chứng bệnh nan y, danh y trong vùng đều phải bó tay. Sau cùng, viên-ngoại mời được một lương y từ Giang-Nam đến. Lương y bắt mạch xong, liền ra một toa thuốc, trong đó phải dùng đến 100 cái lưỡi của chim bồ câu. Viên ngoại sai người ra chợ mua 100 con chim bồ câu về, đợi sáng hôm sau cắt lưỡi làm thuốc cho vợ mình. Trong đêm hôm đó, vợ của vị viên ngoại nằm trên giường bệnh, nghe thấy tiếng chim bồ câu kêu, rất lấy làm lạ, bèn hỏi nguyên do. Viên ngoại đáp rằng:

– Trong toa thuốc của vị danh y cần phải dùng đến 100 cái lưỡi đọc tiếp ➝

Mười Niệm Nhất Tâm Lúc Lâm Chung Không Phải Là Điều Dễ Làm

Mười Niệm Nhất Tâm Lúc Lâm Chung Không Phải Là Điều Dễ LàmVí như có người ở chỗ khuất khúc nơi đồng hoang gặp phải oán tặc vung gươm hùng hổ chạy đến toan giết. Người ấy rảo chạy, thấy phải vượt sông. Nếu vượt được sông thì đầu cổ mới còn. Lúc bấy giờ, chỉ nghĩ phương cách vượt sông: “Ta đến bên bờ sông, mặc áo mà lội hay là cởi áo mà bơi? Nếu vẫn mặc áo sợ chẳng qua nổi. Nếu cởi áo ra, e không kịp nữa!” Chỉ có ý niệm ấy, không còn duyên nào khác. Nghĩ cách nào vượt được sông chính là nhất niệm. Dụng tâm chẳng tạp như vậy thì gọi là thập niệm tiếp nối.

Hành giả cũng vậy, niệm A Di Ðà Phật như kẻ kia đọc tiếp ➝