Âm Luật Vô Tình: Tội Tà Dâm Là Gì? Quả Báo Của Tội Tà Dâm & Phá Thai Ra Sao? [Audio]

Âm Luật Vô Tình: Tội Tà Dâm Là Gì? Quả Báo Của Tội Tà Dâm & Phá Thai Ra Sao? [Audio]

Vì khoa học phát triển đem lại cho người đời vật chất phong phú, tư tưởng tâm người càng trở nên hư hỏng. Thiên đế từ bi, nhìn các đại địa ngục đã tràn đầy người, lại phải tiếp tục xây thêm, đặc biệt là các địa ngục dành cho tà dâm đều đầy những đứa nhỏ trẻ tuổi thọ khổ hình, cũng vì chúng thiếu được giáo dục tư tưởng nhân quả từ trước, thực là việc đau lòng cho chúng sinh nhân gian !

Vì thế mà Thiên Đế đặc biệt thỉnh thị Phật, xin Phật sắp xếp một vị đệ tử dương gian thích hợp, đã từng giữ thanh tịnh giới luật, phải trong tình trạng sáng suốt xuống tham quan địa ngục, sau đó viết thành một quyển sách, đem tình hình địa ngục tường tận nói cho chúng sinh dương gian biết rõ, tên là “âm luật vô tình”. Sách này sau mỗi lần tham quan địa ngục sẽ dùng văn tự dễ hiểu viết ra, không những thế mà mỗi lần viết xong phải sữa chỉnh kỹ càng cho hợp với tình hình chân thật mới được phát hành. Có lúc vì để viết đúng một phần sách mà A Ngọc phải tới lui nơi địa ngục nhiều lần để làm rõ nội dung.

Thiên Đế hy vọng lần này tiết lộ thiên cơ để cho tôi (Thượng Quan Ngọc Hoa) đem tình hình địa ngục nói cho thế nhân, mong cảnh giác người đời cố tu tâm dưỡng tánh, từ đây không phạm giới phạm tội, nhất định sẽ làm giảm cơ hội sau khi mạng chung chịu khổ ở địa ngục. Nếu như có thể đem thật tướng địa ngục nói rộng ra làm nhiều người tỉnh ngộ cải tà qui chánh, siêng năng hành thiện tích phước thì có thể miễn trừ quả báo của ác nhân địa ngục, chuyển sanh phước địa hoặc nữ chuyển thân nam, đương nhiên tình hình tường tận sẽ được Phật Bồ Tát và nhân quả xem xét cụ thể.

Âm luật còn có thể gọi là nhân quả, nhân quả thì bất biến, đó là định luật của vũ trụ. Vô tình ở đây có nghĩa tính tất nhiên của nhân quả, không thể vì vật gì mà thay đổi nhân nào quả đó. Âm luật vô tình nhưng Phật hữu tình. Tuy nhân quả định luật bất biến nhưng trước khi hình thành quả báo thiện ác thì ở giữa có duyên, có thể thông qua sửa lỗi làm thiện mà chuyển hóa.

“Âm Luật Vô Tình” là sách ứng thời ứng thế mà ra, là do lòng bi mẫn của Phật Bồ Tát đối với chúng sanh từ bi an bày. Thượng Quan Ngọc Hoa tiền bối càng không từ cực khổ, dũng cảm gánh trọng trách, tận tâm tận lực vì chúng sanh phục vụ. Có một số chúng sanh không tin nhân quả mà tạo nghiệp, khuyên mãi không nghe nhưng Phật Bồ Tát không nhẫn tâm thấy chúng sanh chịu khổ, để chúng sanh thấy rõ chân tướng của địa ngục, sinh tâm thật sự sám hối mà thay đổi, chưa tạo mà biết để khỏi tạo nghiệp nữa cũng như vẽ một đường phòng vệ trước cửa địa ngục, hy vọng đường phòng vệ này ngăn cản chúng sanh đi chịu khổ. Thật sự là ân cứu độ của Phật Bồ Tát cho đến bao giờ mới có thể nói hết được?

Nếu bạn xem qua “âm luật vô tình” mà sám hối thay đổi, sau không tạo nữa, quảng tuyên lưu hành, giúp người cải chánh, thì cửa địa ngục tự nhiên đóng kín. Nhưng nếu cứ mãi không nghe không tin, tự ý tạo tác, thì cửa địa ngục sẽ mở rộng đón chào, không người ngăn cản. Nhưng bạn phải biết rằng, Địa Tạng Vương Bồ Tát gặp lại bạn chỉ mong bạn đi vào địa ngục là để cứu độ chúng sanh, hành Bồ tát đạo chứ không phải vì tạo ác nghiệp mà đi vào để thọ tội. Mọi người trân trọng!

Trích từ Âm Luật Vô Tình Download sách PDF
Thượng Quan Ngọc Hoa trước tác
Diễn đọc: Cư sĩ Chúc Hiền

Nghe tất cả: Tập 1 | Tập 2 | Tập 3120 Phúc đáp

 1. Tịnh Độ

  A Di Đà Phật…

  Chào Viên Trí, Tìm Lại Phật Tánh: 2 bạn góp ý dùm Độ, vợ muốn ly thân với Độ???
  Mình biết đủ, vợ muốn có tiệm (nail), nhà sang, giàu có…? 2 bạn hồi âm cho Độ nhé. Cảm ơn.

  A Di Đà Phật…

  • Tìm Lại Phật Tánh

   A Di Đà Phật, chào cư sĩ Tịnh Độ

   Bạn ơi, đã học Phật pháp rồi mà trong cuộc sống gia đình vẫn còn quá nhiều chuyện bất đồng xảy ra như thế thì xin hãy tự phản tỉnh lại chính bản thân mình. Kiểm điểm lại xem mình đã tu đúng cách chưa? Đã thực hành theo những gì mà HT Tịnh Không đã dạy chưa? Có thể làm một gương tốt cho người nhà được không? Nếu như tu học đã lâu rồi mà vẫn còn thấy “lỗi người”, vẫn còn thấy người khác “chướng ngại” cho mình, vẫn còn thấy “mình hiểu Phật pháp mà người khác không hiểu”…v.v….Tất cả những việc này đều đem lại rất nhiều phiền não, và nếu không cẩn thận tự xét lại thì càng ngày hoàn cảnh của mình càng “xấu” hơn. Đây gọi là “y báo tùy theo chánh báo mà chuyển”.

   HT Tịnh Không dạy chúng ta là khi học Phật, chúng ta cần đem những giáo dục của Phật đà áp dụng vào cuộc sống thường ngày của chính mình. Bạn không thể tách ly khỏi xã hội hay mọi người được vì “Phật pháp vốn không lìa thế gian giác”. Bạn học Phật rồi mà hàng ngày vẫn thấy nhiều lỗi lầm của người khác là chưa được, cơ bản đầu tiên là phải tập Nghĩ Thiện, Nói Thiện và Làm Thiện. Nhất là bạn đang sống chung với gia đình, vợ con lại càng phải làm một tấm gương thật tốt cho họ thấy người học Phật là như vậy, mới cảm được họ học theo bạn được chứ. Khi bạn cảm hóa được họ, thì họ chính là những trợ duyên, đồng tu cho bạn đó.

   Phật dạy bạn để dung hòa thì cần “tùy duyên nhưng bất biến”, vợ chồng đều là duyên nợ. Một khi đã biết duyên nợ rồi thì nên tìm cách giúp đỡ lẫn nhau, tìm cách để giúp người kia cùng tu học với mình. Nếu nhân duyên chưa đủ thì hãy dùng “thân giáo” để thuyết pháp, hội đủ nhân duyên thì họ nhất định sẽ hồi đầu. Bởi vì thiện căn, phước đức mỗi người không giống nhau, nên bạn không thể buộc được người khác làm giống như ý mình được. Vợ muốn làm gì thì để cô ấy làm, cần gì phải cản trở làm chi? Bản thân bạn khuyên không được thì tùy duyên, cứ ở vậy mà niệm Phật cầu vãng sanh. Đã có tâm niệm Phật thì nơi nào mà không niệm được chứ, hà cớ gì vì chuyện này mà lại xảy đến những mâu thuẫn trong quan hệ vơ chồng là điều không nên. Hãy mở rộng tâm lượng ra đi bạn, lòng bao dung sẽ chứa được tình yêu thương rất là nhiều, đừng nghĩ đến mình mà hãy nghĩ đến lợi ích của mọi người, tùy hỉ với họ nhưng đừng quên nhiệm vụ cấp thiết của mình là niệm Phật là được. Để tăng thêm thiện duyên tốt cho vợ con thì cứ mỗi tối bạn hãy hồi hướng hết tất cả những việc thiện lành trong ngày cho họ, cầu Phật gia bị giúp họ mau mau chuyển hóa tâm hướng về Phật pháp thì thật là tốt.

   TLPT chỉ đem một chút kinh nghiệm từ bản thân để chia sẻ cùng bạn. Mong bạn hãy chân thật nghe lại từng lời giảng của HT Tịnh Không ân sư để đem lại lợi lạc cho mình và cả nhà.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

   TLPT

  • Cư Sỉ Viên Trí

   A Di Đà Phật – Xin chào Tịnh Độ,

   Vợ chồng là duyên, có thiện duyên, có ác duyên, không duyên sẽ không đến. Con cái là nợ, có trả nợ có đòi nợ, không nợ sẽ không tìm.

   Nếu như duyên nợ đã tận thì sẽ xui khiến chia tay (sanh ly tử biệt hoặc ly dị, ly thân). Nhưng hai chữ tùy duyên là ý nói khi người ta quyết định bỏ mình mà đi, không thể nắm giử được thì đành phải chịu thôi chứ không phải mình xua đuổi người ta hay cố tình làm người ta buồn giận để bỏ mình mà đi vì mình phải có trách nhiệm và bổn phận.

   Trong Phật Pháp thì có câu nói:” tùy cơ nói pháp ” tức là ví dụ như bạn đang học lớp 3 thì chỉ nên học các bài thuộc lớp 3, lớp 4 mà thôi, còn lớp 12 thì cao quá, theo không nổi. Còn nếu như bạn đang học đến lớp 11 thì học bài lớp 12 là phải rồi, học bài lớp 3, lớp 4 thì hơi uổng phí.

   Do đó đối với người đời vì tâm tham quá nặng, thích hưởng thụ vinh hoa phú quý nên đã dấn thân tạo nghiệp, khi bước vào đường tu thì Phật dạy:”thiểu dục tri túc” (ít muốn biết đủ) và thực hành hạnh bố thí để loại bỏ tâm tham muốn dục lạc thế gian. Khi tâm tham muốn dục lạc thế gian không còn nữa, được thanh tịnh tự tại rồi thì tiến thêm một bước nữa chính là đại thừa bồ tát. Đại thừa bồ tát giống như là Ngài Duy Ma Cật vậy, tức là ở trong vinh hoa phú quý mà không bị ái nhiễm, chỉ là hằng thuận tâm chúng sanh mà thị hiện như vậy để dùng phương tiện khéo mà dẫn dắt chúng sanh hướng về Phật Pháp mà thôi, giống như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đại thừa bồ tát có thần hộ pháp, điều này bạn có thể tham khảo thêm trong bài Muốn Tiêu Trừ Tội Nghiệp Thì Không Nên Nhìn Lỗi Người Khác.

   Phần trên nghe bạn nói bạn đã biết đủ như vậy tức là đã không còn tham muốn vinh hoa phú quý của trần đời là điều đáng quý. Tiến thêm một bước nữa, nếu như bạn có thể hằng thuận tâm chúng sanh (tức là chìu ý vợ) đi làm kiếm tiền mua nhà lớn, mở tiệm nail… thì vợ con đều được hoan hỉ, đó cũng chính là bố thí vì căn nhà lớn và sự nghiệp thế gian vốn là để lại cho vợ con mai này chứ không phải là vì bạn. Cho nên mới có câu :”Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật”. Hơn nữa trong quá trình dấn thân ra ngoài làm việc thì mình cũng sẽ tìm việc thiện mà làm, lợi ích cho xả hội cũng chính là phụng sự chúng sanh. Căn nhà lớn sẽ có điều kiện để mình nuôi chim nuôi chó…cũng là vì lợi ích chúng sanh. Bên cạnh đó lại có cơ hội đóng thuế cho chính phủ, khi mà chính phủ lấy được tiền thuế của mình về thì sẽ chu cấp cho người già, người bệnh, người tàn tật, trẻ em rồi xây đường xá, bệnh viện, trường học…Như kinh Nhân Quả 3 đời nói:”Cưỡi ngựa ngồi kiệu do nhân gì? Kiếp trước xây cầu, bồi đắp lộ” Cho nên nói chung thì ở giai đoạn này là mình chỉ vì người, vì chúng sanh mà phục vụ chứ không phải chỉ lo cho mỗi mình bản thân mình. “Vô ngã vị tha” (quên mình vì người) chính là tinh thần bồ tát đạo vậy.

   Ở trên thì có hai đường, một cao một thấp nếu bạn cảm thấy không thích hợp thì có thể chọn trung đạo tức là như trong Bốn Câu Thơ Người Học Phật Cần Biết:

   Yếu vô phiền não, yếu vô sầu
   Bổn phận tùy duyên, mạc cưỡng cầu
   Vô ích ngữ ngôn, hựu khai khẩu
   Vô can kỷ sự, thiểu đương đầu.

   Bổn phận làm chồng làm cha của mình nếu như đã vẹn toàn mà cô ấy vẫn muốn bỏ đi thì mình “tùy duyên, mạc cưỡng cầu”. Những gì mình giải thích mà cô ta không hiểu thì đừng nói nữa để tránh sanh ra thị phi, tranh chấp, cải vả (hựu khai khẩu). Mua nhà mở tiệm là “vô can kỷ sự” cho nên mình “thiểu đương đầu”. Thiểu là ít, tức là vẫn phụ chút đỉnh chứ không phải bỏ mặc. Sở dỉ VT gọi 4 câu thơ này là trung đạo vì ở câu “vô can kỷ sự thiểu đương đầu” không khéo dể gây hiểu lầm. Ví như mình thấy con cá sắp bị chết mà trong khả năng có thể phóng sanh được thì cũng nên trợ giúp chứ không nên bỏ mặc vì thiểu là ít chứ không phải là không. Con cá bị người ta làm thịt là “vô can kỷ sự” cho nên mình đâu thể nào bỏ ra $10000 như các vị đại thừa bồ tát để mua hết chợ cá về phóng sanh mà chỉ mua được chút đỉnh, cứu được con nào hay con nấy gọi là “thiểu đương đầu”.

   Nói tóm lại tùy theo đạo hạnh của bạn hiện tại mà quyết định chọn những con đường tu cao thấp hay vừa chứ nếu VT nói mà không giúp được cho bạn thì câu trên phải sửa lại thành “vô can kỷ sự hựu khai BÚT” hay “vô ích ngử ngôn hựu khai BÚT”. Hy vọng giúp ích phần nào cho bạn nhé.

   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Phúc Bình

   Trường hợp chướng duyên của cư sĩ Tịnh Độ phải nói là xảy ra đa số với cư sĩ tại gia. Liên hữu hãy quán xét vấn đề ở một số điểm sau nhé!
   1. Liên hữu có còn chấp không?
   2. Trong gia đình liên hữu đã làm tròn bổn phận người chồng, người cha chưa?
   3. Liên hữu coi vợ là Bồ tát thị hiện để khảo cứu mình hay là La sát nữ?
   4. Có tâm giải thoát chỉ riêng bản thân mình hay muốn cả gia đình cùng được vãng sanh Tây Phương? Vợ mình vì chuyện này mà đau khổ, hệ lụy có thể bị đọa 3 đường ác có đáng không?
   5. Vướng mắc chính ở điểm nào? Liệu có thể thỏa thuận để hóa giải được không?
   6. Nếu ly thân liệu rằng con đường tu tập của mình sẽ tăng trưởng hay thêm phiền não?
   Lấy ví dụ từ gia đình Phúc Bình, vợ phản đối PB ăn chay trường kịch liệt, nhưng biết là nói mắng cũng vô ích vì PB cứ cười hì hì ( những lúc như vậy PB cảm ơn vợ lắm, Bồ tát đó chứ còn ai nữa đang giúp mình tiêu nghiệp). Thế là tự bả đưa ra ý tưởng PB ăn chay kỳ 6 ngày thôi và ngày nào PB ăn chay kỳ bả ăn theo. Ô, tự nhiên PB thấy ý tưởng thỏa thuận này quá hay. PB không yêu cầu bả ăn chay ( người không niệm Phật, tâm tạp còn nhiều ăn chay rất khó ), PB thỏa thuận thời khóa niệm Phật hàng ngày vào buổi tối bả phải tham gia được ít nhất 10 phút. OK xong xuôi, giờ gia đình yên ấm, mình có làm Phật sự bả cũng không quấy như trước nữa và còn đòi đi nghe Pháp ( chuyện mà trước đây vài tháng có nói cũng không ai tin). Thế đấy, việc còn lại là mong chờ vào việc tu tập hồi hướng công đức của bản thân, của vợ và sự gia trì của Phật, Bồ tát. PB tin tưởng rằng chỉ vài năm nữa nghịch duyên này sẽ thành thuận duyên của mình.
   Tóm lại theo ngu ý của PB liên hữu phải tự tìm con đường đi cho chính mình, mọi lời nói, chia sẻ trên diễn đàn này cũng chỉ là hỗ trợ tham khảo mà thôi, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.
   Nam Mô A Di Đà Phật!

 2. Phúc Bình

  Ngưỡng mong cư sĩ Viên Trí giải thích thêm câu “Căn nhà lớn sẽ có điều kiện để mình nuôi chim nuôi chó…cũng là vì lợi ích chúng sanh”, có nhân quả gì ở đây không ạ?

  • Cư Sỉ Viên Trí

   A Di Đà Phật! Chào bạn Phúc Bình,

   Lúc trước VT có quen một người bạn cũng ở trong moble home park, qua trao đổi tâm sự thì vị này nói:” Mình cũng thích nuôi chim nuôi chó nhưng ở khu này người chủ đất họ không cho nuôi chó, còn sân sau thì nhỏ hẹp nên cũng không tiện để cho chim ăn “. Cho nên VT mới có ấn tượng như vậy, hôm nay nghe bạn nói:” mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh ” thì chắc có lẻ VT đã lầm vì khu nhà của bạn Tịnh Độ có thể sẽ không phải như vậy. Còn về nhân quả thì theo thiển ý, VT thấy có 3 phần:

   1. Rộng kết thiện duyên: đây chính là nhân duyên sâu xa về đời vị lai. Giống như khi xưa ở một ngôi làng nọ, Đức Bổn Sư không đích thân đi thuyết pháp mà giao phó cho Ngài Mục Kiền Liên. Bởi vì Phật quán xét nhân duyên thấy được chúng sanh ở vùng đó có duyên với Mục Kiền Liên mà không có duyên với Phật. Nguyên nhân là vì ở thời quá khứ lâu xa về trước Phật và Ngài Mục Kiền Liên cùng tu trong rừng, khi ngồi tĩnh tọa thì có bầy ong đến quấy nhiễu. Đức Bổn Sư vì muốn được yên tịnh nên đã xua đuổi bầy ong này trong khi Ngài Mục Kiền Liên thì không tán thành việc làm ấy, vẫn cứ an nhiên tự tại mà ngồi nhập định mặc cho loài ong muốn làm sao thì làm. Bầy ong đó sau này trở thành chúng sanh ở ngôi làng đó vì vậy mà có duyên với Mục Kiền Liên mà không có duyên với Phật. Chính vì thế cho nên Phật đã nhường công việc hoằng pháp ở ngôi làng ấy cho Ngài Mục Kiền Liên.

   2. Nhân quả thế gian: Nếu như mai này mình không được vãng sanh Tây Phương, còn trong lục đạo luân hồi, nếu lở như mình đọa lạc vào loài ngạ quỷ, súc sanh, hay làm người ăn mày, biết đâu chừng nhờ phước báo kia mà có được chút đỉnh đồ ăn lót dạ. Nếu như mình làm người xuất gia thì biết đâu chừng họ chính là những đệ tử hay Phật Tử cúng dường tứ sự…

   3. Nhân quả xuất thế gian: Đời này muốn vãng sanh Tây Phương thì phải niệm Phật. Niệm Phật là nhân, vãng sanh=thành Phật là quả. Người niệm Phật thì như HT Tịnh Không nói phải giử cho tâm mình:” Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên, lão thật niệm Phật…” Ở đây VT muốn đề cập đến hai chữ “bình đẳng” và “từ bi”.

   Chúng ta có thể nuôi dưởng lòng từ bi bằng việc ăn chay trường và phóng sanh…nhưng cũng ít có người làm được vì hoàn cảnh hay điều kiện không thuận tiện. Việc nuôi chim, nuôi chó cũng lại như vậy, nếu mình không cho chúng ăn thì chúng sẽ đói, sẽ khổ thậm chí sẽ chết mất cũng không chừng. Đó cũng chính là bố thí, đó cũng chính là :”Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật”. Khi thực hành thì tâm từ bi sẽ tăng trưởng, sẽ trợ duyên cho việc niệm Phật đúng như pháp mà HT Tịnh Không đã nói:”…từ bi…”.

   Nói bình đẳng là như thế nào? Đa phần người ta chỉ lo cho vợ chồng con cái mà thôi, nếu nói bố thí thì nghĩ đến ăn mày ngoài đường, nhưng cũng chỉ cho một vài người và ăn được một vài bửa mà thôi, đâu đủ khả năng để nuôi hết ăn mày ở vùng đó no đủ suốt quanh năm. Trong khi đó cũng không tốn bao nhiêu gạo mà mình có thể nuôi được mấy trăm con chim bồ câu, se sẻ có duyên ở vùng mình đều được no đủ suốt quanh năm. Có người có đủ điều kiện nhưng lại không làm là vì có sự phân biệt giữa người và vật. Do có tâm chấp trước như vậy nên chẳng gọi là bình đẳng. Bởi người và vật đều là chúng sanh tuy hình thể có khác nhau nhưng cũng có Phật Tánh như nhau và cũng sẽ thành Phật như nhau. Nếu như mình có thể đối xử với con vật giống như con người thì mới gọi là bình đẳng. Khi có tâm bình đẳng thì sẽ trợ duyên cho việc niệm Phật đúng như pháp mà HT Tịnh Không đã nói:”…bình đẳng…”.

   Theo thiển ý của VT là như vậy, nếu Phúc Bình có cao kiến gì thì VT xin được thỉnh giáo thêm ạ.

   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Phúc Bình

   Dạ, Phúc Bình không dám có cao kiến gì; chỉ là e mọi người không hiểu hết ý nghĩa sâu xa của cư sĩ Viên Trí về việc nuôi chim nuôi chó nên muốn hỏi để liên hữu kiến giải thêm thôi. Ở đây PB suy tính ra 2 trường hợp:
   1.Nuôi bằng tâm Bồ đề:
   Nghĩa là vì sự sống của con chim, con chó mà mình nuôi; như chuyện kể bà cụ bán vé số hàng ngày thả thóc gạo ra vỉa hè để chim sẻ đến ăn đến mức chúng quấn quýt bà cụ như người nhà. Nuôi chim vì tình thế ngẫu nhiên nào đó mà không có hoàn cảnh thiên nhiên thích hợp cho sự phóng sinh,nếu mình phóng sinh tùy tiện chim bị chết nên phải nuôi dưỡng,quy y bố thí Pháp cho chúng đến khi chúng chết già một cách tự nhiên thậm chí được vãng sanh (tích truyện vẹt, chuột vãng sanh đã có). Nuôi chó khi mà nếu không có mình thì nó chết đói hay bị giết chẳng hạn,như truyện ngài Ấn Quang nói về việc tạm dừng việc ấn tống Kinh sách để dồn tiền mua chó đem về chùa nuôi khi chính quyền họ ra lệnh giết hết chó trong tỉnh, khiến hàng ngàn con chó bị giết, xác vứt đây sông hồ thì là việc hết sức tốt đẹp vun bồi công đức đúng là vì lợi ích chúng sanh.

   2.Nuôi để làm thú tiêu khiển
   Mình có mục đích tìm kiếm chim hay, chó đẹp, cá xinh về để nuôi làm thú tiêu khiển, giải trí thì là đã chia rẽ gia đình chúng, giam hãm, cầm tù chúng. Con chó khi không nghe lời thì bị mắng, đánh … gây tạo ba nghiệp ác thân, khẩu, ý. Quả báo của việc này là người tu mất phần vãng sanh, tạo nghiệp sinh tử luân hồi nếu vào loài bàng sanh thì bị nuôi nhốt nếu làm người thì bị tù tội oan trái … Bồ tát giới tại gia đều có giới cấm nuôi mèo, súc vật.

   Phúc Bình trộm nghĩ có lẽ cư sĩ Viên Trí đang khuyên liên hữu Tịnh Độ nuôi chim chó theo trường hợp 1 đúng không ạ?
   Nam Mô A Di Đà Phật!

  • Cư Sỉ Viên Trí

   A Di Đà Phật – Xin chào Phúc Bình

   Cám ơn bạn đã chia sẻ thêm nhằm giải thích rỏ ràng tỉ mỉ về hai trường hợp nuôi bằng tâm bồ đề và nuôi để làm thú tiêu khiển. VT cũng xin được thứ lỗi vì đã không trình bày minh bạch khiến sanh hiểu lầm (vì nghĩ chỉ là tiểu chi tiết). Chắc có lẽ Phúc Bình đã thọ giới bồ tát tại gia nên am tường hơn. Nếu có gì sơ sót rất mong nhận được ý kiến đóng góp bổ sung thêm nhé.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 3. Tịnh Độ

  A Di Đà Phật…

  Xin chào các vị đồng tu:

  Cảm ơn Tìm Lại Phật Tánh, Viên Trí, và Phúc Bình đã hồi âm cho Độ.
  TLPT nếu vợ Độ tham, sân, si… Hơi nhiều, mà mình chiều theo ý vợ (đời), thì tương lai Độ không biết đi đâu? Độ Không nên nói lỗi vợ, nhưng nhờ nói lỗi ra thì các liên hữu góp ý cho Độ để khuyên vợ bớt Tham, sân, si… ?
  Tổ Ân Quang nói: “mình đã niệm Phật, NVSTPCL.(biết tu). Cũng nên khuyên cha mẹ, anh chị, vợ chồng, con cái, bà con gần xa, và láng giềng…” Khó khuyên người trong gia đình vì Độ bịnh SNTK (suy nhược thần kinh) những gì mình khuyên niệm Phật, NVSTPCL, coi mình tưng tửng ? SNTK cũng hết rồi, ko còn uống thuốc nữa.
  Nếu ai bệnh SNTK Độ khuyên uống thuốc Bắc, thuốc Nam , trước lúc uống thuốc niệm Phật từ từ sẽ lành bệnh.
  Các bạn đồng tu ĐVCT. Khoảng giữa tháng 7 tây Độ về Việt Nam, mình có nhiều thắc mắc, nhờ các liên hữu lý giải dùm. Email: [email protected] , Đ/T 9950449.
  TLPT, VT hồi âm cho mình ý kiến. Chân thành cảm ơn…

  Amitabha…

  • Tìm Lại Phật Tánh

   A Di Đà Phật, cư sĩ Tịnh Đô thân mến

   TLPT đã từng chia sẻ nhiều lần cùng các liên hữu là chúng ta học Phật, hiểu được rất nhiều thứ quá hay nên luôn mong mỏi người nhà mình cùng tu học. Thế nhưng thiện căn, nhân duyên mỗi người không giống nhau nên khó mà có thể làm được. Nhưng nếu tâm hướng về họ mạnh, mà mình ra sức nỗ lực tu hành, làm gương tốt cho họ thì ít nhiều gì theo thời gian họ cũng có những chuyển đổi nhất định.

   Hoàn cảnh của Tịnh Độ, ý TLPT không phải bảo bạn luôn luôn chìu theo mọi thứ yêu cầu của vợ, mà là “tùy duyên”. Bởi vì gia cảnh bạn, con cái còn nhỏ quá. Gia đình mà chỉ có một người phụ nữ thì hơi khó khăn trong việc dạy dỗ con cái. Với lại theo cái nhìn của những người tu học như chúng ta, chỉ muốn tập buông xả dần niệm Phật cầu vãng sanh. Nhưng nếu sống ở ngoài thế gian thì lại thích lăn xả, “bon chen”, tìm kiếm mọi cách để có tiền và nâng cao hoàn cảnh cuộc sống (chuyện này cũng bt). Vì vậy nên TLPT mới nói rằng bạn hãy xem xét kỹ lại đi, nếu như vợ muốn kiếm tiền để cải thiện cuộc sống (bạn cho rằng “Tham”), bạn nhất quyết không làm theo nên vợ không hài lòng (bạn cho rằng “Sân”), và bạn khuyên bảo vợ không nghe (bạn cho rằng “Si”) như vậy có “hơi quá” không?

   Nếu như mọi thứ mà bạn cảm thấy quá đáng, bạn đã làm tròn đủ trách nhiệm người chồng người cha thật chu toàn mà vợ vẫn cương quyết chia tay với bạn, thì có nghĩa là nợ nần của hai người đến đây coi như dứt. Lúc đó bạn mới uyển chuyển quyết định tìm con đường riêng cho mình, thuận lợi cho cả đôi bên. Chúng ta đã học Phật rồi thì làm việc gì cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng vì Nhân quả mình đã lỡ gieo rồi thì khó mà chạy thoát được.

   Nếu như Tịnh Độ có duyên về VN thì hãy ghé cộng tu trên Tịnh Thất Quan Âm của Thầy Giác Nhàn đi. Nơi đó từ trường niệm Phật rất tốt có thể giúp cho bạn thanh tịnh tâm nhiều đó.

   Chúc bạn luôn tinh tấn, an lạc.

   Nam Mô A Di Đà Phật

   TLPT

 4. Tịnh Độ

  A Di Đà Phật..

  Gởi đến Tìm Lại Phật Tánh:

  cảm ơn bạn góp ý cho Độ. Vợ chồng mình lấy nhau hơn 9 năm, phần nhiều mọi chuyện vợ ưa thích mình chiều, trừ khi những gì quá đáng thì mình ko thể làm theo như: đã có nhà sàn (trả xong), bây giờ muốn mua nhà riêng (150 ngàn đô), thiếu nợ nhà băng trả từ 15 đến 30 năm, và mở tiệm (nail). Độ ko thể nào chiều ý vợ được vì: mình sợ thiếu nợ, vợ chồng khắc khẩu…?
  Còn chuyện ly thân là ý vợ, mình chưa bao giờ nghĩ bỏ vợ con, trừ khi Độ VSTPCL .
  Ở Mỹ vợ có cha, mẹ và 2 em chăm sóc nên Độ đi Việt Nam để giảm stress?
  TLPT : phần đông có câu “giúp người, người trả oán. Cứu vật, vật trả ơn”?
  “Thi ân bất cầu báo”?
  TLPT đoán đúng mình về chùa thầy Giác Nhàn tu tập, thầy Giác Nhàn qua Mỹ hoằng pháp, lịch trình thầy đến Florida, nhưng chuyến bay trể (cancel) nên thầy đến trể. Bửa đó Độ bận rước đứa em vợ mới qua Mỹ nên ko dự pháp hội.
  TLPT hồi âm cho Độ, hẹn gặp lại. Cảm ơn…

  Amitabha…

  • Tìm Lại Phật Tánh

   A Di Đà Phật, chào liên hữu Tịnh Độ

   Theo như tình hình của TĐ đã trình bày thì việc này theo ngu ý của TLPT, bạn có thể tùy theo ý vợ quyết luôn đi cho thuận lợi cả đôi bên. Một bên lo tu tập cầu vãng sanh, bên còn lại thỏa mãn ý định làm giàu. Vậy thì cả hai bên đều hoan hỷ, hết duyên hết nợ.

   Chúng ta tu học đến giờ đều hiểu rõ mọi thứ đều có Nhân Quả của nó, cho nên khi mình đã làm hết trách nhiệm mà đối phương vẫn cứ làm khó mình. Điều đó cho thấy có lẽ mình đã gây chướng ngại họ từ tiền kiếp, thôi thì hoan hoan hỷ hỷ trả cho xong thì đường ai nấy đi, mai mốt gặp nhau cũng là thiện duyên. Không còn vướng bận nữa thì bạn hãy tìm một đạo tràng niệm Phật ở Tịnh Tông Học Hội ở Mỹ hay VN gì cũng được để chuyên tu niệm Phật cầu vãng sanh thì còn gì bằng. Vào đó được tức nhân duyên thành Phật của bạn cũng chín muồi, ngày ngày tháng tháng chỉ huân tập “A Di Đà Phật” vào tâm, buông bỏ vạn duyên. Ai da, đây là việc mà đồng tu chúng ta ai mà không mong thế.

   Tuy thầy Giác Nhàn qua Mỹ hoằng pháp, nhưng đạo tràng Tịnh thất Quan Âm ngày ngày vẫn tụng kinh niệm Phật, hộ niệm, chuyên tu….v…v…bạn về nơi đây là thích hợp nhất. Chúc bạn có được niềm an lạc, pháp hỷ sung mãn tràn đầy nơi đây.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

   TLPT

 5. Huệ Tịnh

  A Di Đà Phật, xin chào các vị liên hữu TLPT, CSVT, Tịnh Độ, PB.

  Mình rất tán thán sự học rộng và hiểu biết thâm sâu về Phật pháp của các bạn. Có lẻ nhiều Phật tử như mình còn có phước để được lên trang ở đây học hỏi thêm. Mình cầu nguyện cho tất cả mọi người nào chưa có duyên vô trang này thì sẽ được kết duyên và phát bồ đề tâm tu pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh TPCL.

  Liên hữu Tịnh Độ – Hoàn cảnh nghịch duyên trong gia đình ai cũng có gặp qua khi mình có phát tâm tu. Bất cứ duyên như thế nào nghịch hay thuận mình phải giữ chắc cái niềm tin về lời dạy của Phật và các chư tổ thánh hiền mà yên tâm tu hành đừng có lo việc khác quá sẽ không có lợi ích. Nhiều khi không được gì cả mà còn hạy thêm. Làm ăn đầu tư thành công hay đổ nợ cũng không ngoài cái luật nhân quả phước đức. Có câu “người biết đủ thì hạnh phúc nhất”. Một khi vô thường đến Độ hỏi vợ xem em có giữ được những vật chất trên thế gian này không? Hay là để lại tài sản nhà cửa mà chỉ đem theo cái nghiệp tham sân si đọa vào tam đồ khổ.

  Thôi mọi việc tuỳ duyên bạn nên thuận theo ý của vợ. Bạn chỉ biết tinh tấn tu hành đạo hạnh buông xả bớt từ từ tài sản tình cảm gia đình vợ con trong tâm đi thì mới tự tại không stress. Nếu bạn còn cố chấp vào tình thế gia đình thì lỡ khi vô thường đến thì bạn có thể vãng sanh TPCL hay là theo nghiệp mà luân hồi? Lúc đó bạn không độ được mình còn nói chi đến độ vợ con. Vợ con là oan gia trái chủ ơn tình kiếp này mới có duyên gặp để theo cộng nghiệp mà sống chung. Nếu biết tu trí tuệ sáng suốt thì chuyển nghiệp thành quả bồ đề. Nếu không thì tất cả bị nghiệp lực chiêu cảm đọa trong luân hồi khổ đau. Chúc bạn được đầy đủ trí tuệ để xử sự tất cả việc trong đời tốt đẹp như lời kinh Phật đã dạy.

  Niềm tin vững chắc
  Thành tâm niệm Phật
  Cầu nguyện chúng sanh
  Đồng sanh Lạc Quốc

  Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Nguyên pháp

   Kính thưa thầy Huệ Tịnh và các vị phật tử!
   Xin thầy từ bi cứu giúp con.Xưa kia con có vợ con nhưng làm nhiều điều có lỗi với cô ấy. Cô ấy đã li hôn và kết hôn với một người khác. Lòng con luôn day dứt,con luôn nghĩ cả đời này con nợ cô ấy mà không thể nào trả được. Vì người khiến sự việc ra thế này là sự hồ đồ của con.Tội nghiệp này con phải lãnh quả báo thế nào? Con phải làm sao để trả nợ ân tình?

  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật.

   Huệ Tịnh chỉ là một Phật tử tại gia bình thường như bạn chứ không phải là một vị Thầy.

   NP: “Cô ấy đã li hôn và kết hôn với một người khác. Lòng con luôn day dứt,con luôn nghĩ cả đời này con nợ cô ấy mà không thể nào trả được.”

   Ái hà thiên xích lãng
   Khổ hải vạn trùng ba
   Dục thoát luân hồi khổ
   Tảo cấp niệm Di Ðà.

   Dịch:
   Sống ái dài muôn dặm
   Biển khổ sóng vạn tầm
   Muốn thoát luân hồi khổ
   Hãy gấp niệm Di Đà.

   (Bài kệ trong tông Tịnh Độ)

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 6. Huệ Tịnh

  A Di Đà Phật – Cho HT xin hỏi TLPT ở bên Mỹ ko?

  • Tìm Lại Phật Tánh

   A Di Đà Phật, TLPT ở Sài Gòn – Việt Nam Huệ Tịnh ơi.

 7. Huệ Tịnh

  A Di Đà Phật – Cho HT xin hỏi email của TLPT. Cảm ơn bạn. Đây là email của HT:
  [email protected]. Pháp danh của TLPT là? Đại lão HT.Thích Từ Nhơn là thầy Bổn sư gia đình HT ở Việt Nam trước khi sang nước ngoài Canada.

 8. sám hối

  A DI ĐÀ PHẬT!

  CON CỦA CHA, XIN CON HÃY THA THỨ CHO CHA MẸ! CHA THẬT LÒNG SÁM HỐI, CHA HỨA SẼ LÀM CÔNG TÍCH ĐỨC HỒI HƯỚNG CHO CON! NGUYỆN CON SỚM ĐƯỢC SIÊU THOÁT, SỚM VỀ CỰC LẠC.

  A DI ĐÀ PHẬT.

  • Sám hối

   Con không hiểu về phật pháp cho lắm , mong mọi người giúp đỡ cho hoàn cảnh của con ạ .
   Con và người yêu , yêu nhau 4 tháng , anh đã ra nhà xin phép để 2 đứa con tìm hiểu , và a ý cũng đã dẫn con vào nhà để ra mắt gia đình , mẹ a ý có hỏi tuổi của con và nói 2 đứa hợp tuổi nhau , vì thế bọn con mới tiếp tục yêu nhau , yêu được độ hơn tháng thì anh ý bảo muốn cưới con , con cũng đồng ý nhưng được vài hôm thì a ý lại bảo chú bên nước ngoài gọi điện về bảo sắp có giấy báo đi nước ngoài lên bố mẹ chưa ra nói chuyện được sợ lúc ý a đi rồi lại mang tiếng 2 gia đình , e có đợi a được không ? Lúc đó vì yêu lên con đã đồng ý , sau 2 tháng chờ đợi thì a ý không đi được nữa , bọn con chính thức được ở bên nhau , và con có thai , bây giờ cũng được hơn 1 tháng rồi ạ !
   Lúc biết tin con báo cho a ý , anh ý vui mừng lắm , dặn dò con ăn uống cẩn thận k ảnh hưởng đến em bé , anh cũng có gọi điện về thông báo cho gia đình anh ý biết , gia đình anh hẹn gia đình con là 12-6 (âm lịch) là ra nói chuyện người lớn cho 2 bọn con được làm đám cưới . Nhưng chuyện lại không đẹp như con từng nghĩ , 19h30 tối ngày 11-6(âl) a vẫn còn nói là tí nữa anh ra nói chuyện với bố mẹ e là mai bố mẹ anh ra nói chuyện , đến 20h cùng ngày con không thấy anh ra thì nhận được tin nhắn rằng nhà anh có việc đột xuất không ra được , lúc đó con nghĩ là có chuyện rồi , con gặng hỏi mãi anh cũng không nói là có việc gì , con nóng ruột quá phi vào nhà anh thì có mỗi e gái anh ở nhà , e hỏi gđ a ý đi đâu thì nó bảo không biết , con lại lang thang ngoài đường tìm anh , gọi cho bạn bè a hỏi xem có a ý ở đấy không ?
   Cuối cùng con lại trở về nhà a ý một lần nữa thì có a ý ở nhà con gọi a ra cổng nói chuyện , lúc đó con gặng gỏi nhưng a vẫn nhất định không nói , và dặn dò con ăn uống đầy đủ k thì ảnh hưởng đến em bé , và bảo đêm khuya rồi e về đi không lạnh , con nhất định không về cho đến khi con biết được nguyên nhân tại sao bố mẹ a lại không ra nhà thưa chuyện với bố mẹ con , a cứ một mực dỗ con đi về và tìm cách giải quyết , con đã nghe lời về đến nhà thì anh bắt đầu nói là a phải đi nước ngoài , bảo con lên bỏ cái thai ý đi , con nhất định không nghe lời bởi đứa bé là con của con và ta , nó không có tội tình gì cả chỉ là do gia đình a ta không chịu nhận và cố tình chạy cho con trai đi nước ngoài để trốn tránh trách nhiện , con thì muốn sinh đứa bé nhưng bố mẹ con lại muốn con bỏ n đi để làm lại cuộc đời , con biết nếu con bỏ con của con đi thì con sẽ phải gánh tội , con cũng không muốn như thế nhưng đây là do gia đình a ta ép con vào đường cùng , giờ con phải làm gì để con của con không oán hận con và con phải làm gì để cho con của con được siêu thoát , được đầu thai vào gia đình hạnh phúc hơn ạ ? Và người bố vô trách nhiệm ấy có phải gặp tội ác nào không ạ ?
   A DI ĐÀ PHẬT , con cảm ơn mọi người ạ

  • Quốc Huy

   Chào bạn sám hối
   Bạn nên tụng kinh Địa Tạng niệm Phật lạy Phật để hồi hướng công đức cho đứa bé, ngoài ra thì nên phóng sinh làm việc thiện, in ấn kinh sách. Như vậy thì sẽ phần nào giải được oán thù giữa bạn và đứa trẻ.
   Còn về chàng trai kia thì chắc chắn cũng sẽ phải gặp quả báo bới anh ta ít nhiều cũng có liên quan đến việc bạn phá thai.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 9. sám hối

  Mình ngu muội, đã lỡ tạo nghiệp ác, phá bỏ thai nhi. Xin mọi người chỉ bảo cho mình con đường để con của mình siêu thoát, được hưởng hạnh phúc ở kiếp khác. Xin mọi người giúp đỡ!

  • Liên

   Mình không rành về Phật Pháp lắm, nhưng cũng xin vài ý kiến nho nhỏ . Chắc bạn nên trì kinh Từ Bi Thủy Sám, Kinh Dịa Tạng Bồ Tát, đồng thời niệm danh hiệu chư Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm và Địa Tạng Vương Bồ Tát . Bạn cũng nên tham khảo thêm các vị tu sĩ, vưà rồi mình được sự giúp đỡ qua lời góp ý của Đại Đức Thích Phước Tiến và Thích Huệ Duyên qua số điện thoại hoặc email bạn cũng có thể hỏi Đại Đức Thích Nhật Từ . Xem http://www.phatphapungdung.com Cầu mong bạn giải được oan gia, nghiệp chướng tiêu trừ 🙂

  • Thiện Minh

   Gữi đến Anh và Chị đăng bài ” sám hối ” ,

   Thiện Minh đã được xem nhiều lần phim ” Phật thuyết kinh diệt tội trường thọ ” . Phim này Phật nói rõ về tội phá thai, quả báo của tội phá thai cũng như cách để giải trừ tội nghiệp đã tạo. Anh Chị nên tìm xem phim nói về quyển kinh này trên Youtube , và thỉnh kinh này về đọc và có thể lưu truyền cho bằng hữu thân quyến để họ có thể hiểu và tránh gây tội . Việc làm này cũng là công đức , Anh Chị có thể hồi hướng cho thai nhi. Anh Chị cũng nên niệm Phật, lễ Phật sám hối tội nghiệp của mình; cầu siêu cho bé cung như phóng sanh rồi hồi hướng.

   Chúc Anh Chị được nhiều duyên lành với chánh pháp.

   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Bất Nhị

   Xin chào Sám Hối!
   Trường hợp của bạn mình có đọc qua Quyển Kinh Truờng Thọ Diệt Tội, bạn tham khảo nha: https://www.youtube.com/watch?v=PrigIEUJDyo

 10. Quốc Anh

  nam mô a di đà phật…….con là nam, từ xưa nay con yêu ai con rất chung thuỷ với người yêu và còn là trai tân cực kỳ ghét quan hệ tình dục trước hôn nhân, bây giờ con đang rất yêu người hiện tại và con hy vọng người ấy sẽ k bao giờ bỏ rơi con vì thế càng ngày con càng chung thuỷ hơn tu tập kinh sách, nghe đủ loại thần chú đặc biệt là chú đại bi,thứ nhất là vì con tin tưởng phật pháp từ lúc bé,thứ 2 là con muốn tạo phước lành để người yêu không bỏ rơi con…..con làm như vậy liệu có được như ý muốn không ạ, xin các thầy và các phật tử giảng dạy, con là người đời vì thế khó tránh khỏi sự yêu ghét ạ

  • Quốc Cường

   Bạn thân mến , tôi cũng là người từng trải trong tình cảm, bạn hãy ghi sâu vào tâm của mình cái gì của chúng ta một khi nó đã có duyên với chúng ta thì đó sẽ là của ta, nếu bạn ép bản thân mình giữ một điều gì đó không phải của mình thì nó mãi mãi và mãi mãi cũng không thuộc về mình,việc mà bạn đang làm điều đó chính là bạn đang tự trói buộc bản thân của mình mà thôi. Nếu như ta yêu một ai đó thì cứ để cho họ được tự do,va nếu họ quay trở về thì chắc chắn với bạn một điều là cô ấy đã quyết định chọn bạn làm bạn đời. Omanipadehum…….

 11. Ngộ Đức Trí

  A Di Đà Phật
  Chào Tịnh Độ , Viên Trí, Phúc Bình, các bạn quả là những người nghiên cứu sâu về phật pháp, Ngộ Đức Trí cũng mới tìm hiểu và bắt đầu học theo lời phật dạy nhưng quả thật thấy khó khăn khi mình tu tại gia. Mình cũng giống Tịnh Độ vật cản khó nhất là vợ, bọn mình lấy nhau 5 năm rồi mình mất nhiều đêm không ngủ tâm sự để hồi hướng cho vợ, nhưng bản ngã lớn , tâm chấp nhiều, tham dân đến sân si, Cô nhiều lần la, chửi bố mẹ đẻ, coi thường gia đình chồng, coi thường những người xung quanh vì cho ta có nhiều tiền. Tiền đại đa phần do Ngộ Đức Trí làm ra hoặc tạo cơ hội để vợ làm. Vô tình Ngộ Đức Trí đọc được nhật ký của Vợ mới hiểu rằng vợ lấy mình không phải vì tiền vì cái hào nhoáng bên ngoài, và Vợ rất ân hận khi không lấy người yêu cũ, Vợ và người yêu cũ đã nhiều lần gặp nhau chuyện quan hệ Nam Nữ Mình không biết rõ nhưng có năm tay , ôm ấp và thể hiện tiệc nuối yêu thương. NĐT cũng không chấp nhưng có phải nếu NĐT tiếp tục kiếm tiền đáp ững những mong muốn của Vợ, Vợ không cải tà quay đầu thì vô hình dung mình hại vợ . Mình mới học lời phật nên chưa hiểu sâu biết rộng mong các đồng tu cùng chia sẻ
  A Di Đà Phật

 12. Thương trần

  A Di Đà Phật!
  Con năm nay 25 tuổi. Con đang có thai đuợc 4 tuần và bị thuỷ đậu trong lúc mang thai. Hiện giờ mọi các bác sĩ và gia đình khuyên con bỏ thai vì sợ thai nhi bị biến chứng do bệnh thuỷ đậu. Con đang rất hoang mang, xin quý thầy cho con một lời khuyên. Con đã trăn trở rất nhiều! Con cảm ơn quý thầy!

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Có nhiều bác sĩ chỉ có biết khuyên ta dựa trên mê tín khoa học, chứ ko hiểu Nhân Quả. Sinh mạng của 1 con người là bình đẳng, nếu nói chính xác thì sự sống của 1 con người trong bụng Mẹ cùng với sự sống của 1 con người sau khi sanh ra đời là như nhau, cái khác chỉ là môi trường sống khác nhau mà thôi. Vậy thì khi mình bỏ 1 thai nhi tức đồng nghĩa với việc giết 1 người rồi. Đây là sự thật.

   Có bác sĩ thậm chí còn chẩn đoán sai lầm rất nhiều khiến cho bà mẹ hoang mang dẫn đến việc phá thai ngoài ý muốn, TT còn biết rõ một số bạn bè đã lâm vào tình trạng như vậy: Bác sĩ nói 1 đằng kết quả thì lại 1 nẻo, sau khi siêu âm kỹ càng, thai cũng lớn rồi, nói là con trai, sau lại đẻ ra con gái, mà siêu âm hiện đại nha, ko chỉ 1 lần mà nhiều lần, rồi lại nói bị quấn dây rốn, cho đến xét nghiệm thấy cháu bị bất thường về Down nhưng cháu sanh ra cũng là khỏe mạnh, bình thường. Sau này có dịp gặp 1 chuyên gia xét nghiệm về ADN và các biến chứng của thai nhi thì họ cũng thừa nhận là xác suất xét nghiệm việc này là không nhỏ, các thiết bị xét nghiệm cho đến các phương pháp sinh thiết, chọc nước ối,v.v…đều không thể chính xác 100%. Mà lại do làm những xét nghiệm này nên thai dễ bị động, làm ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi, khiến cho thai nhi hoảng sợ và nguy cơ mất em bé lại tăng cao. Vì sao thế? Vì tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, các bà mẹ mà bị đưa vào xét nghiệm đa phần đều rất sợ hãi, tinh thần lo lắng vô cùng, nên đã truyền tín hiệu này trực tiếp đến thai nhi trong bụng, làm cho nó lo lắng, cho đến hoảng sợ khi thấy những người với “vật thể lạ” có ý “tấn công” vào nó. Khi đã hoảng loạn thì sức khỏe thai nhi nó sẽ bị ảnh hưởng nhiều lắm, vì nó rất yếu ớt và mong manh mà…

   Nói dài dòng như vậy để cho Chị thấy rõ là chẳng phải lúc nào bác sĩ cũng đúng. Chị hãy tin vào chính Chị, tin vào Nhân Quả mà phát tâm vì Cháu niệm A Di Đà Phật và ăn chay trường trong giai đoạn này, nếu ăn chay + uống sữa bà bầu thì Chị và cháu sẽ rất khỏe. TT có những người bạn ăn chay trường trong suốt thời gian mang bầu và sanh em bé ra rất khỏe. Chớ nên quá tin vào bác sĩ, cũng chẳng nên tin vào miệng lưỡi thế gian, chỉ nên tin vào Đức Phật. Những lời TT chia sẻ chính là những đạo lý trong Kinh Phật mà ra, chứ ko phải tùy tiện mà nói, Chị có thể tin tưởng.

   Bệnh thủy đậu thì Chị chỉ cần uống nhiều nước, ăn trái cây có nhiều chất C để tăng chất đề kháng cho cơ thể, tốt nhất ăn thật nhiều rau củ, kiêng ăn thịt, để tinh thần thoải mái, nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ tự nhiên hết bệnh. Chị cũng nên chú ý niệm A Di Đà Phật một ngày 500 đến 1000 câu Phật hiệu hoặc nhiều hơn thì lại càng hay. Cuối mỗi ngày thì hồi hướng công đức niệm Phật theo bài kệ sau:

   “Con xin chân thành hồi hướng hết thảy công đức tu hành, các việc phước thiện của con làm được trong ngày hôm nay đến cho tất cả chúng sanh khổ nạn ở khắp pháp giới trong đó có: Ông Bà Cha Mẹ, thân bằng quyến thuộc, oán thân trái chủ trong ngoài thân con từ vô lượng kiếp đến nay, cũng như tất cả chúng sanh vì sự hưởng thụ của con và mọi người trong ngày hôm nay mà phải tổn hại cho đến hi sinh thân mạng, cho tất cả chúng sanh vì con ngày hôm nay mà phải sanh tâm phiền não, cho con và cháu nhỏ trong bụng con được khỏe mạnh & bình an. Nguyện tất cả chúng sanh sớm giác ngộ Phật tánh, hồi quy Tịnh Độ, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân sâu, dưới cứu khổ 3 đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về Cực Lạc.”

   Cứ như vậy mà kiên định bước đi, những lời thị phi nói ra nói vào khác thì không cần nghe nữa, cũng chẳng bận lòng. Làm được như vậy thì chắc chắn Chị và cháu sẽ Mẹ tròn con vuông thôi. Quan trọng nhất chính là NIỀM TIN. Chị phải TIN PHẬT.

   A Di Đà Phật.

  • Cư sĩ Hữu Minh

   Chào chị Thương,

   Chị có thể tham khảo thêm các trường hợp nhờ niệm Phật mà thai nhi sanh ra được khoẻ mạnh như bài này: Niệm Phật Hóa Giải Oan Gia, Con Sinh Ra Không Bị Hội Chứng Down

   Công đức niệm Phật thật không thể nghĩ bàn, nếu thành tâm niệm Phật chị có thể toại nguyện được mọi mong cầu.

   A Di Đà Phật

  • Nguyện Thiện

   Chào bạn,

   Xin kể bạn hay, lúc trước NT có một người bạn lúc mang thai cũng bị “thủy đậu” nên cũng khá là lo lắng các bác sĩ ở tỉnh vì do chuyên môn, thiết bị còn hạn chế nên không tư vấn đầy đủ. Khi người bạn lên SG thì được tư vấn kỹ và vẫn mang thai bình thường sinh bé ra vẫn khỏe mạnh không bị gì cả.

   Càng sớm càng tốt bạn nên tụng Kia Địa Tạng, niệm Phật rồi hồi hướng cho thai nhi. Tham khảo thêm: http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2014/10/tam-linh-cam-ung-giua-nguoi-me-va-thai-nhi/

   NT xin chúc cho bạn và em bé được khỏe mạnh, hàng ngày tinh tấn tụng kinh, niệm Phật.

   Nam mô A Di Đà Phật.

 13. Quay về Tự Tánh

  Thưa chú Tịnh Thái và quý liên hữu
  Thương trần ơi, chú Tịnh Thái nói rất đúng, em tuyệt đối không được bỏ thai nhi. Chị là bác sĩ Da liễu, gặp nhiều trường hợp như e và không thấy có tai biến gì cả. Có một bệnh nhân nữ bị thủy đậu khi đến gặp c cũng là vừa lúc bị rubella xong. Theo như y học thì gần như toàn bộ những cas như vậy đều gây quái thai hay dị tật, và cô bé này được tất cả các bác sĩ Sài Gòn, Đà Nẵng đều khuyên bỏ thai. Thật may sao cô rất do dự vì thương con nên chưa thực hiện và tiếp tục mắc thủy đậu, lúc đó chị khám và khuyên cô ấy phải giữ em bé, quyết tâm niệm Phật, ăn chay, giải thích cho cổ hiểu về 4 nhân duyên mà vì đó thai nhi đến với mình. 2 năm sau (gần đây), cô này đưa con đến khám bệnh và kể lại câu chuyện đó, cô nói rằng con gái cô từ khi sinh ra đến giờ rất khỏe mạnh và thông minh, có lẽ nhờ Phật pháp nhiệm màu đó 🙂
  A Di Đà Phật!
  Em nên ăn chay nhiều và niệm Phật hiệu A Di Đà thật nhiều, ngoài ra có thời gian có thể niệm thêm 1000 câu “Nam mô Địa tạng vương Bồ Tát” mỗi ngày. E tìm nghe hay đọc ” Phương pháp dạy con khi mang thai” do HT Tịnh Không giảng nữa nhé. Chúc mẹ con em bình an.
  A Di Đà Phật

 14. quyển âm luật vô tình này gọi là sách , vậy là không phải ” kinh ” đâu phải không ? con cứ bị nhầm lẩn phải gọi nó bằng sách hay kinh hoài . và nếu có qua lại nói chuyện yêu đương với người mình không hề yêu vậy có tội không nhỉ ?

  • Tịnh Thái

   Quyển Âm Luật Vô Tình đúng thật chưa thể gọi là Kinh, vì khi nói “Kinh” tức là phải do Phật thuyết. Tuy nhiên, thân phận chư Phật Bồ tát thị hiện ở thế gian này là ko thể nghĩ bàn, tất cả những tài liệu, kinh sách nào đều có thể khiến con người chúng ta đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui thì đều nên được chúng ta trân trọng và thành kính như nhau. Đó chính là chúng ta tự mình bảo tồn cái tâm thành kính của chính mình và làm 1 tấm gương tốt cho người đời vậy.

   Chớ nên sanh tâm phân biệt hay khinh nhờn kinh điển và sách vở của người xưa…Người xưa ngay 1 tờ giấy trắng cũng rất là trân quý, huống chi là sách ghi lại lời dạy của Thánh Hiền. Người học Phật phải hiểu điều này mà với tất cả giáo huấn của thánh hiền nhân xuất thế gian cùng thế gian pháp đều phải nên bình đẳng cung kính, y giáo phụng hành. Được như vậy thì việc học Phật mới chân thật được lợi ích, vì 1 phần thành kính thì được 1 phần lợi ích, mười phần thành kính thì được mười phần lợi ích.

   Còn chuyện mình nói lời ong bướm, cợt nhã, trêu chọc với người khác phái là việc ngay cả 1 người bình thường cũng ko nên làm, huống gì là người học Phật. Phạm vào thì sẽ bị người đời khinh chê, coi thường, sau này tự mình sẽ chuốc lấy nhiều phiền não vậy.

   A Di Đà Phật.

 15. hùng

  Nam mô a di đà phật con tên hùng năm nay 14 tuổi con được biết về phật giáo được sớm. Con nhận thấy ơ kiếp người này là kiếp ngục tù, ở kiếp người chúng ta phải lo nhiều thứ lo kiếm tiền, lo chạy chức chạy Quyền sinh ra đã khổ cực. Con xin nguyện phát tâm bồ đề cứu người nguyện quy y theo đức phật. Nhưng ai giúp con với, mỗi khi con ngồi thiền thì dục vọng tham sân si, tham ái lại đến, nhiều lúc con mới thóat ra được. Nay con xin mọi người chỉ cho con làm thế nào để thóat khỏi tham sân si, tham ái dục vọng?

  • Tịnh Thái

   14 tuổi thì con nên bắt đầu thực tiễn tâm “Hiếu Kính” từ việc học & thực hành Đệ Tử Quy:

   – Video: https://www.youtube.com/watch?v=JI073oHrX_w&list=PLFp-TCPxl7gs9LBdfqOEK-vprdJZKQWIO
   – pdf: http://hoasenvanno.files.wordpress.com/2013/11/02_dao-lam-con-1.pdf

   Đừng xem thường Đệ Tử Quy – Đạo Làm Con, vì nó thật sự là Đại Giới của Nhà Phật, là căn bản của căn bản. Nếu chẳng thể làm 1 người tốt, 1 người con biết hiếu thuận cha mẹ thì còn nói gì đến chuyện học Phật hay thiền định? Chớ nên tự cho mình đã Hiếu rồi, hãy xem kỹ cuốn Đạo Làm Con thì sẽ tự biết Hiếu Tâm & Hiếu Hạnh của mình làm được đến đâu.

   Nếu chúng ta vội vàng “nhảy lớp” mà muốn vào Thiền, Tịnh, Mật…ngay mà bỏ qua Đạo Làm Con thì nhất định việc tu học Phật pháp sẽ thất bại, công phu chẳng thể đắc lực. Vì Phật pháp là sư đạo, mà sư đạo phải dựa trên nền tảng hiếu đạo. Hiếu đạo mà chưa làm được thì học Phật chẳng thể được lợi ích, thậm chí là sẽ tạo nghiệp rất nặng mà ko hay…Việc này nếu lắng tâm suy nghĩ kỹ càng sẽ biết tại sao, chớ nên coi thường Đệ Tử Quy – Đạo Làm Con, cái mà người xưa nói: “Con nít 3 tuổi cũng biết nhưng ông lão 80 thì chẳng làm được” – chính là Đạo Làm Con vậy.

   Con chân thật học theo cuốn này thì tham sân si cũng sẽ tự nhiên dần giảm bớt đấy, vì làm được cuốn này chính là Trì Giới, mà Trì Giới thì tất nhiên sẽ sanh Định, từ Định tất nhiên sẽ sanh Huệ. Có Định có Huệ thì tham sân si làm gì có thể khởi được tác dụng?

   A Di Đà Phật.

 16. Ngô Duy

  Nam Mô A Di Đà Phật.Con tên Duy năm nay con 20t.Con vừa mới lên xem video về Âm luật vô tình.Người cho con mạu muội hỏi 1 câu tế nhị..Con nghe tội tà dâm trong đó có tội thủ dâm,nếu như con đã phạm vào tội này thì bây h con phải làm gì để tiêu trừ đi nghiệp mà con gây ra.con rất lo lắng ạ.xin Người chỉ cho con cách ạ..con xin cảm ơn.Nam Mô A Di Đà Phật

  • Cư sĩ Viên Trí

   A Di Đà Phật – Chào bạn Ngô Duy,

   Cho dù kiếp này mình có là người thanh tịnh chẳng nhiễm bụi trần đi nữa nhưng từ vô thuỷ đến nay mình đã tích chứa rất nhiều nghiệp thiện ác cho nên trong kinh Phật nói:”Nếu nghiệp mà có hình tướng thì cả hư không này cũng không thể dung chứa“. Do vậy một khi mất thân người rồi muốn có lại thì rất khó, khó như con rùa mù tìm bộng cây.

   Do vậy muốn sau khi chết không bị đoạ vào địa ngục thì ngay từ giờ phút này hãy phát tâm Niệm Phật Cầu Sanh Tây Phương Cực Lạc để sau khi xả bỏ báo thân này được Vãng Sanh Tây Phương thì sẽ vĩnh viển thoát ly sanh tử luân hồi, không sợ rơi vào tam ác đạo nữa.

   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật.

   CS Viên Trí nói rất đúng, Huệ Tịnh xin bổ sung thêm vài lời mong bạn Ngô Duy hoan hỷ cho.

   Đại nguyện lực của Phật A Di Đà cũng như chiếc thuyền to lớn có thể chứa những hàng sắc nặng bao nhiêu tấn qua biển mà không bị chìm. Phật A Di Đà dùng nguyện lực “bất khả tư nghì” tiếp dẫn người niệm Phật đới nghiệp vãng sanh qua biển khổ sanh tử luân hồi trong cõi Ta Bà sang TPCL cũng như vậy.

   Cho dù kiếp này nghiệp nhẹ đi nữa mà người tu hành không nương theo đại nguyện lực của Phật A Di Đà thì khó mà thoát sanh tử luân hồi. Bạn thử ném cây kim rất nhẹ vô biển đi, chắc chắn cây kim sẽ bị chiềm trong biển cả.

   Nghiệp nặng = Sắc nặng (tấn)
   Nghiệp nhẹ = Cây kim
   Nguyện lực (Phật A Di Đà) = Chiếc thuyền to lớn
   Niệm Phật = Đăng ký vé lên thuyền

   Nam Mô A Di Đà Phật

 17. Hải Dương

  Con tên dương năm nay 20 tuổi cho con hỏi tại sao mà con đi xem bói họ nói là nếu con đi chùa thắp hương sẽ bị chấm lính ạ

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Người xưa có những câu nói rất đáng chúng ta suy gẫm về “Thầy Bói”:

   Phù thuỷ, thầy bói, lái trâu
   Nghe ba anh ấy đầu lâu không còn

   Thầy cúng ngồi cạnh giường thờ
   Mồm thì lẩm bẩm tay sờ đĩa xôi

   Tử vi xem số cho người
   Số thầy thì để cho ruồi nó bâu

   Tiền buộc dải yếm bo bo
   Trao cho thầy bói đâm lo vào mình.

   Hòn đất mà biết nói năng,
   Thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn.

   Bói ra Ma, Quét Nhà ra rác.

   Rồi có câu chuyện “Thầy Bói Mù Sờ Voi” rất hay…

   Chúng ta chỉ nên tin Phật chứ ko nên tin Thầy Bói, còn bạn muốn tin thì đó là sự lựa chọn của bạn, hậu quả là bạn vừa mất tiền, mất thời gian, lại còn gánh quả lo vào mình, thế chẳng phải đáng buồn ư?

   A Di Đà Phật.

  • gia gia

   Hải Dương,

   Hay là em thử đọc tụng kinh Thiên Địa Bát Dương đi . Mong là em sớm được hiểu ngộ , bỏ tà kiến để thoát khỏi các khổ. Tin thầy bói là tà kiến 🙁 Thầy bói có bói ra chuyện xấu thì em phải tu gieo phước để tránh tai họa phải kg ? Và nếu có bói ra chuyện tốt thì em lại càng phải tu để phước thêm lớn nữa phải kg nè ! nên bói làm gì cho mệt , tốt xấu gì cũng phải niệm phật gieo thêm đức là đc rồi 😀

   http://duongvecuclac.com/kinh-thien-dia-bat-duong/

 18. Mjnh thanh

  Cho con hỏi là thường xuyên thủ dâm và quan hệ tình dục trước hôn nhân, ngoại tình có phải là tà dâm ko? Xin giải thích cho con được hiểu. Cả 3 thứ này con đều trải qua, nếu những thứ này là tà dâm thì xin chỉ cho con cách sám hối tội lỗi của mình.

  Con xin cảm ơn…

  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật.

   Trích từ – Lời vàng Phật dạy (Kinh Pháp cú – Dhammapada)

   Như sét do sắt sinh ra rồi trở lại ăn sắt, ác nghiệp do ngươi gây ra rồi trở lại dắt ngươi đi vào cõi ác.

   Sống không biết xấu hổ, lỗ mãng như quạ diều, sống chê bai kẻ khác, sống đại đởm khoa trương, sống ngạo mạn tà ác; sống như thế chẳng khó khăn gì.

   Sống biết hổ thẹn, sống thường cầu thanh tịnh, sống không đam mê dục lạc, sống khiêm tốn, trong sạch và dồi dào kiến thức; sống như thế mới thực khó làm.

   Trong thế gian này ai hay sát sinh, hay nói dối, hay lấy cắp, hay phạm dâm, hay say đắm rượu chè; ai có các hành vi đó tức là đã tự đào bỏ thiện căn của mình ngay ở cõi đời này.

   Các ngươi nên biết: “Hễ không lo chế ngự tức là ác”. Vậy chớ tham, chớ làm điều phi pháp, để khỏi sa vào thống khổ đời đời.

   ———————————————

   Sám hối tội lỗi hay nhất là biết ăn năn chế ngự không tái phạm nữa. Khi khởi tâm dâm dục lên thì dung câu niệm Phật để khắc phục tâm dâm dục. Phải lo nhớ cố gắng niệm Phật cho nhiều thì tâm thanh tịnh sẽ hiển lộ, tâm dâm dục sẽ yếu sức phai đi.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 19. Kiet

  Con thường hay bị tình dục và những sự kích thích làm cho tâm hồn lúc nào cũng nghĩ về tình dục, nó làm con nhiều khi ko kiểm soát được mình…Cho con hỏi con phải làm gì để ko còn nhớ nghĩ đến sự dâm dục nữa, con muốn cho tâm hồn được thanh thản, con ko muốn những thứ này làm con mất đi nhân cách của mình. Xin cho con 1 lời khuyên.

  Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.

  A Di Đà Phật.

  • Cư sĩ Viên Trí

   A Di Đà Phật – Xin chào bạn Kiet,

   Tất cả đều là vì “biệt nghiệp dị kiến”. Trước tiên thì VT lấy 3 ví dụ để bạn dể hiểu.

   Đối với người ăn mặn quen rồi thì người ta ngửi mùi thịt cá sẽ phát thèm nhưng đối với người ăn chay trường lâu năm thì ngửi những thứ mùi này người ta sẽ sanh nôn mửa, chẳng thể ăn được, nếu ăn vào sẽ ói ra ngay. Muốn từ ăn mặn mà tập thành ăn chay trường thì phải tập từ ăn chay kỳ trước rồi lần lần sẽ quen thôi. Trong giai đoạn đầu còn có cái cảm giác “thèm mà rán nhịn” nên khó chịu nhưng khi đã ăn chay quen rồi thì sẽ không còn thèm đồ mặn nữa.

   Đối với người nghiện rượu thì trong tất cả các thứ nước uống, không có gì ngon cho bằng rượu, ngày nào cũng phải uống, không có thì không được. Trong giai đoạn tập bỏ rượu thì có cái cảm giác “thèm mà rán nhịn” nhưng cứ giảm thiểu từ lần, mỗi ngày bớt lại một chút, từ 7 chai xuống còn 6,5,4,3,2,1…Sau đó cách 2 ngày uống 1 chai, kế đến là 3 ngày uống 1 chai, kế nữa là 4 ngày mới uống 1 chai…như vậy từ từ rồi sẽ bỏ hẳn và sẽ không còn thèm rượu nữa. Khi đã không uống rượu lâu năm rồi thì khi uống lại chỉ một giọt cũng cảm thấy cay, đắng…khó chịu vô cùng.

   Đối với người nghiện thuốc lá thì ngày nào cũng phải hút, không hút thì không chịu được. Người không hút thuôc thì ngửi thấy khói thuốc lá đã sặc sụa, khó chịu vì mùi hôi nhưng người nghiện thuốc thì vẫn cứ phì phà tỉnh queo. Những chuỗi ngày mới tập bỏ thuốc lá cũng rất khó chịu vì “thèm mà rán nhịn”. Nhưng cứ giảm thiểu từ lần. Mỗi ngày thay vì hút một gói (20 điếu) thì mình bớt lại còn 19 điếu. Sau đó xuống 18,17,16,15…4,3,2,1 điếu. Rồi sau đó hai ngày hút 1 điếu, kế nữa là 3 ngày hút 1 điếu, cứ thế mà tăng lên, 4,5,6,7…ngày mới hút 1 điếu cho tới khi bỏ hẳn, không còn thèm nữa. Khi đã bỏ được nhiều năm thì khi thấy người ta phà khói thuốc lá vào mặt thì sẽ sanh cảm giác khó chịu, sặc sụa…

   Cũng vậy, “ái dục là gốc của sanh tử luân hồi”. Muốn thoát ly sanh tử luân hồi thì phải đoạn dục khử ái. HT Tuyên Hóa nói:” Sự Tai Hại Nhất Trên Đời Là Ái Tình Sâu Đậm, Việc cao thượng nhất trên đời là thanh tịnh tu đạo”. Nhưng cái gốc rể này ngay nhất thời khó mà nhỗ tận được.

   Ðức Phật dạy: “Trong các thứ ái dục, không gì đáng ngại bằng sắc dục. Lòng ham thích sắc đẹp to lớn không gì sánh bằng. May thay, chỉ có một mình nó mà thôi. Nếu có hai thứ như thế thì khắp thiên hạ không ai có thể tu Ðạo được cả!”

   Ðức Phật dạy: “Người ham mê ái dục ví như kẻ cầm đuốc đi ngược gió, tất sẽ mắc phải nạn cháy tay.”

   Thiên-thần hiến ngọc-nữ cho Phật, toan phá hoại ý chí của Ngài. Ðức Phật nói: “Những túi da chứa đồ ô uế, các ngươi đến đây làm gì? Ði ngay! Ta chẳng dùng đâu.”. Thiên-thần càng thêm kính nể và nhân đó hỏi Phật về ý Ðạo. Phật giảng nói xong, Thiên-thần liền đắc được quả Tu-đà-hoàn.

   Ðức Phật dạy: “Người hành Ðạo cũng giống như cỏ khô, lửa đến phải tránh. Người tu Ðạo thấy sự dục lạc tất phải tránh xa.”

   Khi xưa, Đức Bổn Sư đã rất từ bi mà dùng phương tiện khéo để giúp các đệ tử vượt qua cửa ải này như là Câu Chuyện Về Mê Đắm Sắc Của Tôn Giả Nan Đà Và Sự Thức Tỉnh. Có khi Ngài lại bảo thầy tỳ kheo vào trong tận rừng sâu, nhìn tử thi của cô gái xinh đẹp suốt 7 ngày để tận mắt chứng kiến sự tan hoại.

   Sở dỉ mình còn ham mê sắc dục cũng là vì tâm phân biệt (có nam, có nử, có đẹp, có xấu, có già, có trẻ…) và chấp trước (nếu mình chấp trước mình là người nam thì mình sẽ thích người nử, nếu mình chấp trước mình là người nử thì sẽ thích người nam). Cái sự “ham muốn, thích thú” đó là từ sự vô minh, vọng tưởng, mê hoặc, cám dổ…mà sanh ra. Khi tâm mình thật sự thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác thì sẽ không bị cái mê hoặc đó cám dổ nữa.

   Nói tóm lại, muốn đoạn dục khử ái thì bước đầu tiên nên tập quán thân bất tịnh như lời sư bà Hải Triều Âm đã có nói sơ qua ở đây. Sau đó hãy xem “tất cả người nam đều là cha ta, tất cả người nử đều là mẹ ta…” như lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư. Ngoài ra thì chớ nên xem phim người lớn, hình ảnh khiêu dâm hay nhìn ngó người khác phái trong giai đoạn này. Bên cạnh đó nên niệm thật nhiều câu thánh hiệu A Di Đà Phật hoặc Quán Thế Âm Bồ Tát vì ở Phổ Môn Phẩm có nói:”Nếu người dâm dục nhiều bề, niệm danh bồ tát dứt lìa dâm tâm

   Hy vọng là bạn sẽ sớm ra khỏi chốn “bùn lầy” này như lời Đức Phật dạy:“Người hành Ðạo ví như con trâu chở nặng đi trong bùn sâu. Trâu hết sức mỏi mệt, chẳng dám nhìn phải ngó trái; ra khỏi chỗ bùn lầy rồi mới được thư thả. Bậc Sa-môn phải quán tưởng tình dục còn hơn cả bùn lầy. Phải trực tâm niệm Ðạo thì mới có thể thoát được sự khổ.” Khi ra khỏi chốn bùn lầy đó thì nhìn lại mình mới thấy lời Đức Bổn Sư nói đều hoàn toàn đúng:”Những người có tâm tham muốn sắc dục giống như những người bị bệnh cùi, thích gải cho lở loét ra rồi hơ trên lửa để tìm cảm giác khoái lạc nhất thời mà không lo trị cho dứt căn bệnh cùi.”

   Nam Mô A Di Đà Phật

 20. Kiet

  Con xin chân thành cảm ơn những ý kiến có ích mà cư sĩ Viên Trí đã nói cho con cùng mọi người. Con mong con và những ai có tâm dâm dục giống như con đều vượt qua cửa ải này.
  Một lần nữa xin cảm ơn cư sĩ Viên Trí đã chia sẻ.

  Con xin cảm ơn ạ.

  A Di Đà Phật.

 21. Minh Thành

  Con hỏi là quan hệ tình dục trước hôn nhân có phải tà dâm không? Thủ dâm nhiều có tội hay không?

 22. Phạm Thị Tiến

  Xin Admin cho Liên Nhung địa chỉ Email của Cư sĩ Viên Trí với, để Liên Nhung có thể xin giải đáp thắc mắc những vấn đề về đạo ạ!
  A Di Đà Phật

  • Cư sĩ Viên Trí

   A Di Đà Phật – Xin chào bạn Tiến, bạn Nhung

   Trước đây cũng có nhiều bạn đồng tu (như là Tịnh Độ, Quảng Niệm…) thường hay muốn tìm e mail của VT để được tư vấn về Phật Pháp nhưng tiếc rằng đa phần đều là cầu bất đắc. Có lẻ bạn sẽ nghĩ VT là chấp trước, không biết tùy duyên? Thành thật xin lỗi bạn, có lẻ đã khiến cho bạn phải thất vọng vì có nhiều lý do:

   1. Với câu hỏi và câu trả lời đăng nơi trang web này sẽ giúp cho những bạn có cùng thắc mắc, nhân cơ hội này mà được thông suốt.

   2. Nếu như VT bận không online được thì sẽ có các liên hữu khác trợ giúp giải đáp.

   3. Nếu lở như VT có sơ sót gì thì sẽ có các liên hữu khác bổ sung ý kiến đóng góp, qua đó phần trả lời sẽ được hoàn chỉnh hơn và nhân cơ hội đó cũng là dịp để VT được học hỏi thêm ở các bạn đồng tu nhiều điều bổ ích.

   4. Trên tinh thần “y pháp bất y nhân” thì thiết nghĩ cũng không nên tìm VT để làm gì.

   Bạn muốn học đạo thì nên bắt đầu từ việc tìm kinh Phật mà đọc, kế đến là tìm chú giải của các vị Tổ Sư để tham khảo rồi sau đó nghe băng giảng của quý thầy để làm căn bản đầu tiên. Nói tóm lại, bạn cứ mạnh dạn mà nêu câu hỏi, trình bày những thắc mắc ở đây nhé rồi VT và các liên hữu ở đây sẽ từ từ giải đáp cho bạn. Thành thật xin lỗi bạn nhé.

   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Phúc Bình

   Ngưỡng mong huynh Viên Trí cho đệ và các vị đồng tu được biết rõ hơn về nhân duyên với Phật pháp của cư sĩ như những gì huynh Hữu Minh đã chia sẻ được không ạ!
   Nam Mô A Di Đà Phật!

  • Cư sĩ Viên Trí

   A Di Đà Phật – Xin chào bạn Phúc Bình,

   Nhân duyên đến với Phật Pháp của mỗi người thì không ai giống ai. Hôm trước cư sĩ Hữu Minh cũng có đề nghị VT gửi câu chuyện của mình bên trang Phật Pháp Nhiệm Màu nhưng…có lẻ để VT soạn lại rồi từ từ tính sau. Trong thời gian chờ đợi thì tạm thời đọc câu chuyện này trước nhé vì cái nhân duyên hơi kỳ lạ:

   Thuở xưa có một tên trộm. Một hôm sau một mẻ trộm, chưa được gì hết đã bị phát giác. Anh ta chạy thục mạng loanh quanh tìm chỗ trốn, bước đường cùng đến một đập nước đành nhẩy vội xuống bờ đập. Nhìn quanh quất không thấy có một lùm bụi nào để chui vào ẩn trốn, anh đành ngồi đại xuống đám cỏ đầy bùn. Xa xa đám người rượt theo tìm anh đang chạy tới. Bí quá, anh nhắm mắt lại không dám nhìn họ, cũng không dám nhúc nhích. Đám đông chạy tới nơi, ngạc nhiên thấy một người ngồi an nhiên giữa đám bùn.

   Họ bảo nhau:
   “Ông này là ai?”
   Một người thấy tư thế của ông giống như một thầy tu, nên nói với mấy người kia:
   “Có thể ông ta đang ở trong thiền định!”
   Thế là mọi người đồng chắp tay kính cẩn chào và hỏi:
   “Thưa thầy, chúng con xin phép làm rộn thầy.
   Từ nẫy giờ thầy có thấy một người nào chạy ngang qua đây không? Chúng con đang truy tìm một tên trộm.” Anh trả lời: “Ờ… tôi không để ý, không nghe thấy gì hết.” Thế là đám đông kéo nhau đi. Chừng một đoạn đường họ quay trở lại chỗ anh ngồi. Anh vẫn còn ở đó vì chưa biết đi đâu. Thấy anh im lặng, không nhúc nhích, họ rất kính nể, sụp xuống xá lạy và mời anh về trụ trì ngôi chùa làng đến bây giờ chưa có vị tăng nào về. Trong lúc ngặt nghèo như thế, anh chỉ biết nhận lời để chờ thời.

   Tuy ở trong chùa, nhưng máu ăn trộm nơi anh vẫn mạnh. Anh định bụng chờ cơ hội thuận tiện, trộm một mẻ kha khá rồi trốn biệt qua tỉnh khác thật xa.

   Sáng sớm hôm đó, anh vào chánh điện, tóm gọn cho vào tay nải nào lư hương, đèn đuốc… những món đồ thờ phụng cổ kính đắt giá, sửa soạn ra đi. Thình lình một Phật tử đến than khóc vì một người thân mới qua đời đêm qua. Ông ta đến chùa nhờ anh cầu siêu. Anh để vội tay nải xuống, lấy khăn lông lau lau chùi chùi mấy món đồ, làm giả vờ như đang lau dọn bàn thờ. Anh an ủi ông Phật tử vài câu, ghi tên người quá vãng vào tờ giấy và hứa sẽ đến nhà tụng kinh. Thế là mưu toan ăn trộm một lần nữa lại bất thành! Anh thở dài, ngao ngán. Xếp vội các món đồ thờ trở lại lên bàn, anh lót lòng đỡ mấy miếng bánh còn lại từ chiều hôm qua, xong chuẩn bị đến nhà Phật tử. Cũng may anh tìm được nghi thức tụng kinh cầu siêu trong tủ kinh sách, nên yên lòng khoác áo ra đi.

   Và như thế ngày này qua ngày nọ, anh ẩn nhẫn trong chùa đợi thời cơ. Nhưng chẳng gặp được cơ hội thuận tiện. Rồi người thì hỏi đạo, kẻ thì thỉnh đi tụng đám, anh không có thì giờ tính kế mưu nữa, chỉ biết tìm tòi trong tủ kinh những sách Phật pháp đọc và học để trả lời câu hỏi của Phật tử. Rồi anh tập ngồi thiền, niệm Phật cho khỏi suy nghĩ lo lắng đến tương lai. Lâu ngày cuộc sống của anh “đạo tặc” bất đắc dĩ phải nương náu cửa chùa này cũng êm xuôi, dần dần anh cảm thấy an ổn hơn. Và thấm thoát đã hơn một năm.

   Thói quen mới của anh bây giờ là theo thời khóa của nếp sống nhà chùa, từ miếng ăn miếng ngủ đến lao động và công phu sáng chiều. Anh vui với công việc hàng ngày: quét dọn vệ sinh nhà cửa, trồng trọt chút rau chút bắp. Anh vui với những người nông dân chất phác chân lấm tay bùn, chia xẻ với họ từng niềm vui nỗi buồn, thúng nếp họ gặt, đám khoai anh trồng. Nghĩ lại thời gian qua anh đã sống quá tệ hại, không biết đến công lao cần cù khó nhọc của họ, mà nỡ trộm cướp thành quả dành dụm chắt chiu của họ. Thật tội lỗi biết bao! Anh cảm thấy hối hận vô vàn. Và từ đó anh dành nhiều thì giờ bái sám.

   Kể từ đây dấu vết thói quen của cuộc đời một tên trộm thực sự tan biến. Anh bây giờ là một con người mới, con người hiền thiện và là chỗ nương tựa tâm linh cho dân làng.

   “Đồ tể buông dao cũng có thể lập địa thành Phật”… huống gì một tên trộm vì hoàn cảnh đưa đẩy bất đắc dĩ bỗng trở thành một vị sư và lâu ngày lộng giả thành chân, chuyển hóa thành một con người mới hoàn toàn. Nếu không có cơ duyên này, tên trộm có thể suốt đời là một tên trộm. Nhưng cơ duyên đến không phải do ngẫu nhiên, mà vì những sắp xếp nào đó trong nghiệp quả mà tên trộm mang theo trong đời, và nếu không có những chủng tử có sẵn, chắc chắn tên trộm đã trốn chùa ra đi từ lâu, không cần quan tâm gì đến những lời yêu cầu hay hoàn cảnh tội nghiệp của đám dân làng chất phác, thế nhưng anh ta đã nấn ná ở lại để dần dà trở thành một vị sư thực sự.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 23. Liên Tịnh

  Gửi bạn Minh Thành!
  Câu hỏi của bạn sẽ được trả lời rõ ràng nhất trong loạt bài giảng của bác sĩ Bành Tân. Bạn có thể search trên mạng.
  Mình chỉ có thể trả lời ngắn gọn câu hỏi của bạn là:
  – Chắc chắn QHTD trước hôn nhân là tội tà dâm.
  – Thủ dâm vô cùng có hại đối với sức khoẻ hiện tại và tương lai của bạn. Tổ Ấn Quang cũng giảng rất rõ về tác hại của thủ dâm đối với thanh thiếu niên. Bạn hãy đọc “Ấn Quang pháp sư Văn sao tục biên” hoặc “Ấn Quang pháp sư văn sao tam biên” của Tổ nhé.
  Chúc bạn sớm tìm được lời giải đáp rõ ràng minh bạch từ các vị thiện tri thức để sách tấn mình cùng bạn bè tránh được nhân đoạ địa ngục oan uổng về sau!
  A Mi Đà Phật!

 24. lotus

  A Di Đà Phật!
  Thật sự con rất cảm ơn các bài viết chia sẻ trên trang duongvecoitinh cũng như những loi tư vấn chia sẻ của các cư sĩ.
  Con đã có một tình yêu đẹp và chân thành với một người con trai hơn 6 năm. Ấy vậy mà chỉ vì phút giây cảm thấy quá mệt mỏi vì quá nhìu rào cản, con đã nói lời chia tay với anh ấy. Anh ấy rất thương con và không đồng ý. Nhưng thời điểm ấy, bản thân đã quá mệt mỏi nên đã kiên quyết. Điều này làm anh ấy vô cùng đau khổ và đã quyết định lấy vợ theo yêu cầu của bố mẹ mặc dù anh ấy không yêu người ta và chỉ mới quen có 6 tháng. Đến khi con biết tin anh ấy đã đám hỏi, con đã thật sự rất buồn và đau khổ. Con thấy rất hối hận, tại sao lúc chia tay con không thấy điều này. Con đã muốn quay lại với anh ấy và quyết tâm vượt qua rào cản chung quanh nhưng đã quá muộn mặc dù anh ấy cũng muốn quay lại với con. Con ý thức được điều này là không thể. Chính thời điểm đau khổ này, con đã thực sự ngộ ra rất nhiều điều và thấy được rất nhiều lỗi lầm của mình trước đây. Hành động và quyết định của con đã gây nên đau khổ cho quá nhiều người. Con ân hận vì thấy mình sống quá tệ. Giờ đây, anh ấy đã sắp cưới vợ sắp có tổ ấm và người bên cạnh hiện tại rất yêu thương anh. Nhưng con đã tạo nên vết thương lòng cho cả hai mà suốt đời này còn luôn ân hận. Điều quan trọng là, con đã được tỉnh ngộ nhờ có duyên với phật pháp. Càng đau khổ con càng tìm nghe nhiều hơn các bài giảng thuyết pháp của các thầy, và tự dưng cảm thấy như tìm được con đường cứu cánh cho bản thân lúc gục ngã suy sụp.
  Giờ, thì con đã phần nào lấy lại được tinh thần, nhờ việc con đi chùa sám hối nhiều hơn, đọc chú đại bi hằng đêm và cố gắng sống tu tập tốt hơn. Tuy rằng, con không thể nào quên được anh ấy, nhưng trong tâm con bây giờ luôn âm thầm cầu chúc hạnh phúc cho anh ấy, dù biết rằng anh ấy sẽ ko thể nào quên được con. Con biết rằng giữa chúng con duyên phận đã hết, nên có sẽ cố gắng buông xả những phiền não đó và tu tập sống tốt hơn, vì xung quanh vẫn còn có gia đình người thân.
  Con luôn tự hỏi liệu rằng con có thể được se duyên thêm một lần nữa hay không, khi đó con sẽ trân trọng và sống yêu thương hết mực chứ không suy nghĩ bồng bột và nông nỗi nữa. Nhưng từ các bài viết chia sẻ trên trang duongvecoitinh con đã có niềm tin mạnh mẽ hơn nữa vào phật pháp, và quyết tâm sẽ tu tập ăn chay, niệm phật, phóng sinh, làm việc thiện để tích đức và cho điều nguyện đươc thành tựu.
  Nam mô a Di Đà Phật.

 25. cừơng tùng nguỹên

  Mình đã có 2 cháu nhỏ.những lần trứơc múôn đậu thai tòan phải đi chữa thì mới có con.về cũng chẳng phòng tránh gì vì nghĩ mình khó nên không phònh tránh.đến bây gìơ thì k cần úông thuốc thì lại tự nhiên có,nhưng trong và trứơc khi bíêt là có mình có bị ho và viêm xoang,có úông rất nhìêu thuốc. Bây gìơ không để đựơc,mà bỏ thf tội lỗi đầy mình.xin đựơc tư vấn đđể đỡ áy náy ạ…

  • Tịnh Thái

   Con cái đến với mình là phải có nhân duyên, nay duyên đầy đủ thì Chị mới có thai. Nếu nó đến đầu thai với cái tâm muốn trả ơn mà giờ mình bỏ thì nó sẽ thành oán thù với mình, còn nó đến để đòi nợ mà mình bỏ nó thì nợ nần oán thù lại chồng chất cao hơn…Do đó, tuyệt đối ko thể phá thai.

   Bạn biết phá thai là tội lỗi thì chắc chắn là bạn sẽ ko làm. Về phần uống thuốc viêm xoang ảnh hưởng đến thai nhi thì đó cũng chỉ là CẢNH BÁO của bác sĩ, chứ chưa phải là CHÂN LÝ, chưa phải là luôn đúng trong tất cả các trường hợp.

   Điều quan trọng nhất khi mang thai là bạn phải giữ cho tâm bình khí hòa, ko ưu tư, lo lắng, phiền muộn…những trạng thái tâm lý tiêu cực này phải nên buông xả, mà thay vào đó = những suy nghĩ tích cực và lạc quan.

   Hơn nữa, mỗi ngày phải thường đọc Đạo Làm Con (https://hoasenvanno.files.wordpress.com/2013/11/02_dao-lam-con-1.pdf) và niệm A Di Đà Phật cho em bé nghe. Lại thường ăn chay và làm các việc thiện mà hồi hướng cho cháu nhỏ trong bụng Chị.

   Vậy thì cháu bé sẽ rất khỏe mạnh, sau này sanh ra sẽ dễ nuôi và sẽ ngoan hiền hơn rất nhiều.

   Hi vọng Chị sớm đọc được lời này mà an tâm dưỡng thai cho tốt Chị nhé.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 26. Linh

  Dạ con xin chào 2 vị Viện Trí và Tìm Lại Phật Tánh : con năm lớp 8 nhưng con mới đọc qua bài viết này và xem các clip thì con thấy vô cùng sợ hãi. Con tự hỏi nếu sau này già đi và chết đi thì con cũng sẽ 1 trong những hình phạt trên??. Con cũng tự xem xét lại những việc mà con đã làm. Và con nhận ra con có rất nhiều tội. Con hay cải lại lời mẹ nói không chịu nghe lời mẹ hay cải lại và đôi con không kiềm được thị lỡ lời nói ra không nên nói với mẹ. Con hay tự ý tiền mà xin phép ba mẹ.Đôi khi con lại nói dối ba mẹ, hay cải lại lời chị hai.
  – Con mong 2 vị sư thầy giúp con làm sao xám hối hối những việc con và chỉ cho con, con đường tới cửa phật.
  CON CÁM ƠN 2 SỰ THẦY ĐÃ ĐỌC NHỮNG LỜI TÂM SỰ CỦA CON. CON MONG 2 VỊ SƯ THẦY SẼ CHỈ CHO CON ĐƯỜNG ĐÚNG NHẤT ĐỂ CÓ THỂ BẮT ĐẦU LẠI TỪ ĐẦU.
  – CON RẤT MONG HỒI ÂM CỦA 2 VỊ SƯ THẦY

  • Tìm Lại Phật Tánh

   A Di Đà Phật, Linh thân mến

   Con chỉ mới lớp 8 mà con đã có duyên vào trang duongvecoitinh, biết đến Phật pháp rồi có thể tự quán chiếu (nhìn lại) bản thân mà nhận ra lỗi lầm mình đã phạm phải, từ đó phát ra tâm cầu sám hối. Đây chính là thiện căn nhiều đời phát hiện, rất là tốt, con hãy cố gắng tăng trưởng nó.

   Sống ở thế gian này quý nhất ở chỗ là biết lỗi nhận ra lỗi rồi từ đó cố gắng không phạm sai lầm nữa. Vậy thì gọi là tu hành, tu là từ tâm mình mà sửa chớ không phải nói suông rồi làm cho có hình thức. Tự mình phải tự điều chỉnh, tự sửa chữa lỗi lầm của chính mình, quyết tâm thay đổi mình mỗi ngày một tốt hơn. Nếu không sửa thì tương lai chính mình bị hại, chính mình bị quả báo ác chứ không ai khác, nhà Phật gọi là “Tự làm, tự chịu”.

   Hễ hồi đó mình nói dối thì bây giờ nói thiệt, hồi đó ăn cắp thì bây giờ tập bố thí, hồi đó hay hỗn hào cha mẹ thì bây giờ biết rằng những tội này tương lai quả báo không nhỏ thì mình sẽ không làm nữa. Hàng ngày con có thể phụ giúp cha mẹ được gì trong khả năng thì giúp, hiếu thảo cha mẹ, yêu thương anh em, tránh cãi lại mà sinh hỗn. Nếu không vừa ý về việc gì với cha mẹ thì con có thể im lặng rồi sau đó lựa lúc cha mẹ vui con từ từ nói, khi đó cha mẹ dễ dàng tiếp nhận mà bản thân con lại không tạo lỗi lầm. Mỗi ngày đều niệm Phật (ra tiếng hay niệm thầm công đức như nhau – niệm nhiều ít tùy con sắp xếp), để tạo thêm công đức lành cho mình rồi đem công đức này hồi hướng cho cha mẹ, thân quyến, cho khắp pháp giới chúng sanh thì càng tốt hơn biết bao nhiêu. Tương lai con cũng gặt được Quả báo thiện lành.

   Tội từ tâm khởi, đem tâm sám
   Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu.
   “Tội tiêu tâm tịnh ” thảy đều không,
   Thế mới thật là chân sám hối.

   Chúc con nhiều an lạc trong cuộc sống, khỏe mạnh và đem lại niềm vui cho cả gia đình.

   Nam Mô A Di Đà Phật. _()_

 27. Linh

  Dạ con Cám ơn sư thầy rất nhiều.Thầy ơi cho con hỏi niệm phật là mình Nam Mô A Di Đà Phật mỗi ngày đúng hông Thầy. Thầy có thể chỉ con niệm sao cho đúng được hhk thầy.
  – Cám ơn thầy rất nhiều.
  CON MONG PHẢN HỒI CỦA THẦY

  • Tìm Lại Phật Tánh

   A Di Đà Phật, Linh thân mến.

   Con niệm Phật 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật hay 4 chữ A Di Đà Phật đều được hết, miễn niệm thế nào mà con cảm thấy thoải mái nhất, an ổn nhất thì tốt đó con ạ. Mình niệm Phật càng nhiều thì tâm trí mình bớt vọng tưởng, vọng tưởng là những suy nghĩ, những ý niệm tham sân si tạo nghiệp lỗi lầm. Niệm Phật lâu ngày giúp trí con sáng ra nhiều lắm, tăng trưởng thiện căn và huệ mạng của con nữa. Tương lai sau này cũng tốt lắm, vì sao lại không làm chứ, uổng lắm. Cố gắng duy trì niệm hàng ngày con nhé.

   Ở đây hầu như ai cũng là cư sĩ tu tại gia nên con có thể gọi là cô, chú, bác… là được rồi con. Ai cũng hoan hỷ chia sẻ, trả lời những gì mình biết, mình học được cho những bạn đồng tu khác. Cũng như sau này con niệm Phật nhiều, hiểu được nhiều khi áp dụng vào cuộc sống thấy có lợi ích, con cũng sẽ đem chia sẻ cho nhiều người cùng được tốt như mình đúng không con? Cô chúc con trở thành một đứa con ngoan trong gia đình, một gương mẫu cho nhiều bạn trẻ khác học hỏi theo nữa con nhé.

   Nam Mô A Di Đà Phật. _()_

 28. Linh

  Dạ con cám ơn cô và sẽ lamtheo lời chỉ day của cô.
  CON CHÚC CÔ CÓ NHIỀU SỨC KHỎE.

 29. âm luật vô tình từ đầu đến cuối : https://www.youtube.com/watch?v=6xUOoKrwlak&list=PLuV_Vd1GTRdiEDmnZ5T06_QglSj0gBNWg

  con thấy bộ âm luật vô tình trên có nhiều đoạn lẫn lộn, lập đi lập lại, rồi con thấy có ng sữa lại hết từ đầu đến cuối đây nè: https://www.youtube.com/watch?v=6xUOoKrwlak&list=PLuV_Vd1GTRdiEDmnZ5T06_QglSj0gBNWg

 30. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, Thưa sư thầy, con có một giải bày mong thầy giúp đó là năm ngoái do nông cạn nên con đã phá thai 6 tuần tuổi. Mặc dù muốn sám hối nhưng do con còn nhỏ. Vẫn còn cấp ba . Chuyện này chỉ giấu kín trong lòng không ai biết nên con cũng không biết hỏi ai, làm như thế nào. Cả cha mẹ con cũng không biết nhưng con thật sự rất muốn sám hối. Mong sư thầy giải bày cho con đuợc con đuờng con nên đi ạ !! Con mong hồi âm thầy

  • nguyễn vân

   A DI ĐÀ PHẬT.
   +++ nên đọc Bài sám hối với thai nhi,sẽ biết phải làm như thế nào.
   +++ còn nhỏ,phải tập trung vào việc học,chớ có dễ dãi trong chuyện tình cảm,rồi lại phá thai là mang tội .
   Sám hối là ăn năn lỗi cũ,quyết ko tái phạm ,vậy nên +++ đừng bao giờ phá thai nữa.
   A DI ĐÀ PHẬT.

 31. ôn hiểu thanh

  A di đà phật bạch thầy mẹ con có từng dẫn một người quen đi phá thai,con biết mẹ con tội nghiệp rất sâu con mong sư thầy chỉ cách cho con giúp mẹ,để bà khỏi đọa vào địa ngục.Nam mô a di đà phật

  • Quốc Huy

   Chào ôn hiểu thanh
   Về việc mẹ bạn đưa người quen đi phá thai thì nên phát lồ sám hối trước bàn thờ Phật và hứa không bao giờ tái phạm nữa. Hàng ngày nên thường xuyên lạy Phật niệm Phật để mà tiêu nghiệp chướng. In tặng cho mọi người các sách khuyên thiện như Ngọc Lịch Bửu Phiêu, Âm Luật Vô Tình, Liễu Phàm Tứ Huấn, An Sĩ Toàn Thư,… đặc biệt là 2 sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu và Âm Luật Vô Tình bởi trong đó có nói về tội báo của người phá thai và người khuyên người phá thai. Nên ta phổ biến những điều này cho người cũng góp phần giải bớt nghiệp chướng. Nam Mô A Di Đà Phật.

  • nguyễn vân

   A DI ĐÀ PHẬT.
   Đạo hữu Quốc Huy trả lời thì quá đúng rồi,chỉ xin góp thêm chút ý kiến nhỏ là mẹ của Hiểu Thanh mang cộng nghiệp sát sinh thì nên phóng sinh.
   Và nhớ mang công đức phóng sinh,sám hối,niệm Phật lạy Phật,in kinh ấn tống…hồi hướng cho cả vong nhi kia nữa.
   Hiểu Thanh hãy khuyên mẹ làm như vậy,chắc chắn cộng nghiệp sát sinh kia sẽ đc giảm nhẹ.
   A DI ĐÀ PHẬT.

 32. Kính bạch Thày,

  Sau khi xem thông tin tại đây http://giacngo.vn/tuvansongdao/tuvan/2015/05/05/366009/, con đã phần nào có câu trả lời cho hoàn cảnh mà con đang gặp phải. Tuy vậy, con còn chút băn khoăn xin quý Thày giải đáp giúp con:

  1) Con đã mua dâm của gái bán hoa trong khi con đang có người yêu thì có bị phạm giới tà dâm không Thày? (con và người yêu con chưa làm gì vượt quá giới hạn)

  2) Trong khi con đang có người yêu, có 1 lần con đã ôm, nắm tay và thơm má 1 người con gái khác (ngoài ra không làm gì hơn). Như vậy liệu có bị phạm giới tà dâm không ạ?

  3) Theo con hiểu. Phạm giới tà dâm chỉ tính cho những người đã Quy Y và thọ trị Ngũ Giới, con chưa Quy Y và chưa thọ trì Ngũ Giới thì thực hiện những hành vi trên chưa bị xem là phạm giới. Con hiểu như vậy, có đúng không thưa Thày?

  Kính bạch thày, hiện nay con đang rất hoang mang về 2 hành vi trên của con. Con lo sợ không biết có phải mình đã phạm giới Tà Dâm không? Xin thày chỉ cho con biết nếu con đã lỡ phạm giới, con có thể làm gì để sám hối và chuyển nghiệp được không Thày? Trong trường hợp 2 hành vi trên của con chưa phạm vào giới Tà Dâm, thì quả báo con có thể mắc phải là gì? Xin thày chỉ cho con cách để chuyển nghiệp ạ. Con không muốn bị đọa kiếp sau cũng như chịu quả báo kiếp này.

  Kính bạch thày, do con không có nhiều điều kiện về tài chính và thời gian. Nên trước mắt con đã phát nguyện và hành động như sau những mong có thể sám hối và tiêu trừ nghiệp chướng:

  1) Mỗi tháng con phóng sinh 4 lần vào các ngày chủ nhật
  2) Mỗi tháng con mua 100 quyển Kinh Nhân Quả cúng dường cho các chùa nghèo ở vùng sâu, vùng xa để các thày phát cho bà con chưa có điều kiện biết đến Phật Pháp
  3) Mỗi tháng con vào Chùa dâng lễ gồm hoa, nước, hương, nến lên Đức Phật 2 lần. Mỗi lần đó con sám hối trước đức Phật và lạy Phật 10 lần
  4) Mỗi ngày con niệm Phật 2 lần, mỗi lần 108 biến vào buổi sáng và tối

  Xin thày dạy cho, như vậy liệu đã đủ để con sám hối và tiêu trừ nghiệp chướng phạm phải chưa ạ? Con có cần làm gì thêm không ạ? Kính bạch thày, con biết email này của con hơi dài và Thày rất bận. Nhưng xin thày từ bi hoan hỷ chỉ dẫn cho 1 chúng sinh đang lầm lạc

  Con đội ơn Thày nhiều lắm ạ.

  • Hướng Đạo

   A Di Đà Phật
   Bạn HL thân mến,

   Bạn chưa thọ giới thì không thể gọi là phạm giới nhưng có thể gọi là phạm lỗi hay phạm tội nhé. Lỗi là lỗi với người yêu của bạn vì nếu cô ta biết được sẽ sanh tâm giận hờn buồn tủi. Nếu như bạn có lây bệnh truyền nhiễm HIV thì lỗi càng nặng hơn. Còn về tội thì có thể trong vô tình sẽ có những tội khác mà bạn không hề hay biết chẳng hạn như tội phá thai (người đàn ông cũng có một phần trách nhiệm nếu như cô gái bán hoa đi phá thai của bạn). Điều này bạn có thể tham khảo thêm qua những lời chia sẽ của bác sĩ Hương Quang ở đây.

   Phật dạy: “Nếu Ưu-bà-tắc (nam cư sĩ) cùng dâm nữ (gái điếm) hành dâm, quỵt không trả tiền, phạm tà dâm không thể sám hối, trả đủ tiền thì không phạm”. Điều này lúc xưa mình cũng có đọc sơ qua và nhớ mang máng. Những vị thầy chuyên nghiên cứu về giới luật cho biết:” Mỗi khi Phật thấy các thầy tỳ kheo phạm lỗi gì thì liền chế giới đó để ngăn chặn lại. Do vậy cuối cùng thì hàng tỳ kheo có 250 giới còn tỳ kheo ni thì có 348 giới. Trong số những giới điều này có một số chỉ thích hợp để áp dụng trong thời Phật còn tại thế, nếu áp dụng vào thời nay thì không thích hợp cho lắm. Cũng bởi vì Phật đã nhập Niết Bàn [*] chứ nếu Phật còn trụ thế đến ngày nay thì rất có thể là Phật sẽ sữa đổi và thêm bớt những giới luật sao cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Tuy nhiên ngoài Phật thì chẳng ai dám thêm bớt hay sửa đổi giới luật mà phải luôn xem giới luật như là thầy của chính mình.”

   [*] Đoạn trên nói Phật nhập Niết Bàn chỉ là phương tiện thị hiện chứ vốn dỉ là Phật không có nhập Niết Bàn. Điều này nếu ai đã đọc qua kinh Pháp Hoa thì sẽ rỏ.

   Kinh Địa Tạng nói chúng sanh trong cõi Diêm phù đề “nhất cử nhất động vô phi thị tội” mà do vậy “nếu nghiệp mà có hình tướng thì cả cái hư không này cũng không thể dung chứa”. Sơ ý một chút xíu là cũng phải giẫm đạp chết côn trùng rồi, có phải không? Cho nên nếu nói sám hối để tiêu HẾT nghiệp chướng là rất khó. Rất may nhờ gặp pháp môn niệm Phật có thể cho mình được đới nghiệp vãng sanh chứ nếu không thì thật sự rất khó. Đoạn này cũng xin lưu ý là đới nghiệp chứ không phải đới tập khí nhé. Có nghĩa là những chuyện ác mình đã làm thì Phật hoan hỉ bỏ qua, không truy cứu tuy nhiên không thể chấp nhận vẫn tiếp tục tạo ác nghiệp nữa nhé.

   Nếu như bạn chưa quy y và thọ giới thì thiết nghĩ hãy nên tìm hiểu sơ qua về Ý Nghĩa Chân Thật Của Quy Y Tam Bảo sau đó tìm một ngôi chùa để xin thọ tam quy ngủ giới. Bởi vì trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có nói:

   Muốn sanh về Tịnh Độ PHẢI tu ba thứ phước:
   1. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp.
   2. THỌ TRÌ TAM QUY, GIỬ VẸN CÁC GIỚI, đừng phạm oai nghi.
   3. Phát bồ đề tâm, tin sâu lý nhân quả, đọc tụng kinh đại thừa, khuyến tấn người tu hành.
   Ba điều như thế gọi là CHÁNH NHÂN TỊNH NGHIỆP của tam thế chư Phật.

   Nếu như đời này mà bạn rán lo tu để mai này được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì sẽ thoát vòng lục đạo sanh tử luân hồi, không còn lo sợ bị rơi vào tam ác đạo để chịu khổ nữa. Mình không phải thầy gì cả nhé, tuy hiểu biết nông cạn nhưng cũng xin mạn phép gửi đến bạn đôi lời chia sẽ hy vọng giúp ích phần nào. Nếu có điều chi sơ sót hy vọng các bạn đồng tu nơi đây sẽ trợ giúp bổ sung ý kiến đóng góp thêm.

   A Di Đà Phật _()_

 33. A Di Đà Phật. Cho con hỏi con thường xuyên thủ dâm đến 21 tuổi và con muốn sám hối. Vậy con phải làm sao?

  Đường Về Cõi Tịnh: Xin đạo hữu hoan hỉ tập gõ tiếng Việt có dấu để đọc giả tiện theo dõi. A Di Đà Phật.

  • Quốc Huy

   Bạn có thể lên trước bàn thờ Phật ở nhà thắp nhang lên và nói rõ ràng việc bạn cần sám hối cụ thể là thủ dâm, xin hứa với Phật từ nay không tái phạm nữa là được.

 34. Ngọc Kiều

  Nam Mô A Di Đà Phật
  Con năm nay 25 tuổi có người yêu và chung sống với nhau như vợ chồng, tháng 6 năm 2014 con có thai vì gia đình bên anh không chấp nhận cho 2 đứa cưới vì quê con ở Đồng Tháp và quê Anh ở Ninh Thuận xa quá nên không đồng ý. Tới tháng 9 năm 2014 con phá thai. cách đây hơn 2 tháng lần đầu con ngủ thấy 1 đứa bé trai con ẳm trên tay nhiều người nói giống con nhưng con không nghĩ tới chuyện phá thai. Lần 2 con cũng gặp lại đứa trẻ đó nhưng giờ đã biết đi rồi ạ. Con có nói với anh mong cùng anh giúp be siêu thoát, anh không tin mà còn nói con thế này thế kia, sau đó con bị mất trộm 2 lần con nguyện nếu mà mất thêm lần nữa là đứa bé đó là con của con và con cũng có nói với anh suy nghĩ như vậy. Thật sự con đã mất trộm lần 3, con cố gắng trấn tĩnh bản thân và cố gắng tìm cách siêu thoát, nhưng không biết làm sao hết. vậy giờ con phải làm sao ạ? con rất muốn gửi bé vào chùa nhưng không biết bắt đầu từ đâu, thật lòng con cũng muốn bé ở bên cạnh con nhưng như vậy bé sẽ không siêu thoát được ạ. Giờ con rất hối hận những việc con đã làm.

  • Nguyễn vân

   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.
   Bạn nên đọc Bài sám hối với thai nhi,sẽ biết phải làm thế nào để con đc siêu thoát.
   Bạn muốn gửi con vào chùa thì cứ mạnh dạn đến chùa hỏi,quý thầy sẽ hướng dẫn bạn.
   Nếu ng yêu bạn ko tin,ko muốn giúp cho con siêu thoát thì bạn tự làm một mình cũng đc.
   Bạn ko nên có ý muốn con ở mãi bên mình,vì như vậy con bạn sẽ khó siêu thoát,ko muốn đi đầu thai.
   Điều quan trọng là bạn phải thực sự sám hối,quyết ko tái phạm việc phá thai thêm lần nào nữa.
   Nguyện cầu con bạn sớm siêu thoát,vãng sanh cõi lành!
   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

 35. Minh Anh

  Nam mô a di đà phật !
  Con năm nay 16 tuổi con muốn hỏi nhà con lúc trước rất nghèo . Vì nhà nghèo SỢ KHÔNG có đủ điều kiện nuôi dưỡng con nên mẹ con đã phá thai . Con muốn xin hỏi thầy làm sao để giảm bớt tội của mẹ con để bà không bị đọa vào địa ngục . Con xin cảm ơn .

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật
   Minh Anh thân mến!
   MA quả la người con hiếu đạo. Vấn đề của MA hỏi, giải quyết cần có sự nỗ lực từ chính mẹ của MA. Mẹ phải thành tâm sám hối, niệm Phật và làm các công đức hồi hướng cho vong nhi. Bản thân của MA nên thường niệm Phật hồi hướng vãng sanh và hồi hướng cho anh/chị/em của MA đã bị phá bỏ.
   _()_
   Nếu MA còn gì thắc mắc hãy vào Trang duongvecoitinh này nhé!
   Nam mô A Di Đà Phật

  • Minh Anh

   Con xin cảm ơn ạ !

  • Tìm Lại Phật Tánh

   A Di Đà Phật, Minh Anh thân mến

   Con vào trang này: http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2015/04/bai-sam-hoi-voi-thai-nhi/ rồi in cái bài này ra cho mẹ xem cách sám hối. Bản thân con nếu như có thể dùng công đức niệm Phật hàng ngày của mình mà hồi hướng cho anh/chị (thai nhi bị bỏ) của con sớm được siêu thoát thì vô cùng quý, cả con lẫn vong nhi bị mất đều lưỡng lợi. Chúc con thường lạc.

   Nam Mô A Di Đà Phật. _()_

 36. Minh Anh

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
  Con xin cảm ơn cô/chú đã chỉ dạy .

 37. Sám hối

  Nam Mô A Di Đà Phật .
  Cho con xin phép đuợc hỏi các thầy , mong các thầy chỉ đuờng dẫn lối cho con .
  Con năm nay 32t , con đã ăn chay truờng hơn 1 năm , con ít khi đọc kinh , con cũng hay mua hoa quả và nhang đèn để cúng phật vào những ngày mùng 1 , 14 , 15 , 30 và đọc mật chú trong khi cúng . Từ ngày đó con cũng hạn chế phạm 5 điều giới luật trong đạo . Và con chỉ dám làm việc đó với vợ con nhưng làm quá nhiều . Nay con có có phúc xem qua 3 video ở trên , con cảm thấy mình đã bị phạm vào giới luật . Con thành khẩn cầu xin các thầy mở rộng lòng từ bi huớng dẫn cho con cách sám hối , cầu xin chư thuợng phật bồ tát và bắt ấn gì để giảm sự ham muốn đó của con . Con đội ơn và chúc phúc đến các thầy .
  Nam Mô A Di Đà Phật .

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Biết sai và muốn sửa theo Phật nói đó là hạng người tốt. Về phương cách sám hối không chi là thù thắng, màu nhiệm bằng phương pháp niệm Phật, niệm A Di Đà Phật là sám hối, bởi câu Phật có nghĩa là vô lượng giác (giác là giác ngộ để sám hối, giác ngộ giải thoát).

   Bạn có thể lập thời khoá niệm Phật sám hối tất cả tội nghiệp, trong đó có tà dâm. Bạn nên đem công đức niệm Phật hồi hướng cho hết thảy chúng sanh thì công đức sẽ vô lượng vô biên.

   Nam mô A Di Đà Phật

 38. Dạ thưa phật .con muốn được giải tỏa sự thù hằng của con.con và người đó yêu nhau hai đứa cũng đã có chuyện đó con yêu a rất nhiều chưa bao giờ làm sai gì với a nhưng a lại có tính lăng nhăng con biết a tán rất nhiều người nên nhưng con im lặng bỏ qua.nhưng một hôm con đọc được tin nhắn a đó tán người con gái khác con tức tối chửi a và đuổi a đi.nhưng con cũng đã xin lỗi và k muốn a với con kết thúc nên con nói quay lại.a từ chối bảo là quen người khác rồi con không muốn nên đã uy hiếp a về chuyện cin có thai để a không bỏ nhưng a vẫn không muốn.a bảo con bỏ thai….và quên a đi nhưng con không làm được con dọa kiện a nữa….thật lòng con con không muốn vậy con chỉ muốn a về với con vì con là con gái đã mất thì làm sao dám quen được ai nữa.và con cũng yêu a rất nhiều…con muốn a quay lại….giờ con phải làm sao ạ.Mong phật dạy con ạ.
  Nam mô a di đà phật.

 39. Nguyễn Minh Trí

  cho hỏi tại sao trong bàn ăn ở bên tịnh đô tông(tức là bắc truyền) lại thờ bồ tát thiên thủ thiên nhãn mà không thờ di lặc,bổn sư,hay a di đà ạ Cư sĩ Viên Trí

 40. Thiên Đạt

  Cảm ơn tác giả nay con xin sám hối lòng thanh tịnh kiềm chế tâm ái dục này để không đoạ xuống địa ngục khổ đau

 41. Bệnh Đường Ruột

  Bạn nên thâm nhập tu trì một pháp môn: Người tọa thiền thì phải chuyên tâm trì chí học thiền tông. Người học giáo thì phải chuyên tâm trì chí học Giáo tông. Người học luật thì phải chuyên môn học Luật tông. Người tu trì chú thì phải chuyên tâm học Mật tông. Người tu niệm phật thì cũng phải chuyên tâm niệm Phật. Khi niệm tới chỗ nhất tâm không tạp loạn thì tuyệt đối bạn sẽ vãng sinh thế giới Cực Lạc. Bạn chớ nên vừa học thiền, lại muốn học giáo, lại muốn học luật, lại muốn học mật, lại muốn học tịnh. Khi bạn tham nhiều món thì khó mà nhai cho kỹ.

  Hòa thượng Tuyên Hóa

  Vì sao con người ai cũng ở trong trạng thái mê mờ? Ðó là do họ không hiểu được mình từ đâu tới, chết đi về đâu. Mỗi ngày bóng dáng bạn thấy khi tự soi gương nào phải là bạn. Nếu bạn muốn biết bản lai diện mục (chân tâm) thì phải quay mặt soi lòng, tìm nơi tự tâm. Người đời thì bị ngũ dục làm mê mờ, ngày ngày bị tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ kềm tỏa đến ngột ngạt khó thở, song họ vẫn cứ muốn cam tâm tình nguyện làm nô lệ cho những thứ ấy.

  Lòng tham của ta thì cao hơn trời, dầy hơn đất. Nó như cái thùng không đáy, đồ bỏ vào bao nhiêu cũng chẳng đầy.

  Con người không có đạo đức mới thật là nghèo cùng.

  Phải tìm đâu ra ngọc ngà châu báu mà mình sẵn có? Hãy tìm ở Kinh Hoa Nghiêm. Có câu rằng: Không đọc Kinh Hoa Nghiêm, không biết được sự giàu có của chư Phật. Kinh Hoa Nghiêm là vua của tất cả các vị vua kinh điển (tức là kinh đứng hàng đầu của những bộ kinh tuyệt diệu nhất mà Phật đã thuyết).

  Nếu dùng tham sân si để xử lý mọi việc thì kết quả là trời đất sẽ u ám, sinh đủ tai nạn. Nếu dùng giới định huệ để giải quyết vấn đề thì trời đất trong sáng, mọi sự kiết tường. Nên nói: Nơi nào nhiều kẻ ác, nơi ấy nhiều tai nạn; chốn nào nhiều người thiện, chốn ấy thường an vui. Tai nạn hay an bình đều do người mà ra cả.

  Người ta không thành Phật là bởi vì cứ dụng công nơi ngoài miệng (nói mà không tu, không thực hành).

  Mọi sự, việc gì cũng là Phật pháp, cũng đều là thứ không thể chấp trước, không thể nắm bắt. Trên đời vạn sự, vạn vật, chuyện gì xảy ra cũng chính là thuyết pháp (hiển bày chân lý), chính là giảng kinh. Chúng ta mỗi người ai cũng nên đem bộ kinh của đời mình ra đọc cho kỷ, học cho thuộc, chớ làm việc sai lầm với đạo lý nhân quả. Ðời ta mới chính là bộ kinh điển chân chính nhất.

  Nếu bạn cứ nhìn thấy lỗi lầm của kẻ khác hoài thì bạn vẫn còn khổ. Nếu bạn đã hết khổ thì bạn nhìn ai cũng thấy họ là Phật. Nhìn người nào, bạn cũng thấy họ hệt như Phật. Thật là đơn giản, thật là cạn cợt: Vậy mà bạn làm không xong!

  Con người ta không phải sống để mà ăn. Sống: là ta phải lập công với đời, phải có đức với người, phải làm lợi cho thiên hạ. Mình phải: Từ bi thay trời dạy dỗ; trung hiếu vì nước cứu dân.

  Một ngày chẳng sửa lỗi lầm là một ngày chẳng tạo công đức.

  Phiền não tức bồ đề: Nghiã là, ngay lúc có phiền não mà mình có thể chẳng sinh phiền não, mình có thể nhận biết được nó, thì ngay lúc đó gọi là bồ đề. Chẳng phải rằng: vất bỏ phiền não đó đi rồi, sau đó tìm một cái bồ đề nào khác.

  Bịnh AIDS là một bịnh làm diệt chủng, làm mất nước. Tôi hy vọng người Trung hoa không muốn mất nước, không nên học hành động của người tây phương.

  Người học Phật pháp, cần phải tiết dục, giữ lòng trong sạch, ít ham muốn. Chớ nên có nhiều dục vọng. Ðó là điều quan trọng, vì nó là gốc rễ của vấn đề sức khỏe.

  Các bạn có thể ngày nay quy y Tam Bảo là vì các bạn đã trồng căn lành to lớn trong quá khứ. Ngày nay khi họp mặt với nhau, đại chúng nên phát lòng bồ đề, cầu đạo vô thượng. Không nên làm loài sâu bọ trong Phật giáo, không nên làm kẻ hư đốn bại hoại. Hễ bạn thấy ai hủy báng Phật giáo, bạn chớ cùng họ tranh biện. Bạn hãy tu hành với hành động chắc thật . Dùng sự tu hành để hiển minh lời Phật dạy. Ðừng nên dùng lời nói ngoài miệng (khẩu đầu thiền) để làm họ tin mình. Phải chân thật tu hành.

  Chiến tranh ở trên thế giới đều bắt đầu từ những chiến tranh nho nhỏ trong tâm mình phát khởi. Cổ nhân nói: Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách (Sự thạnh suy của một nước, ngay kẻ tầm thường cũng phải có trách nhiệm). Chẳng nên nghĩ rằng: Ðó là chuyện của người khác, chẳng phải chuyện của mình. Nếu mỗi người ai cũng chẳng có chiến tranh, thì chiến tranh thế giới sẽ chấm dứt.

  Ðừng nên đem ánh sáng chiếu rọi bên ngoài. Lúc nào cũng phải biết xoay ánh sáng lại rọi lòng mình. Chiếu soi xem mình là súc vật? là quỷ? là gì?

  Thế nào là đạo đức? Tức là lấy sự lợi lạc của chúng sinh làm chủ, lấy sự không cản trở người khác làm tông chỉ. Ðạo đức cũng có nghĩa là trong lòng mình tràn ngập lòng nhân từ, nghĩa khí, lễ độ, trí huệ và thành tín.

  Vì sao mình không tương ưng với đạo? Vì tâm cuồng chưa ngừng. (tâm cuồng là tâm đầy vọng tưởng).

  Việc tốt là do tâm khởi đầu. Việc xấu cũng từ tâm khởi đầu.

  Ba thứ độc tham sân si so với nha phiến, rượu mạnh hay với độc dược cực độc, thì nó lợi hại hơn gấp bội. Những thứ thuốc, rượu, độc dược chỉ là độc tố hữu hình, hại thân thể người. Còn tham sân si thì hại pháp thân huệ mạng của ta, đó mới là thứ tối chướng ngại tu đạo.

  Tu hành pháp Phật tức là: Ðừng làm việc ác, làm toàn việc thiện.

  Nhìn xuyên thủng thì mình sáng tỏ; hễ buông bỏ thì mình giải thoát. Giải thoát là tự tại. Khi tự mình không tại (không ở đây) thì giặc cướp sẽ xâm phạm, mình sẽ bị cảnh giới lay chuyển.

  Người tu nếu không có tiền bạc gì cả thì mới tu hành được. Một khi có tiền thì tuyệt đối chẳng thể tu hành đặng. Ðó là điều tôi dám bảo chứng.

  Sự khoái lạc chân chính thì chẳng có gì mong cầu. Khi tới chỗ không còn mong cầu thì ta sẽ chẳng có âu lo. Khi bạn chẳng mong cầu điều gì thì đó mới là sự vui sướng chân chính, cũng là sự an vui yên ổn thật sự của tự tánh.

  Cái tật xấu lớn nhất của chúng sinh là lòng si ái (yêu đương si mê). Ngày đêm ở trong vòng si ái mà chẳng phút nào buông bỏ cho đặng. Nếu mình có thể đem lòng háo sắc biến thành lòng ham học Phật, giờ phút nào cũng chẳng quên học phật, thì rất mau có thể thành Phật.

  Hãy đem sự thông minh, trí huệ nhỏ bé để qua một bên. Ðừng nên nghĩ rằng chuyện gì mình cũng biết, cũng hiểu. Nếu bạn nghĩ rằng việc gì mình cũng biết thì bạn không phải là người chân chính hiểu Phật pháp.

  Ở Vạn Phật Thánh Thành, không ai được phép nịnh hót, nói những lời dua nịnh, vuốt ve kẻ khác.

  Trong chùa, nơi đạo tràng, việc xấu xa nhứt là ta chẳng chịu tu hành. Ai chẳng tu hành thì tương lai đều phải đọa lạc.

  Tu hành cần ta phải dưỡng nục, nghĩa làm ra vẻ khù khờ. Càng ngu ngơ khù khờ càng tốt. Khù khờ đến chỗ rằng một vọng tưởng cũng chẳng còn.

  Người tu hành đừng nên có cái TA. Vất cái ngã vô thùng rác. Ðến đâu cũng vì người khác, vì việc công mà phục vụ. Phải biết hòa quang (hòa đồng với mọi người), dùng sự nhượng bộ làm bước tiến. Việc gì cũng giữ gìn, chẳng đua đòi tranh giành, chơi nổi. Một khi chơi nổi thì bạn sẽ gặp rắc rối ngay.

  (Nói với người xuất gia:) Nếu đồ ăn thức uống không thanh đạm thì đừng ăn. Trách nhiệm của người tu là hoằng pháp chớ không phải đi tiếp đãi người ta. (Ðây là ý nói về chuyện người xuất gia hay đi ra tiệm ăn uống để tiếp đãi, hoặc bàn bạc chuyện đời, chuyện danh lợi, chuyện riêng tư.)

  Có người cư ngụ tại Vạn Phật Thánh Thành, nhưng chờ Sư Phụ tới mới chịu đi nghe giảng, còn bình thường thì chẳng chịu tham gia hai thời công phu sáng và chiều. Nghe giảng lại chẳng chịu tùy hỉ. Ðó thật là ích kỷ. Họ chỉ muốn tới lấy mà chẳng phải tới cho, đi ngược lại với tinh thần căn bản của chùa Vạn Phật. Ðại chúng thì là một thể, bạn không thể làm việc riêng tư ích kỷ, chẳng đếm xỉa gì tới toàn thể đại chúng.

  Ai là kẻ thù của người tu? Chẳng phải ma vương đâu, chính là lòng ích kỷ. Làm việc với lòng ích kỷ thì vạn sự chẳng thành; dẫu có thành công cũng chỉ là hư vọng.

  Người dụng công tu đạo thì một tích tắc cũng không thể khởi vọng tưởng. Rằng: Ðại sự chưa xong, khổ như có tang. Việc sinh tử đại sự chưa giải quyết xong thì cũng bi ai đau khổ hệt như người con có cha mẹ mới chết vậy.

  Phật pháp sâu rộng như biển lớn: Phải dũng mãnh tinh tấn, siêng năng tu tập thì mới có thể thành tựu được.

  Người tu đạo cần phải có sự hiểu biết đúng đắn và cái nhìn đúng đắn (chính tri chính kiến). Không nên điên đảo thị phi. Trắng đen phải phân cho rõ, chẳng thể lầm mắt cá là hạt ngọc. Chẳng thể làm qua loa, làm cho có. Nếu làm vậy thì bạn sẽ có sự hiểu biết và cái nhìn lệch lạc (tà tri tà kiến) vĩnh viễn chẳng thể thành Phật đặng.

  Suy nghĩ vẩn vơ: Nếu bạn biết chắc chuyện đó chẳng thể làm được thì sao cứ cố ý nghĩ đến nó hoài? Nếu biết đó là vọng tưởng, suy nghĩ vẩn vơ, thì sao bạn không dẹp nó qua một bên? Ðây là thói quen xấu của nhiều người: Biết là sai mà cứ cố ý làm. Nói trắng ra thì đó là bạn không nhìn thủng, chẳng buông bỏ (chấp trước). Bạn không chấp trước bên này thì cũng chấp bên nọ; không trước món này lại trước món khác; không chấp đàn ông thì cũng trước đàn bà. Thế là bạn lãng phí hết thời gian quý báu.

  Lòng từ bi bắt nguồn nơi tự tánh. Nó chẳng cần bất kỳ sự tạo tác gì mới có. Mình không cần phải nịnh hót (mới có lòng từ bi); nịnh hót là việc giả dối. Người ta từ từ trưởng thành, thế nào họ cũng sẽ hiểu đạo lý này. Khi ấy tâm họ sẽ tự nhiên phát sinh lòng từ bi, mà không cần phải cố ý làm bất kỳ việc gì. Cố ý là ra vẻ từ bi thì bạn sẽ rơi vào chỗ yếu mềm, nịnh bợ. Cố ý làm vẻ không từ bi, thì bạn sẽ trở nên rất lạnh lùng, xa cách. Làm quá mức thì cũng chẳng khác làm chưa đủ. Chuyện gì cũng phải giữ trung đạo, tức là vô tâm , vô niệm.

  Là đệ tử của Phật, mình phải cẩn thận chuyện nhân quả. Chớ tùy tiện hủy báng, chửi rủa người khác.

  Khi một niệm chẳng sinh, quỷ gì cũng chẳng có. Tới lúc chẳng còn thứ gì (hết tham sân si, vọng tưởng phiền não) thì lúc ấy, cái gì cũng có: Phật Bồ Tát đều tới. Vì sao? Vì rằng bạn chẳng có gì cả thì Phật mới tới. Nếu bạn còn có một thứ gì (phiền não, chấp trước), thì Phật sẽ chẳng đến. Lúc tới cảnh không thì bạn phải hết tuyệt tánh (phiền não, chấp trước) của mình, cũng tới tận cùng lý tánh của con người, lý tánh của vạn vật, lý tánh của trời đất. Chư phật chính là bạn, mà bạn cũng là chư Phật. Khi bốn tướng chấp trước đều hết thì còn gì để phiền não?

  Nếu bạn hiểu (giác ngộ) thì chuyện gì cũng là ý của tổ sư. Nếu bạn không hiểu thì chuyện gì cũng tức tối, nóng giận.

  Một niệm lành, trời đất kiết tường. Một niệm ác, trời đất cuồng phong bão táp. Do đó nước nào dân chúng lương thiện, biết giữ ngũ giới, tu thập thiện, thì nước ấy chẳng có việc gì (hung hiểm).

  Nếu có người chân chính tu hành thì Phật giáo mới hưng thạnh. Nếu chẳng có ai thì Phật giáo sẽ bị hủy diệt.

  Lúc tu hành, bạn đừng sợ khó, đừng sợ khổ, đừng sợ chẳng có tiền, cũng đừng sợ không có cơm ăn. Nếu có lòng sợ hãi thì bạn chẳng thể tu hành đặng. Người tu đạo thì tương phản với kẻ thế tục: Người đời cầu ngũ dục (tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ hưởng thụ), chẳng thể nào buông bỏ chúng.

  Nếu bạn có thể nhẫn dục (nhẫn nhịn không khởi dục vọng): Ðó tức là trì giới. Chẳng thể nhẫn dục thì chẳng phải trì giới.

  Trong sinh hoạt của tùng lâm thì giữ quy củ là việc trước tiên. Lên điện theo công khoá, lễ lạy, cúng ngọ, là việc nhất định bạn phải làm. Việc này quan trọng hơn tất cả việc khác. Bạn phải tùy chúng (làm theo mọi người) không được biệt chúng (làm khác hẳn đại chúng). Nếu không thì bạn không được ở chung với đại chúng.

  Khi tu hành nếu bạn không hiểu đạo, thì một mặt tu, một mặt tiêu (mất công đức). Ví như nói bạn đừng nổi lòng tham dục, bạn lại nổi tham dục nhiều hơn. Từ sáng đến chiều cứ nghĩ yêu người này, thèm khát người kia. Toàn là ý nghĩ không thanh tịnh. Trong tâm bạn nước trí huệ sẽ vẫn đục, bạn sẽ chẳng còn trí huệ nào nữa, vì sự ô trược bị quấy lên rồi. Do vì bạn chẳng hiểu đạo nên cứ tu mãi mà chẳng chứng quả, chẳng thấy đạo. Ðó là vì sao? Bởi vì bạn có lòng ái dục. Nếu không có lòng ái dục thì rất mau bạn sẽ thấy đạo.

  Khi bạn không dụng công, không tu hành thì bạn cũng giống như cục đá mài dao. Tuy không thấy cục đá bị hư hao gì, nhưng để lâu ngày, mới hay là đá ngày càng nhỏ lại.

  Vô minh là một cái phòng tối đen. Nếu có trí huệ thì phòng tối sẽ biến thành sáng sủa. Trên đời này, chữ TÀI và chữ SẮC đã hại không biết bao nhiêu người tu đạo. Người tu nếu không buông bỏ được tiền tài thì sẽ sinh lòng tham tiền tài, của cải; không buông bỏ được sắc đẹp thì sẽ háo sắc, tham dâm. Ðạo nghiệp tuyệt đối chẳng thể nào thành tựu.

  Nếu tinh đầy đủ, bạn chẳng cảm thấy lạnh; nếu khí đầy đủ, bạn chẳng thấy đói; nếu thần đầy đủ, bạn chẳng buồn ngủ. Tinh, khí, thần (theo Ðạo giáo) gọi là Tam Bảo. Lý này cũng tương tợ như Phật Pháp Tăng của nhà Phật.

  Sai một ly, đi một dặm, khi tu đạo mình không được bê bối tùy tiện. Nếu bạn khởi vọng tưởng, không tu luật nghi, không nghiêm chỉnh học đạo, thì có thể bạn sẽ lập tức chiêu cảm quả báo hay sự trừng phạt vô cùng nghiêm trọng.

  Xuất gia là vì muốn tu hạnh thanh tịnh. Nếu sau khi xuất gia rồi, lại chẳng muốn xuất trần, tới đâu cũng giao tế, đãi đằng, thù tạc thì làm sao gọi là người xuất gia?

  Bạn chớ nên quá chấp trước, cứ đeo trên người mấy thứ gồng gánh mãi. Gồng gánh gì? Tức là những thứ thói hư tật xấu. Nếu bạn có những thứ luộm thuộm đó thì chẳng thể nào rút chân ra khỏi bùn lầy, chẳng thể nào tới đặng bờ bên kia.

  Người tu đạo chân thật thì đi tới đâu cũng chẳng mong người ta cúng đồ ăn ngon, có nhà ở tốt. Mình chẳng nên có tư tưởng như thế vì nó là hạt giống làm ta đọa lạc. Tới đâu, hễ có đồ vật bình thường là đủ rồi, chớ nên tham cầu hưởng thụ. Chớ nên có thái độ vui vẻ với người đối xử tốt với mình, còn đối với kẻ đối xử không tốt với mình thì chẳng vui lòng chút nào.

  Hễ ai không nổi nóng tức giận thì người ấy sẽ tương ưng với đạo lý Phật dạy, và sẽ thành Phật rất dễ dàng.

  Con người mình ai cũng bỏ gốc theo ngọn: Ðem việc tu hành sắp tại hạng nhì, còn việc kiếm tiền thì nâng lên hạng nhất, quên mất đạo lý căn bản làm người, chỉ dụng công nơi cái ngọn. Lo làm ăn kiếm tiền thì chỉ duy trì sinh hoạt cuộc sống. Còn học tập Phật pháp thì nuôi dưỡng pháp thân huệ mạng, tăng trưởng trí huệ của mình. Mình nên chọn một bộ kinh thích hợp với mình nhất để học hỏi, chớ nên ngày ngày chỉ chuyên tâm làm tiền.

  Học trì chú, trước hết phải cần tâm ngay thẳng, lòng chân thành. Nếu tâm không ngay thẳng thì học chú gì, mình cũng biến thành tà. Khi tâm ngay thẳng, học trì chú mới có cảm ứng.

  Trong tự tánh quang minh của mình, chẳng hề có chút tham lam. Mà trong sự linh cảm, trong trí huệ cũng không hề tồn tại mảy may tham lam. Do đó khi mình nổi lòng tham thì cũng như nơi mặt gương bổng hiện lên một lớp bụi. Vì vậy chúng ta những kẻ dụng công tu hành phải luôn ghi nhớ: Chớ tham nhiều, chớ tham mau, chớ tham tiện nghi, dễ chịu.

  Nếu trong tâm người ta có quỷ thì người mới sợ quỷ. Nếu trong tâm người ta không có quỷ thì quỷ sẽ sợ người.

  Bây giờ mình đắc được thân người, nếu không mượn nó để tu hành thì mình chờ tới lúc nào? Chờ tới lúc thân này mất rồi, lúc ấy muốn tu thì đã quá trễ.

  Các bạn chẳng nên tìm cầu ở chỗ xa xôi, chẳng cần phải tìm pháp môn cao thâm làm gì. Khi bạn nghe đọc tới câu Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp thì bạn nghĩ phải tìm pháp môn vi diệu thậm thâm vô thượng. Sự thật thì pháp cao sâu vô thượng cách bạn quá xa, mà bước đầu tiên bạn chưa bước gì cả. Vì sao mình phải bỏ cái gần, chạy theo cái xa xôi? Vì sao bỏ gốc, theo ngọn? Tại sao mình không dụng công tu hành ở nơi chỗ gần kề nơi thân, chỗ mình sinh hoạt hàng ngày. Vì sao cứ chạy theo truy tìm thứ quá xa xăm diệu vợi? Người xưa nói: Ðạo ở cạnh bên nhưng cứ cầu ngoài xa; việc vốn dễ nhưng cứ tìm cái khó.

  Nếu bạn thật sự không nói dối trá thì bạn gọi trời, trời liền đáp; bạn gọi đất, đất trả lời.

  Không tranh, không tham, không truy cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối: Ðây là phương pháp tu hành hữu hiệu nhất.

  Một khi phạm giới dâm, bạn sẽ rất dễ phạm giới sát, cũng dễ dàng phạm giới trộm cắp, và vọng ngữ. Bởi vậy, phạm giới dâm thì các giới sát sinh, trộm cắp, dối trá đều bao hàm trong đó.

  Vì sao bạn khởi phiền não? Bởi vì lòng tham lam của bạn chưa ngừng. Bạn chưa buông xả. Rằng: Chốn nào cũng gai góc, nơi nào cũng đụng tường. (Gai góc là ví dụ cho phiền não. Có phiền não thì có chướng ngại, giống như ta đi đụng vào tường vậy). Khi bạn không còn bốn tướng (bốn sự chấp trước vào quan niệm về cái tôi, về người khác, về chúng sinh và về thọ mạng) thì ai chịu đau khổ? Nếu người đau khổ chẳng tồn tại thì phiền não từ đâu mà sinh ra chứ?

  Bạn nên làm long tượng (đại nhân tài) trong pháp môn; chớ nên làm chuột nhắt trong đạo pháp.

  Trên trời có tám vạn bốn ngàn ngôi sao, người ta thì có tám vạn bốn ngàn sợi lông. Con người và thế giới đều có điểm tương thông. Nguyên do thế giới hủy diệt là vì con người có vô minh. Không khí trong trời đất và không khí nơi mỗi người cũng tương thông, bởi vì hai thứ không khí ấy không thể nào tách rời. Không khí của mỗi cá nhân đều có nguồn gốc của nó. Khi người ta lòng giữ niệm thiện thì nó sẽ giúp vào cái chính khí của trời đất. Khi một người nổi nóng tức giận, sinh ra một niệm phiền não, thì làm tăng thêm khí ô trược trong vũ trụ. Nếu cứ toàn dùng lòng tham lam, sân giận, ngu si để hành sự thì trong trời đất sẽ có rất nhiều tai nạn. Một người là thế, mà nhiều người cũng vậy. Nơi nào kẻ ác tụ tập thì nơi ấy tai ương hoạn nạn nhiều một chút. Do đó trong thế giới chỗ này tốt, chỗ kia xấu không thể tách rời với tình trạng của mỗi người chúng ta đặng.

  Niềm vui ở trên đời thì ngắn ngủi, khoái lạc cứu cánh thì mới vĩnh cửu: Vì thế nên ta phải tu đạo.

  Học Phật thì cần phải học lòng từ bi, đạo đức, biết tha thứ cho kẻ khác. Chẳng nên sinh lòng so sánh, hơn thua, chẳng nên cùng người tranh chấp cải vã.

  Lòng cung kính sẽ biến tánh cang cường, ngang ngạnh thành tánh ôn hòa, nhũn nhặn. Lạy Phật là lạy Phật trong tự tánh. Thành Phật cũng là thành Phật của tự tánh.

  Người xưa nói: Bậc quân tử có năng lực cải tạo vận mạng. Người có đạo đức, bậc chính nhân quân tử thì có thể sửa đổi cuộc đời của họ, nhảy ra khỏi vòng số mạng. Vì sao có chuyện bất hạnh, chẳng lành? Là vì trong tâm mình có ý nghĩ xấu ác, chẳng lành. Một khi đã gieo xuống hạt giống xấu ác, thì đương nhiên sẽ gặt quả báo xấu ác. Nếu mình biết sửa lỗi, làm lành thì sẽ gặp chuyện tốt, tránh hẳn việc xấu.

  Vì sao người ta gặp phải ma nghiệp? Bởi vì khi xưa họ không chịu nghe lời dạy bảo của bậc thiện tri thức, không chịu tiếp thu lời dạy dỗ của bậc thiện tri thức. Họ cứ mặc sức dấy khởi vọng tưởng, tạo đủ ác nghiệp. Do vậy giờ đây họ thường thọ ma nghiệp quấy rối triền nhiễu. Chuyện gì làm ra cũng không được toại tâm mãn nguyện.

  Tôi muốn xin bạn một cái duyên lớn: Hãy bố thí cho tôi lòng nóng giận, cũng như lòng vô minh mê muội, phiền não, bực dọc của các bạn.

  Vạn Phật Thành là thành phố đại bi, là thành Lăng Nghiêm, là thành có Vạn Phật, là thành kiên cố, là thành Thủ Nhãn, là thành mà chánh pháp cửu trụ, là thành phố châu báu. Nó cũng là thành phố của kẻ muốn tu hành, cầu phước cầu huệ, là nơi mà mười phương chư Phật tới tụ hội.

  Khi dụng công tu hành, nếu mệt mỏi tới đâu mình cũng chịu đựng, nhẫn nại được hết thì đó là một thứ thành tâm.

  Khi tu hành, mình không nên lãng phí tiền tài của thí chủ, phải tận lực tiết kiệm. Nếu mình lãng phí vật chất, tham lam hưởng thụ thì mình vĩnh viễn chẳng bao giờ thành tựu. Bởi vì mình chẳng chịu tu phước tu huệ.

  Thế nào là trí? Là không ích kỷ. Thế nào là vọng tưởng? Chính là lòng ích kỷ. Hễ ích kỷ thì vọng tưởng sẽ dấy khởi.

  Bản thân mình trong tận hư không biến pháp giới là cái thứ gì? Nó vốn chẳng có xưa có nay, chẳng có trên có dưới, chẳng có mình, chẳng có người, chẳng có chúng sinh, chẳng có thọ giả. Con người ta vốn từ trong tạng đại quang minh biến hiện mà ra.

  Muốn Phật giáo rạng rỡ, mình phải cần nhìn xa nhìn rộng. Phải làm sao truyền bá phật giáo tới mỗi quốc gia, tới mỗi thôn xóm, thậm chí tới cả mỗi hạt bụi. Ở nơi ấy mình chuyển đại pháp luân, giáo hóa chúng sinh, khiến cho mỗi chúng sinh ai nấy đều được rời khổ, vui sướng, thoát vòng sinh tử.

  Tu hành là tu cái gì? Là tu sao cho hết vọng tưởng. Hết dục vọng. Ðó chính là công phu đấy.

  Vì sao con người có âu lo, buồn bã hay sợ hãi? Là vì người ta còn có ái dục. Khi ái dục đoạn dứt thì chẳng còn âu lo buồn bã, sợ hãi nữa.

  Trai gái yêu nhau, ráo ráo có ý nghĩa gì? Tướng mạo dù có đẹp bao nhiêu cũng chỉ là da bọc đồ thối: Trong ấy nào là phân, nước tiểu… Chín lỗ trong thân thường lưu những thứ bất tịnh: Mắt thì có ghèn, tai thì có ráy tai, mũi thì có dãi mũi, miệng thì có nước miếng, thêm đại tiểu. Bạn nghĩ rằng cứu cánh thân này có sạch sẽ chăng?

  Nếu như bạn chẳng tu hành thì dù đức Thích Ca Mâu Ni Phật có làm Sư phụ của bạn thì cũng chẳng có ích lợi gì.

  Khi mình niệm danh hiệu đức Quán Âm Bồ Tát, chớ nên thấy ai mình cũng nhìn lỗi lầm của họ. Nếu mình cứ chuyên môn tìm chuyện xấu của người thì cái khổ của mình chưa trừ hết. Gốc khổ chưa dứt tận.

  Lòng ham tiền làm người ta điên đảo. Lòng háo sắc cũng làm người điên đảo. Tham danh cũng làm họ điêu đứng. Tham ăn càng làm người ta đảo điên. Mà tham ngủ nghỉ hưởng thụ cũng làm người ta quay cuồng. Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ hưởng thụ là năm cái gốc của địa ngục. Song le chúng ta ai ai cũng chôn cái gốc ấy sâu trong lòng. Gốc lành thì mình chẳng trồng nó cho sâu trong khi lại trồng thật sâu năm thứ dục vọng. A! Nghĩ rằng nó chưa đủ sâu, mình cứ tiếp tục chôn nó sâu thêm!

  Vì sao thế giới sẽ có ngày bị hủy diệt? Vì người ta có tâm niệm thiện thì ít, mà tâm niệm ác thì nhiều. Sinh một ý niệm tốt thì trời đất sinh thêm chính khí. Khởi một niệm ác thì trời đất tăng thêm độc khí. Mình phải biến khí xấu thành khí tốt lành.

  Tu hành thì nơi nào mình cũng phải có đạo đức. Lấy sự không ngăn ngại đạo đức là căn bản của việc trì giới.

  Những ai đối với mình không có thái độ từ bi, hoặc không nói chuyện đàng hoàng, đều là thiện tri thức của mình. Nếu bạn có gặp điều nghịch ý mà vẫn nhẫn chịu, tức là gặp chuyện trái ý khó chịu vô cùng mà bạn vẫn có thể an nhiên xử lý thì mới thấy được công phu nhẫn nhục của bạn. Ðừng nên vì một lời nói mà tâm mình liền bị dao động. Nếu bạn tu tới chỗ chẳng bị dao động, rằng có thể nhẫn nại điều người khác khó nhẫn nại, thì đó mới chính thật là công phu chân chính. Nếu chẳng được như vậy, bạn phải làm lại từ đầu.

  Người tu đạo thì giống như nước, lúc nào cũng có lòng khiêm tốn hạ mình, chẳng tranh công, chẳng tham đức. Chuyện gì tốt thì nhường người khác, việc gì xấu thì mình nhận hết.

  Vì sao người ta sinh làm người? Bởi vì có ái (lòng yêu đương) nên mới đầu thai vào thế giới năm trược này. Nếu lòng yêu đương ấy mà giảm thiểu thì mình mới sinh tới nơi khác được, ví như cõi Cực Lạc, cõi Lưu Ly hay thế giới khác. Người xưa nói rằng: Ái không nặng, không sinh Ta Bà; Nghiệp chẳng hết, chẳng sinh Tịnh Ðộ.

  Tinh tấn là thân tinh tấn và tâm tinh tấn. Thân tinh tấn thì phải tụng kinh, lễ lạy, tọa thiền, trì chú, nghĩa là cần phải dùng thân thể để tu hành. Tâm tinh tấn thì trong mọi nơi mọi lúc, bạn phải siêng tu giới định huệ, ngừng bặt tham sân si. Ngày cũng tinh tấn mà đêm cũng tinh tấn, lúc nào cũng nhắm về phía trước mà tiến bước, chẳng hề lười biếng. Ðối với người tu, tinh tấn là yếu tố vô cùng quan trọng. Mình chẳng thể nào không tinh tấn, vì không tinh tấn thì chẳng thể thành Phật. Muốn thành Phật thì phải tinh tấn.

  Thân thể của mỗi người chúng ta là một địa ngục, chẳng qua mình không biết đó thôi.

  Quán Thế Âm Bồ Tát thì nhìn vào trong, còn mình thì nhìn ra ngoài. Quán Thế Âm Bồ Tát thì nhìn vào tự tánh; tự tánh của ngài và của mỗi chúng sinh thì như có nối giây điện: Chúng sinh nào khởi vọng tưởng gì, ngài đều biết cả.

  Người trì giới thì làm tự tánh thanh tịnh: Quét sạch mọi thứ đen đủi xấu xa trong tự tánh đi.

  Khi dụng công, mình đừng sợ khổ, sợ khó, sợ mệt mỏi, thì mới thành công đặng.

  Bà mẹ đẻ ra bom nguyên tử, bom khinh khí, tia laser là ai? Chính là tham sân si. Do vậy nếu mình diệt trừ tham sân si thì bom nguyên tử sẽ không nổ, bom khinh khí cũng chẳng bạo phát, mà tia laser cũng chẳng còn dùng được.

  Tu hành thì hàng ngày phải giữ trạng thái quân bằng như cái cân vậy. Làm thế nào để quân bằng? Tức là lúc nào cũng giữ thái độ điềm đạm, yên tĩnh, chẳng một chút gợn sóng xao động trong tự tánh. Ðây chính là phiền não tức bồ đề, sinh tử là Niết bàn.

  Người tu đạo thì càng tu càng giảm thiểu, giảm tới chỗ chẳng còn gì cả. Chớ nên theo thói người đời, cái gì cũng muốn cho nhiều.

  Muốn dứt sinh tử thì phải đem hai chữ sinh tử mà treo nơi lông mày. Mở mắt nhìn thì thấy vấn đề sinh tử, mà nhắm mắt nhìn cũng thấy vấn đề sinh tử. Lúc nào nơi nào cũng dụng công tu hành thì mới cắt đứt được sinh tử.

  Việc đầu tiên người học Phật phải làm là trừ bỏ tánh nóng giận. Tánh nóng giận không ngừng thì học bao nhiêu Phật pháp cũng chỉ là trồng nhân A Tu La, sau này quả báo là làm A Tu La.

  Kẻ tu hành chẳng nên khi thấy kẻ khác thì làm ra vẻ trơ trơ chẳng thèm chú ý tới họ. Làm vậy là thiếu lễ độ. Người xuất gia và tại gia đều phải lịch sự trong cách đối xử. Thiếu lễ mạo tức là chẳng có văn hoá. Mình phải văn chất bân bân (khí chất nho nhã, ôn hòa, lịch sự), chẳng nên thô lỗ, man dã.

  Nếu bạn chẳng khởi vọng tưởng dù chỉ trong một thoáng chốc, khiến tâm thanh tịnh thì trãi qua một thời gian lâu, tâm của bạn sẽ trở nên trạm nhiên, thường yên lặng.

  Ðạo đức thì cũng như mặt trời mặt trăng, hay trời đất vậy. Nó cũng là tánh mạng của một người. Không đức thì người ấy cũng giống như chẳng có tánh mạng, chẳng có nhật nguyệt thiên địa vậy.

 42. hà văn

  Bạch thầy cho con hỏi con được nhìn thấy tam vị Phật.phật thích ca.phật di đà.quán âm bồ tát.lại thấy tam tòa thánh mẫu và ngọc hoàng đại đế.trong những giấc mơ con luôn hướng về phía tây.con cũng đã được đi qua các tầng địa ngục.khi đi có giọng nói chỉ bảo cho biết từng đặc điểm của các tầng địa ngục.có tầng chỉ là núi và nước.có tầng là nửa người nửa thú.quái vật kỳ dị.lại có tầng giống cuộc sống đường trần.rồi có ông lão đóng giúp con chiếc bè lớn thẳng hướng về phía tây.tất cả những điều đó là sao ạ.xin sư thầy giảng giải chỉ dạy cho con biết.nam mô a di đà phật

 43. Hoàng Trí

  Chào các bạn! Bài này quá hay và đã miêu tả toàn diện. Thật sự mà nói, thì chúng ta không nên đam mê vào sắc dục tình ái. Tôi xin giới thiệu cho các bạn thêm 2 tài liệu nữa để tham khảo.

  1. Bài giảng pháp của sư cô Thích Nữ Tâm Tâm đang được đông đảo mọi người đón xem.
  https://www.youtube.com/watch?v=dfGIpLeSDzg

  2. Quyển sách âm luật vô tình.
  https://duongvecuclac.com/am-luat-vo-tinh/

 44. Diệu Nghiêm

  Nam mô a di đà phật,
  Thưa thầy, nếu chúng ta xem phim hay hình ảnh khiêu dâm thì có phạm tội tà dâm không, hay có bị đọa địa ngục không ạ? Nếu như một trẻ em dưới 18 tuổi xem thì có phạm tội tà dâm hay không? Hoặc giả sử như chúng ta nổi niệm tà dâm nhưng không có ý dâm tà với một người nào đó khác giới, hay chưa biết người đó là ai mà vẫn muốn có cảm giác đó thì có bị coi là tà dâm không ạ?
  Mong thầy hoan hỉ giải đáp thắc mắc giùm con. Con xin cảm ơn.
  Nam mô a di đà phật

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Bạn Diệu Nghiêm!

   Nếu đã đọc cuốn Âm Luật Vô Tình ( https://duongvecuclac.com/am-luat-vo-tinh/) hẳn biết được việc xem hình ảnh, truyện- sách, phim có nội dung sắc tình đều bị tổn thọ, chết bị đọa địa ngục chịu hình phạt thảm khóc. Dù là trẻ em cho đến người già một khi đã tạo tác ác nghiệp đều nhận lãnh quả báo như nhau, Nhân- quả không sai khác, không chừa một ai.

   Tà là chẳng chánh, chẳng thiện, là lệch lạc, mê mờ. Dâm trong từ dục, có nghĩa là sự ham muốn. Như vậy khi khởi niệm dâm => thì niệm này là chẳng chánh, là niệm tà. Đã là niệm tà làm sao tránh khỏi quả xấu. Niệm niệm thế gian ngoài pháp Phật đều là niệm của lục đạo luân hồi; và nếu là sát- đạo- dâm thì đó là niệm của địa ngục nói riêng, của tam đồ nói chung.

   Nam mô A Di Đà Phật

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Diệu Nghiêm,
   Có một vài điều bạn cần hiểu rõ như sau.
   – “Tội”: nói chính xác hơn là quả báo xấu, là kết quả của việc ta đã gieo nhân xấu. Quả báo xấu, nặng thì đoạ địa ngục, nhẹ thì trong đời sống hằng ngay ta gặp phải những khổ sở, chướng ngại ví dụ như: tai nạn, bệnh tật, nghèo khó, gia đình thường không yên ấm, làm việc thường thất bại, bị người ganh ghét, mọi việc không như ý,…
   – Chúng ta tạo nghiệp ở hành động, lời nói, và cả ý nghĩ nữa. Đừng cho rằng mình chỉ mới khởi ý, mà không làm gì là không sao. Bạn phải hết sức cẩn trọng, vì ý dẫn đầu mọi hành động, lời nói, nếu ta không khéo giữ gìn tâm ý của mình thì chẳng mấy chốc ta cũng sẽ hành động như ý mình nghĩ, chưa kể ngay nơi ý khởi, thì bánh xe nghiệp lực đã bắt đầu quay, nào đợi chi đến lời nói, hành động. Người khởi niệm xấu ác, ngay đó liền biết, tự mình sám hối dứt trừ thì mới mong không tạo nghiệp, chứ người khởi niệm xấu ác, mà vẫn giữ trong lòng, lại càng nuôi dưỡng nó ngày qua ngày thì rất nhanh chóng thọ quả báo xấu. Ở ngay điểm này ta cần hiểu cho rõ ràng, đừng để nhầm lẫn rồi đi sai đường.
   Trở lại câu hỏi của bạn, các việc xem phim, hình ảnh khiêu dâm chắc chắn sẽ mang lại quả báo xấu ác, nặng nhẹ khác nhau. Bất luận trẻ nít hay người lớn gì cũng đều thọ quả như nhau. Khởi nghĩ ý hành dâm mà không phải với vợ, hay chồng mình thì đều là ý niệm tà dâm, và như trên đã đề cập, đừng cho là chỉ khởi nghĩ thôi nên không tạo quả xấu, phải biết chính là ý tạo nghiệp.
   Chúng ta ở cõi này thường xuyên bị ái dục chi phối, nếu ta không tỉnh táo sẽ bị ái dục lôi đi, sai khiến ta gieo nhân xấu để rồi thọ quả báo xấu. Ái dục như mật ngọt trên lưỡi dao, ta phải hết sức cẩn trọng giữ gìn tâm ý của mình, đừng để nó mặc tình phóng túng.
   Chúc bạn luôn sáng suốt, tinh tấn tu học.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Diệu Nghiêm

   Nam mô a di đà phật
   Thưa thầy, vậy nếu như muốn sám hối thì phải làm sao? Nếu niệm Phật thì có giảm nghiệp không ạ? Gỉa sử như chỉ niệm thầm thì có tiêu trừ được không ạ? Nếu như người đã khởi ý tà dâm nhiều lần mà niệm Phật sám hối thì có cơ hội vãng sanh không ạ?
   Nam mô a di đà phật

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Diệu Nghiêm,

   *Thưa thầy, vậy nếu như muốn sám hối thì phải làm sao?

   Niệm Phật chính là sám hối. Niệm niệm Phật chính là niệm niệm sám hối. Tại sao? Vì khi bạn nhiếp tâm để niệm Phật thì tâm tạo nghiệp sẽ không có cơ hội để dấy khởi. Tuy nhiên nghiệp có cũ, có mới. Cũ là từ vô thỉ kiếp tới nay đã gây tạo mà chưa kịp sám hối để sửa đổi; mới là nghiệp hiện tại do vô minh: tham, sân, si gây ra nhưng không để ý tới.

   *Nếu niệm Phật thì có giảm nghiệp không ạ? Giả sử như chỉ niệm thầm thì có tiêu trừ được không ạ?

   Chư Tổ dạy:
   Tội từ tâm khởi đem tâm sám
   Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu
   Tôi tiêu tâm tịnh thảy đều không
   Thế mới thực là chân sám hối.

   Do vậy muốn sám hối thì phải ngay nơi tâm tạo nghiệp mà sám và nguyện không bao giờ tái phạm nữa=tâm sám; ngược lại mỗi khi phạm lỗi lại vội vàng niệm Phật hay chạy tới bàn thờ Phật rồi xì xụp niệm, bái sám, đó chỉ là miệng (tướng) sám hối=tội chẳng thể tiêu.

   *Nếu như người đã khởi ý tà dâm nhiều lần mà niệm Phật sám hối thì có cơ hội vãng sanh không ạ?

   Vãng sanh hay không phụ thuộc vào Tín-Nguyện-Hạnh: Tin sâu-Nguyện thiết-Thực tâm hành. Trong Kinh Pháp Cú Phật dạy:

   “Ý dẫn đầu các pháp,
   Ý làm chủ, ý tạo;
   Nếu với ý ô nhiễm,
   Nói lên hay hành động,
   Khổ não bước theo sau,
   Như xe, chân vật kéo”.

   Thân, khẩu là phương tiện của ý, vì vậy nếu ý thường khởi dâm, thân, khẩu sẽ hành dâm. Muốn triệt tội tà dâm phải triệt từ ý tà dâm, bởi ý là nhân tạo dâm; thân, khẩu là phương tiện hành dâm=tạo quả dâm. Nhân-quả như bóng theo hình. Bạn phải thường quán chiếu.

   TN

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Bạn Diệu Nghiêm!

   Chúng ta là người tu hành thời mạt pháp từng ngày từng giờ cố gắng gột rửa thân tâm, tham-sân-si mạn ráng mà dẹp trừ, chẳng có cách chi là diệt tận gốc. Do vậy cần biết tiết chế ba độc này, miễn sao đừng để tâm “chạy dài” theo chúng, cho đến tạo tác thành nơi khẩu và thân; muốn vậy khi các niệm xấu ác vừa dấy khởi, liền dùng câu A Di Đà Phật đè nén chúng lại. Một câu A Di Đà Phật tiêu được trọng tội 80 ức kiếp sinh tử, do đó niệm Phật chính là phương pháp giải trừ nghiệp chướng thần diệu nhất. Niệm thầm và niệm ra tiếng công đức bằng nhau; song cũng nên phân định thời khóa mà niệm to tiếng, niệm to thì thấy Phật to niệm nhỏ thấy Phật nhỏ, hơn nữa niệm to tiếng ít bị tạp loạn, hôn trầm.

   Tu hành: tu là sửa, hành là hành trì; và niệm Phật chính là phương cách tu hành đắc lực nhất cho chúng sanh thời mạt pháp này. Đừng lo sợ, phân vân ta vì tạo nhiều ác nghiệp mà chẳng được vãng sinh; cho dù phạm tội ngũ nghịch thập ác đi nữa, nếu chí thành sám hối, nương nơi bổn nguyện A Di Đà từ phụ mà tha thiết được sanh Tây Phương thì Ngài cũng không bỏ sót; huống gì chỉ là ý niệm tà dâm, sao lại lo sợ không được vãng sinh.

   A Di Đà Phật có nguyện lực tiếp dẫn, ta có nguyện sinh sang Tịnh Thổ, cũng giống như cha đang tìm con, chỉ cần nghe tiếng con gọi, cha liền gấp rút đến cứu => bổn phận của ta là cứ chăm lo niệm Phật, còn chuyện vãng sinh cứ để Phật lo.

   “Khi tâm thanh tịnh cũng Nam mô A Di Đà Phật

   Khi tâm bất tịnh cũng Nam mô A Di Đà Phật”

   _()_

   Nam mô A Di Đà Phật

  • Dat Huynh

   Mỹ Diệp Cho con hỏi quả thọ là gì ạ ?
   em cũng đã thủ dâm đúng liều lượng và xem phim xxx xong thủ dâm cũng đúng liều vậy có tội không

 45. Phú Sơn

  Nam mô a di đà phật!
  Bạch thầy, con nghe nói mỗi người đến với Phật Pháp là tùy nhân duyên của họ. Con có một câu hỏi muốn hỏi thầy. Có một em nhỏ chỉ mới 10,11 tuổi mà hiểu Phật, hiểu luật nhân quả, dành thời gian đêm đêm niệm phật thầm (gia đình không cho phép vì không ai tin phật, cho là mê tín dị đoan và ảnh hưởng xấu đến việc học), chỉ mong một ngày được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, xa lìa khổ đâu, nhất là Địa Ngục. Con xin hỏi, có phải là nhân duyên của em ấy lớn hay không, mà kiếp này đến với phật sớm như thế, hay kiếp trước em ấy đã làm gì? Con thấy gia đình em nhỏ ấy cũng bình thường, không khá giả gì.
  Con mong thầy hãy trả lời hộ con. Con xin cảm ơn.
  Nam mô a di đà phật!

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Phú Sơn,
   Thật là hy hữu và đáng quý. Có thể khẳng định người bạn nhỏ đó đã có duyên rất sâu dày với đạo Phật, là đạo giác ngộ, giải thoát. Có thể đoán được trong những kiếp về trước người bạn nhỏ này đã từng gieo duyên rất sâu với pháp môn Tịnh Độ. Mong bạn nhỏ đó sẽ sớm được vãng sanh về Cực lạc.
   Chắc là bạn rất thân với bạn nhỏ đó, hy vọng bạn cũng sớm giác ngộ như em, thường niệm Phật cầu sanh về Cực lạc.
   Chúc bạn thường tinh tấn tu học.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Phú Sơn

   Vâng, em nhỏ đó là hàng xóm của con. Nhưng thưa thầy, nếu chỉ niệm thầm thì có được nhất tâm không ạ? Hay chỉ niệm thầm vào mỗi tối thì bao lâu sẽ được nhất tâm bất loạn ạ?
   Nam mô a di đà phật!

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Phú Sơn,
   Có lẽ bạn mong muốn được nhất tâm bất loạn để có thể bảo đảm vãng sanh như Phật đã dạy trong kinh A Di Đà. Tuy nhiên, ở điểm này bạn cần lưu ý, mục đích chính của người tu Tịnh Độ là được vãng sanh, chứ không phải được nhất tâm bất loạn. Trên con đường tu học để vãng sanh, thành Phật, thì việc nhất tâm bất loạn là một điểm mà ai cũng sẽ đi qua, (đi qua, và đi tiếp, chứ không dừng ở đó) nên bạn cứ tự nhiên hành trì, một lúc nào đó sẽ được.
   Chúng ta cần phải để ý trong kinh A Di Đà, đức Phật nhiều lần khuyên ta phát nguyện, cho nên nguyện là yếu tố hết sức quan trọng cho việc vãng sanh. Khi một người nguyện thiết tha, nghĩa là giờ nào phút nào tâm họ cũng mong ngóng được vãng sanh, họ không mong cầu gì khác ngoài việc vãng sanh, vì thiết tha như vậy nên họ sẽ nhiếp tâm niệm Phật hoài hoài, người hành trì được như vậy thì sẽ sớm được vãng sanh (và dĩ nhiên sớm nhất tâm bất loạn).
   PH hiểu là bạn rất mong được nhất tâm bất loạn để được vãng sanh, tuy nhiên bạn cần hiểu rõ, cái ý mong muốn được nhất tâm bất loạn sẽ là chướng ngại cho việc nhất tâm bất loạn và có khi chướng ngại cho việc vãng sanh nữa, bởi vì khi nhất tâm bất loạn, theo như PH đoán (bởi vì PH chưa được nhất tâm nên không dám nói chắc) thì trong tâm chỉ có duy nhất một niệm Phật hiệu mà thôi.
   Niệm thầm rất tốt, nhưng bạn cần nhớ buộc tâm vào câu Phật hiệu, nghe cho rõ ràng từng tiếng một, và bạn cần biết rõ là niệm Phật để được vãng sanh chứ không cầu nhất tâm bất loạn. Ngoài việc niệm mỗi tối, cần gắng nhớ nhiếp tâm niệm Phật ở mọi lúc mọi nơi. Đừng để tâm việc nhất tâm hay không nhất tâm, cứ gắng nhớ nhiếp tâm niệm Phật hoài, sẽ đến lúc đến nơi.
   Chúc bạn thường tinh tấn tu học.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 46. Liên Du

  A di đà phật _()_

  Phú Sơn, nếu 1 người niệm như lý như pháp, 3 năm đến 5 năm là có thể tự tại vãng sanh.

  Phú Sơn hãy đọc Bé Gái 10 Tuổi Niệm Phật 3 Năm Biết Trước Ngày Giờ Tự Tại Vãng Sanh.


  Bé Gái 10 Tuổi Niệm Phật 3 Năm Biết Trước Ngày Giờ Tự Tại Vãng Sanh

  Phú Sơn hảy tìm đọc chuyện vãng sanh. Người niệm phật chận thật đa phần là 3 năm đến 5 năm họ có thể tự tại vãng sanh.

  A di đà phật _()_

 47. Nghiem nguyễn

  Các bạn ạ. Tội tà dâm có quả báo rất tàn khốc.như tôi đây, ngày cưới bị đau thần kinh tọa,vô sinh,tinh thần suy sụp, làm cho cha me,chi em, họ hàng hai bên bị tai tiếng, cả đời không ngẩng mặt lên nhìn thiên hạ được. Nên ai đọc bài này thì hãy cảnh tỉnh. Nên tu điều tốt, bỏ xa dâm tâ,bao hiếu cha mẹ.

 48. Mai My Nương

  A di đà phật. Con xin sám hối lạy bạch thầy. Con xin bạch thầy giải đáp cho con một thắc mắc được không ạ? Chồng con làm ăn kinh doanh, thua lỗ nên phá sản, nợ nần. Con là vì muốn cứu chồng thoát khỏi cảnh bị kiện cáo nên đã đồng ý ngoại tình với một người đàn ông giàu có để vay số tiền 1,5 tỷ về cho chồng mình trả nợ. Sau một thời gian ngắn,do không muốn tiếp diễn mối quan hệ ngoại tình này nữa, nên con đã chủ động cắt liên lạc với người đàn ông giàu có kia. Bây giờ, dù cuộc sống vợ chồng con vẫn còn cảnh nợ nần, khó khăn về kinh tế nhưng người con tự nhủ với lòng mình sẽ dành dụm, tiết kiệm tiền để sau này, đến khi nào có đủ tiền thì sẽ gặp người đàn ông kia trả nợ. Mặc dù, người đàn ông giàu có kia cho rằng số tiền 1,5 tỷ đó là số tiền nhỏ, anh ta muốn giúp đỡ cho con, anh ta không có ý muốn đòi lại. Tuy nhiên, con vẫn muốn mỗi tháng tiết kiệm một khoản tiền, dồn lại để hy vọng một ngày nào đó có thể đủ tiền tra nợ. Ngày nào, con còn chưa trả nợ được cho người đàn ông kia thì lương tâm con còn chưa thanh thản. Con xin bạch thầy hãy cho con một lời khuyên “con nên làm gì bây giờ?” cho con bớt khổ tâm hơn?

 49. Thanh Tín

  Con xin chào các sư thầy và mọi người. Đầu tiên, con xin chân thành cảm ơn quý trang đã đăng lên một bài viết rất ý nghĩa. Con là một người ngoại đạo, có một thời gian con thủ dâm, xem phim sex và quan hệ với “gái bán hoa”. Con rất ân hận việc làm của con. Đôi lúc, một số ý nghĩ đen tối lại hiện lên trong đầu con. Xin mọi người cho con một lời khuyên.
  P/s: Con là một người ngoại đạo, con có thể niệm kinh Phật được không? Nhà trọ của con không có bàn thờ Phật và chùa hơi xa so với chỗ con sống.

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   *”Con là một người ngoại đạo, con có thể niệm kinh Phật được không?”
   Mọi chúng sanh đều bình đẳng về Phật tánh, đều có khả năng thành Phật và đều là những vị Phật trong tương lai. Cho nên ai muốn học Phật cũng được, Phật giáo vốn là nền giáo dục phổ thông, không phải là một tôn giáo tín ngưỡng.

   Bạn muốn tụng Kinh nên thọ trì Kinh Vô Lượng Thọ hoặc Kinh A Di Đà. Nhà chưa có bàn thờ Phật, vẫn tụng Kinh niệm Phật không trở ngại chi. Khi tụng Kinh nên đặt Kinh trên vật sạch sẽ, chọn nơi trang nghiêm mà hành trì là được rồi.

   Người không biết tu hành, đến chùa sẽ được phước. Người tu hành, đến chùa nhằm tăng trưởng tín tâm. Mọi nơi mọi chốn, nơi đâu cũng là nơi để tu hành. Do vậy việc đến chùa chiền chẳng nên cưỡng cầu, chỉ tùy thuận duyên thôi.

   *Tất cả chúng ta trôi lăn từ vô thủy kiếp đến nay, ba độc tham sân si đã ăn sâu vào tâm thức. Biết mình làm sai và sửa sai- Phật gọi người này là hạng người tốt; không có người nào là không sai. Song để đối trị với niệm ác, niệm xấu thật không dễ, nhưng không phải khó đến mức không thể làm được. Nếu thực sự có quyết tâm, không chi là khó. Mọi sự đều do tâm quyết định, muốn tâm lạc vào niệm ác thì phải thường cho tâm này hướng đến niệm thiện lành. Ví như lúc làm việc cận lực, thường chẳng nghĩ đến niệm ác, khi rãnh rỗi ác niệm lại khởi; vậy nên lúc rỗi rãi ấy hãy dành thời gian nghe pháp, đọc Kinh, niệm Phật thì ác niệm không có cơ hội khởi, nếu có chen vào cũng không thể phát khởi mạnh mẽ.

   Xin gửi đến bạn link youtube

   https://www.youtube.com/watch?v=_P68F8_3miU

   https://www.youtube.com/watch?v=gdOXY4JcwZY

   —————–

   Nam mô A Di Đà Phật

 50. Hường

  Con muốn đặt mau sách âm luật vô tình. Cho con xin địa chỉ liên hệ đế mua với ạ

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *