Ý Nghĩa Chân Thật Của Quy Y Tam Bảo

Ý Nghĩa Chân Thật Của Quy Y Tam Bảo

Đồng tu tiếp nhận tam quy không luận là bạn ở đạo tràng nào, không luận là vị pháp sư nào truyền thọ, việc này đều không hề quan trọng, quan trọng nhất là phải hiểu rõ ý nghĩa chân thật của tam quy.

Tam chính là ba điều mục.
Quy là quay lại, hồi đầu.
Y là nương tựa

Tam quy y, danh từ “quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng”, vào thời xưa giảng giải, mọi người đều có thể lý giải, không đến nỗi sanh ra hiểu lầm. Hiện tại hiểu lầm, cho rằng Phật pháp là tôn giáo, mê tín, cho nên hiện tại chúng ta đối với Phật-Pháp-Tăng Tam Bảo phải giảng cho thật rõ ràng, tường tận. Vào hơn một ngàn ba trăm năm trước, Đại Sư Huệ Năng – Tổ thứ sáu của Thiền tông chúng ta giảng về “Quy Y” đã không dùng danh từ “Phật-Pháp-Tăng”, mà dùng danh từ “Giác-Chánh-Tịnh”, có thể thấy được cách nói phải khế cơ. Nhất định phải hiểu được khế cơ. Vì sao Đại sư Huệ Năng không nói Phật-Pháp-Tăng? Vì sợ thính chúng sanh ra hiểu lầm, không dễ dàng lý giải, không nhận được hiệu quả thực tế, cho nên Đại Sư Ngài đổi lại thành “Giác-Chánh-Tịnh”; Quy y Giác, Quy y Chánh, Quy y Tịnh. Phật là “Giác” vậy, Pháp là “Chánh” vậy, Tăng là “Thanh Tịnh” vậy. Cách nói này làm chúng ta nghe qua cảm thấy rất là dễ hiểu, hơn nữa ba chữ này đều là lưu xuất ra từ tự tánh. Quy y Giác là tự tánh Giác. Do đây có thể biết, quy y không phải là quy y người khác. Mỗi ngày chúng ta tu thời khóa sớm tối gọi là “Tam tự quy”. Các vị tụng “tự quy y Phật, tự quy y pháp”, không phải là quy y người khác. Chữ “tự” này là nói tự tánh. Phật là “tự tánh giác”, Pháp là “tự tánh chánh”, Tăng là “tự tánh tâm thanh tịnh”. Chúng ta đối với giáo huấn của Phật Đà thật bội phục đến năm vóc sát đất. Phật không hề dạy chúng ta quy y Ngài, mà Phật dạy chúng ta quy y tự tánh Tam Bảo.

Tam quy y này nhất định không phải quy y một vị Pháp sư. Quy y một vị pháp sư, tôi ở lúc trước đã giảng giải rất tường tận, bạn nhất định đọa địa ngục A Tỳ. Tại sao vậy? Bạn đã phạm tội phá hòa hợp tăng. Vị pháp sư này là sư phụ của tôi, vị pháp sư kia không phải là sư phụ của tôi, bạn đang phân hóa tăng đoàn, bạn đang phá hòa hợp tăng, tội lỗi này là A Tỳ địa ngục. Cho nên chúng ta nhất định phải biết, quy y Tam Bảo không phải là quy y một vị pháp sư nào.

Chúng ta là một phần tử trong tăng đoàn Tam Bảo, ra mặt đại diện truyền thọ Tam Quy Y cho mọi người, làm chứng minh cho mọi người. Bạn không thể nói là những người này quy y tôi, tôi sẽ làm ra một đảng phái, sẽ đối lập lại với người khác. Phật pháp cùng quốc gia, cùng chủng tộc, cùng các tôn giáo, cùng tất cả chúng sanh vĩnh viễn là hòa thuận tin cậy, không đối lập.

Cho nên mọi người cần phải ghi nhớ, hễ người có sự đối lập thì không phải học Phật, thì không phải là đệ tử Phật. Đệ tử Phật cùng với tất cả chúng sanh nhất định không có đối lập, mà hòa thuận cùng sống với nhau, bình đẳng đối đãi, nhà Phật gọi là hòa bình.

Hiện tại ngay trong đồng tu chúng ta, người quy y Tam Bảo rất nhiều, thế nhưng có thọ trì hay không thì chưa chắc. Ở trước mặt Phật Bồ Tát phát thệ, làm nghi thức quy y, nhưng trên thực tế bạn không hề quy, cũng không hề y, bạn chỉ làm hình thức, làm ra dáng vẻ mà thôi, vậy thì không thể dùng. Bạn nhất định phải thọ trì. Thọ là gì? Thọ là hoàn toàn tiếp nhận. Hai chữ “tiếp nhận” này không phải là dễ dàng. Nếu như đối với đạo lý của Tam Quy Y bạn không thông hiểu, không tường tận, không biết hành pháp của Tam Quy chính là tác pháp thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày thì bạn làm sao học tập? Công đức, lợi ích, cảnh giới, chỗ tốt của Tam Quy Y bạn không biết được thì bạn làm sao có thể sanh tâm hoan hỉ? Cho nên truyền thọ của Tam Quy nhất định phải giảng cho rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo.

Căn bản đại pháp là mười điều cương mục rất dễ dàng ghi nhớ. Người xưa dạy chúng ta phương pháp ghi nhớ là “thân ba, khẩu bốn, ý ba”. Thân có ba thiện là “Không sát sanh, Không trộm cắp, Không dâm dục (đồng tu tại gia Không tà dâm)”. Khẩu có bốn thiện là “Không vọng ngữ, Không hai chiều, Không thêu dệt, Không ác khẩu”. Ý có ba thiện là đối với tất cả pháp thế xuất thế gian “Không tham, Không sân, Không si”. Phải thật làm! Mười điều này bạn làm được rồi, cũng như nói bạn có nền tảng rồi (nền tảng ở đây là đất pháp tánh), thì bạn mới có tư cách học Phật.

Học Phật bắt đầu từ Tam Quy, Ngũ Giới. Mười điều trên bạn làm được rồi thì bạn mới có tư cách quy y Tam Bảo, bạn có tư cách thọ trì chúng giới. Nếu như ngay đến đất pháp tánh, chỗ để đứng bạn cũng không có, thì bạn nương vào cái gì? Đạo lý này chúng ta không thể không hiểu, chúng ta không thể không xem trọng. Bạn học Phật gì, tu đạo gì, mà ngay căn bản để đứng cũng không có, vậy thì bất cứ thứ gì đều không cần nói, đạo của bạn tu là đạo của yêu ma quỷ quái, chắc chắn không phải chánh pháp, chắc chắn không phải Phật đạo. Không những không phải Phật đạo, trên kinh nói được rất rõ ràng, không phải cõi trời, cũng không phải cõi người, vì trời người đều lấy mười thiện này làm nền tảng. Vậy thì bạn có thể biết bạn đi con đường nào, bạn đi cõi quỷ, cõi địa ngục, cõi súc sanh, bởi vì những cõi này không cần lấy mười thiện làm nền tảng. Mười thiện làm nền tảng thì bắt đầu từ cõi người, “nhất thiết nhân thiên, y chi nhi lập”, hay nói cách khác, không tu mười thiện chính là đi ba đường ác. Nếu bạn muốn được sanh cõi trời người, thì bạn phải cố gắng tu “Thập Thiện Nghiệp Đạo”, bạn mới có thể được phước báo trời người. Đại đạo cứu cánh viên mãn của tất cả Phật pháp chính là viên mãn “Thập Thiện Nghiệp Đạo”.

Trích lời HT. Tịnh Không giảng từ:
– PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH giảng giải (tập 23)
– Tịnh Nghiệp Tam Phước tập 3
– PHẬT THUYẾT THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH (tập 80)

60 Phúc đáp

 1. Lê Châu

  Có phải quy y tam bảo thì mới được có pháp danh phải ko ạ?

  • nguyễn vân

   a di đà phật.
   gởi bạn!mạn phép trả lời bạn trong tầm hiểu biết của tôi:phải quy y tam bảo mới được các thầy đặt cho pháp danh.
   a di đà phật.

 2. Hoa Sen

  Ngày nào HS cũng vào trang web DVCT để đọc. hôm nầy HS có một việc mong quí đạo hữu hoan hỉ giúp: HS có 1 người bạn anh ấy là người Mỹ (sống ở Seatle) từng có thời gian ở VN. Anh ấy vừa mới mất (ngủ rồi đi luôn); Vợ anh ấy tổ chức lễ táng ở nhà thờ công giáo. Nhưng khi nói chuyện với vợ anh ấy(chị ấy theo đạo công giáo)thì được biết là anh ấy theo đạo Phật, ở nhà có tượng Phật, thắp hương, tụng kinh. Lúc còn trẻ thì anh ấy cũng đi nhà thờ theo mẹ. HS rất cảm động khi biết ngày nào anh ấy cũng thắp hương đọc kinh ,coi phim về VN, và có Nguyện ước là sau khi chết thì thiêu xác rồi đem tro trở về VN để rải ở song (nhưng vợ anh ấy không làm được nên chôn tro ở quê anh ấy). Vợ của anh ấy cũng muốn làm lể ở chùa cho anh ấy, nhưng không biết. câu hỏi của HS là:
  1-anh ấy được làm lễ ở nhà thờ, thì HS có thể gởi hình của anh ấy vào chùa được không? nếu được thì nên gởi ở chùa VN hay chùa MỶ?
  @ Viên Tri, nếu gởi ở Mỹ, Phiền lòng VT có thể giúp HS gởi ở chùa nào ở Cali được không? chổ mình ở không có chùa.
  2- Vợ của anh ấy cũng muốn con trai hàng ngày cầu nguyện cho cha; nên HS nghĩ là sẽ nói con trai niệm Nam Mô A Đi Đà Phật rồi hồi hướng cho cha. Những cậu con trai chỉ nói English thôi. HS mong các đạo hữu giúp HS tìm”niệm phật và hồi hướng bằng English”
  3-HS hàng ngày cũng sẽ niệm phật và hồi hướng cho anh ấy; Xin hỏi các cư sỹ là HS làm như vậy có được không? và cần phải làm gì nữa không?
  HS xin cảm ơn tất cả và chúc các đạo hữu thân tâm an lạc.
  Nam Mô A Di Đà Phật

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   1. Bạn hoàn toàn có thể gửi hình của anh ay vào chùa ở Mỹ hay VN đều được.

   2. Bé nhỏ dạy cho nó niệm A Di Đà Phật theo cách phát âm tiếng Việt ko dấu cũng được, nó biết niệm là quý rồi, cái chính là vợ anh ta phải thường niệm Phật, đọc Kinh Địa Tạng, ăn chay, làm các việc thiện hồi hướng cho chồng.

   3. Bạn làm vậy rất tốt, cứ tiếp tục duy trì cho đếnn giỗ 49 ngày của anh ay nhé.

   A Di Đà Phật.

  • Hai Thuỷ

   Nghe những ước vọng cũa Bạn,làm tôi cãm động cho tình bạn giữa hai người.Thưa Bạn HS.Không ai không biết,Phật giáo là “DuyTâm”.Ćac Tổ thường dạy nói là Phật dậy:Nhất thiết do tâm tạo hoặc Vạn Pháp do tâm tạo vân vân và vân vân.Như lời bạn nói thì Người Mỹ đó đà mất,cuộc sống trước đó cũa Ông ấy có thờ Phật,đi Chùa,…Như vậ̣y trong tâm Ông ấy đã nhiễm Phật tánh từ lâu lặ́m rồi.Ông ấy đã tự kiến tạo cho Ông ấy một con đường đi đến “Phật Đạo” như kinh Pháp-Hoa đã khẵng định.Nếu khi còn sanh tiền Ông ấy không làm điều gì ác,thì thiện căn “Thập-thiện” vẫn còn,nhất định Ông ấy đã vào ” Thánh-Đạo”.Tronh THánh-Đạo có hai ngỏ: Một sanh lên Cỏi Trời, Hai về Cực-Lạc cũa Phật Di-Đà.Nhục thân,hay tro cũa nhục thân bỏ ̣đâu cũng được.Hình ãnh ai thờ và thờ ở đâu cũng không còn là vấn đề.Xin tán thán tình bạn cũa Bạn, A-Di-Đà-Phật.

 3. đức anh

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 4. PHAN Đức Anh

  Nam mô A Di Đà Phật,

  Mình chưa quy y tam bảo nên không biết quy y tam bảo cho các con vật. Ở chỗ mình về mùa mưa ngươi ta thường bắt cói ;cò chim và cả cá nữa. Vậy nếu mình mua lại để phóng sinh thì cách thức phóng sinh như thế nào cho đúng? Mong được các bạn và các huynh giúp đỡ!

  Nam mô A Di Đà Phật

 5. Tịnh Thái

  Quy y Phật là quy y Phật Thích Ca Văn hay quy y Phật cả ba đời? Phật trả lởi:

  -Quy y Phật ba đời, vì Pháp thân của Phật cùng một thể, cho nên quy y một đức Phật tức là quy y chư Phật ở ba đời vậy.

  Ngài Ưu Ba Ly hỏi:
  -Nếu nói quy y chư Phật ba đời, thì tại sao các người cõi Trời, mỗi người đều tự xưng là đệ tử của một đức Phật trong bảy vị Phật. Chẳng hạn, người thì nhận mình là đệ tử của Phật Ca Diếp, người thì nhận mình là đệ tử Phật Câu Lưu Tôn v.v… Như vậy, thì chỉ nên nói là quy y một đức Phật, chứ không nên nói là quy y chư Phật ba đời.

  Phật trả lời:
  -Không nên nói thế. Vì sao? Vì trong Kinh Tỳ Sa Môn nói: “Tỳ Sa Môn Thiên Vương quy y Tam Bảo, là quy y chư Phật ở quá khứ, hiện tại và vị lai”. Theo nghĩa đó thì phải nói là quy y chư Phật ba đời.

  Ưu Ba Ly hỏi:
  -Nếu thế thì như các người cõi trời kia, đều tự nhận mình là đệ tử của một đức Phật, nghĩa là sao?

  Phật đáp:
  -Không thể căn cứ vào lời chư thiên nói mà cho là nghĩa nhất định được.
  Chư thiên nhận là quy y một đức Phật, nhưng thật ra thì quy y chư Phật ở ba đời, song chỉ lấy một vị Phật đã xuất thế để chứng minh thôi.

  Ưu Ba Ly hỏi:
  -Quy hướng vào đâu gọi là quy y Phật?

  Phật đáp:
  -Quy y Phật nghĩa là quay về với cái bản tính chân như, đầy đủ trí tuệ công đức của mình.

  Ưu Ba Ly hỏi:
  -Như vậy thì quy y sắc thân hay quy y pháp thân?

  Phật trả lời:
  -Quy y pháp thân chư không quy y sắc thân. Đừng tưởng sắc thân là Phật; nó chỉ là cái thân hư vọng mà thôi.

  Ưu Ba Ly hỏi:
  -Nếu sắc thân là hư vọng, không phải Phật, thì tại sao Đề Bà Đạt Đa làm cho thân Phật chảy máu, lại mắc tội nghịch?

  Phật trả lời:
  -Sắc thân tuy là giả dối, nhưng là chỗ sở y của Pháp thân, nghĩa là pháp thân phải nương tựa vào sắc thân; cho nên làm hại sắc thân tức là làm hại thân Phật, vì thế mà phạm tội nghịch vậy.

  Ưu Ba Ly hỏi:
  -Nương tựa vào đâu gọi là quy y Pháp?

  Phật đáp:
  -Đoạn trừ hết thẩy dục vọng để hướng về Niết Bàn, thế gọi là quy y Pháp.

  Ưu Ba Ly hỏi:
  -Như thế thì quy y cái vô dục của chính mình hay quy y cái vô dục của người khác?

  Phật trả lời:
  -Quy y cái vô dục của mình và cái vô dục của người, gọi là quy y Pháp.

  Ưu Ba Ly hỏi:
  -Quy y Tăng là quy y vào đâu?

  Phật đáp:
  -Quy y Tăng là hướng về ruộng phúc tốt lành, nghĩa là hướng tới quả vị Thanh Văn hữu học, và vô học đầy đủ công đức vậy. Thế gọi là quy y Tăng.

  Ưu Ba Ly hỏi:
  -Thế thì quy y Tục Đế Tăng hay quy y Đệ Nhất Nghĩa Tăng?
  Nếu quy y Đệ Nhất Nghĩa Tăng, thì vì lẽ gì khi Phật thụ Tam Quy cho hai người lái buôn là Đề Vị và Ba Lợi, Phật lại dặn họ: “Sau này có Tăng, các ngươi phải nên quy y.” Sao Phật không nói: “Đệ Nhất nghĩa Tăng thường ở thế gian, các ngươi phải nên quy y?”

  Phật trả lời:
  -Vì Tục Đế Tăng là chỗ sở y của Đệ Nhất Nghĩa Tăng, cho nên Như Lai mới nói sau này có Tăng, họ phải quy y. Và Như Lai nói thế cũng là vì muốn tôn trọng Tục Đế Tăng vậy.

  (Trích lời Phật dạy từ “KINH ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN”)
  http://thuvienhoasen.org/p16a12441/08-pham-uu-ba-ly-thu-tam

 6. Thuý

  A di đà phật. Con xin hỏi : nam 2013 con có sẩy thai 1 lần , bố mẹ con vì ko muốn con lưu luyến bé nhiều nên ko cho tụng kinh nhiều (cũng vì nhiều nguyên nhân nữa nhất là sức khoẻ của con ) , nay con có thể tụng kinh hằng ngày giúp bé siêu thoát dk ko ? Nếu tụng thì con nên tụng kinh gì ? Tuy mới chỉ là thai nhi chưa sinh nhưng con rất luyến tiếc vì ko làm gì dk cho bé con ! Mong nhận dk kiến giải giúp con sáng tỏ !

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Việc đã qua Chị cũng ko nên quá buồn rầu mà ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần…Cháu nó với Chị duyên nợ ít nên đến rồi đi sớm. Việc này mình ko thể cưỡng cầu được Chị ạ. Trước đây tôi cũng từng đau khổ giống Chị, không chỉ một lần mà hơn thế, may nhờ Phật pháp mà hiểu được Nhân Duyên Quả Báo của chính đời mình, hiểu được duyên tụ rồi duyên tan là lẽ thật của đời sống này nên khi duyên tụ cũng ko quá dính mắc, đến khi duyên tan hoại thì cũng ko lấy đó làm khổ, vì đó là việc bình thường, tất yếu sẽ xảy ra, giống như có sanh thì phải có tử vậy. Vấn đề là mình có chấp nhận 100% không, chứ nếu mình chỉ chấp nhận 99% thì mình vẫn còn 1%…Khổ. Vì ko thật buông xuống được cái vọng tưởng là muốn mọi sự mọi việc đều phải theo ý mình, đây là vọng tưởng đặc biệt sai lầm, khiến cho con người ta đau khổ mãi thôi…

   Chị muốn tốt cho cháu thì Chị hãy niệm “A Di Đà Phật”, ăn chay nhiều hơn, làm thiện nhiều hơn, hết thảy công đức tu tập cuối ngày đều đọc bài hồi hướng sau:

   “Con xin chân thành hồi hướng hết thảy công đức tu hành, các việc phước thiện của con làm được trong ngày hôm nay đến cho tất cả chúng sanh khổ nạn ở khắp pháp giới trong đó có: Ông Bà Cha Mẹ, thân bằng quyến thuộc, oán thân trái chủ trong ngoài thân con từ vô lượng kiếp đến nay, cũng như tất cả chúng sanh vì sự hưởng thụ của con và mọi người trong ngày hôm nay mà phải tổn hại cho đến hi sinh thân mạng, cho tất cả chúng sanh vì con ngày hôm nay mà phải sanh tâm phiền não, cho Con của con tên là “…” & chư vị oán thân trái chủ của cháu. Nguyện tất cả chúng sanh sớm giác ngộ Phật tánh, hồi quy Tịnh Độ, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân sâu, dưới cứu khổ 3 đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về Cực Lạc.”

   Chị cũng nên đọc kỹ cuốn sách này:
   http://phapamgiaithoat.com/ebook/Lam-Chu-Van-Menh-TT-Thich-Minh-Quang-Dich.pdf

   Nên đọc cuốn này nhiều lần, rất là hữu ích – Kiến giải của Chị về Thiện Ác, Nhân Quả, Vận Mạng sẽ thay đổi, Chị sẽ có thể biết cách làm chủ vận mệnh, sống một đời sống tự tại và hạnh phúc hơn.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 7. trương an

  Nay con muốn quy y nhưng ko biết phải nên quy y ở đâu, xin cho con hỏi quy y sẽ tốt như thế nào ạ?

 8. Trang

  Nam Mô A Di Đà Phật

  Con xin hỏi thầy , tu Tịnh Độ thì có phải la quy y càng sớm càng tốt ko ?
  Vì con biết là quy y thi phải thọ trì ngũ giới , nhưng vì tính chất công việc nên đôi lúc con vẫn phải uống một chút rượu .. Con sợ là nếu quy y rồi mà ko giữ giới được thì ko tốt.
  Con muốn hỏi là cứ tu rồi quy y sau có được ko ?
  Xin thầy cho con đuoc biết ạ..

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Bạn Trang thân mến,
   Quy Y sớm hay muộn vốn không quan trọng, quan trọng là bạn đã thực sự dũng mãnh để dấn thân tu đạo chưa? Nếu chưa thì việc quy y của bạn vốn chỉ là hình thức, nghĩa có Quy mà chẳng Y. Quy là nương, là hồi đầu, tuân thủ. Y là y giáo phụng hành.

   TN nghĩ, có lẽ bạn đừng đặt ra điều kiện phải Quy y và thọ giới cho mình vội mà hãy cho mình chút thời gian để tìm hiểu Phật pháp, đặc biệt là pháp môn bạn đang tu đã. Khi bạn thấy Phật pháp mới thực sự là con đường đưa bạn đến bờ an lạc, lúc đó quyết định của bạn mới là hữu nghĩa.

   Thực ra chúng ta cứ nói mình đang tu pháp môn này, pháp môn kia, nhưng khi nói tới quy y và thọ giới thì chúng ta lại tìm cho mình một lý do nào đó để né tránh và như thế sự tu hành của chúng ta là giả-chân, nghĩa là hư hư, thực thực. Khi tâm chúng ta luôn hư hư thực thực thì cái đích cuối cùng chúng ta sẽ đến cũng sẽ là những cảnh giới tương xứng. Giả như phút cận tử nghiệp ập tới, những niệm tham, sân, si làm chủ, đồng nghĩa chúng sẽ lôi kéo chúng ta đi vào 3 cảnh giới ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Như vậy, muối đoạn được (xa lìa) tam ác đạo bắt buộc chúng ta phải tu hành. Tu là sửa, hành là nghiêm giữ giới. Người giữ giới là người đang tu, đang sửa. Nếu tu mà chẳng sửa=chẳng giữ giới.

   TN hy vọng bạn cân nhắc thị kỹ lưỡng khi quyết định Quy Y và Thọ Giới. Được vậy mới là lợi lạc.
   TN

  • Phật tử tại gia

   Mình xin chào Trang cùng chư vị đồng tu,

   Mình cũng là một Phật tử tại gia, đang tu hành niệm Phật tại nhà, mình có duyên với Phật Pháp nhưng chưa có duyên Quy y. Mình nghĩ Quy y là điều đáng quý nên làm đối với một Phật tử nhưng phải tùy duyên không nên đặt nặng về vấn đề đó mà chấp chặt vào điều đó mà sinh ra những tư tưởng không tốt.

   Theo mình nghĩ Tu Tịnh độ nếu mình Tin vào Pháp môn, chí thành phát nguyện cầu sanh Cực lạc và một lòng chuyên cần thành tâm Niệm Phật thì là đã đầy đủ sự Quy Y trong đó rồi.

   Quy Y là điều kiện tốt giúp con người ta gieo duyên lành với Tam Bảo(Phật, Pháp, Tăng). Từ nền tảng đó mỗi người được Quy Y sẽ sống trong giới luật làm giảm đi các ác nghiệp, tăng cường làm thiện nghiệp làm phát sinh các công đức lành. Sẽ là nền tảng tốt trên đường giải thoát.

   Chí tâm thành kính niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật( hay là A Di Đà Phật ) là đã tự Quy Y rồi đó, vì sao như vậy? Là vì Khi chí thành niệm Phật trong tâm chỉ có Phật , nên chẳng có tham, sân, si, chẳng có các ý nghĩ xấu nên sẽ không làm các nghiệp ác , vì không làm ác nên chỉ có làm điều thiện , mà niệm Phật là điều đại thiện trong tất cả các điều thiện vậy, nên cũng sẽ mau tiêu nghiệp và sanh nhiều phước đức. Đến đây thì niệm Phật đâu có khác gì là Quy Y đâu, đúng không?

   Tu hành quý nhất là ở chân thật thực hành tu sửa bản thân , không quan trọng ở hình thức bên ngoài.

   Ví dụ như thời gian làm lễ quy y là 1 tiếng chẳn hạn, thì bạn cũng chí thành niệm Phật trong vòng 1 tiếng ở nhà . Thì công đức 1 tiếng làm lễ Quy y thì sao sánh nỗi công đức trong vòng 1 tiếng chí thành niệm Phật được. Nếu trọn đời này có thể chí thành niệm Phật thì đó cũng là Quy y trọn cuộc đời rồi, nên không nên lo lắng gì cả. Làm gì thì làm trong tâm luôn có Phật là được.

   Mình hy vọng những lời này giúp ích cho Trang cũng như những vị Phật tử nào đang có cùng suy nghĩ như Trang bây giờ.

   Minh xin kính chúc Trang cùng chư vị đồng tu luôn luôn được an lạc trong cuộc sống và tu tập để sớm được về cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà.

   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật. Chào bạn Trang,

   Nếu bạn có đủ duyên để chính thức quy y Tam Bảo ở chùa nào đó thì cứ tuỳ duyên mà nên làm lễ đừng so đo lo lắng việc ấy. Phát tâm tu hành trong hoàn cảnh ở tại gia đâu phải ai cũng dễ thực hành trọn vẹn viên mãn đâu mà mặc cảm chấp chi cho trói buộc thêm chướng ngại.

   Bạn sợ sau khi quy y phạm giới uống rượu vì công việc tiếp xúc với các bạn đồng nghiệp thì bạn có thể tuỳ duyên uống cho có lệ đừng lạm dụng mê say mất sự sáng suốt là được rồi. Tùy theo hoàn cảnh ở đời mà chậm chế xử lý cho an ỗn. Rượu có chất alcohol cao (40%) thì bạn phải cẩn thận đừng bị bạn bè gây áp lực mà uống say sưa bậy bạ. Bạn có thể dùng lý do là dạo này ưa bị bệnh nhức đầu khi uống rượu vào cho nên uống khổng nhiều được nếu lỡ bắt buộc phải tiếp xúc trong hoàn cảnh ăn nhậu trong công việc của bạn.

   Nếu không quy y thì làm sao bạn có sự giới cấm để bạn có tác ý cố gắng nổ lực giữ tam nghiệp cho thanh tịnh sau này? Phật pháp không nên cố định chấp nhất thiết hình thức là như thế này thế nọ. Nếu đời sống tiếp gần gũi ác duyên khiến bạn không thể giữ giới được thì nên tránh các chướng duyên để cố gắng giữ giới. Nếu xem nghề nghiệp kiếm tiền danh vọng ở đời quan trọng hơn là quý báu của đạo pháp thì còn gì phải bàn đến sự việc quy y huống chi là nói tu hành?

   Uống rượu nhiều quá chắc chắn sẽ mất trí tuệ, mà không uống cũng chưa chắc là sẽ không mất trí tuệ. Vấn đề là phải hiểu tại sao Đức Phật đưa ra những giới cấm cho người tại gia để cố gắng giữ thôi. Tất cả tuỳ duyên, người quy y Tam Bảo được thì càng tốt hơn là không hề quy y qua. Đừng chấp LÝ quá mà quên bỏ SỰ quy y nếu bạn có duyên. Có duyên mà không chịu làm lễ quy y thì hình như có vấn đề hơi chấp về lý tánh rồi.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 9. Trương Thị Thanh Hải

  Con năm nay 27 tuổi, con đã có gia đình. Dạo gần đây bản thân con cứ thúc dục con tìm về cửa phật, lúc nào cũng nghĩ tới chuyện nương nhờ cửa phật. Nhưng con nghĩ đó là do con nghe mọi người nói chuyện đi thăm viếng chùa chiền nên bản thân con cũng nghĩ theo. Nhưng mấy hôm gần đây, bản thân con lại cứ thúc dục mình đến cửa phật để quy y tam bảo. Cứ nghĩ đến chuyện về cửa phật nước mắt con lại rơi, rất muốn về cửa phật. Suy nghĩ đó cứ hiện trong đầu con, không cách nào dứt ra được! Con muốn hỏi thầy liệu có phải con đang bị vong bám theo, và vong đó đang muốn về cửa phật. Xin thầy giúp con! A di đà phật!

  • Tịnh Thái

   Cái suy nghĩ “bị vong theo” là mê tín! Phàm làm người hiền nhân thì tất cả người và sự vật quanh mình đều hiền hòa cả, cho đến cả ma quỷ cũng trở thành hiền hòa, cũng trở thành thần hộ pháp cho bạn. Đây là sự thật.

   Vì sao? Vì nhà Phật nói “Cảnh tùy tâm chuyển”. Tâm bạn thiện thì cảnh xung quanh liền thiện lành, tâm bạn bất thiện, xấu ác thì cảnh giới xung quanh bạn, bao gồm người và sự vật cũng đều là xấu ác cả, ma quỷ khi đó kéo đến quấy phá bạn rất nhiều, bóng đè, ác mộng chính là những chiêu cảm từ cái tâm xấu ác của chúng ta mà ra. Đạo lý này bạn cần phải thông đạt.

   Về quy y Tam Bảo bạn nên xem qua các bài sau:

   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2015/08/quy-y-co-phai-la-tim-mot-vi-thay-nao-do-de-nuong-tua-khong/

   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2014/09/y-nghia-chan-that-cua-quy-y-tam-bao/

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 10. Thành Trung

  nam mô a di đà phật cho hỏi thầy thế Quy y có đc lấy vợ hay làm công việt thường ngày không ạ

  • Nguyễn vân

   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.
   Quy y thì vẫn sống cuộc sống như bình thường,vẫn xây dựng gia đình riêng,vẫn đi làm…Khác là sau khi quy y thì sống sao cho tốt hơn,để xứng đáng là Phật tử-con Phật.
   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

  • Nguyễn thị Lựu

   Bạn Thành Trung thân mến,
   Chẳng riêng gì bạn, mình thấy ngay cả nhiều nhà báo ở Việt Nam cũng nhầm lẩn ý nghĩa của “Quy Y” với “Xuất Gia” nữa đó! Sau khi “Quy Y” rồi, bạn chẳng có gì khác biệt về mặt hình thức với những người bình thường, chỉ khác ở chổ là được tăng trưởng lòng từ bi và trí tuệ, luôn luôn có ý thức và trách nhiệm về những suy nghĩ và hành động của bản thân đối với gia đình, cộng đồng xã hội và mọi loài chúng sanh, cũng như cảm thấy an lạc và hanh phúc hơn.
   Về mặt nghi thức, để trở thành Phật tử tại gia, thì sau lể “Quy Y” là phần “Thọ Ngũ Giới” gồm:

   – Không sát sanh
   – Không trộm cắp
   – Không tà hạnh (tà dâm)
   – Không vọng ngữ
   – Không dùng rượu hay chất độc hại gây thương tổn tinh thần

   Những giới này có thể làm bạn cảm thấy lúng túng lúc đầu, nhưng Đức Phật đề ra như vậy, thực sự là để bảo vệ hạnh phúc cho chính bạn trong hiện tại và nhiều kiếp về sau.
   Chúc bạn luôn an lạc trong giáo pháp của chư Phật.

   Nam Mô A Di Đà Phật!

 11. Thành Trung

  cám Ơn mọi người Thế Mình hỏi Thế Quy y tổ vào ngày bao nhiê? Mình muốn quy y. Nam mô A đi Đà Phật

  • Nguyễn vân

   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.
   Bạn cứ đến ngôi chùa gần nhà bạn,hỏi xem bao giờ có buổi lễ quy y để bạn đăng ký.

 12. thanh trung

  Chào các bạn cho mình hỏi quy y Tam Bảo pháp danh mình được chọn hay thầy đặt cho. Cảm ơn mọi người.

  Đường Về Cõi Tịnh: Xin đạo hữu hoan hỉ tập gõ tiếng Việt có dấu để độc giả tiện bề theo dõi và tránh hiểu lầm. A Di Đà Phật.

  • Nguyễn vân

   Pháp danh là Thầy đặt cho.

 13. Trần thị pha

  Nam mô a di đà phật. Cho con xin hỏi rằng: nếu con muốn quy y thì có nhất thiết phải quy y ở chùa gần nhà không ạ.Khi quy y rồi thì phải thọ trì Tam Quy,Ngũ Giới. Nhưng công việc buôn bán của con hàng ngày lại sát sanh, vì điều này nên con mạc cảm không biết là con có được quy y không vậy thầy

 14. Đỗ Thị Tuyết

  Nam mô a di đà phật.
  Cho con xin hỏi. Có lần bà chị rủ con đi nghe giảng ở chùa nên con đi. Đến đó mới hay đó chỉ là phật đường.Khổ thay nơi đây là của người trung quốc. Lúc đó con đã không thích rồi.Con đâu biết thay vì giảng đạo ở đó làm lễ cầu đạo ( đạo phật minh sư chỉ điểm gì đó ạ). Người ta làm lễ nói toàn tiếng trung. Lúc đó con rất hoang mang sợ rằng người ta làm gì mờ ám bắt mình phải theo, dụ dỗ mình bỏ đi tín ngưỡng của người việt. Lúc đó con chỉ muốn về nhưng người ta làm lễ đốt giấy có ghi tên con rồi. Con nghĩ thôi ngồi cho hết buổi không biết cầu đạo chỉ có 1 lần, lúc đó con không một chút thành tâm do lúc đầu đến đây đã không thích. Con mong muốn được học đạo nhưng con biết giờ chưa phải nhân duyên, nếu có cầu đạo chỉ mong muốn cầu đạo ở chùa nào đó chứ không phải nơi đó.
  sư thầy cho con hỏi.
  1. Con cầu đạo như vậy giờ là phải bắt buộc theo đạo
  2. Con đã cầu đạo mà con không tu hành được có phải sẽ sinh bệnh, tai nan…
  3. Liệu các ngày 1,15 hay lễ lớn con chỉ đến chùa chứ không đến đó được không. Con không quay lại đó lần nào nữa có sao không.
  4. Lúc cầu đạo con không thành tâm như vậy có sao không.
  5. Cầu đạo khác qui y thế nào ạ.
  6. Sau này con muốn qui y có được không.
  Do con chưa tìm hiểu kĩ đã đi. Giờ con thấy lo lắm.

  Con xin nói cầu đạo lúc cầu đạo xong người ta giải thích tam bảo không phải là phật, pháp, tăng như ở chùa. Mà huyền quan khiếu, khẩu khiếu, hợp đồng.
  câu khẩu quyết đó là vô thái phật di lặc. Liệu cầu đạo ở đây là theo đạo phật di lặc không ạ.
  Việc cầu đạo đó có gì bất thuờng không ạ, giống như đạo mà người trung quốc người ta theo.
  Như người ta nói cầu đạo chỉ duy nhất một lần đúng không ạ.
  Mong sớm nhận được hồi đáp.
  con xin cảm ơn rất nhiều

  • Hãy Niệm A Di Đà Phật

   A Di Đà Phật
   1. Con cầu đạo như vậy giờ là phải bắt buộc theo đạo
   -Bạn bị ép buộc,bây h bạn ko theo thì ai bắt được bạn,bạn là chủ nếu kiên định thì ai kéo bạn được,nếu chủ lay động sẽ bị khách kéo đi
   2. Con đã cầu đạo mà con không tu hành được có phải sẽ sinh bệnh, tai nan…
   Khỏe mạnh là do ăn chay,phóng sanh không phải là cầu đạo hay ko cầu đạo.
   3.Liệu các ngày 1,15 hay lễ lớn con chỉ đến chùa chứ không đến đó được không. Con không quay lại đó lần nào nữa có sao không.
   -Bạn đã ko theo họ rồi,thì còn đến làm gì nữa.Không đến chẳng sao cả,thời gian đó ở nhà mà tụng kinh Phật.
   4. Lúc cầu đạo con không thành tâm như vậy có sao không.
   Bạn ko theo họ thì ko thành tâm là chuyện đương nhiên
   5. Cầu đạo khác qui y thế nào ạ.
   6. Sau này con muốn qui y có được không.
   Do con chưa tìm hiểu kĩ đã đi. Giờ con thấy lo lắm.
   Tóm lại bây h bạn chẳng cần phải để ý đến họ nữa,mình học cái gì thì tập trung vào cái đó.Tóm lại là bạn ko chịu học Phật nên mới rơi vào tình cảnh này.
   – Con mong muốn được học đạo nhưng con biết giờ chưa phải nhân duyên
   Đến lúc nào mới là nhân duyên đây,ngay từ bây h phải gieo nhân thì sau này mới có qủa chứ,bây h không gieo nhân thì bạn cứ chờ vạn kiếp cũng ko có qủa,ko có ngày bạn được học đạo, mỗi ngày bạn hãy dành ra 10 ph để tụng 48 đại nguyện này là bạn đang gieo nhân
   https://drive.google.com/file/d/0ByfaPxXhnuPoMWh2YTZycmRZVG8/view?usp=sharing
   https://www.youtube.com/watch?v=WV-2YqBBjYM&index=2&list=PL7Em2hP9ICFMDZJBl7N-aePtJQJn56xxt
   -Ngoài ra bạn cũng nên bỏ thời gian đọc các bài sau để hiểu thêm Phật Pháp.Khi bạn đã có sự hiểu biết thì ai có thể lôi kéo bạn được,ai có thể làm bạn lo sợ được.
   https://drive.google.com/file/d/0ByfaPxXhnuPoZDllVTVORXlvQzA/view?usp=sharing
   https://drive.google.com/file/d/0ByfaPxXhnuPoY2dTV3RBRVBsZ0U/view?usp=sharing
   https://drive.google.com/file/d/0ByfaPxXhnuPoa3BkWWNqQ1R4bVk/view?usp=sharing
   A Di Đà Phật

 15. Hiền

  A Di Đà Phật…
  Cho con hỏi muốn quy y là phải đợi rằm lớn mới quy y được hay sao ạ

 16. Trung Đạo

  A Di Đà Phật

  Bạn Hiền thân mến,

  Không nhất thiết. Sở dĩ các chùa đều tổ chức lễ Quy Y Tam Bảo vào những dịp đại lễ là nhằm tạo nhân duyên thuận tiện cho các Phât tử nơi xa trong những dịp này mới có cơ duyên về chùa. Lợi thế: Dịp đại lễ đại chúng đồng phát tâm quy y sẽ tạo một cộng lực tích cực, giúp nhau cùng dõng mãnh tu học. Bất lợi thế: Trong những dịp này, Phật sự quá nhiều, do vậy chư Tôn Đức Tăng không có nhiều thời gian để khai thị chi tiết về ý nghĩa của thọ Tam Quy Ngũ Giới, mà chỉ khai thị những ý chính. Do vậy nếu bạn thực phát tâm muốn tu đạo, bạn nên thỉnh hỏi vị Trụ trì ngôi chùa nơi bạn thường đến, nói nguyện vọng của bạn và nếu có thể bạn xin thọ Tam Quy Ngũ giới vào ngày mà chùa và bạn thấy thuận tiện. Lợi thế: vì ngày này chỉ có mình bạn, nên chư Tăng sẽ có nhiều thời gian để khai thị cho bạn hiểu tường tận về ý nghĩa của việc Quy y và Thọ Giới. Tuy nhiên quy Y và Thọ Giới là chỉ nói về hình thức, còn thực tế, sau khi quy y và thọ giới rồi bạn có tu hành hay không lại là chuyện khác. Thực tế rất nhiều người phát tâm quy y Tam bảo và thọ Ngũ giới xong, nhận được Chứng Điệp Quy Y thì coi như đã hoàn thành xứ mệnh của người con Phật, nên chẳng còn lai vãng đến chùa, cũng chẳng tu hành gì thêm, như thế gọi là có Quy mà chẳng Y; Có Thọ giới mà chẳng giữ giới. Đương nhiên sẽ chẳng có lợi lạc ngoài sự kết duyên với Phật pháp.
  Hy vọng bạn nắm bắt rõ ý nghĩa này để đi đúng hướng nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân và cuộc sống.

 17. Mai Phương

  A mi đà Phật.
  Con đã quy y rồi, nhưng lúc đó con chưa hiểu rõ về thọ 5 giới, hiện tại vì tính chất công việc và một số vấn đề nữa. Con thường xuyên vi phạm, và cảm thấy mình không xứng đáng làm con của Phật. Vậy cho con hỏi con có thể bỏ pháp danh, không quy y trong thời gian này được không ạ?

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Mai Phương,

   *Theo như bạn nói có thể nhận ra bạn mới chỉ Quy Y Tam Bảo và Thọ Ngũ Giới một cách hình thức, nói khác đi bạn chưa nhận rõ tầm quan trọng và cao quý của việc Thọ Tam Quy Ngũ Giới của mình, vì thế sau khi Quy Y xong bạn nghĩ mọi chuyện đã hoàn tất: bạn đã là con Phật nên chẳng cần làm gì hơn. Đây là sự ngộ nhận và sai lầm lớn từ nơi bạn. Nếu ngay lúc này bạn không nhận rõ mình đang sai ở đâu? việc quy y hay không quy y, tức đời-đạo đối với bạn cũng chẳng ích gì.

   *Một điều bạn nên hiểu: Không quy y và thọ giới người ta cũng tạo nghiệp; Quy y và thọ giới rồi người ta cũng vẫn tạo nghiệp như thường. Nhưng có khác biệt: khi quy y rồi và phát tâm tu đạo thì tâm tạo nghiệp sẽ dần dần được chuyển hoá. Ví thử: khi chưa quy y, gặp con gì cũng muốn ăn, muốn giết. Nay quy y, nhận rõ giết, ăn thịt nhiều sẽ phải trả nghiệp quả, điều này là chắc chắn, vì thế Phật mới nói: “Người ăn thịt dê, dê chết làm người, người chết làm dê” vòng chém-giết-ăn là vòng quay nghiệt ngã vô tận. Biết đó là tâm tạo nghiệp, tự bạn sẽ lánh xa=bạn thoát dần khỏi vòng quay trả nghiệp đó. Cũng tương tự cho 4 giới còn lại, chưa thọ giới bạn coi là thường, thọ giới rồi bạn biết đó là tạo nghiệp, nhờ biết nên bạn tìm cách tránh hoặc tiêu trừ nó, cũng nhờ vậy cuộc sống làm ăn, công việc gia đạo sẽ an lạc hơn.

   TN chia sẻ vài lời để bạn hiểu: Quy y được là khó, nhưng giữ được giới khó bội phần. Giữ giới làm gì? điều này tự bạn phải ý thức, ngược lại sự quy y của bạn là vô giá trị.

   Mong bạn sớm tỉnh giác.

   TN

 18. năm

  Thưa thầy con muốn quy y Tam Bảo nhưng hiện tại con đi làm công nhân. Những ngày 1,15 con không lên chùa được thì có sao không ạ và con chỉ ăn chay 1,15 được không ạ

 19. năm

  Chùa nơi con ở theo như bà nội con 86 tuổi nói thì từ lúc bà còn bé đã có chùa này rồi ạ. Nhưng chùa con không có sư thầy chỉ có các cụ già trong làng đến quét dọn và cúng vào 1,15 thôi ạ. Con có thể đến quy y tại chùa này không ạ.

 20. Trung Đạo

  A Di Đà Phật

  Bạn Năm thân mến,

  Quy Y Tam Bảo là chuyện hết sức quan trọng của đời người, vì thế bạn phải tìm được vị Thầy có đạo hạnh để Quy Y chứ không thể tuỳ tiện quy y, bởi sẽ không có lợi lạc. Mấy cụ già bạn nói chỉ đơn thuần là mấy Phật tử hoặc mấy cụ có tín tâm với chốn chùa chiền chứ không phải Tăng Chúng nên không thể quy y cho bạn được.

  Khi Quy Y rồi bạn phải phát tâm tu học theo chánh pháp thì mới có và sẽ có lợi lạc. Việc tu học thì chủ yếu là tại gia, còn nếu có cơ duyên thì về chùa tham gia cộng tu cũng tốt. Còn việc ăn chay thì phải tuỳ duyên và ở nơi phát tâm của bạn chứ không nên cưỡng cầu phải ăn cho bằng được. Ăn chay phải kèm giữ giới thì mới lợi lạc, ngược lại thì chẳng có lợi lạc.

  Bạn nên tham khảo những bài viết sau đây để hiểu thêm ý nghĩa ăn chay:

  Ý Nghĩa Ăn Chay

 21. Đặng Nguyệt Ánh

  A Di Đà Phật , các vị cho con hỏi ,nếu chưa quy y Tam Bảo nhưng trì ngũ giới và niệm Phật hàng ngày có được coi là Phật tử tại gia không ạ? Nam Mô A Di Đà Phật

  • Quốc Huy

   Chào bạn Đặng Nguyệt Ánh, quy y là hình thức quan trọng là tâm hướng Phật. Có tâm hướng Phật niệm Phật, thường ngày hành thiện tích đức thì chính là Phật tử rồi. Có điều kiện thì vẫn nên đi quy y cho trọn vẹn tâm lẫn hình thức. Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Đặng Nguyệt Ánh

   A Di Đà Phật, vậy cháu sẽ cố gắng trì giơí thật tốt chaú cảm ơn chú Quốc Huy nhiều. A Di ĐàPhật

 22. Trang

  Con Xin hỏi thầy 1chút ạ.con gái con 3tuổi con muốn quy y cho cháu.có đc k ah?

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Trang,

   Dĩ nhiên là được và tốt lắm. Tuy nhiên con gái bạn chỉ quy y Tam Bảo nghĩa là Phật-Pháp-Tăng để kết duyên với Tam Bảo thôi. Còn khi cháu lớn, có đủ ý thức, cháu sẽ phải tự quyết cho việc Thọ Ngũ Giới. Chúc gia đình bạn luôn an lạc.

   TN

 23. Đặng Nguyệt Ánh (Chơn Lâm Ánh)

  Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày hôm qua con đã được quy y ở chùa Cái Bầu với pháp danh Chơn Lâm Ánh , đồng thời tham dự đại lễ cầu siêu Vu Lan cùng các thầy

 24. Thầy cho con hỏi, lúc nhỏ con không biết gì về quy y mà người bà con đã quy y cho con, giờ con không muốn quy y nữa thì có được không ạ, vì có một số việc con không thể nào quy y được ạ.

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Vy,
   Bạn có thể nói rõ hơn những việc mà bạn không thể nào quy y được không? Thỉnh thoảng chúng ta không hiểu rõ một số thứ, tưởng như mình không làm được, nhưng hoá ra là không phải. Ví dụ, ở giới thứ 3 của người cư sỹ tại gia là không tà dâm, vì không hiểu rõ nên một số người tưởng là thọ giới này rồi là không được kết hôn, quan hệ vợ chồng, trong khi sự thực thì là được. Cho nên, bạn hãy chia sẻ thêm, để PH và các bạn sen ở đây biết rõ hơn để có những chia sẻ chính xác và phù hợp.
   Chúc bạn luôn an vui.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 25. Nguyễn Thị Trang

  Cho con được hỏi thầy một chút ạ!
  Con đã quy y tam bảo rồi, nhưng có lần con đi xem bói có thầy bảo con là con có căn và là con của thánh, mẹ của con cũng có căn và không biết để làm nên con bị ảnh hưởng từ mẹ. đó là những gì hôm con đi xem bói có thầy đã nói vậy với con.
  Nếu con là con của thánh và còn quy y nữa thì có vấn đề gì k ạ!
  Con cũng không hiểu rõ về thê giới tâm linh, hiện tại con rất rối, k biết nên làm gì.
  Mong thầy giúp con hiểu hơn được không ạ!
  Con cảm ơn thầy!

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Nguyễn Thị Trang,

   *Thực ra bạn mới chỉ Quy Y Tam Bảo về hình thức chứ tâm bạn thực chưa quy y. Bởi ý nghĩa đích thực của Quy Y Tam Bảo là:

   – Quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y thiên thần quỷ vật.
   – Quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y ngoại đạo tà giáo.
   – Quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y tổn hữu ác đảng.

   Bạn đã quy y nhưng tâm không hướng về Tam Bảo (Phật-Pháp-Tăng) mà lại tìm cách đi xem bói để cho người khác luận đoán về số phận của mình, điều này bạn phải nên xem xét lại cái tâm hướng Phật của bạn.

   *Một điều hiển nhiên bạn có thể hiểu: trong 6 cõi dục giới, cõi trời là cao nhất, nhưng khi hết phước báu thì cũng sẽ bị đoạ lạc như tên bắn vào tam ác đạo. Hãy lấy giả dụ bạn là con thánh đi chăng nữa thì khi bạn đoạ xuống làm người, phước báu của bạn đã tiêu giảm đến cạn kiệt rồi, vì tiêu giảm mà bạn không còn biết tiền kiếp mình là ai? từ đâu đến nữa. Nay phải nhờ người khác nói rồi bạn chẳng biết thật hay hư. Sống trong thực-hư-hư-thực mà không rõ chẳng phải là tâm điên đảo sao?

   *Tu học mà không phát tín-nguyện-hạnh thì chỉ là kết duyên Phật pháp, TN hy vọng bạn tỉnh ngộ để phát tâm tu học chân chánh, ngược lại thì người khổ, đoạ lạc chính là bạn chứ chẳng phải ông thầy bói kia.

   TN

  • Diệu Minh

   “Thánh” hay “Cô” mà các ông đồng bà cốt hay nói đến thực chất là quỷ thần oai đức (nghĩa là ngạ quỷ nhưng có phước nên được người thế gian thờ cúng) mà thôi. Chư thiên, dù là ở cõi dục, công phu định thấp nhất là trời Tứ Thiên Vương cũng rất thanh tịnh & chẳng du hí thế gian để được chúng ta cúng bái mấy món đồ ăn mặn bất tịnh đó đâu.

   Tất nhiên, quỷ thần cũng có thiện, nhưng đã quy y Phật thì không thờ cúng quỷ thần, không xem bói. Bạn đọc Kinh A Nan vấn Phật sự kiết hung để biết về quả báo của những việc này. A Di Đà Phật!

 26. Trọng

  Con năm nay 47 tuổi, tại gia thờ Mẹ Quan Âm, Mẹ Sanh Mẹ Độ, Quan Thánh Đế. Nếu quy y Tam bảo, vậy thờ cúng thế nào có phải thay đổi không. Xin chỉ dạy.

 27. Phąm nguyën gia khánh

  A Di Đà Phật. Thưa thầy: Quy y tam bảo có phải xuống tóc không thầy? Có phải ở trong chùa không thầy?

  Đường Về Cõi Tịnh: Xin đạo hữu hoan hỉ tập gõ tiếng Việt có dấu để độc giả tiện bề theo dõi và tránh hiểu lầm. A Di Đà Phật.

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Gia Khánh,
   Quy y Tam Bảo không phải xuống tóc, cũng không phải ở trong chùa. Khi đến chùa quy y, bạn cần chú ý nghe vị thầy quy y giảng thế nào là quy y Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng) và ghi nhớ rồi thực hành theo đúng như vậy là được.
   Chúc bạn an vui.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 28. Phąm nguyën gia khánh

  Vo chong con quê ö thái bình .chúng con hįên đang làm ö sài gòn . Con có 1 cháu duoc 8 tháng rôi . Nhüng cháu ö quê voi bà ngoai . Vo chong con muon quy y ö trong nay. Nhüng cháu thì ö quê .vo chong con muon quy y cho ca cháu nua nhüng cháu o có mat ö day thì có quy y duoc cho cháu khong thay. Quy y tam bao ngày nao cung dc ha thay . Và len chuà nào cung duoc ha thay.

  Đường Về Cõi Tịnh: Xin đạo hữu hoan hỉ tập gõ tiếng Việt có dấu để độc giả tiện bề theo dõi và tránh hiểu lầm. A Di Đà Phật.

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Gia Khánh,
   Khi quy y cần nên có mặt người muốn quy y. Cho nên trước mắt vợ chồng bạn hãy quy y tại Sài gòn. Thông thường quy y ở chùa nào cũng được. Bạn nên đến chùa hỏi trước thông tin về lễ quy y. Bạn có thể chọn một ngôi chùa gần nhà hoặc một ngôi chùa mà bạn thích để quy y vì đó sẽ thuận tiện cho việc bạn lui tới chùa đọc kinh, học hỏi giáo lý,…khi có thời gian rảnh. Bạn cũng cần nương vào vị Sư đã làm lễ quy y cho mình để bắt đầu tu học sửa mình.
   Còn về cháu bé, khi có dịp thuận tiện (ngày lễ Tết vợ chồng bạn về quê hoặc cháu vào Sài gòn) thì bạn có thể bế cháu đến chùa xin quy y. Tuy nhiên vì cháu còn quá nhỏ, chưa hiểu ý nghĩa của việc quy y nên quy y sẽ là sự gieo duyên của cháu đối với Phật pháp và như thế là rất quý. Khi cháu lớn lên, có chút hiểu biết rồi thì bạn có thể giảng cho cháu nghe để cháu hiểu ý nghĩa của việc quy y, từ đó sẽ biết hành trì theo cho đúng.
   Chúc gia đình bạn an vui, tu học tinh tấn.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 29. Kim Hiếu

  A Di Đà Phật
  Cho con được hỏi: Trước đây con đã quy y tại chùa rồi và cũng có pháp danh thầy đặt nhưng do chùa con có nhiều vấn đề phát sinh nên đã đóng cửa. con có nghe anh con giới thiệu sang một chùa khác và có kêu con là nên quy y lại. Con muốn hỏi là con quy y lại và theo một pháp danh của chùa khác đặt cho con có được không ? Con mong được hồi âm sớm

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Kim Hiếu,

   *Bạn Quy Y là quy y với Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, còn vị Tăng quy y cho bạn chỉ là người thế Phật để truyền thọ tam quy ngũ giới. Do vậy nói về lý thì bạn không nhất thiết phải xin quy y lại cũng như thọ giới lại và đặt lại pháp danh làm gì, bởi quy y, truyền giới và đặt lại pháp danh chỉ cần thiết khi:
   – Vị tăng truyền thọ tam quy ngũ giới cho bạn đã qua đời, nay không còn người hướng đạo.
   – Vị Tăng truyền thọ tam quy ngũ giới cho bạn còn sống, nhưng không giữ đạo hạnh thanh tịnh của người tu sĩ, khiến bạn và đại chúng mất lòng tin và nơi dựa về chánh pháp.
   Do vậy trường hợp của bạn nếu không nằm trong hai trường hợp trên bạn có thể đến chùa khác tu học, và nhận một vị Tăng hay Ni nào đó để làm Y Chỉ Sư (tức người hướng đạo) cho bạn và bạn vẫn giữ nguyên pháp danh cũ là được. Trường hợp khả năng này bạn cũng không muốn, bạn có thể tuỳ tâm xin quy lại từ đầu, tuy nhiên bạn phải nói rõ sự tình để vị Tăng nơi chùa bạn muốn quy y nắm rõ sự tình, tránh tình trạng hiểu lầm giữa các môn phái với nhau.

   *Thực ra khi bạn đã thọ Tam Quy Ngũ Giới rồi, nghĩa là bạn đã là người phát nguyện hành trì và đi theo con đường của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã chỉ dạy, do vậy quan trọng hơn cả vẫn là ở nơi hành trì của bạn và tâm bạn có vững tin nơi chánh pháp của Bổn Sư hay không? Nếu đường đi của bạn đã kiên định thì chùa còn hay đóng, vị Tăng truyền thọ Tam Quy Ngũ Giới cho bạn còn hay mất không hẳn là quan trọng, bởi ngộ đạo, giác đạo, tu đạo và giải thoát là ở nơi bạn, chính bạn phải tự thắp đuốc mà đi đến đích.

   Mong bạn hãy cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định cho bước kế tiếp để tránh tình trạng quy y thầy này, ít thời gian sau không thích, lại đến nơi khác quy y, rồi thời gian kế thấy không hợp, lại đến nơi khác quy y… Kết quả là chỉ vì danh, tướng, hình sắc mà bám chấp, thực tế không mang lại sự lợi lạc nào cho bạn.

   TN

 30. Thanh minh

  Chỉ có thể quy y duy nhất 1 lần và 1 pháp danh duy nhất mà thôi
  Bạn nên hỏi trực tiếp các vị tăng ni về việc này,để tránh làm không đúng pháp
  Chúc bạn sáng tỏ.

 31. Thuỳ hương

  Hiện tại con muốn tìm 1 nơi để tu tâm vậy xin cho con hỏi con nên đi tới đâu ạ? Vì con ko muốn gd con biết việc này

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Thuỳ Hương,
   Vì tâm ở trong chính bạn, nên bạn không cần phải đi đâu để tu tâm hết. Tu tâm là tập sửa tâm sao cho tâm không khởi tham, sân, si, kiêu mạn,… Bạn cần theo dõi trong tâm mình, khi khởi lên các thứ đó thì phải xả nó ngay, không nương theo chúng, như vậy là tu tâm.
   Bước đầu bạn có thể đến một số đạo tràng để được nghe giảng pháp và cùng tu tập với đại chúng. Bạn có thể tìm thấy thông tin của các đạo tràng trên mạng.
   Chúc bạn an vui.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Hân

   Cho hỏi con đã quy y nhưng không may vắng mặt nhưng con đã có pháp danh rồi hôm sau con lên làm lễ lại vậy có được không ạ?

  • Trung Đạo

   A Di Đà Phật

   Bạn Thuỳ Hương,

   Vì bạn không nói rõ bạn chỉ Quy Y Tam Bảo hay bạn còn Thọ cả Ngũ Giới? Việc Quy Y Tam Bảo và Thọ Ngũ Giới là vô cùng quan trọng, bởi nó là bước khởi điểm trên đường dấn thân tu đạo của bạn. Nếu bạn phát tâm Quy Y và Thọ Ngũ Giới nhưng không có mặt, việc này thật không có giá trị, cho dù vị Thầy Thọ Tam Quy Ngũ Giới cho bạn có cho bạn pháp danh thì đó cũng chỉ là sự trông trước, bởi khi thọ tam quy ngũ giới bản thân bạn phải là người xác quyết đối trước Tam Bảo, trước vị Thầy thọ giới, xác định tâm ý của mình một lòng hướng về Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và nguyện thọ giáo giới của Ngài, tinh tấn để tu học, lúc đó bạn mới được coi là đệ tử tại gia đã thọ giới. Nhưng đó chỉ là khởi điểm. Quan trọng là sau khi thọ giới rồi bạn sẽ làm gì để giúp thân tâm và cuộc sống của bạn mỗi ngày thêm an lạc.

   Bạn nên cân nhắc kỹ, nếu bạn chưa trực tiếp thọ tam quy ngũ giới mà chỉ nhờ người nhận pháp danh và chứng điệp Quy Y thì bạn nên phát tâm xin thọ Tam Quy Ngũ Giới lại và lần này thì ráng đừng vắng mặt nữa nhé.

   Mong bạn sáng suốt và tinh tấn.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *